NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014"

Transkript

1 #1 FEBRUAR 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes NYT fra LandboThy 1

2 velkommen Indhold Nyt ministerhold 2 Mere positive udsigter små landbrug mister støtten fra Markedspladsen - ny service 6 Selvangivelse og årsopgørelse for Indberetning af håndværkerfradrag 8 Børne- og ungeydelse 9 Moms 10 Kapitalafkastsagerne nærmere afgørelse 11 Ta Stilling - Ta Handling til restbeløb pr. ko 12 En fremtid for økologisk mælkeproduktion 14 Natura Ny ansøgningsrunde 16 Godt for pengepungen og godt for miljøet 17 Varme i spaltegulv 18 Rosende tysk omtale af dansk antibiotikareduktion 19 Kvartalsvis hitliste 20 Fodringsstrategi for højtydende søer 20 Personaleændring 20 Mavesår kan opstå hurtigt og hele op hurtigt 21 Organisation i LandboThy 22 LandboThy styrker fagligheden 22 Adresser 23 Mødekalender 24 NYT fra LandboThy udgives af Silstruppparken Thisted Tlf Ansvarshavende bladredaktør: Bodil Errebo Nielsen, Oplag Nyt ministerhold - igen igen! Endnu engang er vi blevet præsenteret for et nyt ministerhold, som hurtigst muligt skal i arbejdstøjet og i gang med de politiske forhandlinger, der gerne skal bane vejen for en ny regulering. Vækstplanen, som blev vedtaget før jul, skulle jo gerne kombineres med og bygge på mange af Naturog Landbrugskommissionens anbefalinger. Med de seneste måneders massive udskiftninger i ministerierne kan vi kun konstatere, at vi taber terræn i forhold til at få sat skub i en omstilling. Når vi dertil lægger de lidt dårlige historier, der har præget mediebilledet her i starten af året, kommer vi ikke uden om, at den spæde optimisme er en smule under pres. TV dokumentaren Det store Svinerige blev endnu et eksempel på, at et manipuleret og forudbestemt budskab er svært at dæmme op for. Men uanset hvad kommer vi længst med at holde fast i åbenhed og signalere, at vi gerne tager diskussionen. I et sådant forløb dør den politiske populisme ret hurtigt, men det er ærgerligt, at erhvervet i et vist omfang taber image i danskernes bevidsthed. I LandboThy er der travlhed omkring status, og det er altid spændende at se de første driftsregnskaber. Som i tidligere år vil billedet nok være præget af store forskelle og variationer med udgangspunkt i dårlige bytteforhold og ulige finansieringsomkostninger. For LandboThy tegner status for 2013 rigtigt positivt med vækst og omkostningsstyring på den rigtige side af budgettet. Vi kan endnu engang konstatere, at Videncentret Thy-Mors har skabt rammerne for en god og positiv udvikling. I forbindelse med Fagligt Årsmøde den 20. februar og LandboThys generalforsamling den 10. marts vil vi gerne informere yderligere om disse ting. Morten Yde Formand LandboThy 2 NYT fra LandboThy

3 landbothy Mere positive udsigter Af helle sievertsen, afdelingschef kvæg Den 27. januar afholdt LandboThy Kvæg årsmøde på Videncenter Thy-Mors. I sin beretning nævnte næstformand i LandboThy og formand for kvægudvalget Kristoffel Kappel, at da der blev afholdt årsmøde i LandboThy Kvæg i januar 2013 kunne kvægbruget i en avisoverskrift læse: Mælkepriser presset i bund tårnhøje foderpriser. Nu her et år efter er udsigterne langt mere positive for kvægbruget, der har opnået flere mælkeprisstigningerne gennem 2013 og fra februar i år opnår, at mælkeprisen stiger yderligere med 7,5 øre. Omkostningsniveauet er fortsat højt, men alligevel forventes det, at bytteforholdet i 2014 vil blive det bedste inden for de sidste 5 år. Ens rammevilkår i EU Landbrug & Fødevarer Kvæg har fremlagt deres strategi indtil 2018, og et af målene er, at der opnås ens rammevilkår i EU. Det betyder rigtig meget for den danske mælkeproduktion, der ofte pålægges danske særregler, der er strammere end reglerne for øvrige medlemslande i EU. Produktiviteten i virksomheder, inkl. landbruget, skal hele tiden øges. Det kræver et godt samspil blandt andet over til rådgivningen, og at kvægbrugerne er meget bevidste om, at der skal bruges mere og mere tid på ledelsesmæssige opgaver. Dyrevelfærd Kristoffer Kappel talte også om Lov om Hold af Kvæg, der som han sagde:.. er vedtaget i en anden tid, hvor det var nemt at låne midler til ændringer i produktionsbygninger. Sådan er situationen ikke i dag. Vi ønsker helt bestemt god dyrevelfærd i kvægbruget også fordi, der er sammenhæng mellem dyrevelfærd og indtjening. NYT fra LandboThy Men i et erhverv, hvor talrige undersøgelser viser, at managementfaktoren er afgørende, giver det ingen mening at lave generelle reguleringer, bl.a. fordi det bremser mulighederne for vækst i erhvervet. I stedet ønsker vi målrettede tiltag, så vi virkelig opnår bedre dyrevelfærd de steder, hvor der måtte være problemer på området. Sygdomsbekæmpelse Kristoffer Kappel var også omkring kvægbrugets brug af antibiotika, hvor forbruget faktisk er faldet siden veterinærforliget i 2010, hvor kvægbrugerne fik mulighed for selv at behandle med antibiotika, når de samtidig er tilmeldt en ordning med et fast antal dyrlægebesøg om året. Dyrlægens rolle er i dag blevet af mere rådgivende art. Kristoffer Kappel sluttede med at fortælle, at der via Landbrug & Fødevarer Kvæg snarest vil blive igangsat nogle tiltag omkring øget fokus på smittebeskyttelse. Sygdomme som mycoplasma, bovis og salmonella dublin har vist os vigtigheden af, at kvægbrugerne sikrer sig så godt, de overhovedet kan for at undgå at få smitsomme sygdomme ind i deres besætning. Kristoffer Kappel har selv haft sin besætning smittet med salmonella, og det har været en lang sej kamp at komme fri af sygdommen. TILMELD DIG LANDBOTHYS ELEKTRONISKE NYHEDSMAIL PÅ 3

4 foreningsnyt Sæt X i kalenderen ved fredag 13. og lørdag 14. juni, hvor Dyrskuet Thy-Mors 2014 afholdes på dyrskuepladsen i Thisted. 4 NYT fra LandboThy

5 mors-thy familielandbrug små landbrug mister støtten fra 2015 Af Jens Ole Kristensen, formand Mors-Thy Familielandbrug For mange deltidslandmænd har det stor betydning, at de kan se frem til at miste EUs landbrugsstøttebeløb, når regeringens beslutning om at hæve hektargrænsen for enkeltbetaling fra to til fem hektar. I alt drejer det sig kun om ca. 70 mio. kr. om året ud af de samlede ca. 6,2 milliarder kr., som danske landmænd modtager. Det kan få store konsekvenser for livet på landet. Når en bedrift har et CVR-nummer, skal den jo give overskud for ikke at komme i SKATs søgelys, og det kan nu blive svært for mange. Det store svinerige De, der så udsendelsen Det store svinerige på DR for nylig, har nok spurgt sig selv, hvorfor der ikke kunne vises et mere korrekt og sandfærdigt billede af svineproduktionen i Danmark. Landbrugets myndigheder og dyrevelfærdsinteresseorganisationer har altid snakket sammen, og det skal de fortsætte med. Det skal ikke være TV programmer, der skal sætte dagsorden for lovgivningen. Programmerne skal være katalysator for en sund debat. Balancen er nok hårfin, men her har Danmark virkelig en position som frontfigur. Vi skal kunne tjene penge og have en god dyrevelfærd, hvor der hele tiden tænkes forbedringer ind. For produktionens skyld er det vigtigt, at der kan tjenes penge. Ingen virksomheder kan leve uden at tjene penge. Vi skal påvirke rammevilkårene, så de går i retning af bedre dyrevelfærd, men vi skal tænke på balancen, så vi ikke ender med, at al produktion flytter til udlandet. Ordinær generalforsamling i Mors-Thy Familielandbrug Mandag 17. marts 2014 kl Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted Der startes med fælles spisning DAGSORDEN Efter generalforsamlingen fortæller Lone An- 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent 2. Formandens beretning dersen om de første Evt. korte beretninger ved udvalgene dage som formand for 4. Regnskab til godkendelse familielandbrugssektionen og viceformand i 5. Evt. indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af næstformand Landbrug & Fødevarer. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 9. Valg af folkevalgt revisor 10. Eventuelt Tilmelding på tlf eller på under Kalender Uddeling af legat og Initiativpris SENEST DEN 10. MARTS NYT fra LandboThy 5

6 foreningsnyt Markedspladsen - ny service Ønsker du som landmand at købe/sælge landbrugsvarer, kan vi måske hjælpe dig med formidlingen. På LandboThys hjemmeside er der nu i højre side to muligheder for at indberette og se oplysninger om ting, du ønsker at købe, sælge eller leje/udleje. Når du har indberettet oplysninger, lægger vi hurtigst muligt dine oplysninger ind på listerne. Der ligger allerede emner, så klik ind og kig på mulighederne. VIKARER til enhver opgave Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening Lån billigt hos Landbruget Gartnerier Håndværkere Transport Industri Kunden er i centrum Du kan få en vikar hos vikarservice, der er tilpasset dine behov, jobbet og tiden. NORDVESTJYDSK IKARSERVICE Tlf lige nu til 4,95 procent i rente Der ydes lån til maskiner og løsøre. - vil du vide mere - så kontakt: Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening v/driftsleder Birthe Jensen, Silstrupparken 2, 7700 Thisted Tlf SilStrupparken thisted 6 NYT fra LandboThy

7 foreningsnyt Ordinær generalforsamling i LandboThy afholdes Mandag 10. marts 2014 kl Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere og dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Debat om bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen På valg er: Lars H. Callesen (modtager ikke genvalg) Karl Chr. Thøgersen (modtager ikke genvalg) 7. Øvrige valg 8. Valg af revisor 9. Eventuelt På bestyrelsens vegne Morten Yde, formand Legatmidler uddeles i løbet af aftenen. Efter generalforsamlingen er der indlæg ved repræsentanter fra Thyholm, Morsø og Thisted kommuner. DIT L&F B ANER VEJ FOR BEDRE VILKÅR Vejen til bedre vilkår for landbruget går gennem sammenhold. Lokalt står vi sammen i vores egen forening, og på landsplan står vores foreninger sammen i L&F og arbejder hver dag for mere indflydelse og bedre vilkår. Et lille udpluk of L&Fs politiske resultater og handlinger fra det seneste år: Landbruget er blevet et anerkendt erhverv L&F slæber staten i retten for vandplanerne - og vinder L&F slæber staten i retten for randzonerne Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger giver nye muligheder Se også BLIV MEDLEM I LANDBOTHY - en forening i fremdrift, der er med til at sætte den politiske dagsorden 50% rabat på kontingent det første år TILBUD TIL NYETABLEREDE GRATIS etableringsrådgivning i op til 10 timer GRATIS medlemsskab det første år vi gør en forskel for dig NYT fra LandboThy 7

8 økonomi & jura Selvangivelse og årsopgørelse for 2013 Af svend sunesen, økonomikonsulent Selvangivelsen for 2013 kan indberettes til SKAT fra den 10. marts Har man selvstændig virksomhed, skal selvangivelsen indberettes på internettet på SKATs hjemmeside Sidste frist for rettidig indberetning af selvangivelsen er den 1. juli Lønmodtagere kan se deres årsopgørelse for 2013 på nettet fra 10. marts Herefter kan man indberette ændringer til årsopgørelsen. Der vil typisk være behov for at indberette eller ændre befordringsfradrag og eventuelt håndværkerfradrag. Efter indberetning af ændringerne bliver der dannet en ny årsopgørelse. Overskydende skat Overskydende skat bliver udbetalt fra den 4. april Overskydende skat under 100 kr. udbetales ikke, men overføres til næste år som frivilligt indbetalt skat. I reglen udbetales den overskydende skat ca. 8 dage efter indberetning af selvangivelsen. Er den overskydende skat over kr., vil udbetalingen tage længere tid. Man kan også i forbindelse med udbetalingen blive udtaget til kontrol for eventuelt gæld til det offentlige, som man vil modregne i den overskydende skat. Så tager udbetalingen også længere tid. Indberetning af håndværkerfradrag Håndværkerfradrag, man ønsker fradrag for i 2013, kan indberettes til SKAT fra 20. februar Sidste år blev fradragsordningen forlænget til også at gælde for 2013 og Under den tidligere ordning kunne man løbende indberette fradraget. Det har ikke været muligt under den nuværende ordning. Her er det først fra den 20. februar, der er mulighed for indberetning. Der skal senest ske indberetning samtidigt med, at der selvangives for vi sætter pris på din ejendom Tlf NYT fra LandboThy

9 økonomi planter && miljø jura Børne- og ungeydelse Af Hans Højhus, økonomikonsulent Lov om børne- og ungeydelse (børnecheck) er ændret pr. 1. januar Det betyder, at forældre, der har et forskudsregistreret topskattegrundlag over kr., vil få reduceret ydelsen med 2 % af det beløb, der for hver ægtefælle overstiger de kr. Nedsættelsen bliver fordelt over hele året. Det kan derfor være en god ide lige at tjekke forskudsopgørelsen. Hvis forskudsopgørelsen efterfølgende ændres, får det først virkning for det efterfølgende kvartals beregning af ydelsen. Der vil først blive lavet en endelig årsregulering, når der foreligger en årsopgørelse hos SKAT. Det betyder, at man i denne forbindelse kan blive reguleret både op og ned. Har man f.eks. fået for lidt udbetalt i 1. kvartal. vil der således gå måneder, inden restbeløbet udbetales i forbindelse med årsreguleringen. Læs evt. mere på Kan&Vil Gyllealarm Køl & Fryse anlæg GSM kontrol El- Teknik Jordvarme Staldvarme Luft/vand anlæg Gyllekøling Hvidevaresalg & service Vi Kan&Vil, hvis du Kan&Vil! thytk.dk NYT fra LandboThy 9

10 økonomi & jura Moms af lisbeth andreasen, registreret revisor Nye omsætningsgrænser Der er fra 1. januar 2014 vedtaget nye omsætningsgrænser for momsafregning: Årlig omsætning Afregning Små virksomheder 0-5 mio. kr. Halvårlig Mellemstore virksomheder 5-50 mio. kr. Kvartalsvis Store virksomheder Over 50 mio. kr. Månedsvis Det betyder, at en del virksomheder er blevet omregistreret til halvårsafregning. Bliver man pr. 1 januar 2014 omregistreret fra kvartalsafregning til halvårsafregning, skal momsen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 indberettes og betales 1. september Det er dog således, at virksomheder, der ikke ønsker at blive omregistreret til halvårlig afregning af moms, kan blive på kvartalsafregning, hvis virksomheden senest den 1. marts 2014 anmoder om dette. Så er du en af dem, der er blevet omregistreret til halvårsafregning og stadig ønsker at være på kvartalsafregning, så kontakt regnskabskontoret. Ændring af frist for mellemstore virksomheder Fra 1. januar 2014 er der ligeledes ændret i indberetnings- og betalingsfristen for mellemstore virksomheder til følgende: Skal være indberettet Afregningsperiode og betalt senest 1. oktober december februar januar marts juni april juni september juli september december oktober december marts 2015 Det betyder, at mellemstore virksomheder har fået en længere indberetnings- og betalingsfrist på 20 dage. Egebjerg Maskinstation TILMELD DIG LANDBOTHYS ELEKTRONISKE NYHEDSMAIL PÅ Vi er klar til at hjælpe i marken! Udbringning af gødning og møg Kalkspredning med og uden GPS Nedfældning af ammoniak Sprøjtning med 24 m bom - luftassisteret Kontakt: Tankforsuring med svovlsyre Gylletransport med lastbil Gyllevogn 27 t med 30 m bom Gyllevogn 25 t med 30 m bom Gyllevogn 20 t med 20 m bom 12 græsjordsnedfælder Sortjordsnedfælder Egebjerg Maskinstation ApS Hellerødvej Thyholm Tlf / NYT fra LandboThy

11 økonomi & jura Kapitalafkastsagerne nærmere afgørelse af karsten knudsen, chefkonsulent skat Videncentret for Landbrug har på vegne af en klager ført en sag vedr. kapitalafkast. Der blev afsagt kendelse i landsskatteretten den 15. oktober Sagen drejer sig om, at SKAT ikke har imødekommet klagerens anmodning om genoptagelse af indkomsten i årene 2000 til 2010 som følge af SKATs styresignal med henblik på ændring af kapitalafkast og opsparet overskud i virksomhedsordningen. Det betyder kort og godt, at klager havde betalt topskat af en indkomst, som han ville have sparet op i virksomhedsordningen. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, så SKAT pålægges at genoptage de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud. Efter denne kendelse afsagt i oktober er der efterfølgende afsagt 2 kendelser i Landsskatteretten den 18. december 2013 omkring samme problemstilling, som også gav skatteyder medhold. Sager i LandboThy Vi har som tidligere skrevet i NYT fra LandboThy 24 tilsvarende sager, som omhandler samme problemstilling. Sagerne blev i sin tid anket til de lokale skatteankenævn med anmodning om berostillelse, indtil Landsskatteretten traf afgørelse. Da afgørelsen nu foreligger, håber vi på en snarlig behandling fra ankenævnene. Der er sendt mail med anmodning om genoptagelse af sagerne til Skatteankestyrelsen i Frederikshavn og Ringkøbing. Vi har fået svar, at arbejdet er igangsat, men tidshorisonten er ukendt. Endvidere understreger de, at det er helt konkrete sager, der er taget stilling til, underforstået at hvis de sager, der foreligger i LandboThy ikke har nøjagtig samme problemstilling, kan afgørelsen være anderledes. Vi håber på snart at kunne arbejde videre med sagerne og få dem afsluttet. FORSIKRINGMÆGLING Kontakt forsikringsmæglerne Hobrovej Aalborg SV Steve M. Madsen Mobil: Forsikringsrådgivning med stor nytteværdi Professionel og uvildig forsikringsrådgivning til dansk landbrug der gi r bedre dækning ofte til lavere præmie. Arne Winther Mobil: NYT fra LandboThy 11

12 kvæg kvæg Ta Stilling - Ta Handling til restbeløb pr. ko af helle Sievertsen, afdelingschef kvæg Kan dit konkurrencegen trickes? - Så er det nu, der er en oplagt mulighed for fokus på restbeløb pr. ko. Det fokus vil du gennem 2014 have sammen med en hel masse andre mælkeproducenter, der blandt andet leverer tal til en månedlig opgørelse på landsplan. Indtil videre har 121 besætninger - heraf 15 økologiske - fra henholdsvis LMO, Syddansk Kvæg, Gefion, Lemvigegnens Landboforening, LandboNord og Heden & Fjorden bidraget med tal. Fra januar i år bidrager mælkeproducenter fra LandboThys område også. I første omgang vil det være de kvægbrugere, der deltager i Kvægnøglen, men vi håber, der er flere, der kan se værdien af at kende restbeløbet, og tager imod opfordringen til at få udarbejdet 10 foderkontroller på de malkende køer gennem Restbeløb et øjebliksbillede Når foderkontrollen beregnes, får vi et øjebliksbillede af forholdet mellem mælkemængde, pris, energiudnyttelse og foderpris. I beregningen indsættes en fastlagt grovfoderpris på 107 øre/fe for majs og 117 øre/fe for græsensilage og helsæd. Ved indkøbt foder anvendes de priser, der er indkøbt til på den enkelte bedrift, og restbeløbet afspejler hermed også, hvor god en købmand, du er. Der er penge i en ordentlig fodereffektivitet, og i en tid, hvor kvoten mange steder er en begrænsende faktor, er det et must, at energiudnyttelsen ligger på minimum 93. Der er flere forhold, som påvirker restbeløbet det kan være grovfoderkvalitet, sundhed, reproduktion, fodring og mælkeydelse. BUND GENNEMSNIT TOP Konv. Øko. Konv. Øko. Konv. Øko. Energiudnyttelse 91, ,9 96,2 108,3 99,6 kg EKM/ko/dag 29,5 27,5 35,2 32,3 38,9 38,4 kg EKM/kg TS 1,27 1,23 1,54 1,34 1,65 1,47 Rest/kg EKM 2,18 2,33 2,27 2,43 2,35 2,57 Rest /ko/dag ,83 93,35 12 NYT fra LandboThy

13 kvæg Et godt tilbud fra LandboThy Kvæg På hver enkelt bedrift må man ind og vurdere, hvilke håndtag, der skal justeres på. Det vil være naturligt at gøre umiddelbart efter en foderkontrol. Vi vil gerne sparre i forhold til den indsats, der skal til for at nå det restbeløb, der er målet, eller som bliver målet, nå du kan se, hvad andre præsterer! Du kan få fokus på dit restbeløb pr. ko ved, at du i 2014 tilmelder bedriften til: 10 foderkontroller på de malkende køer, der følges op af en kort skriftlig kommentar, og hvor tallene overføres til den landsdækkende sammenligningsgruppe. Hvor mange Cashcows har du? Samlet pris kun kr. Vi ser frem til, at tallene fra Thy området kan være med til at hæve det gennemsnitlige restbeløb. Afgræsningsskolen 2014 I 2014 deltager LandboThy Kvæg i projekt Afgræsningsskolen - et tilbud til alle kvægbrugere, der interesserer sig for afgræsning - og om deltagelse i et forløb, der både indeholder undervisning og erfaringsudveksling. PROGRAM 12. marts 2014 Formiddagskursus for gruppens deltagere i Videncenter Thy-Mors. Her vil vi primært beskæftige os med planlægning af afgræsningen. Fra sidst i april til sidst i september 6 møder af 2,5 times varighed hos deltagerne på skift. Alle forventes at komme med indspil til emner. Oktober Status-/evalueringsmøde, hvor vi også kigger på, hvad målsætningen for afgræsningen skal være i afgræsningssæson Tilmelding: Tlf eller Afgræsningsskolen er støttet af projektmidler, hvorved egenbetalingen vil blive begrænset. NYT fra LandboThy 13

14 kvæg kvæg En fremtid for økologisk mælkeproduktion Af helle sievertsen, afdelingschef kvæg Gennem en længere årrække opnåede de økologiske mælkeproducenter i gennemsnit et lidt bedre driftsresultat end deres konventionelle kolleger. Siden 2012 har der gennemsnitligt set ikke været den store forskel. Men forskellen på resultaterne bedrifterne i mellem, afhængig af om man befinder sig i gruppen med de bedste eller de dårligste økonomiske resultater, er ikke blevet mindre gennem årene, uanset produktionsform. Håbet er lysegrønt Da økonomer på VFL kom med deres bud på forventningerne i Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater i december 2013, fremkommer der tal for den bedste 1/3 af økologerne, som ligger meget tæt på forventningerne til driftsresultaterne for den konventionelle bedste 1/3. Der står: Efter fem år med lav indtjening har malkekvægbedrifterne endelig udsigt til en markant fremgang i indtjeningen i Den markante fremgang giver de bedste bedrifter mulighed for at investere i en udvidelse af produktionen, mens bedrifter med mindre gode resultater får mulighed for at afdrage på den dyreste del af gælden. Hvorfor lige nu Alt tyder på, vi går en økonomisk lysere tid i møde. I forbindelse med økologikongressen i november sidste år havde detailhandlen også hænderne højt oppe over hovedet. Efter nogle år med dalende eller stagnerende afsætning på økologiske varer er der igen optur, ikke mindst for den økologiske mælk der har været hårdt presset af et for stort prisspænd mellem økologisk og konventionel mælk i supermarkedets køledisk. En beslutning om, at vi vil noget andet end det, vi gør i dag, kommer nok ofte på et tidspunkt, hvor det kan virke irrationelt for udeforstående. 14 NYT fra LandboThy

15 kvæg Mange har været under hårdt pres gennem en længere periode, hvor indtjeningen ikke har været tilstrækkelig. Driftsresultaterne kommer under lup, og måske har nogle følt sig nødsaget til at skære ned på mandskabet for at spare. Græsset gav et elendigt udbytte mange steder i 2013, og erstatningsfoder - hvis det kan købes - er dyrt. - Nogle af økologireglerne virker urimelige. Arronderingen på ejendommen er måske ikke for god, så afgræsning er besværlig. - Det må da være bedre at være konventionel? Et liv som selvstændig Det er vigtigt at tage udgangspunkt i sig selv og dernæst i virksomheden. Hvad skal der til, for at jeg kan have en god (jeg sagde ikke nem) hverdag. - Hvad betyder noget for mig også i forhold til indtjening. Hvis drømmen er at nå kg mælk i gennemsnit pr. ko, så giver det en langt større udfordring som økolog end som konventionel. Hvis sommeren med skiftende vejrlig og besværlige drivveje og små kalve på græs føles som et mareridt, så er op ad bakke som økolog. Som selvstændig og virksomhedsejer har man valgt et liv med udfordringer og mange opgaver, uanset hvilken produktionsform man har valgt. Jeg har gennem mange år haft den glæde at være rådgiver for både økologiske og konventionelle mælkeproducenter. Produktionsformen er forskellig, holdningen kan være forskellig, men der er glæder og problemer, udfordringer og kontrol uanset produktionsform. Ligeledes vil kravet til optimering af produktionen også være en del af gamet for de fleste og uafhængig af produktionsform. Et af tidens argumenter er, at du som konventionel kan udvide din produktion betragteligt mere efter 2015, end du kan som økolog. NYT fra LandboThy Det er muligt, men det er vigtigt at undersøge tingene til bunds, inden ovenstående ræsonnement afstedkommer en beslutning. Vi er et land med skrappe miljøregler og med en finansiel sektor, der sidder hårdt på pengekassen. Hjerteblod Vi kan ikke leve af kærlighed og kildevand ikke ret længe i hvert fald - men uden hjerteblod går det heller ikke, når vi har valgt landbruget som vort erhverv. Livskvalitet er mange ting. For nogle er det at drive et landbrug økologisk en væsentlig del af livskvaliteten, og jeg er overbevist om, at det vil det også være fremadrettet. Hvis ikke vi skal have økologi som en produktionsform i Danmark, hvor så? En god og lokal partner for landbruget i Nordvestjylland Kornhandel - Såsæd - Frø - Gødning - Planteværn Foderblandinger - Råvarer - Olie - Biobrændsel... Se også en del af vort udvalg på ALTID KLAR TIL EN GOD HANDEL! Nordvest Foder A/S N F... alt til landbrug, have og hobby... Vestervig Hvidbjerg

16 kvæg Natura Ny ansøgningsrunde af Kaj E. Kristensen, kvægbrugsrådgiver Den 1. marts 2014 åbner ny ansøgningsrunde for Natura 2000 projekter til rydning og forberedelse af afgræsning. Alle ansøginger om tilskud i 2013, som opfyldte kravene til ansøgning, blev godkendt. Dog var der en øvre grænse for tildkud til fangfolde på kr. Tilskuddet er 100%. Ring til Kaj E. kristensen på eller send en mail til for yderligere information. KMP, nøgletalstjek, analyseudskrifter, foderkontrol, ny dyreregistrering Invitation til kursusdag i marts Den nye Dyreregistrering bliver medio januar 2014 lanceret til alle mælkeproducenter, som har Dyreregistrering i forvejen, hvilket er ca stk. Programmet er nu så langt i udviklingen, at mælkeproducenterne kan anvende programmet til alle daglige gøremål og vil opleve store forbedringer i forhold til den eksisterende Dyreregistrering. I forbindelse med ny Dyreregistrering bliver mælkeproducenter tilbudt DMS Pluspakken, som består af Ny Dyreregistrering, Analyseudskrifter, KMP, herunder foderkontrol og Nøgletalstjek. I LandboThy Kvæg har vi allerede snuset til nogle af programmerne og fået et ret godt kendskab til andre, bl.a. foderkontrol. Vi synes, der tegner sig mange spændende muligheder, og håber du har lyst til at deltage i en kursusdagen, hvor der vil være introduktion til KMP, nøgletalstjek, foderkontrol m.v. Undervisere vil være lokale konsulenter samt en medarbejder fra Videncentret for Landbrug, der har stort kendskab til de nyudviklede programmer. Kursusdagen afholdes tirsdag den 4. marts fra kl i Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted. Tilmelding senest den 27. februar 2014 til tlf eller på Pris for deltagelse 500 kr./person inkl. forplejning. 16 NYT fra LandboThy

17 planter & miljø Godt for pengepungen og godt for miljøet af dion g. nørgaard, energi- og miljøirådgiver Tilskud til omlægning til vedvarende energi og energieffektiviseringer i landbruget Tilskud Alene i december 2013 medvirkede LandboThy til at få et tilskud på 3,1 millioner kr. fra Energistyrelsen til investeringer i omlægning til vedvarende energi og energieffektiviseringer i landbruget. Udbetaling af dette tilskud foranlediger, at der mindst investeres 8,5 millioner ude på bedrifterne. Tilskudsordningen er derfor i særdeleshed med til at sætte gang i det lokale erhvervsliv og giver flere arbejdspladser i vores område, samtidig med at det er godt for miljøet. For at få tilskud er det en betingelse, at det fossile varmeanlæg ændres til en vedvarende energikilde. De udbetalte tilskud er primært gået til etablering af stokeranlæg, varmepumper eller halmfyr med følgeinvesteringer, herunder indretning af fyrrum, siloanlæg, skorsten m.v. Energieffektiviseringer Hvis der samtidig med udskiftningen af varmeanlægget foretages energieffektiviseringer, er disse også tilskudsberettigede. Energieffektiviseringerne kan være udskiftning af ventilation (mere energivenlige motorer), klimastyring, ændringer i varmekilde, isoleringer, udskiftning af belysningskilde til LED- belysning, nye varmerør, udskiftning af cirkulationspumper, varmebesparende og isolerende måtter m.m. Der er typisk opnået et tilskud fra Energistyrelsen på 40 til 65 % af investeringerne afhængig af energiforbrugets størrelse og den andel, der anvendes til procesvarme. Der er tale om lukrative investeringer, hvor tilbagebetalingstiden oftest er under to år. Tjek af dit energiforbrug En optimal vurdering af muligheder i Energistyrelsens tilskudsordning foranlediger ofte en mindre gennemgang af virksomhedens energiforbrug på alle områder. LandboThy kan i den forbindelse lave et mindre tjek af virksomhedens samlede energiforbrug. Et Energitjek identificerer og kvantificerer væsentlige energibesparelsespotentialer, herunder sammenligner energiforbruget med tilsvarende bedrifter. For spørgsmål om energibesparelse og tilskudsmuligheder er I meget velkommne til at kontakte LandboThy. Energidag - med fokus på energioptimering Torsdag 20. marts kl Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted Kom og mød en bred kreds af aktører på én gang og få mere at vide om VE til proces, varmegenvinding, varmepumpeanlæg, herunder jordvarme, samt gyllekøling, halmfyr, stokerfyr, solceller og husstandsvindmøller LandboThy er vært ved let traktement. - ALLE ER VELKOMNE NYT fra LandboThy 17

18 midtjysk svinerådgivning Varme i spaltegulv af mogens bækgaard, ledende konsulent Varme i spaltegulv bag soen ved faring resulterede i en lavere pattegrisedødelighed i kassestier. Varme kan alternativt tilføres via f.eks. en lampe. Effekten af varme integreret i spaltegulvet bag soen i forbindelse med faring blev undersøgt i forhold til pattegrisedødelighed. Der var en lavere dødelighed fra kuldudjævning frem til fravænning ved brug af varme i spaltegulvet ved faring. Forsøget bør dog gentages med et større datagrundlag, så effekten på pattegrisedødelighed kan bestemmes med større sikkerhed. Den opnåede lavere pattegrisedødelighed svarer til 0,3 gris pr. kuld under de givne forsøgs- og produktionsomstændigheder. Dette repræsenterer en værdi på ca. 55 kr. pr. kuld. En omkostning til afskrivning og driftsudgifter skal således være lavere end dette, for at det er rentabelt. Der var 35 C på spaltegulvet lige hen over varmerøret. Overfladetemperaturen på spaltegulvet var 30 C som gennemsnit for spaltegulvsområdet, hvor grisene blev født, lige bag soboksens baglåge. Det var forventet, at overfladetemperaturen på hele spaltegulvet var 35 C. Det var nødvendigt med en fremløbstemperatur på ca. 55 C for at opnå dette. Spaltegulvselementerne med integreret varme var fra det hollandske firma Nooyen. Det benyttede varmesystem havde en uventet ineffektiv overførsel af varmen til spaltegulvet. Dette blev vurderet på basis af den i forsøget nødvendige fremløbstemperatur for at opnå de gennemsnitligt 30 C, og at der var en ringe varmefordeling i spaltegulvselementet. Varme bag soen kan alternativt etableres ved at bruge varmelamper, som tændes før faring og slukkes efter faring. En opvarmning af spaltegulv i kassestier ved faring bør fremadrettet baseres på en mere effektiv teknisk løsning og med varme målrettet dét område, som grisen fødes ud i. En automatisk styring af tænd/sluk på varmen på sti niveau er det mest ideelle for at minimere energiforbruget og undgå opvarmning af spaltegulvet bag soen efter endt faring. DLG Nordjylland landmandens eget andelsselskab Din total leverandør til landbruget ligger i: Hillerslev Østerild Stagstrup Nykøbing Mors Hvidbjerg DLG Nordjylland, Tlf , 18 NYT fra LandboThy

19 midtjysk svinerådgivning Rosende tysk omtale af dansk antibiotikareduktion Når danske medier skal fortælle historien om danske svineproducenters forbrug af antibiotika, vinkles der ofte på, at forbruget er højt, og at det bør nedbringes for at undgå bakterie-esistens. Men udenlandske medier ser åbenbart anderledes på historien. Tysklands førende nyhedsmagasin DER SPIEGEL fremhæver i en stort anlagt artikel Danmark som foregangsland i kampen for at reducere antibiotika forbruget. I DER SPIEGEL fremhæver WHO s øverste chef Margeret Chan dansk svineproduktion som pioner på antibiotikaområdet, fordi Danmark som det eneste land faktisk gør en koordineret indsats for at nedbringe antibiotikaforbruget til svin. Hun fremhæver, at Danmark som et af få lande overvåger forbruget, har fuldstændig åbenhed, at dyrlæger ikke tjener på salget af medicin, at man i Danmark ikke længere bruger de kritiske cefalosporiner, samt at danske svineproducenter risikerer sanktioner ved for højt forbrug. Den rosende omtale betyder ikke, at vi skal hvile på laurbærrene. Tværtimod. Vi arbejder hver dag på at få forbruget endnu længere ned. Dels gennem vores udviklingsarbejde og vores daglige pasning af grisene, men også i vores samarbejde med myndighederne og dyrlæger. VI ER KLAR, NÅR BEHOVET OPSTÅR! Klipning af læbælter - stor rækkevidde Tilsætning af syre med udbringning Vi har alt udstyr til roedyrkning Korn Foderstoffer Gødninger Kemikalier Diesel- og fyringsolie ALT MASKINSTATIONSARBEJDE UDFØRES Midtthy Maskinstation Niels Erik Gisselbækvej Snedsted Leverandør til fremtidens landmænd Tlf: NYT fra LandboThy 19

20 midtjysk svinerådgivning Kvartalsvis hitliste af mogens bækgaard, ledende konsulent Som en del af det nye samarbejde med AgriNords svinerådgivning udsender Midtjysk Svinerådgivning i denne måned for første gang kvartalsudsendelse. Kvartalsudsendelse kan betragtes som en kvartalvis hitliste, som vi ellers hidtil kun har udsendt en gang årlig i forbindelse med Hot spot. I kvartalsudsendelsen indgår besætninger både fra Midtjysk Svinerådgivning og fra AgriNord, så det samlede antal besætninger, man kan sammenligne sig med, bliver altså væsentligt større. NYT! Som udgangspunkt kommer alle besætninger, hvor vi har e-kontrollen fra kvartalet, med i kvartalsudsendelsen. Hvis vi ikke har jeres e-kontrol i forvejen, men I gerne vil med i opgørelsen, så send os en web back-up, når I har lavet e-kontrol i januar kvartalet. Så kommer den med i næste opgørelse. Fodringsstrategi for højtydende søer Højtydende søer med et højt genetisk potentiale stiller ekstra krav til fodringen. I en artikel i det internationale magasin Pig Progress skriver Jacob Dall, Karsten T. Rasmussen og Arndt Schäfer fra Vilofoss, at fodring af søer bør tilpasses i 4-6 faser i forhold til, hvor soen er i cyklus. Endvidere skal der tages højde for soens huld. En so, som taber sig 40 kg i løbet af en diegivningsperiode, skal æde ca. 180 kg ekstra foder i løbet af den efterfølgende drægtighed for at genvinde tabet under laktationen. Derfor bør huldet løbende kontrolleres, så fodringen sikrer, at søerne bevarer et godt huld. At bevare soen i et passende huld gennem hele cyklus er essentielt for at sikre høj produktivitet og høj holdbarhed. Søernes fodring kræver konstant opsyn og tilpasning i forhold til deres behov. Tag fat i din rådgiver og få et eftersyn og en plan for, hvordan I sikrer optimal fodring af søerne i din besætning. Personaleændring Konsulent Kristian Jensen er pr. 31. december 2013 fratrådt sin stilling i Midtjysk Svinerådgivning, for at tiltræde i en stilling som slagtesvinerådgiver hos Danish Crown. Vi siger tak til Kristian for en flot indsats hos os i gennem næsten syv år og håber, han må befinde sig godt i sit nye job. I Kristians sted har vi pr. 1. januar 2014 ansat agrarøkonom Søren Larsen. Søren har været beskæftiget med svineproduktion under sin uddannelse og har derefter været ansat i foderstofbranchen - først som sælger hos Salling Grovvarer og senest hos Hedegaard Agro i Skive. Med sin baggrund har Søren et solidt kendskab til praktisk svineproduktion, foderområdet og svineproducenter i vores område. Søren skal hovedsagelig arbejde med foderrådgivning og -optimering samt slagtesvinerådgivning. 20 NYT fra LandboThy

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

#3 MAJ 2014 NYT. fra LandboThy

#3 MAJ 2014 NYT. fra LandboThy #3 MAJ 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Vækst, vækst og atter vækstplan Side 12 Kalven - i et krydsfelt mellem teori og praksis Side 16 Nye udspredningsarealer for husdyrgødning NYT fra LandboThy 1 velkommen

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014 #6 DECEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 1 2014 på godt og ondt Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget Side 19 Nye udpegninger af 3-områder NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold 2014 på godt og ondt

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

#6 DECEMBER 2012 NYT. fra LandboThy

#6 DECEMBER 2012 NYT. fra LandboThy #6 DECEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE 12-13 Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1 velkommen

Læs mere

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 På vej mod et salmonellafrit kvægbrug Nu sker det endelig.

Læs mere

#2 APRIL 2013 NYT. fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012. NYT fra LandboThy

#2 APRIL 2013 NYT. fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012. NYT fra LandboThy #2 APRIL 2013 NYT fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012 NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Fokus skal fastholdes 2 Første kvinde i LandboThys bestyrelse

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter #5 OKTOBER 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter #5 OKTOBER 2012 #5 OKTOBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Hektisk efterår 2 Kontroller

Læs mere

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i CV Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i Potentiale screening Tournaround Taktisk og strategisk planlægning

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012 #2 APRIL 2012 NYT fra LandboThy SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater SIDE 18 Når gæssene græsser NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Velkommen 2 Er græsset grønnere

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

#3 MAJ 2013 NYT. fra LandboThy. Side 3 ARBEJDSSIKKERHED I LANDBRUGET Side 8 DYRSKUET THY-MORS 2013 Side 16 TILSKUD TIL NYE STALDE.

#3 MAJ 2013 NYT. fra LandboThy. Side 3 ARBEJDSSIKKERHED I LANDBRUGET Side 8 DYRSKUET THY-MORS 2013 Side 16 TILSKUD TIL NYE STALDE. #3 MAJ 2013 NYT fra LandboThy Side 3 ARBEJDSSIKKERHED I LANDBRUGET Side 8 DYRSKUET THY-MORS 2013 Side 16 TILSKUD TIL NYE STALDE NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Miljøregulering 2 Arbejdssikkerhed

Læs mere

Farestier til løse søer

Farestier til løse søer TEMA Fremad - hvordan? Farestier til løse søer Svineproducent Søren Larsen, Aagaard Chefforsker Vivi Aarestrup Moustsen, Ph.D., M.Sc., VAM@LF.DK, Stalde & Miljø 1 Farestier til løsgående søer Hvad kan

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 9 Lean - fra vanedyr til forbedringskultur. Side 11 Tilskudsordninger. Side 17 LandboThys dyrevelfærdsgruppe

NYT. fra LandboThy. Side 9 Lean - fra vanedyr til forbedringskultur. Side 11 Tilskudsordninger. Side 17 LandboThys dyrevelfærdsgruppe #2 APRIL 2015 NYT fra LandboThy Side 9 Lean - fra vanedyr til forbedringskultur Side 11 Tilskudsordninger Side 17 LandboThys dyrevelfærdsgruppe Side 18 Årets KvægNørd NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold

Læs mere

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Hestekongres 2014 Smid ikke julesulet

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 Nyt fra LandboThy» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 LandboThy Tro på fremtiden! Af Niels Jørgen Pedersen, formand LandboThy Vi står midt i store udfordringer, hvor blandt andet økonomi

Læs mere

#5 OKTOBER 2013 NYT. fra LandboThy

#5 OKTOBER 2013 NYT. fra LandboThy #5 OKTOBER 2013 NYT fra LandboThy Side 3 Målrettet indsats på Beerstedgaard Side 18 Vandplaner - det er tid at lave indsigelser! Side 20 Termografi af stalde og grise NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Konference for kommende landmænd side 7

Konference for kommende landmænd side 7 januar 2015 Nr. 1 en tur i rutsjebanen side 3 møder og kurser om summax side 5 Konference for kommende landmænd side 7 Indholdsfortegnelse Kvæg.............................................. 03 Plante &

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi #2 APRIL 2014

NYT. fra LandboThy. Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi #2 APRIL 2014 #2 APRIL 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Bristede forhåbninger?

Læs mere

Effektiv svineproduktion med WinPig

Effektiv svineproduktion med WinPig Effektiv svineproduktion med WinPig AgroSoft optimerer din svineproduktion Global Udvikling AgroSofts managementsystem WinPig er i dag et af verdens førende. Svineproducenter i hele verden bruger dagligt

Læs mere

#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy

#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy #1 FEBRUAR 2013 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE 12-13 Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold

Læs mere

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Bedre mavesundhed Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Mavesår på dagsordenen Topmøde Dyrevelfærd Pattegriseoverlevelse

Læs mere

Fravænning lørdag. Konsekvenser for pattegrisene?

Fravænning lørdag. Konsekvenser for pattegrisene? Fravænning lørdag Konsekvenser for pattegrisene? Præsentation Keld Sommer Landboforeningen Gefion Svinerådgiver Nicolai Weber LVK Svinedyrlægerne Øst Svinedyrlæge Menuen 1.Indledning 2.Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation?

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? v/ Heidi Alsing, Landbrug & Fødervarer Børge Sørensen, Landrbugsrådgivning Syd Hvorfor Selveje? Fordi:

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang V/ konsulent Bjarne Christensen, S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt 1 Spredning i det økonomiske resultat bliver større S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt

Læs mere

Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden. Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen

Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden. Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen Kreditsituation I Generelt lidt bedre end for et år siden dog med undtagelse af svinebrug med lav selvforsyning

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012 #4 SEPTEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Hvornår lytter ministeren 2 Tak

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014 #4 SEPTEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold En god høst med mangler 2

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen.

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. 2. Foreningens hjemsted er Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 2 Vision og målsætninger

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform #5 OKTOBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Ændring af virksomhedsordningen Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Priser på nedtur...2

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 Nyt fra LandboThy Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 LandboThy Lyspunkter og efterslæb Af Morten Yde, formand LandboThy Vi har taget hul på et nyt år, hvor der er masser af lyspunkter,

Læs mere

Kvægøkonomi aften efterår 2011

Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomiaften KHL. 30. november 2011 Driftsøkonomi v. Ulrik Simonsen Målet for i aften Prognoser / budgetter 2012 Udfordringer i tiden der kommer Kritiske faktorer Beslutninger

Læs mere

Dette nyhedsbrev indeholder dels en kort status på projektet: Risikoledelse, dels en række spørgsmål, hvor vi gerne vil have jeres tilbagemelding.

Dette nyhedsbrev indeholder dels en kort status på projektet: Risikoledelse, dels en række spørgsmål, hvor vi gerne vil have jeres tilbagemelding. Nyhedsbrev, juli 2012 Den 6. juli 2012 Projektet Risikoledelse Mogens Lund Kære Niels Eghøj og Kasper Juhl Klausen, Agrovi Torben Wiborg, Jacob Frey Hansen & Joachim Gleerup Andersen, LMO Henrik Rasmussen

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Beretning Familielandbruget VEST-Jylland 7-3-2011

Beretning Familielandbruget VEST-Jylland 7-3-2011 Beretning Familielandbruget VEST-Jylland 7-3-2011 Det forgangne år 2010 huskes nok, som året, hvor der stadig var økonomisk krise både i det private erhvervsliv, i bankerne i særdeleshed og på mange landbrugsbedrifter.

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Så er det dyrskuetid...

Nyt fra LandboThy. Så er det dyrskuetid... Nyt fra LandboThy Så er det dyrskuetid... LandboThy Godt naboskab Af Niels Eriksen, næstformand LandboThy Det er forår, og gyllen skal ud. Det lugter, og befolkningens tolerance over for denne lugt kan

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Mød de dygtigste Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Brug en eftermiddag sammen med en landmand, der har styr på både økologi og økonomi. Se det i praksis. Stil de frække spørgsmål. Test din viden

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG.

OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. Støttet af: OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. NOTAT NR. 1341 Når man kender indsættelsesvægten og den daglige tilvækst hos smågrisene, så kan man beregne hvor meget

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd

Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd Nyhedsbrevet er sendt til: Landsudvalget for Danske Deltidslandmænd og kontaktpersoner i de lokale/regionale foreninger Nr. 1 Juni 2014 Årsmøde 25. oktober 2014 Danske

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Kassestier. 1) suppl. mælk, 2) varme i huler, 3) varme v. faring. Lisbeth Brogaard Petersen Stalde og Miljø

Kassestier. 1) suppl. mælk, 2) varme i huler, 3) varme v. faring. Lisbeth Brogaard Petersen Stalde og Miljø Kassestier 1) suppl. mælk, 2) varme i huler, 3) varme v. faring Lisbeth Brogaard Petersen Stalde og Miljø 1) Supplerende mælk i farestier Suppl. mælk (1 af 5) Test af lamper Varme v. faring Konklusioner

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed #4 SEPTEMBER 2013 NYT fra LandboThy Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Klima

Læs mere

ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter

ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter Erfaudveklings/kursus Lemvigegnens Landboforening 16 december 2010 v/mette Thorhauge og Ulrik Toftegaard (Søren Lykke, LRØ)

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Tema 1: Rådgivning der virker Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Chefkonsulent Nicolaj Nørgaard Økonomirådgivningen, LandboNord & Projektleder Heidi Hundrup Dansk

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Erhvervsrådgiver Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Erhvervsrådgiver Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i CV Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Erhvervsrådgiver Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i Potentiale screening Proces, HR Taktisk og strategisk planlægning Andersen

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Succes med slagtesvin 2014. Søren Søndergaard, Næstformand VSP

Succes med slagtesvin 2014. Søren Søndergaard, Næstformand VSP Velkommen 1 Succes med slagtesvin 2014 Søren Søndergaard, Næstformand VSP 2 Dansk svineproduktion 30 25 20 16,3 16,2 22,4 20,9 25,8 22,1 25,7 21,3 26,4 21,4 27,4 21,1 27,6 19,3 28,6 20,2 29,4 20,9 29,1

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Hurtig merværdi i forhold til investering.... læs mere på side 6

Nyt fra LandboThy. Hurtig merværdi i forhold til investering.... læs mere på side 6 Nyt fra LandboThy Hurtig merværdi i forhold til investering... læs mere på side 6 Foreningsnyt Grøn vækst 2.0 Oven på en kold og lang vinter, som vi ikke har oplevet i de seneste mange år, forventer man

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere