Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid"

Transkript

1 Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når du skal gennemføre dine opgaver. Alle elementer har betydning for din evne til at komme ud af starthullerne, og forståelsen af, hvordan disse elementer påvirker hinanden, er vigtig, når det drejer sig om at få bedre forudsætninger for at få tingene afsluttet til tiden. Nogle gange er det en enkelt faktor, som er synderen, men normalt er det en kombination, der fører til den enkeltes udsættelsesadfærd. Prokrastineringsformlen i praksis Prokrastineringsformlen er blevet undersøgt i forskellige sammenhænge med nogenlunde ensartede resultater mennesker er tilbøjelige til at vente lidt, inden de begynder på deres opgaver, for så senere at være nødt til at lave mere lige før deadline. Det er lige almindeligt, hvad enten vi arbejder på egen hånd, sammen med andre i en gruppe eller i store organisationer. Da vi er følsomme over for, hvornår belønningen kommer rent tidsmæssigt, er vi simpelthen mindre rationelle, når vi skal træffe langsigtede beslutninger i konkurrence med en umiddelbar belønning har vores mål og ambitioner som regel ingen chancer. 52

2 Figur fra Dansen på deadline side 69 Omformuler dit mål, så det kommer til at bestå af tilnærmelsesmål: Eksempel: Jeg skal afsætte en halv time hver dag efter frokostpausen til at besvare mine mails. Dine mål skal være udfordrende Ligesom et alt for ambitiøst mål kan få os til at udsætte arbejdet, kan et alt for simpelt mål betyde, at vi hellere beskæftiger os med noget, der virker mere interessant her og nu. I det ene tilfælde er vores arbejde forbundet med frygt for at mislykkes, mens vi i det andet tilfælde op lever tristhed over at skulle lave noget, der føles så simpelt og ensformigt. Hvis et mål skal opleves som tilstrækkeligt attraktivt at arbejde hen imod, gælder det om at skabe en balance mellem sværhedsgraden og vores egne forudsætninger for at nå målet. Da kan vi få oplevelsen af flow. Høj Udfordring Udfordring Frygt Høj Flow Frygt Flow Tristhed Lav Lav Lav Tristhed Færdighed Færdighed Høj Høj 69

3 Figur fra Dansen på deadline side 75 Dine mål skal deles op i delmål Af alle elementer i prokrastineringsformlen er det tiden, der har størst betydning for, om vi kommer i gang, eller om vi udsætter opgaven. Et overordnet princip for al menneskelig adfærd er, at vi i højere grad styres af noget, der sker på kort sigt, end af det, der finder sted længere ude i fremtiden. Jo tættere vi kommer på deadline, desto mere motiverede er vi for at arbejde, fordi afstanden til belønningen mindskes. De mål, der ligger langt ude i fremtiden, risikerer at blive sat til side indtil sidste øjeblik, så vi tvinges til at lave alt arbejdet på én gang. Og vi gentager samme fejl hver gang. For at bryde mønsteret og komme i gang noget før er vi nødt til at dele vores langsigtede mål op i delmål. Derved kan vi få flere deadlines at arbejde hen imod og dermed opnå flere belønninger undervejs. Illustrationen på næste side viser, hvordan det kan gøres i praksis. Søjlen længst til højre repræsenterer det slutmål, vi skal arbejde hen imod, og som i de fleste tilfælde udgør det eneste mål, vi sætter for os selv. Ifølge dette scenarie tager det lang tid at komme i gang med arbejdet, fordi tidspunktet for belønningen ligger langt ude i fremtiden, hvilket den fuldt optrukne linje (A) på billedet viser. Som du måske husker fra tidligere, er vi mennesker tilbøjelige til at arbejde i et mageligt tempo i 80 procent af den tid, vi har til rådighed. Senere skifter vi til et højere gear og udfører halvdelen af Motivation B A konkurrerende belønning Tid 75

4 Figur fra Dansen på deadline side 92 Slutmål Motivation Tærskel Konkurrerende belønning Tid kapitel. Men at udnytte den tid, der er til deadline, er ikke den eneste måde, man kan øge værdien af en opgave på. Det letteste er at gøre belønningen større, for eksempel ved at give sig selv en større belønning for indsatsen eller at stræbe efter noget, der giver mening og har betydning på længere sigt. Når slutmålet bliver mere attraktivt, bliver vi mere motiverede for at nå det, hvilket igen gør os mindre sårbare over for såvel tid som impulsivitet. Hvad det er for en belønning, der øger værdien, kan variere, både afhængigt af opgavens art og vores egne individuelle interesser. Det, der ansporer os, er ofte økonomiske incitamenter som løn, bonus eller at unde sig selv en gave, men endnu vigtigere for vores motivation er oplevelsen af, at vi gør noget, der er i overensstemmelse med det, der efter vores mening er vigtigt her i livet. Uanset hvad guleroden er, så er det altid nødvendigt at have en eller anden form for belønning, så du kan komme i gang med din opgave. Heldigvis er det noget, du i høj grad kan påvirke i dit eget arbejde. Ved at tydeliggøre, hvad du stræber efter, og ved til stadighed at belønne dig selv for din indsats vil du lettere kunne modstå fristelserne og overspringshandlingerne. 92

5 Figurer fra Dansen på deadline side 94 Afvente motivation Afvente motivation Lavere motivation Lavere motivation Intet resultat Intet resultat Nu er det heldigvis sådan, at vi ikke behøver at vente på motivationen. Vi kan nemlig påvirke den gennem vores adfærd. Hvis vi når et delmål, bliver vi mere motiverede for at fortsætte. Vi er med andre ord blevet belønnet for at have udrettet noget, som vi har stræbt efter, hvilket gør os mere tilbøjelige til at gennemføre lignende opgaver i fremtiden. Figuren herunder illustrerer en positiv udvikling, hvor vores adfærd fører til et resultat, hvilket igen øger motivationen og på længere sigt vores muligheder for at fortsætte. I takt med at vi gennemfører stadig flere af vores opgaver og når stadig flere af vores mål, øges vores motivation løbende, og dermed falder risikoen for udsættelse. På den måde kan vi gennem vores handlinger se, at indsatsen betaler sig, hvilket gør det mere givende at fuldføre opgaver i det daglige. Sammenlignet med at vente på den rette lejlighed til at kunne agere skaber denne opfattelse af motivation således større handlerum, hvilket giver os bedre muligheder for at påvirke vores egen situation. Handling Handling Øget motivation Øget motivation Resultat Resultat 94

6 Figur fra Dansen på deadline side 112 der kræver mest opmærksomhed og analytisk tænkning. Længere op ad arbejdsdagen er kroppens energiforråd begyndt at svinde ind, så derfor er det mere hensigtsmæssigt at bruge eftermiddagen på mere rutineprægede opgaver, der ikke kræver så stor mental indsats, for eksempel enkel administration. Er du et udpræget B-menneske, kan du gøre det modsatte og henlægge mere komplicerede opgaver til om aftenen for at fungere optimalt. At gå imod kroppens døgnrytme indebærer med andre ord, at vi risikerer at bruge vores dage mindre effektivt, og at en opgave, der normalt ville være hurtigt klaret, kræver større indsats og mere tid at gøre færdig. Studier ved hjælp af elektroencefalografi (EEG) en teknik til måling af forandringer i hjernens elektriske aktivitet har vist, at vores vågenhed og evne til opmærksomhed veksler i bestemte cyklusser i løbet af en dag. Det drejer sig dels om intervaller, der svarer til kortere arbejdsperioder, dels om længere intervaller, der strækker sig over forog eftermiddage. Vågenhedsgraden for et gennemsnitligt A-menneske illustreres af den fuldt optrukne linje på figuren nedenfor. Vi er normalt mest kvikke omkring klokken 10, mens vi er mest trætte, når klokken nærmer sig 16. Faldet efter frokost skyldes ikke frokostmåltidet, men kommer, uanset om vi har fået energi i os eller ej. Det er der, vi støder Høj Vågenhedsgrad Ultradianske rytmer Cirkadisk rytme Lav Morgen Tid Aften 112

7 Figur fra Dansen på deadline side 138 Præstation i opgave B Præstation i opgave A Hvis vi udelukkende skal fokusere på én ting, lad os sige opgave A på figuren herover, er det nødvendigt, at vi udnytter hele vores arbejdshukommelse. Vi vil da befinde os længst nede til højre, hvilket vil sige, at vi præsterer 100 procent på opgave A, men 0 procent på opgave B. Det er det, der sker, hvis vi retter hele vores opmærksomhed mod det, vi er i gang med, så vi i praksis ikke har nogen mentale ressourcer tilovers til andre ting. Det samme sker, hvis vi vælger at fokusere 100 procent på opgave B. Præstationen i forhold til denne opgave når da et maksimum, mens præstationen i forhold til opgave A ligger helt i bund. Heldigvis har vi mennesker en bestemt evne til faktisk at gøre to ting sideløbende, men her er det vigtigt at være bevidst om, at det ikke er uden omkostninger. Ved multitasking sker der nemlig følgende: Hvis vi forsøger at gennemføre både opgave A og opgave B, kommer vores præstation til at ligge et sted langs den stiplede linje på figuren. Enten fokuserer vi mere på den ene opgave end på den anden, hvilket medfører, at vores præstation bliver ujævnt fordelt. Eller også forsøger vi at udføre begge opgaver lige godt, hvilket kommer til at betyde, at vores præstation lander et sted midtimellem. Uanset hvordan vi vælger at fordele vores opmærksomhed mellem opgaverne, havner vi i en situation, hvor resultatet af den ene af opgaverne altid bliver dårligere. Vores begrænsede arbejdshukommelseskapacitet er simpelthen ikke 138

8 Figur fra Dansen på deadline side 182 har brug for at spørge nogen til råds eller indhente flere oplysninger, før vi kan gøre opgaven ordentligt færdig. I mange sammenhænge kan vores tanker dog være overdrevne eller urealistiske, i forhold til hvad situationen faktisk kræver, og det kan indebære, at tankerne kommer til at stå i vejen for vores arbejde. Nedenfor følger nogle almindelige eksempler på, hvordan tankerne kan føre os på afveje: Tanke Følelse Konsekvens Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre Jeg orker ikke at gøre det her lige nu Jeg hader den slags opgaver Det her er virkelig kedeligt Jeg kan ikke klare denne opgave Det kommer til at mislykkes for mig Uro Irritation Vrede Lede Ubehag Opgivenhed Udsættelsesadfærd Hvad vi tænker, kan variere meget fra person til person, og afhænger blandt andet af tidligere erfaringer, den aktuelle kontekst og den pågældende opgave. I bund og grund handler det om, hvordan vi opfatter os selv og de færdigheder, vi har, den arbejdsindsats, vi bliver nødt til at lægge i opgaven, og hvordan vi betragter vores egen måde at arbejde på. Fælles for disse tanker er, at de alle vækker mere eller mindre ubehagelige indre oplevelser, som vi på forskellig vis forsøger at blive fri for. I det perspektiv kan man opfatte udsættelse som en strategi til at undgå eller kontrollere følelser, man ikke ønsker at have. Ved at gemme opgaven i skrivebordsskuffen, lade sig distrahere foran computerskærmen eller beskæftige sig med noget mere givende her og nu kan vi slippe for den bekymring, den nedtrykthed eller det ubehag, der opstår, når vi har sat os ned med det, vi skal have lavet. Tilsyneladende helt forskellige adfærdsmønstre kan således opfylde samme funktion. I det følgende ses forskellige måder at tænke og reagere på en opgave på: Tanker om én selv består ofte af negative vurderinger af en selv eller ens forudsætninger for at klare en opgave. Mange gange fører disse tanker til bekymring og nedtrykthed, og vi forsøger at håndtere ube- 182

9 Figur fra Dansen på deadline side 186 Får dårlig samvittighed over opgaven, bliver stresset over alt det, der skal gøres. Lægger opgaven til side og laver noget andet i stedet for, slipper for at tænke på, hvor svær opgaven er, føler mig pludselig mere rolig. Jeg kan ikke klare det, det her er alt for svært for mig, det kommer til at tage mig lang tid at sætte mig ind i stoffet, jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde, jeg orker det ikke lige nu. Du står over for at skulle gennemføre en bestemt opgave. Stresset, bekymret, ondt i maven, irriteret, ked af det. dine muligheder for at udføre lignende opgaver fremover. Det kan igen komme til at betyde, at du drager forhastede konklusioner om dig selv, som kan være meget svære at ændre. At udsættelse ofte handler om, at man er havnet i en negativ spiral, bekræftes af interviews med personer, der har store problemer som følge af deres udsættelsesadfærd. Ved regelmæssigt at vige uden om deres opgaver skaber de nemlig forskellige forestillinger om sig selv, der opretholder denne adfærd. Når man i stadig højere grad tvivler på sine evner til at klare opgaver på egen hånd, bliver man mere og mere afvisende over for nedtrykthed eller ubehag og opbygger en meget fastlåst opfattelse af, hvordan ting skal gøres. Man erkender sjældent, at forestillingerne i højere grad handler om ens egne tanker end om virkelige forhold. Når tankerne opfattes som sande, bliver vi ved med at vige uden om opgaven, hvilket yderligere bekræfter vores selvbillede. Til sidst risikerer vi at sidde fast i en negativ spiral, der er svær at komme ud af, og jo længere tid vi holder os fra opgaven, jo større indsats skal der til for at komme på banen igen. Men vi behøver ikke at have store problemer med udsættelse for 186

10 Figur fra Dansen på deadline side 187 selv at sidde fast i en negativ spiral. Det kan bare være, at vi støder på bekymringer på arbejdet eller har svært ved at nå vores mål, fordi der dukker forskellige tanker op. I stedet for at standse op og prøve at finde løsninger på det er det helt almindeligt, at vi bebrejder os selv og vælger at beskæftige os med noget, der føles mere tilfredsstillende her og nu. Måske har du selv erfaringer med situationer, hvor du har lagt en opgave til side, fordi du tvivlede på, om du var i stand til at klare den? Psykologisk forskning viser, at vi, når vi ikke kan tage konkrete skridt i retning af et givet mål, ofte begynder at tænke over vores egen utilstrækkelighed. Selv om der altså kan være andre omstændigheder med en bedre forklaring på, hvorfor opgaven ikke kan gennemføres, er det ikke usædvanligt, at vi forsøger at finde årsagen hos os selv. Det er dog sjældent en konstruktiv proces, og konsekvensen bliver let, at vi sidder fast i selvbebrejdelser og grublen. Afhængigt af vores tidligere oplevelser er det forskelligt, hvor let vi ender i en negativ spiral. Hvis du er vant til at kaste dig over udfordrende situationer og ikke har nogen problemer med at søge hjælp hos andre, er du godt beskyttet imod selvbebrejdelser, når du støder på forhindringer. I stedet for at vige uden om opgaven er det sandsynligt, at du ikke kommer til at lægge særligt stor vægt på, om den er svær Begynder med en del ad gangen, tilegner mig ny viden gennem arbejdet, er tilfreds med min præstation. Spørger en kollega til råds, deler opgaven op i flere dele, laver en realistisk planlægning. Forventningsfuld, interesseret, motiveret til at begynde at arbejde. Det her ser svært ud, men jeg må gøre mit bedste, jeg kan spørge min kollega, hvor jeg skal begynde, opgaven behøver ikke at være helt perfekt udført. Du står over for at skulle gennemføre en bestemt opgave. 187

11 Figur fra Dansen på deadline side 207 der dem en gang). Det kan dreje sig om at skulle studere i timevis for at bestå en vigtig eksamen eller være nødt til at lave noget på arbejdet, fordi chefen har bedt os om det. For at være i stand til det må vi kunne rette blikket mod noget andet end det konkrete nu. Ved at fokusere på vores langsigtede mål og ambitioner kan vi komme ud over det ubehag, vi oplever her og nu, og finde lysten til at begynde at arbejde. Når opgaverne virker påtvungne og uden klar forbindelse til det, vi synes er meningsfuldt, mister vi let interessen og udskyder i stedet. De fleste mennesker har dog ikke forudsætninger for helt og holdent selv at kunne bestemme, hvilke opgaver de vil bruge deres tid på. Selv de, der arbejder med noget, de er lidenskabeligt interesserede i, er indimellem nødt til at lave ting, der føles kedelige eller vækker ubehag, for eksempel at få styr på sit regnskab eller ringe til forskellige myndigheder. Der er med andre ord begrænsede muligheder for kun at beskæftige sig med det, vi synes er sjovt og meningsfuldt. Men heldigvis behøver det ikke at være en hindring for, at vi alligevel oplever glæde og tilfredsstillelse i forbindelse med arbejde, studier eller privatliv. Hvis vi opfatter det, der kræves af os, som små skridt frem mod noget, vi sætter højt, kan selv tilsyneladende unødvendige eller ensformige opgaver føles interessante nok at gennemføre. Princippet går ud på at finde det, du gerne vil have, at dit liv skal handle om, og at forbinde dine daglige gøremål med det, der betyder noget for dig på langt sigt. Dine opgaver skal hænge sammen i en kæde, sådan at det, du laver her og nu, kobles med det, du oplever som vigtigt i dit liv. Jeg står tidligt op om morgenen, selv om jeg gerne vil blive liggende, og derfor... kan jeg nå en løbetur før arbejdet, og derfor... kan jeg nå at træne i løbet af ugen, selv om jeg har meget arbejde, og derfor... føler jeg mig frisk og glad dagen igennem, og derfor... har jeg energi til at finde på ting efter arbejde sammen med mine børn, og derfor... er jeg en nærværende og engageret forælder for mine børn. 207

12 Figur fra Dansen på deadline side måned 3 måneder Stress Negative følelser Sociale påvirkninger Manglende kontrol Relationskonflikter Positive følelser Fysisk behov kommer ud for nogle situationer, vi ikke rigtigt kan håndtere, har vi bedre forudsætninger for at tage nye skridt. Hverken det faktum, at vi kommer ud for et tilbageslag, eller antallet af tilbageslag har betydning for, om vi i sidste ende når vores mål. At komme ud for et tilbageslag handler altså ikke om, at vi mangler tilstrækkeligt stærk vilje eller evne til at gennemføre det, vi har sat os for, og det skyldes heller ikke personlighed, karaktertræk eller andre faktorer, som vi ikke har nogen direkte forudsætninger for at påvirke. Et tilbageslag indebærer blot, at vi har bragt os selv i en alt for svær situation alt for tidligt i vores forandringsproces. I John Norcross studie kunne næsten 60 procent af de adspurgte udpege, hvad der var årsag til deres tilbageslag. Inden for psykologisk forskning kalder man normalt risikofaktorerne for triggere, det vil sige udløsende faktorer. I nogle tilfælde angav deltagerne flere triggere, og de mest almindelige svar kan ses af diagrammet herover. En måned efter afslutningen af forandringsprocessen, det vil sige, når personen skal begynde at stå på egne ben og fastholde sine fremskridt, er stress, negative og positive følelser samt fysiske behov de vigtigste årsager til et 242

13 Figur fra Dansen på deadline side 247 Gør et nyt forsøg Større tillid til mine evner Mindre risiko for tilbagefald i fremtiden Tilbageslag Bebrejder mig selv og giver op Mindre tillid til mine evner Adfærdsmønsteret vender tilbage Større risiko for tilbagefald i fremtiden afgør, hvad konsekvenserne bliver, men hvordan du vælger at agere på det. Ovenstående illustration er en tilpasset variant af en model, der er udformet af Steven Linton, professor i psykologi ved universitetet i Örebro, som illustrerer, hvordan det kunne se ud i praksis. For bedre at kunne håndtere tilbageslag kan du bruge nogle strategier, som ifølge psykologisk forskning forbedrer vores forudsætninger for at komme igen. Overvej, om du synes, at nogle af de følgende punkter svarer til, hvordan du selv på et tidligere tidspunkt har klaret en vanskelig situation. Et tilbageslag er ikke det samme som et tilbagefald Dette kan godt tåle at blive gentaget mange gange, for det er den mest almindelige årsag til, at vi falder tilbage i gamle vaner. En fejl betyder ikke, at vi er slået tilbage til start, men giver et tydeligt signal om, at vi bør sørge for ikke at lande der i fremtiden. Det er kun dig selv, der kan bestemme, hvordan du vælger at agere i tilfælde af tilbageslag. 247

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 0+1: Bliv mentalt klar til at skrive SRP

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 0+1: Bliv mentalt klar til at skrive SRP Mere end blot lektiehjælp Få topkarakter i din SRP 0+1: Bliv mentalt klar til at skrive SRP Hjælp til SRP-opgaven Sidste år hjalp vi 3.600 gymnasieelever med en bedre karakter i deres SRP-opgave. Oplev

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 1 Slide 2 Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 3 Mindfulness er en tilstand Slide 4 Mental træning meditation Østen og vesten Slide 5 Mindfulness` 3 niveauer: 1 Fjerne eller

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Guide: Hvil dig... og kom i form

Guide: Hvil dig... og kom i form Guide: Hvil dig... og kom i form Vi fokuserer på sved, puls og præstation. Men det er i pauserne, hvor du ikke træner, at du bliver hurtigere og stærkere. Af Line Feltholt, januar 2012 03 Hvil dig... og

Læs mere

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner ACT Acceptance and Commitment Therapy Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Programmet Hvad er ACT Hvordan virker ACT Tanker Overbevisninger Pause Værdier Adfærd Hvordan gør jeg Litteratur Hvad er

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Konfliktoptrapning eller nedtrapning

Konfliktoptrapning eller nedtrapning Konfliktoptrapning eller nedtrapning Når vi er sammen med andre mennesker, kan vi aldrig kun udelukkende se på deres adfærd. Vi er selv en del af situationen eller problemet, og det er derfor vigtig at

Læs mere

Trænerguide del 1 Matematikleg Flex

Trænerguide del 1 Matematikleg Flex Trænerguide del 1 Matematikleg Flex www.mv-nordic.com 1 TRÆN MED MATEMATIKLEG FLEX Matematikleg Flex er et adaptivt øvelsesprogram, som træner de basale matematiske færdigheder så som opfattelse af antal,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Øvelser og skemaer fra Dansen på deadline side 24

Øvelser og skemaer fra Dansen på deadline side 24 Øvelser og skemaer fra Dansen på deadline side 24 1. Jeg udskyder beslutninger, til det er for sent. 2. Selv om jeg har truf fet en beslutning, trækker det ud, før jeg følger den op med handling. 3. Jeg

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Boost formen efter ferien..!

Boost formen efter ferien..! havstrygerne.dk 8-ugers træningsprogram: Boost formen efter ferien..! den 14. august starter vi et 8-ugers træningsforløb op som sikrer en god form til efterårets mange løb! Træningen bliver tilrettelagt

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen 1 DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER af Jan Erhardt Jensen Når man taler om de personlige erfaringer, som det enkelte menneske er sig bevidst, må man være klar

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde Thermometer Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde 36 af 44 har gennemført analysen (82 %) Analyse dato: 11-10-2011 Udskriftsdato: 25-01-2017 Sofielundsvägen

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS

Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS Uddrag 1. Lidt om stress 1.1 Hvad er stress egentlig? Stress skyldes hormoner, som gør, at din krop og dit sind kommer ud af balance Stress er ingen sygdom,

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Beck Depression Inventory (BDI)

Beck Depression Inventory (BDI) Psykiatrisk Forskningsenhed Hillerød Beck Depression Inventory (BDI) På følgende liste skal De i hver gruppe fra 1 til 21 finde det udsagn, der passer bedst til Deres tilstand for øjeblikket og sætte kryds

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 Der er forskel på, hvordan multipel sklerose påvirker den enkeltes mobilitet. For at få bedre viden om emnet, gennemførte man for nogle år siden en stor international undersøgelse.

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

3 trin til at håndtere den indre kritik

3 trin til at håndtere den indre kritik Fri og Kreativ 3 trin til at håndtere den indre kritik Ved cand. mag. i psykologi og pædagogik Line Larsen friogkreativ.dk Copyright 2013 friogkreativ.dk Alle rettigheder reserveret. Side 1 af 7. 3 trin

Læs mere

Pisken kan give dig noget energi på kort sigt, men den energi er kostbar i det lange løb.

Pisken kan give dig noget energi på kort sigt, men den energi er kostbar i det lange løb. Øvelse - Motivation Når du er i gang med dit vægttab, kommer du til at være meget fokuseret på, om din vægt går nedad. Din vægt får dermed en stor rolle for din motivation. Det er meget motiverende, når

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole Til børn og unge Workshop d. 6/2-2016 Nyborg Heldagsskole INDEN DU GÅR I GANG 3 grundlæggende trin 1 - Keep it simple (start småt) Mindfulness skal være et positivt og roligt input i løbet af skoledagen,

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Søvn og. Søvndagbog. Formål med brochuren. Forord. ADHD og. trivsel. Behandling. Søvnproblemer

Søvn og. Søvndagbog. Formål med brochuren. Forord. ADHD og. trivsel. Behandling. Søvnproblemer ADHD og søvn Forord 04 Formål med brochuren 05 ADHD og Søvnproblemer 07 Søvn og trivsel 09 Behandling 12 Søvndagbog 18 Forord ADHD er en såkaldt neuropsykiatrisk forstyrrelse, der oftest præsenterer sig

Læs mere

Guide. mental u-vending. Sådan laver du en. sider. Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil

Guide. mental u-vending. Sådan laver du en. sider. Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan laver du en mental u-vending 12 sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil Mental u-vending

Læs mere

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø + Spørgeskema Vi håber, at du vil deltage i undersøgelsen ved at besvare dette spørgeskema og sende det tilbage til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital i vedlagte

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kom op på 12 sider trænings -hesten igen Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få motivationen tilbage INDHOLD: Derfor er det

Læs mere

Nye opgaver, organisationsændringer

Nye opgaver, organisationsændringer Få mere ud af HJERNEFORSKNING. Nye opgaver, organisationsændringer eller et godt råd, man ikke har bedt om, kan få os til at gå i forsvarsposition, og det dræner os for energi til at udføre vores arbejde.

Læs mere

Depression. - Måske er du deprimeret.

Depression. - Måske er du deprimeret. Depression Virker livet ligegyldigt og meningsløst? Er den person du plejede at være forsvundet langt væk, og trækker ud dig helst ind i dig selv uden at kunne se nogen vej videre? - Måske er du deprimeret.

Læs mere

Innovation afhænger af vaner

Innovation afhænger af vaner Innovation afhænger af vaner - Bryd vanen og nå dine mål! 21. 22. september 2005 Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles Darwin Program

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER - Menneskelige reaktioner på forandringer

FORANDRINGSPROCESSER - Menneskelige reaktioner på forandringer FORANDRINGSPROCESSER - Menneskelige reaktioner på forandringer Den 26. november 2014 Ved chefkonsulent og partner: Birgitte Kurup bk@u-k.dk tlf. nr. 29437572 Silkeborgvej 781, 8220 Brabrand De to niveauer

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

MOTIVATION. 5 trin til større

MOTIVATION. 5 trin til større 5 trin til større MOTIVATION Vi ved det alle. Motion er sundt og giver en masse positive bivirkninger. Men det kan være svært at komme i gang og få opbygget en god rutine. Læs videre her og lær gennem

Læs mere

Her finder du Torben Wiese s præsentation fra:

Her finder du Torben Wiese s præsentation fra: Her finder du Torben Wiese s præsentation fra: Yderligere information, foredrag, uddannelser nyhedsbreve, bøger m.m. finder du på: www.habitmanager.com www.brydvanen.dk Bryd vanerne, og bliv en bedre sælger

Læs mere

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af.

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af. Lektion 2 The Power of Silence Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed på kroppen Mindfulness handler om at være vågen og fuldt nærværende i nuet. I de næste tre lektioner skal du derfor

Læs mere

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler?

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? På den følgende liste skal du finde de emotionelle sætninger og udsagn,

Læs mere

Hvad er læringsstile?

Hvad er læringsstile? Hvad er læringsstile? En kort indføring i Building Excellence efter Dunns og Dunns læringsstilsmodel Ole Lauridsen WWW.LEARNINGSTYLES.NET - her tages BE-profileringen. Indholdsfortegnelse: Vi lærer konstant

Læs mere

Tager du dine behov seriøst? Kapitel 9

Tager du dine behov seriøst? Kapitel 9 78 Tager du dine behov seriøst? Kapitel 9 Det kan ofte være meget svært for os mennesker at erkende, hvad vi har brug for - og at sige det til andre. Jeg ved det fra mig selv. Tidligere i mit liv havde

Læs mere

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER?

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? Få 3 tips til at overvinde de dumme vaner Martine Eskildsen Denne e-bog er lavet til dig, der gang på gang har forsøgt at ændre på dine vaner. Du siger ofte til

Læs mere

Eksamensangst, farvel og tak!

Eksamensangst, farvel og tak! Eksamensangst, farvel og tak! Eksamensangst eller præstationsangst har eksisteret siden mennesket første gang skulle stå på et forhøjning foran andre. De fleste studerende accepterer bare at eksamensangst

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

ØVELSE: Påvirkninger i dag

ØVELSE: Påvirkninger i dag ØVELSE: Påvirkninger i dag Udvikling af utilfredshed Alder Hændelser Hvad lærte du om dig selv af den hændelse? 0 7 år 8 førpubertet Pubertet 18 år 19 25 år 26 40 år 40 fremover Figur Vægt Venner Familie

Læs mere

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet.

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Undersøgelsen fokuserer på spørgsmål, der vedrører, hvad

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Løb din drømme 10 km til sommer!

Løb din drømme 10 km til sommer! havstrygerne.dk 12-ugers spændende træning forude: Løb din drømme 10 km til sommer! Rigtig mange i klubben har en drøm om at bryde en grænse på sin 10 km tid; under 70 minutter, under en time, under 55

Læs mere

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014 Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Program Psykisk sundhed, sårbarhed og sygdom Fokus på lettere psykiske

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Mental styrketræning Lørdag d. 7/6 2014 kl. 14.00-17.00. Martin Langagergaard

Mental styrketræning Lørdag d. 7/6 2014 kl. 14.00-17.00. Martin Langagergaard Mental styrketræning Lørdag d. 7/6 2014 kl. 14.00-17.00 Træningsøvelser som hjælper dig til at være mere effektiv og bedre forberedt mentalt, når du forsøger at nå dine mål både før, under og efter træning

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

5 veje til et godt liv

5 veje til et godt liv 5 veje til et godt liv Styrk dit netværk... Lær noget nyt... Lev dit liv aktivt... Vær til stede i nuet... Giv af dig selv... 5 VEJE TIL ET GODT LIV Styr yrk dit netv tvær ærk Lær noge get nyt Lev dit

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om.

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om. Vi vil gerne takke dig for at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Tests og Eksperimental Socialpsykologi (CETES) i samarbejde med Stressklinikken, ved Aalborg Universitet. Vi

Læs mere

Udsætter du dig for udsættelse?

Udsætter du dig for udsættelse? Udsætter du dig for udsættelse? STUDENTERRÅDGIVNINGEN Udsætter du dig for udsættelse? Fakta om udsættelse Op til 90% af studerende, undervisere og forskere ved videregående uddannelser er plagede af en

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 endda mene, at du ikke anstrenger dig nok. Det kan give problemer i forhold til familie, venner og din arbejdsgiver. I denne folder kan du læse om årsagerne til træthed

Læs mere

Skab motiverede medarbejdere

Skab motiverede medarbejdere Køb bøgerne i dag 240 kr. / 180 kr. Mobil: Swipp Skab motiverede medarbejdere V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver

Læs mere

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen.

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen. p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 beslutning Denne plan for samtalen vil være relevant, når rådgiver og klient i fællesskab vurderer, at motivationen og kendskabet til egen rygning skal styrkes, før der

Læs mere

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Mindtools Coaching Livsmestring Forventningsafstemning Tankens kraft Det personlige ansvar Transitioner

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

Formål. Forord. ADHD og. Søvnproblemer. med brochuren

Formål. Forord. ADHD og. Søvnproblemer. med brochuren ADHD og søvn Forord 04 Formål med brochuren 05 ADHD og Søvnproblemer 07 Søvn og trivsel 09 Behandling 12 Søvndagbog 18 Forord ADHD er en såkaldt neuropsykiatrisk forstyrrelse, der oftest præsenterer sig

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Reaktioner på forandringer

Reaktioner på forandringer Reaktioner på forandringer Det er helt naturligt at reagere, når der sker en forandring, men ved at kende de mentale processer, der sker i forbindelse med en forandring, kan man omstille sig hurtigere.

Læs mere

Skal vi betale for ildsjælen?

Skal vi betale for ildsjælen? Skal vi betale for ildsjælen? V/ Rie Frilund Skårhøj Sociolog, foredragsholder og konsulent i Ledfrivllige.dk Grundlægger og bestyrelsesmedlem i Foreningen RETRO Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240

Læs mere

Baggrund. Mental træthed. Forskellige former for træthed 30-04-15

Baggrund. Mental træthed. Forskellige former for træthed 30-04-15 Baggrund Psykolog fra Århus Universitet Specialist i neuropsykologi Sundhedschef Vejlefjord Ledende neuropsykolog, Hammel Neurocenter Psykologisk Institut, Århus Universitet Århus Amt Neuroteamet Aalborg

Læs mere

LETTERE LEDELSE: OVERSPRINGSHANDLINGER - FAKTA, 10 GODE RÅD, FORSKNING

LETTERE LEDELSE: OVERSPRINGSHANDLINGER - FAKTA, 10 GODE RÅD, FORSKNING LETTERE LEDELSE: OVERSPRINGSHANDLINGER - FAKTA, 10 GODE RÅD, FORSKNING FAKTA: Overspringshandlinger og udskydelsesadfærd er et velkendt fænomen for mange. Forskningen viser, at det især er studerende (75

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

Fakta NLP Terapeuten NLP Terapeuten NLP Terapeuten

Fakta NLP Terapeuten NLP Terapeuten NLP Terapeuten Fakta Kommunikation er den afgørende faktor for, om du lykkes med dine mål og dit liv. Uddannelsen handler om, hvordan vores tanker udtrykkes gennem vores ord, og om hvordan vi kan påvirke egne tankemønstre

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18 Indholdsfortegnelse Vores tilgang til tanker...6 Indledning...7 Baggrunden for materialet og begrebet Kognitiv pædagogik...8 Læreren/ pædagogen som samtalepartner...10 Dette materiale...10 Introduktion

Læs mere

3 FORSKELLIGE SLAGS FORSTYRRELSER OG HVORDAN DU HÅNDTERER DEM

3 FORSKELLIGE SLAGS FORSTYRRELSER OG HVORDAN DU HÅNDTERER DEM 3 FORSKELLIGE SLAGS FORSTYRRELSER OG HVORDAN DU HÅNDTERER DEM Indledning Tak fordi du har valg at downloade guiden 3 forskellige slags forstyrrelser og hvordan du håndterer dem. Jeg går ud fra, at du har

Læs mere

Svært ved at holde fokus?

Svært ved at holde fokus? Svært ved at holde fokus? - om stress og kognitive vanskeligheder Arbejdsmedicin Herning Hospitalsenheden Vest Introduktion Ved længerevarende stress oplever mange koncentrationsbesvær, svigtende hukommelse

Læs mere