NOCA Årsberetning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOCA Årsberetning 2011"

Transkript

1 NOCA - NETWORK OF CORPORATE ACADEMIES NOCA Årsberetning 2011 Formand i NOCA, Henrik Jespersen, CorporateVice- President, Fertin, beretter om NOCA-året 2011 NOCAs Generalforsamling, torsdag den 19. april N O C A, F I O L S T R Æ D E 44, 1171 K B H K

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING I NOCA 4 MEDLEMSFORHOLD 4 ARRANGEMENTER 5 NOCA MØDER 5 TEMAGRUPPER 5 STUDIETUR 6 ACADEMY OF MANAGEMENT 6 FORSKNING 7 NOCA PÅ LINKEDIN 7 NY FORM FOR MØDEINDKALDELSE 7 FUHU OG NOCA 8 ØKONOMI 9 10 ÅR I NOCA 9 I KIKKERTEN FOR BESTYRELSEN 12 SEKRETARIAT 12 AFSLUTNING 13 2

3 INDLEDNING Året 2011 i NOCA var endnu et år, præget af udvikling af medlemsaktiviteter som netværksmøder og konferencer. Målt ud fra disse kriterier blev 2011 det 10. succes år i træk, og det bedste år i NOCAs historie. Indholdsmæssigt blev 2011 året hvor NOCA satte fokus på brugen af sociale medier i HR øjemed, et fokus der blev understøttet, ved både at have HR og Sociale Medier som tema for NOCAs årsdag og ved efterfølgende oprettelse af en temagruppe af samme navn. NOCA indgik i et samarbejde med Børsen og SocialSemantic, om udarbejdelsen af: Social Media Factbook 2011, en rapport der havde til formål at undersøge dansk erhvervslivs brug af sociale medier. Undersøgelsen viste blandt andet at HR er det forretningsområde, hvor færrest virksomheder oplever værdi i anvendelsen af sociale medier et tankevækkende finding, som bl.a. blev diskuteret på NOCAs årsdag og efterfølgende i temagruppen. Udover rapporten har NOCA søgt at opfordre sine medlemmer til at tage stilling til om - og hvorledes de vil anvende sociale medier. NOCAs antagelse er at sociale medier ikke er for alle, men at virksomhederne dog er nødt til at overveje om man ønsker at anvende sociale medier som en del af virksomhedens HR aktiviteter. Ydermere var det formålet både at belyse fordele og udfordringer ved anvendelsen af sociale medier, og således komme hele vejen rundt om emnet. Stillingtagen til om virksomheder skal anvende sociale medier eller ej, mener NOCA også er en del af at skulle agere i en post krisetid. Sociale medier bliver for mange virksomheder en katalysator for kreativitet og innovation. Dette er med til at ændre og skærpe vilkårene for eksisterende virksomheder, og den måde de agerer på. Post krisetiden og virksomhedernes ændrede vilkår, kommer netop til at danne rammen for 2012 i NOCA, hvor der vil være fokus på: The New Normal. Denne nye normale eller den nye tid er betegnelsen for, at vi nu er skridtet videre fra post krisetiden, da forholdene nu er normaliseret, og virksomheder skal vende sig til en ny tid. En tid hvor traditionelle paradigmer udfordres og ændres, hvor vi skal arbejde mere for mindre, hvor globalisering ikke er en løsning men en betingelse, hvor rationaler præges af følelser, hvor ledelse og eksekvering bliver vigtigere end strategi, hvor selvledelse erstattes af synlig ledelse, hvor lukkethed erstattes af åbenhed, og hvor integritet bliver vigtigere end performance. Med dette aktuelle emne, samt koblingen mellem forskning og praksis, er det stadig NOCAs formål, at gøre en forskel for alle foreningens medlemmer. En forskel der kun kan opstå, ved at skabe rum for den videndeling der skal til, for at medlemmerne kan skabe værdi igennem ny viden og inspiration, 3

4 der omsættes til handlinger. For at denne målsætning fortsat kan blive opfyldt, anses det som afgørende, at der holdes fast i, at NOCA som forening er: Skabt af medlemmerne, drevet af medlemmerne for medlemmerne 2011 I NOCA I det følgende vil NOCA året 2011 blive belyst. MEDLEMSFORHOLD NOCAs medlemskreds tæller 64 uddannelses- og forskningsinstitutioner, offentlige organisationer og private virksomheder. NOCAs distributionsnetværk når ud til cirka 500 HR professionelle. I NOCA er det altid glædeligt at kunne sige velkommen til nye medlemmer, da nye medlemmer er med til at øge foreningens mangfoldighed, ved at ny viden og erfaringer bliver tilvejebragt. Af nye medlemmer i 2011 og starten i af 2012 kan nævnes: Norrbom Vinding Tryg NOVO A/S Danske Fysioterapeuter Jack and Jones Region Nordjylland Lederne AS3 Det er grundlæggende i NOCAs strategi, at der ikke reklameres for netværket, men at kendskabet formidles via positiv omtale fra NOCAs medlemmer. På den måde sikrer vi, at de organisationer der udviser interesse for NOCA, allerede har gjort sig overvejelser om, hvad de forventer af samarbejdet, samt hvad de mener at kunne bidrage med. 4

5 I NOCA må vi stadig have fokus på at udvide medlemsskaren, dels for derved at sikre et stærkt fundament for videndeling, inden for de af medlemmerne definerede fagområder, og dels for at sikre det økonomiske fundament, som er en nødvendighed, for fortsat at drive en aktiv forening. Det skal dog slås fast, at vi i NOCA er meget bevidste om, at få og have de rigtige medlemmer, så vi sikrer et forsat højt fagligt niveau. ARRANGEMENTER I 2011 har der været afholdt det største antal konferencer, NOCA møder og temagruppemøder, alle med stor deltagelse og et højt fagligt niveau. Tilbagemeldinger fra medlemmerne viser, at aktiviteterne kan ses som tegn på, at NOCA er et stærkt netværk, som er givtigt for dets medlemmer. NOCA møder I 2011 har NOCA bl.a. afholdt møder indenfor temaer som: HR og Sociale Medier, HR som værdiskaber i New Business Creation and Innovation, Ledelse og Forandringer, Global Ledelse, samt Performance Management og Learning Management Systems. NOCA møderne er medvirkende til, at sætte fokus på et særligt tema og at skabe koblingen imellem forskning og praksis. Møderne er initieret efter ønsker fra medlemskredsen og ofte opstår nye temagrupper i kølvandet på disse møder, hvis der er medlemmer, der ønsker yderligere faglig fordybelse og således at have en længerevarende dialog omkring et specifikt tema. Temagrupper NOCAs temagrupper er fora for videndeling, åben dialog og inspiration, hvor de enkelte medlemmer kan drøfte de professionelle, faglige og forskningsmæssige udfordringer de møder i hverdagen med HR ligesindede. Temagrupper opstår og ophører helt afhængig af medlemmernes ønsker og behov og supporteres af NOCA. Efter stor interesse fra medlemmerne, er der oprettet fire nye NOCA temagrupper i 2011: Temagruppe for HR Partnere, temagruppe for HR Udvikling, temagruppe for Organisationsdesign og Udvikling, samt temagruppe for HR og Sociale Medier. Yderligere er interessen for NOCAs eksisterende fire temagrupper stadig stor, og disse fortsætter derfor i samme spor. 5

6 Således har NOCA følgende temagrupper: 1. Employer Branding 2. HR Executive Club 3. HR Partnere 4. HR og Sociale Medier 5. HR Udvikling 6. Organisationsdesign og Udvikling 7. Talentudvikling 8. VL gruppe for Strategisk Kompetenceudvikling Temagrupper mødes typisk fire til seks gange årligt alt efter gruppens behov og ønsker. I 2011 har der været organiseret mere end 30 temagruppemøder. NOCAs medlemmer har naturligvis æren for, at det er muligt for NOCA at arrangere disse møder. Takket være velviljen fra NOCAs medlemmer til at lægge hus til møder, og give et indblik i medlemmets hverdag og HR relaterede udfordringer, får hele NOCAs netværk glæde af erfaringsudvekslingen. NOCA tror på, at dette er udtryk for at NOCAs medlemmer, og ikke mindst værtsmedlemmet oplever, at de får et udbytte fra NOCAs møder og temagrupper. Studietur Som et tillæg til NOCAs forskellige mødeformer, har 2011 også budt på en faglig studietur til Ashridge Business School i London. Temaet for turen var Strategic Leadership Challenges in a Globalising World. På studieturen blev der stillet skarpt på de ledelsesmæssige udfordringer, globaliseringen stiller den moderne leder, herunder hvilke ledelsesudfordringer fremtiden bringer, samt hvilke implikationer globaliseringen har for den måde hvorpå virksomheder arbejder med strategi, ledelse og talentudvikling. Ud over det rent faglige indhold, gav turen til Ashridge deltagerne mulighed for, at opleve en spændende international Business School, samtidig med at de netværksmæssige relationer blev styrket. Academy of Management Academy of Management 2011 blev afholdt i San Antonio, Texas og temaet var: West meets East Enlightening, Balancing, Transcending. Under denne overskrift, var fokus på de konsekvenser, den finansielle krise førte med sig, samt den efterfølgende udvikling, hvor der i stigende grad blev sat fokus på vækst og innovation discipliner som vores kollegaer i Østen mestrer til perfektion. I den forbindelse er man gået fra mantraet Vest leder Øst, til Vest møder Øst. 6

7 Denne vedvarende interesse i Academy of Management og den måde NOCA arrangerer forløbet, anser NOCA, som værende en indikation på, at deltagerne får et højt fagligt udbytte, der kan omsættes til reel værdi, når de returnerer til deres respektive virksomheder og organisationer med ny viden og energi. Også i 2012 deltager NOCA i Academy of Management, der i år afholdes i Boston, USA. Temaet for Academy of Management 2012 er: The Informal Economy. Forskning NOCA gør et stor arbejde ud af konstant at søge at koble aktuel forskning med medlemsvirksomhedernes praksis. Til at understøtte dette formål, indgik NOCA i et samarbejde med Børsen og SocialSemantic, om en undersøgelse, der skulle fastlægge virksomheders brug af sociale medier. Undersøgelsen var ligeledes også med til at understøtte temaet for NOCAs årsdag. Det er en målsætning i NOCA også fremadrettet, at have fokus på hvordan tiltag indenfor forskningsområdet, konverteres til det praksisarbejde som NOCAs medlemmer sidder med til hverdag. På den måde kan NOCA være medvirkende til, at der bliver bygget bro mellem teori og praksis, således at forskning indenfor HR feltet, bliver til reelle og tilgængelige arbejdsredskaber for NOCAs medlemmer. NOCA PÅ LINKEDIN Som en del af NOCAs fokus på brug af sociale medier i 2011, blev det også året, hvor NOCA tog skridtet og engagerede alle NOCAs medlemmer på én samlet LinkedIn gruppe. Formålet med oprettelsen af denne LinkedIn gruppe var og er, til stadighed at styrke videndelingen i netværket, samt at give NOCAs medlemmer mulighed for at interagere i en mere direkte relation. Yderligere fungerer NOCAs LinkedIn gruppe som kommunikationskanal, hvor information om kommende møder, spændende artikler, relevante YouTube klip med mere bliver formidlet. NOCAs LinkedIn gruppe har 290 medlemmer ( ), samt fem subgroups for medlemmerne i NOCAs temagrupper, der giver ekstra mulighed for fordybelse. Det har til stadighed været NOCAs fokus at bibeholde NOCAs kerneaktiviteter med personligt nærvær, igennem NOCA møder, konferencer og afholdelse af temagrupper. NY FORM FOR MØDEINDKALDELSE NOCA har i 2011 forsøgt sig med en ny måde at indkalde medlemmerne til møder. Metoden er meget simpel, der indkaldes til diverse møder og temagrupper via Outlook, så medlemmerne får indkaldelsen direkte i deres Outlook kalender. Indkaldelsesformen har været en stor succes, og NOCA har kunnet 7

8 registrere en stigning i deltagerantal, både til konferencer og i temagrupperne. Dog har der været en række udfordringer i forhold til medlemmer der anvender Lotus software, og i 2012 vurderes det derfor nødvendigt, at overveje og evt. implementere et decideret CRM system (Customer Relationship Management). Ligeledes vurderes det, at der skal afsættes ressourcer til udvikling af en ny hjemmeside. FUHU og NOCA Med baggrund i en række lighedspunkter i bl.a. overordnede formål og ønsket om at koble forskning og praksis tættere sammen hos både FUHU og NOCA, blev der i 2008 truffet beslutning om at udvide samarbejdet med FUHU. Dette blev en realitet med generalforsamlingens tilslutning, og således sikredes en juridisk sammenhæng og samarbejde imellem foreningerne FUHU og NOCA. Allerede første år ( ) blev samarbejdet i praksis udbygget igennem flere fælles initiativer og projekter til glæde for begge foreninger. Efterfølgende blev fokus i FUHU udviklingen af tænketanken DEA, der stadig med FUHU som økonomisk støtte, fremstår som en selvstændig og markant bidragsyder til udviklingen af viden og holdninger i Danmark indenfor bl.a. det uddannelsespolitiske område. Typiske projekter er uhyre relevante på netop den uddannelsespolitiske scene, og DEA er derfor blevet en markant aktør på dette område. Projekterne er ofte med et langsigtet perspektiv og for det typiske NOCA medlem er projekterne interessante, men ikke nødvendige i virksomhedernes mere kortsigtede udvikling og der har derfor ikke været grundlag for fælles projekter imellem DEA og NOCA, uagtet et godt og positivt samarbejde i øvrigt. I forbindelse med formandsskifte i FUHU i maj måned sidste år, blev der taget initiativ til en ny strategi for FUHU. Denne strategi tilstræber en udvikling af FUHU, der meget klart skal arbejde for udvikling af konkurrencekraft igennem fokus på bl.a. livslang læring herunder den livslange uddannelse der finder sted i virksomhedsmæssig sammenhæng. FUHUs strategi indeholder en række andre væsentlige forhold, herunder bl.a. relationerne til FUHUs børn ; Niels Brock, CBS og DEA, idet man ønsker en tydeligere og klarere adskillelse. DEA skal således udskilles fra FUHU fra Relationerne til NOCA ønsker man på samme måde at tydeliggøre, således at NOCA bliver en Preferred Partner, på lige fod med Niels Brock, CBS og DEA. Preferred Partner betyder, at FUHU vil indgå i og give midler til projekter og aktiviteter, hvis der er fælles interesse derfor. Den mere formelle og juridiske tilknytning foreningerne imellem ophører, og i stedet vil NOCA fortsætte som selvstændig juridisk enhed, leje kontor af FUHU på markedsmæssige forhold. Andre 8

9 serviceydelser fra FUHU til NOCA vil blive faktureret i henhold til en speciel aftale derom. Tidligere aftale om at NOCAs formand indgår i FUHUs bestyrelse ophører, men NOCAs medlemmer vil som medlemmer af FUHU være med til at kunne indvælge bestyrelsesmedlemmer til FUHU. Ændringerne vil først blive gennemført når FUHUs strategi er blevet godkendt på FUHUs generalforsamling i maj måned Efterfølgende vil vi skulle tilpasse NOCAs vedtægter, men grundlæggende får disse ændringer ikke direkte betydning for det enkelte NOCA medlem. Medlemmerne i NOCA vil selvfølgelig blive informeret, når dette er relevant NOCAs strategi og aktiviteter fortsætter uændret af ændringerne i FUHUs strategi. ØKONOMI 2011 blev NOCAs hidtidige bedste år økonomisk, hvilket kan tilskrives NOCAs solide medlemsantal, samt at NOCA for første gang hævede sit årlige kontingent til kr En omsætning på ca. 2,7 mio. kr. og et overskud på 0,6 mio. kr. har klart været med til at underbygge NOCAs fundament, og give en udvikling i foreningskapitalen, der har været bedre end målsætningen herfor. Det økonomiske resultat er bedre end budgetteret, men samtidig også ønsket - idet økonomien er fundamentet for udviklingen af medlemsservicen og aktiviteterne for medlemmerne, hvilket tilsikres igennem flere ressourcer i sekretariatet, som også var argumentet for kontingent stigningen sidste år. Sekretariatet vil derfor blive udvidet i 2012 med en ½ tid stilling i det kommende budgetår. Det skal i denne sammenhæng klart slås fast, at NOCA er en almennyttig forening, og dermed ikke har til formål at generere overskud, men at en sund økonomi er forudsætningen for, at der også i fremtiden kan sikres et solidt aktivitetsniveau, der kan give NOCAs medlemmer det bedst mulige udbytte. Samtidig er det også væsentligt at bemærke, at den økonomiske del af aftalen imellem NOCA og FUHU, er ophørt ved udgangen af 2011 og at NOCA derfor nu er 100 procent selvfinansieret. 10 år i NOCA 2012 er året, hvor NOCA kan fejre sin 10 års fødselsdag. Det er med glæde at vi kan kigge tilbage på 10 år, hvor foreningen har vokset sig større og har skabt et fundament, på en solid medlemskreds bestående af nogle af Danmarks mest interessante virksomheder og offentlige organisationer. Se udviklingen i NOCAs medlemsvirksomheder herunder: 9

10 Serie Se udviklingen i NOCAs økonomi herunder: , , , , ,00 Indtægter i alt Årets resultat ,00 0,

11 Egenkapital År På alle områder har det det været berigende hvert år at kunne registrere at året endnu en gang har været et år med succes. Økonomisk er vi også gået fra at have underskud til i 2011 at kunne registrere et resultat, der er bedre end budgetteret og samtidig giver det største overskud i NOCAs historie. Det er derfor med en vis stolthed at kunne sige at NOCA har vist sin eksistensberettigelse, og nu er klar til at tage fat med styrke og energi på de næste 10 år. Med NOCAs medlemskreds, det økonomiske fundament, aktiviteterne, bestyrelsen og den nye ledelse, kan vi med rette kan sige, at NOCA er klar til en ny tid! I KIKKERTEN FOR 2012 I 2012 er NOCAs fokus ud over netværkets øvrige aktiviteter The New Normal det nye normale, et tema vi bl.a. behandler på NOCAs konference og årsdag. Det nye normale er et bredt tema, der favner mange forskellige udfordringer, dog er NOCAs naturlige fokus på de temaer, der interesserer medlemskredsen og i den forbindelse oprette de temagrupper, der måtte være ønsker om. Ét af de temaer der naturligt optager HRfunktionen i mange af medlemsvirksomhederne er globalisering og især globaliseringen af HRfunktionen. NOCA ønsker også på dette område at kunne skabe videndeling og netværk for medlemmerne, og vi vil derfor sammen med medlemmerne søge at finde veje der giver værdi indenfor dette område. Udvikling af det digitale NOCA vil ligeledes kræve, at der bliver tilført ressourcer til LinkedIn, NOCAs hjemmeside og implementering af et CRM system (Customer Relationship Management). 11

12 Samtidig vil vi fortsat søge at udvide koblingen imellem forskning og praksis. Vi er i den forbindelse glade for at kunne informere om, at NOCA efter drøftelser med CBS fremover vil indgå som associeret partner i den årlige Cranet konference. Cranet konferencen og de store forskningsmæssige undersøgelser, der har været tilknyttet dette, har igennem mange år været en slags årlig milepæl for forskning og praksis i HRM arbejdet i Danmark. NOCAs forankring i HRM arbejdet og i særdeleshed i den strategiske kompetenceudvikling og livslange læring, er helt givet også baggrunden for at NOCA i starten af 2012 fik ny protektor. NOCAs nye protektor er uddannelsesminister Morten Østergaard, der har meddelt at han er beæret over at blive udnævnt som protektor for NOCA, da han anser NOCA som havende et yderst vigtigt uddannelsesmæssigt formål bliver også et år, hvor der kommer til at ske en hel del i NOCAs bagland. George Greibe går på deltidspension per 1. maj 2012, og Per Geisler Hansen tiltræder som ny direktør. Ydermere vil der ske en ændring i formandskabet i NOCA, da jeg som meddelt fratræder som formand, og NOCA vil derfor også få en ny bestyrelsesformand. Endeligt stopper Julie Espenhain som studentermedhjælper efter 2,5 år, da hun er færdiguddannet, og Kasper Keller-Jacobsen, kommunikationsstuderende fra RUC vil derfor tiltræde som ny studentermedhjælper. BESTYRELSEN En stor tak skal lyde til NOCAs bestyrelse, for en fortsat positiv og aktiv indsats for NOCAs netværk i uden disse indspark, ville NOCA ikke være i stand til fortsat at udvikle sig på det organisatoriske plan, samt til stadighed kunne imødekomme medlemmernes ønsker og behov. Som meddelt udtræder jeg selv af bestyrelsen efter 10 års virke, og det er derfor vemodigt at skulle sig farvel, men samtidig også rigtig godt at kunne sige farvel efter 10 så gode år - hvor hvert år er blevet bedre end det foregående og hvor arbejdet i bestyrelsen hele tiden har været præget af et engagement og en vilje til at sikre en forsat udvikling af NOCA. SEKRETARIAT NOCAs sekretariatet er af naturlige grunde et væsentligt omdrejningspunkt for NOCAs virke. På det faglige, det udviklingsmæssige og netværksmæssige område, har arbejdet fortsat været varetaget af Julie Espenhain og af George Greibe. Uden den indsats de yder fra kontoret på FUHUs gang, ville 12

13 NOCAs medlemmer ikke kunne glæde sig over foreningens virke, position og succes derfor skal der gives en stor tak hertil. AFSLUTNING NOCAs aktivitetsniveau i 2011 har vist, at der er mange HR professionelle, der drager nytte af NOCA, hvorfor det med glæde kan konstateres at også 2011 var rigtig godt NOCA år, med konsolidering og yderlige fremgang. NOCA har fået flere medlemmer, endnu mere solid økonomi, flere arrangementer og et endnu tættere og givende netværk imellem medlemmerne, der skaber nye muligheder i årene frem. Dette kan medlemmer af NOCAs netværk i al beskedenhed takke sig selv og hinanden for og være stolte over at kunne sige, at NOCA også efter 10 år er en forening, der er skabt af medlemmerne drevet af medlemmerne for medlemmerne. Med dette vil jeg gerne sige tak for ti år sammen omkring udviklingen af NOCA og ønske NOCA al mulig held og lykke i fremtiden. De bedste hilsner Henrik Jespersen 13

NOCA Årsberetning 2010 Generalforsamling

NOCA Årsberetning 2010 Generalforsamling 14.4. 2011 NOCA Årsberetning 2010 Generalforsamling Formand i NOCA Henrik Jespersen, Group Vice President i Gumlink, beretter om NOCA året 2010. NOCA Network of Corporate Acedemies 14-04-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

NOCA Årsberetning 2012

NOCA Årsberetning 2012 NOCA - NETWORK OF CORPORATE ACADEMIES NOCA Årsberetning 2012 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice- President, Danske Bank, beretter om NOCA- året 2012 NOCAs Generalforsamling, torsdag den 11. april

Læs mere

NOCA Årsberetning 2014

NOCA Årsberetning 2014 NOCA Årsberetning 2014 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCAåret 2014 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 16. april 2015 INDLEDNING Året 2014 i NOCA var et

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

CHARTER FOR DEAs VIRKE

CHARTER FOR DEAs VIRKE CHARTER FOR DEAs VIRKE Indholdsfortegnelse: 1. Navn... 3 2. Formål og virksomhed... 3 3. Medlemskab... 4 4. DEA Board... 4 5. Økonomi og ressourceudnyttelse... 5 6. Aktiviteter... 5 7. Årsdag... 6 8. Ændring

Læs mere

Netværk for ledere, chefer og direktører. Stærke netværk til stærke ledere

Netværk for ledere, chefer og direktører. Stærke netværk til stærke ledere , chefer og direktører Stærke netværk til stærke ledere > Netværksmøder hos os giver dig nye indfaldsvinkler til dine ledelsesmæssige udfordringer, og du får konkret og brugbar viden med dig hjem. Vær

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

PwC s CXO Network. PwC s CXO Network 1

PwC s CXO Network. PwC s CXO Network 1 PwC s CXO Network PwC s CXO Network 1 Toplederudvikling Bliv en del af PwC s CXO Network og få inspiration og indsigt fra en række topledere ansat i nogle af Danmarks største virksomheder. Vi kan med PwC

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Ledelse Organisationsudvikling

Ledelse Organisationsudvikling Personalestyrelsens temadag 12.april 2011 Gitte Mandrup Ledelse Organisationsudvikling Forstå behov og opgaver udefra og ind Tag ansvar indefra og ud Virksomhedens ydelser, resultatkrav, realiteter, udfordringer

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første

Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første Kære læser Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første nyhedsbrev kan du læse det spændende interview med HR direktør Jette Husum og Generaldirektør Kenneth Plummer fra

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden.

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden. Bogen handler om succesfuld (primært organisatorisk) implementering af CRM (Customer Relationship Management) i virksomheder, foreninger og andre organisationer. Den beskriver de væsentlige overvejelser,

Læs mere

Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune

Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune Punkt 15. Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune 2013-46484 Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at Magistraten, - drøfter oplæg til talentudvikling af ledere fra

Læs mere

VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU

VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU Netværk for ejerledere VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU Ejerledede virksomheder udgør med god grund 85 procent af dansk erhvervsliv. Friheden til at styre sit eget arbejdsliv, forfølge sine ideer og arbejde med

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Foreningen bips er stiftet 2003-03-26 ved en sammenlægning af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge. Net.

Foreningen bips er stiftet 2003-03-26 ved en sammenlægning af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge. Net. vedtægter 2014 vedtægter 2014 1. Navn og hjemsted Foreningen bips er stiftet 2003-03-26 ved en sammenlægning af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge. Net. Foreningens hjemsted er adressen for sekretariatet.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle Strategiimplementering: Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle - Evaluering og udvikling af virksomhedens strategiimplementerings kompetencer Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

GATE 21. Årsberetning

GATE 21. Årsberetning 2014 GATE 21 Årsberetning FORMANDENS BERETNING STEEN CHRISTIANSEN 2014 blev et stærkt år for den grønne omstilling og for Gate 21: Klimaforandringerne er tilbage på den globale politiske dagsorden. København

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan 2016-2020 2 Velkommen til Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan I Fagcenter for Socialpsykiatri er visionen at skabe fremtidens velfærd,

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING

DIPLOMCLASS DIGITALISERING Fra strategi til handling DIPLOMCLASS DIGITALISERING - nye begreber at begribe med og værktøjer at handle med Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

DET PRAKTISKE HVAD ER DNA?

DET PRAKTISKE HVAD ER DNA? DNA ET ANDERLEDES NETVÆRK Et netværk handler IKKE kun om at sælge dine produkter eller skaffe dig dit næste job! DNA er et netværk hvor faglig sparring, engagement, personlig udvikling og ikke mindst forretningsudvikling

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Hvordan skaber Bestyrelsen Værdi?

Hvordan skaber Bestyrelsen Værdi? Hvordan skaber Bestyrelsen Værdi? Steen Thomsen st.int@cbs.dk Copenhagen Business School http://uk.cbs.dk/ccg Bestyrelsesudvikling som nationalt projekt Bjarne Corydon på åbningskonferencen den 7. maj

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Notat. Dermed vil videnscenteret blive et fælles fyrtårn for branchens udvikling.

Notat. Dermed vil videnscenteret blive et fælles fyrtårn for branchens udvikling. Notat bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr. dk 2710 9489 Dato Rev./Ver. Udarbejdet af Projekt-id 2016-03-02 0 CL 9-151 Fra bestyrelsen: Forslag om sammenlægning

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Velkommen til Seismonaut Learning

Velkommen til Seismonaut Learning Kurser Foråret 2013 Kurser i foråret 2013 Velkommen til Seismonaut Learning Den nyeste viden er omdrejningspunktet for alt vores arbejde i Seismonaut - og den vil vi gerne dele med dig, så det kan skabe

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Proces for etablering af kommunale samarbejder

Proces for etablering af kommunale samarbejder Proces for etablering af kommunale samarbejder Fra idé til etableret samarbejde Version 1.0 Den 10. april 2016 1 Contents 1 Vejledning og anvendelse 3 2 Etablering af kommunale samarbejder 4 2.1 Sondering

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere