Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid"

Transkript

1 Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når du skal gennemføre dine opgaver. Alle elementer har betydning for din evne til at komme ud af starthullerne, og forståelsen af, hvordan disse elementer påvirker hinanden, er vigtig, når det drejer sig om at få bedre forudsætninger for at få tingene afsluttet til tiden. Nogle gange er det en enkelt faktor, som er synderen, men normalt er det en kombination, der fører til den enkeltes udsættelsesadfærd. Prokrastineringsformlen i praksis Prokrastineringsformlen er blevet undersøgt i forskellige sammenhænge med nogenlunde ensartede resultater mennesker er tilbøjelige til at vente lidt, inden de begynder på deres opgaver, for så senere at være nødt til at lave mere lige før deadline. Det er lige almindeligt, hvad enten vi arbejder på egen hånd, sammen med andre i en gruppe eller i store organisationer. Da vi er følsomme over for, hvornår belønningen kommer rent tidsmæssigt, er vi simpelthen mindre rationelle, når vi skal træffe langsigtede beslutninger i konkurrence med en umiddelbar belønning har vores mål og ambitioner som regel ingen chancer. 52

2 Figur fra Dansen på deadline side 69 Omformuler dit mål, så det kommer til at bestå af tilnærmelsesmål: Eksempel: Jeg skal afsætte en halv time hver dag efter frokostpausen til at besvare mine mails. Dine mål skal være udfordrende Ligesom et alt for ambitiøst mål kan få os til at udsætte arbejdet, kan et alt for simpelt mål betyde, at vi hellere beskæftiger os med noget, der virker mere interessant her og nu. I det ene tilfælde er vores arbejde forbundet med frygt for at mislykkes, mens vi i det andet tilfælde op lever tristhed over at skulle lave noget, der føles så simpelt og ensformigt. Hvis et mål skal opleves som tilstrækkeligt attraktivt at arbejde hen imod, gælder det om at skabe en balance mellem sværhedsgraden og vores egne forudsætninger for at nå målet. Da kan vi få oplevelsen af flow. Høj Udfordring Udfordring Frygt Høj Flow Frygt Flow Tristhed Lav Lav Lav Tristhed Færdighed Færdighed Høj Høj 69

3 Figur fra Dansen på deadline side 75 Dine mål skal deles op i delmål Af alle elementer i prokrastineringsformlen er det tiden, der har størst betydning for, om vi kommer i gang, eller om vi udsætter opgaven. Et overordnet princip for al menneskelig adfærd er, at vi i højere grad styres af noget, der sker på kort sigt, end af det, der finder sted længere ude i fremtiden. Jo tættere vi kommer på deadline, desto mere motiverede er vi for at arbejde, fordi afstanden til belønningen mindskes. De mål, der ligger langt ude i fremtiden, risikerer at blive sat til side indtil sidste øjeblik, så vi tvinges til at lave alt arbejdet på én gang. Og vi gentager samme fejl hver gang. For at bryde mønsteret og komme i gang noget før er vi nødt til at dele vores langsigtede mål op i delmål. Derved kan vi få flere deadlines at arbejde hen imod og dermed opnå flere belønninger undervejs. Illustrationen på næste side viser, hvordan det kan gøres i praksis. Søjlen længst til højre repræsenterer det slutmål, vi skal arbejde hen imod, og som i de fleste tilfælde udgør det eneste mål, vi sætter for os selv. Ifølge dette scenarie tager det lang tid at komme i gang med arbejdet, fordi tidspunktet for belønningen ligger langt ude i fremtiden, hvilket den fuldt optrukne linje (A) på billedet viser. Som du måske husker fra tidligere, er vi mennesker tilbøjelige til at arbejde i et mageligt tempo i 80 procent af den tid, vi har til rådighed. Senere skifter vi til et højere gear og udfører halvdelen af Motivation B A konkurrerende belønning Tid 75

4 Figur fra Dansen på deadline side 92 Slutmål Motivation Tærskel Konkurrerende belønning Tid kapitel. Men at udnytte den tid, der er til deadline, er ikke den eneste måde, man kan øge værdien af en opgave på. Det letteste er at gøre belønningen større, for eksempel ved at give sig selv en større belønning for indsatsen eller at stræbe efter noget, der giver mening og har betydning på længere sigt. Når slutmålet bliver mere attraktivt, bliver vi mere motiverede for at nå det, hvilket igen gør os mindre sårbare over for såvel tid som impulsivitet. Hvad det er for en belønning, der øger værdien, kan variere, både afhængigt af opgavens art og vores egne individuelle interesser. Det, der ansporer os, er ofte økonomiske incitamenter som løn, bonus eller at unde sig selv en gave, men endnu vigtigere for vores motivation er oplevelsen af, at vi gør noget, der er i overensstemmelse med det, der efter vores mening er vigtigt her i livet. Uanset hvad guleroden er, så er det altid nødvendigt at have en eller anden form for belønning, så du kan komme i gang med din opgave. Heldigvis er det noget, du i høj grad kan påvirke i dit eget arbejde. Ved at tydeliggøre, hvad du stræber efter, og ved til stadighed at belønne dig selv for din indsats vil du lettere kunne modstå fristelserne og overspringshandlingerne. 92

5 Figurer fra Dansen på deadline side 94 Afvente motivation Afvente motivation Lavere motivation Lavere motivation Intet resultat Intet resultat Nu er det heldigvis sådan, at vi ikke behøver at vente på motivationen. Vi kan nemlig påvirke den gennem vores adfærd. Hvis vi når et delmål, bliver vi mere motiverede for at fortsætte. Vi er med andre ord blevet belønnet for at have udrettet noget, som vi har stræbt efter, hvilket gør os mere tilbøjelige til at gennemføre lignende opgaver i fremtiden. Figuren herunder illustrerer en positiv udvikling, hvor vores adfærd fører til et resultat, hvilket igen øger motivationen og på længere sigt vores muligheder for at fortsætte. I takt med at vi gennemfører stadig flere af vores opgaver og når stadig flere af vores mål, øges vores motivation løbende, og dermed falder risikoen for udsættelse. På den måde kan vi gennem vores handlinger se, at indsatsen betaler sig, hvilket gør det mere givende at fuldføre opgaver i det daglige. Sammenlignet med at vente på den rette lejlighed til at kunne agere skaber denne opfattelse af motivation således større handlerum, hvilket giver os bedre muligheder for at påvirke vores egen situation. Handling Handling Øget motivation Øget motivation Resultat Resultat 94

6 Figur fra Dansen på deadline side 112 der kræver mest opmærksomhed og analytisk tænkning. Længere op ad arbejdsdagen er kroppens energiforråd begyndt at svinde ind, så derfor er det mere hensigtsmæssigt at bruge eftermiddagen på mere rutineprægede opgaver, der ikke kræver så stor mental indsats, for eksempel enkel administration. Er du et udpræget B-menneske, kan du gøre det modsatte og henlægge mere komplicerede opgaver til om aftenen for at fungere optimalt. At gå imod kroppens døgnrytme indebærer med andre ord, at vi risikerer at bruge vores dage mindre effektivt, og at en opgave, der normalt ville være hurtigt klaret, kræver større indsats og mere tid at gøre færdig. Studier ved hjælp af elektroencefalografi (EEG) en teknik til måling af forandringer i hjernens elektriske aktivitet har vist, at vores vågenhed og evne til opmærksomhed veksler i bestemte cyklusser i løbet af en dag. Det drejer sig dels om intervaller, der svarer til kortere arbejdsperioder, dels om længere intervaller, der strækker sig over forog eftermiddage. Vågenhedsgraden for et gennemsnitligt A-menneske illustreres af den fuldt optrukne linje på figuren nedenfor. Vi er normalt mest kvikke omkring klokken 10, mens vi er mest trætte, når klokken nærmer sig 16. Faldet efter frokost skyldes ikke frokostmåltidet, men kommer, uanset om vi har fået energi i os eller ej. Det er der, vi støder Høj Vågenhedsgrad Ultradianske rytmer Cirkadisk rytme Lav Morgen Tid Aften 112

7 Figur fra Dansen på deadline side 138 Præstation i opgave B Præstation i opgave A Hvis vi udelukkende skal fokusere på én ting, lad os sige opgave A på figuren herover, er det nødvendigt, at vi udnytter hele vores arbejdshukommelse. Vi vil da befinde os længst nede til højre, hvilket vil sige, at vi præsterer 100 procent på opgave A, men 0 procent på opgave B. Det er det, der sker, hvis vi retter hele vores opmærksomhed mod det, vi er i gang med, så vi i praksis ikke har nogen mentale ressourcer tilovers til andre ting. Det samme sker, hvis vi vælger at fokusere 100 procent på opgave B. Præstationen i forhold til denne opgave når da et maksimum, mens præstationen i forhold til opgave A ligger helt i bund. Heldigvis har vi mennesker en bestemt evne til faktisk at gøre to ting sideløbende, men her er det vigtigt at være bevidst om, at det ikke er uden omkostninger. Ved multitasking sker der nemlig følgende: Hvis vi forsøger at gennemføre både opgave A og opgave B, kommer vores præstation til at ligge et sted langs den stiplede linje på figuren. Enten fokuserer vi mere på den ene opgave end på den anden, hvilket medfører, at vores præstation bliver ujævnt fordelt. Eller også forsøger vi at udføre begge opgaver lige godt, hvilket kommer til at betyde, at vores præstation lander et sted midtimellem. Uanset hvordan vi vælger at fordele vores opmærksomhed mellem opgaverne, havner vi i en situation, hvor resultatet af den ene af opgaverne altid bliver dårligere. Vores begrænsede arbejdshukommelseskapacitet er simpelthen ikke 138

8 Figur fra Dansen på deadline side 182 har brug for at spørge nogen til råds eller indhente flere oplysninger, før vi kan gøre opgaven ordentligt færdig. I mange sammenhænge kan vores tanker dog være overdrevne eller urealistiske, i forhold til hvad situationen faktisk kræver, og det kan indebære, at tankerne kommer til at stå i vejen for vores arbejde. Nedenfor følger nogle almindelige eksempler på, hvordan tankerne kan føre os på afveje: Tanke Følelse Konsekvens Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre Jeg orker ikke at gøre det her lige nu Jeg hader den slags opgaver Det her er virkelig kedeligt Jeg kan ikke klare denne opgave Det kommer til at mislykkes for mig Uro Irritation Vrede Lede Ubehag Opgivenhed Udsættelsesadfærd Hvad vi tænker, kan variere meget fra person til person, og afhænger blandt andet af tidligere erfaringer, den aktuelle kontekst og den pågældende opgave. I bund og grund handler det om, hvordan vi opfatter os selv og de færdigheder, vi har, den arbejdsindsats, vi bliver nødt til at lægge i opgaven, og hvordan vi betragter vores egen måde at arbejde på. Fælles for disse tanker er, at de alle vækker mere eller mindre ubehagelige indre oplevelser, som vi på forskellig vis forsøger at blive fri for. I det perspektiv kan man opfatte udsættelse som en strategi til at undgå eller kontrollere følelser, man ikke ønsker at have. Ved at gemme opgaven i skrivebordsskuffen, lade sig distrahere foran computerskærmen eller beskæftige sig med noget mere givende her og nu kan vi slippe for den bekymring, den nedtrykthed eller det ubehag, der opstår, når vi har sat os ned med det, vi skal have lavet. Tilsyneladende helt forskellige adfærdsmønstre kan således opfylde samme funktion. I det følgende ses forskellige måder at tænke og reagere på en opgave på: Tanker om én selv består ofte af negative vurderinger af en selv eller ens forudsætninger for at klare en opgave. Mange gange fører disse tanker til bekymring og nedtrykthed, og vi forsøger at håndtere ube- 182

9 Figur fra Dansen på deadline side 186 Får dårlig samvittighed over opgaven, bliver stresset over alt det, der skal gøres. Lægger opgaven til side og laver noget andet i stedet for, slipper for at tænke på, hvor svær opgaven er, føler mig pludselig mere rolig. Jeg kan ikke klare det, det her er alt for svært for mig, det kommer til at tage mig lang tid at sætte mig ind i stoffet, jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde, jeg orker det ikke lige nu. Du står over for at skulle gennemføre en bestemt opgave. Stresset, bekymret, ondt i maven, irriteret, ked af det. dine muligheder for at udføre lignende opgaver fremover. Det kan igen komme til at betyde, at du drager forhastede konklusioner om dig selv, som kan være meget svære at ændre. At udsættelse ofte handler om, at man er havnet i en negativ spiral, bekræftes af interviews med personer, der har store problemer som følge af deres udsættelsesadfærd. Ved regelmæssigt at vige uden om deres opgaver skaber de nemlig forskellige forestillinger om sig selv, der opretholder denne adfærd. Når man i stadig højere grad tvivler på sine evner til at klare opgaver på egen hånd, bliver man mere og mere afvisende over for nedtrykthed eller ubehag og opbygger en meget fastlåst opfattelse af, hvordan ting skal gøres. Man erkender sjældent, at forestillingerne i højere grad handler om ens egne tanker end om virkelige forhold. Når tankerne opfattes som sande, bliver vi ved med at vige uden om opgaven, hvilket yderligere bekræfter vores selvbillede. Til sidst risikerer vi at sidde fast i en negativ spiral, der er svær at komme ud af, og jo længere tid vi holder os fra opgaven, jo større indsats skal der til for at komme på banen igen. Men vi behøver ikke at have store problemer med udsættelse for 186

10 Figur fra Dansen på deadline side 187 selv at sidde fast i en negativ spiral. Det kan bare være, at vi støder på bekymringer på arbejdet eller har svært ved at nå vores mål, fordi der dukker forskellige tanker op. I stedet for at standse op og prøve at finde løsninger på det er det helt almindeligt, at vi bebrejder os selv og vælger at beskæftige os med noget, der føles mere tilfredsstillende her og nu. Måske har du selv erfaringer med situationer, hvor du har lagt en opgave til side, fordi du tvivlede på, om du var i stand til at klare den? Psykologisk forskning viser, at vi, når vi ikke kan tage konkrete skridt i retning af et givet mål, ofte begynder at tænke over vores egen utilstrækkelighed. Selv om der altså kan være andre omstændigheder med en bedre forklaring på, hvorfor opgaven ikke kan gennemføres, er det ikke usædvanligt, at vi forsøger at finde årsagen hos os selv. Det er dog sjældent en konstruktiv proces, og konsekvensen bliver let, at vi sidder fast i selvbebrejdelser og grublen. Afhængigt af vores tidligere oplevelser er det forskelligt, hvor let vi ender i en negativ spiral. Hvis du er vant til at kaste dig over udfordrende situationer og ikke har nogen problemer med at søge hjælp hos andre, er du godt beskyttet imod selvbebrejdelser, når du støder på forhindringer. I stedet for at vige uden om opgaven er det sandsynligt, at du ikke kommer til at lægge særligt stor vægt på, om den er svær Begynder med en del ad gangen, tilegner mig ny viden gennem arbejdet, er tilfreds med min præstation. Spørger en kollega til råds, deler opgaven op i flere dele, laver en realistisk planlægning. Forventningsfuld, interesseret, motiveret til at begynde at arbejde. Det her ser svært ud, men jeg må gøre mit bedste, jeg kan spørge min kollega, hvor jeg skal begynde, opgaven behøver ikke at være helt perfekt udført. Du står over for at skulle gennemføre en bestemt opgave. 187

11 Figur fra Dansen på deadline side 207 der dem en gang). Det kan dreje sig om at skulle studere i timevis for at bestå en vigtig eksamen eller være nødt til at lave noget på arbejdet, fordi chefen har bedt os om det. For at være i stand til det må vi kunne rette blikket mod noget andet end det konkrete nu. Ved at fokusere på vores langsigtede mål og ambitioner kan vi komme ud over det ubehag, vi oplever her og nu, og finde lysten til at begynde at arbejde. Når opgaverne virker påtvungne og uden klar forbindelse til det, vi synes er meningsfuldt, mister vi let interessen og udskyder i stedet. De fleste mennesker har dog ikke forudsætninger for helt og holdent selv at kunne bestemme, hvilke opgaver de vil bruge deres tid på. Selv de, der arbejder med noget, de er lidenskabeligt interesserede i, er indimellem nødt til at lave ting, der føles kedelige eller vækker ubehag, for eksempel at få styr på sit regnskab eller ringe til forskellige myndigheder. Der er med andre ord begrænsede muligheder for kun at beskæftige sig med det, vi synes er sjovt og meningsfuldt. Men heldigvis behøver det ikke at være en hindring for, at vi alligevel oplever glæde og tilfredsstillelse i forbindelse med arbejde, studier eller privatliv. Hvis vi opfatter det, der kræves af os, som små skridt frem mod noget, vi sætter højt, kan selv tilsyneladende unødvendige eller ensformige opgaver føles interessante nok at gennemføre. Princippet går ud på at finde det, du gerne vil have, at dit liv skal handle om, og at forbinde dine daglige gøremål med det, der betyder noget for dig på langt sigt. Dine opgaver skal hænge sammen i en kæde, sådan at det, du laver her og nu, kobles med det, du oplever som vigtigt i dit liv. Jeg står tidligt op om morgenen, selv om jeg gerne vil blive liggende, og derfor... kan jeg nå en løbetur før arbejdet, og derfor... kan jeg nå at træne i løbet af ugen, selv om jeg har meget arbejde, og derfor... føler jeg mig frisk og glad dagen igennem, og derfor... har jeg energi til at finde på ting efter arbejde sammen med mine børn, og derfor... er jeg en nærværende og engageret forælder for mine børn. 207

12 Figur fra Dansen på deadline side måned 3 måneder Stress Negative følelser Sociale påvirkninger Manglende kontrol Relationskonflikter Positive følelser Fysisk behov kommer ud for nogle situationer, vi ikke rigtigt kan håndtere, har vi bedre forudsætninger for at tage nye skridt. Hverken det faktum, at vi kommer ud for et tilbageslag, eller antallet af tilbageslag har betydning for, om vi i sidste ende når vores mål. At komme ud for et tilbageslag handler altså ikke om, at vi mangler tilstrækkeligt stærk vilje eller evne til at gennemføre det, vi har sat os for, og det skyldes heller ikke personlighed, karaktertræk eller andre faktorer, som vi ikke har nogen direkte forudsætninger for at påvirke. Et tilbageslag indebærer blot, at vi har bragt os selv i en alt for svær situation alt for tidligt i vores forandringsproces. I John Norcross studie kunne næsten 60 procent af de adspurgte udpege, hvad der var årsag til deres tilbageslag. Inden for psykologisk forskning kalder man normalt risikofaktorerne for triggere, det vil sige udløsende faktorer. I nogle tilfælde angav deltagerne flere triggere, og de mest almindelige svar kan ses af diagrammet herover. En måned efter afslutningen af forandringsprocessen, det vil sige, når personen skal begynde at stå på egne ben og fastholde sine fremskridt, er stress, negative og positive følelser samt fysiske behov de vigtigste årsager til et 242

13 Figur fra Dansen på deadline side 247 Gør et nyt forsøg Større tillid til mine evner Mindre risiko for tilbagefald i fremtiden Tilbageslag Bebrejder mig selv og giver op Mindre tillid til mine evner Adfærdsmønsteret vender tilbage Større risiko for tilbagefald i fremtiden afgør, hvad konsekvenserne bliver, men hvordan du vælger at agere på det. Ovenstående illustration er en tilpasset variant af en model, der er udformet af Steven Linton, professor i psykologi ved universitetet i Örebro, som illustrerer, hvordan det kunne se ud i praksis. For bedre at kunne håndtere tilbageslag kan du bruge nogle strategier, som ifølge psykologisk forskning forbedrer vores forudsætninger for at komme igen. Overvej, om du synes, at nogle af de følgende punkter svarer til, hvordan du selv på et tidligere tidspunkt har klaret en vanskelig situation. Et tilbageslag er ikke det samme som et tilbagefald Dette kan godt tåle at blive gentaget mange gange, for det er den mest almindelige årsag til, at vi falder tilbage i gamle vaner. En fejl betyder ikke, at vi er slået tilbage til start, men giver et tydeligt signal om, at vi bør sørge for ikke at lande der i fremtiden. Det er kun dig selv, der kan bestemme, hvordan du vælger at agere i tilfælde af tilbageslag. 247

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation Sådan dræber du dine medarbejderes motivation og 29 andre artikler fra Lederweb.dk Lederweb.dk Sådan dræber du dine medarbejderes motivation og 29 andre artikler fra Lederweb.dk Sådan dræber du dine medarbejderes

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere