Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj 2012 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf/hfe Billedkunst C Jørgen Fog Hold Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Portrættet Titel 2 Billedets formsprog Titel 3 Workshop: linoleumsnit Titel 4 Arkitektur uden grænser Titel 5 Menneskelegemet Titel 6 Eksamensprojekt C Side 1 af 11

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 1 Portrættet Materialer: Lille fotografihistorie (egen tekst) Douglas Huebler og konceptkunsten (uddrag), fra Mette Sandbye: Kedelige billeder, Fotografiets snapshotæstetik. Rævens Sorte Bibliotek Mette Sandbye: Det iscenesatte fotografi. Rævens Sorte Bibliotek Kunstnerselvportrætter i: Figuration, Søren Elgaard, Jørgen Eriksen, Systime Powerpoint præsentationer (ligger i fronter): ppt. portrætfotografiet 6 gange 3 lektioner á 50 min. = 18 lektioner Problemfelt: Introduktion til billedkunst C på HF. Fremstilling af fotografiske portrætter af alle kursister danner afsæt for dette forløb. Med portrættet som genre vil vi arbejde med fotografiet som medie for gengivelse. Vi vil undersøge hvordan en række fotografer har anvendt fotografiet som virkelighedsgengivelse i billedkunsten og hvordan mediets muligheder og rammer er blevet udfordret. Vi vil selv arbejde med at lave fotografier ud fra forskellige kunstneriske tilgange vi tager afsæt i: Konceptuelt fotografi, iscenesat fotografi. Faglige mål: Arbejde praktisk og teoretisk med mindst to forskellige gengivelsesstrategier indenfor fotografi i forhold til en kunsthistorisk genre portrættet. Forstå kunstfaglige tekster. Introduceres til et udvalg af historisk fotografi fra 1855 til idag. Gennem praktiske øvelser forstå strategier fra det konceptuelle fotografi ca og det iscenesatte fotografi ca Side 2 af 11

3 Væsentligste Udover introduktioner, præsentationer og oplæg som klasseundervisning, flg. individuelle og gruppe- Praktiske øvelser: 1) Konceptuel portrætfotografering (kursisterne fotograferer hinanden to og to). Hver kursist formulerer en sætning, som de siger til den der poserer idet de tager fotografiet. F.eks. Du har et kønt ansigt. Sætningen sættes under portrætfotografiet sammen med den pågældendes navn. 2) Konceptuel portrætfotografering (kursisterne fotograferer hinanden to og to). Hver især tager en serie fotos af en anden eller af flere andre som mimer eller tænker på en bestemt karakter. 3) Iscenesat fotografi. Gruppeportræt iscenesat som band. 4) Tegneøvelser: selvportræt (blyant og spejl) - selvportræt (blyant og foto) Analyse øvelser: Portræt og Iscenesættelse, I til IV Derudover hjemmearbejde Retur til forside Side 3 af 11

4 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 2 Billedets formsprog Materialer: Billedkunst: Billedets virkemidler s. 7 40, Analytiske synsvinkler s , Værktøjskassen: Den formalanalytiske synsvinkel s Maleriets historie s (Claude Monet) Web Gallery of Art: (søg Rubens, søg Delacroix) Powerpoint præsentationer (ligger i fronter): ppt. Proportioner i billede, arkitektur og figur ppt. Billedets rum, flade og linier ppt. Farvelære ppt. Impressionisterne 8 gange 3 lektioner á 50 min. + 2 = 26 lektioner Problemfelt: Billedets formsprog - hvordan kunsten til forskellige tider, og hvordan den enkelte kunstner benytter sig af formelle virkemidler til at visualisere sit forhold til virkeligheden og strukturere sit billede med. Kompositionen og hvordan billedfladen kan deles op, og der kan skabes sammenhæng, balance og harmoni med akser og geometriske figurer. Billedets rum - illusion om rum på en todimensionel flade. Lys og skygge, som f.eks. formgivende virkemidler, atmosfærisk og farveskabende. Desuden som symbolsk element. Farvers forskellige formler. Faglige mål: Opleve billeder som bygget op ved hjælp af formelle virkemidler som komposition, rum, flade, linie, farve samt lys og skygge. Lære at analysere billeder med henblik på at opdage disse virkemidler, hvordan kunstneren har brugt dem og med hvilket formål. Vi skal også arbejde praktisk med selv at visualisere noget v.hj.a. billedets virkemidler som redskaber. Væsentligste Udover introduktioner, præsentationer og oplæg som klasseundervisning, flg. individuelle og gruppe- Side 4 af 11

5 Praktiske øvelser: Visualiseringsøvelse: Parafrase over Delacroix, Friheden fører folket, 1830 i collageteknik. Collage øvelse: Fornemmelse for rum 1 & 2. Collage med farvet papir efter opstilling (flade og form). Tegning med blyant efter opstilling (linie og kontur). Farvecirklen (primær- og sekundærfarverne). Farvetrekanten (tertiærfarver). Øvelser i farvekridt efter opstilling 1&2. (farvekontraster, farveharmonier). Teoretiske billedanalyse (formal) øvelser i par og grupper. Derudover hjemmearbejde Retur til forside Side 5 af 11

6 Titel 3 Workshop: linoleumsnit Materialer: Maleriets historie s.29-31: Renæssancen i Tyskland Den betydningsanalytiske synsvinkel, Billedkunst s og s Udleverede ark (eget materiale): Analyser, Betydningsanalytisk synsvinkel, Den ikonografiske metode (skema), Linoleumssnit fremgangsmåde Powerpoint præsentation (ligger i fronter): Hans Holbein/Per Kirkeby Inspirationsmateriale: Per Kirkeby, Oevrekatalog over raderinger, linoleumssnit, træsnit ved John Hunov, Den danske Radeerforening, København gange 3 lektioner á 50 min. = 15 lektioner Problemfelt: Arbejde med linoleumssnit og -tryk i en praktisk skabende billedproces, hvor der tages afsæt i tegning, reklamebilleder og kunstbilleder. Vi vil afsøge teknikkens særlige muligheder og egenskaber, og der vil kunne eksperimenteres selvstændigt med gengivelse af motiv og udtryk. Introduktion til og øvelse af betydningsanalytisk tilgang. Faglige mål: Løse elementære visualiseringsopgaver med vægt på billedkommunikation. Det er en del af kernestoffet at arbejde praktisk og teoretisk med flere gengivelsesstrategier. Udvalgte relevante eksempler fra kunsthistoriske perioder vil blive inddraget i forløbet. Analysere et billedmateriale med udgangspunkt i faglige problemstillinger: formal- og betydningsanalyse. heri vil eget arbejde indgå. Kommunikere om eget arbejde og bruge arbejdet kommunikerende (mangfoldiggjorte flyers eller lykønskningskort). Væsentligste Udover introduktioner, præsentationer og oplæg som klasseundervisning, flg. individuelle Side 6 af 11

7 Praktiske øvelser: Linoleum fra tegning til tryk: træet formelt - lys/skygge, S/H træet betydning - vækst, liv, etc. Linoleumssnit og tryk: portrættet, efter selvportræt i foto og tegning fra tidligere forløb. Analyse øvelser: ligheder og forskelle i virkemidler og betydning. Derudover hjemmearbejde Side 7 af 11

8 Titel 4 Arkitektur uden grænser Materialer: Oplæg m. Powerpoint præsentation (ligger i fronter): Det moderne gennembrud Udleveret tekst i kopi: Det moderne gennembrud af Steen Estvad Petersen, Arkitektur uden grænser, Gyldendal (34s.) Øvelses formulering: Le Corbusier og funktionalismen, tekst af Claus Bech-Danielsen, Statens Byggeforskningsinstitut, En analysemodel til arkitektur (egen tekst fra Arksite+). 4 gange 3 lektioner á 50 min. = 12 lektioner Problemfelt: Modernismen i arkitekturen, fra gennembruddet i industribyer som Chicago i slutningen af det 19. årh. med højhuse, funktionalismen og dem der foregriber den i 1920 rne og 30 rne, udviklingen i Tyskland med Bauhaus, Frankrig med Le Corbusier og i Danmark med nogle nedslag fra Edward Heibergs villa fra 1924 og frem til idag. Faglige mål: Vi kal undersøge arkitekturen som felt, og hvordan den afspejler sin tid. Med afsæt i enkelte arkitekturværker set i deres sammenhæng skal vi opnå forståelse for disses visuelle udtryksformer. Der arbejdes såvel praktisk som teoretisk med disse udtryksformer og forbindelsen til konstruktionen, dette sker gennem en øvelse i modelarbejde og i analytiske øvelser på arkitektureksempler. Væsentligste Udover introduktioner, præsentationer og oplæg som klasseundervisning, flg. individuelle Praktiske projekt: Arkitektur model i træpap (en plade pr. kursist). Byg en model efter Le Corbusiers Domino-princip og hans 5 punkter for den nye tids arkitektur: 1. huset skal stå på søjler, 2. have taghave (fladt tag), 3. kravet om den åbne plan, 4. det gennemgående vinduesbånd og 5. den frie udformning af facaden. Analyseøvelse: arkitekturens formanalyse. Side 8 af 11

9 Derudover hjemmearbejde Titel 5 Menneskelegemet Materialer: Billedkunst s , Tema: Mennesket. Fra museumssamarbejdet Skulpturstudier benyttes billedmateriale og flg. artikler: (formalanalyse, uddelt i redigeret kopi) (betydningsanalyse - et eksempel) Powerpoint præsentation (ligger i fronter): Menneskefremstillinger i antikken. 2 gange 3 lektioner á 50 min. = 6 lektioner Problemfelt: Menneskelegemet som motiv for skulpturen fra antikken over renæssancen til idag. Fortrinsvis afsættet i antikken behandles. Faglige mål: En kortere introduktion til skulptur som medie og felt for kunstnerisk udtryk. Der introduceres til faglige metoder i formal- og betydningsanalyse indenfor skulpturen, og der arbejdes med teoretiske såvel som praktiske øvelser indenfor disse faglige områder. Væsentligste Udover introduktioner, præsentationer og oplæg som klasseundervisning, flg. parøvelser som Praktiske øvelser: Almindelige og hyppigt forekommende contrapostoer i vores dagligdag - en øvelse hvor kursistens egen krop bruges til at iscenesætte og fotografere opstillinger, der bringer antikkens statuer tættere på. Kroppen som masse og kroppen som rum - fotoøvelse med brug af kroppen. Øvelse i skulpturanalyse (teoretiske øvelser) Side 9 af 11

10 Titel 6 Eksamensprojekt C : Menneskelegemet Materialer: Materialet fra samtlige undervisningsforløb bruges som afsæt, inspiration og materiale for bearbejdelse. Især det sidste undervisningsforløb om menneskelegemet er en forløber for, og direkte fagligt relateret til eksamensprojektet. Der er afsat 15 lektioner (5 gange ) til eksamensprojektet inclusive et par lektioner til at øve fremlæggelser Eksamensprojektet præsenteres til prøven, hvor de vigtigste overvejelser og problemstillinger lægges frem på 10 min. I får brug for de kreative strategier som har været anvendt i de forudgående forløb med research - stofindsamling - stofudvælgelse - idéudvikling - bearbejdning og udvikling af produktet gennem valg og fravalg - samt evaluering. Undervejs arbejder i med de faglige, analytiske, teoretiske og praktiske problemstillinger, der har været behandlet i undervisningen. Væsentligste Selvstændigt kursist projekt som skal munde ud i et produkt der præsenteres ved prøven.. processen fastholdes i form af noter, skitser og fotos til logbogen - som føres efter hver undervisninggang. Metode - fremgangsmåde: vælg mellem fotografi, farvekridt, linoleumsnit, arkitekturmodel og evt. let tilgængelige skulpturmaterialer som ler. Side 10 af 11

11 Side 11 af 11

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF Fag og niveau Billedkunst O-B stx (prøveform a) Lærer Hold Tine Kent Egedal te@vucv.dk 1bkB02 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Vejledning til faget billedkunst

Vejledning til faget billedkunst Vejledning til faget billedkunst almen voksenuddannelse Billedkunst 2 Forsidebilledet er gengivet med tilladelse fra privat kunstner. Indhold 1. Identitet og formål...3 1.1 Identitet... 3 1.2 Formål...

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Th. langs skole fraviger folkeskolens vejledning i forhold til de praktisk-musiske fag. Obligatorisk ordning for 3.-, 4.- og 5. klasse Fagene der indgår i ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Billedkunst, niveau C Jeanette

Læs mere

Til alle fag i. gymnasiet

Til alle fag i. gymnasiet Samtidskunst & Nyskriftlighed Til alle fag i gymnasiet KOLOFON Sorø Kunstmuseum / www.sorokunstmuseum.dk Museet for Samtidskunst / www.samtidskunst.dk Forfattere: Peter Rydberg Larsen, Gymnasielærer i

Læs mere

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage?

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? 5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? Inden vi går i gang med den egentlige analyse af de Forenklede Fælles Mål for billedkunst, gengiver vi på side 123-124 den tekst, der er fælles

Læs mere

Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen

Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen vorfor arbejde med samtidskunst? Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen HHer kan du hente inspiration til at arbejde med samtidskunst

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

INDHOLDS- OG ÅRSPLAN. for ODENSE FAGSKOLE 2013-2014

INDHOLDS- OG ÅRSPLAN. for ODENSE FAGSKOLE 2013-2014 INDHOLDS- OG ÅRSPLAN for ODENSE FAGSKOLE 2013-2014 sfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 Parat til erhvervsuddannelse... 4 1.2 Demokrati... 4 1.3 Selvevalueringer... 4 1.4 Nathalie og Odense Fagskole... 4

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

Tre analytiske synsvinkler: den formalanalytiske, den betydningsanalytiske og den socialanalytiske (vejledningstekst 2005)

Tre analytiske synsvinkler: den formalanalytiske, den betydningsanalytiske og den socialanalytiske (vejledningstekst 2005) Tre analytiske synsvinkler: den formalanalytiske, den betydningsanalytiske og den socialanalytiske (vejledningstekst 2005) Når man foretager en billede-, rum- eller arkitekturanalyse, (jf. 2.1. Analysere

Læs mere

GODSBANENS ÅBNE VÆRKSTEDER. Sommer,Efterår 2013

GODSBANENS ÅBNE VÆRKSTEDER. Sommer,Efterår 2013 GODSBANENS ÅBNE VÆRKSTEDER Sommer,Efterår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BYENS ÅBNE VÆRKSTEDER side SOMMERKURSER My own design (10-18 år) 3 Dreje- og pottemaerkursus - alle niveauer (fra 18 år) 3 Serigrafi på

Læs mere

Forberedelsesskole til design- og arkitektskolerne Dag, aften og weekendkurser. Efterår 2013

Forberedelsesskole til design- og arkitektskolerne Dag, aften og weekendkurser. Efterår 2013 Forberedelsesskole til design- og arkitektskolerne Dag, aften og weekendkurser Efterår 2013 Velkommen til Skolen for Kunst og Designs sommer- og efterårsprogram. Programmet byder atter på et væld af spændende

Læs mere

UDEN FOR MYLDRETID 12.10 2013 05.01 2014

UDEN FOR MYLDRETID 12.10 2013 05.01 2014 UDEN FOR MYLDRETID 12.10 2013 05.01 2014 Undervisningsmateriale fra Vendsyssel Kunstmuseum Målgruppe: 7. 10. klasse Fag: Billedkunst, Dansk, Geografi, Idræt, Fotolære, Medier og Samfundsfag Carsten Ingemann:

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Målgruppe: Indskoling

Målgruppe: Indskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Tag på opdagelse i Robert Jacobsens skulpturelle univers! Her transformeres jernrør, fjedre, tandhjul,

Læs mere

Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag

Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag Medielærerforeningen for de gymnasiale uddannelser Udviklingsprojektet: Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag Opgavekatalog v. Mimi Olsen - Mette Wolfhagen Linnebjerg - Hans Oluf Schou - Henning

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Indholdsfortegnelse: 1: Vision, mål og værdigrundlag 2: Linjerne - mål, indhold og vision 3: Marketing 5: Netværk 6: Fysiske rammer 1 Vision, mål og værdigrundlag

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere