Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue"

Transkript

1 Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Formand: Mads Lund (T) Næstformand: Kurt Halling (O) Gunver Majgaard (F) Peder Hvejsel (V) Uffe Steiner Jensen (A) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 78 Godkendelse af dagsorden Sportsmarkedsføring - frigivelser af midler Godkendelse af Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Ideer og inspiration til udvalgets arbejde Lukket - Orientering...11 Side 2

3 78 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: Ingen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Godkendt. Side 3

4 79 Sportsmarkedsføring - frigivelser af midler Sagsnr.:13/2274 Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: Sportsmarkedsføringsaftale med FC Fredericia 2014 samt samarbejdsaftale med Fredericia Håndbold Klub Frigivelse af midler. Fredericia Kommune har indgået sportsmarkedsføringsaftale med FC Fredericia for året Formålet med aftalen er, at: profilere DanmarkC bedst mulig sikre klubbens deltagelse ved by events fremme talentudvikling i fodbold i Team Danmark eliteidrætskommunen herunder samarbejde med lokale klubber Fredericia Kommune har desuden indgået samarbejdsaftale med Fredericia Håndbold Klub 1990 for sæsonen Formålet med af talen er, at: profilere DanmarkC bedst mulig sikre klubbens deltagelse ved by events fremme talentudvikling i håndbold i Team Danmark eliteidrætskommunen herunder samarbejde med lokale klubber Aftalerne koster Fredericia Kommune henholdsvis kr. og kr. Med henblik på at sikre modydelserne er der indgået skriftlig aftale med klubberne, der uddyber ovenstående, herunder indholdet i de modydelser fodbold- og håndboldklubben hver for sig skal levere. (jf. bilag 1 og 2) Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen. Side 4

5 Indstillinger: Kultur & Fritid indstiller, at EIS udvalget indgår sportsmarkedsføringsaftale på kr. med FC Fredericia indgår sportsmarkedsføringsaftale på kr. med Fredericia Håndbold Klub Aftalerne finansieres af det afsatte anlægsrådighedsbeløb på kr. Bilag: Åben - bilag 1 FC Fredericia aftale 2013 Åben - bilag 2 FHK Håndboldaftale Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Godkendt. Side 5

6 80 Godkendelse af Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Sagsnr.:13/5830 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Indledningsvist På Byrådsmødet d besluttede Byrådet at igangsætte et arbejde med forberedelse af en partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening, uddannelsesinstitutioner og Fredericia Kommune. Samtidig tilkendegav Byrådet at Fredericia Kommune er indforstået med inden for Dansk Byggeris område og i aftaleperioden - at der kan afviges fra bestemmelserne i kommunens Strategi for konkurrenceudsættelse og udlicitering om indarbejdelse af sociale klausuler i udbudsmateriale for så vidt angår lære- og praktikpladser til unge. På baggrund af Byrådets beslutning d blev der nedsat en arbejdsgruppe med den opgave at udarbejde et forslag til en Partnerskabsaftale imellem parterne. Arbejdsgruppen blev nedsat med repræsentanter fra Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening, EUC- Lillebælt, Arbejdsmarkedsafdelingen, UU-Lillebælt, Skoleafdelingen og Erhvervsafdelingen. Det er resultatet af gruppens arbejde, der her fremlægges til politisk godkendelse. Baggrund: Byrådets beslutning udspringer af det forhold, at der generelt i Danmark er stor mangel på lære- og praktikpladser - også her i Fredericia. Et forhold der gør, at en ikke ubetydelig andel af de unge mennesker, som starter på en erhvervsuddannelse ikke er i stand til at gennemføre uddannelsen, da de ikke kan få praktik- eller læreplads. Fredericia Kommune er naturligvis meget interesseret i, at antallet af lære- og praktikpladser øges. Først og fremmest til gavn for de unge, der har brug for disse pladser men også fordi flere i uddannelse er vejen til selvforsørgelse, hvilket i øvrigt vil gavne kommunens økonomi på den lange bane. Dansk Byggeri og Håndværkerforeningen er ligeledes meget interesseret i at der gøres en indsats på dette område, da de frygter, at hvis den nuværende tendens fortsætter vil det om få år blive svært at skaffe kvalificeret lokal arbejdskraft. I den forbindelse er der også ønske om, at erhvervet brandes noget mere i folkeskolen. Status er, at i november 2013 mangler 35 ud af 38 elever på EUC Bygge og Anlæg. Indhold i aftalen: Formålet med opgaven er: At sikre byggebranchen den tilstrækkelige kvalificerede arbejdskraft nu og i årene fremover. At sikre, at unge med interesse og evner for en uddannelse inden for byggebranchen får mulighed for at gennemføre det ønskede uddannelsesforløb og opnå praktikplads. At minimere frafaldet på ungdomsuddannelserne. Side 6

7 At øge indsatsen for at flere ledige kan finde beskæftigelse inden for branchen det gælder såvel faglærte som ufaglærte. I den forbindelse skal ufaglærte vejledes om og opfordres til at påbegynde en uddannelse. At styrke den generelle information til Folkeskolens elever om branchens uddannelses- og jobmuligheder herunder også at øge fokus på de mere håndværksmæssige fagområder. Der lægges op til et gensidigt forpligtigende samarbejde, hvor hver af parterne har en vigtig opgave: Fredericia Kommune har via Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Lillebælt) og Jobcenter Fredericia ansvaret for vejledning af de unge i forbindelse med disses uddannelses- og beskæftigelsesvalg. Endvidere har skolerne i kommunen mere generelt ansvaret for at vejlede børn og unge omkring alsidigheden i uddannelses- og jobmuligheder. EUC-Lillebælt har opgaven med at uddanne de unge inden for branchen herunder også opgaven med at fastholde de unge i deres uddannelsesforløb. Medlemsvirksomhederne i Dansk Byggeri og Fredericia Håndværkerforening har opgaven med at stille praktikpladser til rådighed, bidrage til at fastholde de unge i uddannelsesforløbet og generelt at sikre, at der er job til de faglærte inden for branchen og en løbende opkvalificering af arbejdsstyrken inden for branchen. Parterne er enige om, at det er af stor betydning for resultatet af partnerskabet, at der følges løbende og tæt op på udviklingen af unge, der kommer i praktik- og læreplads og at der sættes aktivt ind, hvis udviklingen bevæger sig i den gale retning. Der vil derfor løbende blive foretaget målinger på indsatsen, som indsatsmæssigt følges op af en arbejdsgruppe mellem parterne. Organisatorisk forankring Der nedsættes en arbejdsgruppe med ansvar for hele den praktiske realisering af aftalen. Arbejdsgruppen tager de nødvendige initiativer i forhold til at iværksætte de beskrevne tiltag. Arbejdsgruppen består af: Dansk Byggeri Fredericia Håndværkerforening Projektmedarbejder Helene Høj Formand for Fredericia Håndværkerforening Michael Kristensen Fredericia Kommune Arbejdsmarkedschef Mogens Bak Hansen Erhvervschef Bjarne Lundgaard EUC-Lillebælt UU-Lillebælt Folkeskolen Uddannelseschef chef Hugo Brund Nielsen Centerleder Anders Ladegaard Skoleleder Kurt Simonsen Side 7

8 Arbejdsgruppen mødes min. 4 gange årligt. Den nedsatte Styregruppe holder møde 2 gange årligt, hvor der efter oplæg fra arbejdsgruppen følges op på de igangsatte initiativer og resultaterne i forhold til målsætningerne. Styregruppen består af: Dansk Byggeri Konsulent Peter Wagner Fredericia Håndværkerforening Michael Kristensen EUC-Lillebælt Fredericia Kommune Direktør Lars Middelboe Direktør for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked Karen Heebøll Politisk forankring: Aftalen er politisk forankret i henholdsvis Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget. Styregruppen er derfor forpligtiget til at afrapportere til de to udvalg - som minimum én gang årligt. Tidsperiode: Der lægges op til at nærværende Partnerskabsaftale løber i perioden Økonomiske konsekvenser: Hvis nogen så kun positive idet at hvis flere unge bliver i stand til at gennemføre deres uddannelse, vil det øge deres chance for at blive selvforsørgende frem for at være på offentlig forsørgelse. Vurdering: Det vurderes, at Partnerskabsaftalen vil bidrage til at sikre, at flere unge i Fredericia bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Og dermed øge deres chance for at blive selvforsørgende, hvilket vil være til gavn for kommunens økonomi. Aftalen skal derfor ses i sammenhæng med opfyldelsen af strategien på arbejdsmarkedsområdet, nemlig den at trække indsatsen for de unge i klar uddannelsesorienteret retning. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen og Skoleafdelingen indstilller overfor Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Erhverv- Innovation og Strategiudvalget at det her fremlagte forslag til en Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening, EUC-Lillebælt og Fredericia Kommune anbefales godkendt af Byrådet. Side 8

9 Bilag: Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Håndværkerforeningen, EUC og Fredericia Kommune Åben - Partnerskabsaftale med EUC, Dansk Byggeri og Håndværkerforeningen Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Godkendt, idet EIS dog ønsker at få oplysninger om hvor mange elevpladser/praktikpladser der er nu, og hvad den konkrete målsætning er for de næste 3 år er. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales, med de bemærkninger der er givet af fagudvalgene. Fraværende: John Bader Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Kurt Halling, John Bader Side 9

10 81 Ideer og inspiration til udvalgets arbejde Sagsnr.: Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Sagsbeskrivelse: Ingen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Indstilles til drøftelse. Bilag: Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Drøftet. Side 10

11 82 Lukket - Orientering Sagsnr.: Sagen afgøres i: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Bilag: Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Taget til efterretning. Side 11

12 Underskriftsside Kurt Halling Gunver Majgaard Mads Lund Peder Hvejsel Uffe Steiner Jensen

13 Bilag: Partnerskabsaftale med EUC, Dansk Byggeri og Håndværkerforeningen Udvalg: Erhverv- Innovation og Strategiudvalget Mødedato: 26. november Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 78458/13

14 Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden Aftale om forlængelse af aftalen skal være indgået senest d Indledning: Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge fra Fredericia kommune, der påbegynder en uddannelse inden for byggefagene, finder en praktikplads. Derudover ønsker parterne mere generelt at være med til at sikre, at byggebranchen også i fremtiden har kvalificeret arbejdskraft. Aftaleparterne varetager hver for sig en vigtig opgave i den indsats. Fredericia kommune har via Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Lillebælt) og Jobcenter Fredericia ansvaret for vejledning af de unge i forbindelse med disses uddannelses- og beskæftigelsesvalg. Endvidere har skolerne i kommunen mere generelt ansvaret for at vejlede børn og unge omkring alsidigheden i uddannelses- og jobmuligheder. EUC-Lillebælt har opgaven med at uddanne de unge inden for branchen herunder også opgaven med at fastholde de unge i deres uddannelsesforløb. Medlemsvirksomhederne i Dansk Byggeri og Fredericia Håndværkerforening har opgaven med at stille praktikpladser til rådighed, bidrage til at fastholde de unge i uddannelsesforløbet og generelt at sikre, at der er job til de faglærte inden for branchen og en løbende opkvalificering af arbejdsstyrken inden for branchen. Baggrund: De nationale og lokale statistikker og målinger viser, at det går den rigtige vej med uddannelsesniveauet i Fredericia Kommune. I forhold til 95 % målsætningen ligger Fredericia Kommune nu på 92,9 % af afgangseleverne fra 9. Klasse, som forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Det er meget positivt. Alligevel har Fredericia Kommune især 2 udfordringer, som vi ønsker at adressere. For det første er der i Fredericia en stor gruppe af kontanthjælpsmodtagere, som ikke har det uddannelsesniveau, som skal gøre dem attraktive på arbejdsmarkedet og for det andet vælger alt for få unge at gå i gang med en erhvervsuddannelse i forlængelse af 9. eller 10. klasse. Det sidste er et nationalt problem. Derfor har regeringen med sit udspil til en erhvervsuddannelsesreform opsat nye målsætninger: I 2020 skal 25 % af en ungdomsårgang vælge en erhvervsuddannelse og 60 % skal gennemføre. I 2025 skal 30 % af en 1

15 ungdomsårgang vælge en erhvervsuddannelse og 67 % skal gennemføre. Disse målsætninger ønsker vi at sætte fokus på og bakke op om med partnerskabsaftalen. I 2013 søgte kun 18 % af eleverne fra 9. og 10. klasse direkte ind på en erhvervsuddannelse. Samtidig ved vi at der er en risiko for at en del af denne gruppe vil falde fra inden de bliver færdige. Derfor er der ligeledes behov for at styrke indsatsen i forhold til at minimere frafaldet. Med i billedet hører dog, at flere elever søger ind på EUC senere i deres ungdom. En af årsagerne til frafald er, at mange unge ikke kan finde en praktikplads. Aftalepartnerne i denne partnerskabsaftale skal i fællesskab øge bestræbelserne for at få oprettet flere praktikpladser. I Fredericia kommune er der i oktober unge årige, som modtager kontanthjælp. Både af hensyn til de unges egen fremtidige forsørgelsesgrundlag og af hensyn til den kommunale økonomi er det vigtigt, at en stor del af disse unge bliver parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse og efterfølgende få et job. Kommunen har ansvaret for at vurdere om disse unge har de faglige og personlige kompetencer, der er nødvendige for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Er de unge kontanthjælpsmodtagere ikke uddannelsesparate til ordinær uddannelse, tilbyder kommunen dem supplerende undervisning, studieforberedende forløb mv., så de bliver parate til at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Befolkningsdemografien peger i retning af, at der inden for de næste 5-10 år vil blive efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft inden for en lang række brancheområder. Byggebranchen vil også i fremtiden være en afgørende faktor i forhold til vækst og jobskabelse i samfundet. På den baggrund er det væsentligt, at aftalepartnerne intensiverer samarbejdet for at sikre, at branchen har den nødvendige kvalificerede arbejdskraft i årene fremover. Medlemmerne i Dansk Byggeri repræsenterer primært tømrer-, murer-, snedker-, struktør, og malerområdet. Dansk Byggeri har i Fredericia kommune 38 medlemsvirksomheder fordelt således: 0-5 ansatte: 18 virksomheder, 6 10 ansatte: 6 virksomheder, ansatte: 4 virksomheder, > 20 ansatte: 10 virksomheder. Fredericia Håndværkerforening har 150 medlemsvirksomheder. EUC-Lillebælt tilbyder i Fredericia grundforløb i tømreruddannelsen under Dansk Byggeri og samarbejder med de øvrige erhvervsskoler i nabobyerne om resten. Fredericia kommune har i Folkeskolen ansvaret vejledning af børn og unge i forhold til generel indsigt i og viden om uddannelses- og jobmuligheder, gennem UU vejledningsforpligtelsen i forhold til de unges uddannelsesvalg samt gennem Jobcenter Fredericia såvel vejlednings- som aktiveringsforpligtelsen af de ledige unge herunder også muligheden for at pålægge den unge valg af et uddannelsesforløb. Formål: Det overordnede formål med aftalen er: At sikre byggebranchen den tilstrækkelige kvalificerede arbejdskraft nu og i årene fremover. At sikre, at unge med interesse og evner for en uddannelse inden for byggebranchen får mulighed for at gennemføre det ønskede uddannelsesforløb og opnå praktikplads. At minimere frafaldet på ungdomsuddannelserne. 2

16 At øge indsatsen for at flere ledige kan finde beskæftigelse inden for branchen det gælder såvel faglærte som ufaglærte. I den forbindelse skal ufaglærte vejledes om og opfordres til at påbegynde en uddannelse. At styrke den generelle information til Folkeskolens elever om branchens uddannelses- og jobmuligheder herunder også at øge fokus på de mere håndværksmæssige fagområder. Aftalepartnerne i partnerskabsaftalen er enige om, at samarbejdet vedrører flg. områder: 1. Praktikpladser til unge, der har gennemført et grundforløb på bygge- og anlægsområdet. 2. Intensiveret indsats i forhold til at minimere frafaldet blandt de unge, der har påbegyndt en ungdomsuddannelse inden for bygge og anlæg. 3. Information til og rekruttering af unge i Folkeskolen i forhold til uddannelses- og jobmuligheder i byggebranchen. 4. Ledige faglærte inden for byggebranchen. Indsatsområder: Aftalepartnerne vil arbejde for at styrke indsatsen på flg. områder: Ad. 1. At der oprettes flere praktikpladser til unge, der har gennemført et grundforløb inden for bygge og anlæg. Resultaterne opnås ved at: Dansk Byggeri og Fredericia Håndværkerforening informerer medlemsvirksomhederne om efterspørgslen på praktikpladser i Fredericia og dets geografiske opland - og hjælper med at skabe kontakt mellem de unge praktikpladssøgende og virksomhederne evt. via EUC-Lillebælts virksomhedskonsulenter og/eller jobcentrets virksomhedskonsulenter. Målrettet sammen en gang i kvartalet at kigge på tallene og se hvem og hvad, det er der mangler for at opnå det ønskede antal praktikpladser og i fællesskab lave målrettede kampagner i mod de brancher, hvor der måtte være problemer. Målsætning: Det er en målsætning, at alle de unge, der har gennemført et grundforløb også får en praktikplads i en virksomhed. For at opnå denne målsætning skal en arbejdsgruppe bestående af Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening Fredericia Kommune, EUC- Lillebælt og UU følge op på status omkring målsætningen. Der vil løbende blive foretaget målinger på indsatsen, og Styregruppen vil kvartalsvis modtage aktuelle statustal. Der tages udgangspunkt i tal fra UUs lister over de unge, som har søgt ind på en erhvervsuddannelse fra Folkeskolen. UU trækker en liste fra marts 2013 og igen i marts Listerne krydstjekkes med EUCs lister over elever på grundforløb, således at der genereres en samlet brutto liste over elever, som skal bruge praktikplads. Det er ud fra disse tal, vi fremadrettet måler progression. 3

17 Det er ligeledes ud fra disse lister, der skabes overblik over hvilke elever, der mangler praktikpladser. Besked herom sendes til Dansk Byggeri, som lader beskeden gå videre til medlemsvirksomhederne. Ad 2. EUC-Lillebælt styrker indsatsen omkring fastholdelsesinitiativer over for de unge på skoleforløbene. Dansk Byggeri og Fredericia Håndværkerforening styrker indsatsen omkring fastholdelsesinitiativer, mens de unge er i praktikforløbet. I fællesskab øger EUC-Lillebælt, Dansk Byggeri og Fredericia Håndværkerforening gennem dialog fokus på mulighederne for at hindre frafald på uddannelsesforløbet, hvor der er indikationer på, frafaldsrisiko i forhold til den unge. Målsætning: Alle unge der har indgået en praktikaftale med en virksomhed skal gennemføre deres uddannelsesforløb. Ad 3. Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening UU og EUC-Lillebælt udvider deres generelle samarbejde med henblik på: At profilere erhvervsuddannelserne, herunder EUX, som en attraktiv karrierevej efter grundskolen og/eller 10. klasse. Aktiviteterne og indsatserne sker med afsæt i faget Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA). Partnerskabsaftalen indarbejdes i den samlede strategi for udskolingsaktiviteter og valgfag iht. Folkeskolereformen, som træder i kraft pr. august Konkrete indsatser vil være: Fokus på alle de gode events det er her, her og her vi markedsfører erhvervsuddannelserne. Elever fra folkeskolens overbygningsklasser deltager hvert år DM i Skills dette med tilhørende forløb som sætter eventen ind i konteksten. Gæstelærere fra Dansk Byggeri og Fredericia Håndværkerforening stiller sig til rådighed for undervisning og virksomhedsbesøg for de ældste klasser. Både Dansk Byggeri og Fredericia Kommune tager kontakt til deres Kommunikationsafdelinger og beder dem om at assistere med brandingen, når der bliver behov for det Dansk Byggeri og Fredericia Håndværkerforening stiller virksomheder til rådighed for mobile læringsforløb under Mobication Indsatserne koordineres af UU-Lillebælt og indarbejdes i det årshjul af vejlednings- og udskolingsaktiviteter, som allerede eksisterer. Målsætning: I 2020 skal 25 % af en ungdomsårgang vælge en erhvervsuddannelse og 60 % skal gennemføre. I 2025 skal 30 % af en ungdomsårgang vælge en erhvervsuddannelse og 67 % skal gennemføre 4

18 Ad 4. Ledige faglærte inden for byggebranchen kan styrke muligheden for igen at komme i beskæftigelse gennem faglig opkvalificering og evt. ledsaget af kortere praktikophold i en virksomhed. For at forbedre de faglærte lediges jobmuligheder føres der løbende dialog mellem Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening, EUC-Lillebælt og Jobcenter Fredericia omkring behovet for at etablere efteruddannelsesforløb, og der oprettes de nødvendige uddannelsestilbud. EUC-Lillebælts Center for efteruddannelse vil kontinuerligt udbyde relevante uddannelsestilbud for ledige. Alle parter bidrager til at få styrket vejlednings- og informationsindsatsen af de ledige m.h.p. at få den ledige arbejdsstyrke opkvalificeret. Målsætning: Såvel målrettet efteruddannelse, virksomhedspraktik, som løntilskud skal anvendes til at sikre ledige job i bygge- og anlægsbranchen. Det daglige samarbejde mellem parterne: Den nedsatte arbejdsgruppe tager de nødvendige initiativer i forhold til at iværksætte de beskrevne tiltag. Arbejdsgruppen består af: Dansk Byggeri Fredericia Håndværkerforening Fredericia Kommune EUC-Lillebælt UU-Lillebælt Folkeskolen Projektmedarbejder Helene Høj Formand for Fredericia Håndværkerforening Michael Kristensen Arbejdsmarkedschef Mogens Bak Hansen Erhvervschef Bjarne Lundgaard Uddannelseschef chef Hugo Brund Nielsen Centerleder Anders Ladegaard Skoleleder Kurt Simonsen Hver enkelt part kan inddrage relevante medarbejdere i arbejdet. Arbejdsgruppen kommer med oplæg til Styregruppen omkring større initiativer, der kræver samarbejde på tværs af aftaleparternes organisationer. Arbejdsgruppen kan komme med oplæg i forhold til at få de i aftalen beskrevne indsatser uddybende beskrevet, såfremt det findes påkrævet. Disse skrivelser indgår som tillæg til partnerskabsaftalen. Styregruppen skal godkende evt. tillæg til partnerskabsaftalen. Arbejdsgruppen aftaler og iværksætter de nødvendige registreringer og opfølgninger på de beskrevne indsatsområder og målsætninger. Arbejdsgruppen mødes min. 4 gange årligt. Den nedsatte Styregruppe holder møde 2 gange årligt, hvor der efter oplæg fra arbejdsgruppen følges op På de igangsatte initiativer og resultaterne i forhold til målsætningerne. 5

19 Styregruppen består af: Dansk Byggeri: Fredericia Håndværkerforening EUC-Lillebælt Fredericia Kommune Konsulent Peter Wagner Michael Kristensen Direktør Lars Middelboe Direktør for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked Karen Heebøll Arbejdsgruppen sørger for løbende information til Styregruppen, og Styregruppen kan træffe beslutninger omkring initiativer via mailkorrespondance, når det findes påkrævet. Politisk forankring: Aftalen er politisk forankret i henholdsvis Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget. Styregruppen er derfor forpligtiget til at afrapportere til de to udvalg - som minimum én gang årligt. Formidling af aftalen: Partnerskabsaftaleparterne er enige om, at aftalens indhold skal formidles bredt ud såvel internt hos de 3 parter som eksternt via medierne. Aftalen vil derfor blive præsenteret på et pressemøde med deltagelse af repræsentanter for de 3 parters øverste ledelse, ligesom der i øvrigt vil ske en formidling af aftalen til pressen. Hver partner afgør, hvordan aftalen formidles internt i eget system. Formidling af aftalens resultater: Aftaleparterne er enige om, at der løbende skal ske en intern og ekstern formidling af aftalens resultater. Det skal primært ske gennem løbende præsentation af de gode historier og via en samlet evaluering halvvejs i aftaleperioden og ved aftaleperiodens udløb. Den nedsatte arbejdsgruppe fremlægger forslag til, hvilke gode historier, der skal formidles til pressen, og Styregruppen orienteres herom. Arbejdsgruppen udarbejder forslag dels via mailkorrespondance og dels i aftalte møder. Justeringer og tilføjelser til aftalen: Denne aftale kan løbende justeres i forbindelse med møder i Styregruppen såfremt der er enighed derom i Styregruppen. Ligeledes kan der tilføjes nye tiltag og målsætninger, når der er enighed derom i Styregruppen. 6

20 Underskrivere af partnerskabsaftalen:?????? Michael Kristensen Borgmester Fredericia kommune Formand for Fredericia Håndværkerforening Lars Middelboe Direktør EUC-Lillebælt Michael Mathiesen Formand for Dansk Byggeri Sydjylland 7

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem:

Partnerskabsaftale mellem: Partnerskabsaftale mellem: Dansk Industri Rybners Handelsgymnasiet Ribe - Esbjerg Kommune Indledning: Parterne bag denne aftale, ønsker et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge fra Esbjerg Kommune,

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale. mellem. Hjørring Kommune Dansk Byggeri EUC Nord

Forpligtende partnerskabsaftale. mellem. Hjørring Kommune Dansk Byggeri EUC Nord Forpligtende partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune Dansk Byggeri EUC Nord Gældende i perioden 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem: Hjørring

Læs mere

Status på partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Rybners og Esbjerg Kommune.

Status på partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Rybners og Esbjerg Kommune. Exnersgade 33. 6700 Esbjerg NOTAT Dato 25. april 2016 Sagsbehandler Kenneth Nordestgaard Telefon direkte 76 16 74 60 Status på partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Rybners og Esbjerg Kommune. Indledning

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-03-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

FLERE OG DYGTIGERE FAGLÆRTE

FLERE OG DYGTIGERE FAGLÆRTE FLERE OG DYGTIGERE FAGLÆRTE : HANSENBERG : BUSINESS KOLDING : KOLDING HF & VUC : AMU : LO : DANSK BYGGERI : DANSK INDUSTRI : PRODUKTIONSSKOLEN : SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN : KOLDING KOMMUNE Virksomhederne

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Christian Nordbek Afdeling: Erhvervsudvikling og Udviklingsområder E-mail: christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631902 Dato:

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Erfaringer med frivillige aftaler. - merværdi for alle. Mogens Rosendahl Aaskov, torsdag den 28. februar 2013

Erfaringer med frivillige aftaler. - merværdi for alle. Mogens Rosendahl Aaskov, torsdag den 28. februar 2013 Erfaringer med frivillige aftaler - merværdi for alle Mogens Rosendahl Aaskov, torsdag den 28. februar 2013 Udgangspunkt vores sociale profil.. Gennem de næste 3 år gennemføre renoveringsprojekter for

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Hotel og Restaurationsskolen, København

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat fra 3. styregruppemøde den 22. januar 2015 i Amtmandsboligen. Forpligtigende partnerskab mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Referat fra 3. styregruppemøde den 22. januar 2015 i Amtmandsboligen. Forpligtigende partnerskab mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsområdet Afd.: Initialer: RCT Adm. & Service NOTATARK Hjørring, januar 2015 Referat fra 3. styregruppemøde den 22. januar 2015 i Amtmandsboligen Forpligtigende partnerskab

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Referat af møde i Dialogforum Holstebro onsdag den 28. oktober 2015 kl. 16.15 på Job og Kompetencecenter Vest, Harald Leths Vej 4, Holstebro.

Referat af møde i Dialogforum Holstebro onsdag den 28. oktober 2015 kl. 16.15 på Job og Kompetencecenter Vest, Harald Leths Vej 4, Holstebro. Referat af møde i Holstebro onsdag den kl. 16.15 på Job og Kompetencecenter Vest, Harald Leths Vej 4, Holstebro Tema Arbejdskraftmangel som vækstbarriere Indhold 1. Godkendelse af dagsorden.... 2 2. Formålet

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

TVÆRBÆLTLIG SAMARBEJDSAFTALE. Kommissorium. Arbejdsgruppen for øget uddannelsesparathed. Konsulenter: Kinne Kaysen og Jeanett Beckmann

TVÆRBÆLTLIG SAMARBEJDSAFTALE. Kommissorium. Arbejdsgruppen for øget uddannelsesparathed. Konsulenter: Kinne Kaysen og Jeanett Beckmann TVÆRBÆLTLIG SAMARBEJDSAFTALE Kommissorium Arbejdsgruppen for øget uddannelsesparathed 2015 Konsulenter: Kinne Kaysen og Jeanett Beckmann 1. Baggrunden for projektet Nærværende kommissorium er en konkretisering

Læs mere

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1 FremKom 3 Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 1 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Vendsyssel. 2 Udfordring 1: FremKom

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1 FremKom 3 Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 1 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Thy-Mors. 2 Udfordring 1: FremKom analysen

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen.

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen. Partnerskabsattale mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole, Roskilde Tekniske skole, UU-Vestegnen og Høje-Taastrup Kommune 1. november 2011-1. november 2013 Indledning Parterne bag denne aftale

Læs mere

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt.

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt. Fredericia Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Gothersgade 7000 Fredericia Att: Mogens Bak Hansen 27. aug. 2013 Beskæftigelsesplan 2014 Høringssvar fra Fredericia Erhvervsforening Fredericia Erhvervsforening

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune

Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune SIDE 2 Med Hedensted Kommunes Krydsservice får du muligheder i lange

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. TEC, Hvidovre 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i Vallensbæk/Ishøj,

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 25-09-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 25. september 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner 23. april 2010 Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune. Slutstatus

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune. Slutstatus Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: RCT Adm. & Service NOTATARK Hjørring, september 2015 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Slutstatus Partnerskabets

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 20. juni 2011 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110620 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan

Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan - Information til virksomheder om lærlinge Positive tendenser i erhvervsuddannelsen Stigning i lærlinge/elever fra 2005-2006 I løbet af det sidste

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 25. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Opfølgnings - frekvens/evaluering. Februar 2013, og igen ved projektets ophør sommeren 2013. Søgt i Arbejdsmarekdsstyrelsen

Opfølgnings - frekvens/evaluering. Februar 2013, og igen ved projektets ophør sommeren 2013. Søgt i Arbejdsmarekdsstyrelsen Brug for alle Tilbud til Match 3, i alt 95 borgere. Efter indledende samtaler fremlægges sagen i tværgående teams samarbejder. Teamet arbejder sammen om at tilvejebringe en indsats, der understøtter borgerens

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 5: Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelse for alle elever i folkeskolen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Møde i regionsrådets Uddannelsespanel

Møde i regionsrådets Uddannelsespanel Område: Regional Udvikling Afdeling: Vækstforum og Erhvervsudvikling Journal nr.: 14/15465 Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: Jonas Svane Jakobsen E-mail: jsj@rsyd.dk Telefon: 29201050 Referat Møde i regionsrådets

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 6. august 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Louise Thule Michael Holst Mogens

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne.

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne. Proces i forb. med rekrutteringssamarbejdet på Sjælland På baggrund af politisk fokus i KKR samt RAR på Sjælland om fælleskommunalt samarbejde om rekruttering til virksomheder blev alle 17 jobcenterchefer

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Udmøntning af Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov - et samarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 22-01-12 Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Regionsrådet har vedtaget Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012-15,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer:

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

VIRKSOMHEDSSERVICE MOD NYE MÅL

VIRKSOMHEDSSERVICE MOD NYE MÅL VIRKSOMHEDSSERVICE MOD NYE MÅL OPSVINGET ER LIGE OM HJØRNET Center for Arbejdsmarked vil forberede arbejdsstyrken til den kommende vækstdagsorden. Adgang til kvalificeret arbejdskraft er en væsentlig vækstmotor

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. januar 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. januar 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 6. januar 2004, kl. 13:00 Åben sag: 186. Ansøgning Mærk Vinden Åben sag: 187. Tilsynsrapport

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg.

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg. 10 veje til flere dygtige faglærte - alle har et ansvar For at sikre høj faglighed og motivation skal den enkelte unge have netop det uddannelsestilbud, der passer ham eller hende, og mange aktører skal

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i Horsens Kommune Formålet med UPV Undersøgelser viser, at personer

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Uddannelse og Job. Skovvangskolen 2015-16

Uddannelse og Job. Skovvangskolen 2015-16 Uddannelse og Job Skovvangskolen 2015-16 Uddannelse og job I skoleåret 2015-16 er det timeløse fag Uddannelse og job blevet opgraderet kommunalt og nationalt. Skovvangskolen deltager i den kommunale proces

Læs mere

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg oktober 2007 1. Ansøgeroplysninger Ansøger UU Silkeborg og Ungeteamet i Jobcenter Silkeborg En fælles ansøgning med baggrund i det første

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 4

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 4 FremKom 3 Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 4 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 4 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Thy-Mors. 2 Udfordring 4: FremKom 3

Læs mere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere Ringkøbing - Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122,

Læs mere

Ungestrategi 2015-17. Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune

Ungestrategi 2015-17. Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune Ungestrategi 2015-17 Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord 5 2 Strategiens opbygning vejen i arbejdet 6 3 Fælles værdigrundlag for og i arbejdet med

Læs mere

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013 R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd og dialogmøde med BEU Mødedato 25. marts 2014 Mødetid Kl. 11.00-14.00 Mødested Mødelokale 1 Ringkøbing Rådhus Fraværende:

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 17. januar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 11:00-14:00 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere