DESIGNMANUAL FOR VARDE MIDTBY 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIGNMANUAL FOR VARDE MIDTBY 2011"

Transkript

1 FOR 2011

2 side 2 Udarbejdet af: Poul Erik Bech Statsaut.ejendm. & Valuar, MRICS, MDE Mobil : Simon Klinkby Arkitekt MAA Mobil : Tak til: Ketty og Poul Erik Bechs Almennyttige Fond

3 INDHOLD side 3 INTRODUKTION VISIONER FOR VARDE I DAG MATERIALER FARVER BYGGESTIL BELÆGNING OG TILGÆNGELIGHED TRAFIKKEN I INDRE BY DE AFGRÆNSENDE GADER NØRREVOLD ØSTERVOLD ØSTERGADE STOREGADE SLOTSGADE VESTERVOLD KÆRVEJ BYRUMSINVENTAR DE ENKELTE GADER BROGADE NIKOLAIKIRKESTRÆDE TORVEGADE KRÆMMERGADE VESTERGADE GRYDERGADE FISKERGADE LUNDGADE NYGADE NØRREGADE RÅDHUSSTRÆDE SKOLEVEJ SPIGERBORGADE SLAGTERIGADE SMEDEGADE BELÆGNINGSFORSLAG TIL GÅGADERNE PASSAGER KUNSTEN PÅ PLADSERNE BYRUMSINVENTAR BELÆGNINGSOVERSIGT OVERSIGTSARK

4 side 4 INTRODUKTION Varde er en by med en gammel historie. På grund af en del brande i bymidten og en relativ lav historisk fokus på bevaring, har Varde imidlertid ikke en række gamle bygninger på linie med byer som Ribe, Tønder, Køge m.fl. Byen har dog enkelte markante bygninger, men er nok allerbedst karakteriseret ved et stort antal bygninger i 1 ½ plan opført fra 1800-tallet og frem. Dette er med til at give Varde en charme, som mange andre vestjyske byer ikke har. Når talen er på bevaring er spørgsmålet altid, hvorvidt der skal bygges videre i den gamle stil eller der skal indfortolkes ændringer, der i stedet viser den nye tid. Nogle af de ønsker, som her er medtaget vil selvsagt også findes i andre danske købstæder, hvilket imidlertid ikke skyldes et ønske om, at Varde skal ligne andre danske byer. Vi skal finde det særpræg, som netop Varde har. Det kommende bevaringsog byfornyelsesarbejde skal tage udgangspunkt heri, samtidig med at vi vil videreudvikle Varde bymidtes særegenhed. Målet er at skabe endnu større glæde for byens borgere, tiltrække turister og handlende, netop på grund af disse særlige bykvaliteter. Varde optræder første gang i skriftlige kilder Bønderne afbrænder Vardehus Varde by brænder. Varde by brænder Befolkningstal Varde by ca. 570 Planer for Varde Midtby For Varde midtby er der over årene udarbejdet en række forskellige oplæg blandt andet: Varde bevaringsplan og registrant 1976 Trafikplan 1983 Varde en gammel købstad 1992 (Museet) Kommuneatlas 1992 Lokalplan 677 fra 1994 Bymiljø, facader og skilte 2000 Masterplan Varde midt 2010 (Handelsskolen og Shell-grunden) Mange byer arbejder i disse år aktivt med at udvikle deres bymidter med henblik på at gøre disse attraktive ved at få skabt et mere aktivt og levende handels- og oplevelsesmiljø. Det gælder imidlertid som by om at være meget bevidst om, hvilke særlige kvaliteter og naturlige forudsætninger, som den rent faktisk besidder og kan tage udgangspunkt i frem for, hvad man kunne have af helt urealistiske ønsker for fremtiden, og som ingen uden for byen kan overbevises om. I vestjysk sammenhæng har Varde en naturlig styrke i kraft af sin historiske bymidte. Det giver byen en ganske særlig atmosfære og et godt afsæt for at videreudvikle dette i konkurrence med andre vestjyske byers by- og handelsliv. Befolkningstal Varde by ca. 690 Varde rammes af storbrand 65 gårde og bla. rådhuset i Kræmmergade brænder. Den Kampmannske Gård i Storegade opføres Befolkningstal Varde by ca Befolkningstal Varde by ca Væksten i byen tiltager og spores bla. ved nye bygninger som: Toldkammeret, Rådhuset, Tinghuset og Jernbanestationen. Gælder det fx om at konkurrere med Esbjerg, er det bymiljøet og charmen, som Varde skal udvikle til et unikt niveau. Størrelsen og antallet af butikker kan man alligevel ikke konkurrere med. Særlige udfordringer i midtbyen Som beskrevet er Varde som handelsby i konkurrence med Esbjerg, og andre vestjyske byer. Når det gælder turisme, er en by som Blåvand en stor konkurrent. Mange gader i bymidten fremstår nedslidte og med et utidssvarende design og byinventar. Dertil kommer at mange bygninger også er nedslidte eller ombygget uden respekt for bygningskulturmiljøet og arkitekturen.til skade for by- og handelsmiljøet. Flere forretningsdrivende er opmærksomme på at skulle bidrage til at skabe fundamentet for et aktivt by- og handels-liv i form af smukke og attraktive bygninger og butikker samt en passende skiltning, gadeudstilling og renholdelse af udenomsarealerne. Der skal imidlertid en mere sammenhængende indsats til fra langt flere for at komme på niveau med de bedste byer. Cafe- og restaurantlivet er blevet forbedret, men der mangler dog meget, før det er på niveau med det, som mange udenbys handlende og turister forventer, hvis Varde skal være en by, som man vil opholde sig i efter normal butikstid Gasværket De åndelige strømning er: Skolemøder, Indre Mission, Metodisterne. Jerntrådsspinderiet. Befolkningstal Varde by Privatbanen Varde- Nørre Nebel indvies. Offentligt vandværk og privat el-værk. Torvegadebroen over åen åbnes Varde kaserne. Befolkningstal efter kommunalreformen Befolkningstal Varde by Befolkningstal Varde kommune Sct. Jacobi Kirke og den nedlagte Sct. Nicolai Kirke formodes opført General Wallenstein bygger skanse Varde Bank etableres. Den Palludanske Gård opføres. Stålværket. Varde tildeles købstadsprivilegier og regnes derfra som en officel købstad. Den Schultzske Gård på Torvet opføres. Varde rammes igen af storbrand og store dele af byen nedbrænder INTRODUKTION

5 VISIONER FOR side 5 Varde midtby skal videreudvikles som en levende, mangfoldig og oplevelsesrig midtby med et stærkt handels- og oplevelsescenter. Løsningsforslaget skal ses som en underbygning og forstærkning af byens historie. Ved valget af belægninger er der søgt at skabe en helhed og sammenhæng mellem den belægningsforskel, der er i form af slidte brosten i de små beboelsesgader og de nyere sten i handelsgaderne. For begges vedkommende er der tale om løsninger, som er meget langtidsholdbare, og som også skal holde til tung trafik, hvor dette er påkrævet. Materialerne skal være af en høj kvalitet, lette at vedligeholde og foretage mindre udskiftninger af. Vi ønsker at skabe grundlaget for en mangfoldighed af oplevelser, særligt for handlende og turister i gågade- og bevaringsområdet, f.eks. ved en fortsat udvikling af områdets kulturinstitutioner, torve og arkitektur samt ved brug af kunst i byens rum. Vi ønsker at fastholde en høj andel af boliger i midtbyen og videreudvikle rammerne for midtbyen som et godt sted at bo. Derfor skal byens torve og pladser indrettes, så de kan fungere som et supplement til beboernes private udeopholdsarealer. Bevaring I Varde Bevaringsplan og Registrant fra 1976 hedder det: Varde by har ganske mange bygninger, der er opført i løbet af 1800-tallet og præget af tidens enkle, klassisk inspirerede stilarter. Kun få af disse huse kan gøre krav på en selvstændig plads i den danske bygningshistorie; men tilsammen skaber de karakteristiske helheder af stor arkitektonisk kvalitet og af tilsvarende oplevelsesværdi for Vardes borgere og gæster. Disse kvaliteter finder man især i de sekundære gader, mens bygningerne på byens hovedstrøg ofte er præget af vor tids udvalg af facadebeklædning, butiksskilte og baldakiner. I forretningstiden kan selve gaderummet på disse strøg være svært at få øje på i trængslen af udendørs stativer med tilbudsvarer. Det offentlige gadeinventar i form af lygter, bænke, skilte, blomsterkummer mv. bidrager sine steder også til at sløre de byarkitektoniske kvaliteter. En bevaringsplan betyder beskyttelse af beboerne i og ejerne af husene i bykernen. Uden en bevaringsplan kan alt ske og ske hurtigt, og bygningsmyndighederne kan ikke stille ret meget op. På andre områder, bl.a. i de nye byggeområder, sikrer vi gennem vedtægter og deklarationer, at den enkelte grundejer i sin udfoldelse skal tage hensyn til helheden i et kvarter og til sine nærmeste omgivelser. Bevaringsplanen sikrer, at der ikke kan rives ned, bygges om og bygges nyt på tomme grunde i bykernen, uden at det pågældende projekt er meget grundigt behandlet med henblik på at afstemme byggeriet efter sine nærmeste omgivelser og gadebilledet i øvrigt. De få, der i denne sammenhæng bare ønsker at mase på, kan ødelægge meget for de mange, der gerne og med begejstring går ind i bevaringsarbejdet. Vi lever i et fælles samfund, og den arv, vi har overtaget, skal forvaltes fornuftigt, ellers bliver de rester, vi har tilbage, uskønne og uden helhed. Det er f.eks. ikke lige meget, hvilke vinduer der indsættes, eller hvilken farve et hus gives, for slet ikke at komme ind på det meget vigtige at vælge den rigtige tagbelægning. Ingen af de nævnte ting er vel vigtigere end andre, alle detaljer bør gennemtænkes. Også omgivelserne ved et hus må tages med i betragtning, så som gårdbelægning, indgangstrin, skiltning og lignende. En og anden kan måske synes, at en del huse unødigt er medtaget, og det kunne ved første betragtning måske også have sin rigtighed; men flere af de måske for ringe huse har oprindelig været smukke, og om end ufornuftige ændringer er udført gennem årene, har de været med til at præge gadebilledet. En del af disse huse kan ved lettere ændringer nemt bringes i takt med det oprindelige miljø og på linje med en fornuftig anvendelse i dag. Jeg hørte engang en mand sige: Jeg har ikke forstand på musik, og jeg er ikke musikalsk, men jeg nyder alligevel at høre god musik. Dette kan overføres til arkitektur og bygningskultur, idet man ikke selv behøver at have kendskab til arkitektur, endsige være udøvende, for at glæde sig over det smukke, man møder i by og på land, for det er heldigvis sådan, at næsten alle kan se, om noget er smukt eller grimt; og det er denne opfattelse, der må ligge til grund, når vi nu går ind og betragter Varde. Ejvind Draiby. I 1992 blev der udarbejdet et Byatlas. Formålet med dette arbejde var at beskrive graden af bevaringsværdige bygninger i Varde samt at skabe en bevidsthed om at bevare og udbygge de værdier, som den gamle købstad besidder. Bevaringsarbejde, der er grebet rigtigt an, bidrager til og skaber et miljø, der er stærkt aktivitetsfremmende til glæde for byens beboere, turister, handlende og handelslivet. Varde midtby rummer kun få fredede bygninger: Den Kampmannske Gård, Storegade 33 fra 1781, Den tidligere toldkammerbyning, Storegade 1 fra 1863 og Sillasens Hus, Torvet 5 fra Kunst Tænker man på byer, der har noget helt særligt ledes tankerne næsten altid hen på byens bygninger og pladser. Byens kunst og monumenter er dog også med til at give en by dens helt særlige karakter. Varde er en vestjysk købstad, og dette særpræg skal der ikke laves om på. Kunst bør imidlertid også indgå i et vestjysk købstadsmiljø, og den gør det også i et vist omfang allerede i dag. Kunst i samspil med et godt bymiljø vil være med til at skabe noget helt særligt for Varde. Og også befordrende for mere liv og aktivitet, hvilket skaber større boglæde for beboerne og større handelsaktivitet, og dermed en på alle måder rigere by og kommune. Byrumsinventar Det viste byrumsinventar er tænkt at skulle fremstå på en måde, så der skabes sammenhæng til byrummenes særlige karakter og ånd. Cykler og cykelparkering På grund af afstandene i Vestjylland og omkring Varde er cyklen ikke som i storbyer et meget udbredt fænomen. Dette ændrer imidlertid ikke på, at flere og flere finder det attraktivt at cykle. Ønsket om at få lokalbefolkningen til i højere grad at anvende cyklen som det foretrukne transportmiddel til besøg i midtbyen, må støttes. Det er forholdsvis nemt at komme frem i Varde midtby på cykel, men det kan knibe med at få placeret cyklen på en let og hensigtsmæssig måde. Derfor skal der opsættes et antal cykelstativer på strategisk vigtige pladser. VISIONER FOR

6 side 6 VISIONER FOR Arbejdets tilrettelæggelse At forny ledninger, belysninger og belægninger i en bymidte kan selvsagt ikke ske uden, at det i perioder vil betyde en vanskeligere adgang til huse og forretninger. NØRR RR EV ØST ER V NØ RR For at mindske generne herved skal ledninger, belysninger og belægninger udføres på én gang i de berørte gader, uanset om det samlede projekt opdeles i etaper. ST OR ØS TE AD E RV OL D NØ RRE V OL D EG SPIG GAD E NØ RRE E VO LD E O IG SP VESTERPORT LUNDGADE E AD VES RG BO ER EJ K ÆR V R TE AD AD EV LD EG RR NØ OR G ØS ERB R STO Faseopdeling Det er selvsagt et stort ønske at kunne gennemføre projektet i én sammenhængende fase, men dette må naturligvis vurderes i forhold til den samlede økonomi og politiske vilje. TER E DG E GAD LUN GAD DE SME AD E VEST IRKEST SC E E AD G ER ST FOG TM AN NS ER ER T ØS E E AD DS LA P TS LD GRYDERGADE FE RT MU RG KE FIS AD EG ED SM DE GA ADE GA DE STORE RG AD S AS RP E MM E Æ KR KIRKEPLADSEN KONG SVENDS PLADS DE GA KE EN MM Æ KR FIS DS LA EP ER TORVET GADE OL SK TIN LA VESTERVOLD OTTO FRELLOS PLADS E E AD NYG DS TERG ST SKOLEVE J NYGADE PLA SLAG VE T. SMEDEGADE VE RÆD DS DE LAJK A OL NIC LA EP IRK IK NIKO AD E RG RÆD TE IRKEST NØR LD REG ADE LAJK ØS NIKO GA STORE ER V O Overordnet er det vigtigt, at der skabes en sammenhæng i fornyelsen. Hvis man vælger en faseopdeling, bør gader med slidte brosten fornyes i fase 1. Torvet og området ved Kirkepladsen er fornyet, hvilket kunne tale for, at gågaderne fornyes samlet i fase 2. OLD EG AD E NØ EVOLD D OL EN AG EN SSAG ERPA DE GA MM KRÆ RVE TO DE STRÆ HUS RÅD DEN GAMLE KIRKEGÅRD BROGADE BROGA DE G STORE E GAD SLOTS ADE ADE EG TORV NGET BROVÆ EN RD ÅGA mål 1: VARDE VISIONER FOR Å SEN LAD NEP HAV mål 1:4.000

7 - I DAG side 7 Handelslivet i Varde midtby foregår primært i de to gågader Kræmmergade og Vestergade samt på Torvet og området hertil. I Kræmmergade findes byens eneste overdækkede center: Kræmmerpassagen, der dog er et af de små af slagsen. De to store indkøbssteder Kvickly og Føtex er begge beliggende langs den ene af voldgaderne Østervold. Varde er handelscentrum for kommunen, men man har i Esbjerg en handelsmæssig storebror i regionen. Når det gælder turisthandlen, er der en betydelig konkurrence i form af butikker i turistbyer som eksempelvis Blåvand. Hvad angår kultursteder trækker især sommerspillet og Open Air i Arnbjerg et betydeligt antal besøgende. Af andre oplevelsessteder kan nævnes Smedeværkstedet på den gamle stålværksgrund samt Minibyen i Arnbjerg. Ellers præges midtbyen i høj grad af boliger. Luftfoto set fra Arnbjerg mod Torvet og Brogade. - I DAG

8 side 8 MATERIALER FARVER BYGGESTIL Varde midtby karakteriseres af et stort antal bygninger præget i den klassicistiske tradition fra begyndelsen af 1800-tallet. Hertil kommer en lang række bygninger fra 1800-tallets sidste halvdel, der er præget af strømningerne fra historicismen. Mange af Vardes ældre husrækker består af stuehus-agtige længer med facader, der er rytmisk opdelt i fag. Det typiske ældre Varde-hus er ikke en bestemt bygning, men variationer over en række temaer: Huset er grundmuret - oftest i én etage - med en facade på 3-16 fag. Muren står på en vandret markeret sokkel, den fremtræder enten som blank mur med de karakteristiske vestjyske blårøde tegl, eller den er pudset - og da ofte med en opdeling, der efterligner en kvaderstensmur. Hvor husene har én eller begge gavle stående frie, er de oftest med halvvalmet tag. Dørpartier fra Sct. Jacobi kirke. DØRE BYINVENTAR BELÆGNING Grøn Flügger 4498 Anthracit grå RAL 7016 Vingetegl De røde tage og den udbredte Vestjyske blårøde tegl her vist som blokforbandt. Galvaniseret stål Brosten Pigsten Blå Flügger S 8010-R90B Sort-grå RAL 7021 Ask Granit Chaussesten Husnr. og gade-emaljeskilte. MATERIALER FARVER BYGGESTIL

9 side 9 BELÆGNING OG TILGÆNGELIGHED Ved valget af belægninger har det været et ønske, at karakteren af belægningerne i midtbyen skal afspejle de særlige historiske kvaliteter, som bymidten har. Materialerne skal kunne holde i mange år, og kunne patinere og fortsat bevare et smukt udseende. Vedrørende holdbarhed er der lagt vægt på, at midtbyen skal kunne anvendes af og være tilgængelig også for varetransporter og tunge køretøjer. Det er meningen med dette oplæg, at alle Vardes beboere skal kunne deltage aktivt i livet omkring Varde bymidte. Derfor søger oplægget også at tilgodese mennesker med eksempelvis synshandicap, gangbesvær og kørestolsbrugere. Adgangsforholdene til de enkelte butikker søges forbedret især på gågaderne, hvor størsteparten af butikkerne er beliggende. Til butikkerne skal der være gode muligheder for vareleverancer. Det kan overvejes at regulere adgangen til gågadeområdet ved brug af bevægelige pullerter, for at gøre adgangsforholdene nemmere for eksempelvis renovations- og udrykningskøretøjer. Belægningstype A Til smalle gader som Brogade, Nikolaikirkestræde etc. Belægningstype B Torvet, foreslås til byens andre pladser Belægningstype C Passager etc. Belægningstype D Trafikerede gader. Brosten lagt i halvforbandt (14x20 cm) Pigsten Chaussesten sat i bueforbandt Bardunbånd i Granit Brosten Chaussesten Asfalt Granit Kantsten Sokkel. Mål 1:20 Mål 1:20 Mål 1:20 BELÆGNING OG TILGÆNGELIGHED

10 GRYDERGADE side 10 TRAFIKKEN I INDRE BY NØRREVOLD NØRREVOLD P ØSTERVOLD Unødig trafik i en bys midte er ikke nogen god oplevelse for hverken dens beboere eller besøgende. For de mange beboeres vedkommende er det generende med trafikstøj. Glæden ved at bo i bymidten aftager også, når der er betydelig trafik og særlig biltrafik med relativ høj fart. NØRREVOLD P NØRREGADE STOREGADE P ØSTERVOLD For turister og andre, der gerne vil opleve byen og handle heri, er biltrafik også generende. NØRREGADE SPIGERBORGADE STOREGADE ØSTERVOLD Det foreslås, at foretage nogle enkelte omlægninger af trafikken. KÆRVEJ VESTERPORT LUNDGADE SPIGERBORGADE VESTERGADE Grydergade, Nikolaikirkestræde, Spigerborgade, Fiskergade, Lundgade, Nørregade og Brogade ændres til, at alene ærindekørsel er tilladt. For så vidt angår Nørregade skal der dog for trafikken fra Vestergade være mulighed for at komme til parkeringsanlægget Fogtmanns Plads. Hvad angår Brogade skal der fra Torvegade være mulighed for at komme til og fra parkeringsanlægget bag Kræmmerpassagen. VESTERVOLD VESTERVOLD VESTERGADE NØRREGADE VESTERGADE NIKOLAJKIRKESTRÆDE NIKOLAJKIRKESTRÆDE P FOGTMANNS PLADS P P SMEDEGADE NYGADE SLAGTERGADE SCT. NICOLAI KIRKEPLADS SMEDEGADE NYGADE STOREGADE ØSTERGADE LUNDGADE ØSTERGADE P SMEDEGADE FISKERGADE P MURTFELDTS PLADS SKOLEVEJ VESTERVOLD OTTO FRELLOS PLADS KONG SVENDS PLADS P LATINSKOLEPLADSEN KIRKEPLADSEN P TORVET P KRÆMMERPASSAGEN KRÆMMERGADE FISKERGADE STOREGADE Primær trafikvej TORVEGADE Sekundær trafikvej RÅDHUSSTRÆDE P DEN GAMLE KIRKEGÅRD BROGADE BROGADE Ærindekørsel tilladt Ensrettet vej Gågade STOREGADE SLOTSGADE BROVÆNGET P Parkering TORVEGADE P ÅGARDEN HAVNEPLADSEN VARDE Å TRAFIKKEN I INDRE BY

11 DE AFGRÆNSENDE GADER side 11 Voldgaderne, Storegade, Østergade, Kærvej og Slotsgade Disse gader udgør ydergrænserne for Designmanualens område. Det er samtidig de gader, der har den helt store trafik. Generelt er voldgaderne, Østergade og Storegade præget af, at der er foretaget et relativt stort antal nedrivninger og nybyggeri over årene. Der er også en del bygninger, der trænger til at blive renoveret. Disse gader skal som i dag fortsat have en asfaltbelægning. På grund af den betydelige trafik og de mange mennesker, der starter med at opleve Varde by fra disse gader anbefales det, at give denne trafikring et designløft. Hertil kan anbefales en ny belysning. Desuden kan der gøres noget ved en del bygninger og skiltningen på samme. Generelt bør der også arbejdes med at give dette Vardes yderste visitkort et lidt grønnere præg. Storegade set fra Varde å. Østergade set fra Storegade. Østervold set fra Frisvadvej mod Nørregade. Nørrevold set ved enden til Østervold. Kærvej set mod Vestergade. Vestervold set fra Sct. Jacobi mod Slotsgade. Vestervold set fra Kærvej. Slotsgade set mod Brogade. DE AFGRÆNSENDE GADER

12 side 12 DE ENKELTE GADER NØRREVOLD NØRREVOLD NØRREVOLD NØRREVOLD Gade længde: ca. 280 meter Gade bredde: 12 meter Gade areal: ca m2 Antal gadelamper: 11 stk. Afstand mellem mast: ca. 20 meter Nørrevold Strækker sig fra Vestergade til Østervold. Gaden har en del gode repræsentanter af huse, men der er også en del nyere byggeri, dels ved enden mod Vestergade i form af boligbyggerier, dels i den anden ende mod Østervold med Mcdonalds og Føtex. VESTERGADE Man kan overveje at give Nørrevold et grønnere udtryk i form af en beplantning af træer. Desuden vil en ændring af den nuværende fortovsbelægning til chaussesten give et mere eksklusivt præg. En indsnævring af fortovs- og gadearealet til fordel for en cykelsti er også en tanke værd. Belægningstype D Trafikerede gader. Asfalt Granit Kantsten Nørrevold set fra midten mod Østervold. Nørrevold set ved enden til Østervold. Nørrevold set fra Vestbanevej mod Østervold. Nørrevold set fra Vestergade. DE ENKELTE GADER NØRREVOLD

13 side 13 DE ENKELTE GADER NØRREVOLD ØSTERVOLD ØSTERVOLD Gade længde: ca. 340 meter Gade bredde: meter Gade areal: ca m2 Antal gadelamper: 22 stk. Afstand mellem mast: ca. 25 meter ØSTERVOLD Østervold Er præget af meget nybyggeri på den side, hvor Kvickly dominerer. På den anden side af Østervold fra Lundvej til Frisvadvej er der flere fine repræsentanter for husbyggeri. Også Østervold kan tilføres et lidt grønne synsindtryk. Der er dog nogle træer ved enden mod Nørregade/Ringkøbingvej. ØSTERVOLD På den lille plads ved Lundvej og i rundkørslen ved Nørregade anbefales det, at man opstiller kunstværker. Belægningstype D Trafikerede gader. Asfalt Granit Kantsten Østervold set fra Frisvadvej mod Nørregade. Østervold set fra Nørregade. Østervold set fra Lundvej. DE ENKELTE GADER ØSTERVOLD

14 side 14 DE ENKELTE GADER Østergade En meget kort gade mellem Storegade og Østervold. På den højre side af gaden mod Østervold er der primært rødstensbyggeri i 3 etager, der herefter falder i bygningshøjde for at ende i Voldsti med de små charmerende huse. Denne side af gaden foreslås forsynet med træer. På den modsatte side begynder og slutter gaden med et smukt hus. ØSTERGADE LUNDGADE ØSTERGADE ØSTERGADE Gade længde: ca. 170 meter Gade bredde: meter Gade areal: ca m2 Antal gadelamper: 8 stk. Afstand mellem mast: ca. 20 meter Østergade set fra Lundvej. Belægningstype D Trafikerede gader. Asfalt Granit Kantsten Østergade set fra Lundvej. DE ENKELTE GADER ØSTERGADE

15 side 15 DE ENKELTE GADER STOREGADE STOREGADE STOREGADE Gade længde: ca. 680 meter Gade bredde: 8-14 meter Gade areal: ca m2 Antal gadelamper: 33 stk. Afstand mellem mast: ca meter STOREGADE Storegade Har sit forløb helt fra åen til Nørregade. Den er naturligt delt i 2 dele. Den første del fra åen til Østergade/Skansen og den anden del herfra og til Nørregade. Anført af den gamle toldbygning på venstre hånd kommer en række solide 1 ½ plan huse indtil det nyere andelsboligbyggeri, der føres videre op til Brogade i 2 ½ etage. På den modsatte side strækker Vestjysk Automobillager sig fra åen til Enghavevej. Det er oplagt at skabe noget helt særligt på denne fine grund, når denne virksomhed på et tidspunkt beslutter sig for at ændre på sin placering. På samme side fra Enghavevej til Skansen blev der for år tilbage foretaget en større nedrivning af huse for at give plads til en udvidelse af Storegade. Der er opført et typisk rødstensbyggeri i 3-3 ½ etage. Storegade præges meget af, at butikkerne i gaden har svært ved at skabe sig et eksistensgrundlag. På den modsatte side er der nogle meget dårligt vedligeholdte bygninger. Det er dog også på den side, at såvel den byfornyede ejendom i Storegade 25 tidligere Lohses boghandel samt den Kampmannske Gård befinder sig. Denne side af Storegade kan ved et større restaurerings-/byfornyelsesprojekt bidrage meget til at forbedre det indtryk, man får af Varde. Det var værd at overveje om der kunne gøres noget for at nedsætte bilernes fart i gaden. På den højre side af gaden fra Enghavevej til Skansen skal der også gøres noget for at forbedre indtrykket. Det gøres nok bedst ved at plante træer på strækningen. På strækningen fra Østergade til Nørregade er der mange udmærkede bygninger, og gaden har generel karakter af en typisk Varde-gade i indre by. Derfor skal belægning og belysning på denne del af Storegade også følge den samme stil som i de tilstødende gader. STOREGADE STOREGADE VARDE Å Fra Åen til Østergade. Belægningstype D Trafikerede gader. Asfalt Granit Kantsten Fra Østergade til og med Nørregade. Belægningstype C Passager etc. Brosten Chaussesten Storegade set fra Skansen mod åen. Storegade set fra Skansen mod Nørregade. Storegade set fra Åen. Storegade set fra KFUK mod Nørregade. DE ENKELTE GADER STOREGADE

16 side 16 DE ENKELTE GADER SLOTSGADE SLOTSGADE Gade længde: ca. 320 meter Gade bredde: meter Gade areal: ca m2 Antal gadelamper: 13 stk. Afstand mellem mast: ca. 25 meter Slotsgade Forbinder Torvegade med Vestervold. I enden mod Torvegade er der flere fine bevaringsværdige bygninger. De fleste i 1 ½ plan. Det er også i denne del af gaden, at Shell-grunden er beliggende. På denne grund foreslås indrettet en kunstplads. Den anden ende af Slotsgade udgøres på siden ned mod åen af Handelsskolens meget massive byggeri. Dette er planlagt nedrevet til fordel for et nybyggeri. Den anden side af gaden udgøres af kirkegården. Ved anlæg af kunstpladsen og et nybyggeri på handelsskolegrunden er der mulighed for at gøre Slotsgade til noget helt særligt. Der bør skabes en markant grøn gade. Fra Rådhusstræde til Vestervold. Belægningstype D Trafikerede gader. Asfalt Granit Kantsten På strækningen til og med Rådhusstræde. Belægningstype C Brosten Chaussesten Slotsgade set fra Handelsskolen mod Torvegade. Slotsgade set fra Torvegade. Slotsgade set ved Handelsskolen mod Vestervold. DE ENKELTE GADER SLOTSGADE

17 DE ENKELTE GADER VESTERVOLD KÆRVEJ VESTERVOLD Gade længde: ca. 430 meter Gade bredde: 12 meter Gade areal: ca m2 Antal gadelamper: 16 stk. Afstand mellem mast: ca meter side 17 Vestervold Ved enden mod Slotsgade præges Vestervold på den højre side af Sct. Jacobi-byggeriet, og på den modsatte side er der meget grønt. Det anbefales at få skabt en sammenhæng i det grønne udtryk. På den lille plads ved Slotsgade foreslås et kunstværk opstillet. SKOLEVEJ VESTERVOLD Belægningstype D Trafikerede gader. Asfalt Granit Kantsten Vestervold set fra Sct. Jacobi mod Kærvej. Vestervold set fra Skolevej mod Kærvej. Vestervold set fra Slotsgade. Vestervold set fra Kærvej. DE ENKELTE GADER VESTERVOLD

18 side 18 DE ENKELTE GADER KÆRVEJ KÆRVEJ Gade længde: ca. 90 meter Gade bredde: 12 meter Gade areal: ca m2 Antal gadelamper: 3 stk. Afstand mellem mast: ca. 28 meter Kærvej Indgår her alene med strækningen fra Vestervold til Vesterport/Vestergade. På den ene side er der tale om et nyere byggeri i 1 ½ plan. På den anden side enkelte rødstensbygninger. Det anbefales at give vejen et grønnere udtryk. Kærvej set mod Vestergade. Belægningstype D Asfalt Granit Kantsten Kærvej set mod Vestervold. DE ENKELTE GADER KÆRVEJ

19 BYRUMSINVENTAR BÆNK side 19 Uden for den bevaringsværdige del af byen foreslås Orthobænken opsat. Bænken kan indgå i samspil med såvel ældre som en mere moderne arkitektur. Produktnavn ORTHO 1800 N med trælister i ask. Tekniske specifikationer Højde 78 cm Dybde 52 cm Bredde 180 cm Stel lakeres sort-grå RAL 7021 glans 40 Trælister i oliebehandlet ask Placering og Montering Bænken placeres vandret. Bænken er nedstøbt. Drift og vedligeholdelse Afvaskning efter behov, dog mindst en gang om året med børste og varmt sæbevand, efterfulgt af afskylning med koldt vand. Ved hærværk og nedslidning kan træstykkerne udskiftes. Producent Inventarrum Håndværkervej Fredericia Sort-grå RAL 7021 Ask 1800 mm 520 mm 250 mm 440 mm 780 mm ORTHO Bænk 1800 N BYRUMSINVENTAR BÆNK

20 side 20 BYRUMSINVENTAR LÆSKÆRM Det er valgt en enkel læskærm, der harmonerer med det øvrige moderne byinventar og er i samme serie, som den før omtalte Orthobænk. Produktnavn Ortho Læskærm Tekniske specifikationer Rammen er et alu profil 80 x 80 pulverlakeret i RAL Siderne er i 10 mm hærdet glas. Tag udført i tagpap eller alu/stålplader og med lofter i hvid fibercement eller kompaktlaminat. Placering og montering Læskærm monteres til et nedstøbt betonfundament. Producent Inventarium Håndværkervej Fredericia Anthracit grå RAL mm 2876 mm 2330 mm ORTHO BYRUMSINVENTAR LÆSKÆRM

21 Filigran 3,5 m. ParkView. BYRUMSINVENTAR PARKVIEW FILIGRANMAST side 21 Til Torvet på parkeringarealer og det moderne Varde, er der valgt en skulpturel og smuk mast, der med sin uplight lyseffekt fremhæver mastens karakteristiske filigranstruktur og derved skaber en spændende lysoplevelse i byrummet. Armaturet ParkView harmonerer godt med filigran masten og lyskilden er LED. Det er derfor muligt at lave retningsstyret lys der minimerer blænding mm. og det har næsten ingen vedligeholdelse og er energibesparende. Produktnavn Filigran 3500 med uplight i bundrør. Tekniske specifikationer Konisk/cylindrisk sømløs rør med påsvejste hjørnejern og gitter. Lakeret i RAL Placering og montering Fastgøres på sokkel. Anthracit grå RAL mm ø 114 ø 89 ø 649 ParkView Producent Filigran Alfred Priess Sevelvej Vinderup Producent ParkView Philips Lightning Frederikskaj København V mm LED lys mm ø 159 FILIGRAN 3500 BYRUMSINVENTAR PARKVIEW FILIGRANMAST

22 v side 22 DE ENKELTE GADER TORVEGADE BROGADE BROGADE STOREGADE BROGADE Gade længde: ca. 134 meter Gade bredde: 5 meter Gade areal: ca. 710 m2 Antal gadelamper: 6 stk. Afstand mellem mast: ca. 20 meter Brogade Flertallet af husene i gaden består af 1 ½ -plans byhuse, men for enderne af gaden skifter bebyggelsen karakter. Her er bygningerne af yngre og højere karakter end i midten af gaden. Brogade er også karakteriseret ved en del gadebrud, da der for år tilbage er foretaget nedrivninger af bygninger. Gaden indeholder alene beboelseslejligheder. Gaden, der har ensrettet trafik fra Storegade mod Torvegade, har nogen gennemkørende trafik. Der er også lidt trafik til parkeringspladserne bag Kræmmerpassagen. Denne trafik forekommer overflødig, idet trafikanterne i stedet kan benytte Torvegade. Det foreslås, at trafikken ikke gøres gennemkørende, men forbeholdes personer med ærinde i gaden, herunder til Kræmmerpassagen, men alene for sidstnævntes vedkommende med indkørsel fra Torvegade. Gaden er belagt med asfalt og belysning i form af høje el-master. Brogade fra Torvegade mod Storegade. Brogade fra Storegade mod Torvegade. Gaden tænkes brolagt med belægningstype A, evt. med et bardunbånd i granit. Forsynet med Vardelampen i form af en mast og en vægudgave. Brosten lagt i halvforbandt Pigsten Bardunbånd i Granit Brogade set fra Torvegade. Brogade set fra Storegade. DE ENKELTE GADER BROGADE

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SMEDELUNDSGADE, HOLBÆK Historie Navnet Smedelundsgade har rødder tilbage i middelalderen, hvor smedene med deres brandfarlige virksomheder

Læs mere

Masterplanens koncept om et oplevelsesloop

Masterplanens koncept om et oplevelsesloop BY INVENTAR I VARDE MIDTBY Det er intentionen, at by inventaret i midtbyen skal tilpasses de enkelte områders kvaliteter, karakter og identitet. Med reference til oplevelsesloopet i Masterplanen for Varde

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS.

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. Fra Bedre Byrum til det aktuelle projekt. Fonden Realdania støtter projekt Byen efter gågaden med 200.000 kr. med henblik på den videre bearbejdning til Bedre Byrum.

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th).

Hesselager Hotel (tv) og porten til Østergade (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th). Bymiljø med lukkede butikker i Østergade (tv) og boliger i Langgade (th). Karakteristiske småboliger fra 1930

Læs mere

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Udarbejdet: KMU KS: ASE Udarbejdet af ÅF Lighting 2017 5589not001-Rev2-Principper for belysning og armaturvalg.docx Indhold 1 Overordnede

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Designmanual for bygninger og arealer

Designmanual for bygninger og arealer Designmanual for bygninger og arealer KAJ 180 M SYDHAVNSUDVIDELSE ETAPE 3 OFFSHORE KAJ 180 M SYDHAVNSUDVIDELSE ETAPE 2 (2008-2011) HOLMEKAJ 180 M, 10 M VANDDYBDE FÆRGELEJE Byhavn Blandet service, liberalt

Læs mere

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde.

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde. Frello i Varde By I anledning af Otto Frellos 90 års fødselsdag har Udviklingsrådet for Varde By samlet en række af de tanker og ideer som rådet arbejder med i relation til Frellos kunst. Grundlæggende

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Det naturlige valg... Granit har fra naturens hånd et farvespil, der ikke kan efterlignes.

Det naturlige valg... Granit har fra naturens hånd et farvespil, der ikke kan efterlignes. 3 Det naturlige valg... Granit har fra naturens hånd et farvespil, der ikke kan efterlignes. Hvor nogen ville anvende almindelige betonfliser og asfaltbelægning, skaber vi sammen med vores samarbejdspartnere,

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink TAG- OG FACADESYSTEMER tag- og facadesystem - klassisk nytænkning i zink - en smagfuld løsning VMZ Adeka er en ny stilfuld mulighed for tag og facade til både ny og bestående arkitektur. På grund af dens

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Torve- og pladser Mål Silkeborg Kommune vil: Udforme bymidtens torve og pladser, så de enkelte byrums særpræg og aktiviteter udvikles

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING www.kk.dk/vejpladspark FORORD Denne folder er en sammenfatning af de gældende retningslinjer for opsætning af cykelstativer i Københavns Kommune. Folderen

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Foreslået fordobling af koblinger og kraftig kvalitetsforbedring af oplevelser langs begge forløb. Desuden tydeliggørelse af orientering.

Foreslået fordobling af koblinger og kraftig kvalitetsforbedring af oplevelser langs begge forløb. Desuden tydeliggørelse af orientering. KOBLINGSFORSLAG I HELSINGØR BYMIDTE: 1 1. Koblinger mellem Byen og Kulturværftet / Kronborg Foreslået fordobling af koblinger og kraftig kvalitetsforbedring af oplevelser langs begge forløb. Desuden tydeliggørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Randers Nordby

Indholdsfortegnelse. Randers Nordby Randers Nordby COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdets afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 3

Læs mere

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Ungdomsboliger Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009 Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Dette notat omhandler placeringen af nye ungdomsboliger i eller

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet

Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet Kort over butikstorvet på Hørretvej i Mårslet Landsbyen Mårslet har gennem flere år været en by i udvikling. Byen har vokset sig større i nærmest alle retninger,

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net

Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net ALLAN NELSSON Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV København, den 8. november 2010 Klage over

Læs mere

LOKALPLAN NR. 140. For Politigården. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 140. For Politigården. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 140 For Politigården Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i og 91A samt med henblik på sammenligning Nye Bestemmelser i i forhold til gældende lokalplaner er markeret med fremhævet skrift i kolonnerne for

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION SKITSEFORSLAG 12.03.2013 HOLBERG FENGER EJENDOMME A/S - Vi udvikler for fremtiden Arkitekt: COBE Udvikling og udlejning: Frode Jakobsens Plads

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelser/bemærkninger til: Lokalplan 11.C33.1 Centerområde på hjørnet af Nygade og skolegade. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 8. februar

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Plan for Bogense Bymidte og Marina IDEFORSLAG

Plan for Bogense Bymidte og Marina IDEFORSLAG Plan for Bogense Bymidte og Marina IDEFORSLAG 06.08.2015 Områder 2 Ideudvikling Bogense bymidte og marina 8 10 11 9 1 a 3 2 12 4 c 6 5 7 d b e Ideudvikling Bogense bymidte og marina 3 1 Havnepladsen Området

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Ny dagligvarebutik i Slagerup. Skitseprojekt 1. oktober2012 Udviklingsselskab DPI Strandvejen 171, 2 Dk-2900 Hellerup www.dpi.dk Arkitekt Gottlieb

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Masterplan Varde Midt

Masterplan Varde Midt ANDEL REKREATION >> Tillæg til Masterplan Varde Midt Projektforslag for omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde 20110531 SHELL GRUNDEN - SLOTSGADE VARDE MASTERPLAN - SKITSEFORSLAG

Læs mere

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE Center for Bydesign Arkitektur og Byrum marts 2009 gadehjørner fortov busgade Nørrebrogade projektets fase 1 lagde sit

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom Til salg Foreløbig præsentation af kontorejendom DOMMERGAARD BROGADE 3 5900 RUDKØBING Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Historisk selskab for Nykøbing Sjælland o om e n

Historisk selskab for Nykøbing Sjælland o om e n Historisk selskab for Nykøbing Sjælland o om e n Lokalhistorisk forening for Nykøbing Sjælland og omegn Det er foreningens formål, at udbrede kendskabet til Nykøbing og egnens historie, at arbejde for

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

krøyer hus i carlsberg byen

krøyer hus i carlsberg byen krøyer hus i carlsberg byen Bygningen danner overgang fra det gamle Vesterbro til det nye bykvarter, og reflekterer både boligkarréerne på Vesterfælledvej og de historiske Humleby-rækkehuse, som nabo mod

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-4 Stationsbyen Mørkøv Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark dels omkring stationen på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874, dels omkring landevejskrydset

Læs mere

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø)

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø) Lokalplan 1.150 Helsingør Bykerne afstemning Forslag til ændringer fra de konservative vist Side 34 rød Pkt. 3.1 ønskes tilføjet Offentlige formål undtagen i stueetagerne på hovedstrøgene, samt Offentlige

Læs mere

FARUM HOVEDGADE I REMA 1000

FARUM HOVEDGADE I REMA 1000 FARUM HOVEDGADE I REMA 1000 27.03-14 Sagsnr. 10.3939 FACADE OPLÆG FARUM HOVEDGADE I BESKRIVELSE Nyt byggeri i Farum På Farum Hovedgade foreslås opførsel af nyt byggeri indeholdende både butikker og boliger.

Læs mere

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 143 For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Hørsholm Gågade Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Indledning Med udgangspunkt i belysningsforslaget for gågadeområdet i Hørsholm Bymidte udarbejdet af COWI A/S, beskrives i det følgende

Læs mere

Screening af muligheder for opførelse af ungdomsboliger i Esbjerg

Screening af muligheder for opførelse af ungdomsboliger i Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 10. december 2014 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Screening af muligheder for opførelse

Læs mere

BILAG 1. Bygge- og Teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL fra ordinært møde onsdag den 14. maj 2003

BILAG 1. Bygge- og Teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL fra ordinært møde onsdag den 14. maj 2003 BILAG 1 Bygge- og Teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL fra ordinært møde onsdag den 14. maj 2003 Sager til beslutning 25. Strandgade vest for Torvegade - belægningsrenovering BTU 243/2003 J.nr. 631-0010/03

Læs mere

Natur og arkitektur. - værdier i Fredensborg Søpark. Af Verner Thomsen

Natur og arkitektur. - værdier i Fredensborg Søpark. Af Verner Thomsen Natur og arkitektur - værdier i Fredensborg Søpark Af Verner Thomsen Beliggenhed Når man går en tur i Søparken, møder man ofte naboer og genboer, som udtrykker stor glæde over at bo i området, uden at

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD 28-07-2016 BYKERNE- UNDERSØGELSEN Bykerneundersøgelsen tager udgangspunkt i de fire pejlemærker for visionen for Hillerøds bykernen, som skal være levende, tilgængelig,

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave

Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave Odder Kommune August 2005 Plan Sag nr. 727-2009-65534 Dok. nr. 727-2014-80873 Dette regulativ omhandler i første udgave centrum

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

BILAG 3 Tilgængelighedsanalyse og byrumsanalyse

BILAG 3 Tilgængelighedsanalyse og byrumsanalyse Tilgængelighedsanalyse Strækningen er analyseret for særlige problemstillinger mht. indpasning af tilgængelighed - særligt følsomme byrum udpeges som vist herunder. For disse byrum er der udarbejdet alternative

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

ODDER MIDTBY. Materialepalet 13. maj 2004

ODDER MIDTBY. Materialepalet 13. maj 2004 ODDER MIDTBY Forprojekt til renovering af Rosensgade og Torvet Materialepalet 13. maj 2004 PRINCIPPER Primært færdselsareal Sekundært færdselsareal Adskillende bånd - Bedste belægning - Større fliser -

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Fra kaserne til boligområde

Fra kaserne til boligområde Fra kaserne til boligområde - en artikel fra Byggeri 9-2009 Fra kaserne til boligområde Slottet, der tidligere har rummet kasernens administration, accentuerer lejrens akse. Nyfortolkning af kasernebygninger:

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk Skiltning på Strandvejen Greve Kommune Retningslinier for Skiltning på Strandvejen. Redaktion, layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Beenfeldt Revision: Side 15. 2013,Vin@greve.dk Greve Kommune

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune.

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. august 2003 J.nr.: 03-33/800-0102 INV Afgørelse i sagen

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-3 Stationsbyen Jyderup Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874 temmelig langt fra kirkebyen af samme

Læs mere