HOSPICE SJÆLLAND STØTTEFORENING N Y H E D S B R E V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOSPICE SJÆLLAND STØTTEFORENING N Y H E D S B R E V"

Transkript

1 HOSPICE SJÆLLAND STØTTEFORENING Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V Nr. 1/2016 Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning

2 Formandens klumme Efterårsferien i uge 42 bød på 2 opsætninger i en landsdækkende avis, som nok kunne bringe hjernecellerne ind i svære baner. "Bare fordi vi kan behandle, er det ikke sikkert, vi skal behandle lød overskriften på en opsamling, som 4 journalister havde udarbejdet. Lederen af Hospice Djursland beskrev forholdet i relation til sin egen mors hjertesygdom, hvor man fortsatte behandlingen til det sidste, selvom Dorit Simonsen, der er uddannet sygeplejerske, undrende spurgte sundhedspersonalet, om ikke behandlingen i virkeligheden var nytteløs. Dorit Simonsen peger bl.a. på, at berøringsangst hos sundhedspersonalet kan være en hindring for ikke i tide at standse behandlingen. Af administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse fremdrages, at eksempelvis kemoterapi trækker store veksler på den syges almene tilstand, samt at for megen behandling bare gives på rutinen. Lægeforeningens formand peger på, at en del af udfordringen er den måde sundhedsvæsenet er organiseret på. Det kan somme tider være svært at fastslå, hvem der har ansvaret for at tage samtalen om, hvorledes den sidste tid skal forløbe. 2 Formanden for det etiske råd, Jakob Birkler, har en kommentar med overskriften Kan man dø for sent?" og supplerer: Sundhedsvæsenet behandler som aldrig før, og der er skabt en kultur, hvor det er blevet meget lettere at behandle i stedet for at tage den vanskelige dialog med patienten om det udsigtsløse i at gøre det. Derfor er det i visse tilfælde ikke livet, vi forlænger, men snarere dødsprocessen. Han uddyber med at skrive: Hun døde alt for tidligt. Sådan kan det lyde, når en person er død. Men, vil det modsatte udtryk også give mening: Hun døde alt for sent? Svaret er Ja, og han fortsætter: Det handler ikke om aktiv dødshjælp, men derimod om udsigtsløs behandling. Birkler berører videre det forhold, at det er svært tage den vanskelige dialog med patienten om det udsigtsløse i at fortsætte. Han peger på 2 muligheder for at ændre praksis: For det første, at kulturen i sundhedsvæsenet ændres, så fravalg af behandling og behandlingsstop bliver mere legitimt. Der skal være plads til samtaler med patienter om det udsigtsløse i at fortsætte, og for den mening og det håb, der for patienten er knyttet til behandlingen. For det andet skal borgerne gives langt bedre mulighed for at fravælge behandling i forhold til i dag. Rolf Birger Petersen På Sundhed.dk kan man som borger betale 50 kr. og udfylde et såkaldt livstestamente. Det sikrer, at lægerne følger ens ønsker, hvis du ligger for døden og ikke selv kan give besked. Livstestamentet træder i kraft, hvis du bliver erklæret for uafvendeligt døende, eller hvis du på grund af svær invaliditet aldrig kan komme til at tage vare på dig selv fysisk og mentalt. Siden 1990 har over 112 tusinde danskere udfyldt et livstestamente.

3 Hospice Sjællands Støtteforening. Årsmødet Nyt mødetidspunkt : tirsdag den 9. februar, kl. 14:30. Efter i nogle år at have konstateret dalende tilslutning til vore årsmøder, har vi i bestyrelsen drøftet alternativer, der kunne fremme interessen for at deltage. Vi har derfor valgt at ændre mødetidspunktet for dette årsmøde til kl. 14:30. Derved kan man være tilbage i hjemmet inden det bliver alt for mørkt. Vi håber derfor, at vore medlemmer tager godt imod det ændrede tidspunkt og møder talstærkt op. På gensyn. Rolf Birger Petersen Årsmødets taler bliver sognepræst Poul Joachim Stender, Kirke Såby. Ud over sit virke som sognepræst er Poul Joachim Stender kendt som forfatter, rejseleder, madskribent samt debattør og kommentator i dag- og ugeblade. Poul Joachim Stender vil tale ud fra emnet Det gode Liv. Vi har nok alle en mening om, hvad et godt liv er, så vi kan glæde os til at høre Poul Stenders udlægning og opfattelse af dette spændende emne. Rolf Birger Petersen 3

4 at tage stilling Jeg har lige modtaget valgkort igen skal der tages stilling, sådan er det hele livet igennem. Og så vælger jeg en lille gentagelse: Husk det er vigtigt, at der ved indbetaling af kontingent mm. oplyses både navn og adresse. Vi skal vælge uddannelse, vi skal vælge beskæftigelse ja vi skal tage stilling og gøre vores valg. Vi skal vælge for eller imod. Vi skal sige ja eller nej. Vi er nu gået ind i et nyt år, og der er grund til at sige tak til alle jer, der tog stilling og valgte at være medlem af Hospice Sjælland Støtteforening og dermed gøre en forskel. Tusind tak for engagement, støtte og trofasthed. Jeg ser frem til det nye år med megen forventning og til et fortsat godt samarbejde i støtteforeningen. Også i år er indgået anonyme kontingentbeløb. De indgår derfor i regnskabsposten gaver. Husk at give besked om adresseændringer, som kan sendes til kassereren på eller til adressen Himmelev Bygade 5, 4000 Roskilde. Støtteforeningens bankkonto i Nordea nr modtager fortsat gerne gave beløb. Husk at oplyse navn og adresse. Gavebeløb op til kr. er fradragsberettiget på selvangivelsen. Hvis CPRnr. oplyses vil beløbet af foreningen blive indberettet til SKAT. Anker Axelsen, kasserer. 4

5 Støtteforeningens medlemmer indbydes hermed til Årsmøde, tirsdag den 9.februar 2016, kl. 14:30 i Sct. Jørgensbjerg Sognegård, Møllehusvej 120, Roskilde Programmet er som følger: a) Velkomst ved formand Rolf Birger Petersen b) Hilsen fra Hospice Sjælland ved hospicechef Aino Andersen. c) Dagsorden for årsmødet ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Aflæggelse af regnskab. 4. Fastsættelse af kontingent for 2017 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 5. Indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før) 6. Valg af formand. Rolf Birger Petersen: Modtager genvalg. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant: Ingelise Møller: for 2 år Modtager genvalg Bodil Baltzer: for 2 år Modtager genvalg Hanne Høyer Pedersen: for 2 år Nyvalg. (Lissie Madvig opstiller ikke.) 1 suppleant for 2 år (Efter Hanne Høyer Pedersen) 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor; Kirsten Pilgaard: Modtager genvalg. Revisorsuppleant; Poul H. Jensen: Modtager genvalg 9 Eventuelt. Årsmødet slutter med kaffe og kage. Efter årsmødet taler sognepræst Poul Joachim Stender over emnet: Det gode liv. Mødet forventes afsluttet ca. kl

6 Pårørendekøkkenet på Hospice Sjælland I forbindelse med udvidelsen fra 12 til 16 pladser fik vi bygget et fint pårørendekøkken i den nye afdeling. Vores køkken har sørget for at fylde op med service, potter og pander, så der kan laves mad. Der kan også laves kaffe, te og ristes brød. Hver bolig har et lille skab og adgang til køleskab. Det har stor betydning i hverdagen, at pårørende har mulighed for at sørge for egen mad, samt invitere til hyggeligt samvær med resten af familien sammen med beboeren. Her kan nævnes pandekagebagning og andre hyggelige stunder. Det at kunne lave mad og fællesspise sammen som familie er en stor gevinst. I forbindelse med køkkenet er der et lille cafemiljø med borde og stole, samt en reol med børnelegetøj. Janne Klerks smukke fotostat pryder væggen og gør det hyggeligt. Der er altid friske blomster i vaserne på bordene. 6 Der er mulighed for at låne mødelokalet, som ligger lige ved køkkenet. Her kan der dækkes op til mange, hvis der skal fejres fødselsdag eller andre begivenheder. Vi oplever, at der kommer samhørighed mellem de pårørende, der bruger køkkenet. Gode snakke opstår spontant henover madlavningen og kaffebrygningen. Sådan er det jo også hjemme, hvor de gode snakke altid er i køkkenet, mens der bliver lavet mad. Pårørende skal selv sørge for oprydning, snavset service skal fyldes i opvaskemaskinen og stilles på plads. De frivillige hjælper køkkenet med at sørge for der er fyldt op med service, kaffe og te, samt hjælper med at tømme affaldsspand og almindelig oprydning. Tina Gyldmark Frivilligkoordinator

7 Lukashuset hospice for børn og unge Sankt Lukas Stiftelsen åbnede Lukashuset den 1. november 2015 et tilbud til livstruende syge børn og unge, hvor der er fokus på lindring og livskvalitet og plads til hele familien i hjemlige rammer. Lukashuset er et sted, hvor familier tilbydes et palliativt tilbud på lige fod med det der tilbydes til voksne. Det kan være børn og unge med langvarig sygdom, med store plejebehov og med gentagne indlæggelser. De er for dårlige til at være hjemme, men har ikke brug for hospitalets intensive behandling. Kort sagt børn og unge,der har brug for et solidt sundhedsfagligt tilbud med fokus på lindring af sygdommens symptomer. Opholdet i Lukashuset kan være undervejs i sygdomsforløbet eller i forbindelse med livsafslutning. I Lukashuset er der plads og rum til hele familien, til familieliv og til livsudfoldelse i et hjemligt og trygt miljø. Der er plads til samvær, til leg og hygge såvel inden- som udendørs og til aktiviteter for alle aldre og med mulighed for udfoldelse på trods af sygdommen. Til en familie står der to sammenhængende stuer til rådighed med senge, sofa, tv og internetadgang og der er således plads til medindlagt familie eller andre pårørende. Der er fælles opholdsstue og køkken, hvor der er mulighed for at lave mad eller spise mad. Desuden er der et stort karbadeværelse med stjernehimmel og en terrasse med stolelift til sansehave, legeplads og park. Ophold i Lukashuset vil typisk være af en til to ugers varighed og kan gentages efter behov. Til hjælp i den daglige drift deltager mange frivillige med vidt forskellige baggrunde herunder også en hospitalsklovn. De første familier er flyttet ind i Lukashuset. Vivi Bräuner Thorsen Frivillig Hospice Sjælland og Lukashuset 7

8 Hospice Sjælland 10 år Det er utroligt som tiden går. Hospice Sjælland kan til sommer fejre 10-året for indvielsen. Inden da var der gået år med påpegning af behov og planlægning af projektet: Allerede i slutningen af 2001 var der nogle lokalpolitikere og andre interessenter i Roskilde Amt, der mødtes om muligheden for at danne en støtteforening med det formål at etablere et hospice i amtet. Disse drøftelser førte til, at Hospice Roskilde Amt Støtteforening blev dannet i marts Der skulle nu udarbejdes konkrete planer for såvel det fysiske som det økonomiske. Det lokale arkitektfirma Johansen & Partnere udarbejdede et skitseforslag, som blev mangfoldiggjort og udsendt til samtlige amtsrådsmedlemmer og kommunalbestyrelsesmedlemmer i amtet. Forslaget blev velvilligt modtaget; men der manglede økonomi. Udkast til hospice, 2002 Bestyrelsen 2002 Fra tanker til handling kan vejen være lang; men nogle af medlemmerne havde kontakt til OK-Fonden, der både havde viden om og baggrund for lignende projekter. Møderne med OK- Fonden var positive og konstruktive. Folketinget havde i 2003 afsat en pulje til etablering af hospicer i landet. Denne pulje blev der søgt andel i og der blev bevilget 6 mio. kr., hvilket var nok til at træffe aftale med Roskilde Kommune om køb af grund.. Allerede fra starten havde Støtteforeningen været på udkig i flere af amtets kommuner om at overtage eksisterende bygninger. Men resultatet blev, at nyt byggeri dels ville være i større overensstemmelse med beho- 8

9 vet, dels ville det ikke blive dyrere end en større ombygning af bestående. Aftalen med Roskilde Kommune endte med køb af grund i Trekroner (Roskildes nye bydel) til et sted, tæt på naturen og med garanti for, at udsigten mod Østre Ringvej skulle bevares. Grunden var ikke stor, men dog stor nok til, at man kunne bygge 12 boliger med tilhørende servicefaciliteter. Skitseforslaget blev ændret efter de faktiske forhold. stå færdigt sidst på året 2005, og der blev da også holdt rejsegilde i august. Alligevel skulle der gå adskillige måneder inden Hospice Sjælland blev indflytningsklar. Det skete den 19. juni Den dato har været fejret lige siden og det vil den så blive for tiende gang i det kommende år. Spidsen til højre er tilbygningen. Sammenlign tegningen med den på side 8 I mellemtiden har man udnyttet grunden maksimalt med en tilbygning, så der nu er 16 boliger. Det viser, at behovet er større, end vi forudså i 2002 Reginald Hansen Da grunden nu var købt og kommunen havde godkendt lokalplanen, var man klar til første spadestik i februar Sideløbende var der drøftelse med Roskilde Amt om en driftsaftale. Planen var så, at hele byggeriet skulle 9

10 Ny sti Mange mennesker har behov for at få frisk luft og bevægelse dagligt hvad enten de er raske eller syge. Hospice Sjælland har længe haft et ønske om, at gøre den nærmeste omegn tilgængelig. Det er ikke altid optimalt at se en rapsmark eller nabohusene fra sin seng. Tilsvarende er frisk luft fra terrassen ikke altid tilstrækkelig. Når nu der er græsplæne rundt om bygningen, hvorfor er der så ikke et gangareal? I det mindste måtte man da kunne benytte Slæggerupvej. Alt andet lige skulle man have en befæstet sti for at komme derud; men da Slæggerupvej er meget smal og befærdet, ville det være en dårlig løsning. En etablering af stiforbindelse på egen grund kunne ikke tillades, fordi det har vist sig at være forbundet med tekniske vanskeligheder 10 grundet nogle terræn- og ledningsforhold i jorden, således at det kun er muligt at nå halvt rundt om huset. Ved ombygningen af Hospice blev der lavet en udgang fra fællesrummet. Denne gav nye muligheder for en sti fra fællesrummet rundt om bygningen til parkeringspladsen med mulighed for også at komme ind og ud af orangeriet. Endelig blev der afsat plads til udsigtsområder over mod hestene og højdedraget mod Østre Ringvej.

11 Lystræ Kunstværker og kulturelle oplevelser er med til at skabe bobler af nærvær,samvær og mening i livets sidste stunder på Hospice Sjælland. Et lystræ er betegnelsen for et træ, som kræver meget lys for at vokse, og som ikke danner bladmosaikker og derfor lader meget lys komme ned på de små buske og blomster, der vokser ved dets fod. Vores træ er både et livstræ og et lystræ. Det er et livstræ, når vi tænder et lys og sætter det, mens vi tænker på dem, vi holder af. Det lille fyrfadslys, der brænder så klart og oplyser bladene på træet, kommer til at virke som en livskraft, der løber igennem træets rødder og sender sin spinkle flamme op mod himlen. Når aftenens ro har sænket sig over hospice, og mørket er faldet på, da lyser træets tændte blade, og de levende lys får bladene til at bevæge sig. Træet ser næsten levende ud. Og det er et lystræ, hvis vi ser os selv ved siden af det. Bladene lader lyset fra himlen falde ned på os, så vi, der står ved siden af, kan vokse og varmes. Vi er de små buske, der vokser ved foden af træet. Lyset fra solen når ned til os, selv når det er allermørkest omkring os. Livs- og lystræet på Hospice Sjælland er lavet af Gitte fra Kvindesmedien på Christiania. Det er i form og funktion udviklet af Kvindesmedien i samarbejde med pårørendegruppen. Læs hele artiklen på

12 første trin til etablering af stien, april 2015 Foreningens adresse: Hospice Sjælland Støtteforening CVR-nr.: Bestyrelsen 2015/16: Rolf Birger Petersen, Lejre, (formand), tlf.: Karen Margrethe Lund, Roskilde, (næstformand), tlf.: Anker Axelsen, Roskilde, (kasserer), tlf.: Bodil Baltzer, Roskilde, (sekretær), tlf.: Ingelise Møller, Roskilde, tlf.: Hannelore Reisz, Greve, tlf.: Lissie Madvig, Roskilde, tlf.: webmaster og nyhedsbrevredaktør: Reginald Hansen, Kontingent: 2015: 125,- kr. for enlige. 200,- kr. for ægtefæller/samboende 2016: 125,- kr. for enlige. 200,- kr. for ægtefæller/samboende Bankkonto: reg.nr kontonr Husk navn og adresse: Så er du én af os!

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

LUKASHUSET AFLASTNING, LINDRING OG HOSPICE FOR BØRN OG UNGE

LUKASHUSET AFLASTNING, LINDRING OG HOSPICE FOR BØRN OG UNGE LUKASHUSET AFLASTNING, LINDRING OG HOSPICE FOR BØRN OG UNGE SANKT LUKAS STIFTELSEN OM LUKASHUSET Når børn og unge får en livstruende sygdom, er det hele familien, der bliver ramt. I Lukashuset er det derfor

Læs mere

Hospice Sjælland Støtteforening

Hospice Sjælland Støtteforening Hospice Sjælland Støtteforening Referat af årsmødet 2015 afholdt den 3. februar 2015 kl. 19 i Sct. Jørgensbjerg Sognegård, Møllehusvel 120, Roskilde. Med deltagelse af ca. 26 medlemmer. Rolf Birger Petersen

Læs mere

Hospice Sjælland Støtteforening

Hospice Sjælland Støtteforening Hospice Sjælland Støtteforening Referat af årsmødet 2016 afholdt den 9. februar 2016 kl. 14.30 i Sct. Jørgensbjerg Sognegård, Møllehusvej 120, Roskilde. Med deltagelse af ca. 50 medlemmer. Rolf Birger

Læs mere

En dag skal vi dø, men ALLE de andre dage skal vi leve. hospice. Sjælland

En dag skal vi dø, men ALLE de andre dage skal vi leve. hospice. Sjælland En dag skal vi dø, men ALLE de andre dage skal vi leve hospice Sjælland Lindring og omsorg På Hospice Sjælland har vi fokus vi på det, der gør livet værd at leve - selvom der kun er kort tid igen Beboere

Læs mere

N Y H E D S B R E V. Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 1/2013. Hospice Sjælland Støtteforening. www. hosjstf.

N Y H E D S B R E V. Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 1/2013. Hospice Sjælland Støtteforening. www. hosjstf. Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Foreningens adresse: Hospice Sjælland Støtteforening Elmevej 18, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 37 28 68 E-mail: formand@hosjstf.dk www. hosjstf.dk Bestyrelsen

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 24. april 2007, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

N Y H E D S B R E V. Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 1/2012. Hospice Sjælland Støtteforening. Bestyrelsen 2011/12:

N Y H E D S B R E V. Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 1/2012. Hospice Sjælland Støtteforening. Bestyrelsen 2011/12: Modtager: Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Rom: Forum Romanum og Colosseum Foreningens adresse: Hospice Sjælland Støtteforening Elmevej 18, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 37 28 68 E-mail:

Læs mere

HOSPICE SJÆLLAND STØTTEFORENING N Y H E D S B R E V

HOSPICE SJÆLLAND STØTTEFORENING N Y H E D S B R E V HOSPICE SJÆLLAND STØTTEFORENING Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V Nr. 2/2015 Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning Formandens klumme I et kig i Hospice

Læs mere

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM 2017 Stemningsbilleder fra et par arrangementer i 2016. Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag 1 TIRSDAG DEN 10. JANUAR 2017 KL. 13.00 3F s Mødelokale,

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Ændring af arbejdstid pr. 1. marts 2014 Som jeg skrev til jer i sidste nyhedsbrev, er jeg gået ned i tid.

Ændring af arbejdstid pr. 1. marts 2014 Som jeg skrev til jer i sidste nyhedsbrev, er jeg gået ned i tid. Til FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2014 v/ frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle Så er vi allerede nået til marts måned, tiden flyver afsted. Jeg håber rigtig mange af jer vil have

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter August 2014

Husavis Hvalsø Ældrecenter August 2014 Husavis Hvalsø Ældrecenter August 2014 Velkommen til Husavisen. Vi inviterer til at alle kommer med indlæg og forslag til aktiviteter på Hvalsø Ældrecenter. Vi ønsker at samle informationer og små historier,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Indkaldelse til årsmøde og den 11. ordinære generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

HOSPICE SJÆLLAND STØTTEFORENING N Y H E D S B R E V

HOSPICE SJÆLLAND STØTTEFORENING N Y H E D S B R E V HOSPICE SJÆLLAND STØTTEFORENING Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V Nr. 2/2016 Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning Formandens klumme. Døden må ikke skrives

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Til FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV DECEMBER 2014 og JANUAR 2015. Kære alle,

Til FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV DECEMBER 2014 og JANUAR 2015. Kære alle, Til FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV DECEMBER 2014 og JANUAR 2015 Kære alle, Så er det december, Hospice er julepyntet og parat til de gode advents søndage. Traditionen tro, vil hver advent være

Læs mere

Grundejerforeningen Skovvang INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING. TIRSDAG DEN 26 APRIL 2016 kl I KÆLDEREN PÅ BIBLIOTEKET.

Grundejerforeningen Skovvang INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING. TIRSDAG DEN 26 APRIL 2016 kl I KÆLDEREN PÅ BIBLIOTEKET. Aftenens dagsorden (Revideret) INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 26 APRIL 2016 kl. 19.30 I KÆLDEREN PÅ BIBLIOTEKET. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab, (ved

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Som vedhæftet fil denne gang er årets Sankt Hans båltale, skrevet af Inge Møllehave.

Som vedhæftet fil denne gang er årets Sankt Hans båltale, skrevet af Inge Møllehave. sssssssssssssssssssss00000000000044444444444444444 4444444a00< Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI OG AUGUST 2016 Så er det rigtig sommer. Jeg har fået plantet i krukkerne hjemme

Læs mere

N Y H E D S B R E V. Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2/2012. Hospice Sjælland Støtteforening. www. hosjstf.

N Y H E D S B R E V. Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2/2012. Hospice Sjælland Støtteforening. www. hosjstf. Støtteforeningen arbejder for i Roskilde Skitse til udbygning af Foreningens adresse: Støtteforening Elmevej 18, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 37 28 68 E-mail: formand@hosjstf.dk www. hosjstf.dk Bestyrelsen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Årsmøde 23/ Referat. Hans Vindahl blev valgt: Dagsorden gennemgået, med en enkelt justering. Tage Jensen og Lis Larsen blev valgt.

Årsmøde 23/ Referat. Hans Vindahl blev valgt: Dagsorden gennemgået, med en enkelt justering. Tage Jensen og Lis Larsen blev valgt. Årsmøde 23/11 2016 Referat. Deltagere: 18 deltagere. Pkt 1: Valg af orstyrer: Hans Vindahl blev valgt: Pkt 2: Valg af stemmetællere: Pkt 3: Formandens beretning: Afholdte møder i Aktivitetsrådet. Kunne

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. juni 2014 kl. 19.00 på Himmelev Sognegård Fynsvej 69, 4000 Roskilde Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet

Læs mere

Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indmeldelse 5. Kontingent 6. Restance

Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indmeldelse 5. Kontingent 6. Restance Vedtægter På den ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 11. september 2012, blev det vedtaget, at den oprindelige forening AaB Ishockey Support ændrede navn til Pirates Support. Tillige opnåede

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat Roskilde Søndre Sogns Menighedspleje Jakobskirkens Sociale Arbejde Bestyrelsen v. fratrædende formand Alf Mulnæs, Kornvej 10, 4000 Roskilde E-mail: a.mulnaes@webspeed.dk Tlf. 46 75 24 74 Roskilde den 3.

Læs mere

N Y H E D S B R E V. Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2/2011. Hospice Sjælland Støtteforening. Bestyrelsen 2011/12:

N Y H E D S B R E V. Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2/2011. Hospice Sjælland Støtteforening. Bestyrelsen 2011/12: Modtager: Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V Foreningens adresse: Hospice Sjælland Støtteforening Nr. 2/2011 Elmevej 18, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 37 28 68 E-mail:

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

DREJETRÆF 2015. Aktiviteter i Sundeved Husflid

DREJETRÆF 2015. Aktiviteter i Sundeved Husflid 25. årg. nr. 1 15. februar 2015 DREJETRÆF 2015 Du skal dog medbringe dit eget værktøj. Kontakt Gerd, hvis du vil leje en drejebænk gbp.broue@yahoo.dk BESPISNING: Fri kaffe og te hele weekenden. Morgenmad

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 15.00 på Green Solution House, Rønne Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den

Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den 22.5.2016 Mette: 1. Dagsorden: Spis Sønderballe. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3.

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Generalforsamling i Turlandet Tuse Næs den 4. maj 2017

Generalforsamling i Turlandet Tuse Næs den 4. maj 2017 Generalforsamling i Turlandet Tuse Næs den 4. maj 2017 i Huset på Næsset, Udbyvej 52, Udby, 4300 Holbæk Spisning kl. 18: Startede med hyggelig fællesspisning og møde inden aftenens begivenheder. Foredrag

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Tid og sted: 12. april 2016 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen, kasserer

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere