BYGNINGSREGLEMENT Den lille lune. - for byggefagfolk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk"

Transkript

1 BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012

2 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer sig om byggeteknik og isolering. Udviklingen er gået stærkt. Ikke kun hvad angår byggeteknik, men også med hensyn til information - tænk blot på internettet. I denne helt nye og opdaterede udgave har vores mål været 3 ting: enkelhed overskuelighed brugervenlighed Det betyder blandt andet, at vi har fjernet en del af den tungere og mere teoretiske information og lagt den ud på I den nye udgave af Den lille lune har vi således fokuseret på at vise endnu flere konstruktionseksempler med konkrete U-værdier og tilhørende kort vejledning. Vi kommer også ind på de væsentligste forhold i det nye bygningsreglement (BR 2010) - ikke mindst på grund af den øgede fokus på at energioptimere konstruktionsløsninger til nybyggeri og energirenovering. På siderne Godt at vide har vi samlet øvrig relevant information om f.eks. brand, lyd og fugt. Rigtig god fornøjelse Med venlig hilsen Rockwool A/S Indledning Bygningsreglement 2010 Bygningsreglement Nybyggeri Ændret anvendelse og tilbygninger Udskiftning, vedligeholdelse og ombygning.. 14 Sommerhuse og tilbygninger til sommerhuse. 18 Tænk huset igennem BR10 oversigt med isoleringstykkelser Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Indholdsfortegnelse Konstruktioner Energirenovering og efterisolering Indholdsfortegnelse Rentable konstruktioner Konstruktioner Udvendig facadeisolering Flex System Facadesystem med puds RockShell Rockwool Service Godt at vide Produktegenskaber Rockwool FlexiBatts Brandisolering Lydisolering og støjdæmpning Fugt- og vandafvisning Omregning af energienheder CE-mærkning

3 1. Indledning Rockwool er meget mere end varmeisolering Det får du gratis med i købet Valget af det rigtige isoleringsprodukt har i dag endnu større betydning på grund af de skærpede krav til energioptimalt og ønsket om bæredygtigt byggeri. Ved at anvende Rockwool stenuld vil du ikke alene opnå en bedre teknisk løsning. Produktets indbyggede egenskaber giver en ekstra kvalitetsforbedring i forhold til visse andre typer isolering. De indbyggede egenskaber kan ikke ses, men er med til at hæve byggeriets kvalitet og give ekstra sikkerhed f.eks. ved brand. Den samlede sum af indbyggede egenskaber er helt unik for Rockwool stenuld. Det er fordele, som du får gratis med i købet. 4 Brandsikkerhed: Rockwool stenuld er klassificeret i den bedste klasse, når det gælder brandmodstandsevne, byggevarer som ikke medvirker til brand. Intet andet isoleringsmateriale hæmmer brandudvikling og brandspredning så effektivt som Rockwool stenuld. Lyd- og støjreduktion: Rockwool stenuld dæmper støj, regulerer lyd og forbedrer akustikken. Dette er også med til at sikre et godt og behageligt indeklima. Fugtafvisning: Rockwool stenuld er fugtafvisende. Hvis pladerne udsættes for regn, er det kun de yderste få mm, der bliver våde. Det forsvinder hurtigt, når regnen ophører. Rockwool stenuld er desuden diffusionsåben og tillader vanddampe at passere gennem ulden uden at kondensere. Komfort og miljø: En velisoleret bolig kombineret med god ventilation er den bedste og det mest økonomiske måde at sikre et godt indeklima på. Isolering, der slutter tæt, sikrer en behagelig og konstant temperatur året rundt. Komfort og miljø På kan du finde alt det du bør vide om Rockwool produkters miljøprofil. Rockwool stenuld opfylder de nordiske miljøkrav til isoleringsprodukter Rockwool har en EPD-miljødeklaration Rockwool stenuld er klassificeret som A+ i BREAM Vi tager bæredygtig udvikling alvorligt Rockwool stenuld kan betragtes som et naturmateriale. Det skyldes den kemiske sammensætning af stenulden, som svarer til sammensætningen af jordskorpen. Produktionen af Rockwool stenuld tager udgangspunkt i geologiske materialer, som naturen selv skaber. Vores produkter er fremstillet af uudtømmelige materialer. Bæredygtighed er for Rockwool en proces og et et spørgsmål om ansvarlig og langsigtet udvikling. Gennem produkter, som bidrager til energieffektivitet, fokus på energibesparelser i produktionen samt priotering af genanvendelse, ønsker vi at bidrage til en global, bæredygtig udvikling. 5

4 1. Indledning Vidste du det om Rockwool og vores konkrete miljøinitiativer? Rockwool har et effektivt retursystem Vi tager overskudsprodukter og fraskær på byggepladserne retur, og lader det indgå i produktionsprocessen af ny stenuld. Alene i Danmark er det over tons pr. år. År for år reducerer vi energiforbruget i forbindelse med produktionen af stenuld Index Energi pr. ton i Rockwool Danmark Hver gang Rockwool koncernen udleder 1 ton CO 2, spares miljøet for 162 tons CO 2 Enheder forbrugt ved fremstilling Enheder sparet over 50 år DISTRIBUTØR Rockwool var først med miljøpallen Rockwool introducerede, som den første i markedet, et pallesystem, hvor selve pallen er konstrueret af Rockwool stenuld og kan anvendes direkte på selve taget. På den måde har vi sparet mange tusinde m 3 i træforbrug. Isolering af bygninger er en af de mest profitable måder at spare energi og CO 2 på. 400 boliger opvarmes med ren genbrugsvarme fra Rockwool fabrikken i Vamdrup. 500 boliger i Arden, Doense opvarmes med ren genbrugsvarme fra Rockwool fabrikken. CO Rockwool koncernen forvandler årligt mere end tons restprodukter fra andre industrier til konkrete energibesparelser. Rockwool stenuld kan være med til at reducere CO 2 udslippet ved en bygningsbrand. Miljøbelastning pr. m 2 bygning ved brand Type Kg CO2 pr. m 2 Alt procesvand i vores produktion recirkuleres på de danske fabrikker, og siden 2002 er koncernens vandforbrug reduceret med ca. 20%. Brand, slukket efter 15 min. Bygningen nedbrændt Kilde: Fire Risk Management April kg 400 kg 6 7

5 2. Bygningsreglement Bygningsreglement 2010 Nybyggeri Erhvervs- og byggestyrelsen udsendte bygningsreglement juni 2010 med en overgangsperiode frem til 30. december Fra 31. december 2010 skal alle ansøgninger om byggetilladelse overholde krav i BR10. Bygningsreglement 2010 sætter primært fokus på at forbedre energieffektiviteten i dansk byggeri, dette bl.a. ved at justere på: Energirammekrav til bygninger opvarmet fra 5 til 15 C Energirammerne skærpes med ca. 25% i forhold til det tidligere reglement Skærpede krav til U-værdier Indførelse af mindste U-værdikrav for sommerhuse Krav til enkelt foranstaltning Ny lavenergiklasse 2015, som er skærpet ift. den tidligere klasse 1 Ny bygningsklasse 2020, som er yderligere skærpet ift. klasse 2015 Ved nybyggeri skal de 4 nedenstående krav være opfyldt: Nybyggeri opvarmet til min. 15 C 1) Mindste varmeisolering 2) Transmissionstab 3) Energiramme 4) Lufttæthed OBS For nybyggeri opvarmet til 5 C < temp. < 15 C er der krav til følgende: 1) Mindste varmeisolering 2) Transmissionstab 3) Energiramme For yderligere information se Rockwool Guide til bygningsreglementet på Ved beregning af transmissionstab og energiramme anvendes temperatur på 15 C 8 9

6 2. Bygningsreglement De 4 krav til nybyggeri Generelt må alle bygninger opvarmet til mindst 5 C ikke bygges ringere end vist i nedenstående tabel. Nybyggeri (Kap. 7.6 i BR10) 2. Dimensionerende transmissionstab 3. Energirammen Der er fastsat 3 kategorier med bygningstyper fordelt efter anvendelse. Der er fastsat en ramme for standardbyggeri (Klasse 2010), og en lavenergiramme (Klasse 2015) og bygningsklasse 2020 for hver kategori (Kap. 7.2 i BR10). 10 BR2010 Bygningsdel U-værdikrav W/m 2 K Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30 Etageadskillelser og skillevægge mod uopvarmede rum 0,40 Terrændæk, kældergulv mod jord og etageadskillelse over det fri eller ventileret kryberum 0,20 Etageadskillelse under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede 0,50 Loft og tag 0,20 Vinduer, ovenlys og yderdøre 1,80 For vinduer* og glasydervægge må energitilskuddet (E ref) ikke være mindre end -33 kwh/m 2 pr. år. For ovenlysvinduer** må energitilskuddet (E ref) ikke være mindre end -10 kwh/m 2 pr. år. Krav til linjetab W/m K Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5 C 0,40 Fundamenter omkring gulve med gulvvarme 0,20 Samlinger omkring vinduer og døre 0,06 Samlinger omkring ovenlys 0,20 * For facadevinduer angives E ref for et enkeltfags oplukkeligt referencevindue 1,23 m x 1,48 m. E ref = 196,4 x gw - 90,36 x Uw ** For ovenlysvinduer angives E ref for et enkeltfags oplukkeligt referencevindue 1,23 m x 1,48 m og taghældning på 45. E ref = 345 x gw - 90,36 x Uw Nybyggeri, krav til transmissionstab (Kap. 7.2 i BR10) Standard Klasse 2010 (W/m 2 ) Lavenergi Klasse 2015 (W/m 2 ) 1 etage etager og flere etager For boliger, kollegier, hoteller m.m.: ,5 + = kwh/m² pr. år opvarmet etageareal Skoler, kontorer og institutioner: ,3 + = kwh/m² pr. år opvarmet etageareal For boliger, kollegier, hoteller m.m.: = kwh/m² pr. år opvarmet etageareal Skoler, kontorer og institutioner: = kwh/m² pr. år opvarmet etageareal For boliger, kollegier, hoteller m.m.: = 20 kwh/m² pr. år Skoler, kontorer og institutioner: = 25 kwh/m² pr. år Ved energiberegninger for nybyggeri klasse 2010 anvendes en fjernvarmefaktor på 1 og elfaktor på 2,5. Ved energiberegninger for Lavenergibygninger, klasse 2015, anvendes en fjernvarmefaktor på 0,8, elfaktor på 2,5. Ved energiberegninger for bygningsklasse 2020 anvendes fjernvarmefaktor på 0,6 og elfaktor på 2,5. 4. Lufttæthed i klimaskærmen Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, skal i mindst 5 % af byggesagerne stille krav om måling af lufttæthed (Kap. 7.2 i BR10). Dette sker ved en blowerdoortest. Klasse 2010: maks. utæthed = 1,5 l/s pr. m 2 ved 50 Pa Klasse 2015: maks. utæthed = 1,0 l/s pr. m 2 ved 50 Pa Klasse 2020: maks. utæthed = 0,5 l/s pr. m 2 ved 50 Pa 11

7 2. Bygningsreglement 2010 Ændret anvendelse og tilbygninger Ved ændret anvendelse og tilbygning skelnes der i kravene mellem rum opvarmet til 5-15 C og rum opvarmet til 15 C og derover. Hvad er ændret anvendelse? Ændring af bygning/bygningsdel/rum til et andet formål som indebærer et væsentlig større energiforbrug. Ændret anvendelse og tilbygninger, gælder bygninger opvarmet over 5 C (Kap. 7.3 i BR10) BR 2010 Det kan f.eks. være: Inddragelse af et udhus til beboelse Inddragelse af en udnyttelig tagetage til beboelse Bygningsdel Temp 15 C 5 < temp <15 C U-værdikrav W/m 2 K W/m 2 K Ydervægge og kældervægge mod jord 0,15 0,25 Hvad er tilbygning? Ny bygningsdel i tilknytning til eksisterende bygning. Etageadskillelser og skillevægge mod kolde rum Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelse over det fri eller ventileret kryberum 0,40 0,40 0,10 0,15 Det kan f.eks. være: En ny tagetage eller nye boliger på flade tage Udvidelse af huset med ekstra rum Loft og tag 0,10 0,15 Vinduer og yderdøre 1,40 1,50 Ovenlys og tagvinduer 1,70 1,80 Bygningsreglementets krav: Krav til ændret anvendelse og tilbygninger kan overholdes ved at opfylde ét af følgende tre krav (Kap. 7.3 i BR10): 1) U-værdikrav i tabel på side 13 overholdes + areal af vinduer og døre 22% 2) Varmetabsrammen* og mindste U-værdikrav overholdes, se tabel side 10. Ved varmetabsberegningen kan varmetabet gennem alle de dækkede dele af den eksisterende bygning modregnes. Dette gælder dog ikke for tagboliger. Krav til linjetab W/m K W/m K Fundamenter 0,12 0,20 Samlinger omkring vinduer og døre 0,03 0,03 Samlinger omkring ovenlys 0,10 0,10 Rockwool Energy Design På finder du Rockwool Energy Design til beregning af energirammer, varmetabsrammer, rentabilitet og U-værdier. 3) Der udarbejdes en energirammeberegning for tilbygningen. Den normgivende energirammes størrelse beregnes på baggrund af bygningens totale areal (Areal af eksisterende bygning + areal af tilbygning). Programmet er onlinebaseret og gratis at anvende. Programmet regner på baggrund af BE10 og DS418, 7. udgave. R U - v æ r d i = I 12 13

8 2. Bygningsreglement 2010 Udskiftning, vedligeholdelse og ombygning BR10 krav Inden man går i gang med en ombygning, vedligeholdelse, udskiftning eller anden form for ændring af en bygningsdel, skal man sætte sig ind i, hvilke krav der er gældende iht. bygningsreglementet. I dette afsnit har vi beskrevet, hvad der er gældende, alt efter hvilket arbejde der skal foretages. Vedligeholdelse Hvornår er det vedligeholdelse? Kan f.eks. være et af følgende arbejde: Ny tagpapdækning eller folie oven på eksisterende tag. Nyt tegltag. Nyt pladetag oven på gammelt tag af tagpap eller fibercement. Udskiftning Hvornår er det udskiftning? Kan f.eks være en ny tagkonstruktion inkl. tagdækning, spær, isolering og loft. Hvilke krav skal overholdes? Der er ingen u-værdi krav ved vedligeholdelse. Her skal der foretages rentabel efterisolering. BR10 har foretaget beregning af rentable isoleringstykkelser. Hvilke krav skal overholdes? Nedenstående krav skal overholdes uanset rentabilitet: Udskiftning (kap. 7.4 BR10) BR 2010 Bygningsdel U-værdikrav W/m 2 K Tagkonstruktion 0,15 Ydervæg 0,20 Terrændæk 0,12 Normal rentabelt Bygningsdel U-værdikrav Loft i tilgængeligt loftrum Skråvæg og loft til kip Skunkrum Let ydervæg, indefra Flere konstruktioner, se BR10 bilag 6. Samlet isoleringstykkesler W/m 2 K 300 mm 300 mm 300 mm 250 mm Uanset kravene skal arbejdet ikke gennemføres, hvis det ikke kan gøres byggeteknisk forsvarligt. Er det imidlertid et mindre omfattende arbejde, som nedbringer energibehovet, og som er byggeteknisk forsvarligt, skal det gennemføres. Hvordan finder jeg ud af, om det er rentabelt eller ej? I kapitel 4 er der regnet på forskellige konstruktioner

9 2. Bygningsreglement 2010 Ombygning Hvornår er det ombygning? Kan f.eks. være et af følgende arbejde: Ændring af garage til beboelse Inddragelse af et udnytteligt loftrum til beboelse Særlige forhold Byggetekniske forhold kan indebære, at U-værdikrav ikke kan opfyldes på rentabel måde. Der kan imidlertid være mindre omfattende løsninger, der nedbringer energibehovet, de skal så gennemføres i stedet for. Eksempel: Hus med uisoleret hulmur For at opfylde U-værdikrav skal der isoleres med større tykkelse, end der er plads til i hulmur, altså en udvendig facadeisolering. Hvis denne løsning ikke er rentabel, så skal hulmurisoleringen foretages, men den udvendige isolering kan undlades. Hvilke krav skal overholdes? Ombygninger i BR10 betragtes som tilbygninger. Derfor er det tilbygningskravene der skal overholdes. Kravene er listet op på side Der kan også være byggetekniske forhold såsom fugt, som gør det umuligt at foretage en varmeisolering, her skal der kompenseres med andre tiltag for at nedbringe energibehovet for bygningen. Ændringer der forøger energiforbruget Hvornår øges energiforbruget? Kan f.eks. være et af følgende arbejde: Montage af ekstra ovenlysvinduer Øge arealet af eksisterende ovenlys Rentabilitet Rentabiliteten af arbejdet beregnet som: Levetid x besparelse > 1,33 investering Levetider der kan anvendes ved beregning af rentabiliteten: Energibesparende tiltag År Efterisolering af bygningsdele 40 Vinduer samt forsatsrammer og koblede rammer 30 Varmeanlæg, radiatorer og gulvvarme samt ventilationskanaler og armaturer inklusiv isolering 30 Hvilke krav skal overholdes? Da man har øget bygningens energibehov, skal der gennemføres tilsvarende kompenserende energibesparelser i form af øget isolering og/eller bedre tekniske installationer. 16 Varmeproducerende anlæg mv., f.eks. kedler, varmepumper, solvarmeanlæg, ventilationsaggregater Belysningsarmaturer 15 Automatik til varme og klimaanlæg 15 Fugetætningsarbejder 10 Se eksempel på beregning side I kap. 4 energirenovering og efterisolering er besparelsen på de enkelte konstruktioner regnet

10 2. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse og tilbygninger til sommerhuse Ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning af bygningskomponenter skal U-værdierne, i skemaet på forrige side, overholdes. Rentabiliteten beregnes, her betragtes sommerhuse som værende i brug hele året. Krav til nybyggeri og tilbygning til sommerhus kan overholdes ved at opfylde én af følgende to krav: 1) Overhold nedenstående U-værdikrav + areal af vinduer og døre 30 % 2) Opfyld varmetabsrammen* og overhold mindste U-værdikrav, se tabel på side 10. Her accepteres dog massive ydervægge (af f.eks. træ, letbeton eller teglblokke) med en U-værdi < 0,5 W/m 2 K Nye sommerhuse og tilbygninger til sommerhuse (Kap. 7.5 i BR10) BR 2010 Bygningsdel U-værdikrav W/m 2 K Ydervægge og kældervægge mod jord 0,25 Etageadskillelse og skillevægge mod uopvarmede rum 0,40 Terrændæk, kældergulv mod jord og etageadskillelse over det fri eller ventileret kryberum 0,15 Loft og tag 0,15 Vinduer, yderdøre, ovenlys og tagvinduer 1,80 Krav til linjetab W/m K Fundamenter 0,15 Samlinger mellem ydervægge og vinduer og døre 0,03 Samlinger mellem tagkonstruktion og ovenlys 0,10 Tænk huset igennem Nybyggeri Følgende punkter har stor indvirkning på din energirammeberegning. Sæt fokus på: Husets geometri og placering på grunden Optimering af U-værdier Vinduesarealer, evt. med afskærmning Varmegenvinding Anlæg med vedvarende energi f.eks. jordvarmeanlæg 18 * Få mere information om varmetabsrammen. Se Guide til bygningsreglementet/ beregningsmetoder på Konklusion - tænk huset igennem, hver kwh tæller i de nye energirammer. 19

11 2. Bygningsreglement 2010 BR10 oversigt med isoleringstykkelser Nybyggeri: Følgende U-værdier og isoleringstykkelser vil være et godt udgangspunk for opfyldelse af energirammen: Ændret anvendelse og tilbygninger, ombygning samt sommerhuse: I tabellen er vist BR10 krav til u-værdier og tilsvarende Rockwool isoleringstykkelser Nybyg opvarmet til mindst 15 C Klasse 2015 Tilbygning opvarmet til mindst 15 C Tilbygning opvarmet 5 C<temp<15 C Ombygning Sommerhus Anbefalet Anbefalet Krav Krav Krav Krav Bygningsdel U-værdi Isolering (mm) U-værdi Isolering (mm) U-værdi Isolering (mm) U-værdi Isolering (mm) U-værdi Isolering (mm) U-værdi Isolering (mm) Ydervægge og kældervægge mod jord Let væg, traditionel opbygning 0, mm 0, mm Tung væg, fuldmuret 0, mm 0, mm 0, mm 0, mm 0,20 0, mm 0, mm 0, mm* mm* 0, mm 0, mm Etageadskillelser og skillevægge mod uopvarmede rum Let adskillelse 0,40 75 mm 0,40 75 mm 0,40 75 mm 0,40 75 mm 0,40 ca. 75 mm* 0,40 75 mm Gulv Terrændæk, kældergulv mod jord og etageadskillelse over det fri eller ventileret kryberum 0, mm 0, mm 0, mm 0, mm 0, mm* 0, mm Etageadskillelse under gulve med gulvvarme mod rum der er opvarmet 0, mm 0, mm Loft og tag Gitterspær med krydforskalling 0, mm 0, mm 0, mm 0, mm 0, mm* 0, mm Hanebånd med krydsforskalling 0, mm 0, mm Varmt tag med huldæk 0, mm 0, mm 0, mm 0, mm 0,15 0, mm 0, mm 0, mm* mm* 0, mm 0, mm 20 * Isoleringstykkelse afhænger af bl.a. kvaliteten af eksisterende isolering. Se side 42 for rentable isoleringstykkelser defineret i BR10, Bilag 6. 21

12 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Find den rette konstruktion til dit byggeri I dette kapitel finder du konstruktionsløsninger til loft, ydervæg og terræn. Vi har sat fokus på detaljerede konstruktionsillustrationer, suppleret med U-værdioversigt for den enkelte konstruktion, samt en kort vejledning. For hver konstruktion er der en klar markering af den anbefalede minimumsisoleringstykkelse for nybyggeri, samt markering af krav til U-værdi for tilbygning og sommerhuse. Indholdsfortegnelse: Loft: Gitterspær Hanebånd Ydervægge: Let konstruktion Tung konstruktion RockShell Flex System Facadesystem med puds Terrændæk Krav til tæthed Loft: Gitterspær med krydsforskalling samling let ydervæg Lægte Diffusionstæt undertag Ventilation Vindbræt Fugemasse Rockwool FlexiBatts Dampspærre Rockwool FlexiBatts Teknisk inst. Forskalling Loftbeklædning U-værdier Konstruktion: 5% træ Isoleringstykkelse Produkt: FlexiBatts Spærfod 95 Spærfod 120 0, = = 260 0, = = 310 0, = = 335 0, = = 365 0, = = 410 0, = = 455 0, = = 605 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Dampspærren sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Dampsp. må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side. Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger. Nederste lag isolering bør være samme højde som tagfoden

13 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Loft: Gitterspær med krydsforskalling samling tung ydervæg Loft: Gitterspær uden krydsforskalling samling tung ydervæg Lægte Diffusionstæt undertag Ventilation Vindbræt Fugemasse Rockwool FlexiBatts RockTæt Butyl Tætningsliste Dampspærre Rockwool FlexiBatts Teknisk inst. Forskalling Loftbeklædning U-værdier Konstruktion: 5% træ Isoleringstykkelse Produkt: FlexiBatts Spærfod 95 Spærfod 120 0, = = 260 0, = = 310 0, = = 335 0, = = 360 0, = = 410 0, = = 455 0, = = 605 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Lægter Diffusionstæt undertag Ventilation Vindbræt Fugemasse RockTæt Butyl Tætningsliste Rockwool FlexiBatts Forskalling Loftbeklædning U-værdier Konstruktion: 5% træ Isoleringstykkelse Produkt: FlexiBatts Spærfod 95 Spærfod 120 0, = = 240 0, = = 315 0, = = 340 0, = = 365 0, = = 410 0, = = 460 0, = = 585 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Dampspærren sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Dampsp. må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side. Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger. Nederste lag isolering bør være samme højde som tagfoden. Dampspærren sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Dampsp. må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side. Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger Nederste lag isolering bør være samme højde som tagfoden. Loftbeklædningens type bestemmes efter det specifikke brandkrav. Ved denne løsning kan der forekomme gennembrydninger af dampspærren i form af eldåser mv

14 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Loft: Hanebånd samling let ydervæg Lægter Diffusionstæt undertag Ventilation Rockwool FlexiBatts Krydsforskalling Vindafskærmning af Rockwool A-Pladebatts 10 Loft: Hanebånd samling tung ydervæg Lægter Diffusionstæt undertag Ventilation Rockwool FlexiBatts Krydsforskalling Vindafskærmning af Rockwool A-Pladebatts 10 Dampspærre Fugemasse Rockwool Universal Rørskål/ Lamelmåtte Beklædning Dampspærre Fugemasse RockTæt Butyl Tætningsliste Rockwool Universal Rørskål/ Lamelmåtte Beklædning U-værdier Konstruktion: 5% træ Isoleringstykkelse Produkt: FlexiBatts U-værdier Konstruktion: 5% træ Isoleringstykkelse Produkt: FlexiBatts 26 0, = 265 0, = 335 0, = 385 0, = 385 0, = 435 0, = 485 0, = 655 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Dampspærren sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Dampsp. må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side. Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger Ventilation mellem diffusionstæt undertag og Rockwool: - Fast undertag = 45 mm ventilationsspalte. - Banevarer, fleksible plader eller intet undertag = 70 mm ventilationsspalte. Kolde rør skal kondensisoleres, varme rør varmeisoleres. 0, = 265 0, = 335 0, = 385 0, = 385 0, = 435 0, = 485 0, = 655 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Dampspærren sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Dampsp. må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side. Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger Ventilation mellem diffusionstæt undertag og Rockwool: - Fast undertag = 45 mm ventilationsspalte. - Banevarer, fleksible plader eller intet undertag = 70 mm ventilationsspalte. Kolde rør skal kondensisoleres, varme rør varmeisoleres. 27

15 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Ydervæg: Let konstruktion Ydervæg: Tung konstruktion tegl/ tegl Udvendig pladebeklædning Ventilation og vindtæt lag Krydsforskalling Rockwool FlexiBatts Rockwool FlexiBatts mellem stolper Dampspærre Installationsvæg med Rockwool FlexiBatts Indvendig beklædning Rockwool Fugestrimmel Murpap RockTæt Butyl Tætningsliste 2 Leca term blokke Tegl Rockwool A-Murbatts Murpap 2 Leca term blokke U-værdier Konstruktion: 5% træ Isoleringstykkelse Produkt: FlexiBatts U-værdier Konstruktion: 108mm skalmur/ teglsten Isoleringstykkelse Produkt: A-Murbatts 0, = 165 0, = 265 0, = 335 0, = 360 0, = 410 0, = 435 0, = 485 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse 0, , , = 300 0, = 350 0, = 380 0, = 430 0, = 480 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse 28 Dampspærren sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Dampspærren må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side. Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger. Det vindtætte lag bag facadebeklædningen skal være diffusionsåbent. Min. 25 mm ventilation mellem udvendig beklædning og vindtæt lag. Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger. Undgå mørtelpølser Det kan være nødvendigt at udkradse studsfuger til dræning pga. slagregn. 29

16 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Ydervæg: Tung konstruktion tegl/ letbeton Ydervæg: Let konstruktion med skalmur Tegl Rockwool A-Murbatts Bagmurselement Skalmur Rockwool FlexiBatts Dampspærre Installationsvæg med Rockwool FlexiBatts Indvendig beklædning Murpap 2 Leca term blokke Murpap 2 Leca term blokke 30 U-værdier Konstruktion: 108 mm skalmur / 120 mm letbetonelementer Isoleringstykkelse Produkt: A-Murbatts 0, , , = 300 0, = 350 0, = 380 0, = 430 0, = 480 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger. Undgå mørtelpølser Det kan være nødvendigt at udkradse studsfuger til dræning pga. slagregn. U-værdier Konstruktion: Skalmur med let bagmur Isoleringstykkelse (bagvæg) Produkt: FlexiBatts 0, = 165 0, = 285 0, = 335 0, = 385 0, = 410 0, = 435 0, = 480 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Dampspærren må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side. Dampspærren sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger. Undgå mørtelpølser Det kan være nødvendigt at udkradse studsfuger til dræning pga. slagregn. 31

17 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Ydervæg: RockShell med beklædning Ydervæg: RockShell med tegl Udvendig valgfri beklædning Udluftningsbræt Ventilation og vindtæt lag Rockwool RockShell OSB plade Installationsvæg med Rockwool Super FlexiBatts Indvendig beklædning Kold asfalt Udvendig valgfri beklædning Udluftningsbræt Ventilation og vindtæt lag Rockwool RockShell Tegl Indvendig beklædning Kold asfalt Murpap C20/25 Beton Terrænisolering Murpap C20/25 Beton Terrænisolering U-værdier Konstruktion: Isoleringstykkelse Produkt: RockShell U-værdier Konstruktion: 108mm skalmur/ teglsten Isoleringstykkelse Produkt: RockShell 0, = 295 0, = 320 0, = 345 0, = 295 0, = 320 0, = 345 Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2020: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri OSB-pladerne sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. OSB-pladen skal limes og tapes i samlingerne. Alle materiale hertil er en del af RockShell. RockShell udluftningsbrættet sørge for 27 mm udluftning. RockShell er et komplet vægsystem med vinduesoverligger og rem til taget. Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2020: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Undgå mørtelpølser OSB-pladerne sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. OSB-pladen skal limes og tapes i samlingerne. Alle materiale hertil er en del af RockShell. RockShell udluftningsbrættet sørge for 27 mm udluftning. RockShell er et komplet vægsystem med vinduesoverligger og rem til taget

18 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Ydervæg: Flex System med let bagvæg Ydervæg: Flex System med tung bagvæg Facadebeklædning Ventilation Flex Systembatts Krydsfiner eller OSB plade Rockwool FlexiBatts mellem stolper RockTæt Butyl Tætningsliste Murpap Terrænbatts Erhverv Dampspærre Installationsvæg med Rockwool FlexiBatts Indvendig beklædning Facadebeklædning Ventilation Underlagsbrædt Flex Systembatts Murpap Terrænbatts Erhverv Pore-, letklinker- eller beton U-værdier Konstruktion: Flex System med let bagvæg Isoleringstykkelse (bagvæg) Produkt: FlexiBatts Isoleringstykkelse (udvendig isolering) Produkt: Flex Systembatts U-værdier Konstruktion: 120 mm armeret beton Produkt: Flex Systembatts 34 0, = , = , = , = , = * I overstående beregning er U-værdierne korrigeret for kuldebroer ved skruerne. Der er korrigeret for 2 skruer pr. m 2. Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Dampspærre skal sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Dampspærren må max ligge 1/3 inde i isoleringstykkelsen fra den varme side. Om den udvendige beklædning skal ventileres. Krydsfineren må ikke placeres for langt ude i konstruktionen, af hensyn til dugpunktet. Vægten af facadebeklædningen må ikke overstige 25 kg/m 2. Følg udførelsesvejledningen for Flex System nøje. 0, , , * I overstående beregning er U-værdierne korrigeret for kuldebroer ved skruerne. Der er korrigeret for 2 skruer pr. m 2. Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Om den udvendige beklædning skal ventileres. Vægten af facadebeklædningen må ikke overstige 25 kg/m 2. Følg udførelsesvejledningen for Flex System nøje. 35

19 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Ydervæg: Facadesystem med puds med let bagvæg Ydervæg: Facadesystem med puds med tung bagvæg Puds Facadebatts: RockVision, RockBase eller Facadelamel Krydsfiner, min. 12 min. 4 lags Puds Facadebatts: RockVision, RockBase eller Facadelamel Rockwool FlexiBatts mellem stolper RockTæt Butyl Tætningsliste Terrænbatts Erhverv Dampspærre Installationsvæg med Rockwool FlexiBatts Indvendig beklædning Pore-, letklinkereller beton Murpap U-værdier Konstruktion: Facadesystem Isoleringstykkelse (bagvæg) Produkt: FlexiBatts Isoleringstykkelse (udvendig isolering) Produkt: RockVision el. RockBase U-værdier Konstruktion: 120 mm letklinkerbeton Isoleringstykkelse (bagvæg) Produkt: RockVision el. RockBase Isoleringstykkelse (udvendig isolering) Produkt: Rockwool Facadelamel Energy 36 0, = , = , = , = , = , = (Facadelamel Energy) * Krav ved er U-værdi 0,25. Med Facadesystem med puds vil konstruktionen altid være bedre, nemlig fra U-værdi 0,15 og nedefter. Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Dampspærre skal sluttes tæt til konstruktion og i samlinger. Dampspærren må max ligge 1/3 inde i isoleringstykkelsen fra den varme side. Den udvendige facadeisolering skal være mindst lige så tyk, som den isolering der ligger på indersiden af krydsfineren. På den måde bliver krydsfineren ikke for kold. Udførelsesvejledning for facadesystem med puds følges nøje, vær opmærksom på dræn. 0, , , , Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Udførelsesvejledning for facadesystem med puds følges nøje, vær opmærksom på dræn. 37

20 3. Nybyggeri: Konstruktioner og U-værdier Terrændæk Terrændæk med gulv på strøer Trægulv Rockwool FlexiBatts Fugtspærre Gulvstrøer med opklodsning 2 Leca term blokke Rockwool A-Fundamentsbatts 100 mm beton i terræn Rockwool Terrænbatts 2 Leca term blokke Rockwool A-Fundamentsbatts 100 mm beton i terræn Rockwool Terrænbatts U-værdier Isoleringstykkelse U-værdier Isoleringstykkelse Isoleringstykkelse Produkt: Terrænbatts Erhverv Produkt: FlexiBatts Produkt: Terrænbatts Erhverv 0, , = 250 0, = 275 0, = 300 0, = 350 0, = 400 0, , , , = 250 0, = 300 0, = 350 Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2010: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Klasse 2015: Rockwool anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Sommerhuse: BR10 krav til minimumstykkelse + Tilbygninger (5 < T <15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Undgå kuldebroer: Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger Kapillarbrydende lag min. 150 mm. Rockwool Terrænbatts er kapillarbrydende. For at radonsikre konstruktionen skal betonpladen være min. 100 mm tyk. Tilbygninger (T 15 C): BR10 krav til minimumstykkelse Undgå kuldebroer: Udlægges Rockwool i flere lag anvendes forskudte samlinger Kapillarbrydende lag min. 150 mm. Rockwool Terrænbatts er kapillarbrydende. For at radonsikre konstruktionen skal betonpladen være min. 100 mm tyk. Fugtspærre udlægges på beton for at undgå opsivning af fugt

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Kort og godt om ombygningsreglerne i BR2010

Kort og godt om ombygningsreglerne i BR2010 Her gælder ombygningskravene Bestemmelserne omfatter ikke Ombygning kombineret med ændret anvendelse. Sagen hører til under tilbygningsreglerne. Udvidelse af arealet, herunder udnyttelse af loftrum og

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Solbjerg Hovedgade 67 8355 Solbjerg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. august 2012 Til den 31. august 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning.

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. God isolering En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. Totalrenovering uden kompromisser Henrik Lindes sommerhus har den mest fantastiske beliggenhed i forreste række til vandet ved Gilleleje.

Læs mere

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2 Beslutning 13 Etablering af gulvvarme terrændæk og kældergulve i opvarmede kældre NB Dæk 6, 7, 8 og 9 er samtidig revideret ud fra ændrede før u-værdier og krav til øgede isoleringstykkelser ud fra BR

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 13169FKT Neergaardsvej 27 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. februar 2013 Til den 9. februar 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse:

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse: Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Fundament under kælder Lecarille, blokke højde 190mm, bredde 390mm Lecablokke, højde 190mm bredde 100mm /fugtspærre Beton, bredde 490mm Se tegning: 13.1.1.5 Lecablokke

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland,

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, konstitueret som næstformand Ansat hos Arkitektfirmaet

Læs mere

Anette Schack Strøyer

Anette Schack Strøyer Anette Schack Strøyer 1 Fordi her fastsættes regler og krav til energiforbrug til opvarmning også ved renovering De forslag enhver energikonsulent udarbejder skal overholde gældende regler og normer Her

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hulemosevej 5 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2013 Til den 11. marts 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sønderhavvej 24 6340 Kruså Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2014 Til den 13. juni 2024. Energimærkningsnummer 311059288

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 Erhvervs- og Byggestyrelsen 2 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 3 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Solskinshøjen 33 5250 Odense SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. februar 2013 Til den 13. februar 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lillehøjen Lillehøjen 28 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. februar 2013 Til den 27. februar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ikast- Brande kommune Svalehaven 20 7430 Ikast Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. november 2012 Til den 15. november 2022.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bagtoften 1D 5762 Vester Skerninge Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. juni 2014 Til den 17. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sønderdalen 35 Sønderdalen 35 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. januar 2013 Til den 29. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hjelmensgade 27 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. marts 2013 Til den 1. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Trepkasgade 10 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søstrenes have 7-11 Søstrenes have 7 5560 Aarup Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. februar 2013 Til den 14. februar 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Knastvænget 9A - 9B Knastvænget 9A 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. februar 2013 Til den 6. februar 2023.

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden Afd. 16A, B-fløjen Sygehusvej 5 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. september 2012

Læs mere

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Guide Guide til håndværksmæssig udførelse: Hvorfor tætne et eksisterende hus? UDGIVET NOVEMBER 2009 Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Når man vil spare på varmen i sit hus, er et

Læs mere

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold Torben Valdbjørn Rasmussen Byggeri og sundhed 1 2 Konstruktionernes termiske forhold For at undersøge husene for kuldebroer og om isoleringsarbejdet er udført

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hovedgaden 13 Postnr./by: 8830 Tjele BBR-nr.: 791-219646-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet Manual 1 Beregningsprogrammet ISOVER Energi U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet 3 udgave, april 2007 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kom godt i gang 3 U-værdi 5 Transmissiontab

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Labofaparken 20 4230 Skælskør Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. november 2012 Til den 27. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Æblehaven Æblehaven 56 5560 Aarup Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. februar 2013 Til den 27. februar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nørrebrogade 28 8700 Horsens Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. august 2015 Til den 5. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Videncenter for energibesparelser

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hængebøgen 2 Hængebøgen 2 8600 Silkeborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. december 2012 Til den 26. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere