TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO"

Transkript

1 TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

2 Display ON/OFF Mode/ Alarm Menu Sleep Select/i +5 eii r Tuning/Skip e Antenna USB AUX IN PHONES AC: 230V ~ 3

3 DEUTSCH 5 SICHERHEIT UND INFORMATIONEN 6 STROMVERSORGUNG 7 AUF EINEN BLICK 8 EINSTELLUNGEN 11 RADIO-BETRIEB 13 BLUETOOTH-BETRIEB 14 TIMER-BETRIEB 15 SONDERFUNKTIONEN ENGLISH 17 SAFETY AND INFORMATION 18 POWER SUPPLY 19 OVERVIEW 20 SETTINGS 23 RADIO MODE 25 BLUETOOTH MODE 26 TIMER MODE 27 SPECIAL FUNCTIONS FRANCAIS 29 INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE 30 ALIMENTATION ELECTRIQUE 31 APERCU 32 RÉGLAGES 35 MODE RADIO 36 MODE BLUETOOTH 38 MODE MINUTERIE 39 FONCTIONS SPÉCIALES DANSK 41 SIKKERHED OG INFORMATION 42 STRØMFORSYNING 43 OVERSIGT 44 INDSTILLINGER 47 RADIOTILSTAND 49 BLUETOOTH-TILSTAND 50 TIMER TILSTAND 51 SPECIAL FUNCTIONS SVENSKA 53 SÄKERHET OCH INFORMATION 54 STRÖMFÖRSÖRJNING 55 ÖVERSIKT 56 INSTÄLLNINGAR 59 LÄGET RADIO 61 LÄGET BLUETOOTH 62 TIMERLÄGE 63 SPECIALFUNKTIONER SUOMI 65 TURVALLISUUS JA TIEDOT 66 VIRTALÄHDE 67 YLEISKATSAUS 68 ASETUKSET 71 RADIOTILA 73 BLUETOOTH-TILA 74 AJASTINTILA 75 ERIKOISTOIMINNOT NORSK 77 SIKKERHET OG INFORMASJON 78 STRØMFORSYNING 79 OVERSIKT 80 INNSTILLINGER 83 RADIOMODUS 85 BLUETOOTH-MODUS 86 TIMERMODUS 87 SPESIELLE FUNKSJONER 4

4 SIKKERHED OG INFORMATION Dette apparat er beregnet til afspilning af audiosignaler. Enhver anden anvendelse er udtrykkeligt forbudt. 7 Sørg for at apparatet er beskyttet mod vanddråber eller -stænk. 7 Undlad at placere nogen beholdere, som f.eks. vaser, på apparatet. De kan vælte og spilde væske på de elektroniske komponenter, hvilket vil udgøre en sikkerhedsrisiko. 7 Undlad at placere åben ild, som f.eks. stearinlys, på apparatet. 7 Brug kun apparatet i et moderat klima. 7 Sørg for at apparatet er passende ventileret ved at placere det mindst 10 cm fra andre genstande. Undlad at dække apparatet med aviser, duge, gardiner osv. 7 Hvis der opstår fejl som følge af statisk elektricitet eller stærk spændingsvariation (ionbyge), skal apparatet nulstilles. Dette gøres ved at tage strømstikket ud og sætte det i igen efter et par sekunder. 7 Ved placering af apparatet skal man bemærke, at møbeloverfladerne er dækket af forskellige typer lak og plastic, hvoraf det meste indeholder kemiske tilsætningsstoffer. Disse additiver kan korrodere stativer og holdere, hvilket efterlader rester på møblets overflader, der kan være svære eller umulige at fjerne. 7 Undlad at bruge nogen form for rengøringsmidler, da de kan ødelægge beklædningen. Rengør apparatet med en ren, tør klud. 7 Åbn aldrig apparatets beklædning. Producenten tager ikke noget ansvar for skade, der er opstået af forkert håndtering. 7 Sørg for, at stikket er let at komme til. 7 Husk at længerevarende lytten høje lydstyrker med høretelefonerne kan skade din hørelse. RF eksponeringsadvarsel 7 Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med den medfølgende brugsvejledning. Apparatet er udstyret med en indbygget antenne og skal ikke placeres sammen med eller forbindes med en anden antenne eller sender. Tekniske data Dette apparat er støjdæmpet i henhold til de gældende EU direktiver. Dette product opfylder de europæiske direktiver 1999/5/EC, 2009/125/ EC og 2011/65/EU. Typeskiltet er placeret på apparatets bagside. Strømforsyning: 230 V ~, 50/60 Hz Maks. strømforbrug: I brug < 14 W, Standby < 1 W Udgang: DIN 45324, 10% THD 5 W Frekvensområde: DAB/DAB+ 174, ,200 MHz FM 87, ,0 MHz Mål og vægt: B x H x D 245 x 135 x 145 mm Vægt, ca.. 1,75 kg Ret til tekniske og designmæssige ændringer forbeholdes. Miljømæssig bemærkning Dette produkt er fremstillet af dele og materialer af høj kvalitet, som kan genbruges og er velegnede til recirkulering. Derfor bør du ikke bortskaffe apparatet sammen med almindelig husholdningsaffald, når levetiden er slut. Tag det med til et indsamlingssted til recirkulering af elektrisk og elektronisk udstyr. Det er vist med dette symbol på produktet, i brugervejledningen og på indpakningen. Kontakt venligst dine lokale myndigheder for at finde det nærmeste indsamlingssted. Hjælp med at beskytte miljøet ved at recirkulere produkter. DANSK 41

5 AC: 230V 50/60 Hz STRØMFORSYNING Lysnettets drift Kontroller at forsyningsspændingen på typeskiltet (på bagsiden af apparatet) svarer til den lokale forsyningsspænding. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte din forhandler. 1 Sæt det medfølgende netkabel ind i»ac: 230 V ~ «stikket på apparatet. USB PHONES AUX IN 2 Sæt netkablet ind i stikket (230 V ~, 50/60 Hz). Forsigtig: 7 Apparatet er tilsluttet strømmen med et strømkabel. Træk strømkablet ud hvis du ønsker, at apparatet helt skal afbrydes fra lysnettet. Tag netstikket ud for at afbryde apparatet fra lysnettet. Sørg for at strømstikket er let tilgængeligt under funktion og ikke hindret af andre genstande. 42 DANSK

6 OVERSIGT Se tegningen på side 3. Betjeninger forrest Display Viser forskellige informationer, såsom kanalnavn, tid, alarmtid, volumen og menuen. ON/OFF + Tryk på knappen, tænder/slukker apparatet; drej knappen, justerer lydstyrken. Stopper alarmen Forudindstil knapperne til at lagre og vælge radiostationer. Mode/Alarm I betjeningstilstand: skifter mellem DAB, FM, Bluetooth og AUX. indgangskilder. I standby-tilstand: aktiverer/ deaktiverer alarmfunktionen; slutter alarm standby; tryk og hold nede for at aktivere indstillinger for alramtid og alarmtilstand. Menu Åbner menuen. r Tuning/Skip e I DAB-tilstand: vælger DABradiostationer fra programlisten. I FM funktion: indstiller FMradiostationer. Vælger menupunkter. I Bluetooth-tilstand: vælg det forrige eller næste spor. Betjeningsknapper på bagsiden Antenna USB AUX IN PHONES AC: 230 V ~, 50/60 Hz Teleskopantenne. USB-stik til at opdatere apparatets software. Lydsignal-input (stereo/ mono) til tilslutning til eksternt apparat. Stik til øretelefoner (3,5 mm stereostik). Tilslutningsstik til strømkabel følger med. Sleep Select/i Indstiller sleep-timeren. Bekræfter indstillinger. I DAB funktion: viser DAB-station information. I FM funktion: viser RDS-stations information. +5 eii I DAB/FM-tilstand: aktiverer det andet niveau for forudindstillingsknapper I Bluetooth-tilstand: starter og sætter afspilning på pause. DANSK 43

7 INDSTILLINGER Indstilling og lagring af radiostationer (DAB og FM) første installation Når apparatet tændes for første gang eller efter fabriksnulstilling, vil Auto Tuning System begynde at scanne hele DAB-båndbredden og gemme det i programlisten. Apparatet vil så scanne FM frekvensbåndet og lagre de første 10 radiostationer som forudindstillet 1 til 10. Tiden opdateres automatisk. 1 For den bedste FM-modtagelse er det nok at forlænge teleskopantennen og rette den derefter. 2 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Display:»Welcome to«og derefter»scanning «. Den automatiske stationssøgning starter, søger og lagrer radiostationerne.»preset Full«viser, at 10 FM- radiostationer er lagret på forudindstillede positioner. Efter den automatiske scanning, skifter apparatet over i standby, og den aktuelle tid lyser op. Indstilling og lagring af DAB- og FM-radiostationer efter de har været fjernet Du kan aktiverer Auto Tuning System igen. Det er fornuftigt, hvis du vil bruge apparatet på et andet sted eller søge nye DAB radiostationer. 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Display: navnet på radiostationen, f.eks»b5 akt«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg indstilling»system«med 4 Vælg indstilling»ats«med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke Display:»No«. 44 DANSK 5 Vælg indstilling»yes«med»r Tuning/Skip e«og start den automatiske stationsøgning ved at trykke Den automatiske stationssøgning starter, søger og lagrer radiostationerne. Efter den automatiske scanning, skifter apparatet over i standby, og den aktuelle tid lyser op. Lagring af DAB radiostationer til forudindstillinger Efter den automatiske stationssøgning vil alle radiostationer blive lagret i programlisten. Du kan gemme din favorit DAB-radiostationer på forudindstillingerne 1 til Vælg DAB-radiostationer med»r Tuning/Skip e«. Display: navnet på radiostationen og radiostationen vil blive aktiveret i løbet af 1 sekund. 2 For at lagre DAB-radiostationen på en forudindstilling, skal du trykke på og holde den ønskede forudindstillingsknap nede»1«til»5«, indtil»preset 2 stored«kommer frem. 7 Tryk på»+5 eii«og den relevante forudindstillingsknap»1«til»5«til forudindstillinger 6 til 10. Programmering af DAB radiostationer manuelt 1 Vælg inputkilden DAB med»mode/alarm«. 2 Åbn menuen med»menu«. Display:»Full scan«. 3 Vælg indstilling»manual tune«med 1trykke Display: feks.»5a I74.928«(kanal og frekvens af en DAB-radiostation). 4 Vælg den ønskede frekvens/kanal med»r Tuning/Skip«eller»Tuning/Skip e«. 5 Tryk på»select/i«for at bekræfte frekvensen/kanalen. Display: signalstyrken. 6 Tryk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. DAB-radiostationer gemmes i programlisten.

8 INDSTILLINGER Programmering af FM radiostationer manuelt 1 Vælg inputkilden FM med»mode/alarm«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Bekræft indstillingen»scan setting«ved at trykke Display:»Strong stations«. 7 Du kan vælge, om apparatet skal scanne radiostationer med stærkt signal (vises»strong stations only«) eller alle radiostationer (vises:»all stations«). 4 Vælg den ønskede indstilling med»r Tuning/ Skip e«og bekræft ved at trykke 5 Tryk på»menu«for at slukke menuen 6 Tryk og hold nede»r Tuning/Skip«eller»Tuning/Skip e«for at søge den ønskede radiostation. Den automatiske stationssøgning starter, og den stopper ved den næste station med et stærkt signal; eller tryk kort på»r Tuning/Skip«eller»Tuning/Skip e«indtil du har fundet den ønskede frekvens. Frekvensen skifter i trin à 50 khz. 7 For at lagre FM-radiostationen på en forudindstilling, skal du trykke på og holde den ønskede forudindstillingsknap nede»1«til»5«, indtil»preset 2 stored«kommer frem. 7 Tryk på»+5 eii«og den relevante forudindstillingsknap»1«til»5«til forudindstillinger 6 til 10. Indstilling af urformat (12 eller 24 timer) 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 akt«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg indstilling»system«med 4 Vælg indstillingen»time«med Viser:»Set Time/Date«. 5 Vælg indstilling»set 12/24 hour«med Viser:»Set 24 hour«. 6 Vælg det ønskede tidsformat (12 eller 24 timer) ved at trykke på»r Tuning/Skip e«. 7 Tryk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. 8 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. Opdatering af tiden - automatisk Apparatet vil normalt opdatere tiden automatisk, når der modtages et tidssignal. Du kan vælge, fra hvilken kilde (DAB eller FM) opdateringen starter, eller du kan deaktivere denne funktion. 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 akt«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg indstilling»system«med 4 Vælg indstilling»time«med trykke Viser:»Set Time/Date«. 5 Vælg indstilling»auto update«med trykke Viser:»Update from«. 6 Vælg den ønskede kilde (Any = DAB og FM, eller DAB eller FM) hvorfra opdateringen starter med»r Tuning/Skip e«; eller vælg indstilling»no update«,hvis du vil deaktivere opdateringen. 7 Tryk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. 8 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. DANSK 45

9 INDSTILLINGER Opdatering af tiden - manuel 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 akt«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg indstilling»system«med 4 Vælg indstillingen»time«med Viser:»Set Time/Date«. 5 Bekræft indstillingen»set Time/Date«ved at trykke Viser: f.eks.»set time 08:30«. 6 Indstil timer med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 7 Indstil minutter med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 8 Indstil dag med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 9 Indstil måned med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 10 Indstil år med»r Tuning/Skip e«. 11 Tryk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. Viser:»Time saved«. 12 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. 46 DANSK

10 RADIOTILSTAND Generelle funktioner At tænde og slukke 1 Tryk på»on/off«for at tænde og slukke apparatet. Justering af lydstyrke 1 Juster lydstyrken med» +«. Indstilling af tone 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg indstilling»system«med 3 Vælg indstillingen»equaliser«med trykke Display: f.eks.:»loudness«. 4 Vælg den ønskede indstilling med 5 Tryk på»menu«for at afslutte visning. Brug af høretelefoner 1 Slut høretelefoner til»phone«høretelefonstikket (Ø 3,5 mm). Dette slukker automatisk for højttalerne. Forsigtig: 7 Overdrevent lydtryk fra høretelefoner eller headset kan medføre tab af hørelse. DAB funktion For den bedste DAB modtagelse er det nok at forlænge teleskopantennen og diriger den derefter. Valg af indgangskilde DAB 1 Vælg inputkilden DAB med»mode/alarm«. Display:»DAB Mode«, derefter navnet på en DAB-radiostation. Valg af gemte stationer 1 Vælg den ønskede station ved hjælp af forudindstillingsknapper»1«til»5«(forudindstillinger 1 til 5) eller vha.»+5 eii«og forudindstillingsknapper»1«til»5«(forudindstillinger 6 til 10); eller vælg den ønskede station trin efter trin ved at trykke på»r Tuning e«og bekræft ved at trykke Vise information om DAB station 1 For at vise information om den aktuelle DAB station, tryk gentagne gange Følgende visning kommer frem i rækkefølge: Information fra udbderen (f.eks. sangtitel, -adresse), signalstyrke, genre, Ensemble (f.eks. BR for Bayern), aktuel frekvens, henvisning til signalinterferens (ved optimal signalvisning»signal error: 0«) bithastighed, udsendelsens format, aktuel tid og dato. Indstilling af Dynamic Range Control (DRC) for DAB stationer Når du aktiverer Dynamic Range Control, kan du høre lavere lyde bedre i høje omgivelser. 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg indstilling»drc«med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke Viser:»DRC off«. 3 Vælg indstilling»drc high«eller»drc low«med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 4 Tryk på»menu«for at afslutte visning. 7 DAB-stationen skal understøtte DRC. DANSK 47

11 RADIOTILSTAND FM For den bedste FM modtagelse er det nok at forlænge teleskopantennen og diriger den derefter. Valg af indgangskilde FM 1 Vælg inputkilden FM med»mode/alarm«. Display:»FM Mode«, derefter frekvens af en FM-radiostation. Valg af gemte stationer 1 Vælg den ønskede station ved hjælp af forudindstillingsknapper»1«til»5«(forudindstillinger 1 til 5) eller vha.»+5 eii«og forudindstillingsknapper»1«til»5«(forudindstillinger 6 til 10). Visning af RDS informationer om station RDS (Radio Data System) er et informationssystem, der transmitters som supplement af de fleste FM stationer. 7 Det kan tage noget tid, inden alle RDS informationer er tilgængelige. 7 GRUNDIG har ingen indflydelse på korrektheden af disse informationer. 1 Tryk flere gange Følgende visning kommer frem i rækkefølge: Navnet på radiostationen, radio-tekst (hvis tilbydes), stationstype (PTY), det aktuelle klokkeslæt og dato. Lytte til en ekstern kilde 1 Brug et standard audiokabel for at tilslutte»aux IN«på bagsiden af apparatet til et AUDIO UD stik på et eksternt udstyr. 2 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. 3 Vælg inputkilden for det eksterne apparat med»mode/alarm«. Viser:»AUX IN Mode«. 4 Juster lydstyrken med» +«. 5 Begynd afspilning på den eksterne enhed. 7 Hvis intet lydsignal er tilgængeligt i stikket»aux IN«, skifter apparatet automatisk til standby efter 15 minutter. Tænd for apparatet for at bruge det. 48 DANSK

12 BLUETOOTH-TILSTAND Kompabilitet af Bluetooth-enhed Dit TR 2500 forbinder med alle Bluetooth-enheder, som understøtter A2DP-profil, herunder de fleste smartphone, bærbare computere og tablets. Valg af indgangskilde Bluetooth 1 Vælg inputkilden DAB med»mode/alarm«. Display:»Bluetooth«og»Searching«. Parring af Bluetooth-enhed 1 Aktivér Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden. 2 Start søgefunktionen på Bluetooth-enheden. Efter kort tid vises dit TR2500 på Bluetoothenheden. 3 Vælg TR 2500 på Bluetooth-enheden og tilslut det. 4 Når Bluetooth-enheden er sluttet til din enhed, viser TR 2500»Bluetooth«og»Connected«. 7 Selv om TR 2500 kun kan streame lyd fra en enhed ad gangen, kan den pares med op til otte enheder. Tilslutning af en parret Bluetoothenhed 7 Du skal kun parre din Bluetooth-enhed med apparatet én gang. 7 Næste gang er din Bluetooth-enhed og TR 2500 på samme interval og Bluetoothfunktionen er tændt. De vil så komme automatisk i forbindelse med hinanden. 7 TR 2500 kommer kun automatisk i forbindelse med den sidste Bluetooth-enhed, det var sluttet til. 7 Hvis din parrede enhed ikke sluttes automatisk til apparatet, skal du navigere til Bluetooth-menuen på enheden og vælge apparatet fra listen. Afspilning af lydsignal fra Bluetooth-enheden 1 Begynd afspilning på Bluetooth-enheden. 2 Juster lydstyrken med» +«. 3 Afslut afspilning på Bluetooth-enheden. 7 Du kan også styre mange funktioner fra TR Vælg afspil-pause med»+5 eii«, Tryk på»+5 eii«igen for at genoptage afspilningen; vælg den forrige sang ved at trykke på»r Tuning/Skip«, vælg den næste sang ved at trykke på»tuning/skip e«. 7 Husk, at den trådløse rækkevidde kan være op til 9 m, afhængig af den anvendte Bluetooth-enhed og strukturelle forhold. Frakobling af Bluetooth-enhed 1 Sluk Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden eller tryk på»menu«på TR 2500 og bekræft med»select/i«. Vis ændringer i:»searching«. Gentilslutning af Bluetooth-enhed 1 Hvis du bevæger dig ud af rækkevidden af Bluetooth-funktionen på din enhed, vil apparatet miste forbindelse med enheden. 2 For at gentilslutte skal du blot åbne Bluetooth Manager på Bluetooth-enheden og vælge TR Hvis det registrerede TR 2500 ikke kan genskabe forbindelse til enheden, skal du fjerne TR 2500 fra listen over Bluetooth-enheder, søge igen og slutte til. Automatisk slukning Hvis Bluetooth er valgt som input-kilde og ingen Bluetooth-enheder er tilsluttet, skifter TR 2500 automatisk til standby efter 15 minutter. DANSK 49

13 TIMER TILSTAND Indstilling af alarmtid og tilstand 7 Du kan vælge menuen»alarm Setup«ved at trykke og holde»mode/alarm«nede i standby-tilstand. 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 akt«. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg indstilling»system«med 4 Vælg indstilling»alarm«med trykke Display:»Alarm Setup«blinker. 5 Tryk flere gange Viser:»Alarm Wizard«og»Alarm Off«. 6 Aktiver alarm-standby med»r Tuning/Skip e«(»alarm On«) og bekræft ved at trykke Display:»On time«, timerne blinker. 7 Indstil timer med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 8 Indstil minutter med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 9 Vælg den ønskede alarm-tilstand (daglig, en gang, weekender eller ugedage) med»r Tuning/Skip e«. 7 Hvis alarmen er indstillet til Once (en gang), vælg datoen (dag, måned og år) med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 10 Vælg alarm (»Buzzer«= signaltone,»dab«= DAB-station eller»fm«= FM-station) med trykke 7 Hvis alarmen er indstillet til»dab«eller»fm«, skal du vælge den ønskede station (kun, hvis stationer er forudindstillet 1 til 10) ved hjælp af»r Tuning/Skip e«eller vælg indstillingen»last listened«(den sidst hørte station), og tryk på»select/i«for at bekræfte. 11 Vælg den ønskede alarmlydstyrke med trykke Vises:»Alarm saved«. 12 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. Display:»e«eller» «. Afbryde alarmen 1 Tryk på en vilkårlig knap (undtagen»on/off«) mens alarmen er i gang. Viser:»e«eller» «blinker. Alarmen (signaltone eller radio) stopper. 7 Alarmen lyder igen afhængig af, hvor ofte knappen er blevet trykket (1 gang = efter 5 minutter, 2 gange = 10 minutter, 3 gange = 15 minutter, 4 gange = 30 minutter. Den samlede alarmtid er 90 minutter. Annullering af alarm stand-by. 1 Tryk på»on/off«mens alarmen lyder. Viser: det aktuelle klokkeslæt og»e«eller» «. Alarmen (signaltone eller radio) stopper men alarmfunktionen forbliver aktiveret til næste dag på samme tid. Aktivering og deaktivering af alarmen 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. 2 Tryk på»»mode/alarm««for at deaktivere alarmens standby. Display:»Alarm off«og»e«eller» «forsvinder. Den indstillede alarmtid er gemt 3 Tryk på»mode«for at deaktivere alarmens standby. Viser:»Alarm off«og»e«eller» «. 50 DANSK

14 TIMER TILSTAND Sleep timer Apparatet har en sleep timer, der slukker i radiofunktion på en forudindstillet tid. Det er muligt at indstille sleep timeren mellem 90 og 10 minutter i 10 minutters intervaller. Vælg slukke-tiden for sleep timeren 1 Tryk på»on/off«for at tænde apparatet. Viser: f.eks.»b5 akt«. 2 Åbn menuen med»sleep«. Display:»Set sleep time«og»sleep off«,» «blinker. 3 Indstil slukke-tid med»r Tuning/Skip e«(i trin på 10 minutter) og bekræft ved at trykke Viser:» «. 7 For at kontrollere den resterende slukke-tid, tryk kort på»sleep«. 7 Du kan også indstille slukke-tiden ved at trykke på»sleep«(i trin på 10 minutter). Slukke sleep timer 1 For slukke for sleep-timeren tidligere, skal du vælge indstillingen»set sleep time«indstillingen»sleep off«ved at trykke på»r Tuning/Skip e«og bekræfte ved at trykke på»select/i«viser:» «forsvinder. SPECIAL FUNCTIONS Indstil belysning af displayet til standby-tilstand Du kan vælge, om displayet altid vises i standby-tilstand, eller om det forsvinder efter 10 sekunder. 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg indstilling»system«med trykke 3 Vælg indstilling»backlight«med trykke 4 Vælg den ønskede indstilling (»10 sec«eller»on«) med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 5 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. 7 Displayet er belyst efter tryk på en vilkårlig knap. Indstille kontrast af display Dette kan optimeres med kontrasten, afhængig af dsplayets vinkel. 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg indstilling»system«med trykke 3 Vælg indstilling»lcd contrast«med trykke 4 Vælg kontrasten med»r Tuning/Skip e«og bekræft ved at trykke 5 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. DANSK 51

15 SPECIAL FUNCTIONS Åbne softwareversionen 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg indstilling»system«med 3 Vælg indstilling»sw version«med trykke Display: aktuel software version. 4 Tryk på»menu«for at afslutte visning. Slette alle indstillinger (nulstilling) Den funktion lader dig nulstille alle brugerdefinerede indstilllinger tilbage til fabriksindstillingerne. Alle indstillinger mistes, når du gør dette. 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg indstilling»system«med 3 Vælg indstilling»factory Reset«med trykke Der vises en sikkerhedsbekræftelse. 4 Vælg indstillingen»yes«med»tuning/skip e«. 7 For at annullere funktionen skal du vælge indstillingen»no«ved at trykke på»r Tuning/Skip«. 5 Tryk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. Viser:»Restarting«. Fjerne DAB radiostationer fra programlisten Hvis du flytter til en anden landsdel, bør du fjerne DAB radiostationer, som ikke længere er tilgængelige fra programlisten. Disse DAB radiostationer er markeret med "?". 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg indstilling»prune«med Der vises en bekræftelsesmeddelelse. 3 Vælg indstillingen»yes«med»tuning/skip e«. 7 For at annullere funktionen skal du vælge indstillingen»no«med»r Tuning/Skip«. 4 Tryk på»select/i«for at bekræfte indstillingen. 5 Tryk på»menu«for at afslutte indstillingen. I programlisten vil du kunne finde tilgængelige radiostationer. Softwareopdatering Du kan installere den nyeste tilgængelige version af softwaren. 1 Slut apparatet til en pc ved hjælp af stikket placeret i batterirummet. 2 Åbn menuen med»menu«. 3 Vælg indstilling»system«med 4 Vælg indstilling»software Upgrade«med trykke Der vises en bekræftelsesmeddelelse. 5 Vælg indstillingen»yes«med»tuning/skip e«. Viser:»Waiting«. 7 For at annullere funktionen skal du vælge indstillingen»no«ved at trykke på»r Tuning«. 6 Start opdatering af programmet på pc'en. 7 Når softwaren er opdateret, fjern apparatet fra pc'en. 52 DANSK

16 Grundig Intermedia GmbH Beuthener Strasse Nürnberg /26

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP DA Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING

Læs mere

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY XT Brugsvejledning + ChargePAK READY Garantioplysninger er ikke produkt dette at slutbrugeren, for over garanterer Ltd. Technologies Imagination brug normal ved udførelse håndværksmæssig og materialer

Læs mere

LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR

LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR DA Indholdsfortegnelse -------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 28 Cd-afspiller... 44 AUX-indgang... 50 USB-port... 52 Digital billedramme... 56 Navigation... 59 Talegenkendelse... 105 Telefon... 120

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

COLOR TELEVISION 32 VLE 7150 C

COLOR TELEVISION 32 VLE 7150 C COLOR TELEVISION 32 VLE 7150 C da no fi sv Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning Stereoreceiver Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 BESKRIVELSE OG EGENSKABER 3 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 4 PLACERING AF STEREORECEIVEREN 4 KONTROLLER PÅ FRONTPANELET AF RECEIVEREN

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning <Fulde version> Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem Model nr. SC-ALL2 Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt,

Læs mere

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect og fjernbetjening med ConnectR app til iphone og Android Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

LCD TV 42 VLC 9142 T2

LCD TV 42 VLC 9142 T2 LCD TV 42 VLC 9142 T2 DA NO FI SV DE EN Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG

Læs mere