BYGNINGSREGLEMENT Den lille lune. - for byggefagfolk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk"

Transkript

1 BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012

2 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer sig om byggeteknik og isolering. Udviklingen er gået stærkt. Ikke kun hvad angår byggeteknik, men også med hensyn til information - tænk blot på internettet. I denne helt nye og opdaterede udgave har vores mål været 3 ting: enkelhed overskuelighed brugervenlighed Det betyder blandt andet, at vi har fjernet en del af den tungere og mere teoretiske information og lagt den ud på I den nye udgave af Den lille lune har vi således fokuseret på at vise endnu flere konstruktionseksempler med konkrete U-værdier og tilhørende kort vejledning. Vi kommer også ind på de væsentligste forhold i det nye bygningsreglement (BR 2010) - ikke mindst på grund af den øgede fokus på at energioptimere konstruktionsløsninger til nybyggeri og energirenovering. På siderne Godt at vide har vi samlet øvrig relevant information om f.eks. brand, lyd og fugt. Rigtig god fornøjelse Med venlig hilsen Rockwool A/S Indledning Bygningsreglement 2010 Bygningsreglement Nybyggeri Ændret anvendelse og tilbygninger Udskiftning, vedligeholdelse og ombygning.. 14 Sommerhuse og tilbygninger til sommerhuse. 18 Tænk huset igennem BR10 oversigt med isoleringstykkelser Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Indholdsfortegnelse Konstruktioner Energirenovering og efterisolering Indholdsfortegnelse Rentable konstruktioner Konstruktioner Udvendig facadeisolering Flex System Facadesystem med puds RockShell Rockwool Service Godt at vide Produktegenskaber Rockwool FlexiBatts Brandisolering Lydisolering og støjdæmpning Fugt- og vandafvisning Omregning af energienheder CE-mærkning

3 1. Indledning Rockwool er meget mere end varmeisolering Det får du gratis med i købet Valget af det rigtige isoleringsprodukt har i dag endnu større betydning på grund af de skærpede krav til energioptimalt og ønsket om bæredygtigt byggeri. Ved at anvende Rockwool stenuld vil du ikke alene opnå en bedre teknisk løsning. Produktets indbyggede egenskaber giver en ekstra kvalitetsforbedring i forhold til visse andre typer isolering. De indbyggede egenskaber kan ikke ses, men er med til at hæve byggeriets kvalitet og give ekstra sikkerhed f.eks. ved brand. Den samlede sum af indbyggede egenskaber er helt unik for Rockwool stenuld. Det er fordele, som du får gratis med i købet. 4 Brandsikkerhed: Rockwool stenuld er klassificeret i den bedste klasse, når det gælder brandmodstandsevne, byggevarer som ikke medvirker til brand. Intet andet isoleringsmateriale hæmmer brandudvikling og brandspredning så effektivt som Rockwool stenuld. Lyd- og støjreduktion: Rockwool stenuld dæmper støj, regulerer lyd og forbedrer akustikken. Dette er også med til at sikre et godt og behageligt indeklima. Fugtafvisning: Rockwool stenuld er fugtafvisende. Hvis pladerne udsættes for regn, er det kun de yderste få mm, der bliver våde. Det forsvinder hurtigt, når regnen ophører. Rockwool stenuld er desuden diffusionsåben og tillader vanddampe at passere gennem ulden uden at kondensere. Komfort og miljø: En velisoleret bolig kombineret med god ventilation er den bedste og det mest økonomiske måde at sikre et godt indeklima på. Isolering, der slutter tæt, sikrer en behagelig og konstant temperatur året rundt. Komfort og miljø På kan du finde alt det du bør vide om Rockwool produkters miljøprofil. Rockwool stenuld opfylder de nordiske miljøkrav til isoleringsprodukter Rockwool har en EPD-miljødeklaration Rockwool stenuld er klassificeret som A+ i BREAM Vi tager bæredygtig udvikling alvorligt Rockwool stenuld kan betragtes som et naturmateriale. Det skyldes den kemiske sammensætning af stenulden, som svarer til sammensætningen af jordskorpen. Produktionen af Rockwool stenuld tager udgangspunkt i geologiske materialer, som naturen selv skaber. Vores produkter er fremstillet af uudtømmelige materialer. Bæredygtighed er for Rockwool en proces og et et spørgsmål om ansvarlig og langsigtet udvikling. Gennem produkter, som bidrager til energieffektivitet, fokus på energibesparelser i produktionen samt priotering af genanvendelse, ønsker vi at bidrage til en global, bæredygtig udvikling. 5

4 1. Indledning Vidste du det om Rockwool og vores konkrete miljøinitiativer? Rockwool har et effektivt retursystem Vi tager overskudsprodukter og fraskær på byggepladserne retur, og lader det indgå i produktionsprocessen af ny stenuld. Alene i Danmark er det over tons pr. år. År for år reducerer vi energiforbruget i forbindelse med produktionen af stenuld Index Energi pr. ton i Rockwool Danmark Hver gang Rockwool koncernen udleder 1 ton CO 2, spares miljøet for 162 tons CO 2 Enheder forbrugt ved fremstilling Enheder sparet over 50 år DISTRIBUTØR Rockwool var først med miljøpallen Rockwool introducerede, som den første i markedet, et pallesystem, hvor selve pallen er konstrueret af Rockwool stenuld og kan anvendes direkte på selve taget. På den måde har vi sparet mange tusinde m 3 i træforbrug. Isolering af bygninger er en af de mest profitable måder at spare energi og CO 2 på. 400 boliger opvarmes med ren genbrugsvarme fra Rockwool fabrikken i Vamdrup. 500 boliger i Arden, Doense opvarmes med ren genbrugsvarme fra Rockwool fabrikken. CO Rockwool koncernen forvandler årligt mere end tons restprodukter fra andre industrier til konkrete energibesparelser. Rockwool stenuld kan være med til at reducere CO 2 udslippet ved en bygningsbrand. Miljøbelastning pr. m 2 bygning ved brand Type Kg CO2 pr. m 2 Alt procesvand i vores produktion recirkuleres på de danske fabrikker, og siden 2002 er koncernens vandforbrug reduceret med ca. 20%. Brand, slukket efter 15 min. Bygningen nedbrændt Kilde: Fire Risk Management April kg 400 kg 6 7

5 2. Bygningsreglement Bygningsreglement 2010 Nybyggeri Erhvervs- og byggestyrelsen udsendte bygningsreglement juni 2010 med en overgangsperiode frem til 30. december Fra 31. december 2010 skal alle ansøgninger om byggetilladelse overholde krav i BR10. Bygningsreglement 2010 sætter primært fokus på at forbedre energieffektiviteten i dansk byggeri, dette bl.a. ved at justere på: Energirammekrav til bygninger opvarmet fra 5 til 15 C Energirammerne skærpes med ca. 25% i forhold til det tidligere reglement Skærpede krav til U-værdier Indførelse af mindste U-værdikrav for sommerhuse Krav til enkelt foranstaltning Ny lavenergiklasse 2015, som er skærpet ift. den tidligere klasse 1 Ny bygningsklasse 2020, som er yderligere skærpet ift. klasse 2015 Ved nybyggeri skal de 4 nedenstående krav være opfyldt: Nybyggeri opvarmet til min. 15 C 1) Mindste varmeisolering 2) Transmissionstab 3) Energiramme 4) Lufttæthed OBS For nybyggeri opvarmet til 5 C < temp. < 15 C er der krav til følgende: 1) Mindste varmeisolering 2) Transmissionstab 3) Energiramme For yderligere information se Rockwool Guide til bygningsreglementet på Ved beregning af transmissionstab og energiramme anvendes temperatur på 15 C 8 9

6 2. Bygningsreglement De 4 krav til nybyggeri Generelt må alle bygninger opvarmet til mindst 5 C ikke bygges ringere end vist i nedenstående tabel. Nybyggeri (Kap. 7.6 i BR10) 2. Dimensionerende transmissionstab 3. Energirammen Der er fastsat 3 kategorier med bygningstyper fordelt efter anvendelse. Der er fastsat en ramme for standardbyggeri (Klasse 2010), og en lavenergiramme (Klasse 2015) og bygningsklasse 2020 for hver kategori (Kap. 7.2 i BR10). 10 BR2010 Bygningsdel U-værdikrav W/m 2 K Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30 Etageadskillelser og skillevægge mod uopvarmede rum 0,40 Terrændæk, kældergulv mod jord og etageadskillelse over det fri eller ventileret kryberum 0,20 Etageadskillelse under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede 0,50 Loft og tag 0,20 Vinduer, ovenlys og yderdøre 1,80 For vinduer* og glasydervægge må energitilskuddet (E ref) ikke være mindre end -33 kwh/m 2 pr. år. For ovenlysvinduer** må energitilskuddet (E ref) ikke være mindre end -10 kwh/m 2 pr. år. Krav til linjetab W/m K Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5 C 0,40 Fundamenter omkring gulve med gulvvarme 0,20 Samlinger omkring vinduer og døre 0,06 Samlinger omkring ovenlys 0,20 * For facadevinduer angives E ref for et enkeltfags oplukkeligt referencevindue 1,23 m x 1,48 m. E ref = 196,4 x gw - 90,36 x Uw ** For ovenlysvinduer angives E ref for et enkeltfags oplukkeligt referencevindue 1,23 m x 1,48 m og taghældning på 45. E ref = 345 x gw - 90,36 x Uw Nybyggeri, krav til transmissionstab (Kap. 7.2 i BR10) Standard Klasse 2010 (W/m 2 ) Lavenergi Klasse 2015 (W/m 2 ) 1 etage etager og flere etager For boliger, kollegier, hoteller m.m.: ,5 + = kwh/m² pr. år opvarmet etageareal Skoler, kontorer og institutioner: ,3 + = kwh/m² pr. år opvarmet etageareal For boliger, kollegier, hoteller m.m.: = kwh/m² pr. år opvarmet etageareal Skoler, kontorer og institutioner: = kwh/m² pr. år opvarmet etageareal For boliger, kollegier, hoteller m.m.: = 20 kwh/m² pr. år Skoler, kontorer og institutioner: = 25 kwh/m² pr. år Ved energiberegninger for nybyggeri klasse 2010 anvendes en fjernvarmefaktor på 1 og elfaktor på 2,5. Ved energiberegninger for Lavenergibygninger, klasse 2015, anvendes en fjernvarmefaktor på 0,8, elfaktor på 2,5. Ved energiberegninger for bygningsklasse 2020 anvendes fjernvarmefaktor på 0,6 og elfaktor på 2,5. 4. Lufttæthed i klimaskærmen Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, skal i mindst 5 % af byggesagerne stille krav om måling af lufttæthed (Kap. 7.2 i BR10). Dette sker ved en blowerdoortest. Klasse 2010: maks. utæthed = 1,5 l/s pr. m 2 ved 50 Pa Klasse 2015: maks. utæthed = 1,0 l/s pr. m 2 ved 50 Pa Klasse 2020: maks. utæthed = 0,5 l/s pr. m 2 ved 50 Pa 11

7 2. Bygningsreglement 2010 Ændret anvendelse og tilbygninger Ved ændret anvendelse og tilbygning skelnes der i kravene mellem rum opvarmet til 5-15 C og rum opvarmet til 15 C og derover. Hvad er ændret anvendelse? Ændring af bygning/bygningsdel/rum til et andet formål som indebærer et væsentlig større energiforbrug. Ændret anvendelse og tilbygninger, gælder bygninger opvarmet over 5 C (Kap. 7.3 i BR10) BR 2010 Det kan f.eks. være: Inddragelse af et udhus til beboelse Inddragelse af en udnyttelig tagetage til beboelse Bygningsdel Temp 15 C 5 < temp <15 C U-værdikrav W/m 2 K W/m 2 K Ydervægge og kældervægge mod jord 0,15 0,25 Hvad er tilbygning? Ny bygningsdel i tilknytning til eksisterende bygning. Etageadskillelser og skillevægge mod kolde rum Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelse over det fri eller ventileret kryberum 0,40 0,40 0,10 0,15 Det kan f.eks. være: En ny tagetage eller nye boliger på flade tage Udvidelse af huset med ekstra rum Loft og tag 0,10 0,15 Vinduer og yderdøre 1,40 1,50 Ovenlys og tagvinduer 1,70 1,80 Bygningsreglementets krav: Krav til ændret anvendelse og tilbygninger kan overholdes ved at opfylde ét af følgende tre krav (Kap. 7.3 i BR10): 1) U-værdikrav i tabel på side 13 overholdes + areal af vinduer og døre 22% 2) Varmetabsrammen* og mindste U-værdikrav overholdes, se tabel side 10. Ved varmetabsberegningen kan varmetabet gennem alle de dækkede dele af den eksisterende bygning modregnes. Dette gælder dog ikke for tagboliger. Krav til linjetab W/m K W/m K Fundamenter 0,12 0,20 Samlinger omkring vinduer og døre 0,03 0,03 Samlinger omkring ovenlys 0,10 0,10 Rockwool Energy Design På finder du Rockwool Energy Design til beregning af energirammer, varmetabsrammer, rentabilitet og U-værdier. 3) Der udarbejdes en energirammeberegning for tilbygningen. Den normgivende energirammes størrelse beregnes på baggrund af bygningens totale areal (Areal af eksisterende bygning + areal af tilbygning). Programmet er onlinebaseret og gratis at anvende. Programmet regner på baggrund af BE10 og DS418, 7. udgave. R U - v æ r d i = I 12 13

8 2. Bygningsreglement 2010 Udskiftning, vedligeholdelse og ombygning BR10 krav Inden man går i gang med en ombygning, vedligeholdelse, udskiftning eller anden form for ændring af en bygningsdel, skal man sætte sig ind i, hvilke krav der er gældende iht. bygningsreglementet. I dette afsnit har vi beskrevet, hvad der er gældende, alt efter hvilket arbejde der skal foretages. Vedligeholdelse Hvornår er det vedligeholdelse? Kan f.eks. være et af følgende arbejde: Ny tagpapdækning eller folie oven på eksisterende tag. Nyt tegltag. Nyt pladetag oven på gammelt tag af tagpap eller fibercement. Udskiftning Hvornår er det udskiftning? Kan f.eks være en ny tagkonstruktion inkl. tagdækning, spær, isolering og loft. Hvilke krav skal overholdes? Der er ingen u-værdi krav ved vedligeholdelse. Her skal der foretages rentabel efterisolering. BR10 har foretaget beregning af rentable isoleringstykkelser. Hvilke krav skal overholdes? Nedenstående krav skal overholdes uanset rentabilitet: Udskiftning (kap. 7.4 BR10) BR 2010 Bygningsdel U-værdikrav W/m 2 K Tagkonstruktion 0,15 Ydervæg 0,20 Terrændæk 0,12 Normal rentabelt Bygningsdel U-værdikrav Loft i tilgængeligt loftrum Skråvæg og loft til kip Skunkrum Let ydervæg, indefra Flere konstruktioner, se BR10 bilag 6. Samlet isoleringstykkesler W/m 2 K 300 mm 300 mm 300 mm 250 mm Uanset kravene skal arbejdet ikke gennemføres, hvis det ikke kan gøres byggeteknisk forsvarligt. Er det imidlertid et mindre omfattende arbejde, som nedbringer energibehovet, og som er byggeteknisk forsvarligt, skal det gennemføres. Hvordan finder jeg ud af, om det er rentabelt eller ej? I kapitel 4 er der regnet på forskellige konstruktioner

9 2. Bygningsreglement 2010 Ombygning Hvornår er det ombygning? Kan f.eks. være et af følgende arbejde: Ændring af garage til beboelse Inddragelse af et udnytteligt loftrum til beboelse Særlige forhold Byggetekniske forhold kan indebære, at U-værdikrav ikke kan opfyldes på rentabel måde. Der kan imidlertid være mindre omfattende løsninger, der nedbringer energibehovet, de skal så gennemføres i stedet for. Eksempel: Hus med uisoleret hulmur For at opfylde U-værdikrav skal der isoleres med større tykkelse, end der er plads til i hulmur, altså en udvendig facadeisolering. Hvis denne løsning ikke er rentabel, så skal hulmurisoleringen foretages, men den udvendige isolering kan undlades. Hvilke krav skal overholdes? Ombygninger i BR10 betragtes som tilbygninger. Derfor er det tilbygningskravene der skal overholdes. Kravene er listet op på side Der kan også være byggetekniske forhold såsom fugt, som gør det umuligt at foretage en varmeisolering, her skal der kompenseres med andre tiltag for at nedbringe energibehovet for bygningen. Ændringer der forøger energiforbruget Hvornår øges energiforbruget? Kan f.eks. være et af følgende arbejde: Montage af ekstra ovenlysvinduer Øge arealet af eksisterende ovenlys Rentabilitet Rentabiliteten af arbejdet beregnet som: Levetid x besparelse > 1,33 investering Levetider der kan anvendes ved beregning af rentabiliteten: Energibesparende tiltag År Efterisolering af bygningsdele 40 Vinduer samt forsatsrammer og koblede rammer 30 Varmeanlæg, radiatorer og gulvvarme samt ventilationskanaler og armaturer inklusiv isolering 30 Hvilke krav skal overholdes? Da man har øget bygningens energibehov, skal der gennemføres tilsvarende kompenserende energibesparelser i form af øget isolering og/eller bedre tekniske installationer. 16 Varmeproducerende anlæg mv., f.eks. kedler, varmepumper, solvarmeanlæg, ventilationsaggregater Belysningsarmaturer 15 Automatik til varme og klimaanlæg 15 Fugetætningsarbejder 10 Se eksempel på beregning side I kap. 4 energirenovering og efterisolering er besparelsen på de enkelte konstruktioner regnet

10 2. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse og tilbygninger til sommerhuse Ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning af bygningskomponenter skal U-værdierne, i skemaet på forrige side, overholdes. Rentabiliteten beregnes, her betragtes sommerhuse som værende i brug hele året. Krav til nybyggeri og tilbygning til sommerhus kan overholdes ved at opfylde én af følgende to krav: 1) Overhold nedenstående U-værdikrav + areal af vinduer og døre 30 % 2) Opfyld varmetabsrammen* og overhold mindste U-værdikrav, se tabel på side 10. Her accepteres dog massive ydervægge (af f.eks. træ, letbeton eller teglblokke) med en U-værdi < 0,5 W/m 2 K Nye sommerhuse og tilbygninger til sommerhuse (Kap. 7.5 i BR10) BR 2010 Bygningsdel U-værdikrav W/m 2 K Ydervægge og kældervægge mod jord 0,25 Etageadskillelse og skillevægge mod uopvarmede rum 0,40 Terrændæk, kældergulv mod jord og etageadskillelse over det fri eller ventileret kryberum 0,15 Loft og tag 0,15 Vinduer, yderdøre, ovenlys og tagvinduer 1,80 Krav til linjetab W/m K Fundamenter 0,15 Samlinger mellem ydervægge og vinduer og døre 0,03 Samlinger mellem tagkonstruktion og ovenlys 0,10 Tænk huset igennem Nybyggeri Følgende punkter har stor indvirkning på din energirammeberegning. Sæt fokus på: Husets geometri og placering på grunden Optimering af U-værdier Vinduesarealer, evt. med afskærmning Varmegenvinding Anlæg med vedvarende energi f.eks. jordvarmeanlæg 18 * Få mere information om varmetabsrammen. Se Guide til bygningsreglementet/ beregningsmetoder på Konklusion - tænk huset igennem, hver kwh tæller i de nye energirammer. 19

11 2. Bygningsreglement 2010 BR10 oversigt med isoleringstykkelser Nybyggeri: Følgende U-værdier og isoleringstykkelser vil være et godt udgangspunk for opfyldelse af energirammen: Ændret anvendelse og tilbygninger, ombygning samt sommerhuse: I tabellen er vist BR10 krav til u-værdier og tilsvarende Rockwool isoleringstykkelser Nybyg opvarmet til mindst 15 C Klasse 2015 Tilbygning opvarmet til mindst 15 C Tilbygning opvarmet 5 C<temp<15 C Ombygning Sommerhus Anbefalet Anbefalet Krav Krav Krav Krav Bygningsdel U-værdi Isolering (mm) U-værdi Isolering (mm) U-værdi Isolering (mm) U-værdi Isolering (mm) U-værdi Isolering (mm) U-værdi Isolering (mm) Ydervægge og kældervægge mod jord Let væg, traditionel opbygning 0, mm 0, mm Tung væg, fuldmuret 0, mm 0, mm 0, mm 0, mm 0,20 0, mm 0, mm 0, mm* mm* 0, mm 0, mm Etageadskillelser og skillevægge mod uopvarmede rum Let adskillelse 0,40 75 mm 0,40 75 mm 0,40 75 mm 0,40 75 mm 0,40 ca. 75 mm* 0,40 75 mm Gulv Terrændæk, kældergulv mod jord og etageadskillelse over det fri eller ventileret kryberum 0, mm 0, mm 0, mm 0, mm 0, mm* 0, mm Etageadskillelse under gulve med gulvvarme mod rum der er opvarmet 0, mm 0, mm Loft og tag Gitterspær med krydforskalling 0, mm 0, mm 0, mm 0, mm 0, mm* 0, mm Hanebånd med krydsforskalling 0, mm 0, mm Varmt tag med huldæk 0, mm 0, mm 0, mm 0, mm 0,15 0, mm 0, mm 0, mm* mm* 0, mm 0, mm 20 * Isoleringstykkelse afhænger af bl.a. kvaliteten af eksisterende isolering. Se side 42 for rentable isoleringstykkelser defineret i BR10, Bilag 6. 21

12 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Find den rette konstruktion til dit byggeri I dette kapitel finder du konstruktionsløsninger til loft, ydervæg og terræn. Vi har sat fokus på detaljerede konstruktionsillustrationer, suppleret med U-værdioversigt for den enkelte konstruktion, samt en kort vejledning. For hver konstruktion er der en klar markering af den anbefalede minimumsisoleringstykkelse for nybyggeri, samt markering af krav til U-værdi for tilbygning og sommerhuse. Indholdsfortegnelse: Loft: Gitterspær Hanebånd Ydervægge: Let konstruktion Tung konstruktion RockShell Flex System Facadesystem med puds Terrændæk Krav til tæthed Loft: Gitterspær med krydsforskalling samling let ydervæg Lægte Diffusionstæt undertag Ventilation Vindbræt Fugemasse Rockwool FlexiBatts Dampspærre Rockwool FlexiBatts Teknisk inst. Forskalling Loftbeklædning U-værdier Konstruktion: 5% træ Isoleringstykkelse Produkt: FlexiBatts Spærfod 95 Spærfod 120 0, = = 260 0, = = 310 0, = = 335 0, = = 365 0, = = 410 0, = = 455 0, = = 605 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Dampspærren sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Dampsp. må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side. Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger. Nederste lag isolering bør være samme højde som tagfoden

13 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Loft: Gitterspær med krydsforskalling samling tung ydervæg Loft: Gitterspær uden krydsforskalling samling tung ydervæg Lægte Diffusionstæt undertag Ventilation Vindbræt Fugemasse Rockwool FlexiBatts RockTæt Butyl Tætningsliste Dampspærre Rockwool FlexiBatts Teknisk inst. Forskalling Loftbeklædning U-værdier Konstruktion: 5% træ Isoleringstykkelse Produkt: FlexiBatts Spærfod 95 Spærfod 120 0, = = 260 0, = = 310 0, = = 335 0, = = 360 0, = = 410 0, = = 455 0, = = 605 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Lægter Diffusionstæt undertag Ventilation Vindbræt Fugemasse RockTæt Butyl Tætningsliste Rockwool FlexiBatts Forskalling Loftbeklædning U-værdier Konstruktion: 5% træ Isoleringstykkelse Produkt: FlexiBatts Spærfod 95 Spærfod 120 0, = = 240 0, = = 315 0, = = 340 0, = = 365 0, = = 410 0, = = 460 0, = = 585 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Dampspærren sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Dampsp. må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side. Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger. Nederste lag isolering bør være samme højde som tagfoden. Dampspærren sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Dampsp. må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side. Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger Nederste lag isolering bør være samme højde som tagfoden. Loftbeklædningens type bestemmes efter det specifikke brandkrav. Ved denne løsning kan der forekomme gennembrydninger af dampspærren i form af eldåser mv

14 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Loft: Hanebånd samling let ydervæg Lægter Diffusionstæt undertag Ventilation Rockwool FlexiBatts Krydsforskalling Vindafskærmning af Rockwool A-Pladebatts 10 Loft: Hanebånd samling tung ydervæg Lægter Diffusionstæt undertag Ventilation Rockwool FlexiBatts Krydsforskalling Vindafskærmning af Rockwool A-Pladebatts 10 Dampspærre Fugemasse Rockwool Universal Rørskål/ Lamelmåtte Beklædning Dampspærre Fugemasse RockTæt Butyl Tætningsliste Rockwool Universal Rørskål/ Lamelmåtte Beklædning U-værdier Konstruktion: 5% træ Isoleringstykkelse Produkt: FlexiBatts U-værdier Konstruktion: 5% træ Isoleringstykkelse Produkt: FlexiBatts 26 0, = 265 0, = 335 0, = 385 0, = 385 0, = 435 0, = 485 0, = 655 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Dampspærren sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Dampsp. må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side. Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger Ventilation mellem diffusionstæt undertag og Rockwool: - Fast undertag = 45 mm ventilationsspalte. - Banevarer, fleksible plader eller intet undertag = 70 mm ventilationsspalte. Kolde rør skal kondensisoleres, varme rør varmeisoleres. 0, = 265 0, = 335 0, = 385 0, = 385 0, = 435 0, = 485 0, = 655 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Dampspærren sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Dampsp. må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side. Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger Ventilation mellem diffusionstæt undertag og Rockwool: - Fast undertag = 45 mm ventilationsspalte. - Banevarer, fleksible plader eller intet undertag = 70 mm ventilationsspalte. Kolde rør skal kondensisoleres, varme rør varmeisoleres. 27

15 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Ydervæg: Let konstruktion Ydervæg: Tung konstruktion tegl/ tegl Udvendig pladebeklædning Ventilation og vindtæt lag Krydsforskalling Rockwool FlexiBatts Rockwool FlexiBatts mellem stolper Dampspærre Installationsvæg med Rockwool FlexiBatts Indvendig beklædning Rockwool Fugestrimmel Murpap RockTæt Butyl Tætningsliste 2 Leca term blokke Tegl Rockwool A-Murbatts Murpap 2 Leca term blokke U-værdier Konstruktion: 5% træ Isoleringstykkelse Produkt: FlexiBatts U-værdier Konstruktion: 108mm skalmur/ teglsten Isoleringstykkelse Produkt: A-Murbatts 0, = 165 0, = 265 0, = 335 0, = 360 0, = 410 0, = 435 0, = 485 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse 0, , , = 300 0, = 350 0, = 380 0, = 430 0, = 480 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse 28 Dampspærren sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Dampspærren må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side. Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger. Det vindtætte lag bag facadebeklædningen skal være diffusionsåbent. Min. 25 mm ventilation mellem udvendig beklædning og vindtæt lag. Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger. Undgå mørtelpølser Det kan være nødvendigt at udkradse studsfuger til dræning pga. slagregn. 29

16 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Ydervæg: Tung konstruktion tegl/ letbeton Ydervæg: Let konstruktion med skalmur Tegl Rockwool A-Murbatts Bagmurselement Skalmur Rockwool FlexiBatts Dampspærre Installationsvæg med Rockwool FlexiBatts Indvendig beklædning Murpap 2 Leca term blokke Murpap 2 Leca term blokke 30 U-værdier Konstruktion: 108 mm skalmur / 120 mm letbetonelementer Isoleringstykkelse Produkt: A-Murbatts 0, , , = 300 0, = 350 0, = 380 0, = 430 0, = 480 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger. Undgå mørtelpølser Det kan være nødvendigt at udkradse studsfuger til dræning pga. slagregn. U-værdier Konstruktion: Skalmur med let bagmur Isoleringstykkelse (bagvæg) Produkt: FlexiBatts 0, = 165 0, = 285 0, = 335 0, = 385 0, = 410 0, = 435 0, = 480 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Dampspærren må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side. Dampspærren sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger. Undgå mørtelpølser Det kan være nødvendigt at udkradse studsfuger til dræning pga. slagregn. 31

17 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Ydervæg: RockShell med beklædning Ydervæg: RockShell med tegl Udvendig valgfri beklædning Udluftningsbræt Ventilation og vindtæt lag Rockwool RockShell OSB plade Installationsvæg med Rockwool Super FlexiBatts Indvendig beklædning Kold asfalt Udvendig valgfri beklædning Udluftningsbræt Ventilation og vindtæt lag Rockwool RockShell Tegl Indvendig beklædning Kold asfalt Murpap C20/25 Beton Terrænisolering Murpap C20/25 Beton Terrænisolering U-værdier Konstruktion: Isoleringstykkelse Produkt: RockShell U-værdier Konstruktion: 108mm skalmur/ teglsten Isoleringstykkelse Produkt: RockShell 0, = 295 0, = 320 0, = 345 0, = 295 0, = 320 0, = 345 Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2020: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri OSB-pladerne sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. OSB-pladen skal limes og tapes i samlingerne. Alle materiale hertil er en del af RockShell. RockShell udluftningsbrættet sørge for 27 mm udluftning. RockShell er et komplet vægsystem med vinduesoverligger og rem til taget. Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2020: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Undgå mørtelpølser OSB-pladerne sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. OSB-pladen skal limes og tapes i samlingerne. Alle materiale hertil er en del af RockShell. RockShell udluftningsbrættet sørge for 27 mm udluftning. RockShell er et komplet vægsystem med vinduesoverligger og rem til taget

18 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Ydervæg: Flex System med let bagvæg Ydervæg: Flex System med tung bagvæg Facadebeklædning Ventilation Flex Systembatts Krydsfiner eller OSB plade Rockwool FlexiBatts mellem stolper RockTæt Butyl Tætningsliste Murpap Terrænbatts Erhverv Dampspærre Installationsvæg med Rockwool FlexiBatts Indvendig beklædning Facadebeklædning Ventilation Underlagsbrædt Flex Systembatts Murpap Terrænbatts Erhverv Pore-, letklinker- eller beton U-værdier Konstruktion: Flex System med let bagvæg Isoleringstykkelse (bagvæg) Produkt: FlexiBatts Isoleringstykkelse (udvendig isolering) Produkt: Flex Systembatts U-værdier Konstruktion: 120 mm armeret beton Produkt: Flex Systembatts 34 0, = , = , = , = , = * I overstående beregning er U-værdierne korrigeret for kuldebroer ved skruerne. Der er korrigeret for 2 skruer pr. m 2. Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Dampspærre skal sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Dampspærren må max ligge 1/3 inde i isoleringstykkelsen fra den varme side. Om den udvendige beklædning skal ventileres. Krydsfineren må ikke placeres for langt ude i konstruktionen, af hensyn til dugpunktet. Vægten af facadebeklædningen må ikke overstige 25 kg/m 2. Følg udførelsesvejledningen for Flex System nøje. 0, , , * I overstående beregning er U-værdierne korrigeret for kuldebroer ved skruerne. Der er korrigeret for 2 skruer pr. m 2. Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Om den udvendige beklædning skal ventileres. Vægten af facadebeklædningen må ikke overstige 25 kg/m 2. Følg udførelsesvejledningen for Flex System nøje. 35

19 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Ydervæg: Facadesystem med puds med let bagvæg Ydervæg: Facadesystem med puds med tung bagvæg Puds Facadebatts: RockVision, RockBase eller Facadelamel Krydsfiner, min. 12 min. 4 lags Puds Facadebatts: RockVision, RockBase eller Facadelamel Rockwool FlexiBatts mellem stolper RockTæt Butyl Tætningsliste Terrænbatts Erhverv Dampspærre Installationsvæg med Rockwool FlexiBatts Indvendig beklædning Pore-, letklinkereller beton Murpap U-værdier Konstruktion: Facadesystem Isoleringstykkelse (bagvæg) Produkt: FlexiBatts Isoleringstykkelse (udvendig isolering) Produkt: RockVision el. RockBase U-værdier Konstruktion: 120 mm letklinkerbeton Isoleringstykkelse (bagvæg) Produkt: RockVision el. RockBase Isoleringstykkelse (udvendig isolering) Produkt: Rockwool Facadelamel Energy 36 0, = , = , = , = , = , = (Facadelamel Energy) * Krav ved er U-værdi 0,25. Med Facadesystem med puds vil konstruktionen altid være bedre, nemlig fra U-værdi 0,15 og nedefter. Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Dampspærre skal sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Dampspærren må max ligge 1/3 inde i isoleringstykkelsen fra den varme side. Den udvendige facadeisolering skal være mindst lige så tyk, som den isolering der ligger på indersiden af krydsfineren. På den måde bliver krydsfineren ikke for kold. Udførelsesvejledning for facadesystem med puds følges nøje, vær opmærksom på dræn. 0, , , , Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Udførelsesvejledning for facadesystem med puds følges nøje, vær opmærksom på dræn. 37

20 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Terrændæk Terrændæk med gulv på strøer Trægulv Rockwool FlexiBatts Fugtspærre Gulvstrøer med opklodsning 2 Leca term blokke Rockwool A-Fundamentsbatts 100 mm beton i terræn Rockwool Terrænbatts 2 Leca term blokke Rockwool A-Fundamentsbatts 100 mm beton i terræn Rockwool Terrænbatts U-værdier Isoleringstykkelse U-værdier Isoleringstykkelse Isoleringstykkelse Produkt: Terrænbatts Erhverv Produkt: FlexiBatts Produkt: Terrænbatts Erhverv 0, , = 250 0, = 275 0, = 300 0, = 350 0, = 400 0, , , , = 250 0, = 300 0, = 350 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Undgå kuldebroer: Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger Kapillarbrydende lag min. 150 mm. Rockwool Terrænbatts er kapillarbrydende. For at radonsikre konstruktionen skal betonpladen være min. 100 mm tyk. Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Undgå kuldebroer: Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger Kapillarbrydende lag min. 150 mm. Rockwool Terrænbatts er kapillarbrydende. For at radonsikre konstruktionen skal betonpladen være min. 100 mm tyk. Fugtspærre udlægges på beton for at undgå opsivning af fugt

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17.

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Byggeri og Anlæg Strandvejen 1-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 www.but.auc.dk Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Bachelorprojekt - BT7BAC

Bachelorprojekt - BT7BAC AARHUS INGENIØRHØJSKOLE - AARHUS UNIVERSITET Bachelorprojekt - BT7BAC Energirenovering af Fredensbjergparken Gruppe B3: Jonas Utoft Carstensen og Peder Dahl Rasmussen 28-05-2014 Jonas Utoft Carstensen

Læs mere

Forbedring af 70 er huse

Forbedring af 70 er huse Energirenovering Forbedring af 70 er huse Skrevet af, Peter Smidt Pløk Andersen 18-11-2013 TITELBLAD RAPPORT TITEL: Energirenovering VEJLEDER: Jacob Strunge FORFATTER: Peter Smidt Pløk Andersen DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel

Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 01 Bilag 02 Bilag 03 Bilag 04 Bilag 05 Bilag 06 Bilag 07 Bilag 08 Bilag 09 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Bilag 17 Bilag 18 Bilag 19 Bilag

Læs mere

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual Rockwool Energy Design 4.0 Manual November 2013 Forord Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning.

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling

Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling FORORD Der findes nogle projekter, som man kan komme i godt humør af. Projekterne fra Dybvad og Jerup hører absolut til den

Læs mere