Dimittendundersøgelse for professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed, VIA University College, 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse for professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed, VIA University College, 2014"

Transkript

1 Dimittendundersøgelse for professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed, VIA University College, 2014 Dimissionsår: Svarprocent for hele undersøgelsen: 67 % Rapport for studieretningen: Human Ernæring Svarprocent: 83 % (15 ud af 18) Hvornår dimitterede du?: Er du pt. i arbejde?: Er du pt. i arbejde?: - Jeg har både professionsrelateret arbejde, og er ved at videreuddanne mig. Skriv hvilke uddannelse: læreruddannelsen Hvis du har et arbejde UDEN professionsrelation, så skrive gerne, hvor du arbejder henne og hvorfor du har valgt et job uden professionsrelation: Jeg arbejder som sælger. Dette skyldes at jeg ikke ville gå ledig og så samtidig ville øge prof. orienteret. Men der er ganske få job overhovedet at søge.

2 Salgsassistance hos SportMaster. Dette arbejde har jeg udelukkende valgt, fordi jeg brænder for at sælge, specielt sportstøj og udstyr, da jeg selv har erfaring med de fleste produkter. Hvor er du pt. beskæftiget? Skriv navn på arbejdsplads, gerne adresse arbejdsgivers navn. Skriv også, hvis du arbejder flere steder: Folkesundhed Aarhus, FOF, Ungdomsliv, Cyberhus Bavnebjerg bo og aktivitetscenter Selvstændig med virksomheden KøkkenNinjaerne Aarhus Sygehus, Kræftens Bekæmpelse Linieskolen, Hammerumherreds Idrætsdaghøjskole, madlavningshold for livsstilshuset-herning kommune, aftenskole LOF i Løsning-madlavnings & Sundhedshold. Hvornår blev du ansat?: Oktober 2013 April 2013 Vi startede op d august-september august 2012 September 2013 Hvad er din stillingsbetegnelse?: Projektmedarbejder Køkkenleder Indehaver/madformidler Madomsorgsvært, Kost-og ernæringsfaglig (Kræftens Bekæmpelse) underviser Underviser & vejleder Hvad er dine primære arbejdsopgaver?: Udvikling af uddannelse til undervisere på Sund Livsstilsforløb Madlavning, styring af arbejdsopgaver, varebestilling, egenkontrol, køkkenarbejde og rengøring. Forberedelse og afvikling af madevents Tale med patienter om kost og kostrelaterede emner, motivere til forandring, give gode ideer til opskrifter undervisning i mad, kost og sundhed, hygiejne Undervisning i både idræt, kost, ernæring samt vejledning i fremtidsperspektiver for kursisterne Hvilke(n) type(r) stilling(er) er du ansat i?:

3 Hvilke(n) type(r) stilling(er) er du ansat i?: - Andet: Selvstændig Frivillig + lønnet konsulentarbejde Hvor mange timer pr. uge arbejder du i alt?: Har du på noget tidspunkt været i arbejde siden du dimitterede?: Hvor mange stillinger har du søgt indtil videre?: Ca.: Min. 1 pr. uge 4 Hvad skyldes ledigheden?: Hvilken type stillinger søger du primært?: Sundhedskonsulent Sundhedskonsulent, køkkenleder

4 Overvejer du at søge stillinger, som ligger uden for dit professionsområde?: Overvejer du at søge stillinger, som ligger uden for dit professionsområde?: - Ja. Hvilke: Pædagogmedhjælper Overvejer du at videreuddanne dig (dvs. tage en master, kandidat eller diplomuddannelse)?: Overvejer du at videreuddanne dig (dvs. tage en master, kandidat eller diplomuddannelse)?: - Ja. Hvilken uddannelse: En pædagogisk kandidat, fx pædagogisk psykologi Hvilken videreuddannelse er du i gang med og hvorhenne? Kandidat i Folkesundhedsvidenskab i Aalborg Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab på Aalborg Universitet Københavns universitet - human ernæring Folkesundhedsvidenskab på Aalborg Universitet. Human Nutrition på Københavns Universitet Hvorfor har du valgt at videreuddanne dig? For at specialisere mig mere indenfor folkesundhed - jeg vil gerne arbejde med kampagner eller projektledelse ES-udd. er meget bred, og jeg vidste stadig ikke præcist hvad jeg ville med den. Kandidaten i Folkesundhedsvidenskab hjælper mig tættere på og giver mig større viden omkring den type job jeg regner med at jeg gerne vil arbejde videre med (forebyggende sundhedskampagner), og med udsigten til et marked hvor det ikke ville være nemt at få et arbejde samt muligheden for både at øge disse chancer samt få en højere løn er nok den grundlæggende årsag. Derud over var vi en håndfuld der startede sammen fra ES hvilket har motiveret til at det skulle være nu, og til at komme godt i gang med uddannelsen. For at kunne få muligheden for at tage en PhD og forske Så jeg kan få en spændende stilling! For at få større jobmuligheder, men ikke mindst for at fordybe mig i ernæring, da jeg synes en større fordybning i fysiologien bag ernæring har manglet meget på denne uddannelse.

5 Hvilke job ønsker du at få i kraft af din videreuddannelse? Et job i SST i projektstillinger, hvor der skal laves kampagner At arbejde med udarbejdelse, gennemførelse og evaluering af sundhedsfremmende kampagner på kommunalt, regionalt eller nationalt niveau. Ernæringsforskning Et job, hvor jeg kan kombinere min faglighed med min passion for at undervise. Jeg kunne godt forestille mig en sundhedsfremmende stilling på diverse skoler. I hvilken grad vurderer du, at uddannelsen pb i ernæring og sundhed har givet dig de rette kompetencer til at kunne gennemføre din videreuddannelse? Uddyb gerne: Meget af det vi lærer på studiet nu, er en forlængelse af det jeg lærte på VIA, så har bedre forståelse for meget af det vi lærer nu. Folkesundhedsvidenskab virker, i højere grad end forventet, som en naturlig overbygning på ESudd., hvilket har gjort, at mange af de emner der indtil nu er blevet behandlet har været noget på har haft lidt om på ES og nu får en betydelig udvidelse af. Udvidet statistik på ES udbød som valgfag og som mange af os tog netop fordi det skulle bruges til at kunne komme ind på en kandidat viste sig ikke at være nok til at kunne komme ind uden supplering på Folkesundhedsvidenskab. Epidemiologi og Statistik der skulle tages som suppleringskursus viste sig at dække en del mere på specielt statistik-siden som vi ikke havde arbejdet med på ES. De studerende fra Idræt skulle ikke tage dette suppleringskursus, men har efterfølgende manglet det, så alt i alt har det været fint at skulle tage supplering B-kurset. Jeg kunne godt ønske, at vi havde haft direkte adgang til kandidaten i human ernæring på ku. Jeg mangler at kunne tale engelsk, da Human Nutrition udelukkende er på engelsk i alle sammenhænge. Jeg synes vi skulle fokusere på de latinske begreber, da vi havde fysiologi og anatomi + biokemi, da det ville kunne klæde os bedre på til en videreuddannelse. Jeg mangler oplysning omkring, hvilke valgfag jeg skal være opmærksom på at vælge for at kunne komme ind på de specifikke videreuddannelser. Jeg manglede 2,5 ECTS for at kunne komme direkte ind på kandidaten. Jeg synes det var skuffende, at man ikke har prioriteret 14 dages (måske endda mindre) længere undervisning i dette fag, så vi var klædt på til kandidaten - dette er også gældende for klinisk ernæring. Jeg (vi) var nødt til at læse hele faget op igen på Københavns Universitet samtidig med at jeg (vi) skulle skrive bachelor. Det var meget tidskrævende, og der var ikke fuldt fokus på det ene eller det andet. + Transportudgifterne kostede mig (os) omkring 2000 kr pr. person..

6 I hvilken grad vurderer du, at dine faglige kompetencer som pb i ernæring og sundhed er relevante i forhold til den funktion, du udfører? Kan du give eksempler på, hvor du i dit arbejde har været specielt godt rustet?: Ernæring til personer med synkebesvær, omlægning af kostpolitik, kulturforandring Særligt i formidlingsdelen, med forståelse for at forskellige målgrupper kræver forskellige tilgange. Samt den madfaglige del - tilberednings metodik og fødevareteknologi. Når jeg skal researche til oplæg Ved kostrelaterede samtaler Når jeg sammen med patienten skal finde hoved og hale i påstande om f.eks. kost og kræft-emner Man lærer hverdag og tænker også at jeg skal videreuddannelse mig på et tidspunkt, men indtil videre føler jeg mig godt rustet i undervisningsdelen. Kan du give eksempler på områder, hvor du ikke har følt dig godt rustet?: Sundhedssamtaler At lave mad til mange mennesker Ift. markedsføring, regnskab, skat og hvad der ellers følger med til at drive en selvstændig virksomhed. Køkkenfaglige spørgsmål Metodik Vejledningsdelen har jeg efterfølgende skulle udvikle mig i :) I hvilken grad var du overordnet set tilfreds med uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed? Uddyb gerne: Uddannelsen er til tider meget overfladisk og går ikke nok i dybden med eksempelvis ernæring Jeg synes uddannelsen dækker rigtig bredt og det er godt, men kunne godt have tænkt at have haft langt mere ernæringsundervisning.

7 Jeg synes vi manglede undervisning i fagspecifikke fag, såsom ernæring. Et fag som hygiejne var godt, men kunne sagtens komprimeres og give plads til ligeså relevant stof i andre fag. Engagerede lærere og spændende fag. ES er dog meget bred og ikke så kendt endnu, så der kunne godt bruges lidt mere energi på kompetenceafklaring ift. kommende mulige jobs og at forberede de studerende på at skulle ud og sælge sig selv i en verden der ofte ikke ved, hvem vi er eller hvad vi kan. Dette kunne med fordel ligge enkelte timer/workshops hele vejen gennem specialiserings-delen. Jeg synes at det er blevet gjort klart fra en start af, at vi ville blive præsenteret for en faglig verden og klædt på til at bevæge os i den, men at selve fordybelsen og specialiseringen var eget ansvar efter endt uddannelse eller sideløbende med. Der er sket en del omstruktureringer i kommunen, der bevirker, at de forebyggende jobs, som vi er uddannet til i højere grad er blevet rehabiliterende. Der kommer de kliniske diætister i højere grad til deres ret. Mangler mere ernæringsundervisning. føler mig ikke ordentlig rustet på det punkt Jeg synes uddannelsen har givet mig indsigt i mange forskellige perspektiver i forbindelse med forebyggelse og fremme sundhed. Jeg synes vi har haft meget pædagogik, hvilket jeg så som en fordel ift. at kunne kombinere det i undervisningssituationer. Jeg forsøgte dog at undersøge merit til læreruddannelsen, men kunne intet få, da vores pædagogik ikke er anerkendt i samme omfang på læreruddannelsen. Dette er super ærgerligt, når vi netop har haft så meget pædagogik. På den anden side har jeg fagligt manglet meget mere ernæring - hvilket ellers er hovedoverskriften i vores uddannelse.. Men som tidligere skrevet, mangler jeg meget mere indsigt i ernæringsfysiologi. Har du nogle kommentarer til din jobsituation, til uddannelsen eller undersøgelsen?: Jeg synes man skulle overveje hvor mange studiepladser der egentlig burde være idet mange IKKE får job efter endt uddannelse men ender i mange forskellige retninger. Jeg synes gerne man kunne blive bedre til på tværs at informere omkring forelæsninger som kunne have interesse for de andre specialeretninger: eksempelvis sådan så human ernæring gerne måtte deltage i forelæsninger som var arrangeret for de kliniske diætister, hvis det kunne have interesse. Generel bedre kommunikation imellem undervisere, studiekontor og studerende. Fra dagpengeperioden: Jobsøgning er rigtig svær hvis ikke man ved hvor, hvordan eller efter hvilke typer jobs man skal søge efter når det skal være ES-relaterede jobs. Det er endnu sjældent, at der søges direkte efter PBES'ere hvorfor der bør være øget fokus på dette mod slutningen af udd. Samarbejdet med og workshops hos FTF-A har givet mig rigtig meget ift. den praktiske del af jobsøgning som jobannonce og CV, men uden at det har hjulpet på hvilke typer jobs jeg ville kunne varetage. Jeg ved ikke helt hvordan, men jeg tænker at der i nogle sammenhænge burde blive lagt større vægt på praksiserfaringer. Flere opgaver burde ende ud i konkret handling i samme stil som planlægningen af eventen ifm. projektledelse eller øveklienten. Ikke at alt behøver at blive til store og tidskrævende events. Det kunne godt være obligatorisk at man skulle have flere øveklienter i stedet for kun en enkelt i løbet af uddannelsen. Eller have en uge hvor der intensivt trænes vejledningssituationer og samtaleteknikker. Jeg tror i hvert fald at mere fagrelevant praksiserfaring kunne bidrage til at flere ville føle sig rustet til at varetage et job efter endt uddannelse, og gøre de studerende mere bevidste om hvilken retning inden for fagfeltet de brænder mest for.

8 Rapport for studieretningen: Ernæring og Fysisk Aktivitet Svarprocent: 60 % (12 ud af 20) Hvornår dimitterede du?: Er du pt. i arbejde?: Er du pt. i arbejde?: - Jeg har både professionsrelateret arbejde, og er ved at videreuddanne mig. Skriv hvilke uddannelse: Kandidat i Idræt og sundhed SDU Hvis du har et arbejde UDEN professionsrelation, så skrive gerne, hvor du arbejder henne og hvorfor du har valgt et job uden professionsrelation: Jeg arbejder i en Vuggestue i Århus C. Jeg har valgt et arbejde uden professionsrelation, da jeg satser på at skal læse en helt anden uddannelse til sommer. Og derudover var det ikke for at jobbene hang på træerne. Jeg arbejder som køkkenchef, så det har lidt at gøre med uddannelsen (fødevareteknologi osv.) Jeg vil ikke gå arbejdsløs, så jeg søgte meget bredt.

9 Hvor er du pt. beskæftiget? Skriv navn på arbejdsplads, gerne adresse arbejdsgivers navn. Skriv også, hvis du arbejder flere steder: FItness Classic, Kostvejleder freelance Horsens Kommune, Sundhedscenter Ceres Aarhus kommune, socialforvaltningen, udførercenteret for børn og familier, Forældrehjælp Kostområdet (Centralkøkken) Hvornår blev du ansat?: Maj April 2013 Løntilskud fra 5. august, projektansættelse fra 1. November 2014 Hvad er din stillingsbetegnelse?: FItnessinstruktør og kostvejleder Aktivitetsmedarbejde på Præsthøjgården Praktisk vejleder Kostkonsulent Hvad er dine primære arbejdsopgaver?: kostvejledening og holdinstruktør Sundhedsfremmende aktiviteter, planlægning og gennemførelse Sundheds og familieorienteret vejledning og støtte planlægning via køkkensadministrationssystem (PCD), menuplanlægning, produktionsplanlægning, tilpasning af opskrifter til forskellige diæter, undervisning af køkken- og plejepersonale i ernæring, Dagskostforlag til ældre borgere på plejehjem mm. Hvilke(n) type(r) stilling(er) er du ansat i?: Hvilke(n) type(r) stilling(er) er du ansat i?: - Andet: Studiejob

10 Hvor mange timer pr. uge arbejder du i alt?: Har du på noget tidspunkt været i arbejde siden du dimitterede?: Hvor mange stillinger har du søgt indtil videre?: Ca.: 15 Hvad skyldes ledigheden?: Hvad skyldes ledigheden?: - Andet: En kombination af at der er ret få jobs at søge, og derfor mange ansøgere til disse jobs Hvilken type stillinger søger du primært?: Sundhedskonsulent, ernæringskonsulent, kostvejleder, ernæringsfaglig medarbejder

11 Overvejer du at søge stillinger, som ligger uden for dit professionsområde?: Overvejer du at søge stillinger, som ligger uden for dit professionsområde?: - Ja. Hvilke: deltidsjob, så jeg har mulighed for at starte egen virksomhed ved siden Overvejer du at videreuddanne dig (dvs. tage en master, kandidat eller diplomuddannelse)?: Hvilken videreuddannelse er du i gang med og hvorhenne? Politiskolen! Kandidat i idræt og sundhed i på SDU, Odense Suppleringsuddannelsen til pædagogisk psykologi Kandidaten i Folkesundhedsvidenskab Kandidat i Idræt og Sundhed, SDU i Odense Hvorfor har du valgt at videreuddanne dig? Andre interesser Interesse og for at styrke mine kompetencer Jeg vil gerne specialisere mig indenfor en retning som gør min uddannelse mere bred, men dog også mere konkret i visse henseender. Jeg har valgt netop denne kandidat for at komme til at arbejde med børn og unge. Det var meget svært at finde studierelevante jobs, og samtidig vil denne uddannelse rette sig mere til de job jeg tænker at søge efterfølgende. Interesse. Hvilke job ønsker du at få i kraft af din videreuddannelse? Politibetjent Mit drømmejob ligger på et julemærkehjem, hvor der er mulighed for at arbejde med alle aspekter af sundhedsfremme og forebyggelse. Der er utrolig mange aspekter der her er vigtige, hvor jeg føler at jeg med en baggrund i Ernæring og Sundhed med kandidat pædagogisk psykologi kan varetage en bred vifte af opgaver. Projektstillinger hvor forebyggelse og sundhedsfremme er i fokus. Konsulentarbejde.

12 I hvilken grad vurderer du, at uddannelsen pb i ernæring og sundhed har givet dig de rette kompetencer til at kunne gennemføre din videreuddannelse? Uddyb gerne: Da jeg jo skal supplere for at få lov til at komme ind på kandidaten, mangler der lidt point i selve bacheloren. Det gør der vist generelt, der er ikke så mange kandidater man kan komme direkte ind på. Niveauet er meget højere (som det selvfølgelig også skal være) men man kan føle at niveauet kunne have været højere på ernæring og sundhedsuddannelsen så man var bedre rustet til at gå videre. Ellers har fagene på ernæring og sundhed klart været en fordel at have haft. Som Pb'er i Ernæring og Sundhed er man klædt utrolig godt på i forhold til de høje metodiske krav på en kandidatuddannelse. Jeg oplever at vi, fra ES, har haft væsentlig mere metode, end studerende fra andre professionsbacheloruddannelser som fx sygeplejersker, fysioterapeuter og lærer. Endvidere har vi som udgangspunkt også mere metode en studerende fra Idræt i Aarhus. I hvilken grad vurderer du, at dine faglige kompetencer som pb i ernæring og sundhed er relevante i forhold til den funktion, du udfører? Kan du give eksempler på, hvor du i dit arbejde har været specielt godt rustet?: Kostvejledning ifht vægttab og især kostvejledning ifht præstationsfremme, da der er færre der har denne kompetence. I forhold til planlægning af holdtræning bruger jeg min viden fra fagene træningsfysiologi og træningsplanlægning Fys Aktivitets udførelse, pga. TrPlanlægnings timer. I vejledningsopgaver Jeg føler mig godt rustet til undervisning af køkken- og plejepersonale via de pædagogiske fag på studiet. Det har faldet mig naturligt at arbejde med forskellige diæter og kostformer, og jeg føler, at jeg er et godt bindeled mellem ernæringsfaglighed og den praksis der er ude i køkkenet (jeg sidder på et kontor lige ved siden af køkkenet). Jeg omsætter den teori vi blandt andet finder hos den

13 nationale kosthåndbog, til de praksismetoder der skal bruges i køkkenet. Jeg er, i tæt samarbejde med kostfaglig leder og køkkenpersonale, med til at udvikle nye tiltag, som f. eks. kost til borgere med dysfagi. Kan du give eksempler på områder, hvor du ikke har følt dig godt rustet?: Jeg mangler i høj grad kendskab til kroppens anatomi Ernæring til de gamle. Socialt belastede familier og deres særlige sundhedsmæssige udfordringer. Der er områder som indkøb og økonomi jeg ikke har ret megen viden om. Ligeledes har jeg ikke nogen praksis-erfaring fra et produktionskøkken. Men idet jeg er placeret lige ved siden af produktionskøkkenet, har jeg altid mulighed for at følge med og lære arbejdsgangene at kende I hvilken grad var du overordnet set tilfreds med uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed? Uddyb gerne: Alsidig, men stadig fokuseret Jeg er godt rustet ifht min nuværende kandidat - især på videnskabelig metode. Jeg ville gerne have haft mere statistik og som sagt mere anatomi. Desuden var genetik/dna taget ud af vore pensum og det er ærgerligt, da det ville være fint at have en grundforståelse for det (det havde vist været med i pensum tidligere) Jeg synes selve uddannelsen er rigtig god og relevant. Jeg kunne dog godt have tænkt mig at have fået mere "ekspertviden" på færre områder, end som nu, hvor jeg føler jeg ved lidt om rigtig meget forskelligt. Der måtte gerne være lidt flere Jobs, men det kan uddannelsen jo ikke rigtig gøre for :) Oplever at have en god bred viden, men mangler viden om særligt sårbare befolkningsgrupper og viden om kost/motions behandling ved psykiatriske lidelser eller sygdomme som ADHD.

14 Rapport for studieretningen: Klinisk Diætetik Svarprocent: 58 % (10 ud af 17) Hvornår dimitterede du?: Er du pt. i arbejde?: Er du pt. i arbejde?: - Jeg har både professionsrelateret arbejde, og er ved at videreuddanne mig. Skriv hvilke uddannelse: Klinisk ernæring på KU Hvis du har et arbejde UDEN professionsrelation, så skrive gerne, hvor du arbejder henne og hvorfor du har valgt et job uden professionsrelation: Jeg arbejder fuld tid på en restaurant. Jeg har søgt professionsrelaterede Jobs uden held. Hvor er du pt. beskæftiget? Skriv navn på arbejdsplads, gerne adresse arbejdsgivers navn. Skriv også, hvis du arbejder flere steder: DiætistHuset. Er selvstændig indlejer i virksomheden. Ernæringsenheden, Vanløse Aalborg Universitetshospital - Center for Ernæring og Tarmsygdomme køkken i døgninstitution

15 Stensagergaarden Arbejder i DiætistHuset i Aabenraa og på Esbjerg sygehus på gastroenterologisk afdeling Folkesundhed Aarhus Hvornår blev du ansat?: Januar 2014 November 2013 juli 2013 maj 2013 slut maj 1/7-13 og 1/4-14 Maj 2013 Hvad er din stillingsbetegnelse?: Klinisk diætist Klinisk diætist Klinisk diætist køkken ansat Klinisk diætist Klinisk diætist/sundhedskonsulent Hvad er dine primære arbejdsopgaver?: Individuel kostvejledning Diætvejledning Diætbehandling måltidsplanlægning, måltidstilberedning og diætplaner Diætvejledning Individuelle samtaler og undervisning Hvilke(n) type(r) stilling(er) er du ansat i?: Hvilke(n) type(r) stilling(er) er du ansat i?: - Andet: Lidt særlige vilkår i.o.m. at jeg jo i princippet er selvstændig, men er ansat i en fast stilling som indlejer. Konsulent (studiejob)

16 Hvor mange timer pr. uge arbejder du i alt?: Har du på noget tidspunkt været i arbejde siden du dimitterede?: Hvor mange stillinger har du søgt indtil videre?: Ca.: 100 Hvad skyldes ledigheden?: Hvilken type stillinger søger du primært?: sundhedsrelaterede Overvejer du at søge stillinger, som ligger uden for dit professionsområde?:

17 Overvejer du at videreuddanne dig (dvs. tage en master, kandidat eller diplomuddannelse)?: Overvejer du at videreuddanne dig (dvs. tage en master, kandidat eller diplomuddannelse)?: - Ja. Hvilken uddannelse: sundhedsfaglig kandidat I hvilken grad vurderer du, at dine faglige kompetencer som pb i ernæring og sundhed er relevante i forhold til den funktion, du udfører? Kan du give eksempler på, hvor du i dit arbejde har været specielt godt rustet?: I det sundhedspædagogiske - rigtig mange jobopslag nævner, at man skal have kendskab til Motivationssamtalen. Diætvejledning diætbehandling af overvægtige Individuelle samtaler Kan du give eksempler på områder, hvor du ikke har følt dig godt rustet?: Træningsernæring At komme ud på arbejdsmarkedet uden job, og med ringe udsigter til at få et job - hvordan gør man - og manglede redskaber til denne situation. Hvis man kan rustes bedre til dette, hvordan tænker vi ud af boksen m.m.

18 I hvilken grad var du overordnet set tilfreds med uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed? Uddyb gerne: Udover der ingen jobs er at få.

19 Rapport for studieretningen: Ledelse, fødevarer og service Svarprocent: 75 % (3 ud af 4) Hvornår dimitterede du?: Er du pt. i arbejde?: Er du pt. i arbejde?: - Jeg har både professionsrelateret arbejde, og er ved at videreuddanne mig. Skriv hvilke uddannelse: Suppleringsuddannelse til Pædagogisk sociologi Hvor er du pt. beskæftiget? Skriv navn på arbejdsplads, gerne adresse arbejdsgivers navn. Skriv også, hvis du arbejder flere steder: Sygehus Lillebælt Egmont Højskolen Menuplanlægger, Forsvaret Vest Hvornår blev du ansat?: Oktober februar 2014

20 Hvad er din stillingsbetegnelse?: Kvalitetskoordinator Timelærer Menuplanlægger Hvad er dine primære arbejdsopgaver?: Vedligehold af opskriftsdatabase ift. produktionsplanlægning, udarbejdelse af kost/væskeskema, udarbejdelse af egenkontrolprogram mv. - generelt administrativt arbejde Specialundervisning i madlavning, underviser i 'sundhed og velvære' Planlægger sunde, varierende og ernærings rigtige menuer til Forsvaret Vest 22 kantiner med udgangspunkt i nøglehulsmærkede opskrifter, økologi og økonomi Hvilke(n) type(r) stilling(er) er du ansat i?: Hvor mange timer pr. uge arbejder du i alt?: I hvilken grad vurderer du, at dine faglige kompetencer som pb i ernæring og sundhed er relevante i forhold til den funktion, du udfører?

21 I hvilken grad var du overordnet set tilfreds med uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed? Uddyb gerne: Uddannelsen er efter min mening for bred, med et bredt, men knap så dybt, pensum. Det bliver desværre meget hurtigt til en masse overfladiske kompetencer, der gør det endnu sværere at beskrive og definere hvad vi som PB'ere kan og står for.

Professionsbachelorer med fart på karrieren

Professionsbachelorer med fart på karrieren Professionsbachelorer med fart på karrieren Kært barn har mange navne: Kostfaglig leder, kvalitetskoordinator, sundhedskonsulent i ernæring, klinisk diætist, cateringleder, cafémedarbejder, ernæringskonsulent

Læs mere

Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel

Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel Ernæringsassistenter tilbereder hver dag sund, lækker, velsmagende og ernæringsrigtig mad. Mad, som gør en stor forskel for dem, som spiser

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport Undersøgelse blandt scienter Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 96% (N=829)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 342 Kvinde 487 Svar i alt 829 6 Er du: 5 4 3 2 1 342 487 Mand Kvinde Hvor gammel er du? Svarprocent:

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister. Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne

DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister. Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne Nr. 92. April 2008. 16. årgang DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne Psykologiske interventioner i kostvejledning

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

Mad, håndværk og storproduktion

Mad, håndværk og storproduktion Jeg ved, hvordan smagene i de store portioner lykkes. Mad, håndværk og storproduktion Mad, håndværk og storproduktion Jeg står for god hverdagsmad, køkkenorden og gode kollegiale overleveringer. ADMINISTRATIV

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet

Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet - Hvordan går det dem senere jobmæssigt? Lars Klewe Danmarks Pædagogiske Universitet December 2006 Indholdsfortegnelse Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet...

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2 Fleks.nu FleksjobAmbassadørNyt 2 Indhold Indledning 3 Godt begyndt halvt fuldendt 4 Små fleksjob åbner arbejdsmarkedet for ledige, der kun kan arbejde få timer 6 CASE Små fleksjob som springbræt 7 CASE

Læs mere

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013 STUDIEGUIDE 2013 Super FEDT Studiemiljø Alt lige fra fredagsbar, fester og foredrag til engagerede undervisere og det nyeste grej Sådan kommer du ind Har du det, der skal til? Tjek vores adgangskrav og

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig Birgit Refsgaard, Afdeling B Uddannelsesansvarlig

Læs mere

NOTAT fra pædagogisk dag nr. 11

NOTAT fra pædagogisk dag nr. 11 NOTAT fra pædagogisk dag nr. 11 Dette er et notat fra pædagogisk dag med ansatte (28 i alt) fra Gymnastiskhøjskolen i Ollerup. Notatet består af sammenskrivninger af output fra dagens øvelser, citater

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Skrevne svartekster. Spørgeskema: Ledelsesevaluering 2014-14. april 2014 Afdeling: Alle. Afdeling Gruppe Spørgsmål Svar

Skrevne svartekster. Spørgeskema: Ledelsesevaluering 2014-14. april 2014 Afdeling: Alle. Afdeling Gruppe Spørgsmål Svar Spørgeskema: Ledelsesevaluering 2014-14. april 2014 Afdeling: Alle Periode: N/A til N/A Jeg ønsker at blive souschefstilling, så jeg får mere ansvar generelt. nej ikke lige pt. Nej er godt tilfreds Nej

Læs mere

DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV!

DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV! DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV!.dk w w w.ca 90 4 5 Tlf. 3 314 Hvad er Career Toolbox? Hvem er CA? Der er hård kamp om jobbene, ikke mindst blandt ny uddannede. Derfor skal du ikke alene være fagligt

Læs mere