Afrapportering til Udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering til Udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker"

Transkript

1

2 Afrapportering til Udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker Projekttitel: Info Island DK. S.nr.: Indsatsområde: Frie forsøg Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik Gitte Barlach april 2008

3 Indhold Indhold Resumé Indfrielse af formål og opnåelse af resultater Projektets formål Projektets mål Projektets arbejde og målopfyldelse Generelt om projektets målopfyldelse Projektets arbejde og resultater i relation til de enkelte mål Brugerkredsen Spredning Samarbejde og kontakter Projektets erfaringer Organisation, mødeaktivitet m.m Samlede konsekvens af godkendte ændringer Projekt aflevering Opfølgningsaktiviteter Projektafslutning

4 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 4 Projektafslutningsrapport 1. Resumé Projektet Info Island DK. Bibliotekerne i Second Life købte i 1. kvartal 2007 en residens eller ø i den virtuelle verden Second Life. Det blev navngivet Info Island DK. På øen byggede projektet et virtuelt bibliotek eller formidlingshus, der i projektperioden dannede rammen om formidling af bibliotekernes services og tjenester, samt en række arrangementer som f.eks. foredrag og forfatterinterviews. Info Island DK blev officielt åbnet d.2. maj Åbningsceremonien blev afholdt inde i Second Life med taler, workshops, en kunstudstilling og guidede ture. Den første fase i projektet frem til åbningen af huset 2. maj 2007 blev koncentreret omkring etableringen i Second Life: køb af jord, tegning og 3D-modelleret af et formidlingshus, programmering og modulering af elementer i huset, herunder filmfremviser, storskærm, skilte m.v. Endvidere forgik en intern opbygning af viden om Second Life i projektgruppen. Den anden fase efter åbningen af huset fokuserede projektet på skabelse af indhold, brugere, formidling og netværk. Der blev arbejdet på flere fronter: udvidelse af brugerkredsen i Second Life bl.a. gennem opgørelser over samt og invitationer til alle besøgende på øen, formidling og PR bl.a. via projektets hjemmeside, live demonstrationer af Second Life på de fysiske biblioteker, netværksdannelse med indholdsleverandører og samarbejdspartnere samt skabelse af indhold, hvor der blev fokuseret på brugerinddragelse og - interaktion, brug af Second Life som socialt medie samt udnyttelse af 3Dinterfacet. I samarbejde med Litteratursiden.dk satte Info Island DK i november måned 2007 fokus på formidling af litteratur i Second Life i form af 3d-bøger med anbefalinger og podcasts fra Litteratursiden.dk, forfattergalleri på 1. sal (billeder af udvalgte forfattere og notecards med anbefalinger fra Litteratursiden.dk), videoklip med interviews af forfattere på storskærmen i auditoriet, virtuelle bogdiskussioner, guidede ture til diverse litterære steder i Second Life og forfattermøder med interviews, debat og quiz. I oktober 2007 indledte projektet et samarbejde med Det Kongelige Universitetsbibliotek, KUB, samt IT-universitetet i København, som på dette tidspunkt startede et projekt kaldet "Hybride verdener", initieret af Michael Cotta-Schønberg, Vicedirektør, Københavns Universitetsbibliotek. KUB åbnede en infostand i formidlingshuset, og eksperimenterede med forskellige intelligente 3D-objekter. Fylkesbiblioteket i Vestfold, i samarbejde med Larvik bibliotek og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, etablerede med bistand fra projektet deres eget hus for bibliotektjenester og aktiviteter på Info Island DKs residens, Info Tainment-øen. Således stod det første norske bibliotek i Second Life klar til indvielse d På foranledning af Forskningslektor Sisse Siggaard Jensen, Institut for Kommunikation, virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitetscenter, kom Info 4

5 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 5 Island DK i efteråret 2007 med som case i et kommende 3-årigt (01/01/ /12/2011) forskningsprojekt om virtuelle verdener. Projektet har titlen: Sense-making strategies and the user-driven innovations of virtual worlds: a critical analysis of virtual market dynamics, cultural and social innovation, and knowledge constructions og har til formål at skabe et seriøst vidensgrundlag for debat, udvikling og aktivitet i virtuelle verdener som f.eks. Second Life. 2. Indfrielse af formål og opnåelse af resultater 2.1. Baggrund Mulighederne på Internettet er store, og der gøres store bestræbelser på, at tiltrække og fastholde brugerne. Det har bibliotekerne en væsentlig interesse i også at gøre. Projektet Info Island DK, som er en omskrivning af projektansøgningen det 3- dimensionelle bibliotek, skal ved etablering i Second Life, skabe en ramme for præsentation og formidling af indhold, som stilles til rådighed for alle landets biblioteker, og andre ikke-kommercielle interessenter, som har interessefællesskab hermed. Der skal gives mulighed for, at brugere kan såvel få som skabe sig oplevelser, få information, viden og læring. En ny og anderledes præsentation af det digitale materiale bibliotekerne i dag præsenterer på mere traditionel vis. Projektet gennemføres i Second Life en tredimensionel verden i voldsom vækst. 2.2 Projektets formål Formålet med projektet var at undersøge muligheden for at tilbyde brugeren en ny og alternativ måde at agere med sit bibliotek på en måde der er tilpasset de forventninger, som især unge mennesker har til deres færden på Internettet nu om stunder. Projektet har forsøgt at gentænke biblioteket som et åbent (virtuelt) læringsmiljø, hvor brugere kan udveksle viden med andre i en eksisterende teknologisk (opensource) platform. Second Life giver mulighed for interaktion med sin bibliotekar på en ny og anderledes måde. 2.3 Projektets mål I ansøgningen opregnede projektet en række mål: På den eksisterende platform kan (vil) vi: 5

6 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 6 Bygge et landsdækkende Formidlingshus, hvor bibliotekerne som de drivende kræfter interaktivt kan agere med brugerne. Bemande et virtuelt bibliotek med medarbejdere fra danske biblioteker. Skabe adgang til søgning i katalogen. Give mulighed for quiz, virtuelle spørgeskemaer, evalueringer m.v. Præsentere indhold fra InfoGallerier m.v. Skabe en ramme for præsentation af bibliotekernes projekter. Etablere et kunst/foto galleri, hvor brugere eller biblioteker kan udstille. Etablere en tredimensionel linksamling til bibliotekernes landsdækkende netservices (DotBot, Netmusikken, Bibliotek.dk m.fl.). Etablere rammen for virtuel filmfremvisning i det eksisterende 3D-miljø. Give bibliotekerne et rum for markedsføring af arrangementer af almen interesse. I projektperioden arrangere events, arrangementer m.v. Etablere rammen for et tredimensionelt netværk blandt bibliotekernes medarbejdere og samarbejdspartnere, mødevirksomhed o.m.a. I projektperioden løbende arrangere lokale arrangementer med præsentation af SL. Direkte i brugergrænsefladen instruere brugere og kolleger i anvendelsen af SL. Hovedaktiviteterne blev beskrevet således: Organisering af projektet Køb af en ø i SecondLife Info Island DK Etablering af rammerne for det videre forløb, herunder opførelse af et fælles Formidlingshus samt infrastruktur på øen Gennemførelse af workshop for projektdeltagerne (15. marts 2007). Oprettelse af hjemmeside (www.infoisland.dk) som dels vil informere om projektet, og dels vil være udgangspunkt for opsamling af information, præsentation af nyheder, besøgsstatistik m.v. Udarbejdelse af 3D-modeller til præsentation af indhold. Udarbejdelse (scripting) af dynamiske modeller. Udvikling af de interaktive muligheder i modellerne. Lancering (primo april 2007). Drift i projektperioden. Evaluering / Aflevering / Afrapportering. 6

7 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side Projektets arbejde og målopfyldelse Generelt om projektets målopfyldelse Set i relation til de indsatsområder, der er nævnt i projektbeskrivelsen, har projektet stort set opfyldt målene. Den første fase i projektet frem til åbningen af huset 2. maj 2007 blev koncentreret omkring etableringen i Second Life: køb af jord, tegning og 3Dmodulering af et formidlingshus, programmering og modulering af elementer i huset, herunder filmfremviser, storskærm, skilte m.v. Endvidere forgik en intern opbygning af viden om Second Life i projektgruppen. Den anden fase efter åbningen af huset fokuserede projektet på skabelse af indhold, brugere, formidling og netværk. Der blev arbejdet på flere fronter: udvidelse af brugerkredsen i Second Life bl.a. via invitationer til alle besøgende på øen, formidling og PR bl.a. via projektets hjemmeside, live demonstrationer af Second Life på de fysiske biblioteker, netværksdannelse med indholdsleverandører og samarbejdspartnere samt skabelse af indhold, hvor der blev fokuseret på brugerinddragelse og -interaktion, brug af Second Life som socialt medie samt udnyttelse af 3D-interfacet Projektets arbejde og resultater i relation til de enkelte mål I det følgende beskrives projektets arbejde og resultater i relation til de enkelte mål: Mål: Bygge et landsdækkende Formidlingshus, hvor bibliotekerne som de drivende kræfter interaktivt kan agere med brugerne. Projektets arbejde og resultater: Projektet købte i 1. kvartal 2007 en residens eller ø i den virtuelle verden Second Life. Det blev navngivet Info Island DK. På øen byggede projektet et virtuelt bibliotek eller formidlingshus, der i projektperioden dannede rammen om formidling af bibliotekernes services og tjenester, samt en række arrangementer som f.eks. foredrag og forfatterinterviews. Info Island DK blev officielt åbnet d.2. maj Åbningsceremonien blev afholdt inde i Second Life med taler, workshops, en kunstudstilling og guidede ture. Projektet blev præsenteret af Bo Fristed, Borgerservice og Biblioteker i Århus Kommune. Åbningstalen blev holdt af Rådmand for Kultur og Borgerservice, Århus Kommune, Flemming Knudsen (S), som også sidder i forretningsudvalget for Danmarks Biblioteksforening. 7

8 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 8 Læs mere om åbningen her: Info Island DK ligger som en del af Info Island med Edu Island tæt på. Info Island DK består af tre øer forbundet med broer: på den største ø i midten ligger formidlingshuset. Playground (til højre) er en ø, hvor alle brugere kan lege frit med 3d-modulering Info Tainment (til venstre), hvor senere det norske bibliotek har bygget deres hus. Under vandet er der tunneler, magasin, Lady Ames bar m.m. Fra oven ligner huset et stort øje, der skal symbolisere udsyn og indsigt. Formidlingshuset er tænkt og tegnet Stig Retpen og Peter Rohde fra Århus Kommunes afdeling for Byarkitektur, og modelleret i 3D af Futurecom Århus. 8

9 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 9 En tidlig model af huset Ankomstplatformen, huset og broerne i endelig udformning. 9

10 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 10 Man kan komme ind i huset via hovedindgangen eller via det runde hul i taget ovenover auditoriet. Huset rummer: disk, auditorium med filmfremviser, udstillingsarealer, mødelokaler, teleporter, (ingen trapper). I det ene udvendige hjørne af huset er bygget en udsigtsplatform og nedenfor et udendørs auditorium med siddepladser og en storskærm, der kan glide op af vandet. Disken ved indgangspartiet 10

11 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 11 Et nærbillede af computeren på disken viser, at browseren er åbnet på internetsiden w ww.infoisland.dk Med denne in-house Teleporter kan avataren nemt komme op på 1.sal - men man kan selvfølgelig også bare flyve derop Under de øvrige mål beskrives flere detaljer fra huset og dets indhold. Mål: Bemande et virtuelt bibliotek med medarbejdere fra danske biblioteker Projektets arbejde og resultater: Projektet præsenterede det dengang kommende Info Island DK på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde ultimo marts 2007, hvor Dansk BiblioteksCenter stillede en plads til rådighed, og indbød her alle danske biblioteker til at deltage i aktiviteterne, udviklingen og brugerunderstøttelsen. Dette initiativ fulgtes op af en mail til alle landets biblioteker med et tilbud om at deltage aktivt i bemandingen af øen samt formidlingen af bibliotekernes tilbud i Second Life. Med ovenstående aktiviteter gav projektet et vigtigt signal om, at vi gerne så flest muligt inddraget med mulighed for at formidle alle bibliotekers indhold. Desværre meldte kun 2 biblioteker sig som interesserede: Herning 11

12 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 12 Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotek. Da projektet efter sommerferien 2007 kontaktede de to biblioteker, viste sig kun det ene at være reelt interesseret. En avatar herfra kom derfor med i den senere vagtordning. Årsagerne til den manglende interesse formodes at være: - manglende ressourcer hos bibliotekerne (tid/personale) - mediernes negative omtale af Second Life fra og med sommer ukendskab til teknologien / Second Life - tekniske vanskeligheder (restriktioner i hvilke typer programmer, bibliotekerne må afvikle på kommunale pc ere, firewall- og/eller sikkerhedsproblematikker) Trods den begrænsede interesse fra biblioteker udenfor projektet, var det projektets intention at have en fast bemanding i huset året ud. I august 2007 blev derfor etableret et jysk og et sjællandsk vagtteam blandt projektdeltagerne og dernæst afprøvet forskellige bemandingstidspunkter af huset. I august-september måned var der faste vagter tirsdage og torsdage formiddag & eftermiddag, samt mandag og onsdag tidlig aften. I oktobernovember måned var der fast vagt tirsdag eftermiddag samt mandag og onsdag sen eftermiddag. Endvidere blev der udformet en speciel Info Island DK Guide T- shirt til vagterne. Projektgruppen identificerede en række ting at foretage sig på en vagt: - slå chatlog til (gemme chatsamtalen) - tage billeder - reklamere for Info Island DK via avatarens påklædning (f.eks. være iført en Guide eller Info island dk t-shirt) - opsamle kontakter fra besøgende avatarer - blogge eller twitte fra/om vagten på - spørge ind til om den/de besøgende havde været på øen før - spørge om den/de besøgende ville se huset eller guides rundt til andre steder i Second Life - invitere til Friends - invitere til gruppen info island dk Der blev oprettet en særlig gruppe i Second Life med titlen Guider, og de, der deltog i vagtordningen blev meldt ind her. Efter den første måned blev vagtordningen evalueret og justeret, set i forhold brugerbesøgene i Second Life samt under hensyn til de ressourcer, der fandtes i projektet og graden af frivillig deltagelse. 12

13 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 13 Et skilt fortæller den besøgende avatar hvornår man kan træffe personalet i huset. En endelig evaluering af vagtordningen på projektgruppemødet i Second Life d gjorde det klart, at ressourcerne i projektet ville være bedre anvendt i forbindelse med arrangementerne på øen end til en sporadisk fast bemanding, hvor det viste sig ofte at være tilfældigt, om der kom nogen forbi. Konklusionen blev derfor, at den faste bemanding af øen blev nedlagt i den resterende projektperiode. Mål for projektperioden: Skabe adgang til søgning i katalogen. Målet er delvist opfyldt. I den reviderede projektbeskrivelse ( Revideret projektbeskrivelse - Fra 3DBib til Info Island DK ) beskrives projektets ønsker således: I praksis går vores ønsker ud på, at udvikle adgang til kataloget (søgefelter) direkte i SL, men kunne også blot være, at præsentere Bibliotek.dk på et aktivt reklameskilt. Projektet undersøgte, om der fandtes tilsvarende funktionaliteter andre steder i Second Life, og fandt frem til og afprøvede Life2Life, nærmere beskrevet på Amazon Web Services Blog, Life2Life is a store in the virtual world Second Life. The store blends the real and virtual by creatively building on the Amazon API and the Second Life API. In that virtual store you can search the Amazon catalog, discover items, add them 13

14 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 14 to your cart, click the Checkout button, and you re taken straight to the regular Amazon checkout page. Tea Thibaud søger efter bøger i Amazon.coms netbutik inde i Second Life Life 2 Life udnytter således h.h.v. Amazon.coms og Second Lifes api, således at avataren inde i Second Life kan søge og få præsenteret titler i Amazaon.coms online katalog. Det Kongelige Universitetsbibliotek, som projektet indgik at samarbejde med i september måned 2008 (se afsnit 1.6), afprøvede en anden form for søgning i et bibliotekskatalog via et 3D-interface, nemlig en interaktiv søgeglobus. Globussen sættes op ved at man manuelt indtaster en række prædefinerede søgninger i en vedlagt tekstfil. Der medfølger koordinater på alle lande i verden med navn og alle hovedstæder. Det Kongelige Universitetsbibliotek lavede derfor en række landesøgninger på bøger indkøbt i 2007 af Det Kongelige Bibliotek og som var søgbare i deres bibliotekssystem Primo. Disse søgninger blev dernæst placeret respektivt ved de tilhørende landekoordinator og tekstfilen lagt ind i globussen. På globussen, der drejer rundt, er en række røde prikker. Når brugerne/avatarerne klikkede herpå blev der foretaget en søgning, og søgeresultatet vist i et popup-vindue i brugerens webbrowser. 14

15 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 15 Det Kongelig Universitetsbiblioteks søgeglobus I projektperioden nåede projektet således afprøvet et par eksisterende eksempler på tredimensionelle brugergrænseflader til søgning i en katalog. Mål for projektperioden: Give mulighed for quiz, virtuelle spørgeskemaer, evalueringer m.v. I forbindelse med forfatterarrangementerne i samarbejde med Litteratursiden.dk (se afsnit 1.6.) afholdtes små quiz er med et signeret RL-eksemplar af den pågældende forfatters bog som præmie. Ved klik på en interaktiv kasse fik avatarerne et notecard med en række spørgsmål til besvarelse. Efter endt besvarelse lagde avatarerne besvarelserne tilbage i kassen, som efterfølgende blev tømt af en projekt-avatar. Herefter fik vinderne til sendt bogen. Formidlingshuset har endvidere dannet rammen om et par interviews, hvor personer uden for projektet, har ønsket at indsamle erfaringer m.m. med beboere i Second Life. 15

16 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 16 Mål for projektperioden: Præsentere indhold fra InfoGallerier m.v. Målet er ikke indfriet primært på grund af opgavens omfang rent teknisk og programmeringsmæssigt. Mål for projektperioden: Skabe en ramme for præsentation af bibliotekernes projekter. I lighed med Netbibliotekerne (se senere) er også flere biblioteksprojekter blevet præsenterede via interaktive skilte i 3D på Info Island DK, f.eks.: Læseheste og hundehoveder, De flyvende kufferter, 23 Ting, Fra medarbejder til medfortæller, eller produkter skabt af i et biblioteksprojekt, f.eks. Circle Computer Club, hvor en række billeder og film fra projektet blev vist i huset (se nærmere under arrangementer) Endvidere har deltagere flere 23-ting projekter besøgt huset og således interaktivt brugt den ramme, der er skabt. Mål for projektperioden: Etablere et kunst/foto galleri, hvor brugere eller biblioteker kan udstille. Projektets arbejde og resultater: Huset har i projektperioden dannet rammen om forskellige udstillinger. Såvel i stuplan som på 1. sal er opstillet lammel-vægge, hvorpå der har hængt store, dobbelte billedrammer. I stueplanet var i perioden en udstilling af børns kreative computerskabte billeder i samarbejde med projektet Circle Computer Club. 16

17 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 17. En avatar ser på Signe Hougaards maleriske univers, hvor temaer som barndom og uskyld, spirende seksualitet og selverkendelse spiller en afgørende rolle I Galleriet på 1. sal udstillede 2 Århusianske kunstnere: Signe Hougaard, og Helle Mølgaard deres malerier. På 2 store ophængte skilte kunne besøgende avatarer læse om de to kunstnere og deres værker.. Senere blev udstillingen på 1. sal i samarbejde med Litteratursiden.dk omdannet til et forfattergalleri med fotos af udvalgte forfattere og indlagt notecard med forfatterportrætter fra Litteratursiden.dk. 17

18 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 18 I starten af 2008 (efter det formelle udløb af projektperioden) udstillede Lady Ames en række computerskabte billeder og værker. Lady Ames har siden åbningen af Info Island DK frivilligt bistået projektet med at lave 3D-modeller, billeder m.m. Lady Ames billeder Bloginlæg: På bloggen og på én af billerammerne i Galleriet i Second Life opfordres brugerne til at indsende deres billeder, som så vil blive udstillet. 18

19 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 19 Mål for projektperioden: Etablere en tredimensionel linksamling til bibliotekernes landsdækkende netservices (DotBot, Netmusikken, Bibliotek.dk m.fl.). Projektets arbejde og resultater: I huset blev Netbibliotekerne, samt en række en række andre biblioteksservices og projekter præsenteret via en række 3D-skilte, f.eks. Litteratursiden.dk, Musikbibliotek.dk, Biblioteksvagten.dk, m.fl. Når avataren klikkede på skiltet eller 3d-objektet får han/hun et såkaldt Notecard, med en beskrivende tekst om samt link til (RL internet) pågældende tjeneste. Avataren kan gemme Notecard et i sit inventory, så han/hun altid har det liggende, eller avataren kan videregive notecard et til andre avatarer. Projektet udformede en skiltepolitik for huset samt et skilte-team, der havde det overordnede ansvar for den del af formidlingen i huset. 3D-skilte til bibliotekernes services på nettet. 19

20 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 20 3D-skiltet med link til og information om Musikbibliotek.dk Oversigt over informationsbærende 3d-skilte og -objekter, der står i huset eller har været opstillet i huset: Digitale bibliotekstilbud: BIBCAST (pc-skilt) BIBSTREAM (pc-skilt) Litteratursiden.dk (pc-skilt) Musikbibliotek.dk (pc-skilt) Fjernadgang (pc-skilt) Bibware (pc-skilt) Biblioteksvagten.dk x 2 (stående skilt) Skrivopgave.dk (rundt skilt) BNG (rundt skilt) Dotbot (opslagstavle) Spørg Olivia (bold) Netmusik (højttalere) Bibliotekernes licensguide Andre tilbud: Borger.dk x 2 (stående skilt) Borgerservice (stående skilt) FO x 3 (stående skilte) 20

21 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 21 Projektskilte: Læseheste og hundehoveder (sandwich-skilt) De flyvende kufferter (pc-skilt) 23 Ting (pc-skilt) Fra medarbejder til medfortæller (pc-skilt) Udstillingsskilte: I see me (pc-skilt)) Kunstnerbiografier i udstillingsrummet Diverse: My Space Alex (pc-skilt) My Space Gladis (pc-skilt) Foreningen for de kommunale bibliotekers netbiblioteker Informationsbærende 3D-objekter: Pc med link til infoisland.dk Bog med link til Bog med link til Dimser: Postkassen Løbebånd Højdemåler T-shirt Tegneseriebog Free book x 2 Guidebog til undervisningssteder i SL Youtube-tutorials I efteråret 2007 udarbejdede projektgruppen en skiltepolitik. Vi ønskede et hus, hvor man blev mødt af få, men altid relevante skilte. Skilte, der enten fokuserede på kernen i det danske biblioteksvæsen eller skilte man kunne bruge til sin videre færd og opdagen i Second Life. Udgangspunktet blev derfor, at huset i Second Life kunne og skulle betragtes som et udstillingsvindue for det danske biblioteksvæsen. Derfor skulle der naturligvis linkes ud til nettet og til de tjenester, bibliotekerne tilbyder, samt være tekster, der præsenterede servicen på h.h.v. dansk og engelsk. Huset skulle dog primært rumme skilte, der linker til konkrete nationale digitale bibliotekstilbud som alle borgere har adgang til uanset bopæl. Endvidere ønskede projektet at kunne eksponere udvalgte projekter, services og tema er i forskellige perioder. Som følge heraf blev der lavet et magasin under vandet og her blev en række skilte og andre 3D-objekter flyttet hen med henblik på senere genbrug. Kun projektdeltagerne havde adgang til magasinet via en interaktiv dør, der åbnede når avataren skrev et kodeord. 21

22 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 22 Mål for projektperioden: etablere rammen for virtuel filmfremvisning i det eksisterende 3D-miljø. Projektets arbejde og resultater Auditoriet danner den runde kerne i huset og pupillen i øjet, når man ser huset fra flyvehøjde. I auditoriet er der placeret et Second Life-medieobjekt udformet som en storskærm med højttalere. På forsiden af skærmen er der 5 knapper. Ved klik herpå vises forskellige film via progressiv download fra projektets hjemmesideserver. Besøgende avatarer kan sidde rundt om i auditoriet og se den samme film, eller man kan gå rundt i huset og høre/se filmen gennem glasset ind til auditoriet. Filmene blev skiftet ud undervejs. I forbindelse med en udstilling af børns kreative computerskabte billeder i samarbejde med biblioteksprojektet Circle Computer Club vistes også flere små animerede film, børnene havde lavet. I forbindelse med arrangementet Avatar-design viste foredragsholderen to film om emnet. I samarbejde med Litteratursiden.dk vistes flere forfatterinterviews produceret af DK4. Filmforevisning under foredraget Avatar-design 22

23 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 23 Filmklip med forfatterinterviews. produceret af DK4 i samarbejde med Literatursiden.dk Mål for projektperioden: Give bibliotekerne et rum for markedsføring af arrangementer af almen interesse. De rammer, projektet havde skabt i Second Life med formidlingshuset og dets faciliteter indendørs og udendørs, kunne naturligvis også anvendes af bibliotekerne til generelt markedsføre arrangementer af almen interesse. Projektarbejdet henover efteråret 2007 viste dog, at de deltagende biblioteker i højere grad ønskede at holde arrangementer inde i selve Second Life og dermed få erfaringer med den tredimensionelle verden, og fokusere markedsføringen på dette (se afsnittet nedenfor). Mål for projektperioden: I projektperioden arrangere events, arrangementer m.v. Projektets arbejde og resultater: I projektets anden fase efter åbningen af huset blev der fokuseret på skabelse af indhold, brugere, formidling og netværk. På møder i projektgruppen før og efter sommerferien blev der lagt en arrangementsplan for efteråret. Projektet ønskede at afprøve flere forskellige typer arrangementer og få erfaring med udnyttelse af 3D-mediet i disse 23

24 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 24 sammenhænge. Endvidere ønskede projektet at arrangementerne bidrog til at give liv og indhold til øen. Arrangementerne blev annonceret på projektets blog via pressemeddelelser, samt forsiden af og i Second Life via Info Island DK s eventkalender, opsatte skilte, udsendelse af group notices til Info Island DK-gruppen, udsendelse af instant messages til en række avatarer, samt Wonderful Denmarks eventkalender i h.h.v. Second Life og på nettet.. Til brug i forbindelse med foredrag og andre arrangementer afholdt projektet en workshop i Second Life for de projektansvarlige med træning i opsætning og brug af storskærme. Storskærmene er Second Life objekter, der kan vise en række jpg-billeder. Projektet anvendte to forskellige typer: én, der skifter et billede, når avataren klikker på den, samt en skærm, der automatisk skifter mellem de billeder, der er lagt på den. Intervallet styres af et script, der ligger i skærmen. 24

25 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 25 Fra projektets workshop i brug af storskærme. Hver projektansvarlig fik sine egne skærme samt instruktion i opsætning og brug. Oversigt over afholdte arrangementer på Info Island DK i Second Life: D. 20. august 2007: Byggeworkshop I 3D-modulering på Playground. Basale færdigheder. Kopiere objekter. Rotere, flytte rundt, positionere. Instruktør: Lady Ames Arrangør: Info Island DK D. 14. september 2007: LiteraTour in Library 2.0 Foredrag, chat og fremvisning på storskærm i auditoriet på Info Island dk med Åke Nygren / Learnie Allen om EU-projektet LiteraTour in Library 2.0 Arrangør: Åke Nygren Projektkoordinator for LiteraTour in Library 2.0 D. 25. september 2007: Byggeworkshop II 3D-modulering på Playground. Byg en kop. Linke flere objekter sammen, arbejde med hule objekter, texture, script samt attache til avatar. Instruktør: Toa Ochs Arrangør: Info Island DK 25

26 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 26 Med dette skilt i Second Life annoncerede projektet byggeworkshoppen med Toa Ochs En næsten færdigbygget kop D. 28. september 2007: Avatar-design Foredrag og film i auditoriet på Info Island DK om simpel og avanceret avatarog tøjdesign med Tatjana Andric/Tanja Moo, tidl. Lab Agent hos Innovation Lab og nu studerende hos IT-Universitetet med kommende speciale i Diffusion of Innovation (processer af udbredelse af en innovation). Chat, film og praktisk afprøvning. Uddeling af notecards med informative instruktioner og kilder samt materiale til en specialdesignet gør-det-selv Info Island DK -T-shirt. Arrangør: Info Island DK 26

27 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 27 Avatar-design. Film og foredrag med Tatjana Andric/Tanja Moo 23 avatarer fra omtrent lige så mange steder i landet blev guidet gennem såvel simpel som avanceret avatar-design, krydret med film, uddelte notecards med et væld af informative instruktioner og kilder samt materiale til en specialdesignet gør-det-selv Info island dk-t-shirt. 27

28 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 28 D. 1. oktober 2007: Åbning af KUB-infostand Officiel åbning af Det Kongelige Universitetsbiblioteks Infostand med deltagelse af KUB s projektansvarlige, repræsentanter for ledelsen, studerende samt interesserede avatarer fra gruppen Info Island DK. Uformel dialog via chat og voice. Arrangør: Det Kongelige Universitetsbibliotek Åbning af KUB Infostand 1.oktober 2007 med deltagelse af avatarer blandt andet fra KUB, IT- Universitetet, Info Island DK og Wonderfull Denmark. KUB Infostanden bemandet med avatarerne Checkland Whitfield og Dot Chemistry. 28

Nye netværk - nye verdener

Nye netværk - nye verdener Nye netværk - nye verdener Sisse Sigaard Jensen (RUC): Virkeligheder i Second Life Marianne Riis (AAU): Remediering = redidaktisering? Gitte Barlach (Borgerservice og Biblioteker, Århus): Info Island dk

Læs mere

Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker.

Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker. Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker. Abstrakt: Opgavens formål er at belyse, hvordan ansatte og brugere fra de 10 udvalgte institutioner, folkebiblioteker,

Læs mere

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune.

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune. Den Selvbetjente Biblioteksfilial Realisering 2006 Evaluering af et projekt på Gjern Bibliotek et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune Efteråret 2007 Evaluering - november 2007 ved Mogens Larsen & Karen

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

Formidling hvorfor og hvordan en workshop

Formidling hvorfor og hvordan en workshop Det erhvervsrelaterede projekt Projektrapport Formidling hvorfor og hvordan en workshop Vejleder: Claus Secher Katrin Petersen 7. semester årgang 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Redegørelse for

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Et udviklingsprojekt på Frederikshavn Bibliotek og Hjørring Bibliotek 2004 2006

Et udviklingsprojekt på Frederikshavn Bibliotek og Hjørring Bibliotek 2004 2006 Et udviklingsprojekt på Frederikshavn Bibliotek og Hjørring Bibliotek 2004 2006 Evalueringsrapport ved Birgit Krøijer Evalueringsrapport udarbejdet af Birgit Krøijer, centerchef på Kulturprinsen, Børnekulturens

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Formidling af e-ressourcer i det fysiske rum Jan 2010 Erhvervsrelateret projekt for Vejle Bibliotek

Formidling af e-ressourcer i det fysiske rum Jan 2010 Erhvervsrelateret projekt for Vejle Bibliotek RESUMÉ Vejle Bibliotek stiller forskellige e-ressourcer til rådighed for deres brugere, men e-ressourcerne bliver ikke benyttet i så udstrakt grad som ønsket. Derfor ønskede Vejle Bibliotek en formidlingsindsats

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Evaluering Projekt MIX

Evaluering Projekt MIX Evaluering Projekt MIX MIX din læsning og få lyst til mere var arbejdstitlen på dette projekt udført i samarbejde mellem Greve, Hvidovre og Køge Biblioteker. Det endelige brand er MIX og det nyudviklede

Læs mere

Projektgruppen omkring Børneuniversitetet

Projektgruppen omkring Børneuniversitetet Projektgruppen omkring Børneuniversitetet Denne rapport er udarbejdet af projektgruppen omkring Børneuniversitetet på Slagelse Bibliotekerne: Børnebibliotekar Arne Larsen Børnebibliotekar Berit Ahlmann

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

IT & medier i undervisningen. - inspiration til skoler og skolebiblioteker

IT & medier i undervisningen. - inspiration til skoler og skolebiblioteker IT & medier i undervisningen - inspiration til skoler og skolebiblioteker Kommunernes Skolebiblioteksforening 2009 Indholdsfortegnelse Tænd mobilen Af Martin Spenner, partner Lommefilm.dk side 3 Filmstriben

Læs mere

Evaluering af Copenhagen X

Evaluering af Copenhagen X Dansk Arkitektur Center Evaluering af Copenhagen X December 2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Konklusioner... 4 2.1 Indsats og rammer... 4 2.2 Resultater og effekter... 5 2.3 Perspektivering og anbefalinger...

Læs mere

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt.

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE Kuben Manegement Oktober2012 Indholdsfortegnelse Forord/Opsummering... 2 FASE 0 - Projektudvikling... 4 Problemstilling... 4 Baggrund... 4 Brugerinddragelse...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. MODELKOMMUNE: HILLERØD l PROJEKTNAVN: HILLERØD LÆSER PROJEKTLEDELSE: HILLERØD BIBLIOTEKERNE

EVALUERINGSRAPPORT. MODELKOMMUNE: HILLERØD l PROJEKTNAVN: HILLERØD LÆSER PROJEKTLEDELSE: HILLERØD BIBLIOTEKERNE EVALUERINGSRAPPORT MODELKOMMUNE: HILLERØD l PROJEKTNAVN: HILLERØD LÆSER PROJEKTLEDELSE: HILLERØD BIBLIOTEKERNE Indhold Indledning... 2 Metode... 4 Arbejdspladsbibliotekerne... 5 Kort beskrivelse... 5 Målgrupper...

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

Nr 8. 2012. Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune

Nr 8. 2012. Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 8. 2012 Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune Danskernes Kulturvaner 2012 Budget 2013: Hver 2. kommune sparer på biblioteket Dokk1 Cliff Hansen & Biblioteket Jens

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere