NOCA Årsberetning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOCA Årsberetning 2011"

Transkript

1 NOCA - NETWORK OF CORPORATE ACADEMIES NOCA Årsberetning 2011 Formand i NOCA, Henrik Jespersen, CorporateVice- President, Fertin, beretter om NOCA-året 2011 NOCAs Generalforsamling, torsdag den 19. april N O C A, F I O L S T R Æ D E 44, 1171 K B H K

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING I NOCA 4 MEDLEMSFORHOLD 4 ARRANGEMENTER 5 NOCA MØDER 5 TEMAGRUPPER 5 STUDIETUR 6 ACADEMY OF MANAGEMENT 6 FORSKNING 7 NOCA PÅ LINKEDIN 7 NY FORM FOR MØDEINDKALDELSE 7 FUHU OG NOCA 8 ØKONOMI 9 10 ÅR I NOCA 9 I KIKKERTEN FOR BESTYRELSEN 12 SEKRETARIAT 12 AFSLUTNING 13 2

3 INDLEDNING Året 2011 i NOCA var endnu et år, præget af udvikling af medlemsaktiviteter som netværksmøder og konferencer. Målt ud fra disse kriterier blev 2011 det 10. succes år i træk, og det bedste år i NOCAs historie. Indholdsmæssigt blev 2011 året hvor NOCA satte fokus på brugen af sociale medier i HR øjemed, et fokus der blev understøttet, ved både at have HR og Sociale Medier som tema for NOCAs årsdag og ved efterfølgende oprettelse af en temagruppe af samme navn. NOCA indgik i et samarbejde med Børsen og SocialSemantic, om udarbejdelsen af: Social Media Factbook 2011, en rapport der havde til formål at undersøge dansk erhvervslivs brug af sociale medier. Undersøgelsen viste blandt andet at HR er det forretningsområde, hvor færrest virksomheder oplever værdi i anvendelsen af sociale medier et tankevækkende finding, som bl.a. blev diskuteret på NOCAs årsdag og efterfølgende i temagruppen. Udover rapporten har NOCA søgt at opfordre sine medlemmer til at tage stilling til om - og hvorledes de vil anvende sociale medier. NOCAs antagelse er at sociale medier ikke er for alle, men at virksomhederne dog er nødt til at overveje om man ønsker at anvende sociale medier som en del af virksomhedens HR aktiviteter. Ydermere var det formålet både at belyse fordele og udfordringer ved anvendelsen af sociale medier, og således komme hele vejen rundt om emnet. Stillingtagen til om virksomheder skal anvende sociale medier eller ej, mener NOCA også er en del af at skulle agere i en post krisetid. Sociale medier bliver for mange virksomheder en katalysator for kreativitet og innovation. Dette er med til at ændre og skærpe vilkårene for eksisterende virksomheder, og den måde de agerer på. Post krisetiden og virksomhedernes ændrede vilkår, kommer netop til at danne rammen for 2012 i NOCA, hvor der vil være fokus på: The New Normal. Denne nye normale eller den nye tid er betegnelsen for, at vi nu er skridtet videre fra post krisetiden, da forholdene nu er normaliseret, og virksomheder skal vende sig til en ny tid. En tid hvor traditionelle paradigmer udfordres og ændres, hvor vi skal arbejde mere for mindre, hvor globalisering ikke er en løsning men en betingelse, hvor rationaler præges af følelser, hvor ledelse og eksekvering bliver vigtigere end strategi, hvor selvledelse erstattes af synlig ledelse, hvor lukkethed erstattes af åbenhed, og hvor integritet bliver vigtigere end performance. Med dette aktuelle emne, samt koblingen mellem forskning og praksis, er det stadig NOCAs formål, at gøre en forskel for alle foreningens medlemmer. En forskel der kun kan opstå, ved at skabe rum for den videndeling der skal til, for at medlemmerne kan skabe værdi igennem ny viden og inspiration, 3

4 der omsættes til handlinger. For at denne målsætning fortsat kan blive opfyldt, anses det som afgørende, at der holdes fast i, at NOCA som forening er: Skabt af medlemmerne, drevet af medlemmerne for medlemmerne 2011 I NOCA I det følgende vil NOCA året 2011 blive belyst. MEDLEMSFORHOLD NOCAs medlemskreds tæller 64 uddannelses- og forskningsinstitutioner, offentlige organisationer og private virksomheder. NOCAs distributionsnetværk når ud til cirka 500 HR professionelle. I NOCA er det altid glædeligt at kunne sige velkommen til nye medlemmer, da nye medlemmer er med til at øge foreningens mangfoldighed, ved at ny viden og erfaringer bliver tilvejebragt. Af nye medlemmer i 2011 og starten i af 2012 kan nævnes: Norrbom Vinding Tryg NOVO A/S Danske Fysioterapeuter Jack and Jones Region Nordjylland Lederne AS3 Det er grundlæggende i NOCAs strategi, at der ikke reklameres for netværket, men at kendskabet formidles via positiv omtale fra NOCAs medlemmer. På den måde sikrer vi, at de organisationer der udviser interesse for NOCA, allerede har gjort sig overvejelser om, hvad de forventer af samarbejdet, samt hvad de mener at kunne bidrage med. 4

5 I NOCA må vi stadig have fokus på at udvide medlemsskaren, dels for derved at sikre et stærkt fundament for videndeling, inden for de af medlemmerne definerede fagområder, og dels for at sikre det økonomiske fundament, som er en nødvendighed, for fortsat at drive en aktiv forening. Det skal dog slås fast, at vi i NOCA er meget bevidste om, at få og have de rigtige medlemmer, så vi sikrer et forsat højt fagligt niveau. ARRANGEMENTER I 2011 har der været afholdt det største antal konferencer, NOCA møder og temagruppemøder, alle med stor deltagelse og et højt fagligt niveau. Tilbagemeldinger fra medlemmerne viser, at aktiviteterne kan ses som tegn på, at NOCA er et stærkt netværk, som er givtigt for dets medlemmer. NOCA møder I 2011 har NOCA bl.a. afholdt møder indenfor temaer som: HR og Sociale Medier, HR som værdiskaber i New Business Creation and Innovation, Ledelse og Forandringer, Global Ledelse, samt Performance Management og Learning Management Systems. NOCA møderne er medvirkende til, at sætte fokus på et særligt tema og at skabe koblingen imellem forskning og praksis. Møderne er initieret efter ønsker fra medlemskredsen og ofte opstår nye temagrupper i kølvandet på disse møder, hvis der er medlemmer, der ønsker yderligere faglig fordybelse og således at have en længerevarende dialog omkring et specifikt tema. Temagrupper NOCAs temagrupper er fora for videndeling, åben dialog og inspiration, hvor de enkelte medlemmer kan drøfte de professionelle, faglige og forskningsmæssige udfordringer de møder i hverdagen med HR ligesindede. Temagrupper opstår og ophører helt afhængig af medlemmernes ønsker og behov og supporteres af NOCA. Efter stor interesse fra medlemmerne, er der oprettet fire nye NOCA temagrupper i 2011: Temagruppe for HR Partnere, temagruppe for HR Udvikling, temagruppe for Organisationsdesign og Udvikling, samt temagruppe for HR og Sociale Medier. Yderligere er interessen for NOCAs eksisterende fire temagrupper stadig stor, og disse fortsætter derfor i samme spor. 5

6 Således har NOCA følgende temagrupper: 1. Employer Branding 2. HR Executive Club 3. HR Partnere 4. HR og Sociale Medier 5. HR Udvikling 6. Organisationsdesign og Udvikling 7. Talentudvikling 8. VL gruppe for Strategisk Kompetenceudvikling Temagrupper mødes typisk fire til seks gange årligt alt efter gruppens behov og ønsker. I 2011 har der været organiseret mere end 30 temagruppemøder. NOCAs medlemmer har naturligvis æren for, at det er muligt for NOCA at arrangere disse møder. Takket være velviljen fra NOCAs medlemmer til at lægge hus til møder, og give et indblik i medlemmets hverdag og HR relaterede udfordringer, får hele NOCAs netværk glæde af erfaringsudvekslingen. NOCA tror på, at dette er udtryk for at NOCAs medlemmer, og ikke mindst værtsmedlemmet oplever, at de får et udbytte fra NOCAs møder og temagrupper. Studietur Som et tillæg til NOCAs forskellige mødeformer, har 2011 også budt på en faglig studietur til Ashridge Business School i London. Temaet for turen var Strategic Leadership Challenges in a Globalising World. På studieturen blev der stillet skarpt på de ledelsesmæssige udfordringer, globaliseringen stiller den moderne leder, herunder hvilke ledelsesudfordringer fremtiden bringer, samt hvilke implikationer globaliseringen har for den måde hvorpå virksomheder arbejder med strategi, ledelse og talentudvikling. Ud over det rent faglige indhold, gav turen til Ashridge deltagerne mulighed for, at opleve en spændende international Business School, samtidig med at de netværksmæssige relationer blev styrket. Academy of Management Academy of Management 2011 blev afholdt i San Antonio, Texas og temaet var: West meets East Enlightening, Balancing, Transcending. Under denne overskrift, var fokus på de konsekvenser, den finansielle krise førte med sig, samt den efterfølgende udvikling, hvor der i stigende grad blev sat fokus på vækst og innovation discipliner som vores kollegaer i Østen mestrer til perfektion. I den forbindelse er man gået fra mantraet Vest leder Øst, til Vest møder Øst. 6

7 Denne vedvarende interesse i Academy of Management og den måde NOCA arrangerer forløbet, anser NOCA, som værende en indikation på, at deltagerne får et højt fagligt udbytte, der kan omsættes til reel værdi, når de returnerer til deres respektive virksomheder og organisationer med ny viden og energi. Også i 2012 deltager NOCA i Academy of Management, der i år afholdes i Boston, USA. Temaet for Academy of Management 2012 er: The Informal Economy. Forskning NOCA gør et stor arbejde ud af konstant at søge at koble aktuel forskning med medlemsvirksomhedernes praksis. Til at understøtte dette formål, indgik NOCA i et samarbejde med Børsen og SocialSemantic, om en undersøgelse, der skulle fastlægge virksomheders brug af sociale medier. Undersøgelsen var ligeledes også med til at understøtte temaet for NOCAs årsdag. Det er en målsætning i NOCA også fremadrettet, at have fokus på hvordan tiltag indenfor forskningsområdet, konverteres til det praksisarbejde som NOCAs medlemmer sidder med til hverdag. På den måde kan NOCA være medvirkende til, at der bliver bygget bro mellem teori og praksis, således at forskning indenfor HR feltet, bliver til reelle og tilgængelige arbejdsredskaber for NOCAs medlemmer. NOCA PÅ LINKEDIN Som en del af NOCAs fokus på brug af sociale medier i 2011, blev det også året, hvor NOCA tog skridtet og engagerede alle NOCAs medlemmer på én samlet LinkedIn gruppe. Formålet med oprettelsen af denne LinkedIn gruppe var og er, til stadighed at styrke videndelingen i netværket, samt at give NOCAs medlemmer mulighed for at interagere i en mere direkte relation. Yderligere fungerer NOCAs LinkedIn gruppe som kommunikationskanal, hvor information om kommende møder, spændende artikler, relevante YouTube klip med mere bliver formidlet. NOCAs LinkedIn gruppe har 290 medlemmer ( ), samt fem subgroups for medlemmerne i NOCAs temagrupper, der giver ekstra mulighed for fordybelse. Det har til stadighed været NOCAs fokus at bibeholde NOCAs kerneaktiviteter med personligt nærvær, igennem NOCA møder, konferencer og afholdelse af temagrupper. NY FORM FOR MØDEINDKALDELSE NOCA har i 2011 forsøgt sig med en ny måde at indkalde medlemmerne til møder. Metoden er meget simpel, der indkaldes til diverse møder og temagrupper via Outlook, så medlemmerne får indkaldelsen direkte i deres Outlook kalender. Indkaldelsesformen har været en stor succes, og NOCA har kunnet 7

8 registrere en stigning i deltagerantal, både til konferencer og i temagrupperne. Dog har der været en række udfordringer i forhold til medlemmer der anvender Lotus software, og i 2012 vurderes det derfor nødvendigt, at overveje og evt. implementere et decideret CRM system (Customer Relationship Management). Ligeledes vurderes det, at der skal afsættes ressourcer til udvikling af en ny hjemmeside. FUHU og NOCA Med baggrund i en række lighedspunkter i bl.a. overordnede formål og ønsket om at koble forskning og praksis tættere sammen hos både FUHU og NOCA, blev der i 2008 truffet beslutning om at udvide samarbejdet med FUHU. Dette blev en realitet med generalforsamlingens tilslutning, og således sikredes en juridisk sammenhæng og samarbejde imellem foreningerne FUHU og NOCA. Allerede første år ( ) blev samarbejdet i praksis udbygget igennem flere fælles initiativer og projekter til glæde for begge foreninger. Efterfølgende blev fokus i FUHU udviklingen af tænketanken DEA, der stadig med FUHU som økonomisk støtte, fremstår som en selvstændig og markant bidragsyder til udviklingen af viden og holdninger i Danmark indenfor bl.a. det uddannelsespolitiske område. Typiske projekter er uhyre relevante på netop den uddannelsespolitiske scene, og DEA er derfor blevet en markant aktør på dette område. Projekterne er ofte med et langsigtet perspektiv og for det typiske NOCA medlem er projekterne interessante, men ikke nødvendige i virksomhedernes mere kortsigtede udvikling og der har derfor ikke været grundlag for fælles projekter imellem DEA og NOCA, uagtet et godt og positivt samarbejde i øvrigt. I forbindelse med formandsskifte i FUHU i maj måned sidste år, blev der taget initiativ til en ny strategi for FUHU. Denne strategi tilstræber en udvikling af FUHU, der meget klart skal arbejde for udvikling af konkurrencekraft igennem fokus på bl.a. livslang læring herunder den livslange uddannelse der finder sted i virksomhedsmæssig sammenhæng. FUHUs strategi indeholder en række andre væsentlige forhold, herunder bl.a. relationerne til FUHUs børn ; Niels Brock, CBS og DEA, idet man ønsker en tydeligere og klarere adskillelse. DEA skal således udskilles fra FUHU fra Relationerne til NOCA ønsker man på samme måde at tydeliggøre, således at NOCA bliver en Preferred Partner, på lige fod med Niels Brock, CBS og DEA. Preferred Partner betyder, at FUHU vil indgå i og give midler til projekter og aktiviteter, hvis der er fælles interesse derfor. Den mere formelle og juridiske tilknytning foreningerne imellem ophører, og i stedet vil NOCA fortsætte som selvstændig juridisk enhed, leje kontor af FUHU på markedsmæssige forhold. Andre 8

9 serviceydelser fra FUHU til NOCA vil blive faktureret i henhold til en speciel aftale derom. Tidligere aftale om at NOCAs formand indgår i FUHUs bestyrelse ophører, men NOCAs medlemmer vil som medlemmer af FUHU være med til at kunne indvælge bestyrelsesmedlemmer til FUHU. Ændringerne vil først blive gennemført når FUHUs strategi er blevet godkendt på FUHUs generalforsamling i maj måned Efterfølgende vil vi skulle tilpasse NOCAs vedtægter, men grundlæggende får disse ændringer ikke direkte betydning for det enkelte NOCA medlem. Medlemmerne i NOCA vil selvfølgelig blive informeret, når dette er relevant NOCAs strategi og aktiviteter fortsætter uændret af ændringerne i FUHUs strategi. ØKONOMI 2011 blev NOCAs hidtidige bedste år økonomisk, hvilket kan tilskrives NOCAs solide medlemsantal, samt at NOCA for første gang hævede sit årlige kontingent til kr En omsætning på ca. 2,7 mio. kr. og et overskud på 0,6 mio. kr. har klart været med til at underbygge NOCAs fundament, og give en udvikling i foreningskapitalen, der har været bedre end målsætningen herfor. Det økonomiske resultat er bedre end budgetteret, men samtidig også ønsket - idet økonomien er fundamentet for udviklingen af medlemsservicen og aktiviteterne for medlemmerne, hvilket tilsikres igennem flere ressourcer i sekretariatet, som også var argumentet for kontingent stigningen sidste år. Sekretariatet vil derfor blive udvidet i 2012 med en ½ tid stilling i det kommende budgetår. Det skal i denne sammenhæng klart slås fast, at NOCA er en almennyttig forening, og dermed ikke har til formål at generere overskud, men at en sund økonomi er forudsætningen for, at der også i fremtiden kan sikres et solidt aktivitetsniveau, der kan give NOCAs medlemmer det bedst mulige udbytte. Samtidig er det også væsentligt at bemærke, at den økonomiske del af aftalen imellem NOCA og FUHU, er ophørt ved udgangen af 2011 og at NOCA derfor nu er 100 procent selvfinansieret. 10 år i NOCA 2012 er året, hvor NOCA kan fejre sin 10 års fødselsdag. Det er med glæde at vi kan kigge tilbage på 10 år, hvor foreningen har vokset sig større og har skabt et fundament, på en solid medlemskreds bestående af nogle af Danmarks mest interessante virksomheder og offentlige organisationer. Se udviklingen i NOCAs medlemsvirksomheder herunder: 9

10 Serie Se udviklingen i NOCAs økonomi herunder: , , , , ,00 Indtægter i alt Årets resultat ,00 0,

11 Egenkapital År På alle områder har det det været berigende hvert år at kunne registrere at året endnu en gang har været et år med succes. Økonomisk er vi også gået fra at have underskud til i 2011 at kunne registrere et resultat, der er bedre end budgetteret og samtidig giver det største overskud i NOCAs historie. Det er derfor med en vis stolthed at kunne sige at NOCA har vist sin eksistensberettigelse, og nu er klar til at tage fat med styrke og energi på de næste 10 år. Med NOCAs medlemskreds, det økonomiske fundament, aktiviteterne, bestyrelsen og den nye ledelse, kan vi med rette kan sige, at NOCA er klar til en ny tid! I KIKKERTEN FOR 2012 I 2012 er NOCAs fokus ud over netværkets øvrige aktiviteter The New Normal det nye normale, et tema vi bl.a. behandler på NOCAs konference og årsdag. Det nye normale er et bredt tema, der favner mange forskellige udfordringer, dog er NOCAs naturlige fokus på de temaer, der interesserer medlemskredsen og i den forbindelse oprette de temagrupper, der måtte være ønsker om. Ét af de temaer der naturligt optager HRfunktionen i mange af medlemsvirksomhederne er globalisering og især globaliseringen af HRfunktionen. NOCA ønsker også på dette område at kunne skabe videndeling og netværk for medlemmerne, og vi vil derfor sammen med medlemmerne søge at finde veje der giver værdi indenfor dette område. Udvikling af det digitale NOCA vil ligeledes kræve, at der bliver tilført ressourcer til LinkedIn, NOCAs hjemmeside og implementering af et CRM system (Customer Relationship Management). 11

12 Samtidig vil vi fortsat søge at udvide koblingen imellem forskning og praksis. Vi er i den forbindelse glade for at kunne informere om, at NOCA efter drøftelser med CBS fremover vil indgå som associeret partner i den årlige Cranet konference. Cranet konferencen og de store forskningsmæssige undersøgelser, der har været tilknyttet dette, har igennem mange år været en slags årlig milepæl for forskning og praksis i HRM arbejdet i Danmark. NOCAs forankring i HRM arbejdet og i særdeleshed i den strategiske kompetenceudvikling og livslange læring, er helt givet også baggrunden for at NOCA i starten af 2012 fik ny protektor. NOCAs nye protektor er uddannelsesminister Morten Østergaard, der har meddelt at han er beæret over at blive udnævnt som protektor for NOCA, da han anser NOCA som havende et yderst vigtigt uddannelsesmæssigt formål bliver også et år, hvor der kommer til at ske en hel del i NOCAs bagland. George Greibe går på deltidspension per 1. maj 2012, og Per Geisler Hansen tiltræder som ny direktør. Ydermere vil der ske en ændring i formandskabet i NOCA, da jeg som meddelt fratræder som formand, og NOCA vil derfor også få en ny bestyrelsesformand. Endeligt stopper Julie Espenhain som studentermedhjælper efter 2,5 år, da hun er færdiguddannet, og Kasper Keller-Jacobsen, kommunikationsstuderende fra RUC vil derfor tiltræde som ny studentermedhjælper. BESTYRELSEN En stor tak skal lyde til NOCAs bestyrelse, for en fortsat positiv og aktiv indsats for NOCAs netværk i uden disse indspark, ville NOCA ikke være i stand til fortsat at udvikle sig på det organisatoriske plan, samt til stadighed kunne imødekomme medlemmernes ønsker og behov. Som meddelt udtræder jeg selv af bestyrelsen efter 10 års virke, og det er derfor vemodigt at skulle sig farvel, men samtidig også rigtig godt at kunne sige farvel efter 10 så gode år - hvor hvert år er blevet bedre end det foregående og hvor arbejdet i bestyrelsen hele tiden har været præget af et engagement og en vilje til at sikre en forsat udvikling af NOCA. SEKRETARIAT NOCAs sekretariatet er af naturlige grunde et væsentligt omdrejningspunkt for NOCAs virke. På det faglige, det udviklingsmæssige og netværksmæssige område, har arbejdet fortsat været varetaget af Julie Espenhain og af George Greibe. Uden den indsats de yder fra kontoret på FUHUs gang, ville 12

13 NOCAs medlemmer ikke kunne glæde sig over foreningens virke, position og succes derfor skal der gives en stor tak hertil. AFSLUTNING NOCAs aktivitetsniveau i 2011 har vist, at der er mange HR professionelle, der drager nytte af NOCA, hvorfor det med glæde kan konstateres at også 2011 var rigtig godt NOCA år, med konsolidering og yderlige fremgang. NOCA har fået flere medlemmer, endnu mere solid økonomi, flere arrangementer og et endnu tættere og givende netværk imellem medlemmerne, der skaber nye muligheder i årene frem. Dette kan medlemmer af NOCAs netværk i al beskedenhed takke sig selv og hinanden for og være stolte over at kunne sige, at NOCA også efter 10 år er en forening, der er skabt af medlemmerne drevet af medlemmerne for medlemmerne. Med dette vil jeg gerne sige tak for ti år sammen omkring udviklingen af NOCA og ønske NOCA al mulig held og lykke i fremtiden. De bedste hilsner Henrik Jespersen 13

NOCA Årsberetning 2010 Generalforsamling

NOCA Årsberetning 2010 Generalforsamling 14.4. 2011 NOCA Årsberetning 2010 Generalforsamling Formand i NOCA Henrik Jespersen, Group Vice President i Gumlink, beretter om NOCA året 2010. NOCA Network of Corporate Acedemies 14-04-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

NOCA Årsberetning 2012

NOCA Årsberetning 2012 NOCA - NETWORK OF CORPORATE ACADEMIES NOCA Årsberetning 2012 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice- President, Danske Bank, beretter om NOCA- året 2012 NOCAs Generalforsamling, torsdag den 11. april

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

NOCA Årsberetning 2014

NOCA Årsberetning 2014 NOCA Årsberetning 2014 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCAåret 2014 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 16. april 2015 INDLEDNING Året 2014 i NOCA var et

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Netværk for ledere, chefer og direktører. Stærke netværk til stærke ledere

Netværk for ledere, chefer og direktører. Stærke netværk til stærke ledere , chefer og direktører Stærke netværk til stærke ledere > Netværksmøder hos os giver dig nye indfaldsvinkler til dine ledelsesmæssige udfordringer, og du får konkret og brugbar viden med dig hjem. Vær

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune

Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune Punkt 15. Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune 2013-46484 Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at Magistraten, - drøfter oplæg til talentudvikling af ledere fra

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første

Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første Kære læser Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første nyhedsbrev kan du læse det spændende interview med HR direktør Jette Husum og Generaldirektør Kenneth Plummer fra

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Ledelse Organisationsudvikling

Ledelse Organisationsudvikling Personalestyrelsens temadag 12.april 2011 Gitte Mandrup Ledelse Organisationsudvikling Forstå behov og opgaver udefra og ind Tag ansvar indefra og ud Virksomhedens ydelser, resultatkrav, realiteter, udfordringer

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

DET PRAKTISKE HVAD ER DNA?

DET PRAKTISKE HVAD ER DNA? DNA ET ANDERLEDES NETVÆRK Et netværk handler IKKE kun om at sælge dine produkter eller skaffe dig dit næste job! DNA er et netværk hvor faglig sparring, engagement, personlig udvikling og ikke mindst forretningsudvikling

Læs mere

Foreningen bips er stiftet 2003-03-26 ved en sammenlægning af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge. Net.

Foreningen bips er stiftet 2003-03-26 ved en sammenlægning af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge. Net. vedtægter 2014 vedtægter 2014 1. Navn og hjemsted Foreningen bips er stiftet 2003-03-26 ved en sammenlægning af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge. Net. Foreningens hjemsted er adressen for sekretariatet.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan 2016-2020 2 Velkommen til Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan I Fagcenter for Socialpsykiatri er visionen at skabe fremtidens velfærd,

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU

VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU Netværk for ejerledere VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU Ejerledede virksomheder udgør med god grund 85 procent af dansk erhvervsliv. Friheden til at styre sit eget arbejdsliv, forfølge sine ideer og arbejde med

Læs mere

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle Strategiimplementering: Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle - Evaluering og udvikling af virksomhedens strategiimplementerings kompetencer Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Notat. Dermed vil videnscenteret blive et fælles fyrtårn for branchens udvikling.

Notat. Dermed vil videnscenteret blive et fælles fyrtårn for branchens udvikling. Notat bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr. dk 2710 9489 Dato Rev./Ver. Udarbejdet af Projekt-id 2016-03-02 0 CL 9-151 Fra bestyrelsen: Forslag om sammenlægning

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Samarbejde mellem FRI og DI

Samarbejde mellem FRI og DI DANSK INDUSTRI Den 6. december 2007 PFo Samarbejde mellem FRI og DI 1. DI som erhvervslivets interessevaretager Kort om DI DI er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. DI samler internationalt

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

GATE 21. Årsberetning

GATE 21. Årsberetning 2014 GATE 21 Årsberetning FORMANDENS BERETNING STEEN CHRISTIANSEN 2014 blev et stærkt år for den grønne omstilling og for Gate 21: Klimaforandringerne er tilbage på den globale politiske dagsorden. København

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Kvalitetstjek af jeres samlede brug af LinkedIn

Kvalitetstjek af jeres samlede brug af LinkedIn Få det bedste ud af Kvalitetstjek af jeres samlede brug af LinkedIn Udnytter I mulighederne i LinkedIn, eller går I med en fornemmelse af, at det kunne være bedre? Hvis det sidste er tilfældet, så lad

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

VISION OG KERNEVÆRDI

VISION OG KERNEVÆRDI VISION OG KERNEVÆRDI Brøndby IF - det handler om os alle sammen For Brøndby IF handler det om fodbold. Om at inkludere og bringe folk sammen på tværs af kulturelle bånd og geografi. Om fællesskabet, der

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland Udkast Til Oplæg Om Globaliseringens udfordringer For Region Midtjylland Baggrund og rationale for oplægget: Globaliseringen rummer udfordringer og nye muligheder for nationer, regioner og lokale myndigheder

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR Krav til den gode proces og den gode konsulent 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR 1 1. Om konsulentbranchen og DMR 2. Det gode konsulentkøb 3. Samspil mellem det offentlige vejlednings

Læs mere

om undersøgelsen Social Media Benchmark semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu

om undersøgelsen Social Media Benchmark semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu om undersøgelsen Social Media Benchmark Europe-DK 2010/11 social semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu MÅLET ER IKKE AT OPSTILLE skrækscenraier MEN AT VISE,

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere