Dimittendundersøgelse 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse 2014"

Transkript

1 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014

2 Indhold 1. Om undersøgelsen Dataindsamlingen Spørgeskemaet Dimittendernes beskæftigelsessituation Dimittendernes vurdering af den samlede uddannelse Dimittendernes kompetencer i forhold til behovet på deres arbejdsplads Videre- og efteruddannelse Studiejob...26

3 1. Om undersøgelsen Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (FIA) har i foråret 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt dimittender fra de seneste tre afgangshold. Dimittender, der afsluttede deres fysioterapeutuddannelse for henholdsvis 3, 10 og 15 måneder siden, er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen. FIA har kontaktet i alt 173 dimittender. 100 har svaret, hvilket giver undersøgelsen en samlet svarprocent på 58 %. I tabellen nedenfor ses svarprocenten for de enkelte årgange samt antal dimittender fra hver årgang. Som det kan forventes, har svarprocenten været højst blandt de, som senest er dimitteret fra uddannelsen. Hold Dimission Antal måneder siden dimission FA10S FA10V FA09S Antal dimittender kontaktet Dimitteret i januar måneder 71 66% Dimitteret i juni måneder 37 62% Dimitteret i januar måneder 65 46% Svarprocent 2. Dataindsamlingen Dataindsamlingen er foregået i perioden 15. april til 9. maj Respondenterne har på mail fået tilsendt invitation til undersøgelsen med et link til det elektroniske spørgeskema. Mailadresser til de adspurgte dimittender er indsamlet af studieadministrationen inden dimissionen og har været af god kvalitet: Alle mailinvitationer er blevet afleveret, hvilket betyder, at ingen af respondenterne er blevet frafaldet pga. uegnede kontaktoplysninger. Der er i løbet af dataindsamlingsperioden udsendt to remindere om undersøgelsen. Undersøgelsen har ligeledes været annonceret i Facebook-gruppen for FIAs alumnenetværk. Endelig her der været udloddet biografbilletter blandt dem, som besvarede spørgeskemaet, som et middel til at højne svarprocenten. 3. Spørgeskemaet Spørgeskemaet bestod af ca. 85 spørgsmål inden for 6 overordnede emner: I. Baggrundsoplysninger II. Dimittendernes beskæftigelsessituation III. Dimittendernes vurdering af den samlede uddannelse IV. Dimittendernes kompetencer i forhold til deres arbejdsplads V. Dimittendernes efter- og videreuddannelse VI. Studiejob under uddannelsen Desuden var der til sidst i spørgeskemaet et åbent kommentarfelt. 1/26

4 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation Resumé: 67 % af dimittenderne er i arbejde pt. Af dem har 91 % haft et professionsrelateret arbejde. Vikariater er den mest udbredte ansættelsesform blandt dimittenderne. Den private sektor aftager flest dimittender, tæt fulgt af den kommunale sektor. Godt hver femte arbejder i den regionale/statslige sektor. Af dem, som ikke har været i arbejde, siden de afsluttede deres uddannelse, har 12 % påbegyndt en videreuddannelse. Ledighedsgraden er som forventet størst hos de dimittender, der afsluttede deres uddannelse for 3 måneder siden. Lidt over halvdelen har fundet arbejde 0-4 måneder efter dimissionen. Figur 4.1. Er du i arbejde? Fordelt på hold. N=100. Figur 4.1: I alt angiver 67 %, at de er i arbejde. Blandt de dimittender, som afsluttede deres uddannelse for 15 måneder siden, er 73 % i arbejde. Blandt de, som afsluttede deres uddannelse for 10 måneder siden, er 87 % i arbejde og blandt de, som afsluttede for 3 måneder siden, er 53 % i arbejde. Beskæftigelsen er lavest blandt de dimittender, som senest er dimitteret. Figur 4.2. Har du - eller har du haft - et professionsrelateret arbejde? Professionsrelateret arbejde vil sige, at du arbejder inden for fysioterapi-professionen. Fordelt på hold N=67 Figur 4.2: Af dem, som er i arbejde, har 91 % haft et professionsrelateret arbejde. Andelen med professionserfaring er forventeligt lavere hos dem, som dimitterede fra 3 måneder siden, end hos de dimittender, der afsluttede deres uddannelse for 10 og 15 måneder siden. 2/26

5 Figur 4.3. Hvad er din ugentlige arbejdstid? N=67 Figur 4.3: Godt hver tredje arbejder på fuld tid, mens lidt over en anden tredjedel er ansat med en arbejdstid på timer om ugen. Figur 4.4. Af hvilken årsag har du ikke været i arbejde siden du dimitterede fra fysioterapeutuddannelsen? N=26 Figur 4.4: Af de dimittender, som ikke er i arbejde og som heller ikke har haft et midlertidigt arbejde, efter de er dimitteret fra uddannelsen, svarer 73 %, at de er jobsøgende. 12 % er under videreuddannelse og 8 % har været på barsel, mens de sidste 8 % har været ude at rejse. Figur 4.5. Hvornår fik du dit første professionsrelaterede arbejde? Fordelt på hold N=61 3/26

6 Figur 4.5: Af de 61 med professionsrelevant erhvervserfaring, der er i arbejde (jf. figur 4.2) har lidt over halvdelen fundet arbejde inden for 4 måneder efter dimissionen. Hver fjerde fik sit første professionsrelaterede arbejde inden dimissionen. Da det kun er tre måneder siden, at dimittender fra hold FA10S blev færdiguddannet, er der selvsagt ingen svar inden for de to sidste kategorier fra denne gruppe. Dette trækker andelen på tværs af holdene op for dem, der fandt arbejde inden for 0-4 måneder. Figur Hvilken slags ansættelse har du (haft)? Hvis du har haft flere jobs, så tænk på din seneste ansættelse. N=74 Figur 4.6.1: Knap hver tredje er ansat i en fast stilling enten på fuldtid eller deltid. 58 % har senest været ansat i et vikariat. Dimittender, der har svaret Andet, har primært været ansat med jobtilskud Hvilken slags ansættelse har du (haft)? Hvis du har haft flere jobs, så tænk på din seneste ansættelse. Fordelt på hold N=74 Figur 4.6.2: Når dimittendernes ansættelsesforhold opgøres fordelt på afgangshold kan man se, at det er de helt nyuddannede, der er i job med løntilskud (andet-kategorien, grå bjælke). Vikariater (lys blå bjælke) er den mest udbredte ansættelsesform - også for dimittender, der afsluttede deres uddannelse for henholdsvis 10 og 15 måneder siden. 4/26

7 Figur 4.7. Hvilken sektor er du ansat i? (Har du flere jobs på tværs af sektorerne, vælg da i forhold til dit primære job.) N=67 Figur 4.7: 22 % er ansat i den statslige/regionale sektor, mens 37 % er ansat i kommunerne. 40 % er ansat i den private sektor, heraf er hver fjerde selvstændig. Arbejdsområde Dimittender med professionsrelevant erhvervserfaring oplyser, at de arbejder inden for følgende områder: Arbejdsområde Antal Almen fysioterapi/klinik 19 Rehabilitering 15 Ældreområdet; geriatri, demens 7 Børnefysioterapi 6 Genoptræning 5 Sundhedsfremme 4 Ortopædkirurgi 4 Neurologi 3 Andet 3 Medicinsk 2 Onkologi 2 I alt 70 NB. Nogle har angivet mere end ét arbejdsområde, derfor er totalen højere end 67. 5/26

8 Figur 4.8 Er der faglig sammenhæng mellem dit bachelorprojekt og dit valg af arbejdsfelt? N=67 Figur 4.8: Knap hver femte af de dimittender, der har haft et professionsrelateret arbejde, vurderer, at der er en faglig sammenhæng mellem deres bachelorprojekt og deres arbejdsfelt. En tredjedel svarer I mindre grad og en anden tredjedel mener slet ikke, der er en sammenhæng. 6/26

9 5. Dimittendernes vurdering af den samlede uddannelse Dimittenderne blev bedt om at angive deres tilfredshed med 7 forhold på uddannelsen på en skala fra 1-5, hvor 5 er højeste tilfredshed og 1 er lavest tilfredshed. De syv forhold var: I. Undervisningens tilrettelæggelse i teoretisk undervisning II. Undervisningens tilrettelæggelse i klinisk undervisning III. Sammenhængen mellem teori og praksis IV. Læringsmiljøet V. Undervisernes kompetencer VI. Samarbejdet med underviserne VII. Studievejledningen på uddannelsen I hvilken grad har du været tilfreds med følgende forhold i din uddannelse?: N=91 Figur 5.1 Undervisningstilrettelæggelse i teoretisk undervisning Figur 5.2 Undervisningstilrettelæggelse i klinisk undervisning 7/26

10 Figur 5.3 Sammenhængen mellem teori og praksis Figur 5.4 Læringsmiljøet Figur 5.5 Undervisernes kompetencer 8/26

11 Figur 5.6 Samarbejdet med underviserne Figur 5.7 Studievejledningen på uddannelsen Figur : Dimittendernes samlede tilfredshed med undervisningen, læringsmiljøet og underviserne er overvejende fordelt på I høj grad og I nogen grad. Figur 5.7: Vurderingen af Studievejledningen er varieret, dog med et flertal der i høj grad eller i meget høj grad har været tilfredse. Figur 5.8: I hvilken grad har din uddannelse samlet set kvalificeret dig til dit arbejde? (Tænk både på dine praktikforløb og dine teoretiske uddannelsesforløb.) N=67 Figur 5.8: Spørgsmålet er kun stillet til dimittender med professionsrelevant erhvervserfaring. 47 % vurderer, at deres uddannelse i meget høj grad eller i høj grad har kvalificeret dem til deres arbejde. 48 % vurderer, at uddannelsen i nogen grad har kvalificeret dem til deres arbejde. 9/26

12 6. Dimittendernes kompetencer i forhold til behovet på deres arbejdsplads Dimittender med professionsrelevant erhvervserfaring blev bedt om at vurdere deres eget kompetenceniveau i forhold til de kompetencer, der undervises i på uddannelsen samt at vurdere vigtigheden af den pågældende kompetence i forhold til deres job. Der blev i alt spurgt til 23 kompetenceområder, som der også blev spurgt ind til i FIAs aftagerundersøgelse Figurnr. Kompetenceområde 6.1 Undersøgelse på krops- og anatominiveau 6.2 Bevægelsesanalyse 6.3 Undersøgelse på funktionsniveau 6.4 Undersøgelse på aktivitetsniveau 6.5 Klinisk ræsonnering i fysioterapi 6.6 Sygdomslære 6.7 Individuel tilpasning af træning/behandling 6.8 Patientkontakt 6.9 Motivation af patienten 6.10 Etiske overvejelser i forbindelse med patientkontakt 6.11 Vurdering af behov for hjælpemidler 6.12 Justering af hjælpemidler 6.13 Tilrettelæggelse af undervisning, vejledning og rådgivning i forhold til bevægelses- og funktionsproblemer 6.14 Tværfagligt samarbejde 6.15 Skriftlig dokumentation 6.16 Sundhedsfremmende tiltag 6.17 Udvikling af ny viden i praksis 6.18 Tilpasning gennem innovativ tilgang 6.19 Kvalitetssikring 6.20 Kritisk læsning af videnskabelig litteratur 6.21 Koordinere, administrere og lede fysioterapeutiske professionstilbud 6.22 Projektledelse 6.23 Prioriteringer 10/26

13 Figur Hvordan vurderer du dit eget kompetenceniveau i forhold til at udføre en undersøgelse på krops- og anatominiveau? Figur Hvor vigtigt er det i dit job, at du kan udføre en undersøgelse på krops- og anatominiveau? Figur Hvordan vurderer du dit eget kompetenceniveau i forhold til at udføre en bevægelsesanalyse? 11/26

14 Figur Hvor vigtigt er det i dit job, at du kan udføre en bevægelsesanalyse? Figur Hvordan vurderer du dit eget kompetenceniveau i forhold til at udføre en undersøgelse på funktionsniveau? Figur Hvor vigtigt er det i dit job, at du kan udføre en undersøgelse på funktionsniveau? 12/26

15 Figur Hvordan vurderer du dit eget kompetenceniveau i forhold til at udføre en undersøgelse på aktivitetsniveau? Figur Hvor vigtigt er det i dit job, at du kan udføre en undersøgelse på aktivitetsniveau? Figur Hvordan vurderer du dit eget kompetenceniveau i forhold til selvstændigt at kunne anvende klinisk ræsonnering i fysioterapi? 13/26

16 Figur Hvor vigtigt er det i dit job, at du selvstændigt kan anvende klinisk ræsonnering i fysioterapi? Figur Hvordan vurderer du dit eget vidensniveau omkring sygdomslære? Figur Hvor vigtigt er det i dit job, at du er i besiddelse af viden om sygdomslære? Figur Hvordan vurderer du din egen evne til at tilpasse træning/behandling til den enkelte patients funktionsniveau og ressourcer? 14/26

17 Figur Hvor vigtigt er det i dit job, at du kan tilpasse træning/behandling til den enkelte patients funktionsniveau og ressourcer? Figur Hvordan vurderer du dit eget kompetenceniveau i forhold til at etablere god patientkontakt? Figur Hvor vigtigt er det i dit job, at du formår at etablere god patientkontakt? Figur Hvordan vurderer du din egen evne til at kunne motivere patienten? 15/26

18 Figur Hvor vigtigt er det i dit job, at du kan motivere patienten? Figur Hvordan vurderer du dit eget kompetenceniveau i forhold til at foretage etiske overvejelser i forbindelse med patientkontakt? Figur Hvor vigtigt er det i dit job, at du kan foretage etiske overvejelser i forbindelse med patientkontakt? 16/26

19 Figur Hvordan vurderer du dit eget kompetenceniveau i forhold til at vurdere patientens/borgerens behov for hjælpemidler, herunder velfærdsteknologiske løsninger? Figur Hvor vigtigt er det i dit job, at du kan vurdere patientens/borgerens behov for hjælpemidler, herunder velfærdsteknologiske løsninger? Figur Hvordan vurderer du dit eget kompetenceniveau i forhold til at justere hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger i forhold til patientens/borgerens omgivelser? 17/26

20 Figur Hvor vigtigt er det i dit job, at du kan justere hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger i forhold til patientens/borgerens omgivelser? Figur Hvordan vurderer du dit eget kompetenceniveau i forhold til at tilrettelægge og progrediere undervisning, vejledning og rådgivning i forhold til bevægelses- og funktionsproblemer? Figur Hvor vigtigt er det i dit job, at du kan tilrettelægge og progrediere undervisning, vejledning og rådgivning i forhold til bevægelses- og funktionsproblemer? 18/26

21 Figur Hvordan vurderer du dit eget kompetenceniveau i forhold til at indgå i tværfagligt samarbejde? Figur Hvor vigtigt er det i dit job, at du kan indgå i tværfagligt samarbejde? Figur Hvordan vurderer du dit eget kompetenceniveau i forhold til skriftlig dokumentation? Figur Hvor vigtigt er det i dit job, at du kan udarbejde skriftlig dokumentation? 19/26

22 Figur Hvordan vurderer du dit eget kompetenceniveau i forhold til at arbejde med sundhedsfremmende tiltag? Figur Hvor vigtigt er det i dit job, at du kan arbejde med sundhedsfremmende tiltag? Figur Hvordan vurderer du dit eget kompetenceniveau i forhold til at udvikle ny viden i praksis? Figur Hvor vigtigt er det i dit job, at du kan udvikle ny viden i praksis? 20/26

23 Figur Hvordan vurderer du dit eget kompetenceniveau i forhold til at tilpasse dig nye situationer med en innovativ tilgang? Figur Hvor vigtigt er det i dit job, at du kan tilpasse dig nye situationer med en innovativ tilgang? Figur Hvordan vurderer du dit eget kompetenceniveau i forhold til at kvalitetssikre fysioterapeutisk praksis? 21/26

24 Figur Hvor vigtigt er det i dit job, at du kan kvalitetssikre fysioterapeutisk praksis? Figur Hvordan vurderer du dit eget kompetenceniveau i forhold til at foretage kritisk læsning af videnskabelig litteratur? Figur Hvor vigtigt er det i dit job, at du kan foretage kritisk læsning af videnskabelig litteratur? 22/26

25 Figur Hvordan vurderer du dit eget kompetenceniveau i forhold til at koordinere, administrere og lede specifikke fysioterapeutiske professionstilbud? Figur Hvor vigtigt er det i dit job, at du kan koordinere, administrere og lede specifikke fysioterapeutiske professionstilbud? Figur Hvordan vurderer du dit eget kompetenceniveau i forhold til projektledelse? 23/26

26 Figur Hvor vigtigt er det i dit job, at du kan lave projektledelse? Figur Hvordan vurderer du dit eget kompetenceniveau i forhold til at foretage prioriteringer i det daglige arbejde? Figur Hvor vigtigt er det i dit job, at du kan foretage prioriteringer i det daglige arbejde? 24/26

27 7. Videre- og efteruddannelse Videreuddannelse: I alt 6 dimittender oplyser, at de er påbegyndt en videreuddannelse. Fire er startet på en kandidatuddannelse, mens to er i gang med henholdsvis en master- og en diplomuddannelse. På spørgsmålet, om de overvejer at påbegynde en videreuddannelse svarer 51 % ja og 49 % nej. Figur 7.1 Hvornår forventer du at begynde på en master-, kandidat- eller diplomuddannelse? N=45 Figur 7.1: For de fleste, som overvejer videreuddannelse, ligger det 1-4 år ude i fremtiden. Figur 7.2 I hvilken grad vurderer du, at din professionsbacheloruddannelse har kvalificeret dig til at gennemføre en videreuddannelse? N=94 Figur 7.2: Godt halvdelen mener, at de med deres professionsbacheloruddannelse i høj grad eller meget høj grad er rustet til at tage en videreuddannelse. 41 % svarer i nogen grad, mens kun 4 % mener, at de i mindre grad er kvalificeret til videreuddannelse efter professionsbacheloruddannelsen. Efteruddannelse: 40 % oplyser, at de er i gang med eller har gennemført efteruddannelse. Der er overvejende tale om efteruddannelse via de faglige organisationer og kurser på eget ansættelsessted. 25/26

28 8. Studiejob 82 % af respondenterne havde studiejob under deres uddannelse. Af disse svarer 78 %, at der var tale om et studierelevant job fx som handicaphjælpere i kommunen, i motionscentre og idrætsforeninger eller på private fysioterapiklinikker. Figur 8.1 Vurderer du, at dit studiejob har haft afgørende betydning i forhold til at finde et fagligt relevant arbejde efter endt uddannelse? N=60 Figur 8.1: Et flertal af dem, der har haft et fagligt relevant studiejob under uddannelsen (57 %), mener, det har hjulpet dem til også at finde et fagligt relevant arbejde, efter de blev færdiguddannet. Figur 8.2 Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit arbejdet i den/de periode(r) under din uddannelse, hvor du havde studiejob? N=77 Figur 8.2: 75 % har arbejdet mellem 1-10 timer om ugen i den periode, hvor de har haft studiejob under uddannelsen, mens den sidst fjerdedel i gennemsnit har arbejdet timer om ugen ved siden af studiet. Figur 8.3 Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? N=77 Figur 8.3: 87 % vurderer ikke, at deres studium er blevet forlænget pga. studiejob undervejs i uddannelsen. Dimittenderne vurderer altså selv, at fagligt relevant studiejob af mindre omfang kan have en positiv betydning for dimittendernes jobsøgning efter endt uddannelse. 26/26

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Marts 2016 INDHOLD 1. Om FIA dimittendundersøgelse 2016... 1 1.1 Dataindsamlingen... 1 1.2 Spørgeskemaet og afrapporteringen... 2 2. Dimittendernes

Læs mere

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen.

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen. Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC 2013 Enheden for kvalitetsudvikling 20. juni 2012 Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC Forår 2013 (2) Introduktion Dette er en

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Kvalitetsenheden Juni 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Psykomotorikuddannelsen.

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsens relevans

Fysioterapeutuddannelsens relevans UDARBEJDET DECEMBER 2017 Fysioterapeutuddannelsens relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen

Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen 2016 Side 1 af 19 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2017

Dimittendundersøgelse 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Dimittendundersøgelse 2017 Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis Jasmin Maria Christiansen

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016 Global Nutrition and Health Dimittendundersøgelse 2016 August 2017 Kolofon Dato 23. august 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse 6 6.0 Hvad bør evt. have

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2008

Dimittendundersøgelse 2008 Dimittendundersøgelse 2008 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendundersøgelse 2008... 4 Hovedemnerne for undersøgelsen...4 Opsætning og gennemførelse...4 Udarbejdelse af spørgeskema...5 Svarprocenter...6 1.1

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni 2014 Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelsen 2015 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed. En beskæftigelsesundersøgelse

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed. En beskæftigelsesundersøgelse Professionsbachelorer i ernæring og sundhed En beskæftigelsesundersøgelse Professionsbachelorer i ernæring og sundhed En beskæftigelsesundersøgelse 2008 Professionsbachelorer i ernæring og sundhed 2008

Læs mere

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse

Beskæftigelsesundersøgelse Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Respondenter er dimittender fra januar 2015 og juni 2015 August 2016 Beskæftigelsesundersøgelsen 2016 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes resultater... 4 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Aftagerundersøgelse Leisure managementuddannelsen

Aftagerundersøgelse Leisure managementuddannelsen Aftagerundersøgelse Leisure managementuddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse Louise Kryspin Sørensen September 2016 NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred (SATH). I denne

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Hurtigt i job som dimittend

Hurtigt i job som dimittend Side 1 af 11 Hurtigt i job som dimittend DIMITTENDUNDERSØGELSEN 2018 OKTOBER 2018 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendernes karakteristika... 3 1.1. Flertal i job inden seks måneder... 3 1.2.

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Sygeplejerskeuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016

Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016 RAPPORT Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 2 Opsummering af undersøgelsens resultater... 4 2.1 Beskæftigelse og arbejdsområder...

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1 Bestyrelsen S A G S N O T A T 23. FEBRUAR 2017 Vedr. Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgelser

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse Uddannelse, tilsyn, udfordringer og information September 2015 RAPPORT Familiepleje-undersøgelse Uddannelse, tilsyn, udfordringer og information Udgivet af Socialpædagogerne, September

Læs mere

Aftagerundersøgelse Ergoterapeutuddannelsen

Aftagerundersøgelse Ergoterapeutuddannelsen Aftagerundersøgelse Ergoterapeutuddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University College

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne ANALYSENOTAT Februar 2014 Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne I perioden november 2013 til januar 2014 har Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsforholdene

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 3 4.0 Arbejdsbelastningen

Læs mere

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Akademikernes fremtid i nordjylland Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Datagrundlag Karrierecentret, Aalborg Universitet, har stået for dataindsamlingen, databearbejdelsen samt udarbejdelsen af

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016 Professionshøjskolen Metropol Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. marts 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Jellings relevans

Pædagoguddannelsen i Jellings relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Pædagoguddannelsen i Jellings relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

Uddannelsesarbejde på 3F-arbejdspladser

Uddannelsesarbejde på 3F-arbejdspladser Uddannelsesarbejde på 3F-arbejdspladser Hovedpointer - På langt de fleste 3F-arbejdspladser gennemføres der en eller anden form for efteruddannelse af medarbejdere. På hver 6. arbejdsplads (16 pct.) gøres

Læs mere