Dimittendundersøgelse for professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed, VIA University College, 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse for professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed, VIA University College, 2014"

Transkript

1 Dimittendundersøgelse for professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed, VIA University College, 2014 Dimissionsår: Svarprocent for hele undersøgelsen: 67 % Rapport for studieretningen: Human Ernæring Svarprocent: 83 % (15 ud af 18) Hvornår dimitterede du?: Er du pt. i arbejde?: Er du pt. i arbejde?: - Jeg har både professionsrelateret arbejde, og er ved at videreuddanne mig. Skriv hvilke uddannelse: læreruddannelsen Hvis du har et arbejde UDEN professionsrelation, så skrive gerne, hvor du arbejder henne og hvorfor du har valgt et job uden professionsrelation: Jeg arbejder som sælger. Dette skyldes at jeg ikke ville gå ledig og så samtidig ville øge prof. orienteret. Men der er ganske få job overhovedet at søge.

2 Salgsassistance hos SportMaster. Dette arbejde har jeg udelukkende valgt, fordi jeg brænder for at sælge, specielt sportstøj og udstyr, da jeg selv har erfaring med de fleste produkter. Hvor er du pt. beskæftiget? Skriv navn på arbejdsplads, gerne adresse arbejdsgivers navn. Skriv også, hvis du arbejder flere steder: Folkesundhed Aarhus, FOF, Ungdomsliv, Cyberhus Bavnebjerg bo og aktivitetscenter Selvstændig med virksomheden KøkkenNinjaerne Aarhus Sygehus, Kræftens Bekæmpelse Linieskolen, Hammerumherreds Idrætsdaghøjskole, madlavningshold for livsstilshuset-herning kommune, aftenskole LOF i Løsning-madlavnings & Sundhedshold. Hvornår blev du ansat?: Oktober 2013 April 2013 Vi startede op d august-september august 2012 September 2013 Hvad er din stillingsbetegnelse?: Projektmedarbejder Køkkenleder Indehaver/madformidler Madomsorgsvært, Kost-og ernæringsfaglig (Kræftens Bekæmpelse) underviser Underviser & vejleder Hvad er dine primære arbejdsopgaver?: Udvikling af uddannelse til undervisere på Sund Livsstilsforløb Madlavning, styring af arbejdsopgaver, varebestilling, egenkontrol, køkkenarbejde og rengøring. Forberedelse og afvikling af madevents Tale med patienter om kost og kostrelaterede emner, motivere til forandring, give gode ideer til opskrifter undervisning i mad, kost og sundhed, hygiejne Undervisning i både idræt, kost, ernæring samt vejledning i fremtidsperspektiver for kursisterne Hvilke(n) type(r) stilling(er) er du ansat i?:

3 Hvilke(n) type(r) stilling(er) er du ansat i?: - Andet: Selvstændig Frivillig + lønnet konsulentarbejde Hvor mange timer pr. uge arbejder du i alt?: Har du på noget tidspunkt været i arbejde siden du dimitterede?: Hvor mange stillinger har du søgt indtil videre?: Ca.: Min. 1 pr. uge 4 Hvad skyldes ledigheden?: Hvilken type stillinger søger du primært?: Sundhedskonsulent Sundhedskonsulent, køkkenleder

4 Overvejer du at søge stillinger, som ligger uden for dit professionsområde?: Overvejer du at søge stillinger, som ligger uden for dit professionsområde?: - Ja. Hvilke: Pædagogmedhjælper Overvejer du at videreuddanne dig (dvs. tage en master, kandidat eller diplomuddannelse)?: Overvejer du at videreuddanne dig (dvs. tage en master, kandidat eller diplomuddannelse)?: - Ja. Hvilken uddannelse: En pædagogisk kandidat, fx pædagogisk psykologi Hvilken videreuddannelse er du i gang med og hvorhenne? Kandidat i Folkesundhedsvidenskab i Aalborg Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab på Aalborg Universitet Københavns universitet - human ernæring Folkesundhedsvidenskab på Aalborg Universitet. Human Nutrition på Københavns Universitet Hvorfor har du valgt at videreuddanne dig? For at specialisere mig mere indenfor folkesundhed - jeg vil gerne arbejde med kampagner eller projektledelse ES-udd. er meget bred, og jeg vidste stadig ikke præcist hvad jeg ville med den. Kandidaten i Folkesundhedsvidenskab hjælper mig tættere på og giver mig større viden omkring den type job jeg regner med at jeg gerne vil arbejde videre med (forebyggende sundhedskampagner), og med udsigten til et marked hvor det ikke ville være nemt at få et arbejde samt muligheden for både at øge disse chancer samt få en højere løn er nok den grundlæggende årsag. Derud over var vi en håndfuld der startede sammen fra ES hvilket har motiveret til at det skulle være nu, og til at komme godt i gang med uddannelsen. For at kunne få muligheden for at tage en PhD og forske Så jeg kan få en spændende stilling! For at få større jobmuligheder, men ikke mindst for at fordybe mig i ernæring, da jeg synes en større fordybning i fysiologien bag ernæring har manglet meget på denne uddannelse.

5 Hvilke job ønsker du at få i kraft af din videreuddannelse? Et job i SST i projektstillinger, hvor der skal laves kampagner At arbejde med udarbejdelse, gennemførelse og evaluering af sundhedsfremmende kampagner på kommunalt, regionalt eller nationalt niveau. Ernæringsforskning Et job, hvor jeg kan kombinere min faglighed med min passion for at undervise. Jeg kunne godt forestille mig en sundhedsfremmende stilling på diverse skoler. I hvilken grad vurderer du, at uddannelsen pb i ernæring og sundhed har givet dig de rette kompetencer til at kunne gennemføre din videreuddannelse? Uddyb gerne: Meget af det vi lærer på studiet nu, er en forlængelse af det jeg lærte på VIA, så har bedre forståelse for meget af det vi lærer nu. Folkesundhedsvidenskab virker, i højere grad end forventet, som en naturlig overbygning på ESudd., hvilket har gjort, at mange af de emner der indtil nu er blevet behandlet har været noget på har haft lidt om på ES og nu får en betydelig udvidelse af. Udvidet statistik på ES udbød som valgfag og som mange af os tog netop fordi det skulle bruges til at kunne komme ind på en kandidat viste sig ikke at være nok til at kunne komme ind uden supplering på Folkesundhedsvidenskab. Epidemiologi og Statistik der skulle tages som suppleringskursus viste sig at dække en del mere på specielt statistik-siden som vi ikke havde arbejdet med på ES. De studerende fra Idræt skulle ikke tage dette suppleringskursus, men har efterfølgende manglet det, så alt i alt har det været fint at skulle tage supplering B-kurset. Jeg kunne godt ønske, at vi havde haft direkte adgang til kandidaten i human ernæring på ku. Jeg mangler at kunne tale engelsk, da Human Nutrition udelukkende er på engelsk i alle sammenhænge. Jeg synes vi skulle fokusere på de latinske begreber, da vi havde fysiologi og anatomi + biokemi, da det ville kunne klæde os bedre på til en videreuddannelse. Jeg mangler oplysning omkring, hvilke valgfag jeg skal være opmærksom på at vælge for at kunne komme ind på de specifikke videreuddannelser. Jeg manglede 2,5 ECTS for at kunne komme direkte ind på kandidaten. Jeg synes det var skuffende, at man ikke har prioriteret 14 dages (måske endda mindre) længere undervisning i dette fag, så vi var klædt på til kandidaten - dette er også gældende for klinisk ernæring. Jeg (vi) var nødt til at læse hele faget op igen på Københavns Universitet samtidig med at jeg (vi) skulle skrive bachelor. Det var meget tidskrævende, og der var ikke fuldt fokus på det ene eller det andet. + Transportudgifterne kostede mig (os) omkring 2000 kr pr. person..

6 I hvilken grad vurderer du, at dine faglige kompetencer som pb i ernæring og sundhed er relevante i forhold til den funktion, du udfører? Kan du give eksempler på, hvor du i dit arbejde har været specielt godt rustet?: Ernæring til personer med synkebesvær, omlægning af kostpolitik, kulturforandring Særligt i formidlingsdelen, med forståelse for at forskellige målgrupper kræver forskellige tilgange. Samt den madfaglige del - tilberednings metodik og fødevareteknologi. Når jeg skal researche til oplæg Ved kostrelaterede samtaler Når jeg sammen med patienten skal finde hoved og hale i påstande om f.eks. kost og kræft-emner Man lærer hverdag og tænker også at jeg skal videreuddannelse mig på et tidspunkt, men indtil videre føler jeg mig godt rustet i undervisningsdelen. Kan du give eksempler på områder, hvor du ikke har følt dig godt rustet?: Sundhedssamtaler At lave mad til mange mennesker Ift. markedsføring, regnskab, skat og hvad der ellers følger med til at drive en selvstændig virksomhed. Køkkenfaglige spørgsmål Metodik Vejledningsdelen har jeg efterfølgende skulle udvikle mig i :) I hvilken grad var du overordnet set tilfreds med uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed? Uddyb gerne: Uddannelsen er til tider meget overfladisk og går ikke nok i dybden med eksempelvis ernæring Jeg synes uddannelsen dækker rigtig bredt og det er godt, men kunne godt have tænkt at have haft langt mere ernæringsundervisning.

7 Jeg synes vi manglede undervisning i fagspecifikke fag, såsom ernæring. Et fag som hygiejne var godt, men kunne sagtens komprimeres og give plads til ligeså relevant stof i andre fag. Engagerede lærere og spændende fag. ES er dog meget bred og ikke så kendt endnu, så der kunne godt bruges lidt mere energi på kompetenceafklaring ift. kommende mulige jobs og at forberede de studerende på at skulle ud og sælge sig selv i en verden der ofte ikke ved, hvem vi er eller hvad vi kan. Dette kunne med fordel ligge enkelte timer/workshops hele vejen gennem specialiserings-delen. Jeg synes at det er blevet gjort klart fra en start af, at vi ville blive præsenteret for en faglig verden og klædt på til at bevæge os i den, men at selve fordybelsen og specialiseringen var eget ansvar efter endt uddannelse eller sideløbende med. Der er sket en del omstruktureringer i kommunen, der bevirker, at de forebyggende jobs, som vi er uddannet til i højere grad er blevet rehabiliterende. Der kommer de kliniske diætister i højere grad til deres ret. Mangler mere ernæringsundervisning. føler mig ikke ordentlig rustet på det punkt Jeg synes uddannelsen har givet mig indsigt i mange forskellige perspektiver i forbindelse med forebyggelse og fremme sundhed. Jeg synes vi har haft meget pædagogik, hvilket jeg så som en fordel ift. at kunne kombinere det i undervisningssituationer. Jeg forsøgte dog at undersøge merit til læreruddannelsen, men kunne intet få, da vores pædagogik ikke er anerkendt i samme omfang på læreruddannelsen. Dette er super ærgerligt, når vi netop har haft så meget pædagogik. På den anden side har jeg fagligt manglet meget mere ernæring - hvilket ellers er hovedoverskriften i vores uddannelse.. Men som tidligere skrevet, mangler jeg meget mere indsigt i ernæringsfysiologi. Har du nogle kommentarer til din jobsituation, til uddannelsen eller undersøgelsen?: Jeg synes man skulle overveje hvor mange studiepladser der egentlig burde være idet mange IKKE får job efter endt uddannelse men ender i mange forskellige retninger. Jeg synes gerne man kunne blive bedre til på tværs at informere omkring forelæsninger som kunne have interesse for de andre specialeretninger: eksempelvis sådan så human ernæring gerne måtte deltage i forelæsninger som var arrangeret for de kliniske diætister, hvis det kunne have interesse. Generel bedre kommunikation imellem undervisere, studiekontor og studerende. Fra dagpengeperioden: Jobsøgning er rigtig svær hvis ikke man ved hvor, hvordan eller efter hvilke typer jobs man skal søge efter når det skal være ES-relaterede jobs. Det er endnu sjældent, at der søges direkte efter PBES'ere hvorfor der bør være øget fokus på dette mod slutningen af udd. Samarbejdet med og workshops hos FTF-A har givet mig rigtig meget ift. den praktiske del af jobsøgning som jobannonce og CV, men uden at det har hjulpet på hvilke typer jobs jeg ville kunne varetage. Jeg ved ikke helt hvordan, men jeg tænker at der i nogle sammenhænge burde blive lagt større vægt på praksiserfaringer. Flere opgaver burde ende ud i konkret handling i samme stil som planlægningen af eventen ifm. projektledelse eller øveklienten. Ikke at alt behøver at blive til store og tidskrævende events. Det kunne godt være obligatorisk at man skulle have flere øveklienter i stedet for kun en enkelt i løbet af uddannelsen. Eller have en uge hvor der intensivt trænes vejledningssituationer og samtaleteknikker. Jeg tror i hvert fald at mere fagrelevant praksiserfaring kunne bidrage til at flere ville føle sig rustet til at varetage et job efter endt uddannelse, og gøre de studerende mere bevidste om hvilken retning inden for fagfeltet de brænder mest for.

8 Rapport for studieretningen: Ernæring og Fysisk Aktivitet Svarprocent: 60 % (12 ud af 20) Hvornår dimitterede du?: Er du pt. i arbejde?: Er du pt. i arbejde?: - Jeg har både professionsrelateret arbejde, og er ved at videreuddanne mig. Skriv hvilke uddannelse: Kandidat i Idræt og sundhed SDU Hvis du har et arbejde UDEN professionsrelation, så skrive gerne, hvor du arbejder henne og hvorfor du har valgt et job uden professionsrelation: Jeg arbejder i en Vuggestue i Århus C. Jeg har valgt et arbejde uden professionsrelation, da jeg satser på at skal læse en helt anden uddannelse til sommer. Og derudover var det ikke for at jobbene hang på træerne. Jeg arbejder som køkkenchef, så det har lidt at gøre med uddannelsen (fødevareteknologi osv.) Jeg vil ikke gå arbejdsløs, så jeg søgte meget bredt.

9 Hvor er du pt. beskæftiget? Skriv navn på arbejdsplads, gerne adresse arbejdsgivers navn. Skriv også, hvis du arbejder flere steder: FItness Classic, Kostvejleder freelance Horsens Kommune, Sundhedscenter Ceres Aarhus kommune, socialforvaltningen, udførercenteret for børn og familier, Forældrehjælp Kostområdet (Centralkøkken) Hvornår blev du ansat?: Maj April 2013 Løntilskud fra 5. august, projektansættelse fra 1. November 2014 Hvad er din stillingsbetegnelse?: FItnessinstruktør og kostvejleder Aktivitetsmedarbejde på Præsthøjgården Praktisk vejleder Kostkonsulent Hvad er dine primære arbejdsopgaver?: kostvejledening og holdinstruktør Sundhedsfremmende aktiviteter, planlægning og gennemførelse Sundheds og familieorienteret vejledning og støtte planlægning via køkkensadministrationssystem (PCD), menuplanlægning, produktionsplanlægning, tilpasning af opskrifter til forskellige diæter, undervisning af køkken- og plejepersonale i ernæring, Dagskostforlag til ældre borgere på plejehjem mm. Hvilke(n) type(r) stilling(er) er du ansat i?: Hvilke(n) type(r) stilling(er) er du ansat i?: - Andet: Studiejob

10 Hvor mange timer pr. uge arbejder du i alt?: Har du på noget tidspunkt været i arbejde siden du dimitterede?: Hvor mange stillinger har du søgt indtil videre?: Ca.: 15 Hvad skyldes ledigheden?: Hvad skyldes ledigheden?: - Andet: En kombination af at der er ret få jobs at søge, og derfor mange ansøgere til disse jobs Hvilken type stillinger søger du primært?: Sundhedskonsulent, ernæringskonsulent, kostvejleder, ernæringsfaglig medarbejder

11 Overvejer du at søge stillinger, som ligger uden for dit professionsområde?: Overvejer du at søge stillinger, som ligger uden for dit professionsområde?: - Ja. Hvilke: deltidsjob, så jeg har mulighed for at starte egen virksomhed ved siden Overvejer du at videreuddanne dig (dvs. tage en master, kandidat eller diplomuddannelse)?: Hvilken videreuddannelse er du i gang med og hvorhenne? Politiskolen! Kandidat i idræt og sundhed i på SDU, Odense Suppleringsuddannelsen til pædagogisk psykologi Kandidaten i Folkesundhedsvidenskab Kandidat i Idræt og Sundhed, SDU i Odense Hvorfor har du valgt at videreuddanne dig? Andre interesser Interesse og for at styrke mine kompetencer Jeg vil gerne specialisere mig indenfor en retning som gør min uddannelse mere bred, men dog også mere konkret i visse henseender. Jeg har valgt netop denne kandidat for at komme til at arbejde med børn og unge. Det var meget svært at finde studierelevante jobs, og samtidig vil denne uddannelse rette sig mere til de job jeg tænker at søge efterfølgende. Interesse. Hvilke job ønsker du at få i kraft af din videreuddannelse? Politibetjent Mit drømmejob ligger på et julemærkehjem, hvor der er mulighed for at arbejde med alle aspekter af sundhedsfremme og forebyggelse. Der er utrolig mange aspekter der her er vigtige, hvor jeg føler at jeg med en baggrund i Ernæring og Sundhed med kandidat pædagogisk psykologi kan varetage en bred vifte af opgaver. Projektstillinger hvor forebyggelse og sundhedsfremme er i fokus. Konsulentarbejde.

12 I hvilken grad vurderer du, at uddannelsen pb i ernæring og sundhed har givet dig de rette kompetencer til at kunne gennemføre din videreuddannelse? Uddyb gerne: Da jeg jo skal supplere for at få lov til at komme ind på kandidaten, mangler der lidt point i selve bacheloren. Det gør der vist generelt, der er ikke så mange kandidater man kan komme direkte ind på. Niveauet er meget højere (som det selvfølgelig også skal være) men man kan føle at niveauet kunne have været højere på ernæring og sundhedsuddannelsen så man var bedre rustet til at gå videre. Ellers har fagene på ernæring og sundhed klart været en fordel at have haft. Som Pb'er i Ernæring og Sundhed er man klædt utrolig godt på i forhold til de høje metodiske krav på en kandidatuddannelse. Jeg oplever at vi, fra ES, har haft væsentlig mere metode, end studerende fra andre professionsbacheloruddannelser som fx sygeplejersker, fysioterapeuter og lærer. Endvidere har vi som udgangspunkt også mere metode en studerende fra Idræt i Aarhus. I hvilken grad vurderer du, at dine faglige kompetencer som pb i ernæring og sundhed er relevante i forhold til den funktion, du udfører? Kan du give eksempler på, hvor du i dit arbejde har været specielt godt rustet?: Kostvejledning ifht vægttab og især kostvejledning ifht præstationsfremme, da der er færre der har denne kompetence. I forhold til planlægning af holdtræning bruger jeg min viden fra fagene træningsfysiologi og træningsplanlægning Fys Aktivitets udførelse, pga. TrPlanlægnings timer. I vejledningsopgaver Jeg føler mig godt rustet til undervisning af køkken- og plejepersonale via de pædagogiske fag på studiet. Det har faldet mig naturligt at arbejde med forskellige diæter og kostformer, og jeg føler, at jeg er et godt bindeled mellem ernæringsfaglighed og den praksis der er ude i køkkenet (jeg sidder på et kontor lige ved siden af køkkenet). Jeg omsætter den teori vi blandt andet finder hos den

13 nationale kosthåndbog, til de praksismetoder der skal bruges i køkkenet. Jeg er, i tæt samarbejde med kostfaglig leder og køkkenpersonale, med til at udvikle nye tiltag, som f. eks. kost til borgere med dysfagi. Kan du give eksempler på områder, hvor du ikke har følt dig godt rustet?: Jeg mangler i høj grad kendskab til kroppens anatomi Ernæring til de gamle. Socialt belastede familier og deres særlige sundhedsmæssige udfordringer. Der er områder som indkøb og økonomi jeg ikke har ret megen viden om. Ligeledes har jeg ikke nogen praksis-erfaring fra et produktionskøkken. Men idet jeg er placeret lige ved siden af produktionskøkkenet, har jeg altid mulighed for at følge med og lære arbejdsgangene at kende I hvilken grad var du overordnet set tilfreds med uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed? Uddyb gerne: Alsidig, men stadig fokuseret Jeg er godt rustet ifht min nuværende kandidat - især på videnskabelig metode. Jeg ville gerne have haft mere statistik og som sagt mere anatomi. Desuden var genetik/dna taget ud af vore pensum og det er ærgerligt, da det ville være fint at have en grundforståelse for det (det havde vist været med i pensum tidligere) Jeg synes selve uddannelsen er rigtig god og relevant. Jeg kunne dog godt have tænkt mig at have fået mere "ekspertviden" på færre områder, end som nu, hvor jeg føler jeg ved lidt om rigtig meget forskelligt. Der måtte gerne være lidt flere Jobs, men det kan uddannelsen jo ikke rigtig gøre for :) Oplever at have en god bred viden, men mangler viden om særligt sårbare befolkningsgrupper og viden om kost/motions behandling ved psykiatriske lidelser eller sygdomme som ADHD.

14 Rapport for studieretningen: Klinisk Diætetik Svarprocent: 58 % (10 ud af 17) Hvornår dimitterede du?: Er du pt. i arbejde?: Er du pt. i arbejde?: - Jeg har både professionsrelateret arbejde, og er ved at videreuddanne mig. Skriv hvilke uddannelse: Klinisk ernæring på KU Hvis du har et arbejde UDEN professionsrelation, så skrive gerne, hvor du arbejder henne og hvorfor du har valgt et job uden professionsrelation: Jeg arbejder fuld tid på en restaurant. Jeg har søgt professionsrelaterede Jobs uden held. Hvor er du pt. beskæftiget? Skriv navn på arbejdsplads, gerne adresse arbejdsgivers navn. Skriv også, hvis du arbejder flere steder: DiætistHuset. Er selvstændig indlejer i virksomheden. Ernæringsenheden, Vanløse Aalborg Universitetshospital - Center for Ernæring og Tarmsygdomme køkken i døgninstitution

15 Stensagergaarden Arbejder i DiætistHuset i Aabenraa og på Esbjerg sygehus på gastroenterologisk afdeling Folkesundhed Aarhus Hvornår blev du ansat?: Januar 2014 November 2013 juli 2013 maj 2013 slut maj 1/7-13 og 1/4-14 Maj 2013 Hvad er din stillingsbetegnelse?: Klinisk diætist Klinisk diætist Klinisk diætist køkken ansat Klinisk diætist Klinisk diætist/sundhedskonsulent Hvad er dine primære arbejdsopgaver?: Individuel kostvejledning Diætvejledning Diætbehandling måltidsplanlægning, måltidstilberedning og diætplaner Diætvejledning Individuelle samtaler og undervisning Hvilke(n) type(r) stilling(er) er du ansat i?: Hvilke(n) type(r) stilling(er) er du ansat i?: - Andet: Lidt særlige vilkår i.o.m. at jeg jo i princippet er selvstændig, men er ansat i en fast stilling som indlejer. Konsulent (studiejob)

16 Hvor mange timer pr. uge arbejder du i alt?: Har du på noget tidspunkt været i arbejde siden du dimitterede?: Hvor mange stillinger har du søgt indtil videre?: Ca.: 100 Hvad skyldes ledigheden?: Hvilken type stillinger søger du primært?: sundhedsrelaterede Overvejer du at søge stillinger, som ligger uden for dit professionsområde?:

17 Overvejer du at videreuddanne dig (dvs. tage en master, kandidat eller diplomuddannelse)?: Overvejer du at videreuddanne dig (dvs. tage en master, kandidat eller diplomuddannelse)?: - Ja. Hvilken uddannelse: sundhedsfaglig kandidat I hvilken grad vurderer du, at dine faglige kompetencer som pb i ernæring og sundhed er relevante i forhold til den funktion, du udfører? Kan du give eksempler på, hvor du i dit arbejde har været specielt godt rustet?: I det sundhedspædagogiske - rigtig mange jobopslag nævner, at man skal have kendskab til Motivationssamtalen. Diætvejledning diætbehandling af overvægtige Individuelle samtaler Kan du give eksempler på områder, hvor du ikke har følt dig godt rustet?: Træningsernæring At komme ud på arbejdsmarkedet uden job, og med ringe udsigter til at få et job - hvordan gør man - og manglede redskaber til denne situation. Hvis man kan rustes bedre til dette, hvordan tænker vi ud af boksen m.m.

18 I hvilken grad var du overordnet set tilfreds med uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed? Uddyb gerne: Udover der ingen jobs er at få.

19 Rapport for studieretningen: Ledelse, fødevarer og service Svarprocent: 75 % (3 ud af 4) Hvornår dimitterede du?: Er du pt. i arbejde?: Er du pt. i arbejde?: - Jeg har både professionsrelateret arbejde, og er ved at videreuddanne mig. Skriv hvilke uddannelse: Suppleringsuddannelse til Pædagogisk sociologi Hvor er du pt. beskæftiget? Skriv navn på arbejdsplads, gerne adresse arbejdsgivers navn. Skriv også, hvis du arbejder flere steder: Sygehus Lillebælt Egmont Højskolen Menuplanlægger, Forsvaret Vest Hvornår blev du ansat?: Oktober februar 2014

20 Hvad er din stillingsbetegnelse?: Kvalitetskoordinator Timelærer Menuplanlægger Hvad er dine primære arbejdsopgaver?: Vedligehold af opskriftsdatabase ift. produktionsplanlægning, udarbejdelse af kost/væskeskema, udarbejdelse af egenkontrolprogram mv. - generelt administrativt arbejde Specialundervisning i madlavning, underviser i 'sundhed og velvære' Planlægger sunde, varierende og ernærings rigtige menuer til Forsvaret Vest 22 kantiner med udgangspunkt i nøglehulsmærkede opskrifter, økologi og økonomi Hvilke(n) type(r) stilling(er) er du ansat i?: Hvor mange timer pr. uge arbejder du i alt?: I hvilken grad vurderer du, at dine faglige kompetencer som pb i ernæring og sundhed er relevante i forhold til den funktion, du udfører?

21 I hvilken grad var du overordnet set tilfreds med uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed? Uddyb gerne: Uddannelsen er efter min mening for bred, med et bredt, men knap så dybt, pensum. Det bliver desværre meget hurtigt til en masse overfladiske kompetencer, der gør det endnu sværere at beskrive og definere hvad vi som PB'ere kan og står for.

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed Dimissionsår: 2012, svarprocenten for hele undersøgelsen: 63 % Rapport for studieretningen ernæring og fysisk aktivitet: Antal respondenter:

Læs mere

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed (foretaget december 2008) Dimissionsår: 2008 Optagelsesår: 2004 Grundlaget for undersøgelsen: Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema,

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Mad, håndværk og storproduktion

Mad, håndværk og storproduktion Jeg ved, hvordan smagene i de store portioner lykkes. Mad, håndværk og storproduktion Mad, håndværk og storproduktion Jeg står for god hverdagsmad, køkkenorden og gode kollegiale overleveringer. ADMINISTRATIV

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 69 studerende den 4. februar 2014.

Læs mere

Professionsbachelorer med fart på karrieren

Professionsbachelorer med fart på karrieren Professionsbachelorer med fart på karrieren Kært barn har mange navne: Kostfaglig leder, kvalitetskoordinator, sundhedskonsulent i ernæring, klinisk diætist, cateringleder, cafémedarbejder, ernæringskonsulent

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Tværfaglig konference Egenomsorg og

Tværfaglig konference Egenomsorg og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Tværfaglig konference Egenomsorg og patientuddannelse Den kroniske syge patient på sygehuset og i hjemmet Mellem sårbarhed og handlekraft 22. september 2011 i Aarhus

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet 2 Viden er vejen frem Engang tog man en uddannelse som ung, og så var det slut med det. Men den tid er forbi. Nu

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Den økologiske omlægning i praksis. Oplæg til workshop om økologisk omlægning i Danmark Kostfaglig leder, Camilla Holmegaard

Den økologiske omlægning i praksis. Oplæg til workshop om økologisk omlægning i Danmark Kostfaglig leder, Camilla Holmegaard Den økologiske omlægning i praksis Oplæg til workshop om økologisk omlægning i Danmark Kort Peder Lykke Centret Plejehjem m. 148 boliger (152 beboere) Produktionskøkken Café Peder Lykke Aktivitetscenter

Læs mere

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Ernæringsteknolog skræddersyet til at lede et køkken

Ernæringsteknolog skræddersyet til at lede et køkken Ernæringsteknolog skræddersyet til at lede et køkken Byd velkommen til en ny faggruppe i den kost- og ernæringsfaglige verden: Ernæringsteknologerne, uddannet til at være ledere af mindre køkkener eller

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

ERNÆRINGS TEKNOLOG PJECE MØD TRE AF ERNÆRINGS- TEKNOLOGERNE HER OG HØR, HVORDAN KØKKENER TAGER IMOD DEM BLIV KLOGERE PÅ ERNÆRINGS-

ERNÆRINGS TEKNOLOG PJECE MØD TRE AF ERNÆRINGS- TEKNOLOGERNE HER OG HØR, HVORDAN KØKKENER TAGER IMOD DEM BLIV KLOGERE PÅ ERNÆRINGS- ERNÆRINGS TEKNOLOG En ny faggruppe i den kost- og ernæringsfaglige verden med fundament til at blive fremtidens ledere PJECE BLIV KLOGERE PÅ ERNÆRINGS- TEKNOLOGERNE MØD TRE AF ERNÆRINGS- TEKNOLOGERNE HER

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

De videregående uddannelser Institut for læring

De videregående uddannelser Institut for læring De videregående uddannelser Institut for læring Baggrunden for videreuddannelserne Tager udgangspunkt i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen Formålet er at forbinde teori og praksis

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Organisering udfordringer og løsninger

Organisering udfordringer og løsninger Organisering udfordringer og løsninger Pernille Hansted Kostsekretariatet/Ældrestaben www.kk.dk Side 2 / Organisering - udfordringer og løsninger Er det svært? Pleje Køkken Side 3 / Organisering - udfordringer

Læs mere

GØR SUNDHEDEN SJOV...

GØR SUNDHEDEN SJOV... Vedr. stillingen som lærer til kostfag GØR SUNDHEDEN SJOV... - DET GØR JEG Stillingsopslaget i Søndagsavisen vakte straks min interesse, for jeg fornemmer, at stillingen matcher mine kvalifikationer, ønsker

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Curriculum Vitae Økonoma/konsulent Dorte Hansen Hedevænget 17 8800 Viborg tlf. 86 67 60 49 fax. 86 67 60 45 E- mail post@dhconsult.

Curriculum Vitae Økonoma/konsulent Dorte Hansen Hedevænget 17 8800 Viborg tlf. 86 67 60 49 fax. 86 67 60 45 E- mail post@dhconsult. Navn Nationalitet Dorte Hansen Dansk Født 1952 Uddannelse Økonoma, 1974 Holstebro Centralsygehus, Frederiksberg Hospital Sprog Ansættelse i firmaet Engelsk Ejer af firmaet Specialisering Indretning af

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Snart bachelor Snart kandidat

Snart bachelor Snart kandidat MA - København MA - Aarhus Studiestart Mimersgade 47 Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 2200 København N 8000 Aarhus C 70 20 39 71 70 20 39 71 Færdiguddannet 4 / 8 Færdiguddannet 5 / 8 MA - Odense Slotsgade 21B,

Læs mere

FYSIOTERAPEUT. En uddannelse i bevægelse

FYSIOTERAPEUT. En uddannelse i bevægelse FYSIOTERAPEUT En uddannelse i bevægelse FYSIOTERAPEUT En uddannelse i bevægelse OM FYSIOTERAPI OG UDDANNELSEN Uddannelsen til fysioterapeut på UCN er en udviklende og udfordrende cocktail, der blander

Læs mere

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder.

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Uddannelsen som kost-/og livsstilsvejleder er en speciel uddannelse til dig der ønsker at vejlede og inspirere andre indenfor kost, sundhed og livsstil. Men

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Frivilliges behov og motivation for uddannelse

Frivilliges behov og motivation for uddannelse Frivilliges behov og motivation for uddannelse Henriette Bjerrum, Vejen 31. maj 2012 Foto: Colourbox Dagens program Brændende platform for uddannelseskulturen i idrætsforeninger? Stærk uddannelsestradition

Læs mere

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB XXXXXXXXL LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB 1 Vejen til et sundere liv - invester i din medarbejder eller i dig selv Overvægt er et voksende problem i det danske

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

STUDIESTART SNART BACHELOR SNART KANDIDAT PH.D. STUDIESTART. A-kassen for højtuddannede 2012. ma-kasse.dk ma-kasse.dk/email

STUDIESTART SNART BACHELOR SNART KANDIDAT PH.D. STUDIESTART. A-kassen for højtuddannede 2012. ma-kasse.dk ma-kasse.dk/email MA - København MA - Aarhus STUDIESTART Mimersgade 47 Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 2200 København N 8000 Aarhus C 70 20 39 71 70 20 39 71 ma-kasse.dk Færdiguddannet 4 / 8 Færdiguddannet 5 / 8 MA - Odense

Læs mere

Mangler din skole en dygtig lærer?

Mangler din skole en dygtig lærer? Mangler din skole en dygtig lærer? (eksempler på kandidater kun forsider) Teach First Danmark er nonprofit. Vi giver folkeskoler i hovedstadsområdet mulighed for at rekruttere blandt de mest relationsstærke

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014)

LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014) UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT På vej mod en ny identitet professionsrelevant forskning med fokus på kvalitet og videncirkulation UC Sektorkonference 27. november 2014, VIA Århus. LOMA-Lokal mad et udviklings-

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Forhandlingsskema Få din del af de lokale lønkroner

Forhandlingsskema Få din del af de lokale lønkroner Forhandlingsskema Få din del af de lokale lønkroner Hvis din løn skal i spil er dette skema, sammen med pjecen Få din del af de lokale lønkroner, tænkt som en hjælp, så du kommer godt i gang. 1 Det handler

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika De kommende sider giver et overblik over det forestående økologiprojekt, og hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne skal i gang med. Formålet med projektet

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

PATIENTSIKKER UDDANNELSE. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser

PATIENTSIKKER UDDANNELSE. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser PATIENTSIKKER UDDANNELSE Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser FORORD Vi ved i dag at utilsigtede hændelser sker i behandlingen af patienter, og at disse hændelser ofte

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt d e t n at u rv i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Idræt en tværvidenskabelig uddannelse Idræt 1 2 KATAPULT Idræt Bidrag til en sundere og mere fysisk aktiv

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

4. At give eleverne et rum for fri samtale om venskab og relation

4. At give eleverne et rum for fri samtale om venskab og relation Beskrivelse af den vidtgående specialundervisning på Rudehøj Efterskole Rudehøj Efterskole (RE) arbejder med et undervisningstilbud til normaltbegavede unge med handicap. Af skolens ca. 100 elever er der

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

Til: Aarhus Universitet Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening

Til: Aarhus Universitet Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 18. november 2013 Høring: Aarhus Universitets kandidatuddannelse i fysioterapi Til: Aarhus Universitet Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening Først og fremmest ønsker at introducere sig selv som nyetableret

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Drejebog for afvikling af projekt Skejby Trivsel i verdensklasse

Drejebog for afvikling af projekt Skejby Trivsel i verdensklasse Fri-uge 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Projekt Skejby Trivsel i verdensklasse Drejebog for afvikling af projekt Skejby Trivsel i verdensklasse Dette er en beskrivelse af de

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Indhold. FADL s Forlag Blegdamsvej 26 2200 København N www.forlag-fadl.dk forlag@fadl.dk. Skriv til forlagsredaktøren: tt@fadl.dk

Indhold. FADL s Forlag Blegdamsvej 26 2200 København N www.forlag-fadl.dk forlag@fadl.dk. Skriv til forlagsredaktøren: tt@fadl.dk Indhold Din guide til et varigt vægttab Susanne Kristensen, Lone Viggers og Allan Stubbe Christensen 1. udgave, 1. oplag 2011, FADL s Forlag, København ISBN: 978-87-7749-609-7 Fotografier efter aftale

Læs mere

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense.

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Evalueringen er forberedt af Charlotte Jørgensen og DKK faggruppens undervisere.

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i klinisk ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Revideret 2015) Indhold 1 Titel og

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Skræddersyede sundhedsforløb

Skræddersyede sundhedsforløb Skræddersyede sundhedsforløb til jeres virksomhed Skal jeres virksomhed også være en sund virksomhed? Optimering af din virksomhed En lang række undersøgelser viser, at øget fokus på sundhed på arbejdspladsen

Læs mere