Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid"

Transkript

1 Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når du skal gennemføre dine opgaver. Alle elementer har betydning for din evne til at komme ud af starthullerne, og forståelsen af, hvordan disse elementer påvirker hinanden, er vigtig, når det drejer sig om at få bedre forudsætninger for at få tingene afsluttet til tiden. Nogle gange er det en enkelt faktor, som er synderen, men normalt er det en kombination, der fører til den enkeltes udsættelsesadfærd. Prokrastineringsformlen i praksis Prokrastineringsformlen er blevet undersøgt i forskellige sammenhænge med nogenlunde ensartede resultater mennesker er tilbøjelige til at vente lidt, inden de begynder på deres opgaver, for så senere at være nødt til at lave mere lige før deadline. Det er lige almindeligt, hvad enten vi arbejder på egen hånd, sammen med andre i en gruppe eller i store organisationer. Da vi er følsomme over for, hvornår belønningen kommer rent tidsmæssigt, er vi simpelthen mindre rationelle, når vi skal træffe langsigtede beslutninger i konkurrence med en umiddelbar belønning har vores mål og ambitioner som regel ingen chancer. 52

2 Figur fra Dansen på deadline side 69 Omformuler dit mål, så det kommer til at bestå af tilnærmelsesmål: Eksempel: Jeg skal afsætte en halv time hver dag efter frokostpausen til at besvare mine mails. Dine mål skal være udfordrende Ligesom et alt for ambitiøst mål kan få os til at udsætte arbejdet, kan et alt for simpelt mål betyde, at vi hellere beskæftiger os med noget, der virker mere interessant her og nu. I det ene tilfælde er vores arbejde forbundet med frygt for at mislykkes, mens vi i det andet tilfælde op lever tristhed over at skulle lave noget, der føles så simpelt og ensformigt. Hvis et mål skal opleves som tilstrækkeligt attraktivt at arbejde hen imod, gælder det om at skabe en balance mellem sværhedsgraden og vores egne forudsætninger for at nå målet. Da kan vi få oplevelsen af flow. Høj Udfordring Udfordring Frygt Høj Flow Frygt Flow Tristhed Lav Lav Lav Tristhed Færdighed Færdighed Høj Høj 69

3 Figur fra Dansen på deadline side 75 Dine mål skal deles op i delmål Af alle elementer i prokrastineringsformlen er det tiden, der har størst betydning for, om vi kommer i gang, eller om vi udsætter opgaven. Et overordnet princip for al menneskelig adfærd er, at vi i højere grad styres af noget, der sker på kort sigt, end af det, der finder sted længere ude i fremtiden. Jo tættere vi kommer på deadline, desto mere motiverede er vi for at arbejde, fordi afstanden til belønningen mindskes. De mål, der ligger langt ude i fremtiden, risikerer at blive sat til side indtil sidste øjeblik, så vi tvinges til at lave alt arbejdet på én gang. Og vi gentager samme fejl hver gang. For at bryde mønsteret og komme i gang noget før er vi nødt til at dele vores langsigtede mål op i delmål. Derved kan vi få flere deadlines at arbejde hen imod og dermed opnå flere belønninger undervejs. Illustrationen på næste side viser, hvordan det kan gøres i praksis. Søjlen længst til højre repræsenterer det slutmål, vi skal arbejde hen imod, og som i de fleste tilfælde udgør det eneste mål, vi sætter for os selv. Ifølge dette scenarie tager det lang tid at komme i gang med arbejdet, fordi tidspunktet for belønningen ligger langt ude i fremtiden, hvilket den fuldt optrukne linje (A) på billedet viser. Som du måske husker fra tidligere, er vi mennesker tilbøjelige til at arbejde i et mageligt tempo i 80 procent af den tid, vi har til rådighed. Senere skifter vi til et højere gear og udfører halvdelen af Motivation B A konkurrerende belønning Tid 75

4 Figur fra Dansen på deadline side 92 Slutmål Motivation Tærskel Konkurrerende belønning Tid kapitel. Men at udnytte den tid, der er til deadline, er ikke den eneste måde, man kan øge værdien af en opgave på. Det letteste er at gøre belønningen større, for eksempel ved at give sig selv en større belønning for indsatsen eller at stræbe efter noget, der giver mening og har betydning på længere sigt. Når slutmålet bliver mere attraktivt, bliver vi mere motiverede for at nå det, hvilket igen gør os mindre sårbare over for såvel tid som impulsivitet. Hvad det er for en belønning, der øger værdien, kan variere, både afhængigt af opgavens art og vores egne individuelle interesser. Det, der ansporer os, er ofte økonomiske incitamenter som løn, bonus eller at unde sig selv en gave, men endnu vigtigere for vores motivation er oplevelsen af, at vi gør noget, der er i overensstemmelse med det, der efter vores mening er vigtigt her i livet. Uanset hvad guleroden er, så er det altid nødvendigt at have en eller anden form for belønning, så du kan komme i gang med din opgave. Heldigvis er det noget, du i høj grad kan påvirke i dit eget arbejde. Ved at tydeliggøre, hvad du stræber efter, og ved til stadighed at belønne dig selv for din indsats vil du lettere kunne modstå fristelserne og overspringshandlingerne. 92

5 Figurer fra Dansen på deadline side 94 Afvente motivation Afvente motivation Lavere motivation Lavere motivation Intet resultat Intet resultat Nu er det heldigvis sådan, at vi ikke behøver at vente på motivationen. Vi kan nemlig påvirke den gennem vores adfærd. Hvis vi når et delmål, bliver vi mere motiverede for at fortsætte. Vi er med andre ord blevet belønnet for at have udrettet noget, som vi har stræbt efter, hvilket gør os mere tilbøjelige til at gennemføre lignende opgaver i fremtiden. Figuren herunder illustrerer en positiv udvikling, hvor vores adfærd fører til et resultat, hvilket igen øger motivationen og på længere sigt vores muligheder for at fortsætte. I takt med at vi gennemfører stadig flere af vores opgaver og når stadig flere af vores mål, øges vores motivation løbende, og dermed falder risikoen for udsættelse. På den måde kan vi gennem vores handlinger se, at indsatsen betaler sig, hvilket gør det mere givende at fuldføre opgaver i det daglige. Sammenlignet med at vente på den rette lejlighed til at kunne agere skaber denne opfattelse af motivation således større handlerum, hvilket giver os bedre muligheder for at påvirke vores egen situation. Handling Handling Øget motivation Øget motivation Resultat Resultat 94

6 Figur fra Dansen på deadline side 112 der kræver mest opmærksomhed og analytisk tænkning. Længere op ad arbejdsdagen er kroppens energiforråd begyndt at svinde ind, så derfor er det mere hensigtsmæssigt at bruge eftermiddagen på mere rutineprægede opgaver, der ikke kræver så stor mental indsats, for eksempel enkel administration. Er du et udpræget B-menneske, kan du gøre det modsatte og henlægge mere komplicerede opgaver til om aftenen for at fungere optimalt. At gå imod kroppens døgnrytme indebærer med andre ord, at vi risikerer at bruge vores dage mindre effektivt, og at en opgave, der normalt ville være hurtigt klaret, kræver større indsats og mere tid at gøre færdig. Studier ved hjælp af elektroencefalografi (EEG) en teknik til måling af forandringer i hjernens elektriske aktivitet har vist, at vores vågenhed og evne til opmærksomhed veksler i bestemte cyklusser i løbet af en dag. Det drejer sig dels om intervaller, der svarer til kortere arbejdsperioder, dels om længere intervaller, der strækker sig over forog eftermiddage. Vågenhedsgraden for et gennemsnitligt A-menneske illustreres af den fuldt optrukne linje på figuren nedenfor. Vi er normalt mest kvikke omkring klokken 10, mens vi er mest trætte, når klokken nærmer sig 16. Faldet efter frokost skyldes ikke frokostmåltidet, men kommer, uanset om vi har fået energi i os eller ej. Det er der, vi støder Høj Vågenhedsgrad Ultradianske rytmer Cirkadisk rytme Lav Morgen Tid Aften 112

7 Figur fra Dansen på deadline side 138 Præstation i opgave B Præstation i opgave A Hvis vi udelukkende skal fokusere på én ting, lad os sige opgave A på figuren herover, er det nødvendigt, at vi udnytter hele vores arbejdshukommelse. Vi vil da befinde os længst nede til højre, hvilket vil sige, at vi præsterer 100 procent på opgave A, men 0 procent på opgave B. Det er det, der sker, hvis vi retter hele vores opmærksomhed mod det, vi er i gang med, så vi i praksis ikke har nogen mentale ressourcer tilovers til andre ting. Det samme sker, hvis vi vælger at fokusere 100 procent på opgave B. Præstationen i forhold til denne opgave når da et maksimum, mens præstationen i forhold til opgave A ligger helt i bund. Heldigvis har vi mennesker en bestemt evne til faktisk at gøre to ting sideløbende, men her er det vigtigt at være bevidst om, at det ikke er uden omkostninger. Ved multitasking sker der nemlig følgende: Hvis vi forsøger at gennemføre både opgave A og opgave B, kommer vores præstation til at ligge et sted langs den stiplede linje på figuren. Enten fokuserer vi mere på den ene opgave end på den anden, hvilket medfører, at vores præstation bliver ujævnt fordelt. Eller også forsøger vi at udføre begge opgaver lige godt, hvilket kommer til at betyde, at vores præstation lander et sted midtimellem. Uanset hvordan vi vælger at fordele vores opmærksomhed mellem opgaverne, havner vi i en situation, hvor resultatet af den ene af opgaverne altid bliver dårligere. Vores begrænsede arbejdshukommelseskapacitet er simpelthen ikke 138

8 Figur fra Dansen på deadline side 182 har brug for at spørge nogen til råds eller indhente flere oplysninger, før vi kan gøre opgaven ordentligt færdig. I mange sammenhænge kan vores tanker dog være overdrevne eller urealistiske, i forhold til hvad situationen faktisk kræver, og det kan indebære, at tankerne kommer til at stå i vejen for vores arbejde. Nedenfor følger nogle almindelige eksempler på, hvordan tankerne kan føre os på afveje: Tanke Følelse Konsekvens Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre Jeg orker ikke at gøre det her lige nu Jeg hader den slags opgaver Det her er virkelig kedeligt Jeg kan ikke klare denne opgave Det kommer til at mislykkes for mig Uro Irritation Vrede Lede Ubehag Opgivenhed Udsættelsesadfærd Hvad vi tænker, kan variere meget fra person til person, og afhænger blandt andet af tidligere erfaringer, den aktuelle kontekst og den pågældende opgave. I bund og grund handler det om, hvordan vi opfatter os selv og de færdigheder, vi har, den arbejdsindsats, vi bliver nødt til at lægge i opgaven, og hvordan vi betragter vores egen måde at arbejde på. Fælles for disse tanker er, at de alle vækker mere eller mindre ubehagelige indre oplevelser, som vi på forskellig vis forsøger at blive fri for. I det perspektiv kan man opfatte udsættelse som en strategi til at undgå eller kontrollere følelser, man ikke ønsker at have. Ved at gemme opgaven i skrivebordsskuffen, lade sig distrahere foran computerskærmen eller beskæftige sig med noget mere givende her og nu kan vi slippe for den bekymring, den nedtrykthed eller det ubehag, der opstår, når vi har sat os ned med det, vi skal have lavet. Tilsyneladende helt forskellige adfærdsmønstre kan således opfylde samme funktion. I det følgende ses forskellige måder at tænke og reagere på en opgave på: Tanker om én selv består ofte af negative vurderinger af en selv eller ens forudsætninger for at klare en opgave. Mange gange fører disse tanker til bekymring og nedtrykthed, og vi forsøger at håndtere ube- 182

9 Figur fra Dansen på deadline side 186 Får dårlig samvittighed over opgaven, bliver stresset over alt det, der skal gøres. Lægger opgaven til side og laver noget andet i stedet for, slipper for at tænke på, hvor svær opgaven er, føler mig pludselig mere rolig. Jeg kan ikke klare det, det her er alt for svært for mig, det kommer til at tage mig lang tid at sætte mig ind i stoffet, jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde, jeg orker det ikke lige nu. Du står over for at skulle gennemføre en bestemt opgave. Stresset, bekymret, ondt i maven, irriteret, ked af det. dine muligheder for at udføre lignende opgaver fremover. Det kan igen komme til at betyde, at du drager forhastede konklusioner om dig selv, som kan være meget svære at ændre. At udsættelse ofte handler om, at man er havnet i en negativ spiral, bekræftes af interviews med personer, der har store problemer som følge af deres udsættelsesadfærd. Ved regelmæssigt at vige uden om deres opgaver skaber de nemlig forskellige forestillinger om sig selv, der opretholder denne adfærd. Når man i stadig højere grad tvivler på sine evner til at klare opgaver på egen hånd, bliver man mere og mere afvisende over for nedtrykthed eller ubehag og opbygger en meget fastlåst opfattelse af, hvordan ting skal gøres. Man erkender sjældent, at forestillingerne i højere grad handler om ens egne tanker end om virkelige forhold. Når tankerne opfattes som sande, bliver vi ved med at vige uden om opgaven, hvilket yderligere bekræfter vores selvbillede. Til sidst risikerer vi at sidde fast i en negativ spiral, der er svær at komme ud af, og jo længere tid vi holder os fra opgaven, jo større indsats skal der til for at komme på banen igen. Men vi behøver ikke at have store problemer med udsættelse for 186

10 Figur fra Dansen på deadline side 187 selv at sidde fast i en negativ spiral. Det kan bare være, at vi støder på bekymringer på arbejdet eller har svært ved at nå vores mål, fordi der dukker forskellige tanker op. I stedet for at standse op og prøve at finde løsninger på det er det helt almindeligt, at vi bebrejder os selv og vælger at beskæftige os med noget, der føles mere tilfredsstillende her og nu. Måske har du selv erfaringer med situationer, hvor du har lagt en opgave til side, fordi du tvivlede på, om du var i stand til at klare den? Psykologisk forskning viser, at vi, når vi ikke kan tage konkrete skridt i retning af et givet mål, ofte begynder at tænke over vores egen utilstrækkelighed. Selv om der altså kan være andre omstændigheder med en bedre forklaring på, hvorfor opgaven ikke kan gennemføres, er det ikke usædvanligt, at vi forsøger at finde årsagen hos os selv. Det er dog sjældent en konstruktiv proces, og konsekvensen bliver let, at vi sidder fast i selvbebrejdelser og grublen. Afhængigt af vores tidligere oplevelser er det forskelligt, hvor let vi ender i en negativ spiral. Hvis du er vant til at kaste dig over udfordrende situationer og ikke har nogen problemer med at søge hjælp hos andre, er du godt beskyttet imod selvbebrejdelser, når du støder på forhindringer. I stedet for at vige uden om opgaven er det sandsynligt, at du ikke kommer til at lægge særligt stor vægt på, om den er svær Begynder med en del ad gangen, tilegner mig ny viden gennem arbejdet, er tilfreds med min præstation. Spørger en kollega til råds, deler opgaven op i flere dele, laver en realistisk planlægning. Forventningsfuld, interesseret, motiveret til at begynde at arbejde. Det her ser svært ud, men jeg må gøre mit bedste, jeg kan spørge min kollega, hvor jeg skal begynde, opgaven behøver ikke at være helt perfekt udført. Du står over for at skulle gennemføre en bestemt opgave. 187

11 Figur fra Dansen på deadline side 207 der dem en gang). Det kan dreje sig om at skulle studere i timevis for at bestå en vigtig eksamen eller være nødt til at lave noget på arbejdet, fordi chefen har bedt os om det. For at være i stand til det må vi kunne rette blikket mod noget andet end det konkrete nu. Ved at fokusere på vores langsigtede mål og ambitioner kan vi komme ud over det ubehag, vi oplever her og nu, og finde lysten til at begynde at arbejde. Når opgaverne virker påtvungne og uden klar forbindelse til det, vi synes er meningsfuldt, mister vi let interessen og udskyder i stedet. De fleste mennesker har dog ikke forudsætninger for helt og holdent selv at kunne bestemme, hvilke opgaver de vil bruge deres tid på. Selv de, der arbejder med noget, de er lidenskabeligt interesserede i, er indimellem nødt til at lave ting, der føles kedelige eller vækker ubehag, for eksempel at få styr på sit regnskab eller ringe til forskellige myndigheder. Der er med andre ord begrænsede muligheder for kun at beskæftige sig med det, vi synes er sjovt og meningsfuldt. Men heldigvis behøver det ikke at være en hindring for, at vi alligevel oplever glæde og tilfredsstillelse i forbindelse med arbejde, studier eller privatliv. Hvis vi opfatter det, der kræves af os, som små skridt frem mod noget, vi sætter højt, kan selv tilsyneladende unødvendige eller ensformige opgaver føles interessante nok at gennemføre. Princippet går ud på at finde det, du gerne vil have, at dit liv skal handle om, og at forbinde dine daglige gøremål med det, der betyder noget for dig på langt sigt. Dine opgaver skal hænge sammen i en kæde, sådan at det, du laver her og nu, kobles med det, du oplever som vigtigt i dit liv. Jeg står tidligt op om morgenen, selv om jeg gerne vil blive liggende, og derfor... kan jeg nå en løbetur før arbejdet, og derfor... kan jeg nå at træne i løbet af ugen, selv om jeg har meget arbejde, og derfor... føler jeg mig frisk og glad dagen igennem, og derfor... har jeg energi til at finde på ting efter arbejde sammen med mine børn, og derfor... er jeg en nærværende og engageret forælder for mine børn. 207

12 Figur fra Dansen på deadline side måned 3 måneder Stress Negative følelser Sociale påvirkninger Manglende kontrol Relationskonflikter Positive følelser Fysisk behov kommer ud for nogle situationer, vi ikke rigtigt kan håndtere, har vi bedre forudsætninger for at tage nye skridt. Hverken det faktum, at vi kommer ud for et tilbageslag, eller antallet af tilbageslag har betydning for, om vi i sidste ende når vores mål. At komme ud for et tilbageslag handler altså ikke om, at vi mangler tilstrækkeligt stærk vilje eller evne til at gennemføre det, vi har sat os for, og det skyldes heller ikke personlighed, karaktertræk eller andre faktorer, som vi ikke har nogen direkte forudsætninger for at påvirke. Et tilbageslag indebærer blot, at vi har bragt os selv i en alt for svær situation alt for tidligt i vores forandringsproces. I John Norcross studie kunne næsten 60 procent af de adspurgte udpege, hvad der var årsag til deres tilbageslag. Inden for psykologisk forskning kalder man normalt risikofaktorerne for triggere, det vil sige udløsende faktorer. I nogle tilfælde angav deltagerne flere triggere, og de mest almindelige svar kan ses af diagrammet herover. En måned efter afslutningen af forandringsprocessen, det vil sige, når personen skal begynde at stå på egne ben og fastholde sine fremskridt, er stress, negative og positive følelser samt fysiske behov de vigtigste årsager til et 242

13 Figur fra Dansen på deadline side 247 Gør et nyt forsøg Større tillid til mine evner Mindre risiko for tilbagefald i fremtiden Tilbageslag Bebrejder mig selv og giver op Mindre tillid til mine evner Adfærdsmønsteret vender tilbage Større risiko for tilbagefald i fremtiden afgør, hvad konsekvenserne bliver, men hvordan du vælger at agere på det. Ovenstående illustration er en tilpasset variant af en model, der er udformet af Steven Linton, professor i psykologi ved universitetet i Örebro, som illustrerer, hvordan det kunne se ud i praksis. For bedre at kunne håndtere tilbageslag kan du bruge nogle strategier, som ifølge psykologisk forskning forbedrer vores forudsætninger for at komme igen. Overvej, om du synes, at nogle af de følgende punkter svarer til, hvordan du selv på et tidligere tidspunkt har klaret en vanskelig situation. Et tilbageslag er ikke det samme som et tilbagefald Dette kan godt tåle at blive gentaget mange gange, for det er den mest almindelige årsag til, at vi falder tilbage i gamle vaner. En fejl betyder ikke, at vi er slået tilbage til start, men giver et tydeligt signal om, at vi bør sørge for ikke at lande der i fremtiden. Det er kun dig selv, der kan bestemme, hvordan du vælger at agere i tilfælde af tilbageslag. 247

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

ØVELSE: Påvirkninger i dag

ØVELSE: Påvirkninger i dag ØVELSE: Påvirkninger i dag Udvikling af utilfredshed Alder Hændelser Hvad lærte du om dig selv af den hændelse? 0 7 år 8 førpubertet Pubertet 18 år 19 25 år 26 40 år 40 fremover Figur Vægt Venner Familie

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler?

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? På den følgende liste skal du finde de emotionelle sætninger og udsagn,

Læs mere

Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det?

Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det? Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det? Mindstep omfatter: Uddannelser Personlig udviklingskurser Coaching Konsulentydelser Organisation Stress forebyggelse, behandling og fastholdelse

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Her finder du Torben Wiese s præsentation fra:

Her finder du Torben Wiese s præsentation fra: Her finder du Torben Wiese s præsentation fra: Yderligere information, foredrag, uddannelser nyhedsbreve, bøger m.m. finder du på: www.habitmanager.com www.brydvanen.dk Bryd vanerne, og bliv en bedre sælger

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Beck Depression Inventory (BDI)

Beck Depression Inventory (BDI) Psykiatrisk Forskningsenhed Hillerød Beck Depression Inventory (BDI) På følgende liste skal De i hver gruppe fra 1 til 21 finde det udsagn, der passer bedst til Deres tilstand for øjeblikket og sætte kryds

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Forudsigelige regler og rutiner

Forudsigelige regler og rutiner 1 Forudsigelige regler og rutiner Der findes vidt forskellige opdragelsesstile, der spænder lige fra det meget strikse med kæft trit og retning til det helt laissez faire, hvor alt er tilladt. Man kan

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Eksamensangst, farvel og tak!

Eksamensangst, farvel og tak! Eksamensangst, farvel og tak! Eksamensangst eller præstationsangst har eksisteret siden mennesket første gang skulle stå på et forhøjning foran andre. De fleste studerende accepterer bare at eksamensangst

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Sådan ved du om dit barn trives i daginstitutionen

Sådan ved du om dit barn trives i daginstitutionen Sådan ved du om dit barn trives i daginstitutionen Hvordan ved jeg, om mit barn har det godt i børnehaven? Kommer det til at gå ud over mit barn, hvis jeg brokker mig? Vil pædagogerne holde mindre af min

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Skal vi betale for ildsjælen?

Skal vi betale for ildsjælen? Skal vi betale for ildsjælen? V/ Rie Frilund Skårhøj Sociolog, foredragsholder og konsulent i Ledfrivllige.dk Grundlægger og bestyrelsesmedlem i Foreningen RETRO Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt.

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt. Lavt selvværd Er du meget selvkritisk, og bekymrer du dig konstant for alt det, der kan gå galt? Er du bange for at fejle og blive afvist, og føler du dig inderst inde usikker på, om du er god nok? - Måske

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km begyndere Træningsprogram af Henrik Jørgensen

løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km begyndere Træningsprogram af Henrik Jørgensen løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km Træningsprogram af Henrik Jørgensen begyndere Berlingske Tidende [ begyndere] For at kunne gennemføre grundprogrammet og samtidig bevare glæden ved at motionere,

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Når eksamen truer. Eftermiddagsmøde Kl. 13.00-16.00 4. december 2012. Charlotte Diamant, psykolog og Underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Når eksamen truer. Eftermiddagsmøde Kl. 13.00-16.00 4. december 2012. Charlotte Diamant, psykolog og Underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Når eksamen truer Eftermiddagsmøde Kl. 13.00-16.00 4. december 2012 Charlotte Diamant, psykolog og Underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Dagens program Hvad er angst og hvor kommer den fra? Hvad sker

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Tænk hvis du kunne flytte dit liv en time!

Tænk hvis du kunne flytte dit liv en time! Tænk hvis du kunne flytte dit liv en time! Nutidens samfund: 8-16 samfundet B-samfundet blev stiftet d. 27. december 2006 og har medlemmer i 50 lande. Vi arbejder for et fleksibelt samfund, der understøtter

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

udenfor det virvar af sociale, intellektuelle og erfaringsbaserede snærende mønstre vi normalt er underlagt n

udenfor det virvar af sociale, intellektuelle og erfaringsbaserede snærende mønstre vi normalt er underlagt n Bilag 7 Den kreative platform Der er en række forudsætninger, der skal være tilstede for at en kreativ ideudviklingsproces kan finde sted Vi kan betragte et kreativt miljø som en platform, der er hævet

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Indholdsfortegnelse Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12 KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Sådan bruger du bogen 14 KAPITEL 2 Sådan

Læs mere

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling Afrapportering af: Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling November 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsesresumé 3 Facts om målingen og begrebsdefinitioner 6 Brug af smileys 6

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Find nye veje i følelsernes labyrint

Find nye veje i følelsernes labyrint Find nye veje i følelsernes labyrint Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 9 Kap 1: Find din primære følelse i nuet 11 Kap 2: Læg afstand til dine tanker 19 Kap 3: Undgå unødvendige konflikter 23 Kap

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide.

Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide. Personlig profil Michael Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide. Vi kører i en lejet bil. Det er en gammel Landrover, som kun kører 8 km. Per liter ved en gennemsnitsfart på 80 km/t. Man

Læs mere

Impulskontrol for fuglehunde

Impulskontrol for fuglehunde Impulskontrol for fuglehunde Spanielskolen Steen Stenild 3 typer fuglehunde Efterskuds hunde retrivere Stødende hunde spaniels Stående hunde hønsehunde, settere, pointere osv. Vores mål Den stødende hund

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere. Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet

Spørgeskema til medarbejdere. Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Spørgeskema til medarbejdere Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet 1.1 Introtekst til spørgeskema Dette spørgeskema indgår i en landsdækkende undersøgelse, der løber over tre år. Projektet

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Hjemve. Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve

Hjemve. Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve FDF Ellevang-Risskov Tværmarksvej 20A 8240 Risskov FDF.dk/ellevang-risskov Hjemve Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve Udarbejdet af Gitte Taasti på vegne af FDF Ellevang-Risskov

Læs mere

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig VI TAGER HÅND OM HINANDEN Hospitalsenheden Vest Britta Mørk Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig 1 Formålet med denne trivsels- og stressfolder til alle medarbejdere

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Innovation afhænger af vaner

Innovation afhænger af vaner Innovation afhænger af vaner - Bryd vanen og nå dine mål! 21. 22. september 2005 Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles Darwin Program

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Kommunikation mellem dig og din hest

Kommunikation mellem dig og din hest Kommunikation mellem dig og din hest Heste og mennesker er to meget forskellige arter. Heste er flugtdyr, går på fire ben, har sidestillede øjne, er planteædere og kommunikerer primært ved hjælp af kropssprog.

Læs mere

vanen og se KNÆK AF GITTE HOLM FOTO: PANTHERSTOCK OG PR

vanen og se KNÆK AF GITTE HOLM FOTO: PANTHERSTOCK OG PR vanen og se resultater! Savner du synlige resultater af din træning? Og er du lidt kørt fast i en rutine? Fortvivl ej. Det kræver blot lidt mod og handling at knække de fastgroede træningsvaner. Giv din

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Eksamen Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Indhold å kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamen og forventningerne på en ny måde Forord...

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Guide. Stress er godt - til en vis grad. sider. September 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Styrk dit liv med Chris MacDonald

Guide. Stress er godt - til en vis grad. sider. September 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Styrk dit liv med Chris MacDonald Foto: Scanpix Guide September 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Stress er godt - til en vis grad Styrk dit liv med Chris MacDonald Stress er godt - til en vis grad INDHOLD: Stress

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere