Asset Allocation juli 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Asset Allocation juli 2009"

Transkript

1 Asset Allocation juli 2009 Generelle holdninger Aktier neutral Fra undervægt til neutral på ejendomme! Emerging market obligationer neutral Virksomhedsobligationer -overvægt Ejendomme neutral Korte obligationer / kontant undervægt Lange obligationer -overvægt Ændringer siden sidst Vi er gået fra overvægt til neutral på aktier Vi er gået fra undervægt til neutral på ejendomme Vi er gået fra neutral til undervægt på korte obligationer Vi er gået fra undervægt til overvægt på lange obligationer Analyse Er aktier mindre risikofyldte end obligationer? ANALYTIKER: Thomas Roikjær TLF

2 Generel oversigt Makro Anbefaling: Neutral Tabel 1: Generelle anbefalinger Aktier: Danmark Europa USA Japan Asien Latin Amerika Emerging Markets Obligationer Virksomhedsobligationer Ejendomme Korte Obligationer / Kontant Lange Obligationer U=Undervægt, N=Neutral, O=Overvægt () viser anbefaling ved sidste allokering Makroupdate For seneste Makroupdate KLIK HER Aktier N (O) N (U) U (U) O (O) N (U) N (O) U (U) N (N) O (O) N (U) U (N) N (U) l For langsigtede anbefalinger på aktier KLIK HER For kortsigtede (høj risiko) anbefalinger på aktier KLIK HER Ved sidste aktivallokering (udsendt den 9. marts) gik vi på overvægt i aktier sjældent kan man være så heldig at ramme en bund så præcist. Siden vores overvægt er eksempelvis aktier i USA steget med ca. 30% og aktier i Kina er steget med ca. 50%. De store stigninger siden marts gør, at aktierne ikke ser helt så billige ud som tidligere Shiller P/E ligger meget tæt på det langsigtede gennemsnit imens forward P/E ligger en anelse under. På den positive side, så er stemningen blevet mere positiv på det seneste. Virksomhederne rapporterede bedre end ventet indtjening i 1. kvt., og med de lave estimater for 2. kvt. så kan det meget vel ske, at denne regnskabssæson giver endnu et løft til aktierne. Efter de store stigninger på aktier tager vi lidt profit og går på neutral de tekniske signaler på aktier indikerer, at en korrektion kan være på vej. Og som traderne plejer at sige, vi bliver ikke fattige af at tage profit. Figur:Aktier USA (S&P 500 prisindeks) Side 2 af 11

3 USA - Overvægt USA har gennemført flere hjælpepakker og kvantitativ lempelse. Bankerne har leveret bedre end ventet regnskaber. USA vil vise positiv vækst i løbet af 2009 (forventer vi). Der er dog risiko forbundet ved, at opsparingskvoten i USA stiger yderligere. Arbejdsmarkedet er hårdt ramt og det påvirker forbrugerne negativt Europa Undervægt På den positive front så ser prisfastsættelsen fortsat relativt billig ud. På den negative front er vækstudsigterne svage, lønninger presser virksomhederne, og der er sandsynlighed for, at virksomhederne nedjusterer indtjeningen. Danmark Neutral Her gælder det samme som under Europa Vi vælger dog neutral på Danmark da nogle strukturelle forhold taler for danske virksomheder fx store skattelettelser. Japan Neutral På den positive front, så har Japan gennemført store hjælpepakker. Japanske virksomheder er generelt meget cykliske og samtidig har valutaen været meget volatil på det seneste. Asien Neutral Som vi beskrev det ved sidste aktiv allokering, så er Kina gået i front med stimulus pakker. Liberalisering er fortsat på dagsordenen og Kina har blandt andet sænket skatten for virksomheder. I Indien var der positivt valgresultat med klart flertal til UPA regeringen. På den negative front, så har Asien outperformet den vestlige verden meget i løbet af 2009 og næsten alle er enige om en overvægt. Derfor lukker vi vores overvægt i Asien mod den vestlige verden. Side 3 af 11

4 Latin Amerika Undervægt Latin Amerika bliver generelt brugt som et beta-spil. Det betyder, at hvis optimismen er høj på de globale markeder, så stiger Latin Amerika ofte mere end andre markeder, og hvis den negative stemning præger, så falder Latin Amerika ofte mere. Brasilien er blevet sat på positiv liste hos Moody s for mulig opjustering af rating, men Brasiliens aktieindeks er også steget mere end 35% i 2009, og valutaen er blevet styrket voldsomt. Prisen på olie er også steget væsentligt siden bunden, og det har medvirket til den gode performance i Latinamerika. Vi vil dog gerne minde investorer om, at råvarer bør være på sit højeste når økonomien er på toppen det er altså ikke nu! Selvom det har kostet at have Latin Amerika på undervægt så fastholder vi undervægten. Anbefaling: Undervægt Korte obligationer / kontant For anbefalinger på korte obligationer KLIK HER Vores vurdering er, at ECB er færdig med at sænke renten. Vi går derfor rentestigninger i møde, om end der vil gå længere tid før det sker. Som en 100% (uden gearing) lang investor, så er der ikke meget værdi tilbage i de korte obligationer. Lige nu giver en 4% 2010 Dansk statsobligation ca. 1,5% i effektiv rente. En 4% 2010 flexobligation giver dog ca. 1,9% i effektiv rente. Rentekurven er fortsat meget stejl. Lige nu er spændet mellem den 2- og 10-årige rente i Tyskland over 2%. Spændet mellem den 2- og 5-årige rente er over 1%. Derfor vil vi gerne lidt længere ud på kurven, når vi investerer. Anbefaling: Neutral Lange obligationer For anbefalinger på lange obligationer KLIK HER Rentekurven er stejl, så der gives et pænt merafkast for at bevæge sig længere ud på kurven. Vi vurderer, at risikoen for inflation på den korte bane er minimal, da den ekstra likviditet som centralbankerne sender ud i samfundet indtil videre går til at lappe huller med. Det betyder, at de lange renter godt kan være relativt stabile i den kommende periode. Aktier og obligationer har det med at bevæge sig modsat (renter og aktier ens), så når vi neutralvægter aktier er det også et udtryk for neutralvægt på obligationer (se graf herunder) Side 4 af 11

5 Figur: Aktier i USA og 10-årig rente Anbefaling: Neutral Emerging markets obligationer For anbefalinger på EM obligationer KLIK HER Emerging Markets har følt kulden fra den globale finanskrise, men det gamle tema omkring dekobling synes igen at være på dagsordenen. Et comeback til temaet dekobling af EM økonomier har været medvirkende til at genskabe tillid og risikovillighed. Denne fornyede tiltro til Emerging Markets synes baseret på, at EM landene har mulighed for hurtigere at komme på fode igen i takt med bedring i den globale økonomi. Derfor benyttes EM aktivklassen som form for gearet spil på stabilisering og genskabelse af økonomisk opsving. Et økonomisk opsving i Emerging Markets vil fortsat være afhængig af bedring i de store landes økonomier, strukturelle reformer, finanspolitisk ansvarlighed og ikke mindst fortsat hjælp fra IMF. IMF har været yderst aktiv spiller i finanskrisen med store finansieringsprogrammer til lande i nød, hvilket har været medvirkende til at EM områder ikke har oplevet egentligt nedsmeltning. Erhvervs- og forbrugertillidstal synes at bekræfte at momentum for økonomisk opsving vinder indpas, men den globale vækst vil stadig forblive under potentialet. Markedet synes allerede at diskontere et positivt scenario, men skepsis omkring holdbarheden af de offentlige finanser vil fastholde en høj volatilitet og risikopræmie. Vi fastholder derfor en neutral holdning til Emerging Markets aktivklassen, men ser selektive muligheder for eksponering til EM. Anbefaling: Overvægt Virksomhedsobligationer For anbefalinger på virksomhedsobligationer KLIK HER Virksomhedsobligationer har generelt klaret sig godt siden marts 2009 på trods af et meget højt udstedelsesniveau. Det rentespænd der opnås nu i forhold til statsobligationer ligger efterhånden bedre i tråd med de forventede konkurser. Side 5 af 11

6 Investorer bliver dog tvunget ud i risiko, da statsobligationer giver et meget lavt forventet nominelt afkast. Der er gået lidt sommerferie i udstedelserne, hvorfor presset på kurserne ikke forventes at blive voldsomt i den kommende periode. Figur: Rentespænd mellem virksomhedsobligationer & stater Anbefaling: Neutral Ejendomme Vi har sagt rigtig mange negative ting om ejendomme over det seneste halvandet år og det har da også været meget positivt for vores performance, at have ejendomme undervægtet. Den største ændring i denne aktiv allokering er at vi går på neutral vægt på ejendomme. Priserne på erhvervsejendomme er faldet væsentligt i Danmark, og hvis der er midler til at foretage opkøb, så er tidspunktet ved at være fornuftigt. Du skal dog ikke forvente voldsomme prisstigninger over den næste periode, men satse på indtjeningen fra lejeindtægter. Side 6 af 11

7 Analyse Er aktier mindre risikofyldte end obligationer? Aktierne har klaret sig godt siden bunden i marts 2009, men er fortsat meget langt fra toppen i I tider som denne med stor usikkerhed blandt investorer kan det være fornuftigt, at kigge tilbage i historien og forsøge at genvinde (eller det modsatte) tilliden til aktiemarkederne som en god investering på længere horisonter. I denne sektion kigger vi på, hvad investeringshorisonten betyder for afkast på aktier og obligationer, samt hvilken indflydelse inflationen har på afkastet. Som altid så er denne sektion for den lidt mere tekniske læser, men konklusionerne af analysen kan bruges af alle, og vil nok være lidt overraskende for flere. Metode & datasæt I denne analyse, har vi udelukkende benyttet data for USA, så resultaterne er hovedsagligt gældende for de amerikanske aktier og obligationer. Dog mener vi, at konklusionerne godt kan anvendes på andre vestlige markeder. Vi har studeret afkast fra januar 1926 til maj 2009 (månedsafkast) på amerikanske aktier og amerikanske statsobligationer. Begge typer afkast er totalafkast det vil eksempelvis sige, at udbytte på aktier er medregnet i afkastet. Indeks benyttet er Aktier: Ibbotson S&P 500 Total Return (IA SBBI) Obligationer: Ibbotson Intermediate Term Government Bond (IA SBBI). Det er et indeks med obligationer, hvor udløb er ca. 5 år. I analysen er begge indeks til tider blevet justeret for inflation. Hvis det er tilfældet, vil det fremgå af resultaterne. Hvad er din investeringsperiode? Dette afsnit er hovedsagligt til den private investor Som investor er det vigtigt, at du gør op med dig selv, hvad din investeringsperiode er. Skal du eksempelvis bruge pengene igen om 1 år, så skal din fordeling af aktiver være meget anderledes, end hvis du skal bruge pengene om 7 år. Så gør op med dig selv hvornår du skal bruge pengene igen. Husk at justere din portefølje løbende. Det er vigtigt hvis du fra starten af investeringen havde en horisont på 8 år og din portefølje blev sammensat derefter. Når tiden går, så bliver din investeringshorisont også kortere, og der er dermed behov for at justere porteføljen til den kortere periode. Et andet argument for løbende at justere porteføljen kan findes i de andele du har investeret i aktier og obligationer. Hvis du eksempelvis starter med en portefølje på 100 kr. hvoraf de 60 kr. (dvs. 60%) er investeret i obligationer og de 40 kr. (ca. 40%) er investeret i aktier. Lad os så antage (tænkt eksempel), at din aktieportefølje stiger med 10 kr. så den nu har en værdi på 50 kr. Samtidig falder din obligationsportefølje med 2 kr., så den nu har en værdi på 58 kr. Din portefølje har nu en værdi på 108 så du har tjent 8 kr. Samtidig er din fordeling mellem obligationer og aktier dog ændret fra de 60/40 til nu ca. 54% i obligationer og 46% i aktier. Hvis dit ønske er at bevare de 60/40 så er du dermed tvunget til at sælge nogle af dine aktier og købe nogle obligationer. Aktier har større udsving Aktier har generelt større udsving i afkastene end obligationer. Det betyder, at der er større risiko for at få en virkelig dårlig måned med aktier, Side 7 af 11

8 men der er også større chance for at få en virkelig god måned med aktier set i forhold til obligationer. Det kan også ses ud fra grafen herunder. Grafen viser det laveste og højeste månedsafkast for de to indeks. Figur: Afkastudsving, månedsafkast i perioden jan-1926 til maj Return 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 12% -6% 43% -30% Legend Highest: Average: Lowest: IA SBBI US IT Govt TR USD IA SBBI S&P 500 TR USD Hvorfor du kan tillade dig, at have flere aktier ved længere horisont Vi starter med at kigge på analysen med nominelle afkast (dvs. ikke justeret for inflation). Vi vurderer forskellen i forskellige porteføljer med investeringshorisont på 1 år, 3 år og 7 år. Ved investeringen antages, at beløbet investeres initialt, og der foretages ikke yderligere eksterne indskud. 1 års perioden Når vi beregner afkast for 1-års perioden, så gør vi det rullende. Det betyder, at for hver måned der går, så har vi en ny 12 måneders periode. Vi skal dog 12 måneder ud for at kunne beregne for de første 12 måneder. Herunder ses en figur af de 12 mdr. rullende afkast for aktier, obligationer samt en portefølje bestående af 40% aktier og 60% obligationer. Det ses, at aktierne generelt svinger mere end obligationerne, og derfor er det da også naturligt, at porteføljen har mindre udsving end den rene aktieinvestering. Side 8 af 11

9 Figur: 12-måneders rullende afkast (månedsafkast) Return Values 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% IA SBBI US IT Govt TR USD 40% Aktier USA IA SBBI S&P 500 TR USD Interval: % -0.9% May % Aktier har flere negative perioder Hvilket er logisk Vi har dermed 990 dataperioder i vores datasæt. Ud af de måneders perioder så er der 80 (=8%) negative perioder for vores obligationer, der er 265 (=27%) negative perioder for vores aktier og der er 164 (=17%) negative perioder for vores portefølje af 40% aktier og 60% obligationer. Resultatet her kommer nok ikke som den store overraskelse for de fleste investorer. Lad os prøve at øge investeringshorisonten til 3 år 3-års perioden giver færre negative perioder Som det ses ud fra grafen herunder så bliver udsvingene i vores 3-års perioder langt mindre end i vores 1-års periode. Vi ser samtidig, at der er færre perioder, der ligger negativt. Figur: 36-måneders rullende afkast (månedsafkast) Return Values 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% -5.0% IA SBBI US IT Govt TR USD 40% Aktier USA IA SBBI S&P 500 TR USD Interval: % 0.1% -0.7% May 2009 Side 9 af 11

10 Aktier har fortsat flere negative perioder Hvad med 7-års perioden Vi opsummerer lige resultatet for vores nominelle afkast Hvis vi kigger på tallene for vores 3-års perioder, så har vi nu 966 perioder i vores datasæt. Ud af de 966, 36-måneders perioder, så er der 3 (=0,3%) negative perioder for vores obligationer, der er 156 (=16%) negative perioder for vores aktier og der er 37 (=4%) negative perioder for vores portefølje af 40% aktier og 60% obligationer. Følger vi nu samme procedure for 7-års perioder, så har vi 918 perioder. Ud af de 918, 84-måneders perioder, så er der 0 (=0,0%) negative perioder for vores obligationer, der er 54 (=6%) negative perioder for vores aktier og der er 0 (=0,0%) negative perioder for vores portefølje af 40% aktier og 60% obligationer. Tabel: Perioder med negativt afkast, målt i % (nominelt afkast) %-vis negative Obligationer 40% Aktier Aktier 12-måneder 8% 17% 27% 36-måneder 0,3% 4% 16% 84-måneder 0,0% 0,0% 6% Det ses altså tydeligt, at tiden er en vigtig faktor, når du skal bestemme din allokering mellem aktier og obligationer Men bør vi ikke tænke i realafkast? Mange investorer har vanskeligt ved at skulle tænke i realafkast dvs. afkast justeret for inflation. Men et lille (og lidt upræcist) eksempel kan forhåbentligt illustrere, hvorfor det er vigtigt at vurdere afkast i forhold til inflation. Forestil dig du på et år har haft et nominelt afkast på 10% - dvs. dine 100 kr. er blevet til 110 kr. Da du startede året med 100 kr. havde du præcist råd til det TV, du ønsker dig (vi ved godt du ikke kan købe TV for 100 kr.). Lad os nu sige, at inflationen i løbet af året har været meget høj, hele 20%. Dit TV koster nu 120 kr., og selvom du har fået 10% i afkast, så har du ikke længere råd til TV et. Du er dermed blevet stillet dårligere ved din investering selvom du havde positivt afkast. Vi kan også sige, at din købekraft er blevet mindre. Derfor er det vigtigt, at vurdere din købekraft, dvs. afkast justeret for inflation. Resultater for afkast justeret for inflation Tabel: Perioder med negativt afkast, målt i % (infl. justeret afkast) %-vis negative Obligationer 40% Aktier Aktier 12-måneder 34% 31% 32% 36-måneder 32% 21% 25% 84-måneder 27% 13% 17% Ja du ser faktisk rigtigt. Der er ca. 30% sandsynlighed for at din periode ender med negativt inflationsjusteret afkast (dvs. du ikke har råd til Tv et), hvis du udelukkende investerer i obligationer de 30% er stort set uforandret ved længere tidsperioder. Hvis du derimod udelukkende investerer i aktier så falder sandsynligheden til 17% ved den lange horisont (7 år) Altså væsentligt under sandsynligheden ved den rene obligationsinvestering. Vi ser også, at hvis vi kombinerer aktier og obligationer så falder sandsynligheden til 13% på den lange horisont. Men vi har jo ikke så høj inflation længere. Nej, det er rigtigt, at inflationen ikke er så høj, som den tidligere har været i den vestlige verden. Men hvis inflationen ikke bliver lige så høj som tidligere, så kan vi (efter denne analytikers vurdering) heller ikke forvente samme nominelle afkast, som vi tidligere har set. Det må så betyde, at inflationen fortsat vil have sin effekt på afkastet. Side 10 af 11

11 Konklusion Vi drager følgende konklusioner ud fra ovenstående 1. Inflation har stor effekt på afkast, og vi bør tænke i realafkast 2. Aktier har historisk været mere sikkert end aktier, når der måles på realafkast for længere tidshorisonter. 3. Spredning af aktiver er vigtigt 4. Jo længere tidshorisont, jo flere aktier i porteføljen. Vi vil gerne pointere, at det ikke nødvendigvis er fordi aktier er en god sikring mod høj inflation. Hvis du ønsker sikring mod høj inflation så findes der bedre aktiver end aktier fx råvarer. Udarbejdet af Thomas Skovbo Roikjær tlf , Dette materiale er udarbejdet til din personlige orientering af Fionia Bank, Markets. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele heraf er kun tilladt med kildeangivelse. Materialet er udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Kilderne anses for at være pålidelige, men Fionia Bank, Markets garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller komplette. Materialet er gennemgået omhyggeligt og vurderingerne er foretaget efter vort bedste skøn. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden videre. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende papirer, og Fionia Bank, Markets påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Opmærksomheden henledes på, at Fionia Bank, Markets, Fionia Bank eller andre selskaber i koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet. I Fionia Bank, Markets er der med henblik på at forebygge og undgå interessekonflikter ved udarbejdelse af investeringsanalyser indført sædvanlige regler for håndtering af intern viden herunder regler om chinese walls. Side 11 af 11

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Investering hvilke overvejelser bør du gøre?

Investering hvilke overvejelser bør du gøre? Investering hvilke overvejelser bør du gøre? Anne Poulsen Investeringsrådgiver Private Banking Sjælland Anne.poulsen@jyskebank.dk Telefon 89 89 16 73 mobil 51 32 34 96 Et tilbageblik Forudsætninger for

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale INVESTERINGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 2. november 21 Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten Redaktør: Chefstrateg Christian

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

Markedskommentar. 2. juli 2010

Markedskommentar. 2. juli 2010 Markedskommentar 2. juli 2010 Markedskommentar På trods af de seneste negative trends fra aktiemarkedet gav 1. halvår et afkast på 8,8% for vores middelrisikoportefølje og alle aktivklasser bidrog positivt

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012 2012 nyt år, samme udfordringer Henrik Drusebjerg Januar 2012 10 years ago, we had Steve Jobs, Bob Hope & Johnny Cash; now we have no jobs, no hope and no cash! US blog on twitter 2 Opdateret 2. januar

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale INVESTERINGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 3. september 214 Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik Redaktør: Chefstrateg

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. De lange renter svinger taktstokken over de finansielle markeder. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. De lange renter svinger taktstokken over de finansielle markeder. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3- måneders horisont 17. juni 215 De lange renter svinger taktstokken over de finansielle markeder Redaktør: Chefstrateg

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast 1. kvartal 2017 Markedskommentar Årets start bragte ikke afgørende overraskelser til de finansielle markeder. Valget i Holland i marts resulterede i, at det højre-nationalistiske

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

2014 Outlook: Renterne kravler opad

2014 Outlook: Renterne kravler opad 2014 Outlook: Renterne kravler opad I 2014 vil de bedre vækstudsigter give en tendens til højere renter, men der vil være store geografiske forskelle, og de korte renter vil flytte sig mindst USA og UK

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Markedskommentar. 3. August 2010

Markedskommentar. 3. August 2010 Markedskommentar 3. August 2010 Optimering af risikobudget I Artha Kapitalforvaltning arbejder vi med den efficiente rand og optimering af denne ved at kombinere aktivklasser på en hensigstsmæssig måde

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Er det alpha eller bare en style bias?

Er det alpha eller bare en style bias? Er det alpha eller bare en style bias? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Debatten omkring aktiv kontra passiv forvaltning har kørt i mange år uden at nå en håndfast konklusion. Det

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster USA: Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk k k Side 1/9 Rentestigning: hvad skal vi holde øje med? Den 10-årige åi rente

Læs mere