Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdspladsvurdering og sygefravær"

Transkript

1 Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Telefon: Telefax: Web: Medarbejdersekretariet: Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariatet: H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Web: Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades på eller de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø, tlf Bestillingsnr Bureau: Dplus Tryk: Gulmann Grafisk Trykt på miljøvenligt papir Oplag: Januar 2007 EAN:

3 Arbejdspladsvurdering og sygefravær Indledning Mindre fravær giver bedre økonomi Sygefravær og Arbejdspladsvurdering (APV) Principper om sygefravær Fraværssamtaler Kontrol og belønning Hvordan registreres sygefravær? Den attraktive arbejdsplads Hold på medarbejderne Få mere at vide

4 Indledning I denne vejledning finder I gode råd og værktøjer, som I kan bruge til at undersøge om en del af jeres sygefravær skyldes forhold i arbejdsmiljøet. Samt hvordan I kan bruge jeres Arbejdspladsvurdering (APV) til at mindske det arbejdsbetingede sygefravær gennem forbedringer af arbejdsmiljøet. Vejledningen gennemgår de lovpligtige krav i Arbejdsmiljøloven, som handler om behandling af sygefravær, og den viser hvorledes I kan gribe det an. Samtidig er der gode råd til, hvorledes I kan udvikle Jeres samarbejde om sygefravær. Virksomhedsleder: Hvis fraværet vokser, gør vi noget ved det. Men primært går vi en anden vej: Vi vil gerne have, at medarbejderne trives og synes, det er sjovt at komme på arbejde, så kommer det andet i kølvandet. Vejledningen er udarbejdet af Dansk Industri, forbundene i CO-industri og Ledernes Hovedorganisation og er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets parter i industriens fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med lovgivningen. Vejledningen er alene vurderet, som den foreligger, og tilsynet har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Dette og andre værktøjer om et godt og sikkert arbejdsmiljø findes også i elektronisk form på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside Medarbejder: Hvis man er glad for sit arbejde, er man mindre syg. Vi har et godt arbejdsmiljø og gode kolleger. Vi bliver involveret i alle ting og får et ansvar men de store beslutninger træffer andre. 4

5 1. Mindre fravær giver bedre økonomi Der er god fornuft i at holde øje med fraværet. Et lavt sygefravær giver øget effektivitet, og det bliver nemmere at planlægge arbejdet. Under 3% er fint Vi har en fraværsprocent på 1,7% - det betragter jeg som lavt. Bliver det mere end 3%, er det højt. Men det er ikke kun procenten, der er afgørende jeg vil også synes, det er et problem, hvis en enkelt medarbejder har over 10 fraværsdage. Fravær kan skyldes forhold i arbejdsmiljøet. Derfor er der god grund til at undersøge arbejdsmiljøet nærmere. Derudover er der regler om at APV, skal indeholde en vurdering af, om sygefraværet kan skyldes arbejdsmiljøet. Men der er også gode arbejdstimer gemt i sygefraværet der er en gevinst at hente i form af en bedre økonomi. Det gælder både det fravær, der skyldes arbejdsmiljøet og det fravær, der skyldes årsager udenfor virksomheden. Selv for den virksomhed, der har et lavt sygefravær, kan der være noget at hente. Hvornår er sygefraværet for højt? Det er virksomheden selv bedst til at afgøre. Hvis fraværet vælter planlægningen, er det for højt. Det kan man ikke læse ud af fraværsprocenten. Fx hvis en af nøglemedarbejderne bliver syg, kan det jo være et stort problem, selvom det gennemsnitlige fravær er lavt. Denne vejledning giver gode råd til, hvordan I kan mindske det arbejdsbetingede sygefravær, samt hvordan I kan indarbejde det arbejdsbetingede sygefravær i APV, så I kan skabe et bedre arbejdsmiljø med mindre fravær. 5

6 Hvad giver fravær? Hvordan undgår man fravær? Forhold i arbejdsmiljøet APV: Fjern de forhold, der kan føre til fravær Fravær DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS: Skab arbejdsforhold, der giver arbejdsglæde og lyst til at komme på arbejde. Forhold udenfor arbejdet AFTALER: Mindsk fraværet gennem aftaler Fravær kan skyldes forhold i arbejdet og forhold udenfor arbejdspladsen. Igennem APV kan I mindske eller fjerne belastende forhold. Igennem aftaler kan I afklare, hvad I gør i forhold til selve fraværet fx sygefraværssamtaler, særlige aftaler om arbejdstid og arbejdsopgaver. Endelig kan I sørge for at have mere af det, som får medarbejdere og kolleger til at møde på arbejde. Reglerne om APV og sygefravær Alle virksomheder med ansatte skal lave en skriftlig APV. APV en skal udarbejdes af ledelse og medarbejdere i fællesskab og den er først og fremmest virksomhedens eget redskab til at forbedre arbejdsmiljøet. Fra Januar 2005 skal man også inddrage sygefravær i APV en. Det vil sige, at virksomheden skal vurdere, om sygefraværet skyldes forhold i arbejdsmiljøet. Hvis det gør, skal virksomheden tage hånd om arbejdsmiljøproblemerne i APV-handleplanen. En undersøgelse af sygefravær i Norden viser, at en tredjedel af fraværet skyldes forhold i arbejdsmiljøet. Sygefraværet er i gennemsnit på 5-8% i de nordiske lande og lavest i Danmark. 6

7 7

8 2. Sygefravær og APV APV skal indeholde en vurdering af sygefraværet. Det skal hjælpe jer med at mindske det arbejdsbetingede sygefravær. Følg følgende retningslinjer til at lave denne vurdering: Kortlæg arbejdsmiljøet som I plejer brug fx kortlægningsskemaet, som I finder bagerst i denne vejledning. Se også eksemplet på side 10. Kig derefter på det sygefravær I har. Del det op i langtidssygefravær (over 2 uger) og korttidssygefravær. Er en eller flere medarbejdere langtidssyge, kan en målrettet indsats i forhold til deres særlige situation ændre det samlede fravær væsentligt. Vurder i sikkerhedsudvalget eller sikkerhedsgruppen om forhold i arbejdet kan være årsag til sygefraværet. Er medarbejderne mere fraværende, når de arbejder med nogle bestemte opgaver eller i nogle bestemte afdelinger? Det kan være tegn på, at der er noget i arbejdsmiljøet, der bør undersøges nærmere. Via samtaler med medarbejdere, der har været fraværende, kan I høre deres vurdering af arbejdsmiljøets betydning. Finder I frem til forhold i arbejdsmiljøet, som fører til fravær, skriver I dem ind i APV-handleplanen. Se eksemplet på side 11. APV kortlægning af arbejdsmiljøet Skyldes det aktuelle fravær, nogle forhold i arbejdsmiljøet? Sygefraværssamtaler: Hvilke forhold i arbejdet har medført fravær? APV-handleplanen: Skriv de arbejdsmiljøforhold, der fører til sygefravær ind i handleplanen ligesom I gør med de øvrige arbejdsmiljøproblemer. Beskriv hvilke aktiviteter, I vil sætte i værk for at forbedre arbejdsmiljø og sænke sygefraværet. Ingen sammenhæng: Kan I ikke finde en sammenhæng mellem sygefravær og arbejdsmiljø, skriver I det ind i handleplanen. Fx således: Sikkerhedsgruppen har kortlagt forholdet mellem arbejdsmiljø og sygefravær - og vi kan ikke konstatere nogen sammenhæng. 8

9 Grater, der fremkalder fravær En arbejdsleder i sikkerhedsudvalget fortæller: Vi behandler løbende sygefraværet i sikkerhedsudvalget for at finde ud af, om der er en sammenhæng mellem sygefraværet og de funktioner, folk har. Der var nogle medarbejdere, der kom til at skære sig på grater, og det gav en del sygefravær. Vi fandt ud af, at vi måtte anskaffe os nogle skærehandsker, så det skrev vi ind i APV-handleplanen. Forkølelse det har da ikke noget med arbejdsmiljøet at gøre? På et lidt større værksted døjede de med en del fravær bl.a. pga. forkølelse og lignende, men det var især slemt i én afdeling. Igennem sygefraværssamtaler fandt man ud af, at det skyldtes, at der var en del træk i hallen. Trækken opstod, fordi varmeudviklingen fra maskinerne fik folk til at åbne portene. Det blev skrevet ind i APV en, og nu er man ved at finde ud af, hvad man kan gøre for at mindske varmeudvikling og skabe en bedre ventilation og temperatur i rummet. Arbejdsmiljø, der kan føre til sygefravær: Ulykker og småskader. Træk, kulde og skiftende temperaturer. Tungt, hårdt eller ensidigt arbejde, der kan føre til smerter og nedslidning. Kemikalier, der kan føre til hovedpine, allergi, irritationer af luftveje, forgiftninger og ætsninger. Dårlig trivsel og psykiske belastninger, der kan føre til manglende engagement og lyst til at gå på arbejde. 9

10 Kortlægningsskema 1. Alvorligt problem 2. Stort problem 3. Mindre problem 4. Intet problem Områder: Forhold man skal være opmærksom på: A: Fysiske forhold B: Ergonomiske forhold C: Psykiske forhold 1. Støj Høreskadende støj Anden generende støj Maskiner, håndværktøjer, ventilationsanlæg, kontorudstyr, dårlig akustik mv. 2. Vibrationer Hånd/arm vibrationer, helkropsvibrationer mv. 3. Arbejdspladsens indretning 4. Stråling Ikke ioniserende stråling 5. Evt. andre fysiske forhold 6. Indeklimabelastninger 7. Termiske belastninger 1. Tungt og/eller kraftbetonet arbejde Inventar, hjælpemidler, adgangsveje, rengøring, belysning, temperatur, træk, luftfugtighed, mv., velfærdsrum. Røntgenstråling, ultraviolet- eller infrarød stråling, laserstråling, magnetfelter, statisk El. Varme, kulde og træk, dårlig luftkvalitet, fugt, dårlig belysning, støj og dårlig akustik Strålevarme og ophold i meget varme rum. Arbejde i kulde og træk og arbejde i skiftende temperaturer. Lange rækkeafstande, løft af tunge byrder, gentagne løft, træk og skub af tunge emner. 2. Ensidigt gentaget arbejde Hyppig gentagelse af samme arbejdsoperation. 3. Ensidigt belastende arbejde 4. Arbejdsstillinger og bevægelser 5. Reproduktionsskadende fysiske belastninger 6. Evt. andre ergonomiske forhold 1. Arbejdstid 2. Tidspres Siddende, gående, stående, liggende, knæliggende og hugsiddende arbejde. Arbejde i foroverbøjet stilling, højt og lavt arbejde. Tungt arbejde, stående og siddende arbejde Tilrettelæggelse af arbejdstiden, vagt, hviletid. Om ansatte skal anstrenge sig ekstra for at klare arbejdet. D: Kemiske forhold 3. Ensformighed 4. Indflydelse 5. Alenearbejde 6. Evt. andre psykiske forhold 1. Anvendte stoffer og materialer 2. Processer mv. der udvikler stoffer og materialer. 3. Evt. andre kemiske forhold Omfanget og karakteren af monotont arbejde, samt overvågningsarbejde. Om der er arbejde, hvor den ansatte har ringe mulighed for selv at planlægge arbejdet. Om der er arbejde, hvor der arbejdes meget alene eller isoleret. Stoffer og materialer med skadelig virkning (kræft, nerveskader, reproduktionsskader, lungeskader, hudbelastninger) Forgiftning, irritation, ætsning m.m. og skadelige langtidsvirkninger (f.eks. allergi, kræft). E: Biologiske forhold F: Ulykkesfarer G: Unges arbejde H: Sygefravær 1. Mikroorganismer mv. 2. Evt. andre biologiske forhold. 1. Arbejdsmaskiner Arbejde mv. hvori der indgår eller kan frigives bakterier, virus, svampe, parasitter mv., som f.eks. kan give infektion f.eks. ved luftbefugtning, køling, linneddepot, infirmeri. Maskiner med roterende, skærende, bearbejdende værktøjer eller roterende eller bevægelige dele. Sandblæsning 2. Håndværktøjer Skærende, bearbejdende håndværktøjer. 3. Andre tekniske hjælpemidler Transportmateriale, kraner, lifte mv. 4. Færden (stiger, stilladser, gulve) Arbejde i højde, f.eks. stilladser og konstruktioner, stiger mv. 5. Håndtering Håndtering af konstruktioner, emner, materialer mv. 6. Brand, eksplosionsfare, ætsning, forgiftning Oplagring af eksplosions- og brandfarlige stoffer. Elinstallationstilstand, arbejdssituationer med risiko for udvikling af brand. 7. Evt. andre ulykkesfarer Risiko for fald. Skæreskader, svejseøjne 1. Særlige regler for unges arbejde 1. Er der forhold i arbejdsmiljøet der medfører sygefravær? Instruktion, oplæring eller opsyn, alderskrav, tekniske hjælpemidler, anlæg eller arbejdsprocesser, stoffer og materialer, arbejdstidsregler, alenearbejde. Sandblæsning, skæreskader, svejseøjne Dette skema samt andre skemaer til APV kan I finde i Værktøj i systematisk arbejdsmiljøarbejde, som kan bestilles på 10

11 APV handlingsplan Problem nr. Problem Årsag til problem Forslag til løsning Ansvarlig Frist 1 To medarbejdere har haft fravær, fordi de har skåret sig på emner. Skarpe grater på emner. Indkøb af brynjehandsker og håndleds-beskyttere. Poul Om en måned d. 1. februar En medarbejder kom slemt til skade med sit ben, efter at han blev ramt af stråle fra sandblæser. Er langtidssygemeldt. Han kom til at ramme fremføringsslangen, så den gik løs. Afskærmning til slange evt. så den kan fungere som en platform, man kan stå på. ( BST) Løbende analyse af hændelser. Indskærpe forsigtighed under instruktion og på personalemøder. Poul og Niels Løsningerne vurderes om et halvt år i august Tunge løft af kasser med emner. En medarbejder har fået lidt problemer med ryggen. Kasser er for tunge, fordi de bliver fyldt for meget op. Kasser må højst fyldes op til 10 kg. Poul 27. januar Fravær pga. svejseøjne. Manglende brug af briller. Bedre instruktion og indskærpelse af sikkerhedsprocedurer. Poul 27. januar Støj, når man arbejder med den gamle fræsemaskine. Dårlig vedligeholdelse, af den gammle maskine. Indskærpe brug af høreværn. Når fræsemaskinen alligevel skal udskiftes, skal der købes en støjsvag model. Poul 27. januar 2007 Januar Til tider stort arbejdspres. Planlægning og pres fra kunder. Løbende planlægning på fredagsmødet. Poul Første gang mandag d. 18. december 2006 Udført af: Arbejdsplads: Arbejdsgiver: Poul Dato: 12/12-06 Værkstedet i Nord-byen Sikkerhedsrepræsentant: Niels Dato: 12/12-06 Løsning af arbejdsmiljøproblemerne Når I skal finde frem til nogle løsninger af arbejdsmiljøproblemerne, kan I finde inspiration i andre branchevejledninger fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd, fx: Arbejdsulykker værktøjer til forebyggelse Svejsning gode løsninger Tunge løft gode løsninger Støj gode løsninger En god arbejdsdag om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Instruktion, oplæring og tilsyn Alle vejledningerne kan downloades fra 11

12 3. Principper om sygefravær Arbejdet med at forebygge sygefravær skal foregå i et samarbejde mellem virksomhedens ledelse og medarbejderne. Sikkerhedsorganisationen tager sig af de arbejdsmiljøforhold som skaber fravær, men i de virksomheder, der har et samarbejdsudvalg, skal alle personalepolitiske tiltag behandles her, således også politiker der omhandler sygefravær. På virksomheder, som ikke har et samarbejdsudvalg foregår samarbejdet med tillidsrepræsentanten. På de helt små virksomheder uden tillidsrepræsentant aftales principper direkte med medarbejderne. Principperne skal sikre, at I forbygger arbejdsskader og forbedrer arbejdsmiljøet, men også at I tager hånd om den enkelte medarbejder, der bliver syg og måske kun kan vende gradvist tilbage på arbejde. Lav en aftale om, hvad I gør ved sygefravær hos Jer. Så ved alle, hvad de skal gøre, og hvad de kan forvente. Fx hvad gør medarbejderen, når han/hun er fraværende? Hvad gør virksomheden? For virksomheden er det en fordel, hvis fraværet for den enkelte medarbejder er så kort som muligt, og at så få som muligt overhovedet er fraværende. Det betyder, at man kan planlægge bedre, og det bliver nemmere at overholde deadlines. For medarbejderen er det væsentligt at bevare arbejdsevnen og et godt helbred samt i det hele taget at trives på arbejdet. Det er vigtigt at have begge synspunkter for øje, når fraværet skal mindskes. Det gælder om at gøre det attraktivt og muligt at komme hurtigt tilbage på arbejdet, og dermed mindske den tid den enkelte er fraværende. Er virksomheden jævnligt i kontakt med fraværende medarbejdere, kan man sammen finde ud af, om arbejdspladsen kan gøre noget, så man lettere eller hurtigere kan vende tilbage. Se mere om fraværsamtaler på følgende sider. Lav en aftale om, hvordan I håndterer sygefravær. I en aftale kan I fx gøre rede for: Mål for sygefraværet. Hvor lavt bør sygefraværet være hos jer fordelt på langtidsfravær og andet fravær? Sygemeldinger. Hvordan og hvornår melder man sig syg? Er der krav om lægeerklæringer? Hvornår skal medarbejderen skaffe lægeerklæringen (se mere på side 19)? Skal sygemeldte medarbejdere melde sig raske og fortælle, hvornår de regner med at være tilbage igen? Sygefraværssamtaler. Hvad er formålet? Hvornår gennemføres sygefraværssamtaler, hvordan foregår det, og hvem deltager? Hvordan følger I op fx kan I vælge at lade fravær være et fast punkt på dagsordnen i sikkerhedsudvalget eller sikkerhedsgruppene? 12

13 13

14 Ryd op i arbejdsmiljøet. Hvis det viser sig, at forhold i arbejdsmiljøet fører til fravær, skal I sikre Jer, at det bliver noteret i APV en, og at der bliver lavet en handlingsplan for at forbedre forholdet. Arbejde på særlige betingelser. Hvorvidt kan virksomheden lave særlige ordninger for medarbejdere, der ikke kan udføre alle arbejdsopgaver eller arbejde på fuld tid? Gravide. Hvordan kan I tilrettelægge arbejdet, så gravide medarbejdere kan udføre arbejdet uden fare for komplikationer? Husk at graviditet ikke er en sygdom. Belønningssystemer. Skal fravær have en betydning for løn eller andre forhold? Hvornår har man fri? Skal man have ret til fri fx i forbindelse med sølvbryllup, flytning, fødselsdage m.v.? Hvad forventer man i forhold til barsel? Overblik over sygefraværet. Skal sygefravær registreres løbende, så I kan følge udviklingen? Hvordan? Skriv aftaler ned, så I altid kan gå tilbage og slå op, hvis I bliver i tvivl. Lokalaftaler Aftaler om sygefravær kan være lokalaftaler. De er dækket af overenskomsten, og det betyder, at aftalen skal indgås med tillidsrepræsentanten. Det er en god ide at inddrage sikkerhedsrepræsentant og andre medarbejdere også. Det fremmer forståelse og opbakning. Uddrag af aftale Sundhedssamtalen gennemføres: 1. Ved længerevarende arbejdsbetingede lidelser. 2. Når sygefravær overstiger en uges sammenhængende fravær. 3. Når medarbejderen er fraværende i hyppige gentagne perioder. Sundhedssamtaler gennemføres mellem medarbejder, arbejdsleder og den arbejdsmiljøansvarlige. Formål: At forebygge fraværet gennem bedre arbejdsforhold og fastholde medarbejdere med nedsat arbejdsevne. 14

15 Signaler på dårlig trivsel Hyppigt sygefravær kan være tegn på dårlig trivsel på arbejdspladsen. Men hvad er signalerne før det? Misforståelser, konflikter og dårligt samarbejde. Drillerier og klikedannelse. Medarbejdere isolerer sig og deltager ikke i sociale arrangementer. Medarbejderne taber interessen for arbejdet og tager ingen initiativer. Medarbejdere er ufleksible og holder sig stift til regler og aftaler. Læs mere i En god arbejdsdag fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd. Fraværssamtaler Fraværssamtaler har to formål: Dels at bringe medarbejderen tilbage på arbejde igen, dels at få styr på, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som fører til fravær. Samtalen skal afdække, om noget på arbejde er skyld i fraværet, og om I kan ændre nogle forhold, så medarbejderen kan komme hurtigere tilbage og undgå at blive syg i fremtiden. Det er vigtigt, at I gør det klart, hvornår man skal til en samtale, og hvordan det skal foregå. Hvornår skal samtalen foregå? Praksis ved sygemeldinger: I kan aftale, at man altid fortæller, hvornår man regner med at komme tilbage, når man melder sig syg. Arbejdslederen kan spørge, om det har noget med arbejdet at gøre. Er det noget længerevarende, kan I lave en aftale om at mødes. Praksis i forhold til fraværet: I kan også aftale, at I gennemfører en sygefraværssamtale, når nogle særlige betingelser er opfyldt fx i forhold til sygdommens længde eller fraværets hyppighed. Så bør I også aftale, hvordan I kommer i kontakt med hinanden ringes der til medarbejderen, mens vedkommende stadig er fraværende, eller tales der først sammen, når medarbejderen vender tilbage? Vælger I det sidste, afskærer I Jer fra at finde ud af, om der kan gøres noget for, at medarbejderen kan vende tidligere tilbage på arbejde. 15

16 Hvem skal deltage? Beslut hvem der skal deltage i samtalen ud over den, der har været fraværende. Skal tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant eller en anden medarbejder deltage som bisidder? Formålet med samtalen Formålet med samtalen er at bringe medarbejderen tilbage til arbejdspladsen på en måde, som tager højde for medarbejderens formåen og trivsel, samt at finde ud af, om der skal ske nogle ændringer i arbejdsmiljøet. Det vil sige, at I skal forsøge at lave nogle aftaler om arbejdet, som på den ene side giver den fraværende medarbejder bedre muligheder for at komme tilbage, og på den anden side forebygger, at både medarbejderen og de andre kolleger bliver syge i fremtiden. Samtalen skal tage udgangspunkt i, hvad medarbejderen kan og ikke kan. Det kan være, at kollegaen kan komme hurtigere tilbage, hvis han eller hun får mulighed for at lave noget andet i en periode eller helt undgår nogle særligt belastende funktioner. Det kan også være, medarbejderen kan få en delvis sygemelding dvs. at der arbejdes på nedsat tid, og virksomheden modtager et reduceret beløb i sygedagpenge. Hvordan skal det foregå? Lav en dagsorden for, hvordan samtalerne skal foregå, så alle ved, hvad der skal ske, og alle kan forberede sig. Se eksemplet på en dagsorden på næste side. Kan fingeren sættes på et konkret arbejdsmiljøproblem fx tunge løft, skadelige kemikalier føres det ind i APV en. Er problemet allerede kortlagt i APV en, bemærkes det, at problemet har en betydning for sygefraværet. Herefter forholder I Jer til det som ethvert andet arbejdsmiljøproblem. Handler problemet om trivsel eller psykisk arbejdsmiljø og hvis I er omfattet af Industriens overenskomst, vil det være en opgave som samarbejdsudvalget løser, hvis I har et sådant. Har I ikke et samarbejdsudvalg, er det mester og tillidsrepræsentanten, der skal prøve at finde nogle løsninger. Løsninger for den enkelte medarbejder Via samtalen kan medarbejder, mester og evt. tillidsrepræsentant forsøge at finde frem til nogle løsninger, der gør det muligt for medarbejderen at arbejde på trods af sygdom, skade eller nedslidning. Der kan være følgende muligheder: Nedsæt arbejdstiden. Finde andre arbejdsopgaver, som medarbejderen kan udføre. Lav om på den arbejdsplads vedkommende arbejder ved. Anskaf personlige hjælpemidler, som gør medarbejderen i stand til at udføre arbejdet. Giv hjælp til hurtigere undersøgelse og behandling af sundhedsvæsenet. 16

17 På side 28 kan I læse mere om forskellige offentlige støtteordninger. Via disse kan virksomheder få økonomisk støtte til aktiviteter eller ordninger, som gør det muligt at fastholde medarbejdere, der er syge eller nedslidte. Leder: Vi snakker altid med medarbejderne, når de har været syge for at finde ud af, om årsagen skal findes på værkstedet. Dagsorden for samtale: 1. Baggrund for samtalen (historikken, herunder opgørelse af fraværet). 2. Hvad er årsagerne til sygefraværet? Skyldes det forhold i arbejdet? (medarbejderens forklaring). 3. Løsningsmuligheder. 4. Plan for løsningsmuligheder. 5. Aftale om fremtiden. 6. Opfølgningsaftale dato og tid. Medarbejder: Efter de nye regler er jeg blevet indkaldt en gang til fraværssamtale i forbindelse med min brækkede arm. Jeg opfatter det ikke kontrollerende tvært imod virker det nærmere som reelt nærvær og omsorg for os som medarbejdere. Klatfravær En medarbejder havde en del klatfravær to-tre dage hver måned. For ejeren var det et stort problem, for det blev umuligt at tilrettelægge produktionen. Ejeren indkaldte medarbejderen til en samtale og fandt ud af, at medarbejderen havde svært ved at overskue arbejdet. Det gav nogle gniderier med de andre. Ejeren erkendte, at han havde sat en urutineret person til for komplicerede opgaver. Han aftalte med medarbejderen, at han skulle fratages nogle af arbejdsfunktionerne i en periode. Samtidig ville han få en mere grundig oplæring af en af svendene. De blev også enige om, at ejeren skulle informere de andre svende, og de aftalte, hvad han skulle sige til dem. 17

18 Langtidssygefravær og korttidssygefravær Langtidssygefravær kan tælle tungt i det samlede fravær, men omvendt er der en del at vinde, hvis I laver en målrettet indsats. Ved at lave ændringer i fordelingen af arbejdsopgaver og arbejdstid bliver det måske muligt for en sygemeldt medarbejder enten at vende tilbage hurtigere end planlagt eller at arbejde på nedsat tid. Korttidssygefraværet kræver ofte en lidt bredere indsats. Det kan handle om en generel dårlig trivsel det kan være man oplever, det er ligegyldigt om man møder på arbejde eller ej. Det kan også handle om småskader, ondt i ryggen, infektioner m.m. Også her vil samtaler kunne synliggøre, om man kan gøre noget fra arbejdspladsens side for at nedbringe fraværet. Medarbejder: Vi taler åbent om fravær. Hvis en kollega er syg i længere tid, bliver vedkommende kontaktet løbende for at høre, hvordan det går ikke for at kontrollere. Der bliver også spurgt, om det har noget med arbejdet at gøre, og om vedkommende mangler hjælp til noget. Et par gange har virksomheden sørget for og betalt for, at en medarbejder bliver scannet eller lignende for at nedbringe ventetiden, så han hurtigere kan vende til bage til arbejdet. Lov om anvendelse af helbredsoplysninger Husk at arbejdsgiveren ikke må spørge om eller kræve oplysninger om den ansattes sygdom og helbred. Arbejdsgiver eller leder må kun spørge, hvis sygdom eller lidelse kan have en direkte betydning for medarbejderens konkrete opgaver fx allergi over for epoxy, hvis man skal arbejde med det. Det står i Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet. Den kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside Kontrol og belønning Når det handler om klatfravær eller pjæk, så kan belønning og kontrol måske nedbringe fraværet. Nogle virksomheder indfører systemer, som fremmer forpligtelsen til at gå på arbejde via kontrol og lønsystem. Men vær opmærksom på, at det ikke er en løsning, der fjerner årsagen, hvis fraværet fx skyldes dårligt arbejdsmiljø. Dertil kommer, at sådan en ordning kan virke skæv og uretfærdig. Hvis en medarbejder er fraværende på grund af belastende forhold i arbejdsmiljøet eller har en kronisk sygdom, er det jo noget, som medarbejderen ikke selv har indflydelse på. 18

19 Lønsystemer Nogle virksomheder giver bonus for mindre fravær fx i form af mødetillæg, som kan udgøre en større eller mindre del af lønnen. Andre giver bonus, hvis man har haft nul fraværsdage fx et ekstra tillæg pr. måned. Lægeerklæringer Nogle virksomheder bruger lægeerklæringer meget konsekvent med faste regler for, hvornår medarbejderen skal skaffe en lægeerklæring. Overvej det grundigt I en kultur, hvor pjæk og klatfravær er blevet udbredt, kan bonussystemer måske hjælpe. Men der er også ulemper. I risikerer, at medarbejdere kommer syge på arbejde, smitter de andre eller bliver hurtigere nedslidt, fordi de går på arbejde trods smerter eller andre symptomer. Og det kan ramme uretfærdigt, hvis fx en medarbejder har en kronisk sygdom, som kræver behandling, undersøgelser eller sygedage. Aftaler, der får betydning for lønnen, skal altid aftales via en lokalaftale. Ledelse og tillidsrepræsentant skal tænke fordele og ulemper grundigt igennem, og det skal vurderes, hvordan I undgår, at aftalen kommer til at ramme uretfærdigt. Regler om lægeerklæringer: Medarbejderens læge vurderer, hvor længe sygemeldingen vil vare. Derudover skal lægen oplyse, hvilke funktioner medarbejderen ikke må udføre. Derfor kan I bruge lægeerklæringen i en samtale, hvor medarbejder og leder vurderer, om arbejdet kan ændres lidt, så medarbejderen alligevel kan arbejde - fuldt eller kun delvist. Det er virksomheden, der skal betale for lægeerklæringen, som medarbejderen får fra sin egen læge. Virksomheden kan tidligst få en lægeerklæring på 4. sygedag. Han har den tidligst i hænde dagen efter, I har bedt om den (med mindre det er en lørdag eller en søndag). Nogle virksomheder har en helt fast politik for, hvornår medarbejderne skal aflevere lægeerklæringer. 19

20 Eksempel på praksis med lægeerklæringer: Er man syg mere end 3 dage, skal produktionschefen have en lægeerklæring, som senest skal ligge der på 5. dagen. Virksomheden betaler for lægeerklæringen. Efter 14 dage skal man aflevere en ny lægeerklæring, og her går man nærmere ind i oplysningerne om hvilke arbejdsopgaver, lægen vurderer medarbejderen ikke kan udføre. Eksempel på bonussystem: Nul fraværsdage medfører en bonus på 1650,- kr. pr. måned. For hver fraværsdag fratrækkes 550,- kr. Hvis man er i behandling giver et fravær på 1,5 time pr. behandling intet fradrag i bonusberegningen. Mange med klatfravær En del medarbejdere fik mere og mere klatfravær på to-tre dage hver måned. Det var dyrt og det belastede de folk, der var tilbage i værkstedet. Ejeren tog spørgsmålet op i samarbejdsudvalget, og her diskuterede man, at det nok var blevet lidt for legitimt at være fraværende. Man blev enige om at indføre nogle ugentlige morgenmøder i værkstedet. Målet skulle være på den ene side at informere mere om planlægningen af arbejdet, så det blev tydeligt for medarbejderne, at der ville mangle folk, hvis de blev væk. Samtidig ville det give medarbejderne mulighed for at fortælle, om der var forhold i arbejdet, der gjorde, at de blev væk fra arbejdet. Endelig blev man enige om at indføre et bonussystem, som belønnede fremmøde. 20

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær APV Sygefravær 2012.indd 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

HAR DU PROBLEMER MED?

HAR DU PROBLEMER MED? (Som startskud på denne APV runde vil det være en fordel, hvis rektor i et brev forklarede betydningen af projektet ligeledes bør der reklameres i eks CAMPUS) Dette er et elektronisk værktøj til vurdering

Læs mere

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 1 af 22. Dette APV-spørgeskema udfyldes for alle dine arbejdsfunktioner - både kontor/edb-lokaler, undervisningslokaler, laboratorier/værksteder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Dyrepassere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Museer og biografer Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Idræts- og svømmehaller

Idræts- og svømmehaller Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Idræts- og svømmehaller Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere