Arbejdsglæde anno 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsglæde anno 2011"

Transkript

1 Arbejdsglæde anno 2011 En undersøgelse af hvordan ledere kan skabe større arbejdsglæde for medarbejdere - herunder en kritisk diskursanalyse af hvordan der tales om arbejdsglæde i danske medier Udarbejdet af Lise Eeg Guldvang Vejleder: Mads Winther Handelshøjskolen Aarhus Universitet, december 2011 Antal normalsider (á 2200 enheder): 79 ( enheder)

2

3 December 2011, Lise Eeg Guldvang Indholdsfortegnelse FORORD V ENGLISH ABSTRACT VI 1. INTRODUKTION INDLEDNING PROBLEMFORMULERING PROBLEMFELT AFGRÆNSNING SPECIALEDESIGN 5 FØRSTE DEL: ET SAMFUND PRÆGET AF FINANSKRISE 9 2. SAMFUNDETS NUVÆRENDE SITUATION POLITISKE FORHOLD SAMFUNDSØKONOMISKE FORHOLD SOCIOKULTURELLE FORHOLD TEKNOLOGISKE FORHOLD EMPIRIREDEGØRELSE BØRSEN DANSK ARBEJDSGLÆDE BOMBET TI ÅR TILBAGE AVISEN.DK FOR FÅ FYRAFTENSØL DRÆBER ARBEJDSGLÆDEN ERHVERVSBLADET.DK GLADE ANSATTE ER VIGTIGERE END GLADE KUNDER POLITIKEN TAG ANSVAR FOR DIN ARBEJDSGLÆDE ANDEL DEL: VIDENSKABSTEORETISKE OG ANALYTISKE OVERVEJELSER DEN OVERORDNEDE FORSTÅELSESRAMME SOCIALKONSTRUKTIONISME MICHEL FOUCAULTS BETYDNING FOR SOCIALKONSTRUKTIONISMEN OG DISKURSANALYSEN FOUCAULTS FORSTÅELSE AF MAGT OG VIDEN FOUCAULTS FORSTÅELSE AF SUBJEKTET 25 I

4 Arbejdsglæde anno KRITIK AF FOUCAULTS DISKURSBEGREB FRA DISKURSANALYSE TIL KRITISK DISKURSANALYSE MEDIEBEGREBET MEDIER OG MAGTEN FRA OG OMKRING DEM ANALYSEMETODE FAIRCLOUGHS KRITISKE DISKURSANALYSE KOMMUNIKATIVE BEGIVENHEDER DE TRE DIMENSIONER DISKURSORDENEN INTERTEKSTUALITET IDEOLOGI OG HEGEMONI 34 TREDJE DEL: KRITISK DISKURSANALYSE AF MEDIERNES ITALESÆTTELSE AF ARBEJDSGLÆDE ARBEJDSGLÆDENS DISKURSIVE ORDEN DISKURSER INDENFOR ARBEJDSGLÆDE TEKST OG DISKURSIVE PRAKSISSER ANALYSE AF DANSK ARBEJDSGLÆDE BOMBET TI ÅR TILBAGE ANALYSE AF TEKSTDIMENSIONEN ANALYSE AF DEN DISKURSIVE PRAKSIS ARTIKLENS DISKURSER OPSAMLING PÅ DANSK ARBEJDSGLÆDE BOMBET TI ÅR TILBAGE ANALYSE AF FOR FÅ FYRAFTENSØL DRÆBER ARBEJDSGLÆDEN ANALYSE AF TEKSTDIMENSIONEN ANALYSE AF DEN DISKURSIVE PRAKSIS ARTIKLENS DISKURSER OPSAMLING PÅ FOR FÅ FYRAFTENSØL DRÆBER ARBEJDSGLÆDEN ANALYSE AF GLADE ANSATTE ER VIGTIGERE END GLADE KUNDER ANALYSE AF TEKSTDIMENSIONEN ANALYSE AF DEN DISKURSIVE PRAKSIS ARTIKLENS DISKURSER OPSAMLING PÅ GLADE ANSATTE ER VIGTIGERE END GLADE KUNDER ANALYSE AF TAG ANSVAR FOR DIN ARBEJDSGLÆDE ANALYSE AF TEKSTDIMENSIONEN ANALYSE AF DEN DISKURSIVE PRAKSIS ARTIKLENS DISKURSER OPSAMLING PÅ TAG ANSVAR FOR DIN ARBEJDSGLÆDE OPSAMLING PÅ DE FIRE ARTIKLER DEN SOCIOKULTURELLE PRAKSIS RÅDGIVNINGSDISKURSEN TRYGHEDSDISKURS OG RELATIONSDISKURS ANSVARSDISKURSEN OPSAMLING DELKONKLUSION 71 II

5 December 2011, Lise Eeg Guldvang FJERDE DEL: ARBEJDSGLÆDE OG MOTIVATION I TEORI & PRAKSIS LEDELSES- OG MOTIVATIONSTEORI HVORDAN LEDERE KAN SKABE TRYGHED HVORDAN LEDERE KAN SKABE RELATIONER HVORDAN LEDERE KAN SKABE ANSVAR OPSAMLING: HVORDAN LEDERE I TEORIEN KAN SKABE ARBEJDSGLÆDE ARBEJDSGLÆDE I PRAKSIS - INTERVIEWS UNDERSØGELSESMETODE POSITIONERING AF RESPONDENTER SPØRGSMÅLENE VALG AF VIRKSOMHEDER TIL PERSONLIGE INTERVIEWS EPLEHUSET CREATIV COMPANY PSYKOLOG JONAS NILSSON DISKUSSION AF INTERVIEWRESULTATER MENNESKELIGE VÆRDIER EN HR LEDERS ROLLE FRA MUS TIL TUS SUCCESKRITERIER MEDARBEJDERNE VS. MEDIERNE KOMMUNIKATIONSMATRICEN KONKLUSION 95 LITTERATUR 98 PRIMÆR LITTERATUR 98 SEKUNDÆR LITTERATUR 99 INTERNETSIDER 99 BILAGSOVERSIGT 101 III

6 Arbejdsglæde anno 2011 Figuroversigt FIGUR 1: SPECIALEDESIGN. KILDE: LISE EEG GULDVANG... 8 FIGUR 2: PEST-ANALYSE. KILDE: RICHARD LYNCH FIGUR 3: DE FIRE ARTIKLER, SOM ER GENSTAND FOR ANALYSE. KILDE: LISE EEG GULDVANG FIGUR 4: DEN KOMMUNIKATIVE BEGIVENHEDS TRE DIMENSIONER. KILDE: NORMAN FAIRCLOUGH [2008; 127]...31 FIGUR 5: DISKURSER INDEN FOR ARBEJDSGLÆDENS DISKURSIVE ORDEN. KILDE: LISE EEG GULDVANG...38 FIGUR 6: OVERSIGT OVER DE INDBYRDES RELATIONER I DANSK ARBEJDSGLÆDE BOMBET TI ÅR TILBAGE. KILDE: GREIMAS AKTANTMODEL FIGUR 7: OVERSIGT OVER DE INDBYRDES RELATIONER I FOR FÅ FYRAFTENSØL DRÆBER ARBEJDSGLÆDEN. KILDE: GREIMAS AKTANTMODEL...46 FIGUR 8: OVERSIGT OVER DE INDBYRDES RELATIONER I TAG ANSVAR FOR DIN ARBEJDSGLÆDE. KILDE: GREIMAS AKTANTMODEL FIGUR 9: DISKURSERNE, DER DANNER GRUNDLAG FOR DEN SOCIOKULTURELLE PRAKSIS. KILDE: LISE EEG GULDVANG FIGUR 10: MASLOW S BEHOVSPYRAMIDE. KILDE: ABRAHAM MASLOW, FIGUR 11: SYNERGIER AF SUCCES. KILDE: CHRIS MACDONALD FIGUR 12: OPSUMMERING AF DE VIGTIGSTE PARAMETRE INDENFOR DISKURSERNE. KILDE: LISE EEG GULDVANG FIGUR 13: ARBEJDSGLÆDE. KILDE: LISE EEG GULDVANG FIGUR 14: SAMMENLIGNING AF MASLOWS OG HERZBERGS TEORIER. KILDE: KJÆR ET AL. 2008; FIGUR 15: TRYGHED. KILDE: LISE EEG GULDVANG FIGUR 16: RELATIONER. KILDE: LISE EEG GULDVANG FIGUR 17: ANSVAR. KILDE: LISE EEG GULDVANG...82 FIGUR 18: OVERSIGT OVER, HVAD DER SKABER MOTIVATION OG ARBEJDSGLÆDE FOR DET SELVREALISERENDE INDIVID UNDER FINANSKRISEN. KILDE: LISE EEG GULDVANG FIGUR 19: KOMMUNIKATION AF BUDSKABER TIL STAKEHOLDERNE MEDIERNE OG MEDARBEJDERNE. KILDE: LISE EEG GULDVANG FIGUR 20: ARBEJDSGLÆDE ANNO KILDE: LISE EEG GULDVANG IV

7 December 2011, Lise Eeg Guldvang Forord Dette speciale er kulminationen på en længere studietid, hvor jeg gennem en årrække har beskæftiget mig med kommunikationens mange facetter. Specialet er skrevet i løbet af sommeren og efteråret 2011, hvor fokus på Danmarks økonomi gradvist er blevet større. Efteråret har været præget af et folketingsvalg, der resulterede i et regeringsskifte og der er efterfølgende kommet større fokus på investeringer i samfundet, og spørgsmålet er nu om dette vil smitte af på virksomhederne. Min interesse for emnet arbejdsglæde er steget, i takt med min bekymring for om jeg kan få job, når jeg afslutter min uddannelse. Samtidig har jeg hørt fra venner og familie samt læst i medierne om en stigende utilfredshed. Denne utilfredshed gælder især arbejdsforhold og ledelse. Jeg har herigennem fået lyst til at finde ud af, hvad en ledelse kan gøre for at øge medarbejdernes arbejdsglæde på trods af en finanskrise. Jeg vil gerne rette en tak til specialets tre interviewdeltagere Pia Ørskov, der er HR Chef hos Creativ Company, Ronni Stormbach, som er HR Manager ved Eplehuset og Jonas Nilsson som er praktiserende psykolog. Desuden skylder jeg min vejleder Mads Winther en stor tak for god og konstruktiv vejledning. Jeg vil også gerne takke min nærmeste familie og venner for en usædvanlig tålmodighed og hjælpsomhed under specialeprocessen. En speciel tak skal lyde til min fabelagtige kæreste, som har ydet en helt fantastisk støtte og opbakning, når jeg syntes, at specialeprocessen har været sværest. Lise Eeg Guldvang Aarhus, november 2011 V

8 Arbejdsglæde anno 2011 English Abstract The idea for this thesis emerged in the context of rising unemployment in the Danish labour market and the fact that even highly educated people have severe difficulties finding jobs today. The purpose of this thesis is to find out how leaders can communicate different messages to the respective employees and the media, while attempting to increase employee job satisfaction. Furthermore I want to design a matrix that shows to which stakeholder it is appropriate for managers to communicate with and in what way it will happen. To create an understanding of the situation in the Danish society, in which articles are published, I conduct PEST analysis. Then I will present the four articles to be analyzed, and the media in which they are published. All articles are from the year The articles will be analyzed using Norman Fairclough s Critical Discourse Analysis. And to create an understanding of the context I present the thesis overall framework of understanding; social constructionism. Social constructionism is a modern discipline of postmodernism. The discipline is based on the thesis that reality is a social construction, where especially the language and the way we talk about the world and things, are what constructs reality. One of the theorists who have had great impact on social constructionism is the French philosopher Michel Foucault ( ), who describes the concept of discourse. Foucault's concepts of power, knowledge and personality are all essential to his work, and they form the basis for Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis. Before this theory are presented, I clarify my understanding of the Media as being synonymous with the press, and the power of the Media beyond what is identified as discursive power and definition of power. The main concepts of Critical Discourse Analysis are the Communicative Event and the Order of the Discourse. These include the dimensions text, discursive practice, socio-cultural practices, and concepts such as intertextuality, ideology and hegemony. The Critical Discourse Analysis discovers that it is important the media will find the "right" sources of experts and that individuals increasingly need reassurance while it maintains the desire to the fact that self-interest must be present in the job they hold. In addition, it appears that the relationships and communities are important for the individual, and is part of the individual's lifestyle. And in terms of lifestyle, it is essential for individuals to take responsibility of his own life, and with it his own job satisfaction, which supports one of the articles messages that man himself must take responsibility. The conclusion of the critical discourse analysis is that according to media reports, there is a conflict in society because job satisfaction decreases. Therefore the Media publishes the articles VI

9 December 2011, Lise Eeg Guldvang about how it can be strengthened, so that they articulate job satisfaction as being necessary in our present society. Furthermore, they are addressing job satisfaction as something positive that can create a bigger corporate profit. The three primary discourses are the security discourse, the relation discourse and the responsibility discourse. These are included in Part Four of how managers can increase security, relationships and responsibilities - and thus enhance job satisfaction. Through various motivational and management theories (eg. Herzberg and Maslow), I have found that the following are the main parameters that can be part of a strategy to increase motivation and enhance job satisfaction: A leader must take into account the employees individual needs and employees should be recognized for good work. Also the leader should assign responsibility to the employee - which, however, has to make an effort to take responsibility for tasks. Managers must focus on creating good relationships between employees - and between employees and management. Finally employees must be involved in the company's strategy and current situation. Through three interviews with two Human Resource managers and a psychologist I have found many common denominators between my results from what the theory says are important and between how Managers actually do enhance job satisfaction. The matrix that I have designed shows how a company can communicate to employees and the media and who should be communicated to at first. I have found that the positive messages can be disseminated to the media first in order to generate positive publicity for the company. The negative messages must instead be communicated to the employees first so they get insight into the company's situation and thus feel involved. VII

10

11 December 2011, Lise Eeg Guldvang 1. Introduktion Dette kapitel præsenterer specialets emne, problemfelt, afgrænsning og opbygning Indledning Arbejdsglæde er ikke en luksus eller et tilvalg og ikke forbeholdt gode tider. Det er en absolut forudsætning for, at dine medarbejdere kan yde deres bedste. Andreas Kjerulf, ekspert i arbejdsglæde [2009] Finanskrise! Besparelser! Nedskæringer! De sidste år har været præget af en økonomisk krise, som vi ikke har set magen til siden 1930 erne. Efterhånden har de fleste danskere oplevet krisens grimme sider, og det har for nogle fået en stor konsekvens i form af økonomisk tab el.lign. Samfundet er også hårdt ramt. Vi har gennem længere tid hørt om et stort antal fyringer og stigende ledighed. Medierne har fortalt vidt og bredt om krisen og de mange problemer, der fødes ud af den. Herunder det stigende antal konkurser, nedskæringer i virksomhederne samt den dalende arbejdsglæde. Spørgsmålet er, hvilken rolle medierne spiller i danskernes forståelse af samfundet og dets udfordringer i forbindelse med finanskrisen. Langt hovedparten af de informationer som vi dagligt modtager, kommer fra medierne. Derfor bliver et vigtigt spørgsmål, om medierne, gennem deres rolle som informationsleverandører, har magt over den offentlige mening? I fald medierne har betydning for, hvilken mening vi danner, bliver det i høj grad vigtigt, hvilke historier og begivenheder vi får kendskab til. Og endnu vigtigere; hvilken vinkel medierne tillægger de informationer, vi modtager. Hvis vi tillægger medierne ovenstående magt, kan det argumenteres, at vi som individer ikke danner vores egen mening, men blot har den mening, som medierne fortæller os, er den rigtige at have. Dette er imidlertid sat på spidsen, men samtidig er det svært at se bort fra, at medierne har forskellige værktøjer til at påvirke eller ændre vores mening inden for et specifikt emne. Idet medierne selekterer i, hvilke informationer de formidler, kan det have en afgørende betydning for os, da det må antages, at vi ikke kan have en mening om et emne, hvis vi ikke har et kendskab til det. Medierne er gentagne gange blevet udråbt som den fjerde statsmagt 1, og som beskrevet ovenfor er det sandsynligt, at mange bliver påvirket af den informationsstrøm, vi dagligt modtager. Af denne årsag er det både interessant og vigtigt at fokusere på mediernes magt, og hvordan denne magt skal forstås. 1http://www.avisnet.dk/AvisNET/application.do?command=getDocument&documentId=992A4E4946B0DA9AC DB3C 1

12 Arbejdsglæde anno 2011 Virksomhederne har under krisen haft forskellige muligheder for at spare på udgifterne her og nu, så de kunne holde sig oven vande eller undgå underskud, som fx fyringer og nedskæringer. Men spørgsmålet er, hvad konsekvensen af dette bliver på længere sigt. Hvis vi igen ser på mediernes magt og anser dem som ansvarlige for en del af den offentlige meningsdannelse, kan de mange negative artikler give indtrykket af, at der er en generel negativ stemning omkring det at gå på arbejde. Faren er, at arbejdsglæden daler endnu mere, og dermed er der opstået en risiko for, at mediernes artikler kan virke selvforstærkende, idet de negative artikler kan få folk til at se endnu mere negativt på deres arbejdsgiver. Især når de selv oplever krisen på tæt hold i forbindelse med fyringer, nedskæringer og besparelser på jobbet. Betingelserne for at skabe sig en karriere har ændret sig gennem mange år. I dag ses det ofte, at de unge medarbejdere søger nye udfordringer efter få år hos en virksomhed. Dermed er de dage, hvor medarbejderne opnåede 25 års jubilæum fortid. Dette stiller større krav til nutidens virksomheder, der skal gøre en indsats, hvis de ønsker at beholde deres medarbejdere gennem mange år. Ønsket om et job, der kan forsørge familien, er efterhånden blevet erstattet af ønsket om selvrealisering. Derfor står virksomhederne med, hvad der kan betegnes som en endnu større udfordring; konsekvenserne af nedskæringer af arbejdsstyrken og generelle besparelser. For spørgsmålet er, hvordan lederne kan tage hånd om de resterende medarbejdere, som måske har mistet tilliden til ledelsen og oplever en mindre lyst til at gå på arbejde pga. faldende arbejdsglæde. Dette speciale tager udgangspunkt i, hvad ledere kan gøre for at øge medarbejdernes arbejdsglæde på trods af den økonomiske krise, som Danmark befinder sig i. Dette kan imidlertid være komplekst, for hvis alle virksomhedens medarbejdere betragtes som individer, må det formodes, at de alle har separate meninger om, hvad der leder frem til arbejdsglæde samt, hvordan de hver især motiveres på bedste vis. Det kan derfor som udgangspunkt være nødvendigt at finde nogle fællesnævnere (som fx den offentlige mening) og derefter eventuelt gå i dybden med den enkelte medarbejder. Udgangspunktet for dette speciale bliver fællesnævnere inden for motivationsfaktorer. 2

13 December 2011, Lise Eeg Guldvang 1.2. Problemformulering På baggrund af ovenstående vil jeg forsøge at besvare følgende problemformulering: Hvordan kan ledere kommunikere forskellige budskaber til henholdsvis medarbejdere og medier, og samtidig forsøge at øge medarbejdernes arbejdsglæde? Jeg vil udforme en matrix, der viser, til hvilken stakeholder det er hensigtsmæssigt for ledere at kommunikere og hvordan det skal ske. Følgende skal hjælpe mig til at besvare min problemformulering: Jeg vil gennem en kritisk diskursanalyse af fire artikler undersøge, hvordan medierne italesætter arbejdsglæde. Ved hjælp af teori om motivation og ledelse vil jeg undersøge, hvordan en leder på bedste vis kan motivere medarbejderne og skabe større arbejdsglæde. Gennem tre interviews vil jeg søge at afdække, hvad ledere gør og bør gøre for at skabe større arbejdsglæde blandt medarbejdere Problemfelt For at forstå principperne i kritisk diskursanalyse er det nødvendigt at vende sig mod socialkonstruktionismen, hvilken Michel Foucault har en stor aktie i. Hans forståelse af sproget og dets opståen og forandring er en del af socialkonstruktionismen, hvor der stilles spørgsmålstegn ved subjektet som center for tanke, følelse og fornuft. Anvendelsen af den socialkonstruktionistiske tilgang i dette speciale skal give en indsigt i og en forståelse af de bagvedliggende tanker og præmisser inden for det diskursanalytiske felt. Den kritiske diskursanalyse skal lede mig videre til at undersøge, hvad ledere kan gøre og har gjort for at optimere medarbejdernes motivation og arbejdsglæde. Det sker ved at sætte fokus på ledelses- og motivationsteorier, og foretage kvalitative interviews med to forskellige HR Chefer. For at operationalisere problemformuleringen vælger jeg at inddele specialet i fire dele (jf. afsnit 1.5); Første del beskriver det danske samfund værende præget af finanskrise, andel del beskriver de 3

14 Arbejdsglæde anno 2011 videnskabsteoretiske og analytiske overvejelser, tredje del indeholder den kritiske diskursanalyse mens fjerde del omhandler arbejdsglæde og motivation i teori og praksis. Specialet skal anskues som et betydningsdannende forløb, der afspejler min måde at anskue verden på. Derfor skal problemformuleringen opfattes som et analytisk felt, hvilket jeg på forhånd afgrænser ved at arbejde med diskurser (jf. kap. 6), der både skaber og forandrer den sociale verden. Min hensigt er således ikke at finde frem til en objektiv sandhed Afgrænsning Specialets overordnede emne arbejdsglæde dækker over flere aspekter end omfanget af dette speciale tillader, hvorfor det har det været nødvendigt at afgrænse på en række punkter. Dette speciale har bl.a. til formål at afklare, hvordan der tales om arbejdsglæde i medierne samt, hvordan ledere kan skabe bedre betingelser for øget arbejdsglæde. Dette gøres med baggrund i socialkonstruktionismen, der er en psykologisk disciplin, hvorfor det vil være oplagt at inddrage teori fra psykologiens verden. Men da specialets fokus ligger på den organisatoriske vinkel i forhold til motivation, anvender jeg den socialkonstruktionistiske tilgang som grundlag for specialets analyser af tekster og interviews. Formålet med at inddrage Michel Foucaults tanker om diskurs, magt og subjekt er at danne et grundlag for det videre arbejde med Norman Faircloughs teori om Kritisk Diskursanalyse. Af den grund bliver Foucaults tanker ikke udfoldet i sin fulde størrelse, men udelukkende på et plan, der skal skabe forståelse for, på hvilket grundlag Faircloughs teori er opstået, og hvorfor han har taget enkelte af begreberne til sig, ændret andre samt tilføjet sine egne begreber. Fairclough lægger i sin teori op til en vis metodefrihed, hvilket jeg uddyber i kapitel 5. Jeg arbejder ud fra de konkrete værktøjer, han fremsætter, men på grund af den sociokulturelle praksis omfattende muligheder vælger jeg en selektiv tilgang, der ikke inddrager sociologiske eller kulturelle analyser. Jeg vælger bl.a. at trække på Pierre Bourdieus teorier om felt og kapital. Derudover vil jeg inddrage elementer fra Zygmunt Baumans teori om fællesskab og tryghed samt Anthony Giddens teori om ekspertsystemer samt livsstil. Disse teorier vil ikke blive udfoldet i specialet, men vil udelukkende fungere som baggrundsteorier. Jeg vælger at inddrage Giddens teorier på trods af, at han videnskabsteoretisk hører til hermeneutikken. Det gør jeg på baggrund af, at der både i denne tilgang samt i socialkonstruktionismen er tale om uendelige fortolkningsprocesser, hvor der ikke findes en endegyldig sandhed, men derimod en subjektiv sandhed, der afspejler fortolkerens forforståelse. Desuden er den sociale virkelighed i begge tilgange socialt og historisk forankret, og samtidig forandres den i takt med samfundsudviklingen. 4

15 December 2011, Lise Eeg Guldvang I specialets fjerde del gennemgås forskellige teorier omkring motivation, der alle skal bidrage til at klarlægge, hvorledes en virksomhed på bedste vis kan motivere medarbejderne og bidrage til en større arbejdsglæde. Jeg vælger at inddrage teorierne uden at forholde mig til dem. Her vil det igen være en oplagt mulighed at inddrage teori fra psykologiens verden fx Axel Honneths (f. 1949) anerkendelsesteori, men dette udelades for bedre at kunne komme omkring organisatoriske motivations- og ledelsesteorier. Dog vil jeg inddrage enkelte elementer fra psykologiens verden, da et af interviewene vil blive foretaget med en praktiserende psykolog med erfaring inden for rekruttering, workshops omkring positiv psykologi mm Specialedesign Efter specialets indledende afsnit er vi nu klar til at se nærmere på, hvorledes specialet er bygget op. Opbygningen skal ses som en fortløbende proces, hvor hver enkelt del leder frem til den næste, hvilket også ses af figur 1 sidst i indeværende afsnit. Oversigten over specialets resterende tolv kapitler, ser ud som følger: Kapitel 2 Samfundets nuværende situation Finanskrisens betydning for det danske samfund og arbejdsglæden bliver introduceret i dette kapitel. Det beskrives ved hjælp af en analysemetode til at beskrive organisations omverden; PESTanalyse. Formålet er at skabe en generel forståelse for, hvad der rører sig i samfundet, og derfor har betydning for specialets analyser og konklusioner. Kapitel 3 - Empiriredegørelse Jeg har udvalgt fire forskellige artikler til en kritisk diskursanalyse, og disse bliver i kapitel 3 præsenteret med en kort beskrivelse af avisernes målgruppe og politiske ståsted samt et resumé af hver artikel. Kapitel 4 Den overordnede forståelsesramme I dette kapitel præsenteres den overordnede forståelse af socialkonstruktionismen. Efterfølgende introduceres Michel Foucaults tanker om diskurs, magt, viden og subjekt, som har til formål at danne et grundlag for det videre arbejde med Norman Faircloughs teori om Kritisk Diskursanalyse. Yderligere har dette kapitel til formål at afklare specialets forståelse af mediebegrebet og mediemagt. 5

16 Arbejdsglæde anno 2011 Kapitel 5 - Analysemetode Kapitel 5 klarlægger Norman Faircloughs tilgang til den kritiske diskursanalyse. Det gøres ved at behandle forskellige begreber inden for feltet. Herunder hans tredimensionelle diskursmodel, intertekstualitet samt hegemoni. Dermed bliver dette afsnit essentielt i forhold til specialets analysedel i kapitel 7. Kapitel 6 Arbejdsglædens diskursive orden Formålet med kapitel 6 er at klarlægge, hvilken diskursorden jeg lægger ned over specialet og dermed hvilke diskurser, der skal være fokus på i analysematerialet. Til at udvælge disse, vender jeg mig mod sekundær litteratur, som ligeledes præsenteres i kapitel 6. På denne måde afgrænser jeg fra andre diskurser og diskursordener og jeg undgår dermed unødvendig forvirring omkring specialets fokus. Kapitel 7 Tekst og diskursive praksisser Den kritiske analyse af specialets fire valgte artikler er formålet med kapitel 7. Hver artikel analyseres separat, hvor tekst og diskursiv praksis er i fokus. Efter hver artikel afsluttes med en opsamling på den specifikke artikel. Til slut i kapitlet opsamles alle artiklerne. På baggrund af ovenstående skabes der et grundlag for at kunne placere alle fire artikler i den sociokulturelle praksis, der analyseres i det efterfølgende kapitel. Kapitel 8 Den sociokulturelle praksis Dette kapitel samler de fire analyser af diskursiv praksis samt tekst, og placerer dem i den bredere sociokulturelle kontekst. Derved skabes en samlet forståelse for betydningen og fortolkningen af artiklerne. For at kunne gøre dette trækker jeg på forskellige teorier om det moderne samfund, jf. afsnit 1.4 om specialets afgrænsning. Kapitel 9 Delkonklusion Kapitel 9 samler op på de vigtigste pointer i forbindelse med mediernes fremstilling af arbejdsglæde. Kapitlet afslutter endvidere specialets anden del omkring den kritiske diskursanalyse, hvorfor dette kapitel også har til formål at konkludere på første del af specialets problemformulering. Den viden, som er opnået gennem denne andel del, føres videre i specialets fjerde del. 6

17 December 2011, Lise Eeg Guldvang Kapitel 10 Ledelses- og motivationsteori I dette kapitel tager jeg emner op fra kapitel 8 og finder ud af, hvad forskellige motivations- og ledelsesteorier siger om disse. Dermed bliver indholdet af dette kapitel essentielt i forhold til udarbejdelse af interviews i kapitel 11 samt udviklingen af modellen i kapitel 12. Kapitel 11 Arbejdsglæde i praksis - interviews Dette kapitel starter med en kort beskrivelse af teorien om kvalitativ metode, som jeg anvender til interviews med tre forskellige personer; henholdsvis to HR Chefer og en praktiserende psykolog. Endvidere præsenterer kapitlet min interviewguide samt resultaterne af de tre interviews. Disse skal sammenholdes med teorierne fra forrige kapitel, og udfaldet kommer til at danne baggrund for udformningen af matricen i specialets tolvte kapitel. Kapitel 12 Hvordan skal ledere kommunikere? Hensigten med dette kapitel er at fremstille en matrix, der fortæller, hvordan virksomheder skal forholde sig til dels medierne, dels medarbejderne. Dermed bliver det et værktøj, der kan anvendes i arbejdet med at højne arbejdsglæden blandt de ansatte. Kapitel 13 Konklusion Dette kapitel har til formål at samle op på specialets væsentligste pointer og besvare specialets problemformulering, der er opstillet i kapitel 1. Specialets struktur kan ses i nedenstående model: 7

18 Arbejdsglæde anno 2011 Figur 1: Specialedesign. Kilde: Lise Eeg Guldvang 8

19 December 2011, Lise Eeg Guldvang Første del: Et samfund præget af finanskrise 9

20 Arbejdsglæde anno Samfundets nuværende situation Som gennemgået i forrige afsnit er formålet med dette kapitel at skabe et overblik over, hvad der kendetegner det nuværende danske samfund. Dette skal bidrage til en bedre forståelse for udviklingen i samfundet, under hvilken specialets artikler er publiceret. Til at beskrive den nuværende situation i forhold til det danske samfund, lader jeg mig inspirere af en omverdensanalyse - PEST-analysen (Political, economic, sociocultural, technological factors) [Lynch 2006; 84]. Formålet er at identificere de nøglefaktorer, som har indflydelse på virksomhederne samt at forstå sammenhænge og begivenheder. Der er tale om en omverdensanalyse, som giver et makrooverblik over udviklingen i samfundet. Teknologiske forhold Politiske forhold Omverden Sociale og kulturelle forhold Samfundsøkonomiske forhold Figur 2: PEST-analyse. Kilde: Richard Lynch 2.1. Politiske forhold Efteråret 2011 har i høj grad været præget af et folketingsvalg, der resulterede i et regeringsskifte. Et af finanslovsforslagene, der er til forhandling, er en stigning af afgifter og skatter. Vi har allerede set konsekvenser af fedt-afgiften i forhold til virksomheder, der søger udenlands. Dette kan yderligere blive forstærket, hvis den omtalte sukkerafgift ligeledes indføres. Samtidig kan skatterne stige, hvilket kan bidrage til et lavere forbrug hos danskerne Samfundsøkonomiske forhold Den danske samfundsøkonomi er af stor betydning i disse år. Som nævnt i indledningen spiller finanskrisen en stor rolle i dagens Danmark og har foranlediget stor usikkerhed i forhold til både privatøkonomien, virksomhedernes økonomi og samfundsøkonomien. 10

21 December 2011, Lise Eeg Guldvang Arbejdsløsheden er i efteråret 2011 på 6,2 pct. af Danmarks samlede arbejdsstyrke 2. På trods af den stigende arbejdsløshed er der stadig brancher, hvor der mangler arbejdskraft. Dette er bl.a. et tegn på, at Danmark er midt i en overgang fra industrisamfund til et videnssamfund, hvorfor viden bliver en vigtigere og vigtigere resurse. Denne omstilling er af stor betydning for samfundet og medfører nogle konsekvenser, fx i form af manglende arbejdskraft indenfor nogle brancher. Den dårlige samfundsøkonomi smitter af på virksomhederne, som pga. fx faldende forbrug og større afgifter må fyre medarbejdere, skære ned på goderne osv. En af de funktioner i en virksomhed, der især kan være med til at skabe og formidle arbejdsglæde er HR og kommunikationsafdelinger. Alligevel er der hos flere virksomheder blevet skåret ned på disse afdelinger. Fordelen ved at skære ned på dem er, at kunderne ikke oplever nogen umiddelbar forringelse af servicen, modsat hvis der fx blev skåret ned på produktionsmedarbejderne. Dette må siges at være en kortsigtet løsning, da HR- og kommunikationsafdelingerne i høj grad kan være med til at skabe gode rammer for de tilbageværende medarbejdere Sociokulturelle forhold I takt med at arbejdsløsheden er taget til, og virksomheder gået konkurs, er utrygheden steget blandt danskerne. De kan ikke længere vide sig sikre på, at de kan beholde deres job i fremtiden. Dermed må der formodes at ske nogle ændringer i samfundet, hvilket jeg vender tilbage til i kapitlet om den sociokulturelle praksis. Individet er i høj grad afhængig af det omkringliggende samfund, og hvad der rører sig her. Hvis fx en ægtefælle mister sit job, er den anden part pludselig mere afhængig af sin indkomst og har derfor brug for en højere grad af tryghed i sin ansættelse. Familiestrukturerne i dagens samfund har gennem de sidste mange år ændret sig. Det betyder, at fraskilte forældre, der lever alene med børn er meget mere almindeligt nu end for få år siden. Dermed er der et stigende antal danskere, der skal betale for husholdning og børnenes fritidsaktiviteter alene. Som tidligere nævnt har finanskrisen medført fyringer for nogle og lønstop for andre, hvorfor det for mange personer har betydet et fald i forbruget, hvilket kan medføre ændrede forbrugsvaner. Dette kan give bekymringer i hverdagen som sammen med eventuelle frustrationer over en arbejdsgiver, kan være med til at give arbejdsglæden et knæk

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST En grundbog SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST er oversat fra engelsk efter Social Work Theories in Context Creating Frameworks for Practice af Joachim Wrang Palgrave

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Politikugen Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Indholdsfortegnelse En (meget) kort historie om begrebet Den Kolde Krig Sikkerhedsbegrebet i strategiske studier Sikkerhedsbegrebet i fredsforskning

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen Kenneth & Mary Gerken (2005) SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen den 09-03-2012 kl. 8:31 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Dramaet i socialkonstruktionisme En dramatisk transformation finder sted i idéernes

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

NÅR KØNSNORMERNE LARMER

NÅR KØNSNORMERNE LARMER NÅR KØNSNORMERNE LARMER - En kritisk diskursanalyse af, hvordan konstruktioner af maskulinitet influerer på unge mænds oplevelse af kærestevold Af: Amalie Frederikke Stender og Malene Laustsen Blædel Vejleder:

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-14 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Samfundsfag C Michael

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb MalmöHögskola Kulturochsamhälle(K3) Kultur ochmedieproduktion2008 Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb AfLouiseLidangKrøyer Englishtitle: Kidsunderanewparadigm? Conceptsandpracticesofchildren

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA 1 Indhold En klassisk workshop Mit baggrund for oplægget Mit oplæg Efterfølgende debat mellem deltagerne Opsamling i pointer i plenum 2 Hvad

Læs mere

Generation mewe og rekruttering anno 2011.

Generation mewe og rekruttering anno 2011. Reflexen. Tidsskrift for uddannelser ved Institut for Uddannelse, læring og Filosofi, Aalborg Universitet Mette Bidstrup Holmgaard Stud.mag. i Læring og forandringsprocesser Institut for Uddannelse, læring

Læs mere

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention nikolaj stegeager erik laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention Nikolaj Stegeager og Erik Laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring udvikling intervention Nikolaj

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

ARTIKEL: FRA KRIMINALITET TIL UDDANNELSE

ARTIKEL: FRA KRIMINALITET TIL UDDANNELSE ARTIKEL: FRA KRIMINALITET TIL UDDANNELSE Fra kriminalitet til uddannelse Denne artikel er udsprunget af specialet: Fortællinger om kriminalitet og uddannelse (Hentze & Jensen, 2016). Artiklen handler om

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU.

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. - en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor i socialt arbejde

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Om arbejdsløshed Af Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet and the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kritisk diskursanalyse

Kritisk diskursanalyse Titel på præsentationen 1 Kritisk diskursanalyse Hvad er det? Og hvad kan den bruges til? 2 Titel på præsentationen Program 1. Præsentation af studieplanen gensidige forventninger 2. Oplæg kritisk diskursanalyse

Læs mere

Identiteter i Ungdomshuset

Identiteter i Ungdomshuset Identiteter i Ungdomshuset en diskursanalyse af mediernes og de unges repræsentationer af Ungdomshuset Specialeafhandling udarbejdet af Louise Knuth Pedersen Vejledere: Hanne Jørndrup, Journalistik, John

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten

SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten Materiale til værkstedstimer 2. år, elever og lærere Side 1 af 5 SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten Materialet viser eksempler

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1!

Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1! BoostCamp Evalueringafencoachingworkshopforudskolingselever 1 Denne evaluering har til formål at give et billede af deltagernes oplevelse og udbytte af en Boost Camp 2 forto9.klasser, der fandt sted d.

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 En mega fiasko!?! Resultater (pris, kvalitet, tid) versus konsekvenser (påvirkninger,

Læs mere

Visualisering af data

Visualisering af data Visualisering af data For at se flashanimationen der knytter sig til projektet skal man åbne vis_print.html Interaktiv infografik til Tænks Mærkebank Tænk er forbrugerrådets blad og website, som med udgangspunkt

Læs mere

Diskursteori, kommunikation, og udvikling

Diskursteori, kommunikation, og udvikling Diskursteori, kommunikation, og udvikling Program Introduktion til diskursteori og kommunikation som understøtter og skaber forandring CMM Coordinated management of meaning Forandringsteori som udviklingsredskab

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Ledelse under forandringsprocesser

Ledelse under forandringsprocesser Ledelse under forandringsprocesser - om lederens beslutningspræmisser under en intern fusionsproces i en offentlig organisation Sina Harbo Christensen Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser 1 Institut

Læs mere

Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering. Ulrik Pram Gad

Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering. Ulrik Pram Gad Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering En diskursanalyse af den grønlandske sprogdebat - læst som identitetspolitisk forhandling Ulrik Pram Gad Eskimologis

Læs mere

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Reservatet ledelse og erkendelse Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Erik Staunstrup Christian Klinge Budgetforhandlingerne Du er på vej til din afdeling for at orientere om resultatet. Du gennemgår

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere