Sammenhæng mellem ydelse, immunforsvar og risiko for produktionssygdomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhæng mellem ydelse, immunforsvar og risiko for produktionssygdomme"

Transkript

1 Dansk Kvægs Årsmøde 2003, tirsdag 25 februar Muligheder og begrænsninger for høj ydelse Tema arrangeret af Danmarks JordbrugsForskning Sammenhæng mellem ydelse, immunforsvar og risiko for produktionssygdomme Forskningsleder K. Lønne Ingvartsen Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Husdyrsundhed og Velfærd K. Lønne Ingvartsen 1

2 Hvad er produktionssygdomme? Lidelser associeret til produktionsformen risikofaktorer relaterer til: staldsystem, ernæring, management og genetisk selektion Staldsystem Ernæring Management Selektion Fødselsbesvær +/? +/? + Reproduktionsprob Fordøjelseslidelser + + Stofskiftelidelser Klov-benlidelser Infektioner Stofskiftelidelser: Fordøjelseslidelser: mælkefeber, fedtlever, ketose, hypomagnesia acidose, løbedrejning, leverbylder, trommesyge, diarre, fremmedlegmer K. Lønne Ingvartsen 2

3 Problemet med produktionssygdomme Tidskrævende Øget medicinforbrug og dyrlægeomkostninger Reduceret produktion, -effektivitet og produktkvalitet Reduceret dyrevelfærd Reduceret dækningsbidrag Har højtydende køer større risiko for produktionssygdomme? Kan produktionssygdommene forebygges bedre også ved høje ydelser i fremtiden? K. Lønne Ingvartsen 3

4 Har højtydende køer større risiko for produktionssygdomme? Selekteret litteratur Kun studier hvor høj vs lav ydelse indenfor besætning er belyst Epidemiologiske studier (n = 13) Genetiske studier (n = 14) Udvalgte sygdomme Tilbageholdt efterbyrd, cyster Mælkefeber, ketose, løbedrejning Børbetændelse, mastitis K. Lønne Ingvartsen 4

5 Har højtydende køer større risiko for produktionssygdomme? Konklusion på basis af litteraturen (Ingvartsen et al., 2000, 2002) 02) Fænotypisk Ingen sammenhæng: Negativ sammenhæng: Genetisk selektion Mælkefeber, ketose, løbedrejning, tilbageholdt efterbyrd, børbetændelse Mastitis, cyster Negativ sammenhæng: Mastitis Måske negativ sammenhæng: Ketose, klov- benlidelser Der er problemer med konfundering samt biologiske sammenhænge der ikke er beskrevet i materialet. Andre undersøgelser viser: Tilsvarende frekvenser og stor variation mellem studier (Kelton et al. 1998). Højtydende besætninger (11,500 kg mælk): Tilsvarende frekvenser og stor variation mellem besætninger (Jordan & Fourdraine, 1993). K. Lønne Ingvartsen 5

6 K. Lønne Ingvartsen 6

7 K. Lønne Ingvartsen 7

8 Øget ydelse øger mastitisfrekvensen Hvad er årsagen? Fysisk barriere Pattekanalens ringmuskel mv. Keratin i pattekanalen Antibakterielle proteiner Antibakterielle fedtsyrer Forsvar i yveret Humorale antimikrobielle faktorer Lactoferrin, Lysosymer, lactoperoxidase Komplement, kollektiner? Immunoglobuliner (antistoffer) Cellulær forsvar Akutfase respons Makrofager (Information og fagocytose) Neutrofile (fagocytose, fjerner ødelagt væv) K. Lønne Ingvartsen 8

9 K. Lønne Ingvartsen 9

10 K. Lønne Ingvartsen 10

11 Klinisk og subklinisk ketose, hvorfor er det relevant? Incidens Klinisk ketose: 4-5 % Subklinisk ketose:?, 20-50% - afhængig af definition mv. Ketose er associeret til fedtlever og til andre produktionssygdomme, f.eks. Løbedrejning, Børbetændelse, mastitis Klov- og benproblemer Påvirker immunsystemet negativt Påvirker dyrenes velfærd negativt Påvirker økonomien negativt K. Lønne Ingvartsen 11

12 Begrebsmæssig ramme Indikatorer Fællesnævner Genotype Ernæring Status/tid Management Danmarks JordbrugsForskning Fysiologisk ubalance, indikatorer og risiko for sygdom Sygdomsincidens Stofskifte- Immunstatus status Unormal mobilisering af kropsreserver Produktion og reproduktion Immunkompetance Risiko for sygdom Næringsstoffer Metabolitter Fysiske mål Uspecifikke immunparametre Specifkke immunparametre Akutefase respons parametre K. Lønne Ingvartsen 12

13 Immunsystemet Det specifikke k Det uspecifikke Karakteristika Specifikt - virker målrettet på en given mikroorganisme Er 4-5 dage om at starte op ved første infektion Kraftigere respons ved gentagne eksponeringer Vigtige komponenter Antigenpræsenterende celler T-celler : Th1, Th2, Cytotoksiske T-celler og memory T-celler B-celler og memory B-celler - danner antistoffer Karakteristika Uspecifikt - virker på et bredt spekter af mikroorganismer Responset er ikke forsinket Responset øges ikke ved gentagne eksponeringer af en mikroorganisme Vigtige komponenter Makrofager - fagocytose og cytokinproduktion Komplement membranbeskadigelse og opsonisering Kollektiner komplementaktivering og opsonisering K. Lønne Ingvartsen 13

14 Danmarks JordbrugsForskning Dysfunktioner i immunsystemet omkring kælvning Leukocytter Dysfunktion Reference Neutrofile granulocytter! Oxidativ metabolisme in vitro Detilleux et al., 1995 Kehrli et al., 1989b! Neutrofil kemotaksi in vitro Nagahata et al., 1988! Antistofafhængig celle-medieret cytotoksiske reaktion in vitro Cai et al., 1994 Kehrli et al., 1989b! CD62L og CD18* ekspression Lee & Kehrli, 1998 in vivo! Fagocytose Paape et al., 1981 Monocytter/ Makrofager Saad et al., 1989! TNF-α produktion induceret af LPS** Sordillo et al., 1995! TNF-α produktion Røntved, 2000 Lymphocytter! Antal i blod in vivo Kehrli et al., 1989a Park et al., 1992 Saad et al., 1989! Celledeling Kehrli et al., 1989a Saad et al., 1989! IFN-γ produktion Ishikawa et al., 1994 * CD62L og CD18: adhæsionsmolekyler involveret i migrationen fra blod ind i væv. ** Lipopolysakkarid (LPS) udgør en del af celleoverfladen hos gram negative bakterier. K. Lønne Ingvartsen 14

15 Fysiologisk immunologisk samspil og risiko for infektioner (Ingvartsen, 1998, 2002) Genotype Immunsystemet hematopoese! chemotaxi! migration! immunproteiner! opsonering! fagocytose! oxidativ kill! Ig production Ændringer omkring kælvning " GH " NEFA! IGF-I " ketonstoffer! insulin! glukose! leptin! glutamin "! cortisol andre AA! progesterone immun- "! estrogen proteiner Perifere væv " mælkeydelse " mobilisering af kropsvæv " risiko for infektioner Miljø ernæring management stres smittepres Lever " fedtinfiltration! kollectinsekretion akutfaseproteiner syntese af andre proteiner K. Lønne Ingvartsen 15

16 Væksthormon og insulin i serum omkring kælvning (kvier) GH, ng/ml Heifers Kvier, GH, GH Heifers, Kvier, insulin Insulin Insulin, pm Uge omkring kælvning 0 K. Lønne Ingvartsen 16

17 Insulin og IGF-1 receptorer på leukocytter hos køer Flowcytometri Der findes insulin og IGF-I receptorer på lymfocytter, monocytter og neutrofile (Røntved 2001; Nielsen et al., 2002) Antallet af insulin og IGF-I receptorer større i tidlig end i midtlaktation Insulin og glukose infusion øger antallet af insulin og IGF-I receptorer på neutrofile og måske også på monocytter (P<0,12) K. Lønne Ingvartsen 17

18 Kollektinfamilien Familiens medlemmer Konglutinin CL-43 Mannan-bindende lektin Surfaktant protein-a Surfaktant protein-d Fælles karakteristika Binder til mannan på overfladen af mikroorganismer Signalerer at mikroorganismen skal fagocyteres K. Lønne Ingvartsen 18

19 Serumkollektinerne Konglutinin Virker opsoniserende Lave serum-koncentrationer er korreleret med hyppige luftvejsinfektioner hos kalve Reduceret koncentration ved kælvning CL-43 Binder til forskellige mikroorganismer Biologisk betydning/funktion? Mannan-bindende lektin Aktiverer komplement kaskaden - virker opsoniserende Genetisk betinget lavt serum-niveau korreleret med hyppige infektioner hos børn og gentagne aborter hos kvinder K. Lønne Ingvartsen 19

20 Danmarks JordbrugsForskning Effekt af insulin og glukose (clamp( clamp) ) på koncentrationen af konglutinin i plasma. Konglutinin ln(ng/ml) Uge 17 i laktationen Uge 4 i laktationen Timer relativt til påbegyndt infusion Insulin- og glukoseinfusion K. Lønne Ingvartsen 20

21 Danmarks JordbrugsForskning Ketose og leukocytternes funktion (Suriyasathaporn et al., 2000) Yver- Leukocytters funktionelle kapacitet forsvarsmekanisme Ketotiske individer In vitro, + ketonstoffer Fagocytisk forsvar Fagocytose Uænd. i human ketose Hæmmer PMN Bakt. aktivitet Inflammationsmediatorer Opsoniner Chemoatractants Leukocytters chemotaxi Antal blod leukoc. Chemotaxi Prod. af superox. lavere i leukocytter fra mennesker i NEB Lavere IgG tetanus toxin ved immunisering Lavere prod. af cytokiner fra leukocytter fra ketotiske køer Lavere med stigende BHB niveau i ketotiske køer Lavere i leukocytter fra spontant ketotiske køer fagocytose Hæmmet i kulturer tilsat BHB Lavere cytokinprod. i leukocytter fra mennesker i NEB Ketonstoffer hæmmer prolifereringen af bovine knoglemarvsceller Lavere chemotaxi hvis tilsat ketonstoffer K. Lønne Ingvartsen 21

22 Effekt af infektion på vækst og laktation via akutfasereaktionen IL-1 TNF-α IL-6 GH Leveren Fedtvæv CNS / Hypofysen Foderoptagelse Varmedannelse (feber) IGF-1, IGFBPs Glycogen Akutfase proteiner Fedtmobilisering Leukocyt Muskelvæv Proteinmobilisering Patogen (LPS) IGFBPs Vækst Mælkeydelse K. Lønne Ingvartsen 22

23 Infektioner og proteinbehov Ved maksimal katabolisme: 30% af kroppens totale proteinsyntese er syntese af akutfase proteiner Ved kronisk inflammation: 3-5% af kroppens totale protein syntese er syntese af akutefase proteiner (Preston et al., J Nutrition, 1998, 128, 1355) K. Lønne Ingvartsen 23

24 Glukose og glutaminforsyningen Immuncellerne anvender glukose og glutamin som energikilde, bl.a. til deres oxidative metabolisme (oxidativ burst) (Bashan et al., 1993) Glutamin udgør 43% af AA i muskelvæv hos goldkøer, 24% i tidlig laktation (Meijer et al., 1995) Glutaminkonc. i plasma kan falde op til 50% ved infektion Neutrofile har en levetid på 7-10 timer Monocytter ca 8 timer i blod, herefter makrofager i væv i fra dage til måneder. K. Lønne Ingvartsen 24

25 Konklusion Immunsystemet og det fysiologiske system kommunikerer Immunceller har receptorer for vigtige stofskiftehormoner Immuncellers funktion afhænger af næringsstofstatus Immunsystemets cytokiner påvirker appetit og stofskiftet Immunsystemet er meget næringsstofkrævende ved infektioner K. Lønne Ingvartsen 25

26 Mod færre produktionssygdomme - trods højere ydelse? S tatus Orienterede S trategier Dvs. strategier der tager hensyn til køernes status og derved forebygger fysiologisk ubalance og tilgodeser immunsystemets behov vil: reducere subkliniske lidelser reducere kliniske produktionssygdomme forbedre køernes reproduktion og samtidig sikre optimal udnyttelse af køernes produktionspotentiale K. Lønne Ingvartsen 26

27 Tak for opmærksomheden! K. Lønne Ingvartsen 27

Coccidiose hos kvæg: En oversigt over coccidiearter, patogenese, epidemiologi og forebyggelse specielt i økologiske besætninger

Coccidiose hos kvæg: En oversigt over coccidiearter, patogenese, epidemiologi og forebyggelse specielt i økologiske besætninger Coccidiose hos kvæg: En oversigt over coccidiearter, patogenese, epidemiologi og forebyggelse specielt i økologiske besætninger Af: Charlotte Maddox-Hyttel 1 & Ellen-Margrethe Vestergaard 2 1 Seniorforsker,

Læs mere

3 Koens fysiologiske status og indflydelse heraf på produktion og sundhed omkring kælvning afhængig af foderniveau og næringsstofforsyning

3 Koens fysiologiske status og indflydelse heraf på produktion og sundhed omkring kælvning afhængig af foderniveau og næringsstofforsyning 3 Koens fysiologiske status og indflydelse heraf på produktion og sundhed omkring kælvning afhængig af foderniveau og næringsstofforsyning Klaus Lønne Ingvartsen, Lisbeth Mogensen og Torben Larsen Danmarks

Læs mere

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Ny KvægForskning Nr. 6, 7. årgang, december 2009 Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4 Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Smagstest af forskellige mælketyper Side 10 Kviefodringens

Læs mere

SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015

SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 SimHerd øvelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 Herned vises indholdsfortegnelsen af dette dokument og dermed en oversigt af alle øvelser som du kan lave med SimHerd. Du er velkommen til at springe

Læs mere

KØERS REJSE-SIG-ADFÆRD

KØERS REJSE-SIG-ADFÆRD KØERS REJSE-SIG-ADFÆRD Køers rejse sig adfærd Indhold Baggrundshistorie Formål Rejse sig adfærd en betydelig aktivitet i koen liv Registrering af rejse sig adfærd i en sengebåsestald Litteratur Øvelse

Læs mere

Kronisk botulisme ikke kun i Tyskland Forfattere: Dyrlæge Jørn Erri(Erri comfort), Dyrlæge Marie Skau ( LVK), Dyrlæge Bodil Riising

Kronisk botulisme ikke kun i Tyskland Forfattere: Dyrlæge Jørn Erri(Erri comfort), Dyrlæge Marie Skau ( LVK), Dyrlæge Bodil Riising Kronisk botulisme ikke kun i Tyskland Forfattere: Dyrlæge Jørn Erri(Erri comfort), Dyrlæge Marie Skau ( LVK), Dyrlæge Bodil Riising Denne artikel er skrevet dels på baggrund af de erfaringer man har haft

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

Føl Den bedste start på livet

Føl Den bedste start på livet Føl Den bedste start på livet Foråret er på vej, og med det kommer alle de føl vi har ventet på siden sidste sommer Af dyrlæge Nanna Luthersson Korn- & Foderstofforretning Brogaarden nl@brogaarden-foder.dk

Læs mere

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten Marts 2015 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN. en håndbog for sundhedspersonale

ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN. en håndbog for sundhedspersonale 2015 ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN en håndbog for sundhedspersonale ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN en håndbog for sundhedspersonale Ernæring til spædbørn og småbørn en håndbog for sundhedspersonale

Læs mere

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme CA NC ER OG V ENØ S TR OMBOEMBOLISME BEHAND LINGSV EJLED NING 2009 N R. 1 Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme Denne behandlingsvejledning er den første der specifikt adresserer spørgsmålet

Læs mere

Den nyeste udvikling af medicin og behandlingsregimer

Den nyeste udvikling af medicin og behandlingsregimer Den nyeste udvikling af medicin og behandlingsregimer Kapitel 9 gennemgår udviklingen af de allernyeste behandlingstiltag inden for myelomatose. I starten af kapitlet beskrives udvikling af lægemidler

Læs mere

Anaerob præstationsevne

Anaerob præstationsevne Anaerob præstationsevne Tolerance-, produktion- og hurtighedstræning Træning INDHOLD Anaerob energiomsætning... 3 Energiomsætning under arbejde... 5 Substratforbrug under arbejde... 6 Træthed under arbejde....

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade Rune Sort Hypertont saltvand til behandling af forhøjet ICP efter TBI 1 Hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade OSVAL II opgave Af stud.med. Rune Sort

Læs mere

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.)

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) DJF rapport Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) Husdyrbrug nr. 75 December 2006 DJF rapport Husdyrbrug nr. 75 December 2006 Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo

Læs mere

Vurdering af kalvenes velfærd i økologiske besætninger

Vurdering af kalvenes velfærd i økologiske besætninger Manual til Kalveliv 100 Vurdering af kalvenes velfærd i økologiske besætninger Af Thorkild Bülow Nissen og Mette Vaarst Manual til Kalveliv 100 1 Manual til Kalveliv 100 vurdering af kalvenes velfærd i

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Bliver man stærkere af D-vitamin?

Bliver man stærkere af D-vitamin? 14 Bliver man stærkere af? Foto: Colourbox Forfattere Rikke E. Larsen, lektor cand. scient. i human Ernæring, rila@phmetropol.dk Lasse Kristian Suhr, lektor, cand. scient. i idræt lakr@phmetropol.dk Michael

Læs mere

amning en håndbog for sundhedspersonale

amning en håndbog for sundhedspersonale amning en håndbog for sundhedspersonale 2009 amning en håndbog for sundhedspersonale 2009 Amning en håndbog for sundhedspersonale Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 ISBN (trykt version):

Læs mere

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE 2005 Genstandsgrænser for voksne Genstandsgrænser for voksne Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Kbh. S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Alkohol, genstandsgrænser Elektronisk

Læs mere

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV 00 Moduler 01 Celler og liv 02 Eukaryoter 03 Prokaryoter 04 Virus 05 Celledelinger 06 Mikroorganismers vækst 07 Transport på celleniveau 08 Osmose 09 Opbygning og nedbrydning 10 Enzymer 11 Energi 12 Næringsstoffer

Læs mere

Alkohol og livsstilssygdomme

Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Kjeld Hermansen Erik Berg Schmidt Anne Tjønneland Janne S. Tolstrup Morten Grønbæk Alkohol og livsstilssygdomme

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Sundhedsstyrelsens Diabetesstyregruppe har ønsket kortfattede behandlingsretningslinier rettet til diabetesbehandlere. Man har ikke ønsket

Læs mere

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg Arbejdsgruppen om hold af malkekvæg Arbejdsgrupperapport om hold af malkekvæg Februar 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...6 1.1. Baggrund for arbejdsgruppens nedsættelse...6 1.2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Hvorfor er antioxidanter sunde?

Hvorfor er antioxidanter sunde? 24 MEDICIN Hvorfor er antioxidanter sunde? Antioxidanter fra frugt og grønt er godt for vores helbred. At disse stoffer er gavnlige, skyldes dog måske slet ikke, at de virker som antioxidanter. De har

Læs mere

Lov om hold af malkekvæg oversigt over de vigtigste overgangsordninger og hvornår de forskellige krav træder i kraft

Lov om hold af malkekvæg oversigt over de vigtigste overgangsordninger og hvornår de forskellige krav træder i kraft nyt Nr. 13 02. juli 2010 tema Lov om hold af malkekvæg Loven om hold af malkekvæg er færdig Lov om hold af malkekvæg er færdig og vedtaget. En sejr for den sunde fornuft, videnskaben, køerne og dansk kvægbrug.

Læs mere

D-vitamin behov og mangel i Danmark

D-vitamin behov og mangel i Danmark D-vitamin behov og mangel i Danmark Steen Ahrenkiel, civ. ing., læge, Poul Møllers Vej 7, 2000 Frederiksberg F. steen-ahrenkiel@get2net.dk D-vitamin er på mode som mirakelstof, der kan både forebygge og

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

MAGNESIUM. - er der evidens for at bruge det i behandling af lægkramper? Forskningstræning, almen medicin, 2013-2014

MAGNESIUM. - er der evidens for at bruge det i behandling af lægkramper? Forskningstræning, almen medicin, 2013-2014 MAGNESIUM - er der evidens for at bruge det i behandling af lægkramper? Forskningstræning, almen medicin, 2013-2014 Ida Møller Riis & Susanne Bjerre Lottrup 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Magnesium baggrund

Læs mere