Ung og KreAktiv. Projektgrundlag for modelkommuneforsøg i Guldborgsund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ung og KreAktiv. Projektgrundlag for modelkommuneforsøg i Guldborgsund Kommune 2011-2014"

Transkript

1 Ung og KreAktiv Projektgrundlag for modelkommuneforsøg i Guldborgsund Kommune Ansøger: Kulturhusfællesskabet CULTHUS er en ung kommunal organisation, der huser Studenterhuset KLASH, Kultur-fabrikken og Kulturforsyningen i Nykøbing F. Fællesskabet blev dannet i 2008 og er en vigtig brik i Guldborgsund Kommunes ungdomskulturarbejde CULTHUS primære målgruppe er unge mellem samt studerende fra regionens ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. CULTHUS vision er at være et: fagligt stærkt, anerkendt, bæredygtigt, internationalt center for tværgående oplevelseskultur, for kreativitet og kompetenceudvikling, en dynamo i lokale og regionale udviklingsstrategier. Kontakt: Kulturhusfællesskabet CULTHUS Voldgade Nykøbing F. Tlf: / Mail: Att: Konst. Kulturhusleder Kathrine Olldag Mazanti, Tlf: / mail: Formålet med modelkommuneforsøget: Culthus ønsker at udvikle brugerinddragende metoder og frivilligstrategier i en forskningstilknyttet proces, hvor evidens, erfaring og evaluering i samspil viser nye veje til bedre kulturtilbud i bedre rammer FOR, MED og AF unge.

2 Baggrund: Ansøgningens baggrund er forankret i flere parallelle tiltag i Guldborgsund Kommune: Kulturfabrikken Kulturfabrikken er Guldborgsund Kommunes ungdomskulturhus under Culthus. Kulturfabrikken blev etableret i 1998 Indtil nu har der særligt været musik-, subkultur- og ekstremsportsaktiviteter, men det er besluttet, at profilen skal udvikles og udvides. Kulturfabrikken har eksisteret i 12 år og står nu overfor at skulle redefinere sig selv i tilpasningen til unge-målgrupper anno Guldborgsund Kommunes Børne- og Ungekulturpolitik Inden udgangen af 2011 forventes Kultur- og Fritidsudvalget i Guldborgsund Kommune at have udarbejdet en børne- og ungekulturpolitik med fire indsatsområder: 1. Netværk og Samarbejde. Vi vil skabe netværk, samarbejde, og udvikling på tværs af faglige, kommunale, nationale og internationale grænser samt øge koordineringen og synligheden til gavn for den samlede udvikling og synergi på børne- og ungekulturområdet. 2. Én fælles indgang. I Guldborgsund Kommune har vi en ambition om at alle børn og unge skal have lige adgang til kulturen. Vi vil skabe én synlig indgang til kulturtilbud for børn og unge for at gøre kulturtilbud let tilgængelige, der hvor børn og unge færdes i hverdagen i dagpasning, skole og i fritiden 3. Unge. Vi vil styrke unges mulighed for at agere i eget liv ved at afprøve og udforske nye og eksperimenterende metoder for brugerinddragelse, skabe rum til tidsbegrænsede og eksperimenterende aktiviteter og projekter af unge for og med andre unge samt udforske nye metoder til at skabe nye, fleksible aktiviteter for unge i eksisterende rammer. 4. Kompetenceudvikling. Vi ønsker at give voksne, der tilrettelægger og afvikler kulturelle forløb for børn og unge, inspiration til at skabe nytænkende og inspirerende rammer for kulturarbejdet. INCAP er Culthus vision om en langsigtet strategi for kulturhusfællesskabet, i første omgang udformet som et udviklingsprojekt. Culthus vision er at udvikle sig til at være et internationalt oplevelses- og erfaringscenter (experience centre) for unges aktive deltagelse i eget liv, i kunst og kultur, samt i samfundet og demokratiet: International Centre for Active Participation (INCAP). Formålet med INCAP er: at sætte skub i udviklingen af attraktive levevilkår for unge mennesker i en europæisk grænseregion med et stort, uforløst udviklingspotentiale. at skabe nye oplevelsesattraktioner for unge på lokalt og europæisk niveau at øge lyst til kultur, kreativitet og kompetenceudvikling blandt unge igennem æstetiske læreprocesser. at krydse grænser og udvikle kultur, kreativitet og kompetencer i regionen at skabe et unikt fyrtårn, som kommunen kan brande sig på regionalt, nationalt og internationalt.

3 På denne baggrund består modelkommuneforsøget af 5 elementer: Element 1: Projekthal (Work Package 1) Formål: At skabe en designmæssigt udfordrende, eksperimenterende projekthal, hvor de æstetiske rammer animerer og understøtter unges egne netværk og sociale fællesskaber, samt deres ideer og processer i arbejdet med aktiviteter og kulturprojekter. Fantasien trives bedst i vilde, fede rammer! Indhold: Projekthallen udvikles i Kulturfabrikken, og bygges i samarbejde med unge selv, i workshops, hvor professionelle designere og kunstnere sammen med de unge, udvikler anderledes skulpturelt udformede rumdefinerende elementer, der kan justeres fleksibelt i forskellige organiseringer, alt efter hvilke typer af aktiviteter, workshops og projekter Fabrikkens unge er i gang med. Projekthallen skal bl.a. fungere som platform for GUR s kunst- og kulturaktiviteter FOR, MED og AF unge. Design- og aktivitetsudviklingen i Fabrikkens projekthal fører frem til en stor international ungdomskulturfestival, CreActive City i med deltagelse af unge fra hele Norden. Kulturfabrikkens projekthal er ved forsøgsprojektets udløb blevet et sted, hvor unge med forskellige baggrunde og med forskellige subkulturelle tilhørsforhold mødes og udvikler ideer, aktiviteter og projekter i et kreativt miljø. Kulturfabrikkens projekthal er ved forsøgsprojektets udløb blevet et fysisk idéanimerende sted, hvis designmæssige indretning er defineret i samarbejde mellem unge og designere/kunstnere, der har arbejdet med deres ideer i Culthus-regi. GUR holder til på Kulturfabrikken og fungerer som dynamo for aktiviteterne. Kulturfabrikkens aktivitetsvifte henvender sig til en bred unge-målgruppe, og etableres i tæt samarbejde med brugere, ungdomsskole, uddannelsesinstitutioner og øvrige kulturinstitutioner. GUR holder til på Kulturfabrikken og fungerer som dynamo for aktiviteterne. Culthus afholder i en stor skandinavisk ungdomskulturfestival for målgruppen år, CreActive City. Element 2: Unge-projektgruppen GUR (Work Package 2) Formål: At skabe en løst organiseret ungeprojektgruppe for og med unge fra hele Guldborgsund, hvorfra ideer kan spire og projekter udvikles! Projektgruppen skal også være et indflydelsesrigt talerør for unge i området og råde over egne midler.

4 Indhold: GUR er en unge-projektgruppe, som skal være med til at udvikle kulturelle aktiviteter, projekter og aktiviteter for unge i hele Guldborgsund Kommune. Culthus er GUR s formelle arbejdsplatform, hvor unge kan invitere andre unge ind for at udvikle projekter og events. I GUR kan unge prøve kræfter med events og projekter sammen med andre unge og GUR bestemmer helt selv, hvad de vil lave. GUR får en professionel GUR kaptajn, ansat i Culthus, som sørger for møder og opfølgning og den relevante videre hjælp til alle de gode ideer. GUR etableres permanent i Culthus organisation og indgår som en del af ungetilbuddet i Guldborgsund Kommune. GUR har ved modelforsøgets afslutning udviklet minimum 12 aktiviteter/projekter/events. GUR har ved modelforsøgets afslutning mindst 15 medlemmer. GUR arbejder efter modelkommuneforsøgets afslutning på baggrund af en fast bevilling på minimum ,- kr. Element 3: Unge-pulje (Work Package 3) Formål: At skabe økonomisk grundlag for realiseringen af unge-projekter i GUR. Målet med puljen at afprøve og fremme metoder til brugerinddragelse og brugerstyring hvor unge har medbestemmelse i forhold til prioriteringen af midler. Puljen kombineres med et kompetenceløftforløb i projektudvikling, fundraising og projektledelse for unge projektmagere. Indhold: GUR er med til at udvikle og opstille kriterier for uddeling af unge-puljen og bevilger tilskuddene i samarbejde med GUR-kaptajnen fra Culthus. GUR udarbejder kriterier for fordelingen af puljen og definerer deres egen forretningsorden. GUR sætter med ungepuljen gang i mindst 5 aktiviteter/projekter/events årligt i modelkommuneforsøgets projektperiode. GUR organiserer i modelforsøgets projektperiode 3 årlige workshops for GURmedlemmer og andre unge interessenter om projektstyring, fundraising og idéudvikling.

5 Element 4: Udvikling af brugerinddragende metoder (Work Package 4) Formål: Culthus profil er netop centreret omkring kultur FOR, MED og AF unge, hvorfor brugerinddragende metodeudvikling står øverst på ønskelisten over områder, vi gerne vil kvalificere os indenfor. Metodeudviklingen skal ikke kun komme os til gode, men formidles og distribueres til alle øvrige kulturaktører i Danmark, som arbejder med brugerinddragelse. Indhold: Kulturinstitutioner rundt omkring i landet afprøver deres egne metoder for inddragelse af forskellige brugergrupper. Men der findes ikke en offentligt tilgængelig systematiseret værktøjskasse : et indsamlet sæt af redskaber, som er udviklet på baggrund af evidensbaserede undersøgelser, som er afprøvede og som er tilrettet forskellige typer af ungegrupper. Vi vil lave en værktøjskasse til brug for alle kulturinstitutioner i Danmark, der arbejder med brugerinddragelse, vel vidende, at brugerinddragelse er noget andet i Nykøbing F. end på Nørrebro. Og vi vil dokumentere og udgive, det vi finder ud af. Herudover ønsker vi at udvikle tilbud om kompetenceløft for unge frivillige kulturarbejdere i Culthus. De frivillige udtrykker forskellige ønsker om, hvad de gerne vil have ud af deres frivillige indsats og vi ønsker at afdække de forskellige behov og kvalificere tilbuddene. Som udgangspunkt mener vi for nuværende at kunne se, der er et behov for at udvikle: Cultural Competence Scoring Card (et pointsystem for, hvad man som frivillig har eller opøver kompetencer indenfor, f.eks. arrangementsafvikling, baransvarlig, markedsføring etc.) Korte kurser/workshops for frivillige, f.eks. køkkenhygiejne (kan føre til hygiejnebevis), konflikthåndtering, service, projektstyring, fundraising og idéudvikling. Kurserne kan konverteres til point på Scoring Card et. Kurserne udvikles i samarbejde med CELF, som står for uddannelsen BLM, Bachelor of Leisure Management. Sociale arrangementer for de frivillige. Culthus har ved forsøgsprojektets udløb udviklet og indsamlet flere forskellige metoder for brugerinddragelse til forskellige ungegrupper. Metoderne er beskrevet og formidlet i en udgivelse, som distribueres i hele landet. Culthus har ved forsøgsprojektets udløb udviklet et Cultural Competence Scoring Card til gavn for dokumentationen af unges frivilliges indsats i Culthus. Culthus har ved forsøgsprojektets udløb afholdt mindst 4 kompetencegivende kurser for unge projektmagere og frivillige i samarbejde med CELF (Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster). Element 5: Evaluering af modelkommuneforsøget (Work Package 5) Modelkommuneforsøget vil blive evalueret løbende i GUR, i Culthus, i styregruppen og med samarbejdspartnere ud fra en brugerinddragende metode, udviklet af firmaet Gesamtkunstwerk, som bl.a. også har udviklet Unges laboratorier for kunst på Statens

6 Museum for Kunst. Evalueringsmetoden tager udgangspunkt i unges egne erfaringer og anbefalinger, som der arbejdes med i nogle trinvise processer, som Gesamtkunstwerk kalder sociale motorer. De sociale motorer vil, udover at inkludere de unge selv, også inkludere voksne, fra forskellige kommunale forvaltninger, som møder og arbejder med unge. Evalueringen vil danne udgangspunktet for det efterfølgende ungdomskulturarbejde på tværgående forvaltningsnivau i kommunen. Efter hvert år udarbejdes en statusrapport på baggrund af den indsamlede erfaring og efter endt modelkommuneforsøg udarbejdes en samlet evalueringsrapport. Herudover vil resultater, erfaringer og udviklede metoder blive udgivet i bogform til fri download og distribution i hele landet. Modelkommuneforsøgets organisering: Modelkommuneforsøget er baseret i Culthus og administreres fra kontoret på Voldgade 1 i Nykøbing F. Forsøgets aktiviteter og projekter har i princippet ingen fysisk afgrænsning. Modelkommuneforsøget som projekt organiseres således: Work Package 1 Projekthal STYREGRUPPE: Culthus' bestyrelse Ansvar for projektets overordnede ramme PROJEKTEJER: Kulturhusfællesskabet Culthus Økonomisk/ juridisk ansvar Projektleder Ansvar for fremdrift i workpackages 1-4 Work Package 2 Ungeprojektgruppen GUR Work Package 3 Unge-pulje Work Package 4 Udvikling af brugerinddragende metoder

7 Tidsplan: Forberedelse Work Package 1 Work Package 2 Work Package 3 Work Package 4 Work Package 5 Hvad Udarbejdelse af kommunikations- og markedsføringsplan. Detaljerede aftaler indgås med samarbejdspartnere. GUR etableres og inddrages i forberedelsesarbejdet. Projekthal i Kulturfabrikken udvikles og etableres. Projekthallen og dens omgivelser danner rammen om en stor international ungdomskulturfestival, Creactive City Ungeprojektgruppen GUR etableres og udvikler egen forretningsorden samt kriterier for uddeling af unge-pulje midler. GUR udvikler og støtter projekter for, med og af unge, og deltager i udviklingen af kompetencegivende tilbud til unge og frivillige i kulturmiljøet. Unge-pulje etableres og GUR udarbejder sammen med Culthus kriterier for puljen. Puljen markedsføres på skoler og ungdomsuddannelser. Puljen har løbende ansøgningsfrister og realiseres igennem en lang række projekter for, med og af unge i Guldborgsund Kommune. Udvikling af brugerinddragende metoder. Fase 1: opsætning af teser i samarbejde med GUR, Udvikling af testmetode. Fase 2: Afprøvning af forskellige metodetilgange. Evaluering. Fase 3: Videreudvikling, tilretning, ny afprøvning, evaluering. Fase 4: Udviklede og erfarede metoder beskrives og formidles. Evaluering, indsamling, udgivelse, distribution, konference Hvornår Primo-medio 2011 Fase 1: 2011 Fase 2: 2012 Fase 3: Medio-ultimo Medio 2011 Medio 2011-ultimo Ultimo 2011 Primo-ultimo 2012 Primo-ultimo 2013 Primo 2014 Primo-medio 2014 Samarbejdspartnere: Guldborgsund Ungdomsskole, CELF, Katedralskolen Nykøbing F., Guldborgsund Kommunes Kultur- og Fritidsafdeling, Multicenter Syd. Med Venlig Hilsen Kathrine Olldag Mazanti konst. Kulturhusleder, Culthus

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken BY- OG KULTURPARK ANNEBERG: Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken 1: Baggrund Nykøbing Sjælland tiltrækker mange turister hvert år, men har fortsæt brug for udvikling

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere