Dimittendundersøgelse for professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed, VIA University College, 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse for professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed, VIA University College, 2014"

Transkript

1 Dimittendundersøgelse for professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed, VIA University College, 2014 Dimissionsår: Svarprocent for hele undersøgelsen: 67 % Rapport for studieretningen: Human Ernæring Svarprocent: 83 % (15 ud af 18) Hvornår dimitterede du?: Er du pt. i arbejde?: Er du pt. i arbejde?: - Jeg har både professionsrelateret arbejde, og er ved at videreuddanne mig. Skriv hvilke uddannelse: læreruddannelsen Hvis du har et arbejde UDEN professionsrelation, så skrive gerne, hvor du arbejder henne og hvorfor du har valgt et job uden professionsrelation: Jeg arbejder som sælger. Dette skyldes at jeg ikke ville gå ledig og så samtidig ville øge prof. orienteret. Men der er ganske få job overhovedet at søge.

2 Salgsassistance hos SportMaster. Dette arbejde har jeg udelukkende valgt, fordi jeg brænder for at sælge, specielt sportstøj og udstyr, da jeg selv har erfaring med de fleste produkter. Hvor er du pt. beskæftiget? Skriv navn på arbejdsplads, gerne adresse arbejdsgivers navn. Skriv også, hvis du arbejder flere steder: Folkesundhed Aarhus, FOF, Ungdomsliv, Cyberhus Bavnebjerg bo og aktivitetscenter Selvstændig med virksomheden KøkkenNinjaerne Aarhus Sygehus, Kræftens Bekæmpelse Linieskolen, Hammerumherreds Idrætsdaghøjskole, madlavningshold for livsstilshuset-herning kommune, aftenskole LOF i Løsning-madlavnings & Sundhedshold. Hvornår blev du ansat?: Oktober 2013 April 2013 Vi startede op d august-september august 2012 September 2013 Hvad er din stillingsbetegnelse?: Projektmedarbejder Køkkenleder Indehaver/madformidler Madomsorgsvært, Kost-og ernæringsfaglig (Kræftens Bekæmpelse) underviser Underviser & vejleder Hvad er dine primære arbejdsopgaver?: Udvikling af uddannelse til undervisere på Sund Livsstilsforløb Madlavning, styring af arbejdsopgaver, varebestilling, egenkontrol, køkkenarbejde og rengøring. Forberedelse og afvikling af madevents Tale med patienter om kost og kostrelaterede emner, motivere til forandring, give gode ideer til opskrifter undervisning i mad, kost og sundhed, hygiejne Undervisning i både idræt, kost, ernæring samt vejledning i fremtidsperspektiver for kursisterne Hvilke(n) type(r) stilling(er) er du ansat i?:

3 Hvilke(n) type(r) stilling(er) er du ansat i?: - Andet: Selvstændig Frivillig + lønnet konsulentarbejde Hvor mange timer pr. uge arbejder du i alt?: Har du på noget tidspunkt været i arbejde siden du dimitterede?: Hvor mange stillinger har du søgt indtil videre?: Ca.: Min. 1 pr. uge 4 Hvad skyldes ledigheden?: Hvilken type stillinger søger du primært?: Sundhedskonsulent Sundhedskonsulent, køkkenleder

4 Overvejer du at søge stillinger, som ligger uden for dit professionsområde?: Overvejer du at søge stillinger, som ligger uden for dit professionsområde?: - Ja. Hvilke: Pædagogmedhjælper Overvejer du at videreuddanne dig (dvs. tage en master, kandidat eller diplomuddannelse)?: Overvejer du at videreuddanne dig (dvs. tage en master, kandidat eller diplomuddannelse)?: - Ja. Hvilken uddannelse: En pædagogisk kandidat, fx pædagogisk psykologi Hvilken videreuddannelse er du i gang med og hvorhenne? Kandidat i Folkesundhedsvidenskab i Aalborg Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab på Aalborg Universitet Københavns universitet - human ernæring Folkesundhedsvidenskab på Aalborg Universitet. Human Nutrition på Københavns Universitet Hvorfor har du valgt at videreuddanne dig? For at specialisere mig mere indenfor folkesundhed - jeg vil gerne arbejde med kampagner eller projektledelse ES-udd. er meget bred, og jeg vidste stadig ikke præcist hvad jeg ville med den. Kandidaten i Folkesundhedsvidenskab hjælper mig tættere på og giver mig større viden omkring den type job jeg regner med at jeg gerne vil arbejde videre med (forebyggende sundhedskampagner), og med udsigten til et marked hvor det ikke ville være nemt at få et arbejde samt muligheden for både at øge disse chancer samt få en højere løn er nok den grundlæggende årsag. Derud over var vi en håndfuld der startede sammen fra ES hvilket har motiveret til at det skulle være nu, og til at komme godt i gang med uddannelsen. For at kunne få muligheden for at tage en PhD og forske Så jeg kan få en spændende stilling! For at få større jobmuligheder, men ikke mindst for at fordybe mig i ernæring, da jeg synes en større fordybning i fysiologien bag ernæring har manglet meget på denne uddannelse.

5 Hvilke job ønsker du at få i kraft af din videreuddannelse? Et job i SST i projektstillinger, hvor der skal laves kampagner At arbejde med udarbejdelse, gennemførelse og evaluering af sundhedsfremmende kampagner på kommunalt, regionalt eller nationalt niveau. Ernæringsforskning Et job, hvor jeg kan kombinere min faglighed med min passion for at undervise. Jeg kunne godt forestille mig en sundhedsfremmende stilling på diverse skoler. I hvilken grad vurderer du, at uddannelsen pb i ernæring og sundhed har givet dig de rette kompetencer til at kunne gennemføre din videreuddannelse? Uddyb gerne: Meget af det vi lærer på studiet nu, er en forlængelse af det jeg lærte på VIA, så har bedre forståelse for meget af det vi lærer nu. Folkesundhedsvidenskab virker, i højere grad end forventet, som en naturlig overbygning på ESudd., hvilket har gjort, at mange af de emner der indtil nu er blevet behandlet har været noget på har haft lidt om på ES og nu får en betydelig udvidelse af. Udvidet statistik på ES udbød som valgfag og som mange af os tog netop fordi det skulle bruges til at kunne komme ind på en kandidat viste sig ikke at være nok til at kunne komme ind uden supplering på Folkesundhedsvidenskab. Epidemiologi og Statistik der skulle tages som suppleringskursus viste sig at dække en del mere på specielt statistik-siden som vi ikke havde arbejdet med på ES. De studerende fra Idræt skulle ikke tage dette suppleringskursus, men har efterfølgende manglet det, så alt i alt har det været fint at skulle tage supplering B-kurset. Jeg kunne godt ønske, at vi havde haft direkte adgang til kandidaten i human ernæring på ku. Jeg mangler at kunne tale engelsk, da Human Nutrition udelukkende er på engelsk i alle sammenhænge. Jeg synes vi skulle fokusere på de latinske begreber, da vi havde fysiologi og anatomi + biokemi, da det ville kunne klæde os bedre på til en videreuddannelse. Jeg mangler oplysning omkring, hvilke valgfag jeg skal være opmærksom på at vælge for at kunne komme ind på de specifikke videreuddannelser. Jeg manglede 2,5 ECTS for at kunne komme direkte ind på kandidaten. Jeg synes det var skuffende, at man ikke har prioriteret 14 dages (måske endda mindre) længere undervisning i dette fag, så vi var klædt på til kandidaten - dette er også gældende for klinisk ernæring. Jeg (vi) var nødt til at læse hele faget op igen på Københavns Universitet samtidig med at jeg (vi) skulle skrive bachelor. Det var meget tidskrævende, og der var ikke fuldt fokus på det ene eller det andet. + Transportudgifterne kostede mig (os) omkring 2000 kr pr. person..

6 I hvilken grad vurderer du, at dine faglige kompetencer som pb i ernæring og sundhed er relevante i forhold til den funktion, du udfører? Kan du give eksempler på, hvor du i dit arbejde har været specielt godt rustet?: Ernæring til personer med synkebesvær, omlægning af kostpolitik, kulturforandring Særligt i formidlingsdelen, med forståelse for at forskellige målgrupper kræver forskellige tilgange. Samt den madfaglige del - tilberednings metodik og fødevareteknologi. Når jeg skal researche til oplæg Ved kostrelaterede samtaler Når jeg sammen med patienten skal finde hoved og hale i påstande om f.eks. kost og kræft-emner Man lærer hverdag og tænker også at jeg skal videreuddannelse mig på et tidspunkt, men indtil videre føler jeg mig godt rustet i undervisningsdelen. Kan du give eksempler på områder, hvor du ikke har følt dig godt rustet?: Sundhedssamtaler At lave mad til mange mennesker Ift. markedsføring, regnskab, skat og hvad der ellers følger med til at drive en selvstændig virksomhed. Køkkenfaglige spørgsmål Metodik Vejledningsdelen har jeg efterfølgende skulle udvikle mig i :) I hvilken grad var du overordnet set tilfreds med uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed? Uddyb gerne: Uddannelsen er til tider meget overfladisk og går ikke nok i dybden med eksempelvis ernæring Jeg synes uddannelsen dækker rigtig bredt og det er godt, men kunne godt have tænkt at have haft langt mere ernæringsundervisning.

7 Jeg synes vi manglede undervisning i fagspecifikke fag, såsom ernæring. Et fag som hygiejne var godt, men kunne sagtens komprimeres og give plads til ligeså relevant stof i andre fag. Engagerede lærere og spændende fag. ES er dog meget bred og ikke så kendt endnu, så der kunne godt bruges lidt mere energi på kompetenceafklaring ift. kommende mulige jobs og at forberede de studerende på at skulle ud og sælge sig selv i en verden der ofte ikke ved, hvem vi er eller hvad vi kan. Dette kunne med fordel ligge enkelte timer/workshops hele vejen gennem specialiserings-delen. Jeg synes at det er blevet gjort klart fra en start af, at vi ville blive præsenteret for en faglig verden og klædt på til at bevæge os i den, men at selve fordybelsen og specialiseringen var eget ansvar efter endt uddannelse eller sideløbende med. Der er sket en del omstruktureringer i kommunen, der bevirker, at de forebyggende jobs, som vi er uddannet til i højere grad er blevet rehabiliterende. Der kommer de kliniske diætister i højere grad til deres ret. Mangler mere ernæringsundervisning. føler mig ikke ordentlig rustet på det punkt Jeg synes uddannelsen har givet mig indsigt i mange forskellige perspektiver i forbindelse med forebyggelse og fremme sundhed. Jeg synes vi har haft meget pædagogik, hvilket jeg så som en fordel ift. at kunne kombinere det i undervisningssituationer. Jeg forsøgte dog at undersøge merit til læreruddannelsen, men kunne intet få, da vores pædagogik ikke er anerkendt i samme omfang på læreruddannelsen. Dette er super ærgerligt, når vi netop har haft så meget pædagogik. På den anden side har jeg fagligt manglet meget mere ernæring - hvilket ellers er hovedoverskriften i vores uddannelse.. Men som tidligere skrevet, mangler jeg meget mere indsigt i ernæringsfysiologi. Har du nogle kommentarer til din jobsituation, til uddannelsen eller undersøgelsen?: Jeg synes man skulle overveje hvor mange studiepladser der egentlig burde være idet mange IKKE får job efter endt uddannelse men ender i mange forskellige retninger. Jeg synes gerne man kunne blive bedre til på tværs at informere omkring forelæsninger som kunne have interesse for de andre specialeretninger: eksempelvis sådan så human ernæring gerne måtte deltage i forelæsninger som var arrangeret for de kliniske diætister, hvis det kunne have interesse. Generel bedre kommunikation imellem undervisere, studiekontor og studerende. Fra dagpengeperioden: Jobsøgning er rigtig svær hvis ikke man ved hvor, hvordan eller efter hvilke typer jobs man skal søge efter når det skal være ES-relaterede jobs. Det er endnu sjældent, at der søges direkte efter PBES'ere hvorfor der bør være øget fokus på dette mod slutningen af udd. Samarbejdet med og workshops hos FTF-A har givet mig rigtig meget ift. den praktiske del af jobsøgning som jobannonce og CV, men uden at det har hjulpet på hvilke typer jobs jeg ville kunne varetage. Jeg ved ikke helt hvordan, men jeg tænker at der i nogle sammenhænge burde blive lagt større vægt på praksiserfaringer. Flere opgaver burde ende ud i konkret handling i samme stil som planlægningen af eventen ifm. projektledelse eller øveklienten. Ikke at alt behøver at blive til store og tidskrævende events. Det kunne godt være obligatorisk at man skulle have flere øveklienter i stedet for kun en enkelt i løbet af uddannelsen. Eller have en uge hvor der intensivt trænes vejledningssituationer og samtaleteknikker. Jeg tror i hvert fald at mere fagrelevant praksiserfaring kunne bidrage til at flere ville føle sig rustet til at varetage et job efter endt uddannelse, og gøre de studerende mere bevidste om hvilken retning inden for fagfeltet de brænder mest for.

8 Rapport for studieretningen: Ernæring og Fysisk Aktivitet Svarprocent: 60 % (12 ud af 20) Hvornår dimitterede du?: Er du pt. i arbejde?: Er du pt. i arbejde?: - Jeg har både professionsrelateret arbejde, og er ved at videreuddanne mig. Skriv hvilke uddannelse: Kandidat i Idræt og sundhed SDU Hvis du har et arbejde UDEN professionsrelation, så skrive gerne, hvor du arbejder henne og hvorfor du har valgt et job uden professionsrelation: Jeg arbejder i en Vuggestue i Århus C. Jeg har valgt et arbejde uden professionsrelation, da jeg satser på at skal læse en helt anden uddannelse til sommer. Og derudover var det ikke for at jobbene hang på træerne. Jeg arbejder som køkkenchef, så det har lidt at gøre med uddannelsen (fødevareteknologi osv.) Jeg vil ikke gå arbejdsløs, så jeg søgte meget bredt.

9 Hvor er du pt. beskæftiget? Skriv navn på arbejdsplads, gerne adresse arbejdsgivers navn. Skriv også, hvis du arbejder flere steder: FItness Classic, Kostvejleder freelance Horsens Kommune, Sundhedscenter Ceres Aarhus kommune, socialforvaltningen, udførercenteret for børn og familier, Forældrehjælp Kostområdet (Centralkøkken) Hvornår blev du ansat?: Maj April 2013 Løntilskud fra 5. august, projektansættelse fra 1. November 2014 Hvad er din stillingsbetegnelse?: FItnessinstruktør og kostvejleder Aktivitetsmedarbejde på Præsthøjgården Praktisk vejleder Kostkonsulent Hvad er dine primære arbejdsopgaver?: kostvejledening og holdinstruktør Sundhedsfremmende aktiviteter, planlægning og gennemførelse Sundheds og familieorienteret vejledning og støtte planlægning via køkkensadministrationssystem (PCD), menuplanlægning, produktionsplanlægning, tilpasning af opskrifter til forskellige diæter, undervisning af køkken- og plejepersonale i ernæring, Dagskostforlag til ældre borgere på plejehjem mm. Hvilke(n) type(r) stilling(er) er du ansat i?: Hvilke(n) type(r) stilling(er) er du ansat i?: - Andet: Studiejob

10 Hvor mange timer pr. uge arbejder du i alt?: Har du på noget tidspunkt været i arbejde siden du dimitterede?: Hvor mange stillinger har du søgt indtil videre?: Ca.: 15 Hvad skyldes ledigheden?: Hvad skyldes ledigheden?: - Andet: En kombination af at der er ret få jobs at søge, og derfor mange ansøgere til disse jobs Hvilken type stillinger søger du primært?: Sundhedskonsulent, ernæringskonsulent, kostvejleder, ernæringsfaglig medarbejder

11 Overvejer du at søge stillinger, som ligger uden for dit professionsområde?: Overvejer du at søge stillinger, som ligger uden for dit professionsområde?: - Ja. Hvilke: deltidsjob, så jeg har mulighed for at starte egen virksomhed ved siden Overvejer du at videreuddanne dig (dvs. tage en master, kandidat eller diplomuddannelse)?: Hvilken videreuddannelse er du i gang med og hvorhenne? Politiskolen! Kandidat i idræt og sundhed i på SDU, Odense Suppleringsuddannelsen til pædagogisk psykologi Kandidaten i Folkesundhedsvidenskab Kandidat i Idræt og Sundhed, SDU i Odense Hvorfor har du valgt at videreuddanne dig? Andre interesser Interesse og for at styrke mine kompetencer Jeg vil gerne specialisere mig indenfor en retning som gør min uddannelse mere bred, men dog også mere konkret i visse henseender. Jeg har valgt netop denne kandidat for at komme til at arbejde med børn og unge. Det var meget svært at finde studierelevante jobs, og samtidig vil denne uddannelse rette sig mere til de job jeg tænker at søge efterfølgende. Interesse. Hvilke job ønsker du at få i kraft af din videreuddannelse? Politibetjent Mit drømmejob ligger på et julemærkehjem, hvor der er mulighed for at arbejde med alle aspekter af sundhedsfremme og forebyggelse. Der er utrolig mange aspekter der her er vigtige, hvor jeg føler at jeg med en baggrund i Ernæring og Sundhed med kandidat pædagogisk psykologi kan varetage en bred vifte af opgaver. Projektstillinger hvor forebyggelse og sundhedsfremme er i fokus. Konsulentarbejde.

12 I hvilken grad vurderer du, at uddannelsen pb i ernæring og sundhed har givet dig de rette kompetencer til at kunne gennemføre din videreuddannelse? Uddyb gerne: Da jeg jo skal supplere for at få lov til at komme ind på kandidaten, mangler der lidt point i selve bacheloren. Det gør der vist generelt, der er ikke så mange kandidater man kan komme direkte ind på. Niveauet er meget højere (som det selvfølgelig også skal være) men man kan føle at niveauet kunne have været højere på ernæring og sundhedsuddannelsen så man var bedre rustet til at gå videre. Ellers har fagene på ernæring og sundhed klart været en fordel at have haft. Som Pb'er i Ernæring og Sundhed er man klædt utrolig godt på i forhold til de høje metodiske krav på en kandidatuddannelse. Jeg oplever at vi, fra ES, har haft væsentlig mere metode, end studerende fra andre professionsbacheloruddannelser som fx sygeplejersker, fysioterapeuter og lærer. Endvidere har vi som udgangspunkt også mere metode en studerende fra Idræt i Aarhus. I hvilken grad vurderer du, at dine faglige kompetencer som pb i ernæring og sundhed er relevante i forhold til den funktion, du udfører? Kan du give eksempler på, hvor du i dit arbejde har været specielt godt rustet?: Kostvejledning ifht vægttab og især kostvejledning ifht præstationsfremme, da der er færre der har denne kompetence. I forhold til planlægning af holdtræning bruger jeg min viden fra fagene træningsfysiologi og træningsplanlægning Fys Aktivitets udførelse, pga. TrPlanlægnings timer. I vejledningsopgaver Jeg føler mig godt rustet til undervisning af køkken- og plejepersonale via de pædagogiske fag på studiet. Det har faldet mig naturligt at arbejde med forskellige diæter og kostformer, og jeg føler, at jeg er et godt bindeled mellem ernæringsfaglighed og den praksis der er ude i køkkenet (jeg sidder på et kontor lige ved siden af køkkenet). Jeg omsætter den teori vi blandt andet finder hos den

13 nationale kosthåndbog, til de praksismetoder der skal bruges i køkkenet. Jeg er, i tæt samarbejde med kostfaglig leder og køkkenpersonale, med til at udvikle nye tiltag, som f. eks. kost til borgere med dysfagi. Kan du give eksempler på områder, hvor du ikke har følt dig godt rustet?: Jeg mangler i høj grad kendskab til kroppens anatomi Ernæring til de gamle. Socialt belastede familier og deres særlige sundhedsmæssige udfordringer. Der er områder som indkøb og økonomi jeg ikke har ret megen viden om. Ligeledes har jeg ikke nogen praksis-erfaring fra et produktionskøkken. Men idet jeg er placeret lige ved siden af produktionskøkkenet, har jeg altid mulighed for at følge med og lære arbejdsgangene at kende I hvilken grad var du overordnet set tilfreds med uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed? Uddyb gerne: Alsidig, men stadig fokuseret Jeg er godt rustet ifht min nuværende kandidat - især på videnskabelig metode. Jeg ville gerne have haft mere statistik og som sagt mere anatomi. Desuden var genetik/dna taget ud af vore pensum og det er ærgerligt, da det ville være fint at have en grundforståelse for det (det havde vist været med i pensum tidligere) Jeg synes selve uddannelsen er rigtig god og relevant. Jeg kunne dog godt have tænkt mig at have fået mere "ekspertviden" på færre områder, end som nu, hvor jeg føler jeg ved lidt om rigtig meget forskelligt. Der måtte gerne være lidt flere Jobs, men det kan uddannelsen jo ikke rigtig gøre for :) Oplever at have en god bred viden, men mangler viden om særligt sårbare befolkningsgrupper og viden om kost/motions behandling ved psykiatriske lidelser eller sygdomme som ADHD.

14 Rapport for studieretningen: Klinisk Diætetik Svarprocent: 58 % (10 ud af 17) Hvornår dimitterede du?: Er du pt. i arbejde?: Er du pt. i arbejde?: - Jeg har både professionsrelateret arbejde, og er ved at videreuddanne mig. Skriv hvilke uddannelse: Klinisk ernæring på KU Hvis du har et arbejde UDEN professionsrelation, så skrive gerne, hvor du arbejder henne og hvorfor du har valgt et job uden professionsrelation: Jeg arbejder fuld tid på en restaurant. Jeg har søgt professionsrelaterede Jobs uden held. Hvor er du pt. beskæftiget? Skriv navn på arbejdsplads, gerne adresse arbejdsgivers navn. Skriv også, hvis du arbejder flere steder: DiætistHuset. Er selvstændig indlejer i virksomheden. Ernæringsenheden, Vanløse Aalborg Universitetshospital - Center for Ernæring og Tarmsygdomme køkken i døgninstitution

15 Stensagergaarden Arbejder i DiætistHuset i Aabenraa og på Esbjerg sygehus på gastroenterologisk afdeling Folkesundhed Aarhus Hvornår blev du ansat?: Januar 2014 November 2013 juli 2013 maj 2013 slut maj 1/7-13 og 1/4-14 Maj 2013 Hvad er din stillingsbetegnelse?: Klinisk diætist Klinisk diætist Klinisk diætist køkken ansat Klinisk diætist Klinisk diætist/sundhedskonsulent Hvad er dine primære arbejdsopgaver?: Individuel kostvejledning Diætvejledning Diætbehandling måltidsplanlægning, måltidstilberedning og diætplaner Diætvejledning Individuelle samtaler og undervisning Hvilke(n) type(r) stilling(er) er du ansat i?: Hvilke(n) type(r) stilling(er) er du ansat i?: - Andet: Lidt særlige vilkår i.o.m. at jeg jo i princippet er selvstændig, men er ansat i en fast stilling som indlejer. Konsulent (studiejob)

16 Hvor mange timer pr. uge arbejder du i alt?: Har du på noget tidspunkt været i arbejde siden du dimitterede?: Hvor mange stillinger har du søgt indtil videre?: Ca.: 100 Hvad skyldes ledigheden?: Hvilken type stillinger søger du primært?: sundhedsrelaterede Overvejer du at søge stillinger, som ligger uden for dit professionsområde?:

17 Overvejer du at videreuddanne dig (dvs. tage en master, kandidat eller diplomuddannelse)?: Overvejer du at videreuddanne dig (dvs. tage en master, kandidat eller diplomuddannelse)?: - Ja. Hvilken uddannelse: sundhedsfaglig kandidat I hvilken grad vurderer du, at dine faglige kompetencer som pb i ernæring og sundhed er relevante i forhold til den funktion, du udfører? Kan du give eksempler på, hvor du i dit arbejde har været specielt godt rustet?: I det sundhedspædagogiske - rigtig mange jobopslag nævner, at man skal have kendskab til Motivationssamtalen. Diætvejledning diætbehandling af overvægtige Individuelle samtaler Kan du give eksempler på områder, hvor du ikke har følt dig godt rustet?: Træningsernæring At komme ud på arbejdsmarkedet uden job, og med ringe udsigter til at få et job - hvordan gør man - og manglede redskaber til denne situation. Hvis man kan rustes bedre til dette, hvordan tænker vi ud af boksen m.m.

18 I hvilken grad var du overordnet set tilfreds med uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed? Uddyb gerne: Udover der ingen jobs er at få.

19 Rapport for studieretningen: Ledelse, fødevarer og service Svarprocent: 75 % (3 ud af 4) Hvornår dimitterede du?: Er du pt. i arbejde?: Er du pt. i arbejde?: - Jeg har både professionsrelateret arbejde, og er ved at videreuddanne mig. Skriv hvilke uddannelse: Suppleringsuddannelse til Pædagogisk sociologi Hvor er du pt. beskæftiget? Skriv navn på arbejdsplads, gerne adresse arbejdsgivers navn. Skriv også, hvis du arbejder flere steder: Sygehus Lillebælt Egmont Højskolen Menuplanlægger, Forsvaret Vest Hvornår blev du ansat?: Oktober februar 2014

20 Hvad er din stillingsbetegnelse?: Kvalitetskoordinator Timelærer Menuplanlægger Hvad er dine primære arbejdsopgaver?: Vedligehold af opskriftsdatabase ift. produktionsplanlægning, udarbejdelse af kost/væskeskema, udarbejdelse af egenkontrolprogram mv. - generelt administrativt arbejde Specialundervisning i madlavning, underviser i 'sundhed og velvære' Planlægger sunde, varierende og ernærings rigtige menuer til Forsvaret Vest 22 kantiner med udgangspunkt i nøglehulsmærkede opskrifter, økologi og økonomi Hvilke(n) type(r) stilling(er) er du ansat i?: Hvor mange timer pr. uge arbejder du i alt?: I hvilken grad vurderer du, at dine faglige kompetencer som pb i ernæring og sundhed er relevante i forhold til den funktion, du udfører?

21 I hvilken grad var du overordnet set tilfreds med uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed? Uddyb gerne: Uddannelsen er efter min mening for bred, med et bredt, men knap så dybt, pensum. Det bliver desværre meget hurtigt til en masse overfladiske kompetencer, der gør det endnu sværere at beskrive og definere hvad vi som PB'ere kan og står for.

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed Dimissionsår: 2012, svarprocenten for hele undersøgelsen: 63 % Rapport for studieretningen ernæring og fysisk aktivitet: Antal respondenter:

Læs mere

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed (undersøgelse gennemført juni 2010) Dimissionsår: 2009 Optagelsesår: 2005 Grundlaget for undersøgelsen: Undersøgelsen er baseret på

Læs mere

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed (foretaget december 2008) Dimissionsår: 2008 Optagelsesår: 2004 Grundlaget for undersøgelsen: Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema,

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Human Ernæring, (i alt 31 dimittender):

Human Ernæring, (i alt 31 dimittender): Dimittendundersøgelse for Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed. (Foretaget november 2007) Dimissionsår: 2007. Optagelsesår: 2003. For alle dimittender: Grundlaget for undersøgelsen: Undersøgelsen

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse 2016 VIA Ernæring og Sundhedsuddannelsen 1. Om ES dimittendundersøgelsen 2016 Dimittendundersøgelsen blev gennemført i foråret/sommeren 2016. Undersøgelsen er målrettet dimittender,

Læs mere

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiejob Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 93% (N=1733)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 486 Kvinde 1247 Svar i alt 1733 14 Er du: 12 1 8 6 1247 4 2 486 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse 1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse Evalueringsansvarlig: Lektor Anette J. Madsen Udfærdigelse af rapport: Studentermedarbejder Søren Ebsen Futtrup Indholdsfortegnelse Besvarelsesprocent: 54,5 1.0

Læs mere

DIMITTEND UNDERSØGELSER WINNIE JENSEN

DIMITTEND UNDERSØGELSER WINNIE JENSEN DIMITTEND UNDERSØGELSER WINNIE JENSEN Status på uddannelserne - Dimittender 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Bachelor Idræt 31 38 51 84 114 Sundhedsteknologi 29 18 10 23 12 Kandidat Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på.

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Studiejob 1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Før Efter Ja 10 % 45 % Nej 90 % 55 % 35 % flere af deltagerne

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Uddannelser. Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige

Uddannelser. Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige Uddannelser Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige Mestre i mad & sundhed I den kost-, ernærings- og sundhedsfaglige profession arbejder vi i alle dele af den offentlige og private sektor. Vi vejleder, rådgiver

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, København Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014.

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Om evalueringsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til 44 studerende på mail den 3. juli 2014. Der er udsendt rykkere

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, Aalborg Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 69 studerende den 4. februar 2014.

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Orlovsordninger. Sammenfatningsrapport

Orlovsordninger. Sammenfatningsrapport Orlovsordninger Sammenfatningsrapport Hvad er din beskæftigelsessituation: Svarprocent: 99% (N=75)Spørgsmålstype: Vælg en Jeg er i beskæftigelse 69 Jeg er ledig 15 Svar i alt 75 8 Hvad er din beskæftigelsessituation:

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 85 studerende den 21. januar 2015.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013 Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2016

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2016 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 88 studerende den 20. januar 2017.

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society 1. Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Humanistiske bacheloruddannelser Performance Design og Dansk Performance Design og Historie

Læs mere

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer?

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer? Hvor har du undervisningen? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? - Andet, hvad? Antropologi Supp.-kursus. Udd sygeplejerske

Læs mere

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Supplerende læreruddannelse - forsøg SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Forsøget med supplerende læreruddannelse er udviklet i tæt samarbejde mellem University College Lillebælt pg Syddansk Universitet

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse.

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse. EUX på PAU og SOSU Baggrund Forliget om eud-reformen indeholder en målsætning om, at der kommer eux på de fleste erhvervsuddannelser. Ministeren har fået bemyndigelse til at udvikle eux på de områder,

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport

SurveyXact Semesterevalueringsrapport SurveyXact Semesterevalueringsrapport MLP 2. semester efteråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 46 studerende den 2. februar 2016. Der er blevet rykket 1 gang, den 26.

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Kompetenceprofiler. Sammensætning af køkkenteam

Kompetenceprofiler. Sammensætning af køkkenteam Kompetenceprofiler Københavns Madhus har udarbejdet 3 kompetenceprofiler, som kan benyttes af daginstitutionsledere, og andre der rekrutterer køkkenpersonale til produktionskøkkener i daginstitutioner.

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Karrierelæringsmodel

Karrierelæringsmodel Karrierelæringsmodel Studievalg 1. g/1.hf 2. g/1.hf 2. g/1. HF 3.g/2.HF 3. g/2. HF Karriere Hvem er Studievalg? Studieretning og valgfag Valgprocesser Karriereforløb Karrieremønstre Karriere- Kompetencer

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

HD på AAU. - din fremtid starter her

HD på AAU. - din fremtid starter her HD på AAU - din fremtid starter her 2017 »DER STILLES STORE KRAV TIL AT VORE MEDARBEJDERE HAR DEN RIGTIGE VIDEN«Som kommerciel direktør i Keflico A/S er det mit ansvar at sikre, at vi har de rigtige erhvervsøkonomiske

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Tomas Olofsson tool@easj.dk 50762673

Tomas Olofsson tool@easj.dk 50762673 Tomas Olofsson tool@easj.dk 50762673 Gåhjemmøde om Akademiuddannelse i Ernæring, ErhvervsAkademi Sjælland Campus Roskilde, torsdag den 26. september, klokken 14-16 i den Store Foredragssal: Gåhjemmøde

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 214 Sammenfatningsrapport Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 1% (N=56)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 Roskilde Universitet 47 Aarhus Universitet

Læs mere

Professionsbachelorer med fart på karrieren

Professionsbachelorer med fart på karrieren Professionsbachelorer med fart på karrieren Kært barn har mange navne: Kostfaglig leder, kvalitetskoordinator, sundhedskonsulent i ernæring, klinisk diætist, cateringleder, cafémedarbejder, ernæringskonsulent

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 134 studerende den 22. januar

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødereferat Mødedato: Mandag den 11. juni 2012 Mødested: Campus Slagelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Afbud: Ulla Maria Mortensen (formand)

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me D. 15 06 2011 Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Strategisk ledelse, E13

Strategisk ledelse, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Psykiatrisk afdeling, Middelfart Sygehus, Middelfart 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra: september 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Karriere konkurrence eller rejse?

Karriere konkurrence eller rejse? Karriere konkurrence eller rejse? Besøg af Studievalg 1. g/1.hf 2. g/1.hf 3. g/2.hf - efterår 3. g/2.hf - forår Studievalg Hvem er Studievalg Studieretning Valg og valgovervejelser Øvelse Uddannelsernes

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Socialog sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Lære sammen Arbejde med mennesker LÆRE SAMMEN SOCIAL- OG SUNDHEDS- UDDANNELSEN UDDANNELSE

Læs mere

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %)

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) 1. Hvor har du hørt eller set noget om pædagoguddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere

Læs mere

Bilag 1. Noter fra interview med Roskilde kommune

Bilag 1. Noter fra interview med Roskilde kommune Bilag 1. Noter fra interview med Roskilde kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

ERGOTERAPEUT. Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD

ERGOTERAPEUT. Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD ERGOTERAPEUT Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD Dimittendundersøgelse, juni 2016 side 2 Beskæftigelsesundersøgelse juni 2016 (dimittender fra juni 2015) side 10 August 2016 Dimittendundersøgelse,

Læs mere

MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS

MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS opkvalificering af pædagogiske og kunstneriske kompetencer specialiserede færdigheder inden for et bredere felt af musikpædagogisk praksis uddannelse og samarbejde i praksisfællesskaber

Læs mere

Dimittendevaluering Hold: Erg510

Dimittendevaluering Hold: Erg510 Dimittendevaluering Hold: Erg510 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Antal besvarelser: 13 Antal delvise besvarelser: 2 Antal inviterede respondenter (pr. e-mail):

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (Aalborg),

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalgsprocessen Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Program Studievalgs vejledningsprogram Uddannelsessystemet Dvs erhvervsakademi-, professionsbachelor- & universitetsuddannelser Hvordan

Læs mere

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE

KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE KANDIDATDAG 24. NOVEMBER 2016 præsen TATION PROGRAM FOR I DAG: 1) Introduktion ved studievejledningen 2) Lektor Hanne Kronborg om Cand.Cur. 3) Studievejledningen om optagelse

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Opsamlende rapport for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Svendborg januar 12

Opsamlende rapport for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Svendborg januar 12 Opsamlende rapport for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Svendborg januar 12 Evalueringen er udsendt pr. brev i juni 12 og efterfølgende tastet elektronisk i Survey Xact. Der er sendt brev

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Forebyggelse Borgere med kronisk sygdom, eller risiko for at få en kronisk sygdom, vejledes og motiveres til varige livsstilsændringer. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense.

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Evalueringen er forberedt af Charlotte Jørgensen og DKK faggruppens undervisere.

Læs mere