Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed"

Transkript

1 Bæredygtig omstilling Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed

2 Teknologi alene skaber ikke bæredygtig omstilling Det gør samspillet mellem mennesker og teknologi Vi udvikler innovative og bæredygtige løsninger baseret på indsigter om samspillet mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed. Vi skaber energiløsninger, der matcher brugernes behov. For vi ved ikke bare noget om mennesker vi ved, hvordan mennesker interagerer med teknologi. Og ved at holde fokus på samspillet mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed kan vi hjælpe med til at skabe mere bæredygtig adfærd og teknologiske løsninger, der matcher den virkelighed, brugerne lever i. I denne brochure har vi samlet vores spydspidser inden for de områder, vi mener er de vigtigste for en succesfuld, bæredygtig omstilling. Læs med og få et overblik over, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation med opgaver inden for energi- og bæredygtighedsområdet om du er en kommune, privat virksomhed, energirådgiver eller arkitekt. 3

3 ENERGI OG BÆREDYGTIG UDVIKLING // BRUGERADFÆRD OG INNOVATION Forretningsudvikling på energiområdet baseret på indsigter om brugeradfærd Bæredygtig adfærd og arkitektur Pluskontoret Arkitekter og MOE manglede viden om brugeradfærd, da de skulle byde på udviklingen af Kvotehuset for Realdania Byg. Derfor valgte de at indgå et samarbejde med Alexandra Instituttet - og vandt opgaven. Baseret på vores viden om brugeradfærd i hjemmet skal Kvotehuset igennem sin arkitektur, teknologi og kvotekoncept være med til at hjælpe beboerne til en mere bæredygtig adfærd. - Alexandra Instituttet gjorde os opmærksom på ting i menneskers hverdag, vi ellers ikke ville have taget højde for. Vi ser det som et stort kvalitetsstempel, at vi også har tilføjet Alexandra Instituttets antropologiske vinkel til Kvotehuset. Jørgen Søndermark, projektleder og arkitekt, Realdania Byg Udrulningen af smart grid i Danmark kræver, at danskerne ændrer deres adfærd. Men hvis man vil ændre danskernes adfærd, må man først forstå den. Ellers risikerer man at lave tiltag og udvikle produkter, som danskerne slet ikke gider bruge. Det kan have store økonomiske omkostninger at lave et fejlslagent produkt. Hvis man bevidst arbejder med udvikling af produkter og initiativer ud fra tilgængelig viden om brugeradfærd, er der gode muligheder for at lave tiltag, der nedbringer virksomheders og borgeres energiforbrug. Alexandra Instituttet hjælper energisektoren med at inddrage viden om brugeradfærd i deres forretning. På Alexandra Instituttet arbejder vi i forskningsprojekter, hvor vi opbygger den nyeste viden om, hvordan mennesker forbruger energi, og hvordan man kan påvirke deres adfærd. Vi bruger forskellige antropologiske og kvantitative metoder til at opnå denne viden, og vi arbejder dagligt sammen med blandt andet ingeniører, dataloger og arkitekter for at omsætte vores viden i udviklingen af fremtidens løsninger til de private slutbrugere. Vi har mulighed for at stille vores viden til rådighed for offentlige og private virksomheder i både Danmark og i udlandet. En af Danmarks største eksperter inden for brugeradfærd på energiområdet er energiantropolog Johanne Mose Entwistle, som er ansat i Alexandra Instituttet. Johanne er ekspert i brugerstudier, brugerinddragelse og effektvurdering med afsæt i energiområdet. Lad elnettet styre din varme Hvad skal der til for at få mennesker til at acceptere intelligent styring af deres varmepumpe? Det spørgsmål havde DONG Energy brug for at få besvaret for at kunne udvikle nye fleksibilitetskoncepter til intelligent styring af varmepumper. Koncepterne skulle afprøves i eflex-projektet og give DONG Energy ny viden, som kunne styrke udrulning af smart grid i Danmark. DONG fik i den forbindelse hjælp af Alexandra Instituttet til udvikle de fleksibilitetskoncepter, der skulle afprøves i projektet. Vask når det er billigst Develco Products ville gerne udvikle løsninger, der understøtter fleksibelt energiforbrug. Derfor gik de sammen med Alexandra Instituttet for at få indsigt i brugeradfærd og brugernes behov. Develco ønskede svar på, hvad forbrugerne kan og vil gøre på forskellige tidspunkter, og hvordan deres produkter med fordel kunne udfærdiges, så forbrugerne kunne og ville bruge dem. Ud over svar på disse spørgsmål fik Develco hjælp til at omsætte den nye viden til et nyt produkt: The Intelligent Washer. The Intelligent Washer gør det muligt at styre vaskemaskiner ud fra prissignaler og energimiks i elnettet. Konceptet er senere indarbejdet i Indecits vaskemaskiner. Alexandra Instituttet bragte os som teknologivirksomhed meget tættere på brugernes tanker, ønsker og handlinger. Dorthe Gårdbo-Pedersen, Relationship Manager Marketing & Communications, DEVELCOProducts A/S 4 5

4 ENERGI OG BÆREDYGTIG UDVIKLING // IT-SIKKERHED Vi er specialister i it-sikkerhed inden for energisektoren Kamstrup sikrer internationalt salg Kamstrup udvikler smart meters og andre smart gridkomponenter som sælges internationalt. På en række markeder er der et stigende krav om, at sådanne produkter skal være sikre, hvilket betyder, at de er Common Criteria-certificerede eller på anden måde kan dokumentere sikkerhedsegenskaber eller sikkerhedsniveau. Denne form for dokumentation og certificering kan være en bekostelig affære. Kamstrup havde derfor et behov for at få opgraderet deres interne viden om it-sikkerhed, at få lavet en grundlæggende sikkerhedsanalyse af deres produkt og at få udviklet løsninger på eventuelle konkrete identificerede sikkerhedsproblemer. Derudover har Alexandra Instituttet hjulpet med at lave en sikkerhedsanalyse af Kamstrups smart meters. I en sektor, hvor persondata figurerer, er sikkerhed et væsentligt element både i de enkelte løsninger og i den nationale arkitektur. Alexandra Instituttet har specialiseret sig i sikkerhedsarbejde inden for energisektoren. Vi hjælper sektorens virksomheder med at forstå og løse sikkerhedsproblemer inden for både intelligente produktionssystemer og applikationer, som er baseret på eller relateret til energidata. Ved at inddrage Alexandra Instituttets Security Lab, vil din virksomheds it-systemer blive skruet sammen på en måde, som adresserer de forretningsmæssige behov og krav i forhold til sikkerhed. Vi er med til at sikre, at hverken din virksomhed eller jeres kunder får ubehagelige overraskelser i forhold til offentliggørelse af følsomme data. Sikkerhedsarbejdet indeholder typisk et eller flere elementer: En analyse af virksomhedens systemer (herunder en sikkerhedsgennemgang af software). Design af sikkerhedsløsninger. Rådgivning ift. diskussion med leverandører og kunder. Det kunne være drøftelser omkring sikkerhedskrav og -egenskaber ved virksomhedens løsning, eller drøftelser der indebærer en vurdering af, om leverandørens løsninger lever op til sikkerhedskravene. Undervisning og rådgivning internt i virksomheden om it-sikkerhed, således at man internt kan etablere et fælles sprog, der gør det muligt at arbejde effektivt med it-sikkerhed. Som Godkendt Teknologisk Service Institut (GTS) kan Alexandra Instituttet desuden udarbejde en dokumentation af jeres løsninger ift. sikkerhedsegenskaber og sikkerhedsniveau, som I kan bruge over for jeres kunder, leverandører m.v. Heri giver vi en uvildig beskrivelse og vurdering af jeres systemer - naturligvis ud fra en forudgående dialog med jer. Energinet.dk giver sikker adgang til data Energinet.dk er driftsansvarlig for el-infrastrukturen i Danmark og har i den forbindelse til opgave at udvikle og drifte den såkaldte DataHub. DataHub har til formål at samle målerdata for alle elbrugere i Danmark i en samlet database. Samme database udstilles til brug for brugere og aktører i elmarkedet. Et centralt element i DataHub er styring af adgang til disse data, som skal tilgås af både almindelige brugere og professionelle via en lang række forskellige use cases. Det har i den forbindelse være meget vigtigt med en sikker løsning, der både beskytter persondata og den samlede arkitektur. Alexandra Instituttets Security Lab har lavet sikkerhedsanalyse af DataHub og har i den forbindelse givet forslag til ændringer. Alexandra Instituttet fungerer i dag som it-sikkerhedsrådgiver for energinet.dk i forbindelse med den videre udvikling og færdiggørelse af DataHub. 6 7

5 ENERGI OG BÆREDYGTIG UDVIKLING // THE SMART CITY Innovative tiltag skaber smart cities Åbne data understøtter bæredygtighed Gatesense er en banebrydende platform, som Alexandra Instituttet har udviklet i samarbejde med Grundfos. Platformen indsamler data, der skal give borgere og offentlige og private virksomheder ny viden om byen, så de kan udvikle bæredygtige services, der er værdiskabende for samfundet. Alexandra Instituttet bidrager til projektet med softwareudvikling og undersøgelse af forretningsmodeller. Et væsentligt element er brugerinddragelse, hvor vi samarbejder med potentielle brugere i en naturlig sammenhæng. Det giver os et dybt indblik i, hvordan mennesker forstår og gør brug af et produkt og giver os konstruktiv kritik på et meget højt niveau. Digitalisering forandrer måden, hvorpå vi kan opleve, indrette og interagere med vores byer. Med smartphones, billige sensorer og Internet of Things har vi for første gang mulighed for at instrumentere byen fra top til bund. Og med Internettet, skyen og øget computerkraft, kan vi indsamle, gemme og få mening ud af de data, vi får frem. Den viden vi indsamler, kan vi bruge til at indrette og effektivisere måden vi bruger byen på dette begreb kaldes Smart City. Med de nye muligheder for at opsamle viden om byen, får vi mulighed for at effektivisere selv mindre områder af en by. Hvis vi kan få bilisterne til at sætte farten ned, undgå kødannelser eller rødt lys, kan vi opnå meget store miljømæssige fordele. Med Smart City bliver det muligt at skabe bæredygtighed på flere områder og på et meget mere detaljeret niveau end tidligere. Bæredygtige Smart Cities favner områder som miljø, folkesundhed, borgertilfredshed og borgerinddragelse og giver borgerne mulighed for selv at påvirke samfundet. Smart City er et skridt på vejen mod at løse samfundsmæssige udfordringer. I Alexandra Instituttet hjælper vi kommuner, stat og erhvervsliv og her især energisektoren med at udnytte potentialet i Smart Cities. Målet er at gøre vores kunder i stand til at skabe bæredygtige løsninger, der er attraktive for både kunden og samfundet. I processen anvender vi ekspertiser inden for datalogi, forretningsudvikling og brugerstudier. Vi leverer vores viden til byer i Danmark, Europa og resten af verden. Alexandra Instituttets rolle i projekterne består primært i at etablere åbne platforme, instrumentere byen, udvikle applikationer og hente viden ud af byens data. Derudover hjælper vi med at udvikle forretningsmodeller og tilegne os viden om, hvordan brugere kan og vil bruge de muligheder, der skabes når data kan opsamles og udstilles. Mirko Presser er forsknings- og innovationschef i Alexandra Instituttets Smart City Lab og ekspert i Internet of Things, åbne data og Smart City-området generelt. Opbygning af en smart city Gennem de seneste tre år har Alexandra Instituttet bidraget til at omdanne den nordspanske by Santander til en Smart City. Over sensorer og et utal af RFID-tags er blevet brugt til opbygning af en datasamling, der leverer information i en hidtil uset detaljeringsgrad. Alexandra Instituttet har bygget flere smart city-applikationer på dataplatformen, herunder en Smart Parking applikation samt en crowdsensing og crowdsourcing applikation, også kaldet Pulso De La Ciudad byens puls. Disse applikationer skal bidrage til at gøre byen mere ressourceeffektiv, mindske CO2-udledningen og øge borgernes livskvalitet. Aarhus en smart by Aarhus Kommune er den første i Danmark, der har etableret en åben dataplatform: Open Data Aarhus. Alexandra Instituttet hjælper med at udvikle både platformen og økosystemet omkring den. Økosystemet omfatter udviklingen af: et community, incitamentstrukturer der skal få dataejere til at offentliggøre deres data, forretningsmodeller for udviklere og kommune, afdækning af brugerbehov samt involvering af borgerne. Open Data Aarhus er et eksempel på, hvordan Aarhus Kommune har valgt at gå ind på Smart City domænet. Platformen giver kommunen et centralt sted, hvor der kan åbnes op for data til borgerne, så de selv kan udforske data og generere nye services, kunst eller kommentarer, der kan fødes tilbage til byen. 8 9

6 ENERGI OG BÆREDYGTIG UDVIKLING // INNOVATIV FORMIDLING Vi skaber synlighed og relevans At knytte bånd og aktivere brugerne I forbindelse med en større indsats for at promovere vedvarende energi, ønskede forsyningsselskabet Göteborg Energi at få udviklet et formidlingsredskab, som kunne bruges til at skabe synlighed på messer og generere mere dynamisk kommunikation i undervisningssammenhænge. I tæt dialog med Göteborg Energi udviklede Alexandra Instituttet tre sammenhængende interaktive skærmbaserede installationer, som på hver sin måde visualiserer energiproduktion udvundet fra solenergi, vindenergi og biogas. Ved at bruge kroppens bevægelser, kan Göteborg Energis kunder nu på en sjov og engagerende måde konkurrere med hinanden om fiktivt at producere energi. Anna-Karin Nilsson fra Göteborg Energi udtaler, at de har haft et fantastisk samarbejde med Alexandra Instituttet trods den geografiske afstand: - Vi kunne helt fra starten fornemme, at Alexandra Instituttet havde stor kundeindsigt og forstod vores behov, siger hun og forklarer, at installationen samtidig opfylder det krav, at den kan bruges igen og igen i forskellige sammenhænge. Det er ikke et engangsprodukt, men noget vi kommer til at bruge mange gange fremover. Energi kan være en svær størrelse at forstå, og for mange mennesker fylder energiforbrug og energispørgsmål ikke ret meget i deres hverdag. Alexandra Instituttets forskning viser, at for at få brugerne til at engagere sig i energispørgsmål, skal der noget helt særligt til. For at løse ovenstående udfordringer har Alexandra Instituttet arbejdet meget med virkemidler, hvor energisektoren kan få slutbrugerne til at forstå og aktivt tage del i energivirksomhedernes forretningsområde. Med udgangspunkt i indgående viden om virksomhedens målgruppe, skaber vi i fællesskab et helt unikt energioplevelsesunivers, der bliver et stærkt redskab til at opbygge relationer, formidle viden og engagere kunderne på en helt ny måde. Konceptet er udviklet som et oplevelsesforløb, der sikrer at virksomhedens budskab og historier formidles på en måde, som er sjov for de besøgende, og som engagerer dem undervejs i formidlingen. Vi har specialiseret os i visualisering og formidling af energi blandt andet i form af interaktive udstillinger og formidlingselementer, der skaber grobund for læring og opbygger en relation mellem energivirksomheden og slutbrugerne

7 Vi er godkendt * til at omsætte forskning til vækst Alexandra Instituttet er en privatejet almennyttig virksomhed, der arbejder med it-innovation med det formål at skabe vækst og velfærd. Vi leverer højt specialiseret rådgivning og viden på kommercielle vilkår til både offentlige og private virksomheder. Innovation kræver kompetencer fra et bredt spektrum af fagligheder Vores ansatte dækker kompetencer inden for metodevalg, innovation, design, teknologivalg, hardware og programmering. Inden for energiområdet tilbyder vi effektmåling og forretningsudvikling samt unikke udstillingskoncepter og undervisningsværktøjer. Alexandra Instituttet er et af Danmarks ni GTSinstitutter. Vores hovedfokus er indlejret og kommunikerende it i produkter og omgivelser. Vi har en forpligtelse til at hjælpe virksomheder med at anvende den nyeste forskning og teknologi. * Vi er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet som et institut, der kan omsætte forskning til vækst

8 ENERGI OG BÆREDYGTIG UDVIKLING // EFFEKTEVALUERING MÅLER DU FORGÆVES? For at vide om en teknologi eller indsats virker, må du måle dens effekt Hvordan måler og dokumenterer du effekten af en indsats eller teknologi? Og hvordan finder du ud af, hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder? Mange tror, at man kan måle en effekt ved blot at undersøge om energiforbruget går op eller ned i den periode, teknologien eller indsatsen kører. Men det giver faktisk ingen viden om, hvorvidt det rent faktisk er den konkrete teknologi eller indsats, der har skabt forandring, eller om det er andre faktorer, der har spillet positivt eller negativt ind. Alexandra Instituttet er eksperter i at evaluere og dokumentere effekten af energiteknologi og -indsatser. I samarbejde med os kan du kan få viden om, hvordan og hvorfor din teknologi eller indsats skaber effekt hos brugerne. Det er nødvendig viden for både at kunne sælge teknologien, som den er, eller forbedre den. Når vi evaluerer inden for energiområdet, benytter vi os af en forskningsbaseret tilgang, som er udviklet og tilpasset specielt til formålet. Vi kalder det for Forandringsteori. I korte træk går denne tilgang ud på, at vi afdækker de antagelser, der ligger bag den iværksatte indsats eller produktet. Derefter undersøger vi, om antagelserne holder i praksis. Dermed kan vi se, hvorfor og hvordan teknologien eller indsatsen skaber eller ikke skaber den ønskede effekt. I undersøgelsen bruger vi kvalitative og kvantitative metoder som interviews, deltagerobservation, cultural probes og spørgeskemaer. De data, vi opsamler, sammenholder vi med målerdata, så vi har et samlet billede i konklusionen. Med disse forskellige typer af data kan vi både konkludere og bevise, hvorvidt og hvordan din teknologi eller indsats virker ude hos brugerne. Hvad virker i de almene boliger? Energi og Miljø ville gerne lave et best practice studie af forskellige energivisualiseringsteknologier i den almene boligsektor. For at sikre sig viden om, hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder, har Energi og Miljø indgået et samarbejde med Alexandra Instituttet, der forestår den kvalitative evaluering. Viden fra evalueringen skal indgå i yderligere udvikling er visualiseringsteknologier, samt i et best practice katalog til den almene boligsektor. Dermed får den enkelte boligforening mulighed for at vælge den rigtige teknologi til netop deres formål. I vores projekt har Alexandra Instituttet taget sig meget af de kvalitative analyser af brugeradfærd. De har stillet gode og relevante spørgsmål og har givet os en indsigt i, hvordan man udvikler produkter, der også virker hos slutbrugerne. Christian Kierkegaard, chefkonsulent, Energi og Miljø 14 15

9 ENERGI OG BÆREDYGTIG UDVIKLING // UDVIKLING AF UNDERVISNINGSVÆRKTØJER UDVIKLING AF UNDERVISNINGS- VÆRKTØJER I ENERGI OG BÆREDYGTIGHED Undervisning i energi og bæredygtighed udgør en væsentlig del af skoleelevernes undervisning, og mange skoler arbejder i dag målrettet mod at reducere deres CO2-aftryk. Ved at bidrage til udviklingen af undervisningsværktøjer, kan energisektoren være med til at løfte undervisningsopgaven og derigennem skabe relationer til de helt unge. Alexandra Instituttet har mange års erfaring med udvikling af interaktive læringskoncepter til børn og ved, hvad der skal til for at gøre et emne som energi og bæredygtighed nærværende, spændende og ligetil at forstå. Da det digitale landskab og kravene til elevernes undervisning løbende forandrer sig, sørger vi for, at løsningen er så fleksibel, at den uden problemer kan opdateres og videreudvikles. Vi kan varetage hele udviklingsprocessen fra afklaring over design til realisering og implementering i skolen, så I efter endt opgave står med et undervisningsværktøj, der er klar til brug. VI DESIGNER OG UDVIKLER UNIKKE UNDERVISNINGSVÆRKTØJER Som eksempel på en sådan proces, kan vi nævne det samarbejde, vi har med Furesø Kommune. Kommunen ønskede at få afdækket mulighederne for udvikling af nye undervisningsværktøjer, der kunne lære eleverne om energi og bæredygtighed. På flere af skolerne er opstillet solceller og vindmøller, og ønsket var også at inddrage data fra disse for på denne måde at gøre undervisningen så nærværende som mulig. Alexandra Instituttet faciliterede den proces, hvor lærere fra flere af skolens kommuner mødtes og afdækkede behov og udfordringer. Med udgangspunkt heri skabte vi i fællesskab en række ideer til nye undervisningsværktøjer. Alexandra Instituttet kvalificerede herefter disse ideer yderligere, så ideerne kunne præsenteres for kommunens beslutningstagere. Kommunen valgte at gå videre og virkeliggøre en af ideerne, og vi planlægger, designer og færdiggør nu en SmartPhone løsning, hvor data fra skolernes egne solceller og vindmøller inddrages og bruges i undervisningen. Det, at man har valgt en mobil løsning, gør det nemt at tage undervisningen med ud af klasselokalet på ekspedition til f.eks. et forbrændingsanlæg, eller det kan starte en diskussion om energi hjemme i familien. Som en forlængelse af projektet H2interaction, en visuel udstilling om brintteknologi som vedvarende energikilde i Vestenskov på Lolland, udviklede Alexandra Instituttet et mobilt undervisningsværktøj i form af et interaktivt gulv, der kan tages med ud på skoler rundt om i landet. Her kan eleverne aflæse deres CO2-fodspor ved at vælge en rute bestående af deres valg af f.eks. madretter eller fritidsinteresser. Teamet kombinerer viden om læringsteorier, brugeradfærd og digitale virkemidler i udviklingen af spændende løsninger, der engagerer slutbrugerne og fremmer formidlingsopgaven

10 ENERGI OG BÆREDYGTIG UDVIKLING // FAGLIGE FOREDRAG BOOK ET FAGLIGT FOREDRAG Vi tilbyder seks engagerende og provokerende faglige foredrag til virksomheder og organisationer. Mød mennesket bag energiforbrugeren Med antropologien i bagagen undersøger energiantropolog, Johanne Mose Entwistle, krydsfeltet mellem mennesker, teknologi og energi. En af de vigtigste pointer i hendes arbejde er, at det er vigtigt at se på mennesker som netop mennesker og ikke som energiforbrugere; noget energibranchen traditionelt har haft svært ved. Johannes foredrag fokuserer på, hvordan virksomheder gennem viden om menneskers daglige rutiner har mulighed for at skabe teknologier og services, der kan ændre brugernes adfærd til en mere bæredygtig levevis. Derudover vil foredraget vise, hvordan det er muligt at bringe teknologi i anvendelse - og tjene penge på det - inden for energidomænet ved at forstå mennesker og deres omgivelser. Det faglige foredrag henvender sig primært til forsyningsvirksomheder samt teknologi- og serviceudbydere inden for energibranchen. Hvad er din virksomheds rolle i bæredygtige byer Labchef og international ekspert i Smart City, Mirko Presser, besvarer i sit engelske faglige foredrag spørgsmålet: Hvordan kan Smart City bidrage til udviklingen af bæredygtighed i byerne? Ifølge Mirko Presser befinder vi os i øjeblikket midt i en revolution, hvor vores viden er så forfinet, at det er muligt at strømline ressourcerne i byen. Ved at tilføre nye informationslag og styring via internettet kan man ændre den fysiske verden og dermed skabe mere effektive processer i flere af byens knudepunkter. Mirko beskriver, hvordan dette bliver muligt igennem cases, som hans eget Smart City Lab allerede har arbejdet med, og gennem deres visioner for den bæredygtige, smarte by. Det faglige foredrag er rettet mod både etablerede og nystartede organisationer, der ønsker hjælp til at lave nye, innovative investeringer og strategier inden for det bæredygtige område. Oplægget henvender sig desuden til kommuner, der har smart city som en del af deres strategi. Motiver brugeren til at ændre adfærd Interaktionsdesigner og arkitekt MAA med fokus på interaktive virkemidler i byrummet, Liselott Stenfeldt, er ekspert i visualisering af energi. I sit faglige foredrag viser hun, hvordan man kan gøre det nemt for slutbrugeren at forholde sig til noget så komplekst som energiforbrug i en travl hverdag. Liselotts foredrag inspirerer til at skabe enkelhed over for brugerne, så de bliver motiveret til at ændre deres adfærd. Selvom energi er en kompleks størrelse set fra energileverandørens side, behøver det ikke være kompliceret for slutbrugeren at forstå og forholde sig til, og derfor er enkelhed et nøgleord i Liselotts arbejde. Det faglige foredrag henvender sig primært til kommuner, energivirksomheder, museer og andre oplevelsesinstitutioner og til private og offentlige virksomheder, der er beskæftiget med byplanlægning. Sådan håndterer du personfølsomme oplysninger Sikkerhedsekspert og medlem af Rådet for Digital Sikkerhed, Jakob Pagter, har i sit arbejde med bæredygtighed fokus på to forskellige perspektiver: Hvordan sikkerhedsoptimerer man infrastrukturen i produktionssystemer med Smart Grids? Hvordan sikrer udviklingsservices deres applikationslag, så det er muligt at håndtere personfølsomme oplysninger, der skal deles med tredjepart? Begge foredrag er centreret om de udfordringer og muligheder, som gør sig gældende, når virksomheder skal kunne beskytte deres kunders personfølsomme data. Jakob Pagter ved, hvordan data kan udstilles på en forsvarlig måde, så persondatalovgivningen ikke overtrædes, og han kan fortælle, hvad virksomhederne bør gøre for at øge sikkerheden, hvilke farer, der er forbundet med ikke at gøre det, og hvad virksomhederne vil kunne opnå med en sikkerhedsoptimering. De faglige foredrag henvender sig primært til allerede eksisterende spillere på markedet, eksempelvis kraftværker og leverandører til disse. Sæt grønt på agendaen Hvordan kan man gøre den grønne agenda nærværende og let at integrere i vores byer og i vores hverdag? Det spørgsmål svarer Green Urban Designer, Trine Plambech, på i sit faglige foredrag. Hendes foredrag handler om, hvordan vi kan skabe grønne, smarte byer og hvad de betyder for vores livskvalitet, sundhed og evne til at tænke nyt og kreativt. Ifølge Trine Plambech handler det om at understøtte de mennesker, der gerne vil gøre en forskel og lade deres initiativ bane vej for resten. Det handler om at gøre den grønne agenda attraktiv for alle. Trine Plambech har blandt andet været med til at udvikle mobile applikationer, udstillingselementer og urbane skulpturer, der skaber grøn forandring gennem større forståelse og engagement og ved at gøre det grønne til et relevant, sjovt og behageligt valg. Med udgangspunkt i indgående viden om menneskers adfærd og behov kan vi udforme teknologien, så den inviterer os til f.eks. at gå på opdagelse i naturens spisekammer eller at lege med solen, vinden og vandet og derigennem lære om vedvarende energi. Inspirationsoplægget er bygget op om nogle af de cases, Trine har været involveret i, som blandt andet tæller Pluk din mad med mobilen og The Land Art Generator Initiative om energiproducerende skulpturer. Det faglige foredrag henvender sig primært til kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der gerne vil arbejde med og skabe værdi gennem grøn omstilling

11 Alexandra Instituttet er en almennyttig virksomhed, der tilbyder forskning, udvikling og innovation inden for it. Vi er sat i verden for at skabe vækst, velfærd og værdi. Kontakt os Dina Myrup Raabjerg Head of Sales ALEXANDRA INSTITUTTET Aabogade 34 DK-8200 Aarhus N Rued Langgaards Vej 7, 5B DK-2300 København S

En bedre kommune med it? Realisér din kommunes ambitioner og visioner

En bedre kommune med it? Realisér din kommunes ambitioner og visioner En bedre kommune med it? Realisér din kommunes ambitioner og visioner Med en Vidensbrønd har vi fået en supergod mulighed for at inddrage bevægelse, teamwork, kommunikation og kreativitet via it og teknologi

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Social housing & innovation Bæredygtighed i Byggeriet, 12. November, 2014 Ph.d. Stipendiat Anne Vorre Hansen Agenda Baggrund Bærende begreber

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Intelligent Energistyring AmbA

Intelligent Energistyring AmbA Intelligent Energistyring AmbA Ordinær Generalforsamling den 30. april 2013 1 Andelshavere ArosTeknik 2 Hvorfor et andelsselskab omkring Smart Grid? Danmark har brug for en åben IT-platform, der kan kommunikere

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Energiforbrug i Hjemmet Det menneskelige perspektiv

Energiforbrug i Hjemmet Det menneskelige perspektiv Energiforbrug i Hjemmet Det menneskelige perspektiv Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Institute Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Netværksrunde og evalueringer

Netværksrunde og evalueringer Netværksrunde og evalueringer SDSD CLEANs Årsdag den 22. maj 2015 Københavns Rådhus BIG DATA MULIGHEDER BARRIERER Data nyttig viden Sammenkoble forskellige datasæt. Data som forretningsmodel energiomkostninger

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

Smarte byer og nye samarbejdsformer

Smarte byer og nye samarbejdsformer Smarte byer og nye samarbejdsformer Else Kloppenborg, Specialkonsulent Københavns Kommune, Teknik- & Miljøforvaltningen Green Cities konference, 23. oktober 2014, Allerød - Hvad er en smart by? - Skal

Læs mere

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker - App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY STATUSMARKØRER: FØR: Bil, hus, taske og tv IDAG: Tid, sundhed, motion, børn, fritid. 1. BILENS ROLLE 4 BILEN ER = MOBILITET OG BILPRODUCENTERNE

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

ET INNOVATIONSSAMARBEJDE FOR FORSYNINGSRESILIENCE I FREMTIDENS STORBYER

ET INNOVATIONSSAMARBEJDE FOR FORSYNINGSRESILIENCE I FREMTIDENS STORBYER ET INNOVATIONSSAMARBEJDE FOR FORSYNINGSRESILIENCE I FREMTIDENS STORBYER PIONEERED BY: ENERGI DATA BRUGER VAND RESILIENCE LAB DENMARK ER ET QUATTRO HELIX SAMARBEJDE MELLEM FORSKNINGS- OG UDDANNELSESINSITUTIONER,

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut - et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut Vision EnergyFlexHouse skal være et aktiv for fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces

Læs mere

It i gymnasiet En ny start

It i gymnasiet En ny start It i gymnasiet En ny start Michael E. Caspersen Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet It for alle It, et alment fag kreativt revolutionerende grænseoverskridende meningsfuldt udbud for alle inspiration

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen DK 2050 Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050 Tag med på rejsen DK 2050 : Partnerskab DK 2050 lanceres af Dansk Arkitektur Center (DAC) og DAC s partnerskab : DK 2050 er det officielle danske

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere