> CASEBESKRIVELSE. Tværfaglig idékonkurrence for studerende BYUDVIKLING > KØDBYEN KBH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "> CASEBESKRIVELSE. Tværfaglig idékonkurrence for studerende BYUDVIKLING > KØDBYEN KBH"

Transkript

1 5 > CASEBESKRIVELSE > HVEM? Alle studerende, uanset studieretning, kan deltage. Du kan deltage individuelt eller i hold > HVAD? Stationsbygninger står ubenyttede hen. Hvordan kan de bruges? Colliers International Danmark A/S og DSB Ejendomme har sat kr. på højkant til de bedste forslag > HVORNÅR? Tilmeld dig inden den 3. marts 2015 Afleveringsfrist senest den 16. marts 2015 > HVORDAN? Svar på opgaven og bliv bedømt af et spændende dommerpanel bestående af bl.a. arkitekt MAA Louis Becker, direktør i Henning Larsen Architects, Mads Arlien-Søborg trendekspert og partner i WEMADEIT og arkitekturredaktør på Politiken Karsten Ifversen Tværfaglig idékonkurrence for studerende BYUDVIKLING > KØDBYEN KBH Colliers International Danmark A/S i samarbejde med DSB Ejendomme

2 INVITATION Invitation til Colliers Award 2015 Vi har alle et tilhørsforhold til særligt én station. Det er her, vi tager afsted fra, rejser ud i verden fra, og her vi kommer hjem. Alligevel er stationsbygningerne bare bygninger. Tilhørsforholdet er ikke stort, da bygningerne primært dækker et behov for transport. Stationsbygningerne har fået prædikatet dansk kulturarv - en kulturarv med uudnyttet potentiale og med store udfordringer. Tendensen går imod, at der i dag kun er 4 kundebetjente billetsalg tilbage i Danmark, hvilket lader tusindevis kvadratmeter stå tomme, så hvordan kan disse kvadratmeter udnyttes og optimeres? Det vil Colliers International Danmark A/S og DSB Ejendomme gerne finde ud af, og de er derfor gået ind i et spændende samarbejde omkring idékonkurrencen Colliers Award Der uddeles en præmiesum på kr. til dem, som kommer med de bedste løsninger til dette års stillede opgave. Hvordan kan man aktivere stationsbygningerne i Danmarks mindre byer, så disse igen bliver attraktive for byerne, lokalbefolkningerne og for de rejsende? Vi håber, I vil deltage i Colliers Award 2015, og ser frem til at se jeres spændende, idérige og innovative løsningsforslag. Med venlig hilsen Peter Lassen Jes Transbøl COO & Partner Underdirektør Colliers International Danmark A/S DSB Ejendomme God fornøjelse med Colliers Award

3 INDHOLD COLLIERS AWARD Gruppesammensætninger...4 Colliers Award Konkurrenceopgave og -område...4 KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER Konkurrenceudskriver, -form og sprog...5 Deltagelse...5 Registrering...5 Konkurrencemateriale...5 BESIGTIGELSE AF SORØ STATION Invitation...6 Forespørgsler...6 KONKURRENCENS FØRSTE RUNDE Visualisering...7 Tekst...7 Forslagshæfte...7 Generelt for aflevering af forslag...7 KONKURRENCENS 3 NØGLEORD Økonomisk bæredygtighed...8 Involvering...8 Nytænkning...8 KONKURRENCENS ANDEN RUNDE Plancher...9 Generelt for aflevering af forslag...9 Navnedokument...9 Forslagets udførelse...9 Indlevering...9 BEDØMMELSE OG PRÆMIERING Dommerkomité...10 Bedømmelseskriterier...10 Præmiering...10 YDERLIG INFORMATION Offentliggørelse af resultatet...11 Rettigheder...11 Hvad kan du forvente?...11 KALENDER Oversigt...12 KONKURRENCENS AFSENDERE Colliers International Danmark A/S...13 DSB Ejendomme...13 BILAG Kort over stationer...14 Kort over Sorø station...15 Kort over Ringe station...16 Kort over Ribe station...17 Kort over Skive station

4 COLLIERS AWARD Gruppesammensætninger og opgaven Et tværfagligt samarbejde kan med fordel etableres af studerende fra fx landets arkitektskoler, designskoler, innovationsuddannelser, højskoler, Business Schools m.fl. Forslagene kan udarbejdes på både dansk og engelsk. Et konkurrenceforslag kan sagtens udarbejdes individuelt, og det er dermed ikke et krav, at man skal indgå i en gruppe. Colliers Award Colliers Award sætter fokus på udfordringer i forbindelse med byudviklingsprojekter og forsøger at skabe opmærksomhed omkring dem. Så længe du er studerende, har du mulighed for at deltage i konkurrencen og dermed også om præmiesummen på kr. Colliers Award er en idékonkurrence for studerende på alle landets uddannelsesinstitutioner. Colliers Award 2015 I dag er der kun 4 kundebetjente billetsalg tilbage i Danmark på hhv. Københavns Hovedbanegård, Odense station, Aarhus station og i Københavns lufthavn. Det betyder, at mange stationsbygninger, særligt i Danmarks mindre byer, står (delvist) tomme. Disse ejendomme er nødsaget til at ændre anvendelse for at opfylde byernes, lokalbefolkningens og de rejsendes behov og forventninger. Der er udvalgt 4 stationsbygninger til konkurrencen, hvoraf hver gruppe/deltager skal vælge at arbejde med én af stationsbygningerne. Colliers Award 2015 sætter fokus på nedenstående stationsbygninger og stiller spørgsmålet; Hvordan kan man aktivere stationsbygningerne i Danmarks mindre byer, så disse igen bliver attraktive for byerne, lokalbefolkningerne og for de rejsende? > Sorø station > Ringe station > Skive station > Ribe station Det er et krav, at besvarelserne er gennemarbejdet og forholder sig til de tre nøgleord økonomisk bæredygtighed, involvering og nytænkning. Konkurrenceforslaget kan både være et greb på bygningen eller en installation. Det er et krav, at der vedlægges en konceptbeskrivelse til hvert enkelt forslag, hvor der tages stilling til ejendommens beliggenhed, byen, som den ligger i, og det kommercielle potentiale, der ligger i løsningen. 4

5 KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER Konkurrenceudskriver, -form og sprog Konkurrencen er udskrevet af Colliers International Danmark A/S i samarbejde med DSB Ejendomme og er en idékonkurrence for studerende i Danmark. Konkurrencens sprog er dansk og engelsk. Konkurrencematerialet udgives på dansk og engelsk. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser er den danske udgave den gældende. Deltagelse og registrering Konkurrencen er åben for alle studerende, som har en god idé til, hvordan fremtidens stationsbygninger kan optimeres/ anvendes. Tilmelding til konkurrencen sker pr. til Helle Andersen på senest den 3. marts Tilmeldingen skal indeholde navne på alle gruppens deltagere, disse personers uddannelsesinstitutioner og årgange. Konkurrencedeltagerne vil efterfølgende modtage en kvittering for tilmelding. Konkurrencemateriale Konkurrencematerialet består af dette program og nedenstående bilag. Alle konkurrenceforslagene skal sendes via , Dropbox eller WeTransfer senest den 16. marts 2015, hvorefter dommerkomitéen vil udvælge 5 grupper, som skal udarbejde fysisk materiale til aflevering senest den 13. april De 5 udvalgte grupper får hver tildelt op til kr. til at producere deres fysiske materiale mod fremvisning af kvitteringer. Alle spørgsmål og svar vil blive lagt på 00 Konkurrenceprogram, PDF-fil 01 Luftfotografier 02 Eksisterende byggeri, plan, snit og opstalt 03 Fotos Konkurrencematerialet er til rådighed på Colliers hjemmeside Det er konkurrencedeltagernes eget ansvar at holde sig opdateret om eventuelle meddelelser, spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade, der offentliggøres på hjemmesiden. 5

6 BESIGTIGELSE AF SORØ STATION Invitation Tirsdag den 17. februar 2015 inviterer DSB Ejendomme alle konkurrencedeltagere til Sorø station. Vi mødes kl på Københavns Hovedbanegård og følges ad til Sorø station (toget kører kl ), hvor vi vil blive budt velkomne af byens borgmester, Gert Jørgensen (C). Borgmesteren fortæller om, hvordan han mener, at Sorø stationsbygning kan blive et aktiv for byen. Efterfølgende vil foredragsholder holde oplæg om, hvilken betydning stationsbygninger har for byer, lokalbefolkninger og rejsende. Sidst, men ikke mindst, vil Jan Joensen fra DSB Ejendomme vise os rundt i stationsbygningen. Forespørgsler Spørgsmål i forbindelse med konkurrencen skal sendes til Helle Andersen på Spørgsmålene vil blive besvaret hurtigst muligt og lagt på og i anonym udgave. OBS! Rejsen betales af DSB. 6

7 KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER FOR FØRSTE RUNDE Afleveringsfrist: 16. marts 2015 Vi ønsker konceptuelle forslag, som skal omfatte følgende materiale: Visualisering Den visuelle del af forslaget skal være et kreativt, overraskende og sanseligt forslag til et greb, en installation eller indretning af stationsbygningen. Idéen skal kunne realiseres på/i den eksisterende ejendom, som der er tegninger og fotos af i konkurrencematerialet. Din idé skal illustreres klart og enkelt gennem fotos, tegninger eller videomateriale. Sekvensen bør ikke overstige 3 minutter. Generelt for aflevering af forslag Forslagsmaterialet fremsendes via , Dropbox eller WeTransfer. Med henblik på dommerbetænkning, pressemateriale og lignende skal alle væsentlige illustrationer fra forslaget afleveres i PDF- eller JPEG-filformat. Opløsning: Min. 300 dpi for gråtoner og 4 farvegengivelser og min. 800 dpi for stregtegninger. Alt materiale skal være anonymt dvs. navne og uddannelsesinstitutioner må ikke fremgå af materialet. Vi modtager ikke fysiske modeller, og alle forslag skal afleveres digitalt. Ved tilmelding til idékonkurrencen skal konkurrencedeltagerne vælge et 5-cifret kendingstal, som skal fremgå tydeligt på alt indsendt materiale. Tekst En kortfattet tekstbeskrivelse, der supplerer visualiseringen, med oplysninger om forslagets overordnede anvendelse, koncept og hovedidé. Indlevering Afleveringsfrist: mandag den 16. marts Forslag sendes til Forslagshæfte (indleveres digitalt) Et styk hæfte indeholdende forslagets illustrationer og beskrivelse. Forslagshæfterne må maksimalt bestå af 10 sider inkl. illustrationer. Uploades i et samlet PDF-filformat. 7

8 KONKURRENCENS 3 NØGLEORD Forslagene bedes tage afsæt i konkurrencens 3 nøgleord: Økonomisk bæredygtighed Når vi taler om økonomisk bæredygtighed, er det essentielt at forstå økonomien i et bredt perspektiv. Det handler blandt andet om, hvordan et bedre miljø kan påvirke udgifter til fx renovation og vedligeholdelse. Et bedre miljø kan også forstås som et miljø, der optimerer de aktiviteter, der foregår på stationen fx hvordan man kan optimere udlejningen af stationsbygningen, eller hvordan man kan øge antallet af rejsende. Involvering Byens borgere og rejsende står højt på dagsordenen, når det gælder stationens videre udvikling. Stationsbygningen er på mange måder et fælles anliggende og vigtig for byen. Konkurrencedeltagernes forslag til den pågældende stationsbygning skal illustrere og forklare, hvordan det at opleve og benytte stationen kan være noget, man er fælles om, eller hvordan stationsbygningen kan blive en bygning med stor tiltrækningskraft. Nytænkning Vi ønsker, at konkurrencedeltagernes idéer udviser nytænkning omkring stationsbygningernes anvendelse. Hvordan kan eksempelvis virkemidler som materiale og lys eller funktion og placering frembringe følelser og nye (bæredygtige) anvendelser, ændre værdinormer og ikke mindst skabe nye funktioner? Stationerne skal være pæne, rene og trygge at opholde sig på i alle døgnets timer. Fokus i forhold til nytænkning af stationsbygningernes udtryk, muligheder og funktioner bør forholde sig til grundfunktionen. Beliggenhedskort over Skive Station 8

9 KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER FOR ANDEN RUNDE Afleveringsfrist: 13. april udvalgte konkurrencebesvarelser fra første runde går videre i konkurrencen, og skal herefter opfylde nedenstående betingelser. Plancher De 5 udvalgte grupper får feedback, så der kan udarbejdes 3 plancher med visualiseringer. Disse vil derefter blive bedømt af dommerpanelet og udstillet på en stor konference for ejendomsbranchen. Navnedokument Sammen med afleveringen af konkurrenceforslagene sendes et separat dokument via , Dropbox eller WeTransfer indeholdende konkurrencedeltagernes navne, adresser, telefonnumre, adresser og forslagets kendingstal (se ovenfor). Ved forslag med flere deltagere skal det anføres, hvem der har ophavsret til forslaget, og hvem der eventuelt har medvirket som medarbejder, konsulent eller rådgiver uden andel i ophavsretten. Dokumentet forsynes med teksten Navnedokument og det valgte kendingstal. Plancheomfanget må ikke overstige 1,2 m i højden og 0,84 m i bredden svarende til én A0-planche. Forslagsmaterialet må ikke være rullet eller foldet, men skal være opklæbet på skumpap. Konkurrencedeltagerne må samtidig aflevere digitale forslag såsom filmmateriale, motion graphic eller lignende. Sekvensen bør ikke overstige 3 minutter. OBS! De 5 udvalgte grupper vil hver få betalt op til kr. af deres udlæg til plancher mod fremvisning af kvitteringer. Forslagets udførelse Forslaget skal være anonymt, og et konkurrenceforslag eller dele heraf må ikke tidligere have været offentliggjort. Forslaget skal tydeligt mærkes med det valgte kendingstal. Indlevering Afleveringsfrist: mandag den 13. april (kun for de 5 udvalgte grupper). Plancher og printede forslagshæfter afleveres til Colliers International Danmark A/S på Gammel Kongevej 11, 1610 København V. Generelt for aflevering af forslag Alt materiale skal være anonymt dvs. navne og uddannelsesinstitutioner må ikke fremgå af materialet. Ved tilmelding til idékonkurrencen skal konkurrencedeltagerne vælge et 5-cifret kendingstal, som skal fremgå tydeligt på alt indsendt materiale. 9

10 BEDØMMELSE OG PRÆMIERING Dommerkomité Konkurrenceforslagene vil blive bedømt af en dommerkomité bestående af: Peter Lassen, COO & partner, Colliers International Danmark A/S Jes Transbøl, underdirektør, DSB Ejendomme Louis Becker, arkitekt MAA, partner og direktør, Henning Larsen Architects Mads Arlien-Søborg, cand.mag. i moderne kultur & kulturformidling, partner i We Made It. Karsten Ifversen, arkitekturredaktør, Politiken Dommerkomitéens betænkning vil ikke indeholde separat kritik af alle forslagene. Bedømmelseskriterier Forslagene vil blive vurderet ud fra helhedsindtrykket og beskrivelsen af, hvorledes hovedidéen kan realiseres i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Der vil blive lagt vægt på forslagenes innovative karakter med henblik på økonomisk bæredygtighed og involvering. Præmiering Dommerkomitéen råder over en samlet præmiesum på kr. Vinderen/vinderne af konkurrencen vil modtage et minimumsbeløb på kr. Det resterende beløb fordeles efter dommerkomitéens skøn. Præmiebeløbene, der er fritaget for moms, udbetales umiddelbart efter offentliggørelsen af konkurrenceresultatet. 10

11 YDERLIGERE INFORMATION Offentliggørelse af resultatet Vi forventer, at den endelige bedømmelse er afsluttet ultimo april 2015, og offentliggørelsen af konkurrencens resultat vil finde sted i løbet af maj på en stor ejendomskonference i København. Resultatet vil desuden blive offentliggjort gennem en pressemeddelelse på Facebook og LinkedIn. Forslagsstillere, der har fået tildelt præmie, vil blive underrettet personligt. Præmierede forslag vil desuden også kunne ses på Hvad kan du forvente? Omtale i dagspressen Materiale og reference til dit CV Praktisk erhvervserfaring og muligheden for at blive bedømt af professionelle erhvervsdrivende Udtalelse fra dommerkomitéen Diplom for deltagelse i Colliers Award 2015 Rettigheder Ejendomsretten til de indsendte forslag tilhører Colliers International Danmark A/S. Ophavsretten til et konkurrenceforslag forbliver dog altid hos konkurrencedeltageren. Der er tale om en idékonkurrence, hvor alle indleverede forslag overgives til DSB Ejendomme i forbindelse med konferencen i maj Colliers og DSB Ejendomme har ret til at publicere de indkomne forslag, fx i dagblade og elektroniske medier. Ved publiceringen vil forslagsstillernes navne blive oplyst. 11

12 KALENDER JAN FEB MAR MAR MAR APR APR Colliers Award 2015 offentliggøres Besigtigelse af Sorø station med foredrag Deadline for registrering Deadline for første aflevering Dommerkomitéens første møde Deadline for anden aflevering (de 5 udvalgte grupper) Dommerkomitéens andet møde INVOLVERING, NYTÆNKNING OG ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED 12

13 KONKURRENCENS AFSENDERE COLLIERS INTERNATIONAL DANMARK A/S Colliers International Danmark A/S er en dansk, privatejet erhvervsejendomsmægler med speciale i vurdering, udlejning og salg af bruger- og investeringsejendomme. I mere end 25 år har vi som erhvervsmæglere ydet førsteklasses rådgivning inden for alle områder af det danske ejendomsmarked. Vi beskæftiger os med erhvervsrelateret ejendomsrådgivning og er specialiserede inden for retail, industri og logistik, kontor samt investeringsejendomme. Derudover tilbyder vi rådgivning til lejere, købere og developere, og vi har erfaring med byudvikling og transformation af erhvervslokaler til andre formål. Vi er repræsenteret i hele Danmark og har kontorer i København, Odense, Vejle, Aarhus og Aalborg. Gennem vores mange specialister og kontorer kan vi derfor servicere kunder i hele landet. Colliers International Danmark A/S er en del af Colliers International, et internationalt samarbejde af erhvervsmæglere, som er repræsenteret med 482 kontorer i 62 lande på 6 kontinenter. Vi har samarbejdspartnere i det meste af verden og kan dermed også sikre vores kunder professionel rådgivning på internationalt plan. DSB EJENDOMME DSB Ejendomme sidder på én af Danmarks største, mest varierede og unikke ejendomsporteføljer. Fra stationsbygninger i mange danske byer til tidligere færgearealer i Nyborg, nedlagte baneområder og centralt beliggende bygninger og arealer over alt i Danmark med gode udviklingsmuligheder. Vores formål er at sikre, at DSB s unikke ejendomsportefølje fortsat er med til at fremme bæredygtig vækst og mobilitet for borgerne gennem projektudvikling og salg, en kommerciel udlejningsstrategi og modernisering af DSB s stationer og arealer. DSB Ejendomme har tre forretningsområder: salg, udlejning og stationer. Fakta om DSB Ejendomme: DSB Ejendomme ejer og administrerer: 850 grundarealer / m2 735 bygninger/ m2, heriblandt: 298 stationer 9 værkstedbygninger 276 boliger 1 kursusstation i Knudshoved 1 jernbanemuseum i Odense 112 bygninger er bevaringsværdige/fredede Ældste bygning er Roskilde Station fra 1847 Nyeste bygning er Værksted Århus fra mio. rejsende besøger hvert år DSB s stationer 13

14 KORT OVER STATIONER 14

15 KORT OVER SORØ STATION 15

16 KORT OVER RINGE STATION 16

17 KORT OVER RIBE STATION 17

18 KORT OVER SKIVE STATION 18

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt.

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt. Region Sjælland Offentlig idekonkurrence Side: 2 af 9 1 Indledning Det forestående byggeri til psykiatri-funktioner i Slagelse forventes at blive det største af sin art i nyere tid i Danmark og byggeriet

Læs mere

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

NEW NORDIC COAST BIG BAUMGEIST BEACH ÅBEN INTERNATIONAL IDÈKONKURRENCE

NEW NORDIC COAST BIG BAUMGEIST BEACH ÅBEN INTERNATIONAL IDÈKONKURRENCE NEW NORDIC COAST BIG BAUMGEIST BEACH ÅBEN INTERNATIONAL IDÈKONKURRENCE Vi vil skabe et vitalt kyst- og naturturismeunivers, der giver oplevelse af mangfoldighed, nytænkning og arkitektonisk udvikling i

Læs mere

Pavillon MAA 1:1 i Kongens Have Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013

Pavillon MAA 1:1 i Kongens Have Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013 Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013 Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013 2 Foto: Wikimedia Commons Indbydelse, baggrund & mål Akademisk Arkitektforening indbyder i samarbejde med

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

MINIPAVILLON 2015 I KONGENS HAVE Åben arkitekturkonkurrence for børn Arkitektforeningen København

MINIPAVILLON 2015 I KONGENS HAVE Åben arkitekturkonkurrence for børn Arkitektforeningen København MINIPAVILLON 2015 I KONGENS HAVE Åben arkitekturkonkurrence for børn Arkitektforeningen København indbydelse side 3 Opgaven side 5 Arkitektur og funktion Udformning og konstruktion Konkurrencens forløb

Læs mere

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence Konkurrenceprogram Orangerie Januar 2015 INDHOLD INTRODUKTION s. 3 1. OM GL. HOLTEGAARD & BAROKHAVEN s. 4 2. KONKURRENCEOPGAVEN & PLACERING

Læs mere

En ny stol. Til det officielle Danmark

En ny stol. Til det officielle Danmark En ny stol Til det officielle Danmark Konkurrenceprogram maj 2010 Snedkermester Ejnar Pedersen Professor, arkitekt MAA MDD Knud Holscher Arkitektforeningen En ny stol til det officielle Danmark Snedkermester

Læs mere

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Det er kun de kommuner og skoler, som har fået støtte til at udvikle deres visionsforslag, der kan indsende et forslag på

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER PROJEKTKONKURRENCE Lindholm Søpark 50 nye familieboliger Sundby-Hvorup Boligselskab 18. november 2015 Kuben Management Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Konkurrencemateriale...

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 24-11-2010 Dato: 11-11-2010 Sag nr.: ØU 273 Sagsbehandler: Ditte Bendix Lanng Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen

Læs mere

DSBs Stationsplan og Community rail

DSBs Stationsplan og Community rail DSBs Stationsplan og Community rail 1 DSB S STATIONSPLAN Formål: At sikre kunderne: Sikre kunderne pæne, rene og trygge stationer, der drives effektivt gennem prioritering og enkle koncepter 2 Mødetitel

Læs mere

Skovlunde Bymidtes fremtidige udvikling. Konkurrenceprogram. Indbudt idékonkurrence

Skovlunde Bymidtes fremtidige udvikling. Konkurrenceprogram. Indbudt idékonkurrence Skovlunde Bymidtes fremtidige udvikling Konkurrenceprogram Indbudt idékonkurrence Kolofon Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Ballerup Kommune i samarbejde med Arkitektforeningen Illustrationer og fotos

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

VIND ET GAVEKORT REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE. http://kaark.aarch.dk

VIND ET GAVEKORT REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE. http://kaark.aarch.dk VIND ET GAVEKORT INDRET KÅRKS REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE http://kaark.aarch.dk side_2 Indledning Kårk genopstod sidste semester efter længere

Læs mere

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx)

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx) Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 UDKAST RÅDGIVNINGSKONTRAKT MED BILLEDKUNSTNER DK-8200 Aahus N Tel. +45 78469888 projektafdeling@@dnu.dk www.dnu.rm.dk Kunstopgave til Det Nye Universitetshospital

Læs mere

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ EN GOD OMVEJ er en invitation til landets kommuner om at deltage i et udviklingsforløb der med støtte fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden har

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Udmøntning af grundkapital til almene Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum

Udmøntning af grundkapital til almene Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum Udmøntning af grundkapital til almene Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum Telefon 76 16 16 16 Telefax 76 16 16 17 www.esbjergkommune.dk Indledning... - 3 - Baggrund for konkurrence... - 3 - Konkurrenceparametre...

Læs mere

Kort sagt: vil du lave den fede Rejseplanen, skal du være med i vores konkurrence!

Kort sagt: vil du lave den fede Rejseplanen, skal du være med i vores konkurrence! Rejseplanen A/S afholder konkurrencen: Ideudvikling af Rejseplanen 1. Beskrivelse af opgaven Den overordnede opgave er at komme med bud på ideudvikling af Rejseplanen. Har du den fede ide til at nyskabe

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. «Totalentreprenør» 17 juni 2016 Udbudsbrev Vedr.: FrederiksborgCentret

Læs mere

GIC KONKURRENCEBETINGELSER GRENAA IDRÆTSCENTER. Fornæsvej 9 DK-8500 Grenaa

GIC KONKURRENCEBETINGELSER GRENAA IDRÆTSCENTER. Fornæsvej 9 DK-8500 Grenaa GIC KONKURRENCEBETINGELSER GRENAA IDRÆTSCENTER Fornæsvej 9 DK-8500 Grenaa +45 8632 7844 info@arkikon.dk www.arkikon.dk PROJEKTKONKURRENCE Grenaa Idrætscenter Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de årige Præmiesum kr.

Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de årige Præmiesum kr. Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de 10-18 årige Præmiesum 350.000 kr. Fremtidens børne- og ungdomsidræt Vi har brug for at

Læs mere

KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station

KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station Del 1: Idé og vision 10079 Kontor- og boghotel på Sorø station Forslagshæfte Del 2: Idé og vision side 1 af 10 INTRO Stationsbygningerne på togstationerne i Danmark er

Læs mere

SPEJLBILLEDER. Identiteter og relationer på Skive Station. Indhold

SPEJLBILLEDER. Identiteter og relationer på Skive Station. Indhold SPEJLBILLEDER Identiteter og relationer på Skive Station Indhold 1. vision 2. visualiseringer 3. interaktion 4. spejlsalen 5. related work 6. økonomisk bæredygtighed 7. involvering 8. nytænkning 9. specifikationer

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

Innosite åben innovation i byggeriet

Innosite åben innovation i byggeriet 2 Innosite åben innovation i byggeriet Innosite er et initiativ af Realdania og Energistyrelsen med Dansk Arkitektur Center som operatør. Projektets overordnede formål er at introducere åbne innovationsmetoder

Læs mere

Dronningens Kvarter 6, Fredericia

Dronningens Kvarter 6, Fredericia Dronningens Kvarter 6, Fredericia Grund direkte til motorvejen Samlet grundareal: 50.345 m² Direkte facade til motorvejen Stærkt logistikområde DHL bygger på nabogrunden Pris: kr. 9.000.000,- kontant (svarende

Læs mere

BODUM DESIGN AWARD BETTER PRODUCTS FOR BETTER LIVING BODUM DESIGN AWARD 2012 01.02.2012 1 TEMA 2012: SIMPLICITY

BODUM DESIGN AWARD BETTER PRODUCTS FOR BETTER LIVING BODUM DESIGN AWARD 2012 01.02.2012 1 TEMA 2012: SIMPLICITY 01.02.2012 1 BODUM DESIGN AWARD BETTER PRODUCTS FOR BETTER LIVING BODUM DESIGN AWARD 2012 TEMA 2012: SIMPLICITY BODUM DESIGN AWARD 2012 er en designkonkurrence om produkter og produktkoncepter, der i kraft

Læs mere

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje Kommunikationskit I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje 1 Kære multibaneklub, Tillykke med støtten til jeres multibane, der forhåbentlig vil gøre en stor forskel

Læs mere

Retningslinjer for konkurrencen Byg en By 2015

Retningslinjer for konkurrencen Byg en By 2015 18. august 2015 Side 1 af 5 Retningslinjer for konkurrencen Byg en By 2015 Byg en By er et fagligt brobygningsforløb udformet som en konkurrence, hvor grundskoleelever og erhvervsskoleelever danner et

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale 17. november 2016

Prækvalifikationsmateriale 17. november 2016 17. november 2016 Hovedentreprise vedrørende facadeudskiftning etape 4, SVS Esbjerg 1. Indledning Region Syddanmark udbyder etape 4 af facadeudskiftning på dele af sengebygning C1 på Sydvestjysk Sygehus,

Læs mere

Invitation til anmodning om prækvalifikation. Fremtidens Demensplejehjem på Tornhøjvej i Aalborg Øst. Om projektet.

Invitation til anmodning om prækvalifikation. Fremtidens Demensplejehjem på Tornhøjvej i Aalborg Øst. Om projektet. Invitation til anmodning om prækvalifikation Fremtidens Demensplejehjem på Tornhøjvej i Aalborg Øst Dato: 26.03 2015 KM6 - KLS Sagsnummer: 14297-01 Aalborg Kommune inviterer hermed boligorganisationer

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Tree Hugger? FSC design award 2009

Tree Hugger? FSC design award 2009 Tree Hugger? FSC design award 2009 Vinder af FSC Design Award 2008 Jonas Pedersen arbejder på sin protype på værkstedet i Nicaragua konkurrenceoplæg FSC design award 2009 Har du tænkt over, at dine designs

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Introduktion til. TAGDEL.dk. Mange muligheder! TAG DEL TAG DEL. vores samfund

Introduktion til. TAGDEL.dk. Mange muligheder! TAG DEL TAG DEL. vores samfund Introduktion til TAGDEL.dk - VORES SAMFUND TAGDEL.dk er et nyt landsdækkende socialt medie for aktivt medborgerskab til borgere, foreninger, offentlige institutioner, virksomheder, m.fl. TAGDEL.dk er en

Læs mere

Bebyggelsesplan for Antonihøjen

Bebyggelsesplan for Antonihøjen Bebyggelsesplan for Antonihøjen Åben idékonkurrence - Konkurrenceprogram September 2015 KOLOFON Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Vordingborg Kommune. Fotos og layout: Planafdelingen Vordingborg Kommune

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

IFC I PROJEKTKONKURRENCE

IFC I PROJEKTKONKURRENCE NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND IFC I PROJEKTKONKURRENCE Claus Roikjer, Region Hovedstaden Generelt om projektet kvalitetsfondsprojekt 124.000 m² 662 senge og 24 specialer 3,8 mia. tidsplan vinder af konkurrencen

Læs mere

" i bevægelse" (... in Bewegung")

 i bevægelse (... in Bewegung) Opråb Deltagelse i intern ation al filteud stilling " i bevægelse" (... in Bewegung") D e a d l i n e f o r i n d s e n d e l s e : 0 9. 1 1. 2 0 1 2 D e a d l i n e f o r u d s t i l l i n g : 1 7. 0

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse

Forum for Offentlig Topledelse FORUM FOR OFFENTLIG TOPLEDELSE Forum for Offentlig Topledelse Prisopgave Prisopgave for Projekt Forum for Offentlig Topledelse Forum for Offentlig Topledelse udskriver en priskonkurrence i efteråret 2003.

Læs mere

Company Programme. Retningslinjer for konkurrencen. - Danmarksmesterskabet i entreprenørskab

Company Programme. Retningslinjer for konkurrencen. - Danmarksmesterskabet i entreprenørskab Company Programme - Danmarksmesterskabet i entreprenørskab Retningslinjer for konkurrencen Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise Ejlskovsgade 3D 5000 Odense C www.ffe-ye.dk Company Programme -

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Drømmen om en hurtigere hest skabte ideen til bilen

Drømmen om en hurtigere hest skabte ideen til bilen Drømmen om en hurtigere hest skabte ideen til bilen Nordjyske Nyskabere er en innovationskonkurrence, som handler om at skabe grobund for, at nye ideer kan tage form og blive til virkelighed. Hvad er Nordjyske

Læs mere

Ansøgningsvejledning til visionsoplæg - SKOLE+

Ansøgningsvejledning til visionsoplæg - SKOLE+ Ansøgningsvejledning til visionsoplæg - SKOLE+ Det er kun kommuner, der har tilvejebragt egenfinansiering, der kan søge. SKOLE+ er en invitation til landets kommuner om i samarbejde med folkeskoler og

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

Foto: RumOs. Kontorfællesskaber. DSB Ejendomme

Foto: RumOs. Kontorfællesskaber. DSB Ejendomme Foto: RumOs Kontorfællesskaber DSB Ejendomme Sindal station, Hjørring Kommune Stationen - Et rum for iværksættere Drømmer du om et lokalt kontorfællesskab? Måden vi arbejder på har ændret sig markant de

Læs mere

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Til skoler i Aarhus Kommune Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Kære (klasse)lærere i 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune Aarhus, d. 16.

Læs mere

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl.

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. 8620 Kjellerup Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Sagsnummer: 80201173 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Investeringsejendom,

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Hjemmeopgave 2015 - Designskolen Kolding. Hjemmeopgaven er i år opdelt i 2 dele, og du skal løse begge dele.

Hjemmeopgave 2015 - Designskolen Kolding. Hjemmeopgaven er i år opdelt i 2 dele, og du skal løse begge dele. Hjemmeopgave 2015 - Designskolen Kolding Hjemmeopgaven er i år opdelt i 2 dele, og du skal løse begge dele. Opgaverne er formuleret åbent for at give dig mulighed for at vise din personlige tænkning, kreativitet,

Læs mere

udvidelse af tønder rådhus

udvidelse af tønder rådhus udvidelse af tønder rådhus program åben projektkonkurrence december 2012 udvidelse af t ønder rådhus program åben projektkonkurrence december 2012 3 5 6 12 22 26 36 invitation introduktion omgivelserne

Læs mere

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Udgivet af Jammerbugt Kommune Udgivelsesdato: 1. maj 2009

Læs mere

OPTAGELSESPRØVE INTERAKTIVT DESIGN

OPTAGELSESPRØVE INTERAKTIVT DESIGN OPTAGELSESPRØVE INTERAKTIVT DESIGN En øvelse i fem dele der tester din evne til, på egen hånd, at identificere et problem og foreslå en løsning. Øvelsen tester også din evne til at præsentere dit problem

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne SKOLEN & BIBLIOTEKET En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne Bibliotekets tilbud til skolerne Mariagerfjord Bibliotekerne tilbyder anderledes undervisningstilbud Mariagerfjord

Læs mere

Hotelprojekt Thyborøn. Lemvig Kommune

Hotelprojekt Thyborøn. Lemvig Kommune Hotelprojekt Thyborøn Lemvig Kommune Jour.# > V 110 Dato > 05. 11.2013 Ref. > JA H O T E L P R O J E K T T H Y B O R Ø N FORSLAG SENDT TIL: Lemvig Kommune Udviklingschef Anders Holm Rådhusgade 1 7620 Lemvig

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012-1 - Børn og Unge har siden

Læs mere

Censuringen Vandtårnet, Hollands Gaard 30, Nykøbing F. Onsdag d. 7. september Kl. 10:00 17:00

Censuringen Vandtårnet, Hollands Gaard 30, Nykøbing F. Onsdag d. 7. september Kl. 10:00 17:00 KUNST og LYD Sydhavsøernes Censurerede Efterårsudstilling (SCE) er en kunstudstilling, hvor alle har mulighed for at indsende værker og få dem vurderet af professionelle udøvende kunstnere. De censurerede

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012 Pressemeddelelse Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Dokk1 Husets navn er Dokk1 Dokk1. Det er navnet for det nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som Aarhus Kommune sammen med Realdania er i fuld gang

Læs mere

SKAMLINGSBANKEN, KOLDING

SKAMLINGSBANKEN, KOLDING NYT BESØGSCENTER SKAMLINGSBANKEN, KOLDING Bilag til udbudsbekendtgørelse SKAMLINGSBANKEN, KOLDING I tæt samarbejde med Skamlingsbankeselskabet og Fonden til opretholdelse af Klokkestablen på Skamling,

Læs mere

Flegmade 18-20, Vejle

Flegmade 18-20, Vejle Flegmade 18-20, Vejle Særdeles centralt beliggende projektgrund Grundareal: 13.698 m² Mulighed for 19.177 etagemeter bebyggelse Grunden er lokalplanlagt Benyttelse til bl.a. bolig, dagligvarer, uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

dff/dansk Fotografisk Forenings Billedkonkurrence 2014

dff/dansk Fotografisk Forenings Billedkonkurrence 2014 dff/dansk Fotografisk Forenings Billedkonkurrence 2014 (Billedudvalget 05.maj 2014, opdateret 01. juli 2014, opdateret 20. januar 2015) Vi har hermed fornøjelsen at invitere medlemmer af dff/dansk Fotografisk

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

SÅDAN DELTAGER DU IDÉKONKURRENCEN UNGDOMSUDDANNELSERNE

SÅDAN DELTAGER DU IDÉKONKURRENCEN UNGDOMSUDDANNELSERNE SÅDAN DELTAGER DU IDÉKONKURRENCEN UNGDOMSUDDANNELSERNE Hvordan foregår Idékonkurrencen?... 1 Hvordan bedømmes Idékonkurrencen?... 3 Regler for deltagelse i Idékonkurrencen... 4 Kontakt... 5 Tilmeldingsguide:

Læs mere

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013 Børns tryghed Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013 Den 30. januar 2013 DGI-byen/CPH Conference Tietgensgade 65 DK-1704 København V Tilværelsens naturlige og sunde doser

Læs mere

konkurrenceoplæg / hvad er fsc? / praktisk info

konkurrenceoplæg / hvad er fsc? / praktisk info Vinderproduktet fra FSC Design Award 2007 - bænken DIAMond - designet under kategorien møbler til udendørs brug. konkurrenceoplæg wood is good - umt og fsc design award 2008 Skaber dine designs andet end

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013 Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA Sønderjyske Fødevarer kvalitet og sundhed Aabenraa Kommune ønsker at styrke kendskabet til og skabe ny viden om sønderjyske fødevarer. Derfor sætter vi

Læs mere

Hestehaven 21, M st. Odense S

Hestehaven 21, M st. Odense S Hestehaven 21, M st. Odense S Regulært lager i industriområde i Odense S udlejes Samlet etageareal: 310 m² - Heraf 290 m² lager, 15 m² mandskabsrum samt 5 m² sikringsrum Gode parkeringsforhold omkring

Læs mere

EKSPONERINGS- & AKTIVERINGSMULIGHEDER

EKSPONERINGS- & AKTIVERINGSMULIGHEDER EKSPONERINGS- & AKTIVERINGSMULIGHEDER HVAD ER COPENHAGEN ART RUN Unik og oplevelsesrig motionsbegivenhed. CPH ART RUN er et nyt løbsformat, der frem for at fokusere på at komme først handler om nogle af

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2015 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014 Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet September 2014 2 af 5 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE LKB RAMMEAFTALE NR. REKVISITION

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

Thorsvej 102, 7200 Grindsted

Thorsvej 102, 7200 Grindsted Thorsvej 102, 7200 Grindsted Lyse, multifunktionelle lokaler udlejes Samlet etageareal: 1.612 m² God loftshøjde Facade mod den trafikerede Thorsvej der passerer ca. 7.200 bilister i døgnet, jf. trafiktælling

Læs mere

Den tidligere Frihavns Stationsbygning

Den tidligere Frihavns Stationsbygning Den tidligere Frihavns Stationsbygning Sjældent udbudt historisk domicil af meget høj kvalitet 201 m² + 21 m² kælder velegnet til kontor, showroom, butik eller restaurant Nabo til advokatfirmaet Plesner

Læs mere

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE Konkurrencebetingelser 13. JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger...4 1.1 Baggrund...4 1.2 Konkurrencens forløb...4 1.3 Konkurrenceudskriver...5 1.4 Konkurrencens

Læs mere

Realiser jeres innovationspotentialer

Realiser jeres innovationspotentialer Er I TagF klar til at at i nno vatio n? på 1 Realiser jeres innovationspotentialer TagFat er en regional innovationskonkurrence for små og mellemstore virksomheder i Nordjylland, hvor der dystes om titlen

Læs mere

RETNINGSLINJER. OPTAGELSESPRØVE FORÅR 2015 E-design

RETNINGSLINJER. OPTAGELSESPRØVE FORÅR 2015 E-design RETNINGSLINJER Deadline og indsendelse 1. Du kan kun søge optag på uddannelser, som du har søgt via Optagelse.dk. 2. Du kan indsende din besvarede optagelsesprøve frem til 7. april 2015 kl. 22.00, hvor

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

+2 Unik overbygning til arkitektuddannelsen

+2 Unik overbygning til arkitektuddannelsen +2 Unik overbygning til arkitektuddannelsen BAGGRUND Mens det i mange lande slet ikke er muligt at praktisere som arkitekt uden en praksisdokumentation, har Danmark ingen krav til formalisering af denne

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012

til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012 til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012 Temaet for optagelsesprøven er: Mødet mellem det moderne smykkefelt & 3D printeren. Forord For at kunne klare sig i smykkebrancen i dag

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech. 2300 København S. Sagsnummer: 11403289. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Erhverv Poul Erik Bech. 2300 København S. Sagsnummer: 11403289. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Tingvej 11 2300 København S Sagsnummer: 11403289 Erhverv Poul Erik Bech Bremerholm 29 1069 København K Tlf. 33301000 114@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Pris Arealer Kontant kr. 6.700.000

Læs mere

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD BILAG 1 Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD Denne ydelsesbeskrivelse indeholder følgende: Del 1. Generelle krav Del 2. Vejledning vedrørende gennemførelse af informationsydelsen Del 1. Generelle krav I. Informationsydelsen.

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere