> CASEBESKRIVELSE. Tværfaglig idékonkurrence for studerende BYUDVIKLING > KØDBYEN KBH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "> CASEBESKRIVELSE. Tværfaglig idékonkurrence for studerende BYUDVIKLING > KØDBYEN KBH"

Transkript

1 5 > CASEBESKRIVELSE > HVEM? Alle studerende, uanset studieretning, kan deltage. Du kan deltage individuelt eller i hold > HVAD? Stationsbygninger står ubenyttede hen. Hvordan kan de bruges? Colliers International Danmark A/S og DSB Ejendomme har sat kr. på højkant til de bedste forslag > HVORNÅR? Tilmeld dig inden den 3. marts 2015 Afleveringsfrist senest den 16. marts 2015 > HVORDAN? Svar på opgaven og bliv bedømt af et spændende dommerpanel bestående af bl.a. arkitekt MAA Louis Becker, direktør i Henning Larsen Architects, Mads Arlien-Søborg trendekspert og partner i WEMADEIT og arkitekturredaktør på Politiken Karsten Ifversen Tværfaglig idékonkurrence for studerende BYUDVIKLING > KØDBYEN KBH Colliers International Danmark A/S i samarbejde med DSB Ejendomme

2 INVITATION Invitation til Colliers Award 2015 Vi har alle et tilhørsforhold til særligt én station. Det er her, vi tager afsted fra, rejser ud i verden fra, og her vi kommer hjem. Alligevel er stationsbygningerne bare bygninger. Tilhørsforholdet er ikke stort, da bygningerne primært dækker et behov for transport. Stationsbygningerne har fået prædikatet dansk kulturarv - en kulturarv med uudnyttet potentiale og med store udfordringer. Tendensen går imod, at der i dag kun er 4 kundebetjente billetsalg tilbage i Danmark, hvilket lader tusindevis kvadratmeter stå tomme, så hvordan kan disse kvadratmeter udnyttes og optimeres? Det vil Colliers International Danmark A/S og DSB Ejendomme gerne finde ud af, og de er derfor gået ind i et spændende samarbejde omkring idékonkurrencen Colliers Award Der uddeles en præmiesum på kr. til dem, som kommer med de bedste løsninger til dette års stillede opgave. Hvordan kan man aktivere stationsbygningerne i Danmarks mindre byer, så disse igen bliver attraktive for byerne, lokalbefolkningerne og for de rejsende? Vi håber, I vil deltage i Colliers Award 2015, og ser frem til at se jeres spændende, idérige og innovative løsningsforslag. Med venlig hilsen Peter Lassen Jes Transbøl COO & Partner Underdirektør Colliers International Danmark A/S DSB Ejendomme God fornøjelse med Colliers Award

3 INDHOLD COLLIERS AWARD Gruppesammensætninger...4 Colliers Award Konkurrenceopgave og -område...4 KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER Konkurrenceudskriver, -form og sprog...5 Deltagelse...5 Registrering...5 Konkurrencemateriale...5 BESIGTIGELSE AF SORØ STATION Invitation...6 Forespørgsler...6 KONKURRENCENS FØRSTE RUNDE Visualisering...7 Tekst...7 Forslagshæfte...7 Generelt for aflevering af forslag...7 KONKURRENCENS 3 NØGLEORD Økonomisk bæredygtighed...8 Involvering...8 Nytænkning...8 KONKURRENCENS ANDEN RUNDE Plancher...9 Generelt for aflevering af forslag...9 Navnedokument...9 Forslagets udførelse...9 Indlevering...9 BEDØMMELSE OG PRÆMIERING Dommerkomité...10 Bedømmelseskriterier...10 Præmiering...10 YDERLIG INFORMATION Offentliggørelse af resultatet...11 Rettigheder...11 Hvad kan du forvente?...11 KALENDER Oversigt...12 KONKURRENCENS AFSENDERE Colliers International Danmark A/S...13 DSB Ejendomme...13 BILAG Kort over stationer...14 Kort over Sorø station...15 Kort over Ringe station...16 Kort over Ribe station...17 Kort over Skive station

4 COLLIERS AWARD Gruppesammensætninger og opgaven Et tværfagligt samarbejde kan med fordel etableres af studerende fra fx landets arkitektskoler, designskoler, innovationsuddannelser, højskoler, Business Schools m.fl. Forslagene kan udarbejdes på både dansk og engelsk. Et konkurrenceforslag kan sagtens udarbejdes individuelt, og det er dermed ikke et krav, at man skal indgå i en gruppe. Colliers Award Colliers Award sætter fokus på udfordringer i forbindelse med byudviklingsprojekter og forsøger at skabe opmærksomhed omkring dem. Så længe du er studerende, har du mulighed for at deltage i konkurrencen og dermed også om præmiesummen på kr. Colliers Award er en idékonkurrence for studerende på alle landets uddannelsesinstitutioner. Colliers Award 2015 I dag er der kun 4 kundebetjente billetsalg tilbage i Danmark på hhv. Københavns Hovedbanegård, Odense station, Aarhus station og i Københavns lufthavn. Det betyder, at mange stationsbygninger, særligt i Danmarks mindre byer, står (delvist) tomme. Disse ejendomme er nødsaget til at ændre anvendelse for at opfylde byernes, lokalbefolkningens og de rejsendes behov og forventninger. Der er udvalgt 4 stationsbygninger til konkurrencen, hvoraf hver gruppe/deltager skal vælge at arbejde med én af stationsbygningerne. Colliers Award 2015 sætter fokus på nedenstående stationsbygninger og stiller spørgsmålet; Hvordan kan man aktivere stationsbygningerne i Danmarks mindre byer, så disse igen bliver attraktive for byerne, lokalbefolkningerne og for de rejsende? > Sorø station > Ringe station > Skive station > Ribe station Det er et krav, at besvarelserne er gennemarbejdet og forholder sig til de tre nøgleord økonomisk bæredygtighed, involvering og nytænkning. Konkurrenceforslaget kan både være et greb på bygningen eller en installation. Det er et krav, at der vedlægges en konceptbeskrivelse til hvert enkelt forslag, hvor der tages stilling til ejendommens beliggenhed, byen, som den ligger i, og det kommercielle potentiale, der ligger i løsningen. 4

5 KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER Konkurrenceudskriver, -form og sprog Konkurrencen er udskrevet af Colliers International Danmark A/S i samarbejde med DSB Ejendomme og er en idékonkurrence for studerende i Danmark. Konkurrencens sprog er dansk og engelsk. Konkurrencematerialet udgives på dansk og engelsk. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser er den danske udgave den gældende. Deltagelse og registrering Konkurrencen er åben for alle studerende, som har en god idé til, hvordan fremtidens stationsbygninger kan optimeres/ anvendes. Tilmelding til konkurrencen sker pr. til Helle Andersen på senest den 3. marts Tilmeldingen skal indeholde navne på alle gruppens deltagere, disse personers uddannelsesinstitutioner og årgange. Konkurrencedeltagerne vil efterfølgende modtage en kvittering for tilmelding. Konkurrencemateriale Konkurrencematerialet består af dette program og nedenstående bilag. Alle konkurrenceforslagene skal sendes via , Dropbox eller WeTransfer senest den 16. marts 2015, hvorefter dommerkomitéen vil udvælge 5 grupper, som skal udarbejde fysisk materiale til aflevering senest den 13. april De 5 udvalgte grupper får hver tildelt op til kr. til at producere deres fysiske materiale mod fremvisning af kvitteringer. Alle spørgsmål og svar vil blive lagt på 00 Konkurrenceprogram, PDF-fil 01 Luftfotografier 02 Eksisterende byggeri, plan, snit og opstalt 03 Fotos Konkurrencematerialet er til rådighed på Colliers hjemmeside Det er konkurrencedeltagernes eget ansvar at holde sig opdateret om eventuelle meddelelser, spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade, der offentliggøres på hjemmesiden. 5

6 BESIGTIGELSE AF SORØ STATION Invitation Tirsdag den 17. februar 2015 inviterer DSB Ejendomme alle konkurrencedeltagere til Sorø station. Vi mødes kl på Københavns Hovedbanegård og følges ad til Sorø station (toget kører kl ), hvor vi vil blive budt velkomne af byens borgmester, Gert Jørgensen (C). Borgmesteren fortæller om, hvordan han mener, at Sorø stationsbygning kan blive et aktiv for byen. Efterfølgende vil foredragsholder holde oplæg om, hvilken betydning stationsbygninger har for byer, lokalbefolkninger og rejsende. Sidst, men ikke mindst, vil Jan Joensen fra DSB Ejendomme vise os rundt i stationsbygningen. Forespørgsler Spørgsmål i forbindelse med konkurrencen skal sendes til Helle Andersen på Spørgsmålene vil blive besvaret hurtigst muligt og lagt på og i anonym udgave. OBS! Rejsen betales af DSB. 6

7 KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER FOR FØRSTE RUNDE Afleveringsfrist: 16. marts 2015 Vi ønsker konceptuelle forslag, som skal omfatte følgende materiale: Visualisering Den visuelle del af forslaget skal være et kreativt, overraskende og sanseligt forslag til et greb, en installation eller indretning af stationsbygningen. Idéen skal kunne realiseres på/i den eksisterende ejendom, som der er tegninger og fotos af i konkurrencematerialet. Din idé skal illustreres klart og enkelt gennem fotos, tegninger eller videomateriale. Sekvensen bør ikke overstige 3 minutter. Generelt for aflevering af forslag Forslagsmaterialet fremsendes via , Dropbox eller WeTransfer. Med henblik på dommerbetænkning, pressemateriale og lignende skal alle væsentlige illustrationer fra forslaget afleveres i PDF- eller JPEG-filformat. Opløsning: Min. 300 dpi for gråtoner og 4 farvegengivelser og min. 800 dpi for stregtegninger. Alt materiale skal være anonymt dvs. navne og uddannelsesinstitutioner må ikke fremgå af materialet. Vi modtager ikke fysiske modeller, og alle forslag skal afleveres digitalt. Ved tilmelding til idékonkurrencen skal konkurrencedeltagerne vælge et 5-cifret kendingstal, som skal fremgå tydeligt på alt indsendt materiale. Tekst En kortfattet tekstbeskrivelse, der supplerer visualiseringen, med oplysninger om forslagets overordnede anvendelse, koncept og hovedidé. Indlevering Afleveringsfrist: mandag den 16. marts Forslag sendes til Forslagshæfte (indleveres digitalt) Et styk hæfte indeholdende forslagets illustrationer og beskrivelse. Forslagshæfterne må maksimalt bestå af 10 sider inkl. illustrationer. Uploades i et samlet PDF-filformat. 7

8 KONKURRENCENS 3 NØGLEORD Forslagene bedes tage afsæt i konkurrencens 3 nøgleord: Økonomisk bæredygtighed Når vi taler om økonomisk bæredygtighed, er det essentielt at forstå økonomien i et bredt perspektiv. Det handler blandt andet om, hvordan et bedre miljø kan påvirke udgifter til fx renovation og vedligeholdelse. Et bedre miljø kan også forstås som et miljø, der optimerer de aktiviteter, der foregår på stationen fx hvordan man kan optimere udlejningen af stationsbygningen, eller hvordan man kan øge antallet af rejsende. Involvering Byens borgere og rejsende står højt på dagsordenen, når det gælder stationens videre udvikling. Stationsbygningen er på mange måder et fælles anliggende og vigtig for byen. Konkurrencedeltagernes forslag til den pågældende stationsbygning skal illustrere og forklare, hvordan det at opleve og benytte stationen kan være noget, man er fælles om, eller hvordan stationsbygningen kan blive en bygning med stor tiltrækningskraft. Nytænkning Vi ønsker, at konkurrencedeltagernes idéer udviser nytænkning omkring stationsbygningernes anvendelse. Hvordan kan eksempelvis virkemidler som materiale og lys eller funktion og placering frembringe følelser og nye (bæredygtige) anvendelser, ændre værdinormer og ikke mindst skabe nye funktioner? Stationerne skal være pæne, rene og trygge at opholde sig på i alle døgnets timer. Fokus i forhold til nytænkning af stationsbygningernes udtryk, muligheder og funktioner bør forholde sig til grundfunktionen. Beliggenhedskort over Skive Station 8

9 KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER FOR ANDEN RUNDE Afleveringsfrist: 13. april udvalgte konkurrencebesvarelser fra første runde går videre i konkurrencen, og skal herefter opfylde nedenstående betingelser. Plancher De 5 udvalgte grupper får feedback, så der kan udarbejdes 3 plancher med visualiseringer. Disse vil derefter blive bedømt af dommerpanelet og udstillet på en stor konference for ejendomsbranchen. Navnedokument Sammen med afleveringen af konkurrenceforslagene sendes et separat dokument via , Dropbox eller WeTransfer indeholdende konkurrencedeltagernes navne, adresser, telefonnumre, adresser og forslagets kendingstal (se ovenfor). Ved forslag med flere deltagere skal det anføres, hvem der har ophavsret til forslaget, og hvem der eventuelt har medvirket som medarbejder, konsulent eller rådgiver uden andel i ophavsretten. Dokumentet forsynes med teksten Navnedokument og det valgte kendingstal. Plancheomfanget må ikke overstige 1,2 m i højden og 0,84 m i bredden svarende til én A0-planche. Forslagsmaterialet må ikke være rullet eller foldet, men skal være opklæbet på skumpap. Konkurrencedeltagerne må samtidig aflevere digitale forslag såsom filmmateriale, motion graphic eller lignende. Sekvensen bør ikke overstige 3 minutter. OBS! De 5 udvalgte grupper vil hver få betalt op til kr. af deres udlæg til plancher mod fremvisning af kvitteringer. Forslagets udførelse Forslaget skal være anonymt, og et konkurrenceforslag eller dele heraf må ikke tidligere have været offentliggjort. Forslaget skal tydeligt mærkes med det valgte kendingstal. Indlevering Afleveringsfrist: mandag den 13. april (kun for de 5 udvalgte grupper). Plancher og printede forslagshæfter afleveres til Colliers International Danmark A/S på Gammel Kongevej 11, 1610 København V. Generelt for aflevering af forslag Alt materiale skal være anonymt dvs. navne og uddannelsesinstitutioner må ikke fremgå af materialet. Ved tilmelding til idékonkurrencen skal konkurrencedeltagerne vælge et 5-cifret kendingstal, som skal fremgå tydeligt på alt indsendt materiale. 9

10 BEDØMMELSE OG PRÆMIERING Dommerkomité Konkurrenceforslagene vil blive bedømt af en dommerkomité bestående af: Peter Lassen, COO & partner, Colliers International Danmark A/S Jes Transbøl, underdirektør, DSB Ejendomme Louis Becker, arkitekt MAA, partner og direktør, Henning Larsen Architects Mads Arlien-Søborg, cand.mag. i moderne kultur & kulturformidling, partner i We Made It. Karsten Ifversen, arkitekturredaktør, Politiken Dommerkomitéens betænkning vil ikke indeholde separat kritik af alle forslagene. Bedømmelseskriterier Forslagene vil blive vurderet ud fra helhedsindtrykket og beskrivelsen af, hvorledes hovedidéen kan realiseres i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Der vil blive lagt vægt på forslagenes innovative karakter med henblik på økonomisk bæredygtighed og involvering. Præmiering Dommerkomitéen råder over en samlet præmiesum på kr. Vinderen/vinderne af konkurrencen vil modtage et minimumsbeløb på kr. Det resterende beløb fordeles efter dommerkomitéens skøn. Præmiebeløbene, der er fritaget for moms, udbetales umiddelbart efter offentliggørelsen af konkurrenceresultatet. 10

11 YDERLIGERE INFORMATION Offentliggørelse af resultatet Vi forventer, at den endelige bedømmelse er afsluttet ultimo april 2015, og offentliggørelsen af konkurrencens resultat vil finde sted i løbet af maj på en stor ejendomskonference i København. Resultatet vil desuden blive offentliggjort gennem en pressemeddelelse på Facebook og LinkedIn. Forslagsstillere, der har fået tildelt præmie, vil blive underrettet personligt. Præmierede forslag vil desuden også kunne ses på Hvad kan du forvente? Omtale i dagspressen Materiale og reference til dit CV Praktisk erhvervserfaring og muligheden for at blive bedømt af professionelle erhvervsdrivende Udtalelse fra dommerkomitéen Diplom for deltagelse i Colliers Award 2015 Rettigheder Ejendomsretten til de indsendte forslag tilhører Colliers International Danmark A/S. Ophavsretten til et konkurrenceforslag forbliver dog altid hos konkurrencedeltageren. Der er tale om en idékonkurrence, hvor alle indleverede forslag overgives til DSB Ejendomme i forbindelse med konferencen i maj Colliers og DSB Ejendomme har ret til at publicere de indkomne forslag, fx i dagblade og elektroniske medier. Ved publiceringen vil forslagsstillernes navne blive oplyst. 11

12 KALENDER JAN FEB MAR MAR MAR APR APR Colliers Award 2015 offentliggøres Besigtigelse af Sorø station med foredrag Deadline for registrering Deadline for første aflevering Dommerkomitéens første møde Deadline for anden aflevering (de 5 udvalgte grupper) Dommerkomitéens andet møde INVOLVERING, NYTÆNKNING OG ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED 12

13 KONKURRENCENS AFSENDERE COLLIERS INTERNATIONAL DANMARK A/S Colliers International Danmark A/S er en dansk, privatejet erhvervsejendomsmægler med speciale i vurdering, udlejning og salg af bruger- og investeringsejendomme. I mere end 25 år har vi som erhvervsmæglere ydet førsteklasses rådgivning inden for alle områder af det danske ejendomsmarked. Vi beskæftiger os med erhvervsrelateret ejendomsrådgivning og er specialiserede inden for retail, industri og logistik, kontor samt investeringsejendomme. Derudover tilbyder vi rådgivning til lejere, købere og developere, og vi har erfaring med byudvikling og transformation af erhvervslokaler til andre formål. Vi er repræsenteret i hele Danmark og har kontorer i København, Odense, Vejle, Aarhus og Aalborg. Gennem vores mange specialister og kontorer kan vi derfor servicere kunder i hele landet. Colliers International Danmark A/S er en del af Colliers International, et internationalt samarbejde af erhvervsmæglere, som er repræsenteret med 482 kontorer i 62 lande på 6 kontinenter. Vi har samarbejdspartnere i det meste af verden og kan dermed også sikre vores kunder professionel rådgivning på internationalt plan. DSB EJENDOMME DSB Ejendomme sidder på én af Danmarks største, mest varierede og unikke ejendomsporteføljer. Fra stationsbygninger i mange danske byer til tidligere færgearealer i Nyborg, nedlagte baneområder og centralt beliggende bygninger og arealer over alt i Danmark med gode udviklingsmuligheder. Vores formål er at sikre, at DSB s unikke ejendomsportefølje fortsat er med til at fremme bæredygtig vækst og mobilitet for borgerne gennem projektudvikling og salg, en kommerciel udlejningsstrategi og modernisering af DSB s stationer og arealer. DSB Ejendomme har tre forretningsområder: salg, udlejning og stationer. Fakta om DSB Ejendomme: DSB Ejendomme ejer og administrerer: 850 grundarealer / m2 735 bygninger/ m2, heriblandt: 298 stationer 9 værkstedbygninger 276 boliger 1 kursusstation i Knudshoved 1 jernbanemuseum i Odense 112 bygninger er bevaringsværdige/fredede Ældste bygning er Roskilde Station fra 1847 Nyeste bygning er Værksted Århus fra mio. rejsende besøger hvert år DSB s stationer 13

14 KORT OVER STATIONER 14

15 KORT OVER SORØ STATION 15

16 KORT OVER RINGE STATION 16

17 KORT OVER RIBE STATION 17

18 KORT OVER SKIVE STATION 18

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station

KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station Del 1: Idé og vision 10079 Kontor- og boghotel på Sorø station Forslagshæfte Del 2: Idé og vision side 1 af 10 INTRO Stationsbygningerne på togstationerne i Danmark er

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre. Finansiering: Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs den personlige beretning

Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre. Finansiering: Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs den personlige beretning MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 7 august 2011 4. årgang Finansiering: Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center 18 JUNI 2008 07 Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer ESTATE MAGASIN ESTATE MAGASIN Nr. 06 Professionel erhvervsudlejning 2013 6. årgang Søger din virksomhed nye lokaler? - Find dem på www.dal.dk Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

Læs mere

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger NR.10 EFTERÅR 2006 4 8 14 TEMA: Andelsboliger ET VÆRELSE MED UDSIGT Fra tørreloft til moderne taglejlighed ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES 61 KAPITEL 2 Facebook KAPITEL 3 TripAdvisor / 3 37 Din

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere