Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats."

Transkript

1

2 Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om, hvordan I på din arbejdsplads organiserer arbejdsmiljøindsatsen og om, hvilke arbejdsmiljøindsatser I gennemfører inden for områder som psykisk arbejdsmiljø, fysiske krav i arbejdet og forebyggelse af ulykker. Sådan gør du Det tager ca. 20 minutter at svare på spørgeskemaet. De fleste spørgsmål kan du svare på ved blot at sætte et kryds. enkelte spørgsmål skal du svare ved at skrive et tal. Eksempel på afkrydsning 53. Er der efter lovændringen mere eller mindre tid til arbejdsmiljøarbejdet for.. Mere tid Det samme Mindre tid ikke 1. den enkelte arbejdsmiljørepræsentant? den enkelte arbejdsleder?... Korrekt afkrydsning Rettet afkrydsning Kommer du til at sætte krydset i en forkert boks, så streg hele boksen ud og sæt krydset i den rigtige boks. Eksempel på talbesvarelse 45. Hvor mange arbejdsmiljørepræsentanter er der på arbejdspladsen?... Spørgsmål til skemaet Hvis du har spørgsmål til spørgeskemaet, så kontakt: Pia Gøtterup på tlf alle hverdage kl eller skriv en mail til På forhånd tak for hjælpen! - 2 -

3 3.1 Er holdningen på arbejdspladsen, at arbejdsmiljøet skal være bedre, end reglerne kræver? 1. Hvor mange ansatte er der på arbejdspladsen? 2. Hvem udfylder dette spørgeskema? Ejer Ledelsesrepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant (tidligere benævnt sikkerhedsrepræsentant) Tillidsrepræsentant eller anden medarbejderrepræsentant 3.2 Prioriterer arbejdspladsen forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer højt? 3.3 Bliver medarbejderne involveret i beslutninger, som påvirker deres arbejdsmiljø? Andre Spørgeskemaet vedrører hele den lokale arbejdsplads på den adresse, hvor arbejdet udføres til daglig. Ikke for koncernen/moderselskabet/hele kommunen etc. som arbejdspladsen eventuelt er en del af. 1. Hvor mange ansatte er der på arbejdspladsen? Skriv antal: Er der ingen ansatte på arbejdspladsen, skal du ikke besvare resten af spørgeskemaet, men blot svare "0" på spørgsmålet ovenfor og returnere spørgeskemaet i den vedlagte svarkuvert. Tak for din medvirken! 2. Hvem udfylder dette spørgeskema? (Sæt evt. flere krydser) Ejer... Ledelsesrepræsentant... Arbejdsmiljørepræsentant (tidligere benævnt sikkerhedsrepræsentant)... Tillidsrepræsentant eller anden medarbejderrepræsentant... Andre... Prioritering af arbejdsmiljø 3. I hvilken grad er holdningen på arbejdspladsen, at arbejdsmiljøet skal være bedre, end reglerne kræver? prioriterer arbejdspladsen forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer højt? bliver medarbejderne involveret i beslutninger, som påvirker deres arbejdsmiljø?

4 9.1 Får medarbejderne vejledning og instruktion i, hvordan arbejdet udføres sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt? 4. Har repræsentanter for medarbejdere og ledelse inden for det seneste år drøftet indholdet af det kommende års samarbejde om sikkerhed og sundhed? Ja Nej ikke 5. Er det inden for det seneste år fastlagt, hvordan samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal foregå i det kommende år? 6. Er der inden for det seneste år fastlagt mål for det kommende års samarbejde om sikkerhed og sundhed? 7. Var der fastsat mål for det foregående års samarbejde om sikkerhed og sundhed? 8. Er det inden for det seneste år vurderet, om det foregående års mål for samarbejdet om sikkerhed og sundhed blev nået? 9.2 Bliver der fulgt op på, om medarbejderne udfører arbejdet sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt? Spørgsmål 4-8 vedrører drøftelser mellem repræsentanter for medarbejdere og ledelse om det løbende samarbejde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. 4. Har repræsentanter for medarbejdere og ledelse inden for det seneste år drøftet indholdet af det kommende års samarbejde om sikkerhed og sundhed? Er det inden for det seneste år fastlagt, hvordan samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal foregå i det kommende år? Er der inden for det seneste år fastlagt mål for det kommende års samarbejde om sikkerhed og sundhed? Var der fastsat mål for det foregående års samarbejde om sikkerhed og sundhed? Er det inden for det seneste år vurderet, om det foregående års mål for samarbejdet om sikkerhed og sundhed blev nået? I hvilken grad får medarbejderne vejledning og instruktion i, hvordan arbejdet udføres sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt? bliver der fulgt op på, om medarbejderne udfører arbejdet sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt?

5 10.1 Får nyansatte medarbejdere en særlig vejledning og instruktion i, hvordan arbejdet udføres sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt? Ikke relevant 10.2 Bliver der fulgt særligt op på, om nyansatte medarbejdere udfører arbejdet sikker og sundhedsmæssigt forsvarligt? Ikke relevant 10.3 Får unge medarbejdere på år en særlig vejledning og instruktion i, hvordan arbejdet udføres sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt? Ikke relevant 10.4 Bliver der fulgt særligt op på, om unge medarbejdere på år udfører arbejdet sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt? Ikke relevant 11.1 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at fastholde ældre medarbejdere på arbejdspladsen? Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 11.2 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at støtte medarbejderes tilbagevenden til arbejde efter langtidssygemelding? Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 11.3 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at forebygge sygemeldinger ved at gennemgøre en tidlig forebyggende indsats blandt medarbejderne? Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 12. Er der inden for det seneste år indgået individuelle aftaler med langtidssygemeldte om deres tilbagevenden til arbejdspladsen? Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 10. I hvilken grad får nyansatte medarbejdere en særlig vejledning og instruktion i, hvordan arbejdet udføres sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt? bliver der fulgt særligt op på, om nyansatte medarbejdere udfører arbejdet sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt? får unge medarbejdere på år en særlig vejledning og instruktion i, hvordan arbejdet udføres sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt? bliver der fulgt særligt op på, om unge medarbejdere på år udfører arbejdet sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt?... Ikke relegrad grad grad Nej ikke vant 11. Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at... Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 1. fastholde ældre medarbejdere på arbejdspladsen? støtte medarbejderes tilbagevenden til arbejde efter langtidssygemelding? forebygge sygemeldinger ved at gennemføre en tidlig forebyggende indsats blandt medarbejderne? Er der inden for det seneste år indgået individuelle aftaler med langtidssygemeldte om deres tilbagevenden til arbejdspladsen?... Ja Nej ikke Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for - 5 -

6 13.1 Har medarbejderne inden for det seneste år fået følgende tilbud om rygestop? Ja, tilbudt i arbejdstiden Ja, tilbudt udenfor arbejdstiden Nej ikke 13.2 Har medarbejderne inden for det seneste år fået følgende tilbud om sund kost/kostvejledning? Ja, tilbudt i arbejdstiden Ja, tilbudt udenfor arbejdstiden Nej ikke 13.3 Har medarbejderne inden for det seneste år fået følgende tilbud om motionsfaciliteter eller ugentlige motionstilbud? Ja, tilbudt i arbejdstiden Ja, tilbudt udenfor arbejdstiden Nej ikke 13.4 Har medarbejderne inden for det seneste år fået følgende tilbud om små motionsaktiviteter i dagligdagen (fx elastikøvelser, rygøvelser el.lign.)? Ja, tilbudt i arbejdstiden Ja, tilbudt udenfor arbejdstiden Nej ikke 13.5 Har medarbejderne inden for det seneste år fået følgende tilbud om behandlingsordning (fysioterapi, psykolog el.lign.)? Ja, tilbudt i arbejdstiden Ja, tilbudt udenfor arbejdstiden Nej ikke 13.6 Har medarbejderne inden for det seneste år fået følgende tilbud om sundhedstjek? Ja, tilbudt i arbejdstiden Ja, tilbudt udenfor arbejdstiden Nej ikke 14.0 Er der inden for de seneste 3 år foretaget en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen? 14.1 Er der ved den seneste kortlægning identificeret problemer eller forbedringsmuligheder i det psykiske arbejdsmiljø? 14.2 Er der udarbejdet en handlingsplan for, hvordan det psykiske arbejdsmiljø skal forbedres på arbejdspladsen? 14.3 Er der som følge af handlingsplanen iværksat aktiviteter for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø? 13. Har medarbejderne inden for det seneste år fået følgende tilbud om... Ja, tilbudt Ja, tilbudt i arbejds- udenfor ar- tiden bejdstiden Nej ikke 1. rygestop? sund kost/kostvejledning? motionsfaciliteter eller ugentlige motionstilbud? små motionsaktiviteter i dagligdagen (fx elastikøvelser, rygøvelser el.lign.)? 5. behandlingsordning (fysioterapi, psykolog el.lign.)? sundhedstjek?... Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø omhandler bl.a. forholdet mellem ledelse og ansatte, forholdet mellem de ansatte indbyrdes samt balancen mellem krav i arbejdet og medarbejdernes personlige ressourcer. Stress, trivsel, mobning, konflikter og vold er eksempler på elementer i det psykiske arbejdsmiljø. 14. Er der inden for de seneste 3 år foretaget en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen? Er der ved den seneste kortlægning identificeret problemer eller forbedringsmuligheder i det psykiske arbejdsmiljø? Er der udarbejdet en handlingsplan for, hvordan det psykiske arbejdsmiljø skal forbedres på arbejdspladsen? Er der som følge af handlingsplanen iværksat aktiviteter for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø?

7 15. Har aktiviteterne forbedret det psykiske arbejdsmiljø? 16.1 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at medarbejderne får tilstrækkelig indflydelse på, hvordan og hvornår de løser deres arbejdsopgaver? 16.2 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at give medarbejderne mulighed for faglig udvikling? 16.3 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at give medarbejderne anerkendelse og påskønnelse i arbejdet? 16.4 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at sikre god intern kommunikation på arbejdspladsen? 16.5 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at forebygge stor arbejdsmængde og tidspres, der giver problemer for medarbejderne? 16.6 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at prioritere og fordele arbejdsopgaverne for at forebygge overbelastning af medarbejderne? 16.7 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at forebygge og håndtere mobning? 16.8 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at forebygge og håndtere konflikter og skænderier? 17.1 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsater for at støtte medarbejdere med følelsesmæssigt belastende arbejde? Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 17.2 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsater for at forebygge og håndtere vold eller trusler om vold? Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for Svar kun på dette spørgsmål, hvis du har svaret 'Ja' på foregående spørgsmål (14.3). 15. Har aktiviteterne forbedret det psykiske arbejdsmiljø? Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konrete indsatser for at medarbejderne får tilstrækkelig indflydelse på, hvordan og hvornår de løser deres arbejdsopgaver? give medarbejderne mulighed for faglig udvikling? give medarbejderne anerkendelse og påskønnelse i arbejdet? sikre god intern kommunikation på arbejdspladsen? forebygge stor arbejdsmængde og tidspres, der giver problemer for medarbejderne? prioritere og fordele arbejdsopgaverne for at forebygge overbelastning af medarbejderne? forebygge og håndtere mobning? forebygge og håndtere konflikter og skænderier? Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsater for at... Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 1. støtte medarbejdere med følelsesmæssigt belastende arbejde? forebygge og håndtere vold eller trusler om vold?

8 18. Bliver ledere med personaleansvar uddannet i at håndtere det psykiske arbejdsmiljø? 20. Har arbejdspladsen en politik eller retningslinjer om forebyggelse eller håndtering af vold eller trusler om vold? 19.1 Har arbejdspladsen en politik eller retningslinjer om forebyggelse eller håndtering af stress? 19.2 Har arbejdspladsen en politik eller retningslinjer om forebyggelse eller håndtering af mobning? Ikke relevant 21.1 Er der, inden for de seneste 3 år, foretaget en kortlægning af fysiske krav på arbejdspladsen? 21.2 Er der ved den seneste kortlægning fundet problemer eller forbedringsmuligheder i forhold til de fysiske krav i arbejdet? 21.3 Er der udarbejdet en handlingsplan for, hvordan arbejdsmiljøet vedrørende de fysiske krav i arbejdet forbedres? 21.4 Er der som følge af handlingsplanen iværksat aktiviteter for at forbedre arbejdsmiljøet vedrørende de fysiske krav i arbejdet? 18. Bliver ledere med personaleansvar uddannet i at håndtere det psykiske arbejdsmiljø? Har arbejdspladsen en politik eller retningslinjer om forebyggelse eller håndtering af stress? en politik eller retningslinjer om forebyggelse eller håndtering af mobning? Har arbejdspladsen en politik eller retningslinjer om forebyggelse eller håndtering af vold eller trusler om vold?... Ikke relevant Fysiske krav Fysiske krav i arbejdet omhandler den arbejdsmæssige belastning af kroppens muskler og led. Belastningen sker fx i forbindelse med tunge løft, hyppigt gentagede bevægelser og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, herunder længerevarende stillesiddende arbejde. 21. Er der, inden for de seneste 3 år, foretaget en kortlægning af fysiske krav på arbejdspladsen? Er der ved den seneste kortlægning fundet problemer eller forbedringsmuligheder i forhold til de fysiske krav i arbejdet? Er der udarbejdet en handlingsplan for, hvordan arbejdsmiljøet vedrørende de fysiske krav i arbejdet forbedres? 3. Er der som følge af handlingsplanen iværksat aktiviteter for at forbedre arbejdsmiljøet vedrørende de fysiske krav i arbejdet?

9 22. Har aktiviteterne forbedret arbejdsmiljøet vedrørende de fysiske krav i arbejdet? 23.1 Er der på arbejdspladsen indenfor det seneste år gennemført konkrete indsatser for at forebygge overbelastninger pga. tunge løft af ting eller personer? Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 23.2 Er der på arbejdspladsen indenfor det seneste år gennemført konkrete indsatser for at forebygge overbelastninger pga. fysisk krævende træk og skub? Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 23.3 Er der på arbejdspladsen indenfor det seneste år gennemført konkrete indsatser for at forebygge fysisk udmattelse? Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 23.4 Er der på arbejdspladsen indenfor det seneste år gennemført konkrete indsatser for at forebygge overbelastninger pga. ensidigt arbejde - fx pakkearbejde eller længere tids slibe- eller polerearbejde? Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 23.5 Er der på arbejdspladsen indenfor det seneste år gennemført konkrete indsatser for at forebygge problemer med arbejdsstillinger, fx arbejde med bøjet eller vredet ryg, stående arbejde, arbejde med armen løftet over skulderhøjde eller knæliggende arb? Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 23.6 Er der på arbejdspladsen indenfor det seneste år gennemført konkrete indsatser for at begrænse længerevarnede stillesiddende arbejde? Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 24. Bliver medarbejderne inddraget i planlægningen og tilrettelæggelsen af deres arbejdsopgaver med henblik på at mindske fysiske belastninger mest muligt? Svar kun på dette spørgsmål, hvis du har svaret 'Ja' på foregående spørgsmål (21.3). 22. Har aktiviteterne forbedret arbejdsmiljøet vedrørende de fysiske krav i arbejdet? Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at... Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 1. forebygge overbelastninger pga. tunge løft af ting eller personer? forebygge overbelastninger pga. fysisk krævende træk og skub? forebygge fysisk udmattelse? forebygge overbelastninger pga. ensidigt arbejde - fx pakkearbejde eller længere tids slibe- eller polerearbejde? forebygge problemer med arbejdsstillinger - fx arbejde med bøjet eller vredet ryg, stående arbejde, arbejde med armen løftet over skulderhøjde eller knæliggende arbejde? begrænse længerevarende stillesiddende arbejde? Bliver medarbejderne inddraget i planlægningen og tilrettelæggelsen af deres arbejdsopgaver med henblik på at mindske fysiske belastninger mest muligt?

10 26. Har aktiviteterne forbedret arbejdsmiljøet vedrørende støj på arbejdspladsen? 25.0 Er der inden for de seneste 3 år foretaget en kortlægning af støj på arbejdspladsen? 25.1 Er der ved den seneste kortlægning identificeret problemer eller forbedringsmuligheder af arbejdsmiljøet vedrørende støj på arbejdspladsen? 25.2 Er der udarbejdet en handlingsplan for, hvordan arbejdsmiljøet vedrørende støj kan forbedres på arbejdspladsen? 25.3 Er der som følge af handlingsplanen iværksat aktiviteter for at forbedre arbejdsmiljøet vedrørende støj på arbejdspladsen? 27.1 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at undgå høreskadende støj (over 80dB) fra maskiner, arbejdsprocesser og værktøj? Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 27.2 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at mindske generende støj? Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for Støj Støj omhandler både høreskadende støj og generende støj. Generende støj kan fx være andre menneskers tale, trafik og ventilation. 25. Er der inden for de seneste 3 år foretaget en kortlægning af støj på arbejdspladsen? Er der ved den seneste kortlægning identificeret problemer eller forbedringsmuligheder af arbejdsmiljøet vedrørende støj på arbejdspladsen? Er der udarbejdet en handlingsplan for, hvordan arbejdsmiljøet vedrørende støj kan forbedres på arbejdspladsen? Er der som følge af handlingsplanen iværksat aktiviteter for at forbedre arbejdsmiljøet vedrørende støj på arbejdspladsen?... Svar kun på dette spørgsmål, hvis du har svaret 'Ja' på foregående spørgsmål (25.3). 26. Har aktiviteterne forbedret arbejdsmiljøet vedrørende støj på arbejdspladsen? Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at... Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 1. undgå høreskadende støj (over 80dB) fra maskiner, arbejdsprocesser og værktøj? mindske generende støj?

11 29. Har aktiviteterne forbedret indeklimaet? 28. Er der inden for de seneste 3 år foretaget en kortlægning af indeklimaet på arbejdspladsen? 28.1 Er der ved den seneste kortlægning identificeret problemer eller forbedringsmuligheder af indeklimaet på arbejdspladsen? 28.2 Er der udarbejdet en handlingsplan for, hvordan indeklimaet kan forbedres på arbejdspladsen? 28.3 Er der som følge af handlingsplanen iværksat aktiviteter for at forbedre indeklimaet på arbejdspladsen? 30.1 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at mindske problemer med varme, kulde eller træk? Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 30.2 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at forbedre luftkvaliteten? Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for Indeklima Indeklima omhandler især temperatur, træk og luftkvalitet. 28. Er der inden for de seneste 3 år foretaget en kortlægning af indeklimaet på arbejdspladsen? Er der ved den seneste kortlægning identificeret problemer eller forbedringsmuligheder af indeklimaet på arbejdspladsen? Er der udarbejdet en handlingsplan for, hvordan indeklimaet kan forbedres på arbejdspladsen? Er der som følge af handlingsplanen iværksat aktiviteter for at forbedre indeklimaet på arbejdspladsen?... Svar kun på dette spørgsmål, hvis du har svaret 'Ja' på foregående spørgsmål (28.3). 29. Har aktiviteterne forbedret indeklimaet? Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at... Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 1. mindske problemer med varme, kulde eller træk? forbedre luftkvaliteten?

12 32. Har aktiviteterne forbedret forholdene og øget sikkerheden? 31. Er der inden for de seneste 3 år foretaget en kortlægning af risikoen for ulykker? 31.1 Er der ved den seneste kortlægning identificeret forhold, der kan føre til ulykker? 31.2 Er der udarbejdet en handlingsplan for, hvordan forholdene forbedres? 31.3 Er der som følge af handlingsplanen iværksat aktiviteter for at forbedre forholdene? Sikkerhed og forebyggelse af ulykker En arbejdsulykke er en pludselig og uventet hændelse i forbindelse med arbejdet, der kan føre til personskade. 31. Er der inden for de seneste 3 år foretaget en kortlægning af risikoen for ulykker? Er der ved den seneste kortlægning identificeret forhold, der kan føre til ulykker? Er der udarbejdet en handlingsplan for, hvordan forholdene forbedres? Er der som følge af handlingsplanen iværksat aktiviteter for at forbedre forholdene?... Svar kun på dette spørgsmål, hvis du har svaret 'Ja' på foregående spørgsmål (31.3). 32. Har aktiviteterne forbedret forholdene og øget sikkerheden?

13 33.1 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at forebygge ulykker med maskiner og håndværktøj? 33.4 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at forebygge, at medarbejderne bliver ramt af ting, som falder ned, vælter eller styrter sammen? Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 33.5 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at forebygge ulykker med transportmidler på arbejdspladsen? Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 33.6 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at forebygge ulykker i trafikken (i arbejdstiden)? Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 33.7 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at forebygge ulykker i forbindelse med tunge løft af ting eller personer? 34. Gennemføres der sikkerhedsgennemgange på arbejdspladsen? Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for Mindst en gang om måneden Mindst en gang hvert halve år Mindst en gang om året Sjældnere Aldrig ikke 35. Foretages der eftersyn og vedligeholdelse af lokaler, inventar og maskiner på arbejdspladsen? 36.1 Hvor ofte holdes arbejdspladsen ryddelig? Ofte Af og til Sjældent Aldrig ikke Ikke relevant Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig ikke Ikke relevant 36.2 Hvor ofte vurderes risikoen for ulykker, når der indføres nye arbejdsgange, maskiner eller materialer? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig ikke Ikke relevant 36.3 Hvor ofte undersøges sikkerheden, hvis en ulykke har været tæt ved at ske? 33.2 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at forebygge snuble- og glideulykker? Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 33.3 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at forebygge, at medarbejderne falder ned fra stilladser, stiger el.lign.? Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig ikke Ikke relevant 33. Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at... Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 1. forebygge ulykker med maskiner og håndværktøj? forebygge snuble- og glideulykker? forebygge, at medarbejderne falder ned fra stilladser, stiger el.lign.? forebygge, at medarbejdere bliver ramt af ting, som falder ned, vælter eller styrter sammen? forebygge ulykker med transportmidler på arbejdspladsen? forebygge ulykker i trafikken (i arbejdstiden)? forebygge ulykker i forbindelse med tunge løft af ting eller personer?... Mindst en gang hvert halve år Mindst en gang om året Mindst en gang om måneden 34. Gennemføres der sikkerhedsgennemgange på arbejdspladsen?... Sjældnere Aldrig ikke 35. Foretages der eftersyn og vedligeholdelse af lokaler, inventar og maskiner på arbejdspladsen?... Ofte Af og til Sjældent Aldrig ikke Ikke relevant 36. Hvor ofte... Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig ikke Ikke relevant 1. holdes arbejdspladsen ryddelig? vurderes risikoen for ulykker, når der indføres nye arbejdsgange, maskiner eller materialer? undersøges sikkerheden, hvis en ulykke har været tæt ved at ske?

14 38. Har aktiviteterne forbedret arbejdsmiljøet vedrørende kemikalier, dampe, gasser, røg, støv eller vådt arbejde? 37. Er der inden for de seneste 3 år foretaget en kortlægning af arbejdsmiljøet med hensyn til kemikalier, dampe, gasser, røg, støv eller vådt arbejde? 37.1 Er der ved den seneste kortlægning identificeret problemer eller forbedringsmuligheder af arbejdsmiljøet vedrørende kemikalier, dampe, gasser, røg, støv eller vådt arbejde på arbejdspladsen? 37.2 Er der udarbejdet en handlingsplan for, hvordan arbejdsmiljøet vedrørende kemikalier, dampe, gasser, røg, støv eller vådt arbejde forbedres på arbejdspladsen? 37.3 Er der som følge af handlingsplanen iværksat aktiviteter for at forbedre arbejdsmiljøet vedrørende kemikalier, dampe, gasser, røg, støv eller vådt arbejde på arbejdspladsen? 39.1 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at forebygge problemer med kemikalier, dampe, gasser, røg eller støv? Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 39.2 Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at forebygge problemer med vådt arbejde, hvor medarbejderne har våde hænder en stor del af dagen? Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for Kemikalier, støv og vådt arbejde 'Kemikalier og støv' omhandler indånding og berøring af fx kemikalier, dampe, gasser, røg og støv i arbejdet. 'Vådt arbejde' omhandler arbejde med våde hænder en stor del af arbejdsdagen. 37. Er der inden for de seneste 3 år foretaget en kortlægning af arbejdsmiljøet med hensyn til kemikalier, dampe, gasser, røg, støv eller vådt arbejde? Er der ved den seneste kortlægning identificeret problemer eller forbedringsmuligheder af arbejdsmiljøet vedrørende kemikalier, dampe, gasser, røg, støv eller vådt arbejde på arbejdspladsen? Er der udarbejdet en handlingsplan for, hvordan arbejdsmiljøet vedrørende kemikalier, dampe, gasser, røg, støv eller vådt arbejde forbedres på arbejdspladsen? Er der som følge af handlingsplanen iværksat aktiviteter for at forbedre arbejdsmiljøet vedrørende kemikalier, dampe, gasser, røg, støv eller vådt arbejde på arbejdspladsen?.. Svar kun på dette spørgsmål, hvis du har svaret 'Ja' på foregående spørgsmål (37.3). 38. Har aktiviteterne forbedret arbejdsmiljøet vedrørende kemikalier, dampe, gasser, røg, støv eller vådt arbejde? Er der på arbejdspladsen inden for det seneste år gennemført konkrete indsatser for at... Arbejdspladsen har ingen medarbejdere, dette er aktuelt for 1. forebygge problemer med kemikalier, dampe, gasser, røg eller støv? forebygge problemer med vådt arbejde, hvor medarbejderne har våde hænder en stor del af dagen?

15 41.1 Er der på arbejdspladsen gjort brug af eksterne arbejdsmiljørådgivere til indhentning af viden og/eller rådgivning på området Psykisk arbejdsmiljø? 41.2 Er der på arbejdspladsen gjort brug af eksterne arbejdsmiljørådgivere til indhentning af viden og/eller rådgivning på området Fysiske krav i arbejdet? 41.3 Er der på arbejdspladsen gjort brug af eksterne arbejdsmiljørådgivere til indhentning af viden og/eller rådgivning på området Støj? 41.4 Er der på arbejdspladsen gjort brug af eksterne arbejdsmiljørådgivere til indhentning af viden og/eller rådgivning på området Indeklima? 41.5 Er der på arbejdspladsen gjort brug af eksterne arbejdsmiljørådgivere til indhentning af viden og/eller rådgivning på området Sikkerhed og forebyggelse af ulykker? 41.6 Er der på arbejdspladsen gjort brug af eksterne arbejdsmiljørådgivere til indhentning af viden og/eller rådgivning på området Kemikalier, støv, vådt arbejde? 41.7 Er der på arbejdspladsen gjort brug af eksterne arbejdsmiljørådgivere til indhentning af viden og/eller rådgivning på området Proceskonsultation og kommunikation? 41.8 Er der på arbejdspladsen gjort brug af eksterne arbejdsmiljørådgivere til indhentning af viden og/eller rådgivning på området Andet 40. Er der gennemført en arbejdspladsvurdering (APV) på arbejdspladsen? 40.2 Var den senest gennemførte APV skriftlig? 40.1 Hvornår er der senest gennemført en APV på arbejdspladsen? 40.3 Blev sygefraværet på arbejdspladsen inddraget i forbindelse med den seneste APV? APV (arbejdspladsvurdering) 40. Er der gennemført en arbejdspladsvurdering (APV) på arbejdspladsen?... Hvis du svarer 'Nej' på spørgsmål 40, så gå til spørgsmål Hvornår er der senest gennemført en APV på arbejdspladsen?... Skriv årstal: 2. Var den senest gennemførte APV skriftlig? Blev sygefraværet på arbejdspladsen inddraget i forbindelse med den seneste APV?... Rådgivning og information 41. Er der på arbejdspladsen gjort brug af eksterne arbejdsmiljørådgivere til indhentning af viden og/eller rådgivning på følgende arbejdsmiljøområder? Vi har indhentet viden og rådgivning Vi har kun indhentet rådgivning Vi har kun indhentet viden Nej ikke 1. Psykisk arbejdsmiljø Fysiske krav i arbejdet (løft, bevægelser og arbejdsstillinger) Støj Indeklima Sikkerhed og forebyggelse af ulykker Kemikalier, støv, vådt arbejde m.m Proceskonsultation og kommunikation Andet

16 42.1 Har arbejdspladsen benyttet sig af følgende aktører til indhentning af viden og/eller rådgivning? Arbejdsmedicinske klinikker (AMK) 42.2 Har arbejdspladsen benyttet sig af følgende aktører til indhentning af viden og/eller rådgivning? Arbejdsmiljørådgivere eller arbejdsmiljøkonsulenter 42.3 Har arbejdspladsen benyttet sig af følgende aktører til indhentning af viden og/eller rådgivning? Arbejdsmiljørådet (AMR) 42.4 Har arbejdspladsen benyttet sig af følgende aktører til indhentning af viden og/eller rådgivning? Branchearbejdsmiljørådene (BAR) 42.5 Har arbejdspladsen benyttet sig af følgende aktører til indhentning af viden og/eller rådgivning? Arbejdstilsynet (AT) 42.6 Har arbejdspladsen benyttet sig af følgende aktører til indhentning af viden og/eller rådgivning? Fagforeninger 42.7 Har arbejdspladsen benyttet sig af følgende aktører til indhentning af viden og/eller rådgivning? Arbejdsgiverorganisationer 42.8 Har arbejdspladsen benyttet sig af følgende aktører til indhentning af viden og/eller rådgivning? Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 42.9 Har arbejdspladsen benyttet sig af følgende aktører til indhentning af viden og/eller rådgivning? Videncenter for Arbejdsmiljø (VFA) 43.1 Indgår nogle af følgende elementer/aktiviteter i organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen? Arbejdsmiljø er et punkt på dagsordenen på ledermøder 43.2 Indgår nogle af følgende elementer/aktiviteter i organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen? Arbejdsmiljø er skrevet ind i virksomhedens overordnede strategi 43.3 Indgår nogle af følgende elementer/aktiviteter i organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen? Den øverste ledelse efterspørger resultater på arbejdsmiljøområdet 43.4 Indgår nogle af følgende elementer/aktiviteter i organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen? Der måles systematisk på udviklingen af virksomhedens arbejdsmiljø 43.5 Indgår nogle af følgende elementer/aktiviteter i organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen? Resultater på arbejdsmiljøområdet indgår i lederes resultatkontrakter eller bonusordninger 43.6 Indgår nogle af følgende elementer/aktiviteter i organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen? AMO medlemmer deltager i planlægning og projektering af bygninger, udstyr eller forandringsprocesser 43.7 Indgår nogle af følgende elementer/aktiviteter i organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen? Arbejdsmiljø er et punkt på personale-/medarbejder-/produktionsmøder 42. Har arbejdspladsen benyttet sig af følgende aktører til indhentning af viden og/eller rådgivning? Vi har indhentet viden og rådgivning Vi har kun indhentet rådgivning Vi har kun indhentet viden Nej ikke 1. Arbejdsmedicinske klinikker (AMK) Arbejdsmiljørådgivere eller arbejdsmiljøkonsulenter Arbejdsmiljørådet (AMR) Branchearbejdsmiljørådene (BAR) Arbejdstilsynet (AT) Fagforeninger Arbejdsgiverorganisationer Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Videncenter for Arbejdsmiljø (VFA)... Er der færre end 10 ansatte på arbejdspladsen, skal du ikke besvare de sidste spørgsmål. Returnér venligst skemaet i den frankerede svarkuvert. Tak for din medvirken. Arbejdsmiljø i arbejdspladsens strategi, drift og ledelse 43. Indgår nogle af følgende elementer/aktiviteter i organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen? 1. Arbejdsmiljø er et punkt på dagsordenen på ledermøder Arbejdsmiljø er skrevet ind i virksomhedens overordnede strategi Den øverste ledelse efterspørger resultater på arbejdsmiljøområdet Der måles systematisk på udviklingen af virksomhedens arbejdsmiljø Resultater på arbejdsmiljøområdet indgår i lederes resultatkontrakter eller bonusordninger Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AMO'en) deltager i planlægning og projektering af bygninger, udstyr eller forandringsprocesser Arbejdsmiljø er et punkt på personale- /medarbejder-/produktionsmøder... I høj I nogen I ringe

17 50. Hvilken tilknytning har de arbejdsmiljøprofessionelle på arbejdspladsen? 44. Er der en arbejdsmiljøorganisation (AMO) på arbejdspladsen? 44.1 Er der et (eller flere) arbejdsmiljøudvalg? 44.2 Er arbejdsmiljøudvalget blevet sammenlagt med samarbejdsudvalget? 44.3 Er der arbejdsmiljøgrupper på arbejdspladsen? 49. Er der ansatte på arbejdspladsen, der bruger mere end halvdelen af deres tid på arbejdsmiljø? 45. Hvor mange arbejdsmiljørepræsentanter er der på arbejdspladsen? 46. Hvor mange arbejdsmiljørepræsentanter var der for 2 år siden? 47. Hvor mange arbejdsledere på arbejdspladsen indgår i en arbejdsmiljøgruppe? 48. Hvor mange arbejdsledere på arbejdspladsen indgik i en arbejdsmiljøgruppe for 2 år siden? 49.1 Hvor mange af dem, der bruger mere end halvdelen af deres tid på arbejdsmiljø, er arbejdsmiljørepræsentanter? 49.2 Hvor mange af dem, der bruger mere end halvdelen af deres tid på arbejdsmiljø, er arbejdsmiljøprofessionelle? Selvstændig arbejdsmiljøenhed Tilknyttet HR- eller personaleenhed Tilknyttet enhed for eksternt miljø Tilknyttet enhed for kvalitet Andet Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 44. Er der en arbejdsmiljøorganisation (AMO) på arbejdspladsen? Er der et (eller flere) arbejdsmiljøudvalg? Er arbejdsmiljøudvalget blevet sammenlagt med samarbejdsudvalget? Er der arbejdsmiljøgrupper på arbejdspladsen? Hvor mange arbejdsmiljørepræsentanter er der på arbejdspladsen? Hvor mange arbejdsmiljørepræsentanter var der for 2 år siden? Hvor mange arbejdsledere på arbejdspladsen indgår i en arbejdsmiljøgruppe? Hvor mange arbejdsledere på arbejdspladsen indgik i en arbejdsmiljøgruppe for 2 år siden? Er der ansatte på arbejdspladsen, der bruger mere end halvdelen af deres tid på arbejdsmiljø?... Hvis du svarer 'Nej' på spørgsmål 49, så gå til spørgsmål Hvor mange af dem, der bruger mere end halvdelen af deres tid på arbejdsmiljø, er arbejdsmiljørepræsentanter (tidligere benævnt sikkerhedsrepræsentanter)? Hvor mange af dem, der bruger mere end halvdelen af deres tid på arbejdsmiljø, er arbejdsmiljøprofessionelle (sikkerhedsledere, arbejdsmiljøkoordinatorer el.lign.)? Hvilken tilknytning har de arbejdsmiljøprofessionelle på arbejdspladsen?... (Sæt gerne flere krydser) Selvstændig arbejdsmiljøenhed Tilknyttet HR- eller personaleenhed Tilknyttet enhed for eksternt miljø Tilknyttet enhed for kvalitet Andet

18 54. Har arbejdsmiljørepræsentanterne gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse? 51. Hvilket kendskab har du til lovgivningen? Godt kendskab Begrænset kendskab Intet kendskab 52. Har arbejdspladsen forandret organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet efter lovændringen i 2010? 53.1 Er der efter lovændringen mere eller mindre tid til arbejdsmiljøarbejdet for den enkelte arbejdsmiljørepræsentant? Mere tid Det samme Mindre tid ikke 53.2 Er der efter lovændringen mere eller mindre tid til arbejdsmiljøarbejdet for den enkelte arbejdsleder? Mere tid Det samme Mindre tid ikke Ja, alle Ja, mindst halvdelen Ja, under halvdelen Nej, ingen ikke 55. Har arbejdslederne gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse? Ja, alle Ja, mindst halvdelen Ja, under halvdelen Nej, ingen ikke 56. Har medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) deltaget i supplerende arbejdsmiljøuddannelse af minimum 1½ dags varighed inden for det seneste år? Ja, alle Ja, mindst halvdelen Ja, under halvdelen Nej, ingen ikke Arbejdsmiljølovgivningen blev ændret pr. 1. oktober 2010, og sikkerhedsorganisationen (SIO) skiftede navn til arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Godt kendskab Begrænset kendskab Intet kendskab 51. Hvilket kendskab har du til lovændringen? Har arbejdspladsen forandret organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet efter lovændringen i 2010? Er der efter lovændringen mere eller mindre tid til arbejdsmiljøarbejdet for.. Mere tid Det samme Mindre tid ikke 1. den enkelte arbejdsmiljørepræsentant? den enkelte arbejdsleder?... Arbejdsmiljøuddannelse Ja, alle Ja, mindst halvdelen Ja, under halvdelen Nej ingen ikke 54. Har arbejdsmiljørepræsentanterne gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse? Har arbejdslederne gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse? Har medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) deltaget i supplerende arbejdsmiljøuddannelse af minimum 1½ dags varighed inden for det seneste år?

19 Må vi kontakte jer? Ja, I må gerne ringe Nej 57.1 AMO medlemmer deltaget i supplerende arbejdsmiljøuddannelse indenfor det seneste år på området Psykisk arbejdsmiljø Ja, alle Ja, mindst halvdelen Ja, under halvdelen Nej ingen ikke 57.2 AMO medlemmer deltaget i supplerende arbejdsmiljøuddannelse indenfor det seneste år på området Fysiske krav i arbejdet Ja, alle Ja, mindst halvdelen Ja, under halvdelen Nej ingen ikke 57.3 AMO medlemmer deltaget i supplerende arbejdsmiljøuddannelse indenfor det seneste år på området Støj Ja, alle Ja, mindst halvdelen Ja, under halvdelen Nej ingen ikke 57.4 AMO medlemmer deltaget i supplerende arbejdsmiljøuddannelse indenfor det seneste år på området Indeklima Ja, alle Ja, mindst halvdelen Ja, under halvdelen Nej ingen ikke 57.5 AMO medlemmer deltaget i supplerende arbejdsmiljøuddannelse indenfor det seneste år på området Sikkerhed og forebyggelse af ulykker Ja, alle Ja, mindst halvdelen Ja, under halvdelen Nej ingen ikke 57.6 AMO medlemmer deltaget i supplerende arbejdsmiljøuddannelse indenfor det seneste år på området Kemikalier, støv, vådt arbejde Ja, alle Ja, mindst halvdelen Ja, under halvdelen Nej ingen ikke 57.7 AMO medlemmer deltaget i supplerende arbejdsmiljøuddannelse indenfor det seneste år på området Sundhedsfremme Ja, alle Ja, mindst halvdelen Ja, under halvdelen Nej ingen ikke 57. Har medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) deltaget i supplerende arbejdsmiljøuddannelse inden for det seneste år på følgende områder? Ja, alle Ja, mindst halvdelen Ja, under halvdelen Nej ingen ikke 1. Psykisk arbejdsmiljø Fysiske krav i arbejdet (løft, bevægelser og arbejdsstillinger) Støj Indeklima Sikkerhed og forebyggelse af ulykker.. 6. Kemikalier, støv, vådt arbejde m.m Sundhedsfremme... Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er udover denne spørgeskemaundersøgelse involveret i supplerende undersøgelser om arbejdsmiljøarbejde. Vi vil derfor gerne have muligheden for at kontakte arbejdspladsen telefonisk for at fortælle om projektet og mulighederne for at medvirke. Såfremt arbejdspladsen kontaktes, er det altid muligt at sige nej - uanset svaret på nedenstående spørgsmål. 58. Må vi kontakte jer? 58. Ja, I må gerne ringe... Nej... Du er nu færdig med spørgeskemaet. Mange tak for hjælpen

20

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Deltagernes forventninger til arbejdsmiljøuddannelsen Snak med din sidemand og fortæl bagefter hvad I har talt om. 2 Kursusforløbet Tilstedeværelsesdagen:

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter 16. oktober 2013 Hovedkonklusioner Hver tredje arbejdsmiljørepræsentanter med mere end 1 års erfaring har ikke fået tilbudt den supplerende

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdsmiljø j og Ejerskab?

Arbejdsmiljø j og Ejerskab? Arbejdsmiljø j og Ejerskab? CBS 30. august 2012 Workshop 1 - Tema 5: Problems Hvordan klarer HR arbejdsmiljøet? Eksempler fra dagligdagen.! Masser af forbedringsmuligheder g Svend-Erik Hermansen Arbejdsmiljøkonsulent

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Rengøring på Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Rengøring på Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Rengøring på Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere