NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014"

Transkript

1 #1 FEBRUAR 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes NYT fra LandboThy 1

2 velkommen Indhold Nyt ministerhold 2 Mere positive udsigter små landbrug mister støtten fra Markedspladsen - ny service 6 Selvangivelse og årsopgørelse for Indberetning af håndværkerfradrag 8 Børne- og ungeydelse 9 Moms 10 Kapitalafkastsagerne nærmere afgørelse 11 Ta Stilling - Ta Handling til restbeløb pr. ko 12 En fremtid for økologisk mælkeproduktion 14 Natura Ny ansøgningsrunde 16 Godt for pengepungen og godt for miljøet 17 Varme i spaltegulv 18 Rosende tysk omtale af dansk antibiotikareduktion 19 Kvartalsvis hitliste 20 Fodringsstrategi for højtydende søer 20 Personaleændring 20 Mavesår kan opstå hurtigt og hele op hurtigt 21 Organisation i LandboThy 22 LandboThy styrker fagligheden 22 Adresser 23 Mødekalender 24 NYT fra LandboThy udgives af Silstruppparken Thisted Tlf Ansvarshavende bladredaktør: Bodil Errebo Nielsen, Oplag Nyt ministerhold - igen igen! Endnu engang er vi blevet præsenteret for et nyt ministerhold, som hurtigst muligt skal i arbejdstøjet og i gang med de politiske forhandlinger, der gerne skal bane vejen for en ny regulering. Vækstplanen, som blev vedtaget før jul, skulle jo gerne kombineres med og bygge på mange af Naturog Landbrugskommissionens anbefalinger. Med de seneste måneders massive udskiftninger i ministerierne kan vi kun konstatere, at vi taber terræn i forhold til at få sat skub i en omstilling. Når vi dertil lægger de lidt dårlige historier, der har præget mediebilledet her i starten af året, kommer vi ikke uden om, at den spæde optimisme er en smule under pres. TV dokumentaren Det store Svinerige blev endnu et eksempel på, at et manipuleret og forudbestemt budskab er svært at dæmme op for. Men uanset hvad kommer vi længst med at holde fast i åbenhed og signalere, at vi gerne tager diskussionen. I et sådant forløb dør den politiske populisme ret hurtigt, men det er ærgerligt, at erhvervet i et vist omfang taber image i danskernes bevidsthed. I LandboThy er der travlhed omkring status, og det er altid spændende at se de første driftsregnskaber. Som i tidligere år vil billedet nok være præget af store forskelle og variationer med udgangspunkt i dårlige bytteforhold og ulige finansieringsomkostninger. For LandboThy tegner status for 2013 rigtigt positivt med vækst og omkostningsstyring på den rigtige side af budgettet. Vi kan endnu engang konstatere, at Videncentret Thy-Mors har skabt rammerne for en god og positiv udvikling. I forbindelse med Fagligt Årsmøde den 20. februar og LandboThys generalforsamling den 10. marts vil vi gerne informere yderligere om disse ting. Morten Yde Formand LandboThy 2 NYT fra LandboThy

3 landbothy Mere positive udsigter Af helle sievertsen, afdelingschef kvæg Den 27. januar afholdt LandboThy Kvæg årsmøde på Videncenter Thy-Mors. I sin beretning nævnte næstformand i LandboThy og formand for kvægudvalget Kristoffel Kappel, at da der blev afholdt årsmøde i LandboThy Kvæg i januar 2013 kunne kvægbruget i en avisoverskrift læse: Mælkepriser presset i bund tårnhøje foderpriser. Nu her et år efter er udsigterne langt mere positive for kvægbruget, der har opnået flere mælkeprisstigningerne gennem 2013 og fra februar i år opnår, at mælkeprisen stiger yderligere med 7,5 øre. Omkostningsniveauet er fortsat højt, men alligevel forventes det, at bytteforholdet i 2014 vil blive det bedste inden for de sidste 5 år. Ens rammevilkår i EU Landbrug & Fødevarer Kvæg har fremlagt deres strategi indtil 2018, og et af målene er, at der opnås ens rammevilkår i EU. Det betyder rigtig meget for den danske mælkeproduktion, der ofte pålægges danske særregler, der er strammere end reglerne for øvrige medlemslande i EU. Produktiviteten i virksomheder, inkl. landbruget, skal hele tiden øges. Det kræver et godt samspil blandt andet over til rådgivningen, og at kvægbrugerne er meget bevidste om, at der skal bruges mere og mere tid på ledelsesmæssige opgaver. Dyrevelfærd Kristoffer Kappel talte også om Lov om Hold af Kvæg, der som han sagde:.. er vedtaget i en anden tid, hvor det var nemt at låne midler til ændringer i produktionsbygninger. Sådan er situationen ikke i dag. Vi ønsker helt bestemt god dyrevelfærd i kvægbruget også fordi, der er sammenhæng mellem dyrevelfærd og indtjening. NYT fra LandboThy Men i et erhverv, hvor talrige undersøgelser viser, at managementfaktoren er afgørende, giver det ingen mening at lave generelle reguleringer, bl.a. fordi det bremser mulighederne for vækst i erhvervet. I stedet ønsker vi målrettede tiltag, så vi virkelig opnår bedre dyrevelfærd de steder, hvor der måtte være problemer på området. Sygdomsbekæmpelse Kristoffer Kappel var også omkring kvægbrugets brug af antibiotika, hvor forbruget faktisk er faldet siden veterinærforliget i 2010, hvor kvægbrugerne fik mulighed for selv at behandle med antibiotika, når de samtidig er tilmeldt en ordning med et fast antal dyrlægebesøg om året. Dyrlægens rolle er i dag blevet af mere rådgivende art. Kristoffer Kappel sluttede med at fortælle, at der via Landbrug & Fødevarer Kvæg snarest vil blive igangsat nogle tiltag omkring øget fokus på smittebeskyttelse. Sygdomme som mycoplasma, bovis og salmonella dublin har vist os vigtigheden af, at kvægbrugerne sikrer sig så godt, de overhovedet kan for at undgå at få smitsomme sygdomme ind i deres besætning. Kristoffer Kappel har selv haft sin besætning smittet med salmonella, og det har været en lang sej kamp at komme fri af sygdommen. TILMELD DIG LANDBOTHYS ELEKTRONISKE NYHEDSMAIL PÅ 3

4 foreningsnyt Sæt X i kalenderen ved fredag 13. og lørdag 14. juni, hvor Dyrskuet Thy-Mors 2014 afholdes på dyrskuepladsen i Thisted. 4 NYT fra LandboThy

5 mors-thy familielandbrug små landbrug mister støtten fra 2015 Af Jens Ole Kristensen, formand Mors-Thy Familielandbrug For mange deltidslandmænd har det stor betydning, at de kan se frem til at miste EUs landbrugsstøttebeløb, når regeringens beslutning om at hæve hektargrænsen for enkeltbetaling fra to til fem hektar. I alt drejer det sig kun om ca. 70 mio. kr. om året ud af de samlede ca. 6,2 milliarder kr., som danske landmænd modtager. Det kan få store konsekvenser for livet på landet. Når en bedrift har et CVR-nummer, skal den jo give overskud for ikke at komme i SKATs søgelys, og det kan nu blive svært for mange. Det store svinerige De, der så udsendelsen Det store svinerige på DR for nylig, har nok spurgt sig selv, hvorfor der ikke kunne vises et mere korrekt og sandfærdigt billede af svineproduktionen i Danmark. Landbrugets myndigheder og dyrevelfærdsinteresseorganisationer har altid snakket sammen, og det skal de fortsætte med. Det skal ikke være TV programmer, der skal sætte dagsorden for lovgivningen. Programmerne skal være katalysator for en sund debat. Balancen er nok hårfin, men her har Danmark virkelig en position som frontfigur. Vi skal kunne tjene penge og have en god dyrevelfærd, hvor der hele tiden tænkes forbedringer ind. For produktionens skyld er det vigtigt, at der kan tjenes penge. Ingen virksomheder kan leve uden at tjene penge. Vi skal påvirke rammevilkårene, så de går i retning af bedre dyrevelfærd, men vi skal tænke på balancen, så vi ikke ender med, at al produktion flytter til udlandet. Ordinær generalforsamling i Mors-Thy Familielandbrug Mandag 17. marts 2014 kl Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted Der startes med fælles spisning DAGSORDEN Efter generalforsamlingen fortæller Lone An- 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent 2. Formandens beretning dersen om de første Evt. korte beretninger ved udvalgene dage som formand for 4. Regnskab til godkendelse familielandbrugssektionen og viceformand i 5. Evt. indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af næstformand Landbrug & Fødevarer. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 9. Valg af folkevalgt revisor 10. Eventuelt Tilmelding på tlf eller på under Kalender Uddeling af legat og Initiativpris SENEST DEN 10. MARTS NYT fra LandboThy 5

6 foreningsnyt Markedspladsen - ny service Ønsker du som landmand at købe/sælge landbrugsvarer, kan vi måske hjælpe dig med formidlingen. På LandboThys hjemmeside er der nu i højre side to muligheder for at indberette og se oplysninger om ting, du ønsker at købe, sælge eller leje/udleje. Når du har indberettet oplysninger, lægger vi hurtigst muligt dine oplysninger ind på listerne. Der ligger allerede emner, så klik ind og kig på mulighederne. VIKARER til enhver opgave Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening Lån billigt hos Landbruget Gartnerier Håndværkere Transport Industri Kunden er i centrum Du kan få en vikar hos vikarservice, der er tilpasset dine behov, jobbet og tiden. NORDVESTJYDSK IKARSERVICE Tlf lige nu til 4,95 procent i rente Der ydes lån til maskiner og løsøre. - vil du vide mere - så kontakt: Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening v/driftsleder Birthe Jensen, Silstrupparken 2, 7700 Thisted Tlf SilStrupparken thisted 6 NYT fra LandboThy

7 foreningsnyt Ordinær generalforsamling i LandboThy afholdes Mandag 10. marts 2014 kl Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere og dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Debat om bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen På valg er: Lars H. Callesen (modtager ikke genvalg) Karl Chr. Thøgersen (modtager ikke genvalg) 7. Øvrige valg 8. Valg af revisor 9. Eventuelt På bestyrelsens vegne Morten Yde, formand Legatmidler uddeles i løbet af aftenen. Efter generalforsamlingen er der indlæg ved repræsentanter fra Thyholm, Morsø og Thisted kommuner. DIT L&F B ANER VEJ FOR BEDRE VILKÅR Vejen til bedre vilkår for landbruget går gennem sammenhold. Lokalt står vi sammen i vores egen forening, og på landsplan står vores foreninger sammen i L&F og arbejder hver dag for mere indflydelse og bedre vilkår. Et lille udpluk of L&Fs politiske resultater og handlinger fra det seneste år: Landbruget er blevet et anerkendt erhverv L&F slæber staten i retten for vandplanerne - og vinder L&F slæber staten i retten for randzonerne Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger giver nye muligheder Se også BLIV MEDLEM I LANDBOTHY - en forening i fremdrift, der er med til at sætte den politiske dagsorden 50% rabat på kontingent det første år TILBUD TIL NYETABLEREDE GRATIS etableringsrådgivning i op til 10 timer GRATIS medlemsskab det første år vi gør en forskel for dig NYT fra LandboThy 7

8 økonomi & jura Selvangivelse og årsopgørelse for 2013 Af svend sunesen, økonomikonsulent Selvangivelsen for 2013 kan indberettes til SKAT fra den 10. marts Har man selvstændig virksomhed, skal selvangivelsen indberettes på internettet på SKATs hjemmeside Sidste frist for rettidig indberetning af selvangivelsen er den 1. juli Lønmodtagere kan se deres årsopgørelse for 2013 på nettet fra 10. marts Herefter kan man indberette ændringer til årsopgørelsen. Der vil typisk være behov for at indberette eller ændre befordringsfradrag og eventuelt håndværkerfradrag. Efter indberetning af ændringerne bliver der dannet en ny årsopgørelse. Overskydende skat Overskydende skat bliver udbetalt fra den 4. april Overskydende skat under 100 kr. udbetales ikke, men overføres til næste år som frivilligt indbetalt skat. I reglen udbetales den overskydende skat ca. 8 dage efter indberetning af selvangivelsen. Er den overskydende skat over kr., vil udbetalingen tage længere tid. Man kan også i forbindelse med udbetalingen blive udtaget til kontrol for eventuelt gæld til det offentlige, som man vil modregne i den overskydende skat. Så tager udbetalingen også længere tid. Indberetning af håndværkerfradrag Håndværkerfradrag, man ønsker fradrag for i 2013, kan indberettes til SKAT fra 20. februar Sidste år blev fradragsordningen forlænget til også at gælde for 2013 og Under den tidligere ordning kunne man løbende indberette fradraget. Det har ikke været muligt under den nuværende ordning. Her er det først fra den 20. februar, der er mulighed for indberetning. Der skal senest ske indberetning samtidigt med, at der selvangives for vi sætter pris på din ejendom Tlf NYT fra LandboThy

9 økonomi planter && miljø jura Børne- og ungeydelse Af Hans Højhus, økonomikonsulent Lov om børne- og ungeydelse (børnecheck) er ændret pr. 1. januar Det betyder, at forældre, der har et forskudsregistreret topskattegrundlag over kr., vil få reduceret ydelsen med 2 % af det beløb, der for hver ægtefælle overstiger de kr. Nedsættelsen bliver fordelt over hele året. Det kan derfor være en god ide lige at tjekke forskudsopgørelsen. Hvis forskudsopgørelsen efterfølgende ændres, får det først virkning for det efterfølgende kvartals beregning af ydelsen. Der vil først blive lavet en endelig årsregulering, når der foreligger en årsopgørelse hos SKAT. Det betyder, at man i denne forbindelse kan blive reguleret både op og ned. Har man f.eks. fået for lidt udbetalt i 1. kvartal. vil der således gå måneder, inden restbeløbet udbetales i forbindelse med årsreguleringen. Læs evt. mere på Kan&Vil Gyllealarm Køl & Fryse anlæg GSM kontrol El- Teknik Jordvarme Staldvarme Luft/vand anlæg Gyllekøling Hvidevaresalg & service Vi Kan&Vil, hvis du Kan&Vil! thytk.dk NYT fra LandboThy 9

10 økonomi & jura Moms af lisbeth andreasen, registreret revisor Nye omsætningsgrænser Der er fra 1. januar 2014 vedtaget nye omsætningsgrænser for momsafregning: Årlig omsætning Afregning Små virksomheder 0-5 mio. kr. Halvårlig Mellemstore virksomheder 5-50 mio. kr. Kvartalsvis Store virksomheder Over 50 mio. kr. Månedsvis Det betyder, at en del virksomheder er blevet omregistreret til halvårsafregning. Bliver man pr. 1 januar 2014 omregistreret fra kvartalsafregning til halvårsafregning, skal momsen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 indberettes og betales 1. september Det er dog således, at virksomheder, der ikke ønsker at blive omregistreret til halvårlig afregning af moms, kan blive på kvartalsafregning, hvis virksomheden senest den 1. marts 2014 anmoder om dette. Så er du en af dem, der er blevet omregistreret til halvårsafregning og stadig ønsker at være på kvartalsafregning, så kontakt regnskabskontoret. Ændring af frist for mellemstore virksomheder Fra 1. januar 2014 er der ligeledes ændret i indberetnings- og betalingsfristen for mellemstore virksomheder til følgende: Skal være indberettet Afregningsperiode og betalt senest 1. oktober december februar januar marts juni april juni september juli september december oktober december marts 2015 Det betyder, at mellemstore virksomheder har fået en længere indberetnings- og betalingsfrist på 20 dage. Egebjerg Maskinstation TILMELD DIG LANDBOTHYS ELEKTRONISKE NYHEDSMAIL PÅ Vi er klar til at hjælpe i marken! Udbringning af gødning og møg Kalkspredning med og uden GPS Nedfældning af ammoniak Sprøjtning med 24 m bom - luftassisteret Kontakt: Tankforsuring med svovlsyre Gylletransport med lastbil Gyllevogn 27 t med 30 m bom Gyllevogn 25 t med 30 m bom Gyllevogn 20 t med 20 m bom 12 græsjordsnedfælder Sortjordsnedfælder Egebjerg Maskinstation ApS Hellerødvej Thyholm Tlf / NYT fra LandboThy

11 økonomi & jura Kapitalafkastsagerne nærmere afgørelse af karsten knudsen, chefkonsulent skat Videncentret for Landbrug har på vegne af en klager ført en sag vedr. kapitalafkast. Der blev afsagt kendelse i landsskatteretten den 15. oktober Sagen drejer sig om, at SKAT ikke har imødekommet klagerens anmodning om genoptagelse af indkomsten i årene 2000 til 2010 som følge af SKATs styresignal med henblik på ændring af kapitalafkast og opsparet overskud i virksomhedsordningen. Det betyder kort og godt, at klager havde betalt topskat af en indkomst, som han ville have sparet op i virksomhedsordningen. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, så SKAT pålægges at genoptage de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud. Efter denne kendelse afsagt i oktober er der efterfølgende afsagt 2 kendelser i Landsskatteretten den 18. december 2013 omkring samme problemstilling, som også gav skatteyder medhold. Sager i LandboThy Vi har som tidligere skrevet i NYT fra LandboThy 24 tilsvarende sager, som omhandler samme problemstilling. Sagerne blev i sin tid anket til de lokale skatteankenævn med anmodning om berostillelse, indtil Landsskatteretten traf afgørelse. Da afgørelsen nu foreligger, håber vi på en snarlig behandling fra ankenævnene. Der er sendt mail med anmodning om genoptagelse af sagerne til Skatteankestyrelsen i Frederikshavn og Ringkøbing. Vi har fået svar, at arbejdet er igangsat, men tidshorisonten er ukendt. Endvidere understreger de, at det er helt konkrete sager, der er taget stilling til, underforstået at hvis de sager, der foreligger i LandboThy ikke har nøjagtig samme problemstilling, kan afgørelsen være anderledes. Vi håber på snart at kunne arbejde videre med sagerne og få dem afsluttet. FORSIKRINGMÆGLING Kontakt forsikringsmæglerne Hobrovej Aalborg SV Steve M. Madsen Mobil: Forsikringsrådgivning med stor nytteværdi Professionel og uvildig forsikringsrådgivning til dansk landbrug der gi r bedre dækning ofte til lavere præmie. Arne Winther Mobil: NYT fra LandboThy 11

12 kvæg kvæg Ta Stilling - Ta Handling til restbeløb pr. ko af helle Sievertsen, afdelingschef kvæg Kan dit konkurrencegen trickes? - Så er det nu, der er en oplagt mulighed for fokus på restbeløb pr. ko. Det fokus vil du gennem 2014 have sammen med en hel masse andre mælkeproducenter, der blandt andet leverer tal til en månedlig opgørelse på landsplan. Indtil videre har 121 besætninger - heraf 15 økologiske - fra henholdsvis LMO, Syddansk Kvæg, Gefion, Lemvigegnens Landboforening, LandboNord og Heden & Fjorden bidraget med tal. Fra januar i år bidrager mælkeproducenter fra LandboThys område også. I første omgang vil det være de kvægbrugere, der deltager i Kvægnøglen, men vi håber, der er flere, der kan se værdien af at kende restbeløbet, og tager imod opfordringen til at få udarbejdet 10 foderkontroller på de malkende køer gennem Restbeløb et øjebliksbillede Når foderkontrollen beregnes, får vi et øjebliksbillede af forholdet mellem mælkemængde, pris, energiudnyttelse og foderpris. I beregningen indsættes en fastlagt grovfoderpris på 107 øre/fe for majs og 117 øre/fe for græsensilage og helsæd. Ved indkøbt foder anvendes de priser, der er indkøbt til på den enkelte bedrift, og restbeløbet afspejler hermed også, hvor god en købmand, du er. Der er penge i en ordentlig fodereffektivitet, og i en tid, hvor kvoten mange steder er en begrænsende faktor, er det et must, at energiudnyttelsen ligger på minimum 93. Der er flere forhold, som påvirker restbeløbet det kan være grovfoderkvalitet, sundhed, reproduktion, fodring og mælkeydelse. BUND GENNEMSNIT TOP Konv. Øko. Konv. Øko. Konv. Øko. Energiudnyttelse 91, ,9 96,2 108,3 99,6 kg EKM/ko/dag 29,5 27,5 35,2 32,3 38,9 38,4 kg EKM/kg TS 1,27 1,23 1,54 1,34 1,65 1,47 Rest/kg EKM 2,18 2,33 2,27 2,43 2,35 2,57 Rest /ko/dag ,83 93,35 12 NYT fra LandboThy

13 kvæg Et godt tilbud fra LandboThy Kvæg På hver enkelt bedrift må man ind og vurdere, hvilke håndtag, der skal justeres på. Det vil være naturligt at gøre umiddelbart efter en foderkontrol. Vi vil gerne sparre i forhold til den indsats, der skal til for at nå det restbeløb, der er målet, eller som bliver målet, nå du kan se, hvad andre præsterer! Du kan få fokus på dit restbeløb pr. ko ved, at du i 2014 tilmelder bedriften til: 10 foderkontroller på de malkende køer, der følges op af en kort skriftlig kommentar, og hvor tallene overføres til den landsdækkende sammenligningsgruppe. Hvor mange Cashcows har du? Samlet pris kun kr. Vi ser frem til, at tallene fra Thy området kan være med til at hæve det gennemsnitlige restbeløb. Afgræsningsskolen 2014 I 2014 deltager LandboThy Kvæg i projekt Afgræsningsskolen - et tilbud til alle kvægbrugere, der interesserer sig for afgræsning - og om deltagelse i et forløb, der både indeholder undervisning og erfaringsudveksling. PROGRAM 12. marts 2014 Formiddagskursus for gruppens deltagere i Videncenter Thy-Mors. Her vil vi primært beskæftige os med planlægning af afgræsningen. Fra sidst i april til sidst i september 6 møder af 2,5 times varighed hos deltagerne på skift. Alle forventes at komme med indspil til emner. Oktober Status-/evalueringsmøde, hvor vi også kigger på, hvad målsætningen for afgræsningen skal være i afgræsningssæson Tilmelding: Tlf eller Afgræsningsskolen er støttet af projektmidler, hvorved egenbetalingen vil blive begrænset. NYT fra LandboThy 13

14 kvæg kvæg En fremtid for økologisk mælkeproduktion Af helle sievertsen, afdelingschef kvæg Gennem en længere årrække opnåede de økologiske mælkeproducenter i gennemsnit et lidt bedre driftsresultat end deres konventionelle kolleger. Siden 2012 har der gennemsnitligt set ikke været den store forskel. Men forskellen på resultaterne bedrifterne i mellem, afhængig af om man befinder sig i gruppen med de bedste eller de dårligste økonomiske resultater, er ikke blevet mindre gennem årene, uanset produktionsform. Håbet er lysegrønt Da økonomer på VFL kom med deres bud på forventningerne i Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater i december 2013, fremkommer der tal for den bedste 1/3 af økologerne, som ligger meget tæt på forventningerne til driftsresultaterne for den konventionelle bedste 1/3. Der står: Efter fem år med lav indtjening har malkekvægbedrifterne endelig udsigt til en markant fremgang i indtjeningen i Den markante fremgang giver de bedste bedrifter mulighed for at investere i en udvidelse af produktionen, mens bedrifter med mindre gode resultater får mulighed for at afdrage på den dyreste del af gælden. Hvorfor lige nu Alt tyder på, vi går en økonomisk lysere tid i møde. I forbindelse med økologikongressen i november sidste år havde detailhandlen også hænderne højt oppe over hovedet. Efter nogle år med dalende eller stagnerende afsætning på økologiske varer er der igen optur, ikke mindst for den økologiske mælk der har været hårdt presset af et for stort prisspænd mellem økologisk og konventionel mælk i supermarkedets køledisk. En beslutning om, at vi vil noget andet end det, vi gør i dag, kommer nok ofte på et tidspunkt, hvor det kan virke irrationelt for udeforstående. 14 NYT fra LandboThy

15 kvæg Mange har været under hårdt pres gennem en længere periode, hvor indtjeningen ikke har været tilstrækkelig. Driftsresultaterne kommer under lup, og måske har nogle følt sig nødsaget til at skære ned på mandskabet for at spare. Græsset gav et elendigt udbytte mange steder i 2013, og erstatningsfoder - hvis det kan købes - er dyrt. - Nogle af økologireglerne virker urimelige. Arronderingen på ejendommen er måske ikke for god, så afgræsning er besværlig. - Det må da være bedre at være konventionel? Et liv som selvstændig Det er vigtigt at tage udgangspunkt i sig selv og dernæst i virksomheden. Hvad skal der til, for at jeg kan have en god (jeg sagde ikke nem) hverdag. - Hvad betyder noget for mig også i forhold til indtjening. Hvis drømmen er at nå kg mælk i gennemsnit pr. ko, så giver det en langt større udfordring som økolog end som konventionel. Hvis sommeren med skiftende vejrlig og besværlige drivveje og små kalve på græs føles som et mareridt, så er op ad bakke som økolog. Som selvstændig og virksomhedsejer har man valgt et liv med udfordringer og mange opgaver, uanset hvilken produktionsform man har valgt. Jeg har gennem mange år haft den glæde at være rådgiver for både økologiske og konventionelle mælkeproducenter. Produktionsformen er forskellig, holdningen kan være forskellig, men der er glæder og problemer, udfordringer og kontrol uanset produktionsform. Ligeledes vil kravet til optimering af produktionen også være en del af gamet for de fleste og uafhængig af produktionsform. Et af tidens argumenter er, at du som konventionel kan udvide din produktion betragteligt mere efter 2015, end du kan som økolog. NYT fra LandboThy Det er muligt, men det er vigtigt at undersøge tingene til bunds, inden ovenstående ræsonnement afstedkommer en beslutning. Vi er et land med skrappe miljøregler og med en finansiel sektor, der sidder hårdt på pengekassen. Hjerteblod Vi kan ikke leve af kærlighed og kildevand ikke ret længe i hvert fald - men uden hjerteblod går det heller ikke, når vi har valgt landbruget som vort erhverv. Livskvalitet er mange ting. For nogle er det at drive et landbrug økologisk en væsentlig del af livskvaliteten, og jeg er overbevist om, at det vil det også være fremadrettet. Hvis ikke vi skal have økologi som en produktionsform i Danmark, hvor så? En god og lokal partner for landbruget i Nordvestjylland Kornhandel - Såsæd - Frø - Gødning - Planteværn Foderblandinger - Råvarer - Olie - Biobrændsel... Se også en del af vort udvalg på ALTID KLAR TIL EN GOD HANDEL! Nordvest Foder A/S N F... alt til landbrug, have og hobby... Vestervig Hvidbjerg

16 kvæg Natura Ny ansøgningsrunde af Kaj E. Kristensen, kvægbrugsrådgiver Den 1. marts 2014 åbner ny ansøgningsrunde for Natura 2000 projekter til rydning og forberedelse af afgræsning. Alle ansøginger om tilskud i 2013, som opfyldte kravene til ansøgning, blev godkendt. Dog var der en øvre grænse for tildkud til fangfolde på kr. Tilskuddet er 100%. Ring til Kaj E. kristensen på eller send en mail til for yderligere information. KMP, nøgletalstjek, analyseudskrifter, foderkontrol, ny dyreregistrering Invitation til kursusdag i marts Den nye Dyreregistrering bliver medio januar 2014 lanceret til alle mælkeproducenter, som har Dyreregistrering i forvejen, hvilket er ca stk. Programmet er nu så langt i udviklingen, at mælkeproducenterne kan anvende programmet til alle daglige gøremål og vil opleve store forbedringer i forhold til den eksisterende Dyreregistrering. I forbindelse med ny Dyreregistrering bliver mælkeproducenter tilbudt DMS Pluspakken, som består af Ny Dyreregistrering, Analyseudskrifter, KMP, herunder foderkontrol og Nøgletalstjek. I LandboThy Kvæg har vi allerede snuset til nogle af programmerne og fået et ret godt kendskab til andre, bl.a. foderkontrol. Vi synes, der tegner sig mange spændende muligheder, og håber du har lyst til at deltage i en kursusdagen, hvor der vil være introduktion til KMP, nøgletalstjek, foderkontrol m.v. Undervisere vil være lokale konsulenter samt en medarbejder fra Videncentret for Landbrug, der har stort kendskab til de nyudviklede programmer. Kursusdagen afholdes tirsdag den 4. marts fra kl i Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted. Tilmelding senest den 27. februar 2014 til tlf eller på Pris for deltagelse 500 kr./person inkl. forplejning. 16 NYT fra LandboThy

17 planter & miljø Godt for pengepungen og godt for miljøet af dion g. nørgaard, energi- og miljøirådgiver Tilskud til omlægning til vedvarende energi og energieffektiviseringer i landbruget Tilskud Alene i december 2013 medvirkede LandboThy til at få et tilskud på 3,1 millioner kr. fra Energistyrelsen til investeringer i omlægning til vedvarende energi og energieffektiviseringer i landbruget. Udbetaling af dette tilskud foranlediger, at der mindst investeres 8,5 millioner ude på bedrifterne. Tilskudsordningen er derfor i særdeleshed med til at sætte gang i det lokale erhvervsliv og giver flere arbejdspladser i vores område, samtidig med at det er godt for miljøet. For at få tilskud er det en betingelse, at det fossile varmeanlæg ændres til en vedvarende energikilde. De udbetalte tilskud er primært gået til etablering af stokeranlæg, varmepumper eller halmfyr med følgeinvesteringer, herunder indretning af fyrrum, siloanlæg, skorsten m.v. Energieffektiviseringer Hvis der samtidig med udskiftningen af varmeanlægget foretages energieffektiviseringer, er disse også tilskudsberettigede. Energieffektiviseringerne kan være udskiftning af ventilation (mere energivenlige motorer), klimastyring, ændringer i varmekilde, isoleringer, udskiftning af belysningskilde til LED- belysning, nye varmerør, udskiftning af cirkulationspumper, varmebesparende og isolerende måtter m.m. Der er typisk opnået et tilskud fra Energistyrelsen på 40 til 65 % af investeringerne afhængig af energiforbrugets størrelse og den andel, der anvendes til procesvarme. Der er tale om lukrative investeringer, hvor tilbagebetalingstiden oftest er under to år. Tjek af dit energiforbrug En optimal vurdering af muligheder i Energistyrelsens tilskudsordning foranlediger ofte en mindre gennemgang af virksomhedens energiforbrug på alle områder. LandboThy kan i den forbindelse lave et mindre tjek af virksomhedens samlede energiforbrug. Et Energitjek identificerer og kvantificerer væsentlige energibesparelsespotentialer, herunder sammenligner energiforbruget med tilsvarende bedrifter. For spørgsmål om energibesparelse og tilskudsmuligheder er I meget velkommne til at kontakte LandboThy. Energidag - med fokus på energioptimering Torsdag 20. marts kl Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted Kom og mød en bred kreds af aktører på én gang og få mere at vide om VE til proces, varmegenvinding, varmepumpeanlæg, herunder jordvarme, samt gyllekøling, halmfyr, stokerfyr, solceller og husstandsvindmøller LandboThy er vært ved let traktement. - ALLE ER VELKOMNE NYT fra LandboThy 17

18 midtjysk svinerådgivning Varme i spaltegulv af mogens bækgaard, ledende konsulent Varme i spaltegulv bag soen ved faring resulterede i en lavere pattegrisedødelighed i kassestier. Varme kan alternativt tilføres via f.eks. en lampe. Effekten af varme integreret i spaltegulvet bag soen i forbindelse med faring blev undersøgt i forhold til pattegrisedødelighed. Der var en lavere dødelighed fra kuldudjævning frem til fravænning ved brug af varme i spaltegulvet ved faring. Forsøget bør dog gentages med et større datagrundlag, så effekten på pattegrisedødelighed kan bestemmes med større sikkerhed. Den opnåede lavere pattegrisedødelighed svarer til 0,3 gris pr. kuld under de givne forsøgs- og produktionsomstændigheder. Dette repræsenterer en værdi på ca. 55 kr. pr. kuld. En omkostning til afskrivning og driftsudgifter skal således være lavere end dette, for at det er rentabelt. Der var 35 C på spaltegulvet lige hen over varmerøret. Overfladetemperaturen på spaltegulvet var 30 C som gennemsnit for spaltegulvsområdet, hvor grisene blev født, lige bag soboksens baglåge. Det var forventet, at overfladetemperaturen på hele spaltegulvet var 35 C. Det var nødvendigt med en fremløbstemperatur på ca. 55 C for at opnå dette. Spaltegulvselementerne med integreret varme var fra det hollandske firma Nooyen. Det benyttede varmesystem havde en uventet ineffektiv overførsel af varmen til spaltegulvet. Dette blev vurderet på basis af den i forsøget nødvendige fremløbstemperatur for at opnå de gennemsnitligt 30 C, og at der var en ringe varmefordeling i spaltegulvselementet. Varme bag soen kan alternativt etableres ved at bruge varmelamper, som tændes før faring og slukkes efter faring. En opvarmning af spaltegulv i kassestier ved faring bør fremadrettet baseres på en mere effektiv teknisk løsning og med varme målrettet dét område, som grisen fødes ud i. En automatisk styring af tænd/sluk på varmen på sti niveau er det mest ideelle for at minimere energiforbruget og undgå opvarmning af spaltegulvet bag soen efter endt faring. DLG Nordjylland landmandens eget andelsselskab Din total leverandør til landbruget ligger i: Hillerslev Østerild Stagstrup Nykøbing Mors Hvidbjerg DLG Nordjylland, Tlf , 18 NYT fra LandboThy

19 midtjysk svinerådgivning Rosende tysk omtale af dansk antibiotikareduktion Når danske medier skal fortælle historien om danske svineproducenters forbrug af antibiotika, vinkles der ofte på, at forbruget er højt, og at det bør nedbringes for at undgå bakterie-esistens. Men udenlandske medier ser åbenbart anderledes på historien. Tysklands førende nyhedsmagasin DER SPIEGEL fremhæver i en stort anlagt artikel Danmark som foregangsland i kampen for at reducere antibiotika forbruget. I DER SPIEGEL fremhæver WHO s øverste chef Margeret Chan dansk svineproduktion som pioner på antibiotikaområdet, fordi Danmark som det eneste land faktisk gør en koordineret indsats for at nedbringe antibiotikaforbruget til svin. Hun fremhæver, at Danmark som et af få lande overvåger forbruget, har fuldstændig åbenhed, at dyrlæger ikke tjener på salget af medicin, at man i Danmark ikke længere bruger de kritiske cefalosporiner, samt at danske svineproducenter risikerer sanktioner ved for højt forbrug. Den rosende omtale betyder ikke, at vi skal hvile på laurbærrene. Tværtimod. Vi arbejder hver dag på at få forbruget endnu længere ned. Dels gennem vores udviklingsarbejde og vores daglige pasning af grisene, men også i vores samarbejde med myndighederne og dyrlæger. VI ER KLAR, NÅR BEHOVET OPSTÅR! Klipning af læbælter - stor rækkevidde Tilsætning af syre med udbringning Vi har alt udstyr til roedyrkning Korn Foderstoffer Gødninger Kemikalier Diesel- og fyringsolie ALT MASKINSTATIONSARBEJDE UDFØRES Midtthy Maskinstation Niels Erik Gisselbækvej Snedsted Leverandør til fremtidens landmænd Tlf: NYT fra LandboThy 19

20 midtjysk svinerådgivning Kvartalsvis hitliste af mogens bækgaard, ledende konsulent Som en del af det nye samarbejde med AgriNords svinerådgivning udsender Midtjysk Svinerådgivning i denne måned for første gang kvartalsudsendelse. Kvartalsudsendelse kan betragtes som en kvartalvis hitliste, som vi ellers hidtil kun har udsendt en gang årlig i forbindelse med Hot spot. I kvartalsudsendelsen indgår besætninger både fra Midtjysk Svinerådgivning og fra AgriNord, så det samlede antal besætninger, man kan sammenligne sig med, bliver altså væsentligt større. NYT! Som udgangspunkt kommer alle besætninger, hvor vi har e-kontrollen fra kvartalet, med i kvartalsudsendelsen. Hvis vi ikke har jeres e-kontrol i forvejen, men I gerne vil med i opgørelsen, så send os en web back-up, når I har lavet e-kontrol i januar kvartalet. Så kommer den med i næste opgørelse. Fodringsstrategi for højtydende søer Højtydende søer med et højt genetisk potentiale stiller ekstra krav til fodringen. I en artikel i det internationale magasin Pig Progress skriver Jacob Dall, Karsten T. Rasmussen og Arndt Schäfer fra Vilofoss, at fodring af søer bør tilpasses i 4-6 faser i forhold til, hvor soen er i cyklus. Endvidere skal der tages højde for soens huld. En so, som taber sig 40 kg i løbet af en diegivningsperiode, skal æde ca. 180 kg ekstra foder i løbet af den efterfølgende drægtighed for at genvinde tabet under laktationen. Derfor bør huldet løbende kontrolleres, så fodringen sikrer, at søerne bevarer et godt huld. At bevare soen i et passende huld gennem hele cyklus er essentielt for at sikre høj produktivitet og høj holdbarhed. Søernes fodring kræver konstant opsyn og tilpasning i forhold til deres behov. Tag fat i din rådgiver og få et eftersyn og en plan for, hvordan I sikrer optimal fodring af søerne i din besætning. Personaleændring Konsulent Kristian Jensen er pr. 31. december 2013 fratrådt sin stilling i Midtjysk Svinerådgivning, for at tiltræde i en stilling som slagtesvinerådgiver hos Danish Crown. Vi siger tak til Kristian for en flot indsats hos os i gennem næsten syv år og håber, han må befinde sig godt i sit nye job. I Kristians sted har vi pr. 1. januar 2014 ansat agrarøkonom Søren Larsen. Søren har været beskæftiget med svineproduktion under sin uddannelse og har derefter været ansat i foderstofbranchen - først som sælger hos Salling Grovvarer og senest hos Hedegaard Agro i Skive. Med sin baggrund har Søren et solidt kendskab til praktisk svineproduktion, foderområdet og svineproducenter i vores område. Søren skal hovedsagelig arbejde med foderrådgivning og -optimering samt slagtesvinerådgivning. 20 NYT fra LandboThy

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 Resultaterne er gennemgået ved økonomimøde for mælkeproducenter d. 20. marts 2014 Indhold Indhold... 1 Store stigninger i dækningsbidraget i 2013... 2 Gennemsnitsresultater...

Læs mere

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i CV Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i Potentiale screening Tournaround Taktisk og strategisk planlægning

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

#3 MAJ 2014 NYT. fra LandboThy

#3 MAJ 2014 NYT. fra LandboThy #3 MAJ 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Vækst, vækst og atter vækstplan Side 12 Kalven - i et krydsfelt mellem teori og praksis Side 16 Nye udspredningsarealer for husdyrgødning NYT fra LandboThy 1 velkommen

Læs mere

Kender dine kvægbrugskunder deres produktionsomkostninger?

Kender dine kvægbrugskunder deres produktionsomkostninger? Kender dine kvægbrugskunder deres produktionsomkostninger? Jacob Krog Jens Vingborg VFL Kvæg Økonomikonferencen 2013 Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæriske Landbrugsfond

Læs mere

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin - resumé Juni 2014 Dyrevelfærd og vækst går hånd i hånd Svineproduktionen i Danmark er internationalt anerkendt for en ressourceeffektiv produktion af både

Læs mere

- og kan rådgivningssystemet levere

- og kan rådgivningssystemet levere Er produktivitet løsningen for landbruget? - og kan rådgivningssystemet levere varen? Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 23. november 2016 Efterspørgslen på lokale vare og specialprodukter stiger

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm Økonomi kvæg Jørgen Aagreen Betina Katholm Dagsorden Hvad siger tallene for 2016 Lidt fra 2017 Overblik produktion og foderforbrug Benchmarking foderkontrol Muligheder for tilskud Non GM mælk Blandede

Læs mere

Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder.

Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder. Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder. Disposition 1. Sådan optimerer jeg. v/ Søren Andersen. 2. Fremstillingsprisen skal ned! Maskinomkostninger er ofte høje Giver alle marker et højt udbytte?

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Dyrevelfærd i Svinesektoren

Dyrevelfærd i Svinesektoren viden vækst balance Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 445 Offentligt Dyrevelfærd i Svinesektoren Læs mere om udvikling på velfaerd.lf.dk Videncenter for Svineproduktion Axelborg, Axeltorv 3 T +45

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Udnyt dine data og boost soholdet

Udnyt dine data og boost soholdet Udnyt dine data og boost soholdet Kongres for svineproducenter 22. oktober 2013 Dyrlæge Jens Strathe, Hyovet & Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Det skal I høre om Flaskehalse og kapacitet

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

- så den kan passe 15 grise

- så den kan passe 15 grise Den rigtige fodring af den diegivende so - så den kan passe 15 grise HEDEGAARD agro Erik Dam Jensen 06.02.2014 Headlines Perspektivering produktivitet frem til 2015 Værdi af somælk Højdrægtige og nydiende

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Krydsoverensstemmelse nede på jorden

Krydsoverensstemmelse nede på jorden Krydsoverensstemmelse nede på jorden Svinekongressen Herning d. 26. oktober 2011. Ved konsulent, cand. jur, Rasmus Klim Christensen Disposition Krydsoverensstemmelse som begreb Kontrol med krydsoverensstemmelse

Læs mere

Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring. Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg

Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring. Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Forudsætninger... 3 4. Konklusioner fra interviews af landmænd...

Læs mere

Hvor er Økologien på vej hen?

Hvor er Økologien på vej hen? Hvor er Økologien på vej hen? Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kirsten Holst, Koldkærgård d. 24. november 2014 Økologien i DK vokser eller gør den? Hvorfor fokus på vækst? Vækst for vækstens

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Arrogante ministre SIDE 15 LandboThy Kvæg reber sejlene SIDE 22 Vi vil gøre en forskel for DIG #3 MAJ 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Arrogante ministre SIDE 15 LandboThy Kvæg reber sejlene SIDE 22 Vi vil gøre en forskel for DIG #3 MAJ 2012 #3 MAJ 2012 NYT fra LandboThy SIDE 2 Arrogante ministre SIDE 15 LandboThy Kvæg reber sejlene SIDE 22 Vi vil gøre en forskel for DIG 1 velkommen Indhold Arrogante ministre 2 Vagtskifte på Axelborg 3 De

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

SEGES P/S seges.dk. At reducere det samlede foderforbrug fra undfangelse af grisen til slagtning FORLØBET MINUS 30 - BAGGRUNDEN

SEGES P/S seges.dk. At reducere det samlede foderforbrug fra undfangelse af grisen til slagtning FORLØBET MINUS 30 - BAGGRUNDEN HVAD ER MINUS 30 FE PR. PRODUCERET GRIS? REDUCER FODERFORBRUGET MED MINUS30 Lisbeth Shooter, Innovation, Fodereffektivitet Gitte Hansen, Gefion Svinerådgivning Svinekongres D. 26. okt. 2016 At reducere

Læs mere

Afsluttende fælleskursus for deltagere i Afgræsningsskolen 2014

Afsluttende fælleskursus for deltagere i Afgræsningsskolen 2014 Afsluttende fælleskursus for deltagere i Afgræsningsskolen 2014 Arne Munk Hovborg Kro Holmeåvej 2, 6682 Hovborg 12. november 2014 Program Velkomst og præsentation af projektet og programmet v/ konsulent

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nye mål for økologisk svineproduktion. v. Økologisk svineproducent, Nicolaj Pedersen & Seniorprojektleder, Helle Pelant Lahrmann, VSP

Nye mål for økologisk svineproduktion. v. Økologisk svineproducent, Nicolaj Pedersen & Seniorprojektleder, Helle Pelant Lahrmann, VSP Nye mål for økologisk svineproduktion v. Økologisk svineproducent, Nicolaj Pedersen & Seniorprojektleder, Helle Pelant Lahrmann, VSP Velfærdsseminar Svineproducenternes målsætninger: 1. Indsamling af produktionsdata

Læs mere

KICK OFF MØDE FOR EKSTERNE KONSULENTER

KICK OFF MØDE FOR EKSTERNE KONSULENTER LMO, Søften 19. maj 2016 Arne Munk, SEGES Økologi KICK OFF MØDE FOR EKSTERNE KONSULENTER STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION DEL II STØTTET AF mælkeafgiftsfonden DAGSORDEN 1. Velkomst og

Læs mere

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 På vej mod et salmonellafrit kvægbrug Nu sker det endelig.

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017.

Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017. Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017. Midt- og Vestjyllands Politis Sprogforening afholdt den 9. marts 2017 kl. 15.00 generalforsamling på politigården i Holstebro.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Når målet er 1300 FEso pr. årsso

Når målet er 1300 FEso pr. årsso Når målet er 1300 FEso pr. årsso Kongres for svineproducenter 23. oktober 2013 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Ingen sammenhæng - produktivitet og foderforbrug Foderforbrug pr. årsso

Læs mere

#6 DECEMBER 2012 NYT. fra LandboThy

#6 DECEMBER 2012 NYT. fra LandboThy #6 DECEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE 12-13 Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1 velkommen

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Viden, der virker og rådgivning der rykker Møde for rådgivere, dyrlæger og landbrugsskolelærere. 29. maj og 30. maj 2012 på Comwell i Kolding.

Viden, der virker og rådgivning der rykker Møde for rådgivere, dyrlæger og landbrugsskolelærere. 29. maj og 30. maj 2012 på Comwell i Kolding. Viden, der virker og rådgivning der rykker Møde for rådgivere, dyrlæger og landbrugsskolelærere. 29. maj og 30. maj 2012 på Comwell i Kolding. Dag 1. Hvordan generer og formidler vi bedst viden der virker,

Læs mere

SÅDAN SÆNKER DU PRODUKTIONSPRISEN MED 30 ØRE PER LITER MÆLK

SÅDAN SÆNKER DU PRODUKTIONSPRISEN MED 30 ØRE PER LITER MÆLK Vingsted 25. november 2015 Arne Munk SÅDAN SÆNKER DU PRODUKTIONSPRISEN MED 30 ØRE PER LITER MÆLK STØTTET AF mælkeafgiftsfonden PROGRAM Introduktion og kort om projektet Konsulent Arne Munk, SEGES Økologi

Læs mere

Effektiv svineproduktion med WinPig

Effektiv svineproduktion med WinPig Effektiv svineproduktion med WinPig AgroSoft optimerer din svineproduktion Global Udvikling AgroSofts managementsystem WinPig er i dag et af verdens førende. Svineproducenter i hele verden bruger dagligt

Læs mere

Dette nyhedsbrev indeholder dels en kort status på projektet: Risikoledelse, dels en række spørgsmål, hvor vi gerne vil have jeres tilbagemelding.

Dette nyhedsbrev indeholder dels en kort status på projektet: Risikoledelse, dels en række spørgsmål, hvor vi gerne vil have jeres tilbagemelding. Nyhedsbrev, juli 2012 Den 6. juli 2012 Projektet Risikoledelse Mogens Lund Kære Niels Eghøj og Kasper Juhl Klausen, Agrovi Torben Wiborg, Jacob Frey Hansen & Joachim Gleerup Andersen, LMO Henrik Rasmussen

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen ØkologiRådgivning Danmark

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen  ØkologiRådgivning Danmark Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen jkh@jlbr.dk era@oerd.dk ØkologiRådgivning Danmark Fordi der er mangel på råvarer!!! Øvrige varer Mælk Oksekød Grønsager Æg Svinekød Frugt

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

#2 APRIL 2013 NYT. fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012. NYT fra LandboThy

#2 APRIL 2013 NYT. fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012. NYT fra LandboThy #2 APRIL 2013 NYT fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012 NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Fokus skal fastholdes 2 Første kvinde i LandboThys bestyrelse

Læs mere

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013 ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013 NOTAT NR. 1301 De økonomiske konsekvenser ved afvigelser i effektivitet i forhold til landsgennemsnittet, kan anvendes som overslag over muligt tab og gevinst i dækningsbidraget

Læs mere

Markant bedst økonomi i. i økologisk svineproduktion? Økonomien i økologisk svineproduktion

Markant bedst økonomi i. i økologisk svineproduktion? Økonomien i økologisk svineproduktion Markant bedst økonomi i økologisk svineproduktion svineproduktion giver et markant positivt resultat efter finansiering for både søer og slagtesvin. Tema > > William Schaar Andersen, Videncentret for Landbrug,

Læs mere

LEAN - ledelse i praksis. Svinekonsulent Martin Mølgaard Pedersen, LMO & Driftsleder Kristian Vinther, Overgård Gods

LEAN - ledelse i praksis. Svinekonsulent Martin Mølgaard Pedersen, LMO & Driftsleder Kristian Vinther, Overgård Gods LEAN - ledelse i praksis Svinekonsulent Martin Mølgaard Pedersen, LMO & Driftsleder Kristian Vinther, Overgård Gods LEAN - ledelse i praksis Ledelse alle snakker om det, men få gør nok ved det! Ledelse

Læs mere

Velkommen til Årsmøde i Plante & Miljø

Velkommen til Årsmøde i Plante & Miljø Velkommen til Årsmøde i Plante & Miljø Tirsdag den 3. februar 2015 Fokus på faglighed og bundlinje Udvalgte emner til aftenen Nyt fra udvalg og formand Nyt fra afdelingen Lidt om kvælstof Foderbyg Cup

Læs mere

Sådan har vi optimeret min slagtesvineproduktion

Sådan har vi optimeret min slagtesvineproduktion Sådan har vi optimeret min slagtesvineproduktion Af Svineproducent Martin Lund Madsen, og Rådgiver Birgitte Bendixen, Syddansk Svinerådgivning Disposition TurboPlus projektet Præsentation af Foderforbrug

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012 #2 APRIL 2012 NYT fra LandboThy SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater SIDE 18 Når gæssene græsser NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Velkommen 2 Er græsset grønnere

Læs mere

1. Landbruget i samfundet

1. Landbruget i samfundet 7 1. Landbruget i samfundet Opgave 1.1. Virksomhedstyper Produktionsvirksomhed, handelsvirksomhed eller servicevirksomhed? Sæt kryds ved det rigtige svar. Produktion Handel Service Maskinstation Bagerforretning

Læs mere

Erdedanskesøerblevetforstore?

Erdedanskesøerblevetforstore? Erdedanskesøerblevetforstore? VSP.LF.DK VSP-INFO@LF.DK SDSR s årsmøde SI-centret, Øbeningvej -, Nr. Hostrup, Rødekro Den. februar Gunner Sørensen Videncenter for Svineproduktion Ja deterdenok!! menverdenerikkesåsimpel.

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014 #6 DECEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 1 2014 på godt og ondt Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget Side 19 Nye udpegninger af 3-områder NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold 2014 på godt og ondt

Læs mere

Sydjysk Kødkvæg. Velkommen til generalforsamling 14. marts Tak fordi I betaler fakturaen med det frivillige bidrag.

Sydjysk Kødkvæg. Velkommen til generalforsamling 14. marts Tak fordi I betaler fakturaen med det frivillige bidrag. Velkommen til generalforsamling 14. marts 2017 Tak fordi I betaler fakturaen med det frivillige bidrag. Besætningsbidrag til Dansk Kødkvæg (95 kr.) Ammekobidrag til (10 kr.) Ammekobidrag til Dansk Kødkvæg

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter #5 OKTOBER 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter #5 OKTOBER 2012 #5 OKTOBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Hektisk efterår 2 Kontroller

Læs mere

Grundlæggende oplysninger

Grundlæggende oplysninger Side 1 af 9 Formålet med denne undersøgelse er at få belyst anvendelse af økonomi-, ressource- og risikostyring i landbruget: Hvilke værktøjer og procedurer anvendes, og hvilket udbytte har du som landmand?

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Farestier til løse søer

Farestier til løse søer TEMA Fremad - hvordan? Farestier til løse søer Svineproducent Søren Larsen, Aagaard Chefforsker Vivi Aarestrup Moustsen, Ph.D., M.Sc., VAM@LF.DK, Stalde & Miljø 1 Farestier til løsgående søer Hvad kan

Læs mere

I et land uden høje bjerge

I et land uden høje bjerge I et land uden høje bjerge For i mit folk der banker hjerter af guld Det finder vi på flasker og i den sorte muld I et land uden høje bjerge, vil jeg bygge, vil jeg tro I et land uden høje bjerge, vil

Læs mere

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2011 (ifølge ansøgning om genbevilling) 3. Sammendrag af formål, indhold og

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Februar 2013 læs om

nyheder og information fra danish agro Februar 2013 læs om nyheder og information fra danish agro Februar 2013 læs om Generalforsamling og områdemøder 2013 Kan det betale sig at producere den sidste liter mælk? Nyhed! Danish Agro tilbyder nu melfoder Læg låg på

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

18. april 2016 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING

18. april 2016 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING 18. april 216 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING FORDELING AF RESPONDENTER I alt er 17 besvarelser blevet indleveret Blandt disse er 983 beskæftiget som selvstændig

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

SOENS HOLDBARHED DER ER PENGE AT HENTE

SOENS HOLDBARHED DER ER PENGE AT HENTE SOENS HOLDBARHED DER ER PENGE AT HENTE SVINEKONGRESSEN 2015 KRISTIAN JUUL VOLSHØJ TLF. 2031 5768 KJV@SRAAD.DK PERSONLIG PRÆSENTATION Kristian Juul Volshøj Cand.agro. 2009 Ansat i SvineRådgivningen siden

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Fravænning lørdag. Konsekvenser for pattegrisene?

Fravænning lørdag. Konsekvenser for pattegrisene? Fravænning lørdag Konsekvenser for pattegrisene? Præsentation Keld Sommer Landboforeningen Gefion Svinerådgiver Nicolai Weber LVK Svinedyrlægerne Øst Svinedyrlæge Menuen 1.Indledning 2.Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens

Læs mere

Referat af møde i Jersey Avlsforum

Referat af møde i Jersey Avlsforum Referat af møde i Jersey Avlsforum Tid: Torsdag d. 5. maj 2011 Sted: Mødeleder: Referent: Til stede: Bygholm Landbrugsskole, Horsens Anders Levring Regitze Reinhold Jersey Avlsforum, Svenske repræsentanter,

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Velkommen til en rådgivningsvirksomhed for landbrug og andre virksomheder

Velkommen til en rådgivningsvirksomhed for landbrug og andre virksomheder Velkommen til en rådgivningsvirksomhed for landbrug og andre virksomheder NYETABLERET - med succes! FORÅRSKONFERENCE 2014 v. virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Hvem er Heden & Fjorden? Rådgivningscenter

Læs mere

Beskrivelse af produkter i ReproTjek

Beskrivelse af produkter i ReproTjek Beskrivelse af produkter i ReproTjek ReproTjek består af ReproTjek - Basis plus nogle tilvalg. Tilvalgene er produkter, kvægbrugeren skal betale ekstra for, mens alle produkter under ReproTjek - Basis

Læs mere

Farestaldskursus for PattegriseLIV Model I

Farestaldskursus for PattegriseLIV Model I Farestaldskursus for PattegriseLIV Model I Deltagere: 1 person fra hver af de 10 besætninger i PattegriseLIV model I (management) Den udvalgte person skal arbejde i farestalden og kunne forstå dansk, men

Læs mere

VIDEN I ARBEJDE Tirsdag den 9. december 2014 kl. 9.00-15.30 på Menstrup Kro

VIDEN I ARBEJDE Tirsdag den 9. december 2014 kl. 9.00-15.30 på Menstrup Kro VIDEN I ARBEJDE Tirsdag den 9. december 2014 kl. 9.00-15.30 på Menstrup Kro Svinerådgivning Dagsorden Viden i arbejde Nærmiljø og klima i alle staldafsnit, Erik Damsted VSP Nedsæt pattegrisedødeligheden,

Læs mere

Beslutningsgrundlag for Lars Landmand Bakkegårdsvej 44 1111 Strategiby

Beslutningsgrundlag for Lars Landmand Bakkegårdsvej 44 1111 Strategiby Beslutningsgrundlag, Dansk Landbrugsrådgivning Beslutningsgrundlag for Lars Landmand Bakkegårdsvej 44 1111 Strategiby Ændring af bedriften fra konventionel produktion til økologisk produktion Indhold Vurdering

Læs mere

DANISH CROWN RÅDGIVNING

DANISH CROWN RÅDGIVNING DANISH CROWN RÅDGIVNING RÅDGIVNING I STALDEN Danish Crown Rådgivning er sat sammen i forskellige pakker, så du kan finde den rådgivningsform, der passer dig. DANISH CROWN RÅDGIVNING HAR TRE NØGLEORD Rådgivning

Læs mere

nyheder og information fra danish agro April 2012 læs om

nyheder og information fra danish agro April 2012 læs om nyheder og information fra danish agro April 2012 læs om Velbesøgt generalforsamling og områdemøder Revideret kvægfodersortiment klar Billigere afhentning af spildolie Forårsavis fra Danish Agro Shoppen

Læs mere

Erfaringer med forårssået vinterrug til afgræsning og Eliteafgræsning

Erfaringer med forårssået vinterrug til afgræsning og Eliteafgræsning Erfaringer med forårssået vinterrug til afgræsning og Eliteafgræsning NASJONAL ØKOMELK-KONFERANSE Hell 25. OG 26. JANUAR 2017 Ved Hans Lund, Kvægrådgiver ØkologiRådgivning Danmark Mobil 0045 2557 9863

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden Plov 90 % indtjening Såmaskine Maskinfællesskab 85 årskøer 9.500 kg/ha i gns. 4 malkerobotter Gyllespreder Uændret størrelse ansatte som er selvkørende

Læs mere

Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden. Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen

Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden. Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen Kreditsituation I Generelt lidt bedre end for et år siden dog med undtagelse af svinebrug med lav selvforsyning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

SEGES P/S seges.dk. At reducere det samlede foderforbrug fra undfangelse af grisen til slagtning. FORLØBET 34 bes. MINUS 30 - BAGGRUNDEN

SEGES P/S seges.dk. At reducere det samlede foderforbrug fra undfangelse af grisen til slagtning. FORLØBET 34 bes. MINUS 30 - BAGGRUNDEN HVAD ER MINUS 30 FE PR. PRODUCERET GRIS? REDUCER FODERFORBRUGET MED MINUS30 Lisbeth Shooter, Innovation, Fodereffektivitet Peter Jacobsen, Landbonord Landbonord D. 16. nov. 2016 At reducere det samlede

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere