Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed"

Transkript

1 Bæredygtig omstilling Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed

2 Teknologi alene skaber ikke bæredygtig omstilling Det gør samspillet mellem mennesker og teknologi Vi udvikler innovative og bæredygtige løsninger baseret på indsigter om samspillet mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed. Vi skaber energiløsninger, der matcher brugernes behov. For vi ved ikke bare noget om mennesker vi ved, hvordan mennesker interagerer med teknologi. Og ved at holde fokus på samspillet mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed kan vi hjælpe med til at skabe mere bæredygtig adfærd og teknologiske løsninger, der matcher den virkelighed, brugerne lever i. I denne brochure har vi samlet vores spydspidser inden for de områder, vi mener er de vigtigste for en succesfuld, bæredygtig omstilling. Læs med og få et overblik over, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation med opgaver inden for energi- og bæredygtighedsområdet om du er en kommune, privat virksomhed, energirådgiver eller arkitekt. 3

3 ENERGI OG BÆREDYGTIG UDVIKLING // BRUGERADFÆRD OG INNOVATION Forretningsudvikling på energiområdet baseret på indsigter om brugeradfærd Bæredygtig adfærd og arkitektur Pluskontoret Arkitekter og MOE manglede viden om brugeradfærd, da de skulle byde på udviklingen af Kvotehuset for Realdania Byg. Derfor valgte de at indgå et samarbejde med Alexandra Instituttet - og vandt opgaven. Baseret på vores viden om brugeradfærd i hjemmet skal Kvotehuset igennem sin arkitektur, teknologi og kvotekoncept være med til at hjælpe beboerne til en mere bæredygtig adfærd. - Alexandra Instituttet gjorde os opmærksom på ting i menneskers hverdag, vi ellers ikke ville have taget højde for. Vi ser det som et stort kvalitetsstempel, at vi også har tilføjet Alexandra Instituttets antropologiske vinkel til Kvotehuset. Jørgen Søndermark, projektleder og arkitekt, Realdania Byg Udrulningen af smart grid i Danmark kræver, at danskerne ændrer deres adfærd. Men hvis man vil ændre danskernes adfærd, må man først forstå den. Ellers risikerer man at lave tiltag og udvikle produkter, som danskerne slet ikke gider bruge. Det kan have store økonomiske omkostninger at lave et fejlslagent produkt. Hvis man bevidst arbejder med udvikling af produkter og initiativer ud fra tilgængelig viden om brugeradfærd, er der gode muligheder for at lave tiltag, der nedbringer virksomheders og borgeres energiforbrug. Alexandra Instituttet hjælper energisektoren med at inddrage viden om brugeradfærd i deres forretning. På Alexandra Instituttet arbejder vi i forskningsprojekter, hvor vi opbygger den nyeste viden om, hvordan mennesker forbruger energi, og hvordan man kan påvirke deres adfærd. Vi bruger forskellige antropologiske og kvantitative metoder til at opnå denne viden, og vi arbejder dagligt sammen med blandt andet ingeniører, dataloger og arkitekter for at omsætte vores viden i udviklingen af fremtidens løsninger til de private slutbrugere. Vi har mulighed for at stille vores viden til rådighed for offentlige og private virksomheder i både Danmark og i udlandet. En af Danmarks største eksperter inden for brugeradfærd på energiområdet er energiantropolog Johanne Mose Entwistle, som er ansat i Alexandra Instituttet. Johanne er ekspert i brugerstudier, brugerinddragelse og effektvurdering med afsæt i energiområdet. Lad elnettet styre din varme Hvad skal der til for at få mennesker til at acceptere intelligent styring af deres varmepumpe? Det spørgsmål havde DONG Energy brug for at få besvaret for at kunne udvikle nye fleksibilitetskoncepter til intelligent styring af varmepumper. Koncepterne skulle afprøves i eflex-projektet og give DONG Energy ny viden, som kunne styrke udrulning af smart grid i Danmark. DONG fik i den forbindelse hjælp af Alexandra Instituttet til udvikle de fleksibilitetskoncepter, der skulle afprøves i projektet. Vask når det er billigst Develco Products ville gerne udvikle løsninger, der understøtter fleksibelt energiforbrug. Derfor gik de sammen med Alexandra Instituttet for at få indsigt i brugeradfærd og brugernes behov. Develco ønskede svar på, hvad forbrugerne kan og vil gøre på forskellige tidspunkter, og hvordan deres produkter med fordel kunne udfærdiges, så forbrugerne kunne og ville bruge dem. Ud over svar på disse spørgsmål fik Develco hjælp til at omsætte den nye viden til et nyt produkt: The Intelligent Washer. The Intelligent Washer gør det muligt at styre vaskemaskiner ud fra prissignaler og energimiks i elnettet. Konceptet er senere indarbejdet i Indecits vaskemaskiner. Alexandra Instituttet bragte os som teknologivirksomhed meget tættere på brugernes tanker, ønsker og handlinger. Dorthe Gårdbo-Pedersen, Relationship Manager Marketing & Communications, DEVELCOProducts A/S 4 5

4 ENERGI OG BÆREDYGTIG UDVIKLING // IT-SIKKERHED Vi er specialister i it-sikkerhed inden for energisektoren Kamstrup sikrer internationalt salg Kamstrup udvikler smart meters og andre smart gridkomponenter som sælges internationalt. På en række markeder er der et stigende krav om, at sådanne produkter skal være sikre, hvilket betyder, at de er Common Criteria-certificerede eller på anden måde kan dokumentere sikkerhedsegenskaber eller sikkerhedsniveau. Denne form for dokumentation og certificering kan være en bekostelig affære. Kamstrup havde derfor et behov for at få opgraderet deres interne viden om it-sikkerhed, at få lavet en grundlæggende sikkerhedsanalyse af deres produkt og at få udviklet løsninger på eventuelle konkrete identificerede sikkerhedsproblemer. Derudover har Alexandra Instituttet hjulpet med at lave en sikkerhedsanalyse af Kamstrups smart meters. I en sektor, hvor persondata figurerer, er sikkerhed et væsentligt element både i de enkelte løsninger og i den nationale arkitektur. Alexandra Instituttet har specialiseret sig i sikkerhedsarbejde inden for energisektoren. Vi hjælper sektorens virksomheder med at forstå og løse sikkerhedsproblemer inden for både intelligente produktionssystemer og applikationer, som er baseret på eller relateret til energidata. Ved at inddrage Alexandra Instituttets Security Lab, vil din virksomheds it-systemer blive skruet sammen på en måde, som adresserer de forretningsmæssige behov og krav i forhold til sikkerhed. Vi er med til at sikre, at hverken din virksomhed eller jeres kunder får ubehagelige overraskelser i forhold til offentliggørelse af følsomme data. Sikkerhedsarbejdet indeholder typisk et eller flere elementer: En analyse af virksomhedens systemer (herunder en sikkerhedsgennemgang af software). Design af sikkerhedsløsninger. Rådgivning ift. diskussion med leverandører og kunder. Det kunne være drøftelser omkring sikkerhedskrav og -egenskaber ved virksomhedens løsning, eller drøftelser der indebærer en vurdering af, om leverandørens løsninger lever op til sikkerhedskravene. Undervisning og rådgivning internt i virksomheden om it-sikkerhed, således at man internt kan etablere et fælles sprog, der gør det muligt at arbejde effektivt med it-sikkerhed. Som Godkendt Teknologisk Service Institut (GTS) kan Alexandra Instituttet desuden udarbejde en dokumentation af jeres løsninger ift. sikkerhedsegenskaber og sikkerhedsniveau, som I kan bruge over for jeres kunder, leverandører m.v. Heri giver vi en uvildig beskrivelse og vurdering af jeres systemer - naturligvis ud fra en forudgående dialog med jer. Energinet.dk giver sikker adgang til data Energinet.dk er driftsansvarlig for el-infrastrukturen i Danmark og har i den forbindelse til opgave at udvikle og drifte den såkaldte DataHub. DataHub har til formål at samle målerdata for alle elbrugere i Danmark i en samlet database. Samme database udstilles til brug for brugere og aktører i elmarkedet. Et centralt element i DataHub er styring af adgang til disse data, som skal tilgås af både almindelige brugere og professionelle via en lang række forskellige use cases. Det har i den forbindelse være meget vigtigt med en sikker løsning, der både beskytter persondata og den samlede arkitektur. Alexandra Instituttets Security Lab har lavet sikkerhedsanalyse af DataHub og har i den forbindelse givet forslag til ændringer. Alexandra Instituttet fungerer i dag som it-sikkerhedsrådgiver for energinet.dk i forbindelse med den videre udvikling og færdiggørelse af DataHub. 6 7

5 ENERGI OG BÆREDYGTIG UDVIKLING // THE SMART CITY Innovative tiltag skaber smart cities Åbne data understøtter bæredygtighed Gatesense er en banebrydende platform, som Alexandra Instituttet har udviklet i samarbejde med Grundfos. Platformen indsamler data, der skal give borgere og offentlige og private virksomheder ny viden om byen, så de kan udvikle bæredygtige services, der er værdiskabende for samfundet. Alexandra Instituttet bidrager til projektet med softwareudvikling og undersøgelse af forretningsmodeller. Et væsentligt element er brugerinddragelse, hvor vi samarbejder med potentielle brugere i en naturlig sammenhæng. Det giver os et dybt indblik i, hvordan mennesker forstår og gør brug af et produkt og giver os konstruktiv kritik på et meget højt niveau. Digitalisering forandrer måden, hvorpå vi kan opleve, indrette og interagere med vores byer. Med smartphones, billige sensorer og Internet of Things har vi for første gang mulighed for at instrumentere byen fra top til bund. Og med Internettet, skyen og øget computerkraft, kan vi indsamle, gemme og få mening ud af de data, vi får frem. Den viden vi indsamler, kan vi bruge til at indrette og effektivisere måden vi bruger byen på dette begreb kaldes Smart City. Med de nye muligheder for at opsamle viden om byen, får vi mulighed for at effektivisere selv mindre områder af en by. Hvis vi kan få bilisterne til at sætte farten ned, undgå kødannelser eller rødt lys, kan vi opnå meget store miljømæssige fordele. Med Smart City bliver det muligt at skabe bæredygtighed på flere områder og på et meget mere detaljeret niveau end tidligere. Bæredygtige Smart Cities favner områder som miljø, folkesundhed, borgertilfredshed og borgerinddragelse og giver borgerne mulighed for selv at påvirke samfundet. Smart City er et skridt på vejen mod at løse samfundsmæssige udfordringer. I Alexandra Instituttet hjælper vi kommuner, stat og erhvervsliv og her især energisektoren med at udnytte potentialet i Smart Cities. Målet er at gøre vores kunder i stand til at skabe bæredygtige løsninger, der er attraktive for både kunden og samfundet. I processen anvender vi ekspertiser inden for datalogi, forretningsudvikling og brugerstudier. Vi leverer vores viden til byer i Danmark, Europa og resten af verden. Alexandra Instituttets rolle i projekterne består primært i at etablere åbne platforme, instrumentere byen, udvikle applikationer og hente viden ud af byens data. Derudover hjælper vi med at udvikle forretningsmodeller og tilegne os viden om, hvordan brugere kan og vil bruge de muligheder, der skabes når data kan opsamles og udstilles. Mirko Presser er forsknings- og innovationschef i Alexandra Instituttets Smart City Lab og ekspert i Internet of Things, åbne data og Smart City-området generelt. Opbygning af en smart city Gennem de seneste tre år har Alexandra Instituttet bidraget til at omdanne den nordspanske by Santander til en Smart City. Over sensorer og et utal af RFID-tags er blevet brugt til opbygning af en datasamling, der leverer information i en hidtil uset detaljeringsgrad. Alexandra Instituttet har bygget flere smart city-applikationer på dataplatformen, herunder en Smart Parking applikation samt en crowdsensing og crowdsourcing applikation, også kaldet Pulso De La Ciudad byens puls. Disse applikationer skal bidrage til at gøre byen mere ressourceeffektiv, mindske CO2-udledningen og øge borgernes livskvalitet. Aarhus en smart by Aarhus Kommune er den første i Danmark, der har etableret en åben dataplatform: Open Data Aarhus. Alexandra Instituttet hjælper med at udvikle både platformen og økosystemet omkring den. Økosystemet omfatter udviklingen af: et community, incitamentstrukturer der skal få dataejere til at offentliggøre deres data, forretningsmodeller for udviklere og kommune, afdækning af brugerbehov samt involvering af borgerne. Open Data Aarhus er et eksempel på, hvordan Aarhus Kommune har valgt at gå ind på Smart City domænet. Platformen giver kommunen et centralt sted, hvor der kan åbnes op for data til borgerne, så de selv kan udforske data og generere nye services, kunst eller kommentarer, der kan fødes tilbage til byen. 8 9

6 ENERGI OG BÆREDYGTIG UDVIKLING // INNOVATIV FORMIDLING Vi skaber synlighed og relevans At knytte bånd og aktivere brugerne I forbindelse med en større indsats for at promovere vedvarende energi, ønskede forsyningsselskabet Göteborg Energi at få udviklet et formidlingsredskab, som kunne bruges til at skabe synlighed på messer og generere mere dynamisk kommunikation i undervisningssammenhænge. I tæt dialog med Göteborg Energi udviklede Alexandra Instituttet tre sammenhængende interaktive skærmbaserede installationer, som på hver sin måde visualiserer energiproduktion udvundet fra solenergi, vindenergi og biogas. Ved at bruge kroppens bevægelser, kan Göteborg Energis kunder nu på en sjov og engagerende måde konkurrere med hinanden om fiktivt at producere energi. Anna-Karin Nilsson fra Göteborg Energi udtaler, at de har haft et fantastisk samarbejde med Alexandra Instituttet trods den geografiske afstand: - Vi kunne helt fra starten fornemme, at Alexandra Instituttet havde stor kundeindsigt og forstod vores behov, siger hun og forklarer, at installationen samtidig opfylder det krav, at den kan bruges igen og igen i forskellige sammenhænge. Det er ikke et engangsprodukt, men noget vi kommer til at bruge mange gange fremover. Energi kan være en svær størrelse at forstå, og for mange mennesker fylder energiforbrug og energispørgsmål ikke ret meget i deres hverdag. Alexandra Instituttets forskning viser, at for at få brugerne til at engagere sig i energispørgsmål, skal der noget helt særligt til. For at løse ovenstående udfordringer har Alexandra Instituttet arbejdet meget med virkemidler, hvor energisektoren kan få slutbrugerne til at forstå og aktivt tage del i energivirksomhedernes forretningsområde. Med udgangspunkt i indgående viden om virksomhedens målgruppe, skaber vi i fællesskab et helt unikt energioplevelsesunivers, der bliver et stærkt redskab til at opbygge relationer, formidle viden og engagere kunderne på en helt ny måde. Konceptet er udviklet som et oplevelsesforløb, der sikrer at virksomhedens budskab og historier formidles på en måde, som er sjov for de besøgende, og som engagerer dem undervejs i formidlingen. Vi har specialiseret os i visualisering og formidling af energi blandt andet i form af interaktive udstillinger og formidlingselementer, der skaber grobund for læring og opbygger en relation mellem energivirksomheden og slutbrugerne

7 Vi er godkendt * til at omsætte forskning til vækst Alexandra Instituttet er en privatejet almennyttig virksomhed, der arbejder med it-innovation med det formål at skabe vækst og velfærd. Vi leverer højt specialiseret rådgivning og viden på kommercielle vilkår til både offentlige og private virksomheder. Innovation kræver kompetencer fra et bredt spektrum af fagligheder Vores ansatte dækker kompetencer inden for metodevalg, innovation, design, teknologivalg, hardware og programmering. Inden for energiområdet tilbyder vi effektmåling og forretningsudvikling samt unikke udstillingskoncepter og undervisningsværktøjer. Alexandra Instituttet er et af Danmarks ni GTSinstitutter. Vores hovedfokus er indlejret og kommunikerende it i produkter og omgivelser. Vi har en forpligtelse til at hjælpe virksomheder med at anvende den nyeste forskning og teknologi. * Vi er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet som et institut, der kan omsætte forskning til vækst

8 ENERGI OG BÆREDYGTIG UDVIKLING // EFFEKTEVALUERING MÅLER DU FORGÆVES? For at vide om en teknologi eller indsats virker, må du måle dens effekt Hvordan måler og dokumenterer du effekten af en indsats eller teknologi? Og hvordan finder du ud af, hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder? Mange tror, at man kan måle en effekt ved blot at undersøge om energiforbruget går op eller ned i den periode, teknologien eller indsatsen kører. Men det giver faktisk ingen viden om, hvorvidt det rent faktisk er den konkrete teknologi eller indsats, der har skabt forandring, eller om det er andre faktorer, der har spillet positivt eller negativt ind. Alexandra Instituttet er eksperter i at evaluere og dokumentere effekten af energiteknologi og -indsatser. I samarbejde med os kan du kan få viden om, hvordan og hvorfor din teknologi eller indsats skaber effekt hos brugerne. Det er nødvendig viden for både at kunne sælge teknologien, som den er, eller forbedre den. Når vi evaluerer inden for energiområdet, benytter vi os af en forskningsbaseret tilgang, som er udviklet og tilpasset specielt til formålet. Vi kalder det for Forandringsteori. I korte træk går denne tilgang ud på, at vi afdækker de antagelser, der ligger bag den iværksatte indsats eller produktet. Derefter undersøger vi, om antagelserne holder i praksis. Dermed kan vi se, hvorfor og hvordan teknologien eller indsatsen skaber eller ikke skaber den ønskede effekt. I undersøgelsen bruger vi kvalitative og kvantitative metoder som interviews, deltagerobservation, cultural probes og spørgeskemaer. De data, vi opsamler, sammenholder vi med målerdata, så vi har et samlet billede i konklusionen. Med disse forskellige typer af data kan vi både konkludere og bevise, hvorvidt og hvordan din teknologi eller indsats virker ude hos brugerne. Hvad virker i de almene boliger? Energi og Miljø ville gerne lave et best practice studie af forskellige energivisualiseringsteknologier i den almene boligsektor. For at sikre sig viden om, hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder, har Energi og Miljø indgået et samarbejde med Alexandra Instituttet, der forestår den kvalitative evaluering. Viden fra evalueringen skal indgå i yderligere udvikling er visualiseringsteknologier, samt i et best practice katalog til den almene boligsektor. Dermed får den enkelte boligforening mulighed for at vælge den rigtige teknologi til netop deres formål. I vores projekt har Alexandra Instituttet taget sig meget af de kvalitative analyser af brugeradfærd. De har stillet gode og relevante spørgsmål og har givet os en indsigt i, hvordan man udvikler produkter, der også virker hos slutbrugerne. Christian Kierkegaard, chefkonsulent, Energi og Miljø 14 15

9 ENERGI OG BÆREDYGTIG UDVIKLING // UDVIKLING AF UNDERVISNINGSVÆRKTØJER UDVIKLING AF UNDERVISNINGS- VÆRKTØJER I ENERGI OG BÆREDYGTIGHED Undervisning i energi og bæredygtighed udgør en væsentlig del af skoleelevernes undervisning, og mange skoler arbejder i dag målrettet mod at reducere deres CO2-aftryk. Ved at bidrage til udviklingen af undervisningsværktøjer, kan energisektoren være med til at løfte undervisningsopgaven og derigennem skabe relationer til de helt unge. Alexandra Instituttet har mange års erfaring med udvikling af interaktive læringskoncepter til børn og ved, hvad der skal til for at gøre et emne som energi og bæredygtighed nærværende, spændende og ligetil at forstå. Da det digitale landskab og kravene til elevernes undervisning løbende forandrer sig, sørger vi for, at løsningen er så fleksibel, at den uden problemer kan opdateres og videreudvikles. Vi kan varetage hele udviklingsprocessen fra afklaring over design til realisering og implementering i skolen, så I efter endt opgave står med et undervisningsværktøj, der er klar til brug. VI DESIGNER OG UDVIKLER UNIKKE UNDERVISNINGSVÆRKTØJER Som eksempel på en sådan proces, kan vi nævne det samarbejde, vi har med Furesø Kommune. Kommunen ønskede at få afdækket mulighederne for udvikling af nye undervisningsværktøjer, der kunne lære eleverne om energi og bæredygtighed. På flere af skolerne er opstillet solceller og vindmøller, og ønsket var også at inddrage data fra disse for på denne måde at gøre undervisningen så nærværende som mulig. Alexandra Instituttet faciliterede den proces, hvor lærere fra flere af skolens kommuner mødtes og afdækkede behov og udfordringer. Med udgangspunkt heri skabte vi i fællesskab en række ideer til nye undervisningsværktøjer. Alexandra Instituttet kvalificerede herefter disse ideer yderligere, så ideerne kunne præsenteres for kommunens beslutningstagere. Kommunen valgte at gå videre og virkeliggøre en af ideerne, og vi planlægger, designer og færdiggør nu en SmartPhone løsning, hvor data fra skolernes egne solceller og vindmøller inddrages og bruges i undervisningen. Det, at man har valgt en mobil løsning, gør det nemt at tage undervisningen med ud af klasselokalet på ekspedition til f.eks. et forbrændingsanlæg, eller det kan starte en diskussion om energi hjemme i familien. Som en forlængelse af projektet H2interaction, en visuel udstilling om brintteknologi som vedvarende energikilde i Vestenskov på Lolland, udviklede Alexandra Instituttet et mobilt undervisningsværktøj i form af et interaktivt gulv, der kan tages med ud på skoler rundt om i landet. Her kan eleverne aflæse deres CO2-fodspor ved at vælge en rute bestående af deres valg af f.eks. madretter eller fritidsinteresser. Teamet kombinerer viden om læringsteorier, brugeradfærd og digitale virkemidler i udviklingen af spændende løsninger, der engagerer slutbrugerne og fremmer formidlingsopgaven

10 ENERGI OG BÆREDYGTIG UDVIKLING // FAGLIGE FOREDRAG BOOK ET FAGLIGT FOREDRAG Vi tilbyder seks engagerende og provokerende faglige foredrag til virksomheder og organisationer. Mød mennesket bag energiforbrugeren Med antropologien i bagagen undersøger energiantropolog, Johanne Mose Entwistle, krydsfeltet mellem mennesker, teknologi og energi. En af de vigtigste pointer i hendes arbejde er, at det er vigtigt at se på mennesker som netop mennesker og ikke som energiforbrugere; noget energibranchen traditionelt har haft svært ved. Johannes foredrag fokuserer på, hvordan virksomheder gennem viden om menneskers daglige rutiner har mulighed for at skabe teknologier og services, der kan ændre brugernes adfærd til en mere bæredygtig levevis. Derudover vil foredraget vise, hvordan det er muligt at bringe teknologi i anvendelse - og tjene penge på det - inden for energidomænet ved at forstå mennesker og deres omgivelser. Det faglige foredrag henvender sig primært til forsyningsvirksomheder samt teknologi- og serviceudbydere inden for energibranchen. Hvad er din virksomheds rolle i bæredygtige byer Labchef og international ekspert i Smart City, Mirko Presser, besvarer i sit engelske faglige foredrag spørgsmålet: Hvordan kan Smart City bidrage til udviklingen af bæredygtighed i byerne? Ifølge Mirko Presser befinder vi os i øjeblikket midt i en revolution, hvor vores viden er så forfinet, at det er muligt at strømline ressourcerne i byen. Ved at tilføre nye informationslag og styring via internettet kan man ændre den fysiske verden og dermed skabe mere effektive processer i flere af byens knudepunkter. Mirko beskriver, hvordan dette bliver muligt igennem cases, som hans eget Smart City Lab allerede har arbejdet med, og gennem deres visioner for den bæredygtige, smarte by. Det faglige foredrag er rettet mod både etablerede og nystartede organisationer, der ønsker hjælp til at lave nye, innovative investeringer og strategier inden for det bæredygtige område. Oplægget henvender sig desuden til kommuner, der har smart city som en del af deres strategi. Motiver brugeren til at ændre adfærd Interaktionsdesigner og arkitekt MAA med fokus på interaktive virkemidler i byrummet, Liselott Stenfeldt, er ekspert i visualisering af energi. I sit faglige foredrag viser hun, hvordan man kan gøre det nemt for slutbrugeren at forholde sig til noget så komplekst som energiforbrug i en travl hverdag. Liselotts foredrag inspirerer til at skabe enkelhed over for brugerne, så de bliver motiveret til at ændre deres adfærd. Selvom energi er en kompleks størrelse set fra energileverandørens side, behøver det ikke være kompliceret for slutbrugeren at forstå og forholde sig til, og derfor er enkelhed et nøgleord i Liselotts arbejde. Det faglige foredrag henvender sig primært til kommuner, energivirksomheder, museer og andre oplevelsesinstitutioner og til private og offentlige virksomheder, der er beskæftiget med byplanlægning. Sådan håndterer du personfølsomme oplysninger Sikkerhedsekspert og medlem af Rådet for Digital Sikkerhed, Jakob Pagter, har i sit arbejde med bæredygtighed fokus på to forskellige perspektiver: Hvordan sikkerhedsoptimerer man infrastrukturen i produktionssystemer med Smart Grids? Hvordan sikrer udviklingsservices deres applikationslag, så det er muligt at håndtere personfølsomme oplysninger, der skal deles med tredjepart? Begge foredrag er centreret om de udfordringer og muligheder, som gør sig gældende, når virksomheder skal kunne beskytte deres kunders personfølsomme data. Jakob Pagter ved, hvordan data kan udstilles på en forsvarlig måde, så persondatalovgivningen ikke overtrædes, og han kan fortælle, hvad virksomhederne bør gøre for at øge sikkerheden, hvilke farer, der er forbundet med ikke at gøre det, og hvad virksomhederne vil kunne opnå med en sikkerhedsoptimering. De faglige foredrag henvender sig primært til allerede eksisterende spillere på markedet, eksempelvis kraftværker og leverandører til disse. Sæt grønt på agendaen Hvordan kan man gøre den grønne agenda nærværende og let at integrere i vores byer og i vores hverdag? Det spørgsmål svarer Green Urban Designer, Trine Plambech, på i sit faglige foredrag. Hendes foredrag handler om, hvordan vi kan skabe grønne, smarte byer og hvad de betyder for vores livskvalitet, sundhed og evne til at tænke nyt og kreativt. Ifølge Trine Plambech handler det om at understøtte de mennesker, der gerne vil gøre en forskel og lade deres initiativ bane vej for resten. Det handler om at gøre den grønne agenda attraktiv for alle. Trine Plambech har blandt andet været med til at udvikle mobile applikationer, udstillingselementer og urbane skulpturer, der skaber grøn forandring gennem større forståelse og engagement og ved at gøre det grønne til et relevant, sjovt og behageligt valg. Med udgangspunkt i indgående viden om menneskers adfærd og behov kan vi udforme teknologien, så den inviterer os til f.eks. at gå på opdagelse i naturens spisekammer eller at lege med solen, vinden og vandet og derigennem lære om vedvarende energi. Inspirationsoplægget er bygget op om nogle af de cases, Trine har været involveret i, som blandt andet tæller Pluk din mad med mobilen og The Land Art Generator Initiative om energiproducerende skulpturer. Det faglige foredrag henvender sig primært til kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der gerne vil arbejde med og skabe værdi gennem grøn omstilling

11 Alexandra Instituttet er en almennyttig virksomhed, der tilbyder forskning, udvikling og innovation inden for it. Vi er sat i verden for at skabe vækst, velfærd og værdi. Kontakt os Dina Myrup Raabjerg Head of Sales ALEXANDRA INSTITUTTET Aabogade 34 DK-8200 Aarhus N Rued Langgaards Vej 7, 5B DK-2300 København S

Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed

Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed Bæredygtig omstilling Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed Teknologi alene skaber ikke bæredygtig omstilling Det gør samspillet mellem mennesker og teknologi Vi udvikler innovative og

Læs mere

MOBILE LØSNINGER OG APPS MED OMTANKE

MOBILE LØSNINGER OG APPS MED OMTANKE MOBILE LØSNINGER OG APPS MED OMTANKE Vi er eksperter i mobile løsninger. Vores kernekompetence er de avancerede, skæve, kreative, skræddersyede og forskningsbaserede løsninger. Vi hjælper dig med at vælge

Læs mere

mobile løsninger og apps med omtanke

mobile løsninger og apps med omtanke mobile løsninger og apps med omtanke Alexandra Instituttet er eksperter i mobile løsninger. Vores kernekompetence er de avancerede, skæve, kreative, skræddersyede og forskningsbaserede løsninger. Vi hjælper

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

INTERACTIVE SPACES LAB

INTERACTIVE SPACES LAB INTERACTIVE SPACES LAB Dette er et katalog med udvalgte projekter fra Interactive Spaces Lab Mange af projekterne kan ses som videoer på vores vimeo-side: www.vimeo.com/ispaces Eller på vores vimeo-kanal

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

En bedre kommune med it? Realisér din kommunes ambitioner og visioner

En bedre kommune med it? Realisér din kommunes ambitioner og visioner En bedre kommune med it? Realisér din kommunes ambitioner og visioner Med en Vidensbrønd har vi fået en supergod mulighed for at inddrage bevægelse, teamwork, kommunikation og kreativitet via it og teknologi

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Smart affaldshåndtering

Smart affaldshåndtering Smart affaldshåndtering er mere effektiv og gør borgerne mere tilfredse Med smart affaldshåndtering bliver affaldsindsamlingen i byerne mere effektiv. Borgerne får nyttig information, samtidig med at affaldshåndteringen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Social housing & innovation Bæredygtighed i Byggeriet, 12. November, 2014 Ph.d. Stipendiat Anne Vorre Hansen Agenda Baggrund Bærende begreber

Læs mere

Intelligent Energistyring AmbA

Intelligent Energistyring AmbA Intelligent Energistyring AmbA Ordinær Generalforsamling den 30. april 2013 1 Andelshavere ArosTeknik 2 Hvorfor et andelsselskab omkring Smart Grid? Danmark har brug for en åben IT-platform, der kan kommunikere

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

Smart borgerinddragelse i fremtidens byer

Smart borgerinddragelse i fremtidens byer Smart borgerinddragelse i fremtidens byer Ved Camilla Hjortkjær Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter d. 30. oktober 2014 Ministeriets arbejde By, Bolig, landdistrikter og nordiske anliggender Bypolitik

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Energiforbrug i Hjemmet Brugerdreven Innovation

Energiforbrug i Hjemmet Brugerdreven Innovation Energiforbrug i Hjemmet Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Alexandra Instittutet Minimum Configuration Home Automation (MCHA) 2008-2010 Formål: Udvikle og afprøve metoder til brugerdreven Innovation

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

DREAM. Danish Renewable Energy Aligned Market. Vi arbejder for tidlig kommerciel udrulning af Smart Grid løsninger

DREAM. Danish Renewable Energy Aligned Market. Vi arbejder for tidlig kommerciel udrulning af Smart Grid løsninger DREAM Danish Renewable Energy Aligned Market Vi arbejder for tidlig kommerciel udrulning af Smart Grid løsninger DREAM Workshop Hvordan bringes genereret viden og værktøjer i spil? Program 10:00 10:10

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Optimering af kommunikation i anlægsprojekter og -processer, igennem Forstærket

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Trafikkonference 2011

Trafikkonference 2011 Trafikkonference 2011 Jacob Rolf Jensen Innovationsnetværket Service Platform Alexandra Instituttet A/S jacob.r.jensen@alexandra.dk 1 Brugerdrevet innovation hvad er det? Hvorfor involvere brugerne i innovation?

Læs mere

Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere

Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere Resume projektansøgning Energisystemet i Danmark står overfor en række udfordringer i forbindelse

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Indeholder alt det, der skaber værdi

Indeholder alt det, der skaber værdi Indeholder alt det, der skaber værdi Velkommen til en revolutionerende tilgang til lydløsninger velkommen til Jabra One Partner Program Bæredygtig vækst og øget profitabilitet er virksomhedsmål, vi alle

Læs mere

3 2.1 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

3 2.1 FREDERIKSHAVN KOMMUNE ter Cen 5 4 13 2 6 1 11 7 10 12 8 9 for BÆ 3 2.1 I T G Y D E R U G K I DV G N LI FREDERIKSHAVN KOMMUNE 1 Indhold Få realiseret din virksomheds grønne idé 3 Energibyen søger samarbejdspartnere 4 Fordele

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel Organisation/ virksomhed Målgruppe for projektet Kort beskrivelse

Læs mere

Smart Cities. Nye veje til vækst og bæredygtighed. Business Region Aarhus den 18. december 2015. Søren Sørensen Adm.

Smart Cities. Nye veje til vækst og bæredygtighed. Business Region Aarhus den 18. december 2015. Søren Sørensen Adm. Smart Cities Nye veje til vækst og bæredygtighed Business Region Aarhus den 18. december 2015 Søren Sørensen Adm. direktør, NRGi Intro til Smart Cities og smarte fællesskaber inkl. cases 1. Introduktion

Læs mere

HVAD GRUNDFOS KOLLEGIET HAR LÆRT OS OM UNGES ENERGIFORBRUG. Mia Kruse Rasmussen Specialist Anthropologist, Sustainable Transition Lab

HVAD GRUNDFOS KOLLEGIET HAR LÆRT OS OM UNGES ENERGIFORBRUG. Mia Kruse Rasmussen Specialist Anthropologist, Sustainable Transition Lab HVAD GRUNDFOS KOLLEGIET HAR LÆRT OS OM UNGES ENERGIFORBRUG Mia Kruse Rasmussen Specialist Anthropologist, Sustainable Transition Lab Alexandra instituttet a/s PÅ FORKANT AF MARKEDETS BEHOV Vi er et af

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Konkrete forslag til initiativer:

Konkrete forslag til initiativer: Konkrete forslag til initiativer: 1. At forsøge at involvere udvalgte erhvervsvirksomheder som kunne være relevante for projektet. Her drejer det sig om virksomheder indenfor lys, lyd og nye medier f.eks.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker - App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

At være frivillig i UngEnergi

At være frivillig i UngEnergi At være frivillig i UngEnergi UngEnergi er VedvarendeEnergis ungdomsafdeling. Vi er en gruppe af unge mellem 15 og 35 år, som brænder for det samme mål: en grøn og bedre verden. Vores projekter har til

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Sikkerhedskultur Hvordan går det med sikkerheden? Hvad er en god sikkerhedskultur?

Sikkerhedskultur Hvordan går det med sikkerheden? Hvad er en god sikkerhedskultur? Sikkerhedskultur Hvordan går det med sikkerheden? Virksomheder er i stigende grad udsatte og sårbare over for såvel eksterne som interne sikkerhedstrusler. Truslerne kan være rettet mod mennesker, it-systemer,

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

Smart Grid i Danmark (2010): HVORFOR SMART GRID?

Smart Grid i Danmark (2010): HVORFOR SMART GRID? Dagens program Velkommen /Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Klima, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard Smart Grid Danmark 2.0 resultater /Jørgen S. Christensen, Dansk Energi En Smart Grid leverandør

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 8 til mødet i Teknik- og miljøudvalget 2014-17 den 19. april 2016 kl. 13:00 i Faaborg Side 2 af 8 Indkaldelse Søren Kristensen Hans Jørgensen Claus Jørgen Bendtsen Kristian Nielsen Mads Holdgaard

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere