7. USIKKERHEDEN VED HANDEL PÅ HANDEL PÅ Danske virksomheders holdninger til Internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. USIKKERHEDEN VED HANDEL PÅ WWW... 103. 7.1 HANDEL PÅ WWW... 103 7.1.1 Danske virksomheders holdninger til Internet... 103"

Transkript

1 7. USIKKERHEDEN VED HANDEL PÅ HANDEL PÅ Danske virksomheders holdninger til Internet Danske virksomheders interesse for handel på Debatten om handel og sikkerhed Det offentliges rolle i Danmark WEB-HOTELLER DOMÆNENAVN OPSUMMERING

2 7. Handel på World Wide Web Usikkerheden ved handel på WWW I dette kapitel vil vi diskutere de yderligere forhold, som vi mener en virksomhed bør drage ind i sine overvejelser, hvis virksomheden har planer om at anvende WWW. Det drejer sig først og fremmest om nogle holdninger og udviklingstendenser, som ikke fremgår direkte ved dannelsen af vores erfaringer og væsenstyper, men som vi mener vil få stor indflydelse på den fremtidige udformning af WWW. Disse udviklingstendenser er den øgede handel og betaling på WWW, og samtidig den usikkerhed der eksisterer her overfor. Da udviklingen indenfor WWW sker så hurtigt, mener vi, at en virksomhed med planer om at anvende WWW, allerede i dag bør tage mulighederne for betaling på WWW med i sine overvejelser. Desuden vil vi til sidst i dette kapitel inddrage nogle sikkerhedsmæssige aspekter omkring domænenavne og web-hoteller, som det kan være værdifuldt for en virksomhed at overveje. 7.1 Handel på WWW Som det fremgår af vores analyse, er det kun ti ud af de i alt 43 virksomheder vi analyserede, der blev karakteriseret som væsenstypen Handelspladsen. I nogle tilfælde er det klart, at virksomheden ikke sælger sine produkter og serviceydelser på WWW, da det vil være fysisk umuligt eller meget besværligt. Eksempelvis vil Cabinplant ikke kunne sælge et komplet produktionsanlæg på WWW, og det ligger sikkert også stykke ude i fremtiden før ISS forhandler en større ordre hjem på WWW. Det er nok en meget naturlig reaktion, at jo større en investering der er tale om for den enkelte person eller virksomhed, eller jo mere ukendt produktet er, desto mindre villig er kunden til at indgå handlen på WWW. Dog er der mange virksomheder, der udbyder produkter, som det ville være muligt at forhandle på WWW. Her tænker vi både på produkter, der kan digitaliseres, hvorved både betaling og levering kan foregå på selve WWW, men også fysiske produkter, der kræver en forsendelse, men hvor betalingen kan ske på WWW - det man kunne kalde postordremodellen. Det kan derfor undre, hvorfor der ikke er flere virksomheder, der bruger WWW som en handelsplads. Her tænker vi ikke kun på handler business-to-business, men også på direkte salg til forbrugeren i udlandet, hvor flere distributionsled kan springes over ved at udnytte WWW s potentiale. Hvad årsagen kan være, vil vi prøve at belyse i det følgende Danske virksomheders holdninger til Internet Det Danske Handelskammer og IT-Brancheforeningen offentliggjorde den 24. juli 1996 en undersøgelse, i hvor danske virksomheders holdninger til Internettet blev undersøgt. Undersøgelsen fokuserede på, hvilke problemer handels-, produktions- og servicevirksomheder vurderer, der er ved Internettet. For det første viste undersøgelsen, at virksomhedernes viden om Internettet er øget, og at der i forhold til en undersøgelse foretaget året før, er sket et skift i virksomhedernes holdning til Internettet. Af de adspurgte virksomheder havde 40 procent allerede etableret en Internetforbindelse, hvor det samme tal var 15 procent sidste år. Dengang var det desuden næsten 40

3 Handel på World Wide Web procent af virksomhederne, der ikke ville etablere en Internet-forbindelse indenfor et år, hvor dette tal fra undersøgelsen fra juli 1996 var reduceret til under 20 procent. Om årsager til allerede at have eller ønsket om at få en Internet-forbindelse, sagde over 25 procent af virksomhederne, at det var for at kunne indsamle information om markedet. Over 25 procent sagde også, at det var for at nedsætte arbejdstiden ved dokumentudveksling, og 20 procent svarede at det var for at bruge Internet-forbindelsen til markedsføring. Det var kun 8 procent af virksomhederne, der angav muligheden for at skrive kontrakter over Internettet som en årsag, mens 15 procent var på Internettet for at redigere varekataloger og anden online projektredigering. Den grundlæggende årsag - for de adspurgte virksomheder - til at have en Internet-forbindelse eller til snart at få det er altså, at bruge Internettet som et redskab til at kommunikere med. Men den information, der kommunikeres via Internettet er endnu kun relativ simpel, hvorimod Internettet i mindre udstrækning bliver brugt til mere følsom information og til at samarbejde med kunder og andre virksomheder. I følge undersøgelsen er en af grundene til dette, at virksomhederne vurderer, at der er problemer med sikkerheden på Internettet. Således mener næsten 30 procent af virksomheder, der har eller ønsker at få en Internet-forbindelse, at der er problemer med sikkerheden, og de er derfor ikke villige til at sende det, de betragter som følsomme oplysninger, via Internettet Danske virksomheders interesse for handel på WWW Det er sikkert også derfor, at handel via WWW slet ikke bliver nævnt i undersøgelsen. Enten har de adspurgte virksomheder slet ingen interesse for området, eller også er det ikke medtaget som en svarmulighed i undersøgelsen. Noget kunne tyde på det sidste, da der i pressemeddelelsen ikke står noget i retningen af, at der ikke er nogle virksomheder, der har angivet handel via Internettet som årsag til at få en Internet-forbindelse. En anden undersøgelse lavet af Deloitte & Touche Consulting, som blev omtalt i ComputerWorld den 8. november 1996, 119 viser imidlertid, at tre ud af fire IT-chefer mener, at der er problemer med sikkerheden i forbindelse med handel via Internettet. Det skal her bemærkes, at det ikke kun er virksomheder, der har eller ønsker at få en Internet-forbindelse, som er blevet adspurgt, men også virksomheder, der ikke umiddelbart har noget ønske om at få en Internet-forbindelse. Der er altså ikke den store tiltro til sikkerheden på Internettet, og slet ikke blandt de adspurgte ITchefer i Deloitte & Touche s undersøgelse. Den store forskel m.h.t. tiltro til sikkerheden i de to undersøgelser, kan forklares med, at de der har en Internet-forbindelse eller ønsker at få det, har overvundet den første skepsis, mens de der ikke har en forbindelse i overvejende grad er skeptiske. Dette passer udemærket sammen med det diskuterede i forrige kapitel, hvor det viste sig, at nogle af de virksomheder, som enten udnytter WWW som Brochuren eller Håndbogen, vil bevæge sig i retningen af en udnyttelse af WWW som Handelspladsen, når problematikken omkring sikre 119 Deloitte & Touche: Tvivl om Internet-handel, ComputerWorld den

4 7. Handel på World Wide Web 105 betalinger på WWW er afklaret. For at der kan blive tale om salg på WWW, må der derfor først ske en forbedring af sikkerheden. Der er mange holdninger til problemerne omkring sikkerheden på WWW, og der er mange bud på, hvordan sikkerheden kan forbedres, og i det hele taget er der delte meninger om den fremtidige handel på WWW. Det følgende afsnit vil prøve at give et billede af disse delte meninger, sådan som debatten har udspillet sig i de danske medier. Vi vil tage udgangspunkt i de forskellige betalingsformer, der kan bruges på WWW, da debatten nogle gange har været præget af fordomme og begrebsforvirring Debatten om handel og sikkerhed Der er mange virksomheder, der er interesserede i at være blandt de første med hensyn til at udvikle standarder og systemer, der kan garantere sikre transaktioner via Internettet, således virksomheder kan sende fortrolige oplysninger til hinanden, og forbrugerne kan betale for varer direkte på WWW. Endnu er der ikke nogen der kan sige, hvorvidt nogle af de standarder, der er under udvikling, vil blive dominerende, men alle er enige om, at forudsætningen for en stigning i handelen WWW er, at der skabes tillid til den elektroniske betalingsform. Paul Callahan, senioranalytiker hos Forrester Research Inc. understreger dette ved at sige, at erhvervslivet vil være tilbageholdende med at deltage i den elektroniske handel på Internettet, indtil der eksisterer en dominerende standard eller et universelt software, som understøtter mange forskellige krypterings- og transaktionsmetoder. 120 Ser man på de betalingsformer, der eksisterer i dag, er det tydeligt, at der er tale om et relativt nyt marked. Der er ikke nogen betalingsform, der endnu er så afprøvet og anerkendt, at den har dannet standard, og de betalingsformer, der eksisterer, har ofte navn efter den virksomhed, der har lanceret dem. Betalingsformerne kan deles ind to typer. Enten sker betalingen ved efterfølgende træk på et almindeligt betalingskort/kreditkort, eller med forudbetalte elektroniske penge. Den mest anvendte betalingsform på WWW i dag er betaling med betalingskort. 121 Ecash eller DigiCash er et eksempel på elektroniske penge. Systemet virker som en online pengeautomat. Køberen skal have en konto, hvorfra der kan trækkes digitale penge. Beløbet gemmes på køberens harddisk, og når der handles sørger software i begge ender for at trække beløbet fra købers konto, flytte det fra harddisken via Internettet til sælger, verificere det med banken, og sætte det ind på sælgers konto. Køberen er anonym i dette system, og der opgives ikke kontonumre via Internet. Ved Cybercash sker betalingen ved træk på kundens almindelige betalingskort. Købers kortnummer sendes krypteret til sælger, som tilføjer sin information og sender det videre til Cybercash, der igen clearer med kortudsteder og bekræfter med kunden. Herefter ekspederer køber handlen. Fordelen ved dette system er, at kontoen ligger ved den eksisterende kortudsteder Hjortlund: Fremtidens penge er elektroniske, Børsen den Grønbæk: Kreditkort på Internet, internetworld den Jørgensen: Andre betalingsmåder, internetworld den

5 Handel på World Wide Web I februar 1996 indgik Visa og MasterCard i et samarbejde for at udvikle en helt ny standard. 123 Af en artikel i ComputerWorld den 7. juni 1996 fremgik det, at de to virksomheder havde udviklet standarden Secure Electronic Transaction (SET), der bygger på en kryptering af oplysningerne. 124 Systemet er noget af det mest sikre, der endnu er set på markedet. Købers kort skal være registreret hos en SET-myndighed, og sælger skal være certificeret som SET-sælger. Når køber har handlet og skal betale, sendes en krypteringsnøgle fra sælger, der bruges til at sende en besked om betalingen til sælger. Sælger giver handelen et unikt nummer, tilføjer en digital signatur og sender det hele til køber. Køber bekræfter med en digital signatur og tilføjer sit kontonummer, hvorefter der hele retuneres i krypteret form. Sælger bekræfter nu ægtheden med den digitale signatur, clearer beløbet med kortudstederen og kan derefter eksekvere ordren og sende en kvittering til køberen. Alle transaktioner i processen er altså krypteret med nøgler, der er tilfældigt genereret, ligesom alle bekræftelser er signeret digitalt. 125 Sikkerhedsniveauet er dermed ekstremt højt, men dette er måske nødvendigt for at overvinde den mistro mange har til betaling på WWW. Den 12. juli fremgik det af en artikel i ComputerWorld, 126 at PBS (Pengeinstitutternes Betalings Service), i et vist omfang deltog i standardiseringsarbejdet, og den 26. juli kom nyheden, at PBS var indgået i et samarbejde med de to virksomheder om at køre et pilotprojekt i Danmark, hvor det bliver muligt for privatpersoner at handle hos flere danske virksomheder. 127 Ud over MasterCard, Visa og PBS deltager også Europay, IBM, Microsoft og Netscape i projektet, 128 der nu anses for at være ledende indenfor standardiseringsarbejdet. I forbindelse med lanceringen af nyheden om PBS s deltagelse i projektet siger direktøren for PBS Per Landegaard, at det endnu ikke er sikkert at handle via Internettet: Hidtil har vi frarådet vores kunder at offentliggøre deres kortnumre på Internet. Når det her projekt går i luften sidst på året, så har vi ikke længere nogen forbehold over for at handle på Internettet ved hjælp af internationale kreditkort. 129 Denne udtalelse reagerer advokat Martin von Haller Grønbæk på. Han kan i denne forbindelse betragtes som forbrugerens forsvarer. Han udtaler: At der skulle være en økonomisk risiko for forbrugerne ved at handle via Internet er noget vrøvl. Den risiko har udbydere og kortudstedere opfundet for at dæmpe folks lyst til at handle elektronisk. Hvis noget går galt, er det nemlig dem, der må bære tabet, ikke forbrugeren. 130 Og Grønbæk for støtte i påstanden om, at bl.a. PBS er interesseret i at dæmpe folks interesse for at handle via Internet, i det professor i jura, Mads Bryde Andersen, udtaler: Det er rigtigt, at som Betalingsloven er skruet sammen, så er det udstederen, der hænger på risikoen. Men hvis den handlende har solgt varen uden at se et kort eller en pinkode, så vil kortudstederen sende regningen retur. 123 Hjortlund: Fremtidens penge er elektroniske, Børsen den Kjær: Sikkerheden er altafgørende på Internet, ComputerWorld den Jørgensen: Andre betalingsmåder, internetworld den Toft: Dankortet værdiløst på Internet, ComputerWorld d Krabbe: Sikker handel på Internet inden årets udgang, ComputerWorld den Materiale fra PBS i forbindelse med foredraget Indkøb og betaling via Internettet den i Aalborg Industri- & Handelskammer 129 Krabbe: Sikker handel på Internet inden årets udgang, ComputerWorld den Krabbe: Ingen risiko ved at handle på Internet, ComputerWorld den

6 7. Handel på World Wide Web 107 Derfor er det vel ikke så mærkeligt, at kortudstedere og handlende prøver at dæmpe folks lyst til at handle elektronisk, indtil sikkerheden er optimal. 131 PBS, andre kortudstedere, og de øvrige ret dominerende virksomheder i dette projekt, har måske derfor en del af skylden for, at der er så få virksomheder og privatforbrugere, der anvender WWW som en handelsplads, da de i egen interesse har prøvet at skabe et skræmmebillede af forholdene ved handel på WWW. Dermed har de givet sig selv den nødvendige tid til at udvikle et system, der hurtigt vil komme til at dominere markedet (jævnfør de virksomheder der står bag), og i mellemtiden gjort det sværere for andre og mindre virksomheder at sætte sig på markedet. Dog er Ladegaard fra PBS hurtig til at reagere, idet han mener, at kortindehaverne også løber en økonomisk risiko ved at handle på Internettet. Han skriver: Ud fra en meget snæver og unuanceret betragtning er det rigtigt, at der ikke er en risiko for den kortindehaver, der betaler køb via Internet med sit kreditkort, med mindre der er tale om et bevidst misbrug fra kortindehavers side. Internet er imidlertid efter PBS s og andre internationale eksperters vurdering i dag klart usikkert til betalinger...for kortindehaver kan det være ubehageligt at opdage, at andre har brugt ens kort. Samtidig får kortindehaver en masse bøvl, hvis der pludselig optræder falske transaktioner på kontoudskriften, eller hvis kortet spærres. 132 Grønbæk mener dog stadig, at PBS burde have gjort noget mere for at minimere risikoen for misbrug, så længe der ikke er et mere sikkert system, netop fordi Internet giver mulighed for at uvedkommende kan opsnappe og læse ukrypteret information, og netop fordi kortudsteder har risikon. Videre tror han ikke på at PBS s modvilje skyldes ønsket om at spare forbrugeren for ubehag: For det første er der intet belæg for, at misbrug i forbindelse med handel på Internet, hverken i absolutte tal eller forholdsmæssigt, skulle være mere udbredt end misbrug i den virkelige verden. For det andet synes det som om, at omfanget af besvær og ubehag ved annullering af uberettiget trækninger overdrives noget. Der er jo ikke så meget at diskutere, hvis en forbruger konstaterer en uberettiget hævning, og kortudsteder ikke kan dokumentere, at forbrugeren har afgivet sin underskrift eller sin PIN-kode: Så skal trækningen annulleres. 133 Dette er det sidste indlæg i denne debat. Der er sikkert mange, både privatpersoner og virksomheder, der ikke vil bryde sig om at opgive ukrypterede kortoplysning på WWW, men måske er risikoen for at miste penge ved handel på WWW reelt ikke større end ved brug af kreditkort i butikker, endsige ved køb via almindeligt postordrekatalog, hvor man ofte skal opgive sit kortnummer. Derimod spiller den psykologiske faktor nok ind. For mange er handel på WWW en ny, men ukendt mulighed. Kombineret med mange eksperters advarsler mod at handle på WWW, er de fleste menneskers umiddelbare reaktion derfor i mange tilfælde afstandtagen og skepsis Det offentliges rolle i Danmark For at Danmark som helhed skal få del i den økonomiske udvikling som informationssamfundet giver mulighed for, spiller det offentlige en aktiv rolle i denne forbindelse. I Forskningsministeriets udspil Fra vision til handling, er den centrale idé, at den offentlige sektor skal spille aktivt sammen med den private sektor. 134 I visse tilfælde skal det offentlige ligefrem virke som en slags 131 Krabbe: Sikker handel på Internet inden årets udgang, ComputerWorld den Ladegaard: Sikkerhed og tryghed ved handel på Internet, ComputerWorld den Grønbæk: Skrækhistorier om handel på Internet, ComputerWorld den Forskningsministeriet: Fra vision til handling p

7 Handel på World Wide Web katalysator eller forgangseksempel for at trække de mange små og mellemstore virksomheder med i udviklingen. Internettet og elektronisk handel vil i følge Forskningsministeriet gøre markederne globale, og for at Danmark kan klare sig i denne sammenhæng, må de danske virksomheder arbejde sammen i netværk. Om dette sagde tidligere forskningsminister Frank Jensen i et interview i Politiken: Informationsteknologien skal bruges til at lave en helt ny organisation af vores virksomheder. De skal til at arbejde sammen i netværk og alliancer for at give slutproduktet et løft i konkurrencen og gøre Danmark stærkere på det globale marked. Internet er midlet til at styrke Danmark i denne omstillingsproces. 135 Netop det offentlige og private samspil er vigtigt for maksimalt at udnytte de danske erfaringer med IT fra offentlige institutioner og private virksomheder, 136 men for at bringe Danmark i front i denne informationsverden må de danske virksomheder i følge Frank Jensen fokusere noget mere på elektronisk kommunikation: En offensiv, dansk telepolitik er afgørende for bedre og billigere tjenester, men virksomhederne har også selv en forpligtelse til at se mulighederne. De skal turde eksperimentere og bryde de gamle strukturer ned. 137 For at fremme udbredelsen af Internettet er et af regeringens mere konkrete tiltag et krav om, at offentlige indkøb for i alt 90 milliarder kroner skal foregå via Internettet. Bl.a. skal det være muligt med en elektronisk underskrift, som betyder en mere sikker og juridisk bindende handel på Internettet. Sikker handel på Internettet skal altså ses som et led i regeringens handlingsplan for informationssamfundet, og kravet om handel for 90 milliarder via Internettet skal virke som en katalysator for at øge den elektroniske handel i dansk erhvervsliv. Tidligere forskningsminister Frank Jensen udtrykte det på denne måde: Både købere og sælgere skal kunne se de økonomiske fordele, og indkøb for 90 milliarder kroner kan trække mængden op over den kritiske masse. 138 Brugen af Internettet, hvor danske virksomheders samarbejder i netværk og alliancer, samt muligheden for betaling via Internettet er ifølge Frank Jensen en af forudsætningerne for at Danmark kan omstille sig til og klare sig i den internationale konkurrence. 139 Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at den tidligere forskningsminister ikke nævner mulighederne for, at danske virksomheder kan samarbejde med eksempelvis beslægtede udenlandske virksomheder via Internettet, men stadig ser de nationale grænser som en afgrænsning af markederne - det er stadig dem og os det handler om. Dette bunder måske i politiske hensyn, samt erkendelsen af mere praktiske problemer, som endnu ikke er løst med hensyn til statens rolle ved handel via Internettet. Sideløbende med diskussionen om sikkerheden har der nemlig meget apropos kørt en anden diskussion omkring det offentliges rolle i forbindelse med privatpersoners betaling af moms på varer, der er leveret fra udlandet via Internet. I følge Told & Skat skal software, der hentes ned fra 135 Lindberg: Minister vil handle elektronisk, Politiken den Forskningsministeriet: Fra vision til handling p Lindberg: Minister vil handle elektronisk, Politiken den Lindberg: Minister vil handle elektronisk, Politiken den Lindberg: Minister vil handle elektronisk, Politiken den

8 7. Handel på World Wide Web 109 en server i udlandet, ikke belægges med told eller importmoms. Told & Skatteregion Køge har i en konkret sag sagt: Software, der forsendes via Internet, anses ikke som en vare, og skal derfor ikke angives til fortoldning. Som en følge heraf skal der heller ikke beregnes importmoms. 140 Men det er ikke kun software, som hentes hjem via Internettet, der ikke skal betales moms af. Også software, der importeres på diskette kan købes momsfrit, da EU-lovgivningen siger, at det kun er databæren, altså disketten, der skal fortoldes. 141 Dog pointerer kontorchef i Told & Skat, Børge Aagaard Pedersen, at Told & Skat ikke har opgivet at indkræve momsen: Det er korrekt, at software der hentes over nettet, ikke anses for at være en vare: Der er imidlertid tale om, at man får leveret en ydelse, som er momspligtig. Når man importerer en ydelse er det imidlertid ikke køberen, men sælgeren, altså den udenlandske virksomhed, der skal opkræve og afregne momsen. 142 Får man softwaren leveret på diskette med posten skelner Told & Skat mellem to situationer, hvorom Børge Aagaard Pedersen siger: Hvis programmet er standardsoftware, for eksempel en office-pakke, så er hele forsendelsen en vare, der skal momsberigtiges. Hvis programmet er specielt udviklet til køberen, er det kun databæreren, som betragtes som en vare. Selve programmet anses her for at være en ydelse. Her vil det altså igen være sælgeren i udlandet, der skal indeholde og afregne momsen. 143 Advokat Martin von Haller Grønbæk er dog ikke enig i, at det er den udenlandske sælger, der skal tilbageholde og indbetale momsen til den danske stat. I et indlæg i ComputerWorld skriver han: Der er ikke hjemmel i den danske momslovgivning til at kræve momsen indbetalt som udgående moms fra den [udenlandske sælger]... til en kunde i Danmark. Og hvad værre er: Toldvæsenet vil heller ikke med lovhjemmel have nogen praktisk mulighed for at opkræve momsen, endsige at kontrollere om momsen var rigtigt opgjort. 144 Og senere i indlægget fortsætter han: Ved det direkte salg påhviler pligten til at betale moms af [varen] den danske forbruger, der indfører [varen] til Danmark. Det er forbrugeren, der på eget initiativ skal anmelde indførslen over for de danske Told- og skattemyndigheder og afregne momsen. Forpligtelsen til at betale moms er klar og entydig nok. 145 For Grønbæk er momslovgivningen altså klar nok, men problemet er, hvorvidt forbrugerne frivilligt anmelder og afregner momsen. For privatpersoner er der nemlig (ulovlige) penge at spare, i det de jo ikke kan modregne momsen ligesom virksomhederne. Igen er problemet endnu ikke så stort, da salget på WWW endnu er ret begrænset, men når sikre betalingsformer er udviklet, så vil staten miste store summer i moms. Den helt store forretning vil komme, når forbrugerne vil kunne downloade f.eks. videofilm og musik over WWW, men p.g.a. hastigheden på Internettet ligger dette stadig et stykke ude i fremtiden. Som Stoll udtrykker det i sin bog Silicon Snake Oil : During the daytime, it's almost always faster to fax a single-page letter than to send Internet . A fast modem needs three days to deliver the contents of an ordinary compact disc. It s must faster to bicycle across the city or simply slide the CD into overnight mail Harbou: Told & Skat: Software er ikke nogen vare, ComputerWorld den Harbou: Told & Skat: Software er ikke nogen vare, ComputerWorld den Harbou: Told & Skat: Vi skal nok få fat i momsen, ComputerWorld den Harbou: Told & Skat: Vi skal nok få fat i momsen, ComputerWorld den Grønbæk: Glem alt om moms på Internet-handel, ComputerWorld d Grønbæk: Glem alt om moms på Internet-handel, ComputerWorld den Stoll: Silicon Snake Oil, p. 16

9 Handel på World Wide Web Det er dog vigtigt at gøre sig klart, at staten ikke kun kan miste store beløb ved produkter, der sælges direkte på WWW, men i realiteten også ved produkter, der eftersendes med almindelig post. Udviklingen går altså stærkere end de nationale og overnationale myndigheder i realiteten kan nå at følge med, og situationen er et eksempel på, at traditionel lovgivning og tænkemåde ikke er tilstrækkeligt ved handel på WWW. Måske er momsen en beskatningsform, der har overlevet sig selv, og staten bør måske se sig om efter alternative indtægtskilder i stedet for at håbe på, at udenlandske virksomheder vil tilbageholde og indbetale momsen til den danske stat, eller at køberen frivilligt indbetaler momsen. Den 11. oktober 1996 fremgik det af en artikel i ComputerWorld, at skatteminister Carsten Koch vil nedsætte et udvalg, der skal se på problemets potentielle omfang og komme med forslag til løsninger. Udvalget er nedsat efter en opfordring fra IT-Brancheforeningen, der gerne ser bitmomsen fjernet. Direktøren for IT-Brancheforeningen, Jacob Lyngsø, siger: Det vil være helt oplagt at fjerne momsen på levering af bit over Internet til forbrugerne. Hvordan vi så løser problemer, der vil opstå, når danskere kan købe fysiske produkter uden moms... har vi endnu ikke nogen holdning til. Det skal først analyseres. 147 Selv eksperterne er altså i tvivl om, hvordan problemerne skal gribes an, men alle parter er efterhånden enige om, at handel på WWW også rummer nogle usikkerhedsmomenter og praktiske problemer, der er vanskelige at løse indefor de eksisterende rammer. 7.2 Web-hoteller Et andet sikkerhedsaspekt er, hvor virksomhedens WWW-sider rent fysisk skal placeres. En virksomhed kan godt have sit eget WWW-sted uden selv at have en server, der er koblet til WWW, og dermed spare de udgifter der er forbundet hermed. I stedet kan virksomheden leje sig ind på web-hoteller, hvor man lejer harddisk-plads og adgang til båndbredde hos en Internetudbyder. Der findes i branchen tre dominerende modeller. Visitkort-modellen, hvor virksomheden blot er repræsenteret på WWW med to-tre sider. Stedet skal ikke stille for store krav til vedligeholdelse, der må ikke være ret meget grafik og den daglige trafik skal være begrænset. Desuden er det ikke muligt for brugeren at foretage sig noget på stedet - udover måske at sende en e-post til virksomheden. Ved denne løsning er der mulighed for at få sit eget domænenavn. Næste trin på stigen er brochure-modellen, hvor der er lidt flere muligheder for virksomheden, og hvor der er plads til lidt mere af det hele. Eksempelvis er der mulighed for, at virksomhedens produkter præsenteres ved tekst og billeder, og brugeren har måske mulighed for at bestille yderligere information, medvirke i forbrugerundersøgelser, konkurrencer, læse pressemeddelelser etc. Ved brochure-modellen får virksomheden sit eget domænenavn. Katalogmodellen ligner på mange måder brochure-modellen, men er kendetegnet ved at være et mere interaktivt WWW-sted med en mere omfattende service. Virksomheden kan eksempelvis hele tiden have opdaterede prislister og produktkataloger på stedet, og brugeren kan måske downloade 147 Marquart: Udvalg ser på moms i info-samfundet, ComputerWorld den

10 7. Handel på World Wide Web 111 billeder og programmer. Et mere organiseret salg via stedet kan også være en mulighed. Her får man selvfølgelig også sit eget domænenavn. Det nyeste produkt Internet-udbyderne har sendt på markedet er server-hotel-modellen, der kan betegnes som skridtet før etableringen af egen server. Med server-hotel-modellen har virksomheden sin egen PC stående hos Internetudbyderen, og er sluttet direkte til udbyderens båndbredde, og slipper derfor for selv at investere i en effektiv båndbredde ud til virksomheden. Samtidig har virksomheden fuld råderet over sit WWW-sted med hensyn til brug af plads etc. 148 Det er her vigtigt at bemærke at disse fire typer web-hoteller, navnene på disse, og hvad de må indeholde af tekst og grafik etc., ikke må forveksles med de væsenstyper vi har dannet. Vi kan på baggrund af ovenstående gennemgang konkludere, at for virksomheder af væsenstypen Brochuren kan virksomheden nøjes med web-hoteller af modellerne visitkort og brochure, hvor virksomheder af væsenstypen Håndbogen passende kan anvende web-hotel af modellen katalog. Dette er også tilfældet for virksomheder af væsenstypen Handelspladsen, som også med fordel kan anvende et web-hotel af modellen server-hotel. Hvilken web-hotel-model virksomheden vælger vil naturligvis afhænge af, hvilke behov virksomheden har. Men dette behov begrænses nok af, hvor meget virksomheden er villig til at investere i projektet, og hvilken erfaring der findes i virksomheden med at udvikle og vedligeholde et WWW-sted. Har virksomheden sin egen server, har man større kontrol over sit sted, og har selv mulighed for hurtigt at rette fejl i systemet, men det er til gengæld ofte forbundet med større udgifter i forhold til at leje sig ind hos en Internetudbyder. Desuden indebærer det en større risiko at have sin egen server i virksomheden, da denne jo typisk vil være en del af virksomhedens øvrige edb-system. Er der blot en enkelt forbindelse mellem WWW-stedet og virksomhedens øvrige edbsystem, er det nok til at uvedkommende udefra kan koble sig på systemet, og få adgang til informationer de aldrig skulle have set. Benytter man sig derimod af et web-hotel, vil man aldrig få problemer med dette aspekt af sikkerheden, hvilket også er grunden til at flere - også meget store - virksomheder, af principielle grunde kun benytter web-hoteller. 7.3 Domænenavn Et sidste sikkerhedsaspekt er købet af domænenavn. Antallet af virksomheder med eget domænenavn stiger kraftigt for tiden. En del af tilgangen skyldes, at flere virksomheder får sin egen faste forbindelse, eller bliver tilsluttet via et web-hotel. Men resten af tilgangen skyldes, at flere og flere virksomheder vil sikre firmanavnet for en eventuel fremtidig opkobling til WWW. Det er selvfølgelig muligt at være på WWW uden sit eget domænenavn, da man blot kan bruge sin netudbyders navn, men det ser selvsagt noget mere professionelt ud, når virksomhedens eget navn indgår i URL'en og e-post-adressen. Med eget navn er det også muligt at skifte fra en udbyder til en anden eller fra en udbyder til egen server, uden at forbrugeren mærker det, i det virksomheden kan beholde sit navn. Det er brancheforeningen Foreningen af Internet-udbydere i Danmark der fastsætter reglerne for tidelingen af domæne, og kun firmaer og organisationer kan få tildelt et 148 Vanglo: Virksomhedens eget web-sted, internetworld den

11 Handel på World Wide Web domænenavn, mens det ikke er muligt for privatpersoner. Desuden er det kun muligt at få tildelt ét navn per firma eller organisation med mindre der er tale om et datterselskab. 149 Endeligt må navnet ikke være geografisk, betegnelsen for en branche eller navnet på et begreb. 150 Har man brug for mere end et dansk domænenavn, altså mere end et navn med endelsen.dk, bør man være opmærksom på, at mange udenlandske firmaer opkøber domænenavne, hvor danske firmanavne indgår, men blot har endelsen.com. En adresse med denne endelse bruges, når en WWW-sted skal kunne nås over hele verden af søgerobotter og emneindeks. Eksempelvis er navne som jyskebank.com, topdanmark.com og baltica.com blevet opkøbt af firmaer i Hong Kong. 151 Typisk bruges sådanne opkøbte navne til at lokke folk, der eksempelvis søger oplysninger om Jyske Bank, til andre WWW-steder, eller også bliver de solgt for højeste bud. Det er naturligvis ærgerligt hvis en virksomhed ikke har sit egent navn i URL en, da der ligger en stor markedsføringsværdi i dette. Værre er det, hvis en konkurrent har opkøbt ens navn, og dermed tiltrækker potentielle kunder, der oprindeligt søgte på ens virksomhedsnavn. Overvejer man derfor at markedsføre sin virksomheds WWW-sted internationalt, bør man ikke tøve med at købe det domænenavn, man er interesseret i. 7.4 Opsummering Dette var forhold vi mener det vil være essentielt at overveje for en virksomhed i forbindelse med anvendelsen af WWW. Vi vil nu kort summere op på disse forhold. Den psykologiske usikkerhed omkring sikre betalingsmidler på WWW søges afløst af forskellige samarbejdspartnere, der udvikler sikre systemer til betaling på WWW. Umiddelbart vil SETmodellen med anvendelsen af betalingskort sammen med software formodentlig blive standarden. Dette indebærer besværligheder for både køber og sælger, som skal installere ekstra software, samtidig med at sælger skal godkendes af en SET-myndighed. Dette sikrer selvfølgelig partnerne bag SET-projektet en fremtidig indtjening, hvilket er væsentligt for dem. Desuden kan både køber og sælger foretage en handel indefor nogle sikre og godkendte rammer. Dette, sammenholdt med opbakningen fra det offentliges side, vil nok betyde, at vi ser flere virksomheder af væsenstypen Handelspladsen i fremtiden. Hvis en virksomhed vil anvende WWW som et marked, indebærer dette, at virksomheden skal undersøge endnu et ny og ukendt område. Løser det offentlige imidlertid problemerne omkring betaling af momsen, må vi antage, at virksomhedernes bestræbelser på at skabe en International handelsplads på WWW vil give nogle helt nye situationer for virksomhederne. Dette vil både indbefatte nye muligheder og trusler for virksomhederne. Denne diskussion må også betyde, at nogle af de danske virksomheder, som hidtil kun har koncentreret sig om hjemmemarkedet, nu er 149 Mose: Domæner giver identitet, internetworld den og Vanglo: Virksomhedens eget web-sted, internetworld den Uni-C, Danmarks edb-center for forskning og udvikling: Regler for domæne-registrering under DK-top-domænet, den Marquart: Udenlandske selskaber kaprer danske firmaers Internet-navne, ComputerWorld den

12 7. Handel på World Wide Web 113 nødt til at forholde sig til den internationale konkurrence. Samtidig vil alle virksomheder opleve en større gennemsigtighed i verdensmarkedet. Således udtrykker lederen af den tyske udenrigshandelsorganisation, Michael Fuchs, sig:...nettet er skyld i, at tysk industri taber markedsandele i udlandet, fordi kunderne via nettet nemt finder frem til billigere og bedre konkurrenter. 152 Med andre ord, vil sikre betalingsmidler betyde, at WWW som et internationalt marked breder sig, og dette vil påvirke alle typer af virksomheder. Desuden bør virksomheden også gøre sig overvejelser omkring den sikkerhed den ønsker at have omkring sit WWW-sted, set i forhold til de mål og hensigter den har med WWW-stedet, og i forhold til de investeringer virksomheden er villig til at foretage. Desuden er det vigtigt for sikringen af den internationale markedsføring af virksomhedens WWW-sted, at den sikrer sig et.com domænenavn. 7.1 Referencer der forefindes på World Wide Web i Pressemeddelelse vedrørende medlemsundersøgelse om Internet: 152 Jensen: Internet ødelægger handel - Kunderne finder frem til billigere tilbud på nettet, Politiken den

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Handelsbetingelser. Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og

Handelsbetingelser. Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og Handelsbetingelser Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og Have & Livsstil ApS Ådalen 9 4600 Køge Tlf.: 4616 1551 info@haveoglivsstil.dk CVR. 38023845 Ordrebekræftelse:

Læs mere

Hvad er KRYPTERING? Metoder Der findes to forskellige krypteringsmetoder: Symmetrisk og asymmetrisk (offentlig-nøgle) kryptering.

Hvad er KRYPTERING? Metoder Der findes to forskellige krypteringsmetoder: Symmetrisk og asymmetrisk (offentlig-nøgle) kryptering. Hvad er KRYPTERING? Kryptering er en matematisk teknik. Hvis et dokument er blevet krypteret, vil dokumentet fremstå som en uforståelig blanding af bogstaver og tegn og uvedkommende kan således ikke læses

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning!

Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning! Betalingskortaftale Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning! Betalingskortaftale for Dankort indgår du med: Betalingskortaftale for internationale kort indgår du med: Nets Denmark A/S

Læs mere

Alle handler foretaget via denne hjemmeside foregår mellem dig, som kunde, og

Alle handler foretaget via denne hjemmeside foregår mellem dig, som kunde, og Generelle oplysninger: Alle handler foretaget via denne hjemmeside foregår mellem dig, som kunde, og Planeten A/S Arresøvej 18 port 3 8240 Risskov Tlf 42 62 91 19 (10-18.00) CVR-nr 35656588 Ordrebekræftelse:

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Hvem kan handle hos Trendypet For at foretag køb hos Trendypet skal du være fyldt 18 år, aftaler med børn og unge under 18, kan alene indgås af forældre eller andre der er lovligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os.

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os. Handelsbetingelser Opdateret den 31. marts 2015. Forlaget 4. til venstre modtager betaling med VISA Dankort, VISA, VISA Electron og American Express. Betaling vil først blive trukket på din konto, når

Læs mere

6) Jeg har ikke selv foretaget eller godkendt de hævede beløb jeg har ikke kortet

6) Jeg har ikke selv foretaget eller godkendt de hævede beløb jeg har ikke kortet 6) Jeg har ikke selv foretaget eller godkendt de hævede beløb jeg har ikke kortet Du kan gøre indsigelse, hvis du har mistet eller fået stjålet dit kort, og der efterfølgende er gennemført transaktioner

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob

Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob Vilkår er gældende fra 24. november 2014. I disse vilkår kan du finde informationer om persondatapolitik, reklamation, fortrydelse, ejerforhold,

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DanDomain

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DanDomain Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise DanDomain Dokumentation for udvidelser af Mamut Enterprise System Mamut Enterprise DanDomain Version: 12.1 Indhold BETALINGSTJENESTER I WEBSHOP...

Læs mere

Bilag 8: Referencer. Titel, Forlag/Tidskrift, Udgivelsestidspunkt. Andersen, Berit Ingen midler mod ulovligt medicinsalg, Politiken den 26-12-1996

Bilag 8: Referencer. Titel, Forlag/Tidskrift, Udgivelsestidspunkt. Andersen, Berit Ingen midler mod ulovligt medicinsalg, Politiken den 26-12-1996 Bilag 8: Referencer Forfatter (e) Titel, Forlag/Tidskrift, Udgivelsestidspunkt Andersen, Berit Farlig medicin på Internettet, Politiken den 26-12-1996 Andersen, Berit Ingen midler mod ulovligt medicinsalg,

Læs mere

ANALYSE AF ANNONCEHAJERS SALGSMETODER

ANALYSE AF ANNONCEHAJERS SALGSMETODER ANALYSE AF ANNONCEHAJERS SALGSMETODER DANSK TELE SUPPORT A/S - DANMARKS STØRSTE ANNONCEHAJ Annoncehajer er et stort og vedvarende problem for dansk erhvervsliv. Håndværksrådets hotline modtager dagligt

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D.

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D. Handelsbetingelser Ved køb hos JB3D Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D. Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer,

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

HVAD KAN JEG BRUGE INTERNETTET TIL?

HVAD KAN JEG BRUGE INTERNETTET TIL? 08.11.12/LKH HVAD KAN JEG BRUGE INTERNETTET TIL? HVAD ER INTERNETTET? Internettet er et kæmpestort, verdensomspændende netværk af computere, og disse kan sende information og data til hinanden efter nærmere

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed Udgivet af: ITEK og Dansk Industri Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-674-1 0.11.07 2 Beskyttelse af betalingskortoplysninger Summary

Læs mere

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os.

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os. Handelsbetingelser Opdateret den 18. juli 2016. Forlaget 4. til venstre modtager betaling med MobilePay, kontooverførsel og betalingskort via Paypal (VISA Dankort, VISA, VISA Electron og American Express).

Læs mere

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. It-sikkerhed 53 5. It-sikkerhed Figur 5. Udstedte certifikater til digital signatur.. 8. 6.. Akkumuleret antal 47 3 4 5 6 7 Anm.: Antallet af udstedte digitale signaturer i figuren består af det akkumulerede

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

Forbrugerens varebestilling

Forbrugerens varebestilling Under salget 0 Indholdsfortegnelse Forbrugerens varebestilling... 2 Tilbud eller Opfordring til at gøre Tilbud... 2 Betaling for varen... 2 Dankort... 2 Internationale betalingskort... 3 Gebyrer for Kortbetaliner...

Læs mere

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder "Gå til kassen". På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse.

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder Gå til kassen. På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse. Handelsbetingelser BESTILLING KØB trin-for-trin. Find den ønskede vare. Kom varen i indkøbskurven ved at klikke på symbolet "Læg i kurv". Derefter kan du fortsætte din søgning, hvis du ønsker at fortsætte

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Gode tips fra Sparekassen

Gode tips fra Sparekassen Gode tips fra Sparekassen Mobilbank Hvis du har spørgsmål, kan du altid ringe til os på 9793-9011 eller direkte til en medarbejder. Du finder vores direkte nr. på www.sdrhaa.dk Netbank App s Betalingsservice

Læs mere

Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23

Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23 Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23 Formål Formålet med dette notat er at beskrive forskellige løsninger for kommunikationssikkerhed til brugerne af bibliotek.dk, med henblik

Læs mere

Internethandel en Oversigt. Hvordan kan infrastrukturen se ud på en Internethandelsløsning? Internet Butik. Internet Salgsafdeling

Internethandel en Oversigt. Hvordan kan infrastrukturen se ud på en Internethandelsløsning? Internet Butik. Internet Salgsafdeling Internethandel en Oversigt Når man overvejer internet handel skal man først beslutte sig for om man ønsker at åbne en butik, hvor alle har adgang eller, om man ønsker at åbne en salgsafdeling uden for

Læs mere

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice.

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt NOTAT 17. juni 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ERU den 17. juni 2013 - spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

1. PROBLEMFORMULERING... 1

1. PROBLEMFORMULERING... 1 1. PROBLEMFORMULERING... 1 1.1 WORLD WIDE WEB KAN BETRAGTES SOM ET INTERNATIONAL MARKED... 1 1.2 INTERNETTET OG WWW... 2 1.2.1 Historisk udvikling... 2 1.2.2 Hvordan Internettet er sammensat... 3 1.2.3

Læs mere

TDC s købsvilkår for privatkunder

TDC s købsvilkår for privatkunder TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 1. Priser Alle vores priser er i danske kroner inkl. 25% moms. Levering er gratis og du betaler ikke kreditkortgebyr.

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER. Juni 2015

VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER. Juni 2015 VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontaktinformation...3 2. Betingelser ved køb af varer...3 3. Ordrebekræftelse...3 4. Sikkerhed...3 5. Leveringstidspunkt

Læs mere

sparbank free du er kun ung én gang

sparbank free du er kun ung én gang sparbank free du er kun ung én gang DU ER KUN UNG ÉN GANG Som ung står du over for en verden af muligheder. Du kan vælge at få en uddannelse, arbejde eller rejse jorden rundt. Du kan gå til fodbold, på

Læs mere

Hvad er MEEwallet TM?

Hvad er MEEwallet TM? powered by Hvad er MEEwallet TM? MEEwallet er en digital pung til mobiltelefonen, hvor brugeren kan opbevare alle sine kort, ligesom i den fysiske pung, vi kender i dag. MEEwallet kan bruges til køb i

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Juni 2017 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for forbrugere og ikke-forbrugere 1. Generelle oplysninger CVR nr. 38 26 81 63 Hasselvej 14 3210 Vejby E-mail: ss@danskaktieraadgivning.dk eller ur@danskaktieraadgivning.dk

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3 Onlinebooking.dk Book online nemt som 1 2 3 Med onnlinebooking kan du tilbyde din kunder at booke deres ferie direkte hjemme fra deres stue. Derved slipper campingpladsen for al administration, og butikken

Læs mere

Vejledning til indløsningsaftale hos Nets (PBS)

Vejledning til indløsningsaftale hos Nets (PBS) Vejledning til indløsningsaftale hos Nets (PBS) Tillykke med din nye webshop eller produktbestilling på din hjemmeside. Det første, du skal gøre, er at søge om at få en indløsningsaftale hos Nets (det

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Lobbyismen boomer i Danmark

Lobbyismen boomer i Danmark N O V E M B E R 2 0 0 9 : Lobbyismen boomer i Danmark Holm Kommunikations PA-team: Adm. direktør Morten Holm e-mail: mh@holm.dk tlf.: 40 79 23 33 Partner Martin Barlebo e-mail: mb@holm.dk tlf.: 20 64 11

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk.

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk. September 2017 Privatlivspolitik Aktion Børnehjælp indsamler oplysninger om vores brugere og deres besøg ved hjælp af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på aktionboernehjaelp.dk

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Bro kan give bagslag

Bro kan give bagslag Bro kan give bagslag En Kattegatforbindelse kan blive til fordel for hovedstadsområdet, mens Østjylland kan miste arbejdspladser, lyder advarslen fra flere eksperter. Dette er indledningen til en artikelserie

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur

4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur 4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur Du kan gøre indsigelse, hvis du har betalt varen/ydelsen med Dankort og du har udnyttet din lovbestemte fortrydelsesret

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

Tid og sted: Fredag den 28. juni

Tid og sted: Fredag den 28. juni Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 141 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Samråd Y Tid og sted: Fredag den

Læs mere

Få et overblik over din økonomi

Få et overblik over din økonomi Uanset om det er første gang eller du har prøvet det før, er der mange ting at holde styr på. Til at begynde med kan det være en god ide at gøre sig nogle overvejelser omkring økonomisk råderum og reelle

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Forbudt for voksne. God mobilstil for tweenz og teenz. Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen

Forbudt for voksne. God mobilstil for tweenz og teenz. Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen Forbudt for voksne God mobilstil for tweenz og teenz Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen Hvor går man hen og får opdateret sine forældre? Fortæl dine forældre, hvad du bruger din

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere