GENERAL NEEDS AMONG PARENTS AND TEACHERS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY (3-18 AGE GROUP)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERAL NEEDS AMONG PARENTS AND TEACHERS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY (3-18 AGE GROUP)"

Transkript

1 This document available in English Contains 36 pages

2 GENERAL NEEDS AMONG PARENTS AND TEACHERS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY (3-18 AGE GROUP) Development of Supportive Packages for Parents and Teachers of Children with Cerebral Palsy (03-18 Age Group) Agreement Number / CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 2 af 33

3 INDHOLD Development of Supportive Packages Introduktion... 5 Statistisk Materiale... 7 Data, Spørgeskemaer og Fokusgrupper... 7 Forældres samlede behov, som udtrykt i partnernes nationale rapporter... 8 TYRKIET... 8 PORTUGAL... 9 ITALEN... 9 GRÆKENLAND RUMÆNIEN DANMARK Forældres behov opdelt i temaer Viden om CP Adfærd Terapi, Hjælpemidler, Boligændringer Aktivitet og Deltagelse Støtte og Kompensation Lærere og pædagogers generelle behov nationale rapporter TYRKIET PORTUGAL ITALIEN GRÆKENLAND RUMÆNIEN DANMARK Lærernes behov inddelt i temaer Viden om CP Adfærd Terapi, hjælpemidler og boligindretning Institutionens fysiske rammer Social støtte og Kompensation Andre temaer og behov Konklusion Forslag til undervisningsmoduler Lærere og pædagoger viden og informatuion om CP - herunder årsag og mulige problematikker CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 3 af 33

4 Smerte Adfærd Tværfagligt samarbejde Hjælpemidler herunder overblik og formål, økonomi og ansøgninger Fysiske rammer og indretning - herunder evt. lovgivning Støtte og kompensation Sorg og krise herunder viden, metoder og redskaber Handicapidentitet og handicapforståelse herunder accept og inklusion Forældresamarbejde herunder handleplaner Søskende til børn med handicap Skole, Uddannelse og arbejde CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 4 af 33

5 INTRODUKTION Denne rapport er en sammenfatning af alle CP-pack partneres nationale rapporter vedrørende Behov blandt Forældre og Lærere og pædagoger til børn med Cerebral Parese i alderen 3-18 år. Rapporten er udarbejdet af projektgruppen på Helene Elsass Center, dansk partner i CP-pack, Karina Riiskjær Raun, sociolog & souschef samt Mette Kliim-Due, forsknings- & fysioterapeut. Helene Elsass Center har været ledende partner i denne del af CP-pack projektet, WP5. Dette indebærer at have været ansvarlige for at designe behovsanalysen gennem beskrivelse af metode og temaer, samt udvikle selve værktøjet: 2 sæt spørgeskemaer og 2 sæt rammer til fokusgruppeinterviews (ét sæt til forældre, ét sæt til lærere og pædagoger). Derudover har Helene Elsass Center være ansvarlig for forslag til formuleringer af skrifteligt materiale til mulige respondenter og informanter. De endelige beslutninger vedrørende samtlige disse materialer og værktøjer, er foregået i et samarbejde imellem den danske partner, Helene Elsass Center, og de øvrige partnere i projektet med den hensigt at sikre, at alle kulturelt bestemte behov kom til udtryk i undersøgelsen fra begyndelsen. Alt udviklet materiale har i alle tilfælde været sendt til alle partnere mhp at gennemse og tilrette, før endelig vedtagelse har fundet sted. Det blev i fællesskab besluttet, at hver partner skulle gennemføre en undersøgelse baseret på dels et spørgeskema for henholdsvis forældre og lærere og pædagoger, som forelå både elektronisk og i en papirversion, og dels på fokusgruppeinterviews, ét blandt forældre og ét blandt lærere og pædagoger. Det var fra begyndelsen aftalt, at denne undersøgelse burde omhandle så mange aspekter som muligt i relation til livet eller arbejdet med et barn med Cerebral Parese (CP). På baggrund af denne beslutning var det uundgåeligt, at det udarbejdede spørgeskema blev relativt langt. Den elektroniske version af spørgeskemaet blev udarbejdet i softwareprogrammet SurveyMonkey og blev af den danske partner, Helene Elsass Center, uploadet på engelsk samt i en version oversat til hver enkelt partners eget sprog. Denne del af arbejdet blev udført af en ekstern medarbejder ansat til dette arbejde. Samtlige partnere blev opfordret til at tjekke egen version for fejl og mangler, før indsamling af data begyndte. I perioden, hvor data-indsamling fandt sted, fungerede den danske partner i projektet som support på den tekniske del, i forhold til de øvrige partnere. På trods af de indledende tests og afprøvninger af spørgeskemaerne, opstod der i praksis visse vanskeligheder, da den egentlige indsamling af data begyndte. Vi vil gerne takke alle partnere for godt samarbejde i forbindelse med at løse disse problemer undervejs. Hver partner har været ansvarlig for indsamling af data fra eget land, ligesåvel som hver partner har været ansvarlig for analyserne og kvaliteten af såvel de nationale undersøgelser som de efterfølgende nationale rapporter. CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 5 af 33

6 Det har været en stor fornøjelse at samarbejde med alle partner-kolleager. Samtlige kommentarer og forslag til rettelser undervejs, har i alle tilfælde været konstruktive, relevante og inspirerende. Det har tillige været oplysende og lærerigt at læse alle partneres nationale rapporter. Dette har givet en værdifuld mulighed for at lære mere om forholdene omkring livet med et barn med Cerebral Parese som forældre eller som lærer/pædagog og givet en fornemmelse af de kulturelle og politiske forskelle som viser sig imellem de deltagende lande. Alle partnere har udført et fantastisk arbejde, ikke mindst taget i betragtning, at denne opgave skulle gennemføres på meget begrænset tid set i forhold til dens meget store omfang. Rapporten er i originalversion forfattet på engelsk og foreligger her i en dansk oversættelse. Denne version har i størst muligt omfang oversat alle partneres tekster og formuleringer direkte og så tekstnært som muligt. Vi takker alle for et upåklageligt samarbejde! Projektgruppen på Helene Elsass Center, Karina Riiskjær Raun, Mette Kliim-Due Dansk partner i projekt CP-pack, 4. april 2011 CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 6 af 33

7 STATISTISK MATERIALE DATA, SPØRGESKEMAER OG FOKUSGRUPPER Det samlede antal besvarede spørgeskemaer var 401 fra forældre og 378 fra lærere og pædagoger. Det samlede antal deltagere i fokusgruppeinterviews var 21 forældre og 24 lærere og pædagoger. Partner Antal spørgeskemaer Antal fokusgruppedeltagere Forældre Lærere/ Forældre Lærere/ pædagoger pædagoger Tyrkiet Portugal Italien Grækenland Rumænien Danmark CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 7 af 33

8 FORÆLDRES SAMLEDE BEHOV, SOM UDTRYKT I PARTNERNES NATIONALE RAPPORTER Herunder præsenteres konklusioner på forældres samlede behov, direkte kopieret fra partnernes nationale rapporter, udarbejdet på basis af spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews. I enkelte tilfælde er teksten blevet afkortet eller simplificeret med den hensigt at skabe et klarere overblik. På baggrund af de i alt 401 besvarede spørgeskemaer og 5 fokusgruppeinterviews af ialt 21 forældre, som er det samlede materiale fra alle partnerlande, viser følgende behov sig iblandt forældre: TYRKIET På trods af, at behovene hos det enkelte barn med Cerebral Parese, er meget forskellige, er netop kompleksiteten ved deres behov noget, som mange forældre har tilfælles. At deltage i en støttegruppe for forældre giver mulighed for at udveksle erfaringer og samarbejde med andre i samme situation og med samme stress på familien og giver mulighed for at involvere sig i arbejde som kan fremme tilbuddene på dette område. Børnenes behov er ofte langsigtede og komplekse. Forældre burde tilbydes de rette informationer og dermed sættes i stand til at planlægge deres børns løbende behov. Forældre burde ikke lægge for meget vægt på, at deres børn opnår normale funktioner. Der burde opfordres til kompenserende strategier og brug af hjælpemidler med henblik på at fremme deres sociale deltagelse og livskvalitet. De (forældrene, red.)har behov for ny og teoretisk viden om CP. De (forældrene, red.)har behov for viden om grov- og finmotoriske færdigheder vedrørende CP. De (forældrene, red.)har behov for viden om kropsbårne hjælpemidler og redskaber, som kan være relevante for deres børn at anvende. De (forældrene, red.) har behov for viden om kommunikationshjælpemidler og teknologiske udviklinger. De (forældrene, red.) har behov for viden om og mulighed for at orientere sig om deres barns muligheder for deltagelse i sociale aktiviteter. De (forældrene, red.) har behov for, at deres børn accepters i samfundet og nærmiljøet. Forældre har behov for at blive informeret om deres juridiske rettigheder ift det offentliges ansvar for handicappede personer. Børn med CP har behov for tid til dem selv og de har behov for hjælp til at udvikle hobbier. Børn med CP har behov for mere tid til at lege med deres kammerater. Børn med CP har behov for forskellige former for terapi (ergoterapi og psykolog) og de har behov for mere fysioterapi. Forældre har behov for viden om kommunikations hjælpemidler, som kan anvendes til børn med CP. Der er behov for seminarer omhandlende accept af et barn med CP i en familie. Forældre har behov for mere offentlig støtte (økonomisk, hjælpemiddelstøtte etc.) Forældre har behov for tid til dem selv. CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 8 af 33

9 Forældre har brug for den rette vejledning i, hvordan der indhentes ny information og teknologiske udviklinger. Forældre har behov for viden om indretning af hjemmet og hjemmeprogrammer. Forældre har behov for viden om den kognitive udvikling og indlæringsvanskeligheder hos børn med CP. PORTUGAL Strategier til fremme af et mere inkluderende samfund, som beskytter deres børn imod diskrimination igennem støttende og fremmende adfærd i daglige sammenhænge. Social ansvarlighed, som giver forældrene (særligt mødrene) mulighed for et liv med en vis grad af frihed og som giver mulighed for at arbejde og have et normalt liv, også i sommerferier og helligdage. Mulighed for betalingsfrihed for søskende og andre familiemedlemmer. Psykologisk hjælp og deltagelse i selvhjælpsgrupper for at kunne dele ideer og udtrykke deres frygt og bekymringer for deres børns fremtid. Eventuelt hjælp til at håndtere deres bekymring vedrørende det faktum, at brødre og søstre i mange tilfælde vil blive kommende forældre til deres børn. Adgang til teknologiske hjælpemidler og specialudstyr, som kan fremme livskvaliteten hos forældre såvel som hos børnene. Dette indebærer tilstrækkelige hjælpemidler og tilstrækkelig undervisning, men også, i nogle tilfælde, skræddersyede løsninger til specifikke problemer. Udveksling af praktiske ideer til at klare daglige situationer: mødre, som har en god ide til, hvordan et bestemt problem kan løses, burde have mulighed for at dele denne viden med andre. Hvilke behov synes at fremstå mest signifkant i analysen? Med tanke på menneskerettigheder må forældre have mulighed for at forstå, hvor meget deres børn kan udvikle sig og hvorledes denne udvikling bedst og mest hensigtsmæssigt opnås med de rette personer til at hjælpe og med de rette hjælpemidler til at støtte. ITALEN Forældre giver udtryk for, at deres børn er accepterede og opfattes som ligeværdige medlemmer af deres familier og ligesådan i skolen og blandt kammeraterne. Men der er behov for social integration i samfundet. Der er behov for praktisk hjælp for de familier, hvor det er svært at håndtere handicappet. Faktum er, at mange mødre har måttet beslutte at stoppe med at arbejde for at kunne følge barnet til forskellige aktiviteter o.l. Der er derfor et behov for at styrke den offentlige støtte. Forældre har behov for mere viden vedrørende hjælpemidler og adgang til særlige indretninger og udstyr. De føler sig ikke tilfredse med de informationer de tilbydes og er bekymrede over manglende information fra skolerne. Det stærkt repræsenterede svar ved ikke i svarene i spørgeskemaet fra forældre, når det angår børnenes behov (se især ift hjælpemidler) er særligt kritisk. Forældrene har en forventning om et større samarbejde imellem skolerne og andre professionelle omkring børnene, med henblik på at koordinere aktiviteter og dermed støtte børnene både i og udenfor skolen. I fokusgruppeinterviewet blev der fremhævet et godt samarbejde imellem skole, psykolog, neuropskykiater og familien men indtrykket hos forældrene er, at der fortsat er meget at gøre. CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 9 af 33

10 Forældre vil gerne involveres mere i træningen af deres børn. GRÆKENLAND Forældre har behov for flere terapiprogrammer til deres børn ligesåvel som økonomisk støtte til disse omkostninger. De har behov for træningsprogrammer, som kan hjælpe og støtte deres børn i hjemmet. Forældre har behov for aflastning (babysitter/personlig assistant) til at tage sig af deres børn, særligt i de tilfælde, hvor begge forældre arbejder, samt til transport. Hvis en af forældrene ikke længere arbejder, som følge af barnets handicap, er der behov for økonomisk kompensation. Forældrene angiver, at børnenes sociale liv ikke er tilstrækkeligt. Det er vigtigt at børnene med CP kan få mere social kontakt med kammerater og mulighed for flere fritidsaktiviteter tilpasset deres specielle behov. De har derfor brug for træningsprogrammer, som kan inspirere til, hvordan man leger med sit barn hjemme og udvikler hobbier. Forældrene føler ikke, at deres børn er accepterede og opfattes som ligeværdige i samfundet. De er bekymrede for børnenes fremtid, særligt når forældrene ikke længere er i stand til at tage sig af dem. Vi mener, at forældre igennem forældregrupper, vil kunne blive bedre i stand til at acceptere og se handicappet hos børnene i øjnene, og dermed kunne klare at håndtere de sociale vanskeligheder. Forældre har brug for mere psykologisk støtte og vejledning vedrørende deres barns adfærd. Igennem terapigrupper, styret af socialrådgivere og psykologer, kan forældre få støtte, vejledning og viden om, hvordan de kan håndtere deres barn. Forældre har brug for mere fritid til sig selv. RUMÆNIEN I kommentarerne sagde forældrene, at de ønsker god, social integration for deres børn, mindre bureaukrati og mere psykologisk og praktisk hjælp. Forældre har behov for mere information om hjælpemidler og adgang til specialudstyr. DANMARK Behov for viden og forståelse om CP i forhold til de områder, der omhandler motoriske og kognitive vanskeligheder såvel som indlæringsvanskeligheder. Behov for mere viden om børnenes funktionsnedsættelser og kognitive funktioner. Det er afgørende, at forældre forstår de særlige karaktertræk hos børnene, som kan være en del af CP diagnosen. Ydermere er der behov for at forældre lærer, hvordan de kan hjælpe deres børn til at kompensere for disse karaktertræk. En sådan viden vil sandsynligvis også hjælpe forældre til at opnå en større forståelse for deres børn og dermed forbedre deres muligheder for at kommunikere dette til omgivelserne. Behov for et større udbud af fritidsaktiviteter at vælge iblandt. Behov for at arbejde på at gøre barnet til ligeværdig blandt kammeraterne i skolen. Behov for mere fritid til forældre og mere tid til søskende. Forældre til børn med CP føler, at de lever under et stærkt pres. En tredjedel af forældrene udtrykker, at barnet med CP, i en eller anden udstrækning, er en byrde for familien. Familiens livskvalitet er påvirket negativt og 70% af forældrene har aldrig modtage nogen form for hjælp eller støtte til at håndtere at have fået et barn med et handicap. CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 10 af 33

11 Et generelt behov for mere viden om smerter og smertehåndtering / -kompensation. Behov for mere viden om CP og gøre denne viden mere tilgængelig og synlig. Behov for viden om kognition og kognitive vanskeligheder, som er en potentiel del af at have CP, samt hvordan man håndterer disse med det sigte at gøre barnets hverdag lettere. Viden om sensoriske problematikker. Viden om CP og pubertet. Viden om CP, hjernens funktion og træning. Viden om mulige adfærdsproblemer knyttet til CP såvel som mulige strategier som peger mod større forståelse, accept og passende indsats. Støtte og vejledning for børn og forældre til at udvikle et realistisk selvbillede hos barnet. Viden om forskellige træningsmuligheder og effekten samt fordelene ved disse. Viden om hjælpemidler og mere information fra kommunerne. I mere end halvdelen af tilfældene utrykker forældrene, at de mangler viden om de enkelte hjælpemiddelområder, hvilket gør det vanskeligt for dem, at vurdere de optimale muligheder for støtte til deres barn. Al ekspertice samlet under kommunen, hvad angår hjælpemidler, biler og boligændringer. Skole og dagtilbud burde fastlægges ud fra barnets behov og ikke fastlægges ud fra økonomiske begrænsninger. Lærere og pædagoger, som arbejder med børnene med CP bør informeres grundigt om diagnosen og dens mulige implikationer. Viden og information vedrørende den bedste og rette skoleplacering ift CP. Hurtigere og lettere sagsbehandling. En koordinator, som kan hjælpe med at fremme samarbejdet mellem forskellige autoriteter. Mere flexible økonomiske kompensationsmuligheder. Viden om mulighed for aflastning og om, hvad dette indebærer. Viden og information til øvrige familiemedlemmer med henblik på at øge indsigt, forståelse og accept. Støtte og vejledning i relation til problematikker omkring søskende. En kontaktperson fx fra Spastikerforeningen. Fagprofessionelle må blive bedre til at respondere og forstå forældre til børn med handicap, fx ift de psykologiske implikationer. Læger og andre fagprofessionelle må blive bedre til at kommunikere diagnosen til familierne. CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 11 af 33

12 FORÆLDRES BEHOV OPDELT I TEMAER I spørgeskemaerne såvel som i fokusgruppeinterviewene, er undersøgelsen opdelt i temaer: Viden om CP Adfærd Terapi, hjælpemidler, boligændringer Aktivitet & deltagelse Støtte og kompensation. Ved at analysere de ovenfor nævnte behov, hentet fra partnernes nationale rapporter og relatere disse til temaerne, viser det sig, at forældre i næsten alle partnerlande beskriver behov, som henfører til samtlige temaer: VIDEN OM CP Tyrkiet På trods af, at behovene hos det enkelte barn med Cerebral Parese, er meget forskellige, er netop kompleksiteten ved deres behov noget, som mange forældre har tilfælles. Børnenes behov er ofte langsigtede og komplekse. Forældre burde tilbydes de rette informationer og dermed sættes i stand til at planlægge deres børns løbende behov. Forældre burde ikke lægge for meget vægt på, at deres børn opnår normale funktioner. De (forældrene, red.) har behov for ny og teoretisk viden om CP Portugal Med tanke på menneskerettigheder må forældre have mulighed for at forstå, hvor meget deres børn kan udvikle sig og hvorledes denne udvikling bedst og mest hensigtsmæssigt opnås med de rette personer til at hjælpe og med de rette hjælpemidler til at støtte. Denmark Behov for viden og forståelse om CP i forhold til de områder, der omhandler motoriske og kognitive vanskeligheder såvel som indlæringsvanskeligheder. Behov for mere viden om børnenes funktionsnedsættelser og kognitive funktioner. Det er afgørende, at forældre forstår de særlige karaktertræk hos børnene, som kan være en del af CP diagnosen. Ydermere er der behov for at forældre lærer, hvordan de kan hjælpe deres børn til at kompensere for disse karaktertræk. En sådan viden vil sandsynligvis også hjælpe forældre til at opnå en større forståelse for deres børn og dermed forbedre deres muligheder for at kommunikere dette til omgivelserne. Et generelt behov for mere viden om smerter og smertehåndtering / -kompensation. Behov for mere viden om CP of gøre denne viden mere tilgængelig og synlig. Viden om CP og pubertet. Viden om CP, hjernens funktion og træning. Viden og information til familiemedlemmer med henblik på at øge indsigt, forståelse og accept. CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 12 af 33

13 ADFÆRD Tyrkiet Forældre har behov for viden om den kognitive udvikling og indlæringsvanskeligheder hos børn med CP. Grækenland Forældre har brug for mere psykologisk støtte og vejledning vedrørende deres barns adfærd. Igennem terapigrupper, styret af socialrådgivere og psykologer, kan forældre få støtte, vejledning og viden om, hvordan de kan håndtere deres barn. Danmark Behov for viden om kognition og kognitive vanskeligheder, som er en potentiel mulig del af at have CP, samt hvordan man håndterer disse med det sigte at gøre barnets hverdag lettere. Viden om sensoriske problematikker. Viden om mulige adfærdsproblemer knyttet til CP såvel som mulige strategier som peger mod større forståelse, accept og passende indsats. TERAPI, HJÆLPEMIDLER, BOLIGÆNDRINGER Tyrkiet Der burde opfordres til kompenserende strategier og brug af hjælpemidler med henblik på at fremme deres sociale deltagelse og livskvalitet. De (forældrene, red.)har behov for viden om grov- og finmotoriske færdigheder vedrørende CP. De (forældrene, red.) har behov for viden om kropsbårne hjælpemidler og redskaber, som kan være relevante for deres børn at anvende. De (forældrene, red.)har behov for viden om kommunikationshjælpemidler og teknologiske udviklinger. Børn med CP har behov for forskellige former for terapi (ergoterapi og psykolog) og de har behov for mere fysioterapi. Forældre har behov for viden om kommunikations hjælpemidler, som kan anvendes til børn med CP. Forældre har brug for den rette vejledning i, hvordan der indhentes ny information og teknologiske udviklinger. Forældre har behov for viden om indretning af hjemmet og hjemmeprogrammer. Portugal Adgang til teknologiske hjælpemidler og specialudstyr, som kan fremme livskvaliteten hos forældre såvel som hos børnene. Dette indebærer tilstrækkelige hjælpemidler og tilstrækkelig undervisning, men også, i nogle tilfælde, skræddersyede løsninger til specifikke problemer. Italien Forældre har behov for mere viden vedrørende hjælpemidler og adgang til særlige indretninger og udstyr. De føler sig ikke tilfredse med de informationer de tilbydes og er bekymrede over manglende information fra skolerne. Det stærkt repræsenterede svar ved CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 13 af 33

14 ikke i svarene i spørgeskemaet fra forældre, når det angår børnenes behov (se især ift hjælpemidler) er særligt kritisk. Forældre vil gerne involveres mere i træningen af deres børn. I fokusgruppeinterviewet blev der fremhævet et godt samarbejde imellem skole, psykolog, neuropskykiater og familien men indtrykket hos forældrene er, at der fortsat er meget at gøre. Grækenland Forældre har behov for flere terapi programmer til deres børn lige såvel som økonomisk støtte til disse omkostninger. De har behov for træningsprogrammer, som kan hjælpe og støtte deres børn i hjemmet. Rumænien I kommentarerne sagde forældrene, at de ønsker god, social integration for deres børn, mindre bureaukrati og mere psykologisk og praktisk hjælp. Forældre har behov for mere information om hjælpemidler og adgang til specialudstyr. Danmark I mere end halvdelen af tilfældene utrykker forældrene, at de mangler viden om de enkelte hjælpemiddelområder, hvilket gør det vanskeligt for dem, at vurdere de optimale muligheder for støtte til deres barn. Støtte og vejledning for børn og forældre til at udvikle et realistisk selvbillede hos barnet. Viden om forskellige træningsmuligheder og effekten samt fordelene ved disse. Viden om hjælpemidler og mere information fra kommunerne. Al ekspertice samlet under kommunen, hvad angår hjælpemidler, biler og boligændringer. Hurtigere og lettere sagsbehandling. Fagprofessionelle må blive bedre til at respondere og forstå forældre til børn med handicap, fx ift de psykologiske implicationer. AKTIVITET OG DELTAGELSE Tyrkiet Der burde opfordres til kompenserende strategier og brug af hjælpemidler med henblik på at fremme deres sociale deltagelse og livskvalitet. De (forældrene, red.)har behov for viden om og mulighed for at orientere sig om deres barns muligheder for deltagelse i sociale aktiviteter. De (forældrene, red.)har behov for at deres børn accepters i samfundet og nærmiljøet. Børn med CP har behov for tid til dem selv og de har behov for hjælp til at udvikle hobbier. Børn med CP har behov for mere tid til at lege med deres kammerater. Portugal Strategier til fremme af et mere inkluderende samfund som beskytter deres børn imod diskrimination igennem støttende og fremmende adfærd i daglige sammenhænge. CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 14 af 33

15 Italien Development of Supportive Packages Forældre giver udtryk for, at deres børn er accepterede og opfattes som ligeværdige medlemmer af deres familier og lige sådan i skolen og blandt kammeraterne. Men der er behov for social integration i samfundet. Forældrene har en forventning om et større samarbejde imellem skolerne og andre professionelle omkring børnene, med henblik på at koordinere aktiviteter og dermed støtte børnene både i og udenfor skolen. Grækenland Forældrene angiver, at børnenes sociale liv ikke er tilstrækkeligt. Det er vigtigt at børnene med CP kan få mere social kontakt med kammerater og mulighed for flere fritidsaktiviteter tilpasset deres specielle behov. De har derfor brug for træningsprogrammer, som kan inspirere til, hvordan man leger med sit barn hjemme og udvikler hobbier. Forældrene føler ikke, at deres børn er accepterede og opfattes som ligeværdige i samfundet. De er bekymrede for børnenes fremtid, særligt når forældrene ikke længere er i stand til at tage sig af dem. Vi mener, at forældre igennem forældregrupper, vil kunne blive bedre i stand til at acceptere og se handicappet hos børnene i øjnene, og dermed kunne klare at håndtere de sociale vanskeligheder. Rumænien I kommentarerne sagde forældrene, at de ønsker god, social integration for deres børn, mindre bureaukrati og mere psykologisk og praktisk hjælp. Danmark Behov for et større udbud af fritidsaktiviteter at vælge iblandt. En relativt stor gruppe forældre føler ikke, at deres barn er accepteret som en ligeværdig partner i skolen og de angiver et behov for en ekstra indsats på dette område mhp at ændre tingene til det bedre. Skole og dagtilbud burde fastlægges ud fra barnets behov og ikke fastlægges ud fra økonomiske begrænsninger. Lærere og pædagoger, som arbejder med børnene med CP bør informeres grundigt om diagnosen og dens mulige implicationer. Viden og information vedrørende den bedste og rette skoleplacering ift CP. STØTTE OG KOMPENSATION Tyrkiet At deltage i en støttegruppe for forældre giver mulighed for at udveksle erfaringer og samarbejde med andre i samme situation og med samme stress på familien og giver mulighed for at involvere sig i arbejde som kan fremme servicen på dette område. Forældre har behov for at blive informeret om deres juridiske rettigheder ift det offentliges ansvar for handicapped personer. Der er behov for seminarer omhandlende accept af et barn med CP i en familie. Forældre har behov for mere offentlig støtte (økonomisk, hjælpemiddelstøtte etc.) Forældre har behov for tid til dem selv. CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 15 af 33

16 Portugal Social ansvarlighed, som giver forældrene (særligt mødrene) mulighed for et liv med en vis grad af frihed og som giver mulighed for at arbejde og have et normalt liv, også i sommerferier og helligdage. Mulighed for betalingsfrihed for søskende og andre familiemedlemmer. Psykologisk hjælp og deltagelse i selvhjælpsgrupper for at kunne dele ideer og udtrykke deres frygt og bekymringer for deres børns fremtid. Eventuelt hjælp til at håndtere deres bekymring vedrørende det faktum, at brødre og søstre i mange tilfælde vil blive kommende forældre til deres børn. Udveksling af praktiske ideer til at klare daglige situationer: mødre, som har en god ide til, hvordan et bestemt problem kan løses, burde have mulighed for at dele denne viden med andre. Italien Der er behov for praktisk hjælp for de familier, hvor det er svært at håndtere handicappet. Faktum er, at mange mødre har måttet beslutte at stoppe med at arbejde for at kunne følge barnet til forskellige aktiviteter o.l. Der er derfor et behov for at styrke den offentlige støtte. Grækenland Forældre har behov for flere terapi programmer til deres børn lige såvel som økonomisk støtte til disse omkostninger. De har behov for træningsprogrammer, som kan hjælpe og støtte deres børn i hjemmet. Forældre har behov for aflastning (babysitter/personlig assistant) til at tage sig af deres børn, særligt i de tilfælde, hvor begge forældre arbejder, samt til transport. Hvis en af forældrene ikke længere arbejder, som følge af barnets handicap, er der behov for økonomisk kompensation. Forældre har brug for mere fritid til sig selv. Rumænien I kommentarerne sagde forældrene, at de ønsker god, social integration for deres børn, mindre bureaukrati og mere psykologisk og praktisk hjælp. Danmark Behov for mere fritid til forældre og mere tid til søskende. Forældre til børn med CP føler, at de lever under et stærkt pres. En tredjedel af forældrene udtrykker, at barnet med CP, i en eller anden udstrækning, er en byrde for familien. Familiens livskvalitet er påvirket negativt og 70% af forældrene har aldrig modtage nogen form for hjælp eller støtte til at håndtere at have fået et barn med et handicap. En koordinator, som kan hjælpe med at fremme samarbejdet mellem forskellige autoriteter. Mere flexible økonomiske kompensationsmuligheder. Viden om mulighed for aflastning og hvad dette indebærer. Støtte og vejledning i relation til problematikker omkring søskende. En kontaktperson fx fra Spastikerforeningen. Læger og andre fagprofessionelle må blive bedre til at kommunikere diagnosen til familierne. CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 16 af 33

17 LÆRERE OG PÆDAGOGERS GENERELLE BEHOV NATIONALE RAPPORTER I det følgende præsenteres lærere og pædagogers generelle behov, baseret på såvel spørgeskemaer som fokusgruppeinterviews og direkte gengivet fra projektpartnernes rapporter. Kun i få tilfælde er teksten forkortet eller simplificeret mhp. at skabe overblik. Resultaterne er baseret på de samlede data fra alle partnerlande, dvs. i alt 378 besvarede spørgeskemaer og 5 fokusgruppeinterviews af 24 lærere og pædagoger: TYRKIET Lærere og pædagoger mangler viden om CP. De har behov for viden fra sundhedspersonale og undervisere: fin- og grovmotorisk viden, viden om orthoser, værktøjer og hjælpemidler til elever med CP, så de kan hjælpe og støtte eleverne. De fleste lærere og pædagoger savner viden om kommunikationshjælpemidler. De fleste lærere og pædagoger finder, at børnenes/elevernes borde og stole i klasserne ikke er hensigtmæssige ift. elevernes nedsatte funktionsevne, og at klasselokalerne er (for) små. Der er derfor behov for at tilpasse de fysiske rammer, så undervisningen kan foregå komfortabelt. De fleste lærere og pædagoger finder, at børnene/eleverne med CP har behov for hjælpemidler, og at statusbeskrivelser skal forbedres. Lærere og pædagoger har behov for specialuddannelse og undervisningsteknikker som følge af forskellig psykologiske forhold blandt børnene/eleverne med CP. De fleste lærere og pædagoger finder, at børn/elever med CP har brug for støtte. Børn/elever med CP har behov for mere interesse fra deres forældre, og møder ml. lærere/pædagoger og forældre bør afholdes jævnligt. Lærere og pædagoger synes, at regeringen burde støtte mere, og at der er brug for flere skoler/institutioner for børn med CP. Lærere og pædagoger har brug for viden om sprogudvikling, social udvikling og kommunikationsproblemer samt interventionsteknikker (håndtering af intelligensproblemer eller brug af alternative hjælpemidler) CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 17 af 33

18 Lærere og pædagoger har brug for undervisning i håndtering af adfærdsproblematikker, praktisk og visuelt. Lærere og pædagoger ved ikke selv tilstrækkeligt om mulighederne for social støtte mhp at videregive information til forældrene ( lovgivning, rettigheder, forældres ansvar). PORTUGAL Tæt kontakt til forældrene mhp. at komplementere familiernes arbejde og for at få kendskab til, hvorvidt forældrene forstår indsatsen. Viden om HVORDAN man udfører visse aktiviteter med børnene (udgangsstillinger, kommunikation etc), der har betydning for det pædagogiske arbejde. Nogle gange er lærere og pædagoger bange for at skade børnene, fordi de ikke er undervist af en ergo- eller fysioterapeut. Hensigtsmæssige strategier for at integrere børn med CP i undervisningen og i klasseværelset. Skoler baseret på inklusion har tendens til at integrere børn med forskellige typer funktionsnedsættelser i klasseværelset, men effektiv integration forudsætter erfaring, viden og færdigheder. Det er vores opfattelse at den største udfordring for lærere og pædagoger handler om integration i klasseværelset og om inddragelse af undervisningsstrategier for at gøre børn/elever med CP til effektive partnere i klassen eller gruppen og dermed fremme deltagelse i inkluderende omgivelser. ITALIEN Lærere og pædagoger har brug for viden om, hvorledes de skal håndtere børn med CP. De vil have mere information om handicap, kontakt til terapeuter og det nødvendige teamarbejde med kolleger( ) Lærere og pædagoger vil ikke lades alene; de har behov for støtte fra ekspertteams. Hver støttelærer/-pædagog har 2-3 børn (afhængig af funktionsevne) som konsekvens af, at der er færre timer til hvert barn. Støttelærernes/-pædagogernes uddannelsesmæssige baggrund er forskellig, som følge af at undervisningen tidligere har været mangelfuld, og der er således kun få specialiserede lærere. Heldigvis er dette ved at ændre sig med den ny generation af lærere, der får en god uddannelse. GRÆKENLAND Lærere og pædagoger mener, der er behov for mere støttepersonale, der kan assistere deres arbejde i klasseværelset, og fordi børn med CP har flere behov sammelignet med børn med andre funktionsnedsættelser. CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 18 af 33

19 Lærere og pædagoger har brug for mere viden om praktiske emner relateret til kropshjælpemidler, og hvordan de skal hjælpe børnene/eleverne med at bruge dem. Ifølge spørgeskemaerne vidste halvdelen af lærerne og pædagogerne ikke, hvordan de skulle hjælpe børnene. Der er derfor behov for bedre samarbejde mellem dem og terapeuterne. Lærere og pædagoger har brug for mere psykologisk støtte/vejledning ift. børnene/eleverne samt rådgivning af forældrene. Effektiv og systematisk indsats fra et tværfagligt team ville være en hjælp i ft. det behov. Lærere og pædagoger har brug for mere viden om nye teknologier, der kan hjælpe børnene/eleverne (særlige skriveværktøjer and alternative kommunikationshjælpmidler). De fleste lærere og pædagoger ved ikke, om deres institution har ansøgt om støtteteknologier fra officielt hold; en faktor, der indikerer, at de ikke har tilstrækkelig viden til at foreslå noget nyt. Lærere og pædagoger mener, at der er behov for flere særlige fysiske hensyn /tilretninger i institutionen/skolen og i lokalet/klasseværelset. Lærere og pædagoger har brug for individuelt designede uddannelsesprogrammer for børn/elever med CP. RUMÆNIEN Lærere og pædagoger har brug for viden om, hvordan de skal håndtere børnene udgangsstillinger, kommunikation etc. DANMARK Lærere og pædagoger har behov for at blive løbende - informeret om diagnosen mht. aspekter, der er vigtige dels ift. indlæring og læringsmæssige forhold, del sift. barnets dagligdag i institutionen. Der er behov for at kvalificere tilgængelig viden for lærere og pædagoger, bl.a. omkring kognition. Der er behov for viden om kompenserende hjælpemidler, mulige kommunikationshjælpemidler i relation til det specifikke barn. Den støtte, børnene/eleverne modtager, er ikke tilstrækkelig. Det er nødvendigt at være opmærksom på diagnosen og dens betydning i det daglige arbejde med børnene. Der er behov for en vidensbank eller anden form for centralisering af viden, der gør det muligt at opsøge kvalificeret og opdateret viden. Der er behov for faglige netværk mhp. erfaringsudveksling. CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 19 af 33

20 Der er behov for afklaring i institutionen vedr. hjælpemidlers formål og behov pædagogisk perspektiv og/eller barnets? Der er behov for samarbejde med forældrene vedr. valg af hjælpemidler, herunder afklaring ift. evt. ansvars- og opgavefordeling, når det er relevant Viden om udformning og procedurer vedr. ansøgninger om hjælpemidler Barnets behov bør være styrende for bevilling, frem for økonomi Der er behov for fysiske rammer, der imødekommer behov blandt børn med fysiske funktionsnedsættelser Der er behov for viden om begreberne handicap og normalitet, normer og roller som grundlag for accept og inklusion. Der er behov for viden om smerteproblematikker ved CP og den indflydelse, det kan have for børnenes indlæring. Der er behov for viden om krise og sorg blandt forældre til børn med handicap Der er brug for bedre muligheder for støtte og sparring ift. eget arbejde i relation til forældrene Det er nødvendigt at kunne håndtere forældres forskellige fokus ift. børnene og dermed også deres forskellige ønsker og prioriteringer i arbejdet med børnene Det er nødvendigt at få forældre på banen som samarbejdspartnere, fx i relation til handleplansarbejde. Der er behov for viden om søskendeproblematikker i relation til handicap. Det er nødvendigt at fungere som sparringspartner til forældre og søskende mhp. at støtte familien og dens medlemmer i egen mestring af situation og problematikker ift. barnet med CP Der er brug for viden om tværfagligt arbejde; hvad er det egentligt - og hvordan gør man det (godt), i praksis? Der er behov for viden og erfaring om, hvordan man bedst muligt sikrer børns behov for og ret til såvel undervisning som sociale netværk, uden at den ene del sikres på bekostning af den anden. CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 20 af 33

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt Henrik Okbøl Cand. psych.aut. Specialist i børneneuropsykologi WWW.ICF-PROJEKTET.DK Om Geelsgårdskolen Geelsgårdskolen er Region Hovedstadens landsdelsdækkende

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Artikler om rapporten Børn med cerebral parese i Danmark

Artikler om rapporten Børn med cerebral parese i Danmark Artikler om rapporten Børn med cerebral parese i Danmark På baggrund af rapporten Børn med cerebral parese i Danmark har Spastikerforeningens direktør skrevet fire artikler om nogle af rapportens emner.

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune Børnehandicapområdet Aabenraa Posekærvej 20 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 8590 E-mail: posekaer@aabenraa.dk www.boernehandicapomraadet.dk Dato 10. juli 2014 Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

DINE medlems- fordele

DINE medlems- fordele DINE medlemsfordele 1 Brug dine medlemsfordele 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd INSPIRATIONSKATALOG til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd Introduktion Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd i Fredericia Kommunes tilbud

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende

Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende Ledelsessekretariatet Februar 2014 Ref.: KAHO FUNDAMENTET FOR UCC'S HANDICAPPOLITIK UCC's handicappolitik bygger på de 4 grundprincipper, som er

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet 2013 Karleborapporten Specialbørnehaven i Karlebo Fredensborg kommune 17 børn med fysiske og psykiske udviklingsvanskeligheder, 0 6 år Pædagoger Talepædagoger Fysioterapeuter

Læs mere

Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov.

Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov. Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov. Pia Melchior Petersen Med implementeringen af den nye Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlig behov,

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Nye indsatser ny viden. Udviklingsprojekt til intensivering af indsatsen overfor børn med medfødt eller erhvervet hjerneskade

Nye indsatser ny viden. Udviklingsprojekt til intensivering af indsatsen overfor børn med medfødt eller erhvervet hjerneskade Nye indsatser ny viden Udviklingsprojekt til intensivering af indsatsen overfor børn med medfødt eller erhvervet hjerneskade 2 Indholdsfortegnelse Forord..............................................................................

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER SKOVMOSESKOLEN Hvad kan vi? FYSIOTERAPEUTER OG ERGOTERAPEUTER FYSIOTERAPI Som fysioterapeuter på Skovmoseskolen vurderer vi elevens bevægelser og motoriske funktionsevne. Børn lærer vigtige færdigheder

Læs mere