PRODUKT- FOTOGRAFERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKT- FOTOGRAFERING"

Transkript

1 PRODUKT- FOTOGRAFERING FOR WEBSHOPS Visual Reporting ApS Version 1.00 Hent den nyeste version på Side i

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kameraets indstillinger...3 ISO...4 Blænde...5 Lukkertid...6 RAW...7 Histogram...8,9 Objektiv...10 Autofokus...11 Kameraets flash...12 Belysning...13 Lysets farver og hvidbalance...14 Overflader på produkterne / polfilter...15 Baggrund...16 Backup af filer Kromatisk aperation...18 JPEG...19 Side 1

3 INDLEDNING Mål med e-bogen Det er to mål med denne e-bog om produktfotografering for webshops. Det ene mål med denne e-bog er at give en hjælpende hånd til dig, som gerne vil lære at tage bedre produktfotos til din webshop og dermed sælge dine varer bedre. Det andet mål handler om at lave reklame for Visual Reporting. Visual Reporting sælger bl.a. software til at analysere data populært kaldet business analytics. Vi programmerer også integrationen mellem dine forskellige IT systemer eller samler dine data fra flere forskellige datakilder i flotte rapporter. Se mere på - eller kontakt os på tlf og hør mere. Nye versioner af e-bogen E-bogen vil løbende blive opdateret med nye versioner, som indeholder opdateret og forbedret indhold. Du kan altid finde den nyeste version på adressen: Tak til Tak til Bahnhof reklame- og webbureau med den grafiske opsætning af bogen. Side 2

4 KAMERAETS INDSTILLINGER I denne e-bog vil jeg gå ud fra, at du anvender et spejlreflekskamera. Det er fordi, du på denne type kamera kan stille mange af kameraets funktioner manuelt, hvilket er en forudsætning for at få rigtig gode produktbilleder. Du kommer ikke udenom at kende lidt til dit kamera, når du skal tage fotos. Det er nemt at stille kameraet på fuldautomatik, men på denne måde opnår du ingen kontrol over, hvordan det foto du tager, skal se ud. Det er en kæmpe ulempe, og du bør derfor lære at arbejde med kameraets manuelle indstilling helt fra start. SÆT DIT KAMERA PÅ DEN MANUELLE INDSTILLING OFTE KALDET M. Da jeg ikke har mulighed for at forklare, hvordan alle kameraindstillinger sættes på netop dit kamera, må du finde manualen frem og her læse, hvordan du skal sætte indstillingerne, som jeg beskriver i kompendiet. Side 3

5 ISO ISO indstillingen på kameraet justerer kameraets lysfølsomhed. ISO værdierne kan typisk stilles fra 100 til 1600 i forskellige intervaller. I produktfotografering vil du typisk vælge omkring ISO 100 for at få den bedste billedkvalitet det hænger sådan sammen, at valget af en lav ISO (ex. 100) giver et billede med meget mindre støj, end valget af en høj ISO (ex. 1600). Det ser ikke pænt ud med billedstøj på et produktfoto, og på eksemplet herunder kan du se billedstøjen på høj ISO billedet som forskelligtfarvede prikker (eller pixels). ISO 100 (lav iso) ISO 1600 (høj iso) SÆT DIN ISO INDSTILLING PÅ DET TAL SOM ER NÆRMEST 100. ET LAVT ISO TAL ER BEDRE END ET HØJT TAL. Side 4

6 BLÆNDE Blænden styrer, hvor meget lys der kan komme ind på sensoren (dvs. størrelsen af lyshullet i linsen), og har betydning for én vigtig ting i produktfotografering, som hedder dybdeskarpheden. Et højt blændetal giver et meget lille hul som lyset kan slippe igennem i linsen. Et højt blændetal bevirker, at både forgrund og baggrund bliver skarp = stor dybdeskarphed. Et lavt blændetal giver et meget stort hul som lyset kan slippe igennem i linsen. Et lavt blændetal bevirker, at forgrund og baggrund bliver adskilt = lille dybdeskarphed. Ved produktfotografering er du typisk interesseret i, at dit produkt er skarpt over det hele, og derfor skal du vælge en lille blænde (et højt blændetal). Linsen yder af tekniske grunde ofte bedst i midterområdet med hensyn til blænde, så derfor kan det være en god idé at stille blænden i dette område. Du kan se, hvilket blændeområde din linse spænder over, ved manuelt at skrue helt op og helt ned for blænden. Du må ikke ændre på din zoom indstilling på linsen, mens du gør dette, da nogle linser blænder ned, når du zoomer tættere på noget. Blæde f/1.4 = uskarp baggrund Blænde f/9.0 = det hele er skarpt f/1.4 f/9.0 Størrelsen på blændeåbningen er illustreret herover. SÆT DIT BLÆNDETAL CA. I MIDTEN AF HVAD DER ER MULIGT MED DEN LINSE DU HAR. DET ER NORMALT OMKRING EN BLÆNDE 9 TIL 11. I DETTE BLÆNDEOMRÅDE GIVER DIN LINSE DEN BEDSTE BILLEDKVALITET. Side 5

7 LUKKERTID Når du har sat kameraet på manuel indstilling, og har valgt en bestemt ISO indstilling og blænde at fotografere med, så har du kun én mulighed tilbage for at regulere eksponeringen af dit foto, og det er lukkertiden. Derfor er det vigtigt, at du har kameraet på et stativ for at undgå at dit foto bliver uskarpt hvis kameraet bevæger sig. En tommelfingerregel er, at hvis du har en linse som er stillet på 50 mm, så skal du have 2 x 50 = 1/100 sekund som mindste lukkertid for at undgå rysteuskarpe fotos. Lukkertider længere end 1/100 sekund (ex. 1/50) kræver derfor et stativ for denne linse. Lukkertiden skal du bruge til at regulere eksponeringen på dit foto (dvs. hvor lyst eller mørkt det er). Hvordan du finder den korrekte eksponering, kan du se under afsnittet histogram. Foto der er blevet rysteuskarpt pga. kameraet ikke var på stativ. SÆT KAMERAET PÅ ET STATIV, SÅ SIKRER DU AT DINE FOTOS IKKE BLIVER RYSTEUSKARPE. HVIS DU HAR LUKKERTIDER UNDER FX 1/100 SEKUND, SÅ BRUG KAMERAETS TIDSUDLØSER FOR AT UNDGÅ KAMERARYSTELSER, NÅR DU TRYKKER PÅ UDLØSERKNAPPEN. LUKKERTIDEN SKAL DU VARIERE EFTER DE ANDRE INDSTILLINGER. DU SKAL IKKE SÆTTE DEN PÅ NOGET BESTEMT MEN FINDE UD AF, HVOR MEGET LYS DER SKAL BRUGES TIL EKSPONERINGEN. LUKKERTIDEN KAN VÆRE ALT MELLEM FX 10 SEKUNDER OG 1/1000 SEKUND. Side 6

8 RAW Når du tager fotos på automatik, gemmer kameraet normalt billederne i JPEG format. Dette kan være en fordel, hvis du ikke skal efterbehandle fotos, men i forbindelse med produkt-fotografering, er det ikke optimalt. Du skal derfor stille dit kamera til at tage fotos i RAW format. Når du gør dette, får du langt større mulighed for efterfølgende at redigere fx hvidbalance og eksponering på dit foto. Du skal dog være opmærksom på, at ændrer du eksponeringen til at være lysere i RAW konverteringen, kommer der mere støj i fotoet (ligesom med den høje ISO værdi). Originalt RAW foto Eksponering efterfølgende justeret i RAW konvertering STIL ALTID DIT KAMERA TIL AT TAGE FOTOS I RAW FORMAT. SÅ HAR DU MEGET STØRRE MULIGHED FOR AT JUSTERE PÅ DIT FOTO I DEN EFTERFØLGENDE REDIGERING. Side 7

9 HISTOGRAM Mange kameraer kan lave et histogram som viser en oversigt over hvor mange punkter (pixels) i fotoet, som har en gråtoneværdi mellem 0 (sort) og 255 (hvid). Histogrammet er din bedste ven, og på histogrammet kan du få en idé om dit foto er overbelyst eller underbelyst. Y-aksen (den lodrette akse) på histogrammet viser antallet af pixels, og hvis y-aksen bliver skåret midt over er det helt ok det er blot for at gøre histogrammet mere overskueligt. X-aksen starter helt til venstre med sort (gråtoneværdi 0) og slutter helt til højre med hvidt (gråtoneværdi 255). Hvis x-aksen er klippet midt over i en af enderne, dvs. ikke afslutter pænt, så er det et tegn på at dine fotos kan have et problem, afhængig af hvor meget der er klippet. Overbelyst Fotoet herunder til venstre er overbelyst. Fotoet er meget lyst, og farverne er meget blege. Ser du på histogrammet til højre ses en klar overfordeling af lyse toner i fotoet, og de lyse toner er pludselig skåret over midt i grafen (den stopper pludseligt til højre). Dette betyder at en masse lysinformation er gået tabt i det lyse område, og fotoet er ubrugeligt. Overbelyst foto Histogram for overbelyst foto Underbelyst Fotoet på næste side til venstre er underbelyst. Fotoet er meget mørkt, og farverne er grålige/sorte. Ser du på histogrammet til højre på næste side, ses en klar overfordeling af mørke toner i fotoet. Dette betyder at en masse lysinformation er gået tabt, og fotoet er ubrugeligt. Side 8

10 HISTOGRAM Underbelyst foto Histogram for underbelyst foto Normalt belyst Fotoet herunder til venstre er normalt belyst og er det bedste af alle tre fotos. Der er klippet lidt i histogrammet til venstre og meget lidt til højre, og det betyder primært at der er nogle mørke detaljer som vi ikke har fået ordentligt med. Dette betyder dog ikke det store, og det er langt bedre at mangle lidt mørke detaljer, end at have et udbrændt foto (overeksponeret). For at opnå et normalt belyst foto, skal du justere lukkertiden, indtil histogrammet ligner det på billedet nedenfor til højre. Normalt belyst foto Histogram af normalt belyst foto INDSTIL DIT KAMERA TIL AT VISE ET HISTOGRAM SAMMEN MED FOTOET. BRUG HISTOGRAMMET TIL AT STYRE LUKKER- TIDEN PÅ KAMERAET. Side 9

11 OBJEKTIV Valget af objektiv kan være meget forskelligt afhængigt af hvilket objekt, du vil fotografere. Men typisk vil et objektiv på omkring 50mm være fint. Ganske mange kameraer har zoom objektiver fx mm. Her stilles objektivet blot på 50 mm, og så er det fint. Der findes også objektiver beregnet til fotografering af små objekter såkaldte makro objektiver, og de kan også være ganske anvendelige, hvis du skal fotografere små ting. Hvis du fotograferer med en objektivindstilling på under 50 mm, vil du opleve en forvrængning af dit foto (lavere tal = større forvrængning), og produktet vil komme til at se skævt og uharmonisk ud. Noget af denne forvrængning kan korrigeres i en efterfølgende billedbehandling. Foto taget med vidvinkel Foto taget med normalperspektiv (ca. 50 mm) SÆT SOM STANDARD DIT OBJEKTIV PÅ 50 MM ZOOM. SÅ FÅR DU DE PÆNESTE OG MEST HARMONISKE PRODUKTFOTOS. Side 10

12 AUTOFOKUS Kameraet stiller skarpt vha. et autofokus system. For at dette system kan fungere, er der to betingelser, der skal være opfyldt: 1. Der skal være lys, da autofokus systemet fungerer dårligt i halvmørke eller mørke. 2. Der skal være kontrast i billedet. Det betyder, at du ikke kan stille skarpt med autofokus på fx en helt hvid overflade. Derfor er det være en god idé at stille skarpt på en overgang mellem lyst og mørkt som det ses på eksemplet herunder. Fokus lægges på en overgang mellem lyst og mørkt. Hold udløserknappen på kameraet halvt nede, så kan du flytte beskæringen og holde fokus. Kameraet har ofte en række fokuspunkter, hvor du manuelt kan indstille hvilket fokuspunkt, du ønsker at benytte. Vælg det miderste fokuspunkt, som det du bruger, da dette punkt ofte er mere følsomt overfor lys, og derfor stiller bedre skarpt. Når du lægger fokus, så gør det ca. 1/3 fra nederste del af produktet (som illustreret på fotoet til venstre), og 2/3 fra øverste del af produktet. Så får du et produktfoto, som er skarpt over det hele. LÆG FOKUS VHA. DET MIDTERSTE FOKUSPUNKT PÅ EN OVERGANG MELLEM LYST OG MØRKT. DER BLIVER EKSTRA SKARPT FRA CA. 1/3 FORAN PUNKTET OG TIL CA. 2/3 BAG VED PUNKET. Side 11

13 KAMERAETS FLASH Den indbyggede flash i kameraet er ikke anvendelig i produktfotografering. For det første er lyskilden meget lille i forhold til objektet der fotograferes, og det betyder, at du får meget skarpe og kraftige skygger på dit objekt. Den anden ting ved flashen er dens placering ovenpå kameraet. Hvis du fotograferer fx et blankt fladt objekt og har kamera og flash rettet lige på den flade side, så kan du opleve, at der kommer kraftige refleksioner og genskin fra flashen i produktet. Det er ikke hensigtsmæssigt. Kameraets indbyggede flash giver hårde slagskygger. Den skal du IKKE bruge. SLÅ DEN INDBYGGEDE KAMERAFLASH FRA, OG BRUG DEN ALDRIG TIL PRODUKTFOTO- GRAFERING. Side 12

14 BELYSNING For at få gode fotos er det nødvendigt at belyse det produkt, du ønsker at fotografere. Lys har en række forskellige egenskaber, og her er en af de vigtigste regler. For at få et godt produktfoto, bør lyskilden være så stor som muligt i forhold til produktet, og samtidig placeres så tæt på produktet som muligt. Så får du bløde og lækre skygger på dit produktfoto. En stor lyskilde kan du opnå ved at købe et lystelt eller en stor hvid paraply, som du sætter foran din lyskilde. Du kan også købe et par billige 150W arbejdslamper, og sætte dem ind i en stor papkasse med bagepapir foran for at diffusere lyset, og gøre lyskilden større i forhold til produktet. Blødt lys (stor diffus lyskilde tæt på) Hårdt lys (lille skarp lyskilde langt fra fx en flash på kameraet) Selve måden du kan belyse produktet på afhænger meget af hvilken type produkt der er tale om - det er ikke noget der bliver beskrevet i denne e-bog på nuværende tidspunkt. STOR LYSKILDE OG KORT AFSTAND I FORHOLD TIL PRODUKTET GIVER BLØDE SKYGGER. LILLE LYSKILDE OG LANG AFSTAND I FORHOLD TIL PRODUKTET GIVER HÅRDE SKYGGER. Side 13

15 LYSETS FARVER OG HVIDBALANCE Lys kan have forskellige farver. Vi kender alle gadebelysning, som er gullig eller regnbuen, som har mange forskellige farver. Vores hjerner er indrettet sådan, at alle farver ser ens ud i forskellig belysning (color constancy), og denne funktion hedder hvidbalance på dit kamera. Hvidbalancen kan sættes på kameraet, og er ikke så vigtig at stille her, da den også kan justeres efterfølgende i den digitale fremkaldelse af fotoet (den såkaldte RAW konvertering). Herunder er vist, hvad der sker, hvis du fra start sætter hvidbalancen forkert (foto tv.) eller korrekt (foto th.) på kameraet. Hvidbalance på dagslys (i tungsten belysning) Hvidbalance på tungsten (i tungsten belysning) Sørg for, at der ikke er andet lys tændt i rummet samt at dit arbejdslampelys ikke bliver blandet med fx sollys eller lys fra lysstofrør (incl. sparepærer). Sollys, lys fra arbejdslamper og lysstofrør (tungsten) har nemlig meget forskellige farvesammensætninger, og resultatet af blandingslys bliver et grågrumset foto, der stort set er umuligt at redde i efterbehandlingen. BLAND ALDRIG LAMPELYS SAMMEN MED DAGSLYS (SOLLYS) ELLER LYS FRA LYSSTOF- RØR ELLER ANDRE LAMPER. DVS. SLUK FOR INDENDØRSBELYSNINGEN, OG SÆT ET MØRKT GARDIN OP, ELLER VÆLG ET MØRKT RUM UDEN MEGET DAGSLYS AT FOTO- GRAFERE I. Side 14

16 OVERFLADER PÅ PRODUKTERNE / POLFILTER De produkter, du fotograferer, kan være af en beskaffenhed, hvor de reflekterer lyset uheldigt. Til at modvirke disse refleksioner kan man benytte et CIR polfilter. Polfilteret monteres forrest på kameraets objektiv, og kan drejes rundt, sådan at refleksioner i produktet forsvinder. Det er ikke alle refleksioner der forsvinder, og nogle gange forsvinder nogle refleksioner, mens andre bliver fremhævet. Her må du finde et godt kompromis. Polfoto drejet så refleksioner forsvinder Polfoto drejet så refleksionerne er der HAR DU PROBLEMER MED REFLEKTIONER I OVERFLADER, SÅ BRUG ET CIR POLFILTER TIL AT FJERNE DISSE. POLFILTERET FUNGERER VED AT DREJE DET INDTIL REFLEKSIONERNE ER FORSVUNDET I SØGEREN PÅ KAMERAET. Side 15

17 BAGGRUND Når du fotograferer produkter kan det være fornuftigt at præsentere produktet så neutralt som muligt. Dette gør du typisk ved at fotografere produktet på en ensfarvet - og ofte hvid - baggrund. Nedenfor er vist et eksempel på, hvor meget baggrunden betyder for det fokus du lægger på produktet. På fotoet til venstre er baggrunden meget forvirrende, og du lægger ikke meget mærke til selve produktet. På fotoet til højre er der brugt en uendelig baggrund, og produktet er præsenteret meget mere roligt og objektivt. Polfoto drejet så refleksioner forsvinder Polfoto drejet så refleksionerne er der Den uendelige baggrund som på fotoet til højre ovenfor, opnår du ved at benytte et stykke hvidt karton som baggrund, og bøje dette stykke karton i en bue op bag ved produktet. Se tegningen herunder. BRUG ET STORT STYKKE HVIDT (ELLER EVT. SORT) KARTON SOM BAGGRUND. SÅ KAN DU LAVE EN UENDELIG BAGGRUND, SOM PRÆSENTERER DINE PRODUKTER OBJEKTIVT. Side 16

18 BACKUP AF FILER Husk altid at tage en backup af dine RAW filer. Gem dem på en DVD, Harddisk, Cloud løsning eller lignende. På denne måde kan du altid finde dit foto frem i det originale format, og kan bruge det til fx tryk eller lignende. Husk også at tage backup af de JPEG filer som du har færdigredigeret. TAG ALTID BACKUP AF ALLE DINE FOTOFILER, FX PÅ EN DVD ELLER EKSTERN HARDDISK. RIGTIGE FOTOGRAFER TAGER INGEN BACKUP OG DE GRÆDER MEGET! Side 17

19 KROMATISK APERATION Du kan opleve, at dine fotos får en mærkelig grønlig, lilla eller blå kant i overgangen mellem lyst og mørkt. Denne effekt hedder kromatisk aperation, og skyldes at de forskellige farver i lyset forskubbes i forhold til hinanden, når lyset passerer igennem kameralinsen. Du kender det fra et prisme sender du hvidt lys igennem prismet, så brydes dette lys i regnbuens farver. Kromatisk aperation ødelægger ethvert produktfoto, og måden at fjerne det på varierer lidt. Du kan mange gange med held fjerne det i RAW konverteringen, da mange RAW konvertere har indbygget en mulighed for at justere sig ud af problemet. Hvis dette ikke virker, så er det nemmeste måde at benytte et billedbehandlingsprogram, hvor du markerer alle de problemfyldte områder med en rimelig stor markeringspen, og derefter vælge funktionen Hue/Saturation. Her vælges den farve som er tættest på problemfarven med farvemålerværktøjet - og så fjernes saturation. Dette trick efterlader en grå kant, hvor der før var en farvet kromatisk aperation, og det er langt bedre. FJERN ALTID KROMATISK APERATION FRA DINE PRODUKTFOTOS. Side 18

20 KOMPRIMERING JPEG JPEG formatet pakker din billedfil så den fylder mindre. Men der tabes information i billedet, og det betyder, at du teknisk set får et dårligere foto. JPEG formatet er det foretrukne format på Internettet til billedfiler med mange farver og megen billedinformation. JPEG formatet kan have forskellige farverum (fx Adobe RGB eller srgb, men kan kun indeholde en farvedybde på 8 bits dvs. der er et lille farvetab i billedet i forhold til din RAW fil). Når du åbner et JPEG billede, foretager ændringer, og gemmer det igen, vil kvaliteten blive yderligere forringet. Du bør derfor aldrig redigere videre på dit JPEG billede, når det først er gemt som JPEG. Gem altid dine JPEG fotos i en kvalitet større end 90, da du ellers kan opleve, at der kommer kompressionsfejl i dit foto. Disse fejl ses som kantede strukturer i dit foto, som gør fotoet mindre pænt at se på. Husk også, at dine fotofiler ikke må være for store, et par hundrede kilobyte burde dog ikke være noget problem (det afhænger af hvilke internetforbindelser jeres målgruppe har). JPEG komprimeringen ses tydeligt og al arbejdet der er lavet med fotoet et spildt. Det er ubrugeligt. KOMPRIMER ALTID JPEG FOTOS I EN KVALITET STØRRE END 90. INTER- NETHASTIGHED ER IKKE DET STORE PROBLEM I DAG, OG SERVERKRAFT PLEJER HELLER IKKE AT VÆRE NOGET PROBLEM. Side 19

21 Tilfreds med omsætningen? Skaf flere kunder ved hjælp af en bedre synlighed på internettet. Online markedsføring der omsætter! læs mere på Tlf.: Østergade Hadsten

22 Bliv klogere på forretningen Flotte fotos er ikke nok viden bringer dig videre. Visual Reporting tilbyder kurser i business analytics, databehandling og konsulentydelser der hjælper dig i gang. Vi har hjulpet mange andre glade kunder med programmering, data integration, databaser, procesautomatisering og business analytics... Vi skaber værdi for dig!

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1 Mine fototips 6 gode råd til bedre fotos Version 1.1 Søren Udby www.kanonfotografen.dk Søren Udby Fototips, side 1 Fototips Min filosofi omkring succesfuld fotografering er, at man som fotograf skal have

Læs mere

SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE.

SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE. SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE. Grafik & billedbehandling Grafik & billedbehandling Opgaven Adidas har lanceret en farveopdatering af deres støvleklassiker Copa Mundial. Støvlen,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 3 Programmerne i kameraet GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Auto S A M... 4 Auto grøn firkant... 5 S Lukkertidsprioriteret... 6 A - Blændeprioriteret...

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder 1 For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder en sammenfatning og lidt information og tips til,

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

Forskellige kameratyper

Forskellige kameratyper Forskellige kameratyper Inden du investerer i et nyt kamera, er det en god idé at gøre dig nogle få overvejelser om: y Hvilken type billeder vil du tage (naturbilleder, makrobilleder, sportsbilleder, undervandsbilleder,

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri.

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri. Udendørs Portrætter Agenda 1. Generelt om portrætter 1.Hvorfor er udendørs portrætter 'bedre' 2.Must-haves 2. Generelt om udendørs portrætter 3. Baggrunde / Lokationer 4. Forgrunde / Subjekt 5. Lys 1.Naturligt

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

RAW filer og håndtering af disse. 9.1.2013 Hjørring (Kim Henriksen)

RAW filer og håndtering af disse. 9.1.2013 Hjørring (Kim Henriksen) RAW filer og håndtering af disse 9.1.2013 Hjørring (Kim Henriksen) RAW filer og håndtering af disse RAW filen kan betragtes som det digitale negativ RAW filen indeholder de rå billededata Der findes ingen

Læs mere

RAW fotografering og billedbehandling

RAW fotografering og billedbehandling RAW fotografering og billedbehandling RAW fotografering I princippet er der ingen forskel i at fotografere i RAW-formatet frem for i jpeg-formatet. Man skal dog naturligvis huske at indstille kameraet

Læs mere

Grafik & Billeder... 2 Opgave Format OPLÆG til FOTOGRAF...4 Brainstom Mockup Fra fotografen...6 Kvalitetsvurdering Fritlægning af håret Hudtone

Grafik & Billeder... 2 Opgave Format OPLÆG til FOTOGRAF...4 Brainstom Mockup Fra fotografen...6 Kvalitetsvurdering Fritlægning af håret Hudtone Grafik & Billeder.... 2 Opgave Format OPLÆG til FOTOGRAF...4 Brainstom Mockup Fra fotografen...6 Kvalitetsvurdering Fritlægning af håret Hudtone Mormor armen Billedmaterialer....8 Raw-filer Fremkaldelse

Læs mere

SÅDAN LAVER JEG 100 FEDE PRODUKTBILLEDER PÅ LIDT OVER 7 TIMER.

SÅDAN LAVER JEG 100 FEDE PRODUKTBILLEDER PÅ LIDT OVER 7 TIMER. SÅDAN LAVER JEG 100 FEDE PRODUKTBILLEDER PÅ LIDT OVER 7 TIMER. Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow Opgaven Nike har opdateret deres fire støvlesiloer. Støvlerne bliver leveret til

Læs mere

Photoshopkursus - Billedbehandling

Photoshopkursus - Billedbehandling Photoshopkursus - Billedbehandling Software... 2 Skrivebord... 2 Reset skrivebord... 3 Nyt billede med lag... 4 Indlæs billede... 6 Redigeringsværktøjer... 7 Billedstørrelse... 7 Beskæring... 13 Retouchering...

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

For begyndere! Bogen om digital fotografering

For begyndere! Bogen om digital fotografering JOHN NYBERG For begyndere! Bogen om digital fotografering INDHOLDSFORTEGNELSE John Nyberg... Indledning KAPITEL ET... 11 Grundlæggende teknik Peg-og-skyd (lommekamera og mobiltelefon)... 12 Kompaktkamera...

Læs mere

Generelt indtryk. Sigma 8-16mm f/4,5-5,6 DC HSM

Generelt indtryk. Sigma 8-16mm f/4,5-5,6 DC HSM Generelt indtryk Sigma 8-16 mm f/4,5-5,6 DC HSM er et ultra vidvinkel. Men som bekendt betyder en kort brændvidde sjældent, at objektivet er lille. 8-16 er både stort og tungt med dets 555 gr. og en længde

Læs mere

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit.

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit. Billedopbygning 1 Teknikken er ikke alt, men et godt redskab. Nu hvor du kender egenskaberne af dit udstyr (læs begynder og udstyr delen), kan jeg lære dig, hvordan du kan bruge dette til at give dit billede

Læs mere

Online kurser http://www.canoneos.dk

Online kurser http://www.canoneos.dk Online kurser http://www.canoneos.dk i MP4 format Online kurser http://www.canoneos.dk Bemærk, at du skal have flash player 7+ installeret for at kunne se kursusfilmene. Såfremt du ikke har flashplayer

Læs mere

Billede og grafik tre eksempler

Billede og grafik tre eksempler Billede og grafik tre eksempler billedebehandling: Hvad: Redigering og optimering af to billeder. Kunde: Jeg beskæftiger mig ikke med billedebehandling til dagligt, da vi hos Rosendahls - Schultz Grafisk

Læs mere

Kreativ brug af håndflash

Kreativ brug af håndflash Kreativ brug af håndflash Tekst og fotos: Kent Bovin Modeller: Kate & Kent De fleste af os har ikke adgang til store studier og en skov af lamper med tilbehør. Derfor er den lille håndflash mange gange

Læs mere

GRATIS GUIDE P H O T O F I L T R E S T U D I O X. Bedre kontrast MED. Introduktion 2. Ud med gråtonerne, A 3. HDRfoto.dk 2014. Ud med gråtonerne, B 4

GRATIS GUIDE P H O T O F I L T R E S T U D I O X. Bedre kontrast MED. Introduktion 2. Ud med gråtonerne, A 3. HDRfoto.dk 2014. Ud med gråtonerne, B 4 Bedre kontrast GRATIS GUIDE MED P H O T O F I L T R E S T U D I O X Introduktion 2 Ud med gråtonerne, A 3 Ud med gråtonerne, B 4 Før og efter, gråtoner 5 Før og efter, kontrast 6 Før og efter, saturation

Læs mere

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3 Lightroom 3 Lightroom er et fantastisk program, hvis ellers nogen er i tvivl om det. Det er først og fremmest et fotografens program al fokus er på en hurtig, fleksibel og effektiv behandling af digitale

Læs mere

Grafik og. billedbehandling. Helena Schmidt. Mediegrafiker uddannelsen - Svendeprøve

Grafik og. billedbehandling. Helena Schmidt. Mediegrafiker uddannelsen - Svendeprøve Grafik og billedbehandling Mediegrafiker uddannelsen - Svendeprøve Helena Schmidt Dokumentation Opgave beskrivelse: Opgaven er virkelig. Opgaven var at skabe et image omkring en ny energidrik som skulle

Læs mere

Bitdybde i digitale billeder

Bitdybde i digitale billeder Bits og bytes hænger uomtvisteligt sammen. Bytes bruges om den størrelse en given fil (software) kan have, mens bit er informationsdybde. Forholdet mellem dem er: bits * 8 = bytes bytes / 8 = bits Dette

Læs mere

Dansk vejledning til. Picasa billedbehandlingsprogram Version 3.9

Dansk vejledning til. Picasa billedbehandlingsprogram Version 3.9 Picasa 3 - billedbehandling Dansk vejledning til Picasa billedbehandlingsprogram Version 3.9 picasa.google.dk Åge Monrad UC Syddanmark Haderslev juni 2014 Enhver distribution uden forfatterens samtykke

Læs mere

Luftfoto. BOG // Lolland-Falster, Møn fra oven

Luftfoto. BOG // Lolland-Falster, Møn fra oven GRAFIK & billed Luftfoto Luftbillederne i denne opgave er taget fra fly og lift til bogen LollandFalster, Møn fra oven, som er en del af bogserien fra oven. Billeder i bogen ledsages af indsigtsfulde og

Læs mere

Fotoringens guide til undervandsfoto

Fotoringens guide til undervandsfoto Fotoringens guide til undervandsfoto Digitalkameraet stormer frem og er ved også at gøre undervandskamera til hvermandseje. Med et digital undervandskamera i hånden har du pludselig en hel verden af muligheder

Læs mere

Nikon PC-E 24, 45 & 85 mm Perspective Control / tilt-shift objektiver

Nikon PC-E 24, 45 & 85 mm Perspective Control / tilt-shift objektiver Nikon PC-E 24, 45 & 85 mm Perspective Control / tilt-shift objektiver Tekst og foto Per Buchmann Tre special objektiver til tilt-shift og makro fotografering, optimeret Nikon s nyeste digitale kamera teknikker.

Læs mere

HDR HIGH DYNAMIC RANGE FOTOGRAFERING

HDR HIGH DYNAMIC RANGE FOTOGRAFERING JOHN NYBERG HDR HIGH DYNAMIC RANGE FOTOGRAFERING HDR HIGH DYNAMIC RANGE FOTOGRAFERING Din guide til HDR-fotografering Lav fantastiske flotte billeder Photomatix 4.1 anvendes i en stor del af hæftet JOHN

Læs mere

Grundlæggende Raw konvertering Søren Langkilde Madsen

Grundlæggende Raw konvertering Søren Langkilde Madsen Grundlæggende Raw konvertering Søren Langkilde Madsen Indhold Baggrund 2 Nyttigt at forstå 3 Arbejdsgang 9 Værktøjet 10 Raw konvertering 13 Basis arbejdsgang 13 Andre værktøjer 14 Eksempler 16 Eksempel

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

billedbehandling okogris

billedbehandling okogris grafik & Billede billedbehandling okogris motiv Gris til Mad Med Mening flyer og hjemmeside. udfordring Fritlægning af gris, så hun kan sættes naturligt ind på en ny baggrund - i dette tilfælde et skærebræt

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1.

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. PRESSEMEDDELELSE Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. 7,1x optisk vidvinkel digitalkamera med et belysningsområde svarende til 12 EV. Ricoh er nu på banen med CX1, et nyt kompakt digitalt kamera med et 28-200mm,

Læs mere

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p1 Ordblinde PDA Lyt - lær - husk www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p2 p3 Vi håber meget, at du vil få glæde af løsningen. Du må meget gerne sende os forslag eller ringe til os. p4 Start Når du

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 122

Appendiks til Grafisk design side 122 Appendiks til Grafisk design side 122 Appendiks 122/2 Et helt almindeligt portrætfotografi Her er et billede af et helt almindeligt menneske. Modellen er ikke professionel, og billedet er et eksempel på

Læs mere

opstartskvalitet Arbejdsproces

opstartskvalitet Arbejdsproces REDEGØRELSE Om opgaven FIKTIV OPGAVE: Til denne opgave skal der laves et coverbillede til forsiden af et magasin samt et logo til bagsideannoncen. Der er ingen eksisterende billeder, og derfor arrangeres

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

Grafik & billede Maria Clausen Clausen Svendeportf Hovedforl olio øb 3 Grafik & bill Gr ede afik & bill side 1

Grafik & billede Maria Clausen Clausen Svendeportf Hovedforl olio øb 3 Grafik & bill Gr ede afik & bill side 1 Grafik & billede Maria Clausen Svendeportfolio Hovedforløb 3 Grafik & billede side 1 opgaven OPGAVEN Denne fiktive opgave har jeg valgt at lave fordi jeg gerne vil vise så meget som muligt indenfor billede

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Optageteknik. guide. Tag billeder som de professionelle: sider. 2012 - Se flere guider på bt.dk/plus

Optageteknik. guide. Tag billeder som de professionelle: sider. 2012 - Se flere guider på bt.dk/plus 2012 - Se flere guider på bt.dk/plus guide 30 sider Denne guide er del 2 ud af 3 taget fra hæftet»tag billeder som de professionelle«udgivet af Libris Media. Tag billeder som de professionelle: Optageteknik

Læs mere

Kamera. Et billede bestemmes: Blænden Lukketid Iso værdi

Kamera. Et billede bestemmes: Blænden Lukketid Iso værdi Canon fototeknik Kamera Et billede bestemmes: Blænden Lukketid Iso værdi Blænde og lukketid Blænderække 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11.0 16.0 22.0 32.0 44.0 Lukketid 1/2000 s 1/1000 s 1/500 s 1/250 s

Læs mere

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 www.skive.dk Downloade picasa Picasa er Googles bud på et (gratis) billedbehandlingsprogram. Programmets allerstørste styrke er at skabe overblik over de

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

High Dynamic Range D R. Motiver & udstyr. John Nyberg. 2011, november

High Dynamic Range D R. Motiver & udstyr. John Nyberg. 2011, november 2011, november High Dynamic Range D R Motiver & udstyr John Nyberg Denne tekst er kun et lille udtræk af min bog om HDR-fotografering, som du kan købe på www.libris.dk Du må gerne tage kopier fra denne

Læs mere

Generelt indtryk. Objektivet har otte lameller.

Generelt indtryk. Objektivet har otte lameller. Generelt indtryk Helios 44-2 er et lækkert gammelt objektiv med M42 fatning. Det kræver derfor en adapterring for at kunne bruges på DSLR ere. Det er fuldt manuelt, men takket være særlige adapterringe,

Læs mere

Digitalkamera ordbog A: ASA = ISO. Aperture= blænde. Autofokus: Kameraets evne til selv at kunne stille skarpt.

Digitalkamera ordbog A: ASA = ISO. Aperture= blænde. Autofokus: Kameraets evne til selv at kunne stille skarpt. Digitalkamera ordbog A: ASA = ISO Aperture= blænde Autofokus: Kameraets evne til selv at kunne stille skarpt. B: Batteri.: Digitalkameraer bruger strøm, strøm, og mere strøm så et kamera med mulighed for

Læs mere

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Gary Rebholz Vegas Pro software med fire sofistikerede video anvendelsesområder, som du kan bruge til at analysere din video og få indblik i farvekorrektion filtrering,

Læs mere

Grafik & billedbehandling. Tina Outzen Søllested 23

Grafik & billedbehandling. Tina Outzen Søllested 23 Grafik & billedbehandling Tina Outzen Søllested 23 Specifikation Kunde Alzheimerforeningen (fiktiv opgave) Opgave Forsidefoto til brochure Programmer Photoshop, Illustrator Farverum srgb IEC61966-2.1 Format

Læs mere

DIGITALISERING. FOTOHOUSE ApS Kærvej 28 2970 Hørsholm Telefon + 45-20 58 30 75 Email info@fotohouse.dk

DIGITALISERING. FOTOHOUSE ApS Kærvej 28 2970 Hørsholm Telefon + 45-20 58 30 75 Email info@fotohouse.dk DIGITALISERING I forbindelse med digitalisering af bevaringsopgaver I forbindelse med digitalisering af bevaringsopgaver, kan vi tilbyde både produkter og hjælp til forskellige opgaver, der sikre det bedst

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Grafik & Billede. Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Side 1 af 20

Grafik & Billede. Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Side 1 af 20 Side 1 af 20 OPGAVE I forbindelse med produktionen af indstikket der sendes ud mellem jul og nytår, skal der laves en række billeder; heraf sammenkopiering og manipulering af produkter samt fritlægning

Læs mere

ISO. - en følsom faktor. » Eksponering

ISO. - en følsom faktor. » Eksponering ISO - en følsom faktor Når man som fotograf - amatør eller professionel, analog eller digital - udøver sit håndværk eller hobby, så vil man på et eller andet tidspunkt stifte bekendtskab med de tre bogstaver

Læs mere

Grafik & billede. Optimeringsværktøjer

Grafik & billede. Optimeringsværktøjer Redegørelse Grafik & billede Opgaven Optimeringsværktøjer Procesbeskrivelse Kvalitetsvurdering En illustration til et magasin, i forbindelse med en artikel, der omhandler myten om, at verden hviler på

Læs mere

Panoramateknik. Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel:

Panoramateknik. Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel: Panoramateknik Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel: Billedet her er en sammenføjning af 5 billeder taget i portræt orientering og beskåret til 16:9 formatet.

Læs mere

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012 Billedbehandling Lær de simple værktøjer at kende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Begreber udi billedbehandling...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5 Filformat...5 Hent et billede

Læs mere

Eksponeringen. Lys og eksponering. Lysmåling før eksponering. Rystelser. Digitalkamera

Eksponeringen. Lys og eksponering. Lysmåling før eksponering. Rystelser. Digitalkamera Eksponeringen Kommer der for lidt lys ind i kameraet, får vi et mørkt, underbelyst billede, hvor man ikke kan skelne detaljer. Det gælder om at ramme den helt rigtige eksponering, hvor alle motivets farver

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. PEN Lite E-PL3 SLR kreativitet, kompakt skønhed. PEN Lite E-PL3 føjer en vipbar LCD til de banebrydende PEN data.

PRESSEMEDDELELSE. PEN Lite E-PL3 SLR kreativitet, kompakt skønhed. PEN Lite E-PL3 føjer en vipbar LCD til de banebrydende PEN data. PRESSEMEDDELELSE PEN Lite E-PL3 SLR kreativitet, kompakt skønhed. PEN Lite E-PL3 føjer en vipbar LCD til de banebrydende PEN data. PRESSEMEDDELELSE Helt nye visioner - skønt nyt Olympus PEN Lite begejstrer

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canons TS-E-objektiver er tilt/shift-objektiver designet for EOS-kameraer. Vippe/flyttemekanismen

Læs mere

Grafik & billede. Plakat til SMAG! Energy Drink

Grafik & billede. Plakat til SMAG! Energy Drink Grafik & billede Plakat til SMAG! Energy Drink Dokumentation Opgaven Opgaven gik ud på at lave en plakat for vores kunde Bisgaard&Bentzon, som skal bruges til at promovere deres energidrik SMAG! Da SMAG!

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

High Dynamic Range D R. Samle HDR i Photomatix. John Nyberg. 2012, maj. HUSK min bog om HDR-fotografering, som du kan købe på www.libris.

High Dynamic Range D R. Samle HDR i Photomatix. John Nyberg. 2012, maj. HUSK min bog om HDR-fotografering, som du kan købe på www.libris. 2012, maj High Dynamic Range D R Samle HDR i Photomatix John Nyberg HUSK min bog om HDR-fotografering, som du kan købe på www.libris.dk Du må gerne tage kopier fra denne guide og du må gerne sende den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL TO... 17. Hurtigt i gang med Photoshop Elements. Arbejd med lag og markeringer

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL TO... 17. Hurtigt i gang med Photoshop Elements. Arbejd med lag og markeringer INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med Photoshop Elements Åbn og gem et billede... 8 Opret et tomt billede... 9 Quick, Guided og Expert Edit... 10 Quick Edit: Hurtige justeringer...

Læs mere

Grafik og billedbehandling beskrivelse

Grafik og billedbehandling beskrivelse Grafik og billedbehandling beskrivelse Opgavebeskrivelse: Opgaven er en plakat/billede, opgaven er en fritidsopgave jeg har lavet for mig selv, jeg ønskede et sjovt og anderledes billede af min egen søn.

Læs mere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere billeder...6 Collage...7 Etiketter (tags)...9 Importer...10

Læs mere

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING. Billedbehandling og samkopieringsopgave for en bryllupsfotograf. Design af mønster til bryllupstakkekort.

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING. Billedbehandling og samkopieringsopgave for en bryllupsfotograf. Design af mønster til bryllupstakkekort. GRAFIK & BILLEDBEHANDLING Billedbehandling og samkopieringsopgave for en bryllupsfotograf. Design af mønster til bryllupstakkekort. OPGAVEBESKRIVELSE En bryllupsfotograf kontaktede mig privat med en sammenkopieringsopgave.

Læs mere

GaiaFriis.dk Layout til hjemmeside. Robbert Rysholt - Grafik og Billedbehandling

GaiaFriis.dk Layout til hjemmeside. Robbert Rysholt - Grafik og Billedbehandling GaiaFriis.dk Layout til hjemmeside Robbert Rysholt - Grafik og Billedbehandling Opgaven En hjemmeside Jeg ville lave et layout til en hjemmeside/ online portfolio og jeg ville lave en opgave med et væsentligt

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

Pressemeddelelse. Kontrol, kraft, kreativitet Canon gør det muligt for fotografer at tage et stort skridt videre med det nye Canon EOS 60D

Pressemeddelelse. Kontrol, kraft, kreativitet Canon gør det muligt for fotografer at tage et stort skridt videre med det nye Canon EOS 60D Pressemeddelelse EMBARGO: 26. august, 2010, 06.00 (CEST) Kontrol, kraft, kreativitet Canon gør det muligt for fotografer at tage et stort skridt videre med det nye Canon EOS 60D Søborg d. 26. august 2010

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

HAR DU TÆNKT TO GANGE I DAG?

HAR DU TÆNKT TO GANGE I DAG? Grafik & Billede Jon Brændsgaard Toft Grafik & Billede Opgaven gik ud på at lave en række plakater til en sikkerhedskampagne på AARHUS TECH. Opgaven er lavet i samarbejde med skolens kommunikationsafdeling,

Læs mere

FARVEPRINT. Dansk Orienterings-Forbund. Værd at vide... FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV. WOC 2006 model event relay

FARVEPRINT. Dansk Orienterings-Forbund. Værd at vide... FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV. WOC 2006 model event relay Værd at vide... FARVEPRINT FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV Scale 1:10.000 Contour interval 5 metres WOC 2006 model event relay WOC mapping team: Coordinator: Flemming Nørgaard

Læs mere

l l ede // b grafik // billede

l l ede // b grafik // billede gr a fi k i // b l l ede HVAD? En fiktiv billedebehandlingsopgave, som skal redegøre for forskellige processer og teknikker indenfor billederedigering. Billedematerialet er fra shutterstock og jeg bruger

Læs mere

GRAFIK OG BILLEDE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE

GRAFIK OG BILLEDE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE GRAFIK OG BILLEDE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE 04 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokumentation 05 Clone Tool

Læs mere

GRAFIK & BILLED- BEHANDLING

GRAFIK & BILLED- BEHANDLING GRAFIK & BILLED- BEHANDLING I Grafik & Billedbehandling har jeg valgt at vise, hvordan jeg arbejder med forskellige værktøjer i forbindelse med grafik i Illustrator og billedbehandling i PhotoShop. I PhotoShop

Læs mere

ÆSTETIK Da billedet skal bruges i markedsførings-sammenhæng, må det ikke kunne ses, at det er manipuleret.

ÆSTETIK Da billedet skal bruges i markedsførings-sammenhæng, må det ikke kunne ses, at det er manipuleret. BILLED- BEHANDLING OPGAVEN Opgaven gik ud på at indsætte et læhegn på et miljøfoto af en terrasse med andre SILVAN-produkter, og at åbne billedet op, så det blev mere sommerligt og friskt. Billedet skal

Læs mere

GRAFIK & BILLEDEBEHANDLING

GRAFIK & BILLEDEBEHANDLING GRAFIK & BILLEDEBEHANDLING Forside Beskrivelse Opgaven Jeg vil lave en forside til en brochure. Denne opgave var oprindelig fiktiv, men efter et mindre samarbejde med esport Danmark, vil de gøre brug af

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tagge billeder på Facebook i Organizer (nøgleord) Nye fede søgemuligheder i Organizer (nøgleord)...

Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tagge billeder på Facebook i Organizer (nøgleord) Nye fede søgemuligheder i Organizer (nøgleord)... 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Lær at arbejde med raw-filer 5 Nyheder i PE10/Organizer (søg efter alt i et billede) 5 Standard-editoren (fine nyheder) 6 Guided Edit, Create og Share 6 Grundig

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Makro / Tæt på. Oversigt

Makro / Tæt på. Oversigt Makro / Tæt på Fredericia fotoklub d. 31/8-2015 HMJ-foto.dk Hvad er makro? Oversigt Grundlæggende forhold: Mange muligheder for udstyr Hvilken motiver (stationære el. bevægelige) Dybdeskarphed Behov for

Læs mere