4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at"

Transkript

1 Den sensitive profil fire typiske træk 1 I den fysiske verden kan man være følsom over for lyde, lugte, lys for skift i temperatur. Rod eller uorden i omgivelserne kan ligeledes påvirke én mere end normalt. Man kan være mere følsom over for kaffe, for sult, tørst, medicin hvor man mærker virkning og bivirkning ved mindre dosis man kan være mere påvirket af smerte, lyst, træthed. 2Socialt set er man god til at læse andres følelser, har en høj grad af indlevelsesevne. Nogle gange er den særligt sensitive den, som bliver alles psykolog, selvom man ikke er uddannet til det. Andre føler sig forståede, men den særligt sensitive kan måske føle sig drænet efter at have været sammen med andre og have brug for at trække sig mere tilbage. Man kan være mere følsom over for normer og kulturelle idealer. Være ekstra god til at opsnappe tidens trends. 3Personligt set kan man have et rigt indre liv og en en fremragende refleksionsevne. Der er et talent for at filosofere, for at ville trænge dybere ind i ting, og trækket har forbindelse med begavelse og kreativitet. Der er evne til at forestille sig ting og træffe gode beslutninger selvom valgsituationer ofte er ekstra krævende for de sensitive. Men at være nuanceret kan være hårdt, når man er i dårligt humør. Så kan man male ekstra grundigt med den sorte pensel hen over alt det, man har oplevet. 4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at regnskovene bliver fældet, at der findes krig og hungersnød, at nogle bliver mobbet. De ønsker at gøre verden et bedre sted at være. Mange sensitive finder også en stor styrke i at være spirituelt engagerede. Det behøver ikke at være i traditionel kristen forstand. Heller ikke new age. Bare en direkte oplevelse f.eks. i naturen af at der er en mening med ting og en større eller dybere samhørighed. En sådan oplevelse giver mod og lyst til at leve, når man i øvrigt ellers andre gange kan synes, at livet er hårdt og at mange menneskelige vilkår er barske. Er man mest præget af et træk eller kan man have flere? De fleste særligt sensitive mennesker kender til lidt af alle de ovenstående profiltræk. Men der er også nogle, for hvem kun enkelte tegn er dominerende er meget udtalte. Desuden skal vi også huske, at miljøet i barndommen betyder meget hvad lærer vi i og uden for hjemmet, mens vi vokser op? Særligt sensitive bliver i ekstra høj grad formede af miljø et. Så derfor er der meget store forskelle mellem særligt sensitive. Vi kan ikke skære dem alle over en kam. Tidspres og oplevelsen af uret, der tikker går dybt i det sensitive nervesystem. Nærvær i nuet hjælper til at genfinde balancen. 24

2 særligt sensitive mennesker Spirituel fordybelse er ekstra vigtig for særligt sensitive mennesker 15-20% af alle mennesker har en særlig følsomhed, som på én gang gør livet vanskeligere og mere fantastisk for dem sammenlignet med andre. Denne særlige sensitivitet bevirker også, at de oftere er optaget af spirituelle værdier, mediterer og finder styrke og trøst i en åndelig vej. TEKST Lise og martin august // FOTO gitte l. andersen Nyere forskning viser, at 15-20% af alle mennesker er mere følsomme og modtagelige for indtryk end andre. De er født særligt sensitive og har et nedarvet personlighedstræk, som livet igennem gør, at de er lidt anderledes end andre. Men det behøver ikke at være på en dårlig måde. Tværtimod. En solnedgang kan give et særligt sensitivt menneske en større oplevelse af lykke og fred, ligesom en uhyggelig film kan give endnu mere uro og gys. En skarp lyd jager kraftigere gennem hjernen, et smukt, blidt lys giver endnu mere ro i sindet. Forelskelser er mere stormende, et forlist forhold mere sorgfuldt. Mennesker med de særligt sensitive træk er på godt og ondt mere påvirkede af alt, hvad de oplever. En genetisk betinget modtagelighed Det er ikke øjnene, der ser mere, øret der hører mere, huden der mærker mere osv. Det er i hjernen, på højere niveauer i nervesystemet, at forskerne finder forskellen. Det er en helt biologisk forskel, og den går i arv. Det er med andre ord generne, der gør de særligt sensitive ekstra påvirkede af det omgivende miljø. Forenklet sagt opsnapper de højt sensitives nervesystem nogle nuancer, andre går glip af. Hjernescanninger viser, at de er mere påvirkede af andres ansigtsudtryk, ser mere igennem kulturelle fordomme og bemærker visuelle detaljer. Den særligt sensitive ser lige et ekstra glimt i den andens øjne eller et løftet øjenbryn, som andre ikke ser. Af den grund kan socialt samvær eller mange indtryk af anden type uanset om det negative eller positive indtryk hurtigere dræne de særligt sensitive for energi. De har mere brug for ro, fred og pauser i hverdagen end andre. Derfor kan stilhed og spirituel fordybelse være ekstra vigtig for særligt sensitive. Hård hud over blød følsomhed Nogle gange siger andre til de særligt sensitive: Kom dog videre. Tænk ikke mere over det. Lad dig ikke mærke med det. Men man kan ikke vælge om man vil være sensitiv eller ej. Man kan ikke styre de biologiske (nervemæssige) forudsætninger, man er født med. De vil livet igennem billedligt talt gøre én lidt mere tyndhudet alting trænger længere ind. For nogle særligt sensitive, som har mødt belastninger, bliver fornægtelse af følelser et lag hård hud over en blød følsomhed, de aldrig har lært at håndtere. Hverken i barndommen eller senere i livet. Mange særligt sensitive har livet igennem følt sig forkerte, fordi de er anderledes. For ikke at føle sig udenfor og mærkelige har de prøvet at komme ind i fællesskaber, at høre til med andre ved at fornægte sig selv. De har behov for nære forhold til andre, kan knytte sig meget stærkt til andre, men har samtidig brug for at være alene ind imellem for at beskytte sig selv. 25

3 særligt sensitive mennesker Sensitive fordele har en pris Særligt sensitive mennesker er ofte kreative, dybsindige, medfølende og yderst begavede men de betaler en pris for følsomhedens mange gaver. Forskningen viser, at hvis særligt sensitive har haft en vanskelig barndom, vil de som voksne være mere følsomme for at udvikle angst, depression og negative følelser. Også i voksenlivet rammes de hårdere af modgang. Når særligt sensitive vokser op med støtte i barndommen, kan de både psykisk og fysisk fungere endnu bedre end andre. Hvis de har gode forældre og rollemodeller, der lærer dem at håndtere følsomheden, vil den især være en gave. De særligt sensitive, som har været ramt af modgang, er også endnu mere positivt modtagelige for medmenneskelig varme og gode livsomstændigheder, der kan hjælpe til at genskabe balancen. Dybere spirituelle følelser I interview undersøgelser har særligt sensitive fortalt om spirituelle oplevelser og følelser, som var meget betydningsfulde for dem typisk helt uopfordret. Oplevelserne var ikke knyttet til en bestemt religion: F.eks. kristendom, jødedom, islam, østlige traditioner eller new age. Tværtimod, de særligt sensitive hører til mange forskellige trosretninger, ligesom mange ikke har nogen officiel tro. Men det var et tydeligt fælles træk i undersøgelserne, at spirituelle sider af tilværelsen vakte engagement, refleksion og dybe følelser. Spirituelle kerneværdier Interview undersøgelserne viste også, at særligt sensitive går mere op i de kerneværdier, der til alle tider har kendetegnet spirituelle traditioner: Visdom, kærlighed, hjertevarme, mod, vedholdenhed og næstekærlighed. De særligt sensitive er for eksempel i højere grad end andre villige til at sidde ved et fremmed menneskes dødsleje for at give støtte og hjælp. For langt de fleste særligt sensitive er den spirituelle del af livet en kilde til indre styrke og tryghed. Spiritualiteten kan når den er i balance i endnu højere grad end for andre, som er mindre sensitive, være en støtte til at klare vanskelige tider og modgang. Lise August, psykolog og specialist i psykoterapi og Martin August, Psykoterapeut MPF. Lise og Martin er de første fagpersoner i Danmark med speciale i det særligt sensitive træk. 26

4 Store forsamlinger kan være meget overvældende for et sensitivt nervesystem, som registrerer mange nuancer. Ro og spirituel fordybelse kan genskabe balancen. Fakta: 15-20% mennesker fødes med det særligt sensitive træk. Det særligt sensitive træk er ligeligt fordelt på køn. 70% af de særligt sensitive er indadvendte, mens 30% er udadvendte. Trækket måles ved en selvtest med 23 spørgsmål. Mere info og selvtest i bogen Særligt sensitive mennesker af Elaine N. Aron eller på 27

5 De særligt sensitive Spirituelle oplevelser kan meget let overdoseres, hvis man er særligt sensitiv. Som med alt andet skal der ikke ret meget til, før et menneske med denne følsomhed får et meget stort udbytte af det, og måske endda får for meget. Det gælder også i forhold til meditation, gudsoplevelser m.m. Vi beskriver her nogle spirituelle områder, som har været meningsfulde for særligt sensitive at arbejde med i terapeutiske forløb. Det vil sige: At finde veje til at håndtere den særlige udfordring, som meditation, retreat m.m. kan give. At have meget dybe og overvældende spirituelle oplevelser For eksempel kan et yoga eller silent retreat, hvor man samtidig faster, skabe en stor åbenhed. Som særligt sensitiv er man i forvejen følsom og åben, og har derfor ikke samme behov som andre for at følge retningslinjer, der åbner sindet. Tværtimod kan det være nødvendigt at passe ekstra godt på at man ikke får en overdosis af spiritualitet. Måder at håndtere det på: Særligt sensitive skal passe mere på med meditation, shamanisme osv. Det kan være meget vigtigt, at den spirituelle vejleder får at vide, at man er ekstra følsom. Man skal nedsætte intensitet og varighed, hvis man oplever, at det går meget dybt, og at man bliver overvældet. Kropslig forankring og aktiviteter, hvor man oplever sig selv som et meget fysisk og jordisk menneske ved f.eks. at gå i haven, rydde op, klare praktiske ting osv. kan hjælpe til at bevare en sund jordforbindelse. At overføre en negativ barndoms oplevelse på forholdet til Gud Hvis man har haft en utryg barndom og samtidig er troende, kan man som voksen føle sig mindre elsket og støttet af Gud eller betydningsfulde spirituelle figurer end andre. Den dybere årsag er, at man overfører forladthedsfølelse fra barndommen til sit nuværende forhold til Gud. 28

6 særligt sensitive mennesker får lettere en overdosis Måder at håndtere det på: At opbygge en varm, viis, stærk og forstående indre omsorgsgiver, som kan erstatte det negative gudsbillede. Der er en række øvelser og teknikker, man på en nænsom måde kan bruge til at få et mere varmt og trygt forhold til de spirituelle figurer. At føle sig alene og udenfor i sin søgen efter en spirituel forbindelse Nogle særligt sensitive vokser op i et miljø, hvor spiritualitet bliver anset for at være modpol til at være rationel, eller hvor der på andre måder er spirituelle fordomme. De har en længsel efter spirituel fordybelse, men frygter at blive mærkelige, hvis de giver efter for den. Måder at håndtere det på: At opsøge rollemodeller enten levende eller i bøger som viser, at det er muligt både at have spirituelle følelser og bevare en praktisk og rationel tilgang til livet. For nogle er det forløsende at finde et spirituelt fællesskab med andre. For andre er det væsentlige at opdyrke styrken til at finde vej på egen hånd. Vanskeligheder ved at opbygge en spirituel praksis Nogle særligt sensitive bliver meget belastede og frustrerede, når de prøver kræfter med forskellige typer meditation. De får mange tanker, føler ikke at hjertet er med og bliver måske urolige og selvkritiske. Måder at håndtere det på: En god vejleder i indre fordybelse er en stor hjælp. Det kan også være, at ens hverdag generelt er for overstimulerende til, at man kan finde ro i meditationen. Løsningen kan være at skabe mere ro og tid i sit liv. For nogle særligt sensitive føles det mere spirituelt at lave frivilligt arbejde og gøre noget godt for andre i stedet for at sidde med lukkede øjne og vende sig indad. Andre har brug for mere fokus på hjertet, på indre billeder eller noget andet, der motiverer dem. Ligesom alle ikke vælger samme ret i en restaurant, har hvert menneske også sin særlige smag og behov inden for det spirituelle område. Det er vigtigt at lære at lytte til og tage vare på disse behov. 29

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen mellem at bevare selvstændigheden og at afgive kontrol det er en af de mange svære og energikrævende udfordringer,

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

»Det er aldrig for sent at få et godt liv« Drømmer du om nyt hus? Rikke og Brian førte drømmen ud i livet

»Det er aldrig for sent at få et godt liv« Drømmer du om nyt hus? Rikke og Brian førte drømmen ud i livet August 2011 Drømmer du om nyt hus? Rikke og Brian førte drømmen ud i livet»det er aldrig for sent at få et godt liv«interview med B.S. Christiansen Fremtidens bank er din helt egen Det mener fremtidsforsker

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere