Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort"

Transkript

1 Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1

2 Dag 1: Modul Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering. Dette sker med indsigt i de fem LEAN principper samt opnået kendskab til et udvalg af LEAN værktøjer omkring spildtyper og flow. Dato og varighed: I alt: 08:00 15:24 Overskrift/ emne: Velkomst - Velkommen. - Handlingsorienteret mål. - Praktiske forhold. - Præsentation Program - Kursusprogrammet for leankørekortet gennemgås og præsenteres Metoder: (F.eks. oplæg, projekt, gruppediskussion, øvelse) Materiale der anvendes: (Der kan henvises til vedlagt materiale eller litteraturliste) Udbytte: Scenen sættes for kursusdagene Overblik over indholdet på kursusdagene Deltagerforudsætninger - Hvad kender I til LEAN? - Hvordan anvender I LEAN i hverdagen? Gruppearbejde Italesættelse af og kendskab til deltagernes forudsætninger LEAN principper - Sammenhæng til produktionsoptimering Flipover Se helheden hvordan fungerer en LEAN virksomhed Kendskab til nøgle begreber i LEAN 2

3 10.30 Spildtyper Hvad har værdi for kunden? LEAN kultur Dialog ud fra model Gruppeopgave Få kendskab til LEAN spildtyper (model) At synliggøre leankultur LEAN værktøjer og lær at se Evt. Buckingham leangame eller flyspillet - LEAN-tavlen - Layout Gruppeopgave Buckingham LEAN game eller flyspillet. Bilag Gennem spil få kendskab og anvende LEAN værktøjer Opsamling og refleksion - Hvad har vi været igennem indtil nu? - Hvad er din vigtigste læring i dag? Individuel refleksion Deling af refleksion med øvrige deltagere Deling af refleksioner og læring 3

4 Dag 2: Lean værktøjsanvendelse for operatører (Dag 1 á 5,0 dage) Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper anvende værktøjerne fra de 5 Leanprincipper, d 7 Spildformer og Kaizen, til forbedring af produktionsprocesser. Dette sker gennem praktisk anvendelse af disse værktøjer samt opnået kendskab til problemløsning, datafremstilling og projektstyring. Kaizen forbedringscyklus er afprøvet i praksis og deltageren er i stand til, at benytte dette værktøj til at opnå en forbedring af en given produktion. Dato og varighed: I alt: 08:00 15:24 Overskrift/ emne: Opsamling på i går - Udeståender - Refleksion Metoder: (F.eks. oplæg, projekt, gruppediskussion, øvelse) Materiale der anvendes: (Der kan henvises til vedlagt materiale eller litteraturliste) Udbytte: Deling af refleksioner fra i går LEAN værktøjer og lær at se Evt. Buckingham leangame - Kanban - 5S - SMED - TPM Spildanalyse - Kaffekaizen - Hjemmeopgave Gruppeopgave Grupperefleksion Buckingham LEAN game Den glade gris bilag 4 Film: Kaffekaizen Bilag 1 Gennem spil få kendskab og anvende LEAN værktøjer Lære at se spild og udpege de 8 spildtyper Opsamling og refleksion - Hvad har vi været igennem indtil nu? - Hvad er din vigtigste læring i dag? Individuel refleksion Deling af refleksion med øvrige deltagere Deling af refleksioner og læring 4

5 Dag 3: Lean værktøjsanvendelse for operatører (Dag 2 á 5,0 dage) Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper anvende værktøjerne fra de 5 Leanprincipper, d 7 Spildformer og Kaizen, til forbedring af produktionsprocesser. Dette sker gennem praktisk anvendelse af disse værktøjer samt opnået kendskab til problemløsning, datafremstilling og projektstyring. Kaizen forbedringscyklus er afprøvet i praksis og deltageren er i stand til, at benytte dette værktøj til at opnå en forbedring af en given produktion. Dato og varighed: I alt: 08:00 15:24 Overskrift/ emne: Opsamling på i går - Udeståender - Refleksion Metoder: (F.eks. oplæg, projekt, gruppediskussion, øvelse) Materiale der anvendes: (Der kan henvises til vedlagt materiale eller litteraturliste) Udbytte: Deling af refleksioner fra i går Forberede virksomhedsbesøg - Relevante oplysninger - Spørgsmål Grupper Flipover Virksomhedens hjemmeside Klædt på til at kunne stille relevante LEAN spørgsmål Virksomhedsbesøg (En virksomhed der er langt med LEAN) Opsamling virksomhedsbesøg Besøg i nærområdet Se en virksomhed som er langt med LEAN arbejde Flipover Opmærksomhed på at noget LEAN kan ses visuelt, og andet er en del af kulturen 5

6 13.00 Analyse af spild-video - Værdiskabende - Spild - Nødvendig spild Gruppearbejde Evt bruge film: Kaffekaizen lavet af Implement PTT Lær at se i praksis og viderebringe det i egen virksomhed Hjemmeopgave, opsamling og refleksion - Hvad har vi været igennem indtil nu? - Hvad er din vigtigste læring i dag? - Tak for denne gang Individuel refleksion Deling af refleksioner og læring 6

7 Modul 2 Dag 4: Lean værktøjsanvendelse for operatører 5,0 dage (Dag 3 á 5,0 dage) Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper anvende værktøjerne fra de 5 Leanprincipper, d 7 Spildformer og Kaizen, til forbedring af produktionsprocesser. Dette sker gennem praktisk anvendelse af disse værktøjer samt opnået kendskab til problemløsning, datafremstilling og projektstyring. Kaizen forbedringscyklus er afprøvet i praksis og deltageren er i stand til, at benytte dette værktøj til at opnå en forbedring af en given produktion. Dato og varighed: I alt: 08:00 15:24 Overskrift/ emne: 8.00 Velkommen og siden sidst - Hvad gennemgik vi? - Deltagernes refleksioner og oplevelser 8.30 Arbejde med hjemmeopgave - Analysere spild videoer Den personlige faktor i LEAN arbejdet - Persontyper i virksomhederne (eks. RAFI) Metoder: (F.eks. oplæg, projekt, gruppediskussion, øvelse) Materiale der anvendes: (Der kan henvises til vedlagt materiale eller litteraturliste) Udbytte: PP Italesættelse af læringen fra sidst. Kendskab til hinandens tanker og oplevelser med det lærte Gruppearbejde Deltagernes egne spildvideoer Deltagerne lærer at se spild i egen af afdeling Forståelse for forskellige persontyper 7

8 12.00 LEAN ledelse Kende til LEAN ledelse Film: LEAN templet og de forsvundne resultater af Implement Forandringer Forstå og håndtere forandringer i virksomheden Opsamling og refleksion - Hvad har vi været igennem indtil nu? - Hvad er din vigtigste læring i dag? Individuel refleksion Deling af refleksion med øvrige deltagere Deling af refleksioner og læring 8

9 Dag 5: Lean værktøjsanvendelse for operatører (Dag 4 á 5,0 dage) Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper anvende værktøjerne fra de 5 Leanprincipper, d 7 Spildformer og Kaizen, til forbedring af produktionsprocesser. Dette sker gennem praktisk anvendelse af disse værktøjer samt opnået kendskab til problemløsning, datafremstilling og projektstyring. Kaizen forbedringscyklus er afprøvet i praksis og deltageren er i stand til, at benytte dette værktøj til at opnå en forbedring af en given produktion. Dato og varighed: I alt: 08:00 15:24 Overskrift/ emne: Opsamling på i går - Udeståender - Refleksion Metoder: (F.eks. oplæg, projekt, gruppediskussion, øvelse) Materiale der anvendes: (Der kan henvises til vedlagt materiale eller litteraturliste) Udbytte: Deling af refleksioner fra i går VSM i teori Valg af proces til optegning ud fra teori om produktfamilier og deltagerforudsætninger Oplæg om produkt familier Flipover Kendskab til gode metoder til optegning af VSM VSM for vasketøj eller caseøvelse Gruppearbejde Fremlæggelse En rulle brunt papir Post-its Læring i praksis Forbedringsmuligheder Prioritering af forslag og valg af løsninger ud fra VSM Oplæg og gruppearbejde Prioriteringsmatrix og igangsætningsfilter mm. Lære at se løsninger og kendskab til prioriteringsmetoder 9

10 11.30 Grovskitse VSM - Lave en grovskitse for egen opgave Afprøve online platform (eks. adobe connect eller skype) Kursisterne inddeles ud i områder, hvor de laver en VSM Afgrænset på forhånd En rulle brunt papir Post-its Læring i praksis PC ere Fortrolighed med online værktøjet Hjemmeopgave, opsamling og refleksion - Hvad har vi været igennem indtil nu? - Hvad er din vigtigste læring i dag? - Tak for i denne gang Individuel refleksion Deling af refleksioner og læring 10

11 ½ online dag Dag 6: Lean værktøjsanvendelse for operatører (Dag 5a á 5,0 dage) Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper anvende værktøjerne fra de 5 Leanprincipper, d 7 Spildformer og Kaizen, til forbedring af produktionsprocesser. Dette sker gennem praktisk anvendelse af disse værktøjer samt opnået kendskab til problemløsning, datafremstilling og projektstyring. Kaizen forbedringscyklus er afprøvet i praksis og deltageren er i stand til, at benytte dette værktøj til at opnå en forbedring af en given produktion. Dato og varighed: I alt: 08: Overskrift/ emne: 8.00 Velkommen online Evt. opfriskning af VSM teori Metoder: (F.eks. oplæg, projekt, gruppediskussion, øvelse) Materiale der anvendes: (Der kan henvises til vedlagt materiale eller litteraturliste) Online platform Evt Udbytte: Afprøve teorien i praksis 8.30 VSM i praksis Arbejde med VSM i eget område. Gruppearbejde med løbende online kontakt til underviser Onlineplatform Lære at se Opsamling og afslutning Online platform Refleksion af læring 11

12 Modul 3 Dag 7: Systematisk problemløsning (dag 1 á 2,0 dage) Gennem anvendelse af årsag-virknings diagram værktøjet, kan deltageren inden for eget arbejdsområde analysere, vurdere og prioritere produktionstekniske problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner/løsningsforslag i overensstemmelse med virksomhedens politikker og målsætninger. Dato og varighed: I alt: 08:00 15:24 Overskrift/ emne: 8.00 Siden sidst - Hvad gennemgik vi? - Deltagernes refleksioner og oplevelser Metoder: (F.eks. oplæg, projekt, gruppediskussion, øvelse) Materiale der anvendes: (Der kan henvises til vedlagt materiale eller litteraturliste) Udbytte: Italesættelse af læringen fra sidst Kendskab til hinandens tanker og oplevelser med det lærte 8.30 Opsamling på VSM øvelse Deltagerne viser deres VSM for hinanden - Udfordringer og fremtidig brug Gruppearbejde Deltageres egne materialer - VSM Videndeling Erfaringsudveksling Opfriskning Kort gennemgang af udvalgte leanværktøjer til løsning af problemer fra deltagernes VSM Lære at anvende relevante LEAN værktøjer i forhold til egne udfordringer 12

13 11.00 Introduktion til problemløsning - Bogormen - Definition af problem - Trin i problemløsning og koblingen til leanprincipperne - Oplæg To og to og flipover Bilag 5 Skabe en forforståelse for problemløsning Læring ift at undgå at hoppe i løsninger inden at problemet er ordentligt defineret Grundlæggende viden om problemløsning og rød tråd til LEAN principper Struktur for problemløsning - Trin for trin - Egne problemer - Prioriteringsmatrix og typer af opgaver - oplæg Individuel opgave Teori Gruppearbejde - opsamling Problemliste på flipover Prioriteringsmatrix Viden om struktur for problemløsning Refleksion over egne problemområder og udfordringer Viden om prioriteringsmatrix og praktisk anvendelse af - forskellige opgaver kræver forskellig håndtering og opfølgning Opsamling - Hvad har vi været igennem indtil nu? - Hvad er din vigtigste læring i dag? Individuel refleksion Deling af refleksion med øvrige deltagere Deling af refleksioner og læring 13

14 Dag 8: Systematisk problemløsning (dag 2 á 2,0 dage) Gennem anvendelse af årsag-virknings diagram værktøjet, kan deltageren inden for eget arbejdsområde analysere, vurdere og prioritere produktionstekniske problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner/løsningsforslag i overensstemmelse med virksomhedens politikker og målsætninger. Dato og varighed: I alt: 08:00 15:24 Overskrift/ emne: 08:00 Opsamling på i går - Udeståender - Refleksion Metoder: (F.eks. oplæg, projekt, gruppediskussion, øvelse) Materiale der anvendes: (Der kan henvises til vedlagt materiale eller litteraturliste) Udbytte: Deling af refleksioner fra igår 8.15 Problemløsningsværktøjer - Overordnet gennemgang af værktøjer Bilag 8 Overblik over hvilke problemløsningsværktøjer vi skal arbejde med 8.45 PDCA - Introduktion til PDCA forbedringshjulet - Detaljeret gennemgang af hhv. Plan, Do, Check, Act. - PDCA-spil Teori Gruppeøvelse Bilag 6 Viden om PDCA Overføre teori til praksis i form af praktisk øvelse Pareto og case - Cykelmyggen Gruppearbejde samt bilag 7 Forståelse for synliggørelse af hvilke problemer der skal arbejdes med først. 14

15 11.00 Fiskeben (Årsag/virkning) - Effektiv brainstorming Teori Gruppearbejde (stående) xhvorfor teori Gruppearbejde A3 - Introduktion til A3-processen - Gennemgang af eksempler på A3 er, herunder detaljeringsniveau Teori Deltagernes prioriteringsmatrix Evt. deltagernes løsning fra tidligere gruppearbejder (5 x hvorfor og/eller fiskeben) Viden om Fiskeben Praksisnær læring gennem case Viden om 5xhvorfor Praksisnær læring gennem case Viden om A3 Praksisnær læring gennem gruppeopgave med eksempler fra egen hverdag Hjemmeopgave - prioritere - PDCA med værktøjer - A3 Oplæg Praktisk erfaring i at arbejde med problemløsningsværktøjer og i udarbejdelse af A Hjemmeopgave, opsamling og refleksion - Hvad har vi været igennem indtil nu? - Hvad er din vigtigste læring i dag? - Tak for i denne gang Individuel refleksion Deling af refleksioner og læring 15

16 ½ online dag Dag 9: Lean værktøjsanvendelse for operatører (Dag 5b á 5,0 dage) Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper anvende værktøjerne fra de 5 Leanprincipper, d 7 Spildformer og Kaizen, til forbedring af produktionsprocesser. Dette sker gennem praktisk anvendelse af disse værktøjer samt opnået kendskab til problemløsning, datafremstilling og projektstyring. Kaizen forbedringscyklus er afprøvet i praksis og deltageren er i stand til, at benytte dette værktøj til at opnå en forbedring af en given produktion. Dato og varighed: I alt: 08:00 15:24 Overskrift/ emne: 8.00 Velkommen online Evt. opfriskning af teori om systematisk problemløsning Metoder: (F.eks. oplæg, projekt, gruppediskussion, øvelse) Materiale der anvendes: (Der kan henvises til vedlagt materiale eller litteraturliste) Online platform Evt Udbytte: 8.30 Problemløsning i praksis Arbejde med problemløsning i eget område. Gruppearbejde med løbende online kontakt til underviser Onlineplatform Afprøve teorien i praksis Opsamling og afslutning Online platform 16

17 Modul 4 Dag 10: LEAN support i produktionen (dag 1 á 2,0 dage) Deltageren kan ved gennemførelse af Lean Workshops i samarbejde med andre faggrupper og ledere finde indsatsområder til at optimere flow og fjerne spild i alle handlinger i produktionen. Deltageren får praktisk kendskab til elementær facilitering ifm. opgaveplanlægning, grundlæggende support i forbindelse med udfyldelse af opgavebeskrivelser PDCA (plan, do, check, act), support til opfølgning på igangværende opgaver og projekter via KAIZEN tavle samt facilitering af forbedringstiltag. Deltageren får værktøjer til kommunikation og videndeling på udførte forbedringer og får praktisk træning i præsentationsteknik og værktøjer. Dato og varighed: I alt: 08:00 15:24 Overskrift/ emne: 8.00 Siden sidst - Hvad gennemgik vi? - Deltagernes refleksioner og oplevelser Metoder: (F.eks. oplæg, projekt, gruppediskussion, øvelse) Materiale der anvendes: (Der kan henvises til vedlagt materiale eller litteraturliste) Udbytte: Italesættelse af læringen fra sidst Kendskab til hinandens tanker og oplevelser med det lærte 8.30 Opsamling på problemløsnings øvelse - Deltagerne fortæller om deres problemløsning for hinanden - Udfordringer og fremtidig brug Gruppearbejde Deltageres egne materialer - problemløsning Videndeling Erfaringsudveksling 17

18 11.00 Den helstøbte LEAN ambassadør - Fagligt inden for LEAN - Kommunikative evner - Deltagerne placerer sig selv Oplæg Individuel refleksion: hvor ligger jeg? Hvad mangler jeg for at blive den helstøbte LEAN ambassadør Forståelse for at den helstøbte LEAN ambassadør skal have kommunikative evner såvel som faglige kompetencer inden for LEAN. Deltageren skal placere sig selv og derved opnå selvindsigt Generel kommunikation - Fordeling af ord, kropssprog og tonefald - 5x20 reglen Øvelse: gør som jeg siger! Flipover Viden omkring grundlæggende kommunikation Lytning - Lyttestigen - Aktiv lytning Øvelse: passiv og aktiv lytning samt gruppediskussion Flipover Kendskab til lyttestigen med særlig fokus på aktiv lytning Spørgeteknik - Åben og lukkede - Støttende og styrende Gruppeopgave Øvelse: kommunikation og spørgeteknik Bilag 10 Kendskab til spørgeteknikker og blive opmærksomme på deres virkning, når spørgsmålene anvendes Situationskort - Diskussion af forskellige LEAN situationer fra hverdagen Gruppedialog: situationskort Opsamling i plenum Bilag 9 Deltagerne tager stilling til forskellige situationer og skal prøve på bedste vis at vurdere hvordan disse skal håndteres. De skal have rollen som LEAN ambassadør i baghovedet Opsamling og evaluering Deling af erfaringer, refleksioner og læring 18

19 Dag 11: LEAN support i produktionen (dag 2 á 2,0 dage) Deltageren kan ved gennemførelse af Lean Workshops i samarbejde med andre faggrupper og ledere finde indsatsområder til at optimere flow og fjerne spild i alle handlinger i produktionen. Deltageren får praktisk kendskab til elementær facilitering ifm. opgaveplanlægning, grundlæggende support i forbindelse med udfyldelse af opgavebeskrivelser PDCA (plan, do, check, act), support til opfølgning på igangværende opgaver og projekter via KAIZEN tavle samt facilitering af forbedringstiltag. Deltageren får værktøjer til kommunikation og videndeling på udførte forbedringer og får praktisk træning i præsentationsteknik og værktøjer. Dato og varighed: I alt: 08:00 15:24 Overskrift/ emne: Metoder: (F.eks. oplæg, projekt, gruppediskussion, øvelse) Materiale der anvendes: (Der kan henvises til vedlagt materiale eller litteraturliste) Udbytte: Velkommen igen - Opsamling fra dagen i går. - Dagens program Flipover Refleksion over dagen i går Italesætte læringen fra i går Forberede virksomhedsbesøg - Research af virksomhed på nettet - Forberede spørgsmål Gruppearbejde PC Forberede sig og sætte sig ind i en virksomhedsprofil med LEAN briller på 9.00 Virksomhedsbesøg - Besøge en virksomhed der skal starte op med LEAN Anvende deres læring i praksis 19

20 11.30 Opfølgning og plan for virksomheden - Lav en plan for implementering af LEAN i virksomheden - Præsentation af denne plan for resten af holdet Gruppeopgave: Hvordan griber virksomheden det an ved implementering af LEAN Flipover Omsætte læring til praksis. Deltagerne opnår praktisk erfaring med facilitering af LEAN workshop Præsentationsteknik - Den gode præsentation - Fisken - Lav en præsentation af jeres idé / problem - Feedback med burgermodellen Gruppeopgave: en præsentation Forståelse for præsentationsværktøjer Deltageren kan give feedback på en ordentlig måde Fremlæggelse af plan - Medkursister giver feedback m burgermodel Fremlæggelse Inviter evt. ledelse Praktisk træning i præsentation Afslutning og evaluering - Hvad er jeres oplevelser af kurset - Hvordan er jeres forventninger blevet indfriet? Viskvalitet.dk Kursusbeviser Videndeling Deling af erfaringer Deling af refleksioner og læring 20

21 Evalueringsspørgsmål fra på mål nr.: (Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN) Hvor tilfreds er du med uddannelsens faglige indhold vedrørende: Lean produktionsoptimering De fem Lean principper Spildtyper og flow. Hvor stor betydning har det for dig at lære noget om: Lean produktionsoptimering De fem Lean principper Spildtyper og flow. Evalueringsspørgsmål fra på mål nr.: (LEAN værktøjsanvendelse for operatører) Hvor tilfreds er du med uddannelsens faglige indhold vedrørende: Anvendelse af Lean værktøjer til forbedring af produktionsprocesser. Datafremstilling og projektstyring. Værktøjsanvendelse i praksis Hvor stor betydning har det for dig at lære noget om: Anvendelse af Lean værktøjer til forbedring af produktionsprocesser. Datafremstilling og projektstyring. Værktøjsanvendelse i praksis 21

22 Evalueringsspørgsmål fra på mål nr.: (Systematisk problemløsning) Hvor tilfreds er du med uddannelsens faglige indhold vedrørende: Anvendelse af årsag-virkningsdiagramværktøjet Udarbejdelse af handlingsplan Analyse, vurdering og prioritering af produktionstekniske problemstillinger Hvor stor betydning har det for dig at lære noget om: Anvendelse af årsag-virksningsdiagramværktøjet Udarbejdelse af handlingsplan Analyse, vurdering og prioritering af produktionstekniske problemstillinger Evalueringsspørgsmål fra på mål nr.: (LEAN support i produktionen) Hvor tilfreds er du med uddannelsens faglige indhold vedrørende: Teori omkring planlægning af LEAN workshops Praktiske eksempler på support ifm. udfyldelse af kaizen opgaver Praktiske eksempler på facilitering og support af forbedringstiltag og projekter Anvendelse af værktøjer til kommunikation og præsentation Hvor stor betydning har det for dig at lære noget om: Teori omkring planlægning af LEAN workshops Praktiske eksempler på support ifm. udfyldelse af kaizen opgaver Praktiske eksempler på facilitering og support af forbedringstiltag og projekter Anvendelse af værktøjer til kommunikation og præsentation 22

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Varighed: 9 dage + 2 onlinedage

Varighed: 9 dage + 2 onlinedage Målgruppe: Uddannelse: LEAN kørekort LEAN kørekortet er for dig der har et ønske om at få indgående kompetencer indenfor LEAN. Du er måske en nøgleperson i virksomheden med brug for værktøjer til at bidrage

Læs mere

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave Modul 3 PDCA

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... LEAN At

Læs mere

Kompetenceudviklingsforløb. LEAN praktiker

Kompetenceudviklingsforløb. LEAN praktiker Kompetenceudviklingsforløb LEAN praktiker HVORFOR SKAL DU DELTAGE? Kurset er til dig, der gerne vil være i stand til, at anvende LEAN i hverdagen og konkret tage del i virksomhedens tiltag omkring procesoptimeringer

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Optimering af produktionen i institutionskøkkener Nr. 46 861 Udviklet af: Lone Algayer Gert Petersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro September

Læs mere

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19 DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... At udvikle

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 10 ARBEJDSMILJØ 11 VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING PRAKTISKE OPLYSNINGER VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING SIX SIGMA KVALITET UDVIKLING AF TEAMS MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION

MEDARBEJDERUDVIKLING PRAKTISKE OPLYSNINGER VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING SIX SIGMA KVALITET UDVIKLING AF TEAMS MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION ØKONOMI Kurser Kurser indenfor medarbejderudvikling er omfattet af de normale deltagervilkår for AMU-uddannelser. Det vil sige, at der betales et deltagergebyr. For medarbejdere uden en videregående uddannelse

Læs mere

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf.

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf. Sådan kommer du igang Følgende skoler er udbyder 2012 udgave NOTE: Dette skæres af Hvor foregår kurserne? Arbejdsmarkedsuddannelserne udbydes via 16 skoler, se bagsiden. Undervis ningen kan også foregå

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Produktfamilien til værdistrømsanalysen skal være væsentlig for virksomheden, og vareflowet skal være så komplekst,

Læs mere

Business Centret. Indhold

Business Centret. Indhold Kurser for ledere Business Centret Det glæder os at kunne præsentere vores kurser for nuværende og kommende ledere. I brochuren finder du kurser inden for bl.a. salg, regnskab, it, kommunikation og sprog.

Læs mere

Din næste uddannelse. i salg, marketing og ledelse

Din næste uddannelse. i salg, marketing og ledelse Din næste uddannelse i salg, marketing og ledelse Åbne uddannelser Virksomhedstilpasset uddannelser Konferencer Business Danmark Uddannelse Akademiuddannelser Faglig coaching Velkommen Aldrig har så mange

Læs mere

Nye læringsformer baseret på blended learning. - undervisning af ledere i vanskelige samtaler som case

Nye læringsformer baseret på blended learning. - undervisning af ledere i vanskelige samtaler som case Nye læringsformer baseret på blended learning - undervisning af ledere i vanskelige samtaler som case Forfattere Jacob Skjærris Lund, underviser, Tradium Retail & Management Anita Monty, læringskonsulent,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser National øvelsesvejledning Evaluering af øvelser Indholdsfortegnelse Hvorfor evaluerer vi øvelser?... 1 Hvad er evaluering af øvelser?... 1 Introduktion til arbejder med evaluering af øvelser... 2 Udvikling

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere