NOCA Årsberetning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOCA Årsberetning 2011"

Transkript

1 NOCA - NETWORK OF CORPORATE ACADEMIES NOCA Årsberetning 2011 Formand i NOCA, Henrik Jespersen, CorporateVice- President, Fertin, beretter om NOCA-året 2011 NOCAs Generalforsamling, torsdag den 19. april N O C A, F I O L S T R Æ D E 44, 1171 K B H K

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING I NOCA 4 MEDLEMSFORHOLD 4 ARRANGEMENTER 5 NOCA MØDER 5 TEMAGRUPPER 5 STUDIETUR 6 ACADEMY OF MANAGEMENT 6 FORSKNING 7 NOCA PÅ LINKEDIN 7 NY FORM FOR MØDEINDKALDELSE 7 FUHU OG NOCA 8 ØKONOMI 9 10 ÅR I NOCA 9 I KIKKERTEN FOR BESTYRELSEN 12 SEKRETARIAT 12 AFSLUTNING 13 2

3 INDLEDNING Året 2011 i NOCA var endnu et år, præget af udvikling af medlemsaktiviteter som netværksmøder og konferencer. Målt ud fra disse kriterier blev 2011 det 10. succes år i træk, og det bedste år i NOCAs historie. Indholdsmæssigt blev 2011 året hvor NOCA satte fokus på brugen af sociale medier i HR øjemed, et fokus der blev understøttet, ved både at have HR og Sociale Medier som tema for NOCAs årsdag og ved efterfølgende oprettelse af en temagruppe af samme navn. NOCA indgik i et samarbejde med Børsen og SocialSemantic, om udarbejdelsen af: Social Media Factbook 2011, en rapport der havde til formål at undersøge dansk erhvervslivs brug af sociale medier. Undersøgelsen viste blandt andet at HR er det forretningsområde, hvor færrest virksomheder oplever værdi i anvendelsen af sociale medier et tankevækkende finding, som bl.a. blev diskuteret på NOCAs årsdag og efterfølgende i temagruppen. Udover rapporten har NOCA søgt at opfordre sine medlemmer til at tage stilling til om - og hvorledes de vil anvende sociale medier. NOCAs antagelse er at sociale medier ikke er for alle, men at virksomhederne dog er nødt til at overveje om man ønsker at anvende sociale medier som en del af virksomhedens HR aktiviteter. Ydermere var det formålet både at belyse fordele og udfordringer ved anvendelsen af sociale medier, og således komme hele vejen rundt om emnet. Stillingtagen til om virksomheder skal anvende sociale medier eller ej, mener NOCA også er en del af at skulle agere i en post krisetid. Sociale medier bliver for mange virksomheder en katalysator for kreativitet og innovation. Dette er med til at ændre og skærpe vilkårene for eksisterende virksomheder, og den måde de agerer på. Post krisetiden og virksomhedernes ændrede vilkår, kommer netop til at danne rammen for 2012 i NOCA, hvor der vil være fokus på: The New Normal. Denne nye normale eller den nye tid er betegnelsen for, at vi nu er skridtet videre fra post krisetiden, da forholdene nu er normaliseret, og virksomheder skal vende sig til en ny tid. En tid hvor traditionelle paradigmer udfordres og ændres, hvor vi skal arbejde mere for mindre, hvor globalisering ikke er en løsning men en betingelse, hvor rationaler præges af følelser, hvor ledelse og eksekvering bliver vigtigere end strategi, hvor selvledelse erstattes af synlig ledelse, hvor lukkethed erstattes af åbenhed, og hvor integritet bliver vigtigere end performance. Med dette aktuelle emne, samt koblingen mellem forskning og praksis, er det stadig NOCAs formål, at gøre en forskel for alle foreningens medlemmer. En forskel der kun kan opstå, ved at skabe rum for den videndeling der skal til, for at medlemmerne kan skabe værdi igennem ny viden og inspiration, 3

4 der omsættes til handlinger. For at denne målsætning fortsat kan blive opfyldt, anses det som afgørende, at der holdes fast i, at NOCA som forening er: Skabt af medlemmerne, drevet af medlemmerne for medlemmerne 2011 I NOCA I det følgende vil NOCA året 2011 blive belyst. MEDLEMSFORHOLD NOCAs medlemskreds tæller 64 uddannelses- og forskningsinstitutioner, offentlige organisationer og private virksomheder. NOCAs distributionsnetværk når ud til cirka 500 HR professionelle. I NOCA er det altid glædeligt at kunne sige velkommen til nye medlemmer, da nye medlemmer er med til at øge foreningens mangfoldighed, ved at ny viden og erfaringer bliver tilvejebragt. Af nye medlemmer i 2011 og starten i af 2012 kan nævnes: Norrbom Vinding Tryg NOVO A/S Danske Fysioterapeuter Jack and Jones Region Nordjylland Lederne AS3 Det er grundlæggende i NOCAs strategi, at der ikke reklameres for netværket, men at kendskabet formidles via positiv omtale fra NOCAs medlemmer. På den måde sikrer vi, at de organisationer der udviser interesse for NOCA, allerede har gjort sig overvejelser om, hvad de forventer af samarbejdet, samt hvad de mener at kunne bidrage med. 4

5 I NOCA må vi stadig have fokus på at udvide medlemsskaren, dels for derved at sikre et stærkt fundament for videndeling, inden for de af medlemmerne definerede fagområder, og dels for at sikre det økonomiske fundament, som er en nødvendighed, for fortsat at drive en aktiv forening. Det skal dog slås fast, at vi i NOCA er meget bevidste om, at få og have de rigtige medlemmer, så vi sikrer et forsat højt fagligt niveau. ARRANGEMENTER I 2011 har der været afholdt det største antal konferencer, NOCA møder og temagruppemøder, alle med stor deltagelse og et højt fagligt niveau. Tilbagemeldinger fra medlemmerne viser, at aktiviteterne kan ses som tegn på, at NOCA er et stærkt netværk, som er givtigt for dets medlemmer. NOCA møder I 2011 har NOCA bl.a. afholdt møder indenfor temaer som: HR og Sociale Medier, HR som værdiskaber i New Business Creation and Innovation, Ledelse og Forandringer, Global Ledelse, samt Performance Management og Learning Management Systems. NOCA møderne er medvirkende til, at sætte fokus på et særligt tema og at skabe koblingen imellem forskning og praksis. Møderne er initieret efter ønsker fra medlemskredsen og ofte opstår nye temagrupper i kølvandet på disse møder, hvis der er medlemmer, der ønsker yderligere faglig fordybelse og således at have en længerevarende dialog omkring et specifikt tema. Temagrupper NOCAs temagrupper er fora for videndeling, åben dialog og inspiration, hvor de enkelte medlemmer kan drøfte de professionelle, faglige og forskningsmæssige udfordringer de møder i hverdagen med HR ligesindede. Temagrupper opstår og ophører helt afhængig af medlemmernes ønsker og behov og supporteres af NOCA. Efter stor interesse fra medlemmerne, er der oprettet fire nye NOCA temagrupper i 2011: Temagruppe for HR Partnere, temagruppe for HR Udvikling, temagruppe for Organisationsdesign og Udvikling, samt temagruppe for HR og Sociale Medier. Yderligere er interessen for NOCAs eksisterende fire temagrupper stadig stor, og disse fortsætter derfor i samme spor. 5

6 Således har NOCA følgende temagrupper: 1. Employer Branding 2. HR Executive Club 3. HR Partnere 4. HR og Sociale Medier 5. HR Udvikling 6. Organisationsdesign og Udvikling 7. Talentudvikling 8. VL gruppe for Strategisk Kompetenceudvikling Temagrupper mødes typisk fire til seks gange årligt alt efter gruppens behov og ønsker. I 2011 har der været organiseret mere end 30 temagruppemøder. NOCAs medlemmer har naturligvis æren for, at det er muligt for NOCA at arrangere disse møder. Takket være velviljen fra NOCAs medlemmer til at lægge hus til møder, og give et indblik i medlemmets hverdag og HR relaterede udfordringer, får hele NOCAs netværk glæde af erfaringsudvekslingen. NOCA tror på, at dette er udtryk for at NOCAs medlemmer, og ikke mindst værtsmedlemmet oplever, at de får et udbytte fra NOCAs møder og temagrupper. Studietur Som et tillæg til NOCAs forskellige mødeformer, har 2011 også budt på en faglig studietur til Ashridge Business School i London. Temaet for turen var Strategic Leadership Challenges in a Globalising World. På studieturen blev der stillet skarpt på de ledelsesmæssige udfordringer, globaliseringen stiller den moderne leder, herunder hvilke ledelsesudfordringer fremtiden bringer, samt hvilke implikationer globaliseringen har for den måde hvorpå virksomheder arbejder med strategi, ledelse og talentudvikling. Ud over det rent faglige indhold, gav turen til Ashridge deltagerne mulighed for, at opleve en spændende international Business School, samtidig med at de netværksmæssige relationer blev styrket. Academy of Management Academy of Management 2011 blev afholdt i San Antonio, Texas og temaet var: West meets East Enlightening, Balancing, Transcending. Under denne overskrift, var fokus på de konsekvenser, den finansielle krise førte med sig, samt den efterfølgende udvikling, hvor der i stigende grad blev sat fokus på vækst og innovation discipliner som vores kollegaer i Østen mestrer til perfektion. I den forbindelse er man gået fra mantraet Vest leder Øst, til Vest møder Øst. 6

7 Denne vedvarende interesse i Academy of Management og den måde NOCA arrangerer forløbet, anser NOCA, som værende en indikation på, at deltagerne får et højt fagligt udbytte, der kan omsættes til reel værdi, når de returnerer til deres respektive virksomheder og organisationer med ny viden og energi. Også i 2012 deltager NOCA i Academy of Management, der i år afholdes i Boston, USA. Temaet for Academy of Management 2012 er: The Informal Economy. Forskning NOCA gør et stor arbejde ud af konstant at søge at koble aktuel forskning med medlemsvirksomhedernes praksis. Til at understøtte dette formål, indgik NOCA i et samarbejde med Børsen og SocialSemantic, om en undersøgelse, der skulle fastlægge virksomheders brug af sociale medier. Undersøgelsen var ligeledes også med til at understøtte temaet for NOCAs årsdag. Det er en målsætning i NOCA også fremadrettet, at have fokus på hvordan tiltag indenfor forskningsområdet, konverteres til det praksisarbejde som NOCAs medlemmer sidder med til hverdag. På den måde kan NOCA være medvirkende til, at der bliver bygget bro mellem teori og praksis, således at forskning indenfor HR feltet, bliver til reelle og tilgængelige arbejdsredskaber for NOCAs medlemmer. NOCA PÅ LINKEDIN Som en del af NOCAs fokus på brug af sociale medier i 2011, blev det også året, hvor NOCA tog skridtet og engagerede alle NOCAs medlemmer på én samlet LinkedIn gruppe. Formålet med oprettelsen af denne LinkedIn gruppe var og er, til stadighed at styrke videndelingen i netværket, samt at give NOCAs medlemmer mulighed for at interagere i en mere direkte relation. Yderligere fungerer NOCAs LinkedIn gruppe som kommunikationskanal, hvor information om kommende møder, spændende artikler, relevante YouTube klip med mere bliver formidlet. NOCAs LinkedIn gruppe har 290 medlemmer ( ), samt fem subgroups for medlemmerne i NOCAs temagrupper, der giver ekstra mulighed for fordybelse. Det har til stadighed været NOCAs fokus at bibeholde NOCAs kerneaktiviteter med personligt nærvær, igennem NOCA møder, konferencer og afholdelse af temagrupper. NY FORM FOR MØDEINDKALDELSE NOCA har i 2011 forsøgt sig med en ny måde at indkalde medlemmerne til møder. Metoden er meget simpel, der indkaldes til diverse møder og temagrupper via Outlook, så medlemmerne får indkaldelsen direkte i deres Outlook kalender. Indkaldelsesformen har været en stor succes, og NOCA har kunnet 7

8 registrere en stigning i deltagerantal, både til konferencer og i temagrupperne. Dog har der været en række udfordringer i forhold til medlemmer der anvender Lotus software, og i 2012 vurderes det derfor nødvendigt, at overveje og evt. implementere et decideret CRM system (Customer Relationship Management). Ligeledes vurderes det, at der skal afsættes ressourcer til udvikling af en ny hjemmeside. FUHU og NOCA Med baggrund i en række lighedspunkter i bl.a. overordnede formål og ønsket om at koble forskning og praksis tættere sammen hos både FUHU og NOCA, blev der i 2008 truffet beslutning om at udvide samarbejdet med FUHU. Dette blev en realitet med generalforsamlingens tilslutning, og således sikredes en juridisk sammenhæng og samarbejde imellem foreningerne FUHU og NOCA. Allerede første år ( ) blev samarbejdet i praksis udbygget igennem flere fælles initiativer og projekter til glæde for begge foreninger. Efterfølgende blev fokus i FUHU udviklingen af tænketanken DEA, der stadig med FUHU som økonomisk støtte, fremstår som en selvstændig og markant bidragsyder til udviklingen af viden og holdninger i Danmark indenfor bl.a. det uddannelsespolitiske område. Typiske projekter er uhyre relevante på netop den uddannelsespolitiske scene, og DEA er derfor blevet en markant aktør på dette område. Projekterne er ofte med et langsigtet perspektiv og for det typiske NOCA medlem er projekterne interessante, men ikke nødvendige i virksomhedernes mere kortsigtede udvikling og der har derfor ikke været grundlag for fælles projekter imellem DEA og NOCA, uagtet et godt og positivt samarbejde i øvrigt. I forbindelse med formandsskifte i FUHU i maj måned sidste år, blev der taget initiativ til en ny strategi for FUHU. Denne strategi tilstræber en udvikling af FUHU, der meget klart skal arbejde for udvikling af konkurrencekraft igennem fokus på bl.a. livslang læring herunder den livslange uddannelse der finder sted i virksomhedsmæssig sammenhæng. FUHUs strategi indeholder en række andre væsentlige forhold, herunder bl.a. relationerne til FUHUs børn ; Niels Brock, CBS og DEA, idet man ønsker en tydeligere og klarere adskillelse. DEA skal således udskilles fra FUHU fra Relationerne til NOCA ønsker man på samme måde at tydeliggøre, således at NOCA bliver en Preferred Partner, på lige fod med Niels Brock, CBS og DEA. Preferred Partner betyder, at FUHU vil indgå i og give midler til projekter og aktiviteter, hvis der er fælles interesse derfor. Den mere formelle og juridiske tilknytning foreningerne imellem ophører, og i stedet vil NOCA fortsætte som selvstændig juridisk enhed, leje kontor af FUHU på markedsmæssige forhold. Andre 8

9 serviceydelser fra FUHU til NOCA vil blive faktureret i henhold til en speciel aftale derom. Tidligere aftale om at NOCAs formand indgår i FUHUs bestyrelse ophører, men NOCAs medlemmer vil som medlemmer af FUHU være med til at kunne indvælge bestyrelsesmedlemmer til FUHU. Ændringerne vil først blive gennemført når FUHUs strategi er blevet godkendt på FUHUs generalforsamling i maj måned Efterfølgende vil vi skulle tilpasse NOCAs vedtægter, men grundlæggende får disse ændringer ikke direkte betydning for det enkelte NOCA medlem. Medlemmerne i NOCA vil selvfølgelig blive informeret, når dette er relevant NOCAs strategi og aktiviteter fortsætter uændret af ændringerne i FUHUs strategi. ØKONOMI 2011 blev NOCAs hidtidige bedste år økonomisk, hvilket kan tilskrives NOCAs solide medlemsantal, samt at NOCA for første gang hævede sit årlige kontingent til kr En omsætning på ca. 2,7 mio. kr. og et overskud på 0,6 mio. kr. har klart været med til at underbygge NOCAs fundament, og give en udvikling i foreningskapitalen, der har været bedre end målsætningen herfor. Det økonomiske resultat er bedre end budgetteret, men samtidig også ønsket - idet økonomien er fundamentet for udviklingen af medlemsservicen og aktiviteterne for medlemmerne, hvilket tilsikres igennem flere ressourcer i sekretariatet, som også var argumentet for kontingent stigningen sidste år. Sekretariatet vil derfor blive udvidet i 2012 med en ½ tid stilling i det kommende budgetår. Det skal i denne sammenhæng klart slås fast, at NOCA er en almennyttig forening, og dermed ikke har til formål at generere overskud, men at en sund økonomi er forudsætningen for, at der også i fremtiden kan sikres et solidt aktivitetsniveau, der kan give NOCAs medlemmer det bedst mulige udbytte. Samtidig er det også væsentligt at bemærke, at den økonomiske del af aftalen imellem NOCA og FUHU, er ophørt ved udgangen af 2011 og at NOCA derfor nu er 100 procent selvfinansieret. 10 år i NOCA 2012 er året, hvor NOCA kan fejre sin 10 års fødselsdag. Det er med glæde at vi kan kigge tilbage på 10 år, hvor foreningen har vokset sig større og har skabt et fundament, på en solid medlemskreds bestående af nogle af Danmarks mest interessante virksomheder og offentlige organisationer. Se udviklingen i NOCAs medlemsvirksomheder herunder: 9

10 Serie Se udviklingen i NOCAs økonomi herunder: , , , , ,00 Indtægter i alt Årets resultat ,00 0,

11 Egenkapital År På alle områder har det det været berigende hvert år at kunne registrere at året endnu en gang har været et år med succes. Økonomisk er vi også gået fra at have underskud til i 2011 at kunne registrere et resultat, der er bedre end budgetteret og samtidig giver det største overskud i NOCAs historie. Det er derfor med en vis stolthed at kunne sige at NOCA har vist sin eksistensberettigelse, og nu er klar til at tage fat med styrke og energi på de næste 10 år. Med NOCAs medlemskreds, det økonomiske fundament, aktiviteterne, bestyrelsen og den nye ledelse, kan vi med rette kan sige, at NOCA er klar til en ny tid! I KIKKERTEN FOR 2012 I 2012 er NOCAs fokus ud over netværkets øvrige aktiviteter The New Normal det nye normale, et tema vi bl.a. behandler på NOCAs konference og årsdag. Det nye normale er et bredt tema, der favner mange forskellige udfordringer, dog er NOCAs naturlige fokus på de temaer, der interesserer medlemskredsen og i den forbindelse oprette de temagrupper, der måtte være ønsker om. Ét af de temaer der naturligt optager HRfunktionen i mange af medlemsvirksomhederne er globalisering og især globaliseringen af HRfunktionen. NOCA ønsker også på dette område at kunne skabe videndeling og netværk for medlemmerne, og vi vil derfor sammen med medlemmerne søge at finde veje der giver værdi indenfor dette område. Udvikling af det digitale NOCA vil ligeledes kræve, at der bliver tilført ressourcer til LinkedIn, NOCAs hjemmeside og implementering af et CRM system (Customer Relationship Management). 11

12 Samtidig vil vi fortsat søge at udvide koblingen imellem forskning og praksis. Vi er i den forbindelse glade for at kunne informere om, at NOCA efter drøftelser med CBS fremover vil indgå som associeret partner i den årlige Cranet konference. Cranet konferencen og de store forskningsmæssige undersøgelser, der har været tilknyttet dette, har igennem mange år været en slags årlig milepæl for forskning og praksis i HRM arbejdet i Danmark. NOCAs forankring i HRM arbejdet og i særdeleshed i den strategiske kompetenceudvikling og livslange læring, er helt givet også baggrunden for at NOCA i starten af 2012 fik ny protektor. NOCAs nye protektor er uddannelsesminister Morten Østergaard, der har meddelt at han er beæret over at blive udnævnt som protektor for NOCA, da han anser NOCA som havende et yderst vigtigt uddannelsesmæssigt formål bliver også et år, hvor der kommer til at ske en hel del i NOCAs bagland. George Greibe går på deltidspension per 1. maj 2012, og Per Geisler Hansen tiltræder som ny direktør. Ydermere vil der ske en ændring i formandskabet i NOCA, da jeg som meddelt fratræder som formand, og NOCA vil derfor også få en ny bestyrelsesformand. Endeligt stopper Julie Espenhain som studentermedhjælper efter 2,5 år, da hun er færdiguddannet, og Kasper Keller-Jacobsen, kommunikationsstuderende fra RUC vil derfor tiltræde som ny studentermedhjælper. BESTYRELSEN En stor tak skal lyde til NOCAs bestyrelse, for en fortsat positiv og aktiv indsats for NOCAs netværk i uden disse indspark, ville NOCA ikke være i stand til fortsat at udvikle sig på det organisatoriske plan, samt til stadighed kunne imødekomme medlemmernes ønsker og behov. Som meddelt udtræder jeg selv af bestyrelsen efter 10 års virke, og det er derfor vemodigt at skulle sig farvel, men samtidig også rigtig godt at kunne sige farvel efter 10 så gode år - hvor hvert år er blevet bedre end det foregående og hvor arbejdet i bestyrelsen hele tiden har været præget af et engagement og en vilje til at sikre en forsat udvikling af NOCA. SEKRETARIAT NOCAs sekretariatet er af naturlige grunde et væsentligt omdrejningspunkt for NOCAs virke. På det faglige, det udviklingsmæssige og netværksmæssige område, har arbejdet fortsat været varetaget af Julie Espenhain og af George Greibe. Uden den indsats de yder fra kontoret på FUHUs gang, ville 12

13 NOCAs medlemmer ikke kunne glæde sig over foreningens virke, position og succes derfor skal der gives en stor tak hertil. AFSLUTNING NOCAs aktivitetsniveau i 2011 har vist, at der er mange HR professionelle, der drager nytte af NOCA, hvorfor det med glæde kan konstateres at også 2011 var rigtig godt NOCA år, med konsolidering og yderlige fremgang. NOCA har fået flere medlemmer, endnu mere solid økonomi, flere arrangementer og et endnu tættere og givende netværk imellem medlemmerne, der skaber nye muligheder i årene frem. Dette kan medlemmer af NOCAs netværk i al beskedenhed takke sig selv og hinanden for og være stolte over at kunne sige, at NOCA også efter 10 år er en forening, der er skabt af medlemmerne drevet af medlemmerne for medlemmerne. Med dette vil jeg gerne sige tak for ti år sammen omkring udviklingen af NOCA og ønske NOCA al mulig held og lykke i fremtiden. De bedste hilsner Henrik Jespersen 13

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

NOCA Årsberetning 2012

NOCA Årsberetning 2012 NOCA - NETWORK OF CORPORATE ACADEMIES NOCA Årsberetning 2012 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice- President, Danske Bank, beretter om NOCA- året 2012 NOCAs Generalforsamling, torsdag den 11. april

Læs mere

NOCA Årsberetning 2014

NOCA Årsberetning 2014 NOCA Årsberetning 2014 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCAåret 2014 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 16. april 2015 INDLEDNING Året 2014 i NOCA var et

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

for Danish Society for Education and Business DSEB CVR nr.: 21 72 66 13 Lett Advokatfirma Adv. Finn Overgaard J.nr. 271148-ALK

for Danish Society for Education and Business DSEB CVR nr.: 21 72 66 13 Lett Advokatfirma Adv. Finn Overgaard J.nr. 271148-ALK Lett Advokatfirma Adv. Finn Overgaard J.nr. 271148-ALK VEDTÆGTER for Danish Society for Education and Business DSEB CVR nr.: 21 72 66 13 København Aarhus Kolding Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål...

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

hartmanns academy sharing knowledge

hartmanns academy sharing knowledge hartmanns academy sharing knowledge moderne ledelse og HR 2013 Unboss - ledelse uden magt torsdag den 14. marts kl. 12-16 Det ny teater, København Onsdag den 20. MARTS KL. 12-16 Horsens Ny Teater, horsens

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Økonomichef FSR danske revisorer

Økonomichef FSR danske revisorer Økonomichef FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering af ny

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

CRANET projektet: Talentudvikling og fremtiden for HRM i DK

CRANET projektet: Talentudvikling og fremtiden for HRM i DK Cranet konferencen 8. september 2015 CRANET projektet: Talentudvikling og fremtiden for HRM i DK - fortsat fokus på HRM s og HR-specialisters unikke bidrag Frans Bévort, PhD., assistant professor, CBS

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer InTra-Net Projekt - Notat REG X, Kolding, DK, and WTSH GmbH, Kiel, DE Indhold Mål og metode Antagelser Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Model

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 Fremtidens marked for juridiske ydelser Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 1 Hvorfor arbejde med fremtiden? Forandringer sker hver dag, på alle markeder og virksomheder og brancher

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Kvalitetstjek af jeres samlede brug af LinkedIn

Kvalitetstjek af jeres samlede brug af LinkedIn Få det bedste ud af Kvalitetstjek af jeres samlede brug af LinkedIn Udnytter I mulighederne i LinkedIn, eller går I med en fornemmelse af, at det kunne være bedre? Hvis det sidste er tilfældet, så lad

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR Krav til den gode proces og den gode konsulent 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR 1 1. Om konsulentbranchen og DMR 2. Det gode konsulentkøb 3. Samspil mellem det offentlige vejlednings

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Bilag 3: Forslag til vedtægtsændringer De af bestyrelsen foreslåede ændringer er markeret med gult. Vedtægter pr. 26. april 2004 Forslag til vedtægtsændringer 1. Navn og hjemsted Lean Construction - Danmark

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Krise som brændende platform

Krise som brændende platform Krise som brændende platform Med udgangspunkt i en innovations og ledelses undersøgelse: Konklusion på undersøgelse blandt danske virksomheder Innovation som vækst motor Ledelses stilens indflydelse på

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Cranet HRM Konferencen Torsdag den 30. august 2012. CBS, Copenhagen Business School CBS-SIMI Executive NOCA, Network of Corporate Academies

Cranet HRM Konferencen Torsdag den 30. august 2012. CBS, Copenhagen Business School CBS-SIMI Executive NOCA, Network of Corporate Academies Cranet HRM Konferencen Torsdag den 30. august 2012 CBS, Copenhagen Business School CBS-SIMI Executive NOCA, Network of Corporate Academies Når HRM baner vejen forskning, praksis og forretning Velkommen

Læs mere

Vedtægter. Energinetværk Slagelse

Vedtægter. Energinetværk Slagelse 1 Vedtægter Energinetværk Slagelse 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Energinetværk Slagelse. Foreningens medlemskreds har hjemsted eller filial/afdeling i Slagelse kommune. Foreningens

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet

Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet Bo Vestergaard, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn professionel

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

ENGAGERET I FREMTIDEN

ENGAGERET I FREMTIDEN L A N D S MØ D E 1 3.-14. AP R I L 2015 - C O M WELL KO LDIN G ENGAGERET I FREMTIDEN LEDERSKAB OG UDFORDRINGER INFORMATION LOS Landsmøde 2015 afholdes på: Comwell Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Tilmelding

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Case: DSB S-tog Medarbejderinvolvering i øget kundefokus med echo.it social media platformen som værktøj

Case: DSB S-tog Medarbejderinvolvering i øget kundefokus med echo.it social media platformen som værktøj Case: DSB S-tog Medarbejderinvolvering i øget kundefokus med echo.it social media platformen som værktøj en intern social medieplatform i DSB S-tog til at involvere samtlige medarbejdere i øget kundefokus

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. CMC Denmark. (tidligere DANSK INSTITUT FOR CERTIFICEREDE MANAGEMENTKONSULENTER DICMC)

VEDTÆGTER. for. CMC Denmark. (tidligere DANSK INSTITUT FOR CERTIFICEREDE MANAGEMENTKONSULENTER DICMC) VEDTÆGTER for CMC Denmark (tidligere DANSK INSTITUT FOR CERTIFICEREDE MANAGEMENTKONSULENTER DICMC) 2015 Godkendt på generalforsamling den 20. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG HJEMSTED... 1 2

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

HR og ledelse ledelse med vilje

HR og ledelse ledelse med vilje HR og ledelse ledelse med vilje Tue Byskov Bøtkjær, Vice President, HR & Communications Om Ledelse af medarbejdere Agenda Ledelse af medarbejdere inspiration i om kompetenceudvikling, fastholdelse l og

Læs mere