TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO"

Transkript

1 TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

2 Display ON/OFF Mode/ Alarm Menu Sleep Select/i +5 eii r Tuning/Skip e Antenna USB AUX IN PHONES AC: 230V ~ 3

3 DEUTSCH 5 SICHERHEIT UND INFORMATIONEN 6 STROMVERSORGUNG 7 AUF EINEN BLICK 8 EINSTELLUNGEN 11 RADIO-BETRIEB 13 BLUETOOTH-BETRIEB 14 TIMER-BETRIEB 15 SONDERFUNKTIONEN ENGLISH 17 SAFETY AND INFORMATION 18 POWER SUPPLY 19 OVERVIEW 20 SETTINGS 23 RADIO MODE 25 BLUETOOTH MODE 26 TIMER MODE 27 SPECIAL FUNCTIONS FRANCAIS 29 INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE 30 ALIMENTATION ELECTRIQUE 31 APERCU 32 RÉGLAGES 35 MODE RADIO 36 MODE BLUETOOTH 38 MODE MINUTERIE 39 FONCTIONS SPÉCIALES DANSK 41 SIKKERHED OG INFORMATION 42 STRØMFORSYNING 43 OVERSIGT 44 INDSTILLINGER 47 RADIOTILSTAND 49 BLUETOOTH-TILSTAND 50 TIMER TILSTAND 51 SPECIAL FUNCTIONS SVENSKA 53 SÄKERHET OCH INFORMATION 54 STRÖMFÖRSÖRJNING 55 ÖVERSIKT 56 INSTÄLLNINGAR 59 LÄGET RADIO 61 LÄGET BLUETOOTH 62 TIMERLÄGE 63 SPECIALFUNKTIONER SUOMI 65 TURVALLISUUS JA TIEDOT 66 VIRTALÄHDE 67 YLEISKATSAUS 68 ASETUKSET 71 RADIOTILA 73 BLUETOOTH-TILA 74 AJASTINTILA 75 ERIKOISTOIMINNOT NORSK 77 SIKKERHET OG INFORMASJON 78 STRØMFORSYNING 79 OVERSIKT 80 INNSTILLINGER 83 RADIOMODUS 85 BLUETOOTH-MODUS 86 TIMERMODUS 87 SPESIELLE FUNKSJONER 4

4 SIKKERHED OG INFORMATION Dette apparat er beregnet til afspilning af audiosignaler. Enhver anden anvendelse er udtrykkeligt forbudt. 7 Sørg for at apparatet er beskyttet mod vanddråber eller -stænk. 7 Undlad at placere nogen beholdere, som f.eks. vaser, på apparatet. De kan vælte og spilde væske på de elektroniske komponenter, hvilket vil udgøre en sikkerhedsrisiko. 7 Undlad at placere åben ild, som f.eks. stearinlys, på apparatet. 7 Brug kun apparatet i et moderat klima. 7 Sørg for at apparatet er passende ventileret ved at placere det mindst 10 cm fra andre genstande. Undlad at dække apparatet med aviser, duge, gardiner osv. 7 Hvis der opstår fejl som følge af statisk elektricitet eller stærk spændingsvariation (ionbyge), skal apparatet nulstilles. Dette gøres ved at tage strømstikket ud og sætte det i igen efter et par sekunder. 7 Ved placering af apparatet skal man bemærke, at møbeloverfladerne er dækket af forskellige typer lak og plastic, hvoraf det meste indeholder kemiske tilsætningsstoffer. Disse additiver kan korrodere stativer og holdere, hvilket efterlader rester på møblets overflader, der kan være svære eller umulige at fjerne. 7 Undlad at bruge nogen form for rengøringsmidler, da de kan ødelægge beklædningen. Rengør apparatet med en ren, tør klud. 7 Åbn aldrig apparatets beklædning. Producenten tager ikke noget ansvar for skade, der er opstået af forkert håndtering. 7 Sørg for, at stikket er let at komme til. 7 Husk at længerevarende lytten høje lydstyrker med høretelefonerne kan skade din hørelse. RF eksponeringsadvarsel 7 Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med den medfølgende brugsvejledning. Apparatet er udstyret med en indbygget antenne og skal ikke placeres sammen med eller forbindes med en anden antenne eller sender. Tekniske data Dette apparat er støjdæmpet i henhold til de gældende EU direktiver. Dette product opfylder de europæiske direktiver 1999/5/EC, 2009/125/ EC og 2011/65/EU. Typeskiltet er placeret på apparatets bagside. Strømforsyning: 230 V ~, 50/60 Hz Maks. strømforbrug: I brug < 14 W, Standby < 1 W Udgang: DIN 45324, 10% THD 5 W Frekvensområde: DAB/DAB+ 174, ,200 MHz FM 87, ,0 MHz Mål og vægt: B x H x D 245 x 135 x 145 mm Vægt, ca.. 1,75 kg Ret til tekniske og designmæssige ændringer forbeholdes. Miljømæssig bemærkning Dette produkt er fremstillet af dele og materialer af høj kvalitet, som kan genbruges og er velegnede til recirkulering. Derfor bør du ikke bortskaffe apparatet sammen med almindelig husholdningsaffald, når levetiden er slut. Tag det med til et indsamlingssted til recirkulering af elektrisk og elektronisk udstyr. Det er vist med dette symbol på produktet, i brugervejledningen og på indpakningen. Kontakt venligst dine lokale myndigheder for at finde det nærmeste indsamlingssted. Hjælp med at beskytte miljøet ved at recirkulere produkter. DANSK 41

5 AC: 230V 50/60 Hz STRØMFORSYNING Lysnettets drift Kontroller at forsyningsspændingen på typeskiltet (på bagsiden af apparatet) svarer til den lokale forsyningsspænding. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte din forhandler. 1 Sæt det medfølgende netkabel ind i»ac: 230 V ~ «stikket på apparatet. USB PHONES AUX IN 2 Sæt netkablet ind i stikket (230 V ~, 50/60 Hz). Forsigtig: 7 Apparatet er tilsluttet strømmen med et strømkabel. Træk strømkablet ud hvis du ønsker, at apparatet helt skal afbrydes fra lysnettet. Tag netstikket ud for at afbryde apparatet fra lysnettet. Sørg for at strømstikket er let tilgængeligt under funktion og ikke hindret af andre genstande. 42 DANSK

6 OVERSIGT Se tegningen på side 3. Betjeninger forrest Display Viser forskellige informationer, såsom kanalnavn, tid, alarmtid, volumen og menuen. ON/OFF + Tryk på knappen, tænder/slukker apparatet; drej knappen, justerer lydstyrken. Stopper alarmen Forudindstil knapperne til at lagre og vælge radiostationer. Mode/Alarm I betjeningstilstand: skifter mellem DAB, FM, Bluetooth og AUX. indgangskilder. I standby-tilstand: aktiverer/ deaktiverer alarmfunktionen; slutter alarm standby; tryk og hold nede for at aktivere indstillinger for alramtid og alarmtilstand. Menu Åbner menuen. r Tuning/Skip e I DAB-tilstand: vælger DABradiostationer fra programlisten. I FM funktion: indstiller FMradiostationer. Vælger menupunkter. I Bluetooth-tilstand: vælg det forrige eller næste spor. Betjeningsknapper på bagsiden Antenna USB AUX IN PHONES AC: 230 V ~, 50/60 Hz Teleskopantenne. USB-stik til at opdatere apparatets software. Lydsignal-input (stereo/ mono) til tilslutning til eksternt apparat. Stik til øretelefoner (3,5 mm stereostik). Tilslutningsstik til strømkabel følger med. Sleep Select/i Indstiller sleep-timeren. Bekræfter indstillinger. I DAB funktion: viser DAB-station information. I FM funktion: viser RDS-stations information. +5 eii I DAB/FM-tilstand: aktiverer det andet niveau for forudindstillingsknapper I Bluetooth-tilstand: starter og sætter afspilning på pause. DANSK 43

7 INDSTILLINGER Indstilling og lagring af radiostationer (DAB og FM) første installation Når apparatet tændes for første gang eller efter fabriksnulstilling, vil Auto Tuning System begynde at scanne hele DAB-båndbredden og gemme det i programlisten. Apparatet vil så scanne FM frekvensbåndet og lagre de første 10 radiostationer som forudindstillet 1 til 10. Tiden opdateres automatisk. 1 For den bedste FM-modtagelse er det nok at forlænge teleskopantennen og rette den derefter. 2 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Display:»Welcome to«og derefter»scanning «. Den automatiske stationssøgning starter, søger og lagrer radiostationerne.»preset Full«viser, at 10 FM- radiostationer er lagret på forudindstillede positioner. Efter den automatiske scanning, skifter apparatet over i standby, og den aktuelle tid lyser op. Indstilling og lagring af DAB- og FM-radiostationer efter de har været fjernet Du kan aktiverer Auto Tuning System igen. Det er fornuftigt, hvis du vil bruge apparatet på et andet sted eller søge nye DAB radiostationer. 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Display: navnet på radiostationen, f.eks»b5 akt«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg indstilling»system«med 4 Vælg indstilling»ats«med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke Display:»No«. 44 DANSK 5 Vælg indstilling»yes«med»r Tuning/Skip e«og start den automatiske stationsøgning ved at trykke Den automatiske stationssøgning starter, søger og lagrer radiostationerne. Efter den automatiske scanning, skifter apparatet over i standby, og den aktuelle tid lyser op. Lagring af DAB radiostationer til forudindstillinger Efter den automatiske stationssøgning vil alle radiostationer blive lagret i programlisten. Du kan gemme din favorit DAB-radiostationer på forudindstillingerne 1 til Vælg DAB-radiostationer med»r Tuning/Skip e«. Display: navnet på radiostationen og radiostationen vil blive aktiveret i løbet af 1 sekund. 2 For at lagre DAB-radiostationen på en forudindstilling, skal du trykke på og holde den ønskede forudindstillingsknap nede»1«til»5«, indtil»preset 2 stored«kommer frem. 7 Tryk på»+5 eii«og den relevante forudindstillingsknap»1«til»5«til forudindstillinger 6 til 10. Programmering af DAB radiostationer manuelt 1 Vælg inputkilden DAB med»mode/alarm«. 2 Åbn menuen med»menu«. Display:»Full scan«. 3 Vælg indstilling»manual tune«med 1trykke Display: feks.»5a I74.928«(kanal og frekvens af en DAB-radiostation). 4 Vælg den ønskede frekvens/kanal med»r Tuning/Skip«eller»Tuning/Skip e«. 5 Tryk på»select/i«for at bekræfte frekvensen/kanalen. Display: signalstyrken. 6 Tryk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. DAB-radiostationer gemmes i programlisten.

8 INDSTILLINGER Programmering af FM radiostationer manuelt 1 Vælg inputkilden FM med»mode/alarm«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Bekræft indstillingen»scan setting«ved at trykke Display:»Strong stations«. 7 Du kan vælge, om apparatet skal scanne radiostationer med stærkt signal (vises»strong stations only«) eller alle radiostationer (vises:»all stations«). 4 Vælg den ønskede indstilling med»r Tuning/ Skip e«og bekræft ved at trykke 5 Tryk på»menu«for at slukke menuen 6 Tryk og hold nede»r Tuning/Skip«eller»Tuning/Skip e«for at søge den ønskede radiostation. Den automatiske stationssøgning starter, og den stopper ved den næste station med et stærkt signal; eller tryk kort på»r Tuning/Skip«eller»Tuning/Skip e«indtil du har fundet den ønskede frekvens. Frekvensen skifter i trin à 50 khz. 7 For at lagre FM-radiostationen på en forudindstilling, skal du trykke på og holde den ønskede forudindstillingsknap nede»1«til»5«, indtil»preset 2 stored«kommer frem. 7 Tryk på»+5 eii«og den relevante forudindstillingsknap»1«til»5«til forudindstillinger 6 til 10. Indstilling af urformat (12 eller 24 timer) 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 akt«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg indstilling»system«med 4 Vælg indstillingen»time«med Viser:»Set Time/Date«. 5 Vælg indstilling»set 12/24 hour«med Viser:»Set 24 hour«. 6 Vælg det ønskede tidsformat (12 eller 24 timer) ved at trykke på»r Tuning/Skip e«. 7 Tryk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. 8 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. Opdatering af tiden - automatisk Apparatet vil normalt opdatere tiden automatisk, når der modtages et tidssignal. Du kan vælge, fra hvilken kilde (DAB eller FM) opdateringen starter, eller du kan deaktivere denne funktion. 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 akt«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg indstilling»system«med 4 Vælg indstilling»time«med trykke Viser:»Set Time/Date«. 5 Vælg indstilling»auto update«med trykke Viser:»Update from«. 6 Vælg den ønskede kilde (Any = DAB og FM, eller DAB eller FM) hvorfra opdateringen starter med»r Tuning/Skip e«; eller vælg indstilling»no update«,hvis du vil deaktivere opdateringen. 7 Tryk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. 8 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. DANSK 45

9 INDSTILLINGER Opdatering af tiden - manuel 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 akt«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg indstilling»system«med 4 Vælg indstillingen»time«med Viser:»Set Time/Date«. 5 Bekræft indstillingen»set Time/Date«ved at trykke Viser: f.eks.»set time 08:30«. 6 Indstil timer med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 7 Indstil minutter med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 8 Indstil dag med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 9 Indstil måned med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 10 Indstil år med»r Tuning/Skip e«. 11 Tryk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. Viser:»Time saved«. 12 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. 46 DANSK

10 RADIOTILSTAND Generelle funktioner At tænde og slukke 1 Tryk på»on/off«for at tænde og slukke apparatet. Justering af lydstyrke 1 Juster lydstyrken med» +«. Indstilling af tone 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg indstilling»system«med 3 Vælg indstillingen»equaliser«med trykke Display: f.eks.:»loudness«. 4 Vælg den ønskede indstilling med 5 Tryk på»menu«for at afslutte visning. Brug af høretelefoner 1 Slut høretelefoner til»phone«høretelefonstikket (Ø 3,5 mm). Dette slukker automatisk for højttalerne. Forsigtig: 7 Overdrevent lydtryk fra høretelefoner eller headset kan medføre tab af hørelse. DAB funktion For den bedste DAB modtagelse er det nok at forlænge teleskopantennen og diriger den derefter. Valg af indgangskilde DAB 1 Vælg inputkilden DAB med»mode/alarm«. Display:»DAB Mode«, derefter navnet på en DAB-radiostation. Valg af gemte stationer 1 Vælg den ønskede station ved hjælp af forudindstillingsknapper»1«til»5«(forudindstillinger 1 til 5) eller vha.»+5 eii«og forudindstillingsknapper»1«til»5«(forudindstillinger 6 til 10); eller vælg den ønskede station trin efter trin ved at trykke på»r Tuning e«og bekræft ved at trykke Vise information om DAB station 1 For at vise information om den aktuelle DAB station, tryk gentagne gange Følgende visning kommer frem i rækkefølge: Information fra udbderen (f.eks. sangtitel, -adresse), signalstyrke, genre, Ensemble (f.eks. BR for Bayern), aktuel frekvens, henvisning til signalinterferens (ved optimal signalvisning»signal error: 0«) bithastighed, udsendelsens format, aktuel tid og dato. Indstilling af Dynamic Range Control (DRC) for DAB stationer Når du aktiverer Dynamic Range Control, kan du høre lavere lyde bedre i høje omgivelser. 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg indstilling»drc«med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke Viser:»DRC off«. 3 Vælg indstilling»drc high«eller»drc low«med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 4 Tryk på»menu«for at afslutte visning. 7 DAB-stationen skal understøtte DRC. DANSK 47

11 RADIOTILSTAND FM For den bedste FM modtagelse er det nok at forlænge teleskopantennen og diriger den derefter. Valg af indgangskilde FM 1 Vælg inputkilden FM med»mode/alarm«. Display:»FM Mode«, derefter frekvens af en FM-radiostation. Valg af gemte stationer 1 Vælg den ønskede station ved hjælp af forudindstillingsknapper»1«til»5«(forudindstillinger 1 til 5) eller vha.»+5 eii«og forudindstillingsknapper»1«til»5«(forudindstillinger 6 til 10). Visning af RDS informationer om station RDS (Radio Data System) er et informationssystem, der transmitters som supplement af de fleste FM stationer. 7 Det kan tage noget tid, inden alle RDS informationer er tilgængelige. 7 GRUNDIG har ingen indflydelse på korrektheden af disse informationer. 1 Tryk flere gange Følgende visning kommer frem i rækkefølge: Navnet på radiostationen, radio-tekst (hvis tilbydes), stationstype (PTY), det aktuelle klokkeslæt og dato. Lytte til en ekstern kilde 1 Brug et standard audiokabel for at tilslutte»aux IN«på bagsiden af apparatet til et AUDIO UD stik på et eksternt udstyr. 2 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. 3 Vælg inputkilden for det eksterne apparat med»mode/alarm«. Viser:»AUX IN Mode«. 4 Juster lydstyrken med» +«. 5 Begynd afspilning på den eksterne enhed. 7 Hvis intet lydsignal er tilgængeligt i stikket»aux IN«, skifter apparatet automatisk til standby efter 15 minutter. Tænd for apparatet for at bruge det. 48 DANSK

12 BLUETOOTH-TILSTAND Kompabilitet af Bluetooth-enhed Dit TR 2500 forbinder med alle Bluetooth-enheder, som understøtter A2DP-profil, herunder de fleste smartphone, bærbare computere og tablets. Valg af indgangskilde Bluetooth 1 Vælg inputkilden DAB med»mode/alarm«. Display:»Bluetooth«og»Searching«. Parring af Bluetooth-enhed 1 Aktivér Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden. 2 Start søgefunktionen på Bluetooth-enheden. Efter kort tid vises dit TR2500 på Bluetoothenheden. 3 Vælg TR 2500 på Bluetooth-enheden og tilslut det. 4 Når Bluetooth-enheden er sluttet til din enhed, viser TR 2500»Bluetooth«og»Connected«. 7 Selv om TR 2500 kun kan streame lyd fra en enhed ad gangen, kan den pares med op til otte enheder. Tilslutning af en parret Bluetoothenhed 7 Du skal kun parre din Bluetooth-enhed med apparatet én gang. 7 Næste gang er din Bluetooth-enhed og TR 2500 på samme interval og Bluetoothfunktionen er tændt. De vil så komme automatisk i forbindelse med hinanden. 7 TR 2500 kommer kun automatisk i forbindelse med den sidste Bluetooth-enhed, det var sluttet til. 7 Hvis din parrede enhed ikke sluttes automatisk til apparatet, skal du navigere til Bluetooth-menuen på enheden og vælge apparatet fra listen. Afspilning af lydsignal fra Bluetooth-enheden 1 Begynd afspilning på Bluetooth-enheden. 2 Juster lydstyrken med» +«. 3 Afslut afspilning på Bluetooth-enheden. 7 Du kan også styre mange funktioner fra TR Vælg afspil-pause med»+5 eii«, Tryk på»+5 eii«igen for at genoptage afspilningen; vælg den forrige sang ved at trykke på»r Tuning/Skip«, vælg den næste sang ved at trykke på»tuning/skip e«. 7 Husk, at den trådløse rækkevidde kan være op til 9 m, afhængig af den anvendte Bluetooth-enhed og strukturelle forhold. Frakobling af Bluetooth-enhed 1 Sluk Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden eller tryk på»menu«på TR 2500 og bekræft med»select/i«. Vis ændringer i:»searching«. Gentilslutning af Bluetooth-enhed 1 Hvis du bevæger dig ud af rækkevidden af Bluetooth-funktionen på din enhed, vil apparatet miste forbindelse med enheden. 2 For at gentilslutte skal du blot åbne Bluetooth Manager på Bluetooth-enheden og vælge TR Hvis det registrerede TR 2500 ikke kan genskabe forbindelse til enheden, skal du fjerne TR 2500 fra listen over Bluetooth-enheder, søge igen og slutte til. Automatisk slukning Hvis Bluetooth er valgt som input-kilde og ingen Bluetooth-enheder er tilsluttet, skifter TR 2500 automatisk til standby efter 15 minutter. DANSK 49

13 TIMER TILSTAND Indstilling af alarmtid og tilstand 7 Du kan vælge menuen»alarm Setup«ved at trykke og holde»mode/alarm«nede i standby-tilstand. 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 akt«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg indstilling»system«med 4 Vælg indstilling»alarm«med trykke Display:»Alarm Setup«blinker. 5 Tryk flere gange Viser:»Alarm Wizard«og»Alarm Off«. 6 Aktiver alarm-standby med»r Tuning/Skip e«(»alarm On«) og bekræft ved at trykke Display:»On time«, timerne blinker. 7 Indstil timer med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 8 Indstil minutter med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 9 Vælg den ønskede alarm-tilstand (daglig, en gang, weekender eller ugedage) med»r Tuning/Skip e«. 7 Hvis alarmen er indstillet til Once (en gang), vælg datoen (dag, måned og år) med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 10 Vælg alarm (»Buzzer«= signaltone,»dab«= DAB-station eller»fm«= FM-station) med trykke 7 Hvis alarmen er indstillet til»dab«eller»fm«, skal du vælge den ønskede station (kun, hvis stationer er forudindstillet 1 til 10) ved hjælp af»r Tuning/Skip e«eller vælg indstillingen»last listened«(den sidst hørte station), og tryk på»select/i«for at bekræfte. 11 Vælg den ønskede alarmlydstyrke med trykke Vises:»Alarm saved«. 12 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. Display:»e«eller» «. Afbryde alarmen 1 Tryk på en vilkårlig knap (undtagen»on/off«) mens alarmen er i gang. Viser:»e«eller» «blinker. Alarmen (signaltone eller radio) stopper. 7 Alarmen lyder igen afhængig af, hvor ofte knappen er blevet trykket (1 gang = efter 5 minutter, 2 gange = 10 minutter, 3 gange = 15 minutter, 4 gange = 30 minutter. Den samlede alarmtid er 90 minutter. Annullering af alarm stand-by. 1 Tryk på»on/off«mens alarmen lyder. Viser: det aktuelle klokkeslæt og»e«eller» «. Alarmen (signaltone eller radio) stopper men alarmfunktionen forbliver aktiveret til næste dag på samme tid. Aktivering og deaktivering af alarmen 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. 2 Tryk på»»mode/alarm««for at deaktivere alarmens standby. Display:»Alarm off«og»e«eller» «forsvinder. Den indstillede alarmtid er gemt 3 Tryk på»mode«for at deaktivere alarmens standby. Viser:»Alarm off«og»e«eller» «. 50 DANSK

14 TIMER TILSTAND Sleep timer Apparatet har en sleep timer, der slukker i radiofunktion på en forudindstillet tid. Det er muligt at indstille sleep timeren mellem 90 og 10 minutter i 10 minutters intervaller. Vælg slukke-tiden for sleep timeren 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 akt«. 2 Åbn menuen med»sleep«. Display:»Set sleep time«og»sleep off«,» «blinker. 3 Indstil slukke-tid med»r Tuning/Skip e«(i trin på 10 minutter) og bekræft ved at trykke Viser:» «. 7 For at kontrollere den resterende slukke-tid, tryk kort på»sleep«. 7 Du kan også indstille slukke-tiden ved at trykke på»sleep«(i trin på 10 minutter). Slukke sleep timer 1 For slukke for sleep-timeren tidligere, skal du vælge indstillingen»set sleep time«indstillingen»sleep off«ved at trykke på»r Tuning/Skip e«og bekræfte ved at trykke på»select/i«viser:» «forsvinder. SPECIAL FUNCTIONS Indstil belysning af displayet til standby-tilstand Du kan vælge, om displayet altid vises i standby-tilstand, eller om det forsvinder efter 10 sekunder. 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg indstilling»system«med trykke 3 Vælg indstilling»backlight«med trykke 4 Vælg den ønskede indstilling (»10 sec«eller»on«) med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 5 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. 7 Displayet er belyst efter tryk på en vilkårlig knap. Indstille kontrast af display Dette kan optimeres med kontrasten, afhængig af dsplayets vinkel. 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg indstilling»system«med trykke 3 Vælg indstilling»lcd contrast«med trykke 4 Vælg kontrasten med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 5 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. DANSK 51

15 SPECIAL FUNCTIONS Åbne softwareversionen 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg indstilling»system«med 3 Vælg indstilling»sw version«med trykke Display: aktuel software version. 4 Tryk på»menu«for at afslutte visning. Slette alle indstillinger (nulstilling) Den funktion lader dig nulstille alle brugerdefinerede indstilllinger tilbage til fabriksindstillingerne. Alle indstillinger mistes, når du gør dette. 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg indstilling»system«med 3 Vælg indstilling»factory Reset«med trykke Der vises en sikkerhedsbekræftelse. 4 Vælg indstillingen»yes«med»tuning/skip e«. 7 For at annullere funktionen skal du vælge indstillingen»no«ved at trykke på»r Tuning/Skip«. 5 Tryk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. Viser:»Restarting«. Fjerne DAB radiostationer fra programlisten Hvis du flytter til en anden landsdel, bør du fjerne DAB radiostationer, som ikke længere er tilgængelige fra programlisten. Disse DAB radiostationer er markeret med "?". 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg indstilling»prune«med Der vises en bekræftelsesmeddelelse. 3 Vælg indstillingen»yes«med»tuning/skip e«. 7 For at annullere funktionen skal du vælge indstillingen»no«med»r Tuning/Skip«. 4 Tryk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. 5 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. I programlisten vil du kunne finde tilgængelige radiostationer. Softwareopdatering Du kan installere den nyeste tilgængelige version af softwaren. 1 Slut apparatet til en pc ved hjælp af stikket placeret i batterirummet. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg indstilling»system«med 4 Vælg indstilling»software Upgrade«med trykke Der vises en bekræftelsesmeddelelse. 5 Vælg indstillingen»yes«med»tuning/skip e«. Viser:»Waiting«. 7 For at annullere funktionen skal du vælge indstillingen»no«ved at trykke på»r Tuning«. 6 Start opdatering af programmet på pc'en. 7 Når softwaren er opdateret, fjern apparatet fra pc'en. 52 DANSK

16 Grundig Intermedia GmbH Beuthener Strasse Nürnberg /26

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

PORTABLE RADIO MUSIC 85 DAB+

PORTABLE RADIO MUSIC 85 DAB+ PORTABLE RADIO MUSIC 85 DAB+ DE EN FR IT RU ES NL PL DA SV FI TR GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0180 / 523 18 80 * Österreich: 0820 / 220 33 22 **

Læs mere

PORTABLE RADIO. Music 51 DAB+

PORTABLE RADIO. Music 51 DAB+ PORTABLE RADIO Music 51 DAB+ de en fr it pt es nl pl da sv fi tr -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT DA SV PL TR

SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT DA SV PL TR SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT ES DA SV PL TR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

Din brugermanual GRUNDIG DISCALO CCD 6300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2919170

Din brugermanual GRUNDIG DISCALO CCD 6300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2919170 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

9A10358400 R-3. DAB L-BAND/DAB BAND-#/FM Radio BRUGSANVISNING

9A10358400 R-3. DAB L-BAND/DAB BAND-#/FM Radio BRUGSANVISNING 9A10358400 R-3 DAB L-BAND/DAB BAND-#/FM Radio BRUGSANVISNING Indholdsf ortegnels Tak fordi du valgte TEAC. Læs denne brugsanvisning grundigt, så du får optimal glæde af apparatet. Læs dette først.....................

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse...

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse... APRC8 35 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 69 69 69 69 2. Klargøring til brug... 70 70 70 3. Installation... 71 71 7 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74 74 74 74 75 6. Rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

Stereoradio til undermontering

Stereoradio til undermontering Stereoradio til undermontering MEDION LIFE E66226 (MD 84104) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1..Om denne brugsanvisning...2 1.1..Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...2

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15 DATE: 28 APR 10 MODEL: IFM-15 "DENVER + S" DANISH MANUAL REVISED FOR APPROVAL SIZE: 102 (W) X 136 (H)MM MATERIAL: 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR: BLACK BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION RISK OF ELECTRIC

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det.

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. SL-D90 Til egne notater DANSK QUICK GUIDE Før ibrugtagning Generelt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headsettet 4 Tænd/sluk 4 ANC (Active Noise Canceling) 4 Afspil eller sæt musik på pause 4 Volumen 4 Valg af nummer 4 Åben mikrofon 4

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL CAN/PLIP PROGRAMMERING AF FUNKTIONALITETER, COBRA FJERNBETJENINGER OG DRIVER CARDS, SELVLÆRENDE PROCEDURE. VIGTIGT: (Kun for PLIP applikationer og lige efter strømtilførsel

Læs mere