Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved"

Transkript

1 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af sin faktura, når ejendommen ikke er blevet solgt. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 2. november 2009 en formidlingsaftale for 6 måneder med indklagede. Det fremgik af aftalens afsnit 10, at der var aftalt betaling efter regning, og at vederlaget var aftalt til kr., udlæg til tredjemand til kr. og dokumentationsomkostninger til kr. Det fremgik videre vedrørende vederlaget: Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

2 2 formidlingsaftalens ophør er ejendomsmægleren berettiget til at opkræve vederlag for erlagte ydelser og udlæg til tredjemand, jf. afsnit 10, i det omfang ydelserne er udført, uanset aftalens ophør skyldes udløb, opsigelse eller salg af ejendommen, jf. dog nedenstående. [...] Vederlaget forfalder ved aftalens ophør, dog betales for værdiansættelse af ejendommen, udarbejdelse af salgsopstilling, udarbejdelse af finansieringsforslag, udstillingsmateriale, billedredigering og internetannoncering, med aconto kr ,- + moms, i alt kr ,- inklusiv moms, umiddelbart efter ydelserne er udført. Endvidere forfalder vederlaget udover til betaling ved aftalens ophør Såfremt ejendommen ikke er solgt ved aftalens udløb jævnfør punkt 9, er den maximale betaling aftalt til den aftalte acontobetaling tillagt kr ,- + moms, i alt ,- inklusiv moms. Den samlede udgift kan maximalt udgøre kr , incl. moms. Det fremgik videre af formidlingsaftalen bl.a.: Ejendommens prioritering Sælger gøres opmærksom på, at såfremt der i formidlingsaftalens løbetid foretages ændringer i ejendommens prioritering, er sælger forpligtet til at give ejendomsmægleren meddelelse herom. I det salgsbudget, der hørte til formidlingsaftalen, dateret 2. november 2009, var det anført, at der var tinglyst et ejerpantebrev på kr. i ejendommen. Det var videre anført, at indfrielse af gæld bag ejerpantebreve ikke indgik i budgettet. Oplysningen om ejerpantebrevet stammede fra en tingbogsattest indhentet den 1. september Den 11. november 2009 skrev klagers bank til indklagede bl.a.: Jævnfør jeres brev kan jeg hermed oplyse at kunden har fået forhøjet ejerpantebrevet til kr men at det endnu ikke er tinglyst. Restgælden på den tilknyttede kredit er ca. kr Den 16. november 2009 indbetalte klager kr. til indklagede. Klagers ejendom blev ikke solgt i aftaleperioden. Den 4. maj 2010 sendte indklagede en faktura til klager. Det fremgik af fakturaen bl.a.:

3 3 Klager har oplyst, at klager indgik en ny formidlingsaftale for 6 måneder med indklagede den 10. maj I salgsbudget af samme dato havde indklagede anført, at der var tinglyst et ejerpantebrev på kr. Det lykkedes ikke at sælge ejendommen, og den 6. juni 2011 skrev indklagede til klager bl.a.: Vi bekræfter hermed, at formidlingsaftalen for salg af ovennævnte ejendom er udløbet, og at du ikke ønsker, vi fortsætter med salgsarbejdet. Vi beklager, at det ikke lykkedes at sælge ejendommen inden for den aftalte periode. Sagen arkiveres hermed og vi skal derfor venligst bede sig indbetale kr ,00 kr., jf. tidligere fremsendte faktura, senest den [...] Den 27. juni 2011 skrev klager til indklagede. Klager oplyste, at han mente, at der allerede var blevet overført penge til indklagede. Indklagede anlagde herefter retssag mod klager med krav om betaling af sin faktura. Den 13. februar 2012 blev retssagen hævet, og sagen oversendt til Klagenævnet for Ejendomsformidling. Klager har bl.a. anført: Indklagede har ikke krav på betaling af sin faktura. Efter at indklagede og en anden mægler havde vurderet klagers ejendom i efteråret 2009, kontaktede klager sin bank Nykredit for at få rådgivning. Nykredit tilbød klager en

4 4 sælgerkonto på kr., hvis klager benyttede indklagede, der var med i Nyboligkæden, som mægler. Kontoen skulle kun bruges til løbende betaling af mæglerydelser, så klager valgte at indgå formidlingsaftale med indklagede. Klager underskrev endnu en formidlingsaftale med indklagede i foråret 2010, men der skete intet med salget. Indklagede ønskede, at ejendommens udbudspris skulle nedsættes, men det ønskede klager ikke. Klager følte sig ikke tryg ved situationen og henvendte sig til Nykredit, og chefen for det lokale Nykreditkontor holdt et møde med klager. På mødet beklagede chefen, at der var blevet indgået sådanne aftaler, og resultatet blev, at klager blev frit stillet til at skifte mægler. Sælgerkontoen blev samtidig indfriet med en kassekredit. At klager ikke fra starten kunne få en kassekredit og selv have valgt mægler, stiller klager sig undrende over for. Sælgerkontoen er alene til fordel for Nykredit og indklagede (Nybolig). Indklagede var dermed sikret betaling af sine krav, uanset hvad der skulle ske. Herefter hørte klager ikke noget fra indklagede. I juni 2011 kontaktede klager indklagede for at få udleveret eventuelt materiale vedrørende ejendommen. Indklagede sendte herefter en faktura, idet indklagede åbenbart havde glemt alle indgåede aftaler. Indklagede har ikke udført mæglerarbejde, og der var en fejl i provenuberegningen, idet der var glemt et lån på kr. Klager har kun fokuseret på provenuet. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede fastholder at have krav på betaling af sin faktura. Det er korrekt, at opstartssalær skulle betales af klager via en sælgerkonto i Nykredit. Herudover har indklagede intet at gøre med klagers kontakt og aftaler med Nykredit. Det bestrides, at indklagede har glemt et lån på kr. i provenuberegningen. Det omtalte lån var på kr., da formidlingsaftalen blev indgået. Lånet blev efterfølgende forhøjet til de nævnte kr. Klager har ikke informeret indklagede om ændringen, selvom klager er forpligtet hertil i henhold til formidlingsaftalen. Oplysningen om forhøjelsen modtog indklagede fra klagers bank den 11. november 2009, efter at indklagede havde bedt banken om at oplyse gælden bag ejerpantebrevet. Det fremgår i øvrigt af salgsbudgettet, at der ikke i provenuberegningen er medtaget gæld lyst på ejerpantebrevet. Nævnet udtaler: Det fremgår af formidlingsaftalen, at der er aftalt betaling efter regning. Dette betyder, at der skal betales for det udførte mæglerarbejde, uanset om ejendommen er blevet solgt eller ej. Det fremgår videre af aftalen, at vederlaget skal betales med kr. fra

5 5 starten og kr., når aftalen udløber, uden at der er sket salg, således at den samlede udgift til vederlag maksimalt udgør kr. Hertil kommer betaling for udlæg til tredjemand og dokumentationsomkostninger. Klager har dokumenteret at have betalt kr. til indklagede. Det ses ikke dokumenteret, at klager har betalt yderligere beløb til indklagede, ligesom nævnet ikke finder det dokumenteret, at indklagede skulle have accepteret ikke at have krav på de aftalte beløb. Nævnet finder ikke, at det kan bebrejdes indklagede, at klagers bank stillede krav om, at klager skulle sætte sin ejendom til salg hos indklagede. Spørgsmålet, om banken har handlet i strid med god skik ved at kræve, at klager indgik aftale med indklagede mod at få en sælgerkonto, har nævnet ikke kompetence til at afgøre, da nævnet alene kan afgøre tvister mellem forbrugere og ejendomsmæglere. Klager kan søge dette spørgsmål afgjort hos Pengeinstitutankenævnet. Nævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at indklagede ikke har udført et tilstrækkeligt salgsarbejde, ligesom der, jf. prisfastsættelsen i salgsbudgettet er udført arbejde for mere end det opkrævede beløb. Indklagede har ikke pligt til at medregne gæld bag ejerpantebreve i salgsprovenuberegningen, hvorfor indklagede ikke har begået fejl ved ikke i provenuet at medtage indfrielse af gæld ifølge ejerpantebrevet. Nævnet finder det imidlertid uheldigt, at indklagede ikke i salgsbudget af 10. maj 2010 rettede det tinglyste beløb til kr., idet nævnet efter indklagedes forklaringer må lægge til grund, at der var sket tinglysning af forhøjelsen af ejerpantebrevet på dette tidspunkt. Dette kan imidlertid ikke begrunde en reduktion i indklagedes salær. Nævnet kan herefter godkende indklagedes krav ifølge faktura af 4. maj Konklusion: Klagen tages ikke til følge. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ideelle anpart og kontaktede derfor indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ideelle anpart og kontaktede derfor indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE klager ctr. Bengtson & Frydendall A/S Gentoftegade 27 A-B 2820 Gentofte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte 3 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på udgift

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Louise Lillelund og Claus Andersen Stengade 66 3000 Helsingør Nævnet har modtaget klagen den 4. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

J.nr. 2012-0081 UL/bib. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. Annette og Finn-Ole Kofod Runddyssen 45 2730 Herlev. ctr.

J.nr. 2012-0081 UL/bib. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. Annette og Finn-Ole Kofod Runddyssen 45 2730 Herlev. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Annette og Finn-Ole Kofod Runddyssen 45 2730 Herlev ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Gurli Hansen Nørregade 4 3700 Rønne Nævnet har modtaget klagen den 23. april

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2010. Klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. marts 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere