TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation"

Transkript

1 1

2 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Jim Bourne 2

3 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Det anbefales at begynde med et øjebliks stilhed, hvor man i tankerne forbinder sig med Hierarkiet og med alle, man samarbejder med overalt i verden. Du, som giver næring til Universet, fra hvem alle ting udgår, til hvem alle ting vender tilbage. Afdæk for os den sande åndelige Sols ansigt, skjult bag en skive af gyldent lys, så vi må kende sandheden og gøre vores fulde pligt på rejsen til dine hellige fødder. 3

4 Denne invokation eller dette mantra kaldes Gayatri. Det er den ældste invokation, menneskeheden kender. Invokationen er i virkeligheden så ældgammel, at den kan spores tilbage til alle de store verdensinvokationer og deres relation til aktuelle verdensbegivenheder. I nogle af invokationerne er der en teknik til at leve livet i hverdagen. I andre skulle invokationen vække en bevidst forståelse hos alle, hvis de var tilstrækkeligt sensitive, og hvis de var parate til at bruge de love og principper i dagliglivet, som invokationen afslører. Der er fundet mange bønner, mantraer og åbenbaringer af den guddommelige hensigt, der alle på en helt speciel måde forandrede synspunkter og livsmønstre for mennesker overalt på Jorden. Et velkendt eksempel er De 10 Bud i det jødiske religionssystem. Menneskehedens love har været baseret på disse bud gennem flere tusinde år, og de har været et fundament for de love i Vesten, der stadig styrer menneskers relationer til hinanden. Et andet eksempel er den gamle åbenbaring, som inderne oplevede, dengang man erkendte, at mennesket er en sjæl en åbenbaring, som nu har fået stor betydning for den psykologiske forskning. Esoterikere har altid haft kendskab til sjælens eksistens via den esoteriske lære, som Patanjali præsenterer i sine Yoga Sutraer. Der er også grund til at nævne de fire ædle sandheder, som Buddha gav oplysning om, fordi de sammenfatter årsagerne til alle de problemer, der plager menneskeheden, og de beskriver metoderne til at løse dem. Buddhas ædle middelvej er velkendt. Det er den knivskarpe vej balancen mellem modsætningernes par der skal vandres ved hjælp af den sunde fornuft, og ved at have kontrol over følelseslivet. Det er vejen til ligevægt og balance. Desuden var der den velkendte hindu-avatar, Shri Krishna. Historien om Krishnas undfangelse, fødsel og barndom er stort set identisk med Det Nye Testamentes fortælling om Jesu fødsel. Det var i Herrens Sang (som de fleste kender som Bhagavad Gita), at Krishna henviste til Kristi genkomst på følgende måde: Så længe loven brydes og lovløshed opstår alle vegne, lige så længe vil jeg manifestere mig. For at frelse de retfærdige, for at nedbryde de, der er onde, og for at tydeliggøre loven, vil jeg lade mig føde tidsalder efter tidsalder. 4

5 Det kosmiske onde I det romerske imperiums dekadente periode åbnede menneskeheden for første gang for det kosmiske onde. Det var årsagen til, at Kristus valgte at overskygge Jesus, der inkarnerede i den periode. Han gav menneskeheden bønnen, der lægger vægt på Gud som Faderen og fastslår, at Guds rige er forestående. Desuden fremhæves begrebet rigtige menneskelige relationer. Kristus præsenterede loven om kærlighed, som hvis den overholdes indebærer, at alle de andre bud samtidig overholdes. Det var ham, der med sit liv for godt år siden gav menneskeheden et enestående eksempel på kærlighed i handling. Der er en væsentlig faktor, som gør sig gældende, når man ser tilbage på bønnens og invokationens historiske forløb. Tidligere var menneskehedens påkaldende bønner som regel egoistiske. Mennesker har bedt om hjælp til sig selv. De har bedt om guddommelig hjælp til dem, de holder af, til deres egen gruppe eller deres eget land. De har for det meste haft en materialistisk fortolkning af deres basale behov. Men det har ændret sig. Menneskehedens bønner og invokationer omfatter mere og mere. De er ikke længere i så høj grad bønner om personlige behov, som de er udtryk for menneskehedens behov. Det er mere i overensstemmelse med nutidens opfattelse af planeten som en global landsby. Et eksempel på denne mere omfattende tendens kan man se i de tre udgaver af Den Store Invokation, der blev givet til menneskeheden over en periode på 9 år. Den første invokation blev givet af den tibetanske mester Djwhal Khul i Den gav udtryk for menneskehedens ønske om fred, god vilje og samarbejde. Men flertallet brugte den som en bøn og ikke som en påkaldende invokation, sådan som det var hensigten. Derfor var den ikke tilstrækkelig effektiv til at kunne standse det ondes fremmarch og til at forhindre verdenskrigen i Kampen mellem lyset og mørket Djwhal Khul gav derfor anden udgave af Den Store Invokation under krigen i Det var en invokation, der var tilpasset forholdene under krigen en krig, der viste sig at være uundgåelig. Den anden invokation blev ikke så populær som den første, 5

6 fordi den var vanskelig at forstå. Årsagen var, at det var en invokation, der skulle vække livskræfterne det første aspekt af vilje og kraft. Den første invokation påkaldte lysets og kærlighedens kræfter. Derfor kunne den anden invokation kun bruges med succes af disciple, fremskredne tænkere og af Hierarkiet selv. Den blev alligevel offentliggjort for at gøre menneskeheden fortrolig med begrebet om frigørelse og liv. Man ønskede at forankre et nyt fokuspunkt på Jorden, hvor tilværelsen kunne leves fredeligt og roligt. Forsøget lykkedes til en vis grad. Den tibetanske mester giver en forklaring på den kamp mellem mørkets kræfter og lysets kræfter, der var nødvendig under krigsårene, for at menneskeheden kunne få indsigt i, hvordan man frigør atomenergi. 1 Nu vil det være helt naturligt, hvis nogen tænker: Hvordan kunne Hierarkiet overhovedet overveje at deltage i handlinger, der ville medføre omfattende ødelæggelse? Djwhal Khul går et skridt videre og siger, at hvis de mørke kræfter havde sejret og fået fat i de videnskabelige formler, så ville det have medført total udslettelse af alt og alle, der var imod dem. For at gøre det helt kart, ville de mørke kræfter have tilintetgjort formerne i de tre lavere verdener i et omfang, så indviedes og disciples sjæle, der skulle inkarnere for at løse verdenskriserne, ikke ville være i stand til at finde egnede mentale, astrale og fysiske legemer. Det ville resultere i en meget alvorlig forsinkelse af tidsplanen for den evolutionære proces, og manifestationen af Gudsriget på Jorden ville blive udsat i årtusinder. Dette forsøg på at sabotere den planlagte udvikling udgjorde en alvorlig trussel. Ifølge Djwhal Khul var de mørke kræfter nærmere ved at sejre, end nogen overhovedet drømmer om. Det var meget tæt på at lykkes for dem i 1942 så tæt at Hierarkiets medlemmer i fire måneder forberedte sig på at trække sig tilbage fra kontakten til menneskeheden på en ubestemt tid. Man frygtede, at menneskeheden ville lide nederlag på grund af egoisme og misbrug af den frie vilje. 1 Alice A. Bailey: Hierarkiets fremtræden, s

7 Frelsende kræfter Men denne katastrofe blev afværget. Hvordan og hvorfor vides ikke bortset fra en udtalelse om, at herrerne for frigørelse gennemførte bestemte tiltag. Det blev bl.a. muligt pga. menneskehedens påkaldende kræfter, der blev brugt bevidst kombineret med viljen-til-det-gode og ubevidst af alle mennesker med god vilje. De påkaldende kræfter blev tydeliggjort i anden udgave af invokationen. Den første linjes ord i krigstidens invokation begynder på denne måde: Må herrerne for frigørelse træde frem. Der var en anden linje i samme invokation, hvor betydningen blev meget tydeligere i de efterfølgende år. Den lød: Timen for de frelsende kræfters tjeneste er nu inde. Ordene frelsende kræfter var en henvisning til atomenergiens frigørelse. Djwhal Khul siger, at i relation til disse fremskridt bør man nævne de forskere, der inden for naturvidenskaben kæmper for ægte viden og rigtige menneskelige relationer. Evnen til at forske, opdage og forstå blev afbøjet og ført væk fra de menneskers tankesind, der ønskede at tilintetgøre menneskeriget, og det resulterede i, at de blev mentalt lammet. De mennesker, der ønskede at stimulere de rigtige værdier og at frelse menneskeheden, blev i tilsvarende grad inspireret til at skabe positive resultater. Den tibetanske mesters sidste ord om dette emne er værd at lægge mærke til. Han siger: Med disse få ord har jeg omtalt en meget stor verdensbegivenhed. Alice A. Bailey og Helena Roerich I 1930 erne, da Alice A. Bailey begyndte at arbejde som den tibetanske mesters nære medarbejder og at udgive 2. stråle undervisning til menneskeheden, blev 1. stråle undervisningen sideløbende udgivet af Helena Roerich. Hendes bøger er kendt af mange esoterikere. Det er interessant at læse det, som disse helt uafhængige kilder har at sige om de mørke kræfters mål. Det er naturligvis ufornuftigt at overfokusere på et sådant emne, men det er lige så uklogt at ignorere eller undgå det. Det, der her skal fremhæves, stammer fra en kort sammenskrivning fra bogen Letters of Helena Roerich, II og andre steder: 7

8 Hvis denne planets evolution følger sit naturlige udviklingsforløb, så vil menneskeheden og planeten ved tiden for 7. rodrace med absolut sikkerhed have nået et meget højt niveau af fuldkommenhed. Hvis der ikke opstår en eller anden planetarisk katastrofe, så vil intet kunne forhindre, at det bliver virkelighed. Det ved de mørke kræfter. De ved, at rensende energier vil være ulidelige for dem, og de forsøger derfor at skabe en eksplosion. Fyrsten (dvs. de mørke kræfter) retter al styrke mod denne eksplosion, for de ved, at i den rensede atmosfære, der er gennemtrængt af de nye flammende stråler eller energier, vil Jordens sfære blive ulidelig for dem og gøre deres tilstedeværelse umulig. Derfor kæmper de for at skabe en eksplosion, så de kan flyde væk på vraget. De to kilder, der er uafhængige af hinanden, advarer begge om de subjektive kræfter, der kan forhale eller helt bremse evolutionsprocessen på Jorden med alle de metoder, de mørke kræfter har til rådighed. De mørke kræfter kæmper for deres egen eksistens. Desperationen forener dem og får dem til stædigt og indædt at forsøge at nå deres mål. Flertallet af menneskeheden er enten ikke klar over situationen, eller hvis de fik det at vide så ville de opfatte det som en myte eller et fantasifuldt eventyr. (Det siges, at modstandskræfternes styrke ligger i evnen til at overbevise mennesker om, at de ikke eksisterer). Men det, de fleste mennesker er begyndt at forstå herunder toneangivende regeringsmedlemmer er det store behov for rigtige menneskelige relationer, behovet for international afspænding og behovet for at føre den naturvidenskabelige forskning af atomenergi væk fra den destruktive tankegang og over til en fredelig anvendelse af atomenergi. Atomenergi Problemerne vedrørende atomenergiens frigørelse kræver uddybende kommentarer. Der findes mange typer af atomer, der danner verdens substans. Hvert atom frigør sin egen energitype. Dette er en af hemmelighederne, som Den Nye Tidsalder vil åbenbare. Denne energi blev som det første brugt til fysisk ødelæggelse. Men det rigtige formål er at bruge den til at skabe bedre forhold for menneskeheden. Det er vigtigt at huske. Indtil nu har man hovedsagelig fokuseret på atomfission (spaltning af atomer), og det har farlige bivirkninger i form af atomaffald, radioaktivt nedfald osv. Der er også blevet eksperimenteret med atomfusion, og det ser ud til at være mere lovende. Men der er stadig mange vanskeligheder, der skal overvindes. 8

9 Djwhal Khul gav en spændende vision om en metode til frigørelse af atomenergi, som vil revolutionere menneskehedens levemåde. Når man tænker på de problemer, forskerne står overfor, kan man spekulere på, om arbejdet går i den rigtige retning, eller om det er nødvendigt at udvikle nye teknikker, der er baseret på åndelige principper og esoterisk indsigt. Den tibetanske mester sagde om fremtidens gyldne tidsalder: frigørelse af atomenergi vil fuldstændigt forandre den økonomiske og politiske situation i verden. Den mekaniske civilisation vil blive forenklet og en ny tidsalder vil begynde, hvor mennesket slipper for pengemareridtet. Menneskeheden vil overalt opfatte sin funktion som et naturrige, der danner bro mellem de tre lavere naturriger og det femte og åndelige naturrige. Der vil komme en tid og en fri sjælskultur, der vil erstatte de eksisterende undervisningsmetoder Når den kommer rigtigt til udtryk, vil den skabe skønhed, varme, farve, og den vil bekæmpe de nuværende former for sygdom den medføre, at slaveri ophører, ligesom det at arbejde og kæmpe for det nødvendige til livets ophold vil ophøre. 2 Den tibetanske mester kom med denne profeti i august Han kom også med nogle advarende ord. Han sagde: 2 Uddybes i Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s

10 Men, mine brødre, nogle mennesker vil kæmpe for at forhindre denne udvikling. De reaktionære grupper i enhver nation vil hverken erkende behovet for eller ønsket om denne nye verdensorden, der gør det muligt at frigøre den kosmiske energi selv i denne begyndende lille målestok. (De) vil mobilisere deres ressourcer og kæmpe til døden for at forhindre, at deres indkomstkilder afskaffes. De vil ikke tillade, hvis de på nogen måde kan forhindre det, at styringen af denne umådelige kraft overføres til massernes kontrol, som med rette er deres. Han tilføjede, at: de reaktionære gruppers dage er talte, forudsat at menneskeheden lader sine beslutninger i de næste 50 år (dvs. indtil 1995) styre af tanken om det bedst mulige for flest muligt. Den Store Invokation Hvis menneskehedens invokation under krigsårene var tilstrækkelig til at påkalde herrerne for frigørelse, hvad er menneskeheden så ikke i stand til at gennemføre under nutidens fredelige tilstande? Ved afslutningen af krigen offentliggjorde Djwhal Khul den tredje og sidste udgave af Den Store Invokation. Det var i april Den skulle erstatte de to tidligere udgaver, som nu havde fuldført deres formål. Den tredje udgave er Den Store Invokation, som man kender den nutiden. Den Store Invokation blev tidligere kun anvendt af Kristus og Hierarkiet, men nu blev den givet til verden. Den forener Faderen, Kristus og menneskeheden i én kraftfuld relation. Den viser grundstrukturen i planen for kærlighed og lys. Den giver udtryk for menneskehedens grundlæggende behov behovet for lys og kærlighed, for forståelse af den guddommelige vilje og for afslutning af det ondes indflydelse. Den Store Invokation er en verdensinvokation. Den er universel. Den har ikke en personlig appel eller en materialistisk bøn. Den giver udtryk for menneskehedens behov og har relation til alle vanskeligheder, tvivl og spørgsmål helt ind til sjælen og hjertet hos Den Ene for i Ham lever vi, ånder vi og er vi. 3 3 Apostlenes Gerninger, kap. 17, 28 10

11 Den tibetanske mester gav klart udtryk for vigtigheden af den endelige udgave af Den Store Invokation. Han sagde: Forbered menneskeheden til Kristi genkomst. Det er jeres største og vigtigste pligt. Den vigtigste del af denne opgave er at lære menneskeheden i stor målestok at bruge Den Store Invokation, så den bliver en verdensinvokation, som fokuserer på menneskehedens påkaldende behov. 11

12 Desuden sagde han: Jeg beder jer derfor om i løbet af de kommende år at forberede information om, hvordan den skal bruges, og at udsende den og gøre det til jeres primære opgave. Jeg vil bede jer opfordre alle mennesker overalt i verden, som I er i stand til at nå, til at intonere Den Store Invokation på den samme dag. På den måde blev verdensinvokationsdagen etableret i juni 1952, og den fejres hvert år i forbindelse med Kristus-ceremonien på fuldmånedagen i Tvillingernes tegn. Verdensinvokationsdagen Kristus-ceremonien afholdes under flere forskellige navne. F.eks. som ceremonien for den gode vilje ceremonien for menneskeheden ceremonien for enhed, og som det væsentligste ceremonien for Kristus. Ved denne begivenhed står han foran Hierarkiet, der repræsenterer hele menneskeheden. Og på samme dag som allerede nævnt fejres dagen som verdensinvokationsdagen. På det tidspunkt intoneres Den Store Invokation af enkeltpersoner og grupper overalt på Jorden. I døgnets 24 timer sker der en gigantisk påkaldelse med menneskehedens krav en samlet invokation på menneskehedens vegne der forenes med de energier, som Hierarkiet selv påkalder og frigør til gavn for menneskeheden. Verdensinvokationsdagen har tre primære særpræg. For det første, at Den Store Invokation bruges som en verdensinvokation, der udtrykker centrale sandheder i alle de store religioner. For det andet, at mennesker med god vilje fra enhver trosretning mødes i et åndeligt samarbejde og forenes i en fælles invokation til Logos. Og for det tredje, at menneskehedens bevidsthed får tilført de åndelige energier, der blev aktiveret under Påske- og Wesak-ceremonierne. 12

13 De særlige kræfter, der udsendes ved denne Kristus-ceremoni, er genopbygningskræfter. De har relation til Logos viljesaspekt og er de mindst kraftfulde af de tre energistrømme, der er blevet frigjort under de tre ceremonier: Påske, Wesak og Den gode Vilje. Genopbygningskræfterne har den største virkning på nationer. Derfor er det for tiden nødvendigt at fokusere på behovet for at skabe rigtige relationer mellem verdens folkeslag og nationer. Disse energier der nu strømmer igennem og kanaliseres af grupper, der samarbejder i meditation har til formål at stimulere ønsket om og en tendens til at etablere rigtige relationer på Jorden, og derfor har esoterikere påtaget sig en stor opgave. Det subjektive arbejde Hvordan bør holdningen til disse mærkedage være? Den tibetanske mester siger: Jeg vil bede alle, der ønsker at medvirke i disse ceremonier om (uanset hvor I befinder jer) at forsøge at deltage subjektivt i ceremonierne. Jeg vil bede jer om at tænke kreativt og at handle, som om I er accepterede disciple eller i det mindste, som om I befinder jer i periferien af en ashram. Jeg beder jer om at deltage i disse ceremonier og at bruge forestillingsevnen fuldt ud Jeg overbringer jer Hierarkiets invitation til at deltage i deres ældgamle arbejde, og ikke som tidligere kun spille rollen som interesserede tilskuere Engageret deltagelse kan føre til en pludselig overbevisning om, at det, jeg har fortalt jer, er rigtigt. Derefter vil tro og sund fornuft ikke længere være nødvendige begreber, for I vil vide. Hvad er målsætningen i denne tid? Her er et sidste citat: 13

14 På menneskehedens vegne opfordrer jeg alle til at deltage i det store og nødvendige tjenestearbejde med at udbrede Den Store Invokation, så lyset kan strømme ind på menneskehedens beslutninger. Det er nødvendigt, at de, der skal vejlede racernes, nationernes og verdensgrupppernes skæbne, er indre oplyste og har en intuitiv forståelse. På deres skuldre hviler det ansvar at skulle handle klogt, baseret på forståelse af verdenssituationen, på interessen for internationalt samarbejde og på at skabe rigtige menneskelige relationer. Jeg opfordrer alle til at støtte disse åndelige kræfter. Som enkeltpersoner skal I arbejde med et åbent og modtageligt sind, uden fordomme og national snæversynethed. Tænk i begreber som én verden og én menneskehed. Ved at tænke rigtigt og stort og ved at stille basale krav, kan I, der ønsker at tjene Kristus, medvirke til at skabe et godt grundlag for de mennesker, der lovgiver overalt på Jorden, for det kan give store resultater og frigøre de frelsende kræfter på en ny og kraftigt virkende måde. 14

15 Nøgleordet for Tvillingernes tegn er: Jeg erkender mit andet selv, og når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg. 15

16 16

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Frigørelsen af. Alice A. Bailey.

Frigørelsen af. Alice A. Bailey. 1 Frigørelsen af ATOMENERGI Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Frigørelsen af ATOMENERGI Af Alice A. Bailey Fra The Externalisation of the Hierarchy (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Kærlighed til menneskeheden

Kærlighed til menneskeheden Kærlighed til menneskeheden Af Foster Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Running God s Plan«Oversættelse i Teosofia, oktober 1984 Enhver grundlæggende form for energi har sin egen virkning på det,

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig 1 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mediterende grupper mødes for

Læs mere

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst 1 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Fiskenes

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen Wesakfesten -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen»Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, for at kunne opnå den

Læs mere

Gayatri verdens ældste mantra Ordforklaring

Gayatri verdens ældste mantra Ordforklaring 1 Gayatri verdens ældste mantra Ordforklaring www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri verdens ældste mantra Gayatri-mantraet er verdens ældste. Det bruges overalt på Jorden. Men hvad betyder mantraet? Der findes

Læs mere

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler 1 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mange mennesker, der lever eller rejser i Jordens

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

PÅSKENS åndelige betydning

PÅSKENS åndelige betydning 1 PÅSKENS åndelige betydning Robert Greig www.visdomsnettet.dk 2 Påskens åndelige betydning Af Robert Greig Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Kærlighed er en energi, som mennesket benytter i samme

Læs mere

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater.

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater. 1 Gayatri & Devariget C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri & Devariget Af C.W. Leadbeater Fra The Masters and the Path (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Smukt men kraftfuldt H.P.

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

FRED er ikke fravær af krig

FRED er ikke fravær af krig 1 FRED er ikke fravær af krig Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fred er ikke fravær af krig Af Erik Ansvang Der er én planet, én menneskehed og én fælles fremtid. Der er reelt intet alternativ til fred

Læs mere

MED HÅBET SOM FORTEGN

MED HÅBET SOM FORTEGN Luk 24,13-35 s.1 Prædiken af Morten Munch 2. påskedag / 6. april 2015 Tekst: Luk 24,13-35 MED HÅBET SOM FORTEGN Uindfriede forhåbninger Vi havde håbet..., sådan siger de to vandrere. Vi kan alle færdiggøre

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe:

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Indledning: Spil evt. lidt musik, mens I samles om alteret. Mesteren Jesus siger: Jeg Er Verdens lys. Den, der følger mig, skal

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

De 12 hellige nætter før jul

De 12 hellige nætter før jul De 12 hellige nætter før jul Vi taler om "12 hellige nætter", men der er faktisk tale om 12 hellige nætter før julenat og 12 efter. De starter natten mellem den 13. og 14. december og "mødes" julenat.

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Af Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Det seksuelle princip

Læs mere

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk 1 Sorte Huller set i relation til Gayatri Muriel E. Powlett www.visdomsnettet.dk 2 SORTE HULLER set i relation til GAYATRI Af Muriel E. Powlett Fra The Beacon (Oversættelse: Ebba Larsen) GAYATRI Du som

Læs mere

VÆGTENS TEGN Plan og princip

VÆGTENS TEGN Plan og princip 1 VÆGTENS TEGN Plan og princip Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆGTENS TEGN Plan og princip Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Vægtens tegn har en speciel plads i dyrekredsen, for det er energien

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang.

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang. 1 FRI VILJE eller frie valg? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRI VILJE eller frie valg? Af Erik Ansvang Fri vilje determinisme? I Matthæusevangeliet (kap. 26, 42) kan man læse, at Jesus i Getsemane

Læs mere

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV 1 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Af Kenneth Sørensen Fra bogen: Fuldmånemeditation på tærsklen til en ny verdensreligion Det forhold

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation

KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation 1 KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) I åndsvidenskaben kaldes Krebsens

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey.

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey. 1 AUM & OM de hellige ord Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 AUM & OM - de hellige ord Af Foster Bailey Fra The Beacon samt af Alice A. Bailey fra Hvid Magi (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup

Læs mere

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Joh 16,5-15, s.1 Prædiken af Morten Munch 4 s e påske / 28. april 2013 Tekst: Joh 16,5-15 ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Fordel eller ulempe Det er det bedste for jer, at jeg går bort, sådan siger Jesus til disciplene.

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Gruppens formål og funktion o Oversigt over 5. års opgaver o Lovene og principperne

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

ALDERDOM - et erfaringsområde

ALDERDOM - et erfaringsområde 1 ALDERDOM - et erfaringsområde Lucille Gilling www.visdomsnettet.dk 2 ALDERDOM - et erfaringsområde Af Lucille Gilling Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Teknologiskræk I

Læs mere

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET MARTINUS VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET Copyright by Martinus 1963 1. KAPITEL Kristi væremåde Kristus udtalte engang: "Jeg er vejen, sandheden og livet". Hvorfor udtalte han dette?

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Kan krig være HELLIG?

Kan krig være HELLIG? 1 Kan krig være HELLIG? Susan MacNiel www.visdomsnettet.dk 2 Kan krig være HELLIG? Af Susan MacNiel Fra The Beacon (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Krige opstår i mennesket

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Undergang eller. Overgang

Undergang eller. Overgang Undergang eller Overgang Det Todelte Andet Komme Første type tekst Jesus kommer I skyerne 1Thess 4:17 Jesus samler signe egne 1Thess 4:16-17 Jesus kommer for at belønne Rom 14:10; 1Kor 3:11-15; 2Kor 5:10

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1 17-01-2016 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2014. Tekst: Johs. 12,23-33. Det er vinter og sidste søndag efter helligtrekonger. I år, 2016, falder påsken meget tidligt, det er palmesøndag

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

ASTROLOGI videnskaben om energi

ASTROLOGI videnskaben om energi 1 ASTROLOGI videnskaben om energi Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 ASTROLOGI VIDENSKABEN OM ENERGI Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Astrologi er

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

VisdomsNettet. www.visdomsnettet.dk

VisdomsNettet. www.visdomsnettet.dk VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Tavshed og Stilhed som en teknik til vækst Af Laurence Newey www.visdomsnettet.dk Tavshed og Stilhed som en teknik til vækst af Laurence Newey (Artikel fra Beacon 1996)

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

VULKAN. Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje. Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer

VULKAN. Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje. Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer VULKAN Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer Den stimulerer evnen til at kunne gå ind i et gruppesamarbejde,

Læs mere