BLIV KLOGERE PÅ KEMI MED CHEMSKETCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLIV KLOGERE PÅ KEMI MED CHEMSKETCH"

Transkript

1 BLIV KLOGERE PÅ KEMI MED CHEMSKETCH Kursussite: Helge Blom Andersen Center for Undervisningsmidler Damhaven 13A, 7100 Vejle side 1

2 De følgende sider er udskrifter af websider. Derfor kan der optræde uheldige sideskrift. Det betyder at en figur, der hører til en vejledning nederst på en side først optræder øverst på den følgende side OM TYPOGRAFIEN De meget kortfattede instruktioner skal læses på en bestemt måde. Alle instrukser er samlet i punktopstillinger med bullets. En instruks består af en Ordre efterfulgt af det, som ordren skal udføres med eller på - evt. efterfulgt af en parentes med et tal. Tallet henviser til en nummereret pil i den ledsagende illustration. Ordren er altid skrevet fed og kursiv, og det ordren skal udføres med eller på er skrevet med fed. Ordrer kan typisk være Klik, Højreklik, Dobbeltklik, Tryk, Vælg, Marker, Skriv, Udfyld, Afmærk. En instruks er altid anbragt til venstre for den illustration, der belyser problemstillingen. OM BRUG AF PILE OG DERES FARVER De fleste af illustrationerne er forsynet med en eller flere pile. Røde pile viser hvor en instruks skal udføres. Hvis der er flere røde pile i en illustration, vil de ofte være forsynet med et nummer, der refererer til en instruks. side 2

3 Printvenlig side for Tegn simple alkaner og lær deres navne Tegn simple alkaner og lær deres navne I denne øvelse lærer du at tegne simple alkaner at navngive simple alkaner Tryk Structure (hvis den ikke allerede er trykket ind) (1) Tryk Draw normal (hvis den ikke allerede er trykket ind) (2) Klik i dokumentet Herved tegnes den simpleste alkan (i ChemSketch indsættes ikkemetaller i deres lavest valens som brintforbindelser) Vælg menuen Tools (1) Vælg Generate (2) Vælg Name for Structure (3) (Bemærk genvejstaste: CTRL+Shift+I) side 3

4 Printvenlig side for Tegn simple alkaner og lær deres navne Herved navngives forbindelsen. Navnet er på engelsk, men du kan få det danske navn ved at fjerne det sidste e. Det vender vi senere tilbage til. Tryk Draw normal (hvis den ikke allerede er trykket ind) side 4

5 Printvenlig side for Tegn simple alkaner og lær deres navne Klik i dokumentet under methane Klik igen inden for firkanten der afgrænser CH 4 Herved tegnes den næstsimpleste alkan Tryk Select/Move Det er det normale markeringsværktøj Marker det sidste molekyle Tast CTRL+Shift+I Herved navngives forbindelsen. side 5

6 Printvenlig side for Tegn simple alkaner og lær deres navne Tryk Draw normal Tegn på samme måde som før en alkan med 2 C Klik på det sidste C Hov, det ser underligt ud. Der skulle jo være 3 C- atomer. Forklaringen er, at det er der også, men ChemSketch viser som standard kun de endestillede C og H. Du skal nu ændre på indstillingen så alle C og H vises. side 6

7 Printvenlig side for Tegn simple alkaner og lær deres navne Tryk Select/Move Marker det sidste molekyle Vælg menuen Tools Vælg Name Structure Properties Afmærk Show Carbon All (1) Tryk Apply (2) Tryk Set Default (3) side 7

8 Printvenlig side for Tegn simple alkaner og lær deres navne Hermed de tre første alkaner med deres engelske navne. Nu skal du tegne længere kædeformede molekyler. Tryk Draw Chains Hold musen nede og træk vandret mod højre til markøren viser C 4 Slip musen Her ses den fjerde alkan. Bindingen mellem 3. og 4. C er skjult. Det er ikke godt ud og kan virke misvisende. Vi vender senere tilbage til hvorledes molekylerne kan gøres tydeligere. side 8

9 Printvenlig side for Tegn simple alkaner og lær deres navne Fortsæt på samme måde med at opbygge alkaner og navngiv dem som beskrevet oven for. Formlerne er strukturformler. En strukturformel angiver: 1. hvilke atomer 2. hvor mange atomer af hver slags 3. hvilke atomer der er forbundne Her af fremgår navnene på dansk - ligesom på engelsk, blot uden e til sidst: 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 C methan ethan propan butan pentan hexan heptan Octan Nonan Decan Du kan også skrive molekyleformler i ChemSketch Tryk Edit Atom Label (1) Klik i dokumentet (2) Herved fremkommer boksen Edit Label Skriv C9H20 (1) (bemærk at antalsbetegnelsen automatisk bliver subskript) Tryk Insert side 9

10 Printvenlig side for Tegn simple alkaner og lær deres navne En molekyleformel angiver: 1. hvilke atomer 2. hvor mange atomer af hver slags Opgave Simple cycloalkaner Tegn og navngiv simple ringsluttede alkaner med hhv. 3, 4, 5 og 6 C-atomer. (Husk "Clean Structure") Tip: En simpel ringsluttet alkan kan tegnes ved først at tegne en alkan og derpå forbinde de to endestillede C-atomer. Simple Cycloalkaner løsning side 10

11 Printvenlig side for Tilpas formelvisning Tilpas formelvisning I denne øvelse lærer du: At indstille parametre for strukturformler, så de bliver mere læsevenlige Opret et nyt dokument (1) Tryk Draw Chains (2) Hold musen nede og træk vandret mod højre til markøren viser C 4 Slip musen Tast CTRL+A Herved markeres hele formlen Vælg menuen Tools Vælg Name Structure Properties Fjern afmærkning Auto (1) side 11

12 Printvenlig side for Tilpas formelvisning Vælg Bond Lenght = 10 mm (2) Tryk Apply (3) Nu ses alle bindingerne Tryk Clean Structure gentagne gange Bemærk de forskellige visninger af formlen Tryk 3Doptimization side 12

13 Printvenlig side for Tilpas formelvisning Hvis denne boks fremkommer: Tryk Yes Anbring markøren i nærheden af et atom Hold musen nede og træk til siden Molekylets rumlige struktur vises som pinde side 13

14 Printvenlig side for Tilpas formelvisning Slip musen Tryk Clean Structure side 14

15 Printvenlig side for Tilpas formelvisning Her ses formlen som den ofte vises i lærebøger side 15

16 Printvenlig side for Alkaner med sidegrupper Alkaner med sidegrupper I denne øvelse lærer du at: Tegne forgrenede alkaner Navngive alkaner med sidegrupper Tryk Draw Chains Hold musen nede og træk vandret mod højre til markøren viser C 10 Slip musen Herved fås decan. Ved at erstatte et H- atom på et ikkeendestillet C med fx en CH 3 fås en alkan med en sidegruppe. Altså en forgrenet alkan. Tryk Draw normal Klik på C nr. side 16

17 Printvenlig side for Alkaner med sidegrupper 2 Tast CTRL+Shift+I Herved navngives forbindelsen. Bemærk navnet. Sidegruppens navn afledes af den tilsvarende alkans navn, blot med endelsen -yl. Placeringen angives ved nummeret på det C-atom hvor sidegruppen er placeret. Tryk Delete Klik på navnet for at slette det Klik på sidegruppen for at slette den Tryk Draw normal side 17

18 Printvenlig side for Alkaner med sidegrupper Klik på C nr. 4 fra modsatte ende Klik på den ny sidegruppe Tast CTRL+Shift+I Bemærk navnet. Sidegruppens nr. tælles fra den ende hvor sidegruppen sidder nærmest. Prøv at fremstille forskellige forgrenede forbindelser og tjek om navnene stemmer overens med nedenstående regler for navngivning af alkaner side 18

19 Printvenlig side for Alkaner med sidegrupper Navngivning på dansk: 1. Alkaners navne ender på -an. 2. Sidegrupperne navngives som de tilsvarende alkaner, men ender på -yl i stedet for -an. 3. Opsøg den længste uforgrenede C-kæde og nummerer fra den ende, der er nærmest en forgrening. Dette er moderstrukturen, der giver hovednavnet til forbindelsen. 4. Sidegrupperne placering angives ved nummeret for det C-atom, hvor den sidder. 5. Er der f. eks. tre methylgrupper på en kæde, anvendes tre numre til deres placering og præfikset tri- foran methyl. 6. Sidegrupperne ordnes i alfabetisk rækkefølge og skrives foran moderstrukturens navn. Du kan lære præfikserne ved fx at fremstille en lang alkan og give den flere sidegrupper: side 19

20 Printvenlig side for Alkaner med sidegrupper Her af fremgår betegnelserne: 2 sidegrupper 3 sidegrupper 4 sidegruppe 5 sidegrupper 6 sidegrupper 7 sidegrupper di tri tetra penta hexa hepta osv... Cycloalkaner Tegn og navngiv alle mulige ringsluttede alkaner med 6 C-atomer. (Husk "Clean Structure") Tip: En ringsluttet alkan kan tegnes ved først at tegne en alkan og derpå forbinde 2 C-atomer som ikke er naboer. Cycloalkaner med 6 C-atomer løsning side 20

21 Printvenlig side for Carbonhydrider med dobbelt- eller trippelbindinger Carbonhydrider med dobbelt- eller trippelbindinger I denne øvelse lærer du at: Tegne formler for alkener og alkyner At forstå principper i navngivningen af disse stoftyper Tryk Draw Chains Hold musen nede og træk vandret mod højre til markøren viser C 7 Slip musen Klik på binding mellem 3. og 4. C (Et af de tre Drawværktøjer skal være aktivt) Tast CTRL+Shift+I Her ses en alken (en hepten) og dens navn. Alkener navngives som alkaner, men med endelsen -ene (på danske - en) i stedet for -ane (på dansk -an), og med en angivelse af dobbeltbindingens placering. Betegnelsen (3E) forrest i navnet vedrører alkenens rumlige struktur. Tryk 3Doptimization (1) side 21

22 Printvenlig side for Carbonhydrider med dobbelt- eller trippelbindinger Tryk Clean Structure (2) Tast CTRL+Shift+I Mod hedder på tysk Entgegen. For at markere at de to store grupper sidder modsat hinanden omkring dobbeltbindingen på 3. C starter navnet med med (3E) Nu skal forbindelsen "vrides" om dobbeltbindingen så de to store grupper kommer til at sidde på samme side. Tryk Undo gentagne gange indtil alkenen ser ud som vist Slet navnet Tryk Select/Move side 22

23 Printvenlig side for Carbonhydrider med dobbelt- eller trippelbindinger Marker de sidste 3 C-atomer Anbring markøren på et C Træk nedad og til venstre så de to "store" grupper kommer tæt på hinanden Tryk 3Doptimization (1) Tryk Clean Structure (2) Tast CTRL+Shift+I Sammen hedder på tysk Zusammen. For at markere at de to store grupper sidder på samme side i forhold til dobbeltbindingen på 3. C starter navnet med med (3Z) side 23

24 Printvenlig side for Carbonhydrider med dobbelt- eller trippelbindinger Prøv selv at tegne en alken med to eller flere dobbeltbindinger og undersøg navngivningen. Tryk New Document (1) Tryk Draw Chains (2) Tryk C (3) Hold musen nede og træk vandret mod højre til markøren viser C 2 (4) Slip musen side 24

25 Printvenlig side for Carbonhydrider med dobbelt- eller trippelbindinger Klik 2 gange på bindingen (Et af de tre Drawværktøjer skal være aktivt) Tast CTRL+Shift+I Her ses en alkyn (ethyn) og dens navn. Alkener navngives som alkaner, men med endelsen -yne (på danske -yn) i stedet for -ane (på dansk -an), og med en angivelse af triplebindingens placering - lige som hos alkener. Prøv selv af tegne og navngive nogle eksempler! side 25

26 Printvenlig side for Carbonhydrider med dobbelt- eller trippelbindinger Tryk New Document (1) Tryk Draw Chains (2) Hold musen nede og træk vandret mod højre til markøren viser C 2 (3) Slip musen Klik på bindingen (Et af de tre Drawværktøjer skal være aktivt) Klik på dobbeltbindingen (Et af de tre Drawværktøjer skal være aktivt) Klik på triplebindingen (Et af de tre Drawværktøjer skal være aktivt) Så får du atter en enkeltbinding. ChemSketch lærer dig at et C-atom højst kan danne triplebindinger og altid fire bindinger i alt. side 26

27 Printvenlig side for Carbonhydrider med dobbelt- eller trippelbindinger Ved at bruge "3D Optimization" og "Clean Structure" kan du fremtille denne oversigt. Opgave Pentener Tegn og navngiv alle alkener med 5 C-atomer og 10 H-atomer. (Husk "3D Optimization" og "Clean Structure") Alkener Løsning side 27

28 Printvenlig side for Alkoholer og carboxylsyrer Alkoholer og carboxylsyrer I denne øvelse lærer du At tegne strukturformler simple alkoholer og carboxylsyrer At navngive simple disse forbindelser Opret et nyt dokument (1) Tryk Draw Chains (2) Hold musen nede og træk vandret mod højre til markøren viser C 4 Slip musen Bemærk at Draw Chains stadig er trykket ind (1) Tryk Oxygen (2) Klik på det første C (3) Tast CTRL+Shift+I side 28

29 Printvenlig side for Alkoholer og carboxylsyrer Navngivning på dansk: Alkoholer navngives som de tilsvarende alkaner, blot med endelsen -ol og angivelse af nummeret på det C-atom, der bære OH-gruppen. Slet navnet Bemærk at Draw Chains stadig er trykket ind (1) Tryk Oxygen (2) Klik på det første C (3) Klik på bindingen mellem C og OH Herved fremkommer en dobbeltbinding til O og der forsvinder 2 H. Tast CTRL+Shift+I Dette "mellemprodukt" er et eksempel på en aldehyd. Aldehyder kendetegnes på gruppen -CHO. Aldehyder navngives side 29

30 Printvenlig side for Alkoholer og carboxylsyrer som alkoholer, blot med endelsen -al i stedet for -ol. Slet navnet Bemærk at Draw Chains stadig er trykket ind (1) Tryk Oxygen (2) Klik på det første C (3) Tast CTRL+Shift+I Navnet er naturligvis på engelsk. Det danske navn fås ved at fjerne oic og oversætte acid med syre Arbejdet med tekster sker i ChemSketchs Draw-modul. Tryk Draw (1) Tryk Edit ttext (2) Marker oic acid i tekstfeltet (3) Overskriv med syre side 30

31 Printvenlig side for Alkoholer og carboxylsyrer Hermed har du det danske navn for C 3 H 7 COOH, der også har trivialnavnet smørsyre. Smørsyre lugter meget ubehagelig og findes i bl.a. harsk smør og fordærvede ananas. Navngivning på dansk: Carboxylsyrer navngives som de tilsvarende alkaner, blot med endelsen -syre. Hvis der er to syregrupper kan syre navngives således: Hvis der er mere end to syregrupper anvendes en alternativ side 31

32 Printvenlig side for Alkoholer og carboxylsyrer navngivning. Her opfattes forbindelsen som en ethan, som bærer 4 - COOH (carboxylgrupper). På dansk bliver navnet: ethan-1,1,2,2- tetracarboxylsyre Nogle Butan- og Propan-oler Tegn og navngiv alle mulige ikke ringsluttede butanoler med én OH-gruppe (Husk "Clean Structure") Tegn og navngiv alle mulige ikke ringsluttede propanoler med to OH-grupper (Husk "Clean Structure") Tip: Aldrig to OH-grupper på samme C-atom i stabile forbindelser Nogle Butan- og Propan-oler Løsning side 32

33 Printvenlig side for Add/Remove Explicit Hydrogen Add/Remove Explicit Hydrogen I denne øvelse lærer du at vise eller skjule H som selvstændige atomer. Når du 3D-optimerer en strukturformel er det ikke længere muligt at tilføje nye grupper og dobbelteller triplebindinger. Derfor er det muligt at skifte mellem visning eller ikke-visning af eksplicitte hydrogenatomer. Tegn Heptan Indsæt en dobbeltbinding efter C2 Tryk 3Doptimization (1) Tryk Clean Structure (2) Vælg et af de tre bindingsværktøjer Prøv at indsætte en dobbeltbinding Det lader sig ikke gøre! Tryk Tools (1) Vælg Remove Explicit Hydrogens (2) side 33

34 Printvenlig side for Add/Remove Explicit Hydrogen Nu kan du indsætte en dobbeltbinding. Og for den sags skyld sidegrupper mv. Tryk Tools (1) Vælg Add Explicit Hydrogens (2) side 34

35 Printvenlig side for Add/Remove Explicit Hydrogen Nu ses hvert H som selvstændigt atom. Tryk Clean Structure et par gange side 35

36 Printvenlig side for Brug radikaler Brug radikaler I denne øvelse lærer du at sætte sidegrupper (radikaler) på molekyler på en nem måde. Opret et nyt dokument (1) Tryk Draw Chains (2) Hold musen nede og træk vandret mod højre til markøren viser C 4 Slip musen Så har du butan. Tryk Table of Radicals i programvinduet yderst til højre side 36

37 Printvenlig side for Brug radikaler Et radikal er partikel der stammer fra et molekyle, hvor en enkeltbinding er brækket midt over. Eller sagt lidt mere præcist - en partikel med en uparret elektron. Eftersom en enkeltbinding består af to elektroner er et radikal derfor kendetegnet ved at det har en uparret elektron. Sådanne forbindelser er ustabile og prøver straks at danne stabile forbindelser ved at reagere med andre stoffer. Tryk COOH Markøren skifter udseende og der vises en kontur af radikalet. side 37

38 Printvenlig side for Brug radikaler Klik på det C- atom hvor radikalet skal erstatte et H Markøren bærer stadig konturen af radikalet. Højreklik Markøren bliver normal igen Tast CTRL+Shift+I Butan er blevet til pentansyre Du kan også fremstille molekyler ved at sætte to radikaler sammen. Tryk COOH i programvinduet yderst til højre Bemærk at radikaler side 38

39 Printvenlig side for Brug radikaler Klik i dokumentet Klik på C- atomet Højreklik To carboxyl-radikaler giver ethandisyre side 39

40 Printvenlig side for Uorganiske molekyler Uorganiske molekyler I denne øvelse lærer du at bygge nogle almindelige uorganiske molekyler. Tryk Draw Chains (1) Tryk Sulfur (2) Klik i dokumentet Tryk Oxygen (1) Klik 4 gange direkte på S (2) Herved fremkommer en forbindelse H 4 SO 4 som ikke findes i virkeligheden. Den skal laves om til H 2 SO 4. Klik én gang på to af bindingerne, så der fremkommer to dobbeltbindinger side 40

41 Printvenlig side for Uorganiske molekyler Tryk Clean Structure Tast CTRL+Shift+I På dansk: Svovlsyre Tryk 3D-optimization Som bekendt består en enkeltbinding af ét elektronpar. Vi ser at S danner 2 dobbeltbindinger og 2 enkeltbindinger - dvs. at S er omgivet af 12 elektroner. S og O står begge i 6. hovedgruppe. Det betyder at de har 6 valenselektroner. H står i 1. hovedgruppe og har 1 valenselektron. Svovlsyre har derfor 32 valenselektroner eller 16 elektronpar. Den viste forbindelse viser 8 elektronpar. side 41

42 Printvenlig side for Uorganiske molekyler De resterende valenselektroner er ensomme elektronpar (Lonepairs) på O som ikke indgår i bindinger. Ved at bruge ChemSketch's tegnemodul kan man redegøre for alle valenselektroner i svovlsyre som vist her. Den viste struktur strider mod ædelgasreglen (oktetreglen). Ædelgasreglen: Alle atomer i hovedgrupperne stræber efter at opnå samme elektronstruktur som nærmeststående (i periodesystemet) ædle gas. Hvis man skal tegne svovlsyre efter ædelgasreglen, skulle molekylet se ud som vist her. Hvad er nu rigtigt? ChemSketch bruger VSEPR-modellen til at beregne molekylers struktur. Denne model går kort fortalt ud på molekylet fordeler sine valenseletroner, så den samlede indbyrdes frastødning mellem elektronpar bliver mindst mulig. Denne model har vist velegnet til at forudsige molekylers rumlige opbygning. Husk at naturvidenskabelige modeller blot er beskrivelser af fænomener baseret på kvalificerede forestillinger. Oven for fremstillede du en strukturformel for svovlsyre ud fra S (H 2 S). side 42

43 Printvenlig side for Uorganiske molekyler Nu skal du fremstille HNO 3 ud fra O (H 2 O). Tryk Draw Chains (1) Tryk Oxygen (2) Klik i dokumentet (3) Herved fremkommer formlen for vand Tryk Nitrogen (1) Klik 1 gang direkte på O (2) Herved fremkommer en forbindelse H 4 SO 4 som ikke findes i virkeligheden. Den skal laves om til H 2 SO 4. Tryk Oxygen (1) Klik 2 gange direkte på N (2) Klik én gang på to af bindingerne, så der fremkommer to dobbeltbindinger Tast CTRL+Shift+I side 43

44 Printvenlig side for Uorganiske molekyler På dansk: Salpetersyre Bemærk i øvrigt, at ChemSketch beregner FW, Formula Weight - det vi normalt kalder molarmassen, M med enheden g/mol. Undertiden kan man andre atomer, end de der findes i Tool Bar. Tryk Periodic Table of the Elements Herved fremkommer periodesystemet som vist herunder. Tryk det ønskede grundstof (1) Tryk OK (2) side 44

45 Printvenlig side for Uorganiske molekyler Det valgte vises nederst i Tool Bar HIO 4 Tegn strukturformlen for HIO 4 Hvad er navnet? HIO4 Løsning side 45

46 Printvenlig side for Ioner og salte Ioner og salte I denne øvelse lærer du at: Tegne formler for ioner Navngive salte (på engelsk) Tryk Draw normal (hvis den ikke allerede er trykket ind) (1) Tryk Na (2) Klik i dokumentet (3) Herved fremkommer Na + (i ChemSketch indsættes metaller som ioner i deres lavest oxidationstilstand) Tryk Draw normal (hvis den ikke allerede er trykket ind) (1) Tryk Cl (2) Klik i dokumentet (3) Herved fremkommer HCl (i ChemSketch indsættes ikkemetaller i deres lavest valens som brintforbindelser) Tryk på den lille hvide trekant ved + i værktøjsbjælken (1) Herved fremkommer en side 46

47 Printvenlig side for Ioner og salte miniværktøjsbjælke Tryk - (2) Klik på HCl Herved fremkommer Cl - Tast CTRL+Shift+I Herved navngives forbindelsen. Som ved carbonhydriderne er det nødvendigt at fjerne det sidst e i anionen for at få dens danske betegnelse. Slet sodium chloride Slet Cl - Tryk S (1) Klik i dokumentet (2) Tryk på den lille hvide trekant ved - i værktøjsbjælken Tryk - (1) Klik på H 2 S 2 gange (2) side 47

48 Printvenlig side for Ioner og salte Herved fremkommer sulfidionen S 2- Tast CTRL+Shift+I Her lærer vi atter lidt kemi. Tryk OK Indsæt endnu en Na + Tast CTRL+Shift+I Hvis navnet skulle oversættes til dansk ville det blive til dinatriumsulfid. Det er ikke helt korrekt. Man plejer ikke at angive antallet af metalioner, da dette er underforstået ud fra partiklernes ladninger. Navnet er derfor natriumsulfid. Prøv at søge disodium sulfide på Wikipedia MnO 4 - Tegn strukturformlen for MnO - 4 Tip: Brug +værktøjet til at justere ladningen på Mn og -værktøjet til at justere ladningen på O MnO4- Løsning side 48

49 Printvenlig side for Brug Templates Brug Templates I denne øvelse lærer du at benytte biblioteket af færdige molekyler og ioner. Tryk Template Window Tryk Carbohydrates Tryk D-Glucose Markøren skifter udseende og der vises en kontur af molekylet. Klik i dokumentet side 49

50 Printvenlig side for Brug Templates Her er formlen for D-glucose Højreklik Markøren bliver normal igen Tryk Template Window Tryk Anions Tryk Hydrogensulfate side 50

51 Printvenlig side for Brug Templates Markøren skifter udseende og der vises en kontur af ionen. Klik i dokumentet Her er formlen for Hydrogensulfate Højreklik Markøren bliver normal igen side 51

52 Printvenlig side for Reaktionsskemaer Reaktionsskemaer I dette modul lærer du at opskrive og afstemme reaktionsskemaer ved brug af ChemSketch. Metoden er meget visuel og giver et godt indtryk af de kvantitative forhold. Her gennemgås principperne med bruttoreaktionen for fotosyntesen som eksempel. Du ved, at reaktanterne er carbondioxid og vand og produkterne er glukose og oxygen. Endvidere gælder for afstemning af reaktionsskemaer, at der skal være lige mange af de forskellige slags atomer på hver side af reaktionspilen. Først tegnes reaktanterne - du starter med CO 2 Tryk Structure (hvis den ikke allerede er trykket ind) (1) Tryk Draw normal (hvis den ikke allerede er trykket ind) (2) Klik i dokumentet Nu har du methan som udgangspunkt for at tegne carbondioxid. Tryk Draw Chains F (1) Tryk O (2) Klik på CH 4 (3) Herved fremkommer methanol. Klik igen på H 3 C side 52

53 Printvenlig side for Reaktionsskemaer Klik på en binding Nu fremkommer en dobbeltbinding Klik på den anden binding Nu har du CO 2, men molekylet er underlig vinklet. Med lidt mere kendskab til kemi ved man, at molekylet er lineært. Tryk Clean Structure Her ses at molekylet er lineært. Tryk Reaction Plus (1) Klik i dokumentet (2) Tryk O (1) Klik i dokumentet (2) Herved fremkommer H 2 O. side 53

54 Printvenlig side for Reaktionsskemaer Tryk Reaction Arrow (1) Klik i dokumentet (2) Så har du en reaktionspil. Tryk Template Window Tryk Carbohydrates Tryk D-Glucose side 54

55 Printvenlig side for Reaktionsskemaer Markøren skifter udseende og der vises en kontur af molekylet. Klik i dokumentet Her er formlen for D-glucose Højreklik Markøren bliver normal igen Tryk Select/Move (1) Marker D-glucose ved at trække musen diagonalt ned over molekylet(2) side 55

56 Printvenlig side for Reaktionsskemaer Nu kan du begynde at afstemme reaktionsskemaet. Du mangler at opskrive formlen for O 2, der også dannes ved reaktionen, men da oxygen indgår i alle reaktanter og produkter er det smartest at redegøre for oxygen til sidst. Når man skal afstemme et reaktionsskema er det altid lettest at starte med at afstemme den forbindelse, hvor et atom optræder i "en-tal" på enten venstre eller højre side af reaktionspilen. I dette tilfælde er det C. I statuslinjen kan du aflæse, at markeringen består af et fragment med bruttoformlern C 6 H 12 O 6. På produktsiden har du altså 6 C. Heraf kan du konkludere, at der skal bruges 6 CO 2 til fremstilling af ét glukosemolekyle. Marker CO 2 ved at trække musen diagonalt ned over molekylet Hold Ctrl nede og træk en kopi af molekylet Træk yderligere 4 kopier af CO 2 side 56

57 Printvenlig side for Reaktionsskemaer og 5 kopier af H 2 O Så er er styr på antallet af C og H på begge sider af pilen, men hvordan ser regnestykket ud for O? Marker venstre side ved at trække musen diagonalt ned over molekylerne I statuslinjen kan du aflæse at markeringen består af 12 fragmenter med bruttoformlern C 6 H 12 O 18. Tidligere så du at glukose havde bruttoformlen C 6 H 12 O 6. Der er altså 12 O for meget på på venstre side og du skal derfor tilføje 6 O 2 på højre side. Tryk Reaction Plus (1) side 57

58 Printvenlig side for Reaktionsskemaer Klik i dokumentet (2) Tryk Draw Chains F (1) Tryk O (2) Klik i dokumentet (3) Nu har du H 2 O som udgangspunkt for at tegne O 2. Klik på H 2 O Klik på bindingen i HO-OH Så har du frit oxygen Træk 5 kopier af O 2 side 58

59 Printvenlig side for Reaktionsskemaer Marker højre side ved at trække musen diagonalt ned over molekylerne (1) Aflæs at markeringen består af 7 fragmenter med bruttoformlern C 6 H 12 O 18 (2) Nu er der lige mange af de forskellige slags atomer på hver side af reaktionspilen. Til slut skal det kompakte reaktionsskema opskrives. Tryk Draw (1) Hold Shift nede og klik på O=C=O, +, H 2 O,, C 6 H 12 O 6, + og O 2 (2) side 59

60 Printvenlig side for Reaktionsskemaer Hold stadig Ctrl nede og træk en kopi af hele markeringen længere ned i dokumentet Tryk Edit Text (1) Klik i dokumnentet (2) side 60

61 Printvenlig side for Reaktionsskemaer Skriv 6 (1) Træk til venstre i kanten af tekstboksen, så den får en passende størrelse (2) Træk 2 kopier af tekstboksen og placer dem foran H 2 O og O 2 (2) Marker alt Tryk Center Vertically Her er så det færdige reaktionsskema. Reaktion Opskriv og afstem reaktionsskemaerne for forbrænding af ethanol og methanol! Reaktion Løsning side 61

62 Printvenlig side for Vand Vand - verdens vigtigste kemiske forbindelse Uden flydende vand - intet liv! I denne øvelse lærer du at vand er en dipol, og hvad det betyder. Tryk ACD/Labs (1) Vælg 3D Viewer (Freeware) (2) Herved åbner programmet 3D Viewer. Tryk 1-ChemSketch Så er du tilbage i ChemSketch Tryk Structure (hvis den ikke allerede er trykket ind) (1) Tryk Draw normal (hvis den ikke allerede er trykket ind) (2) Tryk O (3) Klik i dokumentet (4) Nu har du H 2 O. side 62

63 Printvenlig side for Vand Tryk 2-Copy to 3D Nu vises et O. For at se H skal formlen 3D-optimeres Tryk 3D-Optimization Nu har du H 2 O som en 3D-figur. Den kan vises i forskellige repræsentationer. side 63

64 Printvenlig side for Vand Tryk Ball and Sticks (hvis den ikke allerede er trykket ind) (1) Tryk with Dots (hvis den ikke allerede er trykket ind) (2) Vandmolekylet har valenselektroner. Områderne hvor elektronerne fra hhv. H og O befinder sig, er illustreret ved hhv. hvide og røde prikker. Du kan bruge 3D Viewer til at beregne vinklen mellem de to O-H bindinger. Tryk Select Atoms (1) Tryk Angle (2) Klik på et H(3) Herved markeres det grønt Klik på O (1) Klik på H (2) Når de tre atomer er markerede popper boksen Bond Angle op. Bindingsvinklen er grader. Dvs. at vandmolekylet er "trekantet". Hvis du trykker på 3D-Optimization igen og derefter på Preview, vil du se en lidt ændret værdi af vinklen. side 64

65 Printvenlig side for Vand Det skyldes at ChemSketch gennem en iterativ procedure beregner de geometriske parametre ud fra empirisk viden om atomerne med henblik på at opnå molekylet i den mest stabile tilstand. Da en fornyet beregning tager udgangspunkt i slutsituationen for den forrige, vil beregningen af den mest stabile tilstand ændre sig lidt fra beregning til beregning. Tryk OK (3) Tryk 1-ChemSketch Så er du tilbage i ChemSketch Tryk Periodic Table of the Elements Klik på O (1) Aflæs Elektronegativity =3,44 (2) side 65

66 Printvenlig side for Vand Klik på H (1) Aflæs Elektronegativity =2,2 (2) side 66

67 Printvenlig side for Vand Elektronegativiteten er et grundstof evne til tiltrække elektroner i en kemisk binding. Da O er meget stærkere til at tiltrække elektroner end H betyder det, at vandmolekylet vil have et overskud af negativ ladning (elektroner) i den del af molekylet, der er illustreret med rødt og overskud at positiv ladning, hvor elektronerne er trukket bort fra brintatomernes (positive) protoner. Herved opstår en to-pol, en dipol. Flere dipoler tiltrækker hinanden med elektrostatiske kræfter - her vist som pile mellem områder på nabomolekyler, der er illustreret med hhv. rød og hvidt. Fordi O er det næstmest elektronegative grundstof og H er lille et atom (praktisk taget kun en proton) er vandmolekylet - i forhold til størrelsen - en af de stærkeste dipoler der kendes. Det betyder så igen, at vand har et meget højt kogepunkt i forhold til vandmolekylets størrelse. Hvis vandmolekylet havde være lineært som CO 2 ville alt vand på jorden være på gasform og intet liv ville være muligt. side 67

68 Printvenlig side for Carbonhydrider Carbonhydrider I denne øvelse lærer du: At vise forskellige repræsentationer af molekyler At undersøge geometrien i alkaner, alkener og alkyner Tryk ACD/Labs (1) Vælg 3D Viewer (Freeware) (2) Herved åbner programmet Tryk 1- ChemSketch Så er du tilbage i ChemSketch Tryk Structure (hvis den ikke allerede er trykket ind) (1) Tryk Draw Chains (2) side 68

69 Printvenlig side for Carbonhydrider Hold musen nede og træk vandret mod højre til markøren viser C 5 (3) Slip musen Nu har du pentan. Tryk 2-Copy to 3D Nu vises et "skelet". For at se H skal formlen 3Doptimeres Tryk 3D- Optimization Nu ses molekylet som Wireframe. I værktøjsbjælken findes knapper til forskellige side 69

70 Printvenlig side for Carbonhydrider repræsentationer af molekylet. Afprøv 2 til 6 Afprøv 7 sammen med 2 eller 3 Vend tilbage til 1 I værktøjsbjælken findes knapper til håndtering af molekylet: 1. Vælg atom 2. Roter i 3D 3. Roter en bestem vinkel om en bestemt akse (se Fixed Angle Rotation Setup... under Options) 4. Roter i planet 5. Flyt 6. Skaler (træk ud eller ind) Tryk Balls and Sticks Tryk With Dots Denne repræxentationsform giver et godt billede af molekylets geometri. De små prikker viser elektronskyens udstrækning. side 70

71 Printvenlig side for Carbonhydrider Den viste forbindelse indeholder kun enkeltbindinger. Efterfølgende skal du sammenligne geometrien omkring hhv. enkeltbinding, dobbeltbinding og triplebinding. Tryk 1- ChemSketch Tryk Draw normal (hvis den ikke allerede er trykket ind) (1) Klik på binding mellem C2 og C3 (2) side 71

72 Printvenlig side for Carbonhydrider Klik 2 gange på binding mellem C4 og C5 (2) Tryk 2-Copy to 3D Tryk 3D- Optimization side 72

73 Printvenlig side for Carbonhydrider Når molekylet ses som Balls and Sticks fremgår ikke direkte, at der er dobbelt- eller tríplebindinger Tryk Wireframe Med Wireframerepræsentation ses multiple bindinger. Her ses tydeligt at molekylet er lineært omkring en triplebinding, men hvordan er forholdende omkring enkeltbindinger og dobbeltbindinger? Tryk Balls and Sticks Tryk 3D Rotate side 73

74 Printvenlig side for Carbonhydrider Træk i et atom, så du kan se alle 3 H på C1 Tryk Angle (1) Tryk Select Atoms (2) Klik på H på C1 (1) Klik på C1 (2) Klik på C2 (3) Bemærk bindingsvinklen på 109,5 grader Hvis du trykker på 3D- Optimization igen og derefter på Preview, vil du se en lidt ændret værdi af vinklen. Det skyldes at ChemSketch gennem en iterativ procedure beregner de geometriske parametre ud fra empirisk viden om atomerne med henblik på at opnå molekylet i side 74

75 Printvenlig side for Carbonhydrider den mest stabile tilstand. Da en fornyet beregning tager udgangspunkt i slutsituationen for den forrige, vil beregningen af den mest stabile tilstand ændre sig lidt fra beregning til beregning. Tryk OK Den grønne markering forbliver, når du har tastet OK. Klik på H på C2 (1) (evt. 2 gange) Klik på C2 (2) Klik på C3 (3) Bemærk bindingsvinklen på 120 grader Tryk Cancel Den grønne markering forsvinder, når du taster Cancel. Klik på C4 (1) Klik på C5 (2) Klik på H på C5 (3) Bemærk bindingsvinklen på 180 grader Tryk OK Heraf kan du slutte at konfigurationen omkring en triplebinding side 75

76 Printvenlig side for Carbonhydrider er lineær. Tryk Torsion Angle (1) Tryk Select Atoms (2) Klik på de 4 viste atomer Bemærk torsionsvinklen på 0 grader eller 180 grader afhængig af rækkefølgen Heraf kan du slutte at konfigurationen omkring en dobbeltbinding er plan. Tryk Bond Lenght (1) Tryk Select Atoms (2) Klik på de 2 viste atomer (3-4) Bemærk afstanden mellem de afmærkde atomer på 1,5 A Enheden A er 1 Aangstrøm, som er side 76

77 Printvenlig side for Carbonhydrider 0, m eller en 10 milliardene del af en meter eller en 10 millionte del af en millimeter. Find på tilsvarende måde længden af dobbeltbindingen Bemærk afstanden mellem de afmærkde atomer på 1,3 A Find på tilsvarende måde længden af triplebindingen Bemærk afstanden mellem de afmærkde atomer på 1,2 A Du kan konkludere at jo stærkere en binding er, desto tættere knytter den atomerne. side 77

78 Printvenlig side for Carbonhydrider side 78

79 Printvenlig side for Animation Animation I denne øvelse lærer du at fremstille en 3D animeret GIF-illustration, der fx kan indsættes i en PowerPoint eller på en webside. Tryk ACD/Labs (1) Vælg 3D Viewer (Freeware) (2) Herved åbner programmet 3D Viewer. Tryk 1-ChemSketch Så er du tilbage i ChemSketch Tryk Template Window side 79

80 Printvenlig side for Animation Tryk Sugars: alfa-d-pyr Tryk α-d-glucopyranose Markøren skifter udseende og der vises en kontur af molekylet. Klik i dokumentet Her er formlen for α-d-glucopyranose Højreklik Markøren bliver normal igen Tryk 2-Copy to 3D side 80

81 Printvenlig side for Animation Nu vises vises molekylet som Wireframe. Tryk 3D-Optimization Tryk Spacefill Tryk Auto add Frames side 81

82 Printvenlig side for Animation Tryk OK Vælg File (1) Vælg Save As... (2) Skriv Glucose (1) Vælg Filtype (2) Vælg Animatet GIF images (*.gif) (3) Tryk Gem (4) side 82

83 Printvenlig side for Animation side 83

84 Printvenlig side for Forsøgsopstillinger Forsøgsopstillinger I dette modul lærer du opbygge forsøgsopstillinger i ChemSketch's tegnemodul. Frantz W. S. Pedersen, Syddansk Universitet, Odense har lavet en skabelon med detaljerede tegninger af laboratorieudstyr. Skabelonen er til fri afbenyttelse og kan hentes nederst på denne side: SchroppKemiskeLeksikon. Flyt filen labudstyr.sk2 fra zip-mappen til til mappen Template i din ChemSketchmappe på din PC Tryk Draw Tryk Template Window Herved fremkommer et bibliotek over færdige molekyler, ioner og kemiske figurer. side 84

85 Printvenlig side for Forsøgsopstillinger Tryk Organizer ChemSketch har som standard plads til 10 templates. For at du kan inddrag labudstyr.sk2 skal ud fjerne en afmærkning. Fjern Alkaloider (1) Tryk New (2) Herved fremkommer et boksen Create User Template. side 85

86 Printvenlig side for Forsøgsopstillinger Skriv Laboratorieudstyr i feltet Template (1) Lokaliser Labudstyr.sk2 (2-3) Tryk OK (4) Tryk Laboratorieudstyr Fold listen ud Her ses at Laboratorieudstyr består af 20 sider med udstyret grupperet efter funktion. Med de rigtige indstillinger kan du opnå, at de forskellige komponenter side 86

87 Printvenlig side for Forsøgsopstillinger "snapper" til hinanden når du anbringer dem i dokumenter. Det kan fx betyde, at en prop kommer til at sidde midt i halsen på en kolbe og i den rigtige højde. Tryk Options (1) Afmærk Show Grid og Snap on Grid (2) Tryk Preferences... (3) Herved fremkommer boksen Preferences. Vælg 3 mm begge steder (1) Tryk OK (2) Vælg Opvarmning & omrøring i listen Klik på Bunsenbrænder side 87

88 Printvenlig side for Forsøgsopstillinger Klik et passende sted i dokumenter Højreklik et sted i dokumenter Væsken i kolben skal være pink farvet. Klik på kolben så den markeres Knappen Group er trykket ind - det betyder, at kolben består af side 88

89 Printvenlig side for Forsøgsopstillinger grupperede objekter Tryk Group ud Herved opdeles kolben i kolbe og indhold. Klik et sted i dokumenter for at fjerne markeringerne Klik på indholdet for at markere det Klik på pink farve side 89

90 Printvenlig side for Forsøgsopstillinger Marker hele opstillingen ved at trække diagonalt over den med musen Tryk Group Nu er hele opstillingen ét objekt, der kan flyttes samlet. side 90

91 Printvenlig side for Forsøgsopstillinger side 91

Introduktion til ChemSketch. Version 11.0

Introduktion til ChemSketch. Version 11.0 Introduktion til ChemSketch Version 11.0 1 2 Indholdsfortegnelse Hent og installér ChemSketch... 4 Opstart... 4 Skærmbilledet i ChemSketch... 5 Lav en ny side i dokumentet... 5 Første gang med ChemSketch...

Læs mere

Kemiske bindinger. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 7 lektioner

Kemiske bindinger. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 7 lektioner Kemiske bindinger Niveau: 8. klasse Varighed: 7 lektioner Præsentation: Forløbet Kemiske bindinger omhandler ionbindinger, kovalente bindinger, metalbindinger, polære kovalente bindinger, hydrogenbindinger

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Redegør for opbygningen af uorganiske molekyler. Kom bl.a. ind på:

Redegør for opbygningen af uorganiske molekyler. Kom bl.a. ind på: 1. Molekyler Redegør for opbygningen af uorganiske molekyler. Kom bl.a. ind på: Elektronparbinding (= kovalent binding) Oktetreglen/ædelgasreglen Polaritet Hydrofile og hydrofobe grupper Navngivning af

Læs mere

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017 EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017 Titler på eksamensspørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system 2. Spændingsrækken 3. Elektronparbindinger 4. Bindingstyper 5. Saltes opløselighed i vand 6.

Læs mere

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør. Spørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør. Spørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør Øvelse: Opløsningsmidlers egenskaber Spørgsmål 1 Grundstoffer og det periodiske system Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne

Læs mere

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag.

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag. VUC Århus, 17. maj. 2011 Kære alle kursister på holdene ke02da1c (kemi C flex, helårsholdet) og ke05da1c (kemi C flex, halvårsholdet) På de næste mange sider vil I kunne se Jeres kommende eksamensopgaver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-dec 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfag Kemi C Mohammed

Læs mere

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB).

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). Med forbehold for censors kommentarer Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, ph 5 Redoxreaktioner,

Læs mere

Introduktion til Chemsketch

Introduktion til Chemsketch Intrduktin til Chemsketch ChemSketch fra ACD er et kemisk rienteret tegneprgram, sm kan hentes via internettet fra webadressen www.acdlabs.cm. Prgrammet er gratis, men du skal registreres sm bruger ved

Læs mere

Atomer består af: elektroner (negativ ladning), protoner (positiv ladning) kernepartikler neutroner (neutrale). kernepartikler

Atomer består af: elektroner (negativ ladning), protoner (positiv ladning) kernepartikler neutroner (neutrale). kernepartikler Atomer består af: elektroner (negativ ladning), protoner (positiv ladning) kernepartikler neutroner (neutrale). kernepartikler Antallet af protoner i atomkernen bestemmer navnet på atomet. Det uladede

Læs mere

1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation

1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation Overskrifter til kemispørgsmål, Kemi C 2012 1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation 2. Grundstoffer i mennesket

Læs mere

Prepress Serigrafi Grafisk Tekniker Grundforløb. Opgave: Klistermærker i flere farver

Prepress Serigrafi Grafisk Tekniker Grundforløb. Opgave: Klistermærker i flere farver Grafisk Tekniker Grundforløb Opgave: Klistermærker i flere farver I denne opgave skal der skabes et antal klistermærker i flere farver. Temaet er frit. Husk at der i serigrafi skal laves ramme for hver

Læs mere

Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Molekyler Eksempler fra hverdagen

Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Molekyler Eksempler fra hverdagen Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Molekyler Eksempler fra hverdagen Der ønskes en gennemgang af udvalgte molekylers opbygning, samt deres betydning i hverdagen.

Læs mere

Atomers opbygning og øvelsen: Spændingsrækken. Atomer og øvelsen: Spændingsrækken

Atomers opbygning og øvelsen: Spændingsrækken. Atomer og øvelsen: Spændingsrækken Kristiansen og Cederberg Aurum Kemi for gymnasiet 1 1. udgave - 2006 pensum sider # Kemi C 2 gange 16 spørgsmål Atomers opbygning og øvelsen: Spændingsrækken Kapitel 1 5-38 1 Det periodiske system, hvilke

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Atomer er betegnelsen for de kemisk mindste dele af grundstofferne.

Atomer er betegnelsen for de kemisk mindste dele af grundstofferne. Atomets opbygning Atomer er betegnelsen for de kemisk mindste dele af grundstofferne. Guldatomet (kemiske betegnelse: Au) er f.eks. det mindst stykke metal, der stadig bærer navnet guld, det kan ikke yderlige

Læs mere

Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007 Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 007 Ethanols fysiske egenskaber Kogepunkt 78,5 o C På side 8 i Alkohol også vises Frysepunkt -114, o C opskriften på et forsøg til bestemmelse af Massefylde 0,789

Læs mere

Mundtlige eksamensopgaver

Mundtlige eksamensopgaver Mundtlige eksamensopgaver Kemi C 3ckecmh11308 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Kobber + dibrom Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne er ordnet

Læs mere

10. juni 2016 Kemi C 325

10. juni 2016 Kemi C 325 Grundstoffer og Det Periodiske System Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Forklar hvad der forstås med begrebet grundstoffer kontra kemiske forbindelser. Atomer er placeret

Læs mere

Test din viden C-forløb

Test din viden C-forløb Test din viden C-forløb Har du styr på C-forløbets kernestof? Nu har du lært en masse om simple organiske forbindelser og reaktionstyper. Ved at lave opgaverne nedenfor finder du ud af, om der er nogle

Læs mere

Molekyler & Mere Godt Kemi

Molekyler & Mere Godt Kemi Molekyler & Mere Godt Kemi Elektronparbindinger Molekylgeometri Elektronegativitet Ethanol Buchminster Fulleren Carbondioid Asbest influenza vaccine Diamant Indhold. 1. Molekyler og Kovalente Bindinger....

Læs mere

Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron. En hydron er en H +

Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron. En hydron er en H + Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron En hydron er en H + Ved en syrebasereaktion overføres der en hydron fra en syre til en base En syre indeholder

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2014 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

Keld Nielsen, Køge Gymnasium, marts 2018 MarvinSketch Tips side 1

Keld Nielsen, Køge Gymnasium, marts 2018 MarvinSketch Tips side 1 Keld Nielsen, Køge Gymnasium, marts 2018 MarvinSketch Tips side 1 Indhold Hvordan får man vist alle C- og H-atomer i en kemisk struktur?... 2 Indstilling for C-atomer... 2 Indstilling for H-atomer... 2

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Protein syntese. return

Protein syntese. return Protein syntese. I artiklen redegøres for principperne i, hvordan octapeptidet SCHTFGDI kan syntetiseres. Som yderligere illustration heraf kan peptidet opbygges og visualiseres i Chem3D-Pro. Herved kan

Læs mere

Redegør for opbygningen af uorganiske molekyler. Kom bl.a. ind på:

Redegør for opbygningen af uorganiske molekyler. Kom bl.a. ind på: 1. Molekyler Redegør for opbygningen af uorganiske molekyler. Kom bl.a. ind på: Elektronparbinding (= kovalent binding) Oktetreglen/ædelgasreglen Polaritet Hydrofile og hydrofobe grupper Navngivning af

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Eksamensspørgsmål til 2b kemi C 2017

Eksamensspørgsmål til 2b kemi C 2017 Eksamensspørgsmål til 2b kemi C 2017 Eksamensdato: fredag d. 2/6 2017 8 eksaminander skal eksamineres, og der er derfor 11 eksamensopgaver, sådan at den sidste har 4 muligheder. Opgaverne skal tilsammen

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

Introduktion PowerPoint.

Introduktion PowerPoint. Præsenter dig selv en diasserie med design skabelon, tekst og grafik. Øvelsen handler om at lave en diasserie, hvori du præsenterer dig selv. Øvelsen gennemgår hovedprincipperne for anvendelse af design,

Læs mere

Genvejstaster i Lektion 6. IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Add to Sketchbook Føjer til skitsebogen.

Genvejstaster i Lektion 6. IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Add to Sketchbook Føjer til skitsebogen. I denne lektion gennemgås PatchDraw appliqué motifs, PatchDraw appliqué blocks, og PatchDraw pieced blocks. Der bruges blokke fra biblioteket, og du skal tegne nogle selv. Lektionen er inddelt i følgende

Læs mere

Spørgsmål 1 Carbonhydrider

Spørgsmål 1 Carbonhydrider Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Carbonhydrider Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber. Du skal inddrage øvelsen:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C COL 16kemc21 Oversigt

Læs mere

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Grønne planter bruger vand og kuldioxid til at producere oxygen og opbygge organiske stoffer ved fotosyntese. Sæt kryds ved det

Læs mere

Grafisk Tekniker Digitalprint. Klistermærker med skærelinjer

Grafisk Tekniker Digitalprint. Klistermærker med skærelinjer Grafisk Tekniker Digitalprint Klistermærker med skærelinjer Klistermærker - opgave En mindre serie forskellige klistermærker skal tegnes i Illustrator. Der defineres en ny fil for hvert enkelt klistermærke,

Læs mere

OPGAVEARK 1. 1. Lav en stregformel for 3-methylpentan og skriv molekylformlen op.

OPGAVEARK 1. 1. Lav en stregformel for 3-methylpentan og skriv molekylformlen op. OPGAVEARK 1 OPGAVE 1.1 Den tredje simpleste alkan har molekyleformlen C3H8, og hedder propan. a. Lav en strukturformel af C3H8, hvor du angiver alle elektroner med prikker (prikformel). b. Lav en strukturformel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kemi C Peter

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2014- dec 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Flex-kemi C Kemi C Mohammed

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Tastevejledning ChemSketch 4.5 (del 1)

Tastevejledning ChemSketch 4.5 (del 1) UNI C ChemSketch 4.5 (del 1) Indholdsfortegnelse INSTALLATION... 3 START AF CHEMSKETCH... 3 TEGN DIT FØRSTE MOLEKYLE... 5 MARKERING AF ELEMENTER PÅ ARBEJDSOMRÅDET... 5 ÆNDRING AF STANDARDVISNING... 6 LAV

Læs mere

Lim mellem atomerne Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Lim mellem atomerne Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Lim mellem atomerne Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Her ser du en modeltegning af et atom. Hvilket atom forestiller modellen? Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds. Et oxygenatom

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi-C Gunnsteinn Agnar

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2012.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2012 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Helle Ransborg

Læs mere

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia.

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Camtasia guide Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Redigering af video Det forventes at læsere af denne guide allerede har Camtasia installeret. 1. Hvis du har valgt at redigere i din

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Billeder og PowerPoint

Billeder og PowerPoint Den digitale Underviser Billeder og PowerPoint Som visuelle udtryk for læring V Indhold Pædagogisk brug af billeder... 3 Potentiale... 3 Kilder... 3 Pædagogisk brug af PowerPoint... 4 Generelle elementer...

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2017 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold e-learningskemi C Kemi

Læs mere

Grafisk Tekniker Digitalprint. Klistermærker med og skærelinjer og metalfarver

Grafisk Tekniker Digitalprint. Klistermærker med og skærelinjer og metalfarver Grafisk Tekniker Digitalprint Klistermærker med og skærelinjer og metalfarver Klistermærker med metalfarver - opgave En lille serie forskellige klistermærker skal tegnes i Illustrator max tre styk. Der

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2014 - Maj 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Kemi B Mohammed

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skive-Viborg HF&VUC Hfe Kemi C Pernille Kirstine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2015 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfagshold Kemi C Monikka

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013- Juni 2014 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus HTX Uddannelse Fag og niveau Lærere

Læs mere

Workshop G8 Tasks og Templates

Workshop G8 Tasks og Templates Workshop G8 Tasks og Templates FØR I BEGYNDER...... 2-1 TEMPLATES... 2-2 Øvelse template til alm. attributter... 2-2 Øvelse Skraverings template... 2-4 VED ELEMENTET HVAD DET ER FOR ÉN?... 2-4 Øvelse ændre

Læs mere

KEMI C. Videooversigt

KEMI C. Videooversigt KEMI C Videooversigt Afstemning og mængdeberegning... 2 Atomer og det periodiske system... 2 Forsøgsfilm... 2 Ioner og salte... 3 Molekyler... 3 Opløsninger og tilstandsformer... 3 Organisk kemi... 3 Redoxreaktioner...

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

1. Atomteorien - samt øvelsen: Best af molarmasse for lightergas

1. Atomteorien - samt øvelsen: Best af molarmasse for lightergas Eksamensspørgsmål revideret 7/6 NW 1. Atomteorien - samt øvelsen: Best af molarmasse for lightergas Bilag: Det periodisk system. Du skal fortælle om atomets opbygning, om isotoper og naturligvis om begrebet

Læs mere

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT)

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT) Oversigt Sp. 1 og 2 Ioner og Ionforbindelser Sp. 3, 4 og 5 Molekylforbindelser Sp. 6 Kemisk mængdeberegning Sp. 7 Koncentration i en opløsning Sp. 8 og 9 Organisk kemi Sp. 10 og 11 Syrer og baser Sp. 12

Læs mere

3HCl + Al AlCl3 + 3H

3HCl + Al AlCl3 + 3H For at du kan løse denne opgave, og få helt styr på det med reaktionsligninger, er du nødt til at lave forløbet om Ion-bindinger først. Hvis du er færdig med det forløb, så kan du bare fortsætte. Har du

Læs mere

Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør.

Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør. Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør. Du kan oprette blogs på 3 forskellige niveauer i e-learn.sdu.dk:

Læs mere

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing Tilføjelse af billeder i fotogalleriet Brug en af følgende metoder til at føje billeder til fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre rude i HP Photo Printing Software og det sted, hvor du kan oprette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Workshop G3 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 1

Workshop G3 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 1 Workshop G3 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 1 FØR I BEGYNDER......1 ELEMENT SELECTION...2 TEGNEVÆRKTØJER...4 ARRAY / ALONG ELEMENT...4 STRETCH...6 MOVE TO CONTACT...7 BREAK ELEMENT...8 COPY FENCE

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Th. Langs HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Kemi C Viktor Kristensen

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 14/15

Læs mere

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed. Indhold 1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.... 2 2. Fældningsreaktioner herunder eksperimentet Saltes opløselighed i vand.... 3 3. Stofmængdekoncentration

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4 Opret en menutavle på en anden platform Denne aktivitet viser, hvordan du kan oprette et miljø med en ekstra platform med en menutavle, hvordan du kan justere tavle- og platformsudseende, og hvordan du

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2.a ke Fag: Kemi C (godkendt af censor) Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Thao Cao, Horsens Gymnasium

Eksamensspørgsmål 2.a ke Fag: Kemi C (godkendt af censor) Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Thao Cao, Horsens Gymnasium 1 Ionforbindelser - egenskaber Gør rede for øvelsen Fældningsreaktioner Du skal beskrive, hvad en ion er. Giv derefter eksempler på ionforbindelser (med både simple og sammensatte ioner) samt navngivning

Læs mere

Helge Mygind Ole Vesterlund Niel sen Vibeke A xelsen. Notatark

Helge Mygind Ole Vesterlund Niel sen Vibeke A xelsen. Notatark BASISKEMI C Helge Mygind Ole Vesterlund Niel sen Vibeke A xelsen Notatark HAAse & Søns forlag Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen: Basiskemi C. Notatark forfatterne og Haase & Søns Forlag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC hfe Kemi C Sanne Schnack

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2z ke (ikke godkendte) Fag: Kemi C Dato: 7. juni 2013 Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Tanja Krüger, VUC Aarhus

Eksamensspørgsmål 2z ke (ikke godkendte) Fag: Kemi C Dato: 7. juni 2013 Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Tanja Krüger, VUC Aarhus 1. Kemisk Binding Gør rede for øvelsen Kovalent- eller Ionbinding? Beskriv ionbinding og kovalent binding og forklar hvordan forskellene på de to typer af kemisk binding udnyttes i for66søget. Stikord

Læs mere

Carbonhydrider kursus-mappe af Mads Albæk Sørensen og Simon Steffen Andersen H 3 C. Lavet af Simon Steffen Andersen og Mads Albæk Sørensen

Carbonhydrider kursus-mappe af Mads Albæk Sørensen og Simon Steffen Andersen H 3 C. Lavet af Simon Steffen Andersen og Mads Albæk Sørensen 3 C C 3 Lavet af Simon Steffen Andersen og Mads Albæk Sørensen 1 Side Indholdsfortegnelse Definition af Carbonhydrider:... 3 Opbygning af Carbonhydrider:... 3 Inddeling af Carbonhydrider i grupper... 4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

Opsætning af enkle bordkort Side 1

Opsætning af enkle bordkort Side 1 Side 1 Til disse bordkort bruges LibreOffice Draw til opsætning, og PhotoFiltre til at udfylde selve bordkortet. Med disse 2 programmer kan man lave nogle flotte bordkort. Start med at åbne den tomme side

Læs mere

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS e-service Titelblok i OrCAD Capture og Capture CIS Side 1 af 11 Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS Note skrevet af : Nordcad Systems Technical Support Revision : April 2003, Release 14.2/9.2.3,

Læs mere

Serigrafisk tryk af bogomslag i flere farver

Serigrafisk tryk af bogomslag i flere farver i flere farver Opgaven består i at lave et omslag til en bog med softcover i A5 størrelse. Omslaget trykkes i serigrafi i flere farver. Bogen produceres herefter i Bogbind. Der arbejdes i serigrafi i grupper

Læs mere