BYGNINGSREGLEMENT Den lille lune. - for byggefagfolk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk"

Transkript

1 BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012

2 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer sig om byggeteknik og isolering. Udviklingen er gået stærkt. Ikke kun hvad angår byggeteknik, men også med hensyn til information - tænk blot på internettet. I denne helt nye og opdaterede udgave har vores mål været 3 ting: enkelhed overskuelighed brugervenlighed Det betyder blandt andet, at vi har fjernet en del af den tungere og mere teoretiske information og lagt den ud på I den nye udgave af Den lille lune har vi således fokuseret på at vise endnu flere konstruktionseksempler med konkrete U-værdier og tilhørende kort vejledning. Vi kommer også ind på de væsentligste forhold i det nye bygningsreglement (BR 2010) - ikke mindst på grund af den øgede fokus på at energioptimere konstruktionsløsninger til nybyggeri og energirenovering. På siderne Godt at vide har vi samlet øvrig relevant information om f.eks. brand, lyd og fugt. Rigtig god fornøjelse Med venlig hilsen Rockwool A/S Indledning Bygningsreglement 2010 Bygningsreglement Nybyggeri Ændret anvendelse og tilbygninger Udskiftning, vedligeholdelse og ombygning.. 14 Sommerhuse og tilbygninger til sommerhuse. 18 Tænk huset igennem BR10 oversigt med isoleringstykkelser Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Indholdsfortegnelse Konstruktioner Energirenovering og efterisolering Indholdsfortegnelse Rentable konstruktioner Konstruktioner Udvendig facadeisolering Flex System Facadesystem med puds RockShell Rockwool Service Godt at vide Produktegenskaber Rockwool FlexiBatts Brandisolering Lydisolering og støjdæmpning Fugt- og vandafvisning Omregning af energienheder CE-mærkning

3 1. Indledning Rockwool er meget mere end varmeisolering Det får du gratis med i købet Valget af det rigtige isoleringsprodukt har i dag endnu større betydning på grund af de skærpede krav til energioptimalt og ønsket om bæredygtigt byggeri. Ved at anvende Rockwool stenuld vil du ikke alene opnå en bedre teknisk løsning. Produktets indbyggede egenskaber giver en ekstra kvalitetsforbedring i forhold til visse andre typer isolering. De indbyggede egenskaber kan ikke ses, men er med til at hæve byggeriets kvalitet og give ekstra sikkerhed f.eks. ved brand. Den samlede sum af indbyggede egenskaber er helt unik for Rockwool stenuld. Det er fordele, som du får gratis med i købet. 4 Brandsikkerhed: Rockwool stenuld er klassificeret i den bedste klasse, når det gælder brandmodstandsevne, byggevarer som ikke medvirker til brand. Intet andet isoleringsmateriale hæmmer brandudvikling og brandspredning så effektivt som Rockwool stenuld. Lyd- og støjreduktion: Rockwool stenuld dæmper støj, regulerer lyd og forbedrer akustikken. Dette er også med til at sikre et godt og behageligt indeklima. Fugtafvisning: Rockwool stenuld er fugtafvisende. Hvis pladerne udsættes for regn, er det kun de yderste få mm, der bliver våde. Det forsvinder hurtigt, når regnen ophører. Rockwool stenuld er desuden diffusionsåben og tillader vanddampe at passere gennem ulden uden at kondensere. Komfort og miljø: En velisoleret bolig kombineret med god ventilation er den bedste og det mest økonomiske måde at sikre et godt indeklima på. Isolering, der slutter tæt, sikrer en behagelig og konstant temperatur året rundt. Komfort og miljø På kan du finde alt det du bør vide om Rockwool produkters miljøprofil. Rockwool stenuld opfylder de nordiske miljøkrav til isoleringsprodukter Rockwool har en EPD-miljødeklaration Rockwool stenuld er klassificeret som A+ i BREAM Vi tager bæredygtig udvikling alvorligt Rockwool stenuld kan betragtes som et naturmateriale. Det skyldes den kemiske sammensætning af stenulden, som svarer til sammensætningen af jordskorpen. Produktionen af Rockwool stenuld tager udgangspunkt i geologiske materialer, som naturen selv skaber. Vores produkter er fremstillet af uudtømmelige materialer. Bæredygtighed er for Rockwool en proces og et et spørgsmål om ansvarlig og langsigtet udvikling. Gennem produkter, som bidrager til energieffektivitet, fokus på energibesparelser i produktionen samt priotering af genanvendelse, ønsker vi at bidrage til en global, bæredygtig udvikling. 5

4 1. Indledning Vidste du det om Rockwool og vores konkrete miljøinitiativer? Rockwool har et effektivt retursystem Vi tager overskudsprodukter og fraskær på byggepladserne retur, og lader det indgå i produktionsprocessen af ny stenuld. Alene i Danmark er det over tons pr. år. År for år reducerer vi energiforbruget i forbindelse med produktionen af stenuld Index Energi pr. ton i Rockwool Danmark Hver gang Rockwool koncernen udleder 1 ton CO 2, spares miljøet for 162 tons CO 2 Enheder forbrugt ved fremstilling Enheder sparet over 50 år DISTRIBUTØR Rockwool var først med miljøpallen Rockwool introducerede, som den første i markedet, et pallesystem, hvor selve pallen er konstrueret af Rockwool stenuld og kan anvendes direkte på selve taget. På den måde har vi sparet mange tusinde m 3 i træforbrug. Isolering af bygninger er en af de mest profitable måder at spare energi og CO 2 på. 400 boliger opvarmes med ren genbrugsvarme fra Rockwool fabrikken i Vamdrup. 500 boliger i Arden, Doense opvarmes med ren genbrugsvarme fra Rockwool fabrikken. CO Rockwool koncernen forvandler årligt mere end tons restprodukter fra andre industrier til konkrete energibesparelser. Rockwool stenuld kan være med til at reducere CO 2 udslippet ved en bygningsbrand. Miljøbelastning pr. m 2 bygning ved brand Type Kg CO2 pr. m 2 Alt procesvand i vores produktion recirkuleres på de danske fabrikker, og siden 2002 er koncernens vandforbrug reduceret med ca. 20%. Brand, slukket efter 15 min. Bygningen nedbrændt Kilde: Fire Risk Management April kg 400 kg 6 7

5 2. Bygningsreglement Bygningsreglement 2010 Nybyggeri Erhvervs- og byggestyrelsen udsendte bygningsreglement juni 2010 med en overgangsperiode frem til 30. december Fra 31. december 2010 skal alle ansøgninger om byggetilladelse overholde krav i BR10. Bygningsreglement 2010 sætter primært fokus på at forbedre energieffektiviteten i dansk byggeri, dette bl.a. ved at justere på: Energirammekrav til bygninger opvarmet fra 5 til 15 C Energirammerne skærpes med ca. 25% i forhold til det tidligere reglement Skærpede krav til U-værdier Indførelse af mindste U-værdikrav for sommerhuse Krav til enkelt foranstaltning Ny lavenergiklasse 2015, som er skærpet ift. den tidligere klasse 1 Ny bygningsklasse 2020, som er yderligere skærpet ift. klasse 2015 Ved nybyggeri skal de 4 nedenstående krav være opfyldt: Nybyggeri opvarmet til min. 15 C 1) Mindste varmeisolering 2) Transmissionstab 3) Energiramme 4) Lufttæthed OBS For nybyggeri opvarmet til 5 C < temp. < 15 C er der krav til følgende: 1) Mindste varmeisolering 2) Transmissionstab 3) Energiramme For yderligere information se Rockwool Guide til bygningsreglementet på Ved beregning af transmissionstab og energiramme anvendes temperatur på 15 C 8 9

6 2. Bygningsreglement De 4 krav til nybyggeri Generelt må alle bygninger opvarmet til mindst 5 C ikke bygges ringere end vist i nedenstående tabel. Nybyggeri (Kap. 7.6 i BR10) 2. Dimensionerende transmissionstab 3. Energirammen Der er fastsat 3 kategorier med bygningstyper fordelt efter anvendelse. Der er fastsat en ramme for standardbyggeri (Klasse 2010), og en lavenergiramme (Klasse 2015) og bygningsklasse 2020 for hver kategori (Kap. 7.2 i BR10). 10 BR2010 Bygningsdel U-værdikrav W/m 2 K Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30 Etageadskillelser og skillevægge mod uopvarmede rum 0,40 Terrændæk, kældergulv mod jord og etageadskillelse over det fri eller ventileret kryberum 0,20 Etageadskillelse under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede 0,50 Loft og tag 0,20 Vinduer, ovenlys og yderdøre 1,80 For vinduer* og glasydervægge må energitilskuddet (E ref) ikke være mindre end -33 kwh/m 2 pr. år. For ovenlysvinduer** må energitilskuddet (E ref) ikke være mindre end -10 kwh/m 2 pr. år. Krav til linjetab W/m K Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5 C 0,40 Fundamenter omkring gulve med gulvvarme 0,20 Samlinger omkring vinduer og døre 0,06 Samlinger omkring ovenlys 0,20 * For facadevinduer angives E ref for et enkeltfags oplukkeligt referencevindue 1,23 m x 1,48 m. E ref = 196,4 x gw - 90,36 x Uw ** For ovenlysvinduer angives E ref for et enkeltfags oplukkeligt referencevindue 1,23 m x 1,48 m og taghældning på 45. E ref = 345 x gw - 90,36 x Uw Nybyggeri, krav til transmissionstab (Kap. 7.2 i BR10) Standard Klasse 2010 (W/m 2 ) Lavenergi Klasse 2015 (W/m 2 ) 1 etage etager og flere etager For boliger, kollegier, hoteller m.m.: ,5 + = kwh/m² pr. år opvarmet etageareal Skoler, kontorer og institutioner: ,3 + = kwh/m² pr. år opvarmet etageareal For boliger, kollegier, hoteller m.m.: = kwh/m² pr. år opvarmet etageareal Skoler, kontorer og institutioner: = kwh/m² pr. år opvarmet etageareal For boliger, kollegier, hoteller m.m.: = 20 kwh/m² pr. år Skoler, kontorer og institutioner: = 25 kwh/m² pr. år Ved energiberegninger for nybyggeri klasse 2010 anvendes en fjernvarmefaktor på 1 og elfaktor på 2,5. Ved energiberegninger for Lavenergibygninger, klasse 2015, anvendes en fjernvarmefaktor på 0,8, elfaktor på 2,5. Ved energiberegninger for bygningsklasse 2020 anvendes fjernvarmefaktor på 0,6 og elfaktor på 2,5. 4. Lufttæthed i klimaskærmen Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, skal i mindst 5 % af byggesagerne stille krav om måling af lufttæthed (Kap. 7.2 i BR10). Dette sker ved en blowerdoortest. Klasse 2010: maks. utæthed = 1,5 l/s pr. m 2 ved 50 Pa Klasse 2015: maks. utæthed = 1,0 l/s pr. m 2 ved 50 Pa Klasse 2020: maks. utæthed = 0,5 l/s pr. m 2 ved 50 Pa 11

7 2. Bygningsreglement 2010 Ændret anvendelse og tilbygninger Ved ændret anvendelse og tilbygning skelnes der i kravene mellem rum opvarmet til 5-15 C og rum opvarmet til 15 C og derover. Hvad er ændret anvendelse? Ændring af bygning/bygningsdel/rum til et andet formål som indebærer et væsentlig større energiforbrug. Ændret anvendelse og tilbygninger, gælder bygninger opvarmet over 5 C (Kap. 7.3 i BR10) BR 2010 Det kan f.eks. være: Inddragelse af et udhus til beboelse Inddragelse af en udnyttelig tagetage til beboelse Bygningsdel Temp 15 C 5 < temp <15 C U-værdikrav W/m 2 K W/m 2 K Ydervægge og kældervægge mod jord 0,15 0,25 Hvad er tilbygning? Ny bygningsdel i tilknytning til eksisterende bygning. Etageadskillelser og skillevægge mod kolde rum Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelse over det fri eller ventileret kryberum 0,40 0,40 0,10 0,15 Det kan f.eks. være: En ny tagetage eller nye boliger på flade tage Udvidelse af huset med ekstra rum Loft og tag 0,10 0,15 Vinduer og yderdøre 1,40 1,50 Ovenlys og tagvinduer 1,70 1,80 Bygningsreglementets krav: Krav til ændret anvendelse og tilbygninger kan overholdes ved at opfylde ét af følgende tre krav (Kap. 7.3 i BR10): 1) U-værdikrav i tabel på side 13 overholdes + areal af vinduer og døre 22% 2) Varmetabsrammen* og mindste U-værdikrav overholdes, se tabel side 10. Ved varmetabsberegningen kan varmetabet gennem alle de dækkede dele af den eksisterende bygning modregnes. Dette gælder dog ikke for tagboliger. Krav til linjetab W/m K W/m K Fundamenter 0,12 0,20 Samlinger omkring vinduer og døre 0,03 0,03 Samlinger omkring ovenlys 0,10 0,10 Rockwool Energy Design På finder du Rockwool Energy Design til beregning af energirammer, varmetabsrammer, rentabilitet og U-værdier. 3) Der udarbejdes en energirammeberegning for tilbygningen. Den normgivende energirammes størrelse beregnes på baggrund af bygningens totale areal (Areal af eksisterende bygning + areal af tilbygning). Programmet er onlinebaseret og gratis at anvende. Programmet regner på baggrund af BE10 og DS418, 7. udgave. R U - v æ r d i = I 12 13

8 2. Bygningsreglement 2010 Udskiftning, vedligeholdelse og ombygning BR10 krav Inden man går i gang med en ombygning, vedligeholdelse, udskiftning eller anden form for ændring af en bygningsdel, skal man sætte sig ind i, hvilke krav der er gældende iht. bygningsreglementet. I dette afsnit har vi beskrevet, hvad der er gældende, alt efter hvilket arbejde der skal foretages. Vedligeholdelse Hvornår er det vedligeholdelse? Kan f.eks. være et af følgende arbejde: Ny tagpapdækning eller folie oven på eksisterende tag. Nyt tegltag. Nyt pladetag oven på gammelt tag af tagpap eller fibercement. Udskiftning Hvornår er det udskiftning? Kan f.eks være en ny tagkonstruktion inkl. tagdækning, spær, isolering og loft. Hvilke krav skal overholdes? Der er ingen u-værdi krav ved vedligeholdelse. Her skal der foretages rentabel efterisolering. BR10 har foretaget beregning af rentable isoleringstykkelser. Hvilke krav skal overholdes? Nedenstående krav skal overholdes uanset rentabilitet: Udskiftning (kap. 7.4 BR10) BR 2010 Bygningsdel U-værdikrav W/m 2 K Tagkonstruktion 0,15 Ydervæg 0,20 Terrændæk 0,12 Normal rentabelt Bygningsdel U-værdikrav Loft i tilgængeligt loftrum Skråvæg og loft til kip Skunkrum Let ydervæg, indefra Flere konstruktioner, se BR10 bilag 6. Samlet isoleringstykkesler W/m 2 K 300 mm 300 mm 300 mm 250 mm Uanset kravene skal arbejdet ikke gennemføres, hvis det ikke kan gøres byggeteknisk forsvarligt. Er det imidlertid et mindre omfattende arbejde, som nedbringer energibehovet, og som er byggeteknisk forsvarligt, skal det gennemføres. Hvordan finder jeg ud af, om det er rentabelt eller ej? I kapitel 4 er der regnet på forskellige konstruktioner

9 2. Bygningsreglement 2010 Ombygning Hvornår er det ombygning? Kan f.eks. være et af følgende arbejde: Ændring af garage til beboelse Inddragelse af et udnytteligt loftrum til beboelse Særlige forhold Byggetekniske forhold kan indebære, at U-værdikrav ikke kan opfyldes på rentabel måde. Der kan imidlertid være mindre omfattende løsninger, der nedbringer energibehovet, de skal så gennemføres i stedet for. Eksempel: Hus med uisoleret hulmur For at opfylde U-værdikrav skal der isoleres med større tykkelse, end der er plads til i hulmur, altså en udvendig facadeisolering. Hvis denne løsning ikke er rentabel, så skal hulmurisoleringen foretages, men den udvendige isolering kan undlades. Hvilke krav skal overholdes? Ombygninger i BR10 betragtes som tilbygninger. Derfor er det tilbygningskravene der skal overholdes. Kravene er listet op på side Der kan også være byggetekniske forhold såsom fugt, som gør det umuligt at foretage en varmeisolering, her skal der kompenseres med andre tiltag for at nedbringe energibehovet for bygningen. Ændringer der forøger energiforbruget Hvornår øges energiforbruget? Kan f.eks. være et af følgende arbejde: Montage af ekstra ovenlysvinduer Øge arealet af eksisterende ovenlys Rentabilitet Rentabiliteten af arbejdet beregnet som: Levetid x besparelse > 1,33 investering Levetider der kan anvendes ved beregning af rentabiliteten: Energibesparende tiltag År Efterisolering af bygningsdele 40 Vinduer samt forsatsrammer og koblede rammer 30 Varmeanlæg, radiatorer og gulvvarme samt ventilationskanaler og armaturer inklusiv isolering 30 Hvilke krav skal overholdes? Da man har øget bygningens energibehov, skal der gennemføres tilsvarende kompenserende energibesparelser i form af øget isolering og/eller bedre tekniske installationer. 16 Varmeproducerende anlæg mv., f.eks. kedler, varmepumper, solvarmeanlæg, ventilationsaggregater Belysningsarmaturer 15 Automatik til varme og klimaanlæg 15 Fugetætningsarbejder 10 Se eksempel på beregning side I kap. 4 energirenovering og efterisolering er besparelsen på de enkelte konstruktioner regnet

10 2. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse og tilbygninger til sommerhuse Ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning af bygningskomponenter skal U-værdierne, i skemaet på forrige side, overholdes. Rentabiliteten beregnes, her betragtes sommerhuse som værende i brug hele året. Krav til nybyggeri og tilbygning til sommerhus kan overholdes ved at opfylde én af følgende to krav: 1) Overhold nedenstående U-værdikrav + areal af vinduer og døre 30 % 2) Opfyld varmetabsrammen* og overhold mindste U-værdikrav, se tabel på side 10. Her accepteres dog massive ydervægge (af f.eks. træ, letbeton eller teglblokke) med en U-værdi < 0,5 W/m 2 K Nye sommerhuse og tilbygninger til sommerhuse (Kap. 7.5 i BR10) BR 2010 Bygningsdel U-værdikrav W/m 2 K Ydervægge og kældervægge mod jord 0,25 Etageadskillelse og skillevægge mod uopvarmede rum 0,40 Terrændæk, kældergulv mod jord og etageadskillelse over det fri eller ventileret kryberum 0,15 Loft og tag 0,15 Vinduer, yderdøre, ovenlys og tagvinduer 1,80 Krav til linjetab W/m K Fundamenter 0,15 Samlinger mellem ydervægge og vinduer og døre 0,03 Samlinger mellem tagkonstruktion og ovenlys 0,10 Tænk huset igennem Nybyggeri Følgende punkter har stor indvirkning på din energirammeberegning. Sæt fokus på: Husets geometri og placering på grunden Optimering af U-værdier Vinduesarealer, evt. med afskærmning Varmegenvinding Anlæg med vedvarende energi f.eks. jordvarmeanlæg 18 * Få mere information om varmetabsrammen. Se Guide til bygningsreglementet/ beregningsmetoder på Konklusion - tænk huset igennem, hver kwh tæller i de nye energirammer. 19

11 2. Bygningsreglement 2010 BR10 oversigt med isoleringstykkelser Nybyggeri: Følgende U-værdier og isoleringstykkelser vil være et godt udgangspunk for opfyldelse af energirammen: Ændret anvendelse og tilbygninger, ombygning samt sommerhuse: I tabellen er vist BR10 krav til u-værdier og tilsvarende Rockwool isoleringstykkelser Nybyg opvarmet til mindst 15 C Klasse 2015 Tilbygning opvarmet til mindst 15 C Tilbygning opvarmet 5 C<temp<15 C Ombygning Sommerhus Anbefalet Anbefalet Krav Krav Krav Krav Bygningsdel U-værdi Isolering (mm) U-værdi Isolering (mm) U-værdi Isolering (mm) U-værdi Isolering (mm) U-værdi Isolering (mm) U-værdi Isolering (mm) Ydervægge og kældervægge mod jord Let væg, traditionel opbygning 0, mm 0, mm Tung væg, fuldmuret 0, mm 0, mm 0, mm 0, mm 0,20 0, mm 0, mm 0, mm* mm* 0, mm 0, mm Etageadskillelser og skillevægge mod uopvarmede rum Let adskillelse 0,40 75 mm 0,40 75 mm 0,40 75 mm 0,40 75 mm 0,40 ca. 75 mm* 0,40 75 mm Gulv Terrændæk, kældergulv mod jord og etageadskillelse over det fri eller ventileret kryberum 0, mm 0, mm 0, mm 0, mm 0, mm* 0, mm Etageadskillelse under gulve med gulvvarme mod rum der er opvarmet 0, mm 0, mm Loft og tag Gitterspær med krydforskalling 0, mm 0, mm 0, mm 0, mm 0, mm* 0, mm Hanebånd med krydsforskalling 0, mm 0, mm Varmt tag med huldæk 0, mm 0, mm 0, mm 0, mm 0,15 0, mm 0, mm 0, mm* mm* 0, mm 0, mm 20 * Isoleringstykkelse afhænger af bl.a. kvaliteten af eksisterende isolering. Se side 42 for rentable isoleringstykkelser defineret i BR10, Bilag 6. 21

12 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Find den rette konstruktion til dit byggeri I dette kapitel finder du konstruktionsløsninger til loft, ydervæg og terræn. Vi har sat fokus på detaljerede konstruktionsillustrationer, suppleret med U-værdioversigt for den enkelte konstruktion, samt en kort vejledning. For hver konstruktion er der en klar markering af den anbefalede minimumsisoleringstykkelse for nybyggeri, samt markering af krav til U-værdi for tilbygning og sommerhuse. Indholdsfortegnelse: Loft: Gitterspær Hanebånd Ydervægge: Let konstruktion Tung konstruktion RockShell Flex System Facadesystem med puds Terrændæk Krav til tæthed Loft: Gitterspær med krydsforskalling samling let ydervæg Lægte Diffusionstæt undertag Ventilation Vindbræt Fugemasse Rockwool FlexiBatts Dampspærre Rockwool FlexiBatts Teknisk inst. Forskalling Loftbeklædning U-værdier Konstruktion: 5% træ Isoleringstykkelse Produkt: FlexiBatts Spærfod 95 Spærfod 120 0, = = 260 0, = = 310 0, = = 335 0, = = 365 0, = = 410 0, = = 455 0, = = 605 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Dampspærren sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Dampsp. må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side. Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger. Nederste lag isolering bør være samme højde som tagfoden

13 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Loft: Gitterspær med krydsforskalling samling tung ydervæg Loft: Gitterspær uden krydsforskalling samling tung ydervæg Lægte Diffusionstæt undertag Ventilation Vindbræt Fugemasse Rockwool FlexiBatts RockTæt Butyl Tætningsliste Dampspærre Rockwool FlexiBatts Teknisk inst. Forskalling Loftbeklædning U-værdier Konstruktion: 5% træ Isoleringstykkelse Produkt: FlexiBatts Spærfod 95 Spærfod 120 0, = = 260 0, = = 310 0, = = 335 0, = = 360 0, = = 410 0, = = 455 0, = = 605 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Lægter Diffusionstæt undertag Ventilation Vindbræt Fugemasse RockTæt Butyl Tætningsliste Rockwool FlexiBatts Forskalling Loftbeklædning U-værdier Konstruktion: 5% træ Isoleringstykkelse Produkt: FlexiBatts Spærfod 95 Spærfod 120 0, = = 240 0, = = 315 0, = = 340 0, = = 365 0, = = 410 0, = = 460 0, = = 585 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Dampspærren sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Dampsp. må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side. Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger. Nederste lag isolering bør være samme højde som tagfoden. Dampspærren sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Dampsp. må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side. Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger Nederste lag isolering bør være samme højde som tagfoden. Loftbeklædningens type bestemmes efter det specifikke brandkrav. Ved denne løsning kan der forekomme gennembrydninger af dampspærren i form af eldåser mv

14 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Loft: Hanebånd samling let ydervæg Lægter Diffusionstæt undertag Ventilation Rockwool FlexiBatts Krydsforskalling Vindafskærmning af Rockwool A-Pladebatts 10 Loft: Hanebånd samling tung ydervæg Lægter Diffusionstæt undertag Ventilation Rockwool FlexiBatts Krydsforskalling Vindafskærmning af Rockwool A-Pladebatts 10 Dampspærre Fugemasse Rockwool Universal Rørskål/ Lamelmåtte Beklædning Dampspærre Fugemasse RockTæt Butyl Tætningsliste Rockwool Universal Rørskål/ Lamelmåtte Beklædning U-værdier Konstruktion: 5% træ Isoleringstykkelse Produkt: FlexiBatts U-værdier Konstruktion: 5% træ Isoleringstykkelse Produkt: FlexiBatts 26 0, = 265 0, = 335 0, = 385 0, = 385 0, = 435 0, = 485 0, = 655 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Dampspærren sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Dampsp. må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side. Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger Ventilation mellem diffusionstæt undertag og Rockwool: - Fast undertag = 45 mm ventilationsspalte. - Banevarer, fleksible plader eller intet undertag = 70 mm ventilationsspalte. Kolde rør skal kondensisoleres, varme rør varmeisoleres. 0, = 265 0, = 335 0, = 385 0, = 385 0, = 435 0, = 485 0, = 655 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Dampspærren sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Dampsp. må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side. Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger Ventilation mellem diffusionstæt undertag og Rockwool: - Fast undertag = 45 mm ventilationsspalte. - Banevarer, fleksible plader eller intet undertag = 70 mm ventilationsspalte. Kolde rør skal kondensisoleres, varme rør varmeisoleres. 27

15 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Ydervæg: Let konstruktion Ydervæg: Tung konstruktion tegl/ tegl Udvendig pladebeklædning Ventilation og vindtæt lag Krydsforskalling Rockwool FlexiBatts Rockwool FlexiBatts mellem stolper Dampspærre Installationsvæg med Rockwool FlexiBatts Indvendig beklædning Rockwool Fugestrimmel Murpap RockTæt Butyl Tætningsliste 2 Leca term blokke Tegl Rockwool A-Murbatts Murpap 2 Leca term blokke U-værdier Konstruktion: 5% træ Isoleringstykkelse Produkt: FlexiBatts U-værdier Konstruktion: 108mm skalmur/ teglsten Isoleringstykkelse Produkt: A-Murbatts 0, = 165 0, = 265 0, = 335 0, = 360 0, = 410 0, = 435 0, = 485 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse 0, , , = 300 0, = 350 0, = 380 0, = 430 0, = 480 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse 28 Dampspærren sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Dampspærren må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side. Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger. Det vindtætte lag bag facadebeklædningen skal være diffusionsåbent. Min. 25 mm ventilation mellem udvendig beklædning og vindtæt lag. Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger. Undgå mørtelpølser Det kan være nødvendigt at udkradse studsfuger til dræning pga. slagregn. 29

16 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Ydervæg: Tung konstruktion tegl/ letbeton Ydervæg: Let konstruktion med skalmur Tegl Rockwool A-Murbatts Bagmurselement Skalmur Rockwool FlexiBatts Dampspærre Installationsvæg med Rockwool FlexiBatts Indvendig beklædning Murpap 2 Leca term blokke Murpap 2 Leca term blokke 30 U-værdier Konstruktion: 108 mm skalmur / 120 mm letbetonelementer Isoleringstykkelse Produkt: A-Murbatts 0, , , = 300 0, = 350 0, = 380 0, = 430 0, = 480 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger. Undgå mørtelpølser Det kan være nødvendigt at udkradse studsfuger til dræning pga. slagregn. U-værdier Konstruktion: Skalmur med let bagmur Isoleringstykkelse (bagvæg) Produkt: FlexiBatts 0, = 165 0, = 285 0, = 335 0, = 385 0, = 410 0, = 435 0, = 480 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Dampspærren må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side. Dampspærren sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger. Undgå mørtelpølser Det kan være nødvendigt at udkradse studsfuger til dræning pga. slagregn. 31

17 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Ydervæg: RockShell med beklædning Ydervæg: RockShell med tegl Udvendig valgfri beklædning Udluftningsbræt Ventilation og vindtæt lag Rockwool RockShell OSB plade Installationsvæg med Rockwool Super FlexiBatts Indvendig beklædning Kold asfalt Udvendig valgfri beklædning Udluftningsbræt Ventilation og vindtæt lag Rockwool RockShell Tegl Indvendig beklædning Kold asfalt Murpap C20/25 Beton Terrænisolering Murpap C20/25 Beton Terrænisolering U-værdier Konstruktion: Isoleringstykkelse Produkt: RockShell U-værdier Konstruktion: 108mm skalmur/ teglsten Isoleringstykkelse Produkt: RockShell 0, = 295 0, = 320 0, = 345 0, = 295 0, = 320 0, = 345 Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2020: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri OSB-pladerne sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. OSB-pladen skal limes og tapes i samlingerne. Alle materiale hertil er en del af RockShell. RockShell udluftningsbrættet sørge for 27 mm udluftning. RockShell er et komplet vægsystem med vinduesoverligger og rem til taget. Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2020: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Undgå mørtelpølser OSB-pladerne sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. OSB-pladen skal limes og tapes i samlingerne. Alle materiale hertil er en del af RockShell. RockShell udluftningsbrættet sørge for 27 mm udluftning. RockShell er et komplet vægsystem med vinduesoverligger og rem til taget

18 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Ydervæg: Flex System med let bagvæg Ydervæg: Flex System med tung bagvæg Facadebeklædning Ventilation Flex Systembatts Krydsfiner eller OSB plade Rockwool FlexiBatts mellem stolper RockTæt Butyl Tætningsliste Murpap Terrænbatts Erhverv Dampspærre Installationsvæg med Rockwool FlexiBatts Indvendig beklædning Facadebeklædning Ventilation Underlagsbrædt Flex Systembatts Murpap Terrænbatts Erhverv Pore-, letklinker- eller beton U-værdier Konstruktion: Flex System med let bagvæg Isoleringstykkelse (bagvæg) Produkt: FlexiBatts Isoleringstykkelse (udvendig isolering) Produkt: Flex Systembatts U-værdier Konstruktion: 120 mm armeret beton Produkt: Flex Systembatts 34 0, = , = , = , = , = * I overstående beregning er U-værdierne korrigeret for kuldebroer ved skruerne. Der er korrigeret for 2 skruer pr. m 2. Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Dampspærre skal sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Dampspærren må max ligge 1/3 inde i isoleringstykkelsen fra den varme side. Om den udvendige beklædning skal ventileres. Krydsfineren må ikke placeres for langt ude i konstruktionen, af hensyn til dugpunktet. Vægten af facadebeklædningen må ikke overstige 25 kg/m 2. Følg udførelsesvejledningen for Flex System nøje. 0, , , * I overstående beregning er U-værdierne korrigeret for kuldebroer ved skruerne. Der er korrigeret for 2 skruer pr. m 2. Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Om den udvendige beklædning skal ventileres. Vægten af facadebeklædningen må ikke overstige 25 kg/m 2. Følg udførelsesvejledningen for Flex System nøje. 35

19 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Ydervæg: Facadesystem med puds med let bagvæg Ydervæg: Facadesystem med puds med tung bagvæg Puds Facadebatts: RockVision, RockBase eller Facadelamel Krydsfiner, min. 12 min. 4 lags Puds Facadebatts: RockVision, RockBase eller Facadelamel Rockwool FlexiBatts mellem stolper RockTæt Butyl Tætningsliste Terrænbatts Erhverv Dampspærre Installationsvæg med Rockwool FlexiBatts Indvendig beklædning Pore-, letklinkereller beton Murpap U-værdier Konstruktion: Facadesystem Isoleringstykkelse (bagvæg) Produkt: FlexiBatts Isoleringstykkelse (udvendig isolering) Produkt: RockVision el. RockBase U-værdier Konstruktion: 120 mm letklinkerbeton Isoleringstykkelse (bagvæg) Produkt: RockVision el. RockBase Isoleringstykkelse (udvendig isolering) Produkt: Rockwool Facadelamel Energy 36 0, = , = , = , = , = , = (Facadelamel Energy) * Krav ved er U-værdi 0,25. Med Facadesystem med puds vil konstruktionen altid være bedre, nemlig fra U-værdi 0,15 og nedefter. Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Dampspærre skal sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Dampspærren må max ligge 1/3 inde i isoleringstykkelsen fra den varme side. Den udvendige facadeisolering skal være mindst lige så tyk, som den isolering der ligger på indersiden af krydsfineren. På den måde bliver krydsfineren ikke for kold. Udførelsesvejledning for facadesystem med puds følges nøje, vær opmærksom på dræn. 0, , , , Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Udførelsesvejledning for facadesystem med puds følges nøje, vær opmærksom på dræn. 37

20 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Terrændæk Terrændæk med gulv på strøer Trægulv Rockwool FlexiBatts Fugtspærre Gulvstrøer med opklodsning 2 Leca term blokke Rockwool A-Fundamentsbatts 100 mm beton i terræn Rockwool Terrænbatts 2 Leca term blokke Rockwool A-Fundamentsbatts 100 mm beton i terræn Rockwool Terrænbatts U-værdier Isoleringstykkelse U-værdier Isoleringstykkelse Isoleringstykkelse Produkt: Terrænbatts Erhverv Produkt: FlexiBatts Produkt: Terrænbatts Erhverv 0, , = 250 0, = 275 0, = 300 0, = 350 0, = 400 0, , , , = 250 0, = 300 0, = 350 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Undgå kuldebroer: Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger Kapillarbrydende lag min. 150 mm. Rockwool Terrænbatts er kapillarbrydende. For at radonsikre konstruktionen skal betonpladen være min. 100 mm tyk. Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Undgå kuldebroer: Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger Kapillarbrydende lag min. 150 mm. Rockwool Terrænbatts er kapillarbrydende. For at radonsikre konstruktionen skal betonpladen være min. 100 mm tyk. Fugtspærre udlægges på beton for at undgå opsivning af fugt

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Februar 2016. Tilpasset BR15. Den lille lune. - for byggefagfolk

Februar 2016. Tilpasset BR15. Den lille lune. - for byggefagfolk Februar 2016 Tilpasset BR15 Den lille lune - for byggefagfolk Ny udgave af Den lille lune Den lille lune har i over 40 år været danske håndværkeres foretrukne guide, når det drejer sig om byggeteknik og

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Så blev det igen tid til at udsende et nyhedsbrev fra Energitjenestens særlige indsats rettet imod byggeriets parter. Indsatsen har fået nyt navn: Byggeriets Energiforum.

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4 Klimaperspektivet udskiftning BR 10, kap. 7.4 Stk. 1: Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører klimaskærmen. Enkeltforanstaltninger vedrører kun den del af klimaskærmen,

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Side 1 af 11 Til Du er her: Bygningsreglementet 29.08.2011 (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_02/0/42) 7. Energiforbrug (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_02_id104/0/42) Beregning

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 Indhold Version 4, december 2015 Energikravene i Bygningsreglementet... 3 Hvilke energikrav stiller BR15?... 4 Tænk altid i energi og indeklima...

Læs mere

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 Energikravene i BR15 En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 Energikravene i BR15 Indhold Version 4, december 2015 Energikravene i Bygningsreglementet... 3 Hvilke energikrav stiller BR15?...

Læs mere

Energiløsning. Efterisolering af loft. Energiløsning. Anbefaling til samlet isoleringstykkelse efter efterisolering. Fordele.

Energiløsning. Efterisolering af loft. Energiløsning. Anbefaling til samlet isoleringstykkelse efter efterisolering. Fordele. Energiløsning Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2016 Efterisolering af loft Energiløsningen gælder for efterisolering af loftet i ikke udnyttede tagrum, typisk for tagkonstruktion med gitterspær

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kunde adresse Bygnings

Læs mere

Skal du bygge nyt? NYBYGGERI

Skal du bygge nyt? NYBYGGERI NYBYGGERI Skal du bygge nyt? Så vær opmærksom på, at nye regler er trådt i kraft fra 1. april 2006. Det kan varmt anbefales, at du allierer dig med en professionel såsom en rådgiver, arkitekt, energikonsulent

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Solbjerg Hovedgade 67 8355 Solbjerg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. august 2012 Til den 31. august 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederikparken 15 6400 Sønderborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. november 2015 Til den 28. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Hvem er EnergiTjenesten?

Hvem er EnergiTjenesten? Hvem er EnergiTjenesten? Processen for BR15 6. februar 2015 Bygningsreglementet sendes i høring 20. marts 2015 Høringsfristen udløber Sommer 2015 Forventes vedtaget i folketinget med ca. 6 måneder overlap

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vægge, gulve og lofter 0 1 BYGNINGSDELE VÆGGE, GULVE OG LOFTER Registrering af vægge, gulve og lofter Registreringen omfatter følgende data for alle bygninger: beskrivelse

Læs mere

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dyrlæge Jürgensensgade 6-8 og 1630 Dyrlæge Jürgensensgade 6 3740 Svaneke Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. maj 2013 Til

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergårdsvej 283 8355 Solbjerg Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. marts 2015 Til den 18. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen.

Læs mere

Kort og godt om ombygningsreglerne i BR2010

Kort og godt om ombygningsreglerne i BR2010 Her gælder ombygningskravene Bestemmelserne omfatter ikke Ombygning kombineret med ændret anvendelse. Sagen hører til under tilbygningsreglerne. Udvidelse af arealet, herunder udnyttelse af loftrum og

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning.

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. God isolering En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. Totalrenovering uden kompromisser Henrik Lindes sommerhus har den mest fantastiske beliggenhed i forreste række til vandet ved Gilleleje.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse Niels Hørby, EnergiTjenesten Tilbygning og ændret anvendelse Reglerne gælder for: Tilbygning Fx en ny tagetage eller udvidelse af en bygning

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søvej 99 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. juli 2012 Til den 26. juli 2019. Energimærkningsnummer 310001406

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gaabensevej 286 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. oktober 2012 Til den 20. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2 Beslutning 13 Etablering af gulvvarme terrændæk og kældergulve i opvarmede kældre NB Dæk 6, 7, 8 og 9 er samtidig revideret ud fra ændrede før u-værdier og krav til øgede isoleringstykkelser ud fra BR

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 4129 Kroggårdsskolen - Bolig Smedebakken 26 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. august 2013 Til den 7. august

Læs mere

INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR

INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR Introduktion til de tre anvisninger om efterisolering SBi-anvisning 221: Efterisolering af etageboliger SBi-anvisning 239: Efterisolering

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sydskråningen 2 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT ENERGIMÆRKET

Læs mere

De nye energibestemmelser og deres konsekvenser

De nye energibestemmelser og deres konsekvenser De nye energibestemmelser og deres konsekvenser Energirammen og energieffektivisering: Nye muligheder med intelligente komponenter 1. juni 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Fasanstien 35 4220 Korsør Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. februar 2015 Til den 16. februar 2025. Energimærkningsnummer 311095695

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skoleparken Bondehavevej 104 2880 Bagsværd Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. februar 2014 Til den 13. februar 2021.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 13169FKT Neergaardsvej 27 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. februar 2013 Til den 9. februar 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 40 Adresse: Postnr./by: Dommervænget 4A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-141226-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere