Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for elektronik, it- og datateknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for elektronik, it- og datateknik"

Transkript

1 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for elektronik, it- og datateknik Mødedato: 20. november 2013 Tidspunkt: 13:00 15:30 Sted: AARHUS TECH, Hasselager Allé 2, 8260 Viby J Referent/dato: Carl Ove Broen/10. august 2013 Journal nr.: 4.2 Deltagere: Afbud: Dokumentnavn: Vivi Lindberg, Terma A/S; Lis Henriksen, IBM Danmark Aps; Bo Larsen, Jane Vallentin, Grethe Roswall, Carl Ove Broen Daniel Tyrrestrup Paulsen, elevrepræsentant, DM Ref LUU_ Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra den 23. maj Nyt fra Udvalget 4. Nyt fra skolen 5. Praktikpladssituationen 6. Efteruddannelse 7. Næste møde 8. Eventuelt Ad 1 Ad 2 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Godkendelse af referat Godkendt Opfølgning på referatet af den 23. maj De nuværende Epoxykursus på 2 dage kan ikke afkortes, da de tager afsæt i regler udstukket af Arbejdstilsynet. Pt. har vi en underviser der underviser på en fornuftig vis. Spørgsmålet er hvad vi gør når han stopper. Vivi forsøger stadig at lægge pres på Arbejdstilsynet via virksomheden. Ad 3 Nyt fra udvalget Der blev stillet spørgsmålet: Hvorfor deltager vi ikke i SKILLS? Dansk Metal har besluttet at vores uddannelser ikke er konkurrencefag, hvilket både Jacob og Bo er enige i. Jacob mener, at hvis vi var mere udadvendte/ synlige, ville virksomhederne tage flere elever. Vivi mener en større bevidsthed om hvad AARHUS TECH kan tilbyde, og de gode historier om vores elever. Vivi mener, at vi fx kan benytte os af Dansk Industris og Håndværks Medaljefond i Østjylland som et sidestykke til ML-prisen (Pjece indsat efter ref.). Vi havde også en snak om samarbejdet med UU og kokkeeleverne. Kan vi bruge kokkeeleverne til fortæring til svendeprøver? Det bruges i Ringsted. Må vi det? Der er Center for it, teknik og innovation 1/5

2 forskellig kultur, indenfor de forskellige brancher. Søren Østergaard og Anders Lund Madsen seancen var en super succes, både Vivi og Lis opfordrer til et lignede arrangement. COB kontakter Mette Randrup, hvor der opfordres til større synlighed i det offentlige rum. Ad 4 Nyt fra skolen Vi deltager sammen med 3 andre centre i et projekt stillet af Undervisningsministeriet, benævnt Modelskolen. Det er et 2 årigt projekt, hvor der skal arbejdes med motivationsteori. Det bliver for alle lærer, både grundforløb og hovedforløb. Plan for projektet blev udleveret. Målet for projektet er mindre frafald, mere fokus på progression i uddannelsen, og en større indsatsfor de elever der har potentiale. Der vil for at kunne gennemføre projektet blive planlagt med vise studiedage, hvor alle lærer er på seminar ude af huset. Kopier blev udleveret om tankerne for den nye EUD reform. Arbejdsmarkedet partnere synes at være enige om formen. Grundforløb del 1 for de helt unge der kommer direkte fra grundskolen, og et grundforløb 2 som er fagrettet. Der vil være adgangs begrænsning inden grundforløb 2. Der bliver sandsynligvis mere fokus på at EUD er en ungdomsuddannelse. Der vil være et relativt kort voksenspor for de ældre elever, som tidligere har været i gang med noget andet. En form som ligner lidt af det vi så i Finland, og beskrevet i sidste referat. For vores center vil det umiddelbart betyde en reduktion af antal årselever, da 80 % af vores nuværende elever vil skulle deltage på et voksenspor. Så må vi håbe på at vi får nogle flere af de helt unge, og at virksomhederne vil lave uddannelsesaftaler med disse noget yngre elever. Vores sidste etape af vores Leonardo projekt løber af staben nu. Vi har fra vores center 5 elever i Tyskland nu. I næste uge er vi afsted sammen med firma Grundfos A/S. Grethe tager af sted til Tyskland, i stedet for Carl Ove. Skolen skal deltage i internationale projekter, for at eleverne får en større forståelse for arbejde i udlandet, og for at vi kan få globaliseringen ind i læringsrummet. Det har været nødvendigt at lave et nyt årshjul, da der nu skal være svendeprøve hvert kvartal, idet eleven tidligst må komme til svendeprøve 3 mdr. inden uddannelsesaftalens udløb. Center for it, teknik og innovation 2/5

3 AARHUS TECH er blevet Praktikcenter for 16 uddannelser. Vi havde søgt om 18 uddannelser, men fik desværre ikke frisør, og elektronik. Eleven skal indgå en skoleaftale med praktikcentret, og uddannelsesforløbet skal planlægges fuldt ud med diverse delaftaler med virksomheder. Marianne Würtz er ansat som Praktikcenterchef. Ad 5 Ad 6 Praktikpladssituationen Situationen ser fornuftig ud, vi følger estimatet. Der kommer ikke så mange nye godkendelser lige pt. Grethe Rosvall syndes der stille omkring indgåelse af nye uddannelsesaftaler. Alligevel har der været ca. 40 henvendelser fra virksomheder om godkendelser. Det har mest været henvendelser om at blive godkendt til en elev mere eller til trin 2 (datatekniker), eller et nyt speciale. Efteruddannelse På efteruddannelsesområdet, elektronikfremstilling er det meget stabilt, hverken vækst eller fald. Som noget nyt indgår der nu garantikurser. Det betyder, at vi er forpligtiget til at køre disse kurser selvom der kun er en kursist tilmeldt. Jacob efterspørger kursus i ITIL. Ad 7 Næste møde Der blev på mødet ikke aftalt et nyt møde, grundet at der arbejdes med at planlægge Modelskole-kalenderen. Sidste datoer er nu kommet 26. januar. Næste møde onsdag d. 14.maj 2014 kl.13 Ad 8 Eventuelt Intet. DANSK INDUSTRIS OG HÅNDVÆRKS MEDALJEFOND I ØSTJYLLAND Hvem står bag Medaljefonden? Aarhus Håndværkerforening og DI står bag Medaljefonden og fondens arbejde.. Fondens bestyrelse består af 6 personer, de repræsenterer henholdsvis Aarhus Håndværkerforening og DI s regionale foreninger i Østjylland. Center for it, teknik og innovation 3/5

4 Hvad er Medaljefondens formål? Fonden arbejder for at tiltrække interesserede og kvalificerede unge til erhvervsfaglige, tekniske eller håndværksmæssige uddannelser samt at højne det faglige uddannelsesniveau blandt lærlinge inden for industri og håndværk. Til det formål belønner Medaljefonden hvert år særligt veludførte svendeprøver og afsluttede skoleopgaver med medaljer og i helt særlige tilfælde legater. Fondens historie Medaljefonden blev stiftet 23. februar 1989 af nogle driftige lokale håndværksmestre og industrifolk fra Aarhus Smedelaug og Jernets Arbejdsgiverforening. Den første uddeling af medaljer til de bedste lærlinge fandt sted 19. april 1989 i Århus Haandværkerforeningens laugssal. Fra 1991 og frem er de årlige medaljeuddelinger foregået på Århus Rådhus, hvor kommunen er vært. I 1999 deltog kongehuset for første gang, idet Hans Kongelige Højhed Prins Joachim overrakte medaljerne. Dette har været en tradition lige siden. Medaljeuddelingen Uddelingen af medaljer finder sted én gang om året som regel i maj. Medaljerne tildeles lærlinge og elever, året forud har afsluttet en erhvervsfaglig uddannelse inden for industri eller håndværk på en virksomhed i en af følgende kommuner: Århus, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Randers, Syddjurs og Norddjurs. Ved den afsluttende tekniske skoleuddannelse, der er knyttet til læreforholdet, skal medaljemodtageren desuden have opnået en karakter på mindst 10 i gennemsnit. Lærlingen skal være indstillet af sin virksomhed, og der stilles krav til uddannelsens anerkendelse, længde og virksomhedens organisering i DI eller Aarhus Haandværkerforening. Det er virksomheden, som indstiller medaljekandidater blandt sine lærlinge. Indstilling kan ske til smedemester Niels Chr. Christensen, Waldemar Christensen A/S, Graham Bells Vej 16, 8200 Århus N. Tlf Der uddeles maksimalt 25 medaljer om året. De virksomheder, hvis lærling(e)/elev(er) får tildelt medalje, modtager selv et diplom Center for it, teknik og innovation 4/5

5 Medaljeuddelingen på Århus Rådhus kan overværes af medaljemodtagernes nærmeste familie samt repræsentanter fra de virksomheder, som har uddannet de præmierede lærlinge og elever. Hvordan finansieres Medaljefonden? Omkostningerne i forbindelse med den årlige medaljeuddeling afholdes af Medaljefonden. Målsætningen er at blive selvfinansierende på grundlag af donationer fra lokale sponsorer, virksomheder og privatpersoner. Virksomheder og andre, der ønsker at støtte det gode formål, som skal medvirke til at rette opmærksomheden på og tiltrække de unge til erhvervsuddannelserne, er meget velkomne til at henvende sig til fondens kasserer Erik B. Svinth på tlf Fondens bank er: Nordea, reg konto nr Medaljefondens bestyrelse: Malermester Søren Dyhr (formand) Malerfirma Ernst Hansen A/S Adm. direktør Søren Fischer (næstformand) Randers Maskin- & Tandhjulsfabrik A/S Smedemester Niels Chr. Christensen Waldemar Christensen A/S Adm. direktør Asbjørn Thoustrup, Fornax A/S Direktør Erik B. Svinth (kasserer) Jyllands Markisefabrik A/S Fabrikant Knud G. Andersen Brødrene Andersen Møbelsnedkeri A/S Revisor: Revisor Jørgen Bertelsen Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Sekretærer: Administrator, HD Betina Halvorsen Aarhus Håndværkerforening, Tlf , mail: Chefkonsulent Johan H. Pedersen DI Tlf , mail Center for it, teknik og innovation 5/5

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012 Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 8.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Referat Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling torsdag den 28. april 2011 i Middelfart

Referat Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling torsdag den 28. april 2011 i Middelfart Referat Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling torsdag den 28. april 2011 i Middelfart Valg af dirigent. Dagsorden: 1. Beretning om laugets virksomhed 2. Godkendelse af revideret regnskab for 2010

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

El-nyhedsbrev - september 2014

El-nyhedsbrev - september 2014 El-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen knoklet løs med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Februar 2014 Byrådsmedlem og Gruppeformand, Kjeld A. Espersen "Vi er i en tid hvor det er interessen for en bog, der sætter den landspolitiske dagsorden. Jeg tænker

Læs mere

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 1 Hvad er European Business Game? EBG er en europæisk konkurrence for gymnasielever, der dyster om at etablere den bedste fiktive virksomhed. Konkurrencen

Læs mere

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4 EKSTRA SPRØJTEN 35. UDGAVE juni 2013 EKSTRA SPRØJTEN Hårdere straf for overtrædelse af konkurrenceloven Side 8 Det nye Autobranchens Videncenter Side 4 Lærlinge fra Skandinavien samlet Side 6 Kvalitet

Læs mere

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel Formål: Formålet med PraktikCenter Aalborg Handelsskole er at give praktikpladssøgende unge, der opfylder EMMA-kriterierne mulighed for at tage den praktiske

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere