Afrapportering til Udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering til Udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker"

Transkript

1

2 Afrapportering til Udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker Projekttitel: Info Island DK. S.nr.: Indsatsområde: Frie forsøg Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik Gitte Barlach april 2008

3 Indhold Indhold Resumé Indfrielse af formål og opnåelse af resultater Projektets formål Projektets mål Projektets arbejde og målopfyldelse Generelt om projektets målopfyldelse Projektets arbejde og resultater i relation til de enkelte mål Brugerkredsen Spredning Samarbejde og kontakter Projektets erfaringer Organisation, mødeaktivitet m.m Samlede konsekvens af godkendte ændringer Projekt aflevering Opfølgningsaktiviteter Projektafslutning

4 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 4 Projektafslutningsrapport 1. Resumé Projektet Info Island DK. Bibliotekerne i Second Life købte i 1. kvartal 2007 en residens eller ø i den virtuelle verden Second Life. Det blev navngivet Info Island DK. På øen byggede projektet et virtuelt bibliotek eller formidlingshus, der i projektperioden dannede rammen om formidling af bibliotekernes services og tjenester, samt en række arrangementer som f.eks. foredrag og forfatterinterviews. Info Island DK blev officielt åbnet d.2. maj Åbningsceremonien blev afholdt inde i Second Life med taler, workshops, en kunstudstilling og guidede ture. Den første fase i projektet frem til åbningen af huset 2. maj 2007 blev koncentreret omkring etableringen i Second Life: køb af jord, tegning og 3D-modelleret af et formidlingshus, programmering og modulering af elementer i huset, herunder filmfremviser, storskærm, skilte m.v. Endvidere forgik en intern opbygning af viden om Second Life i projektgruppen. Den anden fase efter åbningen af huset fokuserede projektet på skabelse af indhold, brugere, formidling og netværk. Der blev arbejdet på flere fronter: udvidelse af brugerkredsen i Second Life bl.a. gennem opgørelser over samt og invitationer til alle besøgende på øen, formidling og PR bl.a. via projektets hjemmeside, live demonstrationer af Second Life på de fysiske biblioteker, netværksdannelse med indholdsleverandører og samarbejdspartnere samt skabelse af indhold, hvor der blev fokuseret på brugerinddragelse og - interaktion, brug af Second Life som socialt medie samt udnyttelse af 3Dinterfacet. I samarbejde med Litteratursiden.dk satte Info Island DK i november måned 2007 fokus på formidling af litteratur i Second Life i form af 3d-bøger med anbefalinger og podcasts fra Litteratursiden.dk, forfattergalleri på 1. sal (billeder af udvalgte forfattere og notecards med anbefalinger fra Litteratursiden.dk), videoklip med interviews af forfattere på storskærmen i auditoriet, virtuelle bogdiskussioner, guidede ture til diverse litterære steder i Second Life og forfattermøder med interviews, debat og quiz. I oktober 2007 indledte projektet et samarbejde med Det Kongelige Universitetsbibliotek, KUB, samt IT-universitetet i København, som på dette tidspunkt startede et projekt kaldet "Hybride verdener", initieret af Michael Cotta-Schønberg, Vicedirektør, Københavns Universitetsbibliotek. KUB åbnede en infostand i formidlingshuset, og eksperimenterede med forskellige intelligente 3D-objekter. Fylkesbiblioteket i Vestfold, i samarbejde med Larvik bibliotek og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, etablerede med bistand fra projektet deres eget hus for bibliotektjenester og aktiviteter på Info Island DKs residens, Info Tainment-øen. Således stod det første norske bibliotek i Second Life klar til indvielse d På foranledning af Forskningslektor Sisse Siggaard Jensen, Institut for Kommunikation, virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitetscenter, kom Info 4

5 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 5 Island DK i efteråret 2007 med som case i et kommende 3-årigt (01/01/ /12/2011) forskningsprojekt om virtuelle verdener. Projektet har titlen: Sense-making strategies and the user-driven innovations of virtual worlds: a critical analysis of virtual market dynamics, cultural and social innovation, and knowledge constructions og har til formål at skabe et seriøst vidensgrundlag for debat, udvikling og aktivitet i virtuelle verdener som f.eks. Second Life. 2. Indfrielse af formål og opnåelse af resultater 2.1. Baggrund Mulighederne på Internettet er store, og der gøres store bestræbelser på, at tiltrække og fastholde brugerne. Det har bibliotekerne en væsentlig interesse i også at gøre. Projektet Info Island DK, som er en omskrivning af projektansøgningen det 3- dimensionelle bibliotek, skal ved etablering i Second Life, skabe en ramme for præsentation og formidling af indhold, som stilles til rådighed for alle landets biblioteker, og andre ikke-kommercielle interessenter, som har interessefællesskab hermed. Der skal gives mulighed for, at brugere kan såvel få som skabe sig oplevelser, få information, viden og læring. En ny og anderledes præsentation af det digitale materiale bibliotekerne i dag præsenterer på mere traditionel vis. Projektet gennemføres i Second Life en tredimensionel verden i voldsom vækst. 2.2 Projektets formål Formålet med projektet var at undersøge muligheden for at tilbyde brugeren en ny og alternativ måde at agere med sit bibliotek på en måde der er tilpasset de forventninger, som især unge mennesker har til deres færden på Internettet nu om stunder. Projektet har forsøgt at gentænke biblioteket som et åbent (virtuelt) læringsmiljø, hvor brugere kan udveksle viden med andre i en eksisterende teknologisk (opensource) platform. Second Life giver mulighed for interaktion med sin bibliotekar på en ny og anderledes måde. 2.3 Projektets mål I ansøgningen opregnede projektet en række mål: På den eksisterende platform kan (vil) vi: 5

6 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 6 Bygge et landsdækkende Formidlingshus, hvor bibliotekerne som de drivende kræfter interaktivt kan agere med brugerne. Bemande et virtuelt bibliotek med medarbejdere fra danske biblioteker. Skabe adgang til søgning i katalogen. Give mulighed for quiz, virtuelle spørgeskemaer, evalueringer m.v. Præsentere indhold fra InfoGallerier m.v. Skabe en ramme for præsentation af bibliotekernes projekter. Etablere et kunst/foto galleri, hvor brugere eller biblioteker kan udstille. Etablere en tredimensionel linksamling til bibliotekernes landsdækkende netservices (DotBot, Netmusikken, Bibliotek.dk m.fl.). Etablere rammen for virtuel filmfremvisning i det eksisterende 3D-miljø. Give bibliotekerne et rum for markedsføring af arrangementer af almen interesse. I projektperioden arrangere events, arrangementer m.v. Etablere rammen for et tredimensionelt netværk blandt bibliotekernes medarbejdere og samarbejdspartnere, mødevirksomhed o.m.a. I projektperioden løbende arrangere lokale arrangementer med præsentation af SL. Direkte i brugergrænsefladen instruere brugere og kolleger i anvendelsen af SL. Hovedaktiviteterne blev beskrevet således: Organisering af projektet Køb af en ø i SecondLife Info Island DK Etablering af rammerne for det videre forløb, herunder opførelse af et fælles Formidlingshus samt infrastruktur på øen Gennemførelse af workshop for projektdeltagerne (15. marts 2007). Oprettelse af hjemmeside (www.infoisland.dk) som dels vil informere om projektet, og dels vil være udgangspunkt for opsamling af information, præsentation af nyheder, besøgsstatistik m.v. Udarbejdelse af 3D-modeller til præsentation af indhold. Udarbejdelse (scripting) af dynamiske modeller. Udvikling af de interaktive muligheder i modellerne. Lancering (primo april 2007). Drift i projektperioden. Evaluering / Aflevering / Afrapportering. 6

7 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side Projektets arbejde og målopfyldelse Generelt om projektets målopfyldelse Set i relation til de indsatsområder, der er nævnt i projektbeskrivelsen, har projektet stort set opfyldt målene. Den første fase i projektet frem til åbningen af huset 2. maj 2007 blev koncentreret omkring etableringen i Second Life: køb af jord, tegning og 3Dmodulering af et formidlingshus, programmering og modulering af elementer i huset, herunder filmfremviser, storskærm, skilte m.v. Endvidere forgik en intern opbygning af viden om Second Life i projektgruppen. Den anden fase efter åbningen af huset fokuserede projektet på skabelse af indhold, brugere, formidling og netværk. Der blev arbejdet på flere fronter: udvidelse af brugerkredsen i Second Life bl.a. via invitationer til alle besøgende på øen, formidling og PR bl.a. via projektets hjemmeside, live demonstrationer af Second Life på de fysiske biblioteker, netværksdannelse med indholdsleverandører og samarbejdspartnere samt skabelse af indhold, hvor der blev fokuseret på brugerinddragelse og -interaktion, brug af Second Life som socialt medie samt udnyttelse af 3D-interfacet Projektets arbejde og resultater i relation til de enkelte mål I det følgende beskrives projektets arbejde og resultater i relation til de enkelte mål: Mål: Bygge et landsdækkende Formidlingshus, hvor bibliotekerne som de drivende kræfter interaktivt kan agere med brugerne. Projektets arbejde og resultater: Projektet købte i 1. kvartal 2007 en residens eller ø i den virtuelle verden Second Life. Det blev navngivet Info Island DK. På øen byggede projektet et virtuelt bibliotek eller formidlingshus, der i projektperioden dannede rammen om formidling af bibliotekernes services og tjenester, samt en række arrangementer som f.eks. foredrag og forfatterinterviews. Info Island DK blev officielt åbnet d.2. maj Åbningsceremonien blev afholdt inde i Second Life med taler, workshops, en kunstudstilling og guidede ture. Projektet blev præsenteret af Bo Fristed, Borgerservice og Biblioteker i Århus Kommune. Åbningstalen blev holdt af Rådmand for Kultur og Borgerservice, Århus Kommune, Flemming Knudsen (S), som også sidder i forretningsudvalget for Danmarks Biblioteksforening. 7

8 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 8 Læs mere om åbningen her: Info Island DK ligger som en del af Info Island med Edu Island tæt på. Info Island DK består af tre øer forbundet med broer: på den største ø i midten ligger formidlingshuset. Playground (til højre) er en ø, hvor alle brugere kan lege frit med 3d-modulering Info Tainment (til venstre), hvor senere det norske bibliotek har bygget deres hus. Under vandet er der tunneler, magasin, Lady Ames bar m.m. Fra oven ligner huset et stort øje, der skal symbolisere udsyn og indsigt. Formidlingshuset er tænkt og tegnet Stig Retpen og Peter Rohde fra Århus Kommunes afdeling for Byarkitektur, og modelleret i 3D af Futurecom Århus. 8

9 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 9 En tidlig model af huset Ankomstplatformen, huset og broerne i endelig udformning. 9

10 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 10 Man kan komme ind i huset via hovedindgangen eller via det runde hul i taget ovenover auditoriet. Huset rummer: disk, auditorium med filmfremviser, udstillingsarealer, mødelokaler, teleporter, (ingen trapper). I det ene udvendige hjørne af huset er bygget en udsigtsplatform og nedenfor et udendørs auditorium med siddepladser og en storskærm, der kan glide op af vandet. Disken ved indgangspartiet 10

11 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 11 Et nærbillede af computeren på disken viser, at browseren er åbnet på internetsiden w ww.infoisland.dk Med denne in-house Teleporter kan avataren nemt komme op på 1.sal - men man kan selvfølgelig også bare flyve derop Under de øvrige mål beskrives flere detaljer fra huset og dets indhold. Mål: Bemande et virtuelt bibliotek med medarbejdere fra danske biblioteker Projektets arbejde og resultater: Projektet præsenterede det dengang kommende Info Island DK på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde ultimo marts 2007, hvor Dansk BiblioteksCenter stillede en plads til rådighed, og indbød her alle danske biblioteker til at deltage i aktiviteterne, udviklingen og brugerunderstøttelsen. Dette initiativ fulgtes op af en mail til alle landets biblioteker med et tilbud om at deltage aktivt i bemandingen af øen samt formidlingen af bibliotekernes tilbud i Second Life. Med ovenstående aktiviteter gav projektet et vigtigt signal om, at vi gerne så flest muligt inddraget med mulighed for at formidle alle bibliotekers indhold. Desværre meldte kun 2 biblioteker sig som interesserede: Herning 11

12 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 12 Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotek. Da projektet efter sommerferien 2007 kontaktede de to biblioteker, viste sig kun det ene at være reelt interesseret. En avatar herfra kom derfor med i den senere vagtordning. Årsagerne til den manglende interesse formodes at være: - manglende ressourcer hos bibliotekerne (tid/personale) - mediernes negative omtale af Second Life fra og med sommer ukendskab til teknologien / Second Life - tekniske vanskeligheder (restriktioner i hvilke typer programmer, bibliotekerne må afvikle på kommunale pc ere, firewall- og/eller sikkerhedsproblematikker) Trods den begrænsede interesse fra biblioteker udenfor projektet, var det projektets intention at have en fast bemanding i huset året ud. I august 2007 blev derfor etableret et jysk og et sjællandsk vagtteam blandt projektdeltagerne og dernæst afprøvet forskellige bemandingstidspunkter af huset. I august-september måned var der faste vagter tirsdage og torsdage formiddag & eftermiddag, samt mandag og onsdag tidlig aften. I oktobernovember måned var der fast vagt tirsdag eftermiddag samt mandag og onsdag sen eftermiddag. Endvidere blev der udformet en speciel Info Island DK Guide T- shirt til vagterne. Projektgruppen identificerede en række ting at foretage sig på en vagt: - slå chatlog til (gemme chatsamtalen) - tage billeder - reklamere for Info Island DK via avatarens påklædning (f.eks. være iført en Guide eller Info island dk t-shirt) - opsamle kontakter fra besøgende avatarer - blogge eller twitte fra/om vagten på - spørge ind til om den/de besøgende havde været på øen før - spørge om den/de besøgende ville se huset eller guides rundt til andre steder i Second Life - invitere til Friends - invitere til gruppen info island dk Der blev oprettet en særlig gruppe i Second Life med titlen Guider, og de, der deltog i vagtordningen blev meldt ind her. Efter den første måned blev vagtordningen evalueret og justeret, set i forhold brugerbesøgene i Second Life samt under hensyn til de ressourcer, der fandtes i projektet og graden af frivillig deltagelse. 12

13 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 13 Et skilt fortæller den besøgende avatar hvornår man kan træffe personalet i huset. En endelig evaluering af vagtordningen på projektgruppemødet i Second Life d gjorde det klart, at ressourcerne i projektet ville være bedre anvendt i forbindelse med arrangementerne på øen end til en sporadisk fast bemanding, hvor det viste sig ofte at være tilfældigt, om der kom nogen forbi. Konklusionen blev derfor, at den faste bemanding af øen blev nedlagt i den resterende projektperiode. Mål for projektperioden: Skabe adgang til søgning i katalogen. Målet er delvist opfyldt. I den reviderede projektbeskrivelse ( Revideret projektbeskrivelse - Fra 3DBib til Info Island DK ) beskrives projektets ønsker således: I praksis går vores ønsker ud på, at udvikle adgang til kataloget (søgefelter) direkte i SL, men kunne også blot være, at præsentere Bibliotek.dk på et aktivt reklameskilt. Projektet undersøgte, om der fandtes tilsvarende funktionaliteter andre steder i Second Life, og fandt frem til og afprøvede Life2Life, nærmere beskrevet på Amazon Web Services Blog, Life2Life is a store in the virtual world Second Life. The store blends the real and virtual by creatively building on the Amazon API and the Second Life API. In that virtual store you can search the Amazon catalog, discover items, add them 13

14 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 14 to your cart, click the Checkout button, and you re taken straight to the regular Amazon checkout page. Tea Thibaud søger efter bøger i Amazon.coms netbutik inde i Second Life Life 2 Life udnytter således h.h.v. Amazon.coms og Second Lifes api, således at avataren inde i Second Life kan søge og få præsenteret titler i Amazaon.coms online katalog. Det Kongelige Universitetsbibliotek, som projektet indgik at samarbejde med i september måned 2008 (se afsnit 1.6), afprøvede en anden form for søgning i et bibliotekskatalog via et 3D-interface, nemlig en interaktiv søgeglobus. Globussen sættes op ved at man manuelt indtaster en række prædefinerede søgninger i en vedlagt tekstfil. Der medfølger koordinater på alle lande i verden med navn og alle hovedstæder. Det Kongelige Universitetsbibliotek lavede derfor en række landesøgninger på bøger indkøbt i 2007 af Det Kongelige Bibliotek og som var søgbare i deres bibliotekssystem Primo. Disse søgninger blev dernæst placeret respektivt ved de tilhørende landekoordinator og tekstfilen lagt ind i globussen. På globussen, der drejer rundt, er en række røde prikker. Når brugerne/avatarerne klikkede herpå blev der foretaget en søgning, og søgeresultatet vist i et popup-vindue i brugerens webbrowser. 14

15 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 15 Det Kongelig Universitetsbiblioteks søgeglobus I projektperioden nåede projektet således afprøvet et par eksisterende eksempler på tredimensionelle brugergrænseflader til søgning i en katalog. Mål for projektperioden: Give mulighed for quiz, virtuelle spørgeskemaer, evalueringer m.v. I forbindelse med forfatterarrangementerne i samarbejde med Litteratursiden.dk (se afsnit 1.6.) afholdtes små quiz er med et signeret RL-eksemplar af den pågældende forfatters bog som præmie. Ved klik på en interaktiv kasse fik avatarerne et notecard med en række spørgsmål til besvarelse. Efter endt besvarelse lagde avatarerne besvarelserne tilbage i kassen, som efterfølgende blev tømt af en projekt-avatar. Herefter fik vinderne til sendt bogen. Formidlingshuset har endvidere dannet rammen om et par interviews, hvor personer uden for projektet, har ønsket at indsamle erfaringer m.m. med beboere i Second Life. 15

16 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 16 Mål for projektperioden: Præsentere indhold fra InfoGallerier m.v. Målet er ikke indfriet primært på grund af opgavens omfang rent teknisk og programmeringsmæssigt. Mål for projektperioden: Skabe en ramme for præsentation af bibliotekernes projekter. I lighed med Netbibliotekerne (se senere) er også flere biblioteksprojekter blevet præsenterede via interaktive skilte i 3D på Info Island DK, f.eks.: Læseheste og hundehoveder, De flyvende kufferter, 23 Ting, Fra medarbejder til medfortæller, eller produkter skabt af i et biblioteksprojekt, f.eks. Circle Computer Club, hvor en række billeder og film fra projektet blev vist i huset (se nærmere under arrangementer) Endvidere har deltagere flere 23-ting projekter besøgt huset og således interaktivt brugt den ramme, der er skabt. Mål for projektperioden: Etablere et kunst/foto galleri, hvor brugere eller biblioteker kan udstille. Projektets arbejde og resultater: Huset har i projektperioden dannet rammen om forskellige udstillinger. Såvel i stuplan som på 1. sal er opstillet lammel-vægge, hvorpå der har hængt store, dobbelte billedrammer. I stueplanet var i perioden en udstilling af børns kreative computerskabte billeder i samarbejde med projektet Circle Computer Club. 16

17 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 17. En avatar ser på Signe Hougaards maleriske univers, hvor temaer som barndom og uskyld, spirende seksualitet og selverkendelse spiller en afgørende rolle I Galleriet på 1. sal udstillede 2 Århusianske kunstnere: Signe Hougaard, og Helle Mølgaard deres malerier. På 2 store ophængte skilte kunne besøgende avatarer læse om de to kunstnere og deres værker.. Senere blev udstillingen på 1. sal i samarbejde med Litteratursiden.dk omdannet til et forfattergalleri med fotos af udvalgte forfattere og indlagt notecard med forfatterportrætter fra Litteratursiden.dk. 17

18 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 18 I starten af 2008 (efter det formelle udløb af projektperioden) udstillede Lady Ames en række computerskabte billeder og værker. Lady Ames har siden åbningen af Info Island DK frivilligt bistået projektet med at lave 3D-modeller, billeder m.m. Lady Ames billeder Bloginlæg: På bloggen og på én af billerammerne i Galleriet i Second Life opfordres brugerne til at indsende deres billeder, som så vil blive udstillet. 18

19 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 19 Mål for projektperioden: Etablere en tredimensionel linksamling til bibliotekernes landsdækkende netservices (DotBot, Netmusikken, Bibliotek.dk m.fl.). Projektets arbejde og resultater: I huset blev Netbibliotekerne, samt en række en række andre biblioteksservices og projekter præsenteret via en række 3D-skilte, f.eks. Litteratursiden.dk, Musikbibliotek.dk, Biblioteksvagten.dk, m.fl. Når avataren klikkede på skiltet eller 3d-objektet får han/hun et såkaldt Notecard, med en beskrivende tekst om samt link til (RL internet) pågældende tjeneste. Avataren kan gemme Notecard et i sit inventory, så han/hun altid har det liggende, eller avataren kan videregive notecard et til andre avatarer. Projektet udformede en skiltepolitik for huset samt et skilte-team, der havde det overordnede ansvar for den del af formidlingen i huset. 3D-skilte til bibliotekernes services på nettet. 19

20 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 20 3D-skiltet med link til og information om Musikbibliotek.dk Oversigt over informationsbærende 3d-skilte og -objekter, der står i huset eller har været opstillet i huset: Digitale bibliotekstilbud: BIBCAST (pc-skilt) BIBSTREAM (pc-skilt) Litteratursiden.dk (pc-skilt) Musikbibliotek.dk (pc-skilt) Fjernadgang (pc-skilt) Bibware (pc-skilt) Biblioteksvagten.dk x 2 (stående skilt) Skrivopgave.dk (rundt skilt) BNG (rundt skilt) Dotbot (opslagstavle) Spørg Olivia (bold) Netmusik (højttalere) Bibliotekernes licensguide Andre tilbud: Borger.dk x 2 (stående skilt) Borgerservice (stående skilt) FO x 3 (stående skilte) 20

21 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 21 Projektskilte: Læseheste og hundehoveder (sandwich-skilt) De flyvende kufferter (pc-skilt) 23 Ting (pc-skilt) Fra medarbejder til medfortæller (pc-skilt) Udstillingsskilte: I see me (pc-skilt)) Kunstnerbiografier i udstillingsrummet Diverse: My Space Alex (pc-skilt) My Space Gladis (pc-skilt) Foreningen for de kommunale bibliotekers netbiblioteker Informationsbærende 3D-objekter: Pc med link til infoisland.dk Bog med link til Bog med link til Dimser: Postkassen Løbebånd Højdemåler T-shirt Tegneseriebog Free book x 2 Guidebog til undervisningssteder i SL Youtube-tutorials I efteråret 2007 udarbejdede projektgruppen en skiltepolitik. Vi ønskede et hus, hvor man blev mødt af få, men altid relevante skilte. Skilte, der enten fokuserede på kernen i det danske biblioteksvæsen eller skilte man kunne bruge til sin videre færd og opdagen i Second Life. Udgangspunktet blev derfor, at huset i Second Life kunne og skulle betragtes som et udstillingsvindue for det danske biblioteksvæsen. Derfor skulle der naturligvis linkes ud til nettet og til de tjenester, bibliotekerne tilbyder, samt være tekster, der præsenterede servicen på h.h.v. dansk og engelsk. Huset skulle dog primært rumme skilte, der linker til konkrete nationale digitale bibliotekstilbud som alle borgere har adgang til uanset bopæl. Endvidere ønskede projektet at kunne eksponere udvalgte projekter, services og tema er i forskellige perioder. Som følge heraf blev der lavet et magasin under vandet og her blev en række skilte og andre 3D-objekter flyttet hen med henblik på senere genbrug. Kun projektdeltagerne havde adgang til magasinet via en interaktiv dør, der åbnede når avataren skrev et kodeord. 21

22 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 22 Mål for projektperioden: etablere rammen for virtuel filmfremvisning i det eksisterende 3D-miljø. Projektets arbejde og resultater Auditoriet danner den runde kerne i huset og pupillen i øjet, når man ser huset fra flyvehøjde. I auditoriet er der placeret et Second Life-medieobjekt udformet som en storskærm med højttalere. På forsiden af skærmen er der 5 knapper. Ved klik herpå vises forskellige film via progressiv download fra projektets hjemmesideserver. Besøgende avatarer kan sidde rundt om i auditoriet og se den samme film, eller man kan gå rundt i huset og høre/se filmen gennem glasset ind til auditoriet. Filmene blev skiftet ud undervejs. I forbindelse med en udstilling af børns kreative computerskabte billeder i samarbejde med biblioteksprojektet Circle Computer Club vistes også flere små animerede film, børnene havde lavet. I forbindelse med arrangementet Avatar-design viste foredragsholderen to film om emnet. I samarbejde med Litteratursiden.dk vistes flere forfatterinterviews produceret af DK4. Filmforevisning under foredraget Avatar-design 22

23 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 23 Filmklip med forfatterinterviews. produceret af DK4 i samarbejde med Literatursiden.dk Mål for projektperioden: Give bibliotekerne et rum for markedsføring af arrangementer af almen interesse. De rammer, projektet havde skabt i Second Life med formidlingshuset og dets faciliteter indendørs og udendørs, kunne naturligvis også anvendes af bibliotekerne til generelt markedsføre arrangementer af almen interesse. Projektarbejdet henover efteråret 2007 viste dog, at de deltagende biblioteker i højere grad ønskede at holde arrangementer inde i selve Second Life og dermed få erfaringer med den tredimensionelle verden, og fokusere markedsføringen på dette (se afsnittet nedenfor). Mål for projektperioden: I projektperioden arrangere events, arrangementer m.v. Projektets arbejde og resultater: I projektets anden fase efter åbningen af huset blev der fokuseret på skabelse af indhold, brugere, formidling og netværk. På møder i projektgruppen før og efter sommerferien blev der lagt en arrangementsplan for efteråret. Projektet ønskede at afprøve flere forskellige typer arrangementer og få erfaring med udnyttelse af 3D-mediet i disse 23

24 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 24 sammenhænge. Endvidere ønskede projektet at arrangementerne bidrog til at give liv og indhold til øen. Arrangementerne blev annonceret på projektets blog via pressemeddelelser, samt forsiden af og i Second Life via Info Island DK s eventkalender, opsatte skilte, udsendelse af group notices til Info Island DK-gruppen, udsendelse af instant messages til en række avatarer, samt Wonderful Denmarks eventkalender i h.h.v. Second Life og på nettet.. Til brug i forbindelse med foredrag og andre arrangementer afholdt projektet en workshop i Second Life for de projektansvarlige med træning i opsætning og brug af storskærme. Storskærmene er Second Life objekter, der kan vise en række jpg-billeder. Projektet anvendte to forskellige typer: én, der skifter et billede, når avataren klikker på den, samt en skærm, der automatisk skifter mellem de billeder, der er lagt på den. Intervallet styres af et script, der ligger i skærmen. 24

25 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 25 Fra projektets workshop i brug af storskærme. Hver projektansvarlig fik sine egne skærme samt instruktion i opsætning og brug. Oversigt over afholdte arrangementer på Info Island DK i Second Life: D. 20. august 2007: Byggeworkshop I 3D-modulering på Playground. Basale færdigheder. Kopiere objekter. Rotere, flytte rundt, positionere. Instruktør: Lady Ames Arrangør: Info Island DK D. 14. september 2007: LiteraTour in Library 2.0 Foredrag, chat og fremvisning på storskærm i auditoriet på Info Island dk med Åke Nygren / Learnie Allen om EU-projektet LiteraTour in Library 2.0 Arrangør: Åke Nygren Projektkoordinator for LiteraTour in Library 2.0 D. 25. september 2007: Byggeworkshop II 3D-modulering på Playground. Byg en kop. Linke flere objekter sammen, arbejde med hule objekter, texture, script samt attache til avatar. Instruktør: Toa Ochs Arrangør: Info Island DK 25

26 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 26 Med dette skilt i Second Life annoncerede projektet byggeworkshoppen med Toa Ochs En næsten færdigbygget kop D. 28. september 2007: Avatar-design Foredrag og film i auditoriet på Info Island DK om simpel og avanceret avatarog tøjdesign med Tatjana Andric/Tanja Moo, tidl. Lab Agent hos Innovation Lab og nu studerende hos IT-Universitetet med kommende speciale i Diffusion of Innovation (processer af udbredelse af en innovation). Chat, film og praktisk afprøvning. Uddeling af notecards med informative instruktioner og kilder samt materiale til en specialdesignet gør-det-selv Info Island DK -T-shirt. Arrangør: Info Island DK 26

27 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 27 Avatar-design. Film og foredrag med Tatjana Andric/Tanja Moo 23 avatarer fra omtrent lige så mange steder i landet blev guidet gennem såvel simpel som avanceret avatar-design, krydret med film, uddelte notecards med et væld af informative instruktioner og kilder samt materiale til en specialdesignet gør-det-selv Info island dk-t-shirt. 27

28 Borgerservice og Biblioteker ITK Informatik april 2008 Side 28 D. 1. oktober 2007: Åbning af KUB-infostand Officiel åbning af Det Kongelige Universitetsbiblioteks Infostand med deltagelse af KUB s projektansvarlige, repræsentanter for ledelsen, studerende samt interesserede avatarer fra gruppen Info Island DK. Uformel dialog via chat og voice. Arrangør: Det Kongelige Universitetsbibliotek Åbning af KUB Infostand 1.oktober 2007 med deltagelse af avatarer blandt andet fra KUB, IT- Universitetet, Info Island DK og Wonderfull Denmark. KUB Infostanden bemandet med avatarerne Checkland Whitfield og Dot Chemistry. 28

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Case: Info Island DK. Simon Heilesen CBIT, RUC

Case: Info Island DK. Simon Heilesen CBIT, RUC Case: Info Island DK Simon Heilesen CBIT, RUC simonhei@ruc.dk Bygge et landsdækkende Formidlingshus, hvor bibliotekerne som de drivende kræfter interaktivt kan agere med brugerne. Bemande et virtuelt bibliotek

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN. 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk

BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN. 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk 2 PROJEKTET BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 3 - årigt Kulturaftaleprojekt Kulturaftalen

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Virkeligheder i Second Life

Virkeligheder i Second Life Virkeligheder i Second Life Sisse Siggaard Jensen, Ph.D., associate profesor SL navn: Chenet Shan SL øen: Research Island Denmark Innovation og sense-making i virtuelle verdener sisse@ruc.dk; worlds.ruc.dk

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

InfoGalleri Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum

InfoGalleri Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum Agenda Introduktion af Baggrund Demo Udvikling / muligheder Spørgsmål Koncept Interaktivt system til at eksponere digitale informationer på en

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige BAGGRUND Danske Biblioteker har haft svært ved at lokke ungdommen til og mister en del af brugerne i overgangen mellem børne- og voksenbiblioteket.

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

SmartLibrary. Målemetoder og optimering af fysiske biblioteksrum. AU Library 25 August 2016 Joachim Svendsen og Lotte Duwe Nielsen, Dokk1

SmartLibrary. Målemetoder og optimering af fysiske biblioteksrum. AU Library 25 August 2016 Joachim Svendsen og Lotte Duwe Nielsen, Dokk1 SmartLibrary Målemetoder og optimering af fysiske biblioteksrum AU Library 25 August 2016 Joachim Svendsen og Lotte Duwe Nielsen, Dokk1 Husk at: 1000 tak for invitationen. SmartLibrary er en læreproces

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2010

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2010 1 af 5 01-11-2009 21:07 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige

Læs mere

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier IT SUMMER CAMP 2015 Dato for arr. og dato for seneste tilmelding bliver offentliggjort i maj. uge z, x. / y. 2015 Ubuntu-Linux, Web-Server, og Basal Web-programmering En extensiv indføring i web-programmering

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Litteratursiden i din undervisning

Litteratursiden i din undervisning Litteratursiden i din undervisning Hvad er Litteratursiden? Litteratursiden er bibliotekernes website om litteratur. Sitet er for alle, der vil inspireres til gode læseoplevelser, diskutere litteratur

Læs mere

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND!

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND! En gratis e-guide til dig fra Stormvind. - med håb om at du kan lide smagen i denne digitale smagsprøve på Velbekomme! Dorte 1 Inden du går i gang med at investere din tid i at implementere nogle af disse

Læs mere

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer,

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer, Drejebog til ordstyreren Kære ordstyrer, Tak fordi du vil være med til at støtte op om DR Romanprisen med en romanlæsekreds på biblioteket. Uden læsere ville der nemlig ikke være nogen pris. Måske er det

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Opdateret juni 2017 Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 Galten Bibliotek ipad / iphone for begyndere Torsdag d. 3. marts kl. 10.00 12.00 Android tablet /smartphone for begyndere Torsdag d. 17. marts kl. 10.00 12.00 Hørning

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold Projekt beskrivelse Indledning Vi vil gerne lave en kampagne hvor vi har RTG som kunde. Målet med kampagnen er at få flere elever på RTG og finde ud af hvilke fordomme der er omkring RTG iblandt vores

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2 DB s Digitaliseringsudvalg Mandag den 6. december 2010 kl. 10.30 12.30 Hovedbiblioteket, Århus, Møllegade 1, 8000 Århus C lokale B på 2. sal Mødet startede ca. en time senere end planlagt pga. forsinket

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014 Kurser for voksne Forår 2014 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Hvordan udvikler man bibliotekernes ydelser med den rette balance mellem de traditionelle og de nye biblioteksydelser? Hvordan får bibliotekerne

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

at bestyrelsen bemyndiger administrationen til at videreudvikle Movias strategi for anvendelse af sociale media baseret på facebook.

at bestyrelsen bemyndiger administrationen til at videreudvikle Movias strategi for anvendelse af sociale media baseret på facebook. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Stine Bay Michelsen 13 Bemyndigelse vedrørende Movias brug af sociale media Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

IT KURSER FOR ÆLDRE 1

IT KURSER FOR ÆLDRE 1 IT KURSER FOR ÆLDRE 1 Har du lyst til at lære mere om IT? Her finder du nogle af de tilbud og kurser Biblioteket og frivillige i Ikast-Brande Kommune står for. Nogle af kurserne er for nybegyndere og andre

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013 Kurser for voksne Efterår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

BIBZOOM WORLD STRATEGI

BIBZOOM WORLD STRATEGI BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 WORLD STRATEGI 2013 SIDE 2 BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 GODKENDT AF LEDELSEN DEN JANUAR 2013. INDHOLD Mission... 3 Vision... 3 Mål... 3 Rammer... 3 Finansiering... 3 Målgrupper...

Læs mere

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Gode råd og guide til sessionsværter 3 Velfærdens Innovationsdag er en arbejdende konference 4 Generelt om formater 5 Forslag til

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Gratis fotos og cliparts

Gratis fotos og cliparts Gratis fotos og cliparts Pep dine produktioner op! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvorfor lede efter gratis fotos og clipart?...4 Licenser?...4 Gratis fotos på nettet...4 www.morguefile.com...4

Læs mere

Kursus i formidling for ph.d studerende

Kursus i formidling for ph.d studerende Kursus i formidling for ph.d studerende BESKRIVELSE AF KURSUSFORLØBET Dette kursusforløb retter sig specifikt mod naturvidenskabelige og tekniske ph.d.-studerende. Kurset kombinerer faste kursusdage med

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Virkeligheder i Second Life

Virkeligheder i Second Life Virkeligheder i Second Life Sisse Siggaard Jensen, Ph.D., associate profesor SL navn: Chenet Shan SL øen: Research Island Denmark Sense-making og innovation i virtuelle verdener sisse@ruc.dk; http://worlds.ruc.dk/index.php

Læs mere

IDÉKATALOG IDÉKATALOG

IDÉKATALOG IDÉKATALOG IDÉKATALOG IDÉKATALOG VÆRSGO Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne

Læs mere

GoTalkNow. Beskrivelse:

GoTalkNow. Beskrivelse: GoTalkNow Beskrivelse: I GoTalk NOW kan du lave personlige kommunikationsbøger. Du kan også lave vælgebøger med foto, filmklip eller musik. Eller en kombination mulighederne er mange. En bog kan laves

Læs mere

ucc plandisponering hulen

ucc plandisponering hulen plandisponering vandhullet hulen bjergtoppen laboratoriet bålstedet EKSTERNE FUNKTIONER INTERNE FUNKTIONER dato: 19.02.2013 vandhullet - uformelt SAMVÆR - FÆLLESSKAB - udveksling af erfaringer og ideer

Læs mere

Præsentation af AgeForce netværk for 50+ Konceptudvikling og bæredygtighed af et både digitalt og fysisk Community

Præsentation af AgeForce netværk for 50+ Konceptudvikling og bæredygtighed af et både digitalt og fysisk Community Lev Vel Sociale og digitale medier for ældre Kulturhuset Islands Brygge d. 30.08.2011 Præsentation af AgeForce netværk for 50+ Konceptudvikling og bæredygtighed af et både digitalt og fysisk Community

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017 Åben skole s tilbud til skolerne 2016/2017 Kære skoler i Ringsted kommune s Åben-skole-katalog indeholder i år både nye og velkendte tilbud. Fælles for dem alle er, at der er fokus på læring, viden og

Læs mere

Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene august 2010.

Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene august 2010. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Rapport fra Studietur til IFLA 2010 i Gøteborg 30-12-2010 Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene10.-15. august

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk

Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk Oversigt over vigtige deadlines 3 Om logospecifikationer 4 Om tekst om udstilling til trykt program 5 Om logistik og indretning

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Kystsikring Halsskov Ideer og visioner

Kystsikring Halsskov Ideer og visioner Kystsikring Halsskov Ideer og visioner Program Præsentation: Merete Hvis Dalnæs Projektleder Merete startede mødet med at byde velkommen, til de fremødte. Mødet omhandlede ideer og udformning af disse.

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Afrapportering af projektet. Sociale Platforme. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune. 14. november 2014 Side 1 af 8

Afrapportering af projektet. Sociale Platforme. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune. 14. november 2014 Side 1 af 8 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet Sociale Platforme KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00 Direkte

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere