EN FAGLIG UDFORDRING!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN FAGLIG UDFORDRING!"

Transkript

1 VOLD OG TRUSLER I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE EN FAGLIG UDFORDRING! TO KONFERENCER FOR LEDERE, ARBEJDSMILJØ- OG TILLIDSREPRÆSENTANTER SOM ARBEJDER MED BØRN OG UNGE Tirsdag den 20. januar 2015 Munkebjerg Hotel, Vejle Tilm. senest 15. dec Pris: 920 kr. Rabat gives, når flere fra arbejdsmiljøgruppen deltager. Mandag den 9. marts 2015 First Hotel, Høje Taastrup Tilm. senest 1. feb Læs mere og meld jer til på eller

2 Konferenceprogram Kl Kl Kl Kl Kl Ankomst og registrering Kaffe/te og morgenbrød Plenum Velkomst Intro: Vi sætter scenerne for identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler Plenum Når Arbejdstilsynet rykker ud I 2015 tjekker Arbejdstilsynet det psykiske arbejdsmiljø i daginstitutioner og skoler. Der vil der blandt andet være fokus på vold og trusler. Hvad kan arbejdspladserne forvente sig af besøgene? Oplæg ved repræsentant for Arbejdstilsynet Pause Parallelle delforedrag Vælg et af følgende tre delforedrag 1) Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Vejle: Oplæg ved Kasper Nielsen, pædagog og Birgit Isene, psykolog, Aarhus Høje Taastrup: Oplæg ved Kasper Nielsen, pædagog og Michael Harboe, special pædagogisk konsulent, Aarhus 2) Fra undersøgelse til handling Oplæg ved Lasse Holm, arbejdsmiljøkonsulent, Børn og Unge s HR & Kommunikation og Trivsel, Aarhus Kommune 3) Mental robusthed Oplæg ved Hans Old Jensen, AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne, Holstebro Se en nærmere beskrivelse af delforedragene på de følgende sider. Kl Kl Frokost Parallelle talkshops Voldsforebyggelse i praksis A) Voldsforebyggelse på børnehjem: Løkkehus Børnehjem, Odense B) Voldsforebyggelse på specialskole: Langagerskolen, Aarhus C) Voldsforebyggelse i daginstitutioner: Dagtilbud Sydøst, Aalborg samt BUPL D) Voldsforebyggelse i børne- og ungdomspsykiatrien: Børne- og Ungdomspsykiatrien, Esbjerg Se en nærmere beskrivelse af talkshops på de følgende sider. Kl Pause med kaffe/te og kage

3 Markedsplads Her kan du besøge en række organisationer og initiativer, udveksle synspunkter, drøfte problemstillinger eller få fingre i en pjece, et skema eller andet, som kan bidrage til indsatsen mod vold. Mød på markedspladsen: Rejseholdet, Videnscenter for Arbejdsmiljø Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse Arbejdstilsynet Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning BrancheArbejdsmiljøRådene Social- & Sundhed og Undervisning & Forskning Vold som Udtryksform Kl Kl Kl Plenum Forstå og håndter konflikten! Konstruktiv konflikthåndtering handler om at kommunikere klart og etablere gode relationer. Væsentlige emner er fokus, nærvær og livsindstilling i mødet med andre. Oplæg ved Lars Mogensen, konfliktcoach, Svendborg Afslutning Arrangementet slutter

4 Delforedrag 1) Stress, vold og trusler en giftig cocktail Stress er et grundvilkår for mennesker. Måden, vi håndterer stress på, er afgørende for arbejdsmiljøet, for den måde, vi fungerer på i hverdagen, og for kvaliteten af, hvordan vi løser vores opgaver. Frem for at forsøge at ændre på de personer, vi møder i vores professionelle arbejde, bør vi fokusere på at mestre strategier til at mindske stress hos os selv. I den tilgang, Atlass (Atlass.dk) repræsenterer handler forebyggelse af vold og trusler om at fokusere på medarbejdernes mindset, om at have forståelse af egen stress-coping og om at anvende den ikke-konfronterende metode low arousal. Vores praksiserfaringer stammer primært fra døgn- og aflastningstilbuddet Heimdal og specialskolen Langagerskolen. Oplægsholdere: Vejle: Atlass-instruktørerne Kasper Nielsen, pædagog og Birgit Isene, psykolog, Aarhus Høje Taastrup: Atlass-instruktørerne Kasper Nielsen, pædagog og Michael Harboe, specialpædagogisk konsulent, Aarhus 2) Fra undersøgelse til handling I forbindelsen med Trivselsundersøgelsen 2011 for de ansatte i Børn og Unge i Aarhus Kommune viste det sig, at 10 % af de ansatte og over 20 % af de ansatte i SFO erne havde oplevet vold eller trusler indenfor det seneste år. Derfor besluttede Børn og Unges HovedMED udvalg, at iværksætte en forskningsbaseret undersøgelse af vold og trusler mod de ansatte i Børn og Unge. Der er gennemført 74 interviews på Børn og Unges arbejdspladser og en lang række analyser af data fra trivselsundersøgelserne i 2009, 2011 og Undersøgelsen har været med til at give retning for Børn og Unges indsatser mod vold og trusler og mod voldens og truslernes skadevirkninger. I delforedraget vil pointerne fra undersøgelsen blive udfoldet ligesom der vil blive givet eksempler på de handlinger som undersøgelsens resultater har medført for de ansatte i Børn og unge. Oplægsholder: Lasse Holm, arbejdsmiljøkonsulent, Børn og Unges HR & Kommunikation og Trivsel, Aarhus 3) Mental robusthed I mødet med børn og unge risikerer man at blive udsat for grænseoverskridende hændelser i form af vold eller trusler. Når det sker, kan man vælge forskellige strategier: Man kan sætte fokus på at forstå den udadreagerende. Man kan se på relationen og overveje, om man kan ændre på den. Eller man kan se på sin egen robusthed og overveje, hvordan man kan øge evnen til at stå godt, hvis de andre veje ikke er mulige. Mental robusthed henter sin inspiration i positiv psykologi og Martin Seligmans arbejde med soldater i den amerikanske hær. Oplægsholder: Hans Old Jensen, AKON - Arbejdsmiljøkonsulenterne, Holstebro

5 TalkShops Voldsforebyggelse i praksis A) Voldsforebyggelse på børnehjem: Løkkehus Børnehjem, Odense Løkkehus Børnehjem blev etableret i 2011 ved en sammenlægning af 2 døgninstitutioner. Sammenlægningen betød blandt andet, at vi fik nogle udfordringer i forhold til vold og trusler. Børnehjemmet er normeret til 25 børn og unge. Vi tilbyder alsidige og individuelle behandlingsforløb til børn og unge med særlige behov. Samvær, døgnanbringelser, aflastning og fleksible ydelser med udgangspunkt i de enkelte familiers behov er vores vigtigste opgaver. I 2012 startede vi en proces med henblik på at forebygge vold og trusler, og i dag har vi indarbejdet en systematik, som sikrer at vi får fulgt op på de episoder, der opstår. Det giver overblik og mulighed for aktiv forebyggelse. Resultatet er blandt andet en mærkbar nedgang i antallet af vold og trusselsepisoder og en større tryghed i personalegruppen. Oplægsholdere: Leif B. Steensen, forstander og Majbritt K. Knudsen, arbejdsmiljørepræsentant, pædagog, Løkkehus Børnehjem, Odense B) Voldsforebyggelse på specialskole: Langagerskolen, Aarhus Langagerskolen er en kommunal specialskole for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og/ eller svær ADHD. Vi har i de senere år arbejdet grundigt på en god systematik i vores arbejdsmiljøarbejde med særligt fokus på vores arbejde med og i fysiske og psykiske konflikter. Beskrivelsen af dette er samlet i vores sikkerhedsmappe. Vi har implementeret konflikthåndteringsmodellen Studio III og er i gang med uddannelse indenfor Atlass. (se delforedrag 1) Vi ser en stor sammenhæng mellem det konfliktforebyggende og det pædagogiske arbejde, hvilket afspejler sig i, hvordan vi følger op efter vold og trusler om vold. Oplægsholder: Lisbet Bang Pilgaard, viceskoleleder, Langagerskolen, Aarhus C) Voldsforebyggelse i daginstitutioner: BUPL og Dagtilbud Sydøst, Aalborg BUPL har udarbejdet en guide til forebyggelse og beredskab om vold og trusler. Guiden fokuserer på arbejdet i fire skridt: 1) Hvad er vold og trusler hos os. 2) Forebyggelse af vold og trusler. 3) Beredskabsplan for håndtering af vold og trusler og 4) Opfølgning på episoder med vold og trusler. Dagtilbud Sydøst i Aalborg har udviklet et hændelsesskema til registrering af voldsepisoder. Skemaerne skal blandt andet være med til at gøre op med en udbredt holdning om, at vold er et vilkår i arbejdet. Hændelsesskemaerne bliver gemt, så medarbejderen kan bruge dem som et arbejdsredskab, som dokumentation for arbejdsmiljøet og til at afsløre, om nogle af børnene har særlige behov. Vi præsenterer guide og hændelsesskemaer. Oplægsholdere: Troels Godt Mathiesen, arbejdsmiljøkonsulent, BUPL, København og Lasse Bliksted Christensen, pædagog og arbejdsmiljørepræsentant, Børnehaven Sofie, Aalborg D) Voldsforebyggelse i børne- og ungdomspsykiatrien: Børne- og Ungdomspsykiatrien, Esbjerg Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit i Esbjerg er et integreret afsnit, der består af et åbent og skærmet afsnit med plads til 7 unge i alderen år. De unge indlægges, når et ambulant tilbud ikke skønnes at være tilstrækkeligt. Det kan fx være, når der er brug for en længerevarende observation for at klarlægge den unges problematik, eller når der er brug for decideret behandling i form af støtte til at styrke sociale færdigheder m.m. For os handler voldsforebyggelse om: den rette ledelse, den rette miljøterapeutiske kultur, kreativ tænkning i stedet for vanetænkning, alternative løsninger og om at etablere af positive relationer til den unge. Oplægsholder: Hanne Bitsch-Larsen, funktionsleder og Ronnie Sydbøge, socialpædagog, Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit, Esbjerg

6 Praktiske oplysninger Tid og sted Tirsdag den 20. januar 2015, kl , Munkebjerg Hotel, Vejle Mandag den 9. marts 2015, kl , First Hotel, Høje Taastrup Pris 920 kr. pr. person. Rabat: Deltager både leder samt arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant fra samme institution, skole mv., er prisen kun 720 kr. pr. person Tilmelding Tilmelding på eller Husk, når du tilmelder dig, at notere dine ønsker til delforedrag og talkshops! Tilmeldingsfrist Vejle-konferencen: 15. december 2014 Høje Taastrup-konferencen: 1. februar 2015 Yderligere oplysninger Praktiske spørgsmål: sekretær Bente Andersen, Spørgsmål af faglig karakter: udviklingskonsulent Lise Keller, eller chefkonsulent Bjarne Møller, Vi sender deltagerliste, praktiske meddelelser, fordeling på talkshops og delforedrag ca. 3 uger inden konferencen. Arrangør BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning BrancheArbejdsmiljøRådet Social- & sundhed Projekt Vold som Udtryksform

7 Arbejdsgivere og arbejdstagere samarbejder om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet er formaliseret i BrancheArbejdsmiljøRådene Social & Sundhed og Undervisning & Forskning. I BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed deltager repræsentanter for KL, Danske Regioner, AC, Kost & Ernæringsforbundet, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, BUPL, FOA Fag og Arbejde, Socialpædagogerne, 3F og de øvrige sundhedsorganisationer i FTF. I BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning deltager repræsentanter for KL, Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, AC, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening, Uddannelsesforbundet og FOA Fag og Arbejde. Projekt Vold som Udtryksform arbejder med at forebygge trusler og vold på arbejdspladser primært på social- og sundhedsområdet. Vold som Udtryksform formidler viden om voldsforebyggelse indhentet fra forskning og god praksis og udvikler metoder og værktøjer til at identificere, forebygge og håndtere volden og dens skadevirkninger.

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

også Vi gjorde noget ved volden!

også Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 også Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra ni arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Vi gjorde noget ved volden!

Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra 12 arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger 2 Vi

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen FRI FOR MOBNING INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen 3 1 Fri for mobning 3 Forord Forord 4 FØRSTE DEL - Om mobning, årsager og de vigtige vidner 6 Mobning på arbejdspladsen 8 Vigtige

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD kursus avis Fælles 2012-2013 Autismespektrum forstyrrelser ADHD Foran dig ligger fælles kursuskatalog 2012-2013, Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er det sjette år i træk, vi udgiver et fælles kursuskatalog

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2014-2015

KURSUSPROGRAM 2014-2015 KURSUSPROGRAM 2014-2015 Kig fremad Prøv at lave et par briller foran ansigtet. Kan du se fremtiden? Det kan vi heller ikke. Til gengæld kan vi alle sammen lave nogle briller, der viser vores mentale indstilling

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere