Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!"

Transkript

1 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge (næstformand), tlf * Klaus W. Bjerregaard, Roskilde (kasserer), tlf * Reginald Hansen, Strøby Egede (sekretær og redaktør af nyhedsbrevet), tlf * Ingelise Møller, Roskilde, tlf * Erik Eriksen, Ejby v. Køge, tlf * Jeanne Jakobsen, Roskilde, tlf * Foreningens adresse, tlf. nr., og internetadresse: Hospice Sjælland Støtteforening Nyvej 36, 4621 Gadstrup, tlf Kontingent 2008: 100 kr. for enlige, 150,- kr. for ægtefæller/samboende Kan indbetales på konto i Roskilde Bank Hospice Sjælland, Tønsbergvej 61, 4000 Roskilde, Tlf.: N Y H E D S B R E V Nr.1/2008 Indhold: side: Leder, v. Poul H. Jensen 2 - hvor livet leves, v. Lise-Lotte Andersen 5 Vedtægter med ændringsforslag 6 Årsmøde/generalforsamling - dagsorden 7 Ny hjemmeside, v. Reginald Hansen 8 Underholdning, v. Ingelise Møller 9 Frivillige, v. Karen Margrethe Lund 11 Næste nummer udsendes i august 2008 Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

2 Leder Frivillige på Hospice Sjælland. af koordinator Karen Margrethe Lund Kære medlemmer Godt Nytår! Ja, så gik der endnu et år er forløbet rigtig godt på Hospice Sjælland. Der er stor tilfredshed med det tilbud, som der her gives vore alvorligt syge og døende medmennesker. Et engageret personale yder en formidabel og beundringsværdig indsats for at gøre den sidste tid for beboerne så tålelig, tryg og indholdsrig som overhovedet muligt. Mange frivillige hjælper til og udgør et helt uundværligt supplement til den professionelle indsats. De gode rammer, som Hospice Sjælland giver, er ligeledes med til at gøre opholdet på Hospice til en god oplevelse. Vi - i Støtteforeningens bestyrelse - ser tilbage på året med glæde og stolthed. Over 700 medlemmer deler denne glæde. Vi kan også glæde os over, at nye Hospices i vort område snart kommer til. I Måløv, i Dianalund og i Bandholm. Interessen for Hospicesagen er fortsat stor, og behovet for hospicepladser stiger, efterhånden som flere og flere hører om det gode liv på Hospice eller kommer i berøring med Hospice gennem familie og venners ophold. Men der er stadig brug for Støtteforeningen og brug for udvikling og oplysning om hospicesagen. Nok er nok Når alt er så glædeligt og godt, vil de færreste nok kunne forstå, at der indimellem hersker en dårlig stemning i For et år siden tog ledelsen på Hospice Sjælland hul på planerne om at udvikle det frivillige arbejde. Næsten fra åbningen af Hospice den har der været frivillige, der på forbilledlig vis har været med til at vise, at netop frivillige kunne være et fint supplement til det professionelle personale. I januar 2007 var vi 6 med nogen erfaring som frivillige, der startede på Hospice Sjælland. Det blev hurtigt til flere, og i skrivende stund er vi 22 frivillige, hvoraf 3 overvejende hjælper pedellen Ib med at holde de smukke udendørs omgivelser. Og vi har et lille sangkor på 5 frivillige, som 1 gang om måneden synger for og med beboere og personale en rigtig god oplevelse. Som frivillige er vi en ekstra ressource, der kan have mange forskellige opgaver af både praktisk og mere medmenneskelig art. En ressource der kan være med til at frigøre det professionelle personale, så de får mere tid til det faglige i omsorgen for beboerne. Når jeg taler med de frivillige, tænker jeg ofte, at man på mange arbejdspladser ville misunde os. Der er stor glæde over at give af sin tid, og her lyder det ofte fra de frivillige: hvor har det været en god dag det var så godt at være med til at gøre en forskel med min lille indsats jeg var jo bare til stede, og så blev et medmenneske så glad man går aldrig hjem uden et Tak for i dag man bliver næsten helt høj af at være her o.s.v. Det er både et stort arbejde og en stor fornøjelse at være med til at løse opgaven med at rekruttere frivillige, lægge vagtplaner og via kvartalsvise møder mellem de frivillige og ledelsen på Hospice være med til at sikre en god kommunikation mellem det 2 11

3 Efter underholdningen overrakte korlederen Roskilde Gospel Singers nylig udkomne CD til Hospice Sjælland og fortalte samtidig, at tilslutningen blandt korets medlemmer om at komme og synge på Hospice, havde været så stor, så man måtte begrænse denne i forhold til pladsen. Hospice kvitterede herefter med at invitere koret på Gløgg og æbleskiver. Støtteforeningen vil forsøge, at gøre det til en tradition at få koret til at synge den 1.søndag i advent. 10 Jeg vil sige tusind tak til alle og en speciel tak til de af vore medlemmer, der flere gange i årets løb har været med til at bidrage med underholdning her på Hospice Sjælland. Jeg håber, at vi fortsat kan trække på jer. Underholdnings-/ aktivitetsgruppen modtager meget gerne henvendelser fra vore medlemmer, såfremt man kan bidrage til en eller anden form for underholdning eller kender til nogen som kunne være interesseret. Orangeriet/Vinterhaven Jeg har som formand flere gange berømmet den indsats, som Institutionen Hospice Sjælland har gjort. Specielt formanden Peder Kjærsgaards ihærdige arbejde for at få Hospice Sjælland op at stå har jeg fremhævet. Jeg har heller ikke lagt skjul på, at forholdet til skiftende formænd og til bestyrelsesmedlemmer i Støtteforeningen ind i mellem har slået gnister. Peder Kjærsgaard er en entreprenørtype uden megen forståelse for diplomati, men med en udviklet sans for taktik og en udpræget vilje til at være topfigur. Alt sammen egenskaber, der er brug for i opstarten af et projekt som vores. For nogle af os i Støtteforeningen er bægeret imidlertid nu fyldt. Nok er nok, som et nutidigt fyndord siger. De sidste af de oprindelige initiativtagere i Støtteforeningens bestyrelse, Reginald Hansen og jeg selv, vil ikke længere være med. Vi vil ikke stå i vejen for et bedre samarbejde de to bestyrelser imellem, men vi er trætte af at blive trådt over tæerne. Godt samarbejde I Støtteforeningen har samarbejdet været godt og frugtbart. På de få områder, vi har fået lov til at virke, er bestyrelsen og suppleanterne gået til opgaven med fynd og ved receptionen klem. Vi har skaffet frivillige til at hjælpe på Hospice. Vi hjælper selv med - både i huset og udenfor i haverne, hvor en stor indsats stadig er nødvendig. Vi skaffer underholdning og afvikler gode eftermiddage og aftener med spillemænd, kor og andre, der kan bidrage med at bringe tunge tanker ud og glæde ind hos vore beboere. Hjemmesiden bliver opdateret, 3

4 så den er aktuel og Nyhedsbreve bliver skrevet, redigeret og udsendt. Vi tager stadig ud og holder foredrag om Hospice. Vi deltager i Hospice Forum Danmarks arrangementer. På Sundhedsdagen på Hestetorvet i Roskilde har vi haft vores stand som de tidligere år. Vi kommer, når Hospice Sjælland kalder og giver en hånd med - også økonomisk. Fremtiden Arbejdet skal fortsættes, men det bliver på ændrede vilkår. På det kommende årsmøde fremlægger bestyrelsen en række ændringer til vedtægterne. Nogle paragraffer ændres, da de har stået i vedtægterne af historiske grunde eller trænger til en præcisering. Andre ændres, fordi Hospice Sjællands bestyrelse har ændret vilkårene for Støtteforeningens virke. F.eks. skal Støtteforeningen ikke længere vælge medlemmer til Hospice Sjællands bestyrelse. Vi har ellers hidtil lagt vægt på det folkelige og demokratiske element i arbejdet, men det 4 ønsker Hospice Sjællands bestyrelse ikke længere. Demokrati er ikke foreneligt med de principper, en forretning som Hospice Sjælland skal drives efter, lyder det. Det bliver altså på nye vilkår, den nye bestyrelse for Støtteforeningen skal arbejde. Det vil naturligvis også blive gjort. Hospicesagen og beboerne har brug for Støtteforeningens arbejde og hjælp. Nye medlemmer til bestyrelsen. Jeg skal derfor så kraftigt som muligt opfordre medlemmerne til at møde op til årsmødet og komme med gode råd. Og mit allerstørste ønske er, at nogle af medlemmerne vil tage en tørn i bestyrelsen. Vi har brug for en formand og flere bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse. Derfor: Hjælp os. Med venlig hilsen Underholdning på Hospice Sjælland ved Ingelise Møller Der har i årets løb været afholdt en række arrangementer med fokus på underholdning, for på den måde at være med til at sprede lidt glæde i hverdagen for beboere og pårørende på Hospice. Arrangementerne, der maksimalt er af 1 times varighed, er løbet af stablen som café eftermiddage/ aftener i Orangeriet, hvor vi også har et dejligt flygel stående. Frivillige på Hospice Sjælland sørger for kaffe/brød ved disse lejligheder. Underholdningen har været et bredt spektrum af musik og sang eller som i form af oplæsning/causerier. Her kan bl.a. nævnes: sang og musik af Kaj Normann Andersen, Causerier om Humor som en vigtig ingrediens i livet, sang og musik fra Højskolesangbogen, Jazz Swingtime/Evergreens, Julehistorier m.m. Det hidtil største arrangement fandt sted 1. søndag i advent, hvor vi havde fået 34 korsangere fra Roskilde Gospel Singers samt deres pianist til at komme og underholde. Jeg må sige, at det ikke var uden lidt bekymringer. Roskilde Gospel Singers Var der nu plads til alle sangerne ville det være for voldsomt osv., men alle bekymringer blev gjort til skamme. Korets glade, livsbekræftende og medrivende gospelsang gik alle til hjertet. Det var en stor og god oplevelse for såvel beboere, pårørende og personale. 9

5 For et år siden stod det os klart, at vi med vores hjemmeside havde et par problemer, vi ikke kunne løse. Teksten kunne lægges ind, men billederne ikke. En del af oplysningerne på forsiden havde historisk værdi, men levede ikke op til den nye virkelighed: Hospice Sjælland var blevet en realitet. Vi henvendte os til jer med bøn om hjælp. Der kom også to tilbud og mange tak for dem! Derfor besluttede bestyrelsen at gøre noget mere drastisk, at skifte det hele ud - med det for øje, at redaktøren kunne få indflydelse på mere end at udskifte teksterne. Det er der nu truffet aftale med firmaet Webex om. Og lige før jul kunne vi åbne vores nye hjemmeside. Den gamle adresse var alt for lang og besværlig at arbejde med, da den var knyttet til Institutionens 8 Ny hjemmeside ved Reginald Hansen, sekretær, redaktør og webmaster hjemmeside. Vi har nu valgt vort eget domænenavn. Da foreningen hedder Hospice Sjælland Støtteforening, har vi reduceret domænenavnet til hosjstf. Det er under den adresse, I kan finde den aktuelle bestyrelse, foreningens vedtægter og seneste nyhedsbrev. Hvis der er andre oplysninger, I ønsker skal lægges ind, vil vi meget gerne høre derom! Så, velkommen til den nye hjemmeside: I december 07 var der vældig fokus på landets Hospices. Det viser sig, at ca. 20 % af beboerne faktisk udskrives igen, fordi de får det bedre og derfor kan få en periode hjemme eller måske på plejehjem. Disse positive historier var Hospice Sjælland med til at skrive. Her på Hospice Sjælland havde vi besøg fra den lokale Trekroner Avis, der ville skrive noget om huset. Det blev et fint møde, der gjorde journalisten så interesseret, at hun gerne ville skrive noget mere i 24 timer, en af landets populære gratisaviser, hvor hun er ansat - og så kom vi virkelig i mediernes søgelys. Efter godt 1½ år i funktion er det jo et faktum, at mange af vores beboere (ca. halvdelen) kommer fra sygehusene. De er meget trætte, har måske svampeinfektion i munden, er forstoppede og har kvalme. Alt sammen noget der kunne have været taget hånd om, inden beboeren kommer til os, men som måske negligeres i den travle sygehushverdag. Vi bruger derfor de første 2-3 døgn Hospice Sjælland hvor livet leves. Pleje og omsorg der gør en forskel. ved hospicechef Lise-Lotte Andersen på at hjælpe beboere med at føle sig tilpas i de nye omgivelser, afhjælpe de omtalte symptomer og lindre smerte. Det gør, at den enkelte har lyst til at spise lidt igen og faktisk kan gøre det, uden at det svier eller gør ondt i munden. De pårørende er tit trætte og har været på i lang tid gennem sygdomsforløbet. De trænger også til opmærksomhed og omsorg - for at kunne blive ved med at holde til det hele. Så ud over at hjælpe beboerne af med de omtalte plagsomme symptomer, så byder vi de pårørende velkomne på Hospice Sjælland, som vigtige samarbejdspartnere, giver dem nogle muligheder for at være til stede og være med - på den måde, de nu ønsker sig at være - til glæde for den beboer, der er syg. Det er en stor faglig fornøjelse at se, selv meget syge mennesker få lidt kræfter tilbage først og fremmest på grund af kvalificeret tværfaglig behandling og omsorg, god tid med individuel døgnrytme, god mad og ordentlig nattesøvn. Alt sammen noget som alle i den livsfase burde have ret til. Det forsøger vi at give på Hospice Sjælland. 5

6 1. Formål og værdigrundlag Foreningens formål er: at udvikle og formidle hospice-tanken og at støtte Hospice Sjælland med frivilligt socialt og praktisk arbejde. Hospice Sjælland skal yde omsorg, pleje, smertelindring og sjælesorg for mennesker med en uhelbredelig, fremadskridende dødelig sygdom, samt yde social støtte, vejledning og sjælesorg til de pårørende. Hospice Sjælland Støtteforening har i lighed med Hospice Sjælland - som værdigrundlag det kristne livs- og menneskesyn, men vil fuldt ud respektere, at patienter har en anden eller ingen religiøs orientering. 2. Foreningens medlemmer og ledelse Medlemskab af foreningen er åben for enhver myndig person, som støtter foreningens formål. Spørgsmål om fortabelse af medlemskab afgøres af bestyrelsen med 2/3 majoritet. Virksomheder og organisationer kan tilknyttes foreningen. Foreningens øverste myndighed er årsmødet, der ordinært afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Aflæggelse af regnskab. 4. Fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag. 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 8. valg af 1 medlem til Hospice Sjællands bestyrelse (valgperiode 2 år) 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Årsmødet indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af årsmødet. Indkaldelsen kan ske ved post eller ved offentliggørelse i dagspressen. i Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer. Formanden og halvdelen af øvrige bestyrelses-medlemmer vælges hvert år på det ordinære årsmøde. Genvalg kan finde sted. Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær: af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær, fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 3. Foreningens opgaver: Det er foreningens opgaver: 6 Vedtægter for Hospice Sjælland Støtteforening Hospice Roskilde Amt Støtteforening blev stiftet den 5. marts 2002 efter et forberedende arbejde i en støttekreds, som var oprettet den 9. september Efter etablering af Hospice Sjælland som selvejende institution den 1. december 2003 er foreningens navn ændret til Hospice Sjælland Støtteforening. at informere om hospice-sagen, at inspirere foreningens medlemmer til at medvirke ved de aktiviteter på Hospice Sjælland, som kan varetages af frivillige, at være til rådighed for støtteopgaver i andre kommuner, som er relevante og mulige i samarbejde med Hospice Sjælland, og at varetage kontakten til Hospice Forum Danmark og relevante lokalforeninger inden for sundhedsområdet. 4. Økonomi Arbejdet i foreningen er frivilligt og ulønnet. Foreningens udgifter dækkes gennem et medlemskontingent, som fastsættes af årsmødet, og kontingentet fra foreninger fastsættes som det femdobbelte af enkeltpersons-kontingentet. Til realisering af foreningens formål søges støtte fra offentlige myndigheder og fra fonde m.v. Foreningens regnskab føres af kassereren med kalenderåret som regnskabsår. Regnskabet revideres af en revisor, der er valgt på årsmødet. 5. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning Vedtægtsændringer foretages på et årsmøde og kræver 2/3 flertal blandt de på årsmødet fremmødte. Foreningen opløses, når dette besluttes af bestyrelsen i to på hinanden følgende møder med mindst 2/3 majoritet og derefter tiltrædes af årsmødet med simpelt flertal. Hvis foreningen på tidspunktet for opløsning råder over en formue, tilfalder denne Hospice Sjælland. I tilfælde af at Hospice Sjælland ikke er etableret, tilfalder formuen Hospice Forum Danmark. - Således vedtaget på den stiftende generalforsamling tirsdag den 5. marts 2002 med rettelser på årsmøderne den 27. februar 2003, den 9. februar den 7. februar og Forslag til vedtægtsændringer (til punkt 5: indkomne forslag): 1. De historiske indslag i Støtteforeningens vedtægter - markeret med kursiv og understreget - udgår. 2. Dagsordenens pkt. 8 - udgår 3. Stemmeret har alle fremmødte medlemmer, der har betalt kontingentet og som har været medlem i mindst 14 dage. - indsættes i 2 efter indkaldelsen til årsmødet (i) 4. bidrag fra tilknyttede virksomheder, idet størrelsen af disse bidrag fastsættes af bestyrelsen erstattes af kontingentet fra foreninger fastsættes Årsmøde 5. februar 2008, kl i Jakobskirken, Astersvej 11, Roskilde Årsmøde: Hospicechef Lise-Lotte Andersen taler om livet på Hospice. Generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for Indkomne forslag: vedtægtsændringer 6. Valg af formand: - Poul Jensen (ønsker ikke genvalg) 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: På valg er: - Thomas Thomasen - Ingelise Møller (ønsker ikke genvalg) - Erik Eriksen (ønsker ikke genvalg) Ønsker at udtræde: - Reginald Hansen Valg af 2 suppleanter: - John Emdorf-Pedersen (ønsker ikke genvalg) - Kaj Sørensen (ønsker ikke genvalg) 8. Valg af 1 medlem til Hospice Sjællands bestyrelse (valgperiode 2 år) 9. Valg af revisor og revisorsuppleant - Kirsten Pilgaard - Karen Groth 10. Eventuelt Efter årsmødet fortæller Alf Mulnæs om arbejdet i Hospice Forum Danmark Med venlig hilsen Bestyrelsen 7

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Fjerritslev Kinos Venner

Vedtægter for Fjerritslev Kinos Venner Vedtægter for Fjerritslev Kinos Venner 1 - Navn. Foreningens navn er Fjerritslev Kinos Venner. Foreningens hjemsted er, Jammerbugt Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er: at drive en biograf, der er

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for Odsherred Detektorforening

Vedtægter for Odsherred Detektorforening Vedtægter for Odsherred Detektorforening 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Odsherred Detektorforening. Den er hjemmehørende i Ods- herred Kommune og er stiftet den 26. august 2008. 2

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som lokalforeningen. Stk. 2 Lokalforeningen har hjemme i Københavns kommune, herefter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PÅRØRENDERÅDET PÅ FJORDSTJERNEN. Pårørenderådets formål

VEDTÆGTER FOR PÅRØRENDERÅDET PÅ FJORDSTJERNEN. Pårørenderådets formål VEDTÆGTER FOR PÅRØRENDERÅDET PÅ FJORDSTJERNEN. 1 Pårørenderådets formål Pårørenderådets formål er: repræsentere beboer/pårørende om tilrettelæggelsen af de bedst mulige forhold for beboerne rådgive Fjordstjernens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vallensbæk Senior Park

Vallensbæk Senior Park Vallensbæk Senior Park Vedtægter for Vallensbæk Senior Park 1 Foreningens navn er Vallensbæk Senior Park. 2 Foreningen er knyttet til Vallensbæk Boligselskabs afdeling 4904 Stationstorvet. 3 Stk. 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund Sorø Kommune VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev etableret den 1. november 2012, og har hjemsted i Dianalund, Sorø Kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport

Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Ikast-Brande esport. 1.2 Foreningen har hjemsted i Ikast-Brande Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er at skabe,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer.

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer. Vedtægter for lokalråd i Sønderris 1 Navn Rådets navn er " Lokalrådet for Sønderris". 2 Formål Det er lokalrådets formål at bidrage til Sønderris's udvikling i overensstemmelse med borgernes ønsker, samt

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE Forord

Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE Forord Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE 1717 Forord TORDENSKIOLDSDAGE har eksisteret siden 1998, og den udvikling som dagene har gennemgået har vist, at der er behov for en gruppe, som kan støtte op

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen Kæmperne af 1998

Vedtægter for Idrætsforeningen Kæmperne af 1998 Vedtægter for Idrætsforeningen Kæmperne af 1998 Vedtægter for Idrætsforeningen Kæmperne af 1998 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Kæmperne af 1998 (forkortet IFK 98), og har hjemsted

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning.

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning. Vedtægter Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den 14.3.2014 Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for foreningen Orlogsskibet Hummerens Venner

Vedtægter for foreningen Orlogsskibet Hummerens Venner Vedtægter for foreningen Orlogsskibet Hummerens Venner 1 Foreningens navn Foreningens navn er Orlogsskibet Hummerens Venner. 2 Foreningens hjemsted Foreningens hjemsted er Køge kommune. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning

Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning 1. Foreningens navn er SIND Pårørenderådgivning. 2. Foreningens formål: SIND Pårørenderådgivnings formål er: at tilbyde pårørende til sindslidende rådgivning,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset 1 Hjemsted Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset har hjemsted i Holstebro Kommune, Nygade 22, 7500

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere