PRODUKT- FOTOGRAFERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKT- FOTOGRAFERING"

Transkript

1 PRODUKT- FOTOGRAFERING FOR WEBSHOPS Visual Reporting ApS Version 1.00 Hent den nyeste version på Side i

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kameraets indstillinger...3 ISO...4 Blænde...5 Lukkertid...6 RAW...7 Histogram...8,9 Objektiv...10 Autofokus...11 Kameraets flash...12 Belysning...13 Lysets farver og hvidbalance...14 Overflader på produkterne / polfilter...15 Baggrund...16 Backup af filer Kromatisk aperation...18 JPEG...19 Side 1

3 INDLEDNING Mål med e-bogen Det er to mål med denne e-bog om produktfotografering for webshops. Det ene mål med denne e-bog er at give en hjælpende hånd til dig, som gerne vil lære at tage bedre produktfotos til din webshop og dermed sælge dine varer bedre. Det andet mål handler om at lave reklame for Visual Reporting. Visual Reporting sælger bl.a. software til at analysere data populært kaldet business analytics. Vi programmerer også integrationen mellem dine forskellige IT systemer eller samler dine data fra flere forskellige datakilder i flotte rapporter. Se mere på - eller kontakt os på tlf og hør mere. Nye versioner af e-bogen E-bogen vil løbende blive opdateret med nye versioner, som indeholder opdateret og forbedret indhold. Du kan altid finde den nyeste version på adressen: Tak til Tak til Bahnhof reklame- og webbureau med den grafiske opsætning af bogen. Side 2

4 KAMERAETS INDSTILLINGER I denne e-bog vil jeg gå ud fra, at du anvender et spejlreflekskamera. Det er fordi, du på denne type kamera kan stille mange af kameraets funktioner manuelt, hvilket er en forudsætning for at få rigtig gode produktbilleder. Du kommer ikke udenom at kende lidt til dit kamera, når du skal tage fotos. Det er nemt at stille kameraet på fuldautomatik, men på denne måde opnår du ingen kontrol over, hvordan det foto du tager, skal se ud. Det er en kæmpe ulempe, og du bør derfor lære at arbejde med kameraets manuelle indstilling helt fra start. SÆT DIT KAMERA PÅ DEN MANUELLE INDSTILLING OFTE KALDET M. Da jeg ikke har mulighed for at forklare, hvordan alle kameraindstillinger sættes på netop dit kamera, må du finde manualen frem og her læse, hvordan du skal sætte indstillingerne, som jeg beskriver i kompendiet. Side 3

5 ISO ISO indstillingen på kameraet justerer kameraets lysfølsomhed. ISO værdierne kan typisk stilles fra 100 til 1600 i forskellige intervaller. I produktfotografering vil du typisk vælge omkring ISO 100 for at få den bedste billedkvalitet det hænger sådan sammen, at valget af en lav ISO (ex. 100) giver et billede med meget mindre støj, end valget af en høj ISO (ex. 1600). Det ser ikke pænt ud med billedstøj på et produktfoto, og på eksemplet herunder kan du se billedstøjen på høj ISO billedet som forskelligtfarvede prikker (eller pixels). ISO 100 (lav iso) ISO 1600 (høj iso) SÆT DIN ISO INDSTILLING PÅ DET TAL SOM ER NÆRMEST 100. ET LAVT ISO TAL ER BEDRE END ET HØJT TAL. Side 4

6 BLÆNDE Blænden styrer, hvor meget lys der kan komme ind på sensoren (dvs. størrelsen af lyshullet i linsen), og har betydning for én vigtig ting i produktfotografering, som hedder dybdeskarpheden. Et højt blændetal giver et meget lille hul som lyset kan slippe igennem i linsen. Et højt blændetal bevirker, at både forgrund og baggrund bliver skarp = stor dybdeskarphed. Et lavt blændetal giver et meget stort hul som lyset kan slippe igennem i linsen. Et lavt blændetal bevirker, at forgrund og baggrund bliver adskilt = lille dybdeskarphed. Ved produktfotografering er du typisk interesseret i, at dit produkt er skarpt over det hele, og derfor skal du vælge en lille blænde (et højt blændetal). Linsen yder af tekniske grunde ofte bedst i midterområdet med hensyn til blænde, så derfor kan det være en god idé at stille blænden i dette område. Du kan se, hvilket blændeområde din linse spænder over, ved manuelt at skrue helt op og helt ned for blænden. Du må ikke ændre på din zoom indstilling på linsen, mens du gør dette, da nogle linser blænder ned, når du zoomer tættere på noget. Blæde f/1.4 = uskarp baggrund Blænde f/9.0 = det hele er skarpt f/1.4 f/9.0 Størrelsen på blændeåbningen er illustreret herover. SÆT DIT BLÆNDETAL CA. I MIDTEN AF HVAD DER ER MULIGT MED DEN LINSE DU HAR. DET ER NORMALT OMKRING EN BLÆNDE 9 TIL 11. I DETTE BLÆNDEOMRÅDE GIVER DIN LINSE DEN BEDSTE BILLEDKVALITET. Side 5

7 LUKKERTID Når du har sat kameraet på manuel indstilling, og har valgt en bestemt ISO indstilling og blænde at fotografere med, så har du kun én mulighed tilbage for at regulere eksponeringen af dit foto, og det er lukkertiden. Derfor er det vigtigt, at du har kameraet på et stativ for at undgå at dit foto bliver uskarpt hvis kameraet bevæger sig. En tommelfingerregel er, at hvis du har en linse som er stillet på 50 mm, så skal du have 2 x 50 = 1/100 sekund som mindste lukkertid for at undgå rysteuskarpe fotos. Lukkertider længere end 1/100 sekund (ex. 1/50) kræver derfor et stativ for denne linse. Lukkertiden skal du bruge til at regulere eksponeringen på dit foto (dvs. hvor lyst eller mørkt det er). Hvordan du finder den korrekte eksponering, kan du se under afsnittet histogram. Foto der er blevet rysteuskarpt pga. kameraet ikke var på stativ. SÆT KAMERAET PÅ ET STATIV, SÅ SIKRER DU AT DINE FOTOS IKKE BLIVER RYSTEUSKARPE. HVIS DU HAR LUKKERTIDER UNDER FX 1/100 SEKUND, SÅ BRUG KAMERAETS TIDSUDLØSER FOR AT UNDGÅ KAMERARYSTELSER, NÅR DU TRYKKER PÅ UDLØSERKNAPPEN. LUKKERTIDEN SKAL DU VARIERE EFTER DE ANDRE INDSTILLINGER. DU SKAL IKKE SÆTTE DEN PÅ NOGET BESTEMT MEN FINDE UD AF, HVOR MEGET LYS DER SKAL BRUGES TIL EKSPONERINGEN. LUKKERTIDEN KAN VÆRE ALT MELLEM FX 10 SEKUNDER OG 1/1000 SEKUND. Side 6

8 RAW Når du tager fotos på automatik, gemmer kameraet normalt billederne i JPEG format. Dette kan være en fordel, hvis du ikke skal efterbehandle fotos, men i forbindelse med produkt-fotografering, er det ikke optimalt. Du skal derfor stille dit kamera til at tage fotos i RAW format. Når du gør dette, får du langt større mulighed for efterfølgende at redigere fx hvidbalance og eksponering på dit foto. Du skal dog være opmærksom på, at ændrer du eksponeringen til at være lysere i RAW konverteringen, kommer der mere støj i fotoet (ligesom med den høje ISO værdi). Originalt RAW foto Eksponering efterfølgende justeret i RAW konvertering STIL ALTID DIT KAMERA TIL AT TAGE FOTOS I RAW FORMAT. SÅ HAR DU MEGET STØRRE MULIGHED FOR AT JUSTERE PÅ DIT FOTO I DEN EFTERFØLGENDE REDIGERING. Side 7

9 HISTOGRAM Mange kameraer kan lave et histogram som viser en oversigt over hvor mange punkter (pixels) i fotoet, som har en gråtoneværdi mellem 0 (sort) og 255 (hvid). Histogrammet er din bedste ven, og på histogrammet kan du få en idé om dit foto er overbelyst eller underbelyst. Y-aksen (den lodrette akse) på histogrammet viser antallet af pixels, og hvis y-aksen bliver skåret midt over er det helt ok det er blot for at gøre histogrammet mere overskueligt. X-aksen starter helt til venstre med sort (gråtoneværdi 0) og slutter helt til højre med hvidt (gråtoneværdi 255). Hvis x-aksen er klippet midt over i en af enderne, dvs. ikke afslutter pænt, så er det et tegn på at dine fotos kan have et problem, afhængig af hvor meget der er klippet. Overbelyst Fotoet herunder til venstre er overbelyst. Fotoet er meget lyst, og farverne er meget blege. Ser du på histogrammet til højre ses en klar overfordeling af lyse toner i fotoet, og de lyse toner er pludselig skåret over midt i grafen (den stopper pludseligt til højre). Dette betyder at en masse lysinformation er gået tabt i det lyse område, og fotoet er ubrugeligt. Overbelyst foto Histogram for overbelyst foto Underbelyst Fotoet på næste side til venstre er underbelyst. Fotoet er meget mørkt, og farverne er grålige/sorte. Ser du på histogrammet til højre på næste side, ses en klar overfordeling af mørke toner i fotoet. Dette betyder at en masse lysinformation er gået tabt, og fotoet er ubrugeligt. Side 8

10 HISTOGRAM Underbelyst foto Histogram for underbelyst foto Normalt belyst Fotoet herunder til venstre er normalt belyst og er det bedste af alle tre fotos. Der er klippet lidt i histogrammet til venstre og meget lidt til højre, og det betyder primært at der er nogle mørke detaljer som vi ikke har fået ordentligt med. Dette betyder dog ikke det store, og det er langt bedre at mangle lidt mørke detaljer, end at have et udbrændt foto (overeksponeret). For at opnå et normalt belyst foto, skal du justere lukkertiden, indtil histogrammet ligner det på billedet nedenfor til højre. Normalt belyst foto Histogram af normalt belyst foto INDSTIL DIT KAMERA TIL AT VISE ET HISTOGRAM SAMMEN MED FOTOET. BRUG HISTOGRAMMET TIL AT STYRE LUKKER- TIDEN PÅ KAMERAET. Side 9

11 OBJEKTIV Valget af objektiv kan være meget forskelligt afhængigt af hvilket objekt, du vil fotografere. Men typisk vil et objektiv på omkring 50mm være fint. Ganske mange kameraer har zoom objektiver fx mm. Her stilles objektivet blot på 50 mm, og så er det fint. Der findes også objektiver beregnet til fotografering af små objekter såkaldte makro objektiver, og de kan også være ganske anvendelige, hvis du skal fotografere små ting. Hvis du fotograferer med en objektivindstilling på under 50 mm, vil du opleve en forvrængning af dit foto (lavere tal = større forvrængning), og produktet vil komme til at se skævt og uharmonisk ud. Noget af denne forvrængning kan korrigeres i en efterfølgende billedbehandling. Foto taget med vidvinkel Foto taget med normalperspektiv (ca. 50 mm) SÆT SOM STANDARD DIT OBJEKTIV PÅ 50 MM ZOOM. SÅ FÅR DU DE PÆNESTE OG MEST HARMONISKE PRODUKTFOTOS. Side 10

12 AUTOFOKUS Kameraet stiller skarpt vha. et autofokus system. For at dette system kan fungere, er der to betingelser, der skal være opfyldt: 1. Der skal være lys, da autofokus systemet fungerer dårligt i halvmørke eller mørke. 2. Der skal være kontrast i billedet. Det betyder, at du ikke kan stille skarpt med autofokus på fx en helt hvid overflade. Derfor er det være en god idé at stille skarpt på en overgang mellem lyst og mørkt som det ses på eksemplet herunder. Fokus lægges på en overgang mellem lyst og mørkt. Hold udløserknappen på kameraet halvt nede, så kan du flytte beskæringen og holde fokus. Kameraet har ofte en række fokuspunkter, hvor du manuelt kan indstille hvilket fokuspunkt, du ønsker at benytte. Vælg det miderste fokuspunkt, som det du bruger, da dette punkt ofte er mere følsomt overfor lys, og derfor stiller bedre skarpt. Når du lægger fokus, så gør det ca. 1/3 fra nederste del af produktet (som illustreret på fotoet til venstre), og 2/3 fra øverste del af produktet. Så får du et produktfoto, som er skarpt over det hele. LÆG FOKUS VHA. DET MIDTERSTE FOKUSPUNKT PÅ EN OVERGANG MELLEM LYST OG MØRKT. DER BLIVER EKSTRA SKARPT FRA CA. 1/3 FORAN PUNKTET OG TIL CA. 2/3 BAG VED PUNKET. Side 11

13 KAMERAETS FLASH Den indbyggede flash i kameraet er ikke anvendelig i produktfotografering. For det første er lyskilden meget lille i forhold til objektet der fotograferes, og det betyder, at du får meget skarpe og kraftige skygger på dit objekt. Den anden ting ved flashen er dens placering ovenpå kameraet. Hvis du fotograferer fx et blankt fladt objekt og har kamera og flash rettet lige på den flade side, så kan du opleve, at der kommer kraftige refleksioner og genskin fra flashen i produktet. Det er ikke hensigtsmæssigt. Kameraets indbyggede flash giver hårde slagskygger. Den skal du IKKE bruge. SLÅ DEN INDBYGGEDE KAMERAFLASH FRA, OG BRUG DEN ALDRIG TIL PRODUKTFOTO- GRAFERING. Side 12

14 BELYSNING For at få gode fotos er det nødvendigt at belyse det produkt, du ønsker at fotografere. Lys har en række forskellige egenskaber, og her er en af de vigtigste regler. For at få et godt produktfoto, bør lyskilden være så stor som muligt i forhold til produktet, og samtidig placeres så tæt på produktet som muligt. Så får du bløde og lækre skygger på dit produktfoto. En stor lyskilde kan du opnå ved at købe et lystelt eller en stor hvid paraply, som du sætter foran din lyskilde. Du kan også købe et par billige 150W arbejdslamper, og sætte dem ind i en stor papkasse med bagepapir foran for at diffusere lyset, og gøre lyskilden større i forhold til produktet. Blødt lys (stor diffus lyskilde tæt på) Hårdt lys (lille skarp lyskilde langt fra fx en flash på kameraet) Selve måden du kan belyse produktet på afhænger meget af hvilken type produkt der er tale om - det er ikke noget der bliver beskrevet i denne e-bog på nuværende tidspunkt. STOR LYSKILDE OG KORT AFSTAND I FORHOLD TIL PRODUKTET GIVER BLØDE SKYGGER. LILLE LYSKILDE OG LANG AFSTAND I FORHOLD TIL PRODUKTET GIVER HÅRDE SKYGGER. Side 13

15 LYSETS FARVER OG HVIDBALANCE Lys kan have forskellige farver. Vi kender alle gadebelysning, som er gullig eller regnbuen, som har mange forskellige farver. Vores hjerner er indrettet sådan, at alle farver ser ens ud i forskellig belysning (color constancy), og denne funktion hedder hvidbalance på dit kamera. Hvidbalancen kan sættes på kameraet, og er ikke så vigtig at stille her, da den også kan justeres efterfølgende i den digitale fremkaldelse af fotoet (den såkaldte RAW konvertering). Herunder er vist, hvad der sker, hvis du fra start sætter hvidbalancen forkert (foto tv.) eller korrekt (foto th.) på kameraet. Hvidbalance på dagslys (i tungsten belysning) Hvidbalance på tungsten (i tungsten belysning) Sørg for, at der ikke er andet lys tændt i rummet samt at dit arbejdslampelys ikke bliver blandet med fx sollys eller lys fra lysstofrør (incl. sparepærer). Sollys, lys fra arbejdslamper og lysstofrør (tungsten) har nemlig meget forskellige farvesammensætninger, og resultatet af blandingslys bliver et grågrumset foto, der stort set er umuligt at redde i efterbehandlingen. BLAND ALDRIG LAMPELYS SAMMEN MED DAGSLYS (SOLLYS) ELLER LYS FRA LYSSTOF- RØR ELLER ANDRE LAMPER. DVS. SLUK FOR INDENDØRSBELYSNINGEN, OG SÆT ET MØRKT GARDIN OP, ELLER VÆLG ET MØRKT RUM UDEN MEGET DAGSLYS AT FOTO- GRAFERE I. Side 14

16 OVERFLADER PÅ PRODUKTERNE / POLFILTER De produkter, du fotograferer, kan være af en beskaffenhed, hvor de reflekterer lyset uheldigt. Til at modvirke disse refleksioner kan man benytte et CIR polfilter. Polfilteret monteres forrest på kameraets objektiv, og kan drejes rundt, sådan at refleksioner i produktet forsvinder. Det er ikke alle refleksioner der forsvinder, og nogle gange forsvinder nogle refleksioner, mens andre bliver fremhævet. Her må du finde et godt kompromis. Polfoto drejet så refleksioner forsvinder Polfoto drejet så refleksionerne er der HAR DU PROBLEMER MED REFLEKTIONER I OVERFLADER, SÅ BRUG ET CIR POLFILTER TIL AT FJERNE DISSE. POLFILTERET FUNGERER VED AT DREJE DET INDTIL REFLEKSIONERNE ER FORSVUNDET I SØGEREN PÅ KAMERAET. Side 15

17 BAGGRUND Når du fotograferer produkter kan det være fornuftigt at præsentere produktet så neutralt som muligt. Dette gør du typisk ved at fotografere produktet på en ensfarvet - og ofte hvid - baggrund. Nedenfor er vist et eksempel på, hvor meget baggrunden betyder for det fokus du lægger på produktet. På fotoet til venstre er baggrunden meget forvirrende, og du lægger ikke meget mærke til selve produktet. På fotoet til højre er der brugt en uendelig baggrund, og produktet er præsenteret meget mere roligt og objektivt. Polfoto drejet så refleksioner forsvinder Polfoto drejet så refleksionerne er der Den uendelige baggrund som på fotoet til højre ovenfor, opnår du ved at benytte et stykke hvidt karton som baggrund, og bøje dette stykke karton i en bue op bag ved produktet. Se tegningen herunder. BRUG ET STORT STYKKE HVIDT (ELLER EVT. SORT) KARTON SOM BAGGRUND. SÅ KAN DU LAVE EN UENDELIG BAGGRUND, SOM PRÆSENTERER DINE PRODUKTER OBJEKTIVT. Side 16

18 BACKUP AF FILER Husk altid at tage en backup af dine RAW filer. Gem dem på en DVD, Harddisk, Cloud løsning eller lignende. På denne måde kan du altid finde dit foto frem i det originale format, og kan bruge det til fx tryk eller lignende. Husk også at tage backup af de JPEG filer som du har færdigredigeret. TAG ALTID BACKUP AF ALLE DINE FOTOFILER, FX PÅ EN DVD ELLER EKSTERN HARDDISK. RIGTIGE FOTOGRAFER TAGER INGEN BACKUP OG DE GRÆDER MEGET! Side 17

19 KROMATISK APERATION Du kan opleve, at dine fotos får en mærkelig grønlig, lilla eller blå kant i overgangen mellem lyst og mørkt. Denne effekt hedder kromatisk aperation, og skyldes at de forskellige farver i lyset forskubbes i forhold til hinanden, når lyset passerer igennem kameralinsen. Du kender det fra et prisme sender du hvidt lys igennem prismet, så brydes dette lys i regnbuens farver. Kromatisk aperation ødelægger ethvert produktfoto, og måden at fjerne det på varierer lidt. Du kan mange gange med held fjerne det i RAW konverteringen, da mange RAW konvertere har indbygget en mulighed for at justere sig ud af problemet. Hvis dette ikke virker, så er det nemmeste måde at benytte et billedbehandlingsprogram, hvor du markerer alle de problemfyldte områder med en rimelig stor markeringspen, og derefter vælge funktionen Hue/Saturation. Her vælges den farve som er tættest på problemfarven med farvemålerværktøjet - og så fjernes saturation. Dette trick efterlader en grå kant, hvor der før var en farvet kromatisk aperation, og det er langt bedre. FJERN ALTID KROMATISK APERATION FRA DINE PRODUKTFOTOS. Side 18

20 KOMPRIMERING JPEG JPEG formatet pakker din billedfil så den fylder mindre. Men der tabes information i billedet, og det betyder, at du teknisk set får et dårligere foto. JPEG formatet er det foretrukne format på Internettet til billedfiler med mange farver og megen billedinformation. JPEG formatet kan have forskellige farverum (fx Adobe RGB eller srgb, men kan kun indeholde en farvedybde på 8 bits dvs. der er et lille farvetab i billedet i forhold til din RAW fil). Når du åbner et JPEG billede, foretager ændringer, og gemmer det igen, vil kvaliteten blive yderligere forringet. Du bør derfor aldrig redigere videre på dit JPEG billede, når det først er gemt som JPEG. Gem altid dine JPEG fotos i en kvalitet større end 90, da du ellers kan opleve, at der kommer kompressionsfejl i dit foto. Disse fejl ses som kantede strukturer i dit foto, som gør fotoet mindre pænt at se på. Husk også, at dine fotofiler ikke må være for store, et par hundrede kilobyte burde dog ikke være noget problem (det afhænger af hvilke internetforbindelser jeres målgruppe har). JPEG komprimeringen ses tydeligt og al arbejdet der er lavet med fotoet et spildt. Det er ubrugeligt. KOMPRIMER ALTID JPEG FOTOS I EN KVALITET STØRRE END 90. INTER- NETHASTIGHED ER IKKE DET STORE PROBLEM I DAG, OG SERVERKRAFT PLEJER HELLER IKKE AT VÆRE NOGET PROBLEM. Side 19

21 Tilfreds med omsætningen? Skaf flere kunder ved hjælp af en bedre synlighed på internettet. Online markedsføring der omsætter! læs mere på Tlf.: Østergade Hadsten

22 Bliv klogere på forretningen Flotte fotos er ikke nok viden bringer dig videre. Visual Reporting tilbyder kurser i business analytics, databehandling og konsulentydelser der hjælper dig i gang. Vi har hjulpet mange andre glade kunder med programmering, data integration, databaser, procesautomatisering og business analytics... Vi skaber værdi for dig!

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit.

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit. Billedopbygning 1 Teknikken er ikke alt, men et godt redskab. Nu hvor du kender egenskaberne af dit udstyr (læs begynder og udstyr delen), kan jeg lære dig, hvordan du kan bruge dette til at give dit billede

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Scott Kelby... 9 Om forfatteren. KAPITEL ET... 11 Skyd personer som en prof. KAPITEL TO... 33 Brug blitz som en prof, trin 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Scott Kelby... 9 Om forfatteren. KAPITEL ET... 11 Skyd personer som en prof. KAPITEL TO... 33 Brug blitz som en prof, trin 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Scott Kelby... 9 Om forfatteren KAPITEL ET... 11 Skyd personer som en prof Otte ting du ville ønske, du havde vidst... 12 før du begyndte at læse denne bog!... 13 Det var kun fem. Her

Læs mere

Fotoringens guide til lyslægning

Fotoringens guide til lyslægning Fotoringens guide til lyslægning ver. 2.1 Indholdsfortegnelse: Side 1. Side 2. Side 2. Side 2. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side 10. Side 11. Side 12. Side 13. Side 14. Side

Læs mere

Billedbehandling 2005 af Villy & Annemette Sonnichsen 1 Grundlæggende billedbehandling i PhotoFiltre. Ældresagen

Billedbehandling 2005 af Villy & Annemette Sonnichsen 1 Grundlæggende billedbehandling i PhotoFiltre. Ældresagen Billedbehandling 2005 af Villy & Annemette Sonnichsen 1 Grundlæggende billedbehandling i PhotoFiltre Ældresagen Lektion 1: Introduktio... side 5 Villy S. Introduktion af forskellige billedbehandlings programmer.

Læs mere

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen Version 1.0-2. aug. 2010 Side 1 af 43 Denne manual et opslagsværk over de mest almindelige funktioner som du som bruger kommer ud for. Den gennemgår de IT systemer

Læs mere

en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd

en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd Billede... 2 Hvor stort er billedet? (SPI PPI DPI LPI)... 2 Format over tingene (PSD TIFF

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

ET GODT DIGITALT FOTO PÅ TO MINUTTER

ET GODT DIGITALT FOTO PÅ TO MINUTTER ET GODT DIGITALT FOTO PÅ TO MINUTTER En vejledning i digital fotografering af hudsygdomme Udarbejdet af speciallæge Niels K. Veien i samarbejde med MedCom START INTRODUKTION Et godt digitalt foto på to

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

Panoramateknik. Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel:

Panoramateknik. Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel: Panoramateknik Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel: Billedet her er en sammenføjning af 5 billeder taget i portræt orientering og beskåret til 16:9 formatet.

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

INDHOLD. OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp. GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade

INDHOLD. OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp. GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade GIMP 2.6 GUIDE INDHOLD OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade TOOLBOX 6 DOKUMENTVINDUET 7 Menubaren file edit select View image Layer Colors Tools Filters Windows Help DIALOGBOKSE

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV

PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV MICHAEL B. KARBO PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV Bliv bedre til Photoshop Arbejd med lag og masker Retouchér og justér billeder M I C H A E L B. K A R B O PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen VERSION TEGNET I GIMP Responsiv webdesign Rapport udarbejdet af: 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen Formål... 3 De 6 faser... 3 Problemanalyse... 3 K-strategi... 5 Idéudvikling...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere