UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM"

Transkript

1 UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 8. maj 2012 V Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Montana Møbler A/S (advokat Hans Henrik Skjødt) Indledning Sagens hovedspørgsmål er, om Tivoli A/S (herefter Tivoli) med henvisning til sine rettigheder til varemærket TIVOLI kan forbyde Montana Møbler A/S (herefter Montana) at benytte kendetegnet TIVOLI, alene og som sammensat mærke, for nogle stole, designet af Verner Panton, herunder om der er med hensyn til håndhævelsen af Tivolis rettigheder er indtrådt passivitet, jf. varemærkelovens 9. Sagen angår navnlig en stol, som Verner Panton i 1955 tegnede til en restaurant i Tivoli, og som under sagen er omtalt som Verner Pantons første stol henholdsvis som Tivoli-stolen (eller varianter heraf). Påstande

2 - 2 - Tivoli har nedlagt følgende påstande: 1. Montana forbydes at benytte kendetegnene TIVOLI, TIVOLI STOLEN, TIVOLI STOL, TIVOLI CHAIR eller dermed forvekslelige betegnelser i forbindelse med markedsføring, salg og anden kommerciel aktivitet i relation til stole, herunder den stol, designet af Verner Panton, som fremgår af bilag 35 og bilag C (markeret med pil), bilag 36 og bilag D (markeret med pil), bilag 72 (markeret med pil) samt bilag (markeret med pil). 2. Montana forbydes principalt at benytte, subsidiært tilpligtes at anerkende at have været uberettiget til at benytte kendetegnene TIVOLI BLACK, TIVOLI RED, TIVOLI COFFEE, TIVOLI SKY, TIVOLI ORANGE, TIVOLI POWER PURPLE, TIVOLI GRASS GREEN, TIVOLI OLIVE, TIVOLI PINK, TIVOLI ANTHRACITE, TIVOLI BLUE HEA- VEN eller dermed forvekslelige betegnelser i forbindelse med markedsføring, salg og andre kommercielle aktiviteter i relation til stole. 3. Montana skal anerkende, at selskabet har været og er uberettiget til at benytte kendetegnet TIVOLI BARSTOL, TIVOLI KITCHEN BAR eller dermed forvekslelige betegnelser i forbindelse med markedsføring, salg og anden kommerciel aktivitet i relation til stole, herunder den stol, som fremgår af bilag 50 og bilag Z (markeret med pil). 4. Montana skal anerkende, at selskabet har været og er uberettiget til at benytte kendetegnet TIVOLI LOUNGE eller dermed forvekslelige betegnelser i forbindelse med markedsføring, salg og anden kommerciel aktivitet i relation til stole, herunder den stol, som fremgår af bilag 50 og bilag Z (markeret med pil). 5. Montana skal anerkende, at selskabet har været og er uberettiget til at benytte kendetegnet TIVOLI KIDS eller dermed forvekslelige betegnelser i forbindelse med markedsføring, salg og anden kommerciel aktivitet i relation til stole, herunder den stol, som fremgår af bilag 55 (markeret med pil). 6. Det påbydes Montana at tilintetgøre, fjerne eller på anden vis utilgængeliggøre markedsføringsmateriale, som indebærer en anvendelse af de kendetegn, som er omtalt i påstand Montana pålægges for egen regning at offentliggøre en fældende dom i denne sag på Montanas hjemmeside samt ved indrykning af en annonce i Børsen, Politiken og Berlingske Tidende med en gengivelse af domskonklusionen.

3 Montana skal betale Tivoli kr. eksklusiv moms med tillæg af procesrente af kr. fra den 13. december 2010, af kr. fra den 15. april 2011 og af kr. fra den 5. januar Montana idømmes straf i form af bøde på ikke mindre end kr. Montana har nedlagt følgende påstande overfor de af Tivoli nedlagte påstande: Påstand 1: Frifindelse Påstand 2: Montana anerkender at have været uberettiget til at anvende filnavnet TIVOLI i forbindelse med Tivoli Stolens farvemuligheder, jf. bilag 64, således at filnavnet TIVOLI ikke anvendes i sammenhæng med sådanne farvemuligheder eller andre farvemuligheder. Påstand 3: Montana tager bekræftende til genmæle over for påstanden i relation til det i påstanden anførte kendetegn: TIVOLI KITCHEN BAR og påstår i øvrigt frifindelse. Påstand 4: Frifindelse. Påstand 5: Montana tager bekræftende til genmæle. Påstand 6: Frifindelse. Påstand 7: Principalt frifindelse, subsidiært offentliggørelse af en fældende doms konklusion på Montanas hjemmeside alene eller samtidig med udsendelse af en cirkulæreskrivelse, indeholdende en fældende doms konklusion, til Montanas forhandlere. Påstand 8: Principalt frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb efter Sø- og Handelsrettens skøn med procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. Påstand 8a: Principalt frifindelse, subsidiært fastsættes en vederlagssats på maksimalt 0,5 % eller mere subsidiært en anden sats under 5 % efter Sø- og Handelsrettens skøn, dog således

4 - 4 - at der ikke fastsættes særskilt vederlag for Montanas anvendelse af farveangivelserne, jf. Tivolis påstand 2. Påstand 9: Frifindelse Montana har nedlagt følgende selvstændige påstande: 1. Tivoli skal anerkende at have været uberettiget til at meddele licens til Liggestolen.dk v/ Mette Munk Plum til brug af betegnelsen Tivoli One og Tivoli One Stolen, jf. bilag Tivoli skal bringe licensaftalen med Liggestolen.dk v/ Mette Munk Plum, jf. bilag 75, til ophør med kortest muligt varsel. Overfor Montanas selvstændige påstande har Tivoli påstået frifindelse. Sagens oplysninger Der er ikke tvist om identifikationen af de stolemodeller, som er indeholdt i Tivolis påstande, og som er afbildet i de i påstandene angivne bilag med pilehenvisninger. Stolemodellerne har været forevist i retten og vises nedenfor (bortset fra TIVOLI KITCHEN BAR ): Tivoli-stolen (påstand 1) Tivoli Barstol (påstand 3)

5 - 5 - Tivoli Lounge (påstand 4) Tivoli Kids (påstand 5) Rettigheder. Historie. Markedsundersøgelser mv. Rettigheder Tivoli har gennem årene foretaget en række varemærkeregistreringer. Blandt disse nævnes: Ansøgning den 8. december 1967 om registrering af et figurmærke, ordet TIVOLI som logotype. Mærket blev registreret den 6. februar 1976 i alle vareklasser, herunder klasse 20. Ansøgning ligeledes den 8. december 1967 om registrering af ordmærket TIVOLI. Mærket blev registreret den 6. februar 1976 i alle vareklasser, herunder klasse 20. Ansøgning den 26. august 2003 om registrering af et figurmærke, ordet TIVOLI som logotype [et andet end ovenfor]. Mærket blev den 16. december 2003 registreret i alle klasser, herunder klasse 20: Møbler. Ansøgning den 18. september 2003 om registrering af ordmærket TIVOLI. Mærket blev registreret den 18. december 2003 i alle klasser, herunder klasse 20: Møbler.

6 - 6 - Ansøgning den 9. september 2005 om registrering af et figurmærke, ordet TIVOLI som logotype [et andet end de ovenfor nævnte]. Mærket blev den 5. december 2005 registreret i alle vareklasser, herunder klasse 20: Møbler. Ansøgning den 25. august 2000 om registrering som EU-varemærke af et figurmærke TI- VOLI som logotype *anderledes end de ovenfor nævnte+. Registreringsdato den 8. januar Mærket er registreret i en række vareklasser, men ikke klasse 20. Forud for de nævnte registreringer havde Tivoli på grundlag af en ansøgning den 27. september 1957 (registreringsdato den 21. januar 1961) registreret ordmærket TIVOLI i en række vareklasser, herunder for så vidt angår klasse 20: Varer af rav. Historie Under sagens forberedelse bestred Montana TIVOLI-mærkets velkendthed som varemærke i (varemærkelovens 4, stk. 2), men dette er ikke længere bestridt. Tivoli har fremlagt en lang række historisk relaterede bilag til illustration af spørgsmålet om velkendthed. Blandt bilagene er Tivolis ældste plakat fra 1845 og en række artikler, udklip, tegninger, illustrationer, programmer mv. fra de første år i det 20. århundrede og frem til Markedsundersøgelser mv. En undersøgelse om Danmarks stærkeste mærke, offentliggjort i Børsens Nyhedsmagasin nr. 14, april 2002, viste Tivoli som nr. 3 efter Tuborg og Lego, men foran fx Carlsberg, Coca-Cola og DSB. En hitliste med emotionelle scorer over 62 målte mærker i Børsen den 26. maj 2004 placerede Tivoli som nr. 2 efter B&O. Af en artikel i Børsen, 2005, fremgår, at Coca-Cola blev udråbt som Danmarks stærkeste brand. Tivoli blev nr. 8.

7 - 7 - I en BAV-analyse vedrørende Tivoli 2009 *BAV for Brand Asset Valuator, som udarbejdes af Young & Rubicam+. er Tivoli for Mærke Vitalitet og Mærke Styrke målt til en absolut topplacering inden for underholdningsbranchen og som forlystelsespark placeret foran Legoland, Bakken Djurs Sommerland m.fl. Tivoli holder også topplacering med hensyn til mærkets særpræg, relevans, anseelse og dominans. Der er i undersøgelsen redegjort for, at Tivoli har en Utroligt bred appeal og loyalitet. Af undersøgelsens sammenfatning fremgår bl.a., at Tivoli har meget høj tiltrækningskraft og loyalitet. En VisitDenmark -rapport fra 2009 om internationalt kendskab til danske attraktioner og seværdigheder med en række undersøgelsesresultater baseret på interviews med personer fra Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien med erfaring og/eller interesse i ferie i Danmark konkluderede, at der var 3 fyrtårne med international tiltrækningskraft : København, Legoland og Tivoli. Tivioli har vedr. bl.a. anvendelse af Tivilis varemærker fremlagt samarbejdsoversigter for Oversigten for 2004 (8. juli) er opdelt i Tivolis sponsorer, samarbejdspartnere (co-promotion mv.) og licensaftaler. Af en revisorerklæring af 9. juli 2003 fra Tivolis revisor (revisionsselskabet KPMG), fremgår om salg af Tivoli-varer (merchandise solgt under Tivolis figurmærke og/eller ordmærke) i Tivolis egne butikker, at salgstallet for 1999 var godt 6 mio. kr., for 2000 ca. 8,9 mio. kr., for 2001 ca. 8,3 mio. kr., for 2002 ca. 5,6 mio. kr. og for første halvår 2003 ca. 1,1 mio. kr. alle tal inkl. moms. Fremlagte varesalgslister viser salg af en lang række forskelligartede varer, herunder fx lysestager, spejle, rammer, gyngeheste, knager, knagerækker, kommoder, skuffer med spejl, minikommoder, bordlamper og rispapirlamper. Tredjemands brug af TIVOLI Fremlagt materiale viser en skitsetegning af en lampe 1942 PH Tivolilampen (1942). Herudover et billede af en anden lampemodel med billedtekst PH-Tivoli spirallampe. Udført 1949 hos Louis Poulsen i et antal på under 120 stk..

8 - 8 - En hjemmesideudskrift (DESIGN FIELDS Møbler UNIQUE COPENHAGEN) viser bl.a. et billede af en lampe, betegnet Tivoli Lamp, designet af Jørn Utzon for Unique Copenhagen. Af teksten fremgår bl.a.: Kendt er især denne Tivoli lampe for Unique Copenhagen. Af en hjemmeside fra netshoppen trendcorner.dk, udprintet i 2011, fremgår, at Jørn Utzons mest populære lampe er tivoli lampen, som han designede i slutningen af 40 erne. Den blev taget af produktionen efter 25 år, men er igen blevet meget populær pga. det meget stilrene design og produktionen er derfor genoptaget. Lampen kunne på netshoppen købes for 1.999,00 kr. Et print af en hjemmeside fra illustrerer Holmegaard-glasserien Tivoli Copenhagen glas (ølglas, rød-, hvid- og portvinsglas, snapseglas mv.). En CD, albummet The Other Side Of Round Midnight af Dexter Gordon (1986), indeholder bl.a. nummeret TIVOLI. En udskrift af hjemmesiden viser stolen TivoliOne, om hvilken det oplyses, at den har stået inde i Restaurant Grøften i Tivoli, hvor den har været i brug siden 50 erne, og inde i det inderste af restauranten kan man faktisk finde flere gamle fotografier med stolen på. Nu får stolen en renæssance. Den nye stol er mage til den gamle med et par centimeter mere på benene, fordi folk i dag er højere. Vi kalder den for TivoliOne.. Kronologisk fremstilling I møbelbranchemagasinet Mobilia, nr. 8, august 1956, ses en annonce med nogle afbildede stolemodeller af arkitekt Verner Panton, herunder TIVOLISTOL I. Udbyder af stolene var DANISH DESIGN i Odense, som Verner Panton efter det oplyste var medejer af. I en artikel i Jyllandsposten den 8. oktober 1956 var Verner Panton omtalt under overskriften Ung Odense-Arkitekt med nye Idéer. Et foto viste Tivoli-stolen i staalrør og plastic i forskellige farver i en stabel-opstilling. I artiklen under deloverskriften Tivoli-stole hed det bl.a.:

9 - 9 - I Sommer leverede Danish Design i Odense ved direktør Knud P. Jespersen 200 stole til tivoli. De var af staal og flettet plasticsnor, og de blev den indirekte aarsag til en henvendelse fra Portugal om køb af lignende stole. En portugisisk møbelhandler var paa Danmarks-besøg, og gennem turistforeningen i København fik han opsporet stolenes ophavssted i Odense. Han kom og saa og afgav en ordre. I Amerika var der ligeledes interesse for stolen og andre i samme stil, og arkitekt og fabrik fik travlt. Endnu er det alt sammen i sin begyndelse, men der synes at være grundlag for den helt store møbelsukces. I en avisartikel (navn uoplyst) fra 4. november 1956 fremgik bl.a.: I Tivoli i København staar Pantons specielle Tivoli-stol med udspændt plastic-snor som sæde og ryglæn Tivoli-stolen er nok den, der endnu er mest kendt udadtil.. I en annonce, indrykket af George Tanier Inc., New York, i magasinet Furniture Forum på et ukendt tidspunkt, men efter det foreliggende før 1959, ses stolemodellen, designet af Verner Panton og benævnt TIVOLI Stacking Chair. I magasinet Mobilia, formentlig april 1958, ses stolemodellen afbildet uden benævnelse. Verner Panton er anført som design. Som bilag AO er fremlagt korrespondance, rekvireret fra Vitra DesignMuseum i Tyskland, og skitsemateriale, der illustrerer, at Verner Panton fra sin bopæl i Schweiz i samarbejde med danske kontakter omkring 1980 arbejdede på at videreudvikle stolen, bl.a. med stålbeklædning og tilføjelse af armlæn. I korrespondancen omtales stolen som traadstolen (Tivoli) og Tivoli-stolen. I en bog/brochure (1986) med bl.a. Tivolis daværende administrerende direktør, Niels-Jørgen Kaiser, som bidragyder om Verner Panton i anledning af dennes 60 års dag, ses stolen afbildet med teksten Tivoli chair 1955, Fritz Hansens Eftf., DK. Af en telefax af 26. februar 1993 fra Verner Panton til Niels-Jørgen Kaiser fremgår bl.a.:

10 Kære Niels-Jørgen, Hermed et par tanker om T.stolen som vi talte om: - stabelbar - uden- og indendørs (evt. 2 forskellige) - maaske morsom, f.eks. gyngestol. En gyngestol er god som spisestol følger bevægelserne forover og bagover. Man har aldrig set gyngestole, der kan stables det er muligt.... Dette er bare lidt til at begynde med. Jeg mener det er rigtigt med et koncept før jeg begynder at tegne. Der er fremlagt fotos af en tegning fra Verner Panton (20. april 1993), rekvireret fra Vitra Design Museum, visende gyngestolsmeder. I en udstillingsbog, udgivet af Vitra Design Museum (april 2000), Verner Panton, The collected works, ses stolen, omtalt Stacking chair Tivoli Chair Serial production model. Design/production: Det er oplyst, at udstillingen blev vist verden over, herunder hos Dansk Design Center i København i Under et foto af stolen fra udstillingen, dels enkeltstående, dels stablet, var anført Tivoli-Chair mit Plastschnurbespannung, 1955, Fritz Hansen. I en bog om danske designere (Ida Engholm, 2004) var om Verner Panton skrevet bl.a.: I fagkredse blev han stemplet som en utilpasset avantgardist, en reputation han ikke gjorde noget for at afværge. Derimod kørte han entusiastisk videre ud ad det, andre opfattede som et sidespor. I Danmark endte det blindt, men i udlandet førte det til international anerkendelse og til sidste verdensberømmelse. I 80 erne fik Panton mulighed for at stå i spidsen for endnu en stor indretningsopgave, Cirkusbygningen i København. Niels-Jørgen Kaiser fik idéen at bede sin ven om at sætte farver på den gamle Cirkusbygning. Under et billede af stolen var det anført:

11 Tivoli-stolen. Pantons første seriefremstillede stol (1955), bestilt af Tivoli og sat i produktion af Fritz Hansen. Den blev fremstillet indtil midten af 60 erne, hvor den blev taget ud af produktion, men Panton arbejdede livet igennem videre på den, uden at det lykkedes ham at få den sat i produktion igen. Først i 2004 relancerede det danske firma DJOB stolen i en moderniseret udgave i rustfrit stål og med sædesnore af polythylen. På Møbelmessen i 2004 blev stolen tildelt Bo Bedres møbelpris som årets klassiker. I en mail den 7. maj 2004 rettede Tivoli henvendelse til Joakim Lassen, firmaet Djob, og gjorde under henvisning til at være orienteret om, at Djob havde sat en Verner Panton Tivolistol i produktion, opmærksom på, at det var en forudsætning for salg af stolen, at der indgås en licensaftale med Tivoli. Tivoli rykkede for svar i en mail den 14. juni Den 9. august 2004 indgik RDS ApS, et selskab i Montana-koncernen, og Verner Panton Design en royaltyaftale vedr. overdragelse af produktions- og salgsretten for Tivoli stolen, jf. vedlagte tegning og fotos. På Bella-messen i 2004 blev Tivolistolen, som Verner Panton tegnede til en restaurant i Tivoli i 1955 tildelt Bo Bedres klassikerpris. Stolen omtaltes i forbindelse med nomineringen som Tivolistolen af Verner Panton, relanceret af DJob. I Arkitekten, december 2004, annonceredes stolen af DJOB med et foto og en tekst neden under med overskriften VERNER PANTONS FØRSTE STOL : Verner Pantons Første Stol blev tegnet til en restaurant i København i Stolen som dengang blev kaldt Tivoli Stolen, er en minimalkonstruktion. I Den store danske møbelguide (Per H. Hansen og Klaus Petersen, 2005) fremgår bl.a.: Verner Panton er blevet særdeles eftertragtet blandt samlere i de senere år. Panton har modtaget adskillige priser herhjemme og i udlandet. Han vandt PH-prisen i 1967 og den amerikanske International Design Award i 1963 og 1968.

12 Stolen er afbildet i værket og betegnet Tivoli-stol, model Fritz Hansen er anført som producent, og år er anført med Under Andet står bl.a., at Panton tegnede stolen til en restaurant i Tivoli deraf navnet. Den 27. maj 2005 indgik royaltyaftalens parter en tillægsaftale om tilføjelse af to nye produkter, VP Barstol og VP Lounge Stol, til aftalen vedrørende Tivoli Stolen. Som bilag til tillægsaftalen var de to nye stole afbildet. De blev begge omtalt som en videreudvikling af Verner Pantons Tivolistol. Efter kontakt mellem parterne, hvorom henvises til de afgivne forklaringer, udarbejdede Tivoli et udkast til Varemærkelicensaftale mellem Tivoli ( licensgiver ) og DJOB A/S ( licenstager ). Det fremlagte udkast er registreret med datoen 5. september I udkastets pkt. 2.1 er omsætning defineret som bruttoomsætning (som bestemt i henhold til internationale regnskabsstandarder), eksklusiv finansiel indkomst og moms. Territoriet er EU og EØS-landene. Varer / Varerne er angivet som den af Verner Panton designede stol som vist i bilag B og omfatter desuden eventuelle videreudviklinger af nævnte stol, herunder i form af andre stoleformer, der er baseret på samme konstruktionsprincipper og materialevalg, og således har samme overordnede æstetiske udtryk. Aftaleudkastes pkt var sålydende: Licenstager er i forbindelse med enhver brug af Varemærket forpligtet til at understrege Licensgivers ejerskab på en klar og tydelig måde med følgende formulering: registreret varemærke licenseret fra Tivoli A/S i København eller registered trademark under license from Tivoli A/S, Copenhagen, Denmark. Om royalty var det pkt anført, at denne skulle andrage 2 % Af Omsætning af Varerne i Territoriet. Aftalen skulle ifølge pkt løbe indtil skriftlig opsigelse fra en af parterne med 2 års varsel til udgangen af en måned.

13 I 2006 (udateret) udsendte DJOB en pressemeddelelse med overskriften Vener Panton er i farver. Af teksten fremgik bl.a.: Verner Pantons første stol var i sort flet Copenhagen International Furniture Fair 2006 introducerer tre nye farver: Coffee, Sky og Grass Green Verner Panton tegnede sin første stol i 1955 til en restaurant i Tivoli. I 2004 blev den sat i produktion igen af DJOB A/S i sort Desuden markedsfører DJOB stoleserien AP af Andreas Hansen og Peter J. Lassen samt Verner Pantons første stol. I et reklameblad (2007) fra DJOB, Montanagroup, benævnt Making room for development, ses stolen i forskellige farvevarianter. Underteksten til billedet er Tivolistolen og Verner Panton er angivet som design. Samme reklame var senere indrykket i Arkitekten, januar Danske Møbler, nr. 6, 2007, havde en omtale af DJOB. På et billede ses Joakim Lassen med en sællert: Verner Pantons Tivoli-stol. I teksten fremgår bl.a.: På Scandinavian Furniture Fair 2004 relancerede DJOB designeren Verner Pantons Tivoli-stol, der oprindeligt blev tegnet i 1955 til en restaurant i forlystelseshaven, der ønskede en let stabelstol til både udendørs og indendørs brug. Stolen havde været ude af produktion i en årrække, men DJOB forsynede den med en ny og robust type flettesnor, der fås i en almindelig og i en lav lounge-udgave samt som barstol og er på få år blevet en af virksomhedens sællerter.. I Bo Bedre (7. juli 2007) var indrykket en annonce visende stolen i forskellige farver, som i overskriften var betegnet TIVOLI-STOLEN, Design Verner Panton. Af teksten under billedet fremgik Verner Panton tegnede sin første stol Tivolistolen til en restaurant i Tivoli i Jyllandsposten havde den 5. august 2007 en omtale af DJOB og Joakim Lassen, der var vist med et foto, hvor han løfter stolen. Billedtekstens overskrift var Tivolistolen og teksten indledtes således: Verner Panton tegnede Tivolistolen til en restaurant i Tivoli i 1955 og den blev produceret af Fritz Hansen..

14 I ugebladet Søndag, nr. 44, 2007, var der en omtale af VP Tivolistol/Verner Panton, der kunne fås hos Montana Mobile for kr. I Bo Bedre nr. 9, 2007, kunne læserne vinde Verner Pantons Tivoli-barstole fra Djob. Af teksten fremgik videre bl.a.: Verner Panton holdt selv meget af stærke farver. Nu er hans Tivoli-stol fra 1955 kommet i en skrigorange. Tivoli-stolen fra 1955 var Pantons første seriefremstillede stol, bestilt af Tivoli og sat i produktion af Fritz Hansen. Stolen blev fremstillet indtil midten af 1960 erne, hvor den blev taget ud af produktion igen. På en anden side i bladet var stolen i grøn udgave afbildet blandt en række andre produkter. Teksten under billedet var: Grøn spisebordsstol, Tivoli, designet af Verner Panton, kr., Djob. I Montana News var stolen afbildet og omtalt blandt Montanas øvrige produkter. Det fremgik, at Montana bl.a. producerer og markedsfører Tivolistoleserien. Der er fremlagt en udskrift af DJOBs hjemmeside, som den så ud frem til 2008, hvor stolen ses afbildet. I teksten med overskriften Verner Pantons første stol fremgik bl.a.: Verner Pantons første stol blev tegnet til en restaurant i Tivoli i København i Stolen, som blev kaldt Tivoli-stolen, blev her brugt såvel ude som inde. Af en udskrift af DJOBs hjemmeside ses afbildet TIVOLI STOL, TIVOLI BAR- STOL og TIVOLI LOUNGE. I bogen Skuespilhuset (2008) om Det Kongelige Teaters Skuespilhus, hvor Joakim Lassen var medredaktør, var der omtale af Tiviolistolen en rar farve at sidde på : Ude og inde møder man Verner Pantons første stol, tegnet til en restaurant i Tivoli i 1955 og relanceret af DJOB Montana Group i I januar 2008 udsendte Montana Møbler en pressemeddelelse Montana bekender kulør overfor miljøet til brug for en messe i Køln. Blandt de produkter, som Montanas søsterselskab DJOB skulle vise på messen var Verner Pantons stoleserie. Af produktillustrationer

15 på internettet sås bl.a. 3 stole, VP BAR Orange DJOB, VP lounge 01 DJOB og VP tivoli green DJOB. I en brochure fra DJOB til Bella Center, maj 2008, var afbildet diverse stole, bl.a. Tivoli orange.jpg, Tivoli purple.jpg, Tivoli672.jpg (en barstol) og VP Bar orange.jpg. I et bilag er samlet en række annoncer fra 2009 (bl.a. Bo Bedre og Jyllandsposten) med omtale og billeder af stolen i forskellige farver og omtalt som Tivoli-stolen, stabelbar stol, Tivoli, designet af Verner Panton, Verner Pantons Tivolistol fra 1955 og Tivoli-stol. I Berlingske Tidendes tillæg Boligen (14. februar 2010) var under et billede af stolen anført: Verner Pantons Tivoli-stol er kommet i farven Blue Heaven. Der var oplyst en pris på kr. hos Montana.dk. I februar/marts 2010 indgik Tivoli på den ene side og Liggestolen.dk v/mette Munk Plum som licenstager på den anden side en Varemærkelicensaftale om licens til stolen Tivoli One. Licenstager skulle for licensen betale 5 % af licenstagers bruttoomsætning af varer under anvendelse af Tivoli-mærket. Aftalen kunne af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til udløbet af et kvartal. Stolen stod oprindeligt i Restaurant Grøften i Tivoli, hvor den har været brugt siden 1950 erne. Det er en kurvestol, der laves af materialet rattan. I FynskeMedier den 4. juli 2010 var der journalistisk omtale med illustrationer af Montana i børnehøjde om Tivolistolen i børnestørrelse. Der er som bilag fremlagt en række print den 7. juli 2010 fra Montanas hjemmeside med omtaler og illustrationer af Tivoli kids, Tivoli stolen i nye farver, Tivoli bar, Tivoli stol familien, Tivoli stol farver, Tivoli lounge etc. Der citeres endvidere følgende tekstuddrag: Til foråret 2010 præsenterer Montana to nye farver til Verner Pantons Tivoli stol en lysende flot Blue Heaven og en elegant Atthracite Nye medlemmer i Tivolifamilien I Tivoli-serien fås modellerne Tivoli stol, Tivoli lounge, Tivoli bar, tivoli kitchen bar og modellen til børn Tivoli kids, alle i 12 fantastiske farver! The Tivoli chair family is

16 growing Sommertilbud Verner Pantons Trådreoler og Verner Pantons Tivolistole Tivolistolen 4 Tivoli stole for 3 stoles pris Tivoli stol familien Tivoli stol farver Tivoli Black Tivoli Red Tivoli White Tivoli Coffee Tivoli Sky Tivoli lounge inspiration Tivoli bar Tivoli bar inspiration Tivoli Lounge. Ved brev af 12. juli 2010 fremsatte Tivolis advokat krav om, at Montana ophørte med markedsføring og brug af Tivolis forretningskendetegn, varemærkerettigheder mv. Kravet blev afvist af Montanas advokat i brev af 12. august Efter et yderligere brev fra Tivolis advokat anførte Montanas advokat i et brev af 25. august 2010 bl.a.: Selvom min klient i hvert fald for en del af de øvrige anvendte betegnelser i det mindste kan påberåbe sig passivitet, har min klient for at vise gode hensigter besluttet at ændre betegnelserne: Tivoli Lounge, Tivoli Bar, Tivoli Kitchen Bar og Tivoli Kids, således at Tivoli udgår og eventuel erstattes af et andet ordelement, der ikke er forveksleligt med Tivoli. Min klient vil desuden ophøre med at bruge betegnelsen Tivoli stol familien og Tivoli i forbindelse med farveangivelserne. Tilbage står kun Tivoli Stolen for den oprindelige stol Ovennævnte ændringer vil blive gennemført inden den 1. oktober d.å.. Der er fremlagt en udskrift af Montanas hjemmeside (22. november 2010) med omtale og illustrationer af Tivoli stolen. Børnestolen er ikke længere omtalt med brug af Tivoli, men som VP Kids. For så vidt angår farveangivelser er der ikke længere gjort brug af Tivoli. I en artikel i Süddeutsche Zeitung den 22. januar 2011 om en udstilling i Berlin, Panton and Contemporary Danish design, var stolen omtalt som den sogenannte Tivoli-Chair. Tivoli stolen ses fortsat markedsført på Montanas hjemmeside den 29. august I Boligplus, august 2011, er stolen afbildet og betegnet Tivoli. I Bo Bedres Guldnummer 2011 var trykt en længere artikel om Verner Panton med udgangspunkt i et besøg hos Verner Pantons datter, Carin Panton, i Tyskland. På et større bil-

17 lede ses et bord med 8 stole omkring. Af billedteksten fremgår bl.a., at stolene er Tivoli-stole (Montana), som var den første stol, som Verner Panton designede. Af markedsføringsmateriale fra RUM (11. november 2011) ses omtalt Verner Pantons Tivoli-stol nu i miniature. Miniature-udgaven er omtalt i Bolig & Livsstil (formentlig ultimo 2011) under overskriften Eksklusiv gaveidé til design-elskeren. Børsen bragte den 2. december 2011 en artikel om Joakim Lassen. Fra artiklen citeres: Da han genså Tivoli-stolen på Dansk Design Center, var han ikke et sekund i tvivl om, at dette skulle blive hans stol Montana producerer i dag omkring Tivoli-stole om året.. Der er som bilag AG fremlagt 33 siders bilag vedr. markedsføring af Tivoli stolen fra perioden, juni 2009 juli 2011 med oversigter over annoncering i de enkelte år og diverse illustrationer, bl.a. indstik fra Montana Living, som kan betegnes som et stort katalog/en bog. Der foreligger endvidere listeoversigter vedrørende afholdte annonceudgifter. Licensaftaler Tivoli har fremlagt en række licensaftaler med henblik på at illustrere det licensniveau, som Tivoli indgår aftaler om med samarbejdspartnere. Der er aftaler om 5 % af bruttoomsætning (Skandinavien), 5 % af nettoomsætning (bruttoomsætning eksklusiv moms og andre afgifter) (Europa), 5 % af selskabets fakturerede omsætning (Danmark), 6 % af bruttoomsætning (som bestemt i henhold til internationale regnskabsstandarder), eksklusiv finansiel indkomst og moms (Danmark), 7 % af bruttoomsætning (som bestemt i henhold til internationale regnskabsstandarder) eksklusiv finansiel indkomst og moms, 5 % af bruttoomsætningen (nettoomsætningen fratrukket moms) (Danmark), 6 % af omsætningen (Danmark), 5 % af omsætningen (hele verden), 9 % af bruttoomsætning (som bestemt i henhold til internationale regnskabsstandarder) eksklusiv finansiel indkomst og moms. Omsætningen er således Licenstagers bruttoomsætning til detailhandlen mv. af produktet, dvs.

18 omsætningen før eventuelle kæderabatter, markedsføringsbidrag mv. (Den Europæiske Union), 7 % af Licenstagers omsætning (Danmark - med visse yderligere muligheder). Der er mellem parterne nogenlunde enighed om, at det relevante antal stole, som Montana har solgt i perioden sommeren 2007 til udgangen af 2011 under anvendelse af mærket TI- VOLI ( Tivoli stolen, Tivoli Bar, Tivoli Lounge, Tivoli Kitchen ) er godt stk., svarende til en nettoomsætning på godt kr. ekskl. moms). Forklaringer Lars Liebst har forklaret, at han er administrerende direktør i Tivoli. Han tiltrådte i På daværende tidspunkt var Carlsberg hovedaktionær i Tivoli. Omkring år 2000 solgte Carlsberg sin aktiepost til Skandinavisk Tobakskompagni og Chr. Augustinus Fabrikker. Herudover har Danske Bank i dag en aktiepost på ca. 5 %, mens der er ca småaktionærer. Som overordnet strategi er Tivoli meget interesseret i at indgå aftaler om brug af navnet såvel i Danmark som rundt om i verden. Tivoli stiller dog krav til brugen, og det hænder også, at de siger nej tak. Det er en integreret del af strategien at indgå sponsoraftaler og licensaftaler. Tivoli er meget store i Skandinavien og store i Europa, og hvis de skal fastholde deres produkt og brand og fortsat også være verdenskendte, skal de ud og indgå aftaler. Han blev involveret i denne sag, da der for 5-6 år siden blev holdt et møde med Montanas nuværende administrerende direktør, Joakim Lassen, der ønskede at producere en Tivolistol. Han fandt det interessant. På mødet drøftede de, at Tivoli skulle have royalty, hvis der skulle gøres brug af Tivolis navn. Det kunne der ikke blive tale om, mente Joakim Lassen, der henviste til det kunstneriske ejerskab. Han gjorde Joakim Lassen opmærksom på, at Tivoli før havde indgået aftaler med kunstnere, og at det var helt naturligt, at Tivoli også fik en del af omsætningen. Joakim Lassen afviste det blankt. Han anførte, at Montana ville få en underskudsforretning. Han havde forståelse for, at parterne ikke kunne opnå enighed om vilkårene for brugen af Tivolis mærke. Problemet var bare, at Montana bare gjorde brug af Tivolis navn alligevel.

19 Han husker ikke, om der blev afholdt mere end et møde mellem parterne, og han husker ikke i dag udkastet til licensaftale og ej heller, hvorfor licenssatsen var 2 % i udkastet. Tivolis sædvanlige licensniveau ligger på %, alt efter hvad der produceres, og hvor produktet skal sælges mv. Produkterne er meget forskellige. Fx har Tivoli en sponsoraftale med DONG og har forhandlinger med Emirates Airlines, hvor der er tale om store millionbeløb årligt. Når DONG og andre kendte varemærkeindehavere gerne vil indgå aftaler med Tivoli, skyldes, at to kendte varemærker kan øge effekten mere end dobbelt. To plus to giver fem. Verner Panton er en internationalt kendt designer, som vi i Danmark kan være stolte af. Han kendte ikke til, at Verner Panton stod bag en tivolistol. Han kendte Verner Panton for nogle af hans øvrige arbejder, herunder Cirkusbygningen. Joakim Lassen har forklaret, at han siden 2009 har været design- og kommunikationsdirektør hos Montana. Hans ansvarsområde er markedsføring, kommunikation og produktudvikling. Han var fra 1999 til 2009 direktør i søsterselskabet, Djob A/S, som beskæftigede sig med udvikling, produktion og salg af designmøbler. De solgte primært konference- og arbejdsborde og møbler til virksomheder i Danmark og udlandet igennem kontraktsforhandlere. Djob og Montana fusionerede i 2009 som led i et generationsskifte. Hans far, Peter Lassen, er Montanas grundlægger. Han fik idéen til at relancere tivolistolen, da han så den på Vitra Design Museums udstilling i Dansk Design Center i København i Han har altid haft et ønske om at producere en stol, som er unik, og da han så tivolistolen, var han sikker på, at det skulle være den. Han drøftede med sin far det forretningsmæssigt fornuftige i at producere stolen og kontaktede i efteråret 2003 Marianne Panton, som gav et mundtligt tilsagn til, at stolen kunne produceres. Det var en tillidsaftale; en skriftlig licensaftale blev først indgået i august 2004.

20 Der var en årsag til, at stolen var udgået af produktion, og han ønskede ikke at begå samme fejl. Han lavede derfor nogle forbedringer på stolen. Stellet blev lavet i rustfrit stål, og snorene blev lavet i polyethylen, som gav stolen den nødvendige blødhed og styrke. Efter at en producent til stolen var fundet, var stolen klar til at blive præsenteret på møbelmessen i maj 2004, hvor han præsenterede i alt 56 stole. Han præsenterede den som Verner Pantons første stol produceret til en restaurant i Tivoli. Årsagen til denne præsentation var, at han havde rettet henvendelse til Tivoli, som havde meddelt ham, at de havde eneret til navnet Tivoli. Han havde hverken tid eller lyst til at lægge sig ud med Tivoli på det tidspunkt. Salget af stolen gik så småt i gang efter messen, men det var først 2-3 måneder senere, at en egentlig produktion kom op at køre. Stolen modtog Bo Bedres møbelpris og blev i den forbindelse omtalt som tivolistolen, fordi Bo Bedres chefredaktør kendte den og omtalte den ved dens navn. Bo Bedre er Montanas vigtigste annonceringsorgan Drøftelserne med Tivoli tog sin begyndelse i maj 2004, hvor han rettede henvendelse til Tivoli, fordi han var interesseret i historiefortællingen omkring stolen. Den var oprindeligt solgt i 200 eksemplarer. Han ville gerne vide, hvilken restaurant stolen havde stået i, og om der fandtes nogle billeder af den. Disse ting fik han aldrig svar på, men fik blot at vide, at Tivoli havde eneret på navnet, og at han skulle betale licens. I efteråret 2004, og måske i 2005, deltog han i mindst 2 møder med Lars Liebst, en jurist og en kvinde og havde et telefonmøde med Lars Liebst. De stod ret skarpt over for hinanden. Hans synspunkt var, at stolen altid har heddet Tivolistolen, hvilket kan ses i bl.a. litteraturen, og han forstod derfor ikke, hvordan Tivoli kunne have enerettigheder. Tivoli fremhævede den såkaldte småkagesag, og sagde, at den sag viste Tivolis dominerende varemærke. Han indhentede juridisk bistand hos advokat Dorthe Wahl, som sagde, at en retssag ville blive langstrakt og bekostelig, men at Montana ville have gode muligheder for at vinde den. Han og hans far blev herefter enige om at forsøge sig med en aftale med Tivoli, som kunne være en win-win situation. De foreslog Tivoli en gensidig kommerciel aftale - ikke en licens-

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014 Sag 147/2012 (2. afdeling) Montana Møbler A/S (advokat Hans Henrik Skjødt) mod Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. oktober 2010 V-87-08 Dansk Supermarked A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Net2 Maleren v/frederik Tuemand (advokat Claus Bonnez)

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 Sag 221/2007 (2. afdeling) Task I/S ved Jesper Balle (advokat Anders Aagaard) mod Knud Holscher Industriel Design A/S (advokat Ingrid Brix Jensen) I tidligere

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Københavns Byret. Adv. AS 0100-91190-00012-08. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 1. december 2009 i sag. NN og NN

Københavns Byret. Adv. AS 0100-91190-00012-08. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 1. december 2009 i sag. NN og NN Københavns Byret Adv. AS 0100-91190-00012-08 Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 1. december 2009 i sag NN og NN Sagens baggrund og parternes påstande. Anklageskrift er modtaget den 17. februar 2009. Principalt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg 1 København, den KENDELSE (Klager) ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-162.516

Klagenævnet for Udbud 96-162.516 Klagenævnet for Udbud 96-162.516 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Viggo Olesen) 23. april 1997 K E N D E L S E Crocus I/S (advok Erik Hørlyck) mod Århus Havn (advok Henrik Kleis) Århus Havn er omftet af loven

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia Nævnet har modtaget klagen den 18. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klager ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved Nævnet har modtaget klagen den 5. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 Sag 527/2007 (1. afdeling) Morten Gøttler (advokat Johan Løje) mod Effect Furniture International ApS (advokat Erik Turley) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne INFOPAQ - HVAD GÅR SLAGSMÅLET UD PÅ? Infopaqs indscanningsproces: Manuel registrering i elektronisk database Scanning af artikler TIFF-fil

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. marts 2010 V-58-09 Søstrene Grene Import A/S (Advokat Claus Madsen) mod IGOS A/S (Advokat Max G. Sørensen) Indledning Sagens spørgsmål er,

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere