1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a)."

Transkript

1 Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal udfylde dette skema, hvis I på virksomheden ønsker at producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere andre økologiske produkter end økologiske foderstoffer. Virksomheder, der ønsker at producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere økologiske foderstoffer skal udfylde skemaet Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed. Virksomheder, der både ønsker at håndtere og markedsføre økologiske foderstoffer og andre økologiske produkter, skal udfylde begge skemaer. De samme bilag skal kun sendes med én gang. For at blive autoriseret til økologisk produktion skal virksomheden have rådighed over produktionsanlæg og lagerfaciliteter, så vi kan kontrollere, om I kan overholde økologireglerne. 1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Bogholderiadresse og adressen på hovedsædet skriver I også i skemaet. Søger I om autorisation af flere produktionsenheder og/eller lageradresser, skal I skrive samtlige adresser i ansøgningen, eventuelt på et bilag. Det skal fremgå klart, hvilke produkt- og produktionsområder der hører til på de enkelte adresser. Det er vigtigt, at I skriver, hvem der er kontaktperson til NaturErhvervstyrelsen med hensyn til den økologiske drift og indberetning af væsentlige ændringer af virksomhedens juridiske status, produktion, drift, indretning, m.m. I punkt b) skriver I virksomhedens/produktionsenhedens CVR-nummer. I punkt c) skriver I produktionsenhedens P-nummer. 2. Ansøgning Under dette punkt krydser I af, om der er tale om en ny autorisation, eller om I søger om ændring af en autorisation. Handler det om en ændring af en autorisation, skal I skrive autorisationsnummeret ud for Aut.nr.: i det øverste højre felt på forsiden af skemaet. 3. Produktområde I skemaets punkt 3 skal I krydse af, hvilke hovedaktiviteter og produktområder I ønsker, autorisationen skal omfatte. For hvert enkelt produktområde skal I afkrydse, om den driftsmæssige enhed vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere økologiske produkter. I skal også krydse af, om der samtidig foregår ikkeøkologiske aktiviteter på virksomheden, og om virksomheden/produktionsenheden er registreret i henhold til den øvrige lovgivning i NaturErhvervstyrelsen. Side 1 af 5

2 4. Aktiviteter og produktionsforhold I skemaet skal I krydse af om virksomheden har aktiviteter inden for de nævnte produkter. I skal desuden krydse af for hvert produktområde, hvis der samtidig foregår ikke-økologiske aktiviteter. Aktiviteter I skal nærmere beskrive aktiviteterne (punkt a) og I skal velægge et flowdiagram for de enkelte økologiske varegrupper. Produktionsforhold I skal beskrive bygninger, anlæg og udstyr (punkt b og c). I skal på en grundplan vise, hvordan lagre og anlæg er placeret, typer, antal og størrelse af lagerplads og anlæg. Det oplyses hvilke bygninger/anlæg, der benyttes til varemodtagelse, produktion og opbevaring af de økologiske produkter. Beskrivelse af tekniske anlæg skal fremgå af punkt c, herunder en beskrivelse af, hvordan I sikrer klar adskillelse mellem produkter med forskellig status. I skal desuden beskrive, hvilke anlæg der både anvendes til økologiske varer, omlægningsvarer og ikke-økologiske varer (punkt d). 5. Virksomhedens procedurer Modtagekontrol Med hensyn til kontrol af partiernes økologiske status skal I udarbejde procedurer og medarbejderinstrukser for: kontrol af transportreglerne, så I sikrer, at de bliver overholdt (punkt a) kontrol af, at emballagen på økologiske produkter og omlægningsprodukter, som I modtager, er ubrudt (punkt a) kontrol af oprindelse, status, art og mængde for de økologiske produkter og omlægningsprodukter, som I modtager, samt kontrol af at følgesedler og mærkater stemmer overens med produkternes øvrige økologiske dokumentation (punkt b) kontrol af, om importbestemmelserne overholdes (punkt c) procedurer for egne analyser for GMO, pesticider, medicinrester og lignende, hvis det er relevant (punkt d) kontrol af, om følgepapirer og mærkater stemmer overens med produkternes øvrige økologiske dokumentation, herunder hvordan I sikrer jer, at danske og udenlandske varer er økologiske, inden de indlagres som økologiske (punkt e). Håndtering I skal udarbejdes en teknisk tegning eller et flow-diagram for hver enkelt varegruppe, der viser, hvordan de økologiske, omlægnings- og ikke-økologiske varer holdes adskilt under produktionen (punkt f). Af flow-diagrammet skal fremgå: tilgang og fraførsel af økologiske, omlægnings- og ikke-økologiske produkter Side 2 af 5

3 tilgang og fraførsel samt eventuel genanvendelse af råvarer, tilsætningsstoffer, affaldstoffer fra filtre, rest- og returvarer produktionsrækkefølgen mellem økologisk og ikke-økologisk produktion led i produktionsprocessen, hvor der benyttes fælles maskiner og transportveje til den økologiske og ikke-økologiske produktion. Et flow-diagram kan udformes som dette simplificerede eksempel: Eksempel på Flow-diagram Anlæg 7 SILO 3 SILO 1 Transportbånd 2 Transportbånd 1 Ikke-øko Anlæg 4 (Oprensning) Øko Tidsmæssigt adskilt produktion. Økoproduktion ulige uger. SILO 2 A ØKO Transport SILO 2 B ØKO Salgssted Økofærdiglager I skal udarbejde procedurer og medarbejderinstrukser: der kan sikre adskillelse i tid eller sted, dvs. hvilke forhåndsregler der tages for, at der ikke sker sammenblanding af økologiske, omlægnings- og ikke-økologiske produkter under produktion og opbevaring. Det skal fremgå, hvordan anlæg og lagerpladser mærkes, for at sikre adskillelse mellem siloer, rum, partier og lignende med henholdsvis økologiske, omlægnings- og ikke-økologiske produkter (punkt f) der forebygger iblanding med fx GMO, bejdsemidler, medicinrester, vækstfremmere eller pesticider. Der skal foreligge en registreringsmulighed fx i form af en logbog, hvori rengøringens effektivitet noteres (punkt g). Side 3 af 5

4 Medarbejderinstrukser skal ikke sendes til NaturErhvervstyrelsen. Medarbejderinstrukser skal til gengæld altid være til stede på de steder i virksomheden, der er relevante for operatørerne. Regnskab/bogholderi I skal udarbejde interne procedurer for de medarbejdere, der er beskæftiget med regnskabsføring af de økologiske produkter. Beskrivelserne skal omfatte alle arbejdsgange, der er specielle for virksomheden i forbindelse med den økologiske produktion. Beskrivelserne skal desuden inkludere procedurer til sikring af, at fakturering sker korrekt, og at betegnelser og reklamer på økologiske varer lever op til de faktiske forhold. I skal beskrive, hvordan transportkontrollen og kontrol af oprindelsesdokumenterne ved modtagekontrollen registreres i regnskabet (punkt h). I skal udarbejde en beskrivelse og liste for alle økologiske produkter og omlægningsvarer med deres varenumre, som I planlægger at modtage og producere - recepter og sporbarhed for ingredienser i blandinger skal indgå (punkt i). I skal udarbejde et lagerregnskab, som I skal opbygge, så der føres separat regnskab for hvert enkelt varenummer. I skal vedlægge et eksempel på et lagerregnskab for virksomheden (punkt j). I skal udarbejde procedurer og medarbejderinstrukser, der sikrer, at regnskabet altid foreligger ajourført, nemt tilgængeligt og let gennemskueligt (punkt k). Mærkning I skal udarbejde salgsdokumentation, som eksempel faktura, indlægssedler, mærkater mv. med korrekt mærkning (punkt l). I skal give eksempler på påtænkte varebetegnelser (punkt m). Information til NaturErhvervstyrelsen Det er væsentligt for tilrettelæggelsen af økologikontrollen, at NaturErhvervstyrelsens dokumentation over virksomheden bliver løbende opdateret (punkt n). Hvis I ikke udfører de økologiske aktiviteter jævnligt, skal I anmelde dem til NaturErhvervstyrelsens lokalafdeling. Der sættes en frist for anmeldelsen. Ved sæsonproduktion skal I angive de perioder, hvor det er mest sandsynligt, at der foregår økologiske aktiviteter (punkt o). Der skal foreligge en procedure i virksomheden, der sikrer, at kunder eller modtagere af virksomhedens økologiske produkterbliver informeret med det samme, hvis der er sket fejl, og der opstår tvivl om produkternes økologiske status (punkt p). I skal ligeledes have en procedure, der sikrer, at I straks orienterer NaturErhvervstyrelsen, hvis: I ved en fejl har sammenblandet produkter med forskellig status fx økologi og ikkeøkologi eller økologi og omlægning I har mistanke om, at et produkt, som I har produceret, importeret eller modtaget fra en anden virksomhed, ikke opfylder reglerne for økologisk produktion. Side 4 af 5

5 6. Bilag til ansøgningen I skal vedlægge ansøgningen forskellige bilag alt efter virksomhedens karakter og aktiviteter. 7. Erklæring Med sin underskrift forpligtiger den ansvarlige for virksomheden sig til at følge de nævnte økologiregler og autorisationsvilkår. Side 5 af 5

Økologirapport. (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse)

Økologirapport. (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse) Bilag 3: Eksempel på økologi rapport: Økologirapport (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse) Indhold: Økologianmeldelse. Økologirapport. Bilag nr. (så mange der er med

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering Fakturatjekliste En høj grad af proaktivitet bidrager mest til målet gør derfor en større indsats tidligt for at spare tid senere Indledning Det er vigtigt, at fakturering sker korrekt både i forhold til,

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

FPC-system. Del 2. Procedurer

FPC-system. Del 2. Procedurer FPC-system Del 2 Procedurer Indholdsfortegnelse Udgave 2.1 Ledelsens evaluering 2.2 Personale 2.3 Udstyr 2.4 Råvarer og delkomponenter 2.5 Produktionsproces 2.6 Produktprøvning og -evaluering 2.7 Afvigende

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul SKAT Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Forord... 4 Registrering af virksomhed... 4 Case:

Læs mere

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode November 2010 2. udgave Side 1 Indhold Forord 4 Afsnit 1. Dyrkning af afgrøder 5 1.0 Dyrkning af afgrøder, herunder afgræsning

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere