KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE"

Transkript

1 J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet balkan-lorterejser.dk. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 17. december 2002 med 4 bilag (1-4), svarskrift af hhv. 6. januar og 4. februar 2003, replik af 18. februar 2003 samt duplik af 4. marts Registreringsdato: Domænenavnet balkan-lorterejser.dk er registreret den 8. august Sagsfremstilling: Klageren er et dansk rejsebureau, som ifølge klagerens hjemmeside på balkanholidays.dk har specialiseret sig i rejser til Bulgarien. Klager er stiftet den 12. juli 1985, jf. bilag 1, som er en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Klager har registreret betegnelsen BALKAN HOLI- DAYS INTERNATIONAL som figurmærke (registreringsdato den 2. august 1993). Det er uoplyst, hvilke vareklasser, registreringen er foretaget i. Indklagede har oplyst at være privatperson samt at have foretaget registreringen af domænenavnet balkan-lorterejser.dk med henblik på at tilgængeliggøre en rejsebeskrivelse.

2 Indklagede deltog sammen med sin familie i en klager arrangeret rejse til Bulgarien. Af sagens bilag 3, som er en udskrift af indklagedes hjemmeside, hvor indklagede har tilgængeliggjort sin korrespondance med klageren, fremgår det, at rejsen fandt sted med afrejse den 13. juli Indklagede var efter det oplyste meget utilfreds med sin rejse, og efter hjemkomsten krævede indklagede derfor erstatning af klageren. Klageren ville ikke imødekomme indklagedes krav om godtgørelse af rejsens omkostninger for indklagede og hendes familie, hvorefter indklagede oprettede en hjemmeside på domænenavnet balkan-lorterejser.dk. Klageren har som bilag 4 vedlagt et udprint af hjemmesiden på domænenavnet balkanlorterejser.dk. Sekretariatet har ved opslag den 25. maj 2003 konstateret, at hjemmesiden fortsat er identisk med det, som fremgår af klagerens bilag 4. Sekretariatet har taget følgende kopier: Ved klik på menupunktet Flyet fremkommer følgende:

3 Ved klik på menupunktet Hotellet fremkommer følgende:

4 Hvis man klikker på menupunktet Brevet fremkommer en kopi af indklagedes brev af 25. juli 2002 til klageren, hvori indklagede redegør for sine kritikpunkter vedrørende rejsen til Bulgarien. Nederst er der et link til Læs svaret fra Balkan Holidays her., og ved klik på linket fremkommer klagerens brev af 27. august 2002, hvori klageren besvarer indklagedes brev af 25. juli Dette affødte yderligere et brev (af 19. oktober 2002) fra indklagede til klageren. I brevet, som ligeledes er tilgængeligt på hjemmesiden fremgår bl.a. følgende: Da De skriver, at De ikke finder vores billeder fra ferien særlig chokerende, mener vi endnu engang at det MÅ være en total misforståelse fra Deres side. Den hjemmeside, som De anbefalede at vi skulle få lavet, har vi nu endelig fået færdig, hvorfor vi vil henvise til nedenstående adresser. Der vil senere komme mange forskellige links (søge ord ), så den bliver nem at finde og kommer frem sammen med Deres side når man søger på nettet, men det tager åbenbart lidt tid. tugthuset.dk/ eller prøv også på Det er derfor stadigvæk vores synspunkt at det ser ud som 100% kold og kynisk profit tænkning, for at få flyet fyldt helt op, og at Balkan holidays tilsyneladende er helt lige glade med at spolere årets ferie for 2 familier, derfor finder vi at den eneste rimelige kompensation for en tabt ferie uge er, at Balkan Holidays, fuldt tilbage betaler begge familiers indbetalinger vedr. rejsearrangementet. Vi håber stadig at vi har taget fejl af firmaets intentioner, og ser frem til snarest og hurtigst muligt at modtage en kompensation fra Deres side.

5 Herefter sendte klageren et brev med bl.a. følgende indhold til indklagede: Som advokat for Balkan-Holidays ApS retter jeg henvende1se til Dem i anledning af Deres brev af 19.ds. og særligt den hjemmeside, som De har oprettet. Min klient agter at anmelde Dem til politiet, såfremt De ikke omgående lukker hjemmesiden ned. Endvidere tages der forbehold for at rejse krav om erstatning forårsaget af Deres hjemmeside. Deres bekræftelse på lukning af hjemmesiden imødeses. Klager over rejser skal, som De formentlig er bekendt med, rettes til Rejseankenævnet. Brevet, som er udateret, er ligeledes tilgængeligt på hjemmesiden på domænenavnet balkanlorterejser.dk. Indklagede fulgte ikke klagerens opfordring til at lukke hjemmesiden, hvorefter sagen blev indbragt for klagenævnet. Klageren har anført, at Politiets støtteenhed har oplyst, at de ikke kunne være behjælpelige i sagen. Indklagede har oplyst, at klageren opfordrede indklagede til at oprette en hjemmeside, hvor indklagede kunne fortælle om sin rejse. Klageren bestrider at have fremsat en sådan opfordring. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender: Klageren har gjort gældende, at indklagedes hjemmeside er bygget op på nøjagtig samme måde som klagerens tidligere hjemmeside var opbygget, herunder med samme farver og valgmuligheder i menulinien foroven, indklagede krænker ved anvendelsen af domænenavnet balkan-lorterejser.dk klageres registrerede varemærke, at indklagede i første sætning på hjemmesiden på domænenavnet balkan-lorterejser.dk nævner klagerens firmanavn, herunder med link til klagerens hjemmeside på domænenavnet balkanholidays.dk, at klagerens navn bliver nævnt adskillige gange på hjemmesiden på domænenavnet balkanlorterejser.dk, at det ikke kan forbigå den, der besøger registrantens hjemmeside, at det er klageren, der henvises til, at indklagede ved anvendelsen af domænenavnet balkan-lorterejser.dk overtræder markedsføringslovens 2 og 5 ved at anvende klagers firmanavn kombineret med betegnelsen lort, at indklagede langt overskrider, hvad man kan tillade sig i henhold til ytringsfriheden, at klageren har opfordret indklagede til at klage over rejsen til Rejseklagenævnet. Indklagede har gjort gældende,

6 at hjemmesiden på domænenavnet balkan-lorterejser.dk er oprettet, da indklagede ønskede at tilgængeliggøre sine rejsebeskrivelse, da indklagede selv har læst andres rejsebeskrivelser, at der ikke er noget galt i at bruge domænenavnet balkan-lorterejser.dk, da Balkan er et almindeligt ord, som beskriver et område, og lorte-et-eller-andet er et normalt ord i det danske sprogbrug, samt at dette dækker over, hvordan indklagedes rejse var, at klageren har opfordret klageren til at lave en hjemmeside med beskrivelse af indklagedes rejse, at domænenavnet balkan-lorterejser.dk ikke har noget med betegnelsen Balkan Holidays at gøre, at man ikke kan forbinde lorterejser med Balkan Holidays at indklagedes hjemmeside og domænenavnet balkan-lorterejser.dk er omfattet af indklagedes ytringsfrihed, at indklagedes ikke krænker hverken klagerens firmanavn eller logo, at der ikke er sammenhæng mellem domænenavnet balkan-lorterejser.dk og klagerens selskabsbetegnelse. Nævnets bemærkninger: Da indklagede har påberåbt sig, at domænenavnet balkan-lorterejser.dk alene har ikkeerhvervsmæssig betydning for hende, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. bestemmelserne i 1 i nævnets forretningsorden om behandling af sager, som involverer forbrugerkrav. Klageren har registreret varemærket BALKAN HOLIDAYS INTERNATIONAL A/S som figurmærke. Klageren er følgelig berettiget til at påtale enhver form for brug af varemærket, som er i strid med gældende dansk ret, herunder varemærkeloven og markedsføringsloven. En rent privat brug af en andens varemærke er imidlertid ikke i almindelighed retsstridig, hvis formålet med brugen er at ytre sig om den pågældende varemærkeindehaver eller dennes produkter, og ytringsfrihedens almindelige grænser i øvrigt respekteres. Det fremgår af indholdet af indklagedes hjemmeside under domænenavnet balkan-lorterejser.dk, at hjemmesiden er oprettet i anledning af indklagedes utilfredshed med den af klageren arrangerede rejse, som indklagede og hendes familie var på i sommeren Hjemmesiden, som ikke indeholder reklamer, bannerannoncer eller lignende, men alene indklagedes beskrivelse af rejsen, fremtræder klart som en forbrugerprotestside uden kommercielle interesser og som en hjemmeside beregnet for videregivelse af indklagedes synspunkter til andre forbrugere. Domænenavnet balkan-lorterejser.dk er sammensat af betegnelserne balkan og lorterejser, der begge isoleret set er generiske betegnelser, som hverken hver især eller samlet er forvekslelige med klagers varemærke eller klagers hjemmeside. Domænenavnet signalerer med disse betegnelser, at der er tale om en hadeside, hvorfor det må antages, at en Internet-bruger allerede ved opslag på hjemmesiden vil være bevidst herom, uden at det af selve domænenavnet udtrykkeligt fremgår, at hjemmesiden angår klagerens rejser. Nævnet finder allerede som følge heraf ikke anledning til at antage, at indklagede har handlet retsstridigt i forhold til klageren ved at have registreret og benyttet domænenavnet balkanlorterejser.dk som sket.

7 Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E: Der kan ikke gives klageren, Balkan Holidays A/S, medhold i, at indklagede skal tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet balkan-lorterejser.dk. Dato: 19. juni 2003 Dorte Olesen Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo Jeppe Juul Tom Togsverd

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1756 Klager: Bad Boy Europe ApS Grønholtvangen 35 3480 Fredensborg Indklagede: Anders Møller Pedersen Nørre Alle 63, st., -102 8000 Århus C. Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE Klager: Advoksamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Adv. Janne Glæsel Indklagede: SØG A/S (tidligere Maccess A/S) Hestemøllestræde 3, 3. 1464 København K Adv. Thomas Hansen J.nr.: 2000-184, 185,

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. november 2010 V-101-08 Billedbutikken Odense ApS (advokat Claus Barrett Christiansen v/advokatfuldmægtig Louise Mühlbach) mod Pixelpartner

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0289 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER MI (4 voksne /2 børn) v/advokat TJ SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere