TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO"

Transkript

1 TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

2 Display ON/OFF Mode/ Alarm Menu Sleep Select/i +5 eii r Tuning/Skip e Antenna USB AUX IN PHONES AC: 230V ~ 3

3 DEUTSCH 5 SICHERHEIT UND INFORMATIONEN 6 STROMVERSORGUNG 7 AUF EINEN BLICK 8 EINSTELLUNGEN 11 RADIO-BETRIEB 13 BLUETOOTH-BETRIEB 14 TIMER-BETRIEB 15 SONDERFUNKTIONEN ENGLISH 17 SAFETY AND INFORMATION 18 POWER SUPPLY 19 OVERVIEW 20 SETTINGS 23 RADIO MODE 25 BLUETOOTH MODE 26 TIMER MODE 27 SPECIAL FUNCTIONS FRANCAIS 29 INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE 30 ALIMENTATION ELECTRIQUE 31 APERCU 32 RÉGLAGES 35 MODE RADIO 36 MODE BLUETOOTH 38 MODE MINUTERIE 39 FONCTIONS SPÉCIALES DANSK 41 SIKKERHED OG INFORMATION 42 STRØMFORSYNING 43 OVERSIGT 44 INDSTILLINGER 47 RADIOTILSTAND 49 BLUETOOTH-TILSTAND 50 TIMER TILSTAND 51 SPECIAL FUNCTIONS SVENSKA 53 SÄKERHET OCH INFORMATION 54 STRÖMFÖRSÖRJNING 55 ÖVERSIKT 56 INSTÄLLNINGAR 59 LÄGET RADIO 61 LÄGET BLUETOOTH 62 TIMERLÄGE 63 SPECIALFUNKTIONER SUOMI 65 TURVALLISUUS JA TIEDOT 66 VIRTALÄHDE 67 YLEISKATSAUS 68 ASETUKSET 71 RADIOTILA 73 BLUETOOTH-TILA 74 AJASTINTILA 75 ERIKOISTOIMINNOT NORSK 77 SIKKERHET OG INFORMASJON 78 STRØMFORSYNING 79 OVERSIKT 80 INNSTILLINGER 83 RADIOMODUS 85 BLUETOOTH-MODUS 86 TIMERMODUS 87 SPESIELLE FUNKSJONER 4

4 SIKKERHED OG INFORMATION Dette apparat er beregnet til afspilning af audiosignaler. Enhver anden anvendelse er udtrykkeligt forbudt. 7 Sørg for at apparatet er beskyttet mod vanddråber eller -stænk. 7 Undlad at placere nogen beholdere, som f.eks. vaser, på apparatet. De kan vælte og spilde væske på de elektroniske komponenter, hvilket vil udgøre en sikkerhedsrisiko. 7 Undlad at placere åben ild, som f.eks. stearinlys, på apparatet. 7 Brug kun apparatet i et moderat klima. 7 Sørg for at apparatet er passende ventileret ved at placere det mindst 10 cm fra andre genstande. Undlad at dække apparatet med aviser, duge, gardiner osv. 7 Hvis der opstår fejl som følge af statisk elektricitet eller stærk spændingsvariation (ionbyge), skal apparatet nulstilles. Dette gøres ved at tage strømstikket ud og sætte det i igen efter et par sekunder. 7 Ved placering af apparatet skal man bemærke, at møbeloverfladerne er dækket af forskellige typer lak og plastic, hvoraf det meste indeholder kemiske tilsætningsstoffer. Disse additiver kan korrodere stativer og holdere, hvilket efterlader rester på møblets overflader, der kan være svære eller umulige at fjerne. 7 Undlad at bruge nogen form for rengøringsmidler, da de kan ødelægge beklædningen. Rengør apparatet med en ren, tør klud. 7 Åbn aldrig apparatets beklædning. Producenten tager ikke noget ansvar for skade, der er opstået af forkert håndtering. 7 Sørg for, at stikket er let at komme til. 7 Husk at længerevarende lytten høje lydstyrker med høretelefonerne kan skade din hørelse. RF eksponeringsadvarsel 7 Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med den medfølgende brugsvejledning. Apparatet er udstyret med en indbygget antenne og skal ikke placeres sammen med eller forbindes med en anden antenne eller sender. Tekniske data Dette apparat er støjdæmpet i henhold til de gældende EU direktiver. Dette product opfylder de europæiske direktiver 1999/5/EC, 2009/125/ EC og 2011/65/EU. Typeskiltet er placeret på apparatets bagside. Strømforsyning: 230 V ~, 50/60 Hz Maks. strømforbrug: I brug < 14 W, Standby < 1 W Udgang: DIN 45324, 10% THD 5 W Frekvensområde: DAB/DAB+ 174, ,200 MHz FM 87, ,0 MHz Mål og vægt: B x H x D 245 x 135 x 145 mm Vægt, ca.. 1,75 kg Ret til tekniske og designmæssige ændringer forbeholdes. Miljømæssig bemærkning Dette produkt er fremstillet af dele og materialer af høj kvalitet, som kan genbruges og er velegnede til recirkulering. Derfor bør du ikke bortskaffe apparatet sammen med almindelig husholdningsaffald, når levetiden er slut. Tag det med til et indsamlingssted til recirkulering af elektrisk og elektronisk udstyr. Det er vist med dette symbol på produktet, i brugervejledningen og på indpakningen. Kontakt venligst dine lokale myndigheder for at finde det nærmeste indsamlingssted. Hjælp med at beskytte miljøet ved at recirkulere produkter. DANSK 41

5 AC: 230V 50/60 Hz STRØMFORSYNING Lysnettets drift Kontroller at forsyningsspændingen på typeskiltet (på bagsiden af apparatet) svarer til den lokale forsyningsspænding. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte din forhandler. 1 Sæt det medfølgende netkabel ind i»ac: 230 V ~ «stikket på apparatet. USB PHONES AUX IN 2 Sæt netkablet ind i stikket (230 V ~, 50/60 Hz). Forsigtig: 7 Apparatet er tilsluttet strømmen med et strømkabel. Træk strømkablet ud hvis du ønsker, at apparatet helt skal afbrydes fra lysnettet. Tag netstikket ud for at afbryde apparatet fra lysnettet. Sørg for at strømstikket er let tilgængeligt under funktion og ikke hindret af andre genstande. 42 DANSK

6 OVERSIGT Se tegningen på side 3. Betjeninger forrest Display Viser forskellige informationer, såsom kanalnavn, tid, alarmtid, volumen og menuen. ON/OFF + Tryk på knappen, tænder/slukker apparatet; drej knappen, justerer lydstyrken. Stopper alarmen Forudindstil knapperne til at lagre og vælge radiostationer. Mode/Alarm I betjeningstilstand: skifter mellem DAB, FM, Bluetooth og AUX. indgangskilder. I standby-tilstand: aktiverer/ deaktiverer alarmfunktionen; slutter alarm standby; tryk og hold nede for at aktivere indstillinger for alramtid og alarmtilstand. Menu Åbner menuen. r Tuning/Skip e I DAB-tilstand: vælger DABradiostationer fra programlisten. I FM funktion: indstiller FMradiostationer. Vælger menupunkter. I Bluetooth-tilstand: vælg det forrige eller næste spor. Betjeningsknapper på bagsiden Antenna USB AUX IN PHONES AC: 230 V ~, 50/60 Hz Teleskopantenne. USB-stik til at opdatere apparatets software. Lydsignal-input (stereo/ mono) til tilslutning til eksternt apparat. Stik til øretelefoner (3,5 mm stereostik). Tilslutningsstik til strømkabel følger med. Sleep Select/i Indstiller sleep-timeren. Bekræfter indstillinger. I DAB funktion: viser DAB-station information. I FM funktion: viser RDS-stations information. +5 eii I DAB/FM-tilstand: aktiverer det andet niveau for forudindstillingsknapper I Bluetooth-tilstand: starter og sætter afspilning på pause. DANSK 43

7 INDSTILLINGER Indstilling og lagring af radiostationer (DAB og FM) første installation Når apparatet tændes for første gang eller efter fabriksnulstilling, vil Auto Tuning System begynde at scanne hele DAB-båndbredden og gemme det i programlisten. Apparatet vil så scanne FM frekvensbåndet og lagre de første 10 radiostationer som forudindstillet 1 til 10. Tiden opdateres automatisk. 1 For den bedste FM-modtagelse er det nok at forlænge teleskopantennen og rette den derefter. 2 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Display:»Welcome to«og derefter»scanning «. Den automatiske stationssøgning starter, søger og lagrer radiostationerne.»preset Full«viser, at 10 FM- radiostationer er lagret på forudindstillede positioner. Efter den automatiske scanning, skifter apparatet over i standby, og den aktuelle tid lyser op. Indstilling og lagring af DAB- og FM-radiostationer efter de har været fjernet Du kan aktiverer Auto Tuning System igen. Det er fornuftigt, hvis du vil bruge apparatet på et andet sted eller søge nye DAB radiostationer. 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Display: navnet på radiostationen, f.eks»b5 akt«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg indstilling»system«med 4 Vælg indstilling»ats«med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke Display:»No«. 44 DANSK 5 Vælg indstilling»yes«med»r Tuning/Skip e«og start den automatiske stationsøgning ved at trykke Den automatiske stationssøgning starter, søger og lagrer radiostationerne. Efter den automatiske scanning, skifter apparatet over i standby, og den aktuelle tid lyser op. Lagring af DAB radiostationer til forudindstillinger Efter den automatiske stationssøgning vil alle radiostationer blive lagret i programlisten. Du kan gemme din favorit DAB-radiostationer på forudindstillingerne 1 til Vælg DAB-radiostationer med»r Tuning/Skip e«. Display: navnet på radiostationen og radiostationen vil blive aktiveret i løbet af 1 sekund. 2 For at lagre DAB-radiostationen på en forudindstilling, skal du trykke på og holde den ønskede forudindstillingsknap nede»1«til»5«, indtil»preset 2 stored«kommer frem. 7 Tryk på»+5 eii«og den relevante forudindstillingsknap»1«til»5«til forudindstillinger 6 til 10. Programmering af DAB radiostationer manuelt 1 Vælg inputkilden DAB med»mode/alarm«. 2 Åbn menuen med»menu«. Display:»Full scan«. 3 Vælg indstilling»manual tune«med 1trykke Display: feks.»5a I74.928«(kanal og frekvens af en DAB-radiostation). 4 Vælg den ønskede frekvens/kanal med»r Tuning/Skip«eller»Tuning/Skip e«. 5 Tryk på»select/i«for at bekræfte frekvensen/kanalen. Display: signalstyrken. 6 Tryk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. DAB-radiostationer gemmes i programlisten.

8 INDSTILLINGER Programmering af FM radiostationer manuelt 1 Vælg inputkilden FM med»mode/alarm«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Bekræft indstillingen»scan setting«ved at trykke Display:»Strong stations«. 7 Du kan vælge, om apparatet skal scanne radiostationer med stærkt signal (vises»strong stations only«) eller alle radiostationer (vises:»all stations«). 4 Vælg den ønskede indstilling med»r Tuning/ Skip e«og bekræft ved at trykke 5 Tryk på»menu«for at slukke menuen 6 Tryk og hold nede»r Tuning/Skip«eller»Tuning/Skip e«for at søge den ønskede radiostation. Den automatiske stationssøgning starter, og den stopper ved den næste station med et stærkt signal; eller tryk kort på»r Tuning/Skip«eller»Tuning/Skip e«indtil du har fundet den ønskede frekvens. Frekvensen skifter i trin à 50 khz. 7 For at lagre FM-radiostationen på en forudindstilling, skal du trykke på og holde den ønskede forudindstillingsknap nede»1«til»5«, indtil»preset 2 stored«kommer frem. 7 Tryk på»+5 eii«og den relevante forudindstillingsknap»1«til»5«til forudindstillinger 6 til 10. Indstilling af urformat (12 eller 24 timer) 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 akt«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg indstilling»system«med 4 Vælg indstillingen»time«med Viser:»Set Time/Date«. 5 Vælg indstilling»set 12/24 hour«med Viser:»Set 24 hour«. 6 Vælg det ønskede tidsformat (12 eller 24 timer) ved at trykke på»r Tuning/Skip e«. 7 Tryk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. 8 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. Opdatering af tiden - automatisk Apparatet vil normalt opdatere tiden automatisk, når der modtages et tidssignal. Du kan vælge, fra hvilken kilde (DAB eller FM) opdateringen starter, eller du kan deaktivere denne funktion. 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 akt«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg indstilling»system«med 4 Vælg indstilling»time«med trykke Viser:»Set Time/Date«. 5 Vælg indstilling»auto update«med trykke Viser:»Update from«. 6 Vælg den ønskede kilde (Any = DAB og FM, eller DAB eller FM) hvorfra opdateringen starter med»r Tuning/Skip e«; eller vælg indstilling»no update«,hvis du vil deaktivere opdateringen. 7 Tryk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. 8 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. DANSK 45

9 INDSTILLINGER Opdatering af tiden - manuel 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 akt«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg indstilling»system«med 4 Vælg indstillingen»time«med Viser:»Set Time/Date«. 5 Bekræft indstillingen»set Time/Date«ved at trykke Viser: f.eks.»set time 08:30«. 6 Indstil timer med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 7 Indstil minutter med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 8 Indstil dag med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 9 Indstil måned med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 10 Indstil år med»r Tuning/Skip e«. 11 Tryk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. Viser:»Time saved«. 12 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. 46 DANSK

10 RADIOTILSTAND Generelle funktioner At tænde og slukke 1 Tryk på»on/off«for at tænde og slukke apparatet. Justering af lydstyrke 1 Juster lydstyrken med» +«. Indstilling af tone 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg indstilling»system«med 3 Vælg indstillingen»equaliser«med trykke Display: f.eks.:»loudness«. 4 Vælg den ønskede indstilling med 5 Tryk på»menu«for at afslutte visning. Brug af høretelefoner 1 Slut høretelefoner til»phone«høretelefonstikket (Ø 3,5 mm). Dette slukker automatisk for højttalerne. Forsigtig: 7 Overdrevent lydtryk fra høretelefoner eller headset kan medføre tab af hørelse. DAB funktion For den bedste DAB modtagelse er det nok at forlænge teleskopantennen og diriger den derefter. Valg af indgangskilde DAB 1 Vælg inputkilden DAB med»mode/alarm«. Display:»DAB Mode«, derefter navnet på en DAB-radiostation. Valg af gemte stationer 1 Vælg den ønskede station ved hjælp af forudindstillingsknapper»1«til»5«(forudindstillinger 1 til 5) eller vha.»+5 eii«og forudindstillingsknapper»1«til»5«(forudindstillinger 6 til 10); eller vælg den ønskede station trin efter trin ved at trykke på»r Tuning e«og bekræft ved at trykke Vise information om DAB station 1 For at vise information om den aktuelle DAB station, tryk gentagne gange Følgende visning kommer frem i rækkefølge: Information fra udbderen (f.eks. sangtitel, -adresse), signalstyrke, genre, Ensemble (f.eks. BR for Bayern), aktuel frekvens, henvisning til signalinterferens (ved optimal signalvisning»signal error: 0«) bithastighed, udsendelsens format, aktuel tid og dato. Indstilling af Dynamic Range Control (DRC) for DAB stationer Når du aktiverer Dynamic Range Control, kan du høre lavere lyde bedre i høje omgivelser. 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg indstilling»drc«med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke Viser:»DRC off«. 3 Vælg indstilling»drc high«eller»drc low«med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 4 Tryk på»menu«for at afslutte visning. 7 DAB-stationen skal understøtte DRC. DANSK 47

11 RADIOTILSTAND FM For den bedste FM modtagelse er det nok at forlænge teleskopantennen og diriger den derefter. Valg af indgangskilde FM 1 Vælg inputkilden FM med»mode/alarm«. Display:»FM Mode«, derefter frekvens af en FM-radiostation. Valg af gemte stationer 1 Vælg den ønskede station ved hjælp af forudindstillingsknapper»1«til»5«(forudindstillinger 1 til 5) eller vha.»+5 eii«og forudindstillingsknapper»1«til»5«(forudindstillinger 6 til 10). Visning af RDS informationer om station RDS (Radio Data System) er et informationssystem, der transmitters som supplement af de fleste FM stationer. 7 Det kan tage noget tid, inden alle RDS informationer er tilgængelige. 7 GRUNDIG har ingen indflydelse på korrektheden af disse informationer. 1 Tryk flere gange Følgende visning kommer frem i rækkefølge: Navnet på radiostationen, radio-tekst (hvis tilbydes), stationstype (PTY), det aktuelle klokkeslæt og dato. Lytte til en ekstern kilde 1 Brug et standard audiokabel for at tilslutte»aux IN«på bagsiden af apparatet til et AUDIO UD stik på et eksternt udstyr. 2 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. 3 Vælg inputkilden for det eksterne apparat med»mode/alarm«. Viser:»AUX IN Mode«. 4 Juster lydstyrken med» +«. 5 Begynd afspilning på den eksterne enhed. 7 Hvis intet lydsignal er tilgængeligt i stikket»aux IN«, skifter apparatet automatisk til standby efter 15 minutter. Tænd for apparatet for at bruge det. 48 DANSK

12 BLUETOOTH-TILSTAND Kompabilitet af Bluetooth-enhed Dit TR 2500 forbinder med alle Bluetooth-enheder, som understøtter A2DP-profil, herunder de fleste smartphone, bærbare computere og tablets. Valg af indgangskilde Bluetooth 1 Vælg inputkilden DAB med»mode/alarm«. Display:»Bluetooth«og»Searching«. Parring af Bluetooth-enhed 1 Aktivér Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden. 2 Start søgefunktionen på Bluetooth-enheden. Efter kort tid vises dit TR2500 på Bluetoothenheden. 3 Vælg TR 2500 på Bluetooth-enheden og tilslut det. 4 Når Bluetooth-enheden er sluttet til din enhed, viser TR 2500»Bluetooth«og»Connected«. 7 Selv om TR 2500 kun kan streame lyd fra en enhed ad gangen, kan den pares med op til otte enheder. Tilslutning af en parret Bluetoothenhed 7 Du skal kun parre din Bluetooth-enhed med apparatet én gang. 7 Næste gang er din Bluetooth-enhed og TR 2500 på samme interval og Bluetoothfunktionen er tændt. De vil så komme automatisk i forbindelse med hinanden. 7 TR 2500 kommer kun automatisk i forbindelse med den sidste Bluetooth-enhed, det var sluttet til. 7 Hvis din parrede enhed ikke sluttes automatisk til apparatet, skal du navigere til Bluetooth-menuen på enheden og vælge apparatet fra listen. Afspilning af lydsignal fra Bluetooth-enheden 1 Begynd afspilning på Bluetooth-enheden. 2 Juster lydstyrken med» +«. 3 Afslut afspilning på Bluetooth-enheden. 7 Du kan også styre mange funktioner fra TR Vælg afspil-pause med»+5 eii«, Tryk på»+5 eii«igen for at genoptage afspilningen; vælg den forrige sang ved at trykke på»r Tuning/Skip«, vælg den næste sang ved at trykke på»tuning/skip e«. 7 Husk, at den trådløse rækkevidde kan være op til 9 m, afhængig af den anvendte Bluetooth-enhed og strukturelle forhold. Frakobling af Bluetooth-enhed 1 Sluk Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden eller tryk på»menu«på TR 2500 og bekræft med»select/i«. Vis ændringer i:»searching«. Gentilslutning af Bluetooth-enhed 1 Hvis du bevæger dig ud af rækkevidden af Bluetooth-funktionen på din enhed, vil apparatet miste forbindelse med enheden. 2 For at gentilslutte skal du blot åbne Bluetooth Manager på Bluetooth-enheden og vælge TR Hvis det registrerede TR 2500 ikke kan genskabe forbindelse til enheden, skal du fjerne TR 2500 fra listen over Bluetooth-enheder, søge igen og slutte til. Automatisk slukning Hvis Bluetooth er valgt som input-kilde og ingen Bluetooth-enheder er tilsluttet, skifter TR 2500 automatisk til standby efter 15 minutter. DANSK 49

13 TIMER TILSTAND Indstilling af alarmtid og tilstand 7 Du kan vælge menuen»alarm Setup«ved at trykke og holde»mode/alarm«nede i standby-tilstand. 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 akt«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg indstilling»system«med 4 Vælg indstilling»alarm«med trykke Display:»Alarm Setup«blinker. 5 Tryk flere gange Viser:»Alarm Wizard«og»Alarm Off«. 6 Aktiver alarm-standby med»r Tuning/Skip e«(»alarm On«) og bekræft ved at trykke Display:»On time«, timerne blinker. 7 Indstil timer med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 8 Indstil minutter med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 9 Vælg den ønskede alarm-tilstand (daglig, en gang, weekender eller ugedage) med»r Tuning/Skip e«. 7 Hvis alarmen er indstillet til Once (en gang), vælg datoen (dag, måned og år) med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 10 Vælg alarm (»Buzzer«= signaltone,»dab«= DAB-station eller»fm«= FM-station) med trykke 7 Hvis alarmen er indstillet til»dab«eller»fm«, skal du vælge den ønskede station (kun, hvis stationer er forudindstillet 1 til 10) ved hjælp af»r Tuning/Skip e«eller vælg indstillingen»last listened«(den sidst hørte station), og tryk på»select/i«for at bekræfte. 11 Vælg den ønskede alarmlydstyrke med trykke Vises:»Alarm saved«. 12 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. Display:»e«eller» «. Afbryde alarmen 1 Tryk på en vilkårlig knap (undtagen»on/off«) mens alarmen er i gang. Viser:»e«eller» «blinker. Alarmen (signaltone eller radio) stopper. 7 Alarmen lyder igen afhængig af, hvor ofte knappen er blevet trykket (1 gang = efter 5 minutter, 2 gange = 10 minutter, 3 gange = 15 minutter, 4 gange = 30 minutter. Den samlede alarmtid er 90 minutter. Annullering af alarm stand-by. 1 Tryk på»on/off«mens alarmen lyder. Viser: det aktuelle klokkeslæt og»e«eller» «. Alarmen (signaltone eller radio) stopper men alarmfunktionen forbliver aktiveret til næste dag på samme tid. Aktivering og deaktivering af alarmen 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. 2 Tryk på»»mode/alarm««for at deaktivere alarmens standby. Display:»Alarm off«og»e«eller» «forsvinder. Den indstillede alarmtid er gemt 3 Tryk på»mode«for at deaktivere alarmens standby. Viser:»Alarm off«og»e«eller» «. 50 DANSK

14 TIMER TILSTAND Sleep timer Apparatet har en sleep timer, der slukker i radiofunktion på en forudindstillet tid. Det er muligt at indstille sleep timeren mellem 90 og 10 minutter i 10 minutters intervaller. Vælg slukke-tiden for sleep timeren 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 akt«. 2 Åbn menuen med»sleep«. Display:»Set sleep time«og»sleep off«,» «blinker. 3 Indstil slukke-tid med»r Tuning/Skip e«(i trin på 10 minutter) og bekræft ved at trykke Viser:» «. 7 For at kontrollere den resterende slukke-tid, tryk kort på»sleep«. 7 Du kan også indstille slukke-tiden ved at trykke på»sleep«(i trin på 10 minutter). Slukke sleep timer 1 For slukke for sleep-timeren tidligere, skal du vælge indstillingen»set sleep time«indstillingen»sleep off«ved at trykke på»r Tuning/Skip e«og bekræfte ved at trykke på»select/i«viser:» «forsvinder. SPECIAL FUNCTIONS Indstil belysning af displayet til standby-tilstand Du kan vælge, om displayet altid vises i standby-tilstand, eller om det forsvinder efter 10 sekunder. 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg indstilling»system«med trykke 3 Vælg indstilling»backlight«med trykke 4 Vælg den ønskede indstilling (»10 sec«eller»on«) med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 5 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. 7 Displayet er belyst efter tryk på en vilkårlig knap. Indstille kontrast af display Dette kan optimeres med kontrasten, afhængig af dsplayets vinkel. 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg indstilling»system«med trykke 3 Vælg indstilling»lcd contrast«med trykke 4 Vælg kontrasten med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 5 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. DANSK 51

15 SPECIAL FUNCTIONS Åbne softwareversionen 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg indstilling»system«med 3 Vælg indstilling»sw version«med trykke Display: aktuel software version. 4 Tryk på»menu«for at afslutte visning. Slette alle indstillinger (nulstilling) Den funktion lader dig nulstille alle brugerdefinerede indstilllinger tilbage til fabriksindstillingerne. Alle indstillinger mistes, når du gør dette. 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg indstilling»system«med 3 Vælg indstilling»factory Reset«med trykke Der vises en sikkerhedsbekræftelse. 4 Vælg indstillingen»yes«med»tuning/skip e«. 7 For at annullere funktionen skal du vælge indstillingen»no«ved at trykke på»r Tuning/Skip«. 5 Tryk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. Viser:»Restarting«. Fjerne DAB radiostationer fra programlisten Hvis du flytter til en anden landsdel, bør du fjerne DAB radiostationer, som ikke længere er tilgængelige fra programlisten. Disse DAB radiostationer er markeret med "?". 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg indstilling»prune«med Der vises en bekræftelsesmeddelelse. 3 Vælg indstillingen»yes«med»tuning/skip e«. 7 For at annullere funktionen skal du vælge indstillingen»no«med»r Tuning/Skip«. 4 Tryk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. 5 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. I programlisten vil du kunne finde tilgængelige radiostationer. Softwareopdatering Du kan installere den nyeste tilgængelige version af softwaren. 1 Slut apparatet til en pc ved hjælp af stikket placeret i batterirummet. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg indstilling»system«med 4 Vælg indstilling»software Upgrade«med trykke Der vises en bekræftelsesmeddelelse. 5 Vælg indstillingen»yes«med»tuning/skip e«. Viser:»Waiting«. 7 For at annullere funktionen skal du vælge indstillingen»no«ved at trykke på»r Tuning«. 6 Start opdatering af programmet på pc'en. 7 Når softwaren er opdateret, fjern apparatet fra pc'en. 52 DANSK

16 Grundig Intermedia GmbH Beuthener Strasse Nürnberg /26

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+ PORTABLE RADIO Micro 75 DAB+ DA GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0911 / 59 059 730 Österreich: 0820 / 220 33 22* *gebührenpflichtig (0,145 /Min. aus

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

PORTABLE RADIO. Music 51 DAB+

PORTABLE RADIO. Music 51 DAB+ PORTABLE RADIO Music 51 DAB+ de en fr it pt es nl pl da sv fi tr -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PORTABLE RADIO MUSIC 85 DAB+

PORTABLE RADIO MUSIC 85 DAB+ PORTABLE RADIO MUSIC 85 DAB+ DE EN FR IT RU ES NL PL DA SV FI TR GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0180 / 523 18 80 * Österreich: 0820 / 220 33 22 **

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

TABLE RADIO TR 1200 DE EN FR IT ES NL PT RU BG HR HU SL LT PL CS EL DA FI SV NO TR

TABLE RADIO TR 1200 DE EN FR IT ES NL PT RU BG HR HU SL LT PL CS EL DA FI SV NO TR TABLE RADIO TR 1200 DE EN FR IT ES NL PT RU BG HR HU SL LT PL CS EL DA FI SV NO TR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

PORTABLE RADIO. Music 81 DE EN FR IT PT ES NL PL DA SV FI TR

PORTABLE RADIO. Music 81 DE EN FR IT PT ES NL PL DA SV FI TR PORTABLE RADIO Music 81 DE EN FR IT PT ES NL PL DA SV FI TR GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0180 / 523 18 80 * Österreich: 0820 / 220 33 22 ** * gebührenpflichtig

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJB4300. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AJB4300. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJB4300 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Din FM/DAB+-clockradio

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

DAB2+Ba t t. Kære kunde,

DAB2+Ba t t. Kære kunde, Kære kunde, DAB2+Ba t t Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+ Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 3-4 Funktion med batteri...5 Brug af vekselstrømsadapteren...6 Betjening af din

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2 Håndtering af batterier...4 Anvendelse af AC-adapteren...5 Betjening af din radio

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB+/FM RDS digital radio model RD-60 Læs venligst denne vejledning før brug Indhold Kontroller... 2-3 Funktion med batteri...4 Bruge vekselstrømsadapteren...4 Betjening af din radio

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AE5250 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 2 Din FM-/DAB-radio

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3226 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brugervejledning SLEEP ALARM 1 ALARM 2 OFF BUZ RADIO FM ALARM RESET 1 3 UP DOWN MW MHz KHz x10 5 0 CLOCK RADIO AJ3226

Læs mere

SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT DA SV PL TR

SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT DA SV PL TR SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT ES DA SV PL TR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening...

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Om denne vejledning... 4 Elektriske apparater er ikke legetøj... 4 Sikker opstilling af apparatet... 4 Nettilslutning...

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning OneRemote DabFmBlue1 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Bluetooth Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING Se afsnittet Ældre

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2-3 Brug af batterier skal ske med alkaliske batterier...4

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJ3540 Gebruiksaanwijzing Manuale utente Manual do utilizador Brugervejledning 1 3 5 67 1 2 4 8 2 9! AJ3540 MW 160 0 @ 3 # MW

Læs mere

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig

Læs mere

CLOCK RADIO. Sonoclock 790 DCF DANSK

CLOCK RADIO. Sonoclock 790 DCF DANSK CLOCK RADIO Sonoclock 790 DCF DANSK SNOOZE -TUNING+ U RESET SLEEP AL 1 SET AL 2 TIME ZONE / WEC HOUR/VOL+ MIN/VOL- 3 DANSK 27-37 4 SIKKERHED OG OPSÆTNING 7 Denne enhehed er beregnet til afspilning af lydsignaler.

Læs mere

Always there to help you. Register your product and get support at AE2430. Brugervejledning

Always there to help you. Register your product and get support at  AE2430. Brugervejledning Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/support AE2430 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din bærbare radio 5 Indledning

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/DAB+/FM RDS digital radio Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Betjeningsknapper...2-3 Batteridrift med alkaline batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier...5

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

DENVER CRP-618 DANISH

DENVER CRP-618 DANISH DENVER CRP-618 DANISH 15 16 14 17 18 19 20 KNAPPER OG KONTROLLER 1. PROJEKTION TIL/ FRA 2. TIDSPROJEKTION 180 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)/ DST (sommertid) 4. TÆND SLUK RADIO / ALARM

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-38 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Din brugermanual GRUNDIG DISCALO CCD 6300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2919170

Din brugermanual GRUNDIG DISCALO CCD 6300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2919170 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning inden brug Indholdsfortegnelse Knapper...2-3 Batteridrift med alkaline-batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier...5

Læs mere

Dansk brugervejledning

Dansk brugervejledning Dansk brugervejledning Indhold: Introduktion... 3 Sikkerhedsintroduktion... 3 Oversigtsdiagrammer... 4 Øverste panel kontroller og tilslutninger... 4 Bagsidepanel tilslutning... 4 Undersidepanel... 4 LCD-display...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJ2000. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AJ2000. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ2000 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Din clockradio

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere