Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD"

Transkript

1 BILAG 1 Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD Denne ydelsesbeskrivelse indeholder følgende: Del 1. Generelle krav Del 2. Vejledning vedrørende gennemførelse af informationsydelsen

2 Del 1. Generelle krav I. Informationsydelsen. 1. Indledning. Ydelsen består af tre delopgaver. A. Selvstændig besvarelse af forespørgsler fra primært elfagfolk (elinstallatører, elektrikere, rådgivende ingeniører, medarbejdere ved elselskaber o.l.). B. Afholdelse af installatørmøder. C. Rapportering vedrørende A og B. II. Særlige krav for de enkelte delopgaver For de enkelte delopgaver stilles følgende krav. A. Informationsydelsen A1. Formål med opgaven Stærkstrømsbekendtgørelsens installationsbestemmelser indeholder en række krav, der skal opfyldes for at en installation er lovligt og sikkert udført. For i videst muligt omfang at sikre at elinstallatører, elektrikere, rådgivere og fabrikanter kan forstå, og anvende bestemmelserne, er det nødvendigt, at der sker en vejledning af disse grupper. Denne vejledning er tidligere udført af syv forskellige tjenesteydere, som styrelsen havde indgået kontrakt med. For at øge kvaliteten i arbejdet udbydes opgaven som en samlet ydelse. Det er således den samme virksomhed, der skal svare på alle telefonsamtalerne og afholde alle installatørmøderne i hele landet. Denne centralisering af opgaven vil være med til at sikre, at opgaven løses på den samme ensartede måde, og sikre en mere entydig kommunikation. A2. Minimumskrav Der er følgende minimumskrav i forbindelse med udførelsen af ydelsen: 1. Selvstændig besvarelse af forespørgsler fra primært elfagfolk Tjenesteyderen skal selvstændigt besvare telefoniske henvendelser i styrelsens åbningstid. Åbningstiden er for øjeblikket mellem kl og på hverdage samt fredag mellem kl og Uden for dette tidsrum håndteres samtalerne af styrelsens telefonsvarer. Styrelsen har almindeligvis lukket mellem jul og nytår samt grundlovsdag. Tjenesteyderen skal til hver tid følge styrelsens åbningstider. 2/6

3 De forespørgsler, der skal besvares, er primært spørgsmål vedrørende følgende områder: a) Elektriske installationer; Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 8 og 9, samt de relevante standarder for installationer og materiel af den pågældende art, b) Elinstallatørloven; Elinstallatørloven samt de tilhørende bekendtgørelser som fx bemyndigelse af kontrolinstanser og drift af installatørvirksomhed, c) Kontrolordningen for forsamlingslokaler; Bekendtgørelsen på området samt relevante artikler, d) ATEX; Standarderne for materiel og installationer, e) Artikler og Meddelelser; Styrelsen har udgivet en række artikler og Meddelelser, inden for de nævnte områder. Fælles for de nævnte områder er, at alt det pågældende materiale findes på styrelsens hjemmeside Dog undtaget standarder som købes ved Dansk Standard, 2. Opdatering Tjenesteyderen er forpligtet til at holde sig ajour med de nyeste udgivelser inden for de nævnte områder således, at tjenesteyderens viden til stadighed er opdateret. Tjenesteyderen har en særlig forpligtigelse til at sætte sig ind i nyt stof, således at tjenesteyderen kan bidrage med viden når fx ny lovgivning træder i kraft. Ad 1. Beskrivelse af telefonløsningen Samtaler der kommer ind på tlf. nr , omstilles herefter til tjenesteyderens medarbejder. Medarbejdere præsenterer sig med navn og tjenesteyderens navn. Kan medarbejdere ikke umiddelbart svare på spørgsmålet har medarbejderen tre hverdage til at vende tilbage til spørgeren med et korrekt svar. Falder spørgsmålet uden for områderne, noteres spørgsmålet, spørgerens navn og tlf. nr. i en , som sendes til som vil videregive spørgsmålet til rette vedkommende. Installatører og andre der ringer på (hoved nummeret). Kan af omstillingen blive omstillet til Tjenesteyderen skal selv indtaste hvilket telefonnummer, som samtalerne skal viderestilles til i styrelsens telefonanlæg. Det indtastede telefonnummer skal være et direktenummer til den pågældende medarbejder. Der kan viderestilles til indlandske fastnet telefonnumre. Det er op til tjenesteyderen at kontrollere, at de indtastede oplysninger er korrekte. Såfremt tjenesteyderen ikke er tilstede ved telefonen, skal 3/6

4 nummeret i telefonanlægget ænders til #, som indiker ikke tilstede. Adgangskoder og yderligere vejledning fremsendes i forbindelse med kontraktperiodens start. Tjenesteyderen er forpligtet til at stille med en tilstrækkelig kapacitet således, at der ikke opstår lange ventetider. I denne sammenhæng anses maksimalt tre minutter som værende acceptabelt. Det er muligt for tjenesteyderen at tilmelde op til ti medarbejdere på samme tid til telefonsystemet. Ad 2. Omfang Der er årligt registreret følgende antal samtaler: (første halvår) B. Installatørmøder Ad 1. Afholdelse af installatørmøderække Tjenesteyderen skal arrangere en installatørmøderække for de autoriserede elinstallatører i Danmark. Møderækken skal afholdes i følgende byer, eller i umiddelbar nærhed heraf: By: mindste antal møder: Esbjerg 1 Haslev 1 Hillerød 2 Hjørring 1 Holbæk 1 Holstebro 1 København/Frederiksberg 2 Nykøbing F 1 Odense 2 Roskilde 1 Silkeborg 1 Skive 1 Tinglev 1 Vejle 1 Åbenrå 1 Åkirkeby 1 Ålborg 1 Århus 1 mindste antal møder i alt 21 4/6

5 Ad 2. Kravene er følgende: 1. Antal møder og deltagere Der skal afholdes mindst en årlig møderække, af en sådan størrelse, at alle de tilmeldte i området kan deltage. Mødelokalet skal kunne rumme mindst 100, og der må maksimalt deltage 120 deltagere pr. møde. Er antallet af tilmeldte større end 120, skal tjenesteyderen afvikle flere møder over flere dage. 2. Invitationer Der skal udsendes invitationer til alle de autoriserede elinstallatører (der findes en Excel fil på styrelsens hjemmeside, som indeholder alle navne og adresser på de autoriserede elinstallatører), som kan anvendes. Invitationen skal gælde elinstallatøren og yderligere mindst en medarbejder fra dennes virksomhed. Det skal være valgfrit for installatøren, hvilket møde(by) han ønsker at deltage i. Det er også muligt at invitere andre interessentgrupper som fx tavlebyggere, fabrikanter, grossister samt undervisere fra de tekniske skoler. 3. Deltager betaling Tjenesteyderen er berettiget til at opkræve en deltagerbetaling på maksimalt 350 kr. ekskl. moms, der efter styrelsens vurdering, dækker over de direkte omkostninger til fx rejser, lokaleleje og forplejning m.v. 4. Deltager beviser Alle mødedeltagere skal have udleveret/tilsendt et deltagerbevis, som minimum indeholder navn på deltageren, dato for mødet, mødets varighed samt, hvilke emner der har været behandlet på mødet. 5. Mødet Tjenesteyderen er ansvarlig for hele mødet, som fx leje af lokaler m.v., udsendelse af invitationer, registrering af tilmeldte, opkrævning af deltagerbetaling, aftale med eventuelle eksterne foredragsholdere m.m., udlevering af deltagerbeviser. I forbindelse med mødet skal der serveres fx kaffe og kage ved ankomst, en øl/vand og en let anretning (fx sandwich) i pausen. 6. Omkostninger Tjenesteyderen bærer alle omkostninger i forbindelse med udvikling, forberedelse og afholdelse af møderækken. 5/6

6 7. Mødeafvikling og indhold Mødet skal afvikles i tidsrummet mellem kl. 16 og 21, som foredrag af kompetente foredragsholdere med mulighed for, at deltagerne kan stille spørgsmål, og arrangementet skal som minimum indeholde følgende punkter: a) Erfaringer fra tilsynsaktiviteterne herunder redegørelse for fundne fejl b) Information om Stærkstrømsbekendtgørelsen nye bestemmelser, fortolkninger m.v. For at opfylde kravet i pkt. a) leverer styrelsen det nødvendige statistiske materiale til tjenesteyderen. Styrelsen kan bestemme, hvilke emner der skal indgå under punkt b). III. Rapportering (intervaller, fakturering m.m.) til styrelsen Tjenesteyderen skal rapportere om omfanget af informationsaktiviteten. Ad 1. Rapportering. Der skal ved afslutningen af hvert kvartal ske en rapportering til styrelsen af følgende: 1. Besvarelse af henvendelser: - Antal besvarede telefoniske henvendelser der ikke er besvaret inden 3 hverdage, angivet på månedsbasis. Styrelsen registrerer, hvor mange samtaler der bliver besvaret af tjenesteyderen. Denne registrering vil danne baggrund for afregning af ydelsen. Der skal vedlægges den faktura, som indsendes til styrelsen. 2. Afholdelse af installatørmøder: - Afholdte installatørmøder. - Antal deltagere i disse møder. - Deltagernes % andel af de indbudte autoriserede elinstallatører i området. Rapporteringen skal ske inden udgangen af den efterfølgende måned. 6/6

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD BILAG 1 Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD Denne ydelsesbeskrivelse indeholder følgende: Del 1. Generelle krav Del 2. Beskrivelse af de elementer der kan indgå ved tilsyn på elinstallationer Del 3. Vejledning

Læs mere

Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE. mellem. Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg

Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE. mellem. Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg J.nr. 646-10-00049 Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE mellem Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg og XXX CVR-nr. xxx (herefter benævnt "tjenesteyder")

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud EU-UDBUD Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud September 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg KomUdbud KomUdbud (tidligere 12-by gruppens indkøbscentral) er et indkøbsfællesskab med 15 deltagende kommuner. De deltagende kommuner gennemfører i samarbejde EU-udbud af varer og tjenesteydelser, med

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Teknisk dialog vedr. udbud på erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp.

Teknisk dialog vedr. udbud på erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp. Teknisk dialog vedr. udbud på erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp. Dagsorden 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation

Læs mere

P Å M A D S E R V I C E

P Å M A D S E R V I C E E U - U D B U D P Å M A D S E R V I C E M E D U D B R I N G N I N G Æ L D R E A F D E L I N G E N, S I L K E B O R G K O M M U N E Silkeborg Kommune, 8. maj 2009 Sagsnr. 09/19926 1. INDLEDNING... 1 1.1

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontraktudkast Januar 2015 Udgivelsesdato : Januar 2015 Vores reference : 30.8919.01 Udarbejdet : Mette Physant Jørgensen

Læs mere

Leverandør: Ordregiver: (kontrakten gælder for hver enkelt delaftale) indgået mellem. Daglig kontaktperson: Tlf. E-mail. herefter benævnt leverandøren

Leverandør: Ordregiver: (kontrakten gælder for hver enkelt delaftale) indgået mellem. Daglig kontaktperson: Tlf. E-mail. herefter benævnt leverandøren Kontrakt om bemanding af akutlægebilen i Region Hovedstaden med ambulancebehandler/paramediciner som akutlægebilsassistent (herefter kaldet lægeassistent) Delaftale [x] (kontrakten gælder for hver enkelt

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning Bilag 5 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af Madservice med udbringning Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2011 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune Udbudsmateriale 392714-2014 Offentligt udbud Aarhus Kommune Udbud vedrørende udførelse af kloakservice Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Indkøb og Udbud 11.2014 Udbudsmateriale 14.11.2014 Aarhus Kommune

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere