Når samarbejdet er svært

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når samarbejdet er svært"

Transkript

1 Når samarbejdet er svært

2 Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni MED BARNET I CENTRUM

3 Når samarbejdet er svært Denne pjece er skrevet til skilte forældre, der har svært ved at samarbejde om deres barn eller børn. Skilte forældres manglende evne til at samarbejde påvirker de fleste børn i større eller mindre grad. Denne pjece giver nogle eksempler på, hvordan samarbejdet kan være svært og på, hvordan det kan gøres bedre. Når et barn kommer i klemme Mange bruger udtrykket, at et barn kommer i klemme, eller at barnet kommer i en loyalitetskonflikt. Men hvad betyder det egentlig? Overordnet kan man sige, at konflikterne mellem forældrene bliver til konflikter inde i barnet. Det kan ske på flere måder: Loyalitetskonflikt Barnet identificerer sig med sine forældres følelser. Dette medfører typisk en loyalitetskonflikt. Mormors fødselsdag skal holdes på et tidspunkt, hvor Rasmus på 10 år skal på samvær hos far. Forældrene har svært ved at blive enige om, hvorvidt Rasmus skal med til fød selsdagen eller skal være hos far. Rasmus bliver derfor spurgt, hvad han helst vil. Ras mus bruger meget energi på at tænke på, om far bliver ked af det, hvis han siger, at han gerne vil til mormors fødselsdag. Men han er også bange for, om mor og mormor bliver kede af det, hvis han siger, at han hellere vil hjem til sin far. Det kan give anledning til en loyalitetskonflikt, hvis barnet tror, at mor eller far synes, at barnet foretrækker den ene forælder frem for den anden. Derfor vil barnet for eksempel lade være med at fortælle mor om de gode ting, det har sammen med far, og omvendt. Barnet kan næsten glemme sine egne behov, eller hvad det selv har lyst til, fordi det tænker så meget på ikke at gøre forældrene kede af det. Dette kan føre til, at barnet bliver overansvarligt og for voksent i forhold til sin alder. Enkelte børn har svært ved at mærke deres egne behov, fordi de er bange for den ene eller begge forældres vrede. Har mor eller far ret? En særlig variation af loyalitetskonflikten ses, når barnet bliver involveret i at prøve på at finde ud af, hvilken forælder der har ret. Dette sker i de tilfælde, hvor den ene eller begge forældre beklager sig til barnet over den anden forælder eller utilsigtet kommer til at sætte den anden forælder i et dårligt lys.

4 Far har sagt til Louise på 11 år, at de nok ikke får råd til at tage på ferie sam men, fordi mor har fået flest penge ved skilsmissen og nu har søgt om børnebidrag. Louise synes, det er synd for far, og har samtidig svært ved at tro, at mor ikke har været rimelig over for ham. Egentlig har hun ikke lyst til at sige det til sin mor, men en aften ved sengetid kommer hun alligevel til det, fordi det fylder så meget i hende. Mor siger, at far ikke har villet betale til Louises fritidsordning, til tøj eller til andre ting, og at mor derfor har været nødt til at søge om børnebidrag. Louise bliver usikker på de oplysninger, hun har fået af far. Hun får brug for at tale med ham en gang til. Far kommer nu med nye oplysninger, som desværre bare gør Louise endnu mere forvirret. Nogle gange vil barnet referere noget for den ene forælder, som det tilsyneladende er blevet fortalt af den anden. Den forælder, som hører barnets udlægning, vil måske ikke føle, at gengivelsen er helt retfærdig, hvad enten dette skyldes den anden forælders bevidste eller ubevidste fordrejning eller barnets misforståelse af situationen. Barnet ser nu på forælderen med kritiske øjne, og derfor opstår der en stærk trang i forælderen til at forklare og forsvare sig mod de uretfærdige beskyldninger. Forælderen ender da i et forsøg på at overbevise barnet om, at det er den anden forælder, der taler usandt eller opfører sig dårligt. Alt dette kræver en del energi af barnet, og barnet kan for eksempel få svært ved at koncentrere sig i skolen. I værste tilfælde kan barnet gå i stå i sin udvikling, fordi det bruger al sin energi på konflikterne mellem far og mor. For at undgå at stå i det smertefulde sted mellem forældrene, løser nogle børn problemet ved at vælge side i konflikten. De vil oftest vælge at solidarisere sig med baseforælderen. Derved ofrer de en del af forholdet til den anden forælder, som de vil komme i en slags opposition til. Særlige antenner Mange skilsmissebørn udvikler særlige antenner for, om far og mor kan lide hinanden. Hvis barnet mærker, at far og mor ikke kan lide hinanden, bliver barnet direkte ramt af forældrenes kritik af hinanden. Barnet bliver utrygt. Når barnet er sammen med den ene forælder, vil barnet måske prøve at undertrykke de sider af sig selv, som det forestiller sig, at forælderen ikke kan lide uanset om forestillingen har hold i virkeligheden eller ej. Barnets følelse af at være god nok som det er, kan blive anfægtet. Dermed går det ud over barnets selvværd. Jens på 8 år har oplevet sine forældre være meget kritiske over for hinanden. De har skændtes foran ham både før og efter skilsmissen. Når de skændtes, kaldte far mor for hysterisk, negativ og altid på nakken af ham, og mor kaldte far for kold og egoistisk. Jens ved ikke helt, hvad hysterisk betyder, men han tror, det har noget at gøre med at græde. Derfor anstrenger Jens sig meget for ikke at komme til at græde, når han er hos sin far, da han er bange for, at faren så vil opfatte ham som hysterisk. Når Jens er hos sin mor, prøver han nogle gange at hjælpe hende, for at hun ikke skal synes, at han er egoistisk.

5 Hvorfor er samarbejdet nogle gange så svært? En del skilte forældre giver udtryk for, at det er uforståeligt for dem, at de er kommet i en situation, hvor de ikke kan samarbejde om barnet.»vi er da voksne mennesker vi burde kunne finde ud af det«er typisk noget, forældre siger. Men det at være blevet skilt og skulle samarbejde om barnet bagefter, er for de fleste en svær opgave. For det første er en af de hyppigste årsager til skilsmisse, at forældrene ikke har forstået hinanden og ikke har kunnet tale sig frem til løsninger. Hvorfor skulle man så forvente, at de kan det efter skilsmissen? For det andet kan forældrene have brug for at fjerne sig fra hinanden efter bruddet og de mange smertelige følelser, der er forbundet hermed, men dette lader sig ikke ubetinget gøre. Deres forhold er uafslutteligt. Som forældre kan man vælge ikke at være kærester mere, men forældreskabet kan ikke vælges fra. For det tredje kan forældrene selv være i krise på grund af tabet af kernefamilien. De kan ikke være sammen med deres børn hver dag, har måske dårligere økonomi, må skifte bolig, eller ser venner og familie tage den anden forælders parti. Men det er vigtigt at prøve at samarbejde både fordi det manglende samarbejde har store negative konsekvenser for barnet, og fordi konflikter mellem forældrene tapper forældrenes ressourcer. Det betyder forringet livskvalitet for de voksne. Når barnets verden ikke hænger sammen For forældre, der ikke bor sammen, er det en af de fornemste opgaver at minimere den energi, barnet skal bruge på omstillingen mellem de to hjem. Det gælder om at få barnets verden til at hænge bedst muligt sammen. Denne opgave bliver svær, hvis der ikke er nogen kommunikation mellem forældrene. Det betyder, at barnet ved skift mellem de to hjem kommer til et vakuum, hvor den anden forælder ikke har nogen reel mulighed for at tage over, hvor den første slap. Sara på 9 år har, mens hun var hjemme hos sin mor, haft en voldsom konflikt med sin bedste veninde, som krævede de voksnes hjælp. Sara kommer derefter hjem til sin far. Forældrene, der har svært ved at tale sammen, får ikke talt om episoden, da Sara bliver afleveret. Sara leger med veninden en dag efter skole, og pigerne har igen en voldsom konflikt. Det virker på faren, som om Sara overreagerer. Sara orker ikke at fortælle sin far, hvad der skete ved sidste konflikt, og derfor har faren ingen reel mulighed for at forstå Sara og tale med hende om konflikten. Barnet bliver overladt til selv at få sammenhæng i sin dagligdag. Enten ender barnet med at bruge meget energi på at give den anden forælder de oplysninger, han/hun behøver, eller også opgiver barnet dette, fordi det er for stor en opgave.

6 Nogle forældre kan have svært ved at forstå, hvor stor denne opgave er for barnet. Men spørger man for eksempel et barn, hvordan det er gået i børnehaven eller skolen i dag, svarer barnet tit bare fint simpelthen fordi det er en kæmpe opgave for barnet at tænke en hel dag igennem og vælge ud, hvad der skal fortælles. Derfor kan det ikke undre, at det er svært for et barn at skulle huske, hvilke informationer den anden forælder skal have om en længere periode måske en hel uge eller endda flere uger. Den slags informationer kan f.eks. være om sygdom, mareridt og arrangementer i skolen, eller hvad barnet har været optaget af, glad for eller ked af. Det er forældrenes opgave at kommunikere med hinanden Når det handler om børn i vuggestuealderen, er det tvingende nødvendigt, at forældrene kan kommunikere med hinanden om søvn, mad, bleskift, sygdom og barnets udvikling. Sofie på 8 måneder skal på samvær med sin far hver tirsdag kl Moren og faren har selv aftalt dette samvær, men det er svært for dem at få det til at glide. Moren har følt sig meget svigtet af faren, fordi han forlod hende, da hun var højgravid. Hun har derfor aldrig set ham som forælder i praksis og er ikke tryg ved at overlade Sofie til ham. Hun synes ikke, at han tager imod hendes vejledning angående Sofies vaner, rytmer og udvikling, og det bidrager yderligere til hendes utryghed. Faren ved selvfølgelig godt, at han er nødt til at have de relevante oplysninger af moren, men det irriterer ham, at moren fortæller i mindste detaljer, hvordan hun synes, han skal gøre. Når han afleverer Sofie igen, synes han, at moren nærmest afkræver ham en rapport over, hvordan det er gået. Han føler sig kontrolleret og overvåget af hende. Sofie reagerer på den anspændte situation ved nogle gange at klynge sig til sin mor i afleveringssituationerne. Stemningen mellem forældrene betyder meget for så små børn. Sofie mærker umiddelbart sin mors stemning og reagerer på det. Børn oplever stemninger før alt andet. Lidt større børn lægger også mærke til mere konkrete ting, når mor og far er sammen for eksempel, om far siger goddag til mor, om mor vender ryggen til, hvordan mors stemme lyder, hvordan fars ansigt ser ud, eller om der er kold luft mellem forældrene. Samarbejdet er det vigtigste for barnet I 2004 blev der lavet en stor dansk undersøgelse om samvær og børns trivsel af Social Forsknings Instituttet. Undersøgelsens konklusion peger på ligesom andre tidligere undersøgelser at det, der har størst betydning for skilsmissebørns trivsel, er, hvordan forældrene samarbejder efter bruddet.

7 Gode råd når samarbejdet er svært Når du taler med den anden forælder om ting, der er svære, så prøv at holde dig til din bekymring for barnet frem for at kritisere den anden forælder. Din medforælder har svært ved at lytte, hvis han eller hun føler sig angrebet. Hvis I i en periode har svært ved at mødes eller tale sammen i telefonen, kan det være en god idé at lade en bog følge barnet, hvor I skriver det ned, som den anden forælder har brug for at vide for at kunne tage over. Bogen bør kun bruges til de emner, der har med barnet at gøre og bør holdes i et sprog som barnet umiddelbart kan forstå, så det også kan deltage. Aftal et forum, hvor I som forældre kan tale/skrive sammen om de ting, som I har erfaring for kan blive svært at blive enige om. Det er vigtigt, at det er et forum, hvor barnet ikke kan høre/se, hvad der bliver sagt eller skrevet. Nogle forældre aftaler for eksempel at bruge , andre at mødes engang om måneden på et offentlig sted for eksempel en café, andre igen at mødes i et af hjemmene sammen med en person, de begge har tillid til. Bed om rådgivning eller konfliktmægling i statsforvaltningen for at få hjælp til at aftalte nogle rammer, der kan forbedre samarbejdet. Også børn kan få rådgivning i statsforvaltningen. Bitterhed er følelser af vrede og sorg, der ikke er bearbejdede. Opsøg evt. professionel hjælp til dette, hvis du har en følelse af at sidde fast i disse følelser. For mere information

8 Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé København NV Tel Statsforvaltningen Sjælland Dronningensgade Nykøbing F Tel Statsforvaltningen Syddanmark Storetorv Aabenraa Tel Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks Ringkøbing Tel Statsforvaltningen Nordjylland Aalborghus Slot Slotspladsen Aalborg Tel

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

guide SÅDAN DELER I BØRNENE BEDST EFTER SKILSMISSEN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide SÅDAN DELER I BØRNENE BEDST EFTER SKILSMISSEN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 EFTER SKILSMISSEN SÅDAN DELER I BØRNENE BEDST Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 DELEBØRN INDHOLD SIDE 4 Hele 46 pct. af alle ægteskaber ender i skilsmisse, viser tal fra Danmarks

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere