Typisk forløb over 1 år 20.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Typisk forløb over 1 år 20.1"

Transkript

1 Typisk forløb over 1 år TYPISK FORLØB OVER 1 ÅR Generelt For at arbejde med Rambøll FAS er det nødvendigt at have et overblik over, hvornår opkrævninger skal opkræves, og i hvilken rækkefølge de enkelte funktioner skal anvendes. Hvordan bruges de mange udskrifter, og hvornår foretages der f.eks. en restancekørsel. Mange af disse spørgsmål har vi forsøgt at give et svar på ved først at beskrive årets forløb generelt og dernæst vise nogle eksempler på 2 vandværker: 1. Et vandværk, der afregner efter måler med 2 acontorater og ved årskørslen modregnes den næste acontorate (forud) 2. Et vandværk, der afregner efter måler med 1 acontorate. I årskørslen medregnes 1. acontorate (bagud). Vi foreslår, at du i din kalender planlægger, hvad du skal have udført på de enkelte datoer, således at du altid er i god tid med dine opkrævninger, restancer mv. Opstart Før du kan begynde at udsende opkrævninger osv. Til forbrugerbrugerne, er det nødvendigt at oprette stamdata til forbrugerne som er følgende: Takstblad: som indeholder priser på fast afgift og forbrugsafgifter: Det er muligt at oprette forskellige takstblade som hægtes på forbrugerne. Efter en årsopgørelse kan der udskrives en statistik på, hvor meget forbrug der har været på det enkelte takstblad samt hvor mange, der er hægtet på takstbladet. Eksempel på taktsblad kan være Almindelig Husstand, Sommerhus, Landbrug uden dyrehold, Landbrug med dyrehold, 16 lejligheder, 35 lejligheder, Erhverv osv. Opkrævningsgruppe: Det er muligt at oprette forskellige opkrævningsgrupper som kan hægtes på forbrugerne, således der kan beregnes opkrævninger for de enkelte grupper. Eksempel på en sådan gruppe kan f.eks. være Helårlig, Halvårlig, Kvartalsvis, Kvartalsvis kun periode osv. Anvendelseskode: Det er muligt at oprette forskellige anvendelseskoder som forbrugerne kan hægtes på, således der efter en årsopgørelse kan udskrives en statistik på, hvor meget forbrug, der har været på den enkelte anvendelseskode samt hvor mange, der har været tilknyttet den enkelte zone. Oplysningerne bruges af kommunen, og derfor er det en god ide at kontakte kommunen for at få en liste over de typer anvendelser de ønsker statistik over, som f.eks. Beboelse, Erhverv, Institution, Land m. dyrehold, Landbrug u. dyrehold osv.

2 20.2 Typisk forløb over 1 år Zoner: Det er endnu en mulighed for at oprette forskellige zoner som forbrugerne kan hægtes på, således at der efter en årsopgørelse kan udskrives en statistik på, hvor meget forbrug, der har været på den enkelte zone samt hvor mange forbrugere der er tilknyttet den enkelte zone. Zoner kan f.eks. bruges til at opdele forsyningsnettet i distrikter med distriktsmålere. Herved kan et evt. vandforbrug på de enkelte zoner holdes op imod et forbrug på distritktsmålerne. Det vil således være muligt, at kunne afdække et evt. vandspild i et bestemt område i forsyningsnettet. Eksempel på zoner kan være Centrum, Øst, Vest, Syd, Nord, D1, D2, D3 osv. Når ovennævnte er fastlagt og oprettet i Rambøll FAS kan forbrugerne oprettes i forbrugerkartoteket. I det efterfølgende vises eksempler på oprettelse af følgende: Takstblad Opkrævningsgrupper Anvendelseskode Zoner Forbrugere (Gebyrer skal først nævnes i forbindelse med rykkerkørsel)

3 Typisk forløb over 1 år 20.3 Oprettelse af takstblad Indtast priser og oplysninger i Filer Priser Takstblad Oprettelse af Opkrævningsgrupper Indtast opkrævningsgrupper i Filer Opkrævningsgrupper

4 20.4 Typisk forløb over 1 år Oprettelse af Anvendelsesgrupper Indtast anvendelser i Filer Anvendelser Oprettelse af Zoner Indtast Zoner i Filer Zoner

5 Typisk forløb over 1 år 20.5 Oprettelse af forbrugere Indtast forbrugere i Forbrugere (Stamdata 1 og 2) samt Målerstamdata Vælg Filer Udskrifter Journaler Stamdata for at udskrive liste til kontrol.

6 20.6 Typisk forløb over 1 år Foretag en sikkerhedskopi af forbrugerkartoteket Vælg Filer Foretag sikkerhedskopi

7 Typisk forløb over 1 år 20.7 Aconto Når stamoplysningerne er indtastet, vil det mest normale være, at der første gang beregnes en aconto for en gruppe af forbrugerne tilhørende en bestemt opkrævningsgruppe. For nogle forsyningsselskabers vedkommende vil alle forbrugerne være tilknyttet én opkrævningsgruppe. I det følgende gennemgås hvordan en acontoopkrævning beregnes, kontrolleres og udsendes til forbrugerne. Udsendelsen til forbrugerne kan foretages via flg.: FI-kort Girokort DBC Danske Bank Collection Service PBS Betalinsservice Fælles for ovenstående skal udføres: Vælg Opkrævninger - Aconto Klik på Ja, hvis der er foretaget sikkerhedskopi

8 20.8 Typisk forløb over 1 år Klik på OK for foretage acontoopkrævning Vælg Opkrævninger - Udskriv aktuel opkrævningsliste

9 Typisk forløb over 1 år 20.9 Klik på Udskriv og kontroller udskriften Efter kontrol og godkendelse af udskriften kan du foretage vælge på hvilken form opkrævningerne skal udsendes: Girokort / FI-kort Kontroller, at girokortet er sat korrekt op i Filer Opsætning Formularer. Udskriv evt. en prøve.

10 20.10 Typisk forløb over 1 år Vælg Opkrævninger Udskriv girokort

11 Typisk forløb over 1 år Klik på Udskriv for at udskrive Girokort eller FI-kort

12 20.12 Typisk forløb over 1 år PBS Betalingsservice Ved overførsel af opkrævninger og udbetalinger til PBS er det muligt at angive nogle minimumsgrænser. Ved en opkrævning kan det angives hvor lille saldo en forbruger må have, for at opkrævningen bliver sendt gennem PBS. Samtidigt ved en periodeopgørelse evt. sammen med en aconto er det muligt at angive en udbetalingsgrænse for hvor lille et beløb, der skal sendes til udbetaling gennem PBS. Vælg Filer Opkrævningsgrupper Husk at angive et minus foran grænsen for udbetaling.

13 Typisk forløb over 1 år Vælg PBS Opkrævninger/Udbetalinger Klik på Dan PBS fil

14 20.14 Typisk forløb over 1 år Klik på Gem Følgeseddel udskrives til printer:

15 Typisk forløb over 1 år Klik på Ja, for at kontrollere indholdet af filen inden den sendes til PBS.

16 20.16 Typisk forløb over 1 år Vælg Filer Foretag sikkerhedskopi Klik på Gem, når den rigtige sti er udpeget, f.eks. en USB-pen eller lokaldisk eller netværksdrev.

17 Typisk forløb over 1 år Klik på Ok for at fortsætte Restance Når sidste forfaldsdato (betalingsdato) er overskredet, er der mulighed for at udskrive rykkere til de forbrugere, der endnu ikke har betalt. Ved at vælge Filer Priser Gebyrer kan det angives om gebyret skal tillægges sammen med rykkeren eller opkræves sammen med næste opkrævning. Vi anbefaler, at gebyret opkræves sammen med rykkerskrivelsen, såfremt der kun udsendes én opkrævning om året Vælg Restancer - Udskriv restanceliste. Listen udskrives løbende for at kontrollere omfanget af manglende indbetalinger. Klik på Udskriv for at udskrive restancelisten til kontrol.

18 20.18 Typisk forløb over 1 år Eksempel på restanceliste: 1. Rykker Oprettelse af gebyrer Vælg Filer Priser Gebyrer Indtast priser ved at klikke på Ret

19 Typisk forløb over 1 år Vælg Restancer Tilskriv gebyrer Klik på Ja, hvis der er taget sikkerhedskopi Klik på Start for at starte kørsel, når Antal acceptdage er indtastet. Her kan du angive med en afmærkning hvis forbrugeren ikke skal rykkes samt angive begrundelse. Klik efterfølgende på Kør gebyrkørsel.

20 20.20 Typisk forløb over 1 år Eksempel på bilag: Vælg Restancer Udskriv rykkerbreve

21 Typisk forløb over 1 år Klik på Udskriv for at udskrive alle rykkerbrevene.

22 20.22 Typisk forløb over 1 år Eksempel på Rykkerbrev: 2. Rykker, Lukkegebyr, Åbningsgebyr og Aflæsningsgebyr udføres på samme vis som 1. Rykker, hvor der vælges: Restancer Tilskriv Gebyrer, men vælges en anden Gebyrtype.

23 Typisk forløb over 1 år For at kunne tilskrive gebyrer for 2. Rykker skal der være tilskrevet gebyr for 1. Rykker Ligeledes er det en forudsætning at 2. Rykker har været tilskrevet inden tilskrivning af Lukkegebyrer kan foretages mv. Kørsel for Åbningsgebyr kan foretages efter en kørsel af lukkegebyr. Måleraflæsningskort Når slutningen på perioden nærmer sig, skal der sendes aflæsningskort ud til forbrugerne, så de kan aflæse deres målere. De returnerede aflæsningskort indberettes i Rambøll FAS som herved kan beregne en opgørelse ud fra det aktuelle forbrug i forhold til det opkrævede acontobeløb. Flg. arbejdsgang kan anvendes: Vælg Filer Foretag sikkerhedskopi Tag en sikkerhedskopi Vælg Målere Beregn aflæsninger Klik på Ja, hvis der er foretaget sikkerhedskopi.

24 20.24 Typisk forløb over 1 år Indtast aflæsningsdato og klik på Start Nu er alle målere fremskrevet med det skønnede forbrug. (fremgår af oversigten i menuen: Opkrævninger Runlog oversigt under typen: Målerfremskrivning) Vælg Målere Udskriv aflæsningsliste Aflæsningslisten benyttes til at kontrolchecke beregning af aflæsningskortene før aflæsningskort udskrives. Kontroller, at aflæsningskortet er sat korrekt op i Filer Opsætning Formularer. Udskriv evt. et aflæsningskort

25 Typisk forløb over 1 år Vælg Målere Udskriv aflæsningskort Vælg korttype og klik på Udskriv

26 20.26 Typisk forløb over 1 år I aflæsningsperioden returneres aflæsningerne alt efter hvilke løsninger til aflæsning vandværket har investeret i: Selvaflæsningskort til indtastning Målerfil fra Telefon- og Internetaflæsning Målerfil fra Radio målere Målerfil fra KMD Målerfil fra håndterminal Vi gennemgår Selvaflæsningskort til indtastning: Vælg Målere Indtast aflæsninger

27 Typisk forløb over 1 år Angiv aflæsningsdato og klik Søg for at finde forbruger på det returnerede aflæsningskort. Indtast målervisning og tryk på ENTER 2 gange.

28 20.28 Typisk forløb over 1 år Periode Når alle indkomne aflæsningskort og aflæsninger fra andres systemer er indlæst i Rambøll FAS kan periodeberegningen foretages. Dog kan der inden periodeberegningen, foretages følgende: Udskrive liste over manglende aflæsningskort (= forbrugere, der ikke har fremsendt aflæsning enten via aflæsningskort, Telefon eller Internet) Udskrive et nyt aflæsningskort til de forbrugere, som ikke har returneret deres aflæsning endnu som en rykker Udskrive rykkerbrev for manglende aflæsning Tilskrive aflæsningsgebyr for manglende aflæsning under Restancer Tilskriv gebyrer Aflæsningsgebyr Udskrive Aflæsningsliste og kontrollere de indlæste aflæsninger. (Forkerte aflæsninger, negative forbrug, nul-forbrug mv.) Udskrive liste over stamdataoplysninger for at kontrollere navn, adresse osv. Udskrive takstblad for at checke priserne i takstbladet Når alt er kontrolleret jvf. ovenstående anbefales det at foretage sikkerhedskopi før periodeberegningen foretages. Vælg Filer Udskrifter Journaler

29 Typisk forløb over 1 år Vælg Stamdataoplysninger og klik på Udskriv og ret evt. fejl. Vælg Målere Udskriv liste, manglende aflæsningskort

30 20.30 Typisk forløb over 1 år Klik på Udskriv og gennemgå listen Vælg Målere Udskriv aflæsningskort Når priser og aflæsninger er korrekt indtastet i Rambøll FAS er det muligt at foretage en Årskørsel også kaldet Periodeopkrævning. Det er en god ide at udskrive en restanceliste inden du foretager periodeopkrævning samt kontrollere om der ligger indbetalinger til registrering, så kartoteket er opdateret 100%.

31 Typisk forløb over 1 år Marker Aflæsningskode og klik på Udskriv Vælg Filer Priser Takstblad for at udskrive Takstbladet

32 20.32 Typisk forløb over 1 år Klik på Udskriv Kontroller at det er de priser der skal benyttes til Periodeopkrævningen. Vælg Opkrævninger Periode Klik på Ja, hvis der er taget sikkerhedskopi

33 Typisk forløb over 1 år Angiv perioden normalt 1 år samt forfaldsdato. Klik på Ok for starte beregningen. Hvis 1. aconto opkræves sammen med periodeopkrævningen (periode forud), skal der indtastes nye priser i Filer Priser - Takstblad for den nye acontoperiode, såfremt der er prisændringer. Bemærk at der i forbindelse med periodeopkrævning med tilhørende aconto (forud) for hver opkrævningsgruppe skal beregnes periode- og aconto opkrævning lige efter hinanden, dvs. hvis lognummeret for periodeopkrævningen er 9 skal lognummeret for den efterfølgende aconto være 10. Vælg Opkrævninger Aconto Klik på Ja, hvis der er taget sikkerhedskopi

34 20.34 Typisk forløb over 1 år Indtast perioden for 1. aconto og klik på Ok for at beregne aconto en for det nye halvår. Opkrævninger og måler tal skal nu kontrolleres. Kontrol af beregnede opkrævninger kan udskrives på listeform ved at vælge Opkrævninger Udskriv aktuel opkrævningsliste

35 Typisk forløb over 1 år Eksempel på aktuel opkrævningsliste: Efter periodeopgørelsen kan der udskrives en forbrugsliste for perioden. Bemærk at mellemliggende flytninger medtages.

36 20.36 Typisk forløb over 1 år Vælg Målere Udskriv sidste 5 perioders forbrug Eksempel på liste Sidste 5 perioders forbrug: Summation af ovenstående liste er også et udtryk for solgt vandmængde i perioden. Kontroller listerne. Når listerne er kontrolleret og godkendt kan opkrævningerne udskrives til Girokort, FIkort eller sendes via PBS som tidligere beskrevet.

37 Typisk forløb over 1 år EKSEMPEL PÅ 2 FORSKELLIGE VANDVÆRKER Opstartsfasen vil være den samme for begge vandværker. Det tilrådes at begynde 3-4 måneder før den første opkrævning skal udsendes med at oprette forbrugerne i programmet, samt at tilrette de forskellige formularer. Opstart/Oprettelse Indtast oplysninger i Takstblad, Opkrævningsgruppe, Anvendelser og Zoner. Indtast Forbrugerstamdata 1 og 2 samt Målerstamdata. Vælg Filer Udskrifter Journaler Stamdata for kontrol af stamdataoplysninger. Her afsløres eventuelle indtastningsfejl. Tag en sikkerhedskopi Afregning forud: Eksempel på et vandværk, der afregner efter måler med 2 acontorater og efter årskørslen beregnes næste acontorate. 1. aconto 1/1: Tag en sikkerhedskopi Beregn aconto opkrævninger f.eks med forfaldsdato Vælg Opkrævninger Udskriv aktuel opkrævningsliste. Listen kontrolleres.

38 20.38 Typisk forløb over 1 år 10/1: Overfør opkrævningerne til PBS opkrævningsfil via PBS Opkrævninger/Udbetalinger og send dem elektronisk til PBS. 20/1-15/2: Udskriv evt. girokort (FI-kort eller opgørelser) til de forbrugere, som ikke skal have nogen opkrævning via PBS under Opkrævninger Udskriv girokort. Hent PBS indbetalingsfiler fra PBS og indlæs disse via PBS Indbetaling. Indlæs manuelle indbetalinger f.eks. checks eller kontanter Vælg Indbetalinger Manuel Indbetaling. Restance 25/2: Vælg Restancer- Udskriv restanceliste løbende for at kontrollere omfanget af manglende indbetalinger. Gebyrer for manglende betalinger indtastes under Filer Priser Gebyrer. Vælg Restancer Tilskriv gebyrer 1. rykker. Udskriv rykkerbreve under Restancer Udskriv rykkerbreve. Forbrugere, der ikke betaler 1. Rykker, kan rykkes anden gang Lukkevarsel. Vælg Restancer Udskriv restanceliste løbende for at kontrollere omfanget af manglende betalinger. Vælg Restancer Tilskriv gebyrer 2. rykker. Vælg Restancer Udskriv rykkerbreve. De forbrugere, som stadig er i restance efter 2. rykker, kan udskrives på restancelisten. Vælg Restancer Tilskriv gebyrer Lukkegebyr. Vælg Restancer Udskriv rykkerbreve for at udskrive lukkebrev. De forbrugere, som der er blevet lukket for kan der køres en åbningskørsel med tilhørende åbningsbrev.

39 Typisk forløb over 1 år Vælg Restancer Tilskriv gebyrer Åbningsgebyr. Vælg Restancer Udskriv rykkerbreve for at udskrive Åbningsbrev. Gebyrer for manglende betalinger, dvs. 1. Rykker, 2. Rykker samt Lukkegebyr er alle momsfrie. Gebyr for Åbning opkræves med moms. Der kan udskrives breve/opgørelser for alle 4 kørsler og de kan tilrettes under Filer Opsætning Formularer. 2. aconto 1/7: Tag en sikkerhedskopi Beregn aconto opkrævninger f.eks med forfaldsdato Vælg Opkrævninger Udskriv aktuel opkrævningsliste. Listen kontrolleres. 10/7: Overfør opkrævningerne til PBS opkrævningsfil via PBS Opkrævninger/Udbetalinger og send dem elektronisk til PBS. 20/7-15/8: Udskriv evt. girokort (FI-kort eller opgørelser) til de forbrugere, som ikke skal have nogen opkrævning via PBS under Opkrævninger Udskriv girokort. Hent PBS indbetalingsfiler fra PBS og indlæs disse via PBS Indbetaling. Indlæs manuelle indbetalinger f.eks. checks eller kontanter Vælg Indbetalinger Manuel Indbetaling.

40 20.40 Typisk forløb over 1 år Restance 25/8: Vælg Restancer- Udskriv restanceliste løbende for at kontrollere omfanget af manglende indbetalinger. Gebyrer for manglende betalinger indtastes under Filer Priser Gebyrer. Vælg Restancer Tilskriv gebyrer 1. rykker. Udskriv rykkerbreve under Restancer Udskriv rykkerbreve. Forbrugere, der ikke betaler Rykker 1, kan rykkes anden gang Lukkevarsel. Vælg Restancer Udskriv restanceliste løbende for at kontrollere omfanget af manglende betalinger. Vælg Restancer Tilskriv gebyrer 2. rykker. Vælg Restancer Udskriv rykkerbreve. De forbrugere, som stadig er i restance efter 2. rykker, kan udskrives på restancelisten. Vælg Restancer Tilskriv gebyrer Lukkegebyr. Vælg Restancer Udskriv rykkerbreve for at udskrive lukkebrev. De forbrugere, som der er blevet lukket for kan der køres en åbningskørsel med tilhørende genåbningsbrev. Vælg Restancer Tilskriv gebyrer Åbningsgebyr. Vælg Restancer Udskriv rykkerbreve for at udskrive åbningsbrev. Gebyrer for manglende betalinger, dvs. 1. Rykker, 2. Rykker samt Lukkegebyr er alle momsfrie. Gebyr for Åbning opkræves med moms. Der kan udskrives breve/opgørelser for alle 4 kørsler og de kan tilrettes under Filer Opsætning Formularer.

41 Typisk forløb over 1 år Måleraflæsningskort 10/12: Tag en sikkerhedskopi Vælg Målere Beregn aflæsninger Aflæsningsdato Periode Vælg Målere Udskriv aflæsningsliste, kontroller aflæsningerne. Vælg Målere Udskriv aflæsningskort, send aflæsningskort ud til forbrugerne Kontroller indstillinger under Filer Opsætning Indstillinger Overfør omregnet årsforbrug til skønnet. Vælg Målere Indtast aflæsninger, Indtast de returnerede aflæsningskort. Indlæs evt. målervisninger fra Telefon- og Internetaflæsning, KMD eller radio målere. Vælg Målere Udskriv liste, manglende aflæsningskort, liste over aflæsninger med koden Skønnet. 10/1 næste år: Takstblad for perioden udskrives og kontrolleres Udskriv stamoplysninger ved Filer Udskrifter Journaler Stamdata og ret eventuelle fejl. Periodeopkrævningen beregnes i Januar 2012, Vælg Opkrævninger Periode. Dato start Dato slut Datoforfald Der udskrives et sumbilag til finansbogholderiet. Priserne for den nye aconto periode 2012 indtastes i takstbladet Husk at udskrive taktsbladet under Filer Priser Takstblad Udskriv efter ændringer og kontroller at ændringerne er foretaget korrekt. 1. aconto opkrævning for 2012 beregnes. Vælg Opkrævninger Aconto. Dato start Dato slut Dato forfald Der udskrives et sumbilag til finansbogholderiet. Vælg Filer Opkrævningsgrupper for indstilling af grænser for udbetaling / opkrævning ved en periodeopgørelse. Vælg Opkrævninger Udskriv aktuel opkrævningsliste. Vælg Målere Udskriv sidste 5 perioders forbrug.

42 20.42 Typisk forløb over 1 år Kontroller udskrifterne Overfør opkrævningerne til PBS opkrævningsfil via PBS Opkrævninger/Udbetalinger og send dem elektronisk til PBS. Udskriv evt. girokort (FI-kort eller opgørelser) til de forbrugere, som ikke skal have nogen opkrævning via PBS under Opkrævninger Udskriv girokort. Restance 25/2-2010: Vælg Restancer- Udskriv restanceliste løbende for at kontrollere omfanget af manglende indbetalinger. Gebyrer for manglende betalinger indtastes under Filer Priser Gebyrer. Vælg Restancer Tilskriv gebyrer 1. rykker. Udskriv rykkerbreve under Restancer Udskriv rykkerbreve. Forbrugere, der ikke betaler 1. Rykker, kan rykkes anden gang Lukkevarsel. Vælg Restancer Udskriv restanceliste løbende for at kontrollere omfanget af manglende betalinger. Vælg Restancer Tilskriv gebyrer 2. rykker. Vælg Restancer Udskriv rykkerbreve. De forbrugere, som stadig er i restance efter 2. rykker, kan udskrives på restancelisten. Vælg Restancer Tilskriv gebyrer Lukkegebyr. Vælg Restancer Udskriv rykkerbreve for at udskrive lukkebrev. De forbrugere, som der er blevet lukket for kan der køres en åbningskørsel med tilhørende genåbningsbrev. Vælg Restancer Tilskriv gebyrer Åbningsgebyr.

43 Typisk forløb over 1 år Vælg Restancer Udskriv rykkerbreve for at udskrive Åbningsbrev. Gebyrer for manglende betalinger, dvs. 1. Rykker, 2. Rykker samt Lukkegebyr er alle momsfrie. Gebyr for Åbning opkræves med moms. Der kan udskrives breve/opgørelser for alle 4 kørsler og de kan tilrettes under Filer Opsætning Formularer.

44 20.44 Typisk forløb over 1 år Afregning bagud: Eksempel på et vandværk, der afregner efter måler med 1 acontorate. I årskørslen modregnes 1. acontorate Aconto 1/7: Tag en sikkerhedskopi Beregn aconto opkrævninger f.eks med forfaldsdato Vælg Opkrævninger Udskriv aktuel opkrævningsliste. Listen kontrolleres. 10/7: Overfør opkrævningerne til PBS opkrævningsfil via PBS Opkrævninger/Udbetalinger og send dem elektronisk til PBS. 20/7-15/8: Udskriv evt. girokort (FI-kort eller opgørelser) til de forbrugere, som ikke skal have nogen opkrævning via PBS under Opkrævninger Udskriv girokort. Hent PBS indbetalingsfiler fra PBS og indlæs disse via PBS Indbetaling.

45 Typisk forløb over 1 år Indlæs manuelle indbetalinger f.eks. checks eller kontanter Vælg Indbetalinger Manuel Indbetaling. Restance 25/8: Vælg Restancer- Udskriv restanceliste løbende for at kontrollere omfanget af manglende indbetalinger. Gebyrer for manglende betalinger indtastes under Filer Priser Gebyrer. Vælg Restancer Tilskriv gebyrer 1. rykker. Udskriv rykkerbreve under Restancer Udskriv rykkerbreve. Forbrugere, der ikke betaler Rykker 1, kan rykkes anden gang Lukkevarsel. Vælg Restancer Udskriv restanceliste løbende for at kontrollere omfanget af manglende betalinger. Vælg Restancer Tilskriv gebyrer 2. rykker. Vælg Restancer Udskriv rykkerbreve. De forbrugere, som stadig er i restance efter 2. rykker, kan udskrives på restancelisten. Vælg Restancer Tilskriv gebyrer Lukkegebyr. Vælg Restancer Udskriv rykkerbreve for at udskrive lukkebrev. De forbrugere, som der er blevet lukket for kan der køres en åbningskørsel med tilhørende genåbningsbrev. Vælg Restancer Tilskriv gebyrer Åbningsgebyr. Vælg Restancer Udskriv rykkerbreve for at udskrive Åbningsbrev. Gebyrer for manglende betalinger, dvs. 1. Rykker, 2. Rykker samt Lukkegebyr er alle momsfrie.

46 20.46 Typisk forløb over 1 år Gebyr for Åbning opkræves med moms. Der kan udskrives breve/opgørelser for alle 4 kørsler og de kan tilrettes under Filer Opsætning Formularer. Måleraflæsningskort 10/12: Tag en sikkerhedskopi Vælg Målere Beregn aflæsninger Aflæsningsdato Periode Vælg Målere Udskriv aflæsningsliste, kontroller aflæsningerne. Vælg Målere Udskriv aflæsningskort, send aflæsningskort ud til forbrugerne Kontroller indstillinger under Filer Opsætning Indstillinger Overfør omregnet årsforbrug til skønnet. Vælg Målere Indtast aflæsninger, Indtast de returnerede aflæsningskort. Indlæs evt. målervisninger fra Telefon- og Internetaflæsning, KMD eller radio målere. Vælg Målere Udskriv liste, manglende aflæsningskort, liste over aflæsninger med koden Skønnet. 10/1 næste år: Takstblad for perioden udskrives og kontrolleres Udskriv stamoplysninger ved Filer Udskrifter Journaler Stamdata og ret eventuelle fejl. Periodeopkrævningen beregnes i Januar 2012, Vælg Opkrævninger Periode. Dato start Dato slut Datoforfald Der udskrives et sumbilag til finansbogholderiet. Vælg Filer Opkrævningsgrupper for indstilling af grænser for udbetaling / opkrævning ved en periodeopgørelse. Vælg Opkrævninger Udskriv aktuel opkrævningsliste Vælg Målere Udskriv sidste 5 perioders forbrug. Kontroller udskrifterne

47 Typisk forløb over 1 år Overfør opkrævningerne til PBS opkrævningsfil via PBS Opkrævninger/Udbetalinger og send dem elektronisk til PBS. Udskriv evt. girokort (FI-kort eller opgørelser) til de forbrugere, som ikke skal have nogen opkrævning via PBS under Opkrævninger Udskriv girokort. Restance 25/2-2010: Vælg Restancer- Udskriv restanceliste løbende for at kontrollere omfanget af manglende indbetalinger. Gebyrer for manglende betalinger indtastes under Filer Priser Gebyrer. Vælg Restancer Tilskriv gebyrer 1. rykker. Udskriv rykkerbreve under Restancer Udskriv rykkerbreve. Forbrugere, der ikke betaler 1. Rykker, kan rykkes anden gang Lukkevarsel. Vælg Restancer Udskriv restanceliste løbende for at kontrollere omfanget af manglende betalinger. Vælg Restancer Tilskriv gebyrer 2. rykker. Vælg Restancer Udskriv rykkerbreve. De forbrugere, som stadig er i restance efter 2. rykker, kan udskrives på restancelisten. Vælg Restancer Tilskriv gebyrer Lukkegebyr. Vælg Restancer Udskriv rykkerbreve for at udskrive lukkebrev. De forbrugere, som der er blevet lukket for kan der køres en åbningskørsel med tilhørende genåbningsbrev. Vælg Restancer Tilskriv gebyrer Åbningsgebyr. Vælg Restancer Udskriv rykkerbreve for at udskrive Åbningsbrev.

48 20.48 Typisk forløb over 1 år Gebyrer for manglende betalinger, dvs. 1. Rykker, 2. Rykker samt Lukkegebyr er alle momsfrie. Gebyr for Åbning opkræves med moms. Der kan udskrives breve/opgørelser for alle 4 kørsler og de kan tilrettes under Filer Opsætning Formularer.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Restancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste

Restancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste Restancer menuen 6.1 6. RESTANCER MENUEN Generelt Når datoen for sidste betaling eller datoen for måleraflæsning er overskredet, er der mulighed for at tilskrive et gebyr samt udskrive og udsende et rykkerbrev

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Forbrugere menuen 2.1

Forbrugere menuen 2.1 Forbrugere menuen 2.1 2. FORBRUGERE-MENUEN Generelt Her vedligeholdes forbrugerkartoteket. Dvs. nye forbrugere indtastes, og allerede indtastede forbrugere vedligeholdes i dette menupunkt. Der er ligeledes

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

ADMINISTRATIONSSERVICE FYN A/S

ADMINISTRATIONSSERVICE FYN A/S ADMINISTRATIONSSERVICE FYN A/S Udveksling af vandmåleroplysninger og forbrugsaflæsning mellem vandværkerne og VandCenter Syd. > Henrik Vorgaard, Administrationsservice Fyn. > Arne Svendsen, VandCenter

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

2010 and Takster - V

2010 and Takster - V Takster - Vand 2010 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Anholt Tilslutning... 4-6 Bymæssig bebyggelse (Zone 1) Landzone (Zone 2) Hele Anholt er udlagt som landzone Etablering af stikledning

Læs mere

KASSEREREN cvr-nr.: Lundsgårdsvej 14, Bolbro 5200 ODENSE V telefon: Avernakø

KASSEREREN cvr-nr.: Lundsgårdsvej 14, Bolbro 5200 ODENSE V   telefon: Avernakø AVERNAKØ VANDVÆRK KASSEREREN cvr-nr.: 42 54 98 51 Lundsgårdsvej 14, Bolbro 5200 ODENSE V e-mail: vand@avernak.dk telefon: 4260 6542 Avernakø 22-8-2016 Faaborg-Midtfyn Kommune Veje og forsyning Nørregade

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

menuen kan sende s ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

menuen kan sende  s ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Serviceaftale - Private vandværker og Provas

Serviceaftale - Private vandværker og Provas Serviceaftale - Private vandværker og Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Kontakter 4 2.1 Kontaktpersoner hos 4 2.2 Vedligeholdelse af kontaktdata hos vandværkerne 5 3. Reference til aftalegrundlag

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 25. november 201 og er godkendt af Vejen Byråd den 10. december 201. takster 2014

Læs mere

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Kyra og Peiter De Heer Håbets Allé 62 Kære Kyra og Peiter De Heer Din årsopgørelse går fra den 13. oktober 2014 til den 8. oktober 2015 og viser, hvor meget el du har brugt

Læs mere

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Nadim Ahmed Toftegårds Allé 41, 3. th Kære Nadim Ahmed Din årsopgørelse går fra den 6. december 2014 til den 15. december 2015 og viser, hvor meget el du har brugt i perioden,

Læs mere

Radio menuen I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, elektroniske målere.

Radio menuen I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, elektroniske målere. Radio menuen 11.1 11. RADIO MENUEN Generelt I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, elektroniske målere. Har forsyningen valgt at opsætte radio målere i forsyningsområdet, er det nødvendigt

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

4.765,12 kr ,25 kr ,13 kr kwh kwh

4.765,12 kr ,25 kr ,13 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Anders Carstensen Klosterstræde 20, 4. tv Kære Anders Carstensen Din årsopgørelse går fra den 10. oktober 2014 til den 10. oktober 2015 og viser, hvor meget el du har brugt

Læs mere

5.970,95 kr ,24 kr ,71 kr kwh kwh

5.970,95 kr ,24 kr ,71 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Cacilie Pram Kjølbye Kompagnistræde 4, 1. Kære Cacilie Pram Kjølbye Din årsopgørelse går fra den 1. januar 2015 til den 3. januar 2016 og viser, hvor meget el du har brugt

Læs mere

Takstblad for Gentofte Fjernvarme (GFj). Ikrafttræden 1. januar 2017

Takstblad for Gentofte Fjernvarme (GFj). Ikrafttræden 1. januar 2017 Takstblad for (GFj). Ikrafttræden 1. januar 2017 Opbygning af fjernvarmetakst 1. Variabelt bidrag 2. Fast bidrag 3. Abonnement for GFj tilslutningsanlæg 4. Bidrag til GFj tilslutningsanlæg 5. Administrationsbidrag

Læs mere

Priser - vand og afløb 2017

Priser - vand og afløb 2017 Priser - vand og afløb 2017 VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen V and A/S og Vejen Spildevand A/S den xx.xx.xxxx og er godkendt af Vejen Byråd den xx.xx.xxxx. Vejen Forsyning A/S

Læs mere

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling 3.8 Betalinger Når oplysningerne på tilmeldingssiden er udfyldt, så skal det skyldige beløb håndteres. I langt de fleste tilfælde vil der være tale om en enkelt tilmelding med et skyldigt beløb, der skal

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 23 januar 2006

Noter til KAP HORN programmer den 23 januar 2006 Noter til KAP HORN programmer den 23 januar 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.0.2: 1. Momsangivelsen er blevet udvidet med nye systemkonti 2. Speciel eksport af Finansrapporter 3. CRM

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Afslutning af Løn år 2008

Afslutning af Løn år 2008 Afslutning af Løn år 2008 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2008 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Kontingentopkrævning. Betaling

Kontingentopkrævning. Betaling Kontingentopkrævning Bogføring Opkrævning Betaling Opdateret august 2007 Overblik Overblik nogle ord om sammenhængene Opsætning Stamdata Medlemmer Satser Satstyper Postering Dannelse af kontingentpostering

Læs mere

9.515,98 kr ,52 kr. 857,46 kr.

9.515,98 kr ,52 kr. 857,46 kr. OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Maria Turchi Kære Maria Turchi Din årsopgørelse går fra den 30. september 2014 til den 30. september 2015 og viser, hvor meget el du har brugt i perioden, og hvor meget vi

Læs mere

Winfinans. Rykkerprocedure. Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16

Winfinans. Rykkerprocedure. Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16 Rykkerprocedure Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16 Sådan arbejdes med rykkere Aktiver knappen Rykkerlister og herefter Dan ny rykkerliste, og der

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

På de næste sider kan du se, hvordan vi har beregnet din opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT

På de næste sider kan du se, hvordan vi har beregnet din opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT Nicolaj Bork Christiansen Ærenprisvej 21 2820 Gentofte Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter dit forbrug fra den 1. oktober 2014 til den 27. september 2015 og første acontoregning

Læs mere

SMS menuen SMS- henvendelse kan være en fordel ved f.eks. flg. Aktiviteter:

SMS menuen SMS- henvendelse kan være en fordel ved f.eks. flg. Aktiviteter: SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 I Mamut Stellar 7 er det muligt, at opsætte en rykkerprocedure, så du kan sende betalingspåmindelser til de af dine kunder, som ikke har indbetalt rettidigt. Der er valgfrihed

Læs mere

EDB-brugerkurser. for. Efterår 2014

EDB-brugerkurser. for. Efterår 2014 EDB-brugerkurser for Efterår 2014 Kursusdatoer Dato Kursus 06-10-2014 Hjemmeside til vandværker 21-10-2014 Rambøll GRAF, Modul I 22-10-2014 Rambøll GRAF, Modul II 23-10-2014 Rambøll GRAF, Modul III 29-10-2014

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a

Læs mere

Afslutning af Løn år 2009

Afslutning af Løn år 2009 Afslutning af Løn år 2009 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2009 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN JUNI 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bemærkninger... 1 1.3 Forudsætninger... 2 2 Kalender... 3 2.1 Opret kalender... 3 2.2 Opdater helligdage...

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Ekstraordinær måleraflæsning med regning

Ekstraordinær måleraflæsning med regning Dok. ansvarlig: ABR Sekretær: Sagsnr: s2013-460 Doknr: d2013-14132-7.0 20. december 2013 Bilag til anmeldelse af Dansk Energis standardgebyrer for 2014 Ekstraordinær måleraflæsning med regning Afregningsmedarbejder

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Forbrugerpriser Tilslutning Øvrige ydelser... 7

Forbrugerpriser Tilslutning Øvrige ydelser... 7 Takster - Vand 2009 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Vand Grenaa Vand Anholt Tilslutning... 4-6 Zone 1 - By Zone 2 - Land (Hele Anholt er udlagt landzone) Etablering af stikledning Afbrydelser

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38)

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Kære [dit navn] Tillykke med din nye elaftale, El.dk. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår samt leveringsbetingelserne.

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 23. marts 2015 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2010-2014. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Takstblad Abildå Vandværk.

Takstblad Abildå Vandværk. Takstblad Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2015: Fast afgift pr. forbruger pr. år Pris pr. m3 vand udgør Afgift pr. m3 ledningsført vand udgør Afgift pr. m3 til drikkevandsbeskyttelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

Vejledning: eindkomst og eskattekort

Vejledning: eindkomst og eskattekort Vejledning: eindkomst og eskattekort Opsætning til eindkomst Inden du første gang rekvirerer eskattekort, er det vigtigt, at du går dine løndata igennem. I personregisteret (vælg Registre, Personer) skal

Læs mere

Priser - vand og afløb

Priser - vand og afløb Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 24. november 2014 og er godkendt af Vejen Byråd den 9. december 2014. Vejen Forsyning

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation Generelt Kalkulationer bygger på, at der modtages nye kostpriser fra f.eks. TUN, hvorefter der foretages en beregning af de nye salgspriser. Beregning af salgspris foregår på følgende måde: Kostpris fra

Læs mere

Nyhedsoversigt OptikIT V40

Nyhedsoversigt OptikIT V40 Nyhedsoversigt OptikIT V40 Betalingsservice Automatisk afsendelse. UDARBEJDET AF THOMAS KETELSEN Den nye version kan hentes på vores hjemmeside www.optikit.dk OptikIT Version 40 er nu klar til download.

Læs mere

Takstblad 2015-2016. Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a. (01.05.15 30.04.16)

Takstblad 2015-2016. Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a. (01.05.15 30.04.16) Takstblad Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 2015-2016 (01.05.15 30.04.16) 2 Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbidrag:... 4 Betaling for tilslutning i kr.:... 4 Investeringsbidrag:... 4 Stikledningsbidrag:...

Læs mere

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ :

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ : Abildå Vandværk Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2016: Fast afgift pr. forbruger pr. år 700,- Pris pr. m3 vand udgør 3,- Afgift pr m3 ledningsført vand udgør 5,86 Afgift pr. m3 til drikkevandsbeskyttelse

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

»Min forsyning« Brugervejledning

»Min forsyning« Brugervejledning Brugervejledning»Min forsyning«se status på dit forbrug og aconto Se dine regninger 5 år tilbage Indberet dine aflæsninger Få dine regninger på mail Meld flytning Se oversigt over dine målere Ret i dine

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forbrugerpriser 1 Vand Grenaa Vand Anholt. Tilslutning 2-4 Zone 1. By Zone 2. Land (Hele Anholt er udlagt landzone)

Indholdsfortegnelse. Forbrugerpriser 1 Vand Grenaa Vand Anholt. Tilslutning 2-4 Zone 1. By Zone 2. Land (Hele Anholt er udlagt landzone) Takster Vand 2008 Grenaa & Anholt Vandforsyning a.m.b.a. Teknologivej 2 8500 Grenaa Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser 1 Vand Grenaa Vand Anholt Tilslutning 2-4 Zone 1. By Zone 2. Land (Hele Anholt er

Læs mere

Indledning... 1 Træk information om skyldnere... 2 Rykkerkørsel... 3 Afdragsordning... 4

Indledning... 1 Træk information om skyldnere... 2 Rykkerkørsel... 3 Afdragsordning... 4 Indhold Indledning... 1 Træk information om skyldnere... 2 Rykkerkørsel... 3 Afdragsordning... 4 Indledning Vejledningen beskriver generel håndtering af rykning af medlemmer der skylder penge. En del antenneforeningsmedlemmer

Læs mere

I alt til betaling INDBETALINGSKORT. Kan betales i pengeinstitut og på posthuse. FI konto nr Viborg

I alt til betaling INDBETALINGSKORT. Kan betales i pengeinstitut og på posthuse. FI konto nr Viborg Ioan Lucian Danciu Fakturanr....: 8443997 Fakturadato...: 01 11 2016 Kundenr....: 77167 Forfaldsdato...: 15 11 2016 Side...: 1 Kontraktnr.: El Energi Viborg Forsyning A/S, CVR 25604849 Vand Energi Viborg

Læs mere

[0] Manualen er sidst redigeret 22. juni 2016

[0] Manualen er sidst redigeret 22. juni 2016 [0] [1] Arbejdsgang ved årskørsel Denne vejledning skal benyttes som en trinvis guide til proceduren omkring årskørslen. Vi anbefaler, at du følger guiden meget nøje og læser de enkelte punkter fra start

Læs mere

Takster. Aalborg Forsyning, Vand A/S. Seneste godkendte 1. januar 2014 kr. Takstændring. 1. januar 2015 kr. Abonnement (pr. måler)

Takster. Aalborg Forsyning, Vand A/S. Seneste godkendte 1. januar 2014 kr. Takstændring. 1. januar 2015 kr. Abonnement (pr. måler) Aalborg Forsyning, Vand A/S Takster Abonnement (pr. måler) Seneste Qn 1,5 m 3 1) 925,00 975,00 Qn 2,5 m 3 2) 1.300,00 1.400,00 Qn 6,0 m 3 2.900,00 3.100,00 Qn 10,0 m 3 4.600,00 4.900,00 Qn 15,0 m 3 8.000,00

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Takstblad for Brobyværk Andelsvandværk

Takstblad for Brobyværk Andelsvandværk Driftsbidrag for perioden 1/10 2013 til 30/9 2014: Beløb Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig/stikledning 675,00 Kubikmeter afgift 3,75 Afgift af ledningsført vand + bidrag til drikkevandsbeskyttelse 6,13

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere