Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet"

Transkript

1 Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010

2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN Fotos: Per Gudmann og Steffen Havelund

3 Indledning Dit ansvar Denne folder henvender sig til dig, der handler, oplagrer, pakker, importerer og distribuerer foder. I folderen kan du læse om de regler, der skal sikre sundt foder og sunde fødevarer. Du finder bl.a. oplysninger om: Kvalitetsstyring Risikoanalyse Foderhygiejne Handler du med foder, skal du som alle andre, der sælger eller håndterer foder, være registreret hos Plantedirektoratet. Vil du registreres, kan du finde ansøgningsskemaet på Plantedirektoratets hjemmeside: Forside» Blanketter» Foderstofvirksomheder Alle er aktiviteter, der medvirker til at sikre en høj fodersikkerhed i Danmark. Bagerst i folderen kan du læse om, hvorfor Plantedirektoratet besøger dig og din fodervirksomhed samt finde en ordforklaring med de vigtigste begreber. 3

4 Regler for handel med foder Bestemmelserne for fodervirksomheder er fastlagt i foderhygiejneforordningen, hvis hensigt er at sikre sundt foder og sunde fødevarer. Foderhygiejneforordningen gælder bl.a. for virksomheder, der håndterer foder. I Danmark foretager Plantedirektoratet offentlig kontrol med, at virksomhederne følger foderhygiejneforordningens regler. Kontrollen foregår bl.a. via audits, hvor en af Plantedirektoratets auditorer besøger virksomheden, som dokumenterer, hvordan reglerne overholdes via virksomhedens kvalitetsstyring. Kvalitetsstyring Kvalitetsstyring er fornuftige arbejdsgange, der passer til virksomhedens behov, og som bidrager til foderets kvalitet og sporbarhed. I dit kvalitetsstyringssystem skal du beskrive, hvad du gør for at kontrollere kvaliteten af foderet samt forebygge og håndtere fejl. Hvis det viser sig, at systemet ikke virker, eller at de beskrevne arbejdsgange er utidssvarende, skal du justere på dine arbejdsgange. Du skal have kvalitetsstyring for hver arbejdsgang i din virksomhed både ved bestilling, håndtering og salg af foder: leverandørvurdering varemodtagelse opbevaring og renholdelse evt. ompakning salg transport reklamationer Detaljeringsgraden af kvalitetsstyringen skal tilpasses behovet hos de medarbejdere, der skal bruge det. Målet er effektiv implementering af systemet og sammenhæng mellem det nedskrevne og den reelle handling. Ud over de beskrevne arbejdsgange, er det nødvendigt, at du kan dokumentere, at visse opgaver er udført, f.eks. i form af kvitteringer, afkrydsningsskemaer eller andre registreringer. Find reglerne for fodervirksomheder på vores hjemmeside: Lovstof» Om foder 4

5 Risikoanalyse Dit kvalitetsstyringssystem skal omhandle de aktiviteter i din virksomhed, der kan udgøre en risiko for fodersikkerheden. Du skal derfor lave en risikoanalyse, hvor du identificerer og vurderer de risici, der kan være på din virksomhed. Dermed kan du se, hvor din styring er mest påkrævet. Formålet med risikoanalysen er at vurdere sandsynlighed for og konsekvens af fejl med betydning for dyrs og menneskers sundhed samt miljøet. Med risikoanalysen kan du desuden vurdere, hvor der er brug for skriftlige procedurer. Du skal gennemgå alle aktiviteter i din virksomhed og for hver enkelt aktivitet vurdere: 1. Kan denne aktivitet udgøre en risiko for fodersikkerheden 2. Hvis der er en risiko - hvad skal jeg gøre for at styre den? Eksempler på kvalitetsstyring er sikring af korrekt mærkning, så køber er oplyst om produktet og dets anvendelse, eller kontrol med ordentlig rengøring på lageret, så rotter og andre skadedyr ikke ødelægger foderkvaliteten. Mange laver helt naturligt en risikoanalyse, når de begynder på en ny aktivitet. Den vil oftest være baseret på erfaringer. Derfor har du muligvis også allerede etableret faste arbejdsgange for at minimere risici, som f.eks. en modtagekontrol, så medarbejderen ved, hvad der skal tjekkes hver gang. Du skal over for Plantedirektoratet kunne dokumentere, at du har lavet en risikoanalyse, og at den er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Renholdelse m. m. Leverandørvurdering Varemodtagelse Sækkevarelager Løsvarelager Vareudlevering Karantænevarer Reklamationer Sporbarhed 5

6 God foderhygiejne I din risikoanalyse har du vurderet aktiviteter og forhold, som kan udgøre en risiko for fodersikkerheden. Derudover indeholder foderhygiejneforordningens bilag II yderligere forhold, der kan have relevans for foderhygiejnen på din virksomhed og som forudsætter, at du har udarbejdet skriftlig dokumentation. Sporbarhed Sporbarhed af foder er et vigtigt led til sikring af fodersikkerheden, så færrest mulige dyr udsættes for eksempelvis forurenet foder. Som mellemhandler skal du derfor kunne spore, hvem du har købt produkter af, og hvem de er solgt videre til. Du skal fastlægge procedurer, der beskriver, hvordan indkomne varer bliver registreret med bl.a. partinumre, så du kan identificere partiet. Du skal også have procedurer, der beskriver registreringer ved salg og udlevering, så du altid kan spore aftagere af de forskellige partier og herigennem få tilbagekaldt evt. forurenet foder. Adskillelse og opbevaring Du skal sikre dig, at medarbejderne ved, hvordan de håndterer oplagret foder. Dette gælder især ved håndteringen af løsvarer, hvor der skal sikres en klar adskillelse imellem de forskellige partier. For at undgå sammenblanding af partier og overslæb skal der skriftligt kvitteres for, at planlagre og siloer er meldt tomme og rengjort, inden et nyt parti foder tages ind. Procedure for håndteringen af sækkevarer er også vigtig, bl.a. for at sikre, at holdbarhedsdatoen ikke overskrides. 6

7 Transport Du skal huske at kontrollere de vognmænd, der leverer og henter foderet fra din virksomhed. Det gælder især, når foder transporteres som løsvarer. Du skal bl.a. sikre dig, at vognmanden er registreret til transport af foder. For transport af foder gælder der særlige regler. Læs mere om transport og distribution af foder på Plantedirektoratets hjemmeside: Virksomheder» Foder» Foderhygiejne» Virksomheder» Transport og distribution Når du skal dokumentere, at du eksempelvis har gjort rent, er det ofte nok med kvittering i form af initialer og dato. Rengøring og skadedyr Rengøring er vigtig på en fodervirksomhed. Derfor skal du kunne dokumentere over for Plantedirektoratet, at du følger dit rengøringsprogram. Dette kan gøres ved, at medarbejderen kvitterer på et rengøringsskema efter rengøring. Skadedyr kan være et stort problem og udgøre en alvorlig risiko for foderkvaliteten. Derfor er det vigtigt at udarbejde og følge et rengøringsprogram, så virksomheden holdes ren. Selv om du gør effektivt rent på din virksomhed, kan skadedyr alligevel forekomme, og de skal fanges, før de gør skade. Hvis du ikke selv kan klare opgaven, skal du have en aftale med et skadedyrsbekæmpelsesfirma eller kommunen. Analyser Hvis du som mellemhandler køber foder, der mærkes i dit eget firmanavn, eller du selv sætter ny mærkning på varen, bliver du produkt- og mærkningsansvarlig. Det betyder, at du er ansvarlig for, at de oplysninger om varen, der står på etiketten, er korrekte. Du skal have en analyseplan bl.a. for at sikre dig, at producenten har brugt de rigtige ingredienser i de angivne mængder. Du bør foretage en risikovurdering, når du vælger analyser af kendte ingredienser og for uønskede stoffer. Du skal også sikre dig, at reglerne for mærkning efterleves. Ved salg af løsvarer betragter Plantedirektoratet som udgangspunkt dig som produkt- og mærkningsansvarlig. 7

8 Udsnit af mærkningsseddel Garanti Sammensætning Råprotein 16,5% Byg 30,00% Råfedt 2,5% Hvede 22,77% Træstof 7,9% Rapsskrå 15,00% Råaske 5,7% Roepiller 8,86% Calcium 0,90% Solsikkeskrå, afsk. 8,00% Fosfor 0,51% Ærtemel 6,00% Magnesium 0,22% Palmekage 3,50% Natrium 0,30 Hp Sojaskrå *) 2,40% FE pr. 100 kg. 95 Foderkridt 1,60% Melasse 1,00% Beregnet indhold Pr. FE Fodersalt 0,67% Fedtsyrer 20 gr. Mikro-vit. kalv Biocholin 1) 0,20% Tilsættningsstoffer Pr. kg 1) Foderblanding A-vitamin 8, i.e. Tilfører de under garantien nævnte D 3 -vitamin 0, i.e. vitaminer og mikromineraler E-vitamin 39,6 mg Brugsanvisning Alfa-tokoferol (vitamin E) Denne blanding må kun Mn, mangansulfat 48,02 mg anvendes med indtil 400 gram pr. kg af den daglige Cu, kobber-(ii)-sulfat, pentahydrat 10,0 mg foderration Se, natriumselenit 0,40 mg Se, selengær 0,00 mg I, calciumjodat 0,80 mg *) Fremstillet af genetisk modificeret sojabønner **) Fremstillet af genetisk modificeret majs Bør anvendes inden 5 mdr. efter den anførte fremstillingsdato 8

9 Du kan læse mere om mærkningsreglerne i Vejledning om foder og foderstofvirksomheder på Plantedirektoratets hjemmeside: Forside» Publikationer & tal» Vejledninger» Foder og foderstofvirksomheder Leverandørvurdering Det er vigtigt, at du forholder dig til, hvem du køber dine varer af. Din vurdering kan bygge på tillid til en mangeårig leverandør eller på fastlagte procedurer for vurdering af nye leverandører. eller godkendt på Plantedirektoratets hjemmeside: Forside» Virksomheder» Foder» Virksomhedsliste Import Hvis du importerer foder fra lande uden for EU, bliver du ansvarlig for foderet. Derfor skal du sikre dig, at foderet opfylder kravene i foderhygiejneforordningen (og anden relevant EU-lovgivning). Plantedirektoratet stiller som udgangspunkt ikke krav til, hvordan din leverandørvurdering skal foregå, dog er der en enkelt undtagelse: Foderhygiejneforordningen siger specifikt, at fodervirksomheder kun må forsyne sig hos og anvende foder fra virksomheder, der er godkendt eller registreret i henhold til foderhygiejneforordningen. Derfor skal du sikre dig, at virksomheden, du køber foder af, er registreret eller godkendt af Plantedirektoratet. Hvis du køber foder hos virksomheder i andre EU-lande, skal du undersøge, om de er registreret hos myndighederne i det pågældende land. Du kan finde en opdateret liste over fodervirksomheder, der er registreret Dit kvalitetsstyringssystem og din kvalitetskontrolplan skal sikre, at du kan leve op til dit ansvar. Du skal f.eks. stille krav til leverandøren og varen, og du skal have en grundig modtagekontrol, herunder analyser for eksempelvis uønskede stoffer. 9

10 Du kan læse mere om, hvilke krav du som importør skal efterleve på Plantedirektoratets hjemmeside: Foder» Import af foder Reklamationer I tilfælde af, at du modtager reklamationer fra en kunde, skal du have udarbejdet en procedure for, hvordan du registrerer og behandler reklamationer, orienterer kunder og eventuelt tilbagekalder og håndterer forurenet foder. Hvis din virksomhed må tilbagekalde foder, skal du have procedure for en karantænesituation, så der ikke ved en fejltagelse bliver udleveret tilbagetrukne varer. Personale Det skal være tydeligt, hvem der er ansvarlig for de enkelte opgaver og områder i virksomheden. Ifølge foderhygiejneforordningen skal medarbejderne skriftligt have oplysning om deres opgaver. På en virksomhed vil arbejdsopgaver og ansvarsområder oftest fremgå af den enkeltes ansættelseskontrakt. Der skal desuden tages stilling til, hvordan medarbejderne opnår de rette kompetencer, og hvordan afløsning håndteres ved eksempelvis sygdom og ferie. Når Plantedirektoratet kommer på besøg Plantedirektoratet kommer på anmeldt audit hos dig. Formålet med besøget er at tjekke dit kvalitetsstyringssystem og arbejdsgange. Plantedirektoratets auditor vurderer, om du har et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem, som passer til din virksomhed, og om det er implementeret. Ved besøget ser auditor på din dokumentation, som derfor skal være tilgængelig. Hvis din kvalitetsstyring er utilstrækkelig, kan du risikere at få et påbud om at ændre eller tilrette den. Når vi kommer på besøg, kan du stille spørgsmål til auditor og få mundtlig vejledning om, hvilke krav foderhygiejneforordningen stiller til din virksomhed, og hvordan Plantedirektoratet håndhæver disse krav. Kontrollen, som Plantedirektoratet udfører, er brugerbetalt. Du kan læse mere herom på: Virksomheder» Foder» Betaling» Finansiering 10

11 Læs mere om reglerne for fodervirksomheder på vores hjemmeside: virksomheder» foder Her finder du også Vejledning om foder og foderstofvirksomheder På vores hjemmeside har du ligeledes mulighed for at abonnére på foderrelaterede nyheder: Nyheder» Abonnér Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte Plantedirektoratet på telefon eller på Ordforklaring Audit En audit er en evaluering/vurdering af kvalitetsstyringssystemet. En audit foregår ved, at auditor stiller spørgsmål til den kvalitetsansvarlige på virksomheden, som skal dokumentere, at systemet er dækkende. Herefter kontrollerer auditor, om systemet er implementeret i virksomheden, altså om medarbejderne følger de beskrevne arbejdsgange. Endelig kontrolleres det, om arbejdsgangene har den fornødne effekt. Forordning EU-lov, der er direkte gældende i alle medlemslandene. Kvalitetsstyringssystem De procedurer, instruktioner og ressourcer, som virksomheden indfører for at opnå en kvalitetsmålsætning. Risikoanalyse En risikoanalyse skal identificere og vurdere de farer i håndteringen af foder, der skal forebygges, fjernes eller reduceres til et acceptabelt niveau. 11

12 Kvalitetsstyring ved handel med foder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby pdir.fvm.dk

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER KONTROLPUNKTER OG KRAVSPECIFIKATIONER DANSK VERSION 4.0 () UDGAVE 4.0-2_MAR2013 GYLDIG FRA: MARTS

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark

Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbogen Introduktion Kvalitetshåndbogens indhold Egne bilag Glarmesterlauget I Danmark Gothersgade 160 1123 København 33 13 65 10 33 13 65 60 Egne bilag Sådan skriver du

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode November 2010 2. udgave Side 1 Indhold Forord 4 Afsnit 1. Dyrkning af afgrøder 5 1.0 Dyrkning af afgrøder, herunder afgræsning

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere