KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation"

Transkript

1 1

2 KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation Jim Bourne 2

3 KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) I åndsvidenskaben kaldes Krebsens tegn for én af zodiakens porte, fordi det er den port, som sjælene for første gang passerer igennem til livet på det fysiske plan. Her manifesterer de sig i legemer, og gennem mange og lange cyklusser identificerer de sig med disse legemer. Hele reinkarnationslovens idé ligger skjult i dette tegn. I relation til det siges det, at når Kristus kommer igen, så vil hans lære primært fokusere på etablering af rigtige menneskelige relationer og på reinkarnationsloven. Det er vigtig viden, for når man forstår reinkarnationsloven, bliver man i stand til at finde løsninger og logiske svar på mange af menneskehedens problemer og spørgsmål. 3

4 Det er først, når man begynder at undersøge begrebet reinkarnation, at man opdager, hvor begrænset kendskabet i virkeligheden er til emnet. Man opdager også, hvor udbredt det har været i fortiden eksempelvis når man ser mange tusinde år tilbage til civilisationer som Egypten, Babylon, Grækenland og Indien. Reinkarnation er kendsgerninger i flere verdensreligioners hellige skrifter f.eks. i hinduismen, buddhismen og taoismen. Det er interessant, at flere andre religiøse retninger, der ikke officielt accepterer reinkarnation, har en esoterisk tradition, der inkluderer begrebet reinkarnation, eller i det mindste har en opfattelse af sjælens præeksistens. I Mellemøsten var reinkarnation velkendt længe før kristendommens fødsel. Det var en tradition, der gennemstrømmede det, man nu kalder det hellige land en tradition, som Kristus og hans disciple naturligvis kendte til. Hvordan kunne det være andet i et land, der havde baggrund i esoterisk judaisme, og hvor folkeslagene var blevet påvirket gennem årtusinder af egyptisk religion og af grækere som Pythagoras (billedet tv.), Platon og Sokrates? Man ved, at Jesus tilbragte en stor del af sin barndom i Egypten. 4

5 Derfor er det ikke overraskende, at reinkarnationslæren har en 500-årig tradition i den tidlige kristne kirke. Denne tradition fandtes hovedsagelig i den aleksandrinske retning, der inkluderede anerkendte navne som den hellige Clement, den hellige Gregory fra Nyssa, Justin Martyr og den mest bemærkelsesværdige af alle Origenes. Det påstås, at den hellige Jerome erklærede, at der blev undervist i reinkarnation som et esoterisk mysterium i den tidlige kristendom. Desuden er det langt fra klart, om kristendommen nogensinde officielt har afvist reinkarnationslæren. De fleste forskningsresultater afslører enighed om, at det var ved det 2. koncilium i Konstantinopel (det femte økumeniske koncil) i året 553, at doktrinen om sjælens præeksistens blev bandlyst (dvs. ekskluderet). Og det skete på trods af henvisningerne til en præeksistens i Det Gamle Testamente. Disse henvisninger (der indikerer en individuel eksistens, endog før Jorden blev skabt) findes i Jeremias bog (12,5) og i Ordsprogenes bog (8,22-31) i Det Gamle Testamente. Der er desuden henvisninger i Johannes-evangeliet (17,5) og i Paulus brev til efeserne (1,4) i Det Nye Testamente. Fra det 6. århundrede var denne afvisning af sjælens præeksistens elimineret fra begrebet reinkarnation i den officielle kristne lære. Reinkarnation i Vesten I Vesten opfattede og forstod man ikke helt rigtigt begrebet reinkarnation, før Østens filosofier blev tilgængelige. Før den tid var mennesker i Vesten stort set uvidende om reinkarnationsloven, fordi man kaldte den sjælevandring, og fordi man på grund af uvidenhed påstod, at mennesker kunne blive genfødt i et dyrs legeme. Disse påstande er forfalskninger af åndsvidenskaben, som beskriver sjælens reinkarnation den guddommelige gnist eller monaden som reinkarnerer liv efter liv, tidsperiode efter tidsperiode og stadie efter stadie på evolutionens lange vej. En anden vigtig naturlov, der hører til denne opfattelse, er loven om årsag og virkning, der også kaldes karmaloven, som Paulus meget præcist beskrev med ordene: Hvad et menneske sår, skal det også høste. 1 Hans udtalelse kaster nyt lys over doktrinen om syndernes forladelse, fordi som Helena Roerich så rigtigt understregede: 1 Galaterne 6,7 5

6 Ved at tilgive tror mange, at problemet er afsluttet, men karmaen venter naturligvis forude 2 Der findes mange forskellige typer karma: Individuel karma, familiekarma, gruppekarma, racemæssig karma, national karma og verdenskarma. Desuden er der karma, som er forbundet med den enkelte discipels liv. Der er hierarkisk karma. Og karma, der er forbundet med en tjenesteopgave, som alle disciple pålægger sig selv navnlig på det stadie, hvor de skal optages i en ashram eller forberede sig til indvielse. Karma fortolkes sædvanligvis som katastrofale omstændigheder og som en lidelsesfuld konsekvens både for det enkelte menneske og for gruppen. Derfor er det ikke mærkeligt, at karma ofte kaldes gengældelsens karma og straffende karma. Derfor er det vigtigt at huske, at der også er en rigdom af god karma, som man kan kalde positiv karma, og den afbalancerer den karma, der betragtes som negativ. Ifølge åndsvidenskaben begyndte menneskeheden at skabe karma i midten af den atlantiske rodrace, da det mentale princip begyndte at få stadig større betydning. Det siges, at egoismen, de grådige motiver, den hurtige respons på ondskabsfulde impulser som menneskeheden er kendt for skabte en tilstand uden fortilfælde i systemet. I den nuværende tidsalder svæver en enorm tankeform over hele menneskeheden. Den blev opbygget af menneskeheden på Atlantis og op gennem tiderne. Den er blevet styrket af begær og onde tilbøjeligheder af værste slags i menneskets natur og holdt i live af den lavere tænkeevnes hurtige respons. Tærskelens vogter Man kalder denne tankeform planetens Tærskelvogter. I følge loven skal den opløses af de, der har skabt den (og det betyder menneskeheden). Hierarkiets opgave består i at styrke aspiranters og disciples indre oplysning, så de bliver i stand til at forstå Jordens Tærskelvogter, for den repræsenterer en forhindring mellem menneskeheden og Hierarkiet, og derfor skal de inspireres til at nedbryde den. 2 Letter of Helena Roerich, II, s

7 De to love (reinkarnationsloven og karmaloven) giver også svar på andre gådefulde spørgsmål. De forklarer, at baggrunden for et barn med et usædvanligt naturtalent f.eks. et musikalsk geni er, at det har arbejdet med musik mange gange og i mange liv før den nuværende inkarnation. I disse love kan man også finde forklaring på livets chokerende og iøjnefaldende uretfærdigheder f.eks. hvorfor nogle fødes med handicap og lidelser, mens andre er sunde og raske nogle med lykkelig og andre med ulykkelig skæbne nogle med enestående kunstneriske evner, mens andre fødes med middelmådige eller manglende evner og nogle med et skarpt intellekt, mens andre er småt begavede. Nogle er uheldige, mens andre (der måske ikke fortjener det) er heldige (i hvert fald i ét særligt liv). Og nogle børn er uønskede, mens andre er ønskebørn. Spørgsmålet er hvorfor? I Østen opfattes reinkarnation som et styrende livsprincip, men på grund af misforståelser har princippet medført ineffektivitet. Gradvis opstod der en negativ og eftergivende livsholdning, der forsinker ethvert fremskridt. Østens studerende mener, at reinkarnationsloven giver mennesket masser af tid, og den opfattelse har neutraliseret det, der ellers ville have været et inspirerende og fremadrettet pres for at nå et mål. En udfordring og en mulighed Østens opfattelse af reinkarnationslæren har skabt store problemer med ineffektivitet, og det har muligvis været en af årsagerne til, at man valgte at ignorere begrebet i Vesten. I nutiden forklarer åndsvidenskaben imidlertid reinkarnation som en lovmæssighed, der er baseret på princippet om årsag og virkning, og derfor betragter stadig flere mennesker i Vesten denne lov som logisk, og som en udfordring og en udviklingsmulighed. Hvad kan man forvente, hvis og når disse love bliver kendt og accepteret af langt flere mennesker? Alle sjæle uden undtagelse inkarnerer og reinkarnerer under disse 7

8 love. Sjælene inkarnerer både i mande- og kvindekroppe fra liv til liv. Det betyder, at mænd engang har været kvinder, og kvinderne har været mænd i tidli-gere inkarnationer. Denne lov skjuler hemmeligheden bag den nuværende krise uanset om det gælder en krise for det enkelte menneske, for en gruppe, for en nation eller for hele menneskeheden. Grupper af sjæle inkarnerer på samme tid for at udligne bestemte karmiske forhold, der er skabt i tidligere liv, og derfor er det en fælles opgave at udligne tidligere fejltagelser. For det enkelte menneskes vedkommende, drejer det sig ikke alene om at få livserfaringer, men om at påtage sig fortidens forpligtelser at genskabe gamle relationer på godt og ondt at få mulighed for at tilbagebetale karmisk gæld at få en chance til at genoprette kontakter og gøre fremskridt at vække skjulte egenskaber at gense gamle venner og fjender at forstå hvad det er, der styrer mennesket og gør mennesket til det, det er. Det er de love, som nu blive anerkendte, og som når tænkende mennesker forstår dem vil kunne løse problemer, der har relation til seksualitet og ægteskab. Hvorfor er det sådan? Når disse naturlove opfattes som et styrende mentalt princip, vil mennesket leve med større opmærksomhed og forsigtighed, og det vil forsøge at opfylde familie- og gruppeforpligtelser. Det vil forstå betydningen af loven om årsag og virkning. Betydningen er, at det enkelte menneske i sidste instans må høste, hvad det har sået. Og det skal ske på det fysiske plan og ikke i en mystisk eller mytisk Himmel eller et rædselsfuldt Helvede. De nødvendige korrektioner skal udføres her på Jorden. Og det skal gøres i hverdagslivet, som både kan skabe en hensigtsmæssig himmel og et mere end hensigtsmæssigt helvede. Den grundlæggende målsætning og hensigt ifølge evolutionsplanen er at gøre det muligt for det enkelte menneske at udvikle sig som sjæl i tid og rum og i overensstemmelse med sjælens mål. Forud for inkarnationen kender sjælen det kommende livs hensigt og livsmål. Men så snart den beliver en fysisk krop, toner denne viden bort. De fleste kender ikke sjælens hensigt i inkarnationen, men impulsen til bestemte aktiviteter vil fortsat være der. 8

9 Set fra en positiv synsvinkel, vil viden om karmaloven og opfyldelse af tidligere forpligtelser medføre, at mennesket vil inkarnere i højere udviklede fysiske, astrale og mentale legemer i efterfølgende inkarnationer. Legemerne vil være mere sensitive, og de vil være afstemt efter og vibrere på en højere og finere tone. Det begyndende frembrud af sjælslys Når legemerne forfines inkarnation efter inkarnation, så medfører det, at sjælskontakten hver gang øges. Sjælens lys oplyser nogle af de aspekter i personligheden, der kræver justering. F.eks. afslører sjælslyset skjulte karaktertræk, som vedkommende har været udvidende om. Men sjælens lys kan også midlertidigt skabe et mindreværdskompleks. På den ene side oplyser sjælens lys den vej, som den søgende skal vandre, men den afslører også de metoder, der er nødvendige for at kunne fortsætte vandringen. Metoderne kan være litteratur, studiemateriale eller en lære, som den søgende responderer på. Efterhånden som de grundlæggende elementer i sjælens hensigt begynder at nå frem til hjernebevidstheden, medfører det, at man på et tidspunkt finder den sjælegruppe, man tilhører, og til det tjenestearbejde, sjælen har besluttet at deltage i. I de seneste årtier har der været adskillige autentiske erindringer om tidligere liv især hos børn og offentligheden har hørt om mange af disse tilfælde fra bøger, aviser, radio, Tv og internet. I forskningen bruger man en metode, hvor man under hypnose fører et menneske tilbage til oplevelser i et tidligere liv, og nogle af disse oplevelser er blevet verificeret. Men på trods af stor omtale ignoreres forskningen og terapien vedrørende tidligere liv af de traditionelle psykologiske retninger og af Vestens religioner. Samtidig kan man se, at troen på reinkarnation i almindelighed fortsat er stigende, og seriøs tænkning om emnet er gradvis ved at fortrænge fortidens skepticisme og ortodokse trosretninger og dogmer. I forbindelse med erindringen om tidligere liv har meget af den indsamlede information omhandlet materialistiske og personlige aspekter. Detaljer om livsbetingelser, beskrivelse af steder, af beklædning og af personlige relationer er beskrevet temmelig fantasifuldt. Erindringer fra tidligere inkarnationer har normalt drejet sig om dramatiske episoder og om særligt gode eller særligt hårde tider. 9

10 Man har med andre ord set livet fra personlighedens synsvinkel i stedet for fra sjælens. Oplysninger om sjælens hensigt og livsmål og til de åndelige egenskaber, der er udviklet i livets skole, har været meget begrænsede hvis der overhovedet har været nogen. Det er også vigtigt at være opmærksom på den mulighed, at sjælens hensigt og livsmål ikke alene omfatter uddannelse og forberedelse i en enkelt inkarnation, men at der kræves flere inkarnationer for at fuldføre sjælens del af den guddommelige plan. Det er endnu ikke muligt at bekræfte, hvornår det drejer sig om individuel karma. For mange mennesker er karma og reinkarnation ikke andet end interessante teo-rier. Det er endnu ikke muligt at bevise de tendenser eller tanker, der har skabt årsager i ét liv og konsekvenser i et andet liv. Mange mennesker mener, at situationen er omvendt at mennesker kan gøre lige, hvad de vil og slippe godt fra det. Det må skyldes uvidenhed. Der viser sig et helt andet perspektiv, når loven om årsag og virkning studeres i relation til det, der sker i forbindelse med grupper, nationer og internationale begivenheder over en 10-årig eller 100-årig periode. Erkendelse af karmiske årsager Hvis man tænker over det, kan menneskets liv kun være et resultat af tidligere årsager. De nuværende egenskaber, racemæssige karaktertræk, nationale temperamenter og idealer viser, at noget er begyndt i en årsagsverden. Historiske forhold, relationer mellem nationer, sociale tabuer, religiøse overbevisninger og tendenser kan altsammen spores tilbage til de oprindelige årsager nogle af dem er meget gamle. Alt det, som sker i verden, og som med stor styrke påvirker menneskeheden smukke og skræmmende tendenser, levemåder, civilisationer og kulturer, forudfattede meninger og relationer, videnskabelige opdagelser og kunstneriske inspirationer det hele er aspekter af virkninger, der er begyndt som årsager et bestemt sted, på et bestemt niveau, i et bestemt tidsrum og af mennesker som enkeltpersoner og som gruppe. Her skal tilføjes alt det, man skulle have gjort, men som man ikke gjorde. 10

11 Nu er høsten moden, og menneskeheden høster nu det, den har sået i løbet af de seneste århundreder: Skovrydning, udbredelse af ørkenområder, hungersnød, radioaktivt nedfald, syreregn, overfiskeri, vandforurening, kemisk og sundhedsfarligt affald, global opvarmning og meget meget andet. Det sker sideløbende med, at der er en tendens til at udligne karmaloven (på trods af at de mennesker, der deltager i processen, ikke kender den under dette navn). Mens fortiden hovedsagelig var karakteriseret ved kortsigtede løsninger og kortsigtede resultater, så er de nye holdninger i langt højere grad baseret på langsigtede løsninger. Der er en stigende erkendelse af behovet for at finde de årsager, der har skabt de aktuelle virkninger, før man iværksætter nye handlingsplaner. Disse holdningsændringer ser man overalt, og de kommer, fordi mennesket ikke har noget andet valg. Set fra en esoterisk synsvinkel er det interessant, at alle altid reinkarnerer i grupper. Ja, man har endog foreslået, at det næste stadie for seriøse åndsvidenskabelige forskere vil gå let hen over den historiske vinkel i emnet reinkarnation, og i stedet se det fra en synsvinkel, der fokuserer på grupper, for at kunne forstå de store reinkarnerende grupper i relation til deres strålekvaliteter og til deres aktiviteter i menneskeriget gennem mange liv. Tjeneste og offer Den tibetanske mester Djwhal Khul antyder, at emnet tjenestearbejde og offer gennemsyrer historien uden at blive erkendt, og at nøglen til at forstå disse faktorer ligger i en kommende intuitiv evne til at bedømme de reinkarnerende grupper som grupper og ikke som enkeltpersoner i forhold til deres strålekvaliteter, og han siger videre: 11

12 det var med dette formål for øje, at jeg kom med en udtalelse i bogen Nationernes Skæbne om de stråler, der styrer bestemte nationer. Grupper styres af de astrologiske tegn og af strålerne, ligesom det også er tilfældet med det enkelte menneske, og disse stråler påvirker dem via de hellige planeter. Jeg har her åbnet for et omfattende forskningsområde, og jeg har peget på en meget interessant ny form for historisk forskning og indsigt. Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 297 Når det enkelte menneske har fået kendskab til disse to love og til begrebet Tærskelens Vogter, hvad kan det så bidrage med som hjælp til at eliminere den? Først og fremmest det, som den tibetanske mester har anbefalet de esoterisk studerende. Han fortalte dem, at den bedste måde til at udligne karma på er at udvikle holdninger, der ikke giver impuls til at skade positive holdninger. Et andet ord for denne måde er kærlighed i handling som er den gode vilje sammen med en hjælpsom holdning. Nutidens aspiranter og disciple begynder at forstå, at hvis og når de påtager sig deres opgave i forløsningen af stoffet, så arbejder de i overensstemmelse med planen og udfører præcis deres del ved at medvirke til, at verdenskarmaen kan blive opløst. Hver gang en aspirant kommer ind på prøvestadiets vej, oplyses Hierarkiets arbejde, for det betyder, at en lille strøm af livsenergi føres ind i nye kanaler og væk fra den gamle strøm, der har tendens til at vitalisere og give næring til den onde og gamle form af Vogteren på Tærskelen. Derefter kan endnu en bevidst tjenestearbejder uddannes til at samarbejde med at skabe balance. Hver gang en indviet får adgang til en plads i Hierarkiet, betyder det, at en ny og kraftfuld formidler er til rådighed til at føre kraft ned fra de højere niveauer som hjælp til at opløse den planetariske tankeform. 12

13 Nøgleordet for Krebsens tegn er: Jeg bygger et oplyst hus, hvori jeg bor. 13

14 14

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Af Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Det seksuelle princip

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler 1 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mange mennesker, der lever eller rejser i Jordens

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

PÅSKENS åndelige betydning

PÅSKENS åndelige betydning 1 PÅSKENS åndelige betydning Robert Greig www.visdomsnettet.dk 2 Påskens åndelige betydning Af Robert Greig Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Kærlighed er en energi, som mennesket benytter i samme

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

VÆGTENS TEGN Plan og princip

VÆGTENS TEGN Plan og princip 1 VÆGTENS TEGN Plan og princip Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆGTENS TEGN Plan og princip Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Vægtens tegn har en speciel plads i dyrekredsen, for det er energien

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake.

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation 1 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Det anbefales

Læs mere

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst 1 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Fiskenes

Læs mere

SYMBOLIK tilslører & afslører

SYMBOLIK tilslører & afslører 1 SYMBOLIK tilslører & afslører Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Symbolik tilslører & afslører Af Erik Ansvang Gudinden Isis var Verdensmoderen. Isis symboliserede stof og form på alle niveauer. Stoffet

Læs mere

SEKSUALITET i den nye tidsalder

SEKSUALITET i den nye tidsalder 1 SEKSUALITET i den nye tidsalder Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 SEKSUALITET i den nye tidsalder Af Djwhal Khul Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen). At profetere er altid risikabelt, men ofte

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,-

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,- Esoteriske Egypten Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet Kr. 399,- En usædvanlig bog baseret på åndsvidenskab, symbolforståelse

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Gruppesjælen & Menneskesjælen

Gruppesjælen & Menneskesjælen 1 Gruppesjælen & Menneskesjælen Introduktion til den esoteriske lære 8 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Gruppesjælen & Menneskesjælen Introduktion til den esoteriske lære 8 Af Hardy Bennis Sjælsprincippet

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Af Erik Ansvang De syv stråler og det enkelte menneske Alle skabninger

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER 1 ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER Derek Fraser www.visdomsnettet.dk 2 Esoterisk træning i den digitale tidsalder Af Derek Fraser Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey)

ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey) Djwhal Khul 1 ÅNDELIG VEJLEDNING Djwhal Khul (Alice A. Bailey) www.visdomsnettet.dk 2 Åndelig vejledning Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Esoteric Psychology II 1 (Oversættelse: Erik Ansvang) Spørgsmålet

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

Menneskets potentialer

Menneskets potentialer 1 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Af Erik Ansvang Meditation er et stort emne. Interessen

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

Overgang eller Undergang?

Overgang eller Undergang? 1 2012 Overgang eller Undergang? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 2012 Overgang eller Undergang? Af Erik Ansvang Går Jorden under i 2012? Mayakalenderen udløber den 21. december 2012, og det har resulteret

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig 1 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mediterende grupper mødes for

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Discipelskab & Solimpulser

Discipelskab & Solimpulser 1 Discipelskab & Solimpulser Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Discipelskab & Solimpulser Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

REINKARNATION & KARMA Introduktion til den esoteriske lære 3

REINKARNATION & KARMA Introduktion til den esoteriske lære 3 1 REINKARNATION & KARMA Introduktion til den esoteriske lære 3 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Reinkarnation & Karma Af Hardy Bennis Genfødsel eller gentagende tilsynekomst Reinkarnation og karma er

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Yucatanbroderskabet Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Yucatanbroderskabet Af Annie Besant Fra Talks With a Class (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) De færreste ved, at den impuls, der

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

ALDERDOM - et erfaringsområde

ALDERDOM - et erfaringsområde 1 ALDERDOM - et erfaringsområde Lucille Gilling www.visdomsnettet.dk 2 ALDERDOM - et erfaringsområde Af Lucille Gilling Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Teknologiskræk I

Læs mere

Det åndelige Hierarki

Det åndelige Hierarki 1 Det åndelige Hierarki Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Det åndelige Hierarki Af Foster Bailey Fra Running God s Plan (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den guddommelige

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om love

Læs mere

1 VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Introduktion til DEN ESOTERISKE LÆRE 01 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Introduktion til DEN ESOTERISKE LÆRE Af Hardy Bennis Åndsvidenskabens emner I den esoteriske

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI Af HOLGER STAVNSBJERG Menneskeheden er nået så langt i sin udvikling, at den har integreret sin personlighed og dermed skabt tærskelens vogter og står nu på grænsen til guddommelighed,

Læs mere

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige 1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl. 10 4. søndag efter påske - Joh 8,28-36 15-338 - 679 / 492-476 - 426 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde da til

Læs mere

Oversigt. Bogens Forhistorie

Oversigt. Bogens Forhistorie Oversigt SIX ANALYSES er en bog, der beskæftiger sig med den personlige udvikling, hvori reinkarnation indgår, men som ikke er baseret på gamle religioner som f.eks. Buddhisme men på en vestlig opfattelse,

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV 1 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Af Kenneth Sørensen Fra bogen: Fuldmånemeditation på tærsklen til en ny verdensreligion Det forhold

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58 Hvad er Mazdaznan? Vi er en lille gruppe mennesker, som interesserer os rigtig meget for et mange tusind år gammelt system, som hedder Mazdaznan. Vi synes at dette system er helt fantastisk og specielt

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

ASTROLOGI videnskaben om energi

ASTROLOGI videnskaben om energi 1 ASTROLOGI videnskaben om energi Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 ASTROLOGI VIDENSKABEN OM ENERGI Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Astrologi er

Læs mere

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 I både New Age og esoteriske kredse er der blevet talt meget om kvaliteter og aspekter ved Fiskens og Vandbærerens tidsalder, sådan som de viser sig i vores samfund.

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 INDVIELSE i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 INDVIELSE i Egypten Af Erik Ansvang Indviet i Egypten Den traditionelle egyptologi afviser kategorisk, at pyramider og templer fungerede som en

Læs mere

Forord... 7 Første del... 10

Forord... 7 Første del... 10 Indhold Forord... 7 Første del... 10 Videnskaben - om verden... 11 Universets skabelse... 11 Big Bang teorien... 13 Alternative teorier... 15 Universets skæbne?... 19 Galakserne... 20 Stjernerne... 22

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

DEN INDRE VERDENSSTYRELSE

DEN INDRE VERDENSSTYRELSE 1 DEN INDRE VERDENSSTYRELSE Introduktion til den esoteriske lære 2 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Den Indre Verdensstyrelse af Hardy Bennis At beskrive den esoteriske læres historie er som at beskrive

Læs mere

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey.

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey. 1 AUM & OM de hellige ord Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 AUM & OM - de hellige ord Af Foster Bailey Fra The Beacon samt af Alice A. Bailey fra Hvid Magi (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup

Læs mere

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 OKKULTISME C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 OKKULTISME Af C.W. Leadbeater (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Ordet okkultisme er alvorligt misforstået. I de uvidendes forestilling

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Gruppens formål og funktion o Oversigt over 5. års opgaver o Lovene og principperne

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

FRIMURERI og det gamle Egypten

FRIMURERI og det gamle Egypten 1 FRIMURERI og det gamle Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRIMURERI og det gamle Egypten Af Erik Ansvang Frimureriet stammer fra Egypten Nogle frimurere afviser, at frimureriets ritualer og

Læs mere

OPET. Nytår i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

OPET. Nytår i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 OPET Nytår i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 OPET Nytår i Egypten Af Erik Ansvang Egyptens store nytårs-ceremoni Opet-ceremonien var det gamle Egyptens store nytårs-ceremoni. Den beskrives

Læs mere

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang.

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang. 1 FRI VILJE eller frie valg? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRI VILJE eller frie valg? Af Erik Ansvang Fri vilje determinisme? I Matthæusevangeliet (kap. 26, 42) kan man læse, at Jesus i Getsemane

Læs mere

STENBUKKENS TEGN Åbenbaring og lys

STENBUKKENS TEGN Åbenbaring og lys 1 STENBUKKENS TEGN Åbenbaring og lys Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 STENBUKKENS TEGN Åbenbaring og lys Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Stenbukkens tegn giver menneskeheden impulser til at begynde

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Opgave, der skal udføres Meditationsomrids Citater fra Tibetanerens bøger om skabende

Læs mere

VELKOMMEN TIL QIBEL EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH

VELKOMMEN TIL QIBEL EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH VELKOMMEN TIL QIBEL EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH UNDERVISER B. Kim Pedersen Som forenende enhed, helt ned til det sidste led, er alt sammenlænket med alt det andet. Således er den guddommelige essens

Læs mere

Tavshed & Stilhed. En tale ved en Wesak-højtid. Udgivet af VisdomsNettet

Tavshed & Stilhed. En tale ved en Wesak-højtid. Udgivet af VisdomsNettet Tavshed & Stilhed En tale ved en Wesak-højtid 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Tavshed & Stilhed En tale ved en Wesak-fest www.visdomsnettet.dk 2 Nyt syn på holdningen til arbejde Skabende

Læs mere