GENERAL NEEDS AMONG PARENTS AND TEACHERS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY (3-18 AGE GROUP)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERAL NEEDS AMONG PARENTS AND TEACHERS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY (3-18 AGE GROUP)"

Transkript

1 This document available in English Contains 36 pages

2 GENERAL NEEDS AMONG PARENTS AND TEACHERS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY (3-18 AGE GROUP) Development of Supportive Packages for Parents and Teachers of Children with Cerebral Palsy (03-18 Age Group) Agreement Number / CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 2 af 33

3 INDHOLD Development of Supportive Packages Introduktion... 5 Statistisk Materiale... 7 Data, Spørgeskemaer og Fokusgrupper... 7 Forældres samlede behov, som udtrykt i partnernes nationale rapporter... 8 TYRKIET... 8 PORTUGAL... 9 ITALEN... 9 GRÆKENLAND RUMÆNIEN DANMARK Forældres behov opdelt i temaer Viden om CP Adfærd Terapi, Hjælpemidler, Boligændringer Aktivitet og Deltagelse Støtte og Kompensation Lærere og pædagogers generelle behov nationale rapporter TYRKIET PORTUGAL ITALIEN GRÆKENLAND RUMÆNIEN DANMARK Lærernes behov inddelt i temaer Viden om CP Adfærd Terapi, hjælpemidler og boligindretning Institutionens fysiske rammer Social støtte og Kompensation Andre temaer og behov Konklusion Forslag til undervisningsmoduler Lærere og pædagoger viden og informatuion om CP - herunder årsag og mulige problematikker CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 3 af 33

4 Smerte Adfærd Tværfagligt samarbejde Hjælpemidler herunder overblik og formål, økonomi og ansøgninger Fysiske rammer og indretning - herunder evt. lovgivning Støtte og kompensation Sorg og krise herunder viden, metoder og redskaber Handicapidentitet og handicapforståelse herunder accept og inklusion Forældresamarbejde herunder handleplaner Søskende til børn med handicap Skole, Uddannelse og arbejde CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 4 af 33

5 INTRODUKTION Denne rapport er en sammenfatning af alle CP-pack partneres nationale rapporter vedrørende Behov blandt Forældre og Lærere og pædagoger til børn med Cerebral Parese i alderen 3-18 år. Rapporten er udarbejdet af projektgruppen på Helene Elsass Center, dansk partner i CP-pack, Karina Riiskjær Raun, sociolog & souschef samt Mette Kliim-Due, forsknings- & fysioterapeut. Helene Elsass Center har været ledende partner i denne del af CP-pack projektet, WP5. Dette indebærer at have været ansvarlige for at designe behovsanalysen gennem beskrivelse af metode og temaer, samt udvikle selve værktøjet: 2 sæt spørgeskemaer og 2 sæt rammer til fokusgruppeinterviews (ét sæt til forældre, ét sæt til lærere og pædagoger). Derudover har Helene Elsass Center være ansvarlig for forslag til formuleringer af skrifteligt materiale til mulige respondenter og informanter. De endelige beslutninger vedrørende samtlige disse materialer og værktøjer, er foregået i et samarbejde imellem den danske partner, Helene Elsass Center, og de øvrige partnere i projektet med den hensigt at sikre, at alle kulturelt bestemte behov kom til udtryk i undersøgelsen fra begyndelsen. Alt udviklet materiale har i alle tilfælde været sendt til alle partnere mhp at gennemse og tilrette, før endelig vedtagelse har fundet sted. Det blev i fællesskab besluttet, at hver partner skulle gennemføre en undersøgelse baseret på dels et spørgeskema for henholdsvis forældre og lærere og pædagoger, som forelå både elektronisk og i en papirversion, og dels på fokusgruppeinterviews, ét blandt forældre og ét blandt lærere og pædagoger. Det var fra begyndelsen aftalt, at denne undersøgelse burde omhandle så mange aspekter som muligt i relation til livet eller arbejdet med et barn med Cerebral Parese (CP). På baggrund af denne beslutning var det uundgåeligt, at det udarbejdede spørgeskema blev relativt langt. Den elektroniske version af spørgeskemaet blev udarbejdet i softwareprogrammet SurveyMonkey og blev af den danske partner, Helene Elsass Center, uploadet på engelsk samt i en version oversat til hver enkelt partners eget sprog. Denne del af arbejdet blev udført af en ekstern medarbejder ansat til dette arbejde. Samtlige partnere blev opfordret til at tjekke egen version for fejl og mangler, før indsamling af data begyndte. I perioden, hvor data-indsamling fandt sted, fungerede den danske partner i projektet som support på den tekniske del, i forhold til de øvrige partnere. På trods af de indledende tests og afprøvninger af spørgeskemaerne, opstod der i praksis visse vanskeligheder, da den egentlige indsamling af data begyndte. Vi vil gerne takke alle partnere for godt samarbejde i forbindelse med at løse disse problemer undervejs. Hver partner har været ansvarlig for indsamling af data fra eget land, ligesåvel som hver partner har været ansvarlig for analyserne og kvaliteten af såvel de nationale undersøgelser som de efterfølgende nationale rapporter. CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 5 af 33

6 Det har været en stor fornøjelse at samarbejde med alle partner-kolleager. Samtlige kommentarer og forslag til rettelser undervejs, har i alle tilfælde været konstruktive, relevante og inspirerende. Det har tillige været oplysende og lærerigt at læse alle partneres nationale rapporter. Dette har givet en værdifuld mulighed for at lære mere om forholdene omkring livet med et barn med Cerebral Parese som forældre eller som lærer/pædagog og givet en fornemmelse af de kulturelle og politiske forskelle som viser sig imellem de deltagende lande. Alle partnere har udført et fantastisk arbejde, ikke mindst taget i betragtning, at denne opgave skulle gennemføres på meget begrænset tid set i forhold til dens meget store omfang. Rapporten er i originalversion forfattet på engelsk og foreligger her i en dansk oversættelse. Denne version har i størst muligt omfang oversat alle partneres tekster og formuleringer direkte og så tekstnært som muligt. Vi takker alle for et upåklageligt samarbejde! Projektgruppen på Helene Elsass Center, Karina Riiskjær Raun, Mette Kliim-Due Dansk partner i projekt CP-pack, 4. april 2011 CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 6 af 33

7 STATISTISK MATERIALE DATA, SPØRGESKEMAER OG FOKUSGRUPPER Det samlede antal besvarede spørgeskemaer var 401 fra forældre og 378 fra lærere og pædagoger. Det samlede antal deltagere i fokusgruppeinterviews var 21 forældre og 24 lærere og pædagoger. Partner Antal spørgeskemaer Antal fokusgruppedeltagere Forældre Lærere/ Forældre Lærere/ pædagoger pædagoger Tyrkiet Portugal Italien Grækenland Rumænien Danmark CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 7 af 33

8 FORÆLDRES SAMLEDE BEHOV, SOM UDTRYKT I PARTNERNES NATIONALE RAPPORTER Herunder præsenteres konklusioner på forældres samlede behov, direkte kopieret fra partnernes nationale rapporter, udarbejdet på basis af spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews. I enkelte tilfælde er teksten blevet afkortet eller simplificeret med den hensigt at skabe et klarere overblik. På baggrund af de i alt 401 besvarede spørgeskemaer og 5 fokusgruppeinterviews af ialt 21 forældre, som er det samlede materiale fra alle partnerlande, viser følgende behov sig iblandt forældre: TYRKIET På trods af, at behovene hos det enkelte barn med Cerebral Parese, er meget forskellige, er netop kompleksiteten ved deres behov noget, som mange forældre har tilfælles. At deltage i en støttegruppe for forældre giver mulighed for at udveksle erfaringer og samarbejde med andre i samme situation og med samme stress på familien og giver mulighed for at involvere sig i arbejde som kan fremme tilbuddene på dette område. Børnenes behov er ofte langsigtede og komplekse. Forældre burde tilbydes de rette informationer og dermed sættes i stand til at planlægge deres børns løbende behov. Forældre burde ikke lægge for meget vægt på, at deres børn opnår normale funktioner. Der burde opfordres til kompenserende strategier og brug af hjælpemidler med henblik på at fremme deres sociale deltagelse og livskvalitet. De (forældrene, red.)har behov for ny og teoretisk viden om CP. De (forældrene, red.)har behov for viden om grov- og finmotoriske færdigheder vedrørende CP. De (forældrene, red.)har behov for viden om kropsbårne hjælpemidler og redskaber, som kan være relevante for deres børn at anvende. De (forældrene, red.) har behov for viden om kommunikationshjælpemidler og teknologiske udviklinger. De (forældrene, red.) har behov for viden om og mulighed for at orientere sig om deres barns muligheder for deltagelse i sociale aktiviteter. De (forældrene, red.) har behov for, at deres børn accepters i samfundet og nærmiljøet. Forældre har behov for at blive informeret om deres juridiske rettigheder ift det offentliges ansvar for handicappede personer. Børn med CP har behov for tid til dem selv og de har behov for hjælp til at udvikle hobbier. Børn med CP har behov for mere tid til at lege med deres kammerater. Børn med CP har behov for forskellige former for terapi (ergoterapi og psykolog) og de har behov for mere fysioterapi. Forældre har behov for viden om kommunikations hjælpemidler, som kan anvendes til børn med CP. Der er behov for seminarer omhandlende accept af et barn med CP i en familie. Forældre har behov for mere offentlig støtte (økonomisk, hjælpemiddelstøtte etc.) Forældre har behov for tid til dem selv. CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 8 af 33

9 Forældre har brug for den rette vejledning i, hvordan der indhentes ny information og teknologiske udviklinger. Forældre har behov for viden om indretning af hjemmet og hjemmeprogrammer. Forældre har behov for viden om den kognitive udvikling og indlæringsvanskeligheder hos børn med CP. PORTUGAL Strategier til fremme af et mere inkluderende samfund, som beskytter deres børn imod diskrimination igennem støttende og fremmende adfærd i daglige sammenhænge. Social ansvarlighed, som giver forældrene (særligt mødrene) mulighed for et liv med en vis grad af frihed og som giver mulighed for at arbejde og have et normalt liv, også i sommerferier og helligdage. Mulighed for betalingsfrihed for søskende og andre familiemedlemmer. Psykologisk hjælp og deltagelse i selvhjælpsgrupper for at kunne dele ideer og udtrykke deres frygt og bekymringer for deres børns fremtid. Eventuelt hjælp til at håndtere deres bekymring vedrørende det faktum, at brødre og søstre i mange tilfælde vil blive kommende forældre til deres børn. Adgang til teknologiske hjælpemidler og specialudstyr, som kan fremme livskvaliteten hos forældre såvel som hos børnene. Dette indebærer tilstrækkelige hjælpemidler og tilstrækkelig undervisning, men også, i nogle tilfælde, skræddersyede løsninger til specifikke problemer. Udveksling af praktiske ideer til at klare daglige situationer: mødre, som har en god ide til, hvordan et bestemt problem kan løses, burde have mulighed for at dele denne viden med andre. Hvilke behov synes at fremstå mest signifkant i analysen? Med tanke på menneskerettigheder må forældre have mulighed for at forstå, hvor meget deres børn kan udvikle sig og hvorledes denne udvikling bedst og mest hensigtsmæssigt opnås med de rette personer til at hjælpe og med de rette hjælpemidler til at støtte. ITALEN Forældre giver udtryk for, at deres børn er accepterede og opfattes som ligeværdige medlemmer af deres familier og ligesådan i skolen og blandt kammeraterne. Men der er behov for social integration i samfundet. Der er behov for praktisk hjælp for de familier, hvor det er svært at håndtere handicappet. Faktum er, at mange mødre har måttet beslutte at stoppe med at arbejde for at kunne følge barnet til forskellige aktiviteter o.l. Der er derfor et behov for at styrke den offentlige støtte. Forældre har behov for mere viden vedrørende hjælpemidler og adgang til særlige indretninger og udstyr. De føler sig ikke tilfredse med de informationer de tilbydes og er bekymrede over manglende information fra skolerne. Det stærkt repræsenterede svar ved ikke i svarene i spørgeskemaet fra forældre, når det angår børnenes behov (se især ift hjælpemidler) er særligt kritisk. Forældrene har en forventning om et større samarbejde imellem skolerne og andre professionelle omkring børnene, med henblik på at koordinere aktiviteter og dermed støtte børnene både i og udenfor skolen. I fokusgruppeinterviewet blev der fremhævet et godt samarbejde imellem skole, psykolog, neuropskykiater og familien men indtrykket hos forældrene er, at der fortsat er meget at gøre. CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 9 af 33

10 Forældre vil gerne involveres mere i træningen af deres børn. GRÆKENLAND Forældre har behov for flere terapiprogrammer til deres børn ligesåvel som økonomisk støtte til disse omkostninger. De har behov for træningsprogrammer, som kan hjælpe og støtte deres børn i hjemmet. Forældre har behov for aflastning (babysitter/personlig assistant) til at tage sig af deres børn, særligt i de tilfælde, hvor begge forældre arbejder, samt til transport. Hvis en af forældrene ikke længere arbejder, som følge af barnets handicap, er der behov for økonomisk kompensation. Forældrene angiver, at børnenes sociale liv ikke er tilstrækkeligt. Det er vigtigt at børnene med CP kan få mere social kontakt med kammerater og mulighed for flere fritidsaktiviteter tilpasset deres specielle behov. De har derfor brug for træningsprogrammer, som kan inspirere til, hvordan man leger med sit barn hjemme og udvikler hobbier. Forældrene føler ikke, at deres børn er accepterede og opfattes som ligeværdige i samfundet. De er bekymrede for børnenes fremtid, særligt når forældrene ikke længere er i stand til at tage sig af dem. Vi mener, at forældre igennem forældregrupper, vil kunne blive bedre i stand til at acceptere og se handicappet hos børnene i øjnene, og dermed kunne klare at håndtere de sociale vanskeligheder. Forældre har brug for mere psykologisk støtte og vejledning vedrørende deres barns adfærd. Igennem terapigrupper, styret af socialrådgivere og psykologer, kan forældre få støtte, vejledning og viden om, hvordan de kan håndtere deres barn. Forældre har brug for mere fritid til sig selv. RUMÆNIEN I kommentarerne sagde forældrene, at de ønsker god, social integration for deres børn, mindre bureaukrati og mere psykologisk og praktisk hjælp. Forældre har behov for mere information om hjælpemidler og adgang til specialudstyr. DANMARK Behov for viden og forståelse om CP i forhold til de områder, der omhandler motoriske og kognitive vanskeligheder såvel som indlæringsvanskeligheder. Behov for mere viden om børnenes funktionsnedsættelser og kognitive funktioner. Det er afgørende, at forældre forstår de særlige karaktertræk hos børnene, som kan være en del af CP diagnosen. Ydermere er der behov for at forældre lærer, hvordan de kan hjælpe deres børn til at kompensere for disse karaktertræk. En sådan viden vil sandsynligvis også hjælpe forældre til at opnå en større forståelse for deres børn og dermed forbedre deres muligheder for at kommunikere dette til omgivelserne. Behov for et større udbud af fritidsaktiviteter at vælge iblandt. Behov for at arbejde på at gøre barnet til ligeværdig blandt kammeraterne i skolen. Behov for mere fritid til forældre og mere tid til søskende. Forældre til børn med CP føler, at de lever under et stærkt pres. En tredjedel af forældrene udtrykker, at barnet med CP, i en eller anden udstrækning, er en byrde for familien. Familiens livskvalitet er påvirket negativt og 70% af forældrene har aldrig modtage nogen form for hjælp eller støtte til at håndtere at have fået et barn med et handicap. CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 10 af 33

11 Et generelt behov for mere viden om smerter og smertehåndtering / -kompensation. Behov for mere viden om CP og gøre denne viden mere tilgængelig og synlig. Behov for viden om kognition og kognitive vanskeligheder, som er en potentiel del af at have CP, samt hvordan man håndterer disse med det sigte at gøre barnets hverdag lettere. Viden om sensoriske problematikker. Viden om CP og pubertet. Viden om CP, hjernens funktion og træning. Viden om mulige adfærdsproblemer knyttet til CP såvel som mulige strategier som peger mod større forståelse, accept og passende indsats. Støtte og vejledning for børn og forældre til at udvikle et realistisk selvbillede hos barnet. Viden om forskellige træningsmuligheder og effekten samt fordelene ved disse. Viden om hjælpemidler og mere information fra kommunerne. I mere end halvdelen af tilfældene utrykker forældrene, at de mangler viden om de enkelte hjælpemiddelområder, hvilket gør det vanskeligt for dem, at vurdere de optimale muligheder for støtte til deres barn. Al ekspertice samlet under kommunen, hvad angår hjælpemidler, biler og boligændringer. Skole og dagtilbud burde fastlægges ud fra barnets behov og ikke fastlægges ud fra økonomiske begrænsninger. Lærere og pædagoger, som arbejder med børnene med CP bør informeres grundigt om diagnosen og dens mulige implikationer. Viden og information vedrørende den bedste og rette skoleplacering ift CP. Hurtigere og lettere sagsbehandling. En koordinator, som kan hjælpe med at fremme samarbejdet mellem forskellige autoriteter. Mere flexible økonomiske kompensationsmuligheder. Viden om mulighed for aflastning og om, hvad dette indebærer. Viden og information til øvrige familiemedlemmer med henblik på at øge indsigt, forståelse og accept. Støtte og vejledning i relation til problematikker omkring søskende. En kontaktperson fx fra Spastikerforeningen. Fagprofessionelle må blive bedre til at respondere og forstå forældre til børn med handicap, fx ift de psykologiske implikationer. Læger og andre fagprofessionelle må blive bedre til at kommunikere diagnosen til familierne. CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 11 af 33

12 FORÆLDRES BEHOV OPDELT I TEMAER I spørgeskemaerne såvel som i fokusgruppeinterviewene, er undersøgelsen opdelt i temaer: Viden om CP Adfærd Terapi, hjælpemidler, boligændringer Aktivitet & deltagelse Støtte og kompensation. Ved at analysere de ovenfor nævnte behov, hentet fra partnernes nationale rapporter og relatere disse til temaerne, viser det sig, at forældre i næsten alle partnerlande beskriver behov, som henfører til samtlige temaer: VIDEN OM CP Tyrkiet På trods af, at behovene hos det enkelte barn med Cerebral Parese, er meget forskellige, er netop kompleksiteten ved deres behov noget, som mange forældre har tilfælles. Børnenes behov er ofte langsigtede og komplekse. Forældre burde tilbydes de rette informationer og dermed sættes i stand til at planlægge deres børns løbende behov. Forældre burde ikke lægge for meget vægt på, at deres børn opnår normale funktioner. De (forældrene, red.) har behov for ny og teoretisk viden om CP Portugal Med tanke på menneskerettigheder må forældre have mulighed for at forstå, hvor meget deres børn kan udvikle sig og hvorledes denne udvikling bedst og mest hensigtsmæssigt opnås med de rette personer til at hjælpe og med de rette hjælpemidler til at støtte. Denmark Behov for viden og forståelse om CP i forhold til de områder, der omhandler motoriske og kognitive vanskeligheder såvel som indlæringsvanskeligheder. Behov for mere viden om børnenes funktionsnedsættelser og kognitive funktioner. Det er afgørende, at forældre forstår de særlige karaktertræk hos børnene, som kan være en del af CP diagnosen. Ydermere er der behov for at forældre lærer, hvordan de kan hjælpe deres børn til at kompensere for disse karaktertræk. En sådan viden vil sandsynligvis også hjælpe forældre til at opnå en større forståelse for deres børn og dermed forbedre deres muligheder for at kommunikere dette til omgivelserne. Et generelt behov for mere viden om smerter og smertehåndtering / -kompensation. Behov for mere viden om CP of gøre denne viden mere tilgængelig og synlig. Viden om CP og pubertet. Viden om CP, hjernens funktion og træning. Viden og information til familiemedlemmer med henblik på at øge indsigt, forståelse og accept. CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 12 af 33

13 ADFÆRD Tyrkiet Forældre har behov for viden om den kognitive udvikling og indlæringsvanskeligheder hos børn med CP. Grækenland Forældre har brug for mere psykologisk støtte og vejledning vedrørende deres barns adfærd. Igennem terapigrupper, styret af socialrådgivere og psykologer, kan forældre få støtte, vejledning og viden om, hvordan de kan håndtere deres barn. Danmark Behov for viden om kognition og kognitive vanskeligheder, som er en potentiel mulig del af at have CP, samt hvordan man håndterer disse med det sigte at gøre barnets hverdag lettere. Viden om sensoriske problematikker. Viden om mulige adfærdsproblemer knyttet til CP såvel som mulige strategier som peger mod større forståelse, accept og passende indsats. TERAPI, HJÆLPEMIDLER, BOLIGÆNDRINGER Tyrkiet Der burde opfordres til kompenserende strategier og brug af hjælpemidler med henblik på at fremme deres sociale deltagelse og livskvalitet. De (forældrene, red.)har behov for viden om grov- og finmotoriske færdigheder vedrørende CP. De (forældrene, red.) har behov for viden om kropsbårne hjælpemidler og redskaber, som kan være relevante for deres børn at anvende. De (forældrene, red.)har behov for viden om kommunikationshjælpemidler og teknologiske udviklinger. Børn med CP har behov for forskellige former for terapi (ergoterapi og psykolog) og de har behov for mere fysioterapi. Forældre har behov for viden om kommunikations hjælpemidler, som kan anvendes til børn med CP. Forældre har brug for den rette vejledning i, hvordan der indhentes ny information og teknologiske udviklinger. Forældre har behov for viden om indretning af hjemmet og hjemmeprogrammer. Portugal Adgang til teknologiske hjælpemidler og specialudstyr, som kan fremme livskvaliteten hos forældre såvel som hos børnene. Dette indebærer tilstrækkelige hjælpemidler og tilstrækkelig undervisning, men også, i nogle tilfælde, skræddersyede løsninger til specifikke problemer. Italien Forældre har behov for mere viden vedrørende hjælpemidler og adgang til særlige indretninger og udstyr. De føler sig ikke tilfredse med de informationer de tilbydes og er bekymrede over manglende information fra skolerne. Det stærkt repræsenterede svar ved CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 13 af 33

14 ikke i svarene i spørgeskemaet fra forældre, når det angår børnenes behov (se især ift hjælpemidler) er særligt kritisk. Forældre vil gerne involveres mere i træningen af deres børn. I fokusgruppeinterviewet blev der fremhævet et godt samarbejde imellem skole, psykolog, neuropskykiater og familien men indtrykket hos forældrene er, at der fortsat er meget at gøre. Grækenland Forældre har behov for flere terapi programmer til deres børn lige såvel som økonomisk støtte til disse omkostninger. De har behov for træningsprogrammer, som kan hjælpe og støtte deres børn i hjemmet. Rumænien I kommentarerne sagde forældrene, at de ønsker god, social integration for deres børn, mindre bureaukrati og mere psykologisk og praktisk hjælp. Forældre har behov for mere information om hjælpemidler og adgang til specialudstyr. Danmark I mere end halvdelen af tilfældene utrykker forældrene, at de mangler viden om de enkelte hjælpemiddelområder, hvilket gør det vanskeligt for dem, at vurdere de optimale muligheder for støtte til deres barn. Støtte og vejledning for børn og forældre til at udvikle et realistisk selvbillede hos barnet. Viden om forskellige træningsmuligheder og effekten samt fordelene ved disse. Viden om hjælpemidler og mere information fra kommunerne. Al ekspertice samlet under kommunen, hvad angår hjælpemidler, biler og boligændringer. Hurtigere og lettere sagsbehandling. Fagprofessionelle må blive bedre til at respondere og forstå forældre til børn med handicap, fx ift de psykologiske implicationer. AKTIVITET OG DELTAGELSE Tyrkiet Der burde opfordres til kompenserende strategier og brug af hjælpemidler med henblik på at fremme deres sociale deltagelse og livskvalitet. De (forældrene, red.)har behov for viden om og mulighed for at orientere sig om deres barns muligheder for deltagelse i sociale aktiviteter. De (forældrene, red.)har behov for at deres børn accepters i samfundet og nærmiljøet. Børn med CP har behov for tid til dem selv og de har behov for hjælp til at udvikle hobbier. Børn med CP har behov for mere tid til at lege med deres kammerater. Portugal Strategier til fremme af et mere inkluderende samfund som beskytter deres børn imod diskrimination igennem støttende og fremmende adfærd i daglige sammenhænge. CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 14 af 33

15 Italien Development of Supportive Packages Forældre giver udtryk for, at deres børn er accepterede og opfattes som ligeværdige medlemmer af deres familier og lige sådan i skolen og blandt kammeraterne. Men der er behov for social integration i samfundet. Forældrene har en forventning om et større samarbejde imellem skolerne og andre professionelle omkring børnene, med henblik på at koordinere aktiviteter og dermed støtte børnene både i og udenfor skolen. Grækenland Forældrene angiver, at børnenes sociale liv ikke er tilstrækkeligt. Det er vigtigt at børnene med CP kan få mere social kontakt med kammerater og mulighed for flere fritidsaktiviteter tilpasset deres specielle behov. De har derfor brug for træningsprogrammer, som kan inspirere til, hvordan man leger med sit barn hjemme og udvikler hobbier. Forældrene føler ikke, at deres børn er accepterede og opfattes som ligeværdige i samfundet. De er bekymrede for børnenes fremtid, særligt når forældrene ikke længere er i stand til at tage sig af dem. Vi mener, at forældre igennem forældregrupper, vil kunne blive bedre i stand til at acceptere og se handicappet hos børnene i øjnene, og dermed kunne klare at håndtere de sociale vanskeligheder. Rumænien I kommentarerne sagde forældrene, at de ønsker god, social integration for deres børn, mindre bureaukrati og mere psykologisk og praktisk hjælp. Danmark Behov for et større udbud af fritidsaktiviteter at vælge iblandt. En relativt stor gruppe forældre føler ikke, at deres barn er accepteret som en ligeværdig partner i skolen og de angiver et behov for en ekstra indsats på dette område mhp at ændre tingene til det bedre. Skole og dagtilbud burde fastlægges ud fra barnets behov og ikke fastlægges ud fra økonomiske begrænsninger. Lærere og pædagoger, som arbejder med børnene med CP bør informeres grundigt om diagnosen og dens mulige implicationer. Viden og information vedrørende den bedste og rette skoleplacering ift CP. STØTTE OG KOMPENSATION Tyrkiet At deltage i en støttegruppe for forældre giver mulighed for at udveksle erfaringer og samarbejde med andre i samme situation og med samme stress på familien og giver mulighed for at involvere sig i arbejde som kan fremme servicen på dette område. Forældre har behov for at blive informeret om deres juridiske rettigheder ift det offentliges ansvar for handicapped personer. Der er behov for seminarer omhandlende accept af et barn med CP i en familie. Forældre har behov for mere offentlig støtte (økonomisk, hjælpemiddelstøtte etc.) Forældre har behov for tid til dem selv. CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 15 af 33

16 Portugal Social ansvarlighed, som giver forældrene (særligt mødrene) mulighed for et liv med en vis grad af frihed og som giver mulighed for at arbejde og have et normalt liv, også i sommerferier og helligdage. Mulighed for betalingsfrihed for søskende og andre familiemedlemmer. Psykologisk hjælp og deltagelse i selvhjælpsgrupper for at kunne dele ideer og udtrykke deres frygt og bekymringer for deres børns fremtid. Eventuelt hjælp til at håndtere deres bekymring vedrørende det faktum, at brødre og søstre i mange tilfælde vil blive kommende forældre til deres børn. Udveksling af praktiske ideer til at klare daglige situationer: mødre, som har en god ide til, hvordan et bestemt problem kan løses, burde have mulighed for at dele denne viden med andre. Italien Der er behov for praktisk hjælp for de familier, hvor det er svært at håndtere handicappet. Faktum er, at mange mødre har måttet beslutte at stoppe med at arbejde for at kunne følge barnet til forskellige aktiviteter o.l. Der er derfor et behov for at styrke den offentlige støtte. Grækenland Forældre har behov for flere terapi programmer til deres børn lige såvel som økonomisk støtte til disse omkostninger. De har behov for træningsprogrammer, som kan hjælpe og støtte deres børn i hjemmet. Forældre har behov for aflastning (babysitter/personlig assistant) til at tage sig af deres børn, særligt i de tilfælde, hvor begge forældre arbejder, samt til transport. Hvis en af forældrene ikke længere arbejder, som følge af barnets handicap, er der behov for økonomisk kompensation. Forældre har brug for mere fritid til sig selv. Rumænien I kommentarerne sagde forældrene, at de ønsker god, social integration for deres børn, mindre bureaukrati og mere psykologisk og praktisk hjælp. Danmark Behov for mere fritid til forældre og mere tid til søskende. Forældre til børn med CP føler, at de lever under et stærkt pres. En tredjedel af forældrene udtrykker, at barnet med CP, i en eller anden udstrækning, er en byrde for familien. Familiens livskvalitet er påvirket negativt og 70% af forældrene har aldrig modtage nogen form for hjælp eller støtte til at håndtere at have fået et barn med et handicap. En koordinator, som kan hjælpe med at fremme samarbejdet mellem forskellige autoriteter. Mere flexible økonomiske kompensationsmuligheder. Viden om mulighed for aflastning og hvad dette indebærer. Støtte og vejledning i relation til problematikker omkring søskende. En kontaktperson fx fra Spastikerforeningen. Læger og andre fagprofessionelle må blive bedre til at kommunikere diagnosen til familierne. CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 16 af 33

17 LÆRERE OG PÆDAGOGERS GENERELLE BEHOV NATIONALE RAPPORTER I det følgende præsenteres lærere og pædagogers generelle behov, baseret på såvel spørgeskemaer som fokusgruppeinterviews og direkte gengivet fra projektpartnernes rapporter. Kun i få tilfælde er teksten forkortet eller simplificeret mhp. at skabe overblik. Resultaterne er baseret på de samlede data fra alle partnerlande, dvs. i alt 378 besvarede spørgeskemaer og 5 fokusgruppeinterviews af 24 lærere og pædagoger: TYRKIET Lærere og pædagoger mangler viden om CP. De har behov for viden fra sundhedspersonale og undervisere: fin- og grovmotorisk viden, viden om orthoser, værktøjer og hjælpemidler til elever med CP, så de kan hjælpe og støtte eleverne. De fleste lærere og pædagoger savner viden om kommunikationshjælpemidler. De fleste lærere og pædagoger finder, at børnenes/elevernes borde og stole i klasserne ikke er hensigtmæssige ift. elevernes nedsatte funktionsevne, og at klasselokalerne er (for) små. Der er derfor behov for at tilpasse de fysiske rammer, så undervisningen kan foregå komfortabelt. De fleste lærere og pædagoger finder, at børnene/eleverne med CP har behov for hjælpemidler, og at statusbeskrivelser skal forbedres. Lærere og pædagoger har behov for specialuddannelse og undervisningsteknikker som følge af forskellig psykologiske forhold blandt børnene/eleverne med CP. De fleste lærere og pædagoger finder, at børn/elever med CP har brug for støtte. Børn/elever med CP har behov for mere interesse fra deres forældre, og møder ml. lærere/pædagoger og forældre bør afholdes jævnligt. Lærere og pædagoger synes, at regeringen burde støtte mere, og at der er brug for flere skoler/institutioner for børn med CP. Lærere og pædagoger har brug for viden om sprogudvikling, social udvikling og kommunikationsproblemer samt interventionsteknikker (håndtering af intelligensproblemer eller brug af alternative hjælpemidler) CP-PACK LLP-1-TR-GRUNDTVIG-GMP Side 17 af 33

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade Fyns Amt SpecialrådgivningenforSmåbørn Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade SATS-pulje-projekt 2005-2006 Fyns Amts Specialrådgivning

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

Ny indsigt - ny indsats

Ny indsigt - ny indsats Ny indsigt - ny indsats Udviklingsprojekt til intensivering af optræningsindsatsen for børn med medfødt hjerneskade 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse FORORD........................... 3 OPSUMMERING

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING GENNEM BRUGERINDFLYDELSE HVORFOR KUBI? KUBI KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS)

En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS) Anvendt KommunalForskning Projekt DUBU En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS) Af docent Jill Mehlbye, AKF Indhold 1. Hvad er ICS?... 3 2. Formålet med Integrated Children

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job?

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? - Resultater fra casestudier i et videnskabende netværk af beskæftigelsestilbud og -centre Januar 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Støtte til udsatte børnefamilier

Støtte til udsatte børnefamilier Støtte til udsatte børnefamilier en effektmåling af familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte 12:34 Helle Hansen Peter Rohde Skov Kresta Munkholt Sørensen 12:34 STØTTE TIL UDSATTE BØRNEFAMILIER

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere