Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm"

Transkript

1 Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk Jakobsen, Bente Strager, Karen Brix Roed, Henning Markussen, Birte Hermansen (ref.), Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Referat af 1. ordinære bestyrelsesmøde i Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat af Referat blev godkendt og herefter fremlagt til underskrift. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport 2013 ved statsautoriseret revisor Klaus Grønbæk Jakobsen Statsautoriseret revisor Klaus Grønbæk Jakobsen fremlagde årsregnskab 2013 og protokoller for det syvende år som selvejende institution og svarede på spørgsmål hertil. Det der karakteriserer regnskab 2013 er aktivitetsflytning, lock-outen i maj 13, som betød en nedgang i årselever, byggeri og stigende lønomkostninger. Ledelsesberetningen er ikke omfattet af revisionen. Revisorens anbefaling er, at der fremadrettet skal være ledelsesmæssig opmærksomhed på stigende lønomkostninger. Revisorens fremlæggelse af årsregnskab 2013 blev taget til efterretning. Særlige forhold vedrørende revisionsprotokollat. Bestyrelsen har i samarbejde med skolens ledelse besluttet, at der udarbejdes en ny procedure for dokumentation af medarbejdernes arbejdsmæssige kørsel, således disse lever op til SKAT s dokumentationskrav.

2 Ligeledes aftales det, at skolens politik for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse gennemgår en revision. Der er ikke i årsregnskabet grundlag for forbehold. Regnskabet blev vedtaget enstemmigt. Årsrapport og protokol blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 4. Orientering ved formand Hans-Jørgen Hørning og andre bestyrelsesmedlemmer Intet at bemærke. 5. Orientering ved skolen ved direktør Bente Strager Direktør Bente Strager gav en orientering om følgende: På opfordring af Skanderborg kommune arbejder skolen med et forslag til en ny tilrettelæggelse af praktikkerne på den pædagogiske assistentuddannelse, således at de pædagogiske assistentelever får mulighed for at komme i praktik inden for voksenhandicapområdet samt inden for ældreområdet. Skolens forslag tager hensyn hertil. Indtil videre er modellen præsenteret for Silkeborg Kommune. Modellen præsenteres for Skanderborg kommune i uge 14. Såfremt der er kommunal opbakning til modellen, skal den endelig godkendes i LUU, før den kan afprøves i praksis. Der arbejdes endvidere med en ændring af praktiktilrettelæggelsen inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen, således at eleverne får en større del af deres praktik i den primære sektor fremfor på sygehuse. Silkeborg og Skanderborg kommuner er i dialog med skolen herom. 6. Drøftelse af udvidelse af skolens bestyrelse Der har været til møde i den ukonstituerede bestyrelse Følgende er aftalt: Bestyrelsen udvides med et ekstra selvsupplerende medlem, hvilket indebærer, at der skal laves en vedtægtsændring og derfor er der aftalt et ekstraordinært bestyrelsesmøde den kl med henblik på vedtagelse af vedtægtsændring. Den 08. maj vælges selvsupplerende medlemmer og 21. maj kl afholdes konstituerende bestyrelsesmøde kl på Social- og sundhedsskolen i Silkeborg. Forslag om vedtægtsændring og tidsplan blev herefter endeligt vedtaget. 7. Orientering om henvendelse fra Kvalitets- og tilsynsstyrelsen vedr. forløb for to-sprogede afholdt i 2012 ved direktør Bente Strager På sidste bestyrelsesmøde den blev der orienteret om, at skolen har fået en henvendelse fra Kvalitets- og tilsynsstyrelsen vedr. 2 forløb for to-sprogede som blev afholdt i Skolen har redegjort for forløbenes afvikling over for Kvalitets- og tilsynsstyrelsen. Der oplyses, at skolens bestyrelsesformand og direktør for nuværende er i dialog med Kvalitets- og tilsynsstyrelsen om den påtænkte afgørelse. Orientering blev taget til efterretning. 8. Status på Kina Kort orientering ved vicedirektør Karen Brix Roed om skolens internationale aktiviteter. Der blev udleveret status på det internationale arbejde status vedlægges referatet af hensyn til ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3 9. Beslutningspunkt: Kvartalsregnskab 1. kvartal 2014 Henning Markussen orienterede om det forventede regnskab for 1. kvartal Der fandt herefter en drøftelse sted med særlig fokus på en mindre afvigelse på grundforløbet. IDV-aktiviteter og kursusaktivitet er placeret med 25% i hvert kvartal. Herefter blev det forventede kvartalsregnskab for 1. kvartal enstemmigt godkendt af bestyrelsen. 10. Orientering om regnskabsaflæggelse 2012 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2013 Direktør Bente Strager gav en kort orientering om særlige opmærksomhedspunkter ifm. regnskabsåret Orientering om EUD-reformen ved direktør Bente Strager Direktør Bente Strager gav en orientering om de væsentligste punkter i den ny erhvervsuddannelsesreform: EUD-reformen træder i kraft pr og det næste års tid kommer til at gå med forberedelsen heraf. En grafisk fremstilling af EUD-reformen kan findes på Orientering blev taget til efterretning. 12. Orientering om arbejdsgruppen vedr. arbejdstid Direktør Bente Strager gav en kort status på skolens arbejde med at gøre OK13 for underviserne operationaliserbar. Arbejdet med OK13 forløber efter planen, og skolen forventer en snarlig afslutning på arbejdet i form af en rammeaftale mellem ledelse og undervisere. Bestyrelsen vil få fremlagt rammeaftale på et senere møde. 13. Udpegning af bestyrelsesmedlem til VEU-Center Østjyllands Centerråd Aarhus Tech som har sekretariatsfunktionen for VEU-Center Østjyllands Centerråd har bedt skolens bestyrelse om at udpege en bestyrelsesrepræsentant til at repræsentere skolen i VEU-Center Østjyllands Centerråd. Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning har hidtil varetaget funktionen, og det foreslås at Per Brobæk Madsen indtræder i Centerrådet pr. 01. maj Forslaget blev vedtaget. 14. Orientering om evaluering af kommunalreformen I regeringsudspillet Bedre kvalitet og samarbejde opfølgning på evaluering af kommunalreformen (2013) fremgår at evalueringen har peget på, at det er relevant at inddrage regionernes viden i kapacitetsplanlægningen på ungdomsuddannelsesområdet med henblik på at understøtte et tilstrækkeligt og varieret udbud i regionen.

4 15. Orienterings- og beslutningspunk. Nye krav til ligestillingstiltag på institutioner for erhvervsrettet uddannelse Ligestillingsloven er blevet ændret med henblik på at fremme regeringens målsætning om mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i de øverste ledelsesorganer. Forslag til ligestillingspolitik på ledelsesniveau på Social- og sundhedsskolen blev enstemmigt vedtaget. 16. Evt. Tak fra bestyrelsesformanden og direktøren til den nuværende bestyrelse samt tak for samarbejdet fra de afgående bestyrelsesmedlemmer Isabell Friis Madsen og Sven Thorøe.

5 Referat fremlagt og underskrevet på bestyrelsesmødet Hans-Jørgen Hørning Per Brobæk Madsen Formand Næstformand Bente Nielsen Isabell Friis Madsen Vibeke Prenter Karin Lindstrøm Sven Thorøe Susanne Bøgelund Kristiansen Carina Skovby Larsen Michael Hansen Anne-Marie Grotkjær Bolette Holdgaard Meisner Hansen (ikke stemmeberettiget medlem) (ikke stemmeberettiget medlem)

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: 19.juni 2014, kl. 15.30.00-19.00 Sted: Undervisningslokale 300, Østre Alle 91, 9000 Aalborg Til stede: Jørgen R. Henriksen Vibeke Haaning Lars Bo Breddam Kristian Gaardsøe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag den 27. marts 2014 kl. 15.30-18.00 Sted: SOSU Nord Mødelokale C, ledelsessekretariatet, Viren 15, 9310 Vodskov Til stede: Poul Hedemann Jan Nielsen Kristian Gaardsøe

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted.

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted. Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted. Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015 Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Mødested: Faaborg Gymnasium Deltagere: Jens Oddershede Jakob Holm Karin Basse Gertrud

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere