ICF, epidemiologi og folkesundhed lektor og centerleder Ejgil Jespersen, Syddansk Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ICF, epidemiologi og folkesundhed lektor og centerleder Ejgil Jespersen, ejjespersen@health.sdu.dk Syddansk Universitet"

Transkript

1 ICF, epidemiologi og folkesundhed lektor og centerleder Ejgil Jespersen, Syddansk Universitet MarselisborgCentret

2 Functioning Funktionsevne Normalitet Disability Health condition (disorder or disease) (handicap) Funktionsevnenedsættelse Helbreds- /sundhedstilstand eller sygdom Afvigelse Perfektion/ performance

3 ICF Formålet med ICF er at tilbyde et fælles, standardiseret sprog og en tilsvarende begrebsramme til beskrivelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i relation til helbredstilstande. ( ) ICF holder sig inden for rammerne af et bredt sundhedsbegreb og ( ) integrerer det medicinske, naturvidenskabelige, og det psykosociale, humanistiske menneskesyn. ( ) ICF muliggør international sammenligning af funktionsevne relateret til helbredspåvirkning. 3

4 Epidemiologi Ordet epidemiologi er græsk og sammensat af ordene epi (som betyder hos eller fælles, demos ( folk) og logos ( lære ). Epidemiologi er altså læren om det, der er hos folk eller det, der er fælles for folk Epidemiologi er en af grunddisciplinerne i folkesundhedsvidenskaben og omhandler sygdommes forekomst og fordeling i befolkningen, årsager til sygdom og konsekvenserne af sygdom på befolkningsniveau Fælles for folk: Sygdomme, død, fødsel, det levede liv med kroniske sygdomme og langvarige funktionsnedsættelser ( impairments ), der kan begrænse og indskrænke samfundsdeltagelse 4

5 Folk og befolkning 5

6 Handicapkonventionen FN s Konvention om rettigheder for mennesker med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre Hovedspørgsmålet er eller bliver forhold mellem kropslig (biomedicinsk) funktionsnedsættelse og handicap forstået som barrierer for samfundsdeltagelse Handicap (disability) bliver (ikke) til funktionsevnesættelse/nedsat funktionsevne i ICF 6

7 Kompensationsprincippet i handicappolitik (1) Individuelle personlige ydelser som fx hjælpemidler, personlig assistance, støtteordninger risiko for isolation (2) Parallelle tilbud, særlige målgrupper, særligt tilrettelagte tilbud risiko for stigmatisering og segregation (3) Kollektive tiltag, dvs. at samfundet som sådan indrettes så der tages videst mulige hensyn til mennesker med funktionsnedsættelse, ved inkluderende tiltag, tilgængelighed, universelt design risiko for usynliggørelse af særlige behov 7 Oktober 2013

8 Et menneskeligt vilkår Disability is part of the human condition. Almost everyone will be temporarily or permanently impaired at some point in life, and those who survive to old age will experience increasing difficulties in functioning. (World Report on Disability by World Health Organization 2011, p. 3) Vanskeligheder I funktionsevne I forhold til: - normal tilstand (biologisk-statistisk) - ideal tilstand (perfekt, ubesværet, fuldkommen) 8

9

10 Hot or not 10

11 ICF-funktionsevne 11

12 12

13 Fra sygdoms- til sundhedsorientering Fra ICD 10: Medicinsk sygdomsklassifikation til ICF: Helbreds-/sundhedsrelateret aktivitetsdeltagelse Det levede liv ( illness, lidelse) med kroniske sygdomme, co-morbiditet og handicap (disability) Strukturel vold (sult og tørst, fattigdom, arbejdsløshed, hjemløshed og manglende uddannelse: socialt udsatte) Særlige behov (special needs education) Forebyggelse og sundhedsfremme, ulighed i sundhed, social og pædagogisk inklusion Rehabilitering (og habilitering), fra disablement til enablement ( jeg kan )?

14

15 WHO Family of Classifications RELATED Classifications REFERENCE Classifications DERIVED Classifications International Classification of Primary Care (ICPC) International Classification of External Causes of Injury (ICECI) The Anatomical, Therapeutic, Chemical (ATC) classification system with Defined Daily Doses (DDD) ISO 9999 Technical aids for persons with disabilities Classification and Terminology I nternational C lassification of D iseases I nternational C lassification of F unctioning, Disability & Health I nternational C lassification of H ealth I nterventions (under development) International Classification of Diseases for Oncology, Third Edition (ICD-O-3) The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders Application of the International Classification of Diseases to Dentistry and Stomatology, Third Edition (ICD-DA) Application of the International Classification of Diseases to Neurology (ICD-10-NA) ICF, Children & Youth Version (ICF -CY)

16 WHO Family of International Classifications Primary Aim: International comparability of health information Basic principles: Scientific and transcultural Interrelated use: Coherent, agreed and appropriate Versatility: Responds to current or developing health information needs of different users Foundation classes: Categories of conceptual & metric equivalence Coding Rules: Transparent and reliable Standards: Uniform and meets ISO standards

17 ICF klassifikationens område ICF omfatter alle aspekter af helbred og helbredsrelaterede tilstande af betydning for velbefindende og beskriver disse i domæner. ICF holder sig inden for rammerne af et bredt sundhedsbegreb og medtager ikke forhold, der ikke er helbredsrelaterede som for eksempel tilstande, der alene er forårsaget af socio-økonomiske faktorer. Helbredsdomæner er fx syn, hørelse, læring og hukommelse, mens helbredsrelaterede domæner fx er transport, uddannelse og social kontakt Det er en udbredt misforståelse, at ICF kun drejer sig om personer, som har nedsat funktionsevne, da klassifikationen kan anvendes på alle. Helbred og dertil relaterede tilstande kan beskrives ved hjælp af ICF, som med andre ord kan anvendes generelt. Kilde: ICF, da. udg. 2003, s. 16

18 Tærskel for funktionsevnenedsættelse Den universelle ICF-tilgang bygger på spørgsmål om sværhedsgrad fra INTET problem til KOMPLET problem I klinisk praksis bliver funktionsevnenedsættelse et spørgsmål om at identificere en kvalitativ tærskel ( let, moderat, alvorligt eller komplet problem) eller en mere præcis, kvantitativ tærskel ( IQ mindre end 70, øjesyn på 20/100, BMI over 30 ) som udgangspunkt for en given behandlings- og kompensationsindsats Funktionsevnenedsættelse bliver her et spørgsmål om ja/nej snarere end mere/mindre velfungerende/handicappet eller enstørrre/mindre sværhedsgrad af problemet INTET problem bliver lig med sundhed som enperfektionstilstand inden for et givet domæne

19 Ingen er fuldkommen Funktionsevne forstås i ICF-modellen som et kontinuum af sundheds-/helbredstilstande (sværhedsgraden af problemet) Ethvert menneske udviser en eller anden grad af funktionsevne inden for et givet domæne Ethvert menneske har nogen grad af funktionsevnenedsættelse inden for mange (men ikke nødvendigvis alle) domæner De fleste for ikke at sige alle har mange funktionsevnedomæner, hvor de kan klassificeres som mindre end perfekte ICF kan (også) anvendes i epidemiologisk og folkesundhedsøjemed, jfr. Det primære ICF-formål med bio-statistisk sammenlignelighed af sundhedsdata Indtil nu er det blevet ved tilløb i Danmark inden for folkesundhedsvidenskab og socialforskning

20 Universel anvendelse af ICF Udgangspunktet er en given sundheds-/helbredstilstand, der kodes med anvendelse af ICD-10 Når den universelle anvendelse af ICF vægtes som modsvar til den sociale models minoritetssynspunkt bliver vi alle gjort mindre end perfekte eller handicappede i forhold til perfektionsidealer (ingen problemer) Spørgsmål: Er ICF for alle lig med funktionsevnenedsættelse (handicap) for alle? I så fald er ICF-disability netop et menneskeligt vilkår Kom til rehabiliteringsseminar på Syddansk Universitet den 5. december om DISABILITIY A HUMAN CONDITION med Jerome Bickenbach, Inge S. Bonfils, Anne-Marie S. Christensen, Hans Lund, Ejgil Jespersen og Jens Olesen

21 Life on Mt Obstacle 21

22 22

23 23

TEMA. Rehabilitering. Rehabilitering baseret på den bio-psyko-sociale model tager udgangspunkt i patientens sygdom, funktionsevne og kontekst

TEMA. Rehabilitering. Rehabilitering baseret på den bio-psyko-sociale model tager udgangspunkt i patientens sygdom, funktionsevne og kontekst VIDENSKAB 921 Rehabilitering Prævalensen af kroniske sygdomme er stigende. Det betyder, at mange danskere lever med kronisk funktionsnedsættelse, som ikke kan normaliseres med medicinsk eller kirurgisk

Læs mere

Om to hovedtilgange til forståelse af handicap

Om to hovedtilgange til forståelse af handicap Om to hovedtilgange til forståelse af handicap Handicapforståelser 2 To hovedtilgange til forståelse af handicap 2 Det medicinske handicapbegreb 2 Kritik af det medicinske handicapbegreb 3 Det relative

Læs mere

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF En kortfattet indføring i anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring, som beskriver et rehabiliteringsforløb med

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

At prioritere social ulighed i sundhed

At prioritere social ulighed i sundhed At prioritere social ulighed i sundhed analysestrategi og resultater for Københavns Kommune Finn Diderichsen Maria Habroe Else Nygaard Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet November

Læs mere

Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse

Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse TIME@Net Project N. 2014-1-IT03-KA205-1295 Transnational Network promoting Innovative Models in Education, Work Inclusion

Læs mere

Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi

Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi Validering og anvendelse af SSQOL-DK, et diagnosespecifikt instrument til måling af helbredsrelateret livskvalitet blandt danske apopleksipatienter Ingrid

Læs mere

AF SELVMORDSTRUEDE. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed. Vejledning til sundhedspersonale

AF SELVMORDSTRUEDE. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed. Vejledning til sundhedspersonale VURDERING TERMINOLOGI OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed Vejledning til sundhedspersonale 2004 Terminologi Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed Arbejdsgruppen

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad.

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad. en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Børn og unges mentale helbred af Pernille Due Finn Diderichsen Charlotte Meilstrup Merete Nordentoft

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter

FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter 2008 Fremme af mental sundhed baggrund, begreb og determinanter Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle International Association of Social Educators At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle Diskussionspapir At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

Læs mere

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE ELSE FRØLICH, VINTER 2003 INDHOLD: EMNEBESKRIVELSE:...A PROBLEMFORMULERING:...A RESUMÉ...C ENGLISH SUMMARY...C Indledning...

Læs mere

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Afdelingsleder: Susanne Nour Magnusson (ansvarlig for undersøgelsen)

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

PSYKISK MISTRIVSEL BLANDT 11-15-ÅRIGE. bidrag til belysning af skolebørns mentale sundhed

PSYKISK MISTRIVSEL BLANDT 11-15-ÅRIGE. bidrag til belysning af skolebørns mentale sundhed PSYKISK MISTRIVSEL BLANDT 11-1-ÅRIGE bidrag til belysning af skolebørns mentale sundhed 11 Psykisk mistrivsel blandt 11-1-årige Sundhedsstyrelsen 11. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S

Læs mere

Daglig livsførelse på tværs af sektorer i et borgerperspektiv Hverdagslivet i et forløb mellem sygehus og hjem - kommune

Daglig livsførelse på tværs af sektorer i et borgerperspektiv Hverdagslivet i et forløb mellem sygehus og hjem - kommune Daglig livsførelse på tværs af sektorer i et borgerperspektiv Hverdagslivet i et forløb mellem sygehus og hjem - kommune MASTERAFHANDLING Master i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling, MHH,

Læs mere

Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark

Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark Risikofaktorer og folkesundhed Knud Juel Jan Sørensen Henrik Brønnum-Hansen Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Risikofaktorer Risikofaktorer og og folkesundhed folkesundhed Knud Juel Jan Sørensen Henrik

Læs mere

Kategoriserende betegnelser i forbindelse med kronisk sygdom

Kategoriserende betegnelser i forbindelse med kronisk sygdom Af fysioterapeut, master i sundhedsantropologi Elisabeth Bomholt Østergaard, Fysioterapilærer VIA University College ebo@viauc.dk Kategoriserende betegnelser i forbindelse med kronisk sygdom Valg af måde

Læs mere

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22 74 11 E-mail sst@sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling 2011 FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

HJÆLPEMIDDELUDDANNELSE FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE MENNESKER

HJÆLPEMIDDELUDDANNELSE FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE MENNESKER DANISH VERSION ISBN 88-85936-26-1 EMPOWERING USERS THROUGH ASSISTIVE TECHNOLOGY HJÆLPEMIDDELUDDANNELSE FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE MENNESKER Vejledning for undervisere EUROPEAN COMMISSION DG XIII Telematics

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Kortlægning af kørselsordninger for mennesker med handicap

Kortlægning af kørselsordninger for mennesker med handicap Kortlægning af kørselsordninger for mennesker med handicap April 2007 Kortlægning af kørselsordninger for mennesker med handicap April 2007 Forord For mennesker med handicap er det, ligesom for alle andre,

Læs mere

Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv

Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Pia Vivian Pedersen Katrine Bindesbøl Holm Johansen Ola Ekholm Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Pia Vivian Pedersen

Læs mere

Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år

Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år - Et kvantitativt studie af overensstemmelsen mellem danske og amerikanske data

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

Opgavetitel:...to drill or not to drill, that is (one of) the question(s)...

Opgavetitel:...to drill or not to drill, that is (one of) the question(s)... Opgavetitel:...to drill or not to drill, that is (one of) the question(s)... MHH, Århus Univertitet Vejleder: Uffe Juul Jensen Afhandlingen må offentliggøres Opgavens størrelse: 103.452 anslag incl mellemrum

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere