Arbejdsglæde anno 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsglæde anno 2011"

Transkript

1 Arbejdsglæde anno 2011 En undersøgelse af hvordan ledere kan skabe større arbejdsglæde for medarbejdere - herunder en kritisk diskursanalyse af hvordan der tales om arbejdsglæde i danske medier Udarbejdet af Lise Eeg Guldvang Vejleder: Mads Winther Handelshøjskolen Aarhus Universitet, december 2011 Antal normalsider (á 2200 enheder): 79 ( enheder)

2

3 December 2011, Lise Eeg Guldvang Indholdsfortegnelse FORORD V ENGLISH ABSTRACT VI 1. INTRODUKTION INDLEDNING PROBLEMFORMULERING PROBLEMFELT AFGRÆNSNING SPECIALEDESIGN 5 FØRSTE DEL: ET SAMFUND PRÆGET AF FINANSKRISE 9 2. SAMFUNDETS NUVÆRENDE SITUATION POLITISKE FORHOLD SAMFUNDSØKONOMISKE FORHOLD SOCIOKULTURELLE FORHOLD TEKNOLOGISKE FORHOLD EMPIRIREDEGØRELSE BØRSEN DANSK ARBEJDSGLÆDE BOMBET TI ÅR TILBAGE AVISEN.DK FOR FÅ FYRAFTENSØL DRÆBER ARBEJDSGLÆDEN ERHVERVSBLADET.DK GLADE ANSATTE ER VIGTIGERE END GLADE KUNDER POLITIKEN TAG ANSVAR FOR DIN ARBEJDSGLÆDE ANDEL DEL: VIDENSKABSTEORETISKE OG ANALYTISKE OVERVEJELSER DEN OVERORDNEDE FORSTÅELSESRAMME SOCIALKONSTRUKTIONISME MICHEL FOUCAULTS BETYDNING FOR SOCIALKONSTRUKTIONISMEN OG DISKURSANALYSEN FOUCAULTS FORSTÅELSE AF MAGT OG VIDEN FOUCAULTS FORSTÅELSE AF SUBJEKTET 25 I

4 Arbejdsglæde anno KRITIK AF FOUCAULTS DISKURSBEGREB FRA DISKURSANALYSE TIL KRITISK DISKURSANALYSE MEDIEBEGREBET MEDIER OG MAGTEN FRA OG OMKRING DEM ANALYSEMETODE FAIRCLOUGHS KRITISKE DISKURSANALYSE KOMMUNIKATIVE BEGIVENHEDER DE TRE DIMENSIONER DISKURSORDENEN INTERTEKSTUALITET IDEOLOGI OG HEGEMONI 34 TREDJE DEL: KRITISK DISKURSANALYSE AF MEDIERNES ITALESÆTTELSE AF ARBEJDSGLÆDE ARBEJDSGLÆDENS DISKURSIVE ORDEN DISKURSER INDENFOR ARBEJDSGLÆDE TEKST OG DISKURSIVE PRAKSISSER ANALYSE AF DANSK ARBEJDSGLÆDE BOMBET TI ÅR TILBAGE ANALYSE AF TEKSTDIMENSIONEN ANALYSE AF DEN DISKURSIVE PRAKSIS ARTIKLENS DISKURSER OPSAMLING PÅ DANSK ARBEJDSGLÆDE BOMBET TI ÅR TILBAGE ANALYSE AF FOR FÅ FYRAFTENSØL DRÆBER ARBEJDSGLÆDEN ANALYSE AF TEKSTDIMENSIONEN ANALYSE AF DEN DISKURSIVE PRAKSIS ARTIKLENS DISKURSER OPSAMLING PÅ FOR FÅ FYRAFTENSØL DRÆBER ARBEJDSGLÆDEN ANALYSE AF GLADE ANSATTE ER VIGTIGERE END GLADE KUNDER ANALYSE AF TEKSTDIMENSIONEN ANALYSE AF DEN DISKURSIVE PRAKSIS ARTIKLENS DISKURSER OPSAMLING PÅ GLADE ANSATTE ER VIGTIGERE END GLADE KUNDER ANALYSE AF TAG ANSVAR FOR DIN ARBEJDSGLÆDE ANALYSE AF TEKSTDIMENSIONEN ANALYSE AF DEN DISKURSIVE PRAKSIS ARTIKLENS DISKURSER OPSAMLING PÅ TAG ANSVAR FOR DIN ARBEJDSGLÆDE OPSAMLING PÅ DE FIRE ARTIKLER DEN SOCIOKULTURELLE PRAKSIS RÅDGIVNINGSDISKURSEN TRYGHEDSDISKURS OG RELATIONSDISKURS ANSVARSDISKURSEN OPSAMLING DELKONKLUSION 71 II

5 December 2011, Lise Eeg Guldvang FJERDE DEL: ARBEJDSGLÆDE OG MOTIVATION I TEORI & PRAKSIS LEDELSES- OG MOTIVATIONSTEORI HVORDAN LEDERE KAN SKABE TRYGHED HVORDAN LEDERE KAN SKABE RELATIONER HVORDAN LEDERE KAN SKABE ANSVAR OPSAMLING: HVORDAN LEDERE I TEORIEN KAN SKABE ARBEJDSGLÆDE ARBEJDSGLÆDE I PRAKSIS - INTERVIEWS UNDERSØGELSESMETODE POSITIONERING AF RESPONDENTER SPØRGSMÅLENE VALG AF VIRKSOMHEDER TIL PERSONLIGE INTERVIEWS EPLEHUSET CREATIV COMPANY PSYKOLOG JONAS NILSSON DISKUSSION AF INTERVIEWRESULTATER MENNESKELIGE VÆRDIER EN HR LEDERS ROLLE FRA MUS TIL TUS SUCCESKRITERIER MEDARBEJDERNE VS. MEDIERNE KOMMUNIKATIONSMATRICEN KONKLUSION 95 LITTERATUR 98 PRIMÆR LITTERATUR 98 SEKUNDÆR LITTERATUR 99 INTERNETSIDER 99 BILAGSOVERSIGT 101 III

6 Arbejdsglæde anno 2011 Figuroversigt FIGUR 1: SPECIALEDESIGN. KILDE: LISE EEG GULDVANG... 8 FIGUR 2: PEST-ANALYSE. KILDE: RICHARD LYNCH FIGUR 3: DE FIRE ARTIKLER, SOM ER GENSTAND FOR ANALYSE. KILDE: LISE EEG GULDVANG FIGUR 4: DEN KOMMUNIKATIVE BEGIVENHEDS TRE DIMENSIONER. KILDE: NORMAN FAIRCLOUGH [2008; 127]...31 FIGUR 5: DISKURSER INDEN FOR ARBEJDSGLÆDENS DISKURSIVE ORDEN. KILDE: LISE EEG GULDVANG...38 FIGUR 6: OVERSIGT OVER DE INDBYRDES RELATIONER I DANSK ARBEJDSGLÆDE BOMBET TI ÅR TILBAGE. KILDE: GREIMAS AKTANTMODEL FIGUR 7: OVERSIGT OVER DE INDBYRDES RELATIONER I FOR FÅ FYRAFTENSØL DRÆBER ARBEJDSGLÆDEN. KILDE: GREIMAS AKTANTMODEL...46 FIGUR 8: OVERSIGT OVER DE INDBYRDES RELATIONER I TAG ANSVAR FOR DIN ARBEJDSGLÆDE. KILDE: GREIMAS AKTANTMODEL FIGUR 9: DISKURSERNE, DER DANNER GRUNDLAG FOR DEN SOCIOKULTURELLE PRAKSIS. KILDE: LISE EEG GULDVANG FIGUR 10: MASLOW S BEHOVSPYRAMIDE. KILDE: ABRAHAM MASLOW, FIGUR 11: SYNERGIER AF SUCCES. KILDE: CHRIS MACDONALD FIGUR 12: OPSUMMERING AF DE VIGTIGSTE PARAMETRE INDENFOR DISKURSERNE. KILDE: LISE EEG GULDVANG FIGUR 13: ARBEJDSGLÆDE. KILDE: LISE EEG GULDVANG FIGUR 14: SAMMENLIGNING AF MASLOWS OG HERZBERGS TEORIER. KILDE: KJÆR ET AL. 2008; FIGUR 15: TRYGHED. KILDE: LISE EEG GULDVANG FIGUR 16: RELATIONER. KILDE: LISE EEG GULDVANG FIGUR 17: ANSVAR. KILDE: LISE EEG GULDVANG...82 FIGUR 18: OVERSIGT OVER, HVAD DER SKABER MOTIVATION OG ARBEJDSGLÆDE FOR DET SELVREALISERENDE INDIVID UNDER FINANSKRISEN. KILDE: LISE EEG GULDVANG FIGUR 19: KOMMUNIKATION AF BUDSKABER TIL STAKEHOLDERNE MEDIERNE OG MEDARBEJDERNE. KILDE: LISE EEG GULDVANG FIGUR 20: ARBEJDSGLÆDE ANNO KILDE: LISE EEG GULDVANG IV

7 December 2011, Lise Eeg Guldvang Forord Dette speciale er kulminationen på en længere studietid, hvor jeg gennem en årrække har beskæftiget mig med kommunikationens mange facetter. Specialet er skrevet i løbet af sommeren og efteråret 2011, hvor fokus på Danmarks økonomi gradvist er blevet større. Efteråret har været præget af et folketingsvalg, der resulterede i et regeringsskifte og der er efterfølgende kommet større fokus på investeringer i samfundet, og spørgsmålet er nu om dette vil smitte af på virksomhederne. Min interesse for emnet arbejdsglæde er steget, i takt med min bekymring for om jeg kan få job, når jeg afslutter min uddannelse. Samtidig har jeg hørt fra venner og familie samt læst i medierne om en stigende utilfredshed. Denne utilfredshed gælder især arbejdsforhold og ledelse. Jeg har herigennem fået lyst til at finde ud af, hvad en ledelse kan gøre for at øge medarbejdernes arbejdsglæde på trods af en finanskrise. Jeg vil gerne rette en tak til specialets tre interviewdeltagere Pia Ørskov, der er HR Chef hos Creativ Company, Ronni Stormbach, som er HR Manager ved Eplehuset og Jonas Nilsson som er praktiserende psykolog. Desuden skylder jeg min vejleder Mads Winther en stor tak for god og konstruktiv vejledning. Jeg vil også gerne takke min nærmeste familie og venner for en usædvanlig tålmodighed og hjælpsomhed under specialeprocessen. En speciel tak skal lyde til min fabelagtige kæreste, som har ydet en helt fantastisk støtte og opbakning, når jeg syntes, at specialeprocessen har været sværest. Lise Eeg Guldvang Aarhus, november 2011 V

8 Arbejdsglæde anno 2011 English Abstract The idea for this thesis emerged in the context of rising unemployment in the Danish labour market and the fact that even highly educated people have severe difficulties finding jobs today. The purpose of this thesis is to find out how leaders can communicate different messages to the respective employees and the media, while attempting to increase employee job satisfaction. Furthermore I want to design a matrix that shows to which stakeholder it is appropriate for managers to communicate with and in what way it will happen. To create an understanding of the situation in the Danish society, in which articles are published, I conduct PEST analysis. Then I will present the four articles to be analyzed, and the media in which they are published. All articles are from the year The articles will be analyzed using Norman Fairclough s Critical Discourse Analysis. And to create an understanding of the context I present the thesis overall framework of understanding; social constructionism. Social constructionism is a modern discipline of postmodernism. The discipline is based on the thesis that reality is a social construction, where especially the language and the way we talk about the world and things, are what constructs reality. One of the theorists who have had great impact on social constructionism is the French philosopher Michel Foucault ( ), who describes the concept of discourse. Foucault's concepts of power, knowledge and personality are all essential to his work, and they form the basis for Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis. Before this theory are presented, I clarify my understanding of the Media as being synonymous with the press, and the power of the Media beyond what is identified as discursive power and definition of power. The main concepts of Critical Discourse Analysis are the Communicative Event and the Order of the Discourse. These include the dimensions text, discursive practice, socio-cultural practices, and concepts such as intertextuality, ideology and hegemony. The Critical Discourse Analysis discovers that it is important the media will find the "right" sources of experts and that individuals increasingly need reassurance while it maintains the desire to the fact that self-interest must be present in the job they hold. In addition, it appears that the relationships and communities are important for the individual, and is part of the individual's lifestyle. And in terms of lifestyle, it is essential for individuals to take responsibility of his own life, and with it his own job satisfaction, which supports one of the articles messages that man himself must take responsibility. The conclusion of the critical discourse analysis is that according to media reports, there is a conflict in society because job satisfaction decreases. Therefore the Media publishes the articles VI

9 December 2011, Lise Eeg Guldvang about how it can be strengthened, so that they articulate job satisfaction as being necessary in our present society. Furthermore, they are addressing job satisfaction as something positive that can create a bigger corporate profit. The three primary discourses are the security discourse, the relation discourse and the responsibility discourse. These are included in Part Four of how managers can increase security, relationships and responsibilities - and thus enhance job satisfaction. Through various motivational and management theories (eg. Herzberg and Maslow), I have found that the following are the main parameters that can be part of a strategy to increase motivation and enhance job satisfaction: A leader must take into account the employees individual needs and employees should be recognized for good work. Also the leader should assign responsibility to the employee - which, however, has to make an effort to take responsibility for tasks. Managers must focus on creating good relationships between employees - and between employees and management. Finally employees must be involved in the company's strategy and current situation. Through three interviews with two Human Resource managers and a psychologist I have found many common denominators between my results from what the theory says are important and between how Managers actually do enhance job satisfaction. The matrix that I have designed shows how a company can communicate to employees and the media and who should be communicated to at first. I have found that the positive messages can be disseminated to the media first in order to generate positive publicity for the company. The negative messages must instead be communicated to the employees first so they get insight into the company's situation and thus feel involved. VII

10

11 December 2011, Lise Eeg Guldvang 1. Introduktion Dette kapitel præsenterer specialets emne, problemfelt, afgrænsning og opbygning Indledning Arbejdsglæde er ikke en luksus eller et tilvalg og ikke forbeholdt gode tider. Det er en absolut forudsætning for, at dine medarbejdere kan yde deres bedste. Andreas Kjerulf, ekspert i arbejdsglæde [2009] Finanskrise! Besparelser! Nedskæringer! De sidste år har været præget af en økonomisk krise, som vi ikke har set magen til siden 1930 erne. Efterhånden har de fleste danskere oplevet krisens grimme sider, og det har for nogle fået en stor konsekvens i form af økonomisk tab el.lign. Samfundet er også hårdt ramt. Vi har gennem længere tid hørt om et stort antal fyringer og stigende ledighed. Medierne har fortalt vidt og bredt om krisen og de mange problemer, der fødes ud af den. Herunder det stigende antal konkurser, nedskæringer i virksomhederne samt den dalende arbejdsglæde. Spørgsmålet er, hvilken rolle medierne spiller i danskernes forståelse af samfundet og dets udfordringer i forbindelse med finanskrisen. Langt hovedparten af de informationer som vi dagligt modtager, kommer fra medierne. Derfor bliver et vigtigt spørgsmål, om medierne, gennem deres rolle som informationsleverandører, har magt over den offentlige mening? I fald medierne har betydning for, hvilken mening vi danner, bliver det i høj grad vigtigt, hvilke historier og begivenheder vi får kendskab til. Og endnu vigtigere; hvilken vinkel medierne tillægger de informationer, vi modtager. Hvis vi tillægger medierne ovenstående magt, kan det argumenteres, at vi som individer ikke danner vores egen mening, men blot har den mening, som medierne fortæller os, er den rigtige at have. Dette er imidlertid sat på spidsen, men samtidig er det svært at se bort fra, at medierne har forskellige værktøjer til at påvirke eller ændre vores mening inden for et specifikt emne. Idet medierne selekterer i, hvilke informationer de formidler, kan det have en afgørende betydning for os, da det må antages, at vi ikke kan have en mening om et emne, hvis vi ikke har et kendskab til det. Medierne er gentagne gange blevet udråbt som den fjerde statsmagt 1, og som beskrevet ovenfor er det sandsynligt, at mange bliver påvirket af den informationsstrøm, vi dagligt modtager. Af denne årsag er det både interessant og vigtigt at fokusere på mediernes magt, og hvordan denne magt skal forstås. 1http://www.avisnet.dk/AvisNET/application.do?command=getDocument&documentId=992A4E4946B0DA9AC DB3C 1

12 Arbejdsglæde anno 2011 Virksomhederne har under krisen haft forskellige muligheder for at spare på udgifterne her og nu, så de kunne holde sig oven vande eller undgå underskud, som fx fyringer og nedskæringer. Men spørgsmålet er, hvad konsekvensen af dette bliver på længere sigt. Hvis vi igen ser på mediernes magt og anser dem som ansvarlige for en del af den offentlige meningsdannelse, kan de mange negative artikler give indtrykket af, at der er en generel negativ stemning omkring det at gå på arbejde. Faren er, at arbejdsglæden daler endnu mere, og dermed er der opstået en risiko for, at mediernes artikler kan virke selvforstærkende, idet de negative artikler kan få folk til at se endnu mere negativt på deres arbejdsgiver. Især når de selv oplever krisen på tæt hold i forbindelse med fyringer, nedskæringer og besparelser på jobbet. Betingelserne for at skabe sig en karriere har ændret sig gennem mange år. I dag ses det ofte, at de unge medarbejdere søger nye udfordringer efter få år hos en virksomhed. Dermed er de dage, hvor medarbejderne opnåede 25 års jubilæum fortid. Dette stiller større krav til nutidens virksomheder, der skal gøre en indsats, hvis de ønsker at beholde deres medarbejdere gennem mange år. Ønsket om et job, der kan forsørge familien, er efterhånden blevet erstattet af ønsket om selvrealisering. Derfor står virksomhederne med, hvad der kan betegnes som en endnu større udfordring; konsekvenserne af nedskæringer af arbejdsstyrken og generelle besparelser. For spørgsmålet er, hvordan lederne kan tage hånd om de resterende medarbejdere, som måske har mistet tilliden til ledelsen og oplever en mindre lyst til at gå på arbejde pga. faldende arbejdsglæde. Dette speciale tager udgangspunkt i, hvad ledere kan gøre for at øge medarbejdernes arbejdsglæde på trods af den økonomiske krise, som Danmark befinder sig i. Dette kan imidlertid være komplekst, for hvis alle virksomhedens medarbejdere betragtes som individer, må det formodes, at de alle har separate meninger om, hvad der leder frem til arbejdsglæde samt, hvordan de hver især motiveres på bedste vis. Det kan derfor som udgangspunkt være nødvendigt at finde nogle fællesnævnere (som fx den offentlige mening) og derefter eventuelt gå i dybden med den enkelte medarbejder. Udgangspunktet for dette speciale bliver fællesnævnere inden for motivationsfaktorer. 2

13 December 2011, Lise Eeg Guldvang 1.2. Problemformulering På baggrund af ovenstående vil jeg forsøge at besvare følgende problemformulering: Hvordan kan ledere kommunikere forskellige budskaber til henholdsvis medarbejdere og medier, og samtidig forsøge at øge medarbejdernes arbejdsglæde? Jeg vil udforme en matrix, der viser, til hvilken stakeholder det er hensigtsmæssigt for ledere at kommunikere og hvordan det skal ske. Følgende skal hjælpe mig til at besvare min problemformulering: Jeg vil gennem en kritisk diskursanalyse af fire artikler undersøge, hvordan medierne italesætter arbejdsglæde. Ved hjælp af teori om motivation og ledelse vil jeg undersøge, hvordan en leder på bedste vis kan motivere medarbejderne og skabe større arbejdsglæde. Gennem tre interviews vil jeg søge at afdække, hvad ledere gør og bør gøre for at skabe større arbejdsglæde blandt medarbejdere Problemfelt For at forstå principperne i kritisk diskursanalyse er det nødvendigt at vende sig mod socialkonstruktionismen, hvilken Michel Foucault har en stor aktie i. Hans forståelse af sproget og dets opståen og forandring er en del af socialkonstruktionismen, hvor der stilles spørgsmålstegn ved subjektet som center for tanke, følelse og fornuft. Anvendelsen af den socialkonstruktionistiske tilgang i dette speciale skal give en indsigt i og en forståelse af de bagvedliggende tanker og præmisser inden for det diskursanalytiske felt. Den kritiske diskursanalyse skal lede mig videre til at undersøge, hvad ledere kan gøre og har gjort for at optimere medarbejdernes motivation og arbejdsglæde. Det sker ved at sætte fokus på ledelses- og motivationsteorier, og foretage kvalitative interviews med to forskellige HR Chefer. For at operationalisere problemformuleringen vælger jeg at inddele specialet i fire dele (jf. afsnit 1.5); Første del beskriver det danske samfund værende præget af finanskrise, andel del beskriver de 3

14 Arbejdsglæde anno 2011 videnskabsteoretiske og analytiske overvejelser, tredje del indeholder den kritiske diskursanalyse mens fjerde del omhandler arbejdsglæde og motivation i teori og praksis. Specialet skal anskues som et betydningsdannende forløb, der afspejler min måde at anskue verden på. Derfor skal problemformuleringen opfattes som et analytisk felt, hvilket jeg på forhånd afgrænser ved at arbejde med diskurser (jf. kap. 6), der både skaber og forandrer den sociale verden. Min hensigt er således ikke at finde frem til en objektiv sandhed Afgrænsning Specialets overordnede emne arbejdsglæde dækker over flere aspekter end omfanget af dette speciale tillader, hvorfor det har det været nødvendigt at afgrænse på en række punkter. Dette speciale har bl.a. til formål at afklare, hvordan der tales om arbejdsglæde i medierne samt, hvordan ledere kan skabe bedre betingelser for øget arbejdsglæde. Dette gøres med baggrund i socialkonstruktionismen, der er en psykologisk disciplin, hvorfor det vil være oplagt at inddrage teori fra psykologiens verden. Men da specialets fokus ligger på den organisatoriske vinkel i forhold til motivation, anvender jeg den socialkonstruktionistiske tilgang som grundlag for specialets analyser af tekster og interviews. Formålet med at inddrage Michel Foucaults tanker om diskurs, magt og subjekt er at danne et grundlag for det videre arbejde med Norman Faircloughs teori om Kritisk Diskursanalyse. Af den grund bliver Foucaults tanker ikke udfoldet i sin fulde størrelse, men udelukkende på et plan, der skal skabe forståelse for, på hvilket grundlag Faircloughs teori er opstået, og hvorfor han har taget enkelte af begreberne til sig, ændret andre samt tilføjet sine egne begreber. Fairclough lægger i sin teori op til en vis metodefrihed, hvilket jeg uddyber i kapitel 5. Jeg arbejder ud fra de konkrete værktøjer, han fremsætter, men på grund af den sociokulturelle praksis omfattende muligheder vælger jeg en selektiv tilgang, der ikke inddrager sociologiske eller kulturelle analyser. Jeg vælger bl.a. at trække på Pierre Bourdieus teorier om felt og kapital. Derudover vil jeg inddrage elementer fra Zygmunt Baumans teori om fællesskab og tryghed samt Anthony Giddens teori om ekspertsystemer samt livsstil. Disse teorier vil ikke blive udfoldet i specialet, men vil udelukkende fungere som baggrundsteorier. Jeg vælger at inddrage Giddens teorier på trods af, at han videnskabsteoretisk hører til hermeneutikken. Det gør jeg på baggrund af, at der både i denne tilgang samt i socialkonstruktionismen er tale om uendelige fortolkningsprocesser, hvor der ikke findes en endegyldig sandhed, men derimod en subjektiv sandhed, der afspejler fortolkerens forforståelse. Desuden er den sociale virkelighed i begge tilgange socialt og historisk forankret, og samtidig forandres den i takt med samfundsudviklingen. 4

15 December 2011, Lise Eeg Guldvang I specialets fjerde del gennemgås forskellige teorier omkring motivation, der alle skal bidrage til at klarlægge, hvorledes en virksomhed på bedste vis kan motivere medarbejderne og bidrage til en større arbejdsglæde. Jeg vælger at inddrage teorierne uden at forholde mig til dem. Her vil det igen være en oplagt mulighed at inddrage teori fra psykologiens verden fx Axel Honneths (f. 1949) anerkendelsesteori, men dette udelades for bedre at kunne komme omkring organisatoriske motivations- og ledelsesteorier. Dog vil jeg inddrage enkelte elementer fra psykologiens verden, da et af interviewene vil blive foretaget med en praktiserende psykolog med erfaring inden for rekruttering, workshops omkring positiv psykologi mm Specialedesign Efter specialets indledende afsnit er vi nu klar til at se nærmere på, hvorledes specialet er bygget op. Opbygningen skal ses som en fortløbende proces, hvor hver enkelt del leder frem til den næste, hvilket også ses af figur 1 sidst i indeværende afsnit. Oversigten over specialets resterende tolv kapitler, ser ud som følger: Kapitel 2 Samfundets nuværende situation Finanskrisens betydning for det danske samfund og arbejdsglæden bliver introduceret i dette kapitel. Det beskrives ved hjælp af en analysemetode til at beskrive organisations omverden; PESTanalyse. Formålet er at skabe en generel forståelse for, hvad der rører sig i samfundet, og derfor har betydning for specialets analyser og konklusioner. Kapitel 3 - Empiriredegørelse Jeg har udvalgt fire forskellige artikler til en kritisk diskursanalyse, og disse bliver i kapitel 3 præsenteret med en kort beskrivelse af avisernes målgruppe og politiske ståsted samt et resumé af hver artikel. Kapitel 4 Den overordnede forståelsesramme I dette kapitel præsenteres den overordnede forståelse af socialkonstruktionismen. Efterfølgende introduceres Michel Foucaults tanker om diskurs, magt, viden og subjekt, som har til formål at danne et grundlag for det videre arbejde med Norman Faircloughs teori om Kritisk Diskursanalyse. Yderligere har dette kapitel til formål at afklare specialets forståelse af mediebegrebet og mediemagt. 5

16 Arbejdsglæde anno 2011 Kapitel 5 - Analysemetode Kapitel 5 klarlægger Norman Faircloughs tilgang til den kritiske diskursanalyse. Det gøres ved at behandle forskellige begreber inden for feltet. Herunder hans tredimensionelle diskursmodel, intertekstualitet samt hegemoni. Dermed bliver dette afsnit essentielt i forhold til specialets analysedel i kapitel 7. Kapitel 6 Arbejdsglædens diskursive orden Formålet med kapitel 6 er at klarlægge, hvilken diskursorden jeg lægger ned over specialet og dermed hvilke diskurser, der skal være fokus på i analysematerialet. Til at udvælge disse, vender jeg mig mod sekundær litteratur, som ligeledes præsenteres i kapitel 6. På denne måde afgrænser jeg fra andre diskurser og diskursordener og jeg undgår dermed unødvendig forvirring omkring specialets fokus. Kapitel 7 Tekst og diskursive praksisser Den kritiske analyse af specialets fire valgte artikler er formålet med kapitel 7. Hver artikel analyseres separat, hvor tekst og diskursiv praksis er i fokus. Efter hver artikel afsluttes med en opsamling på den specifikke artikel. Til slut i kapitlet opsamles alle artiklerne. På baggrund af ovenstående skabes der et grundlag for at kunne placere alle fire artikler i den sociokulturelle praksis, der analyseres i det efterfølgende kapitel. Kapitel 8 Den sociokulturelle praksis Dette kapitel samler de fire analyser af diskursiv praksis samt tekst, og placerer dem i den bredere sociokulturelle kontekst. Derved skabes en samlet forståelse for betydningen og fortolkningen af artiklerne. For at kunne gøre dette trækker jeg på forskellige teorier om det moderne samfund, jf. afsnit 1.4 om specialets afgrænsning. Kapitel 9 Delkonklusion Kapitel 9 samler op på de vigtigste pointer i forbindelse med mediernes fremstilling af arbejdsglæde. Kapitlet afslutter endvidere specialets anden del omkring den kritiske diskursanalyse, hvorfor dette kapitel også har til formål at konkludere på første del af specialets problemformulering. Den viden, som er opnået gennem denne andel del, føres videre i specialets fjerde del. 6

17 December 2011, Lise Eeg Guldvang Kapitel 10 Ledelses- og motivationsteori I dette kapitel tager jeg emner op fra kapitel 8 og finder ud af, hvad forskellige motivations- og ledelsesteorier siger om disse. Dermed bliver indholdet af dette kapitel essentielt i forhold til udarbejdelse af interviews i kapitel 11 samt udviklingen af modellen i kapitel 12. Kapitel 11 Arbejdsglæde i praksis - interviews Dette kapitel starter med en kort beskrivelse af teorien om kvalitativ metode, som jeg anvender til interviews med tre forskellige personer; henholdsvis to HR Chefer og en praktiserende psykolog. Endvidere præsenterer kapitlet min interviewguide samt resultaterne af de tre interviews. Disse skal sammenholdes med teorierne fra forrige kapitel, og udfaldet kommer til at danne baggrund for udformningen af matricen i specialets tolvte kapitel. Kapitel 12 Hvordan skal ledere kommunikere? Hensigten med dette kapitel er at fremstille en matrix, der fortæller, hvordan virksomheder skal forholde sig til dels medierne, dels medarbejderne. Dermed bliver det et værktøj, der kan anvendes i arbejdet med at højne arbejdsglæden blandt de ansatte. Kapitel 13 Konklusion Dette kapitel har til formål at samle op på specialets væsentligste pointer og besvare specialets problemformulering, der er opstillet i kapitel 1. Specialets struktur kan ses i nedenstående model: 7

18 Arbejdsglæde anno 2011 Figur 1: Specialedesign. Kilde: Lise Eeg Guldvang 8

19 December 2011, Lise Eeg Guldvang Første del: Et samfund præget af finanskrise 9

20 Arbejdsglæde anno Samfundets nuværende situation Som gennemgået i forrige afsnit er formålet med dette kapitel at skabe et overblik over, hvad der kendetegner det nuværende danske samfund. Dette skal bidrage til en bedre forståelse for udviklingen i samfundet, under hvilken specialets artikler er publiceret. Til at beskrive den nuværende situation i forhold til det danske samfund, lader jeg mig inspirere af en omverdensanalyse - PEST-analysen (Political, economic, sociocultural, technological factors) [Lynch 2006; 84]. Formålet er at identificere de nøglefaktorer, som har indflydelse på virksomhederne samt at forstå sammenhænge og begivenheder. Der er tale om en omverdensanalyse, som giver et makrooverblik over udviklingen i samfundet. Teknologiske forhold Politiske forhold Omverden Sociale og kulturelle forhold Samfundsøkonomiske forhold Figur 2: PEST-analyse. Kilde: Richard Lynch 2.1. Politiske forhold Efteråret 2011 har i høj grad været præget af et folketingsvalg, der resulterede i et regeringsskifte. Et af finanslovsforslagene, der er til forhandling, er en stigning af afgifter og skatter. Vi har allerede set konsekvenser af fedt-afgiften i forhold til virksomheder, der søger udenlands. Dette kan yderligere blive forstærket, hvis den omtalte sukkerafgift ligeledes indføres. Samtidig kan skatterne stige, hvilket kan bidrage til et lavere forbrug hos danskerne Samfundsøkonomiske forhold Den danske samfundsøkonomi er af stor betydning i disse år. Som nævnt i indledningen spiller finanskrisen en stor rolle i dagens Danmark og har foranlediget stor usikkerhed i forhold til både privatøkonomien, virksomhedernes økonomi og samfundsøkonomien. 10

21 December 2011, Lise Eeg Guldvang Arbejdsløsheden er i efteråret 2011 på 6,2 pct. af Danmarks samlede arbejdsstyrke 2. På trods af den stigende arbejdsløshed er der stadig brancher, hvor der mangler arbejdskraft. Dette er bl.a. et tegn på, at Danmark er midt i en overgang fra industrisamfund til et videnssamfund, hvorfor viden bliver en vigtigere og vigtigere resurse. Denne omstilling er af stor betydning for samfundet og medfører nogle konsekvenser, fx i form af manglende arbejdskraft indenfor nogle brancher. Den dårlige samfundsøkonomi smitter af på virksomhederne, som pga. fx faldende forbrug og større afgifter må fyre medarbejdere, skære ned på goderne osv. En af de funktioner i en virksomhed, der især kan være med til at skabe og formidle arbejdsglæde er HR og kommunikationsafdelinger. Alligevel er der hos flere virksomheder blevet skåret ned på disse afdelinger. Fordelen ved at skære ned på dem er, at kunderne ikke oplever nogen umiddelbar forringelse af servicen, modsat hvis der fx blev skåret ned på produktionsmedarbejderne. Dette må siges at være en kortsigtet løsning, da HR- og kommunikationsafdelingerne i høj grad kan være med til at skabe gode rammer for de tilbageværende medarbejdere Sociokulturelle forhold I takt med at arbejdsløsheden er taget til, og virksomheder gået konkurs, er utrygheden steget blandt danskerne. De kan ikke længere vide sig sikre på, at de kan beholde deres job i fremtiden. Dermed må der formodes at ske nogle ændringer i samfundet, hvilket jeg vender tilbage til i kapitlet om den sociokulturelle praksis. Individet er i høj grad afhængig af det omkringliggende samfund, og hvad der rører sig her. Hvis fx en ægtefælle mister sit job, er den anden part pludselig mere afhængig af sin indkomst og har derfor brug for en højere grad af tryghed i sin ansættelse. Familiestrukturerne i dagens samfund har gennem de sidste mange år ændret sig. Det betyder, at fraskilte forældre, der lever alene med børn er meget mere almindeligt nu end for få år siden. Dermed er der et stigende antal danskere, der skal betale for husholdning og børnenes fritidsaktiviteter alene. Som tidligere nævnt har finanskrisen medført fyringer for nogle og lønstop for andre, hvorfor det for mange personer har betydet et fald i forbruget, hvilket kan medføre ændrede forbrugsvaner. Dette kan give bekymringer i hverdagen som sammen med eventuelle frustrationer over en arbejdsgiver, kan være med til at give arbejdsglæden et knæk

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 25-02-2008 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST En grundbog SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST er oversat fra engelsk efter Social Work Theories in Context Creating Frameworks for Practice af Joachim Wrang Palgrave

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Diskursteori, kommunikation, og udvikling

Diskursteori, kommunikation, og udvikling Diskursteori, kommunikation, og udvikling Program Introduktion til diskursteori og kommunikation som understøtter og skaber forandring CMM Coordinated management of meaning Forandringsteori som udviklingsredskab

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse Denne checkliste er tænkt som en guide til studerende som skal i gang med at bruge cases i undervisningen. Den indeholder en oversigt over aktiviteter du med fordel kan benytte under forberedelsen, så

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Om arbejdsløshed Af Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet and the

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Konflikter forståelse, håndtering og design

Konflikter forståelse, håndtering og design Konflikter forståelse, håndtering og design Hvem er jeg? - Eva Jakobsen, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Journalistforbund (DJ) - Ansvarlig for AMR s kompetenceudvikling, fastholdelse og motivering - Stress-

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

ROBUST MENTAL SUNDHED

ROBUST MENTAL SUNDHED ROBUST MENTAL SUNDHED Individuel rådgivning Mindfulness Online Kurser Foredrag Holdundervisning Workshop Mindfulness som faglig kompetence INDHOLD Mindbusiness 1 2 3 4 5 6 Individuel rådgivning Mindfulness

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv:

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: Eksempel På Rapport XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: 6 Overordnede Chefer 32 Sideodnede Kolleger 64 Underordnede Medarbejdere 7 Selv Copyright

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Arbejdsglæde. En rundtur i selvledelse

Arbejdsglæde. En rundtur i selvledelse Arbejdsglæde En rundtur i selvledelse Christine Cleemann, PhD cmc.lpf@cbs.dk Assistant Professor of Strategic HR, CBS (www.cbs.dk) Faculty Partner, RBL Group, USA (www.rbl.net) PBJ Netværksdag den 9. november

Læs mere

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation,

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kommunikation om skift af lægemiddel Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kort om mig Farmaceut 1995 Bred efteruddannelse i formidling (journalistik, retorik mv.) Freelance skriftlig

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark The responsibility or the legal obligation of a person

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning FTHF s efteruddannelseskursus 17.9.2015 1 Oplæg og dialog om centrale fokuspunkter og dilemmaer i rapportskrivning. Hvordan kan tale-hørelæreren forme sin rapport,

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere