Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!"

Transkript

1 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge (næstformand), tlf * Klaus W. Bjerregaard, Roskilde (kasserer), tlf * Reginald Hansen, Strøby Egede (sekretær og redaktør af nyhedsbrevet), tlf * Ingelise Møller, Roskilde, tlf * Erik Eriksen, Ejby v. Køge, tlf * Jeanne Jakobsen, Roskilde, tlf * Foreningens adresse, tlf. nr., og internetadresse: Hospice Sjælland Støtteforening Nyvej 36, 4621 Gadstrup, tlf Kontingent 2008: 100 kr. for enlige, 150,- kr. for ægtefæller/samboende Kan indbetales på konto i Roskilde Bank Hospice Sjælland, Tønsbergvej 61, 4000 Roskilde, Tlf.: N Y H E D S B R E V Nr.1/2008 Indhold: side: Leder, v. Poul H. Jensen 2 - hvor livet leves, v. Lise-Lotte Andersen 5 Vedtægter med ændringsforslag 6 Årsmøde/generalforsamling - dagsorden 7 Ny hjemmeside, v. Reginald Hansen 8 Underholdning, v. Ingelise Møller 9 Frivillige, v. Karen Margrethe Lund 11 Næste nummer udsendes i august 2008 Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

2 Leder Frivillige på Hospice Sjælland. af koordinator Karen Margrethe Lund Kære medlemmer Godt Nytår! Ja, så gik der endnu et år er forløbet rigtig godt på Hospice Sjælland. Der er stor tilfredshed med det tilbud, som der her gives vore alvorligt syge og døende medmennesker. Et engageret personale yder en formidabel og beundringsværdig indsats for at gøre den sidste tid for beboerne så tålelig, tryg og indholdsrig som overhovedet muligt. Mange frivillige hjælper til og udgør et helt uundværligt supplement til den professionelle indsats. De gode rammer, som Hospice Sjælland giver, er ligeledes med til at gøre opholdet på Hospice til en god oplevelse. Vi - i Støtteforeningens bestyrelse - ser tilbage på året med glæde og stolthed. Over 700 medlemmer deler denne glæde. Vi kan også glæde os over, at nye Hospices i vort område snart kommer til. I Måløv, i Dianalund og i Bandholm. Interessen for Hospicesagen er fortsat stor, og behovet for hospicepladser stiger, efterhånden som flere og flere hører om det gode liv på Hospice eller kommer i berøring med Hospice gennem familie og venners ophold. Men der er stadig brug for Støtteforeningen og brug for udvikling og oplysning om hospicesagen. Nok er nok Når alt er så glædeligt og godt, vil de færreste nok kunne forstå, at der indimellem hersker en dårlig stemning i For et år siden tog ledelsen på Hospice Sjælland hul på planerne om at udvikle det frivillige arbejde. Næsten fra åbningen af Hospice den har der været frivillige, der på forbilledlig vis har været med til at vise, at netop frivillige kunne være et fint supplement til det professionelle personale. I januar 2007 var vi 6 med nogen erfaring som frivillige, der startede på Hospice Sjælland. Det blev hurtigt til flere, og i skrivende stund er vi 22 frivillige, hvoraf 3 overvejende hjælper pedellen Ib med at holde de smukke udendørs omgivelser. Og vi har et lille sangkor på 5 frivillige, som 1 gang om måneden synger for og med beboere og personale en rigtig god oplevelse. Som frivillige er vi en ekstra ressource, der kan have mange forskellige opgaver af både praktisk og mere medmenneskelig art. En ressource der kan være med til at frigøre det professionelle personale, så de får mere tid til det faglige i omsorgen for beboerne. Når jeg taler med de frivillige, tænker jeg ofte, at man på mange arbejdspladser ville misunde os. Der er stor glæde over at give af sin tid, og her lyder det ofte fra de frivillige: hvor har det været en god dag det var så godt at være med til at gøre en forskel med min lille indsats jeg var jo bare til stede, og så blev et medmenneske så glad man går aldrig hjem uden et Tak for i dag man bliver næsten helt høj af at være her o.s.v. Det er både et stort arbejde og en stor fornøjelse at være med til at løse opgaven med at rekruttere frivillige, lægge vagtplaner og via kvartalsvise møder mellem de frivillige og ledelsen på Hospice være med til at sikre en god kommunikation mellem det 2 11

3 Efter underholdningen overrakte korlederen Roskilde Gospel Singers nylig udkomne CD til Hospice Sjælland og fortalte samtidig, at tilslutningen blandt korets medlemmer om at komme og synge på Hospice, havde været så stor, så man måtte begrænse denne i forhold til pladsen. Hospice kvitterede herefter med at invitere koret på Gløgg og æbleskiver. Støtteforeningen vil forsøge, at gøre det til en tradition at få koret til at synge den 1.søndag i advent. 10 Jeg vil sige tusind tak til alle og en speciel tak til de af vore medlemmer, der flere gange i årets løb har været med til at bidrage med underholdning her på Hospice Sjælland. Jeg håber, at vi fortsat kan trække på jer. Underholdnings-/ aktivitetsgruppen modtager meget gerne henvendelser fra vore medlemmer, såfremt man kan bidrage til en eller anden form for underholdning eller kender til nogen som kunne være interesseret. Orangeriet/Vinterhaven Jeg har som formand flere gange berømmet den indsats, som Institutionen Hospice Sjælland har gjort. Specielt formanden Peder Kjærsgaards ihærdige arbejde for at få Hospice Sjælland op at stå har jeg fremhævet. Jeg har heller ikke lagt skjul på, at forholdet til skiftende formænd og til bestyrelsesmedlemmer i Støtteforeningen ind i mellem har slået gnister. Peder Kjærsgaard er en entreprenørtype uden megen forståelse for diplomati, men med en udviklet sans for taktik og en udpræget vilje til at være topfigur. Alt sammen egenskaber, der er brug for i opstarten af et projekt som vores. For nogle af os i Støtteforeningen er bægeret imidlertid nu fyldt. Nok er nok, som et nutidigt fyndord siger. De sidste af de oprindelige initiativtagere i Støtteforeningens bestyrelse, Reginald Hansen og jeg selv, vil ikke længere være med. Vi vil ikke stå i vejen for et bedre samarbejde de to bestyrelser imellem, men vi er trætte af at blive trådt over tæerne. Godt samarbejde I Støtteforeningen har samarbejdet været godt og frugtbart. På de få områder, vi har fået lov til at virke, er bestyrelsen og suppleanterne gået til opgaven med fynd og ved receptionen klem. Vi har skaffet frivillige til at hjælpe på Hospice. Vi hjælper selv med - både i huset og udenfor i haverne, hvor en stor indsats stadig er nødvendig. Vi skaffer underholdning og afvikler gode eftermiddage og aftener med spillemænd, kor og andre, der kan bidrage med at bringe tunge tanker ud og glæde ind hos vore beboere. Hjemmesiden bliver opdateret, 3

4 så den er aktuel og Nyhedsbreve bliver skrevet, redigeret og udsendt. Vi tager stadig ud og holder foredrag om Hospice. Vi deltager i Hospice Forum Danmarks arrangementer. På Sundhedsdagen på Hestetorvet i Roskilde har vi haft vores stand som de tidligere år. Vi kommer, når Hospice Sjælland kalder og giver en hånd med - også økonomisk. Fremtiden Arbejdet skal fortsættes, men det bliver på ændrede vilkår. På det kommende årsmøde fremlægger bestyrelsen en række ændringer til vedtægterne. Nogle paragraffer ændres, da de har stået i vedtægterne af historiske grunde eller trænger til en præcisering. Andre ændres, fordi Hospice Sjællands bestyrelse har ændret vilkårene for Støtteforeningens virke. F.eks. skal Støtteforeningen ikke længere vælge medlemmer til Hospice Sjællands bestyrelse. Vi har ellers hidtil lagt vægt på det folkelige og demokratiske element i arbejdet, men det 4 ønsker Hospice Sjællands bestyrelse ikke længere. Demokrati er ikke foreneligt med de principper, en forretning som Hospice Sjælland skal drives efter, lyder det. Det bliver altså på nye vilkår, den nye bestyrelse for Støtteforeningen skal arbejde. Det vil naturligvis også blive gjort. Hospicesagen og beboerne har brug for Støtteforeningens arbejde og hjælp. Nye medlemmer til bestyrelsen. Jeg skal derfor så kraftigt som muligt opfordre medlemmerne til at møde op til årsmødet og komme med gode råd. Og mit allerstørste ønske er, at nogle af medlemmerne vil tage en tørn i bestyrelsen. Vi har brug for en formand og flere bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse. Derfor: Hjælp os. Med venlig hilsen Underholdning på Hospice Sjælland ved Ingelise Møller Der har i årets løb været afholdt en række arrangementer med fokus på underholdning, for på den måde at være med til at sprede lidt glæde i hverdagen for beboere og pårørende på Hospice. Arrangementerne, der maksimalt er af 1 times varighed, er løbet af stablen som café eftermiddage/ aftener i Orangeriet, hvor vi også har et dejligt flygel stående. Frivillige på Hospice Sjælland sørger for kaffe/brød ved disse lejligheder. Underholdningen har været et bredt spektrum af musik og sang eller som i form af oplæsning/causerier. Her kan bl.a. nævnes: sang og musik af Kaj Normann Andersen, Causerier om Humor som en vigtig ingrediens i livet, sang og musik fra Højskolesangbogen, Jazz Swingtime/Evergreens, Julehistorier m.m. Det hidtil største arrangement fandt sted 1. søndag i advent, hvor vi havde fået 34 korsangere fra Roskilde Gospel Singers samt deres pianist til at komme og underholde. Jeg må sige, at det ikke var uden lidt bekymringer. Roskilde Gospel Singers Var der nu plads til alle sangerne ville det være for voldsomt osv., men alle bekymringer blev gjort til skamme. Korets glade, livsbekræftende og medrivende gospelsang gik alle til hjertet. Det var en stor og god oplevelse for såvel beboere, pårørende og personale. 9

5 For et år siden stod det os klart, at vi med vores hjemmeside havde et par problemer, vi ikke kunne løse. Teksten kunne lægges ind, men billederne ikke. En del af oplysningerne på forsiden havde historisk værdi, men levede ikke op til den nye virkelighed: Hospice Sjælland var blevet en realitet. Vi henvendte os til jer med bøn om hjælp. Der kom også to tilbud og mange tak for dem! Derfor besluttede bestyrelsen at gøre noget mere drastisk, at skifte det hele ud - med det for øje, at redaktøren kunne få indflydelse på mere end at udskifte teksterne. Det er der nu truffet aftale med firmaet Webex om. Og lige før jul kunne vi åbne vores nye hjemmeside. Den gamle adresse var alt for lang og besværlig at arbejde med, da den var knyttet til Institutionens 8 Ny hjemmeside ved Reginald Hansen, sekretær, redaktør og webmaster hjemmeside. Vi har nu valgt vort eget domænenavn. Da foreningen hedder Hospice Sjælland Støtteforening, har vi reduceret domænenavnet til hosjstf. Det er under den adresse, I kan finde den aktuelle bestyrelse, foreningens vedtægter og seneste nyhedsbrev. Hvis der er andre oplysninger, I ønsker skal lægges ind, vil vi meget gerne høre derom! Så, velkommen til den nye hjemmeside: I december 07 var der vældig fokus på landets Hospices. Det viser sig, at ca. 20 % af beboerne faktisk udskrives igen, fordi de får det bedre og derfor kan få en periode hjemme eller måske på plejehjem. Disse positive historier var Hospice Sjælland med til at skrive. Her på Hospice Sjælland havde vi besøg fra den lokale Trekroner Avis, der ville skrive noget om huset. Det blev et fint møde, der gjorde journalisten så interesseret, at hun gerne ville skrive noget mere i 24 timer, en af landets populære gratisaviser, hvor hun er ansat - og så kom vi virkelig i mediernes søgelys. Efter godt 1½ år i funktion er det jo et faktum, at mange af vores beboere (ca. halvdelen) kommer fra sygehusene. De er meget trætte, har måske svampeinfektion i munden, er forstoppede og har kvalme. Alt sammen noget der kunne have været taget hånd om, inden beboeren kommer til os, men som måske negligeres i den travle sygehushverdag. Vi bruger derfor de første 2-3 døgn Hospice Sjælland hvor livet leves. Pleje og omsorg der gør en forskel. ved hospicechef Lise-Lotte Andersen på at hjælpe beboere med at føle sig tilpas i de nye omgivelser, afhjælpe de omtalte symptomer og lindre smerte. Det gør, at den enkelte har lyst til at spise lidt igen og faktisk kan gøre det, uden at det svier eller gør ondt i munden. De pårørende er tit trætte og har været på i lang tid gennem sygdomsforløbet. De trænger også til opmærksomhed og omsorg - for at kunne blive ved med at holde til det hele. Så ud over at hjælpe beboerne af med de omtalte plagsomme symptomer, så byder vi de pårørende velkomne på Hospice Sjælland, som vigtige samarbejdspartnere, giver dem nogle muligheder for at være til stede og være med - på den måde, de nu ønsker sig at være - til glæde for den beboer, der er syg. Det er en stor faglig fornøjelse at se, selv meget syge mennesker få lidt kræfter tilbage først og fremmest på grund af kvalificeret tværfaglig behandling og omsorg, god tid med individuel døgnrytme, god mad og ordentlig nattesøvn. Alt sammen noget som alle i den livsfase burde have ret til. Det forsøger vi at give på Hospice Sjælland. 5

6 1. Formål og værdigrundlag Foreningens formål er: at udvikle og formidle hospice-tanken og at støtte Hospice Sjælland med frivilligt socialt og praktisk arbejde. Hospice Sjælland skal yde omsorg, pleje, smertelindring og sjælesorg for mennesker med en uhelbredelig, fremadskridende dødelig sygdom, samt yde social støtte, vejledning og sjælesorg til de pårørende. Hospice Sjælland Støtteforening har i lighed med Hospice Sjælland - som værdigrundlag det kristne livs- og menneskesyn, men vil fuldt ud respektere, at patienter har en anden eller ingen religiøs orientering. 2. Foreningens medlemmer og ledelse Medlemskab af foreningen er åben for enhver myndig person, som støtter foreningens formål. Spørgsmål om fortabelse af medlemskab afgøres af bestyrelsen med 2/3 majoritet. Virksomheder og organisationer kan tilknyttes foreningen. Foreningens øverste myndighed er årsmødet, der ordinært afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Aflæggelse af regnskab. 4. Fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag. 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 8. valg af 1 medlem til Hospice Sjællands bestyrelse (valgperiode 2 år) 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Årsmødet indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af årsmødet. Indkaldelsen kan ske ved post eller ved offentliggørelse i dagspressen. i Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer. Formanden og halvdelen af øvrige bestyrelses-medlemmer vælges hvert år på det ordinære årsmøde. Genvalg kan finde sted. Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær: af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær, fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 3. Foreningens opgaver: Det er foreningens opgaver: 6 Vedtægter for Hospice Sjælland Støtteforening Hospice Roskilde Amt Støtteforening blev stiftet den 5. marts 2002 efter et forberedende arbejde i en støttekreds, som var oprettet den 9. september Efter etablering af Hospice Sjælland som selvejende institution den 1. december 2003 er foreningens navn ændret til Hospice Sjælland Støtteforening. at informere om hospice-sagen, at inspirere foreningens medlemmer til at medvirke ved de aktiviteter på Hospice Sjælland, som kan varetages af frivillige, at være til rådighed for støtteopgaver i andre kommuner, som er relevante og mulige i samarbejde med Hospice Sjælland, og at varetage kontakten til Hospice Forum Danmark og relevante lokalforeninger inden for sundhedsområdet. 4. Økonomi Arbejdet i foreningen er frivilligt og ulønnet. Foreningens udgifter dækkes gennem et medlemskontingent, som fastsættes af årsmødet, og kontingentet fra foreninger fastsættes som det femdobbelte af enkeltpersons-kontingentet. Til realisering af foreningens formål søges støtte fra offentlige myndigheder og fra fonde m.v. Foreningens regnskab føres af kassereren med kalenderåret som regnskabsår. Regnskabet revideres af en revisor, der er valgt på årsmødet. 5. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning Vedtægtsændringer foretages på et årsmøde og kræver 2/3 flertal blandt de på årsmødet fremmødte. Foreningen opløses, når dette besluttes af bestyrelsen i to på hinanden følgende møder med mindst 2/3 majoritet og derefter tiltrædes af årsmødet med simpelt flertal. Hvis foreningen på tidspunktet for opløsning råder over en formue, tilfalder denne Hospice Sjælland. I tilfælde af at Hospice Sjælland ikke er etableret, tilfalder formuen Hospice Forum Danmark. - Således vedtaget på den stiftende generalforsamling tirsdag den 5. marts 2002 med rettelser på årsmøderne den 27. februar 2003, den 9. februar den 7. februar og Forslag til vedtægtsændringer (til punkt 5: indkomne forslag): 1. De historiske indslag i Støtteforeningens vedtægter - markeret med kursiv og understreget - udgår. 2. Dagsordenens pkt. 8 - udgår 3. Stemmeret har alle fremmødte medlemmer, der har betalt kontingentet og som har været medlem i mindst 14 dage. - indsættes i 2 efter indkaldelsen til årsmødet (i) 4. bidrag fra tilknyttede virksomheder, idet størrelsen af disse bidrag fastsættes af bestyrelsen erstattes af kontingentet fra foreninger fastsættes Årsmøde 5. februar 2008, kl i Jakobskirken, Astersvej 11, Roskilde Årsmøde: Hospicechef Lise-Lotte Andersen taler om livet på Hospice. Generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for Indkomne forslag: vedtægtsændringer 6. Valg af formand: - Poul Jensen (ønsker ikke genvalg) 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: På valg er: - Thomas Thomasen - Ingelise Møller (ønsker ikke genvalg) - Erik Eriksen (ønsker ikke genvalg) Ønsker at udtræde: - Reginald Hansen Valg af 2 suppleanter: - John Emdorf-Pedersen (ønsker ikke genvalg) - Kaj Sørensen (ønsker ikke genvalg) 8. Valg af 1 medlem til Hospice Sjællands bestyrelse (valgperiode 2 år) 9. Valg af revisor og revisorsuppleant - Kirsten Pilgaard - Karen Groth 10. Eventuelt Efter årsmødet fortæller Alf Mulnæs om arbejdet i Hospice Forum Danmark Med venlig hilsen Bestyrelsen 7

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Kamillus Hjørring

Referat fra Generalforsamling 2011 i Kamillus Hjørring Tidspunkt: 16. marts 2011 kl. 19.30 Sted: Sognegården, Torvet 4, Hjørring Referat fra Generalforsamling 2011 i Kamillus Hjørring Deltagere: Bestyrelsesmedlemmerne Erik Schou, Bjarne Hougaard, Claus Foged,

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Hospice Sjælland

ÅRSRAPPORT 2009. Hospice Sjælland ÅRSRAPPORT 2009 Hospice Sjælland Årsrapport 2009 Hospice Sjælland Tønsbergvej 61 4000 Roskilde 1. udgave - 1. oplag 2010 Oplag: 700 stk. Layout og produktion: Roskilde Mediecenter Tryk: Print Partner Trykt

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74 April 2009 Nr. 74 avisen VÆRD AT VIDE: Vedtægter for Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD) VÆRD AT VIDE: Indkaldelse til Landsmøde og temadage den 25. - 26. april 2009 ISSN

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift SVANEVIG HOSPICE Årsskrift 2010 2 Indholdsfortegnelse 3 Indvielse og det første år Af Birgitte Andersen, bestyrelsesformand Den 20. januar 2010 var en meget stor og festlig dag. Svanevig Hospice blev indviet

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

NYHEDSBREV. En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen

NYHEDSBREV. En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 10 april 2012 En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord Generalforsamling 2012 Årets generalforsamling

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD September 2013 Nr. 93 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD Fremtidens psykiatri Mens vi venter på rapporten

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film NR. 4 NOVEMBER 2009 Lokalafdelingen Storkøbenhavn 2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film Indholdsfortegnelse Side 3 Lidt fra bestyrelsen Side 5 Velkommen til nye medlemmer Side 7 Forældregrupper/

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere