Seniorsergent L.O. Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seniorsergent L.O. Nielsen"

Transkript

1

2 Seniorsergent L.O. Nielsen 2

3 Nyt fra Redaktøren At lave årets sidste blad er normalt lidt højtideligt, måske på grund af den sig nærmende Jul. Men i år er det nok noget mere specielt, fordi det også er sidste gang, vi får bladet trykt på Forsvarets Trykkeri i Korsør. Her har Anette Preuss og hendes effektive medarbejdere leveret små mirakler den ene gang efter den anden i 13 år, hvor bladet for første gang i 2001, blev tryk på Søværnets centrale reproduktionsvirksomhed i Korsør senere til det store publikum i hele forsvaret inkl. Hjemmeværnet. Vi skylder dem alle tak for indsatsen og god vind i det næste liv. At det er gået så galt for forsvaret, at vi må undvære et dedikeret trykkeri er aldeles uforståeligt for alle. Besparelserne er minimale i forhold til volumen; at opretholde samme output vil blive langt dyrere i fremtiden men på andre konti fortåes. Som museumsskib har vi måske fået en lidt større opgave end vi bryder os om. Det har lige netop været nævnt i dagspressen at der er initiativer i gang for at hverve tekniske officerer fra søværnet til ansættelse i det civile, hvor de højtuddannede skibsteknikere af alle niveauer er meget efterspurgte i den moderne skibsfart bl.a. Det er nærmest tragisk at hele den store spareplan for forsvaret kan gå hen at vise sig aldeles umulig at føre ud i livet, hvis ingen teknikere kan skaffes til gennemførelse af f.eks. fregatternes indlemmelse i NATOs søgående missilforsvar som tidligere bestemt af Folketinget. Museumsfregattens rolle at vise de unge besøgende teknikken og maskineriets mysterier på en spændende og tillokkende måde som den vi har gang i bingo! God Jul og Godt nytår også fra Redaktøren. Sven Voxtorp 3 Indhold Side 2 kolofon og bestyrelse Side 3 Nyt fra Red + indhold Side 4 formanden har ordet Side 4 Nyt fra Fonden Side 6-13 Stig de Gere store artikel om fregattens navne brødre Side Refererat af Årets Generalforsamling Side 21 Verdens første Laserka non Side 22 Fregatter med i NATOs missilskjold Side 23 Symbolik i Korsør! Side 24 Kranerne i Helsingør Side 25 Radiodivisionen melder Side 26 Nye medlemmer bydes velkommen Side 27 Besøgsvejledning m.m. Side 28 Bagsiden Og så ønsker redaktionen alle vore kære læsere og medlemmer en rigtig Glædelig Jul og et lykke og helsebringende Nytår 2015

4 Formanden har ordet Af Seniorsergent Lars Ove Nielsen Formand for Fregatten Peder Skrams venner Vi har nu overstået endnu en forrygende sæson med mange gæster i de to åbningsperioder. Besøgsantallet i første periode var knap så stort som sidste år, men i efterårsferien, der startede med Kulturnatten den 10. oktober, voksede besøgsantallet støt. Vi kan med tilfredshed se tilbage på en god sæson. Den 20. september afholdt foreningen den årlige generalforsamling på Holmen i Københavns Marineforenings smukke lokaler. Vi tog hermed afsked med foreningens formand gennem mange år, Kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen; og jeg kunne som næstformand - på bestyrelsens vegne - takke Rostgaard for de mange års gode og meget engagerede styring af vores ret enestående forening. Der blev herefter afholdt valg til bestyrelsen: Jeg blev valgt til formand og bestyrelsen konstituerer sig ved vores første bestyrelsesmøde 12. november, hvor vi aftaler rollefordelingen. Jeg deltog den 22. september som observatør ved Fonden Peder Skrams første bestyrelsesmøde, hvor jeg orienterede om Venneforeningens engagement i fregattens mange aktiviteter. Vedrørende bladet fik jeg ved udgangen af oktober den kedelige besked, at Forsvarets Trykkeri i Korsør nedlægges pr 19. december Så nu må vi se om vi kan få trykt vores blad andetsteds til nogenlunde samme pris. Til de af vores medlemmer som ikke kender mig vil jeg gerne fortælle lidt om mig selv: Jeg mødte i Søværnet 14. juli Efter grunduddannelsen blev jeg sergent i 1975 og gjorde herefter tjeneste på Søværnets Ekserserskole. I blev jeg så omskolet til teletekniker og sejlede med PEDER SKRAM og HER- LUF TROLLE i 1978 og en undervandsbåd i 1979 og så på korvetterne fra 1980 til 85. Fra 1985 til min afgang fra søværnet i 2011 var jeg værkstedsleder ved Sundets Marinedistrikt, Marinedistriktselement Korsør og sidst Det Operative Logistiske Støtteelement Korsør. Siden Venneforeningens oprettelse har jeg deltaget i bestyrelsens arbejdsopgaver. Blandt andet har jeg været behjælpelig med fremskaffelse af de udtagne apparater, så fregatten nu er udrustet, som den var før kommandostrygningen. Lars Ove Nielsen Formand 4

5 Nyt fra Fonden: Glædelig Jul Godt Nytår og på gensyn i 2015! Jeg vil gerne her ved udgangen af 2014 takke de mange medlemmer og venner af Fregatten Peder Skram for den indsats, de har ydet i årets løb som vagter og guider i åbningsperioderne og som ihærdige ildsjæle i Teknisk Team. Uden jeres bidrag ville det ikke være muligt at drive og vedligeholde Fregatten Peder Skram. Selv om vi stadig har positive dagtemperaturer (ultimo november), betyder vinterhalvår og årsskifte også, at det er tid at neddrosle visse af aktiviteterne på Peder Skram, og at gøre status for det år der (næsten) er gået. Vi har i årets løb samlet haft ca betalende besøgende om bord i fregatten, hvilket er lidt færre end i de foregående år. Tallene fordeler sig med ca besøgende i åbningsperioderne og ca ved de 130 særarrangementer, der er blevet afviklet om bord. Hertil kommer diverse arrangementer med en lang række offentlige institutioner og myndigheder, som vi ikke har taget betaling for. Samlet set er entreindtægten dog ikke gået ned. Der er i samarbejde med Nationalmuseet indført en helt ny billetstruktur med rabat til pensionister og studerende samt gratis adgang for børn under 5 år samtidig med, at den normale billetpris til museumsskibene PEDER SKRAM, SEHESTED og SÆLEN er justeret en anelse op. Entreindtægten er derfor samlet set blevet en smule højere end i Det store formidlingsprojekt er blevet færdiggjort op til Kulturnatten 2014, og fremstår nu, med sine tre udstillingsrum om henholdsvis Peder Skram, Den Kolde Krig og Livet om bord, som meget flotte og professionelt formidlende over for vore besøgende og gæster. Der er igen i år blevet etableret en række nye samarbejder med forskellige interessenter bl.a. med Københavns Skoletjeneste. Der er i den forbindelse blevet udviklet et rollespil, som afvikles om bord på fregatten. Spillet stiller - med afsæt i Den Kolde Krig - eleverne over for en række dilemmaer, som de så skal diskutere og tage stilling til. De første 6 hold har været igennem med et godt resultat, og til næste år er det derfor hensigten at tilbyde aktiviteten bredt til alle Københavns skoler. Fregatten er materielmæssigt i tilfredsstillende stand. Der er i årets løb blevet gennemført en lang række vedligeholdelsesarbejder, som alle har været en forudsætning herfor, men det vil føre alt for vidt at omtale dem alle her. Renoveringen af Rum K dieselrummet skal dog fremhæves som et godt eksempel på, hvad Teknisk Team formår. Selv om rummet ikke forventes helt færdigt før medio 2016, kan man allerede nu se hvor flot det bliver. Det bør absolut ses. Bedste hilsner til alle, Lars Kragelund 5

6 FREGATTEN DER BLEV KLÆDT I PANSER OG PLADER af Stig DeGeer, bestyrelsesmedlem i Fonden Peder Skram I 1859 blev fregatten PEDER SKARM sat på stabel. Den skulle være den fjerde og største af en serie på 4 skruefregatter til Flåden. Historien fortalt i 200 året for Anden slesvigske Krig og søslaget ved Helgoland. I midten af attenhundredtallet rådede Den danske Marine over 4 linjeskibe. Linjeskibet var den skibstype, der skulle danne tyngden i søslag. Dampmaskinens fremkomst og opfindelsen af skibsskruen, betød ændringer i søkrigstaktikken. Da det tog omkring 6 til 8 år at bygge et linjeskib, der var dyrere end en fregat, besluttede Marineministeriet 6 i 1857, efter at have studeret en kommissionsbetænkning, at man ville satse på skruefregatter, som man havde råd til at bygge flere af end skruelinjeskibe. I tiden efter Englandskrigene, og med flådens ran i 1808 var der bygget 8 sejllinjeskibe og 14 sejlfregatter. Imidlertid havde indførslen af skibsskruen betydet, at nye krigsskibe skulle udstyres med dampmaskine og skrue. Marineministeriet bestilte derfor 4 store fregatter til bygning på Orlogsværftet. De skulle være fuldkraftsskibe, d.v.s. skibe med fuld sejlføring, kombineret

7 med en dampmaskine, der drev en ophejselig skrue, således at farten ikke blev reduceret ved sejlads udelukkende med sejl. Den første der blev sat på stabel var NIELS IUEL, som blev søsat den 20. september Den blev efterfulgt af SJÆLLAND, JYLLAND og PEDER SKRAM. Den sidste blev sat på stabel i Men i 1862 blev bygningen sat i bero, da man var begyndt at overveje at indføre pansring af Flådens linjeskibe og fregatter. Indtil en beslutning kunne træffes, skulle der indhentes erfaringer fra udlandet, så færdiggørelsen blev sat i bero. Verdens første søgående panserskib, LA GLOIRE I Frankrig havde man under stor hemmeligholdelse konstrueret verdens første søgående panserskib, LA GLOIRE, der blev søsat i november 1859 og indgik i Den franske Flåde i 1860, efterfulgt af søsterskibene INVICIBLE og NORMANDIE, begge operative i Tonnagen var på tons og med en besætning på 570 mand. Farten var 13 knob ved anvendelse af sejl og dampmaskine. Konstruktør var den franske marinearkitekt Dupuy de Lôme. LA GLOIRE og INVICIBLE blev bygget i Toulon og NORMAN- DIE i Cherburg. De var udformede som normale linjeskibe bygget med træskrog, men beklædt med massive jernplader. For at spare vægt var de kun udstyret med eet batteridæk. Med fremkomsten af disse nye linjeskibe med jernbeskyttelse, var samtlige andre flådenationers linjeskibe forældede. 7

8 LA GLOIRE strøg kommando i 1879 og ophugget i INVICIBLE og NORMANDIE blev ophugget henholdsvis i 1871 og 1872, da disse var bygget af for dårligt træ, så skibene rådnede op efter henholdsvis 9 og 10 års tjeneste. Rygtet om LA GLOIRE og den nyskabende konstruktion kunne trods franskmændenes ihærdige bestræbelser ikke holdes hemmelige. I den britiske Royal Navy var man opmærksom på de franske planer og trods alliancen mellem Frankrig og Storbritannien under Krimkrigen mod Rusland i , var mistænksomheden mod den gamle fjende fra Napoleonskrigene igen vokset. Det britiske admiralitetets konstruktionsansvarlige, admiral sir Baldwin Wake-Walker, og marineminister Henry Corry besluttede at overtrumfe franskmændene, da disse snart forventedes at kunne matche briternes antal af dampdrevne skibe og overgå Royal Navy, hvad angår panserskibe. Man valgte at konstruere et panserskib, udelukkende bygget i jern, da træskibene havde nået deres maksimale størrelse. Admiralitetets chefkonstruktør Isaac Watts tegnede derefter HMS WAR- RIOR, der efterfølgende blev kaldt verdens første slagskib. Det blev bygget på Thames Iron Works and Shipbuilding Company og søsat den 29. december Deplacementet var på tons, næsten dobbelt så stort som LA GLOI- RE. Besætningen udgjorde 707 mand. Farten, med en kombination af sejl og damp, var 14,1 knob. Royal Navy havde, ligesom franskmændene, valgt kun at have eet batteridæk, i dette tilfælde af hensyn til anvendelsen af jern som byggemateriale, der ikke muliggjorde flere batteridæk. Royal Navy byggede efterfølgende et søsterskib, der fik navnet HMS BLACK PRINCE. Hverken HMS WARRIOR eller HMS BLACK PRINCE kom nogensinde i kamp. HMS BLACK PRINCE blev i 1874 overført til reserven. Fra 1896 som fastliggende skoleskib og blev solgt til ophugning i HMS WAR- RIOR blev overført til reserven i 1875 og fra 1883 var det depotskib, senere flydende olielager frem til 1979 hvor verdens første søgående panserskib blev reddet fra ophugning. Otte år senere kunne HMS WARRIOR atter ankre op i Portsmouth flådehavn efter en genopbygning, der kostede 8 mil. pund. Panserskibet er nu museumsskib med over årlig besøgende. HMS WARRIOR, der blev kaldt verdens første slagskib. 8 Det var ovennævnte udenlandske panserskibe, som bl.a. tjente som erfaringsgrundlag for Marineministeriet og beslutningen om overgangen til pansring af danske fregatter og linjeskibe. Sideløbende undersøgte man også mulighederne for at købe udenlandske panser-

9 skibe, der var under bygning i Frankrig og England. Det gjorde Preussen også. Et veritabelt våbenkapløb mellem Danmark og Preussen var begyndt, da de to nationer forventede, at en krig mellem dem snart ville bryde ud. Preussen havde på dette tidspunkt ingen flåde af betydning og slet ingen pansrede kampskibe, der kunne true det danske søherredømme i Østersøen. Tre af Den danske Flådes enheder har båret navnet PEDER SKRAM, opkaldt efter admiral Peder Skram, kaldet Danmarks Vovehals og mangeårig flådechef. Han blev født i 1503 og varetog indtil nogle år inden sin død i 1581, en række chefposter i den af Kong Hans i 1510, oprettede kongelige marine. Han ledede en række flådeafdelinger i søslag mod Hansestæderne, der ønskede at dominere handlen i Østersøen og omkring Danmark. Han var en tid Holmens admiral, d.v.s. chef for flådestationen i København og derefter chef for Flåden. Han overlod i 1564 posten som Flådens chef til admiral Herluf Trolle. Bygningen af PEDER SKRAM blev påbegyndt den 19. maj 1859 og navngivningen fandt sted den 24. november Den 29. april 1862 blev det besluttet at PEDER SKRAM skulle pans- Admiral Peder Skram, kaldet Danmarks Vovehals 9

10 res, men man måtte afvente indhentningerne af erfaringer fra udlandet inden man fortsatte arbejdet. Først den 17. juli blev arbejdet genoptaget. Dette blev dog forsinket, da Orlogsværftet var nødt til at prioritere færdiggørelsen af DANNEBROG, der var påbegyndt som sejllinjeskib, men nu blev færdigbygget som panserfregat. Dette af hensyn til den truende konflikt omkring Hertugdømmerne med Preussen og Østrig-Ungarn. Den danske marine ønskede at sikre søherredømmet i de danske farvande og dermed at kunne blokere de tyske havne. DANNEBROG blev færdigbygget to måneder efter krigens udbrud og var det eneste søgående danske panserskib, der kunne opererer uden for Skagen. Den indkøbte panserfregat DANMARK, - var endnu ikke færdigbygget i England og kom ført først til Danmark efter våbentilstanden den 20. juli Udover panserskonnerterne ABSA- LON og ESBERN SNARE, der havde en begrænset kampværdi og ingen panserbeskyttelse af kanonerne, var det Panserbatteriet ROLF KRAKE. andet pansrede kampskib Flåden rådede over panserbatteriet ROLF KRAKE. Det var beregnet til operationer i indre danske farvande. Den 28. marts indledte Preusserne et stormløb på Dybbølstillingen og ROLF KRAKE beskød fjenden ud for skanse 1 og 2, således at angrebet blev afslået og fjenden trak sig tilbage. Den 18. april genoptog Preussen angrebet på Dybbølstillingen og ROLF KRAKE støttede igen hærens operationer, men trods beskydningen af fjendens styrker på højre fløj, der stoppede fremrykning her og kastede dem tilbage, kunne panserskibets kanoner ikke række til at stoppe det samlede angreb og Dybbøl måtte forlades, trods afgivelsen af 95 skud med skibets 4 styk 60 pundige glatløbede kanoner. Derefter deltog ROLF KRAKE i forsvaret af Als den 29. juni uden dog at kunne forhindre fjendens overgang. Den preussiske flåde var, som tidligere nævnt, ingen trussel. Det var til gen- 10

11 Han forlod stillingen i 1864, hvor Østrig-Ungarn erklærede Danmark krig, sammen med Preussen. Østrig-Ungarn rådede over panserskibe. Godt nok skulle østrig-ungarerne sejle hele vejen fra Adriaterhavet og til Danmark, men truslen var der og det skulle vise sig, at den var reel og endte med en dansk taktisk sejr i søslaget ved Helgoland den 9. maj 1864, dog uden deltagelse af pansrede skibe. gæld den Østrig-Ungarske derimod blevet. Årsagen hertil var bl.a. den danske søofficer, kontreadmiral Hans Birch Dahlerup, som af den danske marineminister i 1849, blev opfordret til at påtage sig opgaven med at reorganisere den Østrig - Ungarske marine, der var i en sørgelig forfatning efter oprøret i Venedig i 1848, hvor man havde mistet sin hovedflådebase, en stor del af officerskorpset og halvdelen af skibene. Det var den opgave admiral Dahlerup skulle løse. Han blev af kejseren udnævnt til chef for den Østrig- Ungarske marine og fik hurtigt genopbygget flåden. Han forlod stillingen i 1851 og vendte tilbage til Danmark, hvor han ikke trods tidligere løfter fra marineministeren, kunne genindtræde i den danske marine. Han blev kaldt tilbage til Østrig- Ungarn i 1861, hvor han assisterede ærkehertug Maximillian, der nu var chef for marinen. Den danske søofficer, kontreadmiral Hans Birch Dahlerup, som påtog sig at reorganisere den Østrig - Ungarske marine 11

12 Efter at have stået overdækket på byggebeddingen i mere end 5 år, blev PE- DER SKRAM endelig søsat den 18. oktober 1864, efter afslutningen af den anden slesvigske krig. Fabrikmester Otto Suenson havde udfærdiget tegningerne. Panserpladerne blev leveret af John Brown og Co, samt Charles Cammel i Sheffield og sejlet til København, hvor Burmeister og Baumgarten i 1865 stod for bøjningen af de 134 smedejernsplader, der havde en samlet vægt på 467 tons. Panserets tykkelse var på 114 m.m., der gik fra stævn til hæk og fra batteridækkets overkant til 1,25 m. under vandlinjen. Deplacementet var på tons. Dampmaskinen, der var en tocylindret ekspansionsdampmaskine, ydede hestekræfter og kunne fremdrive fregatten med 11 knob og var leveret af Burmeister og Baumgarten. Den hidtil kraftigste dampmaskine i et dansk krigsskib. Skruen var 4 bladet. Længden var 69 meter. Bredden 15,1 meter og dybgangen 6.6 meter. ner forefter, passere Drogden med forsigtighed. Panserfregatten blev afleveret fra Orlogsværftet i sommeren Den var på sit første togt fra den 15. august frem til 20. oktober samme år. Chefen var orlogskaptajn F.L.F. Sommer. I den periode eskorterede PEDER SKRAM den 22. september kongeskibet SLESVIG med prinsesse Dagmar ombord, der skulle giftes med den russiske tronfølger storfyrst Alexander, til Sankt Pedersborg. Som et kuriosum kan det fortælles, at omkring 100 år senere eskorterede fregatten PETER SKRAM atter en kongelig person til Sankt Pedersborg, da dronning Margrethe II ombord i kongeskibet DANNEBROG i 1975 besøgte PEDER SKRAM var oprindelig bevæbnet med 6 styk 8 tommer glatløbede forladekanoner og 6 styk 6 tommer glatløbede forladekanoner, samt 2 styk 18 pundige carronader. Senere blev antallet af 6 tommer kanoner udvidet med yderligere 2 styk. PEDER SKRAM var fuldrigget og havde en besætning på 450 mand. PEDER SKRAM var med sin store dybgang mindre egnet til at operere i de indre danske farvande og kunne kun ved at flytte nogle af de agterste kano- PEDER SKRAM eskorterede kongeskibet SLESVIG til Sankt Pedersborg. 12

13 byen, som den første regerende monark siden I forbindelse med Dronningens indvielse af PETER SKRAM som museumsskib i 2008, havde jeg lejlighed til at drøfte togtet til Sankt Petersborg i 1866 med hende, og kunne konstatere, at Dronningen er meget historisk vidende og gerne tager en god, lang og indgående diskussion omkring emner der interesserer hende. Panserfregatten PEDER SKRAM fik ikke nogen lang tjeneste i Flåden. I 1867 var panserfregatten på togt som eksercerskib, hvor man bl.a. andet uddannede værnepligtige orlogsgaster. Skibschefen var igen orlogskaptajn F.L.F. Sommer og man deltog i den engelske flåderevue ved Spithead den 17. juli. Fra 1. juni til 15. september 1870 var PEDER SKRAM på eskadretogt sammen med panserfregatten DANMARK og panserbatteriet LIND- ORMEN. Skibschefen var kommandør J.S.C. Albeck. Der blev efterfølgende udført et hovedeftersyn i perioden 1876 til Syv år senere, den 7. december 1885 udgik PEDER SKRAM af flådens tal. Maskine og kedler blev udtaget. Panseret blev afmonteret og blev anvendt til forstærkning af Københavns sø- og landbefæstning. Derefter henlå PEDER SKRAM som reservekaserneskib og blev anvendt til forsøgsskydninger. Lige inden ophugningen i 1897, sank panserfregatten pludselig i Flådens leje, men blev hurtigt hævet og kunne derefter sælges og ophugges. Salgssummen indgik i de midler, fra salg af andre udfasede skibe, som Søværnets kaserne på Nyholm blev bygget for. Denne var tegnet af arkitekt Valdemar Birkmand og stod færdig i 1910 og betød bedre indkvarteringsforhold for det værnepligtige mandskab. De oprindelige tre andre søsterskibe af NIELS IUEL klassen udgik af Flådens tal i samme periode. Samtidig med PEDER SKRAM udgik SJÆLLAND i NIELS IUEL allerede i 1879 og JYLLAND i 1908 og den er nu også museumsskib liggende i Ebeltoft havn. Det ene af panserfregattens store ankre er bevaret og anbragt foran indgangen til Søofficersskolen på Nyholm og er en af de få bevarede genstande fra PE- DER SKRAM, der var operativ i 18 år, men kun med få udrustninger. Det meste af tiden lå panserfregatten oplagt i Flådens leje på Holmen. Nuværende PEDER SKRAM oplagt samme sted. ** 13

14 Referat fra generalforsamlingen 20. september 2014 Foreningen PEDER SKRAM s Venner afholdt lørdag den 20. september 2014 sin ordinære general-forsamling i Marineforeningens lokaler på Nyholm med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet 4. Fastsættelse af kontingent 5. Forslag 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af 2 revisorer 9. Eventuelt Formanden bød velkommen til de fremmødte 28 medlemmer, hvoraf de fleste deltog i den efterfølgende skafning. Valg af dirigent Formanden foreslog orlogskaptajn Sven Voxtorp, redaktør af Venneforeningens medlemsblad, valgt. Han blev valgt med akklamation. Adam Pomykala blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingen lovligt indvarslet. Bestyrelsens beretning Formandens beretning: Endnu en gang hjertelig velkommen! Jeg kunne med nogle få rettelser have genbrugt min beretning fra sidste år. Men det gør jeg ikke. I stedet vil jeg indledningsvis fremhæve den enorme indsats, som de 18 af Venneforeningens medlemmer, der 14

15 danner Teknisk Team, har ydet siden forrige generalforsamling. Hvad den knap 200 mand store besætning i sin tid kæmpede for at overkomme, klarer Teknisk Team på forbilledlig vis, nemlig at vedligeholde den gode fregat sideløbende med etableringen af 3 udstillingsområder og montering af genvundne udrustningsgenstande. I løbet af Kulturnatten 2013 besøgte gæster fregatten mod i Næsten lige så mange besøgte fregatten i løbet af efterårsferien. Takket være et voksende antal særarrangementer sluttede 2013 med en lille stigning i det samlede besøgstal. I 2014 har fregatten været åbnet for besøgende hver dag i skolernes sommerferie fra lørdag den 28. juni til og med søndag den 10. august. Det samlede besøgstal har været skuffende, lidt mindre end i Til gengæld har der igen i år været en betydelig stigning i antallet af særarrangementer. Som tidligere år stilles der naturligvis store forventninger til Kulturnatten og efterårsferien. Kurt Terkelsen har som vagtkoordinator igen i den forløbne sæson på fortræffelig vis sørget for bemandingen af fregatten i sommerens åbningsperiode. Heldigvis melder nye vagter sig fortsat til tje-neste, således at tabet af vagter på grund alder eller svigtende helbred stort set bliver udlignet. Vag- terne optræder i hovedsagen ensartet klædt i poloskjorte og vindjakker med fregattens LOGO. I foråret afholdt formanden for Fonden PEDER SKRAM, kontreadmiral Niels Mejdal, det årlige Ku-stodetræf, hvor han - over en gang sild og biksemad - takkede for indsatsen i 2013 og orienterede om de påtænkte åbningsperioder i 2014, ligesom han gjorde status over de fortsatte bestræbelser på en bedre formidling af museumsfregatten PE- DER SKRAM. Et udslag heraf er, at fregatten er bemyndiget til hver dag i åbningsperioderne at føre orlogsflag og gøs. I sommerens løb har Knud Larsen samvittighedsfuldt hver dag hejst og nedhalet flagene til skuddene fra Sixtus. Forud for sæsonens første åbningsdag lørdag den 28. juni afholdtes et orienteringsmøde om bord i PEDER SKRAM for vagtpersonalert, hvor kontreadmiral Niels Mejdal udstak retningslinjerne 15

16 for vagtpersonalets opgaver i fregattens åbningsperioder. Jeg skal heller ikke i år tage forskud på aflæggelsen af regnskabet senere på dagsordenen, men her kun som sædvanligt notere, at vor forening har en sund økonomi. Vi overfører jo kun penge til Fonden i det omfang, vore egne omkostninger tillader det. Ud over en kontant overførsel til Fonden, når generalforsamlingen har godkendt regnskabet, har Venneforeningen selv finansieret bespisningen af vagt-personalet, ligesom vagtpersonalets indsats jo resulterer i entréindtægter, som direkte tilfalder Fonden. Bestyrelsen har modtaget et distributionstilskud for 2014 fra den pulje Kul- turstyrelsen råder over. Vi søger naturligvis tilskud igen for Der har i det forløbne år heldigvis været en tilgang af nye medlemmer, hvilket i nogen grad har opvejet frafald af medlemmer. Det samlede medlemstal ligger derfor fortsat omkring de 500. Som medlemmerne naturligvis ved, udgiver Venneforeningen et flot og læseværdigt medlemsblad. Det er også velkendt, at den hidtidige redaktør, Peter Lindstrøm, efter 14 år på posten valgte at fratræde ved årsskiftet. Heldigvis har bestyrelsen i Sven Voxtorp fundet en særdeles kompetent afløser. Voxtorp var gennem 18 år redaktør af Søværnsorientering ind til dette tjenerstedsblad blev sparet væk. 16

17 Hvad færre måske har bemærket, har Finn Hillmose også forladt os. Gennem mange år satte han bladet op med flotte illustrationer. Han havde også en stor del af æren for opsætningen af Venneforeningens Jubilæumshæfte i anledning af Flådens 500 års jubilæum i Som medlemsbladets læsere for længst har opdaget, har Voxtorp heldigvis også talent for opsætningen af bladet, og for at tegne nogle flotte vignetter. svaret for den løbende, daglige virksomhed, herunder særarrangementerne. Fonden ønsker fortsat ikke at investere i nye souvenirgenstande, idet omsætningen vurderes at være for ringe. Fra min beretning sidste år kan jeg gentage, at vi fortsat har et godt samarbejde med vagterne i SÆLEN og SEHE- STED. Fonden har indgået en samarbejdsaftale med Orlogsmuseet, hvilket indebærer, at Teknisk Team i fremtiden også skal Sven Voxtorp1980 Erik Nygaard, udfører fortsat et stort arbejde med at adressere og forsende medlemsbladet. Jeg har i det forløbne år deltaget i de fleste af Fondens bestyrelsesmøder og der - som observatør orienteret Fonden om Venneforeningens forhold. Som det er fremgået af medlemsbladet, har Fondens bestyrelse fået ny formand, kontreadmiral Lars Kragelund. Den hidtidige formand, Niels Mejdal, fortsætter som medlem af bestyrelsen, men nu som Forretningsfører med an- varetage tilsyn og vedligeholdelse af SÆLEN og SEHESTED.. Tidspunkterne for omvisningerne er desværre fortsat IKKE synkroniserede. De besøgende har fortsat problemer med at passe tiderne for rundvisning i SÆLEN hver hele og halve time og i SEHESTED minut 15 og 45. Selv om alle tre enheder formelt har åbent til kl.1700, er det efter kl.1500 umuligt at nå et besøg i alle tre enheder. For tredje år har Venneforeningen afholdt et såkaldt Fregatsejlertræf. De 17

18 52 deltagere tjekkede ind den 23. august Om eftermiddagen underholdt viceadmiral Jørgen Bork gæsterne med anekdoter fra tiden som skibschef. foreningen, benytter jeg lejligheden til at udtrykke min tak for den støtte Venneforeningens medlemmer gennem mine 14 år som formand har ydet Venneforeningen og museumsfregatten PEDER SKRAM. Tak for opmærksomheden. Beretningen blev godkendt med akklamation. Viceadmiral Jørgen F. Bork Han blev med applaus pebet fra borde. Om aftenen var der vildsvin fra grill efterfulgt af socialt samvær i messer og på banjerne til langt ud på natten afbrudt af natmad sidst på aftenen. De fleste overnattede om bord og mødtes igen over morgenmaden søndag formiddag. De tilstedeværende godkendte et forslag om til næste år at søge Fregatsejlertræffet afholdt i fortsættelse af generalforsamlingen. Som det er fremgået af min beretning, har bestyrelsen også i det forløbne år haft emner nok at behandle på de 4 møder, vi har holdt siden forrige generalforsamling. Vi har fortsat i muligt omfang støttet Fonden i bestræbelserne på at formidle PEDER SKRAM bedst muligt og på at fortsætte genudrustningen. Det vil vi naturligvis fortsat også gøre i fremtiden. Det var ordene. Eftersom denne beretning sandsynligvis bliver den sidste, jeg skal give som formand for Venne- Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet Kassereren, Kaj Aage Sørensen, gennemgik posterne i det omdelte regnskab. Regnskabet er revideret og befundet i orden. Regnskabet blev godkendt med akklamation.. Fastsættelse af kontingent De forhøjelser af kontingentet, som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2011, ser ud til endnu at dække foreningens drift. Bestyrelsen foreslår derfor, at det gældende kontingent fastholdes med følgende satser for 2015: Enkeltmedlemmer kr.: 175.-, familiemedlemsskab kr.: og eksklusive medlemmer kr Kontingentet blev herefter vedtaget. 18

19 Forslag Der forelå ingen forslag til behandling på generalforsamlingen... Valg af medlemmer til bestyrelsen. Formanden noterede, at han af helbredsmæssige årsager så sig nødsaget til at fratræde posten som formand. Bestyrelsen danner et godt team, hvor alle har opgaver at varetage. Han anbefalede derfor generalforsamlingen at genvælge den øvrige bestyrelse. Bestyrelsen foreslår Fredi von Essen- Müller, som hidtil har været suppleant, valgt til bestyrelsen. Bestyrelsens forslag blev godkendt med akklamation. Bestyrelsen består herefter af.: Lars O. Nielsen, - Jens Møller. - Kaj Aage Sørensen. - Adam Pomykala. - Kurt Terkelsen. - Erik Nygaard Hansen. - Fredi von Essen-Müller. Valg af suppleanter til bestyrelsen I henhold til Venneforeningens vedtægter deltager de to suppleanter i bestyrelsens møder og udfører forskellige opgaver. Bestyrelsen anbefalede genvalg af Børge Raasthøj og nyvalg af Per Ravn som suppleanter. Per Ravn har hele sommeren i lange perioder varetaget vagten om bord i PEDER SKRAM.. Begge blev genvalgt og valgt med akklamation.. Valg af 2 revisorer. Formanden motiverede genvalg af Vagn Bacher og Børge Raasthøj som revisorer.. Begge blev valgt med akklamation.. Eventuelt. Formanden takkede bestyrelsen og medlemmerne for 14 spændende år som Venneforeningens formand. Han takkede for også valg og genvalg til bestyrelsen. Bestyrelsen vil fortsat bestræbe sig på at varetage Venneforeningens interesser og på at opfylde foreningens formål, nemlig at yde størst mulig støtte til Fonden. Der udspandt sig en kort debat m.h.t. hvad der kunne gøres for at synliggøre PEDER SKRAM noget bedre. På forespørgsel blev det oplyst, at Fonden har iværksat bygningen af en 1½ meter lang model af fregattens samlede ma- 19

20 skinarrangement, ligesom der arbejdes på at forbedre de besøgendes adgang til hovedmaskinrummet om bord. Næstformanden, Lars O. Nielsen, takkede den afgående formand og gav udtryk for, at han som ny formand vil bygge videre på de ideer, som bestyrelsen hidtil har ført. Formanden takkede dirigenten for afviklingen af endnu en vellykket generalforsamling. Han afsluttede herefter generalforsamlingen klokken Han bød farvel til de medlemmer, som ikke kunne deltage i frokosten. Herefter overgik man til skafningen. Referent: Adam Pomykala Dirigent: Sven Voxtorp Årsregnskab 2013 Fregatten Peder Skrams Venner Indtægter: Kontingenter ,00 kr. Kulturnatten ,00 kr. Bladpuljen 3.498,15 kr. Salg af bøger og kort 485,00 kr. Donationer 1.100,00 kr. Porto Fonden 601,75 kr. Overskud generalforsamling 870,00 kr. I alt ,90 kr. Udgifter: Trykning af blad m.v. og porto ,43 kr. Indbetalt til Fonden ,00 kr. Vagtbespisning 9.074,95 kr. Kontorhold ( patroner, papir -.) 2.250,62 kr. Frimærker 1.719,50 kr. Bestyrelsesmøder + generalfors ,00 kr. Bankgebyr 299,00 kr. Repræsentationer 1.066,00 kr. Kørselsgodtgørelse til vagter m.v ,10 kr. Beklædning til vagter 7.288,75 kr. I alt ,35 kr. Årets underskud: Balance: Aktiver: Bank pr. 31/ Passiver: Overført fra 2012 Underskud 2013 Bank pr. 31/ ,45 kr ,56 kr ,01 kr ,45 kr ,56 kr. 20

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat fra Trans-Danmarks ordinære generalforsamling lørdag, den 17. marts 2012 kl. 1500 i Dalbyneder Forsamlingshus, Stenhøjvej 5, 8970 Havndal

Referat fra Trans-Danmarks ordinære generalforsamling lørdag, den 17. marts 2012 kl. 1500 i Dalbyneder Forsamlingshus, Stenhøjvej 5, 8970 Havndal Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Hjemmeside: www.transdanmark. dk Den 22. marts 2012 Referat fra Trans-Danmarks ordinære generalforsamling lørdag, den 17. marts 2012 kl. 1500 i Dalbyneder

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN - GOLFAFDELINGEN Foreningens hjemsted er: Flådestation Frederikshavn, 9900 Frederikshavn. SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

Andelsboligforeningen LangsøParken

Andelsboligforeningen LangsøParken Silkeborg den 24. april 2014. Andelsboligforeningen LangsøParken Andelshaverne Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen LangsøParken torsdag d. 24. april 2014 Kl. 17.30 i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere