H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E"

Transkript

1 H Å N D B O G M A T E M A T I K C 2. U D G A V E

2

3 ÁÒ ÓÐ Indhold 1 1 Procentregning Delingsprocent Vækstprocent Renteformlen Omregning af rente Indekstal Geometri Arealet af en trekant Ensvinklede trekanter Retvinklede trekanter Proportionalitet Ligefrem proportionalitet Omvendt proportionalitet Lineære funktioner At beregne forskriften for en lineær funktion Eksponentielle funktioner At beregne forskriften for en eksponentiel funktion At løse en eksponentiel ligning At bestemme fordoblings /halveringskonstant At bestemme procentvis ændring Potenssammenhænge At beregne forskriften for en potenssammenhæng At løse en potensiel ligning At bestemme procentvis ændring Statistik Ikke-grupperede observationer Grupperede observationer ½

4 ¾ ÁÒ ÓÐ

5 ½½º½ ÈÖÓ ÒØÖ Ò Ò Ð Ò ÔÖÓ ÒØ DEL udgør PROCENT af HELHED. Det betyder, at DEL HELHED = PROCENT Hvis to af de tre størrelser er kendt, kan man finde den tredje ved at isolere den ubekendte. Eksempler: Eks. 1 En ost på 628 g. indeholder 18% fedt. Hvor mange gram fedt indeholder den? DEL 628 = DEL = 628 0, 18 = 113, 04 Eks. 2 En dram på 75 cl indeholder 27 cl sprit. Hvor mange procent? = PROCENT PROCENT = 0, % = 36% Eks. 3 Af saltvand, som indeholder 3,6% salt, skal udvindes 2 kg salt. Hvor mange kg saltvand skal der bruges? 2 HELHED = 3, HELHED = 2 0, 036 = 55, 6

6 ½º¾ Î ØÔÖÓ ÒØ Ã Ô Ø Ð½ºÈÖÓ ÒØÖ Ò Ò S = B (1 + r) Hvor S er slutværdi, B er begyndelsesværdi, r er den procentvise ændring og (1 + r) er fremskrivningsfaktoren ((1 r) hvis der er tale om fald). Der indgår 3 størrelser, 3 bogstaver, i sammenhængen, og hvis vi kender 2 af dem skulle det være muligt at finde den tredje. Det giver 3 forskellige varianter af opgaver: S er ukendt: Benzin koster 10 kr. literen. Den stiger med 10%. Hvor meget koster den så? S = 10 (1 + 0, 10) = 11 Benzin koster 10 kr. literen. Den falder med 10%. Hvor meget koster den så? S = 10 (1 0, 10) = 9 B er ukendt: Prisen på en stol stiger med 15%. Den koster nu 2875 kr. Hvor meget kostede den før stigningen? 2875 = B (1 + 0, 15) B = 2875 (1 + 0, 15) = 2500 Prisen på en stol falder med 15%. Den koster nu 2875 kr. Hvor meget kostede den før prisfaldet? 2875 = B (1 0, 15) B = 2875 (1 0, 15) = 3382, 35 r er ukendt: Prisen på et bord stiger fra 5000 kr til 6000 kr. Hvor mange % stiger det? 6000 = 5000 (1 + r) 1 + r = r = (1, 20 1) 100% = 20% = 1, 20 Prisen på et bord falder fra 6000 kr til 5000 kr. Hvor mange % falder det? 5000 = 6000 (1 + r) 1 + r = r = (0, 833 1) 100% = 16, 7% = 0, 833

7 Î ØÔÖÓ ÒØ Gennemsnitlig procentvis ændring: Hvis en procentvis stigning er sket over flere år, bliver der ofte spurgt efter den gennemsnitlige årlige procentvise stigning. Så er vi ovre i renteformlen (se næste side). Et eksempel: Antallet af industrirobotter steg på 9 år fra 62 til 552. Hvor mange procent steg antallet i gennemsnit pr. år? 552 = 62 (1 + r) 9 (1 + r) 9 = r = r = 1, 275 r = (1, 275 1) 100% = 27, 5%

8 ½º Ê ÒØ ÓÖÑÐ Ò Ã Ô Ø Ð½ºÈÖÓ ÒØÖ Ò Ò K = K 0 (1 + r) n hvor K er slutkapitalen, K 0 er begyndelsekapitalen, r er renten og n er antal terminer. Der indgår 4 størrelser, 4 bogstaver, i sammenhængen, og hvis vi kender 3 af dem skulle det være muligt at finde den fjerde. Det giver 4 forskellige varianter af opgaver: K er ukendt: Der indsættes 2600 kr. på en konto, der giver 6% p.a. Hvor meget står der på kontoen efter 8 år? K = 2600 (1 + 0, 06) 8 = , 06 8 = 4144, 00 K 0 er ukendt: Jeg vil gerne om 10 år have til rådighed. Jeg regner med at renten holder sig på 6% i de 10 år. Hvor meget skal jeg sætte ind på kontoen? r er ukendt: n er ukendt: = K 0 (1 + 0, 06) 10 = K 0 1, K 0 = = , 84 1, 0610 Beløbet på min konto er i løbet af 10 år vokset fra 2500 kr. til 3882,42 kr. Hvor meget har renten været? 3882, 42 = 2500 (1 + r) r = , , = (1 + r) 10 = 1, 045 r = 0, 045 = 4, 5% Jeg vil sætte 5000 kr. ind på en konto, som giver 6% p.a. i rente. Hvor længe skal jeg vente før der står på kontoen? = 5000 (1 + 0, 06) n 1, 06 n = = 1, 06n Denne ligning kan ikke løses med plus, minus, gange, dividere, potens eller rødder. Det kræver et ekstra redskab, nemlig log. Formlen for løsningen: så i den aktuelle ligning får vi: a n = c x = log(c) log(a) 1, 06 n = 2 n = log(2) log(1, 06) = 11, 90

9 ½º ÇÑÖ Ò Ò Ö ÒØ ÇÑÖ Ò Ò Ö ÒØ Rente: r Rente: R Det korte tidsrum er indeholdt n gange i det lange. 1. Omregning fra det korte til det lange tidsrum: 1 + R = (1 + r) n R = ((1 + r) n 1) 100% Eksempel 1: Stigning på 2% pr. år. Hvor meget på 5 år? 1 + R = (1 + 0, 02) 5 = 1, R = 1, dvs. en stigning på 10,41% på 5 år. R = (1, ) 100% = 10, 41% Eksempel 2: Fald på 3% pr. år. Hvor meget på 5 år? 1 + R = (1 0, 03) 5 = 0, R = 0, 8587 dvs. et fald på 14,13% på 5 år. R = (0, ) 100% = 14, 13% 2. Omregning fra det lange til det korte tidsrum: 1 + r = n 1 + R r = ( n 1 + R 1) 100% Eksempel 1: Stigning på 18% på 7 år. Hvor meget pr. år? 1 + r = , 18 = 7 1, 18 = 1, 0239 dvs. en stigning på 2,39% pr. år. r = (1, ) 100% = 2, 39% Eksempel 2: Fald på 25% på 7 år. Hvor meget pr. år? dvs. et fald på 4,03% pr.år. 1 + r = 7 1 0, 25 = 7 0, 75 = 0, 9597 r = (0, ) 100% = 4, 03%

10 ½º ÁÒ Ø Ð Ã Ô Ø Ð½ºÈÖÓ ÒØÖ Ò Ò Ö Ø ÐØ Ð Ò Ø Ð År Antal Landbrug Basisåret sættes til Beregningen af indekstallene ser så sådan ud: År Antal Landbrug Beregning År Antal Landbrug Beregning og vi får så følgende indekstabel: ØÒ Ö Ö År Indekstal I denne tabel er 1950 basisåret: År Indekstal Vi vil ændre basisåret til Beregningen ser sådan ud: År Indekstal Beregning og vi får så denne indekstabel med 1970 som basisår: År Indekstal

11 Ö Ò Ø ÐØ ÐÚÖ Ö Ò Ø ÐØ ÐÚÖ Vi forestiller os, at vi har indekstabellen for antallet af landbrug samt antallet af landbrug i 1970: ÀÚÓÖÑ Ò Ð Ò ÖÙ Ú Ö Ö ½ Beregningen ser sådan ud: År Indekstal Antal landbrug Indeks 1985 F(Fremskrivningsfaktor) = Indeks 1970 = 45 = 0, 625 ÀÚÓÖÑ Ò Ð Ò ÖÙ Ú Ö Ö ½ ¼ 72 Antal i 1985 = (Antal i 1970) F = , 625 = (Fremadregning: Gange med fremskrivningsfaktor) Indeks 1970 F(Fremskrivningsfaktor) = Indeks 1960 = 72 = 0, ÈÖÓ ÒØÚ Ò Ö Ò (Antal i 1970) Antal i 1960 = = = F 0, 7579 (Tilbageregning: Dividere med fremskrivningsfaktor) Her er indekstabellen for antal landbrug igen: ÀÚÓÖÑ Ò ÔÖÓ ÒØ Ö ÒØ ÐÐ Ø Ð Ø Ö ½ ¼Ø н År Indekstal : Beregningen ser sådan ud: 1 + r = = 0, 542 r = (0, 542 1) 100% = 45, 8%

12 ÀÚÓÖÑ Ø Ö Ò ÒÒ Ñ Ò ØÐ ÔÖÓ ÒØÚ Ò Ö Ò ÔÖºÖ Ã Ô Ø Ð½ºÈÖÓ ÒØÖ Ò Ò Ö ½ ¼Ø н : Beregningen ser sådan ud: 1 + r = = 0, 968 r = (0, 968 1) 100% = 3, 2% ½¼

13 ¾¾º½ ÓÑ ØÖ Ö Ð Ø ÒØÖ ÒØ Formlen for arealet af en trekant: ¾º¾ Ò Ú Ò Ð ØÖ ÒØ Ö A = 1 2 højde grundlinje = 1 2 h g Er to trekanter ensvinklede gælder samme skalafaktor for siderne: a = k a b = k b b = k b Skalafaktoren kan findes ved at sammenligne to ensliggende sider: ¾º Ê ØÚ Ò Ð ØÖ ÒØ Ö k = a a = b b = c c Vi har fire ligninger til beregning af sider og vinkler i en retvinklet trekant: a 2 + b 2 = c 2 sin(vinkel) = modstående hypotenuse cos(vinkel) = hosliggende hypotenuse tan(vinkel) = modstående hosliggende ½½

14 ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð Ø Ø Ã Ô Ø Ð ºÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð Ø Ø º½ Ä Ö ÑÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð Ø Ø To størrelser, x og y er ligefremt proportionale, når den ene værdi fremkommer ved at man ganger den anden med en konstant faktor, altså y = k x, hvor k er en konstant, proportionalitetsfaktoren. Eksempel: x og y er ligefremt proportionale: x y 9 Faktoren findes: 9 = k 2 k = 9 2 = 4, 5 og den anvendes på de øvrige x-værdier: º¾ ÇÑÚ Ò ØÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð Ø Ø 4, 5 3 = 13, 5 4, 5 4 = 18 4, 5 10 = 45 To størrelser, x og y er omvendt proportionale, når y = k 1 y x = k x hvor k er en konstant, proportionalitetsfaktoren. Eksempel: x og y er omvendt proportionale: x y 9 Faktoren findes: ½¾ 9 2 = k k = 18 Derefter kan de øvrige y-værdier beregnes: = = 4, = 1, 8

15 Ä Ò Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ö 1. Grafen er en ret linje i et almindeligt koordinatsystem. 2. y-værdien vokser med en konstant værdi, når x-værdien forøges med Regneforskriften er y = a x + b a er hældningskoefficienten (stigningstallet), dvs. den værdi y går op eller ned når man går én ud ad x-aksen. Hvis punkterne (x 1, y 1 ) og (x 2, y 2 ) ligger på den rette linje beregnes a ved hjælp af formlen: a = y 2 y 1 x 2 x 1 b er linjens skæringspunkt med y-aksen 4. Hvis a > 0: funktionen er voksende. Hvis a < 0: funktionen er aftagende. ½

16 º½ Ø Ö Ò ÓÖ Ö Ø Ò ÓÖ ÒÐ Ò Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ã Ô Ø Ð ºÄ Ò Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ö Forskriften for en lineær funktion har formen: y = a x + b og formlen for a når vi kender to punkter (x 1, y 1 ) og x 2, y 2 ): a = y 2 y 1 x 2 x 1 Punkterne Punkt 1 { }} { ( 3, 2) ligger på grafen for en lineær funktion. og Punkt 2 { }} { (5, 2) Så kan vi finde a: a = 2 ( 2) 5 ( 3) = 4 8 = 1 2 Så ved jeg foreløbig, at forskriften hedder y = 1 2 x + b Jeg vælger ét af de to givne punkter ligemeget hvilket f.eks. punkt 2, og sætter y-værdien ind i stedet for y i forskriften og x-værdien i stedet for x: Af denne ligning kan jeg så finde b: 2 = b og så har jeg hele forskriften: 2 = b b = = 1 2 y = 1 2 x 1 2 ½

17 ÔÓÒ ÒØ ÐÐ ÙÒ Ø ÓÒ Ö 1. Grafen er en ret linje i et enkeltlogaritmisk koordinatsystem. 2. y-værdien vokser med en konstant procent, når x-værdien forøges med Regneforskriften er y = b a x a er fremskrivningsfaktoren, dvs. den værdi y skal ganges med når man går én ud ad x-aksen. Hvis punkterne (x 1, y 1 ) og (x 2, y 2 ) ligger på den eksponentielle funktion beregnes a ved hjælp af formlen: a = x 2 x 1 y2 y 1 b er grafens skæringspunkt med y-aksen 4. Hvis a > 1: funktionen er voksende. Hvis 0 < a < 1: funktionen er aftagende. ½

18 º½ Ø Ö Ò ÓÖ Ö Ø Ò ÓÖ Ò ÔÓÒ ÒØ Ð Ã Ô Ø Ð º ÔÓÒ ÒØ ÐÐ ÙÒ Ø ÓÒ Ö ÙÒ Ø ÓÒ Forskriften for en eksponentiel funktion har formen: y = b a x og formlen for a når vi kender to punkter (x 1, y 1 ) og x 2, y 2 ): a = x 2 x 1 y2 y 1 Punkterne Punkt 1 { }} { ( 2, 2) og ligger på grafen for en eksponentiel funktion. Punkt 2 { }} { (3, 7) Så kan vi finde a: a = 3 ( 2) 7 2 = 1, 2847 Så ved jeg foreløbig, at forskriften hedder y = b 1, 2847 x Jeg vælger ét af de to givne punkter ligemeget hvilket f.eks. punkt 2, og sætter y-værdien ind i stedet for y i forskriften og x-værdien i stedet for x: Af denne ligning kan jeg så finde b: og så har jeg hele forskriften: 7 = b 1, = b 1, b = y = 3, 30 1, 2847 x 7 = 3, 30 1, ½

19 º¾ ØÐ Ò ÔÓÒ ÒØ ÐÐ Ò Ò ØÐ Ò ÔÓÒ ÒØ ÐÐ Ò Ò Hvis du har en eksponentiel sammenhæng, og skal finde den x-værdi, der giver y-værdien 10 (f.eks.), så har du to muligheder: 1. Hvis du har grafen er det nemmeste at aflæse: start på y-aksen med y- værdien 10, gå vandret ud til du rammer grafen og så lodret ned på x- aksen, hvor du aflæser løsningen. 2. Hvis du har forskriften, kan du beregne løsningen: Lad os sige, at forskriften er y = 3, 30 1, 2847 x så fører det til en eksponentiel ligning 10 = 3, 30 1, 2847 x eller som kan løses: 3, 30 1, 2847 x = 10 3, 30 1, 2847 x = 10 1, 2847 x = 10 3, 30 ( ) ( ) log 1, 2847 x = log x log 1, 2847 = log 3, 30 3, 30 ( ) x = log 10 3,30 = 4, 43 log 1, 2847 Generelt er formlen b a x = c x = log( c b ) log(a) ½

20 º Ø Ø ÑÑ ÓÖ Ó Ð Ò» ÐÚ Ö Ò ÓÒ Ø ÒØ Ã Ô Ø Ð º ÔÓÒ ÒØ ÐÐ ÙÒ Ø ÓÒ Ö Der er to muligheder: 1. Aflæsning på en graf: Fordoblingskonstant: Start på y-aksen med et tal c (lige meget hvilket), gå vandret ud til du rammer grafen og så lodret ned på x-aksen. Aflæs tallet x 1. Start så igen på y-aksen med tallet 2 c (altså det dobbelte af det første tal) og aflæs det tilsvarende tal x 2 på x-aksen. Fordoblingskonstanten T 2 beregnes da som T 2 = x 2 x 1 Halveringskonstant: Aflæses som fordoblingskonstanten, blot skal du i anden omgang ikke starte på y-aksen med tallet 2 c, men med 1 2 c. 2. Hvis du har regneforskriften, y = b a x, kan du også beregne: Fordoblingskonstant Halveringskonstant T 2 = log(2) log(a) T1 = log( 1 2 ) 2 log(a) º Ø Ø ÑÑ ÔÖÓ ÒØÚ Ò Ö Ò I forskriften y = b a x, er det udelukkende fremskrivningsfaktoren a, der siger noget om sammenhængens vækst, og det er derfor a alene, der skal bruges til at bestemme y-værdiens procentvise stigning: Hvis x-tilvæksten er n, er y-værdiens procentvise stigning: ½ (a n 1) 100%

21 ÈÓØ Ò ÑÑ Ò Ò 1. Grafen er en ret linje i et dobbeltlogaritmisk koordinatsystem. 2. y-værdien vokser med en konstant procent, når x-værdien forøges med en konstant procent. 3. Regneforskriften er y = b x a 4. Hvis punkterne (x 1, y 1 ) og (x 2, y 2 ) ligger på den potensielle funktion beregnes a ved hjælp af formlen: a = log(y 2) log(y 1 ) log(x 2 ) log(x 1 ) 5. b er grafens skæringspunkt med med linjen x = Hvis a > 0: funktionen er voksende. Hvis a < 0: funktionen er aftagende. ½

22 º½ Ø Ö Ò ÓÖ Ö Ø Ò ÓÖ Ò Ã Ô Ø Ð ºÈÓØ Ò ÑÑ Ò Ò ÔÓØ Ò ÑÑ Ò Ò Forskriften for en potenssammenhæng har formen: y = b x a og formlen for a når vi kender to punkter (x 1, y 1 ) og x 2, y 2 ): a = log(y 2) log(y 1 ) log(x 2 ) log(x 1 ) Punkterne Punkt 1 { }} { (2, 5) og Punkt 2 { }} { (8, 17) ligger på grafen for en potenssammenhæng. Så kan vi finde a: a = log(17) log(5) log(8) log(2) = 0, 8828 Så ved jeg foreløbig, at forskriften hedder y = b x 0,8828 Jeg vælger ét af de to givne punkter ligemeget hvilket f.eks. punkt 2, og sætter y-værdien ind i stedet for y i forskriften og x-værdien i stedet for x: Af denne ligning kan jeg så finde b: 17 = b 8 0, = b 8 0,8828 b = 17 = 2, 71 80,8828 og ¾¼ så har jeg hele forskriften: y = 2, 71 x 0,8828

23 º¾ ØÐ ÒÔÓØ Ò ÐÐ Ò Ò ØÐ ÒÔÓØ Ò ÐÐ Ò Ò Hvis du har en potenssammenhæng, og skal finde den x-værdi, der giver y- værdien 10 (f.eks.), så har du to muligheder: 1. Hvis du har grafen er det nemmeste at aflæse: start på y-aksen med y- værdien 10, gå vandret ud til du rammer grafen og så lodret ned på x- aksen, hvor du aflæser løsningen. 2. Hvis du har forskriften, kan du beregne løsningen: Lad os sige, at forskriften er y = 2, 71 x 0,8828 så fører det til en potensiel ligning 10 = 2, 71 x 0,8828 eller som kan løses: 2, 71 x 0,8828 = 10 2, 71 x 0,8828 = 10 x 0,8828 = 10 2, 71 x = 0, = 4, 388 2, 71 OBS! OBS! Hvis potensen er negativ, f.eks. hvis du skal løse ligningen x 2 = 0, 25 x = ( 2) 0, 25 = 2 så er parenteser omkring ( 2) absolut nødvendige for lommeregneren! ¾½

24 º Ø Ø ÑÑ ÔÖÓ ÒØÚ Ò Ö Ò Ã Ô Ø Ð ºÈÓØ Ò ÑÑ Ò Ò Ved en potenssammenhæng svarer der til en bestemt procentvis forøgelse af x-værdien også en bestemt (men ikke den samme) procentvis forøgelse af y- værdien. Lad en potenssammenhæng have forskriften y = b x a, og lad r x være en procentvise forøgelse af x-værdien. Så kan vi finde den dertil hørende procentvise forøgelse af y-værdien, r y, på denne måde: 1 + r y = (1 + r x ) a r y = ((1 + r x ) a 1) 100% Og omvendt: Hvis jeg kender den procentvise forøgelse af y-værdien, r y, kan jeg finde den procentvise forøgelse af x-værdien: 1 + r y = (1 + r x ) a r x = Lad os sige, at forskriften er ( ) a (1 + r y ) 1 100% y = 2, 71 x 0,8828 Hvis x vokser med 25%, hvor meget vokser y så med? r y = 1 + r y = (1 + 0, 25) 0,8828 ( ) (1 + 0, 25) 0, % = 21, 77% Hvis y vokser med 25%, hvor meget vokser x så med? 1 + 0, 25 = (1 + r x ) 0,8828 ( ) r x = 0, 8828 (1 + 0, 25) 1 100% = 28, 76% ¾¾

25 º½ ËØ Ø Ø Á ¹ ÖÙÔÔ Ö Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ö Hvis de ugrupperede observationer er tallene {1,2,3,4,5,6,7,8,9}, så er medianen er den observation, der deler materialet i to lige store dele, så det er 5. Første kvartil er den observation der deler observationerne til venstre for 5 i to lige store dele, altså er det 2,5 På samme måde er tredje kvartil den observation der deler materialet til højre i to lige store dele, altså er det 7,5. Hvis de ugrupperede observationer er tallene {1,2,3,4,5,6,7,8}, så er medianen den observation, der deler materialet i to lige store dele, så det er 4,5. Første kvartil er den observation der deler observationerne til venstre for 4,5 i to lige store dele, altså er det 2,5. På samme måde er tredje kvartil den observation der deler materialet til højre i to lige store dele, altså er det 6,5. ELLER Hvis vi har en karakterfordeling: Karakter Frekvens (%) 4,3 13,1 17,5 9,7 8,7 11,3 12,0 14,3 8,7 0,3 Kum. frekvens 4,3 17,4 34,9 44,6 53,3 64,6 76,6 90,9 99,6 99,9 så er medianen den mindste observation med en kumuleret frekvens større end eller lig med 50%, altså 7, 1. kvartil er den mindste observation med en kumuleret frekvens større end eller lig med 50%, altså 5, osv. ¾

26 º¾ ÖÙÔÔ Ö Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ö Ã Ô Ø Ð ºËØ Ø Ø Observations- Hyppighed Frekvens Kumuleret interval frekvens Antal Frekvens beregnes som Hyppighed Antal Kumuleret frekvens findes ved at lægge frekvenserne sammen efterhånden Histogram tegnes ud fra hyppigheder eller frekvenser Sumkurve tegnes ud fra de kumulerede frekvenser Intervallernes højre endepunkt er x-værdien OBS! x-aksen er en helt almindelig tallinje med tal, ikke intervaller! OBS! Aldersfordelinger: Selv om aldersgrupperne hedder 15 19, 20 24, 25 29, osv. så er højreendpunkterne 20, 25, 30, osv. for man er 19 lige til man bliver 20, osv. Kvartilsættet: 1. kvartil = Nedre kvartil = 25%-fraktilen Median = 50%-fraktilen 3. kvartil = Øvre kvartil = 75%-fraktilen OBS! kvartilerne er tal, aflæst på x-aksen, ikke intervaller! Middeltal beregnes som Middeltal = midt af interval frekvens + + midt af interval frekvens eller Middeltal = midt af interval hyp + + midt af interval hyp Antal ¾

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 013 Opgave 1: y a x b x 6 y 5 9 4. maj 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Metode 1: Man kan bestemme a ved at indsætte de sammenhørende værdier i ligningsudtrykket,

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul Deskriptiv statistik for C-niveau i hf 75 50 25 2015 Karsten Juul DESKRIPTIV STATISTIK 1.1 Hvad er deskriptiv statistik?...1 1.2 Hvad er grupperede og ugrupperede data?...1 1.21 Eksempel pä ugrupperede

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK

FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK Redaktion og tilrettelæggelse af indhold for Skolestyrelsen: Lektor Hans Jørgen Beck,

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Studentereksamen i Matematik B 2012

Studentereksamen i Matematik B 2012 Studentereksamen i Matematik B 2012 (Gammel ordning) Besvarelse Ib Michelsen Ib Michelsen stx_121_b_gl 2 af 11 Opgave 1 På tegningen er gengivet 3 grafer for de nævnte funktioner. Alle funktionerne er

Læs mere

Kogebog til Maple 18

Kogebog til Maple 18 Kogebog til Maple 18 Indledning Udgave 6, Henrik Just, Hjørring Gymnasium og HF, august 2014 Kogebogen er ikke en lærebog i Maple, men en samling af korte opskrifter på brug af de faciliteter, der er relevante

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Løsningsforslag MatB December 2013

Løsningsforslag MatB December 2013 Løsningsforslag MatB December 2013 Opgave 1 (5 %) a) En linje l går gennem punkterne: P( 2,3) og Q(2,1) a) Bestem en ligning for linjen l. Vi ved at linjen for en linje kan udtrykkes ved: y = αx + q hvor

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Blandede og supplerende opgaver

Blandede og supplerende opgaver Blandede og supplerende opgaver Sammensætning af regnearterne... 60 Geometri... 61 Statistik... 67 Talfølger... 7 Funktioner (1): Formler og funktioner... 76 Funktioner (): Andengradsfunktioner og parabler...

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Vejledning til Gym18-pakken

Vejledning til Gym18-pakken Vejledning til Gym18-pakken Copyright Maplesoft 2014 Vejledning til Gym18-pakken Contents 1 Vejledning i brug af Gym18-pakken... 1 1.1 Installation... 1 2 Deskriptiv statistik... 2 2.1 Ikke-grupperede

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere