SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN"

Transkript

1 SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre

2 ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre. Flere kommuner har allerede gjort en stor indsats for disse trafikanter. Mange har i den forbindelse efterspurgt mere konkret viden om, hvordan man kommer i gang med arbejdet, og hvilke tiltag der er mest effektive. Der er en række enkle ting, som alle kommuner kan gøre. Fem vigtige punkter er beskrevet her i folderen: 1. Fortovets bredde 2. Jævne fortove og belægninger 3. Knopfliser 4. Når vejen skal krydses 5. Hvilepladser Problemer med tilgængelighed er dagligdag for mange mennesker. I Danmark er antallet af blinde og svagsynede over , og der er flere end kørestolsbrugere. Desuden har et stort antal ældre mennesker svært ved at komme rundt i trafikken. Kommuner, der skal anlægge eller renovere veje, kan med få midler hjælpe tusinder af handicappede og ældre, så de bedre kan komme rundt og f.eks. klare indkøb uden hjælp. Forbedringer på dette område behøver ikke at koste mere end lidt omtanke og rettidig omhu.

3 1 FORTOVETS BREDDE To almindelige fliser (i alt 1,5 meter) er nok, hvis de ikke blokeres af skilte m.v. > Hvor Langs gader og veje i byer samt fodgængerområder, pladser og gågader. > Hvordan Udformes med gangbane på mindst 1,5 m. Hvor der færdes mange fodgængere, er der behov for større bredde. > Hvornår Indarbejdes i nye projekter, ved trafiksanering eller hvis fortove skal omlægges i forbindelse med andre arbejder. Håndhæves ved hjælp af et regulativ for vejarealet. Et traditionelt fortov med mindst to rækker brede fliser adskilt af en-to rækker chaussésten. Gangbanen er bred nok til, at flere fodgængere kan færdes samtidig. Udligningszone mod facade og inventarzone mod kørebanekanten. Gangbanen er derved friholdt for standere, udstillinger og trappesten.

4 2 JÆVNE FORTOVE OG BELÆGNINGER Hvis en indkøbsvogn kan køre på fortovet, kan kørestole, barnevogne og rollatorer også. > Hvor Langs gader og veje i byer samt fodgængerområder, pladser og gågader. > Hvordan Brug fliser på fortove og i gangbaner asfalt på stier. Ved overkørsler eller steder, hvor der bruges granitsten som forskønnelse anlægges savede, jetbrændte sten, med jævn og skridsikker overflade. Undgå ujævne brosten, kløvede chaussésten og lign. i gangbaner. > Hvornår Indarbejdes ved nye projekter, trafiksanering og ved udskiftning ved ledningsarbejder og lignende. Ved renovering af bytorve o. lign. kan der med fordel etableres gangbaner vha. fliser i granit eller beton samt savede, jetbrændte granitchaussésten. Sådanne belægninger kan anvendes af gående og kørestolsbrugere og giver samtidig et visuelt udtryk, der harmonerer med historiske bymiljøer.

5 3 KNOPFLISER Blinde og svagsynede skal kunne orientere sig ved hjælp af opmærksomhedsfelter, der tydeligt viser, hvor der er fare på færde i trafikken. > Hvor Ved fodgængerfelter og -krydsninger, hvor biler har vigepligt, busstoppesteder og krydsninger mellem stier, ved trapper og niveauspring > Hvordan Anlægges bl.a. ved hjælp af knopfliser. Bør som hovedregel være 90 x 90 cm eller større, afhængig af omgivelser og funktion. > Hvornår Når fortove graves op i forbindelse med f.eks. ledningsarbejder. Hvis man bruger nye knopfliser på det tidspunkt koster det kun lidt ekstra. Knopflise ved fodgængerfelt ved Frederiksberg Centret. Knopflisen er i samme format som de øvrige fortovsfliser og indpasses nemt i fortovsbelægningen. Mørke chaussésten mellem fliserne giver farve kontrast for svagsynede.

6 4 NÅR VEJEN SKAL KRYDSES Blinde har brug for vinkelrette fodgængerovergange, kørestols- og rollatorbrugere har brug for fortovsramper, der ikke er for stejle, og ældre har ofte brug for mere grønt lys i signaler. > Hvor Ved alle fodgængerkrydsninger af veje, i kryds og på strækninger med passende mellemrum. > Hvordan Fortovsramper bør hælde maks. 10 % bredden skal være mindst 1,5 m. Opspring på 2,5-3 cm mellem rampe og kantsten. Fodgængerfelter vinkelret på kantstenen. Brede veje deles med midterhelle. > Hvornår Indarbejdes ved nye projekter, trafiksanering og udføres ved omlægning ved ledningsarbejder og lignende. Fodgængerfelt vinkelret på trafikvej. Udført med: Signalregulering, midterhelle, opmærksomhedsfelt og lydsignal for blinde samt nedsænkede kantsten.

7 5 HVILEPLADSER For folk med gangbesvær er det en stor hjælp med læskure med siddepladser samt klar og tydelig afmærkning, så cyklisterne holder tilbage, når bussen kommer. > Hvor Med jævne mellemrum i byerne: m. Ved trafikterminaler og busstoppesteder. > Hvordan Bænke med ryg- og armlæn i en højde på cm, så det er nemt at sætte sig og nemt at komme op igen. Ved stoppesteder anlægges knopfliser ved indstigningen til bus, busheller m. fodgængerfelt på tværs af cykelsti og fortovsramper, god plads til ind- og udstigning samt tilstrækkelig belysning. > Hvornår Indarbejdes ved nye projekter, trafiksanering og udføres ved omlægning ved ledningsarbejder og lignende. Busstoppested i Århus, hvor læskærmen har indbygget bænk og stoppestedsstander. Indstigning i bussen er markeret med opmærksomhedsfelt i chaussésten ved busstanderen. Herudover øger bushelle trygheden, når man stiger ind og ud af bussen.

8 TILGÆNGELIGHED KRÆVER VIDEN Udfør tilgængelighedsrevision Tilgængelighedsrevision fanger fejl og forglemmelser i projektfasen. Det er dyrt at lægge om, når fejlen er udført. Få hjælp fra en uddannet tilgængelighedsrevisor. Det koster ca. 1% af anlægsprisen. (se >planlægning>tilgængelighed). Uddannelsen som tilgængelighedsrevisor sker gennem VEJ EU, som udbyder kurset en gang om året. (se Inddrag brugerne Inddragelse og dialog med handicapråd og ældreråd ved projekter medfører ofte bedre projekter og større tilfredshed blandt brugerne. Brug vejreglerne De fem punkter og mange andre er uddybet i: Færdselsarealer for alle - Håndbog i tilgængelighed. Vejreglen er udarbejdet af landets førende eksperter i samarbejde med bl.a. De Samvirkende Invalideorganisationer og Ældre Sagen. Vejreglen: Vejvisning for handicappede beskriver, hvordan kommuner kan skilte gangruter og parkeringspladser, som er indrettet for handicappede. (se VIL DU VIDE MERE, KONTAKT: Udarbejdet i samarbejde med: Niels Juels Gade 13 Postboks København K Tlf:

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

SÅDAN GØR VI I AARHUS

SÅDAN GØR VI I AARHUS SÅDAN GØR VI I AARHUS Tilgængelighed i kommunale bygninger og i de offentlige rum Tilgængelighed i kommunale bygninger og i de offentlige rum 'Sådan gør vi i Aarhus' Forfatter og udgiver Aarhus Kommune

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Bump & busser - to verdener mødes på vejen. Positivliste for trafiksaneringer August 2005

Bump & busser - to verdener mødes på vejen. Positivliste for trafiksaneringer August 2005 Bump & busser - to verdener mødes på vejen Positivliste for trafiksaneringer August 2005 Busser og bump svært forenelige størrelser på det danske vejnet Til januar 2007 overtager kommunerne det økonomiske

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Sikre børn i trafikken side 3 Fælles ansvar side 4 Udskolingen en særlig udfordring side 5 Gratis materialer til undervisningen side 6

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning. Februar 2007

Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning. Februar 2007 Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning Februar 2007 Februar 2007 2 Kolofon Titel: Udgiver: Udgivet: Forfattere: Redaktion: Oplag: Layout/design: Tryk: Foto: ISBN: ISBN netudgave: Håndbog for kommunernes

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn 20 Cykellege sjov cykeltræning for alle børn Inkl. eventyret: Sådan blev Ludvig en cykelkanin KOLOFON 20 CYKELLEGE Sjov cykeltræning for alle børn Udarbejdet af Dansk Cyklist Forbund med støtte fra TrygFonden

Læs mere

At sige, at alle er velkomne, er lettere sagt end gjort.

At sige, at alle er velkomne, er lettere sagt end gjort. At sige, at alle er velkomne, er lettere sagt end gjort. 1 2 Der findes mange former for handicap. Da vi gik i gang med at drøfte tilgængelighedsspørgsmål, var vi ikke klar over, hvordan vores hoteller

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse.

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse. 1 Den overordnede danske handicappolitik har som målsætning at fremme det tilgængelige samfund hvor handicappede har mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre. At have sin egen bolig -

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Temarapport 11 Ulykker med fodgængere

Læs mere

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser NR. 3 OKTOBER 2004 Byer i børnehøjde Leg i byens mange rum En seværdig legeplads Ny bog om idrætslegepladser LEGEPLADSEN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 oktober 2004 Tidsskriftet udkommer 4 gange

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere