Lexmark 8300 Series All-In-One

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lexmark 8300 Series All-In-One"

Transkript

1 Lexmark 8300 Series All-In-One Brugervejledning August Lexmark og Lexmark med Diamond Design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande. (c) 2005 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

2 Udgave: August 2005 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor bestemmelserne er i modstrid med den lokale lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE UDGIVELSE "SOM DEN ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SPECIELLE FORMÅL. I nogle stater er det ikke tilladt at begrænse den udtrykkelige eller stiltiende garanti i forbindelse med bestemte transaktioner, hvorfor denne erklæring muligvis ikke gælder for dig. Denne udgivelse kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages løbende ændringer til nærværende oplysninger, og disse ændringer vil blive indføjet i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer i de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et vilkårligt tidspunkt. Kommentarer til denne udgivelse kan stiles til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien og Irland: Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan benytte eller distribuere alle de oplysninger, du leverer, på en måde, som anses passende, uden at pådrage sig eventuelle forpligtelser over for dig. Du kan købe yderligere kopier af udgivelser, der vedrører dette produkt ved at ringe til I Storbritannien og Irland: +44 (0) I andre lande kontaktes salgsstedet. Referencer i denne udgivelse til produkter, programmer eller tjenester forudsætter ikke, at producenten har til hensigt at gøre disse tilgængelige i alle lande, som der opereres i. Alle referencer til produkter, programmer eller tjenester har ikke til hensigt at angive eller antyde, at kun det pågældende produkt, program eller den pågældende tjeneste kan anvendes. Alle produkter, programmer eller tjenester med tilsvarende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende immaterielle rettigheder, kan bruges i stedet for. Evaluering og efterprøvning af funktionalitet i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester er alene brugerens ansvar, medmindre disse er udtrykkeligt angivet af producenten. (c) 2005 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. USA'S REGERINGS RETTIGHEDER Denne software og eventuel medfølgende dokumentation, som leveres under denne aftale, er erhvervsmæssig computersoftware og -dokumentation, der udelukkende er udviklet for private midler. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning og strømledning, der er leveret med dette produkt, eller producentens autoriserede erstatningsstrømforsyning og erstatningsstrømledning. Tilslut ledningen til strømforsyningen til en stikkontakt i væggen med korrekt jordforbindelse, som er tæt på produktet og er let tilgængelig. Overlad service eller reparationer ud over de, der beskrives i brugerdokumentationen, til en professionel servicetekniker. FORSIGTIG! Brug ikke faxfunktionen under et tordenvejr. Du må ikke opsætte dette produkt eller foretage nogen elektricitets- eller kabeltilslutninger, f.eks. af strømledningen eller telefonen, under et tordenvejr.

3 Indhold Sådan finder du oplysninger om printeren...11 Sådan finder du oplysninger om printeren...11 Konfiguration af printeren...13 Kontrol af boksindhold...13 Installation af Kontrolpanel på et andet sprog...14 Sådan klargøres printeren til at faxe...14 Tilslutning direkte til et telefonstik...15 Tilslutning til en telefon...16 Tilslutning til en telefonsvarer...17 Tilslutning til en computer med modem...18 Oplysninger om printeren...21 Om printerens dele...21 Brug af Kontrolpanel...23 Tilpasning af kopieringsindstillinger ved hjælp af Kontrolpanel...25 Brug af menuen Kopieringstilstand...25 Brug af menuen Kopier...26 Tilpasning af scanningsindstillinger ved hjælp af Kontrolpanel...27 Brug af menuen Scanningsdestination...27 Brug af menuen Scan...27 Tilpasning af faxindstillinger ved hjælp af kontrolpanelet...28 Brug af menuen Faxtilstand...28 Brug af menuen Fax...28 Tilpasning af fotoindstillinger ved hjælp af Kontrolpanel...29 Brug af menuen Fotokorttilstand...29 Brug af fotomenuen Flere indstillinger...30 Brug af fotomenuen Rediger...31 Brug af fotomenuen Udskriftsindstillinger...31 Oplysninger om softwaren...33 Brug af printerens software...33 Brug af Productivity Suite

4 Brug af knapperne i Productivity Suite...33 Brug af All-In-One Center...34 Brug af linket Vedligeholdelse/fejlfinding...35 Brug af fanen Scanning og kopiering...35 Brug af fanen Gemte billeder...36 Brug af Løsningscenter...37 Brug af Udskriftsegenskaber...38 Menuen Gem indstillinger...39 Menuen Jeg vil...39 Menuen Optioner...39 Fanen Udskriftsindstillinger...39 Brug af fotoeditor...40 Brug af Fast Pics...40 Brug af værktøjet Faxopsætning...41 Ilægning af papir og originaldokumenter...42 Ilægning af papir...42 Ilægning af forskellige typer papir...44 Ilægning af originale dokumenter i ADF'en...47 Ilægning af originale dokumenter på scannerens glasplade...48 Udskrivning...50 Udskrivning af et dokument...50 Sætvis udskrivning af kopier...50 Udskrivning af kort...50 Udskrivning af konvolutter...51 Udskrivning af flere sider på samme ark...51 Udskrivning af den sidste side først (omvendt siderækkefølge)...52 Udskrivning af transparenter...52 Udskrivning af et banner...53 Klargøring til udskrivning af fotos ved hjælp af hukommelsesenheder...54 Indsættelse af hukommelseskort...54 Indsættelse af et flash-drev

5 Gennemsyn og markering af digitale fotos fra hukommelseskort eller flash-drev...56 Overførsel af digitale fotos fra hukommelseskort eller flash-drev...57 Overførsel af fotos ved hjælp af kontrolpanelet...57 Overførsel af fotos ved hjælp af computeren...57 Brug af et PictBridge-aktiveret digitalkamera til at kontrollere udskrivningen af fotografier...58 Udskrivning af fotos ved hjælp af Kontrolpanel...59 Udskrivning af fotos ved hjælp af Kontrolpanel...59 Udskrivning med DPOF...60 Visning af et fotosdiasshow i Kontrolpanel...60 Redigering af standardindstillingerne for fotoudskrivning...60 Justering af lysstyrke...61 Beskæring af fotos ved hjælp af Kontrolpanel...61 Udskrivning af fotos ved hjælp af computeren...63 Udskrivning af fotos ved hjælp af computeren...63 Udskrivning af fotos, der er gemt på computeren...63 Udskrivning af fotos, der er gemt på en hukommelsesenhed...63 Udskrivning af fotos uden rammer...64 Sådan findes og vælges fotos, der er gemt på computeren...64 Oprettelse og udskrivning af en side i en scrapbog eller et album...64 Tilføjelse af billedtekst til en fotoside...65 Kopiering...67 Oprettelse af en kopi...67 Oprettelse af en kopi ved hjælp af Kontrolpanel...67 Kopiering ved hjælp af softwaren...67 Gentagelse af et billede på én side ved hjælp af Kontrolpanel...68 Sortering af kopier...68 Sortering af kopier ved hjælp af Kontrolpanel...68 Sortering af kopier ved hjælp af softwaren...69 Oprettelse af kopier uden rammer...69 Oprettelse af kopier uden rammer ved hjælp af Kontrolpanel...70 Oprettelse af kopier uden rammer ved hjælp af softwaren...70 Forstørrelse eller formindskelse af et billede...71 Forstørrelse eller formindskelse af et billede ved hjælp af Kontrolpanel...71 Forstørrelse eller formindskelse af et billede ved hjælp af softwaren

6 Scanning...72 Scanning af flere sider...72 Scanning af flere sider ved hjælp af ADF'en...72 Scanning af flere sider ved hjælp af scanneroverfladen...72 Scanning til et program...73 Scanning til et program ved hjælp af Kontrolpanel...73 Scanning til et program ved hjælp af computeren...73 Scanning af et dokument på én side ved hjælp af kontrolpanelet...74 Scanning af dokumenter eller billeder til afsendelse via Scanning af dokumenter eller billeder til afsendelse via ved hjælp af Kontrolpanel...74 Scanning af dokumenter eller billeder til afsendelse via ved hjælp af computeren...75 Scanning af dokumenter for at redigere tekst...75 Scanning af tydelige billeder fra blade og aviser...76 Redigering af scannede billeder ved hjælp af et grafikprogram...76 Scanning til en computer over et netværk...76 Faxning...78 Afsendelse af en fax...78 Afsendelse af et faxdokument ved hjælp af Kontrolpanel...78 Afsendelse af et faxdokument ved hjælp af software...79 Afsendelse af et faxdokument ved hjælp af et program...79 Modtagelse af en fax...79 Automatisk modtagelse af en fax...79 Modtagelse af en fax med telefonsvarer...80 Manuel modtagelse af en fax...80 Indstilling af antal ringninger, før en fax modtages automatisk...80 Konfiguration af hurtigopkald...81 Konfiguration af hurtigopkald ved hjælp af Kontrolpanel...81 Konfiguration af hurtigopkald ved hjælp af computer...82 Brug af hurtigopkald...82 Afsendelse af en fax til en gruppe (generel fax)...83 Øjeblikkelig afsendelse af en generel fax...83 Afsendelse af en generel fax på et fastsat tidspunkt...83 Brug af hurtigopkaldsknapperne...84 Brug af telefonbogen...85 Faxafsendelse under et opkald (Opkald med pålagt rør)...85 Opkald til et faxnummer fra et PBC-system...86 Indstilling af markant ringetonemønster ved hjælp af kontrolpanelet

7 Videresendelse af faxer...86 Brug af opkalds-id...87 Blokering af uønskede faxer...87 Tilpasning af indstillinger ved hjælp af værktøjet Faxopsætning...88 Udskrivning af aktivitetsrapporter for fax...89 Blokering for uønskede ændringer af faxindstillinger...90 Arbejde med printeren på et netværk...91 Installation af netværksprinter...91 Delt udskrivning...91 Direkte IP-udskrivning...92 Tip til installation af en netværksprinter...93 Tildeling af en IP-adresse...93 Sådan finder du MAC-adressen...93 Manuel konfiguration af en netværksprinter...93 Sådan finder du en printer/printerserver på eksterne undernet...93 Tip til netværksfejlfinding...94 Vedligeholdelse af printeren...95 Fjernelse af en brugt blækpatron...95 Installation af blækpatroner...96 Justering af blækpatroner...97 Justering af blækpatronerne ved hjælp af Kontrolpanel...97 Justering af blækpatronerne ved hjælp af Productivity Suite...98 Rensning af blækpatronens dyser...98 Rensning af blækpatronens dyser ved hjælp af kontrolpanelet...98 Rensning af blækpatronens dyser ved hjælp af Productivity Suite...98 Aftørring af blækpatronens dyser og kontakter...99 Forbedring af udskriftskvaliteten Opbevaring af blækpatroner Rengøring af scanneroverfladen Bestilling af forbrugsstoffer Genbrug af Lexmark-produkter Fejlfinding Fejlfinding i forbindelse med opsætning Der vises et forkert sprog på skærmen Tænd/sluk-knappen lyser ikke Softwaren installeres ikke

8 Siden udskrives ikke Der kan ikke udskrives fra digitalkameraet ved hjælp af PictBridge Fejlfinding i forbindelse med udskrivning Forbedring af udskriftskvaliteten Dårlig tekst- og grafikkvalitet Dårlig kvalitet langs kanterne af siden Printeren udskriver eller reagerer ikke Udskriftshastigheden er lav Kun en del af dokumentet eller fotoet udskrives Fejlfinding i forbindelse med kopiering Kopifunktionen reagerer ikke Scannerenheden kan ikke lukkes Dårlig kopikvalitet Kun en del af dokumentet eller fotoet kopieres Fejlfinding i forbindelse med scanning Scanneren reagerer ikke Scanningen tager for lang tid, eller computeren fryser Scanningen lykkedes ikke Kun en del af dokumentet eller fotoet scannes Der kan ikke scannes til et program Der kan ikke scannes til en computer over et netværk Fax-fejlfinding Kan ikke sende eller modtage en faxmeddelelse Kan sende, men ikke modtage faxmeddelelser Kan modtage, men ikke sende faxmeddelelser Printer modtager en tom faxmeddelelse Modtaget faxmeddelelse har en dårlig udskriftskvalitet Fejlmeddelelse: Faxfejl Fejlmeddelelse: Faxtilstand understøttes ikke Netværksfejlfinding Printeren, der skal konfigureres, vises ikke på listen over printere, der er fundet på netværket Du kan ikke udskrive til netværksprinteren Netværksnavnet vises ikke på listen Fejlfinding i forbindelse med papirstop og forkert indføring Der er papirstop i printeren Der er papirstop i ADF'en Papir eller specialmedie indføres forkert

9 Printeren indfører ikke papir, konvolutter eller specialmedier Bannerpapirstop Fejlfinding af hukommelseskort Hukommelseskortet kan ikke indsættes Der sker ingenting, når hukommelseskortet indsættes Fejlmeddelelser i displayet Fejlmeddelelser Lavt blækniveau Papirstop Fejl på blækpatron Holderstop Fejl: Mangler papir Blækpatron mangler Justeringsfejl Fototilstand: Problemer med at læse hukommelseskort Fototilstand: Andet hukommelseskort registreret Fototilstand: Der blev ikke fundet nogen billeder Der vises en ~filnavn.jpg-fil Kortformat DPOF-fejl: Der blev ikke fundet nogen billeder DPOF-fejl: Foto større end papirstørrelse Sepia-advarsel Ingen computer Af- og geninstallation af softwaren Meddelelser Indeks

10 10

11 Sådan finder du oplysninger om printeren Sådan finder du oplysninger om printeren Installationsark sheet Beskrivelse Installationsarket giver dig vejledning i opsætning af hardware og software. Sådan finder du det Du kan finde dette dokument sammen med printeren eller på Lexmarks websted. Brugervejledning Beskrivelse Brugervejledningen indeholder oplysninger om brug af printeren samt andre oplysninger, f.eks.: Vedligeholdelse Fejlfinding Sikkerhed Sådan finder du det Du kan finde dette dokument på Lexmarks websted. Når du installerer printersoftwaren, kan brugervejledningen også installeres. 1 Klik på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 8300 Series. 2 Klik på Brugervejledning. Cd Beskrivelse Cd en indeholder drivere, software og udgivelsesfiler. Cd en installerer hjælpen på computeren, hvis printeren er tilsluttet en computer. Sådan finder du det Du kan finde denne cd sammen med printeren. Se installationsarket for at få vejledning til installation. Hjælp Beskrivelse Hjælpen indeholder vejledning til brug af softwaren, hvis printeren er tilsluttet en computer. Sådan finder du det I alle Lexmark-programmer kan du klikke på Hjælp, Tip Hjælp eller Hjælp Emner i Hjælp. Lexmark-løsningscenter Beskrivelse Softwaren til Lexmark-løsningscenter medfølger på cd'en, hvis printeren er tilsluttet en computer. Den installeres med den øvrige software. Sådan finder du det Sådan får du adgang til Lexmark-løsningscenter: 1 Klik på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 8300 Series. 2 Vælg Lexmark-Løsningscenter. 11

12 Filen Vigtigt Beskrivelse Denne fil indeholder de seneste oplysninger om printer og software, som ikke findes i anden dokumentation, samt oplysninger, der er specifikke for operativsystemet. Sådan finder du det Sådan får du adgang til filen Vigtigt: 1 Klik på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 8300 Series. 2 Vælg Vigtigt. Websted Beskrivelse Vores websted indeholder en række forskellige oplysninger. Bemærk! Alle stierne til webstedet kan ændres uden varsel. Sådan finder du det Besøg vores websted på 1 Gå til webstedet. 2 Vælg et land på rullelisten i sidens øverste venstre hjørne. 3 Vælg linket til de ønskede oplysninger. Noter følgende oplysninger (kan ses på din kvittering og bag på printeren), og hav dem klar, når du kontakter os, så vi kan betjene dig hurtigere: Maskintypenummer: Serienummer: Købsdato: Butik, hvor varen er købt: 12

13 Konfiguration af printeren Kontrol af boksindhold x 8 6 Navn Beskrivelse 1 Sort blækpatron Blækpatroner, der installeres i printeren. 2 Farveblækpatron Bemærk! Patronkombinationer afhænger af det købte produkt. 3 Telefonledning Sluttes til EXT-porten bag på printeren. 4 Strømledning Sluttes til strømforsyningsporten bag på printeren. 5 Telefonlinjeadapter Sluttes til telefonlinjen og telefonsvareren, telefonen eller andet telekommunikationsudstyr. Bemærk! Telefonlinjeadapteren medfølger ikke i alle lande og regioner. 6 Installationsark Vejledning til installation af printerhardware og -software samt oplysninger om fejlfinding ved installation. 7 Installation, software-cd Installationssoftware til printeren. Omfatter også Hjælp til printersoftwaren. Bemærk! Ved installation af printersoftware installeres Hjælpen også. 8 Brugervejledning eller Opsætningsløsninger Hæfte, der fungerer som vejledning. 7 13

14 Installation af Kontrolpanel på et andet sprog Disse instruktioner gælder kun, hvis printeren er leveret med et eller flere kontrolpaneler med sprog. 1 Løft op i og fjern kontrolpanelet (hvis det allerede er installeret). x 2 Vælg kontrolpanelet på dit eget sprog. 3 Juster clipsene på kontrolpanelet med hullerne på printeren, og tryk derefter ned. x Sådan klargøres printeren til at faxe Printeren kan tilsluttes udstyr, f.eks. en telefon, en telefonsvarer eller et computermodem. Se "Fejlfinding i forbindelse med opsætning" på side 102, hvis der opstår problemer. Bemærk! Printeren er en analog enhed, der bedst fungerer, når den er sluttet direkte til et vægstik. Andre enheder (såsom telefoner eller telefonsvarere) kan tilsluttes via printeren, som det er beskrevet i den trinvise vejledning under opsætningen. Hvis du benytter en digital forbindelse, f.eks. ISDN, DSL eller ADSL, er det nødvendigt med en tredjepartsenhed (f.eks. et DSL-filter). Det er ikke nødvendigt at slutte printeren til en computer, men du skal slutte den til en telefonlinje for at kunne sende og modtage faxmeddelelser. Du kan slutte printeren til andet udstyr. Se følgende tabel for at bestemme den bedste måde, du kan konfigurere printeren på. Udstyr Fordele Se dette afsnit Printeren En telefonledning Du kan sende og modtage faxmeddelelser uden at bruge en computer. "Tilslutning direkte til et telefonstik" på side 15 14

15 LINE EXT Udstyr Fordele Se dette afsnit Printeren En telefon To telefonledninger Printeren En telefon En telefonsvarer Tre telefonledninger Printeren En telefon Et computermodem Tre telefonledninger Du kan bruge faxlinjen som normal telefonlinje. Du kan sende og modtage faxmeddelelser uden at bruge en computer. Du kan modtage både indgående telefonopkald og faxmeddelelser. Du kan sende faxmeddelelser ved at bruge computeren eller printeren. "Tilslutning til en telefon" på side 16 "Tilslutning til en telefonsvarer" på side 17 "Tilslutning til en computer med modem" på side 18 Tilslutning direkte til et telefonstik Tilslut printeren direkte til et telefonstik, så du kan tage kopier eller sende og modtage faxmeddelelser uden brug af en computer. 1 Kontroller, at du har en telefonledning og et telefonstik. 2 Slut den ene ende af telefonledningen til printerens LINE-port. 3 Sæt den anden ende af telefonledningen i det aktive telefonstik. Bemærk! Se installationsvejledningen, som blev leveret med printeren, for at få yderligere oplysninger om tilslutning af printeren til telekommunikationsudstyr. Installationsvejledningen kan afhænge af, i hvilket land printeren er købt. 15

16 LINE EXT LINE LINE EXT LINE EXT LINE EXT Tilslutning til en telefon Slut telefonen til printeren, så faxlinjen kan bruges som almindelig telefonlinje. Du kan derefter placere printeren ved telefonen og tage kopier eller sende og modtage faxmeddelelser uden brug af en computer. 1 Kontroller, at du har følgende: En telefon To telefonledninger Et telefonstik 2 Slut den ene ende af en telefonledning til printerens LINE-port, og sæt den anden ende i et aktivt telefonstik. 3 Fjern beskyttelsen fra printerens EXT-port. 16

17 LINE EXT LINE EXT LINE EXT 4 Slut den ene ende af den anden telefonledning til telefonen, og slut den anden ende til printerens EXT-port. Bemærk! Se installationsvejledningen, som blev leveret med printeren, for at få yderligere oplysninger om tilslutning af printeren til telekommunikationsudstyr. Installationsvejledningen kan afhænge af, i hvilket land printeren er købt. Tilslutning til en telefonsvarer Du kan tilslutte en telefonsvarer til printeren for at modtage både indgående telefonopkald og faxmeddelelser. 1 Kontroller, at du har følgende: En telefon En telefonsvarer Tre telefonledninger Et telefonstik 2 Sæt den ene ende af en telefonledning i printerens LINE-port, og sæt den anden ende i et aktivt telefonstik. 17

18 LINE LINE EXT LINE EXT LINE EXT 3 Fjern beskyttelsen fra printerens EXT-port. 4 Forbind telefonen og telefonsvareren med en telefonledning. 5 Tilslut en telefonledning mellem telefonsvareren og printerens EXT-port. Bemærk! Se installationsvejledningen, som blev leveret med printeren, for at få yderligere oplysninger om tilslutning af printeren til telekommunikationsudstyr. Installationsvejledningen kan afhænge af, i hvilket land printeren er købt. Tilslutning til en computer med modem Hvis du tilslutter printeren til en computer med et modem, kan du sende faxmeddelelser direkte fra programmet. 1 Kontroller, at du har følgende: En telefon En computer med modem Tre telefonledninger Et telefonstik 18

19 LINE EXT LINE EXT LINE EXT LINE EXT 2 Sæt den ene ende af en telefonledning i printerens LINE-port, og sæt den anden ende i et aktivt telefonstik. 3 Fjern beskyttelsen fra printerens EXT-port. 4 Tilslut telefonen og computerens modem med den næste telefonledning. 19

20 LINE LINE EXT LINE EXT 5 Tilslut den tredje telefonledning mellem computerens modem og printerens EXT-port. Bemærk! Se installationsvejledningen, som blev leveret med printeren, for at få yderligere oplysninger om tilslutning af printeren til telekommunikationsudstyr. Installationsvejledningen kan afhænge af, i hvilket land printeren er købt. 20

21 Oplysninger om printeren Om printerens dele x Brug For at 1 Automatisk dokumentføder (ADF) Scanne, kopiere eller faxe dokumenter på flere sider i Letter-, Legal- og A4-størrelse. 2 ADF-inputskuffe Ilægge originaldokumenter i ADF'en. Anbefales til scanning, kopiering eller faxning af dokumenter på flere sider. 3 ADF-udskriftsbakke Opsamle originaldokumentet, efter det er ført igennem ADF'en. 4 Topdækslet Få adgang til scanneroverfladen. Bemærk! Scanneroverfladen anbefales til karton, fotos samt skrøbelige eller originaler i specialstørrelse, der ikke kan indføres i ADF'en. 5 Hukommelseskortåbningerne Indsætte et hukommelseskort. 6 PictBridge-port Slutte et PictBridge-aktiveret digitalkamera eller et flash-drev til printeren. 7 Papirskuffe Ilæg papir. 8 Papirudskriftsskuffe Stable papiret, når det kommer ud af printeren. 9 Kontrolpanel Betjene printeren. Se "Brug af Kontrolpanel" på side 23 for at få yderligere oplysninger. 21

22 LINE EXT LINE EXT Brug For at 10 Scannerenheden Få adgang til blækpatronerne Brug 1 EXT-port For at Tilslutte yderligere enheder, f.eks. et data-/faxmodem, en telefon eller en telefonsvarer, til printeren. Bemærk! Fjern proppen for at få adgang til porten. EXT 2 Strømforsyningsport Slutte printeren til en strømkilde. 3 Bagdæksel Fjerne papirstop. 4 USB-port Slutte printeren til en computer ved hjælp af et USB-kabel. 5 LINE-port LINE Slutte printeren til en aktiv telefonlinje for at sende og modtage faxer. Printeren skal være tilsluttet denne telefonlinje for at kunne modtage indgående faxopkald. Bemærk! Undgå at slutte yderligere enheder til LINE-porten, og undgå at slutte et DSL- (Digital Subscriber Line), ISDN- (Integrated Services Digital Network) eller kabelmodem til printeren. 22

23 Brug af Kontrolpanel Displayet viser: Status for All-In-One Meddelelser Menuer Tryk på 1 Hurtigopkaldsknap per (1-5) For at Få adgang til et af de fem programmerede hurtigopkaldsnumre. 2 Kopieringstilstand Få adgang til menuen Kopier og fremstille kopier. Bemærk! Tilstanden er valgt, når lyset på knappen er tændt. 3 Scanningstilstand Få adgang til menuen Scan og scanne dokumenter. Bemærk! Tilstanden er valgt, når lyset på knappen er tændt. 4 Faxtilstand Få adgang til menuen Fax og sende faxmeddelelser. Bemærk! Tilstanden er valgt, når lyset på knappen er tændt. 5 Fotokort Få adgang til menuen Fotokort. Du kan få vist en udskrift af fotos på et hukommelseskort eller flash-drev, redigere fotos og udskrive dem. 6 Automatisk faxsvar Besvare alle indgående opkald, når lyset på knappen er tændt. Bemærk! Se "Automatisk modtagelse af en fax" på side 79 for at få yderligere oplysninger om at indstille antal ringninger, før maskinen besvarer indgående opkald. 7 Genopkald/pause Ringe op til det sidst indtastede nummer, når maskinen er i faxtilstand. Indsætte en pause på tre sekunder i det nummer, der skal ringes op til, for at vente på en linje ud eller komme igennem et automatisk svarsystem. Indtast først en pause, når du er begyndt at indtaste nummeret. 8 Telefonbog Få adgang til et af de programmerede hurtigopkaldsnumre (1-89) eller gruppeopkaldsnumre (90-99). 23

24 Tryk på For at 1 Mindske et antal. Rulle gennem indstillinger på displayet. Flytte det valgte beskæringsområde til venstre ved beskæring af et foto. 2 Øge et antal. Rulle gennem menuer eller indstillinger på displayet. Flytte det valgte beskæringsområde op ved beskæring af et foto. 3 Vælge den indstilling, der vises på displayet, eller gemme indstillinger. Vælge eller fravælge et foto i fotokorttilstand. 4 Øge et antal. Rulle gennem indstillinger på displayet. Flytte det valgte beskæringsområde til højre ved beskæring af et foto. 5 Mindske et antal. Rulle gennem menuer eller indstillinger på displayet. Flytte det valgte beskæringsområde ned ved beskæring af et foto. 6 Annullere en scanning, kopiering eller et udskriftsjob. Slette et faxnummer eller afslutte en faxtransmission og vende tilbage til standardfaxindstillingerne. Afslutte en menu. Slette aktuelle indstillinger eller fejlmeddelelser og vende tilbage til standardindstillingerne. 7 Få vist en menu eller undermenu i Kontrolpanel. 8 Vende tilbage til den forrige undermenu. Gemme indstillingerne i en undermenu og vende tilbage til den forrige menu. 24

25 * 0 # Tryk på 1 Et nummer eller symbol på tastaturet For at I faxtilstand: Indtaste faxnumre. Navigere i et automatisk svarsystem. Vælge bogstaver, når der oprettes en hurtigopkaldsliste. Indtaste eller redigere dato og klokkeslæt, der vises på displayet. I kopieringstilstand: Vælge det antal kopier, du vil udskrive. I fotokorttilstand: Vælge det antal fotos, du vil udskrive. 2 Start Farve Starte en farvekopiering, en farvescanning eller et farvefotojob afhængigt af den valgte tilstand. 3 Start Sort Starte en sort/hvid kopiering, scanning, faxning eller fotojob afhængigt af den valgte tilstand. 4 Tænd/sluk Tænde og slukke for printeren. Stoppe udskrifts-, kopierings-, fax- eller scanningsjob. Tilpasning af kopieringsindstillinger ved hjælp af Kontrolpanel Brug af menuen Kopieringstilstand Sådan får du adgang til og navigerer i menuen Kopieringstilstand: 1 Tryk på Kopieringstilstand i Kontrolpanel. 2 Tryk på eller flere gange, indtil det ønskede menupunkt er fremhævet. 3 Tryk på eller flere gange, indtil den ønskede indstilling er fremhævet. 4 Tryk på for at gemme indstillingen. 25

26 Brug denne indstilling Kopier Forstør Lysere/Mørkere Kvalitet Papirstørrelse Papirtype Gentag (pr. side) Sorter Uddelingskopi Indhold Scanningsstørrelse For at Angive, hvor mange kopier der skal udskrives. Angive den procentvise forstørrelse eller formindskelse af en kopi af et billede. Gøre kopien lysere eller mørkere. Vælge en udskriftskvalitet. Angive størrelsen på det ilagte papir. Angive typen af det ilagte papir. Vælge, hvor mange kopier af et billede der skal udskrives på en side. Sortere kopier, når de kommer ud af printeren. Vælge, hvor mange sider der skal udskrives på en side. Angive typen på originaldokumentet, der er lagt på scannerens glasplade. Angive størrelsen på det oprindelige dokument, der er lagt på scannerens glasplade. Brug af menuen Kopier Sådan får du adgang til og navigerer i menuen Kopier: 1 Tryk på Kopieringstilstand i Kontrolpanel. 2 Tryk på. 3 Tryk på eller flere gange, indtil det ønskede menupunkt er fremhævet. 4 Tryk på. Brug denne indstilling Vis kopiudskrift Vedligeholdelse Standardindstillinger For at Få vist en udskrift af det billede, der skal udskrives, på displayet. Bemærk! Denne undermenu er ikke tilgængelig, når du bruger ADF'en. Se blækniveauer. Rense blækpatroner. Justere blækpatroner. Udskrive en testside. Ændre standardindstillingerne. 26

27 Tilpasning af scanningsindstillinger ved hjælp af Kontrolpanel Brug af menuen Scanningsdestination Sådan får du adgang til og navigerer i menuen Scanningsdestination: 1 Tryk på Scanningstilstand i Kontrolpanel. 2 Tryk på eller flere gange, indtil den ønskede scanningsdestination er fremhævet. 3 Tryk på. Brug denne indstilling Udklipsholder Fil Et program Bemærk! De anførte programmer svarer til de programmer, der er installeret på computeren. For at Scanne til Udklipsholder. Scanne til . Scanne til en fil. Scanne til det valgte program. Brug af menuen Scan Sådan får du adgang til og navigerer i menuen Scan: 1 Tryk på Scanningstilstand i Kontrolpanel. 2 Tryk på. 3 Tryk på eller flere gange, indtil det ønskede menupunkt er fremhævet. Tryk på eller flere gange, indtil den ønskede indstilling er fremhævet. Tryk på for at åbne en undermenu, og tryk derefter på eller flere gange, indtil den ønskede indstilling er fremhævet. 4 Tryk på for at vælge indstillingen, eller tryk på for at gemme indstillingen og forlade menuen. Brug denne indstilling Kvalitet Scanningsområde Vis scanning For at Angive en scanningsopløsning. Angive størrelsen af det område, der skal scannes. Få vist det scannede billede i displayet. 27

28 Brug denne indstilling Vedligeholdelse Standardindstillinge r For at Se blækniveauer. Rense blækpatroner. Justere blækpatroner. Udskrive en testside. Tilpasse printerindstillinger. Tilpasning af faxindstillinger ved hjælp af kontrolpanelet Brug af menuen Faxtilstand Sådan får du adgang til og navigerer i menuen Faxtilstand: 1 Tryk på Faxtilstand på kontrolpanelet. 2 Indtast et nummer i tekstfeltet, eller tryk på eller flere gange, indtil det ønskede menupunkt fremhæves. 3 Tryk på for at vælge denne menu eller få adgang til de tilgængelige undermenuer. Brug denne indstilling Tekstfelt Indtast et andet nummer Tilføj fra telefonbog Tilføj fra genopkaldshistorik For at Indtaste det nummer, som faxen skal sendes til. Indtaste et andet nummer, som faxen skal sendes til. Sende en fax til et nummer fra telefonbogen og brugertilpasse indstillingerne for telefonbogen. Sende en fax til eller vise tidligere kaldte numre. Brug af menuen Fax Sådan får du adgang til og navigerer i menuen Fax: 1 Tryk på Faxtilstand på kontrolpanelet. 2 Tryk på. 3 Tryk på eller flere gange, indtil det ønskede menupunkt markeres. 4 Tryk på for at vælge denne menu eller få adgang til de tilgængelige undermenuer. 5 Tryk på eller for at rulle gennem indstillinger. 6 Tryk på for at gemme din indstilling og vende tilbage til faxtilstand. 28

29 Brug denne indstilling Udskyd faxafsendelse Opkald med pålagt rør Kvalitet Lysstyrke Historik og rapporter Ringning og besvarelse Faxudskrivning Udfører opkald og afsendelse Bloker uønskede faxer Vedligeholdelse Standardindstillinger Bloker værtsindstillinger Udskriv liste over faxindstillinger For at Angive et bestemt tidspunkt, faxen skal sendes på. Bemærk! Sørg for at angive dato og klokkeslæt korrekt, når du definerer et bestemt tidspunkt, faxen skal sendes på. Kalde op til et nummer, mens du lytter til opkaldet gennem printerens højttaler. Dette er en nyttig funktion, når du skal navigere i et automatisk svarsystem, før du kan sende faxen. Bemærk! Se "Faxafsendelse under et opkald (Opkald med pålagt rør)." på side 85 for at få yderligere oplysninger. Vælge udskriftskvalitet for faxafsendelse. Gøre faxen lysere eller mørkere. Vise og udskrive rapporter over faxhistorik. Redigere ringe- og svarindstillinger. Angive indstillinger for faxudskrivning. Angive indstillinger for opkald og afsendelse af fax. Blokere for faxmeddelelser fra de angivne numre. Se blækniveauer. Rense blækpatroner. Justere blækpatroner. Udskrive en testside. Ændre standardindstillingerne. Blokere for uønskede ændringer af faxindstillinger. Udskrive en kopi af listen over faxindstillingerne. Tilpasning af fotoindstillinger ved hjælp af Kontrolpanel Brug af menuen Fotokorttilstand Sådan får du adgang til og navigerer i menuen Fotokorttilstand: 1 Isæt et hukommelseskort eller flash-drev. Se "Indsættelse af hukommelseskort" på side 54 eller "Indsættelse af et flash-drev" på side 55 for at få yderligere oplysninger. 2 Tryk på eller flere gange, indtil det ønskede menupunkt er fremhævet. 3 Følg vejledningen i displayet for at navigere i menupunktet. 29

30 Brug denne indstilling Gennemse og udskriv fotos Udskriv kameravalg Udskriv alle fotos Gem til computer Vis diasshow Udskriv nye fotos Rediger standardindstillinger Vedligeholdelse For at Gennemse fotos på et hukommelseskort eller flash-drev, få vist valgte fotos og udskrive. Udskrive fotos ved hjælp af kameravalgene i en DPOF-fil. Bemærk! Denne undermenu vises kun, hvis der findes en DPOF-fil på hukommelseskortet eller flash-drevet. Udskrive alle fotos, der er gemt på et hukommelseskort eller flashdrev. Gemme fotos fra et hukommelseskort eller et flash-drev på computeren. Få vist et diasshow af fotoene på et hukommelseskort eller flash-drev. Kun at udskrive de nyeste fotos, der er gemt på et hukommelseskort eller flash-drev. Redigere standardindstillinger for fotoudskrivning. Se blækniveauer. Rense blækpatroner. Justere blækpatroner. Udskrive en testside. Brug af fotomenuen Flere indstillinger Sådan får du adgang til fotomenuen Flere indstillinger: Når du gennemser fotos, der skal udskrives: 1 Tryk på for at vælge et foto. 2 Tryk på. Tryk på, når du får vist eksempler på de fotos, der skal udskrives. Sådan navigerer du i menuen: 1 Tryk på eller flere gange, indtil det ønskede menupunkt er fremhævet. 2 Følg vejledningen i displayet. Brug denne indstilling Rediger foto Vis fuld skærm Rediger udskriftsindstillinger Vis udskrift For at Redigere det valgte foto. Få vist det valgte foto i fuldskærmsvisning. Redigere standardindstillinger for fotoudskrivning. Få vist de valgte fotos, før de udskrives. 30

31 Brug af fotomenuen Rediger Sådan får du adgang til og navigerer i fotomenuen Rediger: 1 Kontroller, at Rediger fotos er fremhævet i fotomenuen Flere indstillinger. 2 Tryk på. 3 Tryk på eller flere gange, indtil det ønskede menupunkt er fremhævet. 4 Tryk på for at vælge en funktion eller gemme en indstilling. Brug denne indstilling Lysstyrke Beskær Automatisk billedforbedring Reduktion af røde øjne Farveeffekt Roter For at Gøre et billede lysere eller mørkere. Beskære et billede. Forbedre kvaliteten af de udskrevne fotos. Bemærk! Det forbedrede billede vises ikke på displayet. Reducere effekten af røde øjne i fotos. Bemærk! Reduktionen af røde øjne vises ikke på displayet. Føje farveeffekter til billedet, før det udskrives. Du kan vælge mellem: Sepia Antik brun Antik grå Rotere billedet 90 grader med eller mod uret. Brug af fotomenuen Udskriftsindstillinger Sådan får du adgang til og navigerer i fotomenuen Udskriftsindstillinger: 1 Tryk på eller flere gange fra menuen Fotokorttilstand, indtil Rediger standardindstillinger er fremhævet. 2 Tryk på. 3 Tryk på eller flere gange, indtil det ønskede menupunkt er fremhævet. 4 Tryk gentagne gange på eller, indtil den ønskede indstilling er fremhævet. 5 Tryk på for at gemme indstillingen. Brug denne indstilling Papirstørrelse Fotostørrelse For at Angiv den papirstørrelse, der er lagt i bakken. Bemærk! Standardstørrelsen er 4 x 6 tommer. Vælge størrelse på det foto, der skal udskrives. Bemærk! Standardstørrelsen er 4 x 6 tommer. 31

32 Brug denne indstilling Layout Udskriftskvalitet Papirtype For at Vælge et sidelayout for de udskrevne fotos. Bemærk! Standardindstillingen er Automatisk. Vælge en udskriftskvalitet. Bemærk! Standardindstillingen er Normal. Vælge den papirtype, der er lagt i papirbakken. Bemærk! Standardindstillingen er Automatisk registrering. 32

33 Oplysninger om softwaren Brug af printerens software Brug denne indstilling Productivity Suite All-In-One Center Løsningscenter Udskriftsegenskaber Fotoeditor Fast Pics For at Åbne den komponent, der gør det muligt at udføre opgaven. Scanne, kopiere, udskrive og faxe. Finde oplysninger om fejlfinding, vedligeholdelse og bestilling af blækpatroner. Vælge de bedste udskriftsindstillinger for det dokument, du vil udskrive. Redigere fotos og grafik. Overføre fotos fra et hukommelseskort, flash-drev eller PictBridge-aktiveret digitalkamera til computeren. Værktøjet Faxopsætning Justere faxindstillingerne. Brug af Productivity Suite Brug Productivity Suite til at åbne den korrekte komponent til den opgave, du vil udføre. Du kan åbne Productivity Suite på en af følgende måder: Metode 1 Metode 2 Metode 3 På Skrivebordet skal du dobbeltklikke på ikonet Productivity Suite. 1 Klik på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 8300 Series. 2 Vælg Productivity Suite. Højreklik på proceslinjeikonet, og vælg derefter Productivity Suite. Brug af knapperne i Productivity Suite Klik på For at Detaljer Administrere dokumenter Arranger, søg efter, eller udskriv dokumenter. Send dokumenter til andre personer, eller åbn dem med forskellige programmer. Administrere fotos Arranger eller udskriv fotos i forskellige layouts. Send fotos til andre personer, eller åbn dem med forskellige programmer. 33

34 Klik på For at Detaljer Besøge os på internettet Besøg vores websted. Scanne Scan et fotografi eller et dokument. Kopiere Kopier et foto eller et dokument, og få mulighed for at forstørre, reducere eller ændre andre egenskaber. Faxe Send en fax, eller rediger faxindstillinger. Vedhæfte filer til s Send scannede dokumenter eller fotos, der er gemt på computeren, med . Scanne og redigere tekst (OCR) Scan et dokument til et tekstbehandlingsprogram ved hjælp af OCR (Optical Character Recognition), så du kan redigere i teksten. Scanne til PDF Scan et dokument, og gem det på computeren i PDFformat. Få mere at vide om, hvordan du kan bruge denne software. Du kan finde oplysninger om vedligeholdelse og fejlfinding samt værktøjer, der sørger for, at printeren fungerer korrekt. Se et web-baseret selvstudium. Brug af All-In-One Center Du kan bruge All-In-One Center-softwaren til at scanne, kopiere og faxe dokumenter eller til at udskrive gemte fotos. 34

35 Du kan åbne All-In-One Center på en af følgende måder: Metode 1 Metode 2 På skrivebordet skal du dobbeltklikke på ikonet Productivity Suite og derefter på Scan eller Kopier. Brug af linket Vedligeholdelse/fejlfinding 1 Klik på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 8300 Series. 2 Vælg All-In-One Center. Linket Vedligeholdelse/fejlfinding indeholder direkte hyperlinks til Løsningscenter og værktøjet Faxopsætning. 1 Klik på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 8300 Series. 2 Vælg All-In-One Center. 3 Klik på Vedligeholdelse/fejlfinding. 4 Vælg mellem følgende emner: Foretag vedligeholdelse eller løs kvalitetsproblemer Fejlfindingsproblemer Enhedsstatus og blækniveau Flere udskrivningsidéer og vejledninger Kontaktoplysninger Avanceret (layout-, stemme- og kommunikationsindstillinger) Vis softwareversion og copyrightoplysninger Vis værktøjet Faxopsætning Brug af fanen Scanning og kopiering Du kan bruge fanen Scanning og kopiering til at udføre scannings- og kopieringsopgaver, vælge en opgave i Produktivitetsværktøjer eller vise en udskrift af et billede. I dette afsnit Scan Kan du Vælge et program, som et scannet billede skal sendes til. Vælge, hvilken billedtype der skal scannes. Vælge scanningskvaliteten. Bemærk! Klik på Vis flere scanningsindstillinger for at se alle indstillinger. 35

36 I dette afsnit Kopier Produktivitetsværktøjer Vis udskrift Kan du Vælge antallet af kopier og farve. Vælge en kvalitetsindstilling for kopier. Vælge en blank papirstørrelse. Vælge størrelsen på det oprindelige dokument. Gøre kopier lysere eller mørkere. Forstørre eller formindske kopier. Bemærk! Klik på Vis flere kopieringsindstillinger for at få vist alle indstillinger. Udskrive en side i et album i forskellige fotostørrelser. Forstørre eller formindske et billede. Udskrive et billede som flersidet plakat. Faxe et billede eller dokument. Sende et billede eller et dokument i en . Redigere tekst, der findes i et scannet dokument, ved hjælp af OCR. Redigere et billede med en fotoeditor. Vælge et område på det viste billede, som skal scannes eller kopieres. Få vist et udskriftseksempel på det, der vil blive udskrevet eller kopieret. Bemærk! Klik på Hjælp øverst og midt på skærmen for at få yderligere oplysninger om brug af fanen Scanning og kopiering. Brug af fanen Gemte billeder Du kan bruge fanen Gemte billeder til at udføre opgaver med billeder, som er gemt på computeren. I dette afsnit Vis udskrift Åbn med Kan du Få vist eller oprette mapper. Få vist udskriftseksempler på billeder og markere dem. Omdøbe, slette eller redigere markerede billeder. Vælge, hvor de gemte billeder skal sendes til. 36

37 I dette afsnit Fotoudskrifter Produktivitetsværktøjer Kan du Klikke på Vis flere udskrivningsindstillinger for at se og justere udskriftsindstillingerne. Du kan: Vælge antallet af kopier og farve. Vælge en kvalitetsindstilling for kopier. Gøre kopier lysere eller mørkere. Forstørre eller formindske kopier. Bemærk! Klik på Næste for at vælge og udskrive fotos i standardstørrelser. Udskrive en side i et album i forskellige fotostørrelser. Forstørre eller formindske et billede. Udskrive et billede som flersidet plakat. Faxe et billede eller dokument. Sende et billede eller et dokument i en . Redigere tekst, der findes i et scannet dokument, ved hjælp af OCR. Redigere et billede med en fotoeditor. Bemærk! Klik på Hjælp øverst og midt på skærmen for at få yderligere oplysninger om brug af fanen Gemte billeder. Brug af Løsningscenter Med Løsningscenter kan du få hjælp samt oplysninger om printerens status og blækniveauer. Du kan Løsningscenter på én af følgende måder: Metode 1 Metode 2 Metode 3 Metode 4 Dobbeltklik på ikonet Productivity Suite på skrivebordet, og klik derefter på knappen Vedligeholdelse/ fejlfinding. 1 Klik på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 8300 Series. 2 Vælg Løsningscenter. Klik på linket Vedligeholdelse/ fejlfinding øverst i All- In-One Center, og klik derefter på et af de tilgængelige emner. Højreklik på proceslinjeikonet, og vælg derefter Løsningscenter. Løsningscenter har seks faner: Fra denne fane Printerstatus (hoveddialogboks) Kan du Få vist printerens status. Printerens status er f.eks. under udskrivning Udskrivning i gang. Få vist den papirtype, der er registreret i printeren. Få vist blækniveauerne i blækpatronerne. 37

38 Fra denne fane Sådan Fejlfinding Kan du Lær, hvordan du kan: Scanne, kopiere, faxe og udskrive. Søge og ændre indstillinger. Bruge basisfunktioner. Udskrive projekter, f.eks. bannere, fotos, konvolutter, kort, stryg på-ark og transparenter. Finde brugervejledningen, der kan udskrives. Få tip om den aktuelle status. Løse problemer med printeren. Vedligeholdelse Kontaktoplysninger Installere en blækpatron. Bemærk! Vent, til scanningen er fuldført, før du installerer nye blækpatroner. Få vist indkøbsmuligheder for nye blækpatroner. Udskrive en testside. Justere for at rette vandrette striber. Justere for at rette uskarpe kanter. Fejlfinde andre problemer med blæk. Få oplysninger om, hvordan du kontakter os via telefon, eller internettet. Avanceret Skifte udseende på vinduet Udskrivningsstatus. Slå stemmebeskeder for udskrivning til eller fra. Redigere indstillinger for netværksudskrivning. Dele oplysninger med os om, hvordan du bruger printeren. Hente softwareversionsoplysninger. Bemærk! Klik på Hjælp nederst til højre på skærmen for at få yderligere oplysninger. Brug af Udskriftsegenskaber Udskriftsegenskaber er den software, som kontrollerer udskriftsfunktionen, når printeren er tilsluttet en computer. Du kan ændre indstillingerne i Udskriftsegenskaber, afhængigt af den type projekt, du vil oprette. Du kan åbne Udskriftsegenskaber i næsten alle programmer: 1 Klik på Filer Udskriv, mens du har et dokument åbent. 2 I dialogboksen Udskriv skal du klikke på Egenskaber, Indstillinger, Optioner eller Opsætning. 38

39 Menuen Gem indstillinger I menuen "Gem indstillinger" kan du navngive og gemme de aktuelle indstillinger i Udskriftsegenskaber, så du kan bruge dem igen senere. Du kan gemme op til fem brugerdefinerede indstillinger. Menuen Jeg vil Menuen "Jeg vil" indeholder en række opgaveguider (til udskrivning af et fotografi, en konvolut, et banner eller en plakat eller til udskrivning på begge sider af papiret), som hjælper dig med at vælge de korrekte udskriftsindstillinger til et projekt. Menuen Optioner Du kan bruge menuen "Optioner" til at foretage ændringer i kvalitetsindstillingerne, layoutindstillingerne og udskrivningsstatusindstillingerne. Du kan finde yderligere oplysninger om disse indstillinger ved at åbne fanedialogboksen fra menuen og derefter klikke på knappen Hjælp i dialogboksen. Menuen "Optioner" indeholder også direkte hyperlinks til forskellige afsnit i Løsningscenter samt softwareversionsoplysninger. Fanen Udskriftsindstillinger Alle udskriftsindstillingerne findes under de tre primære faner i softwaren Udskriftsindstillinger: Kvalitet/ kopier, Papirindstillinger og Udskriftslayout. Fane Kvalitet/kopier Indstillinger Vælg en kvalitets-/hastighedsindstilling. Vælg en papirtype. Vælg, hvordan printeren skal udskrive flere kopier af et enkelt udskriftsjob: Sorteret eller normal. Vælg Automatisk forøgelse af billedskarphed. Vælg at udskrive farvebilleder i sort/hvid. Vælg at udskrive den sidste side først. 39

40 Fane Papirindstillinger Udskriftslayout Indstillinger Angiv størrelsen på det ilagte papir. Vælg dokumentets retning på den udskrevne side: Stående eller liggende. Vælg det layout, du vil udskrive. Vælg at udskrive på begge sider af papiret, og vælg en indstilling til dupleksudskrivning. Bemærk! Du kan få yderligere oplysninger om disse indstillinger ved at højreklikke på en indstilling på skærmen og derefter vælge Hvad er det? Brug af fotoeditor Du kan bruge et fotoeditorprogram til at redigere grafik og fotografier. 1 Klik på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 8300 Series. 2 Klik på Fotoeditor. 3 Klik på Filer Åbn for at vælge det billede, du vil redigere. 4 Rediger billedet med de tilgængelige værktøjer. Bemærkninger: Du kan kun redigere et billede ad gangen Bevæg musemarkøren hen over værktøjet for at se en beskrivelse af værktøjet. 5 Klik på Filer Gem som. 6 Angiv et filnavn og en filtype, og klik derefter på Gem. Brug af Fast Pics Brug Fast Pics-softwaren til at gemme eller udskrive fotografier fra et digitalkameras hukommelseskort eller flash-drev. Du kan åbne Fast Pics ved at indsætte et hukommelseskort eller flash-drev til digitalkamera i printeren. Se "Indsættelse af hukommelseskort" på side 54 eller "Indsættelse af et flash-drev" på side 55 for at få yderligere oplysninger. Med Fast Pics har du mulighed for at: Udskrive billeder ved hjælp af en computer. Se "Udskrivning af fotos, der er gemt på en hukommelsesenhed" på side 63 for at få yderligere oplysninger. Gemme billeder fra et hukommelseskort eller et flash-drev på computeren. Se "Overførsel af digitale fotos fra hukommelseskort eller flash-drev" på side 57 for at få yderligere oplysninger. 40

41 Brug af værktøjet Faxopsætning Brug dette værktøj til at angive, hvordan faxer sendes og modtages. Når du gemmer indstillingerne, gælder de for alle faxer, der sendes eller modtages. Du kan også bruge værktøjet til at oprette og redigere hurtigopkaldslisten. 1 Dobbeltklik på ikonet Productivity Suite på skrivebordet. 2 Klik på Fax. 3 Klik på Administrer faxhistorik eller All-In-One-indstillinger. Se "Tilpasning af indstillinger ved hjælp af værktøjet Faxopsætning" på side 88 for at få vist en liste over de tilgængelige indstillinger i værktøjet Faxopsætning. 41

42 Ilægning af papir og originaldokumenter Ilægning af papir 1 Sørg for, at: Du bruger papir, der er beregnet til inkjet-printere. Papiret ikke er brugt eller beskadiget. Følge de instruktioner, der fulgte med specialpapiret, hvis du benytter specialpapir. Du ikke tvinger papir ind i printeren. 2 Løft udskriftsbakken op, og træk det midterste papirstyr ud. 3 Læg papir i papirskuffen. 42

43 4 Juster papirstyrene, så de hviler mod papirets venstre, højre og nederste kant. 5 Sænk udskriftsbakken. 6 Træk støtten på papirudskriftsbakken ud for at fange papiret, når det skubbes ud

44 Ilægning af forskellige typer papir Ilæg op til Sørg for, at: 100 ark almindeligt papir Papirstyrene hviler mod papirets venstre, højre og nederste kant. 50 ark bestrøget papir 50 ark Premium-papir 50 ark fotopapir 50 ark glittet papir Den glittede eller bestrøgne side af papiret vender nedad. Papirstyrene hviler mod papirets venstre, højre og nederste kant. Bemærk! Fotos kræver længere tørretid. Fjern hvert foto, efterhånden som det færdiggøres, og lad det tørre for at undgå, at blækket udtværes. 100 ark brevpapir Udskriftssiden af papiret vender nedad. Toppen af brevpapiret indføres i printeren først. Papirstyrene hviler mod papirets venstre, højre og nederste kant. 10 konvolutter Der ikke lægges konvolutter med huller, perforeringer, udskæringer, dybe prægetryk, metalclips, metalfalsninger, snore, eller fritliggende klæbeflapper i printeren. Udskriftssiden af konvolutterne vender nedad med flappen til venstre som vist. Konvolutterne udskrives i retningen Liggende. Du vælger den korrekte konvolutstørrelse. Vælg størrelsen nummeret mindre, hvis den nøjagtige konvolutstørrelse ikke findes på listen. Indstil venstre og højre margen, så konvolutteksten anbringes korrekt på konvolutten. Konvolutterne ilægges lodret og helt til papirskuffens bagende. Papirstyrene hviler mod konvolutternes venstre, højre og nederste kant. 44

7300 Series All-In-One

7300 Series All-In-One 7300 Series All-In-One Brugervejledning November 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med Diamond Design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

Lexmark 840 Series. Brugervejledning

Lexmark 840 Series. Brugervejledning Lexmark 840 Series Brugervejledning Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

350 Series. Introduktion

350 Series. Introduktion 350 Series Introduktion Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande. Alle

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

350 Series. Opsætningsløsninger

350 Series. Opsætningsløsninger 350 Series Opsætningsløsninger Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande.

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

9300 Series All-In-One (Alt-i-en)

9300 Series All-In-One (Alt-i-en) 9300 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning September 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

3400 Series All-In-One

3400 Series All-In-One 3400 Series All-In-One Brugervejledning Februar 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other

Læs mere

X1100 Series All-In-One

X1100 Series All-In-One X1100 Series All-In-One Brugervejledning Få mere at vide om All-In-One Om softwaren Brug af All-In-One Vedligeholdelse Fejlfinding www.lexmark.com Udgave: Maj 2003 Følgende afsnit gælder ikke for lande,

Læs mere

5400 Series All-In-One (Alt-i-en)

5400 Series All-In-One (Alt-i-en) 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i

Læs mere

X74-X75 Alt-i-en. Brugervejledning

X74-X75 Alt-i-en. Brugervejledning X74-X75 Alt-i-en Brugervejledning Brugervejledning Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmark-strømforsyning, som følger med produktet. Tilslut netledningen til en stikkontakt, der er lettilgængelig, i

Læs mere

Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en)

Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en) 2007 www.lexmark.com Indhold Sådan finder du oplysninger om printeren...15 Sådan finder du oplysninger om printeren...15 Meddelelse om operativsystem...19

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series Januar 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4433, 4445 Model(ler): Diverse, xxx, hvor "x" er et alfanumerisk tegn Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan

Læs mere

5400 Series All-In-One (Alt-i-en)

5400 Series All-In-One (Alt-i-en) 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Installationsløsninger Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

5600-6600 Series Faxvejledning. 2008 www.lexmark.com

5600-6600 Series Faxvejledning. 2008 www.lexmark.com 5600-6600 Series Faxvejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Introduktion...4 Sådan finder du oplysninger om printeren...4 Om printerens dele...6 Om printerens dele...6 Faxindst...8 Sådan klargøres printeren

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X85 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259915

Din brugermanual LEXMARK X85 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Lexmark 4800 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 4800 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 4800 Series All-In-One Brugervejledning Juni 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Z2300 Series Brugervejledning

Z2300 Series Brugervejledning Z2300 Series Brugervejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan finder du oplysninger om printeren...6 Installation af printeren...8 Sådan undgår du fejl under

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X74 http://da.yourpdfguides.com/dref/3962738

Din brugermanual LEXMARK X74 http://da.yourpdfguides.com/dref/3962738 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X2600 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259938

Din brugermanual LEXMARK X2600 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259938 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK X2600 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Lexmark 6500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 6500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 6500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Dell V715w Brugervejledning

Dell V715w Brugervejledning Dell V715w Brugervejledning Maj 2009 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 5 dw, 1 dw Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

3500 Series All-In-One (Alt-i-en)

3500 Series All-In-One (Alt-i-en) 3500 Series All-In-One (Alt-i-en) Introduktion Marts 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA

Læs mere

Pro700 Series Brugervejledning

Pro700 Series Brugervejledning Pro700 Series Brugervejledning November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 101, 10E Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6 Minimering

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

Lexmark 5300 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5300 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5300 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10

Læs mere

Lexmark Prevail Pro700 Series Hurtigreferencevejledning

Lexmark Prevail Pro700 Series Hurtigreferencevejledning Lexmark Prevail Pro700 Series Hurtigreferencevejledning Maj 2009 www.lexmark.com Vigtig meddelelse om genbrug af blækpatroner! Læs denne meddelelse, inden du åbner æsken med blækpatronen Hos Lexmark tager

Læs mere

Introduktion til 9500 Series

Introduktion til 9500 Series Introduktion til 9500 Series 2007 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning og netledning, der er leveret med dette produkt, eller producentens autoriserede erstatningsstrømforsyning

Læs mere

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotovejledning Marts 2003 www.lexmark.com Udgave: Marts 2003 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning.

Læs mere

Brugervejledning til 7600 Series

Brugervejledning til 7600 Series Brugervejledning til 7600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...9 Introduktion...10 Sådan finder du oplysninger om printeren...10 Installation af printeren...13 Tildeling af adgang

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version 10.0.3 til 10.1 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK PRESTIGE PRO800 http://da.yourpdfguides.com/dref/2385105

Din brugermanual LEXMARK PRESTIGE PRO800 http://da.yourpdfguides.com/dref/2385105 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK PRESTIGE PRO800 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Pro900 Series Brugervejledning

Pro900 Series Brugervejledning Pro900 Series Brugervejledning November 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 301, 30E Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

2400 Series All-In-One

2400 Series All-In-One 2400 Series All-In-One Brugervejledning February 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

Lexmark 1500 Series. Brugervejledning

Lexmark 1500 Series. Brugervejledning Lexmark 1500 Series Brugervejledning Juni 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret trådløs

Læs mere

Meddelelse om udgaven

Meddelelse om udgaven Meddelelse om udgaven Første udgave (Januar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION SOM

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Redigering: juni 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

2500 Series All-In-One (Alt-i-en)

2500 Series All-In-One (Alt-i-en) 2500 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning December 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret

Læs mere

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Fra installation til udskrivning Fra installation til udskrivning til Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.1

Læs mere

Pro910 Series Brugervejledning

Pro910 Series Brugervejledning Pro910 Series Brugervejledning December 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 901, 90E, 91E Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7

Læs mere

Pro710 Series Brugervejledning

Pro710 Series Brugervejledning Pro710 Series Brugervejledning November 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 701, 70E Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

4800 Series Juni 2007 www.lexmark.com

4800 Series Juni 2007 www.lexmark.com 4800 Series Juni 2007 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning og netledning, der er leveret med dette produkt, eller producentens autoriserede erstatningsstrømforsyning og erstatningsnetledning.

Læs mere

Impact S300 Series Brugervejledning

Impact S300 Series Brugervejledning Impact S300 Series Brugervejledning November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Model(ler): 101, 10E, 11n, 1En Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X1100

Din brugermanual LEXMARK X1100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK X1100 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Z65, Z65n Color Jetprinter

Z65, Z65n Color Jetprinter Z65, Z65n Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge

Læs mere

Z55 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z55 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z55 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Lexmark Z42, Z43. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM

Lexmark Z42, Z43. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM Lexmark Z42, Z43 Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Color Jetprinter TM Udgave: Februar 2001 Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Z55 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning

Z55 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning Z55 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version 10.0.3 til 10.1 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

X5400 Series Brugervejledning

X5400 Series Brugervejledning X5400 Series Brugervejledning 2007 www.lexmark.com Indhold Introduktion...13 Sådan finder du oplysninger om printerens ark...13 Meddelelse om operativsystem...16 Sikkerhedsoplysninger...17 Installation

Læs mere

S310 Series Brugervejledning

S310 Series Brugervejledning S310 Series Brugervejledning Oktober 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4448 Model(ler): S310 Series: 301, 30E Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

Lexmark Platinum Pro900 Series Hurtigreferencevejledning

Lexmark Platinum Pro900 Series Hurtigreferencevejledning Lexmark Platinum Pro900 Series Hurtigreferencevejledning Maj 2009 www.lexmark.com Vigtig meddelelse om genbrug af blækpatroner! Læs denne meddelelse, inden du åbner æsken med blækpatronen Hos Lexmark tager

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Windows Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning

Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning April 2009 www.lexmark.com Vigtig meddelelse om genbrug af blækpatroner! Læs denne meddelelse, inden du åbner æsken med blækpatronen Hos Lexmark

Læs mere

S600 Series Brugervejledning

S600 Series Brugervejledning S600 Series Brugervejledning November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4446 Model(ler): W01, WE1 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Lexmark MFP. Installationsvejledning

Lexmark MFP. Installationsvejledning Lexmark MFP Installationsvejledning April 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z43 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260165

Din brugermanual LEXMARK Z43 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260165 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

1500 Series Brugervejledning

1500 Series Brugervejledning 1500 Series Brugervejledning Juni 2007 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning og netledning, der er leveret med dette produkt, eller producentens autoriserede erstatningsstrømforsyning

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere