> CASEBESKRIVELSE. Tværfaglig idékonkurrence for studerende BYUDVIKLING > KØDBYEN KBH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "> CASEBESKRIVELSE. Tværfaglig idékonkurrence for studerende BYUDVIKLING > KØDBYEN KBH"

Transkript

1 5 > CASEBESKRIVELSE > HVEM? Alle studerende, uanset studieretning, kan deltage. Du kan deltage individuelt eller i hold > HVAD? Stationsbygninger står ubenyttede hen. Hvordan kan de bruges? Colliers International Danmark A/S og DSB Ejendomme har sat kr. på højkant til de bedste forslag > HVORNÅR? Tilmeld dig inden den 3. marts 2015 Afleveringsfrist senest den 16. marts 2015 > HVORDAN? Svar på opgaven og bliv bedømt af et spændende dommerpanel bestående af bl.a. arkitekt MAA Louis Becker, direktør i Henning Larsen Architects, Mads Arlien-Søborg trendekspert og partner i WEMADEIT og arkitekturredaktør på Politiken Karsten Ifversen Tværfaglig idékonkurrence for studerende BYUDVIKLING > KØDBYEN KBH Colliers International Danmark A/S i samarbejde med DSB Ejendomme

2 INVITATION Invitation til Colliers Award 2015 Vi har alle et tilhørsforhold til særligt én station. Det er her, vi tager afsted fra, rejser ud i verden fra, og her vi kommer hjem. Alligevel er stationsbygningerne bare bygninger. Tilhørsforholdet er ikke stort, da bygningerne primært dækker et behov for transport. Stationsbygningerne har fået prædikatet dansk kulturarv - en kulturarv med uudnyttet potentiale og med store udfordringer. Tendensen går imod, at der i dag kun er 4 kundebetjente billetsalg tilbage i Danmark, hvilket lader tusindevis kvadratmeter stå tomme, så hvordan kan disse kvadratmeter udnyttes og optimeres? Det vil Colliers International Danmark A/S og DSB Ejendomme gerne finde ud af, og de er derfor gået ind i et spændende samarbejde omkring idékonkurrencen Colliers Award Der uddeles en præmiesum på kr. til dem, som kommer med de bedste løsninger til dette års stillede opgave. Hvordan kan man aktivere stationsbygningerne i Danmarks mindre byer, så disse igen bliver attraktive for byerne, lokalbefolkningerne og for de rejsende? Vi håber, I vil deltage i Colliers Award 2015, og ser frem til at se jeres spændende, idérige og innovative løsningsforslag. Med venlig hilsen Peter Lassen Jes Transbøl COO & Partner Underdirektør Colliers International Danmark A/S DSB Ejendomme God fornøjelse med Colliers Award

3 INDHOLD COLLIERS AWARD Gruppesammensætninger...4 Colliers Award Konkurrenceopgave og -område...4 KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER Konkurrenceudskriver, -form og sprog...5 Deltagelse...5 Registrering...5 Konkurrencemateriale...5 BESIGTIGELSE AF SORØ STATION Invitation...6 Forespørgsler...6 KONKURRENCENS FØRSTE RUNDE Visualisering...7 Tekst...7 Forslagshæfte...7 Generelt for aflevering af forslag...7 KONKURRENCENS 3 NØGLEORD Økonomisk bæredygtighed...8 Involvering...8 Nytænkning...8 KONKURRENCENS ANDEN RUNDE Plancher...9 Generelt for aflevering af forslag...9 Navnedokument...9 Forslagets udførelse...9 Indlevering...9 BEDØMMELSE OG PRÆMIERING Dommerkomité...10 Bedømmelseskriterier...10 Præmiering...10 YDERLIG INFORMATION Offentliggørelse af resultatet...11 Rettigheder...11 Hvad kan du forvente?...11 KALENDER Oversigt...12 KONKURRENCENS AFSENDERE Colliers International Danmark A/S...13 DSB Ejendomme...13 BILAG Kort over stationer...14 Kort over Sorø station...15 Kort over Ringe station...16 Kort over Ribe station...17 Kort over Skive station

4 COLLIERS AWARD Gruppesammensætninger og opgaven Et tværfagligt samarbejde kan med fordel etableres af studerende fra fx landets arkitektskoler, designskoler, innovationsuddannelser, højskoler, Business Schools m.fl. Forslagene kan udarbejdes på både dansk og engelsk. Et konkurrenceforslag kan sagtens udarbejdes individuelt, og det er dermed ikke et krav, at man skal indgå i en gruppe. Colliers Award Colliers Award sætter fokus på udfordringer i forbindelse med byudviklingsprojekter og forsøger at skabe opmærksomhed omkring dem. Så længe du er studerende, har du mulighed for at deltage i konkurrencen og dermed også om præmiesummen på kr. Colliers Award er en idékonkurrence for studerende på alle landets uddannelsesinstitutioner. Colliers Award 2015 I dag er der kun 4 kundebetjente billetsalg tilbage i Danmark på hhv. Københavns Hovedbanegård, Odense station, Aarhus station og i Københavns lufthavn. Det betyder, at mange stationsbygninger, særligt i Danmarks mindre byer, står (delvist) tomme. Disse ejendomme er nødsaget til at ændre anvendelse for at opfylde byernes, lokalbefolkningens og de rejsendes behov og forventninger. Der er udvalgt 4 stationsbygninger til konkurrencen, hvoraf hver gruppe/deltager skal vælge at arbejde med én af stationsbygningerne. Colliers Award 2015 sætter fokus på nedenstående stationsbygninger og stiller spørgsmålet; Hvordan kan man aktivere stationsbygningerne i Danmarks mindre byer, så disse igen bliver attraktive for byerne, lokalbefolkningerne og for de rejsende? > Sorø station > Ringe station > Skive station > Ribe station Det er et krav, at besvarelserne er gennemarbejdet og forholder sig til de tre nøgleord økonomisk bæredygtighed, involvering og nytænkning. Konkurrenceforslaget kan både være et greb på bygningen eller en installation. Det er et krav, at der vedlægges en konceptbeskrivelse til hvert enkelt forslag, hvor der tages stilling til ejendommens beliggenhed, byen, som den ligger i, og det kommercielle potentiale, der ligger i løsningen. 4

5 KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER Konkurrenceudskriver, -form og sprog Konkurrencen er udskrevet af Colliers International Danmark A/S i samarbejde med DSB Ejendomme og er en idékonkurrence for studerende i Danmark. Konkurrencens sprog er dansk og engelsk. Konkurrencematerialet udgives på dansk og engelsk. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser er den danske udgave den gældende. Deltagelse og registrering Konkurrencen er åben for alle studerende, som har en god idé til, hvordan fremtidens stationsbygninger kan optimeres/ anvendes. Tilmelding til konkurrencen sker pr. til Helle Andersen på senest den 3. marts Tilmeldingen skal indeholde navne på alle gruppens deltagere, disse personers uddannelsesinstitutioner og årgange. Konkurrencedeltagerne vil efterfølgende modtage en kvittering for tilmelding. Konkurrencemateriale Konkurrencematerialet består af dette program og nedenstående bilag. Alle konkurrenceforslagene skal sendes via , Dropbox eller WeTransfer senest den 16. marts 2015, hvorefter dommerkomitéen vil udvælge 5 grupper, som skal udarbejde fysisk materiale til aflevering senest den 13. april De 5 udvalgte grupper får hver tildelt op til kr. til at producere deres fysiske materiale mod fremvisning af kvitteringer. Alle spørgsmål og svar vil blive lagt på 00 Konkurrenceprogram, PDF-fil 01 Luftfotografier 02 Eksisterende byggeri, plan, snit og opstalt 03 Fotos Konkurrencematerialet er til rådighed på Colliers hjemmeside Det er konkurrencedeltagernes eget ansvar at holde sig opdateret om eventuelle meddelelser, spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade, der offentliggøres på hjemmesiden. 5

6 BESIGTIGELSE AF SORØ STATION Invitation Tirsdag den 17. februar 2015 inviterer DSB Ejendomme alle konkurrencedeltagere til Sorø station. Vi mødes kl på Københavns Hovedbanegård og følges ad til Sorø station (toget kører kl ), hvor vi vil blive budt velkomne af byens borgmester, Gert Jørgensen (C). Borgmesteren fortæller om, hvordan han mener, at Sorø stationsbygning kan blive et aktiv for byen. Efterfølgende vil foredragsholder holde oplæg om, hvilken betydning stationsbygninger har for byer, lokalbefolkninger og rejsende. Sidst, men ikke mindst, vil Jan Joensen fra DSB Ejendomme vise os rundt i stationsbygningen. Forespørgsler Spørgsmål i forbindelse med konkurrencen skal sendes til Helle Andersen på Spørgsmålene vil blive besvaret hurtigst muligt og lagt på og i anonym udgave. OBS! Rejsen betales af DSB. 6

7 KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER FOR FØRSTE RUNDE Afleveringsfrist: 16. marts 2015 Vi ønsker konceptuelle forslag, som skal omfatte følgende materiale: Visualisering Den visuelle del af forslaget skal være et kreativt, overraskende og sanseligt forslag til et greb, en installation eller indretning af stationsbygningen. Idéen skal kunne realiseres på/i den eksisterende ejendom, som der er tegninger og fotos af i konkurrencematerialet. Din idé skal illustreres klart og enkelt gennem fotos, tegninger eller videomateriale. Sekvensen bør ikke overstige 3 minutter. Generelt for aflevering af forslag Forslagsmaterialet fremsendes via , Dropbox eller WeTransfer. Med henblik på dommerbetænkning, pressemateriale og lignende skal alle væsentlige illustrationer fra forslaget afleveres i PDF- eller JPEG-filformat. Opløsning: Min. 300 dpi for gråtoner og 4 farvegengivelser og min. 800 dpi for stregtegninger. Alt materiale skal være anonymt dvs. navne og uddannelsesinstitutioner må ikke fremgå af materialet. Vi modtager ikke fysiske modeller, og alle forslag skal afleveres digitalt. Ved tilmelding til idékonkurrencen skal konkurrencedeltagerne vælge et 5-cifret kendingstal, som skal fremgå tydeligt på alt indsendt materiale. Tekst En kortfattet tekstbeskrivelse, der supplerer visualiseringen, med oplysninger om forslagets overordnede anvendelse, koncept og hovedidé. Indlevering Afleveringsfrist: mandag den 16. marts Forslag sendes til Forslagshæfte (indleveres digitalt) Et styk hæfte indeholdende forslagets illustrationer og beskrivelse. Forslagshæfterne må maksimalt bestå af 10 sider inkl. illustrationer. Uploades i et samlet PDF-filformat. 7

8 KONKURRENCENS 3 NØGLEORD Forslagene bedes tage afsæt i konkurrencens 3 nøgleord: Økonomisk bæredygtighed Når vi taler om økonomisk bæredygtighed, er det essentielt at forstå økonomien i et bredt perspektiv. Det handler blandt andet om, hvordan et bedre miljø kan påvirke udgifter til fx renovation og vedligeholdelse. Et bedre miljø kan også forstås som et miljø, der optimerer de aktiviteter, der foregår på stationen fx hvordan man kan optimere udlejningen af stationsbygningen, eller hvordan man kan øge antallet af rejsende. Involvering Byens borgere og rejsende står højt på dagsordenen, når det gælder stationens videre udvikling. Stationsbygningen er på mange måder et fælles anliggende og vigtig for byen. Konkurrencedeltagernes forslag til den pågældende stationsbygning skal illustrere og forklare, hvordan det at opleve og benytte stationen kan være noget, man er fælles om, eller hvordan stationsbygningen kan blive en bygning med stor tiltrækningskraft. Nytænkning Vi ønsker, at konkurrencedeltagernes idéer udviser nytænkning omkring stationsbygningernes anvendelse. Hvordan kan eksempelvis virkemidler som materiale og lys eller funktion og placering frembringe følelser og nye (bæredygtige) anvendelser, ændre værdinormer og ikke mindst skabe nye funktioner? Stationerne skal være pæne, rene og trygge at opholde sig på i alle døgnets timer. Fokus i forhold til nytænkning af stationsbygningernes udtryk, muligheder og funktioner bør forholde sig til grundfunktionen. Beliggenhedskort over Skive Station 8

9 KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER FOR ANDEN RUNDE Afleveringsfrist: 13. april udvalgte konkurrencebesvarelser fra første runde går videre i konkurrencen, og skal herefter opfylde nedenstående betingelser. Plancher De 5 udvalgte grupper får feedback, så der kan udarbejdes 3 plancher med visualiseringer. Disse vil derefter blive bedømt af dommerpanelet og udstillet på en stor konference for ejendomsbranchen. Navnedokument Sammen med afleveringen af konkurrenceforslagene sendes et separat dokument via , Dropbox eller WeTransfer indeholdende konkurrencedeltagernes navne, adresser, telefonnumre, adresser og forslagets kendingstal (se ovenfor). Ved forslag med flere deltagere skal det anføres, hvem der har ophavsret til forslaget, og hvem der eventuelt har medvirket som medarbejder, konsulent eller rådgiver uden andel i ophavsretten. Dokumentet forsynes med teksten Navnedokument og det valgte kendingstal. Plancheomfanget må ikke overstige 1,2 m i højden og 0,84 m i bredden svarende til én A0-planche. Forslagsmaterialet må ikke være rullet eller foldet, men skal være opklæbet på skumpap. Konkurrencedeltagerne må samtidig aflevere digitale forslag såsom filmmateriale, motion graphic eller lignende. Sekvensen bør ikke overstige 3 minutter. OBS! De 5 udvalgte grupper vil hver få betalt op til kr. af deres udlæg til plancher mod fremvisning af kvitteringer. Forslagets udførelse Forslaget skal være anonymt, og et konkurrenceforslag eller dele heraf må ikke tidligere have været offentliggjort. Forslaget skal tydeligt mærkes med det valgte kendingstal. Indlevering Afleveringsfrist: mandag den 13. april (kun for de 5 udvalgte grupper). Plancher og printede forslagshæfter afleveres til Colliers International Danmark A/S på Gammel Kongevej 11, 1610 København V. Generelt for aflevering af forslag Alt materiale skal være anonymt dvs. navne og uddannelsesinstitutioner må ikke fremgå af materialet. Ved tilmelding til idékonkurrencen skal konkurrencedeltagerne vælge et 5-cifret kendingstal, som skal fremgå tydeligt på alt indsendt materiale. 9

10 BEDØMMELSE OG PRÆMIERING Dommerkomité Konkurrenceforslagene vil blive bedømt af en dommerkomité bestående af: Peter Lassen, COO & partner, Colliers International Danmark A/S Jes Transbøl, underdirektør, DSB Ejendomme Louis Becker, arkitekt MAA, partner og direktør, Henning Larsen Architects Mads Arlien-Søborg, cand.mag. i moderne kultur & kulturformidling, partner i We Made It. Karsten Ifversen, arkitekturredaktør, Politiken Dommerkomitéens betænkning vil ikke indeholde separat kritik af alle forslagene. Bedømmelseskriterier Forslagene vil blive vurderet ud fra helhedsindtrykket og beskrivelsen af, hvorledes hovedidéen kan realiseres i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Der vil blive lagt vægt på forslagenes innovative karakter med henblik på økonomisk bæredygtighed og involvering. Præmiering Dommerkomitéen råder over en samlet præmiesum på kr. Vinderen/vinderne af konkurrencen vil modtage et minimumsbeløb på kr. Det resterende beløb fordeles efter dommerkomitéens skøn. Præmiebeløbene, der er fritaget for moms, udbetales umiddelbart efter offentliggørelsen af konkurrenceresultatet. 10

11 YDERLIGERE INFORMATION Offentliggørelse af resultatet Vi forventer, at den endelige bedømmelse er afsluttet ultimo april 2015, og offentliggørelsen af konkurrencens resultat vil finde sted i løbet af maj på en stor ejendomskonference i København. Resultatet vil desuden blive offentliggjort gennem en pressemeddelelse på Facebook og LinkedIn. Forslagsstillere, der har fået tildelt præmie, vil blive underrettet personligt. Præmierede forslag vil desuden også kunne ses på Hvad kan du forvente? Omtale i dagspressen Materiale og reference til dit CV Praktisk erhvervserfaring og muligheden for at blive bedømt af professionelle erhvervsdrivende Udtalelse fra dommerkomitéen Diplom for deltagelse i Colliers Award 2015 Rettigheder Ejendomsretten til de indsendte forslag tilhører Colliers International Danmark A/S. Ophavsretten til et konkurrenceforslag forbliver dog altid hos konkurrencedeltageren. Der er tale om en idékonkurrence, hvor alle indleverede forslag overgives til DSB Ejendomme i forbindelse med konferencen i maj Colliers og DSB Ejendomme har ret til at publicere de indkomne forslag, fx i dagblade og elektroniske medier. Ved publiceringen vil forslagsstillernes navne blive oplyst. 11

12 KALENDER JAN FEB MAR MAR MAR APR APR Colliers Award 2015 offentliggøres Besigtigelse af Sorø station med foredrag Deadline for registrering Deadline for første aflevering Dommerkomitéens første møde Deadline for anden aflevering (de 5 udvalgte grupper) Dommerkomitéens andet møde INVOLVERING, NYTÆNKNING OG ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED 12

13 KONKURRENCENS AFSENDERE COLLIERS INTERNATIONAL DANMARK A/S Colliers International Danmark A/S er en dansk, privatejet erhvervsejendomsmægler med speciale i vurdering, udlejning og salg af bruger- og investeringsejendomme. I mere end 25 år har vi som erhvervsmæglere ydet førsteklasses rådgivning inden for alle områder af det danske ejendomsmarked. Vi beskæftiger os med erhvervsrelateret ejendomsrådgivning og er specialiserede inden for retail, industri og logistik, kontor samt investeringsejendomme. Derudover tilbyder vi rådgivning til lejere, købere og developere, og vi har erfaring med byudvikling og transformation af erhvervslokaler til andre formål. Vi er repræsenteret i hele Danmark og har kontorer i København, Odense, Vejle, Aarhus og Aalborg. Gennem vores mange specialister og kontorer kan vi derfor servicere kunder i hele landet. Colliers International Danmark A/S er en del af Colliers International, et internationalt samarbejde af erhvervsmæglere, som er repræsenteret med 482 kontorer i 62 lande på 6 kontinenter. Vi har samarbejdspartnere i det meste af verden og kan dermed også sikre vores kunder professionel rådgivning på internationalt plan. DSB EJENDOMME DSB Ejendomme sidder på én af Danmarks største, mest varierede og unikke ejendomsporteføljer. Fra stationsbygninger i mange danske byer til tidligere færgearealer i Nyborg, nedlagte baneområder og centralt beliggende bygninger og arealer over alt i Danmark med gode udviklingsmuligheder. Vores formål er at sikre, at DSB s unikke ejendomsportefølje fortsat er med til at fremme bæredygtig vækst og mobilitet for borgerne gennem projektudvikling og salg, en kommerciel udlejningsstrategi og modernisering af DSB s stationer og arealer. DSB Ejendomme har tre forretningsområder: salg, udlejning og stationer. Fakta om DSB Ejendomme: DSB Ejendomme ejer og administrerer: 850 grundarealer / m2 735 bygninger/ m2, heriblandt: 298 stationer 9 værkstedbygninger 276 boliger 1 kursusstation i Knudshoved 1 jernbanemuseum i Odense 112 bygninger er bevaringsværdige/fredede Ældste bygning er Roskilde Station fra 1847 Nyeste bygning er Værksted Århus fra mio. rejsende besøger hvert år DSB s stationer 13

14 KORT OVER STATIONER 14

15 KORT OVER SORØ STATION 15

16 KORT OVER RINGE STATION 16

17 KORT OVER RIBE STATION 17

18 KORT OVER SKIVE STATION 18

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence Konkurrenceprogram Orangerie Januar 2015 INDHOLD INTRODUKTION s. 3 1. OM GL. HOLTEGAARD & BAROKHAVEN s. 4 2. KONKURRENCEOPGAVEN & PLACERING

Læs mere

KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station

KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station Del 1: Idé og vision 10079 Kontor- og boghotel på Sorø station Forslagshæfte Del 2: Idé og vision side 1 af 10 INTRO Stationsbygningerne på togstationerne i Danmark er

Læs mere

VIND ET GAVEKORT REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE. http://kaark.aarch.dk

VIND ET GAVEKORT REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE. http://kaark.aarch.dk VIND ET GAVEKORT INDRET KÅRKS REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE http://kaark.aarch.dk side_2 Indledning Kårk genopstod sidste semester efter længere

Læs mere

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013 Børns tryghed Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013 Den 30. januar 2013 DGI-byen/CPH Conference Tietgensgade 65 DK-1704 København V Tilværelsens naturlige og sunde doser

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Bebyggelsesplan for Antonihøjen

Bebyggelsesplan for Antonihøjen Bebyggelsesplan for Antonihøjen Åben idékonkurrence - Konkurrenceprogram September 2015 KOLOFON Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Vordingborg Kommune. Fotos og layout: Planafdelingen Vordingborg Kommune

Læs mere

Kort sagt: vil du lave den fede Rejseplanen, skal du være med i vores konkurrence!

Kort sagt: vil du lave den fede Rejseplanen, skal du være med i vores konkurrence! Rejseplanen A/S afholder konkurrencen: Ideudvikling af Rejseplanen 1. Beskrivelse af opgaven Den overordnede opgave er at komme med bud på ideudvikling af Rejseplanen. Har du den fede ide til at nyskabe

Læs mere

Innosite åben innovation i byggeriet

Innosite åben innovation i byggeriet 2 Innosite åben innovation i byggeriet Innosite er et initiativ af Realdania og Energistyrelsen med Dansk Arkitektur Center som operatør. Projektets overordnede formål er at introducere åbne innovationsmetoder

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

udvidelse af tønder rådhus

udvidelse af tønder rådhus udvidelse af tønder rådhus program åben projektkonkurrence december 2012 udvidelse af t ønder rådhus program åben projektkonkurrence december 2012 3 5 6 12 22 26 36 invitation introduktion omgivelserne

Læs mere

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE Konkurrencebetingelser 13. JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger...4 1.1 Baggrund...4 1.2 Konkurrencens forløb...4 1.3 Konkurrenceudskriver...5 1.4 Konkurrencens

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl.

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. 8620 Kjellerup Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Sagsnummer: 80201173 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Investeringsejendom,

Læs mere

Company Programme. Retningslinjer for konkurrencen. - Danmarksmesterskabet i entreprenørskab

Company Programme. Retningslinjer for konkurrencen. - Danmarksmesterskabet i entreprenørskab Company Programme - Danmarksmesterskabet i entreprenørskab Retningslinjer for konkurrencen Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise Ejlskovsgade 3D 5000 Odense C www.ffe-ye.dk Company Programme -

Læs mere

Hjemmeopgave 2015 - Designskolen Kolding. Hjemmeopgaven er i år opdelt i 2 dele, og du skal løse begge dele.

Hjemmeopgave 2015 - Designskolen Kolding. Hjemmeopgaven er i år opdelt i 2 dele, og du skal løse begge dele. Hjemmeopgave 2015 - Designskolen Kolding Hjemmeopgaven er i år opdelt i 2 dele, og du skal løse begge dele. Opgaverne er formuleret åbent for at give dig mulighed for at vise din personlige tænkning, kreativitet,

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Introduktion til. TAGDEL.dk. Mange muligheder! TAG DEL TAG DEL. vores samfund

Introduktion til. TAGDEL.dk. Mange muligheder! TAG DEL TAG DEL. vores samfund Introduktion til TAGDEL.dk - VORES SAMFUND TAGDEL.dk er et nyt landsdækkende socialt medie for aktivt medborgerskab til borgere, foreninger, offentlige institutioner, virksomheder, m.fl. TAGDEL.dk er en

Læs mere

til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012

til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012 til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012 Temaet for optagelsesprøven er: Mødet mellem det moderne smykkefelt & 3D printeren. Forord For at kunne klare sig i smykkebrancen i dag

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse

Forum for Offentlig Topledelse FORUM FOR OFFENTLIG TOPLEDELSE Forum for Offentlig Topledelse Prisopgave Prisopgave for Projekt Forum for Offentlig Topledelse Forum for Offentlig Topledelse udskriver en priskonkurrence i efteråret 2003.

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013 Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

KONKURRENCEPROGRAM VIS OS HVORDAN VI SKAL BO TÆT

KONKURRENCEPROGRAM VIS OS HVORDAN VI SKAL BO TÆT VIS OS HVORDAN VI SKAL BO TÆT STATENS KUNSTFOND ÅBEN IDÉKONKURRENCE 2010 VIS OS HVORDAN VI SKAL BO TÆT INDBYDELSE Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg har hermed fornøjelsen af, at invitere til en åben

Læs mere

Thorsvej 102, 7200 Grindsted

Thorsvej 102, 7200 Grindsted Thorsvej 102, 7200 Grindsted Lyse, multifunktionelle lokaler udlejes Samlet etageareal: 1.612 m² God loftshøjde Facade mod den trafikerede Thorsvej der passerer ca. 7.200 bilister i døgnet, jf. trafiktælling

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2015 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Karikatur- og tegneseriekonkurrence. Fristen for indsendelse er den 20. april 2015.

Karikatur- og tegneseriekonkurrence. Fristen for indsendelse er den 20. april 2015. Karikatur- og tegneseriekonkurrence KVINDERS LIGESTILLING: SÆT BILLEDER PÅ! Fristen for indsendelse er den 20. april 2015. UN Women afholder sammen med Europa-Kommissionen, Belgiens udviklingssamarbejde

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen Hjemmeopgave 2013 Andy Warhol They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

RETNINGSLINJER. OPTAGELSESPRØVE FORÅR 2015 E-design

RETNINGSLINJER. OPTAGELSESPRØVE FORÅR 2015 E-design RETNINGSLINJER Deadline og indsendelse 1. Du kan kun søge optag på uddannelser, som du har søgt via Optagelse.dk. 2. Du kan indsende din besvarede optagelsesprøve frem til 7. april 2015 kl. 22.00, hvor

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Idékatalog COLLIERS AWARD 2015

Idékatalog COLLIERS AWARD 2015 Idékatalog COLLIERS AWARD 2015 Forord Temaerne er udvalgt på baggrund af de værdier, som vi ønsker, Colliers Award skal sætte fokus på. Alfa omega for temaerne har været potentialet i aktuelle byudviklingsmuligheder.

Læs mere

Industriparken, Haverslev

Industriparken, Haverslev Industriparken, Haverslev Velbeliggende grundareal i Haverslev sælges Samlet grundareal: 51.615 m² Gode tilkørselsmuligheder Beliggende tæt ved motorvejsafkørsel nr. 33 Mulighed for delkøb Kan købes på

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Realiser jeres innovationspotentialer

Realiser jeres innovationspotentialer Er I TagF klar til at at i nno vatio n? på 1 Realiser jeres innovationspotentialer TagFat er en regional innovationskonkurrence for små og mellemstore virksomheder i Nordjylland, hvor der dystes om titlen

Læs mere

Omskab de gamle idrætshaller

Omskab de gamle idrætshaller Omskab de gamle idrætshaller I Danmark blev der fra midt i 1960 erne til midt i 1980 erne opført et meget stort antal idrætshaller. De fleste steder er stadig fyldt med aktivitet, men i en del haller er

Læs mere

Retningslinjer for konkurrencen Byg en By 2015

Retningslinjer for konkurrencen Byg en By 2015 18. august 2015 Side 1 af 5 Retningslinjer for konkurrencen Byg en By 2015 Byg en By er et fagligt brobygningsforløb udformet som en konkurrence, hvor grundskoleelever og erhvervsskoleelever danner et

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech. 2300 København S. Sagsnummer: 11403289. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Erhverv Poul Erik Bech. 2300 København S. Sagsnummer: 11403289. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Tingvej 11 2300 København S Sagsnummer: 11403289 Erhverv Poul Erik Bech Bremerholm 29 1069 København K Tlf. 33301000 114@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Pris Arealer Kontant kr. 6.700.000

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal 6760 Ribe Sagsnr. 20-374-4001-6 Attraktiv placering tæt ved Ribes charmerende midtby Ejendommen er let tilgængelig med

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER Ny Kærvang, Mors PROJEKTKONKURRENCE Region Nordjylland 8.maj 2015 Kuben Management Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Konkurrencemateriale... 2 2 Generelle oplysninger...

Læs mere

OPTAGELSESPRØVE INTERAKTIVT DESIGN

OPTAGELSESPRØVE INTERAKTIVT DESIGN OPTAGELSESPRØVE INTERAKTIVT DESIGN En øvelse i fem dele der tester din evne til, på egen hånd, at identificere et problem og foreslå en løsning. Øvelsen tester også din evne til at præsentere dit problem

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Ved Claus Asger Olsen, afdelingsdirektør Investeringsejendomme 1 / 28. maj 2015 28. Maj 2015 Hvad skal jeg tale om? Kort om DEAS Hvad fortæller

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Onsholtvej 8260 Viby J Sagsnummer: 80201612 Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Boligudlejningsejendom Fakta

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Metalgangen 17, Karlslunde

Metalgangen 17, Karlslunde Metalgangen 17, Karlslunde Attraktiv, gedigen og energivenlig erhvervsejendom Samlet etageareal: 1.534 m² - heraf 484 m² kontor og 1.050 m² lager Beliggende i attraktivt erhvervsområde God regulær lager-/produktionshal

Læs mere

DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014

DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014 DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014 v. Jan Danielsen Chef it-arkitekt Koncern-it Københavns Universitet Dias 1 Målrettet IT Koncern-it indhold Baggrund Samarbejdet Udbuddet Løsningen Implementering Dias

Læs mere

" i bevægelse" (... in Bewegung")

 i bevægelse (... in Bewegung) Opråb Deltagelse i intern ation al filteud stilling " i bevægelse" (... in Bewegung") D e a d l i n e f o r i n d s e n d e l s e : 0 9. 1 1. 2 0 1 2 D e a d l i n e f o r u d s t i l l i n g : 1 7. 0

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24.

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24. KP12 / Betingelser www.kp-spring.dk Bestyrelsen for Kunstnernes Påskeudstilling indbyder hermed til deltagelse i den 66. censurerede Kunstnernes Påskeudstilling KP12. Udstillingen vises i Århus Kunstbygning,

Læs mere

Børnekonferencen 2013

Børnekonferencen 2013 Børnekonferencen 2013 Lisbeth Zornig Andersen Per Larsen Anne-Dorte Hestbæk Morten Ejrnæs Per Schultz Jørgensen Lene Kamm Lola Jensen Karen Hækkerup Benny Andersen Velkommen til Børnekonferencen 2013 Den

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD BILAG 1 Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD Denne ydelsesbeskrivelse indeholder følgende: Del 1. Generelle krav Del 2. Vejledning vedrørende gennemførelse af informationsydelsen Del 1. Generelle krav I. Informationsydelsen.

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Kursus Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger. september Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Med udgangspunkt i et konkurrenceprojekt fra arkitektgruppen UID vedrørende planlægning

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale

Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Processpil i skatteret efteråret 2015 Skatteankestyrelsen arrangerer i samarbejde med Aarhus Universitet i efteråret

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

Engmarken 22, Brabrand

Engmarken 22, Brabrand Engmarken 22, Brabrand Erhvervsgrund sælges Grundareal: 10.180 m² Udlagt til kontorerhverv-, lager- handel- og servicevirksomhed 5.090 m² byggeret - 10 meters bygningshøjde 8 km til Aarhus C - 3 km til

Læs mere

Låsbyvej 5, Skanderborg

Låsbyvej 5, Skanderborg Låsbyvej 5, Skanderborg Præsentabelt kontorlejemål udlejes Samlet etageareal: 1.175 m² Indflytningsklare kontorlokaler Nyere kantine/køkken Kan evt. opdeles efter nærmere aftale Årlig leje: kr. 450,- pr.

Læs mere

OPG 1: Iscenesæt et fotografi

OPG 1: Iscenesæt et fotografi Optagelsesprøve til Fotografisk Kommunikation lørdag 10. maj 2014 OPG 1: Iscenesæt et fotografi Deadline: Upload af løsning senest kl. 10.30. Skrive- og kreativitetsopgave: BALLETDANSER ALBAN LENDORF I

Læs mere

Hotelprojekt Thyborøn. Lemvig Kommune

Hotelprojekt Thyborøn. Lemvig Kommune Hotelprojekt Thyborøn Lemvig Kommune Jour.# > V 110 Dato > 05. 11.2013 Ref. > JA H O T E L P R O J E K T T H Y B O R Ø N FORSLAG SENDT TIL: Lemvig Kommune Udviklingschef Anders Holm Rådhusgade 1 7620 Lemvig

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejemålet Algade 92 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-107 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering Gode parkeringsforhold lige ved lejemålet

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til:

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til: Vær med til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere I samarbejde med: Invitation til: Se traileren for Årets Ejerleder 2014 Gå ind på www.pwc.dk/ejerleder Hør Poul Spencer Poulsen, partner og SMV-markedsleder

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Brunder Ejendomme A/S -et selskab i MBC Gruppen A/S

Brunder Ejendomme A/S -et selskab i MBC Gruppen A/S Brunder Ejendomme A/S -et selskab i MBC Gruppen A/S Agenda Henrik Brandt Brunder Ejendomme A/S Ejendomsaktieselskabet Pakhuset Aros Boliginvest A/S Dansk AMP A/S Ejendomsmarkedet Henrik Brandt Direktør

Læs mere

Ved Amagerbanen 37-2300 København S

Ved Amagerbanen 37-2300 København S Ved Amagerbanen 37-2300 København S Velholdt værkstedsejendom med stor P-plads 3.267 m² indhegnet parkeringsplads 647 m² værksted/lager, 472 m² pæne kontorer og underetage Ved Amager Strandvej - tæt ved

Læs mere

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard Den moderne bæredygtige by Holger Bisgaard Det bypolitiske initiativ - tidsplan Debatfase Politikfase Handlingsfase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Oktober 2009 Oktober 2010 Debatoplæg International konference Bypolitisk

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Sagsnr. 7-21.454 Stort lejemål med gode offentlige transportmuligheder Attraktiv placering

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Annonceret udbud Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Oktober 2013 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december om indhentning

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejemålet Lyngbyvej 20, st. 2100 København Ø Sagsnr. 7-21.506 Skal din virksomhed være en del af en flot og præsentabel flerbrugerejendom?

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th. Århus N Sagsnr. 7-21.582 Centralt beliggende lejemål i beboelsesejendom Fine skiltningsmuligheder/høj

Læs mere