Import af økologiske produkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Import af økologiske produkter"

Transkript

1 Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

2 Plantedirektoratet Sektor for Økologi Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax:

3 RESUMÉ Vejledning Import af økologiske produkter beskriver hvilke regler landbrugets forsyningsvirksomheder skal overholde ved samhandel i EU og ved import af økologiske produkter fra tredjelande, samt hvordan de kan overholde dem. Samhandels- og importbestemmelserne skal være med til at sikre den økologiske oprindelse og status af produkter, der sælges fra forsyningsvirksomhederne til de økologiske jordbrugere. Vejledningen retter sig hovedsageligt mod: Virksomheder der vil købe, importere og sælge økologiske produkter til anvendelse på økologiske jordbrugsbedrifter eller i egen produktion Konsulenter der rådgiver virksomheder, som fremstiller og forhandler økologiske produkter til økologiske jordbrugsbedrifter I vejledningen er det muligt at finde viden om: Hvem der administrerer økologireglerne i Danmark Hvorledes virksomheden sikrer, at produkter købt i andre EØS-lande er dokumenteret økologiske Hvilke bestemmelser der gælder for import af økologiske produkter fra godkendte og ikke-godkendte tredjelande Hvorledes virksomhederne kan søge om importtilladelse ved produkter fra ikke-godkendte tredjelande Hvilke generelle importprocedurer virksomhederne skal overholde Hvilke særlige importprocedurer der findes Hvorledes der kan importeres direkte eller indirekte via andre EØS-lande Hvilke økologiregler der gælder i Danmark Plantedirektoratet har desuden udarbejdet vejledning Autorisation som økologisk virksomhed og Økologikontrol for virksomheder der er underlagt Plantedirektoratets økologikontrol samt Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion for primærbedrifter. Plantedirektoratet vil løbende opdatere vejledningen. I den forbindelse vil direktoratet lægge et nyhedsbrev, ØKV-meddelelse, på hjemmesiden hvoraf ændringerne mv. vil fremgå. Vejledningen gælder fra den 15. november i

4 ii

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 1 2 SAMHANDEL I EU Køb via mellemhandler 3 3 IMPORT FRA TREDJELANDE Import fra tredjelande godkendt af EU-Kommissionen Import fra ikke-godkendte tredjelande Ansøgning om importtilladelse Fornyelse af importtilladelser 7 4 PROCEDURER VED IMPORT FRA TREDJELANDE Generelle importprocedurer Forhåndsanmeldelse Frigivelse til fri omsætning og frit forbrug i EU Modtagekontrol Opbevaring af importdokumentation Særlige importprocedurer 10 Frigivelse ved uregelmæssigheder 10 Opdeling af en sending Import fra tredjelande direkte til eller via andre EØS-lande 11 Import til et andet EØS-land 11 Import til Danmark via et andet EØS-land 12 Import fra et andet EØS-land 13 5 LOVGRUNDLAG 14 6 BILAGSFORTEGNELSE 15 iii

6

7 1 Indledning Indledning Denne vejledning har til formål at beskrive de regler forsyningsvirksomheder skal overholde ved import af økologiske produkter fra lande uden for det europæiske fællesskab. Importøren skal være omfattet af Plantedirektoratets økologikontrol, inden han må importere økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion. Direktoratet har desuden udarbejdet følgende vejledninger: Autorisation som økologisk virksomhed og Økologikontrol for forsyningsvirksomheder samt Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion for primærbedrifter. Vejledningen retter sig hovedsageligt mod: Forsyningsvirksomheder, der vil importere økologiske produkter til anvendelse i den økologiske produktion Konsulenter, der rådgiver virksomheder, som fremstiller og forhandler økologiske produkter til økologiske jordbrugsbedrifter I vejledningen er det muligt at finde viden om: Hvem der administrerer økologireglerne i Danmark Hvorledes virksomheden sikrer, at produkter købt i andre EØSlande er dokumenteret økologiske Hvilke bestemmelser der gælder for import af økologiske produkter fra godkendte og ikke-godkendte tredjelande Hvorledes virksomhederne kan søge om importtilladelse ved produkter fra ikke-godkendte tredjelande Hvilke generelle importprocedurer virksomhederne skal overholde Hvilke særlige importprocedurer der findes Hvorledes der kan importeres direkte eller indirekte via andre EØS-lande Hvilke økologiregler der gælder i Danmark Administration af det økologiske regelsæt er delt mellem: Plantedirektoratet, der varetager administration af økologireglerne og kontrol af økologiske jordbrugsbedrifter og virksomheder der forsyner jordbruget med økologiske frø, sædekorn, vegetativt planteformeringsmateriale, foderstoffer og gødning samt virksomheder der markedsfører andre nonfoodprodukter bortset fra pet-food med animalsk indhold: 1

8 Indledning Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Hjemmeside: / Fødevarestyrelsen, der varetager administration og kontrolkoordinering af reglerne for import, markedsføring, forarbejdning, mærkning mv. af økologiske fødevarer og petfood med animalsk indhold: Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade Søborg Tlf.: Fax: Hjemmeside: / Det er fødevareregionerne der gennemfører kontrollen. Fødevareregionernes adresser og telefonnumre kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Direktoratet for FødevareErhverv, der varetager reglerne om offentlig støtte til fremme af økologisk jordbrug og økologiske salgs- eller eksportfremstød: Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København K Tlf.: Fax: Hjemmeside: / Plantedirektoratet vil løbende opdatere vejledningen og vil i den forbindelse lægge et nyhedsbrev, ØKV-meddelelse, på hjemmesiden hvoraf ændringerne m.m. vil fremgå. Den senest opdaterede vejledning kan ses på hjemmesiden. På hjemmesiden er det også muligt at finde diverse blanketter der skal anvendes af virksomhederne, en liste over økologiautoriserede bedrifter og virksomheder, lovstof vedrørende økologi m.m. Det bemærkes at økologireglerne ikke erstatter andre regler der regulerer de danske virksomheder. Er et område reguleret af både økologireglerne og andre regler, skal samtlige regelsæt overholdes. Denne vejledning gælder fra den 15. november

9 2 Samhandel i EU Samhandel i EU Økologiske produkter, der er produceret eller importeret efter reglerne i økologiforordningen, kan frit forhandles inden for alle EU-lande i lighed med den samme slags ikke-økologiske produkter. Dette gælder også for økologiske produkter, der er produceret eller importeret i de øvrige EØS-lande 1. EU- Kommissionen har anerkendt, at den økologiske produktion i alle EØS-lande overholder reglerne i økologiforordningen. Ved køb af økologiske produkter, som foder, sædekorn, frø, planter, plantedele og hjælpestoffer (som f.eks. gødning og plantebeskyttelsesmidler til den økologiske jordbrugsproduktion) i et andet EØS-land, skal der foreligge et certifikat for, at sælger er omfattet af en økologikontrol. Der skal derudover fra sælger modtages dokumentation for produkternes økologiske status. Dokumentationen kan f.eks. være en faktura forsynet med påskriften økologisk. Økologikontrollen skal være gennemført af et af EU- Kommissionen anerkendt nationalt kontrolorgan eller myndighed. På Direktoratets hjemmeside kan der downloades en opdateret liste over medlemsstaternes kontrolorganer og myndigheder: 2.1 Køb via mellemhandler Siden 1. juli 2005 er det ikke længere tilladt for ikke-økologiautoriserede mellemhandlere at sælge økologiske produkter i løs vægt. Alle mellemhandlere bortset fra virksomheder, der kun formidler varer mod en provision, og som ikke på noget tidspunkt har ejerskabet for de økologiske produkter, skal være økologiautoriserede. Mellemhandlere, så som telefonsælgere, varemæglere, videresælgere m.v., der udsteder en regning for de økologiske produkter, som sælges i løs vægt til økologiske bedrifter eller virksomheder, skal være underlagt økologikontrol. Virksomheder, der kun forhandler og opbevarer emballerede og mærkede økologiske produkter, behøver derimod ikke være autoriseret. Krav om autorisation 1 EØS-lande er alle EU-lande samt Norge, Island og Schweiz. 3

10 Import fra tredjelande 3 Import fra tredjelande Kapitlet beskriver de forskellige forudsætninger for at man kan importere økologiske produkter fra tredjelande. Selve procedurerne vedrørende import fremgår af næste kapitel. Tredjelande er lande, som ligger uden for det europæiske fællesskab. Ved import fra tredjelande skelnes der mellem lande, der er godkendte af EU-Kommissionen samt lande, der ikke er godkendte. 3.1 Import fra tredjelande godkendt af EU- Kommissionen Godkendt tredjeland Listen over godkendte tredjelande Ved et godkendt tredjeland forstås et land, hvor EU-Kommissionen efter en evaluering har konkluderet, at betingelserne for økologisk produktion og kontrol svarer til økologiforordningens betingelser. Kommissionens liste over godkendte tredjelande er vedlagt som bilag 2. Listen over godkendte tredjelande opdateres jævnligt. En opdatering kan downloades via Plantedirektoratets hjemmeside: Kommissionens liste over godkendte tredjelande specificerer de nærmere betingelser for import fra det enkelte land: Om det både er animalske og vegetabilske økologiske produkter, der må importeres fra tredjelandet Hvilke produktkategorier, der er omfattet af godkendelsen, og hvilke der ikke er omfattet Om produkterne skal være dyrket i det pågældende tredjeland, eller om produkter, der kommer fra andre tredjelande via det pågældende tredjeland, også er godkendte Hvilke kontrolinstanser, der er bemyndiget til at attestere, at et produkt er økologisk produceret. Det er udelukkende disse kontrolinstanser, der må foretage denne attestation 3.2 Import fra ikke-godkendte tredjelande Som en midlertidig ordning, der foreløbigt gælder indtil den 31. december 2006, kan der under visse betingelser importeres økologiske produkter fra tredjelande, der ikke er optaget på listen af godkendte tredjelande. For at kunne anvende og markedsføre økologiske produkter fra ikke-godkendte tredjelande i EU, skal der søges om tilladelse fra Plantedirektoratet. 4

11 Import fra tredjelande Ansøgning om importtilladelse Importtilladelse gives på baggrund af en ansøgning (skema bilag 3), som dokumenterer, at de produkter, der ønskes importeret, er produceret og kontrolleret på betingelser, der svarer til økologiforordningens eller økologibekendtgørelsens betingelser. Ansøgningen og vejledning (bilag 4) til udfyldelse er på engelsk, idet ansøgningen skal skrives under af det udenlandske kontrolorgan eller den udenlandske kontrolmyndighed, der forestår økologi-kontrollen hos eksportøren. Den dokumentation, der ledsager ansøgningen skal i princippet indeholde de økologiske produktionsregler for primærproduktionen og i givet faldt for den videre forarbejdning i det pågældende tredjeland. Plantedirektoratet vil vurdere, om reglerne er i overensstemmelse med økologiforordningen og økologibekendtgørelsen. Er landets produktionsregler blevet indsendt tidligere, skal ansøgeren gøre opmærksom på det. Det er importørens ansvar, at den seneste version af reglerne foreligger hos Plantedirektoratet. På samme måde er det importørens ansvar, at Plantedirektoratet har de aktuelle regler for kontrollen i tredjelandet til rådighed. Det skal dokumenteres, at kontrollen gennemføres regelmæssigt, og at den er uafhængig og effektiv. Disse krav betragtes som opfyldt, hvis: Der er tale om en offentlig myndighed, der udfører økologikontrol efter gældende lovgivning i tredjelandet, og som er i overensstemmelse med økologiforordningen eller økologibekendtgørelsen, Kontrolorganet i forvejen er anerkendt af EU-Kommissionen, Kontrolorganet er anerkendt af et officielt akkrediteringsorgan og certificeret efter den europæiske certificeringsstandard EN eller den internationale certificeringsstandard ISO 65. Det valgte akkrediteringsorgan skal være medlem af en international organisation, hvor medlemmerne gensidigt anerkender og overvåger hinandens arbejde, f.eks. EA (European Cooperation for Accreditation, eller IAF (International Accreditation Forum, Det kan dokumenteres og garanteres af en kompetent myndighed, f.eks. landbrugsministeriet i tredjelandet, at kontrolorganet overholder kravene i EN eller ISO 65, og at der foretages regelmæssige tilsyn med kontrolorganet. Dokumentation og/eller akkrediteringsbevis skal vedlægges ansøgningen. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om det produkt, der ønskes importeret. Sammensætningen skal fremgå, med tydelig angivelse af hvilke ingredienser, der er økologiske, og hvilke tilsætningsstoffer og hjælpestoffer, der er anvendt under en eventuel forarbejdning. Det er importørens ansvar, at produktet Dokumentation for økologisk produktion Dokumentation for økologikontrol Oplysninger om produktet 5

12 Oplysninger om eksportøren og foranliggende led Oplysninger om kontrolinstansen Flere kontrolinstanser oplyses Oplysninger om importøren Optagelse af tredjelandet på EU-Kommissionens liste Konsekvenser for andre importtilladelser ved sag Import fra tredjelande både opfylder økologireglerne og reglerne efter den øvrige lovgivning. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om eksportøren. Hvis den virksomhed, der senest har forarbejdet, pakket eller mærket produktet ikke er den samme som eksportøren, skal ansøgningen desuden indeholde oplysninger om, at virksomheden har dokumentation for, at de foranliggende led også er underlagt økologikontrol. Der skal indsendes én ansøgning for hver eksportør. Ansøgningen kan omfatte flere produkter fra samme eksportør. Ansøgningen skal indeholde fyldestgørende og tydelige oplysninger om kontrolinstansens navn, adresse, telefon, fax, e- mail og kontaktperson. Oplysninger om fax eller letter sagsbehandlingen, da kontakten til andre kontrolinstanser ofte foregår med flere timers tidsforskydning. Hvis en eksportør eller forarbejdningsvirksomhed kontrolleres af flere kontrolinstanser samtidig, angives navn og adresse på de øvrige kontrolinstanser særskilt. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om importøren, og hvis dette allerede er afklaret, hvilken virksomhed eller hvilken af importørens afdelinger, der skal modtage produkterne. Den første modtager i EU skal senest oplyses ved forhåndsanmeldelsen. En tilladelse kan udstedes for ét år ad gangen eller for hvert parti, der ønskes importeret. Tilladelsen kan bortfalde, hvis en revurdering af tilladelsen viser, at økologiforordningen eller økologibekendtgørelsen ikke overholdes. Tredjelande kan ansøge EU-Kommissionen om at blive optaget på listen af godkendte tredjelande. EU-Kommissionen vil efter en grundig vurdering af tredjelandes økologiske regelsæt overveje, om landet kan optages på tredjelandslisten. I vurderingen indgår både den økologiske produktion og økologikontrollen samt en vurdering af kontrolorganet eller kontrolmyndigheden i det pågældende tredjeland. Når et land har opnået status som godkendt tredjeland, kan der fra det pågældende land kun importeres produkter, som Kommissionen har givet tilladelse til. Plantedirektoratets importtilladelse bliver overflødig og bortfalder derfor, hvis tredjelandet bliver optaget som godkendt tredjeland, og det pågældende produkt er omfattet af godkendelsen. Hvis det pågældende produkt ikke er omfattet af godkendelsen, bortfalder Plantedirektoratets importtilladelse ligeledes, og produktet må ikke længere importeres fra det pågældende tredjeland. Det kan i øvrigt få konsekvenser for andre importtilladelser, hvis der opstår en sag vedrørende et bestemt tredjeland og dets kontrolorgan. Når Plantedirektoratet har givet en importtilladelse meddeles dette til EU-Kommissionen og de øvrige medlemsstater via 6

13 Import fra tredjelande kommissionens database OFIS (Organic Farming Information System). De øvrige EU-medlemsstater eller EU-Kommissionen kan til enhver tid gennemgå baggrunden for den tilladelse, Plantedirektoratet har givet. Kommissionens arbejdsgruppe vedrørende økologi, der består af repræsentanter fra alle EU-medlemslande og EØS-lande, kan ved anmodning fra en medlemsstat tage tilladelsen op til overvejelse og indstille, at der stilles særlige betingelser, eller at tilladelsen trækkes tilbage. Arbejdsgruppen drøfter løbende kriterierne for import fra tredjelande. Da der fokuseres på skiftende områder, kan importørerne lejlighedsvis blive bedt om yderligere at dokumentere forskellige forhold. Plantedirektoratet kan ligeledes til enhver tid tage tilladelsen op til fornyet overvejelse og eventuelt kræve supplerende dokumentation som f.eks. kontrolrapporter, opdaterede regler m.v Fornyelse af importtilladelser Importtilladelser kan fornyes før de udløber og indtil 31. december Til fornyelse af en importtilladelse skal importøren indsende en ansøgning om fornyelse (skema bilag 5). En importtilladelse kan kun fornyes, hvis det handler sig om det samme produkt fra den samme eksportør, og hvis forholdene i øvrigt stort set er uændrede. Ved større ændringer i forhold til den tidligere ansøgning skal importøren bruge skemaet bilag 3. Ligesom skemaet til ansøgning om importtilladelsen er skemaet til fornyelsen af denne på engelsk. Vejledningen til udfyldning findes i bilag 4. Sammen med ansøgningen om fornyelsen skal der indsendes de nyeste kontrolrapporter fra kontrolorganet i tredjelandet. 7

14 Procedurer ved import fra tredjelande 4 Procedurer ved import fra tredjelande Plantedirektoratet administrerer reglerne om import fra tredjelande af økologisk foder, sædekorn, frø, planter, plantedele og hjælpestoffer (f.eks. gødning og plantebeskyttelsesmidler) til den økologiske produktion. Der skelnes mellem generelle og særlige importprocedurer ved import fra tredjelande. De generelle importprocedurer skal altid overholdes og gælder både for import fra godkendte og ikkegodkendte tredjelande. De særlige importprocedurer omhandler tilfælde, hvor reglerne ikke er overholdt, eller giver importøren mulighed for at opdele en sending, før den bliver frigivet af toldmyndighederne. Derudover omhandler kapitlet muligheden for at importere direkte til eller via andre EØS-lande. 4.1 Generelle importprocedurer Importprocedurerne er udarbejdet på grundlag af økologiforordningen, importforordningen og økologibekendtgørelsen. Bestemmelserne i importforordningen skal bl.a. sikre en ensartet behandling af økologiimport fra tredjelande i EU. Dette er for at muliggøre, at en virksomhed kan modtage økologiske produkter i hvilken som helst EU-medlemsstat, hvis produkterne kommer fra et godkendt tredjeland eller har opnået importtilladelse i én af medlemsstaterne Forhåndsanmeldelse Import af økologiske produkter fra tredjelande skal anmeldes til Plantedirektoratets Sektor for Økologi senest 24 timer og mindst en normal arbejdsdag før, de importerede produkter forelægges for toldmyndighederne til frigivelse. Anmeldelsen skal ske ved hjælp af et skema bilag 6, som også kan downloades fra direktoratets hjemmeside: Virksomhed/Im_Eksport/forud_imp.pdf Skemaet kan også downloades som wordfil. Samtidig med anmeldelsen indsendes en kopi af den originale kontrolattest, faktura og/eller relevante følgedokumenter. Indsendelsen kan ske elektronisk til Sektor for økologi, pr. fax eller pr. post til: Plantedirektoratet Sektor for økologi Skovbrynet Kgs. Lyngby Mærke: Importkontrol Det er således ikke tilstrækkeligt, at den originale kontrolattest samt eventuel en original bekræftelse af importtilladelsen, udstedt 8

15 Procedurer ved import fra tredjelande af en udenlandsk myndighed, forelægges på et grænsekontrolsted i Danmark, uden at importen på forhånd er blevet anmeldt til Plantedirektoratets Sektor for Økologi Frigivelse til fri omsætning og frit forbrug i EU For alle økologiske produkter fra tredjelande, der ønskes frigivet i Danmark til fri omsætning og anvendelse i EU, skal der præsenteres en kontrolattest for toldmyndighederne. Kontrolattesten, der er gengivet i bilag 7 skal ifølge importforordningen ledsage hvert importeret parti fra tredjelande. Kontrolattesten er på engelsk, idet den skal udstedes af det udenlandske kontrolorgan eller den udenlandske kontrolmyndighed, der gennemfører økologikontrollen hos eksportøren i tredjelandet. Importøren skal sikre sig, at kontrolattesten er udfyldt fuldstændig og korrekt: Svarende til skemaet i bilag 7, Af den myndighed eller det kontrolorgan i tredjelandet, der foretager økologikontrollen af eksportøren, På et af EU s officielle sprog, som regel engelsk, Tydeligt og uudsletteligt, forsynet med originale underskrifter og stempler af en godkendt kontrolinstans, Udelt og i original, når det fremlægges til frigivelsen. Foretages der ikke-attesterede ændringer i kontrolattesten, f.eks. fratrækning af et antal kilo, sletning af et produkt eller andre rettelser, er kontrolattesten ugyldig. Den originale kontrolattest skal fremlægges for toldmyndighederne ved grænsekontrolstedet eller ved fortoldningen. Toldmyndighederne skal verificere og stemple den originale kontrolattest inden varerne overgår eller bliver frigivet som økologiske til fri omsætning eller frit forbrug. Der kan benyttes de sædvanlige toldsteder, som Plantedirektoratet har anvist for de forskellige slags produkter. Toldmyndighederne påtegner rubrik 17 i kontrolattesten, såfremt verifikationsbetingelserne er opfyldt. Produkternes økologiske status står og falder med toldmyndighedernes stempel på kontrolattesten i forbindelse med fortoldningen. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at det alene er importørens ansvar, at kontrolattesten fremlægges ved fortoldning og/eller afhentning af varerne på grænsetoldstedet, da det ikke er muligt for toldmyndighederne at se på toldpapirerne, om en sending er økologisk. En vare mister således sin økologiske status, hvis den er blevet frigivet, uden at den originale kontrolattest er blevet stemplet og påtegnet af toldmyndighederne. Kontrolattest 9

16 Procedurer ved import fra tredjelande Verifikation Toldoplæg Verifikationen af attesterne er delt mellem Plantedirektoratet og toldmyndighederne. Plantedirektoratet verificerer, at der findes en gyldig importtilladelse, samt at indholdet af kontrolattesten i øvrigt er korrekt. Toldmyndighederne verificerer, at kontrolattesten er i overensstemmelse med produkternes øvrige følgedokumenter. Produkterne kan kun frigives samlet, såfremt hele sendingen, som anført i kontrolattesten, er fysisk tilstede på toldstedet ved fremlæggelsen. Dette betyder, at hvis sendingen utilsigtet er blevet delt undervejs, må man afvente, at den resterende del ankommer, før den samlede sending kan frigives. Produkterne, der afventer ankomsten af den resterende sending kan henføres på toldoplæg. Det samme gælder, hvis en kontrolattest er forsinket, og sendingen derfor ikke kan frigives Modtagekontrol Den første virksomhed, der modtager produkterne efter frigivelsen i EU eller EØS, skal kontrollere: Om emballagen eller containeren har været lukket, Om transportbestemmelser i øvrigt er overholdt, f.eks. om oplysningerne i mærkningen overholder økologibestemmelserne, Om oplysningerne i mærkningen og i de øvrige ledsagedokumenter stemmer overens med det fysiske produkt. Hvis modtagekontrollen viser, at både følgedokumenter, mærkning og varen stemmer overens, og emballagen har været ubrudt, skal virksomheden påtegne kontrolattesten i rubrik 18. Den originale kontrolattest skal således følge produkterne fra toldstedet frem til den første virksomhed i EU Opbevaring af importdokumentation Den påtegnede originale kontrolattest skal opbevares af importøren, således at den kan stilles til rådighed for Plantedirektoratet i mindst 5 år. Hvis den første modtager af produkterne ikke er den samme som importøren, skal den påtegnede originale kontrolattest kopieres og opbevares hos den første modtager. Kopierne skal stemples som kopier. Originalen sendes efterfølgende tilbage til importøren. 4.2 Særlige importprocedurer Frigivelse ved uregelmæssigheder I tilfælde, hvor et parti ikke overholder bestemmelserne i økologiforordningen eller importforordningen, kan toldmyndighederne ikke frigive partiet som økologisk. Partiet kan imidlertid frigives som et ikke-økologisk parti, efter at alle henvisninger til den økologiske produktionsmetode er fjernet fra mærkning, reklamer og ledsagedokumenter. 10

17 Procedurer ved import fra tredjelande Opdeling af en sending Hvis en sending ønskes opdelt inden frigivelsen, f.eks. hvis der er forskellige modtagere til enkelte dele af en sending, skal hver delsending følges af en original delkontrolattest svarende til bilag 8 og følge bestemmelserne i importforordningen. Forudsætningen for at kunne opdele en sending er, at den oprindelig er verificeret samlet, og at kontrolattesten er påtegnet af toldmyndighederne, men sendingen endnu ikke er blevet frigivet. Delkontrolattesterne udfyldes af importøren efter de samme forskrifter, som gælder for kontrolattesten. Den originale delkontrolattest og en kopi af den tilgrundliggende kontrolattest sendes til Plantedirektoratets Sektor for Økologi. Plantedirektoratet ekspederer kontrolattesten inden for en fuld normal arbejdsdag og påtegner rubrik 14, såfremt verifikationsbetingelserne er opfyldt. Delkontrolattesten returneres pr. brev til importøren eller sendes på anmodning direkte til den første modtager af partiet. Toldmyndighederne verificerer delkontrolattesten, påtegner den på bagsiden og frigiver delsendingen. Den første modtager i EU af delsendingen skal foretage modtagekontrollen, som beskrevet i afsnit 4.1.3, og påtegne den originale delkontrolattest i rubrik 15. En kopi af den påtegnede delkontrolattest sendes derefter til importøren. Den første modtager i Danmark, der har kontrolleret delsendingen, skal opbevare den originale delkontrolattest i mindst 5 år. Den danske importør skal opbevare en kopi af den påtegnede delkontrolattest i mindst 5 år. Delkontrolattesterne Frigivelse Modtagekontrollen Opbevaring af delkontrolattesten 4.3 Import fra tredjelande direkte til eller via andre EØS-lande Ved importprocedurerne skelnes der ikke kun mellem import fra godkendte og ikke-godkendte tredjelande, men også om importen sker fra tredjelandet til et andet EØS-land eller om importen ankommer i Danmark via et andet EØS-land. Dokumentationskravene, som importøren og den første modtager skal opfylde ved de forskellige scenarier, beskrives kort i tabel 4.1. Import til et andet EØS-land En dansk importør kan importere økologiske produkter fra tredjelande direkte til et andet EØS-land. Importøren skal overholde det pågældende lands importprocedurer og anmelde importen til den relevante myndighed. Ved import fra ikkegodkendte tredjelande skal der forinden være indhentet importtilladelse i Danmark. Har importøren allerede opnået importtilladelse i Danmark, kan denne også benyttes ved import til andre EØS-lande. For økologiske produkter, der kun er omfattet af danske økologiregler, bør man forhøre sig om betingelserne for at kunne importere i det pågældende land. 11

18 Tabel 4.1 Importdokumentation Import fra Godkendt tredjeland af dansk importør og med direkte ankomst i Danmark Ikke-godkendt tredjeland af dansk importør og med direkte ankomst i Danmark Godkendt og Ikke-godkendt tredjeland af importør fra andet EØS-land og med direkte ankomst i Danmark Ikke-godkendt tredjeland af dansk importør med ankomst i anden EØS-land Procedurer ved import fra tredjelande Plantedirektoratet kan udstede en bekræftelse på engelsk af den i Danmark opnåede importtilladelse, bilag 9. Dette dokument skal fremlægges ved fortoldningen i EØS-landet. Dokumentation hos importøren i Danmark 1. Original kontrolattest, fuldstændig udfyldt og påtegnet i rubrik 17 og 18, skal kunne relateres entydigt til det indførte parti. 2. Original faktura fra eksportør, hvor partiet identificeres som økologisk. 3. Kopi af faktura til første modtager af partiet. 1. Importtilladelse fra Plantedirektoratet for hvert enkelt parti eller for det pågældende år. 2. Original kontrolattest, fuldstændig udfyldt og påtegnet i rubrik 17 og 18, som entydig kan relateres til det indførte parti. 3. Original faktura fra eksportøren, hvor partiet identificeres som økologisk. 4. Kopi af faktura til første modtager af partiet. 1. Importtilladelse fra Plantedirektoratet for hvert enkelt parti eller for det pågældende år. 2. Kontrolattest, som er påtegnet af den myndighed i EØS-landet, der har frigivet partiet. Kontrolattesten skal entydig kunne relateres til det indførte parti. 3. Kopi af salgsfaktura, som viser modtageren af partiet. Dokumentation hos første modtager i EØS eller modtager i Danmark, hvis denne er forskellig fra importøren 1. Kontrolattest i kopi, fuldstændig udfyldt og påtegnet i rubrik 17 og Original faktura fra importør, hvor partiet identificeres som økologisk. 1. Kontrolattest i kopi, fuldstændig udfyldt og påtegnet i rubrik 17 og Original faktura fra importøren, hvor partiet identificeres som økologisk. 1. Faktura, følgeseddel e. lign. udstedt af importøren, hvoraf partiets økologiske status, art, mængde, partinummer og ansvarligt kontrolorgan fremgår. 2. Kontrolattest i kopi, fuldstændig udfyldt og påtegnet i rubrik 17 og 18, som entydig kan relateres til det indførte parti. 1. Kontrolattest i kopi fuldstændig udfyldt og påtegnet i rubrik 17 og Faktura, følgeseddel e. lign. udstedt af importøren, hvoraf partiets økologiske status, art, mængde, partinummer og ansvarligt kontrolorgan fremgår. Import til Danmark via et andet EØS-land På samme måde godtager Plantedirektoratet import af økologiske produkter fra tredjelande af en importør fra et andet EØS-land. Importtilladelser opnået i andre EØS-lande er således også gyldige i Danmark, såfremt dette dokumenteres i forbindelse med forhåndsanmeldelse og indsendelse af kontrolattesten til verifikation hos Plantedirektoratet. 12

19 Procedurer ved import fra tredjelande Import fra et andet EØS-land Økologiske produkter fra tredjelande, der er importeret af et EØSland, kan omsættes frit inden for det europæiske fællesmarked. 13

20 Lovgrundlag 5 Lovgrundlag Reglerne om økologisk produktion omfatter bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 (med senere ændringer) om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (økologiforordningen) Lov nr. 118 af 3. marts 1999, Økologilov (med senere ændringer) Bekendtgørelse nr. 244 af 2. april 2004 (med senere ændringer) om økologisk jordbrugsproduktion mv. (økologibekendtgørelsen) Kommissionens forordning (EF) nr. 1788/2001 af 7. september 2001 (med senere ændringer) (importforordningen) Kommissionens forordning (EF) nr. 223/2003 af 5. februar 2003 (mærkningsforordningen) Kommissionens forordning (EF) nr. 1452/2003 af 14. august 2003 (frødatabaseforordningen) Kommissionens forordning (EF) nr. 1336/2005 af 12. august 2005 (forenkling af bilag III) Bekendtgørelse nr. 409 af 21. maj 2001 (med senere ændringer) (nonfood-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr af 12. december 2003 (med senere ændringer) (frødatabasebekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 115 af 23. februar 2004 (med senere ændringer) (akvafoderbekendtgørelsen) I økologibekendtgørelsen er der af praktiske hensyn medtaget visse bestemmelser fra forordningerne. Dette berører ikke økologiforordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. Såvel økologiforordningen som økologibekendtgørelsens bestemmelser er uddybet i denne vejledning. Det bemærkes at økologireglerne ikke erstatter andre regler der regulerer dansk produktion eller behandling af jordbrugsprodukter. Er et område reguleret af både økologireglerne og andre regler, skal alle regler derfor overholdes. 14

21 6 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Definitioner Bilag 2 Liste over godkendte tredjelande Bilag 3 Ansøgning om importtilladelse Bilag 4 Vejledning til udfyldning af ansøgningen Bilag 5 Ansøgning om fornyelse af importtilladelsen Bilag 6 Forhåndsanmeldelse Bilag 7 Kontrolattest på engelsk Bilag 8 Delkontrolattest Bilag 9 Bekræftelse af importtilladelsen 15

22 Bilag 1 Definitioner Autoriseret eller certificeret: Underlagt økologikontrol. EØS-lande: EU-lande samt Norge, Island og Schweiz. Foderblandinger: Blandinger af fodermidler, til fodring af dyr, i form af fuldfoder eller tilskudsfoder. Fodermidler: Forskellige forarbejdede og uforarbejdede vegetabilske eller animalske og produkter, friske eller konserverede, som f.eks. sojaskrå og byg. Efter industriel forarbejdning kan fodermidler indeholde fodertilsætningsstoffer. Foderstoffer: Overordnet betegnelse for foder, herunder fodermidler og foderblanding samt fodertilsætningsstoffer. Første modtager i EØS: Den pågældende modtager i et EØS-land, der for første gang fysisk modtager et parti økologiske produkter, som er importeret fra et tredjeland og frigivet af den relevante myndighed i EØS-landet. Godkendt kontrolorgan: Et kontrolorgan, der er godkendt af EU-kommissionen eller akkrediteret af et officielt akkrediteringsorgan og overholder kravene i certificeringsstandarden EN eller ISO 65. Godkendte tredjelande: Lande nævnt på tredjelandslisten, hvis økologiregler og økologikontrol er godkendt af EU-Kommissionen. Der skal ikke søges om tilladelse til import af økologiske produkter fra disse lande. Importør: Virksomhed eller person, der importerer økologiske produkter fra tredjelande. Leverandørdokumentation: Dokument der bekræfter, at den pågældende leverandør er underlagt kontrolkrav svarende til kravene i økologiforordningen, og at kontrollen udføres af et godkendt kontrolorgan. Løsvarer eller varer i løs vægt: Ikke-emballerede produkter. Mellemhandler: Der findes to slags mellemhandlere: De, der håndterer produkterne selv ved køb og salg, og de, der kun videresælger produkterne uden at håndtere dem, dvs. virksomheder, der køber og sælger økologiske produkter uden at komme i fysisk kontakt med varerne. Mærkning: I økologisk mærkning fremgår certificeringsorganets navn og symbol med henvisning til den økologiske produktionsmetode m.v. Mærkning foretages af autoriserede økologer og typisk på emballage, skilte, etiketter m.v. eller lignende. Nonfood-produkter: Produkter, der ikke anvendes som fødevarer, herunder f.eks. foderblandinger, gødning, såsæd, juletræer, pyntegrønt m.v. Partidokumentation: Dokument udstedt af sælger, hvoraf den økologiske status entydigt fremgår (sælgeransvar), og som entydigt bekræfter oprindelsen, arten og mængden af det leverede parti. Petfood: Foder til kæledyr. Produktion: Aktiviteter på virksomheden/driftsenheden med henblik på fremstilling, emballering, ompakning og første mærkning som økologisk producerede produkter af 16

23 jordbrugs-oprindelse. Dertil hører også aktiviteter i forbindelse med forarbejdning og/eller konservering af jordbrugsprodukter, herunder f.eks. sortering, rensning, tørring, valsning, blanding o. lign. Tredjeland: Et land uden for EU-fællesmarkedet, undtaget EØS-lande. Virksomhed/driftsenhed: Fysisk eller juridisk person, der producerer, opbevarer, importerer, eksporterer eller sælger produkter. 17

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for økologiautoriserede virksomheder underlagt Plantedirektoratets økologikontrol December 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande April 2009 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Oktober 2017 1 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v.

Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. Indledning Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige vedrørende import af økologiske fødevarer fra tredjelande

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Maj 2004 Gældende fra den 18. maj 2004 Ministeriet

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Økologikontrol. November 2005. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. November 2005. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Gældende fra den 1. november 2005 Ministeriet

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Oktober 2004 Gældende fra den 18. oktober 2004 Ministeriet

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 185 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Fødevarestyrelsen 6. kt./ Departementet 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 13121 Den 16.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg

Vejledning om import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Eksportstøttekontoret

Læs mere

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag EU s økologiforordning 834/2007 2. Denne forordning gælder for følgende

Læs mere

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Juli 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af oksekød og

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Kolofon Vejledning om import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 387. Bekendtgørelse for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling Aktiv forædling Ansøgning Dato SE-nr. Til (toldcentret) Navn Adresse Tlf.nr. og ref. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling Forædler (Udfyldes når forædler ikke er identisk med ansøgeren) Navn, adresse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. December 2010 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. December 2010 2 af 80 Fødevarestyrelsen December 2010 Vejledning om økologiske fødevarer

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2009. Til importører. 9. januar Meddelelse nr. 01/2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER. Erhvervs- og Byggestyrelsen

Meddelelse nr. 01/2009. Til importører. 9. januar Meddelelse nr. 01/2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER. Erhvervs- og Byggestyrelsen Til importører 9. januar 2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER 1. Oversigt over tekstil- og beklædningskategorier med oprindelse i tredjelande, hvor importen til EU i 2009 er underlagt fællesskabsrestriktioner

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed

Vejledning til udfyldning af skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed Vejledning til udfyldning af skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed, skal anvendes af virksomheder, der ønsker

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014 Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Kolofon Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning om økologiske fødevarer m.m.

Vejledning om økologiske fødevarer m.m. Vejledning om økologiske fødevarer m.m. juli 2006 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 1.1 Andre myndigheder, der administrerer økologireglerne...7 1.2 Læsevejledning...8 2. Anvendelsesområde...9 3.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 183 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 13. januar 2005 NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

Dyrepræmier og øremærkning

Dyrepræmier og øremærkning Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Dyrepræmier og øremærkning www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Denne folder fortæller kort,

Læs mere

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 2.8.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 2008 om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 113 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen/ Departementet Sagsnr.: 31455 Sagsnr.: 2015-29-22-01056 Den 1. september 2015 MFVM 416

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Til importører Meddelelse nr. 02/2015. EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland.

Til importører Meddelelse nr. 02/2015. EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland. 12. februar 2015 Til importører Meddelelse nr. 02/2015 /stechr EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland. ERHVERVSSTYRELSEN Baggrund Ifølge aftale mellem EU og Rusland har der med

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Vejledning Import af ris August 2015

Vejledning Import af ris August 2015 Vejledning Import af ris August 2015 Kolofon Vejledning om import af ris August 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet i 2015 Foto: Colourbox Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE

ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE Den Europæiske Union EF Sortskontor ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE Via nationalt organ: Sag nr: Forbeholdt det nationale organ Udfyldes af Sortsmyndigheden Ansøgningsdato: Prioritetsdato:

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter Februar 2014 Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier 1 Indledning Det muligt at producere partier af

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/International Handel Sagsnr.: 2013-30-221-01603/Dep. sagsnr. 18663 Den 10. januar 2013 FVM 106 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R1152 DA 17.04.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1152/2009 af 27. november 2009 om indførelse

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.5.2012 COM(2012) 212 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. februar 2015 (OR. en) 6548/15 ENV 80 WTO 52 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. februar 2015 til: Komm. dok. nr.: D038446/01 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 963 af 29/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-30-31-00054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Juli 2004

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Juli 2004 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Juli 2004 Gældende fra den 9. juli 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 6 2 GENERELLE PRINCIPPER 8 2.1 OMLÆGNING TIL ØKOLOGISK JORDBRUGSPRODUKTION 8 2.2 KLAR

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 125 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/5. kontor J.nr.: PD 201-EU17-14/ Den 20. januar 2005 FVM 328 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Fødevarestyrelsen, Vejen Informations- og dialogmøde

Fødevarestyrelsen, Vejen Informations- og dialogmøde Fødevarestyrelsen, Vejen Informations- og dialogmøde HUNDE OG KATTE Udstedelse af EU selskabsdyrspas Ulovligt indførte dyr i klinikken 27. oktober 2016 Hunde og katte - Dagsorden Præsentation Udstedelse

Læs mere

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1)

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1) Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1) I medfør af 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3, 13, 14, 15 og 24, stk. 2, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 3. maj 2011, fastsættes:

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen/ Departementet Sagsnr.: 2015-29-22-01052 / 2015-8907 Den 9. oktober 2015 MFVM 437 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/ 3.1/ 2.1 J.nr. PD 08-611/EU14-000004 8. april 2008 PLM/ LOUJ/TAER FVM

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 21197 Den 1. juli 2013 FVM 169 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015 1. Indledning... 7 1.1 Myndigheder, der administrerer økologireglerne... 9 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Eksport af sukker uden for kvote

Eksport af sukker uden for kvote Eksport af sukker uden for kvote Vejledning om eksport af sukker uden for kvote Marts 2017 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote Marts 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og

Læs mere