NOCA Årsberetning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOCA Årsberetning 2011"

Transkript

1 NOCA - NETWORK OF CORPORATE ACADEMIES NOCA Årsberetning 2011 Formand i NOCA, Henrik Jespersen, CorporateVice- President, Fertin, beretter om NOCA-året 2011 NOCAs Generalforsamling, torsdag den 19. april N O C A, F I O L S T R Æ D E 44, 1171 K B H K

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING I NOCA 4 MEDLEMSFORHOLD 4 ARRANGEMENTER 5 NOCA MØDER 5 TEMAGRUPPER 5 STUDIETUR 6 ACADEMY OF MANAGEMENT 6 FORSKNING 7 NOCA PÅ LINKEDIN 7 NY FORM FOR MØDEINDKALDELSE 7 FUHU OG NOCA 8 ØKONOMI 9 10 ÅR I NOCA 9 I KIKKERTEN FOR BESTYRELSEN 12 SEKRETARIAT 12 AFSLUTNING 13 2

3 INDLEDNING Året 2011 i NOCA var endnu et år, præget af udvikling af medlemsaktiviteter som netværksmøder og konferencer. Målt ud fra disse kriterier blev 2011 det 10. succes år i træk, og det bedste år i NOCAs historie. Indholdsmæssigt blev 2011 året hvor NOCA satte fokus på brugen af sociale medier i HR øjemed, et fokus der blev understøttet, ved både at have HR og Sociale Medier som tema for NOCAs årsdag og ved efterfølgende oprettelse af en temagruppe af samme navn. NOCA indgik i et samarbejde med Børsen og SocialSemantic, om udarbejdelsen af: Social Media Factbook 2011, en rapport der havde til formål at undersøge dansk erhvervslivs brug af sociale medier. Undersøgelsen viste blandt andet at HR er det forretningsområde, hvor færrest virksomheder oplever værdi i anvendelsen af sociale medier et tankevækkende finding, som bl.a. blev diskuteret på NOCAs årsdag og efterfølgende i temagruppen. Udover rapporten har NOCA søgt at opfordre sine medlemmer til at tage stilling til om - og hvorledes de vil anvende sociale medier. NOCAs antagelse er at sociale medier ikke er for alle, men at virksomhederne dog er nødt til at overveje om man ønsker at anvende sociale medier som en del af virksomhedens HR aktiviteter. Ydermere var det formålet både at belyse fordele og udfordringer ved anvendelsen af sociale medier, og således komme hele vejen rundt om emnet. Stillingtagen til om virksomheder skal anvende sociale medier eller ej, mener NOCA også er en del af at skulle agere i en post krisetid. Sociale medier bliver for mange virksomheder en katalysator for kreativitet og innovation. Dette er med til at ændre og skærpe vilkårene for eksisterende virksomheder, og den måde de agerer på. Post krisetiden og virksomhedernes ændrede vilkår, kommer netop til at danne rammen for 2012 i NOCA, hvor der vil være fokus på: The New Normal. Denne nye normale eller den nye tid er betegnelsen for, at vi nu er skridtet videre fra post krisetiden, da forholdene nu er normaliseret, og virksomheder skal vende sig til en ny tid. En tid hvor traditionelle paradigmer udfordres og ændres, hvor vi skal arbejde mere for mindre, hvor globalisering ikke er en løsning men en betingelse, hvor rationaler præges af følelser, hvor ledelse og eksekvering bliver vigtigere end strategi, hvor selvledelse erstattes af synlig ledelse, hvor lukkethed erstattes af åbenhed, og hvor integritet bliver vigtigere end performance. Med dette aktuelle emne, samt koblingen mellem forskning og praksis, er det stadig NOCAs formål, at gøre en forskel for alle foreningens medlemmer. En forskel der kun kan opstå, ved at skabe rum for den videndeling der skal til, for at medlemmerne kan skabe værdi igennem ny viden og inspiration, 3

4 der omsættes til handlinger. For at denne målsætning fortsat kan blive opfyldt, anses det som afgørende, at der holdes fast i, at NOCA som forening er: Skabt af medlemmerne, drevet af medlemmerne for medlemmerne 2011 I NOCA I det følgende vil NOCA året 2011 blive belyst. MEDLEMSFORHOLD NOCAs medlemskreds tæller 64 uddannelses- og forskningsinstitutioner, offentlige organisationer og private virksomheder. NOCAs distributionsnetværk når ud til cirka 500 HR professionelle. I NOCA er det altid glædeligt at kunne sige velkommen til nye medlemmer, da nye medlemmer er med til at øge foreningens mangfoldighed, ved at ny viden og erfaringer bliver tilvejebragt. Af nye medlemmer i 2011 og starten i af 2012 kan nævnes: Norrbom Vinding Tryg NOVO A/S Danske Fysioterapeuter Jack and Jones Region Nordjylland Lederne AS3 Det er grundlæggende i NOCAs strategi, at der ikke reklameres for netværket, men at kendskabet formidles via positiv omtale fra NOCAs medlemmer. På den måde sikrer vi, at de organisationer der udviser interesse for NOCA, allerede har gjort sig overvejelser om, hvad de forventer af samarbejdet, samt hvad de mener at kunne bidrage med. 4

5 I NOCA må vi stadig have fokus på at udvide medlemsskaren, dels for derved at sikre et stærkt fundament for videndeling, inden for de af medlemmerne definerede fagområder, og dels for at sikre det økonomiske fundament, som er en nødvendighed, for fortsat at drive en aktiv forening. Det skal dog slås fast, at vi i NOCA er meget bevidste om, at få og have de rigtige medlemmer, så vi sikrer et forsat højt fagligt niveau. ARRANGEMENTER I 2011 har der været afholdt det største antal konferencer, NOCA møder og temagruppemøder, alle med stor deltagelse og et højt fagligt niveau. Tilbagemeldinger fra medlemmerne viser, at aktiviteterne kan ses som tegn på, at NOCA er et stærkt netværk, som er givtigt for dets medlemmer. NOCA møder I 2011 har NOCA bl.a. afholdt møder indenfor temaer som: HR og Sociale Medier, HR som værdiskaber i New Business Creation and Innovation, Ledelse og Forandringer, Global Ledelse, samt Performance Management og Learning Management Systems. NOCA møderne er medvirkende til, at sætte fokus på et særligt tema og at skabe koblingen imellem forskning og praksis. Møderne er initieret efter ønsker fra medlemskredsen og ofte opstår nye temagrupper i kølvandet på disse møder, hvis der er medlemmer, der ønsker yderligere faglig fordybelse og således at have en længerevarende dialog omkring et specifikt tema. Temagrupper NOCAs temagrupper er fora for videndeling, åben dialog og inspiration, hvor de enkelte medlemmer kan drøfte de professionelle, faglige og forskningsmæssige udfordringer de møder i hverdagen med HR ligesindede. Temagrupper opstår og ophører helt afhængig af medlemmernes ønsker og behov og supporteres af NOCA. Efter stor interesse fra medlemmerne, er der oprettet fire nye NOCA temagrupper i 2011: Temagruppe for HR Partnere, temagruppe for HR Udvikling, temagruppe for Organisationsdesign og Udvikling, samt temagruppe for HR og Sociale Medier. Yderligere er interessen for NOCAs eksisterende fire temagrupper stadig stor, og disse fortsætter derfor i samme spor. 5

6 Således har NOCA følgende temagrupper: 1. Employer Branding 2. HR Executive Club 3. HR Partnere 4. HR og Sociale Medier 5. HR Udvikling 6. Organisationsdesign og Udvikling 7. Talentudvikling 8. VL gruppe for Strategisk Kompetenceudvikling Temagrupper mødes typisk fire til seks gange årligt alt efter gruppens behov og ønsker. I 2011 har der været organiseret mere end 30 temagruppemøder. NOCAs medlemmer har naturligvis æren for, at det er muligt for NOCA at arrangere disse møder. Takket være velviljen fra NOCAs medlemmer til at lægge hus til møder, og give et indblik i medlemmets hverdag og HR relaterede udfordringer, får hele NOCAs netværk glæde af erfaringsudvekslingen. NOCA tror på, at dette er udtryk for at NOCAs medlemmer, og ikke mindst værtsmedlemmet oplever, at de får et udbytte fra NOCAs møder og temagrupper. Studietur Som et tillæg til NOCAs forskellige mødeformer, har 2011 også budt på en faglig studietur til Ashridge Business School i London. Temaet for turen var Strategic Leadership Challenges in a Globalising World. På studieturen blev der stillet skarpt på de ledelsesmæssige udfordringer, globaliseringen stiller den moderne leder, herunder hvilke ledelsesudfordringer fremtiden bringer, samt hvilke implikationer globaliseringen har for den måde hvorpå virksomheder arbejder med strategi, ledelse og talentudvikling. Ud over det rent faglige indhold, gav turen til Ashridge deltagerne mulighed for, at opleve en spændende international Business School, samtidig med at de netværksmæssige relationer blev styrket. Academy of Management Academy of Management 2011 blev afholdt i San Antonio, Texas og temaet var: West meets East Enlightening, Balancing, Transcending. Under denne overskrift, var fokus på de konsekvenser, den finansielle krise førte med sig, samt den efterfølgende udvikling, hvor der i stigende grad blev sat fokus på vækst og innovation discipliner som vores kollegaer i Østen mestrer til perfektion. I den forbindelse er man gået fra mantraet Vest leder Øst, til Vest møder Øst. 6

7 Denne vedvarende interesse i Academy of Management og den måde NOCA arrangerer forløbet, anser NOCA, som værende en indikation på, at deltagerne får et højt fagligt udbytte, der kan omsættes til reel værdi, når de returnerer til deres respektive virksomheder og organisationer med ny viden og energi. Også i 2012 deltager NOCA i Academy of Management, der i år afholdes i Boston, USA. Temaet for Academy of Management 2012 er: The Informal Economy. Forskning NOCA gør et stor arbejde ud af konstant at søge at koble aktuel forskning med medlemsvirksomhedernes praksis. Til at understøtte dette formål, indgik NOCA i et samarbejde med Børsen og SocialSemantic, om en undersøgelse, der skulle fastlægge virksomheders brug af sociale medier. Undersøgelsen var ligeledes også med til at understøtte temaet for NOCAs årsdag. Det er en målsætning i NOCA også fremadrettet, at have fokus på hvordan tiltag indenfor forskningsområdet, konverteres til det praksisarbejde som NOCAs medlemmer sidder med til hverdag. På den måde kan NOCA være medvirkende til, at der bliver bygget bro mellem teori og praksis, således at forskning indenfor HR feltet, bliver til reelle og tilgængelige arbejdsredskaber for NOCAs medlemmer. NOCA PÅ LINKEDIN Som en del af NOCAs fokus på brug af sociale medier i 2011, blev det også året, hvor NOCA tog skridtet og engagerede alle NOCAs medlemmer på én samlet LinkedIn gruppe. Formålet med oprettelsen af denne LinkedIn gruppe var og er, til stadighed at styrke videndelingen i netværket, samt at give NOCAs medlemmer mulighed for at interagere i en mere direkte relation. Yderligere fungerer NOCAs LinkedIn gruppe som kommunikationskanal, hvor information om kommende møder, spændende artikler, relevante YouTube klip med mere bliver formidlet. NOCAs LinkedIn gruppe har 290 medlemmer ( ), samt fem subgroups for medlemmerne i NOCAs temagrupper, der giver ekstra mulighed for fordybelse. Det har til stadighed været NOCAs fokus at bibeholde NOCAs kerneaktiviteter med personligt nærvær, igennem NOCA møder, konferencer og afholdelse af temagrupper. NY FORM FOR MØDEINDKALDELSE NOCA har i 2011 forsøgt sig med en ny måde at indkalde medlemmerne til møder. Metoden er meget simpel, der indkaldes til diverse møder og temagrupper via Outlook, så medlemmerne får indkaldelsen direkte i deres Outlook kalender. Indkaldelsesformen har været en stor succes, og NOCA har kunnet 7

8 registrere en stigning i deltagerantal, både til konferencer og i temagrupperne. Dog har der været en række udfordringer i forhold til medlemmer der anvender Lotus software, og i 2012 vurderes det derfor nødvendigt, at overveje og evt. implementere et decideret CRM system (Customer Relationship Management). Ligeledes vurderes det, at der skal afsættes ressourcer til udvikling af en ny hjemmeside. FUHU og NOCA Med baggrund i en række lighedspunkter i bl.a. overordnede formål og ønsket om at koble forskning og praksis tættere sammen hos både FUHU og NOCA, blev der i 2008 truffet beslutning om at udvide samarbejdet med FUHU. Dette blev en realitet med generalforsamlingens tilslutning, og således sikredes en juridisk sammenhæng og samarbejde imellem foreningerne FUHU og NOCA. Allerede første år ( ) blev samarbejdet i praksis udbygget igennem flere fælles initiativer og projekter til glæde for begge foreninger. Efterfølgende blev fokus i FUHU udviklingen af tænketanken DEA, der stadig med FUHU som økonomisk støtte, fremstår som en selvstændig og markant bidragsyder til udviklingen af viden og holdninger i Danmark indenfor bl.a. det uddannelsespolitiske område. Typiske projekter er uhyre relevante på netop den uddannelsespolitiske scene, og DEA er derfor blevet en markant aktør på dette område. Projekterne er ofte med et langsigtet perspektiv og for det typiske NOCA medlem er projekterne interessante, men ikke nødvendige i virksomhedernes mere kortsigtede udvikling og der har derfor ikke været grundlag for fælles projekter imellem DEA og NOCA, uagtet et godt og positivt samarbejde i øvrigt. I forbindelse med formandsskifte i FUHU i maj måned sidste år, blev der taget initiativ til en ny strategi for FUHU. Denne strategi tilstræber en udvikling af FUHU, der meget klart skal arbejde for udvikling af konkurrencekraft igennem fokus på bl.a. livslang læring herunder den livslange uddannelse der finder sted i virksomhedsmæssig sammenhæng. FUHUs strategi indeholder en række andre væsentlige forhold, herunder bl.a. relationerne til FUHUs børn ; Niels Brock, CBS og DEA, idet man ønsker en tydeligere og klarere adskillelse. DEA skal således udskilles fra FUHU fra Relationerne til NOCA ønsker man på samme måde at tydeliggøre, således at NOCA bliver en Preferred Partner, på lige fod med Niels Brock, CBS og DEA. Preferred Partner betyder, at FUHU vil indgå i og give midler til projekter og aktiviteter, hvis der er fælles interesse derfor. Den mere formelle og juridiske tilknytning foreningerne imellem ophører, og i stedet vil NOCA fortsætte som selvstændig juridisk enhed, leje kontor af FUHU på markedsmæssige forhold. Andre 8

9 serviceydelser fra FUHU til NOCA vil blive faktureret i henhold til en speciel aftale derom. Tidligere aftale om at NOCAs formand indgår i FUHUs bestyrelse ophører, men NOCAs medlemmer vil som medlemmer af FUHU være med til at kunne indvælge bestyrelsesmedlemmer til FUHU. Ændringerne vil først blive gennemført når FUHUs strategi er blevet godkendt på FUHUs generalforsamling i maj måned Efterfølgende vil vi skulle tilpasse NOCAs vedtægter, men grundlæggende får disse ændringer ikke direkte betydning for det enkelte NOCA medlem. Medlemmerne i NOCA vil selvfølgelig blive informeret, når dette er relevant NOCAs strategi og aktiviteter fortsætter uændret af ændringerne i FUHUs strategi. ØKONOMI 2011 blev NOCAs hidtidige bedste år økonomisk, hvilket kan tilskrives NOCAs solide medlemsantal, samt at NOCA for første gang hævede sit årlige kontingent til kr En omsætning på ca. 2,7 mio. kr. og et overskud på 0,6 mio. kr. har klart været med til at underbygge NOCAs fundament, og give en udvikling i foreningskapitalen, der har været bedre end målsætningen herfor. Det økonomiske resultat er bedre end budgetteret, men samtidig også ønsket - idet økonomien er fundamentet for udviklingen af medlemsservicen og aktiviteterne for medlemmerne, hvilket tilsikres igennem flere ressourcer i sekretariatet, som også var argumentet for kontingent stigningen sidste år. Sekretariatet vil derfor blive udvidet i 2012 med en ½ tid stilling i det kommende budgetår. Det skal i denne sammenhæng klart slås fast, at NOCA er en almennyttig forening, og dermed ikke har til formål at generere overskud, men at en sund økonomi er forudsætningen for, at der også i fremtiden kan sikres et solidt aktivitetsniveau, der kan give NOCAs medlemmer det bedst mulige udbytte. Samtidig er det også væsentligt at bemærke, at den økonomiske del af aftalen imellem NOCA og FUHU, er ophørt ved udgangen af 2011 og at NOCA derfor nu er 100 procent selvfinansieret. 10 år i NOCA 2012 er året, hvor NOCA kan fejre sin 10 års fødselsdag. Det er med glæde at vi kan kigge tilbage på 10 år, hvor foreningen har vokset sig større og har skabt et fundament, på en solid medlemskreds bestående af nogle af Danmarks mest interessante virksomheder og offentlige organisationer. Se udviklingen i NOCAs medlemsvirksomheder herunder: 9

10 Serie Se udviklingen i NOCAs økonomi herunder: , , , , ,00 Indtægter i alt Årets resultat ,00 0,

11 Egenkapital År På alle områder har det det været berigende hvert år at kunne registrere at året endnu en gang har været et år med succes. Økonomisk er vi også gået fra at have underskud til i 2011 at kunne registrere et resultat, der er bedre end budgetteret og samtidig giver det største overskud i NOCAs historie. Det er derfor med en vis stolthed at kunne sige at NOCA har vist sin eksistensberettigelse, og nu er klar til at tage fat med styrke og energi på de næste 10 år. Med NOCAs medlemskreds, det økonomiske fundament, aktiviteterne, bestyrelsen og den nye ledelse, kan vi med rette kan sige, at NOCA er klar til en ny tid! I KIKKERTEN FOR 2012 I 2012 er NOCAs fokus ud over netværkets øvrige aktiviteter The New Normal det nye normale, et tema vi bl.a. behandler på NOCAs konference og årsdag. Det nye normale er et bredt tema, der favner mange forskellige udfordringer, dog er NOCAs naturlige fokus på de temaer, der interesserer medlemskredsen og i den forbindelse oprette de temagrupper, der måtte være ønsker om. Ét af de temaer der naturligt optager HRfunktionen i mange af medlemsvirksomhederne er globalisering og især globaliseringen af HRfunktionen. NOCA ønsker også på dette område at kunne skabe videndeling og netværk for medlemmerne, og vi vil derfor sammen med medlemmerne søge at finde veje der giver værdi indenfor dette område. Udvikling af det digitale NOCA vil ligeledes kræve, at der bliver tilført ressourcer til LinkedIn, NOCAs hjemmeside og implementering af et CRM system (Customer Relationship Management). 11

12 Samtidig vil vi fortsat søge at udvide koblingen imellem forskning og praksis. Vi er i den forbindelse glade for at kunne informere om, at NOCA efter drøftelser med CBS fremover vil indgå som associeret partner i den årlige Cranet konference. Cranet konferencen og de store forskningsmæssige undersøgelser, der har været tilknyttet dette, har igennem mange år været en slags årlig milepæl for forskning og praksis i HRM arbejdet i Danmark. NOCAs forankring i HRM arbejdet og i særdeleshed i den strategiske kompetenceudvikling og livslange læring, er helt givet også baggrunden for at NOCA i starten af 2012 fik ny protektor. NOCAs nye protektor er uddannelsesminister Morten Østergaard, der har meddelt at han er beæret over at blive udnævnt som protektor for NOCA, da han anser NOCA som havende et yderst vigtigt uddannelsesmæssigt formål bliver også et år, hvor der kommer til at ske en hel del i NOCAs bagland. George Greibe går på deltidspension per 1. maj 2012, og Per Geisler Hansen tiltræder som ny direktør. Ydermere vil der ske en ændring i formandskabet i NOCA, da jeg som meddelt fratræder som formand, og NOCA vil derfor også få en ny bestyrelsesformand. Endeligt stopper Julie Espenhain som studentermedhjælper efter 2,5 år, da hun er færdiguddannet, og Kasper Keller-Jacobsen, kommunikationsstuderende fra RUC vil derfor tiltræde som ny studentermedhjælper. BESTYRELSEN En stor tak skal lyde til NOCAs bestyrelse, for en fortsat positiv og aktiv indsats for NOCAs netværk i uden disse indspark, ville NOCA ikke være i stand til fortsat at udvikle sig på det organisatoriske plan, samt til stadighed kunne imødekomme medlemmernes ønsker og behov. Som meddelt udtræder jeg selv af bestyrelsen efter 10 års virke, og det er derfor vemodigt at skulle sig farvel, men samtidig også rigtig godt at kunne sige farvel efter 10 så gode år - hvor hvert år er blevet bedre end det foregående og hvor arbejdet i bestyrelsen hele tiden har været præget af et engagement og en vilje til at sikre en forsat udvikling af NOCA. SEKRETARIAT NOCAs sekretariatet er af naturlige grunde et væsentligt omdrejningspunkt for NOCAs virke. På det faglige, det udviklingsmæssige og netværksmæssige område, har arbejdet fortsat været varetaget af Julie Espenhain og af George Greibe. Uden den indsats de yder fra kontoret på FUHUs gang, ville 12

13 NOCAs medlemmer ikke kunne glæde sig over foreningens virke, position og succes derfor skal der gives en stor tak hertil. AFSLUTNING NOCAs aktivitetsniveau i 2011 har vist, at der er mange HR professionelle, der drager nytte af NOCA, hvorfor det med glæde kan konstateres at også 2011 var rigtig godt NOCA år, med konsolidering og yderlige fremgang. NOCA har fået flere medlemmer, endnu mere solid økonomi, flere arrangementer og et endnu tættere og givende netværk imellem medlemmerne, der skaber nye muligheder i årene frem. Dette kan medlemmer af NOCAs netværk i al beskedenhed takke sig selv og hinanden for og være stolte over at kunne sige, at NOCA også efter 10 år er en forening, der er skabt af medlemmerne drevet af medlemmerne for medlemmerne. Med dette vil jeg gerne sige tak for ti år sammen omkring udviklingen af NOCA og ønske NOCA al mulig held og lykke i fremtiden. De bedste hilsner Henrik Jespersen 13

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere