MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER"

Transkript

1 MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER April 2014 DK1 DK2 Gas CO2 Elpriserne fortsætter med at falde, og de prissættende faktorer peger fortsat nedad. Elpriserne fortsætter med at falde, og de prissættende faktorer peger fortsat nedad. Stabile forsyninger og rigelig lagerbeholdning driver gaspriserne nedad. Efter en måned med prisfald forventer vi en stigende prisudvikling på CO2 markedet i april. ANBEFALING El Vi anbefaler generelt elproducenter at afdække elproduktion for ikke at blive ramt af yderligere prisfald. I vores analyser ser vi ikke umiddelbart et retningsskifte i elmarkedet. I lavprisscenariet opfordrer vi elproducenterne til at udnytte fleksibel kapacitet til regulerkraftbud og indmeldinger på Intraday markedet. Gas For indkøb af gas anbefaler producenter med større risikoappetit at afvente yderligere prisfald før indkøb/afdækning. Mindre risikovillige el og varmeproducenter anbefales at udnytte lavprisscenariet til indkøb/afdækning af %. Råvarer Råolie Brent (Front måned ) Kul, ICP API (Frontkvartal. 2014) Naturgas NPG (Spot Day ahead) Enhed Kurs d. 4. april Ændring ift. 7. marts Procentvis ændring USD / tønde 106,40-1,77-1,6 % USD / ton 74,85-5,75-7,1 % EUR / MWh 20,28-3,61-15,1 % CO2 EUA Dec EUR / ton 4,81-2,1-30,4 % Hydrobalance TWh 0,3 1,4 127,3 % 1

2 SPOTPRISERNE Den gennemsnitlige, absolutte prognosefejl i vores spotprisprognose for baseprisen i DK1 og DK2 var i marts hhv. 13 DKK/MWh og 12 DKK/MWh. Dvs. prognosen afveg i snit hhv. 13 DKK/MWh og 12 DKK/MWh fra den faktiske basepris, enten opad eller nedad. Det er bedre end under den seneste 12- månedersperiode (DK1: 24 DKK/MWh, DK2: 18 DKK/MWh). For uge 15 forventer vi systemspotprisen leveret i 194 DKK/MWh, og EEX forventes leveret i 232 DKK/MWh. DK1 og DK2 forventes begge leveret i 203 DKK/MWh. ELMARKEDET Norden Historien om det nordiske strømmarked i marts har været den samme som de forrige måneder. Vi har igen i marts oplevet faldende strømpriser, dog med et lille bump på vejen, hvor prisrene steg i midten af måneden. Stort set alle fundamentale faktorer har peget i nedadgående retning. Efter implementeringen af backloading er CO2 faldet som en sten. Siden slutningen af februar er CO2 faldet med mere end 30%, hvilket har haft en direkte afsmitning på strømpriserne. Også gas er faldet markant, da udbuddet og lagerbeholdningerne har været høje, mens efterspørgslen er lav. Vejret har generelt været mildt og vindrigt for årstiden, om end vi oplevede en periode i den sidste halvdel af marts, hvor vejrprognoserne indikerede i at vi skulle ind i et scenarie med koldt og tørt vejr. Alt i alt har de fundamentale prisdrivers i måneden peget nedad. Vi forventer at markedet kan falde yderligere i løbet af april, hvilket specielt skal begrundes i, at vi forventer yderligere fald på råvaremarkederne. Her tænkes specielt på kul og gas, mens retningen for CO2 markedet er lidt mere uvis. CfD Marts har været en måned med fin vindproduktion, hvilket har givet lave leveringer for de danske CfD er. DK1 CfDen er leveret 2 EUR/MWh lavere end handlet og DK2 med 3 EUR lavere. Da dette er kommet grundet vinden, har dette ikke påvirket kurven det store. Vi startede derimod marts måned med kraftige stigninger i års-cfderne på omkring 10%, hvilket kan være behov for hedging der medført dette. Senere faldt hele CfD-kurven stille henover måneden i takt med at spreaded mellem system og Tyskland er kørt stille ind. Års-CfDerne faldt derfor tilbage med 15% og kvartalt CfD erne faldt marginalt. Q3- CfDerne er dog sluttet måneden uændret, da system faldt markant mere i Q3 end rest kurven i slut marts. Dette gav stigende Q3 CfD er i slut perioden. Forventningen er at CfD erne vil handle i takt med spreaded mellem system og Tyskland i april også. En del kabelarbejde er planlagt i april og spotpriserne er svære at forudsige, overraskelser her kan dog forplante sig i Q3 CfD erne. 2

3 Forwardpriser 325,00 305,00 285,00 265,00 245,00 225,00 May-14 Aug-14 Nov-14 Feb-15 May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16 Aug-16 Nov-16 Feb-17 May-17 Aug-17 Nov-17 Feb-18 May-18 Aug-18 Nov-18 Feb-19 May-19 Aug-19 Nov-19 DK1 DK2 GAS I marts måned var der fortsat pres på gasmarkedet i nedadgående retning, hvilket har været billedet det seneste lange stykke tid. Det er en kombination af flere sammenfaldende faktorer, der er den bagvedliggende årsag. En stor del af forklaringen skal findes i de meteorologiske faktorer, hvor vejret har været mildt. Dette har haft en selvforstærkende effekt på priserne, da mildt vejr betyder lavt forbrug og lav efterspørgsel, og der samtidig ikke bliver trukket så meget gas ud af lagerne. Fyldningsgraderne er langt over normalen, hvilket betyder, at sommerkontrakterne falder, da det ikke er nødvendigt at fylde så meget gas på lager i denne periode. Desuden har flowet fra Nordsøen været forholdsvis stabilt, og situationen mellem Rusland og Ukraine har ikke haft potentiale til at få gasmarkedet op, da det er højest usandsynligt, at eksporten fra Rusland til Vesteuropa vil blive stoppet, da det vil have store økonomiske konsekvenser for begge parter. Vi forventer, at gasmarkedet fortsat vil falde. Der er ikke mange faktorer, der peger på stigende priser, og vi oplever generelt et faldende råvarekompleks. CO 2 -MARKEDET Markedet for CO2 har i marts måned været meget svingende. Markedet lukkede i 4,60 EUR/T et fald på over 2,50 EUR fra måneden inden. Der er flere årsager til det store fald. For det første har landene endnu engang haft et mindre forbrug end ventet, hvorved overskuddet af kvoter i systemet er blevet endnu større. En anden årsag er, at deltagerantallet i CO2 auktionerne er faldet i takt med, at mængden på auktionerne er blevet reduceret som følge af gennemførslen af backloading. Derudover har der været strømproducenter som har været ude at købe deres hedgede strømproduktion tilbage, fordi strømprisen er faldet så massivt, hvilket har betydet, at de samtidig har solgt den CO2 de skulle have brugt i forbindelse med produktionen. Endelig har det været meget få aktører, som har været massivt lange spekulativt som efter vedtagelsen af backloading, har gået ud af markedet igen. Der er stadig diskussioner om en stabilitetsreserve, men 3

4 det kommer sandsynligvis til at tage noget tid inden der foreligger noget konkret på en sådan. Vi forventer stadig at markedet vil være meget volatilt men med en opadgående tendens. Kurs Ændring Procentvis d. 4. april ift. 7. marts ændring CO2 (EUA) EUR / ton 4,81 EUR -2,10 EUR -30,4 % CO2 (CER) EUR / ton 0,17 EUR -0,09 EUR -34,6 % CO2-prisen er baseret på december kontrakt for indeværende år handlet på ICE-børsen i London Jan 03, 2012 Jan 25, 2012 Feb 16, 2012 Mar 09, 2012 Apr 02, 2012 Apr 26, 2012 May 18, 2012 Jun 11, 2012 Jul 03, 2012 Jul 25, 2012 Aug 16, 2012 Sep 07, 2012 Oct 01, 2012 Oct 23, 2012 Nov 14, 2012 Dec 06, 2012 Jan 04, 2013 Jan 28, 2013 Feb 19, 2013 Mar 15, 2013 Apr 09, 2013 May 01, 2013 May 23, 2013 Jun 14, 2013 Jul 08, 2013 Jul 30, 2013 Aug 21, 2013 Sep 12, 2013 Oct 04, 2013 Oct 28, 2013 Nov 19, 2013 Dec 11, 2013 Jan 06, 2014 Jan 28, 2014 Feb 19, 2014 Mar 13, 2014 EUA Dec 14 CER Dec 14 HYDROBALANCE OG TEMPERATURPROFIL I store træk fortsætter det ustadige vejr med nedbør over det normale. Der er dog ikke udsigt til decideret vådt vejr, da der ikke kommer ret mange kraftige fronter ind til Skandinavien fra Atlanten. I uge vil der også være nogle perioder, hvor der kan ligge højtryk tæt på Skandinavien. Især højtryk over De Britiske Øer og Frankrig, og højtryk nær Sydskandinavien kan give nogle perioder med lidt mere tørt vejr i Skandinavien. Derfor vil nedbøren i uge ligge tættere på normalen uden tydelige strømpile mod rigtig vådt eller rigtig tørt vejr. Temperaturen i Skandinavien stiger lidt, men ikke nok til for alvor at sætte gang i snesmeltning i april. 4

5 VINDPROGNOSE Kun få lavtryk, og få af de kraftige fronter passerer gennem Danmark og Tyskland. Det giver vind, der ligger under normalen frem til midten af uge 16. Tyskland er mest udsat for under normal-værdier. Men vi forventer ikke lange perioder med stort vindunderskud, da vejret ikke er stabilt, og april også normalt er en vindsvag måned. Derefter, i den sidste halvdel af april inklusiv påsken, har især Tyskland gode muligheder for højtryk og igen større vindunderskud. UGENS TEMA Åland Vind En interessant sag er blevet indklaget for EU domstolen af ejerne af en vindmøllepark på Åland, mellem Sverige og Finland. Sagen blev indklaget efter producenten fik afslag på at kunne deltage i det svenske elcertifikat system til støtte af vedvarende energi. Åland er en selvstyrende region under Finland og kan derfor ikke deltage i det finske støttesystem. Elektrisk er øerne forbundet til det svenske elnet og ikke til det finske. Det der gør sagen rigtig interessant er, at sagen handler om varernes frie bevægelse i EU, og kan betyde at enhver producent af vedvarende energi kan tilmelde sig et hvilket som helst støttesystem indenfor EU, som produktionen teknologisk kvalificerer sig til. EU generaladvokatens indstilling er, at det er imod princippet om varernes frie bevægelse at afvise en producent på baggrund af geografisk placering. Generaladvokaten har som regel ret i sine indstillinger, og det er et af unionens grundprincipper, der er på spil. Det ventes derfor, at sagsøgeren vil få medhold i en eller anden form, når der falder dom til sommer. Konsekvenserne af det udfald er imidlertid ret omfattende i og med, at producenter af vedvarende energi kan vælge hvilket støttesystem de vil ind under, og det vil sandsynligvis betyde, at støttesystemerne bryder sammen, hvis ikke der findes en politisk løsning på problemet. Enten må der findes en løsning hvor status quo mere eller mindre opretholdes, ellers må støttesystemerne i EU harmoniseres, men det er heller ikke nogen nem sag, for de forskellige støttesystemer handler ligeså meget om lokale arbejdspladser, som vedvarende energi. Disclaimer Denne publikation er udgivet af Neas Energy A/S, cvr-nr , Skelagervej 1, 9000 Aalborg. Publikationen må hverken i sin fulde ordlyd eller som dele heraf gengives offentligt eller i kommercielt øjemed uden Neas Energy A/S skriftlige tilladelse og med kildeangivelse. Publikationen er bl.a. udarbejdet på grundlag af offentlig information, som Neas Energy A/S anser for pålidelig, samt Neas Energy A/S fortolkning af denne information. Neas Energy A/S kan ikke drages til ansvar eller gøres erstatningsansvarlig for fejl, mangelfulde oplysninger eller vurderinger, som Neas Energy A/S har foretaget i publikationen. Publikationen er ikke udarbejdet med henblik på rådgivning om modtagerens specifikke behov eller situation, hvorfor Neas Energy A/S ikke kan drages til ansvar eller gøres erstatningsansvarlig for eventuelle dispositioner, som modtageren af publikationen måtte foretage på baggrund heraf, eller eventuelle tab som disse dispositioner måtte påføre modtageren. 5

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Forward-priser - grundmetaller

Forward-priser - grundmetaller 1.7.214 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (15/4) hold stik med en stigende pris på kobber og relativt stabile priser på aluminium og zink. Prisen

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 7 Grækenlandsfarce, negativ euro-vækst og bedre USA-detailsalg Ugen der gik Markederne fortrøstningsfulde trods fortsat græsk farce: Den græske farce fortsatte i indeværende

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

-En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter. Vejleder: Lone Samuelsen

-En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter. Vejleder: Lone Samuelsen Det nye Vestas -En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter Vejleder: Lone Samuelsen Af:Sultan Cevik Martin Sømod Jensen Casper Saust Lars Kyrø Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1

Læs mere

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3]

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] P2 Projekt Gruppe B135 Energi Aalborg Universitet 22. maj 2013 Studenterrapport Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Energi Strandvejen

Læs mere

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper Slutrapport ForskEL 2010-10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Resume og konklusion... 5 2 Indledning... 8 2.1 Udgangspunkt... 8 2.2 Platform... 10

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7 Opgørelse af tillægsafgift... 8 Strukturudvikling i EU... 12 Storbritannien... 14 Holland... 15 Tyskland... 16 Frankrig... 17 Sverige...

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere