LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER"

Transkript

1 LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt

2 SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet. Ikke desto mindre er der kun begrænset forskningsmæssigt belæg for at hævde, at forskellige ledelsestilgange har betydning for performance i den offentlige sektor. En stor mængde studier fra den private sektor peger på to betydningsfulde ledelsesstrategier transformative og transaktionelle. Vi studerer betydningen af disse strategier for læreres trivsel og skolers performance i danske gymnasieskoler.

3 SLIDE 3 LEDELSESSTRATEGIER Der sondres helt klassisk mellem hårde og bløde ledelsesformer (eksempelvis Teori X og Y). Hvor der er fokus på enten: a) Medarbejderne som grundlæggende dovne, som forsøger at undgå at arbejde, hvis de kan, og som derfor skal overvåges og styres ved brug af incitamenter. b) Medarbejderne som selv-motiverede, fordi de forsøger at tilfredsstille højereordens behov som udvikling, interesse og selvrealisering. Disse teorier er i ledelsesteorien videreudviklet til teorierne om transformativ og transaktionelle ledelsesstile (Burns, 1978; Bass, 1985).

4 SLIDE 4 TRANSAKTIONEL LEDELSE Er baseret på udvekslinger af pekuniær og ikke-pekuniær form.(eksempelvis løn, karriere, sanktioner mv.) Sikring af, at organisationen fungerer som planlagt, og at regler og reguleringer overholdes. Belønninger til medarbejdere for det, ledelsen ønsker, eller sanktioner, hvis deres arbejdsindsats er utilfredsstillende. Mange transaktionelle tiltag er grundlæggende i organisationers opbygning, eks. lønsystemer, monitorering og kontrolmekanismer. Vores definition Brugen af betingede belønninger og sanktioner for at sikre, at medarbejderne har egeninteresse Iiat opnå organisatoriske mål.

5 TRANSAKTIONAL LEDELSE OG PERFORMANCE SLIDE 5 Transaktionel ledelse giver mulighed for at medarbejderne får anerkendelse for deres arbejde og gør det muligt for ledere at opdage, når en medarbejder ikke er produktiv. Sigter mod at rette individuel nytte med organisationens mål ved at anvende pris- og disciplineringseffekter. Adresserer de problemer, der opstår som følge af delegation i komplekse organisationer, som eksempelvis koordination, shirking og sabotage.

6 SLIDE 6 TRANSFORMATIV LEDELSESSTIL Transformative ledere forsøger at omskabe (og motivere) deres medarbejdere til at løfte deres opmærksomhed mod vigtigheden af organisatoriske værdier. Sigter mod at løfte medarbejdernes fokus fra lavere til højere ordens behov. Nylig kritik af transformativ ledelsesteori fremhæver vigtigheden af at fokusere på bestemte aspekter af det transformative og foreslår særligt vigtigheden af at sætte og kommunikere en klar vision til medarbejderne. Vores definition Ledelsesadfærd rettet mod at udvikle, dele og fastholde en vision for at facilitere, at medarbejderne overskrider deres egeninteresse og opnår organisatoriske målsætninger.

7 TRANSFORMATIV LEDELSE OG PERFORMANCE LEDERSKAB I DANSKE GYMNASIER SLIDE 7 Transformativ ledelse forventes at: klargøre de organisatoriske målsætninger øge overensstemmelsen mellem organisationens og medarbejdernes værdier hvilket igen påvirker motivation positivt. Involverer at medarbejderne motiveres til at overskride deres egen umiddelbare egeninteresse for the sake of the team, the organization or the larger polity. Sigter dermed mod at påvirke performance indirekte gennem medarbejdernes motivation og værdier.

8 SLIDE 8 LEDELSESSTRATEGIER Transaktionalle og transformative ledelsesstrategier er oprindeligt fremstillet som modsætninger, men de er ikke nødvendigvis i konflikt.. Vi ser derfor de to ledelsesstrategier som hver sit kontinuum. Transaktionel ledelse Transformativ ledelse

9 SLIDE 9 MEDARBEJDERNES TRIVSEL Self-efficacy Et individs tiltro til egne kapabiliteter og evner til at påvirke bestemte aktioner. Public service motivation Motivation til at gøre godt for andre og samfundet. Jobtilfredshed Affektiv tilknytning til jobbet.

10 SLIDE 10 ORGANISATORISK PERFORMANCE Performance defineres som opnåelse af de målsætninger, som er formuleret af valgte politikere i offentlige organisationer eller af ejerne i private organisationer: Skoleeffekter forskellen mellem de observerede karakterniveauer og de karakterniveauer, der skulle forventes ud fra den sociodemografiske sammensætning (eksempelvis forældrenes uddanelse, indkomst og etnicitet) på en given skole Vi fokuserer på skoleeffekter, fordi de tilbyder en række fordele: De er eksternt bedømte De er relativt objektive De er kvantitative og dermed sammenlignelige

11 SLIDE 11 TEORETISK MODEL Transformativ ledelsesstil Medarbejdernes trivsel Organisatorisk performance Transaktionel ledelsesstil

12 SLIDE 12 FORSKNINGSDESIGN Danske gymnsiale uddannelser: Stx, Hhx og Htx Kobling af data fra 79 skoler (64 stx, 12 hhx og 3 htx) og rektorer med næsten lærere. Relativt klar relation mellem medarbejdere og ledere. Ensartede organisationer, som producerer mere eller mindre identiske sevices. Selvejende organisationer med formelt set relativt stærke ledere. Pålidelig, kvantitativ performancedata.

13 SLIDE 13 DATAKILDER Spørgeskemadata lærere (svarprocent: 38.8) 581 leaders (svarprocent: 52.7) (rektorer, uddannelsesledere, adm. ledere mv.) Tapper ledelsesstil og medarbejdertrivsel Registerdata skoleeffekter (karakterniveauer, socio-demografiske oplysninger) Kvalitative data 54 interviews med beslutningstagere, rektorer, lærere og fagforeninger som baggrundsmateriale.

14 0.5 Density LEDERSKAB I DANSKE GYMNASIER SLIDE 14 FORDELING AF SKOLEEFFEKTER (n = 79) (mean) ueffekt

15 SLIDE 15 SPØRGESKEMADATA Transformativ ledelsesstil Som leder /min rektor (nærmeste leder)... tegner et overbevisende billede af fremtiden for organisationen.... skaber opbakning omkring en fælles vision og mission.... fremmer lærernes accept af fælles mål for skolen.... siger ting, som gør medarbejderne stolte af at være en del af organisationen. Transaktionel ledelsesstil (undtagelsesvis ledelse)... fokuserer på uregelmæssigheder, fejl, undtagelser og afvigelser fra normen.... indstiller lærere til afskedigelse, hvis de over en længere periode ikke præsterer tilfredsstillende.

16 LÆRERE OG LEDERES OPFATTELSER AF TRANSFORMATIV LEDELSESSTIL 0,035 SLIDE 16 0,03 0,025 0,02 0,015 Principals Teachers 0,01 0,

17 SLIDE 17 RESULTATER Lærernes opfattelse af transaktionel ledelsesstil er positivt relateret til medarbejdernes trivsel -self-efficacy, public service motivation, og job tilfredshed. Lærernes opfattelse af transaktionel ledelsesstil er positivt forbundet til public service motivation, men negativt forbundet til jobtilfredshed. Lærernes opfattelse af både transformativ og transaktionel ledelsesstil er positivt forbundet til organisatorisk performance. Rektorernes opfattelse af egen ledelsesstil er ikke forbundet til hverken medarbejdernes trivsel eller organisationens performance!

18 SLIDE 18 DISKUSSION Rektorerne kan tilsyneladende gøre en forskel lederskab er stærkere forbundet til en række trivselsmål og til organisationens performance. Dog har transaktionel ledelse negativ sammenhæng med jobtilfredshed. Derudover ser det ud til, at hårde og bløde ledelsesformer går hånd i hånd en jernnæve i en fløjlshandske!? Det peger mod gevinster ved at have aktive offentlige ledere, selvom vi stadig ved relativt lidt om effekter af ledelsesstil. Det er afgørende, at forskning og praksis i fremtiden samarbejder om at skabe gode studier af offentlig ledelse.

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Publikationen Det unødige bureaukrati sammenhængen med

Læs mere

Lærernes motivation. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) lotte@ps.au.dk

Lærernes motivation. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) lotte@ps.au.dk Lærernes motivation Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) lotte@ps.au.dk AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Forestil jer en helt almindelig elev i 7. klasse på Ellevangskolen Det er længe side, at

Læs mere

Hvordan kan vi bevare lærernes motivation?

Hvordan kan vi bevare lærernes motivation? Hvordan kan vi bevare lærernes motivation? KORA Temamøde Program 16.00 Velkomst og introduktion v/ ordstyrer Charlotte Konow, KORA 16.05 Lotte Bøgh Andersen fra KORA fortæller om helt nye forskningsresultater,

Læs mere

Motivation, præstationsbelønning og kontrolsystemer: Et spørgsmål om ledelse?

Motivation, præstationsbelønning og kontrolsystemer: Et spørgsmål om ledelse? Motivation, præstationsbelønning og kontrolsystemer: Et spørgsmål om ledelse? Word version af kapitel 10 (side 259 279) i Klaus Majgaard (redaktør) Sprækker for fornyelse nye perspektiver på offentlig

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Lærernes motivation. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU)

Lærernes motivation. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) Lærernes motivation Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) Forestil jer en helt almindelig elev i 7. klasse på Ellevangskolen Det er længe side, at jeg virkelig har glædet mig til at skulle have dansk. Men det

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Styring og motivation i den offentlige sektor. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU)

Styring og motivation i den offentlige sektor. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) Styring og motivation i den offentlige sektor Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) Resultater fra et forskningsprojekt finansieret af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (FSE) Ny bog: Styring og motivation

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling?

Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling? Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Hotel Nyborg Strand d. 13. 14. januar 2012 Christian Bøtcher

Læs mere

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet NR. 8 - December 2012 Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa

Læs mere

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester Indhold Indledning... 2 Personlig motivation for emnefeltet... 3 Kort præsentation af vores egen ledelsesmæssige kontekst... 3 Problemformulering... 4 Begrebsafklaring... 4 Motivation... 4 Kreativitet

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne 03/06/13 Værdien af HD og masterprogrammer For dimittenderne og for virksomhederne For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Offentlig ledelse i fællesskab Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Indhold En verden til forskel........................... 3 God ledelse gavner alle.........................

Læs mere

Power In and Around Organizations

Power In and Around Organizations Side 1 af 23 Power In and Around Organizations Henry Mintzberg Kap 8-14 (Kap 1-3 er dog medtaget for forståelse og fuldstændighed) Kapitel 1: Magt (Power) Direkte oversat til det danske sprog er dette

Læs mere

Reformer af offentlig forvaltning April 2005 Fordele og ulemper ved kontrakter Af: Andreas Dam, Marie-Louise Nør og Martin Schultz

Reformer af offentlig forvaltning April 2005 Fordele og ulemper ved kontrakter Af: Andreas Dam, Marie-Louise Nør og Martin Schultz 1. Indledning Der er konstant udvikling i den offentlige sektor med nye og forhåbentligt bedre styringsformer med forskellige formål. Formålene kan spænde fra øget demokratisering af forvaltning til øget

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE 4 7 16 18 INDHOLDSFORTEGNELSE 04 FORORD 06 DET VIDENSKABELIGE MILJØ OG ARBEJDSMILJØET 07 TRE CENTRALE

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Evaluering af forandringsprocesser og teamorganisering

Evaluering af forandringsprocesser og teamorganisering Evaluering af forandringsprocesser og teamorganisering Ann-Louise Holten, Karina Nielsen og Karl Bang Christensen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf

Læs mere