Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!"

Transkript

1 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge (næstformand), tlf * Klaus W. Bjerregaard, Roskilde (kasserer), tlf * Reginald Hansen, Strøby Egede (sekretær og redaktør af nyhedsbrevet), tlf * Ingelise Møller, Roskilde, tlf * Erik Eriksen, Ejby v. Køge, tlf * Jeanne Jakobsen, Roskilde, tlf * Foreningens adresse, tlf. nr., og internetadresse: Hospice Sjælland Støtteforening Nyvej 36, 4621 Gadstrup, tlf Kontingent 2008: 100 kr. for enlige, 150,- kr. for ægtefæller/samboende Kan indbetales på konto i Roskilde Bank Hospice Sjælland, Tønsbergvej 61, 4000 Roskilde, Tlf.: N Y H E D S B R E V Nr.1/2008 Indhold: side: Leder, v. Poul H. Jensen 2 - hvor livet leves, v. Lise-Lotte Andersen 5 Vedtægter med ændringsforslag 6 Årsmøde/generalforsamling - dagsorden 7 Ny hjemmeside, v. Reginald Hansen 8 Underholdning, v. Ingelise Møller 9 Frivillige, v. Karen Margrethe Lund 11 Næste nummer udsendes i august 2008 Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

2 Leder Frivillige på Hospice Sjælland. af koordinator Karen Margrethe Lund Kære medlemmer Godt Nytår! Ja, så gik der endnu et år er forløbet rigtig godt på Hospice Sjælland. Der er stor tilfredshed med det tilbud, som der her gives vore alvorligt syge og døende medmennesker. Et engageret personale yder en formidabel og beundringsværdig indsats for at gøre den sidste tid for beboerne så tålelig, tryg og indholdsrig som overhovedet muligt. Mange frivillige hjælper til og udgør et helt uundværligt supplement til den professionelle indsats. De gode rammer, som Hospice Sjælland giver, er ligeledes med til at gøre opholdet på Hospice til en god oplevelse. Vi - i Støtteforeningens bestyrelse - ser tilbage på året med glæde og stolthed. Over 700 medlemmer deler denne glæde. Vi kan også glæde os over, at nye Hospices i vort område snart kommer til. I Måløv, i Dianalund og i Bandholm. Interessen for Hospicesagen er fortsat stor, og behovet for hospicepladser stiger, efterhånden som flere og flere hører om det gode liv på Hospice eller kommer i berøring med Hospice gennem familie og venners ophold. Men der er stadig brug for Støtteforeningen og brug for udvikling og oplysning om hospicesagen. Nok er nok Når alt er så glædeligt og godt, vil de færreste nok kunne forstå, at der indimellem hersker en dårlig stemning i For et år siden tog ledelsen på Hospice Sjælland hul på planerne om at udvikle det frivillige arbejde. Næsten fra åbningen af Hospice den har der været frivillige, der på forbilledlig vis har været med til at vise, at netop frivillige kunne være et fint supplement til det professionelle personale. I januar 2007 var vi 6 med nogen erfaring som frivillige, der startede på Hospice Sjælland. Det blev hurtigt til flere, og i skrivende stund er vi 22 frivillige, hvoraf 3 overvejende hjælper pedellen Ib med at holde de smukke udendørs omgivelser. Og vi har et lille sangkor på 5 frivillige, som 1 gang om måneden synger for og med beboere og personale en rigtig god oplevelse. Som frivillige er vi en ekstra ressource, der kan have mange forskellige opgaver af både praktisk og mere medmenneskelig art. En ressource der kan være med til at frigøre det professionelle personale, så de får mere tid til det faglige i omsorgen for beboerne. Når jeg taler med de frivillige, tænker jeg ofte, at man på mange arbejdspladser ville misunde os. Der er stor glæde over at give af sin tid, og her lyder det ofte fra de frivillige: hvor har det været en god dag det var så godt at være med til at gøre en forskel med min lille indsats jeg var jo bare til stede, og så blev et medmenneske så glad man går aldrig hjem uden et Tak for i dag man bliver næsten helt høj af at være her o.s.v. Det er både et stort arbejde og en stor fornøjelse at være med til at løse opgaven med at rekruttere frivillige, lægge vagtplaner og via kvartalsvise møder mellem de frivillige og ledelsen på Hospice være med til at sikre en god kommunikation mellem det 2 11

3 Efter underholdningen overrakte korlederen Roskilde Gospel Singers nylig udkomne CD til Hospice Sjælland og fortalte samtidig, at tilslutningen blandt korets medlemmer om at komme og synge på Hospice, havde været så stor, så man måtte begrænse denne i forhold til pladsen. Hospice kvitterede herefter med at invitere koret på Gløgg og æbleskiver. Støtteforeningen vil forsøge, at gøre det til en tradition at få koret til at synge den 1.søndag i advent. 10 Jeg vil sige tusind tak til alle og en speciel tak til de af vore medlemmer, der flere gange i årets løb har været med til at bidrage med underholdning her på Hospice Sjælland. Jeg håber, at vi fortsat kan trække på jer. Underholdnings-/ aktivitetsgruppen modtager meget gerne henvendelser fra vore medlemmer, såfremt man kan bidrage til en eller anden form for underholdning eller kender til nogen som kunne være interesseret. Orangeriet/Vinterhaven Jeg har som formand flere gange berømmet den indsats, som Institutionen Hospice Sjælland har gjort. Specielt formanden Peder Kjærsgaards ihærdige arbejde for at få Hospice Sjælland op at stå har jeg fremhævet. Jeg har heller ikke lagt skjul på, at forholdet til skiftende formænd og til bestyrelsesmedlemmer i Støtteforeningen ind i mellem har slået gnister. Peder Kjærsgaard er en entreprenørtype uden megen forståelse for diplomati, men med en udviklet sans for taktik og en udpræget vilje til at være topfigur. Alt sammen egenskaber, der er brug for i opstarten af et projekt som vores. For nogle af os i Støtteforeningen er bægeret imidlertid nu fyldt. Nok er nok, som et nutidigt fyndord siger. De sidste af de oprindelige initiativtagere i Støtteforeningens bestyrelse, Reginald Hansen og jeg selv, vil ikke længere være med. Vi vil ikke stå i vejen for et bedre samarbejde de to bestyrelser imellem, men vi er trætte af at blive trådt over tæerne. Godt samarbejde I Støtteforeningen har samarbejdet været godt og frugtbart. På de få områder, vi har fået lov til at virke, er bestyrelsen og suppleanterne gået til opgaven med fynd og ved receptionen klem. Vi har skaffet frivillige til at hjælpe på Hospice. Vi hjælper selv med - både i huset og udenfor i haverne, hvor en stor indsats stadig er nødvendig. Vi skaffer underholdning og afvikler gode eftermiddage og aftener med spillemænd, kor og andre, der kan bidrage med at bringe tunge tanker ud og glæde ind hos vore beboere. Hjemmesiden bliver opdateret, 3

4 så den er aktuel og Nyhedsbreve bliver skrevet, redigeret og udsendt. Vi tager stadig ud og holder foredrag om Hospice. Vi deltager i Hospice Forum Danmarks arrangementer. På Sundhedsdagen på Hestetorvet i Roskilde har vi haft vores stand som de tidligere år. Vi kommer, når Hospice Sjælland kalder og giver en hånd med - også økonomisk. Fremtiden Arbejdet skal fortsættes, men det bliver på ændrede vilkår. På det kommende årsmøde fremlægger bestyrelsen en række ændringer til vedtægterne. Nogle paragraffer ændres, da de har stået i vedtægterne af historiske grunde eller trænger til en præcisering. Andre ændres, fordi Hospice Sjællands bestyrelse har ændret vilkårene for Støtteforeningens virke. F.eks. skal Støtteforeningen ikke længere vælge medlemmer til Hospice Sjællands bestyrelse. Vi har ellers hidtil lagt vægt på det folkelige og demokratiske element i arbejdet, men det 4 ønsker Hospice Sjællands bestyrelse ikke længere. Demokrati er ikke foreneligt med de principper, en forretning som Hospice Sjælland skal drives efter, lyder det. Det bliver altså på nye vilkår, den nye bestyrelse for Støtteforeningen skal arbejde. Det vil naturligvis også blive gjort. Hospicesagen og beboerne har brug for Støtteforeningens arbejde og hjælp. Nye medlemmer til bestyrelsen. Jeg skal derfor så kraftigt som muligt opfordre medlemmerne til at møde op til årsmødet og komme med gode råd. Og mit allerstørste ønske er, at nogle af medlemmerne vil tage en tørn i bestyrelsen. Vi har brug for en formand og flere bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse. Derfor: Hjælp os. Med venlig hilsen Underholdning på Hospice Sjælland ved Ingelise Møller Der har i årets løb været afholdt en række arrangementer med fokus på underholdning, for på den måde at være med til at sprede lidt glæde i hverdagen for beboere og pårørende på Hospice. Arrangementerne, der maksimalt er af 1 times varighed, er løbet af stablen som café eftermiddage/ aftener i Orangeriet, hvor vi også har et dejligt flygel stående. Frivillige på Hospice Sjælland sørger for kaffe/brød ved disse lejligheder. Underholdningen har været et bredt spektrum af musik og sang eller som i form af oplæsning/causerier. Her kan bl.a. nævnes: sang og musik af Kaj Normann Andersen, Causerier om Humor som en vigtig ingrediens i livet, sang og musik fra Højskolesangbogen, Jazz Swingtime/Evergreens, Julehistorier m.m. Det hidtil største arrangement fandt sted 1. søndag i advent, hvor vi havde fået 34 korsangere fra Roskilde Gospel Singers samt deres pianist til at komme og underholde. Jeg må sige, at det ikke var uden lidt bekymringer. Roskilde Gospel Singers Var der nu plads til alle sangerne ville det være for voldsomt osv., men alle bekymringer blev gjort til skamme. Korets glade, livsbekræftende og medrivende gospelsang gik alle til hjertet. Det var en stor og god oplevelse for såvel beboere, pårørende og personale. 9

5 For et år siden stod det os klart, at vi med vores hjemmeside havde et par problemer, vi ikke kunne løse. Teksten kunne lægges ind, men billederne ikke. En del af oplysningerne på forsiden havde historisk værdi, men levede ikke op til den nye virkelighed: Hospice Sjælland var blevet en realitet. Vi henvendte os til jer med bøn om hjælp. Der kom også to tilbud og mange tak for dem! Derfor besluttede bestyrelsen at gøre noget mere drastisk, at skifte det hele ud - med det for øje, at redaktøren kunne få indflydelse på mere end at udskifte teksterne. Det er der nu truffet aftale med firmaet Webex om. Og lige før jul kunne vi åbne vores nye hjemmeside. Den gamle adresse var alt for lang og besværlig at arbejde med, da den var knyttet til Institutionens 8 Ny hjemmeside ved Reginald Hansen, sekretær, redaktør og webmaster hjemmeside. Vi har nu valgt vort eget domænenavn. Da foreningen hedder Hospice Sjælland Støtteforening, har vi reduceret domænenavnet til hosjstf. Det er under den adresse, I kan finde den aktuelle bestyrelse, foreningens vedtægter og seneste nyhedsbrev. Hvis der er andre oplysninger, I ønsker skal lægges ind, vil vi meget gerne høre derom! Så, velkommen til den nye hjemmeside: I december 07 var der vældig fokus på landets Hospices. Det viser sig, at ca. 20 % af beboerne faktisk udskrives igen, fordi de får det bedre og derfor kan få en periode hjemme eller måske på plejehjem. Disse positive historier var Hospice Sjælland med til at skrive. Her på Hospice Sjælland havde vi besøg fra den lokale Trekroner Avis, der ville skrive noget om huset. Det blev et fint møde, der gjorde journalisten så interesseret, at hun gerne ville skrive noget mere i 24 timer, en af landets populære gratisaviser, hvor hun er ansat - og så kom vi virkelig i mediernes søgelys. Efter godt 1½ år i funktion er det jo et faktum, at mange af vores beboere (ca. halvdelen) kommer fra sygehusene. De er meget trætte, har måske svampeinfektion i munden, er forstoppede og har kvalme. Alt sammen noget der kunne have været taget hånd om, inden beboeren kommer til os, men som måske negligeres i den travle sygehushverdag. Vi bruger derfor de første 2-3 døgn Hospice Sjælland hvor livet leves. Pleje og omsorg der gør en forskel. ved hospicechef Lise-Lotte Andersen på at hjælpe beboere med at føle sig tilpas i de nye omgivelser, afhjælpe de omtalte symptomer og lindre smerte. Det gør, at den enkelte har lyst til at spise lidt igen og faktisk kan gøre det, uden at det svier eller gør ondt i munden. De pårørende er tit trætte og har været på i lang tid gennem sygdomsforløbet. De trænger også til opmærksomhed og omsorg - for at kunne blive ved med at holde til det hele. Så ud over at hjælpe beboerne af med de omtalte plagsomme symptomer, så byder vi de pårørende velkomne på Hospice Sjælland, som vigtige samarbejdspartnere, giver dem nogle muligheder for at være til stede og være med - på den måde, de nu ønsker sig at være - til glæde for den beboer, der er syg. Det er en stor faglig fornøjelse at se, selv meget syge mennesker få lidt kræfter tilbage først og fremmest på grund af kvalificeret tværfaglig behandling og omsorg, god tid med individuel døgnrytme, god mad og ordentlig nattesøvn. Alt sammen noget som alle i den livsfase burde have ret til. Det forsøger vi at give på Hospice Sjælland. 5

6 1. Formål og værdigrundlag Foreningens formål er: at udvikle og formidle hospice-tanken og at støtte Hospice Sjælland med frivilligt socialt og praktisk arbejde. Hospice Sjælland skal yde omsorg, pleje, smertelindring og sjælesorg for mennesker med en uhelbredelig, fremadskridende dødelig sygdom, samt yde social støtte, vejledning og sjælesorg til de pårørende. Hospice Sjælland Støtteforening har i lighed med Hospice Sjælland - som værdigrundlag det kristne livs- og menneskesyn, men vil fuldt ud respektere, at patienter har en anden eller ingen religiøs orientering. 2. Foreningens medlemmer og ledelse Medlemskab af foreningen er åben for enhver myndig person, som støtter foreningens formål. Spørgsmål om fortabelse af medlemskab afgøres af bestyrelsen med 2/3 majoritet. Virksomheder og organisationer kan tilknyttes foreningen. Foreningens øverste myndighed er årsmødet, der ordinært afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Aflæggelse af regnskab. 4. Fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag. 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 8. valg af 1 medlem til Hospice Sjællands bestyrelse (valgperiode 2 år) 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Årsmødet indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af årsmødet. Indkaldelsen kan ske ved post eller ved offentliggørelse i dagspressen. i Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer. Formanden og halvdelen af øvrige bestyrelses-medlemmer vælges hvert år på det ordinære årsmøde. Genvalg kan finde sted. Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær: af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær, fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 3. Foreningens opgaver: Det er foreningens opgaver: 6 Vedtægter for Hospice Sjælland Støtteforening Hospice Roskilde Amt Støtteforening blev stiftet den 5. marts 2002 efter et forberedende arbejde i en støttekreds, som var oprettet den 9. september Efter etablering af Hospice Sjælland som selvejende institution den 1. december 2003 er foreningens navn ændret til Hospice Sjælland Støtteforening. at informere om hospice-sagen, at inspirere foreningens medlemmer til at medvirke ved de aktiviteter på Hospice Sjælland, som kan varetages af frivillige, at være til rådighed for støtteopgaver i andre kommuner, som er relevante og mulige i samarbejde med Hospice Sjælland, og at varetage kontakten til Hospice Forum Danmark og relevante lokalforeninger inden for sundhedsområdet. 4. Økonomi Arbejdet i foreningen er frivilligt og ulønnet. Foreningens udgifter dækkes gennem et medlemskontingent, som fastsættes af årsmødet, og kontingentet fra foreninger fastsættes som det femdobbelte af enkeltpersons-kontingentet. Til realisering af foreningens formål søges støtte fra offentlige myndigheder og fra fonde m.v. Foreningens regnskab føres af kassereren med kalenderåret som regnskabsår. Regnskabet revideres af en revisor, der er valgt på årsmødet. 5. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning Vedtægtsændringer foretages på et årsmøde og kræver 2/3 flertal blandt de på årsmødet fremmødte. Foreningen opløses, når dette besluttes af bestyrelsen i to på hinanden følgende møder med mindst 2/3 majoritet og derefter tiltrædes af årsmødet med simpelt flertal. Hvis foreningen på tidspunktet for opløsning råder over en formue, tilfalder denne Hospice Sjælland. I tilfælde af at Hospice Sjælland ikke er etableret, tilfalder formuen Hospice Forum Danmark. - Således vedtaget på den stiftende generalforsamling tirsdag den 5. marts 2002 med rettelser på årsmøderne den 27. februar 2003, den 9. februar den 7. februar og Forslag til vedtægtsændringer (til punkt 5: indkomne forslag): 1. De historiske indslag i Støtteforeningens vedtægter - markeret med kursiv og understreget - udgår. 2. Dagsordenens pkt. 8 - udgår 3. Stemmeret har alle fremmødte medlemmer, der har betalt kontingentet og som har været medlem i mindst 14 dage. - indsættes i 2 efter indkaldelsen til årsmødet (i) 4. bidrag fra tilknyttede virksomheder, idet størrelsen af disse bidrag fastsættes af bestyrelsen erstattes af kontingentet fra foreninger fastsættes Årsmøde 5. februar 2008, kl i Jakobskirken, Astersvej 11, Roskilde Årsmøde: Hospicechef Lise-Lotte Andersen taler om livet på Hospice. Generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for Indkomne forslag: vedtægtsændringer 6. Valg af formand: - Poul Jensen (ønsker ikke genvalg) 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: På valg er: - Thomas Thomasen - Ingelise Møller (ønsker ikke genvalg) - Erik Eriksen (ønsker ikke genvalg) Ønsker at udtræde: - Reginald Hansen Valg af 2 suppleanter: - John Emdorf-Pedersen (ønsker ikke genvalg) - Kaj Sørensen (ønsker ikke genvalg) 8. Valg af 1 medlem til Hospice Sjællands bestyrelse (valgperiode 2 år) 9. Valg af revisor og revisorsuppleant - Kirsten Pilgaard - Karen Groth 10. Eventuelt Efter årsmødet fortæller Alf Mulnæs om arbejdet i Hospice Forum Danmark Med venlig hilsen Bestyrelsen 7

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund Sorø Kommune VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev etableret den 1. november 2012, og har hjemsted i Dianalund, Sorø Kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN J. nr. 2447/220 T/ VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningen bærer navnet Foreningen Misbrugsportalen. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 1.3. Foreningen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere