Bebyggelsesplan for Antonihøjen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bebyggelsesplan for Antonihøjen"

Transkript

1 Bebyggelsesplan for Antonihøjen Åben idékonkurrence - Konkurrenceprogram September 2015

2 KOLOFON Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Vordingborg Kommune. Fotos og layout: Planafdelingen Vordingborg Kommune Udgivelsesdato: 21.september 2015

3 Boliger på Antonihøjen Åben idékonkurrence oplæg konkurrencebetingelser 3 Indholdsfortegnelse 0. Indbydelse og baggrund for konkurrencen Vordingborg Kommune og Præstø by Landskabet Planmæssige forudsætninger Miljøforhold Konkurrenceopgaven Konkurrenceområdet Konkurrencebetingelser...16

4 Boliger på Antonihøjen Åben idékonkurrence oplæg konkurrencebetingelser 4

5 Boliger på Antonihøjen Åben idékonkurrence oplæg konkurrencebetingelser 5 0. Indbydelse og baggrund for konkurrencen Vordingborg Kommune byder hermed velkommen til en åben idekonkurrence for et af de mest attraktive arealer i kommunen Antonihøjen i Præstø. Det er vores håb, at vi kan få mange fremadrettede, innovative idéer til hvorledes fremtidens boligudvikling i kommunen og specielt i Præstø kan forme sig. Vordingborg Kommune ligger der, hvor Sjælland er smallest, men mulighederne for at få opfyldt sine drømme og ambitioner er størst. st. Det er stedet, hvor familier og aktive mennesker, der holder af vandet, skal vælge at bo. Med denne konkurrence vil vi skabe en situation, hvor vi vil kunne tilbyde nye boliger, tæt på vandet, tæt på Præstøs hyggelige og autentiske købstadsmiljø. Vordingborg Kommune har en vision om at blive storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Vi lægger vægt på, at vores boligtilbud bliver attraktive, at de udnytter de særlige kvaliteter vi har, landskabeligt såvel som bymæssigt. Vordingborg Kommune ønsker at være på forkant med efterspørgslen og i tråd hermed kunne tilbyde boligkvarterer i høj standard. Der er ingen tvivl om, at kommunen rummer meget smukke naturområder. Og der er ingen n tvivl om, at Præstø by er noget ganske særligt. Dette forhold sammenholdt med områdets beliggenhed, tæt ved storby og trafiksystemer gør at kommunens forventning til, at deltagerne kommer med bud på noget særligt, er stor. Vi ser frem til at modtage jeres mange idéer. Knud Larsen Borgmester Konkurrenceområdet Antonihøjen, set fra indkørslen til Præstø ad Rødeledsvej

6 Boliger på Antonihøjen Åben idékonkurrence oplæg konkurrencebetingelser 6 1. Vordingborg Kommune og Præstø by Vordingborg Kommune omfatter Sydsjælland, Møn og Bogø og mere end 10 småøer, her bor godt borgere. Vordingborg er kommunen med Danmarks længste kystlinje på ikke mindre end 385 kilometer. Den lange kystlinje, en storslået natur og et stærkt kulturliv, gør det til et attraktivt område for de som sætter pris på oplevelser og natur lige uden for døren. Er man interesseret i natur og kultur, er det her man skal bo. København er let tilgængelig via motorvejen, og i løbet af ganske få timer kan man være i for eksempel Berlin eller Hamburg. Præstø by er en af kommunens tre købstæder, en boligog handelsby, og en række højt specialiserede virksomheder. Her fremstilles en danskproduceret sportsvogn i verdensklasse, her er avanceret elektronik og en række virksomheder indenfor design og kommunikation. I Præstø er der et rigt foreningsliv og et meget aktivt lokalråd, som er vigtige medspillere i fastholdelse byens kvaliteter og udvikling af nye. Byen er kendt for sine smukke huse og en aktiv havn, hvor kulturarven spiller en stor rolle se Kulturarvsscreening fra Præstø er en smuk og harmonisk købstad med adskillige velbevarede gader og områder i særdeleshed omkring byens torv og havnen. Mange gode og interessante bygninger præger gadebilledet. På grund af byens brande og deraf følgende nogenlunde samtidige genopbygning i forrige århundrede fremtræder Præstø i dag som en helhed med tidstypiske huse, der har fine proportioner og nydelige detaljer. Beliggenheden ved vandet og midt i den sydsjællandske fredelige natur giver byen en charme som få andre danske steder. Samfundsudviklingen med den stærkt øgede detailhandel har ganske vist her, som i andre byer, præget bygningerne i byens strøggade, ( ), men dog ikke mere end at man stadig kan fornemme husenes oprindelige, rigtige struktur og form. Karakteristisk for Præstø er også de mange velbevarede og charmerende gårde og haver beliggende bag forhusene; de gør byen til en grøn og åben købstad. Fredningsstyrelsen, Præstø Kommune, Gamle huse i Præstø Tilbud indenfor kultur, fritid og børneinstitutioner, (markeringen Gågade I Præstø drejer sig om handelsforeningens traditioner der flere gange om årligt betyder, at gaden fungerer som gågade). Dertil kommer de tilbud, der er via foreningslivet, lystbådehavnen og strand umiddelbart øst for havnen. Udover de markerede finder man Thorvaldsens samling på Nysø gods. Det forventes også, at der i de kommende år skaffes midler til projektet Kunsthal Glas, der bl.a. skal rumme Per Hebsgårds samling af glaskunst.

7 Boliger på Antonihøjen Åben idékonkurrence oplæg konkurrencebetingelser 7 Befolkningsudvikling Præstø har i dag 3866 borgere, knap halvdelen - 44 % er i alderen år, ca. 10 % er i skolealderen og 32 % er over 65 år. Befolkningstallet forventes at stige svagt, stigningen dækker over et falde i aldersgruppen år og en stigning i de ældste aldersgrupper fra 32 % til 35 %. Befolkningsprognosen er blandt andet baseret på udbygning af Antonihøjen med i alt ca. 160 boliger jævnt fordelt over årene. Boligbestanden i Præstø På trods af en ældre bymidte, så har Præstø en relativt ny boligmasse, hvor næsten 30 % af boligerne stammer fra udbygningen i 60 erne og 70 erne, og lige ved 30 % af boligerne er fra de seneste 35 år. En stor del af udbygningen er foregået gennem nyudlæg af nye arealer, mens en mindre del er foregået gennem ændret anvendelse af ældre erhvervsbygninger i bymidten. Se flere oplysninger om den eksisterende bygningsmasse i bilaget - Analyse af boligmassen i Præstø.

8 Boliger på Antonihøjen Åben idékonkurrence oplæg konkurrencebetingelser 8 2. Landskabet Landskabet omkring Præstø indgår i et større system af tunneldale, skabt af istidernes smeltevand. Rundt om byen ligger en række høje, hvor Antonihøjen er den ene, og byen ligger i en skål mellem højene og fjorden. Antonihøjen er en del af herregårdslandskabet omkring Nysø gods, herregårdslandskabet støder helt op til byen og har indtil Præstø Kommune opkøbte arealet været den naturlige grænse for byens vækst mod vest. Selve byen har oprindeligt ligget på en ø (Præsternes Ø, se illustrationen hrunder) først i 60 erne og 70 erne har byen for alvor bredt sig op af det omkringliggende terræn se de tre luftfotos på næste side. Nysø gods

9 Boliger på Antonihøjen Åben idékonkurrence oplæg konkurrencebetingelser

10 Boliger på Antonihøjen Åben idékonkurrence oplæg konkurrencebetingelser Planmæssige forudsætninger Det er et mål i kommuneplanen, at Præstø skal styrkes som bycenter, som kreativ og livsstilsorienteret erhvervs og handelsby. Tillæg til kommuneplanen I kommuneplanen er området i dag udlagt til boligområde og erhvervsområde. De eksisterende rammer for lokalplanlægning indeholder en formulering om at selve højen og arealet nord for denne skal friholdes for bebyggelse. Det er besluttet, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg hvor hele området udlægges til boligformål, men hvor selve højen friholdes for bebyggelse. Udstrækningen af højens friholdelse for bebyggelse er ikke defineret, og er derfor en del af konkurrenceopgaven. Der har været afholdt idéfase i forhold til ændringerne i kommuneplanen, hvor DN-Vordingborg, Præstø Lokalråd, Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur og Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn er kommet med høringssvar. Foreningernes holdninger fremgår af Bilag 5 Opsamling på høringssvar. Indeværende arkitektkonkurrence vil også blive anvendt som indspil til ændring af rammerne for lokalplanlægning i den kommende Kommuneplan. Strandbeskyttelse Et mindre areal i det nordøstlige hjørne af området er omfattet af strandbeskyttelse i henhold til naturbeskyttelsesloven. Strandbeskyttelsen administreres meget restriktivt, hvorfor området bør friholdes for bebyggelse. Å-beskyttelse Det sydøstlige hjørne af området er omfattet af å-beskyttelse i henhold til naturbeskyttelsesloven. Pga. Ny Esbjergvej, som forløber mellem Tubæk-å og området, administreres denne beskyttelseslinje meget lempeligt, og udpegningen har således ingen betydning for indeværende arkitektkonkurrence. Området ved åen er dog et væsentligt landskabstræk, og Ny Esbjergvej er den mest trafikerede indgang til Præstø. Så området bør ses og bearbejdes som en indgang til Præstø by. Kystnærhedszonen Området er beliggende indenfor kystnærhedszonen, hvorfor der er behov for visuelle vurderinger og illustrationer, der viser den visuelle påvirkning af kystlandskabet.

11 Boliger på Antonihøjen Åben idékonkurrence oplæg konkurrencebetingelser Miljøforhold Området er omgivet af veje og virksomheder, hvilket enkelte steder giver anledning til støjmæssige udfordringer, som har betydning for udnyttelsen af området. Vejstøj Næstvedvej (syd/vest for området) er med en estimeret årsdøgnstrafik på ca den mest trafikerede vej omkring området. Beregninger af vejstøjen viser, at der skal holdes en afstand på ca. 32 meter til vejmidten før trafikstøjen er under grænseværdierne. Skrænt mellem Næstvedvej og området. Området mellem vejen og det potentielle område for bebyggelse (32 meter fra vejmidten) består i dag af en skrænt med spredt beplantning, samt landbrugsjord på skræntens top. Der bliver således en zone på ca. 15 meter fra skræntens top, som ikke bør inddrages til boligformål. I forhold til de øvrige veje, som har en årsdøgnstrafik på mellem , vurderes der ikke at være direkte begrænsninger. Generelt sikrer lidt afstand fra befærdede veje, at boliger ikke bliver støjbelastede. Virksomhedsstøj Langs områdets østlige grænse ligger flere virksomheder, som potentielt kan påvirke området med støjgener. Dagligvarebutikkerne (Aldi og Rema1000) vurderes ikke at begrænse anvendelsen af området. Mens Bårse Maskinforretning (Ny Esbjergvej 16) og aktiviteterne på den tidligere VETA Industries (Ny Esbjergvej 12) potentielt kan være problematiske. Områderne (et bælte på 20 meter) direkte op til disse virksomheder bør i en bebyggelsesplan kunne undlades bebygget, så der, hvis behovet opstår, er plads til støjdæmpende foranstaltninger.

12 Boliger på Antonihøjen Åben idékonkurrence oplæg konkurrencebetingelser Konkurrenceopgaven En udbygning af Antonihøjen skal resultere i et nyt helstøbt boligområde, der kan supplere Præstøs kvaliteter og give byen et markant område til nybyggeri i en høj arkitektonisk kvalitet. Fokus er at videreudvikle Præstø som en by med boliger i et naturskønt område tæt på vandet, og tydeliggøre grænsen mellem middelalderstrukturen og det nye byområde. Hovedspørgsmålene er: At få en arkitektonisk og strukturel fremstilling af fremtidens boligform, fremtidens boligområde. At få belyst hvordan de landskabelige rum kan udformes, at få et bud på hvordan vi bedst udnytter de landskabelige kvaliteter området rummer, herunder en afgrænsning af bebyggelsen i forhold til terrænet og i særdeleshed i forhold til toppen af Antonihøjen. At få forslag der er robuste overfor en langsigtet udvikling og etapeopdeling At få forslag der viser en god sammenhæng og gode forbindelser både for gående, cyklister og bilister til Præstø bys tilbud At få forslag der medvirker til en smuk adgang til Præstø by. Resultatet af konkurrencen skal indgå som grundlag for kommuneplantillæg og lokalplanlægning for bebyggelse til boligformål med fokus på harmonisk byggeri i høj arkitektonisk kvalitet. 1. Bebyggelsesplan og bebyggelse Deltagerne skal komme med forslag til en bebyggelsesplan for hele området, der illustrerer, hvorledes det er muligt at bearbejde området, så det fremtræder som en selvstændig bydel med egen identitet, og med gode forbindelser til byens forskellige tilbud, den historiske by, til idrætsområdet og Præstø Skole ved Rosagervej. Der ønskes forslag til arkitektoniske retningslinjer for den nye bebyggelse. Det ønskes, at bebyggelsen udtrykker moderne og tidssvarende bebyggelse, der samtidig tilpasser sig den kontekst og den skala som Præstø by repræsenterer. Bebyggelsesplanen kan bestå i en blanding af tæt-lav og enfamiliehuse, i en eller flere etager. Der kan arbejdes med forskellige boligtyper med større eller mindre grad af fællesskab i boliggruppen, der ønskes bud på fremtidens boligområde. Den nye bebyggelse skal rumme mulighed for at imødekomme beboernes skiftende behov, samt en forskelligartet økonomisk formåen. 2. Landskabsrum Udover bebyggelsen lægges der vægt på en optimal udnyttelse af de landskabelige kvaliteter området rummer. Toppen af højen ønskes ikke bebygget, i hvilken grad toppen friholdes er et led i konkurrencens løsningsforslag. Gennem området skal anvises stiforbindelser, der gør det muligt at komme helt op på højen og nyde udsigten. Det ses gerne, at der arbejdes med principper for private, halvprivate og offentlige landskabsrum. I bearbejdningen af landskabet kan der arbejdes med forslag til en bæredygtig udnyttelse af regnvand. Der kan indtænkes løsninger som anvender regnvandet som en ressource i form af vandhuller, midlertidige bække, regnvandsbede mm.

13 Boliger på Antonihøjen Åben idékonkurrence oplæg konkurrencebetingelser 13 Etapedeling Der vil blive lagt stor vægt på, at området kan udbygges gradvist og er robust overfor en langsigtet udvikling. Deltagerne skal angive, hvorledes helhedsplanen kan opdeles i etaper. Hver etape bør bestå af boliger, samtidig angives hvor mange boliger området i alt skønnes at kunne rumme. Etapeopdeling skal ske således, at den resterende del af området kan udnyttes rekreativt med stier gennem området. 3. Infrastruktur I området skal der generelt sikres veje og stier, der er trygge at færdes på. Området tænkes primært trafikbetjent fra Ny Esbjergvej eller fra Rødeledvej ved den tidligere Mønvej. Konkurrenceområdet er en vigtig del af adgangen til Præstø by. Der ønskes illustrationer af hvordan det nye boligområde medvirker til at præsentere byen bedst muligt ved indkørsel fra Rødeledvej og fra Ny Esbjergvej. Langs Ny Esbjergvej skal konkurrencedeltagerne forholde sig til det grønne strøg langs Tubæk å og medvirke til at skabe en harmonisk og attraktiv indkørsel til byen. Præstøs identitet:

14 Boliger på Antonihøjen Åben idékonkurrence oplæg konkurrencebetingelser Konkurrenceområdet Konkurrenceområdet afgrænses af Tidligere Mønvej, Rødeledvej, Ny Esbjergvej og bebyggelsen langs denne samt af Næstvedvej. Området har et areal på ca 22,7 ha

15 Boliger på Antonihøjen Åben idékonkurrence oplæg konkurrencebetingelser

16 Boliger på Antonihøjen Åben idékonkurrence oplæg konkurrencebetingelser Konkurrencebetingelser 7.1 KONKURRENCEUDSKRIVER, -FORM OG SPROG Konkurrencen er udskrevet af Vordingborg Kommune som en åben idékonkurrence i henhold til EU-direktiv nr. 2004/18/EF (udbudsdirektivet). Konkurrencens sprog er dansk. Konkurrencematerialet udgives kun på dansk. 7.2 DELTAGELSE Konkurrencen er åben for alle. Følgende er udelukket fra at deltage i konkurrencen: Alle personer eller virksomheder, som har været med til at tilrettelægge konkurrencen eller har ydet væsentlige bidrag til formulering af konkurrenceopgaven. Repræsentanter for konkurrenceudskriveren eller ansatte hos denne. Ansatte hos, kompagnoner til eller arbejdsgivere for noget medlem af dommerkomiteen eller dennes rådgivere. Personer, der er i nær familie med eller har et nært familielignende forhold til noget medlem af dommerkomiteen eller dennes rådgivere. Virksomheder, som er helt eller delvist ejet af personer, der er i nær familie med eller har et nært familielignende forhold til noget medlem af dommerkomiteen eller dennes rådgivere. Uanset på hvilken måde man medvirker ved udarbejdelsen af et konkurrenceforslag, har man pligt til at gøre sig bekendt med ovenstående. I tvivlstilfælde bør man kontakte konkurrencens sekretær.

17 Boliger på Antonihøjen Åben idékonkurrence oplæg konkurrencebetingelser REGISTRERING Deltagere bedes tilmelde sig konkurrencen på med oplysning om navn, e- mailadresse og postadresse. Der er ingen deadline for tilmeldingen, men den ønskes foretaget så hurtigt som muligt, således at bedømmelsen kan planlægges ud fra en forventning om antallet af forslag. Deltagere vil ikke modtage en bekræftelse på tilmelding i det bekræftelse ikke er nødvendig for at deltage i konkurrencen. 7.4 KONKURRENCENS SEKRETÆR Anita Færch, projektleder Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling Arkitektforeningens konkurrencerådgivning Strandgade 27 A, DK 1401 København K Tel.: KONKURRENCEMATERIALE Konkurrencematerialet består af dette program med nedenstående bilag samt spørgsmål og svar jf. pkt. 7. Forespørgsler, eventuelle rettelsesblade og andre meddelelser til de konkurrerende. Bilagsmateriale består af følgende: 00 Konkurrenceprogram i PDF format 01 Grundkort med koter, lagopdelt, i dwg-format 02 Luftfotos og fotos fra området 03 Kulturarvsscreening del 1 og 2 for Præstø 04 Analyse af boligmassen i Præstø 05 Opsamling på offentlig høring vedr. ideoplæg for boligbyggeri på Antonihøjen.

18 Boliger på Antonihøjen Åben idékonkurrence oplæg konkurrencebetingelser 18 Konkurrencematerialet skal hentes på følgende adresse/webside: Herfra kan konkurrencematerialet downloades. Tekniske spørgsmål vedrørende download af filer kan rettes på mail til: Vordingborg Kommune kan udsende supplerende materiale til konkurrencematerialet. Materialet vil blive lagt sammen med konkurrencematerialet på ovenstående hjemmeside. Det er forslagsstillers eget ansvar at holde sig opdateret om eventuelle meddelelser og rettelsesblade, der offentliggøres på hjemmesiden. 7.6 BESIGTIGELSE Området er i dag bortforpagtet og udnyttes til planteavl. Forpagteren er indstillet på, at konkurrencedeltagerne besigtiger området i perioden 1. oktober - 1. november FORESPØRGSLER Spørgsmål i forbindelse med konkurrencen må kun stilles skriftligt (pr. e- mail) til konkurrencens sekretær. Spørgsmålene, der skal være forfattet på dansk, forelægges i anonym udgave for konkurrenceudskriveren. Spørgsmål vil blive besvaret løbende og vist på Sidste frist for at stille spørgsmål er den 2. november Det anbefales generelt at læse FAQ på Arkitektforeningen.dk

19 Boliger på Antonihøjen Åben idékonkurrence oplæg konkurrencebetingelser AFLEVERINGSMATERIALE Der ønskes konceptuelle forslag, som skal omfatte følgende materiale: Forslagshæfter i A3 format Helhedsplan af konkurrenceområdet i mål 1: (A3) Snit og planudsnit efter eget valg, dog ikke mindre end 1:500, der viser eksempler på udstykninger, bebyggelser og friarealer. Tegningerne skal på en overskuelig måde redegøre for forslagets landskabelige, arkitektoniske og funktionelle intentioner. Etapeplaner Perspektiv der viser ankomsten via Rødeledvej Perspektiv der viser ankomsten via Ny Esbjergvej Visualisering af den samlede udbygnings påvirkning af kystlinien. Rumlige illustrationer efter eget valg af bebyggelse og landskab, der tydeligt illustrerer ideen og særlige karakteristika i forslaget. Illustrationer/diagrammer der viser sammenkoblingen af området med den øvrige by. En kortfattet tekstbeskrivelse der supplerer tegningsmaterialet med oplysninger om forslagets arkitektoniske, landskabelige hovedidé, strategi for bebyggelsens identitet og kvaliteter, regnvandshåndtering, bevægelsesovervejelser, trafikstruktur og etapedeling samt andre relevante oplysninger i forhold til konkurrenceopgaven. Plancher som PDF BEMÆRK: Forslagsstillerne skal i denne konkurrence ikke indsende de sædvanlige plancher opklæbet på pap, der bruges i de fleste arkitektkonkurrencer. Plancher afleveres digitalt i form af dvd/cd/ USB stik med opsætning af afleveringsmateriale på 2 stk. A0 plancher (1,2 m i højden og 0,84 m i længden) som PDF i højopløsning. Forslagshæfter i A3 format printet 5 printede hæfter indeholdende forslagets illustrationer og beskrivelse. Det henstilles at forslagshæfterne maksimalt består af 15 enkelt A3 ark,

20 Boliger på Antonihøjen Åben idékonkurrence oplæg konkurrencebetingelser 20 trykt på begge sider. For- og bagside til forslagshæfte må gerne lægges oveni i de angivne 15 A3 ark. Illustrationerne skal have en grafisk kvalitet der egner sig til gengivelse i dommerkomiteens betænkning. USB / CD / DVD med forslaget og PDF af plancher A3 forslagshæfte skal afleveres digitalt i to opløsninger; én udgave i en lav skærmopløsning til web og én udgave i en høj opløsning til print. Med henblik på dommerbetænkning, pressemateriale, og lignende: alle væsentlige illustrationer fra forslaget i eps-, tif-, pdf- eller jpeg-filformat. Hver illustration som særskilt fil. Navnekuvert En ugennemsigtig, forseglet kuvert, indeholdende navneseddel i A4- format med forslagsstillerens navn, adresse, telefonnummer (dag/aften), adresse samt forslagets kendingstal (se nedenfor). Ved forslag med flere medvirkende skal det anføres, hvem der har ophavsret til forslaget, og hvem der eventuelt har medvirket som medarbejder, konsulent eller rådgiver uden andel i ophavsretten. Kuverten forsynes med teksten 'Navneseddel' og det valgte kendingstal. Det understreges at tegninger og andet forslagsmateriale ud over ovennævnte herunder modeller ikke vil blive optaget til bedømmelse. 7.8 FORSLAGETS UDFØRELSE Forslaget skal være anonymt, og et konkurrenceforslag eller dele heraf må ikke tidligere have været offentliggjort. Forslaget skal tydeligt mærkes med et fem-cifret, tilfældigt valgt kendingstal. Illustrationerne udføres i en teknik der muliggør en klar opfattelse af forslaget. Der ønskes ikke detaljerede forslag, men derimod enkle streger og en lettilgængelig fremstillingsform der sigter mod at tydeliggøre forslagets hovedidé.

21 Boliger på Antonihøjen Åben idékonkurrence oplæg konkurrencebetingelser 21 Alle tekster, herunder tegningspåskrifter, skal være forfattet på dansk. Forslagsstillerne bør kun indsende en kopi af forslagets original, idet der ikke vil kunne ydes nogen form for erstatning for eventuel beskadigelse eller bortkomst af det indkomne materiale. 7.9 INDLEVERING Forslagene skal senest den 15. december 2015 være indleveret til et postkontor eller et kurerfirma og skal adresseres til: Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade Vordingborg Forslag kan ikke afleveres personligt. Emballagen skal tydeligt være mærket: Boliger på Antonihøjen - konkurrence Uanset om et forslag indleveres via postvæsen eller et kurerfirma, skal en scanning eller en fotokopi af den datostemplede indleveringskvittering fremsendes enten pr. til eller til postadressen nævnt under pkt. 4 Konkurrencens sekretær. Dette skal ske umiddelbart efter indleveringen. På kvitteringen anføres som afsender det valgte, 5- cifrede kendingstal samt et telefonnummer, hvortil eventuel henvendelse kan ske såfremt der f.eks. mangler navnekuvert i forsendelsen. Telefonnummeret vælges således at anonymiteten ikke brydes. Sender du din kvittering for indleveret forslag som , skal du sørge for, at din -adresse er anonym, således at den ikke på nogen måde kan afsløre din identitet. Dette kan f.eks. gøres ved at afsende kvitteringen fra en vens eller familiemedlems -adresse eller ved at oprette en særskilt -konto udelukkende til formålet. Forslag, der fremsendes via postvæsen eller et kurerfirma senest den 15. december 2015, skal være fremme på ovennævnte adresse senest

22 Boliger på Antonihøjen Åben idékonkurrence oplæg konkurrencebetingelser 22 den 18. december 2015 for at kunne blive optaget til bedømmelse. Ved valg af forsendelsesform er det konkurrencedeltagerens ansvar at begge tidsfrister overholdes DOMMERKOMITÉ Konkurrenceforslagene vil blive bedømt af en dommerkomité bestående af: For Vordingborg Kommune Thomas Christfort, formand for Teknik og Miljøudvalget, formand for dommerkomiteen Carsten Olsen, medlem af Teknik og Miljøudvalget Asger Diness Andersen, medlem af Teknik og Miljøudvalget Nina Møhler, medlem af Teknik og Miljøudvalget Helle Mandrup Tønnesen, medlem af Teknik og Miljøudvalget Peter E. Jonassen, medlem af Teknik og Miljøudvalget Per Stig Sørensen, medlem af Teknik og Miljøudvalget Fagdommere udpeget af Arkitektforeningen Marianne Levinsen, arkitekt MAA, MDL Peer Teglgaard Jeppesen, arkitekt MAA Jens Kvorning, arkitekt MAA, MDL Rådgivere for dommerkomiteen Vordingborg Kommune: Jan Michelsen, Udviklingsdirektør. Peter Haugan Vergo, Planchef, Vibeke Møgelvang de Neergaard, arkitekt maa byplanlægger, Karsten Kolle, planlægger klimakoordinator, Dommerkomiteens sekretær Arkitekt MAA fra Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling

23 Boliger på Antonihøjen Åben idékonkurrence oplæg konkurrencebetingelser 23 Dommerkomiteen har ret til at indkalde særligt sagkyndige som rådgivere, såfremt der i dommerkomiteen er enighed herom. Dommerkomiteens betænkning vil ikke indeholde separat kritik af alle forslagene BEDØMMELSESKRITERIER Forslagene vil blive bedømt ud fra følgende kriterier: Kvaliteten i de planmæssige, landskabelige og arkitektoniske løsninger jf. konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Der vil blive lagt vægt på forslag der udviser nytænkning på fremtidens boligform og rekreative muligheder, relateret til Præstøs kvaliteter og kontekst. Samtidigt vil der blive lagt vægt på robusthed i forslagene over for en etapevis og langsigtet udvikling PRÆMIERING Dommerkomiteen råder over DKK En 1. præmie vil være på mindst DKK Det resterende beløb fordeles efter dommerkomiteens skøn. Eventuelle indkøb vil være på mindst DKK pr. forslag OFFENTLIGGØRELSE AF RESULTATET Bedømmelsen forventes afsluttet primo 2016, og offentliggørelsen er planlagt til at finde sted i Præstø i slutningen af februar De konkurrerende vil skriftligt modtage nærmere meddelelse herom. Resultatet vil blive offentliggjort gennem en pressemeddelelse og på Vordingborg Kommunes og Arkitektforeningens hjemmeside Forslagsstillere der har fået tildelt præmie eller indkøb, vil dog blive underrettet personligt.

24 Boliger på Antonihøjen Åben idékonkurrence oplæg konkurrencebetingelser RETTIGHEDER Ejendomsretten til de præmierede og indkøbte forslag tilhører konkurrenceudskriveren. Ophavsretten til et konkurrenceforslag forbliver dog altid hos forslagsstilleren. Der er tale om en idékonkurrence, hvor det er Vordingborg Kommunes hensigt, at konkurrencens vinder skal bistå kommunen med en viderebearbejdning med henblik på udarbejdelse af lokalplan. Der udbetales ikke kompensation, såfremt opgaven ikke bliver til noget. Konkurrenceudskriveren, Arkitektforeningen og tredjepart har ret til at publicere de indkomne forslag, f.eks. i dagblade og elektroniske medier. Ved publiceringen vil forslagsstillernes navne blive oplyst FORSIKRING Forslagene vil ikke blive forsikret idet det forudsættes at forslagsstillerne opbevarer originaler af det indleverede materiale RETURNERING Forslagene vil ikke blive returneret PROGRAMMETS GODKENDELSE Nærværende konkurrenceprogram er godkendt af dommerkomiteens medlemmer og konkurrencen gennemføres i henhold til Arkitektforeningens konkurrenceregler af den 1. juni 2007.

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt.

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt. Region Sjælland Offentlig idekonkurrence Side: 2 af 9 1 Indledning Det forestående byggeri til psykiatri-funktioner i Slagelse forventes at blive det største af sin art i nyere tid i Danmark og byggeriet

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Skovlunde Bymidtes fremtidige udvikling. Konkurrenceprogram. Indbudt idékonkurrence

Skovlunde Bymidtes fremtidige udvikling. Konkurrenceprogram. Indbudt idékonkurrence Skovlunde Bymidtes fremtidige udvikling Konkurrenceprogram Indbudt idékonkurrence Kolofon Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Ballerup Kommune i samarbejde med Arkitektforeningen Illustrationer og fotos

Læs mere

Pavillon MAA 1:1 i Kongens Have Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013

Pavillon MAA 1:1 i Kongens Have Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013 Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013 Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013 2 Foto: Wikimedia Commons Indbydelse, baggrund & mål Akademisk Arkitektforening indbyder i samarbejde med

Læs mere

En ny stol. Til det officielle Danmark

En ny stol. Til det officielle Danmark En ny stol Til det officielle Danmark Konkurrenceprogram maj 2010 Snedkermester Ejnar Pedersen Professor, arkitekt MAA MDD Knud Holscher Arkitektforeningen En ny stol til det officielle Danmark Snedkermester

Læs mere

NEW NORDIC COAST BIG BAUMGEIST BEACH ÅBEN INTERNATIONAL IDÈKONKURRENCE

NEW NORDIC COAST BIG BAUMGEIST BEACH ÅBEN INTERNATIONAL IDÈKONKURRENCE NEW NORDIC COAST BIG BAUMGEIST BEACH ÅBEN INTERNATIONAL IDÈKONKURRENCE Vi vil skabe et vitalt kyst- og naturturismeunivers, der giver oplevelse af mangfoldighed, nytænkning og arkitektonisk udvikling i

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence Konkurrenceprogram Orangerie Januar 2015 INDHOLD INTRODUKTION s. 3 1. OM GL. HOLTEGAARD & BAROKHAVEN s. 4 2. KONKURRENCEOPGAVEN & PLACERING

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

> CASEBESKRIVELSE. Tværfaglig idékonkurrence for studerende BYUDVIKLING > KØDBYEN KBH

> CASEBESKRIVELSE. Tværfaglig idékonkurrence for studerende BYUDVIKLING > KØDBYEN KBH 5 > CASEBESKRIVELSE > HVEM? Alle studerende, uanset studieretning, kan deltage. Du kan deltage individuelt eller i hold > HVAD? Stationsbygninger står ubenyttede hen. Hvordan kan de bruges? Colliers International

Læs mere

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel INDLEDNING Struer Kommune udbyder et areal, som er beliggende i Bremdal, som ligger i tæt forbindelse med Struer. Området ligger i et kuperet landskab med udsigt over

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

KONKURRENCEPROGRAM VIS OS HVORDAN VI SKAL BO TÆT

KONKURRENCEPROGRAM VIS OS HVORDAN VI SKAL BO TÆT VIS OS HVORDAN VI SKAL BO TÆT STATENS KUNSTFOND ÅBEN IDÉKONKURRENCE 2010 VIS OS HVORDAN VI SKAL BO TÆT INDBYDELSE Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg har hermed fornøjelsen af, at invitere til en åben

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Opsamling på høringssvar fra idéfase vedr. byggeri på Antonihøjen

Opsamling på høringssvar fra idéfase vedr. byggeri på Antonihøjen Opsamling på høringssvar fra idéfase vedr. byggeri på Antonihøjen Høringspart Bemærkninger Forvaltningens bemærkninger Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Udgivet af Jammerbugt Kommune Udgivelsesdato: 1. maj 2009

Læs mere

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus Udbud af Stenløse Rådhusanneks Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus 1 2 sti Ejendom i centrum af byen Ejendom til salg centralt i Stenløse Egedal Kommune udbyder hermed en ejendom til

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 24-11-2010 Dato: 11-11-2010 Sag nr.: ØU 273 Sagsbehandler: Ditte Bendix Lanng Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Formand: René Sørensen, Torvet 12, 4720 Præstø, tlf.: Nyhedsbrev. December 2009

Formand: René Sørensen, Torvet 12, 4720 Præstø, tlf.: Nyhedsbrev. December 2009 Bevaringsforeningen for Præstø og omegn Formand: René Sørensen, Torvet 12,, tlf.: 4046 4501 Nyhedsbrev December 2009 2009 et begivenheds rigt år. 2009 rinder på hæld. Vi glæder os til 2010. Bevaringsforeningen

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Helhedsplan Præstø. 19. januar Oversigt over høringssvar og planafdelingens bemærkninger og indstillinger

Helhedsplan Præstø. 19. januar Oversigt over høringssvar og planafdelingens bemærkninger og indstillinger 19. januar 2017 Helhedsplan Præstø Oversigt over høringssvar og planafdelingens bemærkninger og indstillinger Høringssvar fra beboerne, Fasanvej 6, 4720 Præstø: I Forslag til helhedsplan Præstø ses på

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER PROJEKTKONKURRENCE Lindholm Søpark 50 nye familieboliger Sundby-Hvorup Boligselskab 18. november 2015 Kuben Management Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Konkurrencemateriale...

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017 9.00 (9.15) Afgang fra Kolding - Skovbrynet 1, 6000 Kolding Kaffe og croissant eller frugt i bussen ca. 9.45. 10.15 Ankomst og Afgang Skanderborg Rådhus - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg nyere sidevej

Læs mere

udvidelse af tønder rådhus

udvidelse af tønder rådhus udvidelse af tønder rådhus program åben projektkonkurrence december 2012 udvidelse af t ønder rådhus program åben projektkonkurrence december 2012 3 5 6 12 22 26 36 invitation introduktion omgivelserne

Læs mere

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Nyt parcelhusområde på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

MINIPAVILLON 2015 I KONGENS HAVE Åben arkitekturkonkurrence for børn Arkitektforeningen København

MINIPAVILLON 2015 I KONGENS HAVE Åben arkitekturkonkurrence for børn Arkitektforeningen København MINIPAVILLON 2015 I KONGENS HAVE Åben arkitekturkonkurrence for børn Arkitektforeningen København indbydelse side 3 Opgaven side 5 Arkitektur og funktion Udformning og konstruktion Konkurrencens forløb

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

FORSLAG TIL. LOKALPLAN C PrÕstŒ Bymidte - Bebyggelsesprocenter Februar AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk

FORSLAG TIL. LOKALPLAN C PrÕstŒ Bymidte - Bebyggelsesprocenter Februar AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk FORSLAG TIL LOKALPLAN C 16.00.02 PrÕstŒ Bymidte - Bebyggelsesprocenter Februar 2017 AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Indeværende forslag er offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Oktober 2004 INDHOLD Indhold INDLEDNING...3 Om lokalplanen...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Forord Formål Erhvervsministeren har med brev af den 10. februar 2017 inviteret kommunerne til at forberede

Læs mere

VIND ET GAVEKORT REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE. http://kaark.aarch.dk

VIND ET GAVEKORT REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE. http://kaark.aarch.dk VIND ET GAVEKORT INDRET KÅRKS REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE http://kaark.aarch.dk side_2 Indledning Kårk genopstod sidste semester efter længere

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager.

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager. 15-03-2016 Side 5 4. ØU - Arkitektkonkurrence for Degnejorden Sagsnr.: 13/18661 Resumé: har besluttet, at der skal gennemføres en arkitektkonkurrence for udviklingen af Degnejorden. Torsdag den 11. februar

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

BEBYGGELSESPLAN FOR ANTONIHØJEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ANTONIHØJEN 22482 22482 1 01. HOVEDIDÉ Vi foreslår at den nye bebyggelse opdeles i en række individuelle boligenheder, der friholdes fra toppen af Antonihøjen og de områder, hvor der er vandhuller og særligt kuperet.

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

20 OG NY AFGRÆNSNING AF OMRÅDERNE

20 OG NY AFGRÆNSNING AF OMRÅDERNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 PHÆVELSE AF OMRÅDE A 20 OPHÆVELSE AF OMRÅDE 20 OG NY AFGRÆNSNING AF OMRÅDERNE OMRÅDERNE A 21, A 22 22 OG D3 D3 1. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 Hermed foreligger det af Ilulissat Kommunalbestyrelse

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 16. Forslag. Kommuneplan Område til boliger, natursø, offentlige formål og centerformål ved Alstrup, Holstebro

Tillæg nr. 16. Forslag. Kommuneplan Område til boliger, natursø, offentlige formål og centerformål ved Alstrup, Holstebro Tillæg nr. 16 Kommuneplan 2013-2025 Alstrupvej Mozartsvej Langemettevej Område til boliger, natursø, offentlige formål og centerformål ved Alstrup, Holstebro Forslag HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan 2017-2 Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsperiode: 16. maj 18. juli 2017 Sag nr. 01.02.05-P16-4-17 Der er indkommet 4 høringssvar i den offentlige

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding

UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding De 2 storparceller som er under udstykning udbydes til salg i henhold

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

U D B U D. Uhre Planetbyen. Af boligområde ved Petersmindevej, Vejle. Frist for indsendelse af tilbud

U D B U D. Uhre Planetbyen. Af boligområde ved Petersmindevej, Vejle. Frist for indsendelse af tilbud m U D B U D Af boligområde ved Petersmindevej, Vejle V E J L E K O M M U N E Uhre Planetbyen Frist for indsendelse af tilbud 08.12.2017 Sendes til Vejle Kommune, Juridisk Kontor Skolegade 1 Indeholder

Læs mere

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 I Kommuneplan 2017 gennemføres enkelte ændringer af arealudlæg og dermed en ændring af de tilsvarende rammer. Herunder redegøres for de væsentligste ændringer:

Læs mere

Blandet byområde på Olof Palmes Allé

Blandet byområde på Olof Palmes Allé Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. maj 2017 Blandet byområde på Olof Palmes Allé Dette materiale omhandler et område nær dig. Ejendommen, som i dag rummer Danmarks Medie og Journalisthøjskole,

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 1020, Malling Syd - Forslag. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25.

Indstilling. Lokalplan 1020, Malling Syd - Forslag. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Lokalplan 1020, Malling Syd - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1020, Boliger mellem

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Del A Indhold og vision Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg

Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. november 2017 Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1074,

Læs mere

Hermed min indsigelse til forslag om opstilling af vindmøller ved Kostervig

Hermed min indsigelse til forslag om opstilling af vindmøller ved Kostervig Til Vordingborg Byråd Hermed min indsigelse til forslag om opstilling af vindmøller ved Kostervig - Lavfrekvent støj er et tiltagende problem ved de nye vindmølletyper. Man ved endu ikke så meget om lavfrekvent

Læs mere

Lokalplan 0611-22 2001-04-23 Redegørelse Foto 1 Lokalplanområdet set mod syd langs hegn mod eksisterende idrætsplads Eksisterende forhold Landskabet omkring Almind er et typisk østjysk morænelandskab.

Læs mere

Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg

Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 1. december 2016 Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Den eksisterende erhvervsbebyggelse på Gøteborg

Læs mere