Referat fra generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling Svendborg Økologiske Fødevarefællesskab. Tid: 3. marts kl Sted: Spillestedet Harders, Møllergade 36, 5700 Svendborg. Der var mødt ca. 25 medlemmer op. Aftenens dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af stemmetællere. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Formandens beretning v. Anna Pia Holmgaard. 5. Regnskabsaflæggelse v. Michael Schrøder. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Godkendelse af budget. 8. Valg af formand. Anna Pia Holmgaard modtager genvalg. 9. Valg af kasserer. Michael Schrøder modtager genvalg. 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Ad. 10: Bestyrelsesmedlemmer: Hanne Lindblom, Vianna Andersen, Sönne Jochimsen modtager ikke genvalg til bestyrelse. Mona Ibsen modtager genvalg til bestyrelse, er desuden leder af Transportgruppe. Gruppeledere er automatisk også medlem af bestyrelsen. Niels Thorsen, leder af Indkøbsgruppe, modtager genvalg. Andreas Isholm modtager ikke genvalg som leder af Pakhusgruppe. 1

2 11. Valg af revisor. 12. Eventuelt. 2

3 1. Valg af stemmeoptællere: Troels Lindtner blev valgt. 2. Valg af dirigent: Andreas Isholm blev valgt. 3. Valg af referent: Anne-Dorte Nielsen blev valgt. 4. Formandens beretning ved Anna Pia Holmgaard: Vi startede for fuld knald 16. januar i SØFF. Vi havde en fremragende, meget travl og hyggelig dag i pakhuset med mange nye tilmeldinger. Vi startede ud med omkring 90 poser en stor opgave og mange glade sydfynboer. Efterhånden som foråret trak til fik vi lettere varer i poserne og hverdagen meldte sig med lidt tungere spørgsmål: Vi startede syv i bestyrelsen, kassereren meldte pas meget tidligt i januar dernæst blev vi ramt af frafald på tre-fire øvrige poster grundet studier, flytninger, familierelationer. Vi havde desuden problemer med vores logistik; hvem skulle nu køre, hvem skulle sørge for retur af kasser, hvem fandt på et godt bestillingssystem, så vi ikke stod med for få eller for mange poser? Status lige nu er i dag, at vi er godt 305 medlemmer og flere kommer hele tiden til. Vi har et godt, højt niveau på mellem 40 og 50 poser. Vi er på et år blevet den næststørste forening på Fyn. At økologien er slået rigtig meget an med store priskampagner fra de store kæder og at Svendborg Madmarked er åbnet har ikke for alvor påvirket vores omsætning. Til gengæld kan vi mærke det er min fortolkning at der hurtigere bliver udsolgt hos vores leverandører Fokus på LOKAL økologi er stadig meget vigtigt for medlemmerne. Vi blev klogere og det gør vi stadig. Andreas Isholm fra Pakhus og Niels Thorsen fra Indkøb gled ind i bestyrelsen uden at være formelt valgt og arbejde pressede undertegnede i løbet af sommeren, så jeg nærmest ikke kunne være på. Heldigvis trådte Michael Schrøder ind med stor energi og ikke mindst, systematik, ligesom Mona Ibsen har stået stort set hver eneste torsdag i pakhuset og svaret på spørgsmål. Troels Lindtner trådte ind i 3

4 makkerskab med Thomas Bretton-Meyer og er nu det faste køreteam - Dejligt. Alt i alt har vi både haft stor tilslutning, men også store udfordringer. Vi leverede grøntsager hver uge indtil slutningen af september, hvor vi måtte erkende, at skulle vi overleve med de kræfter, der var at gøre godt med, så måtte vi mindske arbejdsmængden. Der kom styr på transport, men der var stadig knaster selv om der også var opmuntringer: gode æbler, rabarbersaft, vi fik agurker og tomater, peber og kål, alskens rodfrugter og hver måned fik vi en ny, god samling opskrifter på hjemmesiden fra Mona Ibsens hånd. I en beretning skal man også afstemme forventninger til det kommende år, så en af mine pointer er, at vi hele tiden skal huske, hvorfor vi gør det her: Ikke for at tilrette hinandens særheder og irriteres over små fejl og uregelmæssigheder, men for at holde fast i målet: Lokal økologi. Vi har ønsket os et andet hjem fordi vi gerne vil have en nøgle og lagerplads. Det gik ikke i denne omgang, og måske er det fint at være i pakhuset i de historiske bygninger. Med årsskiftet fik vi desuden Mobile Pay og æg fra Skovlyst ved Krarup i sortimentet. Mål for dette år: I 2015 vil vi have vores dialog til at køre glat, og på den måde minimere fejl og irritationsmomenter. Jeg mener også vi skal styrke ledelse af såvel indkøbsgruppe som pakhusgruppe, ligesom vi skal være en fuldtallig bestyrelse med, så vi får en god oplevelse hver gang vi skal køre en vareudlevering. Vi skal til stadighed være ude efter gode folk til grupperne, så vi ikke pludselig står på flad fod og frygter at måtte lukke vores aktiviteter. Det kræver medejerskab fra medlemmerne, og det kan jeg som formand forhåbentlig øge med mere information, flere nyhedsbreve. Vi appellerer til at man husker, at vi ikke er en butik, men en frivillig 4

5 forening, hvor vi deler de grøntsager, vi henter ind fra Fyn ved hjælp af frivilligt arbejde. Uden sidstnævnte, ingen aktivitet. Vi skal naturligvis bevare balancen i vores regnskab. Vi vil prøve at holde et medlemsmøde med mad som vi lovede ved begyndelsen, men som vi ikke har haft overskud til, rent arbejdsmæssigt. Nye kræfter er altid velkomne! Beretningen blev godkendt. 5

6 5. Regnskabsaflæggelse v. Michael Schrøder: Årsregnskab for Svendborg Økologiske Fødevarefællesskab Resultatopgørelse for til Indtægter: Medlemskab ,00 Varesalg ex. moms ,80 Indtægter i alt ,80 Udgifter: Varekøb ex. moms ,05 Andre udgifter ,49 Udgifter i alt ,51 Årets resultat ,29 Balance pr Aktiver: Kasse 500,00 Bankkonto 1 Drift 1.627,98 Bankkonto 2 Opsparing ,00 Aktiver i alt ,98 Passiver: Skyldig moms 1.558,69 Egenkapital primo 0,00 Årets resultat ,29 Egenkapital årets slutning ,29 Passiver i alt ,98 Kasserer Michael Schrøder Formand Anna Pia Holmgaard Revisor Axel Axelsen Michaels kommentarer til regnskabet: Regnskabet viser ikke overskud, hvilket heller ikke er meningen. 6

7 Det er ikke nødvendigt vi har medlemmernes indskud på 100 kr. pr. næse stående, så der er penge til flere sociale arrangementer, ex. den fælles middag der har været talt om længe. Det er muligt vi skylder moms, men hvis der kommer en regning, har vi penge til den. Det er muligt vi bør registrere pengene i kassen så vi ved hvad de dækker over (poser, løssalg), det undersøges. Spørgsmål/kommentarer fra salen: Vides det hvor stor en del af medlemmer der rent faktisk køber poser? Ikke noget vi pt. registrerer men Mona, som er i Pakhuset næsten hver torsdag, mener det er ca. halvdelen. SØFF har ca. samme forhold medlemmer/poser som i Odense. Bør vi være en forening med kontingent? Dette vil være et stort administrativt arbejde, så ikke umiddelbart. Regnskabet blev godkendt. 6. Behandling af indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag. 7. Godkendelse af budget: Michael Schrøder fortæller at der ikke er udarbejdet budget for 2015, vi satser på det går lige så godt som sidste år. Budget blev godkendt. 8. Valg af formand: Anna Pia Holmgaard blev genvalgt med stor applaus. 9. Valg af kasserer: Michael Schrøder blev genvalgt, også med applaus. 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Gruppeledere bliver automatisk også medlem af bestyrelsen. 7

8 Mona Ibsen blev genvalgt til bestyrelsen, hun er desuden leder af Transportgruppen, til lykke med genvang. Niels Thorsen, leder af indkøbsgruppe, modtog genvalg, til lykke. Der blev valgt ny leder af Pakhusgruppen da Andreas Isholm ikke ønskede genvalg. Så velkommen til Trine Theill Knudsen og til lykke med valget. Andreas vil stå til rådighed for Trine i starten for oplæring. Desuden blev der valgt 2 menige medlemmer til bestyrelsen (i stedet for suppleanter), nemlig Troels Lindtner (Transportgruppen) og Anne-Dorte Nielsen (Indkøbsgruppen), velkommen til. Bestyrelsen vil den nærmeste tid bruge en del energi på at forbedre kommunikationen både internt i SØFF mellem grupperne, og med leverandørerne, så tingene glider så let som muligt for alle. 11. Valg af revisor: Line Røtnæs blev valgt enstemmigt, tak for det Line. 12. Eventuelt: Der blev foreslået flere produkter til Forsyningen: Frugtpose ud over grøntsagsposen, ex. til 50 kr. med forudbestilling som eksisterende og sæsonbestemt. Melprodukter også på forudbestilling. Kød, evt. på andele. Bestyrelsen/Indkøbsgruppen går videre med at undersøge mulighederne for frugt og mel. Kød ligger uden for SØFFs område, men hvis medlemmer vil bruge SØFF som platform for fællesindkøb, er de meget velkomne. Det har været forsøgt at invitere forskellige kødleverandører til at stille en køleboks op uden for Maritimt Center. De vil gerne, men der har ikke været interesse for det på Facebook blandt medlemmerne, da det kom til stykket. Ingen meldte sig til det konkrete stykke arbejde, der lå i at formidle kontakten. 8

9 Det blev foreslået at kontakte ejerne af glemte poser, evt. ringe med en påmindelse. Pakhusgruppen går videre med idéen. Der var et ønske om at kunne købe pose hver uge fra omkring maj, når de nye grøntsager kommer på markedet, hvilket generelt blev positivt modtaget. Det er muligt det kræver flere frivillige til de 3 grupper. Hermed en opfordring til at deltage!!! Bestyrelsen ser på det. Der blev uddelt flere roser både for den hurtige opstart af forsyningen og den stabile levering med en god variation i poserne, til trods for en del kål her sidst på vinteren. Generalforsamlingen sluttede og herefter satte den nye Bestyrelse sig sammen og aftalte at holde møde vedr. kommunikationen snarest. Møde er efterfølgende aftalt til 18. marts. Til slut et stort tak for deltagelse, og især tak til dem der havde kage med. 9

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Februar 2013 Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Formanden Beretning Kulturelt Samråd Indkaldelse til G.F. Regnskab Folkemusiklinjen Beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere